Fotografie jako marketingový nástroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie jako marketingový nástroj"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Fotografie jako marketingový nástroj Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokopius, DiS. Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čimelicích, dne Miroslav Prokopius, DiS.

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Stanislavovi Hornému, CSc. za pomoc při volbě tématu a odborné vedení práce. Miroslav Prokopius, DiS.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce je "Fotografie jako marketingový nástroj". Nejprve je vysvětlen vývoj a vlastnosti digitální fotografie. V čem digitální fotografie vzniká a při jakém nastavení. Na konec je specifikována oblast použití a aplikace fotografie do reklamy. Annotation The topic of the dissertation is The Photography as a Marketing Tool. Firstly, the development and properties of a digital photography is explained, how a digital photography originates and at which setting. Finally, the area of use and application of a photography in advertising is specified.

5 Obsah ÚVOD 7 KAPITOLA 1 9 CO ZNAMENÁ SLOVO FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE A JEJÍ POČÁTKY CO V SOBĚ UKRÝVÁ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Rozměry digitální fotografie SOUVISLOSTI S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ Digitální fotoaparát Záznamová média 17 KAPITOLA 2 19 VZNIK DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE JAK SPRÁVNĚ FOTOGRAFOVAT Délka snímání Co omezuje množství světla Regulace světla Měření expozice Jaké máme expoziční režimy 23 5

6 Dynamický rozsah Sladit expozici s dynamickým rozsahem EXPOZICE V PRAXI DOKONALE OSTRÉ Zaostřeno Hloubka ostrosti Jak ostří fotoaparát Spojení expozice a ostření Dokonalá ostrost Shrnutí zásad a omezení chyb v ostření 34 KAPITOLA 3 36 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ JAKO NÁSTROJEM V MARKETINGU FORMÁTOVÁNÍ FOTOGRAFIE Grafické programy Fotolaboratoř Specifikace oblastí pro využití digitální fotografie APLIKOVÁNÍ FOTOGRAFIE Aplikování fotografie na výrobek Reklama Obejdete se bez reklamy? 47 ZÁVĚR 49 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 52 6

7 Úvod Denně se na nás hrnou desítky a stovky fotografií ze stránek novin, internetu, billboardů, výkladních skříní obchodů a mohli bychom jmenovat dále. Nikdy nebyl svět zahlcen takovým množstvím fotografií, nikdy ve svých rukou nedrželo fotoaparát tolik fotografů jako je tomu dnes. Rozvoj digitální techniky umožnil, že dnes může fotografovat skoro každý. Ovšem ne každý má pro fotografii talent, proto se často setkáváme se snímky, jejichž kvalita je často diskutabilní. Rozmach digitální fotografie vede k tomu, že dnes lze mnoho fotografických chyb upravit na počítači v nejrůznějších programech, které nejenže chyby odstraní, ale jsou schopny vytvořit zcela nové kompozice, kdy není problém složením fotografií vytvořit obraz zcela nové reality. Pomocí digitálních technik můžeme stvořit realitu takovou, jakou chceme. Hlavním cílem této bakalářské práce je stručně poukázat na to jak zacházet s vyhotovenou digitální fotografií v marketingu. Jak mít nastaven digitální fotoaparát pro dokonalé fotky. V této práci není poukazováno na konkrétní firmu. Proto zde není ani konkrétní fotografie, která by se dala použít jako nástroj pro vytvoření nějakého produktu. Je zde pouze souhrn informací, které mohou pomoci při realizaci marketingu a postup jak by se mohla fotografie využít při tvorbě reklamy. První kapitola nám řekne co je to fotografie, zavede nás do historie fotografie. Co je to digitální fotografie a jak vypadá, když není na papíře. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vznikne obrázek jako z klasického fotoaparátu. Když už jsme u fotoaparátu, tak si řekneme, v jakém přístroji digitální fotografie vzniká a kde je uložena. Druhá kapitola popisuje vznik digitální fotografie a zabývá se úpravami ještě předtím, než opustí digitální fotoaparát. Je zde mnoho prvků a režimů, se kterými se 7

8 fotograf setká na přístroji a někdy jim ani pořádně nerozumí. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Třetí kapitola se soustředí na digitální fotografii v marketingu. Jaké nejčastější programy využijeme při úpravách fotografií. Specifikujeme si oblasti využití fotografie a zaměříme se na jednu oblast, kde si fotografii aplikujeme. Celkově se tedy diplomová práce soustředí na úpravy digitální fotografie od vyfocení až po aplikování do reklamy. 8

