Pálení nedovoleného materiálu v domácích kamnech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálení nedovoleného materiálu v domácích kamnech"

Transkript

1 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LISTOPAD 2011 Ze stoletého kalendáře: Uhodí li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude. Od sv. Martina zahřeje jen peřina. Martinův led a sněhová peřina, dlouhého trvání nemívá. Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno. Svatá Kateřina chodí ráda bíle přioděna. Informace z OÚ: Obecní úřad Tatobity zve všechny občany ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu 2011 od 16 hod. u OÚ. Rozsvícení stromu bude doplněno kulturním vystoupením žáků Masarykovy základní školy, občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočním zbožím (keramika, dřevěné výrobky, svícny, drobné dárečky, teplé nápoje, svařák, horká čokoláda, klobásy, pečená kýta, guláš ). A samozřejmě nebude chybět Mikulášská nadílka pro děti!! 1

2 Svoz odpadu (popelnic) v měsíci listopadu 2011: Začíná zimní svoz odpadů!!!!! svoz 1x za 28 dní - všechny popelnice a svoz 1x za 14dní 4.11., , , svoz 1x za týden U P O Z O R N Ě N Í Pálení nedovoleného materiálu v domácích kamnech V naší obci je bohužel stále dost domácností, ve kterých si vlastní pohodu tepla vytváří bezohledně na úkor okolí. Jedná se o ty případy, kdy se v domácích kamnech, kotlích nebo krbech spalují přímo zakázané materiály. Poté se nad naší obcí valí různé dýmy a co je horší s různými zápachy!!! Mezi ty patří všechny látky, které nejsou v technických parametrech daného spalovacího zařízení. Z těch nejčastějších je to veškerý plast (setkala jsem se i s mylným tvrzením, že běžný sáček není plast), hadry, ale i dřevěné zbytky s nátěry nebo dokonce čerstvé nevysušené dřevo z lesa a ze zahrady. Tento, ale také další z materiálů, který je pro spalování v domácích zařízeních zakázán, vlivem nedokonalého spalování způsobí tvorbu silně obtěžujícího dýmu. Navíc nadměrně zanese spalinové cesty, což ještě více zhorší postupný rozptyl dýmu a tedy znásobí jeho nepříjemné vnímání okolím. Tedy v případě zjištění, že někdo z vašeho okolí spaluje nedovolený materiál, doporučujeme bez prodlení zavolat starostce obce, která v rámci zákonných možností sepíše stav věci a protokol předá na MěÚ Turnov odbor životního prostředí. V případě porušení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pak provozovatel spalovacího zařízení může dostat pokutu až do výše Kč. Ořezání větví při místních komunikacích! Obecní úřad jako silniční správní úřad vyzývá dle 35 silničního zákona č. 13/1997 majitele přilehlých pozemků okolo místních a účelových komunikací, aby provedli vyřezání náletových dřevin z důvodu bezpečnosti provozu a provádění zimní údržby do Po tomto termínu bude odstranění dřevin provedeno na náklady vlastníků pozemků. Stanoviště sběru : XXXXXX Dne 6. listopadu 2011 (neděle) proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v 14,45 14,55hod. parkoviště OÚ Tatobity v 15,00 15,05hod. Žlábek- při hlavní silnici u autobus. zastávky 2

3 Přijímány budou následující druhy odpadů: - léky všeho druhu včetně mastí - domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, chemické látky na hubení plevelů, škůdců atd.) Vše řádně označené! - televizory, lednice, zářivky - zbytky starých barev, obaly od barev - všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků - upotřebené motorové oleje - v uzavřených nádobách do 30 litrů olejové filtry a další zaolejovaný materiál V ý z v a ========== ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků. ČEZ DISTRIBUCE a.s. si Vás dovoluje požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti el. rozvodných zařízení. OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU Na základě zákona č. 114/92 Sb., 8 odst. 2 a zákona 458/2000 Sb., 25 je povinností odstranit stromoví a větve, které by mohly ohrožovat elektrické vedení NN, VN, TS. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo je u napětí: od 1 kv do 35 kv vymezeno vzdáleností 7m od krajního vodiče na obě strany od 35 kv do 110 kv vymezeno vzdáleností 12m od krajního vodiče na obě strany Bezpečná vzdálenost: veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. u vedení nízkého napětí (400/230V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1m. u vedení vysokého napětí (22kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2m u vedení velmi vysokého napětí (110kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3m Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případné odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Tatobity vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční, peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy), hraček a školních potřeb, novin, časopisů a knih, 3

