ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN"

Transkript

1 Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života asi každý ví: čistý vzduch, dobrá voda, kvalitní půda a potraviny. V současnosti jsou tyto zdroje v České republice ohroženy. Všechny člověčí aktivity se dějí v lokalitě, v našem východočeském regionu, ale globalizují se podmínky pro jejich výkon. Tedy celý svět by se snad měl v lokální rozmanitosti přizpůsobit pohodlí mezinárodních monopolů a jejich snadným ziskům? Aby se prý lidstvo lépe nakrmilo, přišla společnost Monsanto s genově manipulovanými organismy (GMO) a plodinami. Česká republika je jednou ze čtyř zemí EU, kde se tyto GM plodiny (zejména kukuřice, řepka, brambory, rajčata a dokonce i květiny) ještě pěstují ve větším rozsahu. Pěstovaly se i v našem kraji. Ostatní státy EU je zatím odmítají. Slováci chtějí být GMO free. Na nebezpečí možného uvolnění podmínek jejich pěstování upozornila v Evropském parlamentu Kateřina Konečná (KSČM) uspořádáním semináře ke GMO (HaNo ). Některé studie prokazují škodlivost pro zdraví zvířat (doba k prokázání všech rizik je zatím krátká). Nebezpečné jsou GMO i pro zachování rozmanitosti druhů plodin. V USA již pomalu chybějí původní odrůdy k možnému šlechtění, pole zaplavují nezničitelné plevele... V Indii každou půlhodinu spáchá sebevraždu jeden zemědělec. Přišel na mizinu kvůli pěstování GM bavlny. Evropský parlament schválil, aby si každá země o tom, zda povolí GMO, rozhodla sama. Mohl být vydán globální zákaz pro Evropu. Nemůže nás to nechat v klidu. Diskuse o tomto tématu jsou málem tajné. To není vše. Další invazi těchto upravených plodin může způsobit přijetí Transatlantické dohody o volném obchodu a investicích mezi USA a EU (TTIP), pro níž se v EU vyslovila i Česká republika bez nějaké veřejné diskuse ve vládě či v parlamentu! Kateřina Konečná k tomu uvádí: Je nanejvýš pochybné, jaké standardy bude TTIP nastavovat. Netransparentnost jejího projednávání jen obavy o ochranu práv občanů EU posiluje. Informace o současných standardech při produkci některých potravin v USA (chlorovaná kuřata, růstové hormony apod.) vzbuzují oprávněné obavy. (HaNo, 21.1.) Obavy jsou i ze snížení ochrany zaměstnanců a v podmínkách obchodu. Může dojít i na obavu prof. Kellera, že si dovede představit zákaz pořádat zemědělské trhy (kdyby to poškodilo transatlantického dovozce), kde si můžeme koupit lokálně vypěstované, zatím ještě poměrně zdraví neškodící, potraviny. Pomozme proto Kateřině všemožnými formami protestů v boji proti GM potravinám a proti smlouvě TTIP. (vha) ))) Slovo předsedkyně KhKV KSČM TERORISMUS V současné době hojně používané slovo. Musíme si klást otázku z čeho pramení, kde se bere. K terorismu se uchylují většinou mladí lidé, kteří mnohdy nevidí reálné východisko ze své beznadějné situace. Dnešní mladí jsou z velké části nezaměstnaní, nemohou realizovat své plány v pracovním procesu a vlivem špatné sociální situace ani v rodině. Co jim nabízí dnešní svět? Žádná východiska ani naději na zlepšení. Politici neřeší příčiny a následky jen liknavě. Umožňuje jim to stále prohlubovat kontrolu nad obyvatelstvem, zvyšovat pravomoci tajných služeb, odůvodňovat pronásledování nepohodlných lidí. Globální svět ovládá pouze hrstka lidí (asi 1 % lidstva vlastní 99 % majetku). Světové bohatství je velmi nerovnoměrně rozděleno. Stále přibývá těch chudých a chudnoucích. S bídou se potýká jak západní Evropa, tak i USA, ale v porovnání s ostatními částmi světa jsme na tom ještě relativně dobře. Národní státy, které by měly zabezpečovat blaho svých obyvatel, se dostávají stále do větších a větších dluhů. Nadnárodní společnosti chtějí stále větší zisky, ale dopady své činnosti přenášejí na státy a jejich obyvatele. Země, které se takovému vykořis ování brání, jsou nemilosrdně likvidovány pomocí různých barevných revolucí, jež mají za úkol dosadit do vládních funkcí poslušné figurky, které umožní další drancování svých států. Mocná média svou cílenou dezinformační kampaní připravují dlouhodobě půdu pro případný vojenský zásah nebo vyvolávají nenávist mezi etniky či náboženskými skupinami. Musíme se naučit brát informace s určitou rezervou. Vždy jsme sami pocítili, jakou moc má rozšíření nepravdivé zprávy na běh událostí. U nás se to stalo např. v listopadu 1989, když byla šířena zvěst o smrti studenta. Nyní si dovolí novináři upravit fotografii z protestního pochodu a vymazat tam ženy, zvětšit dav či ho zase zmenšit. O mnoha dalších nám předkládaných informacích lze pochybovat. Kdo bude těžit z rozpoutání protimuslimské hysterie? Není to tak, že když se dva perou, třetí se směje? Nepotřebují se USA zbavit konkurence? Bude-li se Evropa zabývat vlastními problémy, nebude se zajímat o to co se děje v jiných částech světa a globalisté budou mít volné ruce. Věra ŽIŽKOVÁ

