Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku"

Transkript

1 Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku Speciál k 20. výročí školy číslo 3 ročník 3 podzim 2013 Vydává: Střední škola gastronomická, s.r.o., Masarykova 12, Blansko

2 Rubrika Editorial Vážení a milí čtenáři! dostává se vám do rukou speciální číslo našeho školního časopisu. Ptáte se, proč jde o číslo speciální? Protože naše škola slaví letos svoje dvacáté narozeniny a právě téma tohoto kulatého výročí se prolíná všemi stránkami časopisu. Na začátku přijměte pozvání na akce k dvacátému výročí školy. Naše škola se rozhodla, že nebude pořádat večírek, kterým by bylo během jediného dne vše hotové, vyřízené a oslavené. Oslavy v podobě nejrůznějších akcí provázejí celý školní rok. Z jejich výčtu nelze opomenout především již tradiční barmanskou soutěž Amundsen cup nebo Kostelní den a noc. Na tvorbě časopisu se podíleli především studenti. Vyzkoušeli si například, jaké to je být reportérem, když dělali rozhovory s bývalými absolventy viz rubrika Vzpomínáme na školu. V rubrice Blahopřání škole zase zpovídali patrony školy, kteří se školou spolupracují. Zavzpomínali na recepty ze školních akcí. V hodinách informatiky zase projevili svoje tvůrčí schopnosti při tvorbě časové osy mapující historii školy. Dále Vám nabízíme ohlédnutí za exkurzemi a školními výlety doplněné fotografiemi, shrnutí studentských projektů a nakonec také oddechovou doplňovačku o naší škole. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při četbě Rozhledu! Za redakci časopisu Mgr. Kateřina Palánová 2

3 Rubrika Otázky a odpovědi část I. DEVATENÁCT Z DVACETI MOŽNÝCH aneb Pohledem ředitelky 1. Jak dlouho už pracujete ve Střední škole gastronomické? Někdy se mi to číslo zdá až nemožné ale už 19 let! Jsem tedy služebně jen o rok mladší než naše škola, což má v mnohém výhody, začínala jsem jako učitelka a přes zástupkyni pro praxi a následně zástupkyni školy jsem se dopracovala do ředitelské pozice. Rok 2006 mou profesní dráhu dovršil a od data jsem také majitelkou školy. 2. Co se od dob počátků školy změnilo? Změnilo se toho opravdu hodně, měnili se majitelé, bohužel dva předcházející školu hodně finančně vysáli, ale hlavně se měnily podmínky podnikání, podmínky ve školství celkově ať již se jedná o přístup Ministerstva školství nebo klesající počty žáků. Nicméně to základní zůstává žáci, kteří si naši školu zvolili a očekávají od ní, že je připraví do života. 3. Škola letos slaví dvacet let co to pro Vás znamená? Je to pro mě hlavně velká zodpovědnost, ale příjemný pocit, že už má něco za sebou. Někdy si říkám, že škola žije lidským životem, koupila jsem ji v době, kdy byla rozjívená, neupravená a nepokojná 13-letá holka a teď se domnívám, je z ní už rozumná 20-letá dáma, která ví co chce, umí i dávat nejen brát a jde si za svým cílem. 3

4 Rubrika Otázky a odpovědi část I. 4. Na jaké úspěchy školy jste pyšná? Jsem spíše pyšná na úspěchy svých žáků, ti školu tvoří, bez nich by to byl jen mrtvý organismus. Takže moje odpověď zní, jsem pyšná na všechny své žáky, nejen když dobře absolvují, ale také na to, co dělají v rámci svého studia, veškeré aktivity, kterými se jako škola prezentujeme, je vlastně práce především žáků, i když pochopitelně ve spolupráci s vyučujícími a následně vedením. Proto jim také vždy na konci školního roku děkuji za to, jaká jsme škola, kam jsme se posunuli a jak nás vnímá naše okolí. 5. Letos o prázdninách proběhly na škole modernizace učeben. Plánujete v tomto duchu inovací pokračovat i nadále? To už je v posledních letech téměř nezbytnost. Především je nutné neustále obnovovat a sledovat nové trendy v počítačové technice, tam to běží mílovými kroky a škola si nemůže dovolit zaostávat, proto počítám, že i když jsem letos vybavila školu novými počítači, už podruhé, neb tentokrát to byly notebooky, tak vím, že maximálně za 2 3 roky mě čeká obnova v podobě třeba tabletů, notebook už bude zastaralý. Inovace musí pokračovat i v odborných učebnách, neb i tam je nutné sledovat nové trendy v gastronomii či cestovním ruchu, tak aby žáci měli možnost setkat se s novými technologiemi už ve škole a nebyli ve svém profesním životě příliš zaskočeni a překvapeni. V následném období je v plánu zejména dovybavení baristické učebny, která již nyní disponuje profesionálním kávovarem a inventářem na netradiční přípravu kávy, což je v současné době největší světový trend. Pro obor cestovní ruch máme v plánu především pořídit kvalitní software a výukové materiály pro novou interaktivní tabuli, které by měly být zaměřeny na hlavní světové turistické destinace. 4

