Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku"

Transkript

1 Rozhled Časopis studentů a pedagogů Střední školy gastronomické v Blansku Speciál k 20. výročí školy číslo 3 ročník 3 podzim 2013 Vydává: Střední škola gastronomická, s.r.o., Masarykova 12, Blansko

2 Rubrika Editorial Vážení a milí čtenáři! dostává se vám do rukou speciální číslo našeho školního časopisu. Ptáte se, proč jde o číslo speciální? Protože naše škola slaví letos svoje dvacáté narozeniny a právě téma tohoto kulatého výročí se prolíná všemi stránkami časopisu. Na začátku přijměte pozvání na akce k dvacátému výročí školy. Naše škola se rozhodla, že nebude pořádat večírek, kterým by bylo během jediného dne vše hotové, vyřízené a oslavené. Oslavy v podobě nejrůznějších akcí provázejí celý školní rok. Z jejich výčtu nelze opomenout především již tradiční barmanskou soutěž Amundsen cup nebo Kostelní den a noc. Na tvorbě časopisu se podíleli především studenti. Vyzkoušeli si například, jaké to je být reportérem, když dělali rozhovory s bývalými absolventy viz rubrika Vzpomínáme na školu. V rubrice Blahopřání škole zase zpovídali patrony školy, kteří se školou spolupracují. Zavzpomínali na recepty ze školních akcí. V hodinách informatiky zase projevili svoje tvůrčí schopnosti při tvorbě časové osy mapující historii školy. Dále Vám nabízíme ohlédnutí za exkurzemi a školními výlety doplněné fotografiemi, shrnutí studentských projektů a nakonec také oddechovou doplňovačku o naší škole. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při četbě Rozhledu! Za redakci časopisu Mgr. Kateřina Palánová 2

3 Rubrika Otázky a odpovědi část I. DEVATENÁCT Z DVACETI MOŽNÝCH aneb Pohledem ředitelky 1. Jak dlouho už pracujete ve Střední škole gastronomické? Někdy se mi to číslo zdá až nemožné ale už 19 let! Jsem tedy služebně jen o rok mladší než naše škola, což má v mnohém výhody, začínala jsem jako učitelka a přes zástupkyni pro praxi a následně zástupkyni školy jsem se dopracovala do ředitelské pozice. Rok 2006 mou profesní dráhu dovršil a od data jsem také majitelkou školy. 2. Co se od dob počátků školy změnilo? Změnilo se toho opravdu hodně, měnili se majitelé, bohužel dva předcházející školu hodně finančně vysáli, ale hlavně se měnily podmínky podnikání, podmínky ve školství celkově ať již se jedná o přístup Ministerstva školství nebo klesající počty žáků. Nicméně to základní zůstává žáci, kteří si naši školu zvolili a očekávají od ní, že je připraví do života. 3. Škola letos slaví dvacet let co to pro Vás znamená? Je to pro mě hlavně velká zodpovědnost, ale příjemný pocit, že už má něco za sebou. Někdy si říkám, že škola žije lidským životem, koupila jsem ji v době, kdy byla rozjívená, neupravená a nepokojná 13-letá holka a teď se domnívám, je z ní už rozumná 20-letá dáma, která ví co chce, umí i dávat nejen brát a jde si za svým cílem. 3

4 Rubrika Otázky a odpovědi část I. 4. Na jaké úspěchy školy jste pyšná? Jsem spíše pyšná na úspěchy svých žáků, ti školu tvoří, bez nich by to byl jen mrtvý organismus. Takže moje odpověď zní, jsem pyšná na všechny své žáky, nejen když dobře absolvují, ale také na to, co dělají v rámci svého studia, veškeré aktivity, kterými se jako škola prezentujeme, je vlastně práce především žáků, i když pochopitelně ve spolupráci s vyučujícími a následně vedením. Proto jim také vždy na konci školního roku děkuji za to, jaká jsme škola, kam jsme se posunuli a jak nás vnímá naše okolí. 5. Letos o prázdninách proběhly na škole modernizace učeben. Plánujete v tomto duchu inovací pokračovat i nadále? To už je v posledních letech téměř nezbytnost. Především je nutné neustále obnovovat a sledovat nové trendy v počítačové technice, tam to běží mílovými kroky a škola si nemůže dovolit zaostávat, proto počítám, že i když jsem letos vybavila školu novými počítači, už podruhé, neb tentokrát to byly notebooky, tak vím, že maximálně za 2 3 roky mě čeká obnova v podobě třeba tabletů, notebook už bude zastaralý. Inovace musí pokračovat i v odborných učebnách, neb i tam je nutné sledovat nové trendy v gastronomii či cestovním ruchu, tak aby žáci měli možnost setkat se s novými technologiemi už ve škole a nebyli ve svém profesním životě příliš zaskočeni a překvapeni. V následném období je v plánu zejména dovybavení baristické učebny, která již nyní disponuje profesionálním kávovarem a inventářem na netradiční přípravu kávy, což je v současné době největší světový trend. Pro obor cestovní ruch máme v plánu především pořídit kvalitní software a výukové materiály pro novou interaktivní tabuli, které by měly být zaměřeny na hlavní světové turistické destinace. 4