2 2 únor KRAJÁNEK 2015 PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY LETOS Návrat ke kořenům S JEDNOTNÝMI TESTY J ako součást přijímacího řízení na střední školy může být zařazena forma písemného testu vědomostí. Už před lety přistoupila většina krajů postupně k nějaké formě testování vědomostí žáků, ale Královéhradecký kraj raději vyčkával. Stále ubývají žáci, propad se nezastavil, i když se zmírnil, a školy se vyprazdňují. Ukazuje se také, že na některé školy jsou přijímáni žáci, kteří na studium z pohledu jejich výsledků na základní škole nestačí. V první fázi rada kraje, ve shodě všech radních, loni doporučila gymnáziím a lyceím konat, jako součást přijímacího řízení, jednotné vědomostní testy u přijímacího řízení. Tenkrát rada zvolila na základě výběrového řízení firmu Scio. Žáci všech gymnázií a lyceí prošli testy, některá gymnázia je uskutečnila z vlastní iniciativy už dříve. Tentokrát však šlo o plošné zařazení jednotných testů do přijímacích zkoušek. Chtěli jsme po firmě, aby porovnáním výsledků jednotlivých škol zjistila, jací žáci se tam hlásí, na jaké vědomostní úrovni jsou a jak kvalitní žáky školy tedy přijímají. Testy byly uskutečněny a nebyla určena la ka, pod níž nebylo možné přijetí. Jakou si ředitelé nastavili úroveň, tak přijetí fungovalo ředitel má totiž ze zákona právo stanovit kritéria přijetí. Scio testy zaznamenaly stav na středních školách a daly srovnání s průměrnými celorepublikovými výsledky. Ukázalo se, že většina škol má výsledky pod celorepublikovým průměrem. To znamenalo, že přijímají žáky, kteří neprokázali svými vědomostmi předpoklady ke studiu na gymnáziu či lyceu. Máme školy, kde jsou výsledky velmi hluboko pod celorepublikovým průměrem a ještě hůře než gymnázia dopadají lycea. Na základě zjištěných výsledků jsme chtěli v testech pokračovat, pokud ministerstvo školství (MŠ) nevyhlásí nějakou plošnou jednotnou formu přijímacího řízení. V radě kraje bylo rozhodnuto pokračovat a rozšířit testování na všechny maturitní obory. Do toho vstoupilo MŠ rozhodnutím, že spustí pilotní ověřování jednotného přijímacího řízení formou jednotného testu pro všechny maturitních obory. Byl zahájen pilotní projekt, testy připravuje bývalý CERMAT a účast škol je zatím dobrovolná. Kraje byly MŠ osloveny, aby do projektu získaly co největší zastoupení škol. Školy jsme z odboru školství oslovili všechny a rada doporučila všem školám s maturitními obory účastnit se pilotního ověřování. Kromě tří škol se zúčastní všechny školy zřizované krajem. Testy nebudou organizovat právě gymnázia, což mne překvapilo, protože by měla mít nejmenší obavy z výsledků. Ředitelé svůj postup zdůvodnili nejasnou legislativou. Do pilotního ověřování se konkrétně nezapojí hradecké Gymnázium J. K. Tyla a Gymnázium Boženy Němcové, ani náchodské čtyřleté gymnázium. Je na ředitelích škol, jaký význam testům v přijímacím řízení určí a jak zohlední jejich výsledky. Už jsou k dispozici vzorové testy, takže žáci mohou začít trénovat. Kraj od výsledků plošného testování očekává především porovnání úrovně vědomostí uchazečů na jednotlivých typech škol; zjistí, jak náročné je přijímací řízení na jednotlivých školách a umožní tak narovnání podmínek přijímání na maturitní obory. Před rokem jsme byli napadáni, proč se soustře ujeme jen na všeobecně vzdělávací obory a nikoli na všechny obory s maturitou. Pilotními přijímacími testy pro všechny je připomínce vyhověno a budeme nyní schopni porovnat alespoň nepřímo kvalitu jednotlivých škol. K přesnějšímu porovnání pak napomůže státní maturita. Byla bych ráda, aby na základě letošních výsledků rada našla odvahu stanovit jednotné přijímací testy jako povinnou součást přijímacího řízení a byla stanovena i jednotná la ka procenta úspěšnosti, nezbytná pro přijetí na konkrétní typy škol. Důvod, proč se někteří ředitelé jednotného systému přijímacího řízení obávají, vidím v přetrvávající formě financování škol podle počtu žáků. Proto ředitelé snižují nároky, aby školu udrželi, což je pochopitelné, ale z pohledu budoucí vzdělanosti národa nerozumné a kontraproduktivní. Táňa ŠORMOVÁ (nestr. za KSČM), radní Královéhradeckého kraje Většina hodnotitelů považuje komunální volby na podzim roku 2014 pro KSČM za neúspěšné. Za viníka jsou nejčastěji označovány okresní výbory za to, že nesestavily dostatečný počet stranických kandidátek v obcích. Nechci si dělat alibi, protože i já jsem se na komunálních volbách svojí kandidaturou podílel, ale s tímto názorem nemohu souhlasit. Tam, kde stranické kandidátky vznikly, bylo zaznamenáno i zlepšení volebního výsledku oproti volbám předchozím. Komunální volby jsou oproti ostatním specifické v tom, že kandidáty nelze do místa potřeby importovat odjinud. Tam, kde nejsou základní organizace, není ani členská základna a nemůže vzniknout stranická kandidátka, i kdyby se okresní výbor snažil sebevíc. Komunální volby jsou plně v kompetenci základních organizací, krajské a parlamentní volby jsou v kompetenci okresních výborů. Voliče máme především v malých obcích, a tam bychom měli směrovat volební kampaň formou plakátů, letáčků a osobní prací. Mítinky ve městech příliš netáhnou a jejich efekt je zanedbatelný. Proto je pro mne nepochopitelná informace o tom, že je zvažováno z ekonomických důvodů nahradit okresní předsedy krajským instruktorem. To budeme za nedlouho analyzovat příčiny neúspěchu ve všech volbách. Jediné, co můžeme udělat pro zlepšení situace v komunálkách, je návrat ke kořenům, a ty jsou v základních organizacích. Oslovme sympatizanty a hlavně předlistopadové členy KSČ. Vždy ti jsou všude a je jich ještě poměrně hodně. Jsem přesvědčen, že někteří na to, až je oslovíme, stále ještě čekají. Většina z nich se blíží důchodovému věku, nebo již do důchodu odešla, tak jim již nehrozí diskriminace v zaměstnání za smýšlení, ze které mohli mít před lety obavy. Získávání mladých členů není až na výjimky jednoduché, protože po pětadvaceti letech každodenní antikomunistické mediální masáže mají hodnoty zcela někde jinde. Pokud chceme uspět v jakýchkoli volbách, potom nás čeká usilovná osobní práce, která nám nezaručí zcela nic, ale určitě stojí za to se o tuto možnost pokusit, protože strany bez členské základny přežívají většinou jen jedno volební období. Petr TYPLT, ZO KSČM Jičín