5 Rubrika Otázky a odpovědi část I. 6. Na jaké akce školy byste obzvláště nalákala veřejnost? Doufám, že si každý si najde tu, ke které jej srdce táhne nebo-li to co ho nejvíc zajímá. Snažíme se vymýšlet a dělat akce tak, aby byly zajímavé, poutavé i poučné. Rozsah myslím máme dostatečný, když uvážím, že v loňském školním roce jsme např. dělali spoustu akcí pro naše seniory z Mezigeneračního klubu a následně jsme organizovali výlet na Skalní mlýn s animacemi pro děti MŠ Divišova Proto nelákám, ale spíše srdečně všechny zvu na všechny naše akce, které jsou pravidelně zveřejňovány na webu a facebookovém profilu naší školy. Pokud bych měla jmenovat, tak určitě zavítejte na naše tradiční akce jako jsou Dny otevřených dveří, vánoční akce, barmanská soutěž Amundsen cup nebo Kostelní noc. 7. Co byste popřála žákům? Svým žákům přeji většinou šťastnou ruku, klidnou mysl a rozum na svém místě při konání závěrečných či maturitních zkoušek, tak aby uspěli a měli dobrý start do života Obecně bych jim všem popřála zdraví a štěstí, neb s tím jde všechno snáze, přičemž ať pamatují, že štěstí přeje připraveným!! Dále přeji aby se jim dařilo ve studiu, ale také v životě a aby je práce naplňovala a bavila stejně jako mě, protože právě tohle je učiní nejen šťastnými, ale i úspěšnými. Děkujeme za rozhovor! 5

6 Rubrika Akce k 20. výročí školy AKCE K 20. VÝROČÍ STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMICKÉ, s.r.o. BLANSKO Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ slavnostní zahájení oslav (budova školy) ŘÍJEN křest speciálního čísla školního časopisu (budova školy) LISTOPAD výroční Dny otevřených dveří * (budova školy) PROSINEC setkání absolventů školy * (Dělnický dům Blansko v rámci vánoční výstavy, pořádané školou a KSMB) LEDEN realizace výstavy o historii školy * vernisáž , pro veřejnost od výstava potrvá do února (bude upřesněno) (Kino Blansko) 6

7 Rubrika Akce k 20. výročí školy ÚNOR tématicky zaměřený cvičný raut (ve stylu 90. let) (budova školy) BŘEZEN doprovodný program barmanské soutěže Amundsen cup * (Dělnický dům Blansko) DUBEN vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší školní spot (budova školy) KVĚTEN celodenní veřejná prezentace odborných dovedností studentů * (kostel sv. Martina v Blansku v rámci akce Kostelní den a noc ) ČERVEN ocenění nejlepších partnerů a přátel školy (budova školy) Poznámka: hvězdičkou označené akce jsou veřejně přístupné SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ!! Aktualizace termínů a další informace o všech akcích na 7

8 Rubrika Historie školy v letopočtech 8

9 Rubrika Blahopřání škole PĚTICE GRATULANTŮ aneb Co přejí osobnosti Blanenska naší škole.. paní Marie Antonínová, redaktorka čtrnáctideníku Zrcadlo a kmotra speciálního vydání našeho časopisu Milí studenti, asi těžko si dovedete představit sami sebe za dvacet let. Co všechno vás potká, co prožijete, jakými změnami projdete? Letos slaví 20. výročí vaše škola. Nikdo z těch, kdo u jejího zrodu stáli, netušili, co je čeká. A teď jste všichni tady. Škola prokázala svou životaschopnost, připravila na profesní dráhu desítky odborníků. Přeji škole i vám dalších úspěšných dvacet let. Škole, aby dál vychovávala budoucí mistry svého oboru, a vám, studentům, abyste na léta v ní prožitá, rádi vzpomínali. pan Jiří Kaňa, farář Nevím, co přát škole, ale jejím pedagogům a studentům přeju, aby dokázali ve svých oborech stále jít s dobou, a tedy hýřit novými nápady pro studijní plán i studijní praxi, a ty pak s úspěchem uvádět do praxe životní. pan Lubomír Toufar, starosta města Blanska Škole přeji mnoho schopných a úspěšných studentů, skvělý učitelský sbor a škole jako takové mnoho úspěšných let. Zkrátka a dobře, aby škola šířila své dobré jméno po celé ČR i v zahraničí, a spolu s tím i dobré jméno města Blanska. 9