5 Rubrika Otázky a odpovědi část I. 6. Na jaké akce školy byste obzvláště nalákala veřejnost? Doufám, že si každý si najde tu, ke které jej srdce táhne nebo-li to co ho nejvíc zajímá. Snažíme se vymýšlet a dělat akce tak, aby byly zajímavé, poutavé i poučné. Rozsah myslím máme dostatečný, když uvážím, že v loňském školním roce jsme např. dělali spoustu akcí pro naše seniory z Mezigeneračního klubu a následně jsme organizovali výlet na Skalní mlýn s animacemi pro děti MŠ Divišova Proto nelákám, ale spíše srdečně všechny zvu na všechny naše akce, které jsou pravidelně zveřejňovány na webu a facebookovém profilu naší školy. Pokud bych měla jmenovat, tak určitě zavítejte na naše tradiční akce jako jsou Dny otevřených dveří, vánoční akce, barmanská soutěž Amundsen cup nebo Kostelní noc. 7. Co byste popřála žákům? Svým žákům přeji většinou šťastnou ruku, klidnou mysl a rozum na svém místě při konání závěrečných či maturitních zkoušek, tak aby uspěli a měli dobrý start do života Obecně bych jim všem popřála zdraví a štěstí, neb s tím jde všechno snáze, přičemž ať pamatují, že štěstí přeje připraveným!! Dále přeji aby se jim dařilo ve studiu, ale také v životě a aby je práce naplňovala a bavila stejně jako mě, protože právě tohle je učiní nejen šťastnými, ale i úspěšnými. Děkujeme za rozhovor! 5

6 Rubrika Akce k 20. výročí školy AKCE K 20. VÝROČÍ STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMICKÉ, s.r.o. BLANSKO Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ slavnostní zahájení oslav (budova školy) ŘÍJEN křest speciálního čísla školního časopisu (budova školy) LISTOPAD výroční Dny otevřených dveří * (budova školy) PROSINEC setkání absolventů školy * (Dělnický dům Blansko v rámci vánoční výstavy, pořádané školou a KSMB) LEDEN realizace výstavy o historii školy * vernisáž , pro veřejnost od výstava potrvá do února (bude upřesněno) (Kino Blansko) 6

7 Rubrika Akce k 20. výročí školy ÚNOR tématicky zaměřený cvičný raut (ve stylu 90. let) (budova školy) BŘEZEN doprovodný program barmanské soutěže Amundsen cup * (Dělnický dům Blansko) DUBEN vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší školní spot (budova školy) KVĚTEN celodenní veřejná prezentace odborných dovedností studentů * (kostel sv. Martina v Blansku v rámci akce Kostelní den a noc ) ČERVEN ocenění nejlepších partnerů a přátel školy (budova školy) Poznámka: hvězdičkou označené akce jsou veřejně přístupné SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ!! Aktualizace termínů a další informace o všech akcích na 7

8 Rubrika Historie školy v letopočtech 8

9 Rubrika Blahopřání škole PĚTICE GRATULANTŮ aneb Co přejí osobnosti Blanenska naší škole.. paní Marie Antonínová, redaktorka čtrnáctideníku Zrcadlo a kmotra speciálního vydání našeho časopisu Milí studenti, asi těžko si dovedete představit sami sebe za dvacet let. Co všechno vás potká, co prožijete, jakými změnami projdete? Letos slaví 20. výročí vaše škola. Nikdo z těch, kdo u jejího zrodu stáli, netušili, co je čeká. A teď jste všichni tady. Škola prokázala svou životaschopnost, připravila na profesní dráhu desítky odborníků. Přeji škole i vám dalších úspěšných dvacet let. Škole, aby dál vychovávala budoucí mistry svého oboru, a vám, studentům, abyste na léta v ní prožitá, rádi vzpomínali. pan Jiří Kaňa, farář Nevím, co přát škole, ale jejím pedagogům a studentům přeju, aby dokázali ve svých oborech stále jít s dobou, a tedy hýřit novými nápady pro studijní plán i studijní praxi, a ty pak s úspěchem uvádět do praxe životní. pan Lubomír Toufar, starosta města Blanska Škole přeji mnoho schopných a úspěšných studentů, skvělý učitelský sbor a škole jako takové mnoho úspěšných let. Zkrátka a dobře, aby škola šířila své dobré jméno po celé ČR i v zahraničí, a spolu s tím i dobré jméno města Blanska. 9