3 KRAJÁNEK 2015 ))) Otázky pro radního města Rychnova nad Kněžnou Milana Nováka (KSČM) NA RADNICI SE MI PRACUJE DOBŘE Milan Novák Jak se změnil poměr sil na radnici? Po posledních volbách jsme jako komunisté ztratili jeden mandát, místo tří zastupitelů máme dva. Kromě mne získal mandát za naši stranu MUDr. Motyčka, chirurg místní nemocnice, jehož se snažíme vzhledem k náročnému povolání příliš nezatěžovat dalšími funkcemi. Loni kandidovalo více subjektů, celkem dvanáct a z nich se jedenáct do zastupitelstva dostalo. Nejvíce mandátů šest má sdružení nezávislých pana starosty, na druhém místě jsou lidovci se třemi mandáty, třetí se dvěma mandáty ODS, pak jsme byli my a následují další s dvěma a jedním mandátem. Takové je zhruba složení zastupitelstva. V této situaci se starostovi podařilo dát dohromady koalici ze třinácti zastupitelů z jednadvaceti členů zastupitelstva. Bez problémů byl zvolilen starosta, místostarostové a rada, kromě mé osoby, kde jednoznačně proti byli lidovci. Zdůvodňovali to ideologicky? Jak jinak, prý proti mně osobně nic nemají, ale jsou proti komunistům. Nakonec jsem dostal čtrnáct hlasů z jednadvaceti možných, což mne potěšilo. Jsem tedy členem rady, s čímž jsou spojeny další povinnosti stal jsem se předsedou správní rady sociálních služeb města, také honebním starostou v našem městském revíru a dále pracuji jako předseda přestupkové komise a lesní stráže. Práce je dost. Vypadá to, že povolební vyjednávání bylo úspěšné. Podařilo se prosadit poměrné zastoupení ve výborech a komisích rady, kde jsme se dohodli, že všechny politické subjekty, které byly do zastupitelstva zvoleny, mají právo obsadit výbory a komise. Při mé volbě radním pomohla podpora starosty, který uvedl, že v minulém období jsem úkoly plnil a není důvod mne nezvolit radním znovu. Co si myslíte, že se vám podaří prosadit z volebního programu KSČM? Cílem je nezvyšovat dále daň z nemovitostí a máme tichou dohodu, že pokud se bude dařit dobře hospodařit, na konci volebního období ji snížíme. Město má ale velké úvěrové zatížení, kdy platíme ročně splátky 10 milionů, což je při dvousetmilionovém rozpočtu velká zatíž. Naší prioritou je, aby na stejné úrovni zůstaly i ceny tepla, svoz odpadu, ale o korunu podražila voda, protože tu nám prodávají cizinci. Pracuje se vám v samosprávě města dobře? Opravdu ano, nyní hodnotíme uplynulé volební období, kdy jsme byli v koalici a je nutné říci, že bylo velmi úspěšné o 40 milionů jsme snížili zadlužení, rozdíl ve výsledcích hospodaření v roce 2010 a 2014 je plus 17 milionů. Všechny městské podniky jsou ziskové, jen hotel Havel je ve ztrátě, ale který hotel dnes není ve ztrátě? Snažíme se to řešit i modernizací vybavení, rekonstruováno bylo jedno patro včetně vybavení novým nábytkem, televizí a připojení na internet. Vyměnili jsme vedení hotelu, máme tam nyní schopnou ředitelku, ale i kdyby se rozkrájela, hotel ziskový nebude. Te nám snad trochu pomůže automobilka z Kvasin. Zastupitelstvo v minulém období schválilo, že se hotel bude provozovat i se ztrátou, protože je to lepší volba, než hotel pronajmout a dívat se, jak je vybydlen a zdevastován. A takové nebezpečí je víc než reálné. (tl) Rychnovské náměstí FOTO: M. Vohralíková únor 3 ))) Jednal Kh KV KSČM Lednové jednání Královéhradeckého krajského výboru KSČM se věnovalo vnitrostranickým otázkám, vyhodnotilo tiskovou konferenci a přijalo stanovisko k dokumentu o novém řízení a organizaci KSČM. Hlavním tématem jednání byla problematika dopravy v kraji. KV ocenil uspořádání lednové tiskové konference s krajskými politiky za KSČM, oživila zájem novinářů o problémy, které řeší. O problematice vnitřního života strany informoval člen VV ÚV KSČM Zdeněk Ondráček. ÚV chystá IX. sjezd KSČM na květen 2016, před sjezdem budou uspořádány výroční členské schůze, okresní a krajské konference, bude vydána mimořádná sjezdová známka 30 Kč. Klub zastupitelů stále sleduje situaci ve školství a zdravotnictví a kritizuje pomalý postup úředníků při šetření špatného hospodaření v organizaci Barevné domky Hajnice. K problematice zdravotnictví se uskutečnilo společné jednání klubů koaličních zastupitelů za ČSSD a za KSČM. Soňa Marková, poslankyně a předsedkyně Komise žen při ÚV KSČM, pořádá dne seminář k rovnému postavení žen a mužů, účast zájemců z kraje je žádoucí. Na jednání byla dikuse k vnitrostranické práci a vzniku kritických skupin. Kritika by se měla probírat hlavně uvnitř strany. K veřejným vystoupením funkcionářů strany a k programovým dokumentům je samozřejmě možná diskuse veřejná. KV přijal stanovisko k dokumentu o novém systému řízení KSČM a k její organizační struktuře. K tomuto tématu se bude konat společná porada předsedů OV a KV KSČM Pardubického a Královéhradeckého kraje (4. 2.) za účasti místopředsedy ÚV KSČM P. Šimůnka. František Vrabec, předseda dopravního výboru KhKZ, seznámil členy KV se situací výstavby dálnice D11 a dalšími možnými komplikacemi při výkupu pozemků a trasování dálnice od Hradce Králové na Jaroměř a dále k polským hranicím. Ministr dopravy Ťok přislíbil pokračování výstavby a v roce 2017 by se měl zahájit další úsek. Problémem zůstává správa silnic II. a III. třídy, kde je dluh kolem 8 miliard korun. Situace se bude v novém návrhovém období zlepšovat a kraj počítá s investicemi z operačních fondů EU a od státu ve výši 700 až 800 mil. ročně. V některých obcích je stav komunikací přetížených nákladní dopravou neúnosný, kraj se zaměří na jejich přednostní opravy. V autobusové dopravě došlo k mírnému propadu příjmů vlivem slev uplatněných na počátku roku. V železniční dopravě jsou některé spoje málo vytížené. Na některé nelogičnosti ve spojích autobusové a vlakové dopravy jej upozornili členové KV. KV sleduje přípravu pietních aktů k 70. výročí osvobození Československa a vyzývá k pořádání besed s regionálními historiky k tomuto historickému výročí. (vha)