9 Kapitola 1 Co znamená slovo fotografie Řekneme si, co znamená slovo fotografie, a podíváme se na historii fotografie. Jak vypadá digitální fotografie, když není na papíře, a je uložená na paměťovém médiu. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vzniká obrázek totožný s klasickými fotografiemi. Dále se soustředíme na přístroj, ve kterém vzniká digitální fotografie a co s ním souvisí. Fotografie je slovo řeckého původu. Rozdělením na << foto- >> (φωτoς, photos: světlo, jas) využívající světlo, tvořené světlem a přípona << -grafie >> (γραφειν, graphein: kreslit, nakreslit, psát) píšící, tvořící obraz [20] tak okamžitě dojdeme k závěru, co slovo fotografie znamená. Termín fotografie má tři významy: 1. Je to technika umožňující vytvořit obraz pomocí fyzikálních vlastností světla. 2. Je to zároveň název pro obraz vytvořený touto technikou. 3. Obecně je to také jeden z oborů výtvarných umění, který využívá tuto techniku. Fotografie je dvourozměrné grafické vyjádření, obsahující a uchovávající nasnímanou předlohu v čase. Takto by mohla znít definice fotografie. Fotografie je zobrazovací technologie. Fotografie se od svých počátků těší velkému zájmu v různých oborech. Vědci používají digitální fotografii pro přesný a věrný záznam skutečnosti. Umělci se stejně tak zajímali o věrnost zobrazení digitální fotografie, ovšem 9

10 zkoumali také další nabízející se možnosti než je pouhé zachycování obrazu reálného světa. Digitální fotografii začala brzy využívat také armáda, policie a bezpečnostní složky z důvodu rychlejšího zpracování než bylo u klasické analogové metody. Dnes je digitální fotografie nepřehlédnutelně zastoupena téměř ve všech médiích (noviny, internet, TV), využívá se hojně v marketingu a reklamě a jednoduché fotoaparáty v mobilních telefonech možná naznačují její další rozmach. [12] Fotografie se dá považovat za proces získávání a uchování obrazu osvětlením a zároveň je výsledkem tohoto procesu. Tento proces zaznamenává světlo tak, jak jej odrážejí objekty na světlo citlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými přístroji chemicky a nově digitálně. [6] 1.1. Fotografie a její počátky Nejprve si řekneme něco o počátcích fotografie v dobách kdy se o digitální technologii ani netušilo. Začneme v nejhlubší minulosti, kde se lidé snažili ideálně zachytit obraz skutečnosti. Obsah následujících odstavců související s historií fotografie byl již zmíněn v jiných zdrojích a proto je zde jen stručně zopakován. Jedny z prvních technik zachytávání skutečnosti byly malby na stěny v jeskyních. Později to byli malíři, kteří realističtěji ztvárnili své pohledy na plátna. A jak to bylo s fotografií za pomoci techniky světel? Takzvaná kamera obscura byla využívána již v 16. století. Byl to jednoduchý přístroj a zachycený obraz pouze promítal. Když se později ke světlu přidala chemie, vznikla chemická fotografie. Proto za první fotografii lze považován snímek, který zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem. Vznikl ve fotopřístroji, s časem expozice celých osm hodin za slunného dne. Na druhé straně Francie vědec William Fox Talbot objevil již dříve jiný způsob, jak ustálit obraz získaný pomocí stříbrné expozice. Talbot svůj proces zdokonalil tak, aby byl dostatečně rychlý a citlivý pro snímání lidí a v roce 1840 oznámil vynález calotypie. Listy papíru potáhl vrstvou chloridu stříbrného pro vytvoření okamžitého negativního obrazu, který může být 10