10 Rubrika Blahopřání škole pan Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB Střední škole gastronomické Blansko bych chtěl k jejímu 20. výročí popřát co nejvíce nových žáků, jejím absolventům ve všech oborech dobré uplatnění v praxi a na trhu práce, vedení školy pevné nervy v oblasti školní administrativy a managementu a aby budoucí politická reprezentace podporovala a uznávala soukromé školství alespoň tak, jako tomu bylo dosud. paní Libuše Magniová, zástupkyně Mezigeneračního klubu Škole bych přála, aby prostředí, výukový program i její zaměření mělo nadále stoupající trend, aby absolventi našli uplatnění na trhu práce. Aby si veřejnost uvědomila, že škola kromě vzdělávacího programu vede svoje žáky ke slušnému a kultivovanému chování a aby se to nadále dařilo tak, jako doposud. Dále aby škola pokračovala ve svém zapojení do veřejného života při organizování kulturních akcí jako Vánoce na zámku nebo Kostelní noc. Další prioritou školy, ve které by měla nadále pokračovat, je zapojení vedení školy, pedagogů i studentů do projektu Mezigeneračního klubu, kde spolupracují se seniory, což je ojedinělá aktivita. Za Mezigenerační klub bych chtěla vedení školy, pedagogickým pracovníkům i studentům poděkovat za všechny možnosti volnočasových aktivit, které nám škola nabízí. Ke dvacetiletému výročí k době, za kterou si škola vytvořila své jméno, za čímž stojí spousta usilovné a systematické práce, přeji hodně zdaru do dalšího působení a také dostatek studentů. 10

11 Rubrika Vzpomínky na školu VZPOMÍNÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU aneb Z deníčku absolventa V každém z nás škola určitě zanechá nějaké stopy Zážitky ze školy mohou být pozitivní, negativní, veselé či smutné. Jedno mají však společné. Zůstanou v nás zakotvené kdesi uvnitř a my se k nim vracíme postupně v našich vzpomínkách. Jak vzpomíná na školu jeden z loňských absolventů oboru cestovní ruch, si můžete přečíst na následujících řádcích. Co mi dala a vzala škola? Když bych měl shrnout veškerá pozitiva a negativa od prvního až do maturitního ročníku, tak určitě budou převažovat pozitiva. Škola mi dala spoustu nezapomenutelných zážitků, umožnila mj. poznat nové spolužáky, první lásky Prostřednictvím školy jsem měl také možnost získávat cenné praktické zkušenosti do života. Byla to pro mě velká příležitost seberealizace. Už od nástupu na střední školu bylo na první pohled zřejmé, že mi škola hodně pomůže a nabídne mi velkou řadu příležitostí se zdokonalit. Nejvíce mi daly odborné praxe, díky kterým jsem se podíval takřka po celé Moravě, i do zahraničí. Po celou dobu odborné praxe bylo úžasné poznávat nové spolupracovníky, místa a především obor, kterému jsem se věnoval. 11

12 Rubrika Vzpomínky na školu Dále tu bylo moderování školních akcí, kde jsem využil možnost nasávat životní zkušenosti takřka ve všem, co se dělo. V neposlední řadě tu byly také školní výlety. A i ty nám daly mnoho teoretických znalostí a nezapomenutelných zážitků. Kdy se člověk dostane třeba na exkurzi do České televize, Poslanecké sněmovny nebo navštíví řadu památek UNESCO? Řekl bych, že mi škola nic nevzala, naopak jsem od ní velmi mnoho získal. Je na každém z nás, jak si svoje působení na škole zapamatuje, jak zúročí to, co mu škola nabídla, jestli je to pozitivní či nikoli Myslím si ale, že škola snad ani žádné negativum nabídnout nemůže. Jak se říká ŠKOLA JE ZÁKLAD ŽIVOTA. Jan Charvát 12

13 Rubrika Otázky a odpovědi část II. ROZHOVORY S ABSOLVENTY NAŠÍ ŠKOLY ROSŤA - obor kuchař / číšník - absolvent 2000 Jak na střední školu gastronomickou vzpomínáte? Vzpomínám na ni v kladných myšlenkách. Jaký rok jste absolvoval školu? Myslím si, že v roce Je to už před pár lety. Pracujete v oboru? Ano, pracuji jako číšník a barman. Chodíte na akce naší školy? Ne, nechodím, protože nemám moc času, ale kdyby byla příležitost, určitě bych zašel. V Blansku jsou už tradiční akce školy velmi známé. Co vám dala škola do života? Zkušenosti s obsluhou hostů a zlepšení cizího jazyka k dalšímu využití v mém dosavadním zaměstnání. Co byste popřál škole do dalších let? Více studentů a hodně kvalitních učitelů a žáků a povedené akce konané školou. 13