10 Rubrika Blahopřání škole pan Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB Střední škole gastronomické Blansko bych chtěl k jejímu 20. výročí popřát co nejvíce nových žáků, jejím absolventům ve všech oborech dobré uplatnění v praxi a na trhu práce, vedení školy pevné nervy v oblasti školní administrativy a managementu a aby budoucí politická reprezentace podporovala a uznávala soukromé školství alespoň tak, jako tomu bylo dosud. paní Libuše Magniová, zástupkyně Mezigeneračního klubu Škole bych přála, aby prostředí, výukový program i její zaměření mělo nadále stoupající trend, aby absolventi našli uplatnění na trhu práce. Aby si veřejnost uvědomila, že škola kromě vzdělávacího programu vede svoje žáky ke slušnému a kultivovanému chování a aby se to nadále dařilo tak, jako doposud. Dále aby škola pokračovala ve svém zapojení do veřejného života při organizování kulturních akcí jako Vánoce na zámku nebo Kostelní noc. Další prioritou školy, ve které by měla nadále pokračovat, je zapojení vedení školy, pedagogů i studentů do projektu Mezigeneračního klubu, kde spolupracují se seniory, což je ojedinělá aktivita. Za Mezigenerační klub bych chtěla vedení školy, pedagogickým pracovníkům i studentům poděkovat za všechny možnosti volnočasových aktivit, které nám škola nabízí. Ke dvacetiletému výročí k době, za kterou si škola vytvořila své jméno, za čímž stojí spousta usilovné a systematické práce, přeji hodně zdaru do dalšího působení a také dostatek studentů. 10

11 Rubrika Vzpomínky na školu VZPOMÍNÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU aneb Z deníčku absolventa V každém z nás škola určitě zanechá nějaké stopy Zážitky ze školy mohou být pozitivní, negativní, veselé či smutné. Jedno mají však společné. Zůstanou v nás zakotvené kdesi uvnitř a my se k nim vracíme postupně v našich vzpomínkách. Jak vzpomíná na školu jeden z loňských absolventů oboru cestovní ruch, si můžete přečíst na následujících řádcích. Co mi dala a vzala škola? Když bych měl shrnout veškerá pozitiva a negativa od prvního až do maturitního ročníku, tak určitě budou převažovat pozitiva. Škola mi dala spoustu nezapomenutelných zážitků, umožnila mj. poznat nové spolužáky, první lásky Prostřednictvím školy jsem měl také možnost získávat cenné praktické zkušenosti do života. Byla to pro mě velká příležitost seberealizace. Už od nástupu na střední školu bylo na první pohled zřejmé, že mi škola hodně pomůže a nabídne mi velkou řadu příležitostí se zdokonalit. Nejvíce mi daly odborné praxe, díky kterým jsem se podíval takřka po celé Moravě, i do zahraničí. Po celou dobu odborné praxe bylo úžasné poznávat nové spolupracovníky, místa a především obor, kterému jsem se věnoval. 11

12 Rubrika Vzpomínky na školu Dále tu bylo moderování školních akcí, kde jsem využil možnost nasávat životní zkušenosti takřka ve všem, co se dělo. V neposlední řadě tu byly také školní výlety. A i ty nám daly mnoho teoretických znalostí a nezapomenutelných zážitků. Kdy se člověk dostane třeba na exkurzi do České televize, Poslanecké sněmovny nebo navštíví řadu památek UNESCO? Řekl bych, že mi škola nic nevzala, naopak jsem od ní velmi mnoho získal. Je na každém z nás, jak si svoje působení na škole zapamatuje, jak zúročí to, co mu škola nabídla, jestli je to pozitivní či nikoli Myslím si ale, že škola snad ani žádné negativum nabídnout nemůže. Jak se říká ŠKOLA JE ZÁKLAD ŽIVOTA. Jan Charvát 12

13 Rubrika Otázky a odpovědi část II. ROZHOVORY S ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY ROSŤA - obor kuchař / číšník - absolvent 2000 Jak na střední školu gastronomickou vzpomínáte? Vzpomínám na ni v kladných myšlenkách. Jaký rok jste absolvoval školu? Myslím si, že v roce Je to už před pár lety. Pracujete v oboru? Ano, pracuji jako číšník a barman. Chodíte na akce naší školy? Ne, nechodím, protože nemám moc času, ale kdyby byla příležitost, určitě bych zašel. V Blansku jsou už tradiční akce školy velmi známé. Co vám dala škola do života? Zkušenosti s obsluhou hostů a zlepšení cizího jazyka k dalšímu využití v mém dosavadním zaměstnání. Co byste popřál škole do dalších let? Více studentů a hodně kvalitních učitelů a žáků a povedené akce konané školou. 13