11 použit k vytvoření libovolného množství kopií, což se podobá i dnešnímu běžnému negativnímu procesu. Později Talbotův proces zdokonalen a používán dodnes. První fotografie se objevily, ovšem skutečnost není černobílá a proto se vynalézalo dál. Vznikla barevná fotografie, ještě více skutečné zobrazení reality. Princip barevné fotografie poprvé předvedl James Clerk Maxwell v Londýně roku Promítl na plátno současně tři černobílé snímky barevné řádové stuhy přes červený, zelený a modrý filtr, které byly předtím exponovány přes filtry stejných barev. Prokázal tak princip aditivního míchání barev. Na výzkumy Jamese Maxwella navázal Louis Ducla du Hauron. Pracoval na praktickém způsobu záznamu barevných fotografií pomocí dvou barevných systémů substraktivního (žlutá, azurová, purpurová) a aditivního (červená, zelená, modrá). Jednou z prvních barevných fotografií je Landscape of Southern France, pořízená subtraktivní metodou roku A. Miethe vynalezl panchromatické zcitlivění pro reprodukci barevných tónů. Dalšími, kdo se zabýval barevnou fotografií, byli roku 1904 v Lyonu bratři Auguste a Louis Lumiérové, kteří představili první autochromové desky, které se daly reprodukovat barevným tiskem, a umožnili v praxi vyrobit fotografii jedním jediným snímkem. Teprve urychlení a rozšíření fotografie učinil Georgie Eastman se svým fotografickým filmem v roce Zbavil fotografy nutnosti nosit s sebou fotografické desky a jedovaté chemikálie. V roce 1888 uvedl první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak. Rok 1925 byl na trh uveden fotoaparát Leica, používající 35 mm film, který se od té doby stal standardem maloformátové fotografie. Od roku 1935 jsou na trhu i barevné filmy, v roce 1963 vyvinula firma Polaroid emulze umožňující vytvářet barevné snímky, které nepotřebovaly žádné další zpracování, a fotografie se na nich objevila několik minut po expozici takzvaně okamžitá fotografie. Co bychom byli za lidi, kdyby jsme nepřicházeli s novými objevy a proto v roce 1969 vynalezli George Smith a Willard Boyle snímače typu CCD a v následujícím roce zabudovali CCD do fotoaparátu. Teprve roku 1981 společnost Sony vyrobila první fotoaparát, který místo filmu na chemickém principu zaznamenával obraz na elektronické prvky CCD. Hlavním tahounem vývoje byla v osmdesátých létech firma Kodak. V běžném prodeji byly digitální fotoaparáty od roku 1996 i v Česku. Po roce 2000 aparáty 11

12 používající digitální záznam začaly vytlačovat běžné kinofilmové. Dnes již každý z nás má doma digitální fotoaparát a mnoho uložených digitálních fotografií. [13][19] 1.2. Co v sobě ukrývá digitální fotografie Z čeho se taková digitální fotografie skládá? Digitální fotografie je soubor obsahující binární data. Tato elektronická data obsahují informace nejen o vyfotografovaném objektu, ale i spousty jiných. Jelikož máme digitální fotoaparáty různých značek, tříd a velikostí, máme i různé souborové formáty digitálních fotografií. Proto začneme od nejzákladnějšího formátu obsahující takzvaná surová data a tím formátem je právě RAW. Formát RAW je soubor obsahující minimálně zpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu. Není to přímo souborový formát, protože každý výrobce implementuje jiný formát RAW souborů. Každý z RAW formátů má svoji příponu v názvu souborů, podle které je lze identifikovat. Například Canon označuje svoje RAW soubory příponami.crw a.cr2, Olympus.orf, Panasonic.raw atd. RAW soubory jsou digitální obdobou negativů, tzn. RAW soubor není přímo použitelný jako obrázek, ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření. RAW formát je preferován především profesionálními fotografy a nadšenci, protože umožňuje větší možnosti bezeztrátových úprav než formáty JPEG nebo TIFF. Mezi tyto úpravy patří především korekce expozice, vyvážení bílé, úprava tonality apod. [17] Dalším nejpoužívanějším obrázkovým formátem je JPEG. Tento formát je v zastoupení na mnoha digitálních fotoaparátech. Je to formát nejvíce používaný fotografy amatéry. JPEG (vyslovováno originálně džeipeg, ale užívá se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je.jpg,.jpeg,.jfif,.jpe. 12

13 Skutečným názvem typu souboru je JFIF, což znamená JPEG File Interchange Format. Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, což je vlastně konsorcium, které tuto kompresi navrhlo. Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou soubor JFIF, nebo soubor Exif JPEG. Existuje však více formátů souborů založených na kompresi JPEG, například JNG. JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání fotografií na World Wide Webu. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. [18] Rozměry digitální fotografie Digitální fotografie je typ fotografie, která používá digitální technologii pro zhotovení digitálních obrazů předmětů. Na rozdíl od klasické fotografie, používá elektronické zařízení na záznam obrázků v binární formě. To umožňuje jejich zobrazení, uložení, tisk, úpravu, přenášení a archivaci na osobních počítačích bez chemického procesu. Na tiskové technologii dnes skoro nezáleží V první řadě si můžeme vše trochu zjednodušit tvrzením, že nejběžnější tiskové technologie (inkoustový tisk, sublimační tisk i digitální minilab) jsou v podstatě velmi podobně nenáročné na rozlišení tištěných fotografií. Přestože se u inkoustových tiskáren uvádí tiskové rozlišení až 5200 dpi a u sublimačních tiskáren nepřekračuje 600 dpi, nároky na zdrojovou digitální fotografii jsou skoro stejné. Důvodem tohoto zdánlivého nesouladu je skutečnost, že každá technologie má svá specifika a tudíž je nelze zcela jednoduše porovnávat pouze podle DPI. Pokud nemáme ambici proniknout do problematiky hlouběji, jednoduše pro tento okamžik zcela zapomeňme, že existuje nějaká jednotka DPI a pojďme se bavit o konkrétních rozlišeních fotografií a formátech papíru. 13