4 4 únor KRAJÁNEK 2015 Náchod po komunálních volbách Komunální volby v Náchodě skončily možná trochu překvapivě drtivým vítězstvím ČSSD vedené populárním starostou Janem Birke. Ten za minulé čtyři roky dokázal, že slušná a konsensuální politika bez zbytečného politického hašteření může vést k nebývalému rozkvětu města a ke spokojenosti většiny obyvatel města. Podařilo se nám obhájit dva mandáty v zastupitelstvu města Jičína, já jsem byl zvolen předsedou kontrolního výboru a kolega Svoboda je členem sociální komise rady města a zůstává i předsedou osadního výboru přidružené obce, kde působí už řadu let. Z deseti subjektů, kandidujících v loňských podzimních volbách, má jich své zástupce v samosprávě města devět. Byla vytvořena jedenáctičlenná koalice a my z KSČM, ODS a pohrobci ODS z různých uskupení jsou v opozici. Změny nastaly už v usazení zastupitelů při jednání. Dříve jsme vždy seděli jednoduše podle abecedy, dnes sedí odděleně koalice a opozice. Aby bylo asi na první pohled jasné, kdo vládne a kdo ne. V současné době jsme se jako zástupci opozice dohodli a svoláváme mimořádné jednání zastupitelstva k rozdělení přebytku hospodaření z loňského roku. Koalice si totiž řekla, že si zůstatek rozdělí sama bez ohledu na náš názor. Nelíbí se mi klima v zastupitelstvu, nepovažuji za zdravé ani vztahy v koalici už proto, že starosta JUDr. Jan Malý nemá většinovou oporu v radě města. Uvidíme, jak dlouho taková koalice vydrží Překvapivá už ovšem nebyla následná volba osvědčeného koaličního partnera z řad Patriotů, vzhledem ke všeobecně známé nechuti pana starosty ke Komunistické straně Čech a Moravy. Na druhé straně s počtem pouhých dvou zastupitelů se nemohla zrovna naše strana stát rozhodujícím faktorem pro povolební vyjednávání. KSČM nicméně najmenovala své zástupce do všech výborů a komisí města, včetně možnosti oddávat a vítat nové občánky. Tato zdánlivě obyčejná a samozřejmě čestná funkce byla celých dvacet let po listopadu 1989 představitelům KSČM v Náchodě důsledně odpírána. Prvním důležitým úkolem nového zastupitelstva bylo schválit rozpočet na rok To se po poradě všech zastupitelů a vyjasnění všech sporných otázek hladce podařilo a přebytkový rozpočet s celkem výrazným polštářem pro investice byl schválen. Ze strany KSČM byl kritizován fakt, že se opakovaně, i po mnohamiliardovém daru církvím, přispívá významnými částkami na dokončení opravy kostela sv. Vavřince na náměstí TGM. Tyto peníze však byly podmínkou pro dotaci ze strany ministerstva kultury a na komplexní opravu dominanty města dokonce přispívá i sama katolická církev. Náchod v tomto roce opět čekají obrovské problémy s dopravou. Realizace obchvatu je, bohužel, stále v nedohlednu, a tak se uskuteční jen dílčí úpravy a rekonstrukce městských kruhových objezdů a vozovek zdevastovaných nadměrnou dopravní zátěží. To samozřejmě přinese nepříjemné dopravní komplikace pro občany i návštěvníky. Dalším tvrdým oříškem zůstává zdevastovaný a dnes již částečně zbouraný areál bývalé textilní továrny TEPNA. Po nezdařeném místním referendu, vyvolaným stranou zelených již před volbami, ale uskutečněném až po volbách, není stále jasné, jak dlouho budou uprostřed města strašit nevzhledné trosky. Ty se staly mementem polistopadové kapitalistické devastace tradičních průmyslových odvětví, které nás proslavily po celém světě a dávaly práci stovkám lidí z našeho příhraničního regionu. Náchod a především jeho část Běloves zůstává stále v povědomí jako lázeňské místo, i když se zde lázeňští hosté již celá léta známou kyselkou Idou neléčí. Pro místní občany byl alespoň obnoven prameník této velmi chutné minerální vody a pro zastupitele trvá úkol částečně obnovit bývalou slávu lázní. Odkup žalostně vyhlížejícího areálu od soukromých vlastníků za nereálně horentní sumu nepřipadá v úvahu. Zbývá tedy možnost sehnat investora a za pomoci evropských peněz zřídit například tolik potřebné rehabilitační zdravotnické zařízení. Nové zastupitelstvo také čeká zefektivnit provoz společenského centra známého secesního hotelu Beránek a současně pozvednout ne zrovna bohatý kulturní život města. Občané také očekávají zlepšení sociálních služeb, především těch terénních, zvláš pro narůstající počet seniorů. Mladí lidé, kteří se chystají založit rodinu, by zase zcela jistě ocenili výstavbu startovacích bytů za dostupné ceny nájmů. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na to, že rok 2015 je rokem 70. výročí osvobození Československa od fašismu. Náchod si ve spolupráci s KSČM, která mým prostřednictvím nabídla pomoc při přípravě, důstojně připomene 9. květen 1945, kdy se tvrdě bojovalo o náchodskou celnici a němečtí nacisté nesmyslně na samém konci nejstrašnější války v dějinách lidstva povraždili vojáky Rudé armády. KSČM bude vždy důsledně naplňovat svůj volební program a jako doposud aktivně obhajovat zájmy občanů města Náchoda. Soňa MARKOVÁ, zastupitelka města Náchoda za KSČM Jičín zastupitelé už sedí odděleně Atmosféra v zastupitelstvu není vůbec dobrá. Požadovali jsme, aby komise pro rozvoj města byla změněna na výbor zastupitelstva, jak to léta funguje třeba v krajském městě, což bylo v Jičíně koalicí opakovaně zamítnuto. Dá se říci, že jakýkoli odlišný názor je brán jako osobní útok. Nepracuje se mi dobře, scházíme se sice, snažíme se řešit problémy, ale zatím se s námi nikdo nebaví. Patříme třeba mezi pár měst v republice, kde na radnici visí ukrajinská vlajka a lidé se diví, že si to necháme líbit. Je to bohužel rozhodnutí rady, která má pocit, že město neřídí, ale vládne mu. Petr KEBUS (KSČM), předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jičín