14 Rubrika Otázky a odpovědi část II. KATEŘINA MAŠNÉGLOVÁ - obor společné stravování - absolventka 2008 Jak na střední školu gastronomickou vzpomínáte? Vzpomínám na školu velmi dobře. Studovala jsem dálkové studium, proto nebylo moc místa na nějaké zážitky se třídou. Jaký obor jste studovala? Na škole jsem studovala obor společné stravování v dálkové formě. Kde jste byla všude na praxích? Na dálkovém studiu nebylo moc prostoru, ale nyní pracuji v oboru a škola se aspoň snažila předat nám znalosti do našeho budoucího zaměstnání. Pokračovala jste po skončení ve studiu na VOŠ nebo VŠ? Ne, nepokračovala, ani jsem nechtěla. V jakých letech jste SŠ gastronomickou studovala? Školu jsem dokončila před třemi lety, takže od roku 2005 do roku Máte nějaký opravdu nej zážitek ze školy? Mohu říct, že pro mě nej zážitek byl, že jsem poznala opravdu fajn kamarády. Co byste popřála škole do dalších let? Aby měla více studentů a připravovala nadále tak dobře studenty jako doteď. 14

15 Rubrika Otázky a odpovědi část II. MARKÉTA KUPKOVÁ - obor cestovní ruch - absolventka 2013 Pokračovala jste ve studiu na VŠ nebo VOŠ? Ano, pokračuji ve studiu na VŠ v Brně. Pracujete v oboru? Využila jste praxi a dovednosti získané během studia? Praxi jsem zatím nevyužila, jelikož studuji jiný obor. Dovednosti jsem některé využila a byla jsem ráda, že jsem se je naučila. Jak vzpomínáte na léta strávená ve škole? Vzpomínám každým dnem více a více. Byly to skvělé čtyři roky, které jsem zažila a taky vím, že už nikdy takový kolektiv a takové prostředí nenajdu. Všechny průšvihy, co začaly v prváku a táhly se s námi až do čtvrťáku, jsou opravdu nezapomenutelné a teď se tomu akorát můžeme pořádně zasmát. Jak byste zhodnotila přípravu ve škole na Vaše budoucí povolání? Myslím si, že příprava byla na velmi dobré úrovni, co se týče oboru Cestovní ruch. Máme všeobecné znalosti a jen tak nás asi nic nerozhodí, když by došlo k nějakému problému, protože minimálně z teorie jsme na něj připraveni. Účastníte se akcí, které pořádá SŠ gastronomická (Kostelní noc, Amundsen cup )? Ano, ráda se účastním těchto akcí. Jsem na ně zvyklá a jsou vždy velmi dobře připravené. Sama jsem se spousty z nich zúčastnila, tak by mi bylo líto některé propásnout. Nejlepší akcí pro mě jsou Vánoce na zámku a Kostelní noc. Vždy byla skvělá atmosféra. Co byste popřála škole do dalších let? Škole bych popřála do dalších let jen to jediné tak dobré studenty jako byli maturanti v roce 2013!!! 15

16 Rubrika Otázky a odpovědi část II. ŠTĚPÁN HAVLÍČEK - obor cestovní ruch absolvent 2013 Pokračovala jste ve studiu na VŠ nebo VOŠ? Na VŠ ani VOŠ nepokračuju z důvodu, že hraji v USA vždy polovinu roku profesionálně baseball a těžko by se to se studiem kloubilo dohromady. Takže zatím jsem studium odložil. Pracujete v oboru? Využil jste praxi a dovednosti získané během studia? V oboru zatím nepracuju, jelikož jsem momentálně v zahraničí. Takže v ČR zatím práci nemám. Praxi a dovednosti jsem určitě využil, hlavně jak jsme se školou jezdili hodně po výletech a různých památkách či zajímavostech. Takže když jdu někde s rodinou nebo kamarády po různých městech, tak jim vždy dělám malého průvodce. Protože jsme se školou byli na spoustě zajímavých a významných místech v ČR, tak určitě znalosti využívám. Jak vzpomínáte na léta strávená ve škole? Na léta ve škole vzpomínám často, hlavně na spolužáky a na učitele, jak se nám věnovali, ale na psaní testů a na dostáváni známek moc ne. Jak byste zhodnotil přípravu ve škole na Vaše budoucí povolání? Myslím, že nás škola dost dobře naučila na práci v našem oboru, hlavně díky projektům, kde jsme byli zapojeni. Účastníte se akcí, které pořádá SŠ gastronomická (Kostelní noc, Amundsen cup )? Akcí bych se rad účastnil, jsou to velmi povedené akce. Ale z důvodu, že jsem často v zahraničí, tak mi to čas neumožňuje. Co byste popřála škole do dalších let? Závěrem bych naší škole popřál hodně štěstí do dalších let a mnoho dalších úspěšných akcí jako za období mého studia na této škole. 16