14 Kvalita je subjektivní Níže uvedená tabulka č. 1 nevychází z nějakého matematického modelu, minimálního požadavku DPI či jiné objektivně měřené hodnoty. Jde o popis chování typického pozorovatele s průměrnými požadavky na kvalitu fotografií. Tedy člověka, který zná klasické fotografie vyvolané z negativního filmu a nepatří mezi náročné odborníky či profesionály. Kvalita, kterou tudíž dostaneme podle této tabulky, není sice oslnivá, brilantní či maximální kterou by daná tisková technologie dokázala nabídnout, ale uspokojivá a dostačující pro běžného smrtelníka. Formát fotografie Minimální rozlišení v bodech (nejbližší rozlišení snímače) Optimální rozlišení (nejbližší rozlišení snímače) 9 x 13 cm 614 x 425 bodů (0,3 MPix) 1280 x 886 bodů (1,3 MPix) 10 x 15 cm 709 x 472 bodů (0,3 MPix) 1772 x 1181 bodů (2,0 MPix) 13 x 18 cm 898 x 614 bodů (1,3 MPix) 2126 x 1535 bodů (3,3 MPix) 20 x 30 cm (A4) 1299 x 866 bodů (1,3 MPix) 2598 x 1732 bodů (5,0 MPix) 30 x 40 cm 1732 x 1299 bodů (2,0 MPix) 3150 x 2362 bodů (6,0 MPix) 60 x 80 cm 2362 x 1772 bodů (4,0 MPix) 3780 x 2835 bodů (8,0 MPix) 120 x 160 cm 3150 x 2362 bodů (8,0 MPix) 4535 x 3402 bodů (12,0 MPix) Tabulka 1 Rozlišení vs. formát Pokud se ještě vrátíme k tabulce č. 1, formátů a rozlišení fotografií, možná s překvapením zjistíme, že se zvyšujícím se formátem neroste stejně rychle i požadované rozlišení fotografií. Důvodem je skutečnost, že s rostoucí vzdáleností, na kterou snímek pozorujeme, klesá rozlišovací schopnost lidského oka. A pokud budeme mít fotografii formátu A1, těžko se na ni budeme dívat ze vzdálenosti 25 cm, která je typická pro 9 x 13 cm. Jak skrýt chyby Pokud by jsme chtěli vytisknout fotografii na větší formát, než jaký dovoluje její rozlišení, je to samozřejmě možné. Výsledný snímek sice již nebude dostatečně prokreslený, ostrý a jednolitý, přesto tyto neduhy lze do jisté míry skrýt. Ideální je volit lesklý papír, případně dokonce fotografii zalaminovat, čímž se sníží schopnost oka 14

15 pozorovatele rozpoznat jednotlivé detaily. Stejně tak umístění fotografie pod sklo a zavěšení na stěnu přidá fotografii na eleganci. Pozor na kvalitu fotografií Důležité varování. Vycházíme z předpokladu, že tiskneme dobře exponovanou, ostrou a nijak negativně upravovanou fotografii. Proto se ujistíme, že jsme použili rozlišení odpovídající rozlišení snímače fotoaparátu (ne vyšší, šlo by o interpolaci), že nebyl použit digitální zoom a že snímek je zdařilý! [1] 1.3. Souvislosti s digitální fotografií Abychom vůbec vytvořili digitální fotografii, popíšeme si jednotlivé prvky sloužící fotografovi. Tím je myšleno, co musí člověk použít k zhotovení digitální fotografie. Na co jí uložíme, abychom s ní mohli dále pracovat Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže může být okamžitě zobrazen na displeji přístroje nebo nahrán do počítače. Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače, jejich tisk či vyvolání speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie. Dnešní digitální fotoaparáty nabízí i řadu další doplňujících a rozšiřujících funkcí, které souvisejí ať už přímo či nepřímo se zpracovávanými obrazovými daty. Některé fotoaparáty tak dokážou kromě obrazu zaznamenat i video nebo zvukový záznam. Jak funguje digitální fotoaparát? Jádrem přístroje je světlocitlivá plocha snímače na bázi technologie CCD nebo CMOS. Na plochu senzoru je promítán obraz přes systém optických čoček v objektivu. Světelná energie, která přichází ze snímaného prostoru (scény), je v jednotlivých pixelech (obrazových bodech) převáděna na elektrický signál 15

