Fotografie jako marketingový nástroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie jako marketingový nástroj"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Fotografie jako marketingový nástroj Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokopius, DiS. Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čimelicích, dne Miroslav Prokopius, DiS.

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Stanislavovi Hornému, CSc. za pomoc při volbě tématu a odborné vedení práce. Miroslav Prokopius, DiS.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce je "Fotografie jako marketingový nástroj". Nejprve je vysvětlen vývoj a vlastnosti digitální fotografie. V čem digitální fotografie vzniká a při jakém nastavení. Na konec je specifikována oblast použití a aplikace fotografie do reklamy. Annotation The topic of the dissertation is The Photography as a Marketing Tool. Firstly, the development and properties of a digital photography is explained, how a digital photography originates and at which setting. Finally, the area of use and application of a photography in advertising is specified.

5 Obsah ÚVOD 7 KAPITOLA 1 9 CO ZNAMENÁ SLOVO FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE A JEJÍ POČÁTKY CO V SOBĚ UKRÝVÁ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Rozměry digitální fotografie SOUVISLOSTI S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ Digitální fotoaparát Záznamová média 17 KAPITOLA 2 19 VZNIK DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE JAK SPRÁVNĚ FOTOGRAFOVAT Délka snímání Co omezuje množství světla Regulace světla Měření expozice Jaké máme expoziční režimy 23 5

6 Dynamický rozsah Sladit expozici s dynamickým rozsahem EXPOZICE V PRAXI DOKONALE OSTRÉ Zaostřeno Hloubka ostrosti Jak ostří fotoaparát Spojení expozice a ostření Dokonalá ostrost Shrnutí zásad a omezení chyb v ostření 34 KAPITOLA 3 36 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ JAKO NÁSTROJEM V MARKETINGU FORMÁTOVÁNÍ FOTOGRAFIE Grafické programy Fotolaboratoř Specifikace oblastí pro využití digitální fotografie APLIKOVÁNÍ FOTOGRAFIE Aplikování fotografie na výrobek Reklama Obejdete se bez reklamy? 47 ZÁVĚR 49 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 52 6

7 Úvod Denně se na nás hrnou desítky a stovky fotografií ze stránek novin, internetu, billboardů, výkladních skříní obchodů a mohli bychom jmenovat dále. Nikdy nebyl svět zahlcen takovým množstvím fotografií, nikdy ve svých rukou nedrželo fotoaparát tolik fotografů jako je tomu dnes. Rozvoj digitální techniky umožnil, že dnes může fotografovat skoro každý. Ovšem ne každý má pro fotografii talent, proto se často setkáváme se snímky, jejichž kvalita je často diskutabilní. Rozmach digitální fotografie vede k tomu, že dnes lze mnoho fotografických chyb upravit na počítači v nejrůznějších programech, které nejenže chyby odstraní, ale jsou schopny vytvořit zcela nové kompozice, kdy není problém složením fotografií vytvořit obraz zcela nové reality. Pomocí digitálních technik můžeme stvořit realitu takovou, jakou chceme. Hlavním cílem této bakalářské práce je stručně poukázat na to jak zacházet s vyhotovenou digitální fotografií v marketingu. Jak mít nastaven digitální fotoaparát pro dokonalé fotky. V této práci není poukazováno na konkrétní firmu. Proto zde není ani konkrétní fotografie, která by se dala použít jako nástroj pro vytvoření nějakého produktu. Je zde pouze souhrn informací, které mohou pomoci při realizaci marketingu a postup jak by se mohla fotografie využít při tvorbě reklamy. První kapitola nám řekne co je to fotografie, zavede nás do historie fotografie. Co je to digitální fotografie a jak vypadá, když není na papíře. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vznikne obrázek jako z klasického fotoaparátu. Když už jsme u fotoaparátu, tak si řekneme, v jakém přístroji digitální fotografie vzniká a kde je uložena. Druhá kapitola popisuje vznik digitální fotografie a zabývá se úpravami ještě předtím, než opustí digitální fotoaparát. Je zde mnoho prvků a režimů, se kterými se 7

8 fotograf setká na přístroji a někdy jim ani pořádně nerozumí. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Třetí kapitola se soustředí na digitální fotografii v marketingu. Jaké nejčastější programy využijeme při úpravách fotografií. Specifikujeme si oblasti využití fotografie a zaměříme se na jednu oblast, kde si fotografii aplikujeme. Celkově se tedy diplomová práce soustředí na úpravy digitální fotografie od vyfocení až po aplikování do reklamy. 8

9 Kapitola 1 Co znamená slovo fotografie Řekneme si, co znamená slovo fotografie, a podíváme se na historii fotografie. Jak vypadá digitální fotografie, když není na papíře, a je uložená na paměťovém médiu. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vzniká obrázek totožný s klasickými fotografiemi. Dále se soustředíme na přístroj, ve kterém vzniká digitální fotografie a co s ním souvisí. Fotografie je slovo řeckého původu. Rozdělením na << foto- >> (φωτoς, photos: světlo, jas) využívající světlo, tvořené světlem a přípona << -grafie >> (γραφειν, graphein: kreslit, nakreslit, psát) píšící, tvořící obraz [20] tak okamžitě dojdeme k závěru, co slovo fotografie znamená. Termín fotografie má tři významy: 1. Je to technika umožňující vytvořit obraz pomocí fyzikálních vlastností světla. 2. Je to zároveň název pro obraz vytvořený touto technikou. 3. Obecně je to také jeden z oborů výtvarných umění, který využívá tuto techniku. Fotografie je dvourozměrné grafické vyjádření, obsahující a uchovávající nasnímanou předlohu v čase. Takto by mohla znít definice fotografie. Fotografie je zobrazovací technologie. Fotografie se od svých počátků těší velkému zájmu v různých oborech. Vědci používají digitální fotografii pro přesný a věrný záznam skutečnosti. Umělci se stejně tak zajímali o věrnost zobrazení digitální fotografie, ovšem 9