4 nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) kabelek, tašek, batohů a peněženek. VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí). Sbírka se uskuteční od: místo: OÚ Tatobity Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace podá OÚTatobity nebo dispečink Diakonie Broumov , Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www. diakoniebroumov.org TURNOVSKÝ AUTOBUSOVÝ TERMINÁL Od 7. listopadu 2011 bude otevřen nový AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V TURNOVĚ U NÁDRAŽÍ. Od neděle budou zrušena všechna nástupiště v Nádražní a Alešově ulici. Všechny dotčené linky budou odjíždět z nového terminálu. Uvádíme časy odjezdů autobusů z Terminálu č. 11, který slouží k odjezdům autobusů směrem na Semily a Lomnici nad Popelkou. Rozmístění terminálů viz strana 14 Informáčku směr Semily, Lomnice n. P. 5: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 6:10 6: A3 Semily,,aut.nádr. 6:58 6: A3 Semily,,aut.nádr. 7:40 8: A3 Semily,,aut.nádr. 8:42 9: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 9:52 10: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 11:00 13: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 13:45 13: A3 Tatobity,,u Studničků 14:04 14: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 15:25 15: A3 Semily,,aut.nádr. 16:10 16: A3 Semily,,aut.nádr. 17:17 17: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 18:00 18: A3 Lomnice n.pop.,,aut.nádr. 18:55 4

5 Informace o vodovodu na Žlábek : Jistě jste si mnozí povšimli, že se buduje vodovodní řád do naší obce Žlábek. Jedná se o výstavbu nového výtlačného a zároveň rozváděcího řadu "I", propojující konec obce Tatobity s místní částí Žlábek. V tomto projektu je řešen úsek řadu v délce 1,698,0 m z potrubí z PE-HD D 90 mm, začínající bezprostředně v sousedství budoucí nově navržené čerpací stanice ČS Tatobity (SO1-Čerpací stanice Tatobity) po ukončení v krajnici silnice 2. třídy v místní části Žlábek u čp.22. II. etapa realizovaná v příštích letech pak řeší pokračování dalším úsekem až k nově navrženému vodojemu s AT-stanicí (SO3-Vodojem a ATS Žlábek). Řad I je navržen v počátečním úseku km 0,000-0,025 technologií hloubené rýhy, zbylá část řadu I je navržena technologií řízeného výplachového protlaku se zatažením potrubí s ochrannou vrstvou a zabudovaným identifikačním vodičem. V úseku křížení se stávajícími silničními propustky (celkem 8 ks z trub z PB 500-PB 1000) budou v těchto místech osazeny litinové trouby DN 80 s tepelnou izolační vrstvou. Zajímavosti z našich archívů: O vodě na Žlábku se dovídáme ze zápisů z roku 1940, kde se pod heslem Pitná voda uvádí: Vodstvo v naší obci úplně schází. Jen na Závrší teče malý potůček. Obyvatelstvo je tedy zcela odkázáno na vodu z několika studánek a umělých studní. Za suchých let je v naší obci vody nedostatek i pro nejnutnější domácí potřebu. Jsou zde 2 obecní pumpy úředně označeny za neupotřebitelné a nesou označení:tato voda není pitná! Z nedostatku jiné vody se používají dále, i pro školu.veškeré urgence u úřadů je bezvýsledná.obec nemá peněz. Je ale třeba odstraniti louž u obecní pumpy na návsi. V obci Žlábku bydlí toho času 56 rodin, z nich jsou: 4 rodiny 6 členné 13 rodin 3 členných 10 rodin 5 členných 11 rodin 2členných a bezdětných 13 rodin 4 členných 5 jednotlivců Soupis dílen řemeslnických: Strojní řeznictví p.břet.huška (elektrický pohon) Pekařství p.jana Šíra (ruční) 1 pomocník Obchod smíšeným zbožím pí.b.svobodové bez pomoc.síly Hostinec Jana Šíra-bez pomoc.síly Hostinec u Prostředníků-bez pomoc.síly (dřevěná budova) Senioři sobě - pokračování Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotním handicapem, lidé důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je připraví mnohdy o celoživotní úspory, někdy se setkáváme i s fyzickým napadením. 5