17 Rubrika Gastro koutek VYHLÁŠENÉ DOBROTY Z NAŠICH ŠKOLNÍCH AKCÍ Šormajzl (šumastr) Jde o tradiční jihomoravský pokrm, na který se dnes už, bohužel, skoro zapomnělo. Jedná se o velmi zdravé jídlo založené na obilovinách a luštěninách, které jsou významným zdrojem bílkovin, sacharidů, vlákniny a dalších látek prospěšných pro lidské zdraví. Naši předci jej v minulosti konzumovali především v období vánočních svátků, neboť věřili, že přítomnost luštěnin na štědrovečerním stole přinese hospodářství bohatství a hojnost. V chudších rodinách se jedl bez masa, ty bohatší si do něj přidávaly škvarky (které najdete i v našem receptu). Tento vynikající pokrm je možné jíst samotný, s chlebem či okurkem, případně i jako přílohu k uzenému masu. Suroviny (cca na 1 kg hotového pokrmu): Kroupy ječné (nejlépe č. 10) 200 g (po uvaření jich bude asi 600g) Fazole 100 g Cibule 200 g (mělo by jí být stejně jako krup, nebo i mírně více) Škvarky 25 g Olej Majoránka, česnek, pepř a sůl na dochucení 17

18 Rubrika Gastro koutek Postup přípravy: Kroupy a fazole uvaříme zvlášť v neosolené vodě. Během vaření kroupy několikrát propláchneme, abychom se zbavili nežádoucího šlemu. Před koncem vaření obě suroviny osolíme a propláchneme (tentokrát i fazole). Smícháme dohromady a přidáme cibulku osmaženou na oleji do zlatova (naše babičky používaly místo oleje sádlo), přimícháme také nadrobno nakrájené škvarky. Dochutíme majoránkou, česnekem, pepřem a solí. V některých rodinách se ještě dává vysušit do trouby (180 C, asi 15 minut). Zajímavost: Na akci Vánoce na zámku (2013) bylo připraveno přes 35 kg šormajzlu! 18

19 Rubrika Gastro koutek Chocolatemousse (čokoládová pěna) Dezert vhodný pro slavnostní události. A i my jsme ji připravili pro mimořádný den, totiž pro setkání učitelů seniorů, jež naše škola hostila. Navíc jsme dezert z kvalitní hořké čokolády obohatili o mleté chilli papričky, které mu dodaly netradiční výraz. Pikantní sladko-hořká chuť nadýchaného dezertu se nedá k ničemu přirovnat, musíte ji prostě ochutnat sami. Suroviny (4 porce): 100 g kvalitní hořké čokolády (minimálně 50 % kakaa) 1 lžíce vody špetka rozpustné kávy lžíce másla 1 vejce vanilkový lusk dvě lžíce cukru moučka půl hrnku smetany ke šlehání špetka mletého chilli Postup přípravy: Ušleháme šlehačku a dáme ji odpočinout do lednice. Mezitím si na vodní lázni rozpustíme čokoládu s máslem, vodou a špetkou instantní kávy. Následně našleháme žloutek s cukrem do bílé pěny a pomalu ho přimícháváme do čokolády. Je důležité, aby nebyla čokoláda moc horká, jinak by se nám žloutky mohly srazit! 19

20 Rubrika Gastro koutek Přidáme vydlabaná vanilková semínka a špetku mletého chilli. Čokoládu vrátíme na vodní lázeň a pár minut prohříváme tak, aby se žloutky tepelně opracovaly. Výsledný produkt musí být krásně hladký a lesklý. Nakonec vyšleháme bílky do pěny. Ve větší míse smícháme čokoládovou směs, bílky a šlehačku. Plníme do sklenic nebo misek a necháme v lednici zatuhnout nejméně 2-3 hodiny. Zajímavost: Čokoládovou pěnu můžete ozdobit kandovanou pomerančovou kůrou (jak můžete vidět na obrázku). 20

21 Rubrika Gastro koutek Rozzuřený býk (míchaný alkoholický drink) Na závěr jsme pro Vás vybrali jeden z favorizovaných soutěžních nápojů posledního ročníku soutěže Amundsen cup. Receptura nápoje: 3 cl 1 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl Vodka Amundsen Passoa (ovocný likér) Monin Passion fruit (sirup) limetková šťáva černý rybíz džus grepový džus Na ozdobu možno použít závěs z červených hroznů s bazalkou. Zajímavost: Amundsen Cup - jedná se o barmanskou soutěž, kterou každoročně na jaře pořádá naše škola. V loňském školním roce (2012/13) jsme oslavili již desátý ročník! 21

22 Rubrika Výletní fotoreportáž KAM JSME SE MĚLI MOŽNOST PODÍVAT? Naše škola pro žáky pořádá v průběhu školního roku mnoho zajímavých výletů a exkurzí do nejrůznějších koutů naší republiky. V naší fotostory nabízíme malou ochutnávku z navštívených míst. Školní rok 2009/2010 PRAHA Školní rok 2010/2011 ZÁPADNÍ ČECHY 22

23 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2011/2012 OSTRAVA Školní rok 2012/2013 PRAHA Školní rok 2011/2012 PRAHA 23

24 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2009/2010 BOSKOVICE Školní rok 2009/2010 KUTNÁ HORA Školní rok 2008/2009 JIŽNÍ ČECHY 24

25 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2007/2008 LEDNICO-VALTICKÝ AREÁL Školní rok 2007/2008 RATIBOŘICE 25