10 zkoumali také další nabízející se možnosti než je pouhé zachycování obrazu reálného světa. Digitální fotografii začala brzy využívat také armáda, policie a bezpečnostní složky z důvodu rychlejšího zpracování než bylo u klasické analogové metody. Dnes je digitální fotografie nepřehlédnutelně zastoupena téměř ve všech médiích (noviny, internet, TV), využívá se hojně v marketingu a reklamě a jednoduché fotoaparáty v mobilních telefonech možná naznačují její další rozmach. [12] Fotografie se dá považovat za proces získávání a uchování obrazu osvětlením a zároveň je výsledkem tohoto procesu. Tento proces zaznamenává světlo tak, jak jej odrážejí objekty na světlo citlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými přístroji chemicky a nově digitálně. [6] 1.1. Fotografie a její počátky Nejprve si řekneme něco o počátcích fotografie v dobách kdy se o digitální technologii ani netušilo. Začneme v nejhlubší minulosti, kde se lidé snažili ideálně zachytit obraz skutečnosti. Obsah následujících odstavců související s historií fotografie byl již zmíněn v jiných zdrojích a proto je zde jen stručně zopakován. Jedny z prvních technik zachytávání skutečnosti byly malby na stěny v jeskyních. Později to byli malíři, kteří realističtěji ztvárnili své pohledy na plátna. A jak to bylo s fotografií za pomoci techniky světel? Takzvaná kamera obscura byla využívána již v 16. století. Byl to jednoduchý přístroj a zachycený obraz pouze promítal. Když se později ke světlu přidala chemie, vznikla chemická fotografie. Proto za první fotografii lze považován snímek, který zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem. Vznikl ve fotopřístroji, s časem expozice celých osm hodin za slunného dne. Na druhé straně Francie vědec William Fox Talbot objevil již dříve jiný způsob, jak ustálit obraz získaný pomocí stříbrné expozice. Talbot svůj proces zdokonalil tak, aby byl dostatečně rychlý a citlivý pro snímání lidí a v roce 1840 oznámil vynález calotypie. Listy papíru potáhl vrstvou chloridu stříbrného pro vytvoření okamžitého negativního obrazu, který může být 10

11 použit k vytvoření libovolného množství kopií, což se podobá i dnešnímu běžnému negativnímu procesu. Později Talbotův proces zdokonalen a používán dodnes. První fotografie se objevily, ovšem skutečnost není černobílá a proto se vynalézalo dál. Vznikla barevná fotografie, ještě více skutečné zobrazení reality. Princip barevné fotografie poprvé předvedl James Clerk Maxwell v Londýně roku Promítl na plátno současně tři černobílé snímky barevné řádové stuhy přes červený, zelený a modrý filtr, které byly předtím exponovány přes filtry stejných barev. Prokázal tak princip aditivního míchání barev. Na výzkumy Jamese Maxwella navázal Louis Ducla du Hauron. Pracoval na praktickém způsobu záznamu barevných fotografií pomocí dvou barevných systémů substraktivního (žlutá, azurová, purpurová) a aditivního (červená, zelená, modrá). Jednou z prvních barevných fotografií je Landscape of Southern France, pořízená subtraktivní metodou roku A. Miethe vynalezl panchromatické zcitlivění pro reprodukci barevných tónů. Dalšími, kdo se zabýval barevnou fotografií, byli roku 1904 v Lyonu bratři Auguste a Louis Lumiérové, kteří představili první autochromové desky, které se daly reprodukovat barevným tiskem, a umožnili v praxi vyrobit fotografii jedním jediným snímkem. Teprve urychlení a rozšíření fotografie učinil Georgie Eastman se svým fotografickým filmem v roce Zbavil fotografy nutnosti nosit s sebou fotografické desky a jedovaté chemikálie. V roce 1888 uvedl první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak. Rok 1925 byl na trh uveden fotoaparát Leica, používající 35 mm film, který se od té doby stal standardem maloformátové fotografie. Od roku 1935 jsou na trhu i barevné filmy, v roce 1963 vyvinula firma Polaroid emulze umožňující vytvářet barevné snímky, které nepotřebovaly žádné další zpracování, a fotografie se na nich objevila několik minut po expozici takzvaně okamžitá fotografie. Co bychom byli za lidi, kdyby jsme nepřicházeli s novými objevy a proto v roce 1969 vynalezli George Smith a Willard Boyle snímače typu CCD a v následujícím roce zabudovali CCD do fotoaparátu. Teprve roku 1981 společnost Sony vyrobila první fotoaparát, který místo filmu na chemickém principu zaznamenával obraz na elektronické prvky CCD. Hlavním tahounem vývoje byla v osmdesátých létech firma Kodak. V běžném prodeji byly digitální fotoaparáty od roku 1996 i v Česku. Po roce 2000 aparáty 11