6 Staří není bohužel vždy krásné! Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní. JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi. Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást. Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze! Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř. Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota "pomocníka" může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí. Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější. Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat na pomoc. V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku. Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách. V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže. JAK SE VYHNOUT PODVODU Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 6

7 Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší. Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc. Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete. Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. Informace ze školy a školky: INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY AKCE V LISTOPADU Tak máme za sebou druhý měsíc školy. Dovolte mi, abych vás ve zkratce seznámil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije. V říjnu se naše Berušky rozjely za kulturou navštívily turnovské divadlo, kde viděly klasickou loutkovou pohádku v podání Divadla Matěje Kopeckého. Celý říjen pak pro školáky pokračovalo plavání v turnovském bazénu. V pátek 21. října v rámci pracovních činností zdobily děti dýně, aby si připomněly svátek Halloween. Jinak se říjen (a pokračovat se bude i v listopadu) nesl ve znamení příprav na rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy. V průběhu října jsem také pracoval na textu knihy o škole. Text již mám takřka kompletní, jen mi stále chybí školní fotografie Skupinové fotografie mi schází vesměs až do roku 1966 a potom z období let Kdybyste doma některé nalezli, přineste mi je, prosím, do školy. Já si je naskenuji a opět Vám je vrátím. V této souvislosti mi dovolte, abych Vám předal informaci od bývalého pana učitele Františka Mlejnka tento velmi činorodý člověk-historik již vydal tři knihy z Podkozákovska. V roce 1993 to byla kniha U nás pod 7

8 Kozákovem, Listy z našich kronik, v roce 2007 druhá kniha Ve stínu achátové hory (kniha vzpomínek, příběhů a historie Podkozákovska) a teď v roce 2011 (asi v prosinci) vyjde třetí publikace se stejným názvem jako pokračování l. dílu s názvem Ve stínu achátové hory 2. Pan Mlejnek mi sdělil, že je stále možné zakoupit první knihu U nás pod Kozákovem (100 Kč) a poslední Ve stínu achátové hory 2 je možno přeobjednat (bude asi za 150 až 200 Kč). Publikace lze objednat na mailové adrese nebo na telefonu , mob A co nás čeká v listopadu? AKCE V LISTOPADU út plavání 9. lekce út škola rodičovské sdružení út plavání závěrečná 10. lekce út logopedie st bruslení v Lomnici n. P. pá ředitelské volno pro školu i školku ne rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojené trhy po škola divadlo v Turnově Včelí medvídci út logopedie st bruslení v Lomnici n. P. Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše internetové stránky kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace. Informace OS Dědina Tatobity Mgr. Pavel Vaněk ředitel školy OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚDINA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE NEDĚLE 4. PROSINCE 2011 V 16 HODIN Program koncertu připravil Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z Turnova se svými sólisty a sbormistrem Bohuslavem Lédlem. V tomto předvánočním čase uvede sbor skladby našich klasiků jako je Pastorella od Jiřího Ignáce Linky ( ), Pastorella Hej, hej, jeden.. Tomáše Norberta Koutníka ( ), či Alleluia od Gordona Younga ( ) a také poslední skladby muzikanta a skladatele Bohuslava Lédla. Vstupné 50,- Kč 8

9 Informace BABINEC : BABINEC pořádá pro děti a dospělé 4. ročník T A T O B I T S K É D Ý N Ě Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni dne od 16,00 hod. k obecnímu úřadu, kde budou tyto dýně v podvečer slavnostně rozsvíceny. Kdo má na své zahrádce přebytečnou dýni a akce se nechce zúčastnit, prosíme, aby ji donesl do školy, kde si ji děti vydlabají a nazdobí. Předem děkujeme. Na podvečer této slavnosti zveme i ostatní občany, určitě se bude na co dívat! 1. ročník Štrůdlování v Tatobitech Dne proběhl první ročník Tatobitského štrůdlování na sále Restaurace Hasičské zbrojnice v Tatobitech. Hospodyňky napekly štrůdly jak jablečné, makové, tvarohové, ale také masové. Celkem se sešlo 16 druhů štrůdlů, které hodnotilo 42 návštěvníků štrůdlování ochutnávačů. Štrůdly měly nejen různou chuť, ale také různé tvary a různé zdobení. Nejvíce hodnotících žetonů získal Štrůdl - KROKODÝL od Šilhánů z Lestkova a získal tak pomyslnou zlatou medaili, která byla v podobě knihy kuchařky, kalendáře s recepty pro rok 2012 a láhev jablečného Jelcina. Druhou příčku obsadil štrůdl také z Lestkova od paní Šírkové Nadi a třetí příčku obsadil štrůdl paní Láskové Hany z Tatobit. Stříbrnou a bronzovou medaili nahradily jablka a kalendáře s recepty na rok Uvádíme recept vítězného štrůdlu: Krokodýl z kynutého těsta: Těsto : 500g. hladké mouky, 250ml. mléka, 100g majonézy, 2g.droždí, cukr a sůl Náplň : 250g šunkového salámu, 250g sýru eidamu, 250g. nivy, 150g papriky čerstvé, 80g kečupu, chilli, oregáno, česnek, olivy a sezam na posypání. Postup: Vyválíme z těsta plát do tvaru obdélníku. Potřeme směsí kečupu, chilli, česneku a oregána. Do středu po celé délce dáme směs ostatních ingrediencí. Těsto po 9