5 KRAJÁNEK 2015 V HRADCI SE ZMĚNILA PŘEDEVŠÍM OPOZICE Z patnácti kandidujících subjektů se do zastupitelstva města dostalo jen osm a čtyři z nich poměrně brzy vytvořily koalici pod vedením vítězného Hradeckého demokratického klubu únor 5 (HDK) bývalého i současného primátora Zdeňka Finka. Volební prohra postihla jak dosud neúspěšné strany a účelově vzniklá uskupení jako STAN, kde kandidovala většina pracovníků a spolupracovníků SIONu, SSO, Otevřená radnice pro HK, Hradečtí patrioti či Hradec náš domov, ale i nedávné koaliční strany Doma v Hradci a Volba pro město. Současná koalice je tvořena HDK, Koalicí pro Hradec (KDÚ), ČSSD a TOP 09. Koalice tedy disponuje pohodlnou většinou 22 hlasů. Shodla se na poměrně rozumném programovém prohlášení, které je poměrně ambiciózní a pro občany města slibné. Uvidíme, jak se ho podaří naplnit skutky. Podstatně se ale změnila opozice. Jedinou zkušenou stranou v roli konstruktivní opozice je naše KSČM, která sice ztratila jeden mandát (místo pěti má čtyři), ale ne odhodlání pracovat pro občany. Nově se v opozici ocitla dlouhá léta vládnoucí ODS s pouhými třemi mandáty, neočekávaně i ANO s mandáty šesti a výčet opozice doplňují dva členové zelené Změny pro Hradec. Poprvé jsme si opoziční kolegy otestovali na ustavujícím jednání zastupitelstva. Dohodli jsme se, že vzájemně podpoříme v tajné volbě naše kandidáty do rady města. My jsme dohodu samozřejmě splnili, ale náš kandidát obdržel jen čtyři naše hlasy. Pokud se dá říci, že se v uplynulém volebním období občas opozice shodla a dokázala hlasovat jednotně, nyní se bude zřejmě shoda hledat obtížněji. Ovšem ani v uplynulém období nebyla spolupráce opozičních stran, kam tenkrát patřila ČSSD s největším počtem mandátů, ke spolehlivým. Je nutné přiznat, že vinou podpory části zastupitelů ČSSD mohla koalice prosadit dvě rozhodnutí, která občanům města příliš nevoní stavbu Auparku Koruna a privatizaci svozu bioodpadů. KSČM má své místo ve výborech zastupitelstva i ve všech komisích rady. Ve výboru pro územní plánování zastupuje KSČM ostřílený Alois Havrda, členkou kontrolního výboru je už v druhém volebním období Lenka Fialová a finančního již tradičně Lubomír Štěpán. Do uzávěrky Krajánku nebylo ještě známo konkrétní obsazení komisí rady, ale všude jsme delegovali své zástupce nejen zastupitele, ale také ty, kdož kandidovali a nebyli zvoleni. Osobně zůstávám členkou Redakční rady Radnice, která jako pracovní orgán řídí mediální výstupy města. Ta ána LANKAŠOVÁ, zastupitelka města Hradec Králové FOTO na dvoustraně Ta ána LANKAŠOVÁ Nová demokracie na trutnovské radnici Po loňských komunálních volbách, poprvé od roku 1990, nebude mít KSČM své zastoupeni ve finančním ani kontrolním výboru zastupitelstva města Trutnov, a to i přesto, že získala tři mandáty. Proč? Asi proto, že se jí staronová koalice v Trutnově pod vedením ODS, doplněná o dva zastupitele z TOP 09, bojí. Hned na ustavujícím zasedání zastupitelstva si nová koalice, posílena o několik opozičních zastupitelů z ČSSD, navrhla a zvolila předsedy obou výborů, členy výborů však nikoli. Na prvním řádném zasedání zastupitelstva města se naplno projevila nová arogantní politika vedení města. Dotazy, případně jiný názor k rozpočtu a dalším tématům byly vládnoucí koalicí vnímány jako útok a obstrukce. Odpovědi na dotazy opozičních zastupitelů byly většinou nedostatečné a často i nekompetentní. Vše vyvrcholilo při volbě členů finančního a kontrolního výboru. I přes původně proklamované (a tradiční) zastoupení všech politických stran ve výborech města, byla vedením města sehrána předem promyšlená komedie, kdy každý subjekt mohl nominovat neomezený počet kandidátů, z nichž si zastupitelé tajnou volbou mohli vybrat předem daný počet členů výborů. Přestože KSČM do každého z výborů nominovala pouze po jednom členovi, nebyl náš zástupce zvolen ani do jednoho z uvedených výborů. Vedení města, opírajíce se o většinu hlasů v koalici, tak odmítlo jakékoliv poměrné zastoupení demokraticky zvolených politických subjektů. Nutno dodat, že v případě volby členů kontrolního výboru nebyl demokraticky zvolen nejen kandidát KSČM, ale ani žádný z navržených kandidátů hnutí ANO, které skončilo ve volbách na druhém místě za vítěznou ODS. Takto tedy vypadá nový styl vládnutí a proklamované transparentnosti. Je více než pravděpodobné, že staronové vedení města má co skrývat a zastupitelů z KSČM, popřípadě z jiných politických subjektů, se obává. A musíme konstatovat, že oprávněně, nebo již v předchozím volebním období bylo podáno trestní oznámení, které není po téměř třech letech policií došetřeno a pro jiné netransparentní řízení vyměřil ÚOHS městu Trutnov pokutu. Další trestní oznámení jsou tzv. na spadnutí. A aby ty změny byly pro Trutnovské lépe vidět, tak po 16 letech úzké spolupráce skončil na konci roku 2014 i ředitel městské policie. Oficiálně prý dohodou, ale zlé jazyky tvrdí, že byl odejit. My, se znalostí poměrů na úřadě, se přikláníme k variantě druhé. Zdeněk ONDRÁČEK a Iva ŘEZNÍČKOVÁ, zastupitelé města Trutnov