14 Rubrika Otázky a odpovědi část II. KATEŘINA MAŠNÉGLOVÁ - obor společné stravování - absolventka 2008 Jak na střední školu gastronomickou vzpomínáte? Vzpomínám na školu velmi dobře. Studovala jsem dálkové studium, proto nebylo moc místa na nějaké zážitky se třídou. Jaký obor jste studovala? Na škole jsem studovala obor společné stravování v dálkové formě. Kde jste byla všude na praxích? Na dálkovém studiu nebylo moc prostoru, ale nyní pracuji v oboru a škola se aspoň snažila předat nám znalosti do našeho budoucího zaměstnání. Pokračovala jste po skončení ve studiu na VOŠ nebo VŠ? Ne, nepokračovala, ani jsem nechtěla. V jakých letech jste SŠ gastronomickou studovala? Školu jsem dokončila před třemi lety, takže od roku 2005 do roku Máte nějaký opravdu nej zážitek ze školy? Mohu říct, že pro mě nej zážitek byl, že jsem poznala opravdu fajn kamarády. Co byste popřála škole do dalších let? Aby měla více studentů a připravovala nadále tak dobře studenty jako doteď. 14

15 Rubrika Otázky a odpovědi část II. MARKÉTA KUPKOVÁ - obor cestovní ruch - absolventka 2013 Pokračovala jste ve studiu na VŠ nebo VOŠ? Ano, pokračuji ve studiu na VŠ v Brně. Pracujete v oboru? Využila jste praxi a dovednosti získané během studia? Praxi jsem zatím nevyužila, jelikož studuji jiný obor. Dovednosti jsem některé využila a byla jsem ráda, že jsem se je naučila. Jak vzpomínáte na léta strávená ve škole? Vzpomínám každým dnem více a více. Byly to skvělé čtyři roky, které jsem zažila a taky vím, že už nikdy takový kolektiv a takové prostředí nenajdu. Všechny průšvihy, co začaly v prváku a táhly se s námi až do čtvrťáku, jsou opravdu nezapomenutelné a teď se tomu akorát můžeme pořádně zasmát. Jak byste zhodnotila přípravu ve škole na Vaše budoucí povolání? Myslím si, že příprava byla na velmi dobré úrovni, co se týče oboru Cestovní ruch. Máme všeobecné znalosti a jen tak nás asi nic nerozhodí, když by došlo k nějakému problému, protože minimálně z teorie jsme na něj připraveni. Účastníte se akcí, které pořádá SŠ gastronomická (Kostelní noc, Amundsen cup )? Ano, ráda se účastním těchto akcí. Jsem na ně zvyklá a jsou vždy velmi dobře připravené. Sama jsem se spousty z nich zúčastnila, tak by mi bylo líto některé propásnout. Nejlepší akcí pro mě jsou Vánoce na zámku a Kostelní noc. Vždy byla skvělá atmosféra. Co byste popřála škole do dalších let? Škole bych popřála do dalších let jen to jediné tak dobré studenty jako byli maturanti v roce 2013!!! 15

16 Rubrika Otázky a odpovědi část II. ŠTĚPÁN HAVLÍČEK - obor cestovní ruch absolvent 2013 Pokračovala jste ve studiu na VŠ nebo VOŠ? Na VŠ ani VOŠ nepokračuju z důvodu, že hraji v USA vždy polovinu roku profesionálně baseball a těžko by se to se studiem kloubilo dohromady. Takže zatím jsem studium odložil. Pracujete v oboru? Využil jste praxi a dovednosti získané během studia? V oboru zatím nepracuju, jelikož jsem momentálně v zahraničí. Takže v ČR zatím práci nemám. Praxi a dovednosti jsem určitě využil, hlavně jak jsme se školou jezdili hodně po výletech a různých památkách či zajímavostech. Takže když jdu někde s rodinou nebo kamarády po různých městech, tak jim vždy dělám malého průvodce. Protože jsme se školou byli na spoustě zajímavých a významných místech v ČR, tak určitě znalosti využívám. Jak vzpomínáte na léta strávená ve škole? Na léta ve škole vzpomínám často, hlavně na spolužáky a na učitele, jak se nám věnovali, ale na psaní testů a na dostáváni známek moc ne. Jak byste zhodnotil přípravu ve škole na Vaše budoucí povolání? Myslím, že nás škola dost dobře naučila na práci v našem oboru, hlavně díky projektům, kde jsme byli zapojeni. Účastníte se akcí, které pořádá SŠ gastronomická (Kostelní noc, Amundsen cup )? Akcí bych se rad účastnil, jsou to velmi povedené akce. Ale z důvodu, že jsem často v zahraničí, tak mi to čas neumožňuje. Co byste popřála škole do dalších let? Závěrem bych naší škole popřál hodně štěstí do dalších let a mnoho dalších úspěšných akcí jako za období mého studia na této škole. 16