10 okrajích nakrájíme do šikma. Pásky překládáme střídavě přes sebe a na konci smotáme ocas a potřeme celé vajíčkem. Proužek těsta (1cm široký, a 10cm dlouhý) stočíme do pomyslné osmičky okolo dvou oliv, čímž nám vzniknou oči a umístíme je na hlavu. Stejným způsobem uděláme čumák, ale místo oliv dáme celé nové koření a proužek těsta bude kratší. Tlapy uděláme z kuličky těsta, kterou rozmáčkneme a nožem nakrájíme prsty a připevníme k tělu, vše důkladně potřeme vajíčkem a posypeme sezamem. Pečeme ve vyhřátě troubě do zlata cca 30min na 180 st.c Přeji dobrou chuť Těšíme se na Vaší účast v dalším ročníku Tatobitského štrůdlování! BABINEC Informace o cvičení: Upozorňujeme všechny ženy, ale i slečny, nadešel podzim a místo ležení u televize a baštění čipsů jsme pro vás připravili dva druhy cvičení, kde se můžete příjemně protáhnout, zatančit a zacvičit si: každé pondělí každé pondělí od 18,00 hod. ZUMBA od 19,00 hod. AEROBIC!!!! N O V É od 2. listopadu 2011!!!! KAŽDÁ STŘEDA 17,30 hod. ZDRAVOTNĚ RELAXAČNÍ CVIČENÍ Jedná se o relaxační cvičení na posílení páteře, uvolňování těla a mysli pomocí aktivního cvičení a práci se svalstvem. Relaxační cvičení spojené s uvolněním mysli - zaměřené na uvolnění, protažení a posílení celé oblasti zad a páteře, uvolnění bloků v organismu, bolestí hlavy, deprese, stres, posílení organismu aj. Zdravotní cviky vedené formou kalanetiky a pilates jsou uspořádány tak, aby ji zvládli všichni. Cvičení probíhá pod vedením zkušené cvičitelky IVČI s odpovídající kvalifikací pro dané cvičení Ani při jednom ze cvičení nerozlišujeme začátečníky a pokročilé, proto se začít může kdykoliv! Cvičení probíhá na Sále Kulturního domu v Tatobitech. Přijďte kdykoliv bez ostychu mezi nás!!! 10

11 Informace Mysliveckého sdružení Radostná Tatobity: Mysliveckého sdružení Radostná Tatobity Vás zve na HUBERTSKOU ZÁBAVU, která se koná dne v Hasičárně na Žlábku. Čeká na Vás : myslivecká kuchyně a bohatá myslivecká tombola Začátek ve 20,00hod. Hraje : GRADACE Těší se na Vás pořadatelé!!! Informace z Českého zahrádkářského svazu základní organizace Tatobity: Český zahrádkářský svaz základní organizace Tatobity pořádá besedu o Islandu a Číně Svoje poznatky z cest bude vyprávět přítel Ladislav Bičík. Beseda se koná 11. listopadu 2011 (pátek) od 18.00hod. v salonku Restaurace u Studničků. Informace z Tatobitské tenisové ligy: Všechny zájemce srdečně zve výbor ZO ČZS Tatobitská tenisová liga 2011 Na začátku roku jsme seděli s Jirkou Malým a přemýšleli, jak by se dalo využít nové víceúčelové hřiště u školy, a jen tak zkusmo jsme vyhlásili první ročník TTL. Očekávali jsme pár sportovních nadšenců, kteří se budou pravidelněji scházet a spolu nezávazně hrát. Zájem o tenisové hrátky nás ale velmi překvapil, a proto jsme se vrhli do práce 24 (!) přihlášených účastníků jsme rozdělili do tří skupin, aby se mohly vykrystalizovat skupiny pro samotnou tenisovou ligu. Mile nás překvapil přístup takřka všech kvalifikantů (pravda, někteří v jejím průběhu odpadli buď vinou zranění, nebo si nepředstavovali, že to bude tak náročné), ale na konci května jsme mohli konstatovat, že máme dvě plnohodnotné (snad vyrovnané) skupiny tenisových nadšenců. Od 1. června se spustila samotná soutěž, kdy se odehrálo na sto soutěžních utkání. Bohužel, ne všichni odehráli všechno, ale to už nedokážeme ovlivnit o fungujícím mechanizmu uvažujeme pro příští ročník. S potěšením však musíme konstatovat, 11