16 a uložena v podobě vázaného náboje (u technologie CCD). Náboj vzniká postupně během expozice čipu, kdy je otevřena uzávěrka fotoaparátu a světlo může dopadat na čip. Princip vzniku elektrického náboje je založen na fotoelektrickém jevu s tím rozdílem, že náboje neodtékají okamžitě do vnějšího obvodu, ale jsou izolovány v nábojových zásobnících v elektricky izolované struktuře čipu. Po uzavření uzávěrky jsou vygenerované náboje z čipu postupně odváděny a měřeny speciálním zesilovačem pro každý jednotlivý pixel. Takto získaný signál je a dále převeden AD převodníkem na signál v binárním kódu. Vzniklý datový proud je pak pomocí mikroprocesoru různě upravován a převeden do některého grafického formátu používaného pro záznam obrazových dat, např. RAW, JPEG nebo TIFF. Výsledný datový soubor je uložen zpravidla na paměťové médium v podobě paměťové karty nebo vestavěné paměti typu Flash-EEPROM tj. elektricky mazatelná paměť s trvalým záznamem, který je uchován i bez přívodu elektrického napětí. Dnes se téměř výhradně používají digitální fotoaparáty se snímači umožňujícími pořizovat fotografie barevné. To ve většině případů zajišťuje tzv. Bayerova maska, v níž jsou z každých čtyř buněk snímače dva překryty zeleným filtrem, jeden červeným a jeden modrým. Toto uspořádání je dáno návazností na spektrální citlivost lidského zraku, který je v oblasti zelené barvy nejcitlivější. Například čtyřmegapixelový snímač obsahuje dva miliony bodů citlivých na zelenou, a po milionu bodů citlivých na červenou a modrou. Zbývající barevná informace se ve výsledném snímku dopočítává. Výjimkou jsou senzory Foveon, které jsou založeny na principu pronikání světla o různých vlnových délkách do různé hloubky. Každý pixel tedy má zaznamenány informace o všech třech barvách a interpolace tedy není třeba. Proto může mást rozlišení je nutno jej vydělit třemi. Dalším alternativním typem senzorů je Super CCD, které mají čtvercovou síť otočenou o 45. Posledním typem je Super CCD EXR. Pro srovnání: lidské oko obsahuje cca 6-8 milionů buněk citlivých na barvu (čípků) a až 150 milionů buněk citlivých na jas (tyčinek). V oblasti barevného rozlišení tak digitální fotoaparáty lidské oko prakticky překonaly. V současné době, ale fotoaparáty nedosahují dynamického rozsahu oka. 16

17 Stativ Pro pořizování statických snímků jako jsou například fotografie krajin nebo noční oblohy je zapotřebí pevná opora fotoaparátu. Tou je právě stativ, je to speciální stojan, používaný v řadě oborů a právě kde se často užívá stativu jsou fotografie, film, geodézie či astronomie. Stativ má obvykle podobu trojnožky, na jejímž vrcholu je možné standardizovaným způsobem uchytit požadované zařízení. Stativů však existuje mnoho různých typů. Když není stativ při ruce dá se použít i obyčejná stabilní podpěra. [14] Záznamová média Pro ukládání vyhotovených snímků slouží záznamová média. Podle fyzikálního principu uložení dat rozdělujeme záznamová média na: Elektronická média Magnetická média Optická média Na digitální záznamové médium se digitální hodnota uloží v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí. Pod pojmem datové médium často myslíme přenosné výměnné datové médium. Tato datová média jsou především určena k ukládání datových souborů. Způsob uložení souborů na datovém médiu určuje typ použitého souborového systému. Pro ukládání digitálních fotografií se používají paměťové karty obsahující flash paměť. Nejčastěji používané jsou takzvané SD (Secure Digital). Tyto karty se vyrábí v různých velikostech micro, mini. Kapacitně jsou od stovek MB (Megabyte) až po jednotky GB (Gigabyte). SDHC označení znamená Secure Digital High Capacity a je to nástupce SD technologie, zde už se dosahuje kapacit desítek GB. Hodně malé přístroje, většinou mobilní telefony s možností fotografování, používají karty označené microsd (microsdhc). 17

18 Megnetická a optická záznamová média slouží v oblasti fotografování spíše pro úpravy v grafických programech (photoshopech), zálohy či archivaci. Příkladem magnetických médií jmenujme pevné disky HDD kapacitně až do jednotek TB (Terabyte), sloužící pro editaci a ukládání úprav fotografií ve photoshopech. A optická média vhodná pro archivaci jako jsou CD, DVD či nový Blu-ray disk. [14] 18