12 používající digitální záznam začaly vytlačovat běžné kinofilmové. Dnes již každý z nás má doma digitální fotoaparát a mnoho uložených digitálních fotografií. [13][19] 1.2. Co v sobě ukrývá digitální fotografie Z čeho se taková digitální fotografie skládá? Digitální fotografie je soubor obsahující binární data. Tato elektronická data obsahují informace nejen o vyfotografovaném objektu, ale i spousty jiných. Jelikož máme digitální fotoaparáty různých značek, tříd a velikostí, máme i různé souborové formáty digitálních fotografií. Proto začneme od nejzákladnějšího formátu obsahující takzvaná surová data a tím formátem je právě RAW. Formát RAW je soubor obsahující minimálně zpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu. Není to přímo souborový formát, protože každý výrobce implementuje jiný formát RAW souborů. Každý z RAW formátů má svoji příponu v názvu souborů, podle které je lze identifikovat. Například Canon označuje svoje RAW soubory příponami.crw a.cr2, Olympus.orf, Panasonic.raw atd. RAW soubory jsou digitální obdobou negativů, tzn. RAW soubor není přímo použitelný jako obrázek, ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření. RAW formát je preferován především profesionálními fotografy a nadšenci, protože umožňuje větší možnosti bezeztrátových úprav než formáty JPEG nebo TIFF. Mezi tyto úpravy patří především korekce expozice, vyvážení bílé, úprava tonality apod. [17] Dalším nejpoužívanějším obrázkovým formátem je JPEG. Tento formát je v zastoupení na mnoha digitálních fotoaparátech. Je to formát nejvíce používaný fotografy amatéry. JPEG (vyslovováno originálně džeipeg, ale užívá se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je.jpg,.jpeg,.jfif,.jpe. 12

13 Skutečným názvem typu souboru je JFIF, což znamená JPEG File Interchange Format. Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, což je vlastně konsorcium, které tuto kompresi navrhlo. Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou soubor JFIF, nebo soubor Exif JPEG. Existuje však více formátů souborů založených na kompresi JPEG, například JNG. JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání fotografií na World Wide Webu. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. [18] Rozměry digitální fotografie Digitální fotografie je typ fotografie, která používá digitální technologii pro zhotovení digitálních obrazů předmětů. Na rozdíl od klasické fotografie, používá elektronické zařízení na záznam obrázků v binární formě. To umožňuje jejich zobrazení, uložení, tisk, úpravu, přenášení a archivaci na osobních počítačích bez chemického procesu. Na tiskové technologii dnes skoro nezáleží V první řadě si můžeme vše trochu zjednodušit tvrzením, že nejběžnější tiskové technologie (inkoustový tisk, sublimační tisk i digitální minilab) jsou v podstatě velmi podobně nenáročné na rozlišení tištěných fotografií. Přestože se u inkoustových tiskáren uvádí tiskové rozlišení až 5200 dpi a u sublimačních tiskáren nepřekračuje 600 dpi, nároky na zdrojovou digitální fotografii jsou skoro stejné. Důvodem tohoto zdánlivého nesouladu je skutečnost, že každá technologie má svá specifika a tudíž je nelze zcela jednoduše porovnávat pouze podle DPI. Pokud nemáme ambici proniknout do problematiky hlouběji, jednoduše pro tento okamžik zcela zapomeňme, že existuje nějaká jednotka DPI a pojďme se bavit o konkrétních rozlišeních fotografií a formátech papíru. 13

14 Kvalita je subjektivní Níže uvedená tabulka č. 1 nevychází z nějakého matematického modelu, minimálního požadavku DPI či jiné objektivně měřené hodnoty. Jde o popis chování typického pozorovatele s průměrnými požadavky na kvalitu fotografií. Tedy člověka, který zná klasické fotografie vyvolané z negativního filmu a nepatří mezi náročné odborníky či profesionály. Kvalita, kterou tudíž dostaneme podle této tabulky, není sice oslnivá, brilantní či maximální kterou by daná tisková technologie dokázala nabídnout, ale uspokojivá a dostačující pro běžného smrtelníka. Formát fotografie Minimální rozlišení v bodech (nejbližší rozlišení snímače) Optimální rozlišení (nejbližší rozlišení snímače) 9 x 13 cm 614 x 425 bodů (0,3 MPix) 1280 x 886 bodů (1,3 MPix) 10 x 15 cm 709 x 472 bodů (0,3 MPix) 1772 x 1181 bodů (2,0 MPix) 13 x 18 cm 898 x 614 bodů (1,3 MPix) 2126 x 1535 bodů (3,3 MPix) 20 x 30 cm (A4) 1299 x 866 bodů (1,3 MPix) 2598 x 1732 bodů (5,0 MPix) 30 x 40 cm 1732 x 1299 bodů (2,0 MPix) 3150 x 2362 bodů (6,0 MPix) 60 x 80 cm 2362 x 1772 bodů (4,0 MPix) 3780 x 2835 bodů (8,0 MPix) 120 x 160 cm 3150 x 2362 bodů (8,0 MPix) 4535 x 3402 bodů (12,0 MPix) Tabulka 1 Rozlišení vs. formát Pokud se ještě vrátíme k tabulce č. 1, formátů a rozlišení fotografií, možná s překvapením zjistíme, že se zvyšujícím se formátem neroste stejně rychle i požadované rozlišení fotografií. Důvodem je skutečnost, že s rostoucí vzdáleností, na kterou snímek pozorujeme, klesá rozlišovací schopnost lidského oka. A pokud budeme mít fotografii formátu A1, těžko se na ni budeme dívat ze vzdálenosti 25 cm, která je typická pro 9 x 13 cm. Jak skrýt chyby Pokud by jsme chtěli vytisknout fotografii na větší formát, než jaký dovoluje její rozlišení, je to samozřejmě možné. Výsledný snímek sice již nebude dostatečně prokreslený, ostrý a jednolitý, přesto tyto neduhy lze do jisté míry skrýt. Ideální je volit lesklý papír, případně dokonce fotografii zalaminovat, čímž se sníží schopnost oka 14