12 že valná většina hráčů se chopila příležitosti udělat něco pro své tělo zodpovědně a se zápalem sváděla líté boje v duchu fair play. V sobotu 8. října 2011, takřka po roce od vzniku myšlenky, jsme se všichni sešli v Restauraci Hasičárna na slavnostním zakončení sezóny. Jsem upřímně rád, že se TTL setkala s příznivým ohlasem, všichni hráči byli spokojení, všem se soutěž líbila a takřka všichni chtějí pokračovat i příští rok. A ještě větší radost mám z toho, že už nyní se hlásí další zájemci a chtěli by hrát s námi. Proč ne rozhodně chceme být otevřená soutěž a přijetí nováčků se nebráníme. Máme však daná pravidla (ta sportovní najdete na internetových stránkách TTL - ta lidská poznáte, když přijdete mezi nás) a chceme je dodržovat. A proto kdo byste měl zájem o účast ve druhém ročníku TTL, do se nahlaste buď mně, nebo Jirkovi Malému, a zaplaťte startovné ve výši 300 Kč. Vše ostatní se dozvíte na zahajovací schůzi v únoru 2012 (o přesném termínu budete včas informováni). A jen pro úplnost celkovým vítězem 1. ročníku TTL se stal Tomáš Mlejnek, na druhém místě skončil Miroslav Kořínek a třetí místo obsadil David Srna. Druhou ligu vyhrál Michal Cimbál, druhý skončil Tomáš Kubíček (oba přímo postupují do první ligy) a třetí Jirka Horyna (ten nakonec vyhrál baráž a i on postoupil pro příští ročník do elitní skupiny). První 3 hráči z obou lig obdrželi medaile, vítězové první a druhé ligy pak od Lenky Malé získali putovní poháry, od manželů Linkových oba vítězové obdrželi 30 l sudy piva. Všichni hráči pak převzali diplomy za umístění. Pro všechny však platí a za své si vzali Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se Poslední prázdninovou sobotu jsme také zorganizovali jednodenní turnaj pro naše děti. Děti byly rozděleny do tří kategorií nejmladší začínající tenisté, starší dívky a starší chlapci. Turnaj začal v sobotu v 08,00 hod těmi nejmladšími. Jim patřilo celé dopoledne. Hrálo se systém každý s každým. Za mohutné podpory rodičů bylo vidět každou hrou zlepšení jednotlivých hráčů. Vítězem nejmladší kategorie se stal Lukáš Kořínek. Krátce před polednem nastoupili starší chlapci a dívky. Hráli také systém každý s každým. Tyto zápasy byly pěknou podívanou a krásné a dlouhé výměny byly oceněny potleskem přítomných diváků. V kategorii starších dívek zvítězila Barbora Kozáková a v kategorii starších chlapců zvítězil Jirka Hušek. V podvečer proběhlo závěrečné vyhodnocení celého turnaje. Děti obdržely krásné ceny s tenisovou tématikou medaili, diplom, tenisové rakety a tenisové míčky. A samozřejmě nechyběly sladkosti. Turnaj byl zakončen jak výraznou změnou počasí (poslední utkání se odehrálo za trvalého deště a zimy), tak voňavým opékáním vuřtů. Přeji Vám klidný podzim a u druhé ročníku TTL se těším nejen na viděnou Za TTL Pavel Vaněk Informace z RESTAURACE U STUDNIČKŮ: RESTAURACE U STUDNIČKŮ VÁS ZVE NA PÉŘOVÉ HODY dne