19 Kapitola 2 Vznik digitální fotografie Popíšeme si vznik digitální fotografie v digitálním fotoaparátu a budeme se zabývat úpravami a nastavením režimů přístroje. Rozebereme si asi nejdůležitější prvky a režimy, se kterými se fotograf setká a někdy jim ani pořádně nerozumí. Vysvětlíme si pojmy expoziční čas, clona, ostření. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Fotografie vznikne tak, že vezmeme digitální fotoaparát, namíříme na objekt a zmáčkneme spoušť. To by bylo jednoduché, kdybychom byly amatéři a měli jednoduchý kompakt s nastavenou automatikou. Kompaktní digitální fotoaparát je jednoduchý přístroj pro použití běžnými uživateli. Používá se většinou pro uchování snímků na památku do alba. Automatika u kompaktů ale i u profesionálních digitálních fotoaparátů jako jsou zrcadlovky, slouží k jednoduchému nastavení různých parametrů automaticky samotným přístrojem. Proto uživatel nemusí nastavovat expozici, ostření, vyvážení bíle a podobné techniky, o kterých si řekneme dále Jak správně fotografovat Exponovat znamená zachytit světelné podmínky ve scéně na záznamové médium přes CCD nebo CMOS snímač digitálních přístrojů u analogu na film. Při tomto jevu dochází k osvětlení světlocitlivého snímače mikročipu. Množství světla, které projde celou soustavou fotoaparátu, ovlivňuje výsledný vzhled fotografie. Od každého objektu se odráží světlo, které se odráží s různou intenzitou. Při expozici je potřeba brát v úvahu informace 19

20 jako je zdroj a množství světla abychom dosáhli očekávané fotografie. Vše co souvisí s expozicí si probereme dále Délka snímání Délka expozice, to znamená jak dlouho je nasvícen světlocitlivý snímač. Lidské oko vnímá změny jasů nelineárně, což přístroj neumí a proto musí být přizpůsobeny hodnoty časů expozice. Ukážeme si stupnici, kde je čas expozice v sekundách: 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 a tak dále. V praxi se některé hodnoty zaokrouhlují: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500. Jednoduché vysvětlení, když změním hodnotu času z 1/60 na 1/30 na snímač dopadne dvojnásobné množství světla. Ale zase pozor je třeba volit správný čas expozice podle charakteru snímku. Mohlo by docházet při dlouhé expozici k rozmazávání. Dlouhý expozice závisí na dvou faktorech: 1. schopnosti fotografa, 2. délka ohniska objektivu. Každopádně existuje několik možností, jak si pomoci od pohybové neostrosti zkrátit expoziční čas pokud je to možné, využít stabilizace obrazu (na čipu nebo v objektivu), najít improvizovanou oporu (zábradlí, pařez, cokoliv co se nehýbe), použít stativ. Krátký expoziční čas umožní takzvané "zamrzání" pohybu. Další skutečnost je, že při delší expozici vzniká díky fyzikálním jevům v elektronice přístroje viditelný šum. Jeho množství záleží právě na délce expozice a na kvalitě přístroje. [2] Co omezuje množství světla Kruhový otvor v objektivu přístroje se nazývá clona a vpouští světlo do optické soustavy. Funguje v principu stejně jako lidské oko. Clona je mechanizmus, který přiškrucuje tok světla na světlocitlivý snímač. Množství světla, které projde clonou, závisí na ploše kruhového otvoru, takže pokud zdvojnásobíme průměr clony (D), zečtyřnásobíme množství procházejícího světla. Abychom zachovali určitou reciprocitu vzhledem 20