15 pozorovatele rozpoznat jednotlivé detaily. Stejně tak umístění fotografie pod sklo a zavěšení na stěnu přidá fotografii na eleganci. Pozor na kvalitu fotografií Důležité varování. Vycházíme z předpokladu, že tiskneme dobře exponovanou, ostrou a nijak negativně upravovanou fotografii. Proto se ujistíme, že jsme použili rozlišení odpovídající rozlišení snímače fotoaparátu (ne vyšší, šlo by o interpolaci), že nebyl použit digitální zoom a že snímek je zdařilý! [1] 1.3. Souvislosti s digitální fotografií Abychom vůbec vytvořili digitální fotografii, popíšeme si jednotlivé prvky sloužící fotografovi. Tím je myšleno, co musí člověk použít k zhotovení digitální fotografie. Na co jí uložíme, abychom s ní mohli dále pracovat Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže může být okamžitě zobrazen na displeji přístroje nebo nahrán do počítače. Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače, jejich tisk či vyvolání speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie. Dnešní digitální fotoaparáty nabízí i řadu další doplňujících a rozšiřujících funkcí, které souvisejí ať už přímo či nepřímo se zpracovávanými obrazovými daty. Některé fotoaparáty tak dokážou kromě obrazu zaznamenat i video nebo zvukový záznam. Jak funguje digitální fotoaparát? Jádrem přístroje je světlocitlivá plocha snímače na bázi technologie CCD nebo CMOS. Na plochu senzoru je promítán obraz přes systém optických čoček v objektivu. Světelná energie, která přichází ze snímaného prostoru (scény), je v jednotlivých pixelech (obrazových bodech) převáděna na elektrický signál 15

16 a uložena v podobě vázaného náboje (u technologie CCD). Náboj vzniká postupně během expozice čipu, kdy je otevřena uzávěrka fotoaparátu a světlo může dopadat na čip. Princip vzniku elektrického náboje je založen na fotoelektrickém jevu s tím rozdílem, že náboje neodtékají okamžitě do vnějšího obvodu, ale jsou izolovány v nábojových zásobnících v elektricky izolované struktuře čipu. Po uzavření uzávěrky jsou vygenerované náboje z čipu postupně odváděny a měřeny speciálním zesilovačem pro každý jednotlivý pixel. Takto získaný signál je a dále převeden AD převodníkem na signál v binárním kódu. Vzniklý datový proud je pak pomocí mikroprocesoru různě upravován a převeden do některého grafického formátu používaného pro záznam obrazových dat, např. RAW, JPEG nebo TIFF. Výsledný datový soubor je uložen zpravidla na paměťové médium v podobě paměťové karty nebo vestavěné paměti typu Flash-EEPROM tj. elektricky mazatelná paměť s trvalým záznamem, který je uchován i bez přívodu elektrického napětí. Dnes se téměř výhradně používají digitální fotoaparáty se snímači umožňujícími pořizovat fotografie barevné. To ve většině případů zajišťuje tzv. Bayerova maska, v níž jsou z každých čtyř buněk snímače dva překryty zeleným filtrem, jeden červeným a jeden modrým. Toto uspořádání je dáno návazností na spektrální citlivost lidského zraku, který je v oblasti zelené barvy nejcitlivější. Například čtyřmegapixelový snímač obsahuje dva miliony bodů citlivých na zelenou, a po milionu bodů citlivých na červenou a modrou. Zbývající barevná informace se ve výsledném snímku dopočítává. Výjimkou jsou senzory Foveon, které jsou založeny na principu pronikání světla o různých vlnových délkách do různé hloubky. Každý pixel tedy má zaznamenány informace o všech třech barvách a interpolace tedy není třeba. Proto může mást rozlišení je nutno jej vydělit třemi. Dalším alternativním typem senzorů je Super CCD, které mají čtvercovou síť otočenou o 45. Posledním typem je Super CCD EXR. Pro srovnání: lidské oko obsahuje cca 6-8 milionů buněk citlivých na barvu (čípků) a až 150 milionů buněk citlivých na jas (tyčinek). V oblasti barevného rozlišení tak digitální fotoaparáty lidské oko prakticky překonaly. V současné době, ale fotoaparáty nedosahují dynamického rozsahu oka. 16