26 Rubrika Otázky a odpovědi část III. PŘED KATEDROU ZA KATEDROU.. aneb Tentokráte z pohledu učitele (Rozhovor s bývalou pedagožkou Miluší Jelínkovou) Ve kterých letech jste na Střední škole gastronomické působila? Nevím, jestli to bude přesně, ale myslím, že to bylo mezi lety Zažila jste tedy školu v podstatě u jejího zrodu jaké to bylo? Začátky byly opravdu velmi složité. Sídlili jsme ve staré ZŠ v Adamově a z učiliště Adastu jsme přivezli lavice, které jsme s ostatními učiteli o prázdninách natírali, aby se mohlo od září začít učit. I učitelský sbor se musel velmi uskromnit. V té době jsme neměli prostory na sborovnu, a tak někteří učitelé sídlili v prostorách výtvarné učebny ZUŠ. Jaké obory v tehdejší době škola nabízela? Učili jsme prodavače, aranžéry, kuchaře-číšníky a později také hotelovou školu. Jak vzpomínáte na žáky? Náš přístup k nim byl vždycky demokratický. Snažili jsme se je usměrňovat a oni se chovali slušně. I na školních výletech, exkurzích, školách v přírodě to s nimi bylo fajn. Na škole v podstatě nikdy nebyla šikana. A když už se nějaké náznaky objevily, tak se všechno včas podchytilo a vyřešilo. Škola v podstatě fungovala na principu rodinném, a tak to setrvalo i dodnes. Učitelství bylo Vaše původní povolání? Ne, předtím jsem pracovala ve sféře obchodu. Ale to se mi velmi hodilo, protože zkušenosti a znalosti z této praxe jsem potom využila během výuky. 26

27 Rubrika Otázky a odpovědi část III. Co přineslo přestěhování školy na Obůrku? Tehdy se podmínky pro výuku zhoršily. Velikost školy a místností nebyla odpovídající vzhledem ke stoupajícímu zájmu o studium. Hledaly se proto nové odpovídající prostory pro současné požadavky výuky. Také spoustu pomůcek jsme si museli vyrábět sami, ale ne z důvodu, že by na ně škola neměla prostředky. Bylo to proto, že na trhu prostě nebyly dostupné. Abychom například mohli realizovat výuku na psacích strojích, tak jsme vykupovali staré stroje. A jak byste zhodnotila současnost? Myslím si, že od té doby škola udělala opravdu velký krok dopředu. Společně s paní Truhlářovou jsme byly obě takové zapálené učitelky a práce nás bavila. Díky energii paní Truhlářové a odborným a manažerským schopnostem pana Jagláře je škola dnes na tak dobré úrovni. Účastníte se akcí, které pořádá škola? Ano, velice ráda se účastním všech akcí. A v případě potřeby jsem ochotná vypomáhat se suplováním, dozory na akcích a dalšími službami. Také jsem nadále i soukromě v kontaktu s vedením školy. Co byste popřála škole do dalších let? Hodně úspěchů v činnosti pedagogické a také v rozvoji školy a hlavně hodně studentů. Děkujeme za rozhovor! 27

28 Rubrika Žákovské projekty STUDENTSKÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Ohlédnout se za všemi žákovskými projekty, které na naší škole proběhly, není úkol splnitelný. Už za doby nového vedení, ještě v působišti v městské části Obůrka, se začal rodit a uskutečňovat nápad kolektivních žákovských prací. Tehdy to byly mladší ročníky nástavbového studia, které byly první v pořádání tematických banketů staročeská kuchyně, kuchyně z mořských plodů, muzikál atp. Už tenkrát měly akce vytyčený jasný pedagogický cíl: naučit mladé gastronomy práci v kolektivu, systematicky rozdělit úkoly, účinně kontrolovat jejich plnění, dát tomu všemu jednotnou linku, umět zainteresovat jednotlivce na celkovém vyznění akce. Kromě tematického menu připravovali studenti i slavnostní tabuli a celkové estetické ztvárnění prostoru. Tato osa akcí se pak v průběhu let doplňovala o nové nápady, a to zejména o nápady samotných žáků. Od pořádání banketů (nejkrásnější a nejzdařilejší byly ty s vánoční atmosférou) se pak přešlo k formě rautů a doplňkových programů tak, jak se postupně přidávaly ročníky nově otevřeného oboru Cestovní ruch. V roce 2007 např. zpracovali žáci téma Letectví. Přenesli své spolužáky a učitelský sbor na Hawai. V simulovaném letadle došlo dokonce k přepadení posádky! Ovšem pak všechny čekal malý raut na pláži (na nefalšovaném písku) a koktejlový bar. Při trošce fantazie si bylo možno představit i moře. 28