6 6 únor KRAJÁNEK 2015 KRITICKÝ BOD V letošním roce oslavíme 70. výročí skončení kruté druhé světové války vítězstvím nad fašistickou koalicí Berlín Řím Tokio, podporované některými loutkovými státy. Dočkali jsme se osvobození od nacistického Německa, hlavně díky Sovětskému svazu a jeho Rudé armádě. Světový mír brzy nahradila studená válka mezi táborem imperialismu a rodícím se socialistickým společenstvím. Naděje na její ukončení v devadesátých letech minulého století vzala brzy za své. Současnou výbušnou situací ve světě se vážně zabývala 16. mezinárodní porada komunistických a dělnických stran v Ekvádoru v listopadu Na ní zaznělo, že se svět ocitl v kritickém bodě mezi studenou a horkou válkou nepředstavitelných rozměrů, jejímž důsledkem může být zánik lidstva. Jde o akutní hrozbu obnovy diktatur. Na této poradě vystoupil Vojtěch Filip s projevem, v němž mj. charakterizoval soudobý imperialismus vnějšími znaky: nacionalismus, xenofóbie a fašismus. A hlavní atributy zájmů této globální kapitalistické společnosti pojmenoval: nové dělení světa (se snahou USA o světovládu JP) jako boj o nerostné bohatství a vodu, potraviny a půdu, ovládnutí zemského a nebeského prostoru, vytváření světa pro vyvolené a zisk. Po překročení kritického bodu může nastat takový chaos, že překoná mez, za níž je už jen válečný konflikt K napjaté mezinárodní situaci nemálo přispěl kyjevský Majdan v pozadí z USA, po němž začala v Ukrajině občanská válka. I zde uplatňuje USA touhu po světovládě a o zbavení se Ruska jako jednoho z protihráčů. Za vše, co na Ukrajině podporují a co uskutečnily ve prospěch nacionálních a fašistických vládnoucích sil, mluví tzv. zákon o podpoře svobody. Jednomyslně ho schválily 11. prosince 2014 obě komory Kongresu USA. Tím otvírá dveře k dodávkám zbraní Ukrajině a k rozšíření sankcí proti Rusku. Navíc otevřeně vyzývá k využití nevládních organizací k ovlivňování poměrů v Rusku. Že by šlo o přípravu další barevné revoluce s cílem návratu období opilého cara Jelcina? Rozhodné stanovisko k této situaci také ve vystoupení Vojtěcha Filipa na prosincovém zasedání ÚV KSČM. Vyzývá v něm komunisty být v čele odporu proti organizátorům válečných katastrof. Říká dále: musíme důrazně požadovat změnu politiky EU vůči Rusku a Ukrajině a ukončení sankcí vůči Ruské federaci. Po druhé světové válce jsme doufali v trvalý mír, že už nikdy nedojde k další válce. Zatím však už západní mocnosti spekulovaly, jak připravit další vojenský konflikt proti SSSR. A od roku 1945 byly USA u vzniku řady lokálních konfliktů. K tomu se vrátím příště. Jaroslav PRŮŠEK Osvobození Československa v roce 1945 Od osvobození republiky uplyne v letošním roce 70 let. Jak se postupně od roku 1945 vzdalujeme, slábne historické vědomí. Čas od času se válečná léta neodbytně připomínají. 70 ÚNOR 1945 V prvních únorových dnech roku 1945 stála Rudá armáda od Berlína jen 60 km. Velitelé však obezřetně usoudili, že klín není nejvhodnější. Zásobovací cesty byly vzdáleny až 600 km. I když pravděpodobně občané protektorátu neposlouchali Hitlerův projev 29. ledna 1945, byl opravdu poslední. Jistě by řekli: zapla bůh! Stejně tak je mohlo potěšit, že při bombardování Berlína zahynul 3. února 1945 JUDr. Roland Freisler (1893 až 1945), prezident Lidového soudního dvora. Mezi jeho oběti patřily desítky Čechů, např. Julius Fučík a Anežka Malá ( ) ze Smiřic. Soudil i německé generály z hnutí 20. července 1944 a německé odbojáře. Na území východních Čech se postupně začaly formovat partyzánské jednotky. V té době krajem procházely desetitisíce válečných zajatců, které Němci evakuovali před sovětskou frontou. Řadě z nich se podařilo utéct. Tak vznikl např. v Nové Pace oddíl Suchánek, složený z 13 Čechů a 28 sovětských zajatců. Na území kraje je evidováno na 30 odbojových skupin různého významu. Asi polovina měla napojení na ilegální organizace KSČ. Nešlo z objektivních důvodů vytvářet typické lesní oddíly. Šlo většinou o lidi, kteří přes den pracovali a v nočních hodinách nacistům škodili. Je potřeba připomenout, že února jednali v Jaltě představitelé SSSR, USA a Velké Británie. Rozdali karty pro poslední měsíce války. V mrazivých únorových dnech roku 1945 se naši občané mohli střetávat jak se zbídačenými válečnými zajatci, tak i s vězni koncentračních táborů. Ti, které Němci přesunovali přes protektorát, měli naději, že sem tam je naši lidé podpoří. Lidé shromaž ovali potraviny a v řadě míst jim i vařili. Záleželo hodně na benevolenci strážných. V kronice Libuně u Jičína je zaznamenáno, že obcí prošlo na zajatců sovětských, anglických, kanadských a francouzských. Byl mezi nimi velký rozdíl. Němci sovětské zajatce nenáviděli do posledních dnů války. Ve Všestarech u Hradce Králové byl přísný zákaz zajatcům cokoliv dávat. V Jičíněvsi u Jičína sebrali lidé 30 bochníků chleba, 150 kg mouky a 700 kg brambor. V Železnici za pomoc zajatcům zatklo gestapo Jaroslava Flašku a poslalo ho do Malé pevnosti. Krátce po osvobození zemřel. Pochod vězňů z koncentračního tábora Gross Rosen, z pobočných táborů v Sovích horách do Choustníkova Hradiště, je předmětem samostatné monografie. Bude účastníkům květnového setkání u památníku v Choustníkově Hradišti k dispozici. Nacisté mezi Trutnovem a Choustníkovým Hradištěm zavraždili 179 vězňů ubili, zastřelili, ubodali a ušlapali. Dnes je nositelem historické tradice setkávání Klubů českého pohraničí. Má podporu obce, Krajského úřadu, Armády ČR a dalších společenských organizací. Jedná se i o účasti prezidenta republiky při letošním pietním aktu. Jaroslav ŠTRAIT NABÍDKA POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU SRN Výmar, Buchenwald, Dráž any Pátek odjezd brzy ráno do německého Výmaru. Prohlídka města zapsaného v UNESCU. Město bylo v 18. st. významným německým kulturním centrem, vévodský zámek umělecké sbírky, park, četná muzea, památky na J. W. Goetha, F. Schillera, Německé národní divadlo, Bauhaus moderní architektura 1. pol. 20. stol. Ubytování - noc v hotelu se snídaní (večeře je možná za příplatek). Sobota : dopoledne Buchenwald prohlídka památníku (2,5 hodiny). Přejezd do Dráž an, procházka městem a odjezd zpět do Hradce Králové. Doprava: autokar. Cena na osobu: Kč (platí při minimálním počtu 40 platících osob). Cena zahrnuje ubytování, snídani, dopravu autokarem, cestovní pojištění a pojištění CK. Cena nezahrnuje večeři, průvodce, pojištění storna a vstupné. Informace: Mgr. Stanislava Šauerová, tel , ,