17 Rubrika Gastro koutek VYHLÁŠENÉ DOBROTY Z NAŠICH ŠKOLNÍCH AKCÍ Šormajzl (šumastr) Jde o tradiční jihomoravský pokrm, na který se dnes už, bohužel, skoro zapomnělo. Jedná se o velmi zdravé jídlo založené na obilovinách a luštěninách, které jsou významným zdrojem bílkovin, sacharidů, vlákniny a dalších látek prospěšných pro lidské zdraví. Naši předci jej v minulosti konzumovali především v období vánočních svátků, neboť věřili, že přítomnost luštěnin na štědrovečerním stole přinese hospodářství bohatství a hojnost. V chudších rodinách se jedl bez masa, ty bohatší si do něj přidávaly škvarky (které najdete i v našem receptu). Tento vynikající pokrm je možné jíst samotný, s chlebem či okurkem, případně i jako přílohu k uzenému masu. Suroviny (cca na 1 kg hotového pokrmu): Kroupy ječné (nejlépe č. 10) 200 g (po uvaření jich bude asi 600g) Fazole 100 g Cibule 200 g (mělo by jí být stejně jako krup, nebo i mírně více) Škvarky 25 g Olej Majoránka, česnek, pepř a sůl na dochucení 17

18 Rubrika Gastro koutek Postup přípravy: Kroupy a fazole uvaříme zvlášť v neosolené vodě. Během vaření kroupy několikrát propláchneme, abychom se zbavili nežádoucího šlemu. Před koncem vaření obě suroviny osolíme a propláchneme (tentokrát i fazole). Smícháme dohromady a přidáme cibulku osmaženou na oleji do zlatova (naše babičky používaly místo oleje sádlo), přimícháme také nadrobno nakrájené škvarky. Dochutíme majoránkou, česnekem, pepřem a solí. V některých rodinách se ještě dává vysušit do trouby (180 C, asi 15 minut). Zajímavost: Na akci Vánoce na zámku (2013) bylo připraveno přes 35 kg šormajzlu! 18

19 Rubrika Gastro koutek Chocolatemousse (čokoládová pěna) Dezert vhodný pro slavnostní události. A i my jsme ji připravili pro mimořádný den, totiž pro setkání učitelů seniorů, jež naše škola hostila. Navíc jsme dezert z kvalitní hořké čokolády obohatili o mleté chilli papričky, které mu dodaly netradiční výraz. Pikantní sladko-hořká chuť nadýchaného dezertu se nedá k ničemu přirovnat, musíte ji prostě ochutnat sami. Suroviny (4 porce): 100 g kvalitní hořké čokolády (minimálně 50 % kakaa) 1 lžíce vody špetka rozpustné kávy lžíce másla 1 vejce vanilkový lusk dvě lžíce cukru moučka půl hrnku smetany ke šlehání špetka mletého chilli Postup přípravy: Ušleháme šlehačku a dáme ji odpočinout do lednice. Mezitím si na vodní lázni rozpustíme čokoládu s máslem, vodou a špetkou instantní kávy. Následně našleháme žloutek s cukrem do bílé pěny a pomalu ho přimícháváme do čokolády. Je důležité, aby nebyla čokoláda moc horká, jinak by se nám žloutky mohly srazit! 19

20 Rubrika Gastro koutek Přidáme vydlabaná vanilková semínka a špetku mletého chilli. Čokoládu vrátíme na vodní lázeň a pár minut prohříváme tak, aby se žloutky tepelně opracovaly. Výsledný produkt musí být krásně hladký a lesklý. Nakonec vyšleháme bílky do pěny. Ve větší míse smícháme čokoládovou směs, bílky a šlehačku. Plníme do sklenic nebo misek a necháme v lednici zatuhnout nejméně 2-3 hodiny. Zajímavost: Čokoládovou pěnu můžete ozdobit kandovanou pomerančovou kůrou (jak můžete vidět na obrázku). 20

21 Rubrika Gastro koutek Rozzuřený býk (míchaný alkoholický drink) Na závěr jsme pro Vás vybrali jeden z favorizovaných soutěžních nápojů posledního ročníku soutěže Amundsen cup. Receptura nápoje: 3 cl 1 cl 2 cl 2 cl 2 cl 2 cl Vodka Amundsen Passoa (ovocný likér) Monin Passion fruit (sirup) limetková šťáva černý rybíz džus grepový džus Na ozdobu možno použít závěs z červených hroznů s bazalkou. Zajímavost: Amundsen Cup - jedná se o barmanskou soutěž, kterou každoročně na jaře pořádá naše škola. V loňském školním roce (2012/13) jsme oslavili již desátý ročník! 21