17 Stativ Pro pořizování statických snímků jako jsou například fotografie krajin nebo noční oblohy je zapotřebí pevná opora fotoaparátu. Tou je právě stativ, je to speciální stojan, používaný v řadě oborů a právě kde se často užívá stativu jsou fotografie, film, geodézie či astronomie. Stativ má obvykle podobu trojnožky, na jejímž vrcholu je možné standardizovaným způsobem uchytit požadované zařízení. Stativů však existuje mnoho různých typů. Když není stativ při ruce dá se použít i obyčejná stabilní podpěra. [14] Záznamová média Pro ukládání vyhotovených snímků slouží záznamová média. Podle fyzikálního principu uložení dat rozdělujeme záznamová média na: Elektronická média Magnetická média Optická média Na digitální záznamové médium se digitální hodnota uloží v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí. Pod pojmem datové médium často myslíme přenosné výměnné datové médium. Tato datová média jsou především určena k ukládání datových souborů. Způsob uložení souborů na datovém médiu určuje typ použitého souborového systému. Pro ukládání digitálních fotografií se používají paměťové karty obsahující flash paměť. Nejčastěji používané jsou takzvané SD (Secure Digital). Tyto karty se vyrábí v různých velikostech micro, mini. Kapacitně jsou od stovek MB (Megabyte) až po jednotky GB (Gigabyte). SDHC označení znamená Secure Digital High Capacity a je to nástupce SD technologie, zde už se dosahuje kapacit desítek GB. Hodně malé přístroje, většinou mobilní telefony s možností fotografování, používají karty označené microsd (microsdhc). 17

18 Megnetická a optická záznamová média slouží v oblasti fotografování spíše pro úpravy v grafických programech (photoshopech), zálohy či archivaci. Příkladem magnetických médií jmenujme pevné disky HDD kapacitně až do jednotek TB (Terabyte), sloužící pro editaci a ukládání úprav fotografií ve photoshopech. A optická média vhodná pro archivaci jako jsou CD, DVD či nový Blu-ray disk. [14] 18

19 Kapitola 2 Vznik digitální fotografie Popíšeme si vznik digitální fotografie v digitálním fotoaparátu a budeme se zabývat úpravami a nastavením režimů přístroje. Rozebereme si asi nejdůležitější prvky a režimy, se kterými se fotograf setká a někdy jim ani pořádně nerozumí. Vysvětlíme si pojmy expoziční čas, clona, ostření. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Fotografie vznikne tak, že vezmeme digitální fotoaparát, namíříme na objekt a zmáčkneme spoušť. To by bylo jednoduché, kdybychom byly amatéři a měli jednoduchý kompakt s nastavenou automatikou. Kompaktní digitální fotoaparát je jednoduchý přístroj pro použití běžnými uživateli. Používá se většinou pro uchování snímků na památku do alba. Automatika u kompaktů ale i u profesionálních digitálních fotoaparátů jako jsou zrcadlovky, slouží k jednoduchému nastavení různých parametrů automaticky samotným přístrojem. Proto uživatel nemusí nastavovat expozici, ostření, vyvážení bíle a podobné techniky, o kterých si řekneme dále Jak správně fotografovat Exponovat znamená zachytit světelné podmínky ve scéně na záznamové médium přes CCD nebo CMOS snímač digitálních přístrojů u analogu na film. Při tomto jevu dochází k osvětlení světlocitlivého snímače mikročipu. Množství světla, které projde celou soustavou fotoaparátu, ovlivňuje výsledný vzhled fotografie. Od každého objektu se odráží světlo, které se odráží s různou intenzitou. Při expozici je potřeba brát v úvahu informace 19

20 jako je zdroj a množství světla abychom dosáhli očekávané fotografie. Vše co souvisí s expozicí si probereme dále Délka snímání Délka expozice, to znamená jak dlouho je nasvícen světlocitlivý snímač. Lidské oko vnímá změny jasů nelineárně, což přístroj neumí a proto musí být přizpůsobeny hodnoty časů expozice. Ukážeme si stupnici, kde je čas expozice v sekundách: 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 a tak dále. V praxi se některé hodnoty zaokrouhlují: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500. Jednoduché vysvětlení, když změním hodnotu času z 1/60 na 1/30 na snímač dopadne dvojnásobné množství světla. Ale zase pozor je třeba volit správný čas expozice podle charakteru snímku. Mohlo by docházet při dlouhé expozici k rozmazávání. Dlouhý expozice závisí na dvou faktorech: 1. schopnosti fotografa, 2. délka ohniska objektivu. Každopádně existuje několik možností, jak si pomoci od pohybové neostrosti zkrátit expoziční čas pokud je to možné, využít stabilizace obrazu (na čipu nebo v objektivu), najít improvizovanou oporu (zábradlí, pařez, cokoliv co se nehýbe), použít stativ. Krátký expoziční čas umožní takzvané "zamrzání" pohybu. Další skutečnost je, že při delší expozici vzniká díky fyzikálním jevům v elektronice přístroje viditelný šum. Jeho množství záleží právě na délce expozice a na kvalitě přístroje. [2] Co omezuje množství světla Kruhový otvor v objektivu přístroje se nazývá clona a vpouští světlo do optické soustavy. Funguje v principu stejně jako lidské oko. Clona je mechanizmus, který přiškrucuje tok světla na světlocitlivý snímač. Množství světla, které projde clonou, závisí na ploše kruhového otvoru, takže pokud zdvojnásobíme průměr clony (D), zečtyřnásobíme množství procházejícího světla. Abychom zachovali určitou reciprocitu vzhledem 20