21 k expozičnímu času, je třeba množství světla zvětšovat na dvojnásobek nebo snižovat o 1/2. Průměr clony musíme tedy zvětšovat o odmocninu ze dvou, přibližně o 1,4. [2] Množství světla dopadající na snímač neřídí jen velikost otvoru clony, ale i její vzdálenost od snímače. Oddálíme-li clonu od snímače o dvojnásobek, klesne intenzita světla 4krát. Jak tedy v přístroji poznáme vzdálenost clony od snímače? Snadno, přečteme si to na objektivu, protože se jedná ohniskovou vzdálenost objektivu. [2] Abychom nemuseli řešit průměr clony při expozici a ohniskovou vzdálenost, je zavedeno clonové číslo (F), které postihuje jednoduchou závislost mezi ohniskovou vzdálenosti a průměrem clony. Clonové číslo (F) spočteme jako podíl ohniskové vzdálenosti (f v mm) a průměru clony (D v mm). Vzorcem F = f / D. Snadno lze např. spočítat, že na objektivu s ohniskovou vzdáleností 100 mm musí být při nastaveném clonové čísle 4 průměr clonového otvoru 25 mm. [2] Výsledná stupnice clonových čísel zohledňuje posun expozice o dvojnásobek (nebo snížení na 1/2): 1 1,4 2 2,8 4 5, Poznámka: Ohnisková vzdálenost objektivu je definována při zaostření na nekonečno. Ostříme-li na blízký předmět, musí se ohnisko mírně prodloužit a tím se ovlivní celková expozice. Moderní přístroje dokáží tuto skutečnost kompenzovat. [2] Regulace světla Další omezení světla je možné docílit úpravou samotného snímacího čipu ve fotoaparátu. K tomu slouží stupnice ISO a její hodnoty: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, ISO zůstalo z dob filmových fotoaparátů, kde se udávalo jako citlivost filmů, u digitálů se nastavuje jako citlivost snímače. Pro vysvětlení zvýšíme-li ISO o jeden stupeň, bude nám stačit polovina dopadajícího světla. Snížíme-li naopak hodnotu ISO o jeden stupeň, bude čip sbírat dvojnásobné množství světla. Pozor zase je tu omezení a problémy. Při procesu zesilování signálu tedy zvyšováním ISO, zesilujeme i všechny vady. Digitální šum je obvykle velmi rušivý a obrazová kvalita rychle klesá. U současných digitálních fotoaparátů začíná možnost nastavení ISO na hodnotě 100 a přijatelné množství šumu je na fotografiích až do hodnoty ISO 400. [2] 21

22 Měření expozice Každý digitální přístroj dokáže změřit expozici na scéně, jinými slovy dokáže nastavit hodnoty expozičního času, clony a citlivosti tak, aby scéna byla relativně správně exponována (střední šedá). Dříve se k tomuto účelu používalo tzv. expozimetrů a změřené hodnoty se nastavovaly na fotoaparátu. Dnes si tyto hodnoty fotoaparát sám změří a nastaví, pokud mu to ale dovolíme. [2] Dnes je digitální technika na takové úrovni, že když necháme vše na automatice, tak ve většině případech dostaneme vyhovující výsledky. Může však nastat situace, kterou automatika nezvládne a jestliže chceme správně exponovat, musíme zasáhnout manuálně. Faktem také je, jestliže necháváme expozici zcela na automatice, tak ochuzujeme své snímky o práci s ostrostí nebo o těžší přizpůsobení s ohledem na pohyb. Špatně vyfocený snímek lze upravit v PC, ale nespoléhat jen na software, protože vše opravit nejde. Než budeme pokračovat je dobré vědět, že pojem "správná" expozice není zcela jednoznačný. Stanovit lze technicky správnou expozici, ale konkrétní způsob exponování snímku může být záměrem fotografa, který chce něco vyjádřit nebo zdůraznit. [2] Metody měření expozice Dnes již mnoho digitálních fotoaparátů nabízí volbu mezi několika metodami měření expozice. Takže je možnost si sami zvolit jakou metodou měřit, pokud víme co každá metoda obnáší. Měření maticové také zónové (evaluative, multi-tone, multi-segment) se provádí: scéna v celém záběru je rozdělena do zón (u různých přístrojů jsou to různé počty). Expozice v jednotlivých zónách srovnává přístroj se svojí databází a podle případné shody nastavuje expozici. Jsou-li zóny v horní polovině světlé a ve spodní polovině tmavé, jde asi o krajinu a přístroj nastaví expozici vhodnou pro krajinu. Tento princip velmi často dobře funguje, selhává ale při fotografování silně kontrastních scén, v protisvětle nebo v jiných speciálních situacích. [2] 22