7 KRAJÁNEK 2015 Praktický důkaz globálního oteplování ČÍNSKÝ SEN O cestě a zkušenostech mladých delegátů za KSČM do Čínské lidové republiky, do tří regionů a tří velkých měst, kterou společně s Ing. Pavlem Janečkem absolvoval též Jaroslav Oš ádal ml., si můžete přečíst v příspěvku na stránkách KhKV KSČM Zdeněk Ondráček na Náchodsku Poslanec PS PČR dr. Zdeněk Ondráček bude přítomen mezi 9. a 12. hodinou ve své kanceláři na OV KSČM Náchod: , , a Svoji osobní návštěvu dohodněte předem na tel.: Nabídka zájezdu Rámcový program pobytu pro účastníky zájezdu do Volgogradu a dalších míst: Odjezd z Ostravy * Smolensk, exkurze po městě * Volgograd, ubytování, večeře, volno * prohlídka města s průvodcem, návštěva muzea PANORAMA, večeře, volno * účast na pietních aktech 70. výročí Dne vítězství, večeře, večer koncert na Mamajově mohyle * celodenní účast na oslavách na slavnostní vojenské přehlídce, večeře, kulturní program a ohňostrooj na nábřeží Volhy * plavba po Volze s veterány, návštěva muzea v Gorodišti * pondělí, přijetí na magistrátu města Volžski, prohlídka města s průvodcem, oběd, volno, zpět do Volgogradu, volno * volno, prohlídka kanálu Volha - Don, oběd v centru města, nákupy, odjezd do Moskvy * Moskva, ubytování, oběd, individuální prohlídka města * okružní jízda Moskvou, prohlídka muzeí, volno a nákupy, strava individuálně * příjezd do Minsku, prohlídka města s průvodcem, oběd, volno, po 18. hodině odjezd domů * příjezd do Ostravy. Těšíme se společně s Vámi na krásné zážitky z cesty i z pobytu mezi našimi přáteli v Bělorusku a RSFR. MěR ČRS Na oslavy MDŽ do Brandenburska V rámci programu SFEL-R jsou pozvány ženy z okresů a krajů, které přistoupily k Dohodě SFEL-R, na oslavu MDŽ do Brandenburska. Partnerem KSČM je mimo jiné strana Die Linke ze země Brandenburg a dohodla se proto společná oslava MDŽ. V letošním roce jsou stranou Die Linke pozvány naše ženy na dny 7. a 8. března do Zeesen u Königs Wüsterhausenu, země Brandenburg. V místě je zajištěn kulturní program, ubytování a stravování. Jelikož místo je asi 50 km před Berlínem, zajistili soudruzi ze Středočeského kraje autobusovou přepravu do výše uvedeného místa. Odjezd autokaru je v 9 hodin z Prahy Černého mostu. Bližší informace sdělí J. Kurfiřtová, místopředsedkyně OV KSČM Jičín. Vybízíme OV KSČM, aby využily této příležitosti v kraji, projednaly pozvání a spojily se v případě zájmu s jičínským OV kscm.cz, nebo na č. tel.: ). (jk) ve spolupráci s Ostravským ruským domem, VAMS ve Volgogradu a CK Nikolas tours, a. s., Základní cena autokarového zájezdu činí Kč, studenti Kč. V ceně je zahrnuto pozvání, víza, doprava autobusem, ubytování, prohlídky měst s průvodcem, program, základní pojištění a strava po dobu pobytu polopenzí. Uzávěrka závazných přihlášek včetně plateb je do 15. března Bližší informace získáte na kontaktní adrese: MěR ČRS, Českobratrská 4, Ostrava 1, dr. Karel Šesták na telefonu , , dr. Vítězslav Vilímek, ROZLOUČENÍ Na konci roku nás navždy opustil JUDr. Miroslav Branda z Náchoda, dlouholetý funkcionář strany, obětavý kolega, právní poradce a zkušený právník. Navždy opustila naše řady Jaroslava Charvátová, dlouholetá členka strany a funkcionářka ZO KSČM v Náchodě. Čest jejich památce! OV KSČM Náchod RYCHNOVSKO únor 7 ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA Anna Šolínová z Albrechtic n. O. oslaví 94 let, Josef Mládek z Častolovic má osmdesátiny a Marie Sirůčková z Doudleb n. O. oslaví 91 let. Vlasta Kuhnová z Kostelce n. O. a Marie Dernerová ze Skuhrova slaví 85 let. Josef Hlava z Ledců zaznamená 75 a Růžena Kotíková z Dobrušky oslaví 91 let. Mnoho zdraví, elánu a štěstí pro další léta přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. NÁCHODSKO Vladimír Vít z Nového Města n. M. oslavil 85. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a dny plné pohody a děkujeme za práci pro ZO KSČM. * Marie Kostelecká, dlouholetá členka a funkcionářka strany OV KSČM Náchod a obětavá členka ČSŽ, oslavila 85 let * Dne oslaví jubileum 80 let Zdeněk Košvanec, dlouholetý stranický a veřejný funkcionář. Celý život pracoval poctivě, vychovával mladou generaci a dbal o prospěch všech spoluobčanů. * Sedmdesátiny oslaví Josef Švorc, dlouholetý funkcionář strany a ovocnář v Dolanech. Celý život věnoval stranickým a hospodářským funkcím, do všech dával svojí poctivý, odpovědný přístup a osobní pozitivní vklad. Jana Oš ádalová z České Ska lice oslaví 65 let. * OV KSČM Náchod všem děkuje za práci pro stranu a přeje mnoho zdraví, štěstí do dalších aktivních let. JIČÍNSKO V lednu oslavil 65 let RSDr., Ing. Otakar Ruml, první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, člen ÚV KSČM a člen VV a OV KSČM Jičín. Hodně zdraví a spokojenosti ve stranické a veřejné práci přeje OV KSČM Jičín, k přání se přidává Kh KV KSČM a děkuje za odvednou práci nejen na krajském úřadě. * Václav Kašpar z Chomutic oslaví 75 let, osmdesátiny Slávek Dlabola ze Staré Paky a 85 let uvítá Vlastimil Knap z Lázní Bělohrad. * Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. TRUTNOVSKO Karel Petr z Vlčic oslaví šedesátiny, Karel Bohouš ze Žacléře a Jaroslav Rais ze Dvora Králové n. L. oslavují 75 let. Břetislav Patočka z Rudníku má osmdesátiny, Jana Vořechovská z Úpice slaví 65 let a Vojtěch Čivrný z Vrchlabí 75 let. * Udržení dobrého zdraví, mnoho elánu a radosti do dalších let přeje všem jubilantům OV KSČM Trutnov. KRÁLOVÉHRADECKO Roman Bahník oslaví 45 let pohodu mu přeje ZO KSČM č. 48. * LKŽ srdečně blahopřeje Josefě Vobořilové k jejím 94. narozeninám a Ireně Nenjukové k sedmdesátinám a posílá dobrou náladu, pohodu a zdraví. PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM! KRAJÁNEK měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v únoru 2015 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, Hradec Králové. Redakce tel.: Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, Hradec Králové 2, nebo na Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu Redakční rada od 9 h.