21 k expozičnímu času, je třeba množství světla zvětšovat na dvojnásobek nebo snižovat o 1/2. Průměr clony musíme tedy zvětšovat o odmocninu ze dvou, přibližně o 1,4. [2] Množství světla dopadající na snímač neřídí jen velikost otvoru clony, ale i její vzdálenost od snímače. Oddálíme-li clonu od snímače o dvojnásobek, klesne intenzita světla 4krát. Jak tedy v přístroji poznáme vzdálenost clony od snímače? Snadno, přečteme si to na objektivu, protože se jedná ohniskovou vzdálenost objektivu. [2] Abychom nemuseli řešit průměr clony při expozici a ohniskovou vzdálenost, je zavedeno clonové číslo (F), které postihuje jednoduchou závislost mezi ohniskovou vzdálenosti a průměrem clony. Clonové číslo (F) spočteme jako podíl ohniskové vzdálenosti (f v mm) a průměru clony (D v mm). Vzorcem F = f / D. Snadno lze např. spočítat, že na objektivu s ohniskovou vzdáleností 100 mm musí být při nastaveném clonové čísle 4 průměr clonového otvoru 25 mm. [2] Výsledná stupnice clonových čísel zohledňuje posun expozice o dvojnásobek (nebo snížení na 1/2): 1 1,4 2 2,8 4 5, Poznámka: Ohnisková vzdálenost objektivu je definována při zaostření na nekonečno. Ostříme-li na blízký předmět, musí se ohnisko mírně prodloužit a tím se ovlivní celková expozice. Moderní přístroje dokáží tuto skutečnost kompenzovat. [2] Regulace světla Další omezení světla je možné docílit úpravou samotného snímacího čipu ve fotoaparátu. K tomu slouží stupnice ISO a její hodnoty: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, ISO zůstalo z dob filmových fotoaparátů, kde se udávalo jako citlivost filmů, u digitálů se nastavuje jako citlivost snímače. Pro vysvětlení zvýšíme-li ISO o jeden stupeň, bude nám stačit polovina dopadajícího světla. Snížíme-li naopak hodnotu ISO o jeden stupeň, bude čip sbírat dvojnásobné množství světla. Pozor zase je tu omezení a problémy. Při procesu zesilování signálu tedy zvyšováním ISO, zesilujeme i všechny vady. Digitální šum je obvykle velmi rušivý a obrazová kvalita rychle klesá. U současných digitálních fotoaparátů začíná možnost nastavení ISO na hodnotě 100 a přijatelné množství šumu je na fotografiích až do hodnoty ISO 400. [2] 21

22 Měření expozice Každý digitální přístroj dokáže změřit expozici na scéně, jinými slovy dokáže nastavit hodnoty expozičního času, clony a citlivosti tak, aby scéna byla relativně správně exponována (střední šedá). Dříve se k tomuto účelu používalo tzv. expozimetrů a změřené hodnoty se nastavovaly na fotoaparátu. Dnes si tyto hodnoty fotoaparát sám změří a nastaví, pokud mu to ale dovolíme. [2] Dnes je digitální technika na takové úrovni, že když necháme vše na automatice, tak ve většině případech dostaneme vyhovující výsledky. Může však nastat situace, kterou automatika nezvládne a jestliže chceme správně exponovat, musíme zasáhnout manuálně. Faktem také je, jestliže necháváme expozici zcela na automatice, tak ochuzujeme své snímky o práci s ostrostí nebo o těžší přizpůsobení s ohledem na pohyb. Špatně vyfocený snímek lze upravit v PC, ale nespoléhat jen na software, protože vše opravit nejde. Než budeme pokračovat je dobré vědět, že pojem "správná" expozice není zcela jednoznačný. Stanovit lze technicky správnou expozici, ale konkrétní způsob exponování snímku může být záměrem fotografa, který chce něco vyjádřit nebo zdůraznit. [2] Metody měření expozice Dnes již mnoho digitálních fotoaparátů nabízí volbu mezi několika metodami měření expozice. Takže je možnost si sami zvolit jakou metodou měřit, pokud víme co každá metoda obnáší. Měření maticové také zónové (evaluative, multi-tone, multi-segment) se provádí: scéna v celém záběru je rozdělena do zón (u různých přístrojů jsou to různé počty). Expozice v jednotlivých zónách srovnává přístroj se svojí databází a podle případné shody nastavuje expozici. Jsou-li zóny v horní polovině světlé a ve spodní polovině tmavé, jde asi o krajinu a přístroj nastaví expozici vhodnou pro krajinu. Tento princip velmi často dobře funguje, selhává ale při fotografování silně kontrastních scén, v protisvětle nebo v jiných speciálních situacích. [2] 22