22 Rubrika Výletní fotoreportáž KAM JSME SE MĚLI MOŽNOST PODÍVAT? Naše škola pro žáky pořádá v průběhu školního roku mnoho zajímavých výletů a exkurzí do nejrůznějších koutů naší republiky. V naší fotostory nabízíme malou ochutnávku z navštívených míst. Školní rok 2009/2010 PRAHA Školní rok 2010/2011 ZÁPADNÍ ČECHY 22

23 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2011/2012 OSTRAVA Školní rok 2012/2013 PRAHA Školní rok 2011/2012 PRAHA 23

24 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2009/2010 BOSKOVICE Školní rok 2009/2010 KUTNÁ HORA Školní rok 2008/2009 JIŽNÍ ČECHY 24

25 Rubrika Výletní fotoreportáž Školní rok 2007/2008 LEDNICO-VALTICKÝ AREÁL Školní rok 2007/2008 RATIBOŘICE 25

26 Rubrika Otázky a odpovědi část III. PŘED KATEDROU ZA KATEDROU.. aneb Tentokráte z pohledu učitele (Rozhovor s bývalou pedagožkou Miluší Jelínkovou) Ve kterých letech jste na Střední škole gastronomické působila? Nevím, jestli to bude přesně, ale myslím, že to bylo mezi lety Zažila jste tedy školu v podstatě u jejího zrodu jaké to bylo? Začátky byly opravdu velmi složité. Sídlili jsme ve staré ZŠ v Adamově a z učiliště Adastu jsme přivezli lavice, které jsme s ostatními učiteli o prázdninách natírali, aby se mohlo od září začít učit. I učitelský sbor se musel velmi uskromnit. V té době jsme neměli prostory na sborovnu, a tak někteří učitelé sídlili v prostorách výtvarné učebny ZUŠ. Jaké obory v tehdejší době škola nabízela? Učili jsme prodavače, aranžéry, kuchaře-číšníky a později také hotelovou školu. Jak vzpomínáte na žáky? Náš přístup k nim byl vždycky demokratický. Snažili jsme se je usměrňovat a oni se chovali slušně. I na školních výletech, exkurzích, školách v přírodě to s nimi bylo fajn. Na škole v podstatě nikdy nebyla šikana. A když už se nějaké náznaky objevily, tak se všechno včas podchytilo a vyřešilo. Škola v podstatě fungovala na principu rodinném, a tak to setrvalo i dodnes. Učitelství bylo Vaše původní povolání? Ne, předtím jsem pracovala ve sféře obchodu. Ale to se mi velmi hodilo, protože zkušenosti a znalosti z této praxe jsem potom využila během výuky. 26

27 Rubrika Otázky a odpovědi část III. Co přineslo přestěhování školy na Obůrku? Tehdy se podmínky pro výuku zhoršily. Velikost školy a místností nebyla odpovídající vzhledem ke stoupajícímu zájmu o studium. Hledaly se proto nové odpovídající prostory pro současné požadavky výuky. Také spoustu pomůcek jsme si museli vyrábět sami, ale ne z důvodu, že by na ně škola neměla prostředky. Bylo to proto, že na trhu prostě nebyly dostupné. Abychom například mohli realizovat výuku na psacích strojích, tak jsme vykupovali staré stroje. A jak byste zhodnotila současnost? Myslím si, že od té doby škola udělala opravdu velký krok dopředu. Společně s paní Truhlářovou jsme byly obě takové zapálené učitelky a práce nás bavila. Díky energii paní Truhlářové a odborným a manažerským schopnostem pana Jagláře je škola dnes na tak dobré úrovni. Účastníte se akcí, které pořádá škola? Ano, velice ráda se účastním všech akcí. A v případě potřeby jsem ochotná vypomáhat se suplováním, dozory na akcích a dalšími službami. Také jsem nadále i soukromě v kontaktu s vedením školy. Co byste popřála škole do dalších let? Hodně úspěchů v činnosti pedagogické a také v rozvoji školy a hlavně hodně studentů. Děkujeme za rozhovor! 27