13 speciality ŠÉFKUCHAŘE - kachna, husa, krůta, kuře Těšíme se na Vaší návštěvu RESTAURACE U STUDNIČKŮ VÁS ZVE NA ZVĚŘINOVÉ HODY dne široká nabídka z divočáka, dančího a srnčího masa Těšíme se na Vaší návštěvu a přejeme Vám příjemné posezení Životní jubilea oslaví : 18 let Krámská Lucie 40 let Lukešová Zdeňka 25 let Tomešová Veronika 45 let Kyselová Ivana 30 let Plichta Ondřej 45 let Konvalinová Alena 30 let Srna David 50 let Votrubcová Jana 30 let Pešová Iva 60 let Srna Roman 35 let Opočenská Marie 65 let Pilařová Zuzana Blahopřejeme!!!!! Přehled akcí: TATOBITSKÁ DÝNĚ parkoviště u OÚ Sběr nebezpečného odpadu parkoviště u OÚ a u autobus. zastávky na Žlábku Humanitární sbírka DIAKONIE BROUMOV OÚ Tatobity Beseda o ISLANDU A ČÍNĚ - Salonek Restaurace u Studničků PÉŘOVÉ HODY Restaurace u Studničků HUBERTSKÁ ZÁBAVA Hasičárna na Žlábku ZVĚŘINOVÉ HODY Restaurace u Studničků ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU + trhy - parkoviště u OÚ Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince Tatobitský informáček vydává OÚ Tatobity. Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25 v měsíci (pro následující měsíc). Na výše zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce Tatobity 13

14 14

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY TATOBITSKÝ INFORMÁČEK LISTOPAD 2012 Ze stoletého kalendáře: Uhodí li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude. Od sv. Martina zahřeje jen peřina. Martinův led a sněhová peřina, dlouhého trvání

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Miroslav Bubeník ADRA Nomia Hradec Králové

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Miroslav Bubeník ADRA Nomia Hradec Králové ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, tato brožura je malým přispěním pro radu starších našich předků, kteří mnozí jsou stále ještě mezi námi a nesou odkaz zkušeností a moudrosti minulých generací. Každá kultura,

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

2/2013. Číslo /20 bylo vydáno..20 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma.

2/2013. Číslo /20 bylo vydáno..20 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma. 2/2013 Číslo /20 bylo vydáno..20 2 13 10 12 13 Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín. Výtisk i distribuce zdarma. 1 Právě otevíráte náš letošní poslední Zpravodaj a jsem ráda, že Vás mohu pozdravit

Více

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013:

č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: č.1/2013 Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konaného dne 18.03.2013: Zasedání zastupitelstva obce Tichá v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 13/204:1)

Více

nekořský 2 červen Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z obsahu

nekořský 2 červen Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z obsahu nekořský 2015 2 červen Z obsahu Nekořské chalupy pohledem Pavla Langhanse Z jednání zastupitelstva Poděkování Třídění odpadů Inzerce Elektrowin Historie obce konec II.sv. války ZŠ Nekoř hokejbal proti

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2008. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z předcházejících

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV.

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska. LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA LÉTO 2015 číslo 7 ročník XXIV. Léto ve Šternberku slibuje spoustu hudebních zážitků str. 8 a 9» Venkovské trhy se na náměstí objeví v červenci

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 90 vyšel 6. 11. 2007 ZASTUPITELSTVO OBCE 6. zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.září 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5.zasedání ZO, informaci

Více

Slovo starosty 9/2014

Slovo starosty 9/2014 9/2014 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 8. září 2014 proběhlo ve společenském sále naší základní školy poslední plánované jednání Zastupitelstva obce Dobrá, svolané v tomto funkčním období zastupitelstva.

Více

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010

Zpravodaj. www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 www.dobra.cz Obec Dobrá Duben 2010 Zpravodaj NA MISTROV- STVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIOREK PRO ROK 2010 VYBOJOVALA JUDISTKA NIKOLA KESOVÁ SVŮJ PÁTÝ TITUL. Na smrtnou neděli jsme z Cyklobaru vynesli Morenu

Více

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury Ř Í J E N 2 0 0 8 č í s l o 1 0 V I. r o č n í k Za tajemstvím důlní Regionální operačníprogram NUTSISeverovýchod Investice do vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více