23 Měření celoplošné se zdůrazněným středem (center-weighted average) proměřuje celý snímek, ale směrem ke středu roste váha tohoto měření. Tento systém pracuje velmi dobře při fotografování předmětů umístěných do středu snímku. [2] Měření expozice středové (partial) nebo bodové (spot) je systém, který vyhodnocuje hodnoty těsně kolem středu (plocha zpravidla do 8 % snímku) nebo z bodu. Pro většinu situací je toto nastavení nevhodné, používá se při měření expozičních hodnot v určitém místě, například při stanovení dynamického rozsahu scény. [2] Co znamená hodnota EV v nastavení fotoaparátu Hodnota EV nebo spíše rozsah slouží ke kompenzaci expozice. To dnes umí každý fotoaparát. A jak to funguje? Automatika změří expozici a jestliže nám výsledné hodnoty nevyhovují, můžeme provést korekci v obvyklém rozsahu ±3 EV. Chceme-li zvýšit expozici, musíme nastavit kladné hodnoty pro kompenzaci EV a naopak. Například vyfocení zasněžené krajiny, kdy automatika způsobí, že bílý sníh bude mít šedou barvu (podexponovaná fotografie). Zde pomůže nastavení kompenzace EV o hodnotu +0,7 EV až +1 EV. Při fotografování noční krajiny bude podle automatické expozice snímek přeexponován, řešením je kompenzace EV do záporných hodnot. [2] Co se stane když namáčkneme spoušť fotoaparátu? Ještě před tím než přístroj vyfotí. Fotoaparát si sám změří expozici a zároveň zaostří. Lepší přístroje mají tlačítko pro uzamčení expozice, označené hvězdičkou nebo symbolem AE-L. Zmáčkneme-li toto tlačítko provedeme změření expozice aktuální scény a ta se uzamkne na definovaný časový interval. Během tohoto intervalu můžeme změnit kompozici snímku Jaké máme expoziční režimy Každý moderní fotoaparát nabízí několik nastaveních expoziční hodnot při fotografování. Máme plně automatické režimy a plně manuální režim. Plně automatický režim Většinou bývá označován zeleným obdélníčkem nebo nápisem AUTO. Při tomto režimu fotografujeme bez zásahu do funkcí fotoaparátu a expozici si provádí sám přístroj. 23

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY Úkolem digitálního fotoaparátu je převést snímanou scénu do digitální podoby, rastrového obrázku, tedy vytvořit na paměťové kartě počítačový soubor. Na rozdíl od klasického fotoaparátu

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

1. Digitální fotoaparát

1. Digitální fotoaparát 1. Digitální fotoaparát Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo spíše paměťovou

Více

Základy digitální fotografie. Základní pojmy

Základy digitální fotografie. Základní pojmy Základy digitální fotografie Základní pojmy 1 Proč fotografujeme Rodinné foto - osobní potřeba Dokument, reportáž - osobní nebo sdělování Dokumentace, fotopoznámky - pracovní Technická fotografie - pracovní

Více

Technické údajeslt-a35k

Technické údajeslt-a35k Technické údajeslt-a35k Naše příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Držák objektivu Bajonet A společnosti Sony Kompatibilita objektivu Všechny typy objektivů

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Digitální fotografie. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Digitální fotografie Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Fotografie volně přeloženo kreslení světlem Fotoaparát princip činnosti obraz je zachycen objektivem

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. 1. Druhy fotoaparátu

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. 1. Druhy fotoaparátu DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Úkolem digitálního fotoaparátu je převést snímanou scénu do digitální podoby, rastrového obrázku, a vytvořit na paměťové kartě počítačový soubor. Na rozdíl od klasického fotoaparátu

Více

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno 2005 1 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Základní charakteristika a funkce

Základní charakteristika a funkce Společnost FUJIFILM uvádí na trh FUJIFILM X-A1: kompaktní a stylový základní fotoaparát řady FUJIFILM X s výměnnými objektivy, velkým snímačem APS-C CMOS a procesorem EXR II. FUJIFILM Corporation (Prezident:

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Digitální foto Digitální foto

Digitální foto Digitální foto Zrcadlovka 28 Digitální foto Srpen 2007 DF52_028_Feat1.indd 28 23.7.2007 17:45:54 v praxi Dokonalé zvládání fotoaparátu je předpokladem vydařených fotografií. Když v terénu nemusíte přemýšlet, jaké tlačítko

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz)

Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz) Digitální fotografie Mgr. Jiří Vrba, Audiovizuální centrum Univerzity Palackého v Olomouci (jiri.vrba@upol.cz) Co je to PIXEL? U většiny obrazů kolem nás (fotografie, plakáty, obrazovky počítače i televize)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný DRUHY SVĚTLA Druhy světla Při fotografické praxi se setkáme většinou s přírodním světlem, ranním, denním, večerním, nočním. Je nejpřirozenější

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky

Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York, 14650 Eastman Kodak Company, 2004 Kodak a Kodak Professional jsou obchodní známky (trademark) Eastman Kodak Company. 2 O vašem fotoaparátu Popis

Více

začněte opravdu fotit!

začněte opravdu fotit! začněte opravdu fotit! Expoziční režimy Lenka Smolinská LenkaS Photo www.jaknafoceni.cz ZAČNĚTE OPRAVDU FOTIT: EXPOZIČNÍ REŽIMY Fotografie: Lenka Smolinská Text: Lenka Smolinská Copyright 2015 Lenka Smolinská

Více

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch

Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Ú prava digita lní ho obrazu pro jeho vyuz ití na webovy ch stra nka ch a v propagac ní ch tiskovina ch Úvodem >>> Zpracoval: Antonín Hříbal, 2015 antonin.hribal@denik.cz Digitálním obrazem určeným pro

Více

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac.