28 Rubrika Žákovské projekty STUDENTSKÉ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Ohlédnout se za všemi žákovskými projekty, které na naší škole proběhly, není úkol splnitelný. Už za doby nového vedení, ještě v působišti v městské části Obůrka, se začal rodit a uskutečňovat nápad kolektivních žákovských prací. Tehdy to byly mladší ročníky nástavbového studia, které byly první v pořádání tematických banketů staročeská kuchyně, kuchyně z mořských plodů, muzikál atp. Už tenkrát měly akce vytyčený jasný pedagogický cíl: naučit mladé gastronomy práci v kolektivu, systematicky rozdělit úkoly, účinně kontrolovat jejich plnění, dát tomu všemu jednotnou linku, umět zainteresovat jednotlivce na celkovém vyznění akce. Kromě tematického menu připravovali studenti i slavnostní tabuli a celkové estetické ztvárnění prostoru. Tato osa akcí se pak v průběhu let doplňovala o nové nápady, a to zejména o nápady samotných žáků. Od pořádání banketů (nejkrásnější a nejzdařilejší byly ty s vánoční atmosférou) se pak přešlo k formě rautů a doplňkových programů tak, jak se postupně přidávaly ročníky nově otevřeného oboru Cestovní ruch. V roce 2007 např. zpracovali žáci téma Letectví. Přenesli své spolužáky a učitelský sbor na Hawai. V simulovaném letadle došlo dokonce k přepadení posádky! Ovšem pak všechny čekal malý raut na pláži (na nefalšovaném písku) a koktejlový bar. Při trošce fantazie si bylo možno představit i moře. 28

29 Rubrika Žákovské projekty V rámci Dne otevřených dveří se na podzim roku 2008 konal designový banket, který studenti vzdali hold mladému vínu. Byly vytvořeny dokonce týmy dva, které spolu neformálně soutěžily. Akce byly připraveny do nejmenšího detailu od stylových pozvánek, nabídek menu, jejichž jednou z ingrediencí muselo být při přípravě víno, po slavností tabule. Dokonce si žáci troufli na malou řízenou degustaci vín. Školní chodby i třídy se za léta žákovských projektů přeměnily už v ledacos. Ne jinak tomu bylo v roce 2009 tentokrát to byl Orient. Na rautu bylo možno ochutnat orientální kuchyni, nechybělo ani představení skutečných břišních tanečnic. Nefalšované orientální tržiště se spoustou typického zboží lákalo ke koupi, zrovna tak jako posezení v improvizované čajovně. (Nechyběly ani pravé vodní dýmky). Příjemné chvíle pak dotvořila orientální hudba. 29

30 Rubrika Žákovské projekty : si vás dovolujeme pozvati na raut slavností.. račte se velevážení dostaviti hodinu před polednem do sálu společenského budovy školní... ( Připravena byla kratochvíle hraním a zkoušením vyplněná.) Takto začínala v červnu 2010 pozvánka nástavbářů a studentů cestovního ruchu. Akce měla oficiální název Historická slavnost na hradě. Škola se takto přenesla do středověku na hrad Smíškov Studenti i učitelé si hráli společně odpovídal tomu i povinný historický oděv. Odpoledne se skládalo z prezentací o skutečných hradech a zámcích, prováděli studenští průvodci, raut se skládal ze staročeského menu podával se králík, pohanková kaše, ryby, ovoce. V jedné ze tříd se konalo pravé tržiště s krámky, zazpíval i minesänger. V posledních letech se škola začala prezentovat svými žákovskými projekty více směrem k blanenské veřejnosti jako jsou Vánoce na zámku nebo již druhý ročník Kostelní noci. Tady žáci připravují své prezentace, animační programy, významnou měrou se podílejí na průvodcovské činnosti. Gastronomické obory připravují občerstvení. 30

31 Rubrika Odborné exkurze a výlety STUDENTSKÉ CESTOVÁNÍ ZA ODBORNOU TEMATIKOU Výlety s odbornou tematikou se staly pro školu novým a neodmyslitelným trendem ve výuce. Od počátku školního roku 2006/07 se jich uskutečnilo nespočet. Výuka v terénu má svá jasná pozitiva proč žákům vše zdlouhavě vysvětlovat a ilustrovat na obrázcích ve škole? Není zajímavější přiblížit danou problematiku přímo na místě? (Např.: jak se řídí hotel, charakter služeb pro jeho návštěvníky, jak vypadá práce managementu v praxi nebo provoz kuchyně přímo před nosem apod. - a to vše ještě doplněno slovem odborníků z praxe). Takto již studenti a žáci gastronomických oborů navštívili mj. Penzion Na Octárně v Kroměříži, hotel Panorama v Rychnově nad Kněžnou, hotel Růže v Českém Krumlově. A také i hotely par exellence v Praze hotel Praha, Angelo, Imperial, Holiday Inn a další. Kromě toho ještě mohli budoucí gastronomové zhlednout řadu provozoven - Palírnu u Zeleného stromu Starorežná v Prostějově, Starobrno v Brně, mrazírny MIPL v Uh. Brodě, Budvar v Českých Budějovicích. 31