29 Rubrika Žákovské projekty V rámci Dne otevřených dveří se na podzim roku 2008 konal designový banket, který studenti vzdali hold mladému vínu. Byly vytvořeny dokonce týmy dva, které spolu neformálně soutěžily. Akce byly připraveny do nejmenšího detailu od stylových pozvánek, nabídek menu, jejichž jednou z ingrediencí muselo být při přípravě víno, po slavností tabule. Dokonce si žáci troufli na malou řízenou degustaci vín. Školní chodby i třídy se za léta žákovských projektů přeměnily už v ledacos. Ne jinak tomu bylo v roce 2009 tentokrát to byl Orient. Na rautu bylo možno ochutnat orientální kuchyni, nechybělo ani představení skutečných břišních tanečnic. Nefalšované orientální tržiště se spoustou typického zboží lákalo ke koupi, zrovna tak jako posezení v improvizované čajovně. (Nechyběly ani pravé vodní dýmky). Příjemné chvíle pak dotvořila orientální hudba. 29

30 Rubrika Žákovské projekty : si vás dovolujeme pozvati na raut slavností.. račte se velevážení dostaviti hodinu před polednem do sálu společenského budovy školní... ( Připravena byla kratochvíle hraním a zkoušením vyplněná.) Takto začínala v červnu 2010 pozvánka nástavbářů a studentů cestovního ruchu. Akce měla oficiální název Historická slavnost na hradě. Škola se takto přenesla do středověku na hrad Smíškov Studenti i učitelé si hráli společně odpovídal tomu i povinný historický oděv. Odpoledne se skládalo z prezentací o skutečných hradech a zámcích, prováděli studenští průvodci, raut se skládal ze staročeského menu podával se králík, pohanková kaše, ryby, ovoce. V jedné ze tříd se konalo pravé tržiště s krámky, zazpíval i minesänger. V posledních letech se škola začala prezentovat svými žákovskými projekty více směrem k blanenské veřejnosti jako jsou Vánoce na zámku nebo již druhý ročník Kostelní noci. Tady žáci připravují své prezentace, animační programy, významnou měrou se podílejí na průvodcovské činnosti. Gastronomické obory připravují občerstvení. 30

31 Rubrika Odborné exkurze a výlety STUDENTSKÉ CESTOVÁNÍ ZA ODBORNOU TEMATIKOU Výlety s odbornou tematikou se staly pro školu novým a neodmyslitelným trendem ve výuce. Od počátku školního roku 2006/07 se jich uskutečnilo nespočet. Výuka v terénu má svá jasná pozitiva proč žákům vše zdlouhavě vysvětlovat a ilustrovat na obrázcích ve škole? Není zajímavější přiblížit danou problematiku přímo na místě? (Např.: jak se řídí hotel, charakter služeb pro jeho návštěvníky, jak vypadá práce managementu v praxi nebo provoz kuchyně přímo před nosem apod. - a to vše ještě doplněno slovem odborníků z praxe). Takto již studenti a žáci gastronomických oborů navštívili mj. Penzion Na Octárně v Kroměříži, hotel Panorama v Rychnově nad Kněžnou, hotel Růže v Českém Krumlově. A také i hotely par exellence v Praze hotel Praha, Angelo, Imperial, Holiday Inn a další. Kromě toho ještě mohli budoucí gastronomové zhlednout řadu provozoven - Palírnu u Zeleného stromu Starorežná v Prostějově, Starobrno v Brně, mrazírny MIPL v Uh. Brodě, Budvar v Českých Budějovicích. 31

32 Rubrika Odborné exkurze a výlety Sommelieři poznali činnost koktejlového baru Žlutá ponorka tamtéž. Anebo měli možnost sledovat práci barmana v designovaném baru Meex v Olomouci, v kavárně Pohoda v Ostravě. Třešničkou na dortu byla pro ně jistě prohlídka a přednáška v Národním salonu vín ve Valticích anebo Biskupských sklepích v Kroměříži. Zdařilá byla exkurze do Pivovarnického muzea v Plzni. Moderní formy podnikání v gastronomii (příprava rautů a banketů, pořádání odborných seminářů, soutěží pro profesionály, práce s konvektomaty atd.) studenti poznali v Gastronomickém centru Moravia v Přerově. Výběr míst, kam všude se naši žáci a studenti vypravili se svými pedagogy, není možno na tomto místě zdaleka vyjmenovat. Jaká spousta neocenitelných poznatků a zážitků se takto dala načerpat! A to neplatí jen pro žáky! Odborné vzdělávání pedagogů a jejich růst tímto způsobem je velká devíza. Pro obor Cestovní ruch je již léta budován koncept návštěv zejména českých památek UNESCO. Jsou jim takto předkládány nejen historické a umělecké souvislosti, ale také způsob prezentace nejrůznějších atraktivit v mnoha koutech republiky. Kde všude již naši studenti zanechali zápis v pomyslných návštěvních knihách? 32