8 8 únor KRAJÁNEK 2015 SAMETOVÝ MASAKR M asírovací televizní oslavy dvacátéhopátého výročí politického převratu pomalu plynule přešly do předvánočního běsnění, takže jsem si ani neuvědomil v přemíře zpráv a citací o co vlastně tehdy šlo. Byla to sametová revoluce, nebo sametový masakr? Je znám výrok učeného rabína, že všechno je jinak. A já dodávám, že u nás a myslím tím Česko, to platí nejméně dvojnásob. I když je nejsilnější masáž o listopadu za námi, není na škodu se k událostem vrátit. Přikláním se k názoru, že boj za pravdu, lásku a demokracii neměl začít lživou zprávou o tom, že byl zabit student Šmíd. Tato zpráva působila jako roznětka nebo, chcete-li, jako forsáž, a dodala celému studentskému pozdvižení nejdříve pražský a vzápětí celonárodní rozměr. Najednou se objevil na balkónu budovy Melantrich s mikrofonem v ruce Václav Havel, kterého tehdy málokdo znal, na rozdíl od pracovníků rozhlasu Svobodná Evropa a politických hybatelů světovými dějinami. Pravil, že není řečník, ale pouze dramatik a bude hovořit jen krátce, protože by nám ti komunisti mohli vypnout proud. Následoval výbuch lidí zvonících klíči a křičících: Fuj, hanba, konec vlády jedné strany! Když se již rozběhla příprava volby prezidenta Václava Havla, začalo se psát o sametové revoluci. Jenže jaká sametová revoluce, když se všude psalo a hovořilo o tom, že na Národní třídě při zásahu Veřejné bezpečnosti proti revoltujícím studentům tekla krev? Doslova, že tam byl masakr! Copak o to, lidem, kteří tam nebyli, lze říci o té události cokoli, ale nynější prezident Miloš Zeman tvrdil, že o nějakém masakru nelze mluvit. Předešlý prezident pan Václav Klaus připustil, že zákrok byl tvrdý. O masakru však také nehovořil. Domnívám se, že rozdíl mezi masakrem a sametem je opravdu dosti značný. Jak to bylo skutečně? Bylo to prostě jinak. Prezident Václav Havel, který měl pravdu a lásku na svém vývěsním štítu, hlásal, že nikdy nebude chtít získat zpět majetek, který mu komunisti ukradli, že nebude bojovat proti socialismu a nebude chtít, aby byl nastolen kapitalismus. Havel rovněž prohlašoval, že budou zrušeny vojenské bloky, a potom prosazoval humanitární bombardování. Samet pak byl pokryt střepinami z radioaktivních bomb. Tak je zřejmě pravdou tvrzení, že všechno je jinak. Zřejmě úplně jinak, než si myslíme a mnohem hůř, než se domníváme. Jiří KNOPP A pan Š ouravý dodává: Možná byl skryt onen samet v tom, že nikdo se neodvážil společný majetek bránit. Někteří pravicoví politici doposud vyčítají sametový postup proti komunistům. Vždy vyhodit je z práce to nikoho vůbec nepoškodilo! (r) ))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY Krůtí závitky s kapustou Pro 4 osoby: 400 g krůtích prsou (nebo kuřecích, případně vepřové kýty) 400 g mrazené řezané kapusty (nebo menší hlávka čerstvé) 4 plátky anglické slaniny malá cibule 1 dl bílého vína lžička oleje bílý pepř špetka chilli sůl Mrazenou kapustu nechte rozmrazit v mikrovlnce, nebo den předem umístěte do chladničky. Krůtí prsa nakrájejte na čtyři tenčí plátky, jemně je přes mikrotén naklepejte, osolte a opepřete z obou stran; položte na každý plátek slaniny a hrst kapusty, kterou jste také osolili a okořenili pepřem a chilli a promíchali. Plátky stočte a zajistěte párátkem. Na oleji závitky prudce osmahněte ze všech stran, přidejte jemně krájenou cibuli a společně opékejte. Opečené závitky zalijte vínem a nechte prudce povařit. Pak pod závitky vložte zbytek kapusty, podlijte trochou vody nebo vývaru a společně duste doměkka. Podávejte s vařeným bramborem. Vaříla Ta ána LANKAŠOVÁ ZVEME NA OSLAVU MDŽ Rychnovsko Rychnov n. Kn. pátek v 16 hodin v zasedačce OV Dobruška čtvrtek 5. března od 17 h. v sále Univerzity Karlovy Kostelec n. O. pátek 6. března od 16 h. v Klubu důchodců Týniště n. O. - v sobotu 7. března od 16 h. v sále Areálu chovatelů Bolehoš a Ledce v sobotu ve 14 hodin v areálu Sokola Lipiny Albrechtice n. O. v neděli od 13 hodin v restauraci U Krbů Dětský maškarní karneval spojený s přáním ženám Trutnovsko Úpice u Tomana od 14 hodin, živá hudba, kulturní vložka pro ženy - malé děti. Vstupné dobrovolné. Chotěvice v Obecní hospodě od 15 hodin, živá hudba a kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ. Dvůr Králové n. L v Hotelu Centrál od 14 hodin; k poslechu i tanci hraje živá hudba. Jičínsko OV KSČM v Jičíně, Levicový klub žen a Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska pořádají slavnostní odpoledne při příležitosti MDŽ dne 7. března od 14 hodin v prostorách velkého sálu u Militkých v Nové Pace. Hudba, kulturní program a občerstvení zajištěno. Náchodsko Jaroměř-Jezbiny v sobotu 7. března taneční zábava k MDŽ, sokolovna v Jezbinách od 18 h. Hraje oblíbený OK STYL, další doprovodný program. Vstupné 50 Kč. Doprava k dispozici. Královéhradecko Hradec Králové 4. března v sále U Švagerků od 9 h. kulturní dopoledne k oslavě MDŽ pro ženy ze základních organizací, LKŽ a ČSŽ, pořádá OV KSČM. LKŽ Hradec Králové * ve 14 h. U Švagerků, klub. * MDŽ aktivně - návštěva Panenkária, Úzká ul. ve 14 h. * zástupkyně se zúčastní MDŽ v Parlamentu od 10 h. * ve 14 h. U Švagerků, volby výboru (dárečky na máj) * Účast na májové manifestaci a pietních aktech u památníků.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČINNOST KRAJSKÉ RADY V OBDOBÍ DUBEN 2011 AŽ BŘEZEN 2013 V uvedeném období se uskutečnilo zasedání krajské rady 8 krát a jejího předsednictva 22 krát. Práce rady byla poznamenána těžkostmi, které zrod nových

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice Volby do Poslanecké sněmovny ČR 27. - 28. května 2010 - obec Běrunice celk. Č.str. Název strany Běrunice Běruničky V.Výkleky Vlkov n.l. Slibovice hlasů Procento voličů celkem 56% 55% 61% 55% 56% 66% 110

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.

Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio. Přijímací zkoušky (JPZ) na gymnázia v Královéhradeckém kraji (HKK) zřizované krajem ve školním roce 2013/2014 realizované společností www.scio.cz, s.r.o. 1 Počet přihlášek zpracovaných v rámci přijímacích

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Z á p i s. K bodu l Zahájení, přivítání přítomných Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0 Z á p i s z 13. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 4. 2010 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: Z á p i s z 8. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15.10.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy:

Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: Na druhou stránku tohoto dokument zkopíruj následující text (celý text) z této adresy: http://www.novinky.cz/krimi/314239-kriminaliste-vysetruji-odkup-bazalu.html a uprav ho podle zadání: Nadpis bude hned

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více