32 Rubrika Odborné exkurze a výlety Sommelieři poznali činnost koktejlového baru Žlutá ponorka tamtéž. Anebo měli možnost sledovat práci barmana v designovaném baru Meex v Olomouci, v kavárně Pohoda v Ostravě. Třešničkou na dortu byla pro ně jistě prohlídka a přednáška v Národním salonu vín ve Valticích anebo Biskupských sklepích v Kroměříži. Zdařilá byla exkurze do Pivovarnického muzea v Plzni. Moderní formy podnikání v gastronomii (příprava rautů a banketů, pořádání odborných seminářů, soutěží pro profesionály, práce s konvektomaty atd.) studenti poznali v Gastronomickém centru Moravia v Přerově. Výběr míst, kam všude se naši žáci a studenti vypravili se svými pedagogy, není možno na tomto místě zdaleka vyjmenovat. Jaká spousta neocenitelných poznatků a zážitků se takto dala načerpat! A to neplatí jen pro žáky! Odborné vzdělávání pedagogů a jejich růst tímto způsobem je velká devíza. Pro obor Cestovní ruch je již léta budován koncept návštěv zejména českých památek UNESCO. Jsou jim takto předkládány nejen historické a umělecké souvislosti, ale také způsob prezentace nejrůznějších atraktivit v mnoha koutech republiky. Kde všude již naši studenti zanechali zápis v pomyslných návštěvních knihách? 32

33 Rubrika Odborné exkurze a výlety V Praze, Kutné Hoře, Kroměříži, Lednicko-valtickém areálu, Brně, Českém Krumlově, Olomouci, Holašovicích, Litomyšli. Ale nejsou to jen naše památky patřící do skupiny světových skvostů. Naši studenti poznali mj. židovské město v Boskovicích, Babiččino údolí v Ratibořicích, klášter Rajhrad u Brna. Do předmětu Lázeňství a wellnees si doplnili znalosti exkurzemi do lázeňských provozů např. v Luhačovicích anebo v lázních Darkov. Navštívili Karlovy Vary. Všude se dostalo studentům odborných výkladů od pedagogů školy a také od odborníků z praxe. Těžko uvést, který z výletů byl nejzdařilejší - ale o všech se dá říci, že své studijní úkoly splnily. 33

34 Rubrika Koutek oddechu ZÁBAVNÁ DOPLŇOVAČKA CO VÍTE O NAŠÍ ŠKOLE? 1. Akce pro veřejnost, která se koná pod záštitou SŠG? Kostelní 2. Práce studentů oboru CR např. v hotelích, cestovních kancelářích a kulturních památkách se nazývá odborná 3. Město,ve kterém se nachází SŠG? 4. Křestní jméno naší paní ředitelky školy je 5. SŠG není škola státní, nýbrž 6. Kolik let letos uběhlo od založení školy (slovy)? 7. Jak se nazývá medium, kde naleznete veškeré informace o naší škole? 8. Zájemci o studium se mohou přijít podívat do školy na dny tzv. otevřených 9. Doplňte název oboru na SŠG: - sommelier 10. Zkouška dospělosti se nazývá 11. Doplňte název oboru na SŠG: - číšník

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Belgické Flandry a její čokoláda. Coko Newsletter

Belgické Flandry a její čokoláda. Coko Newsletter Newsletter Flanderské turistické informační kanceláře Táboritská 23 / 1000, hotel Olšanka, 130 87 Praha 3, Czech Republic tel.: + 420 267 092 444, fax: + 420 267 092 650, http://www.flandry.cz/ Coko Newsletter

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou

Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou Témata pro výběr maturitní práce s obhajobou 1. Činitelé ovlivňující chování spotřebitele v gastronomii na základě průzkumu trhu - dotazník - segmentace trhu - trendy v gastronomii - reklama - média 2.

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.27 Požadavky na osobnost obsluhujícího Autor: Eva Němcová

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Májové vydání 2015-2016 1

Májové vydání 2015-2016 1 Májové vydání 2015-2016 1 Úvod Milí čtenáři, naše redakce si pro vás připravila speciální Májové číslo. Nebude chybět anketa s učiteli, zajímavosti o zvířatech a mnoho dalšího super čtení. Všem zamilovaným

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! ORIGINÁL PRO KAŽDÉHO Vážení zákazníci, plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? CITYgastro

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.20 Menu Autor: Eva Němcová Období tvorby: září listopad

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

charakterizujte vepřové maso vzhled, složení, vlastnosti uveďte jednotlivé části vepřového masa, u každé části vepřového masa napište vhodné tepelné použití a příklady pokrmů sestavte restaurační menu

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více