33 Rubrika Odborné exkurze a výlety V Praze, Kutné Hoře, Kroměříži, Lednicko-valtickém areálu, Brně, Českém Krumlově, Olomouci, Holašovicích, Litomyšli. Ale nejsou to jen naše památky patřící do skupiny světových skvostů. Naši studenti poznali mj. židovské město v Boskovicích, Babiččino údolí v Ratibořicích, klášter Rajhrad u Brna. Do předmětu Lázeňství a wellnees si doplnili znalosti exkurzemi do lázeňských provozů např. v Luhačovicích anebo v lázních Darkov. Navštívili Karlovy Vary. Všude se dostalo studentům odborných výkladů od pedagogů školy a také od odborníků z praxe. Těžko uvést, který z výletů byl nejzdařilejší - ale o všech se dá říci, že své studijní úkoly splnily. 33

34 Rubrika Koutek oddechu ZÁBAVNÁ DOPLŇOVAČKA CO VÍTE O NAŠÍ ŠKOLE? 1. Akce pro veřejnost, která se koná pod záštitou SŠG? Kostelní 2. Práce studentů oboru CR např. v hotelích, cestovních kancelářích a kulturních památkách se nazývá odborná 3. Město,ve kterém se nachází SŠG? 4. Křestní jméno naší paní ředitelky školy je 5. SŠG není škola státní, nýbrž 6. Kolik let letos uběhlo od založení školy (slovy)? 7. Jak se nazývá medium, kde naleznete veškeré informace o naší škole? 8. Zájemci o studium se mohou přijít podívat do školy na dny tzv. otevřených 9. Doplňte název oboru na SŠG: - sommelier 10. Zkouška dospělosti se nazývá 11. Doplňte název oboru na SŠG: - číšník

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou

Souhra 2014-15. již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou Souhra 2014-15 již 15. ročník! Časopis Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou STUDIJNÍ OBORY čtyřleté studijní obory Gastronomie Cestovní ruch tříleté učební obory Cukrář

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ EXKURZE ŽÁKŮ OBORU SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, 3. 12. 2009

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ EXKURZE ŽÁKŮ OBORU SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, 3. 12. 2009 PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ EXKURZE ŽÁKŮ OBORU SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU, 3. 12. 2009 Vídeň je krásná po celý rok, ale o tom, jak kouzelná je Vídeň v čase adventu, se na vlastní oči přesvědčili žáci oboru Služby cestovního

Více

Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob

Poezie žije. V Poděbradech dvojnásob 9. května 2013 Ročník 22 Číslo 10 Cena 9 Kč Škola chystá proměnu Budova Základní školy T. G. Masaryka na Žižkově se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci. 2 Kulinářská oslava Mezinárodní soutěž Gastro Poděbrady

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu

Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu 3/2011 ročník IV. ověřený náklad Bc. Miroslav Kubec, šéfkuchař hotelu InterContinental Praha, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, WACS kontinentální ředitel pro Střední Evropu NÁŠ HOTEL JE MEZINÁRODNÍ

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN. Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů

NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN. Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů ZIMA 2009, ROČNÍK II. & NOVINKY A TRENDY VE SVĚTĚ KAVÁREN A CUKRÁREN Pomocník a průvodce provozovatelům a managementu hotelů, restaurací, kaváren, cukráren a barů HOTEL & RESTAURANT QUALITY Roger Federer,

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Perlivý svět. Zima 2011. / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší. / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay

Perlivý svět. Zima 2011. / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší. / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay Zima 2011 Perlivý svět / 8 / Lucie Bílá Vánoce jsou pro mě svátky nejmilejší / 15 / Sólo pro... Bohemia Sekt Chardonnay / 18 / Speciality políbené ohněm Editorial Náhoda přeje připraveným Vážení přátelé,

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2009 2010 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2012 ÚVODNÍK Slovo ředitele Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych vám v úvodu poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a do

Více

Oslavy Dne Poděbrad: pomník malíři Kubovi a upřímná městská díky

Oslavy Dne Poděbrad: pomník malíři Kubovi a upřímná městská díky 14. března 2013 Ročník 22 Číslo 6 Cena 9 Kč Školka na spadnutí Dočkají se předškoláci výstavby tolik potřebné nové mateřinky na Žižkově? 2 Umělci z východu Do Handicap centra Srdce na Ostende zavítali

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Firmu FPO nemusím Blanenským složitě představovat, je tu již od roku 1997.

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Firmu FPO nemusím Blanenským složitě představovat, je tu již od roku 1997. 19. ročník, číslo 20/2013 www.monitor-bk.cz Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kávě se Stanislavem Laštůvkou - str. 2 Fascia - prádlo nejen

Více

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ LEDEN 2008 CENA 5,- KČ Speciální číslo IQčka vám přináší zajímavé postřehy bývalých žáků naší školy. Jejich zkušenosti ze středních a vysokých škol, které v současné době navštěvují, mohou být pro vás

Více

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka...

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka... BYLI JSME PŘI TOM... 4 HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4 VP3 na městském úřadě... 4 Lyžařský výcvik... 5 Olympiáda z anglického jazyka... 7 Zájezd do divadla... 7 16. veletrh fiktivních firem... 8

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více