Dynamický rozsah vyhovuje. Kontrola Spolehni se dodatečné zprac. Expozice Tři parametry clona, čas, ISO Nadaný a zkušený profesionál má zvoleno manuální ovládání expozice podívá se na to co chce fotit, zvolí čas, clonu a ISO ručně zaostří a vyfotí. Podívá se na displej,

Více

Metodika měření linearity CCD snímačů

Metodika měření linearity CCD snímačů Metodika měření linearity CCD snímačů (test na plochu) Ver. 1.7 Zpracoval: Zdeněk Řehoř BRNO 2009 Metodika měření linearity CCD je určena pro stanovení závislosti odezvy senzorů na velikosti na detektor

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

STYLUS 1. Super-štíhlý. Extra-výkonný. Specifikace. Typ. Procesor. Obrazový senzor. Hledáček. Objektiv

STYLUS 1. Super-štíhlý. Extra-výkonný. Specifikace. Typ. Procesor. Obrazový senzor. Hledáček. Objektiv STYLUS 1 Mimořádně štíhlý a vysoce výkonný objektiv i.zuiko DIGITAL s konstantní světelností 1:2.8 v celém rozsahu 10.7x zoomu (28-300mm*) Obrazový procesor TruePic VI Ultra rychlý zaostřovací systém Manuální

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Konstrukce fotografických přístrojů. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Konstrukce fotografických přístrojů. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Konstrukce fotografických přístrojů Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Co nás dnes čeká? Základní typy fotografických přístrojů Konstrukce Příslušenství Výhody

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím Užitečné tipy II Užitečné tipy II Vypnutí vodítek a přichytávání k vodítkům Vodítka můžete dočasně vypnout pomocí příkazu z nabídky Zobrazení Zobrazovat vodítka. To ovšem na přichytávání výběrových oken

Více

1. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

1. DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Digitální fotografie Světlo procházející objektivem dopadá na světlocitlivý materiál (film nebo obrazový snímač), kde se zobrazovaná scéna obtiskne. Světla nesmí dopadat na film či obrazový snímač ani

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (C) Mgr. Martin Štorek Výpočetní technika 1.KŠPA Kladno, s. r. o. 1 POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Tiskoviny Reklama Media, TV, film Multimédia WWW stránky 3D modelování Virtuální realita

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Zpracování fotografie

Zpracování fotografie Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Zpracování fotografie Miroslav Podhrázský metodika přednášky Metodika zpracování fotografie Fotografie zastupuje v dnešní době informačních technologií častou

Více

Malý průvodce digitální fotografií

Malý průvodce digitální fotografií 1 Malý průvodce digitální fotografií verze 1.0 (2013) Martin Valent www.lifephoto.info Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ

Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ Spolek podnikatelů ve venkovské turistice - jihozápad, o. s. Fotografické a filmové kurzy ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ Sborník přednášek 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

XZ 10. Super-kompaktní, super-světelný objektiv. Specifikace. Typ. Objektiv. Obrazový senzor. Procesor. ihs Technologie

XZ 10. Super-kompaktní, super-světelný objektiv. Specifikace. Typ. Objektiv. Obrazový senzor. Procesor. ihs Technologie XZ 10 1:1.8-2.7 super světelný, s velkou clounou, 5x širokoúhlým i.zuiko DIGITAL objektivem (26-130mm*) 12 Megapixelů backlit 1/2.3 CMOS 7.6cm/3.0" dotykový LCD displej s rozlišením 920.000 pixelů 1080p

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1. NIKON spol. s r.o. Kodaňská 46 Praha 10 www.nikon.cz Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S1 Typ: Digitální fotoaparát S1 Počet efektivních pixelů: 5,1 miliónu Snímač CCD: 1/2,5 palce (celkem 5,36 miliónů pixelů) Obrazové režimy: High (2592*),

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica

verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica 2 verze 2.3 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/ rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka úvod Fotografie je v současnosti natolik masově

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

EOS 400D vychází vstříc mnoha požadavkům zákazníka

EOS 400D vychází vstříc mnoha požadavkům zákazníka Tisková zpráva EMBARGO: 24. srpna 2006, 06.00 CET EOS 400D vychází vstříc mnoha požadavkům zákazníka Amstelveen, Nizozemsko, 24.srpna 2006: Canon dnes představil svoji další generaci digitální zrcadlovky:

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. 28,1 18,7 mm, CMOS. Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. 28,1 18,7 mm, CMOS. Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ EOS-1D Mark III Typ 28,1 18,7 mm, CMOS Efektivní pixely Přibližně 10,1 milionů Celkem pixelů Přibližně 10,7 milionů Poměr stran

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Acer Digital Camera CR-8530

Acer Digital Camera CR-8530 Acer Digital Camera CR-8530 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Obsah balení 3 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 3 Pohled zepředu 4 Pohled zezadu 6 Otočný volič režimů 7 Ikony na LCD monitoru 10 ZAČÍNÁME 10 Založení

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Digitální fotografie Cvičení 1 V širším slova smyslu můžeme říci, že počátky fotografie sahají až do roku 1342, kdy bylo poprvé popsáno zařízení známé jako camera obscura, či do roku 1519, kdy je známý

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor

Digitalizace fotografických předloh. Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Digitalizace fotografických předloh Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Obsah Fotografické materiály: Rozlišení Dynamický rozsah Skenery: Základní typy Efektivní rozlišení Dynamický rozsah

Více