23 Měření celoplošné se zdůrazněným středem (center-weighted average) proměřuje celý snímek, ale směrem ke středu roste váha tohoto měření. Tento systém pracuje velmi dobře při fotografování předmětů umístěných do středu snímku. [2] Měření expozice středové (partial) nebo bodové (spot) je systém, který vyhodnocuje hodnoty těsně kolem středu (plocha zpravidla do 8 % snímku) nebo z bodu. Pro většinu situací je toto nastavení nevhodné, používá se při měření expozičních hodnot v určitém místě, například při stanovení dynamického rozsahu scény. [2] Co znamená hodnota EV v nastavení fotoaparátu Hodnota EV nebo spíše rozsah slouží ke kompenzaci expozice. To dnes umí každý fotoaparát. A jak to funguje? Automatika změří expozici a jestliže nám výsledné hodnoty nevyhovují, můžeme provést korekci v obvyklém rozsahu ±3 EV. Chceme-li zvýšit expozici, musíme nastavit kladné hodnoty pro kompenzaci EV a naopak. Například vyfocení zasněžené krajiny, kdy automatika způsobí, že bílý sníh bude mít šedou barvu (podexponovaná fotografie). Zde pomůže nastavení kompenzace EV o hodnotu +0,7 EV až +1 EV. Při fotografování noční krajiny bude podle automatické expozice snímek přeexponován, řešením je kompenzace EV do záporných hodnot. [2] Co se stane když namáčkneme spoušť fotoaparátu? Ještě před tím než přístroj vyfotí. Fotoaparát si sám změří expozici a zároveň zaostří. Lepší přístroje mají tlačítko pro uzamčení expozice, označené hvězdičkou nebo symbolem AE-L. Zmáčkneme-li toto tlačítko provedeme změření expozice aktuální scény a ta se uzamkne na definovaný časový interval. Během tohoto intervalu můžeme změnit kompozici snímku Jaké máme expoziční režimy Každý moderní fotoaparát nabízí několik nastaveních expoziční hodnot při fotografování. Máme plně automatické režimy a plně manuální režim. Plně automatický režim Většinou bývá označován zeleným obdélníčkem nebo nápisem AUTO. Při tomto režimu fotografujeme bez zásahu do funkcí fotoaparátu a expozici si provádí sám přístroj. 23

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Digitální fotografie Cvičení 1 V širším slova smyslu můžeme říci, že počátky fotografie sahají až do roku 1342, kdy bylo poprvé popsáno zařízení známé jako camera obscura, či do roku 1519, kdy je známý

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118

VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 VUT v Brně, Chemická fakulta, Purkyňova 118 Jméno : Pavla Trněná Předmět : Obrazové inženýrství Semestr : zimní Ročník : IV. Téma : DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY OBSAH : Definice digitálního fotoaparátu Vznik

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Národní památkový ústav ústřední pracoviště Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Praha 2011 1 Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky Ladislav Bezděk Karel Bobek Dalibor

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Editace fotografií v programu Zoner

Editace fotografií v programu Zoner Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Editace fotografií v programu Zoner doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Stanislav

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků Základy digitální fotografie a úpravy obrázků Základy digitální fotografie Clona a čas Průběh focení: uzávěrka odkryje snímač, který zaznamená scénu před objektivem. Tento záznam expozici snímku přístroj

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Digitální fotografie Tiskový výstup Adobe indesigncs Sítotisk v reklamním tisku Netradiční vazba twin-wire Základy

Více

Digitální Fotografie

Digitální Fotografie Digitální Fotografie - - - Obsah - - - Obsah -2- Úvodník -3- Digitální fotoaparáty vs. fotomobily -4-5- Tipy a triky pro lepší fotografie -6-7- Když slunce usíná -7-8- Kouzla s Adobe Photoshop -9-10- Snadno

Více

Přibudetramvajíbez strmých schodů praha Zprávy z vašeho města MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA. obrovském riziku úmrtí či celoživotního vážného poškození.

Přibudetramvajíbez strmých schodů praha Zprávy z vašeho města MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA. obrovském riziku úmrtí či celoživotního vážného poškození. * PRŮMĚRNÁ CENA ZA 1 VÝTISK PŘI ROČNÍM PŘEDPLATNÉM CENA MF DNES V ZAHRANIČÍ: Německo, Rakousko,Belgie - 1,60 EUR, Londýn - 1,20 GBP, Slovensko - 20 SKK. www.vratnelahve.cz Tarapharm s.r.o. Počítačová grafika

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference.

Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz. 35. konference. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz 35. konference Sborník příspěvků Lesní zámeček STAR 4&5 Klínovec 4. 7. října 2009 Programový výbor

Více

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66 Obsah A. Úvod k tvorbě multimediálního díla: strana 2 8 I. Obecné pedagogické otázky 2 II. Konkrétní otázky projektového vyučování 4 III. Odborné otázky z informační a výpočetní techniky 6 IV. Jak probíhalo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla

SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Petr Špetla SVĚT V HLEDÁČKU UMĚNÍ A PRAXE FILMAŘINY PRO ZAČÁTEČNÍKY Petr Špetla Všechna práva vyhrazena 2014 Petr Špetla email: doppetrspetla@gmail.com mobil: (+420) 736 270 070 web: http://petrspetla.cz eshop: http://eshop.petrspetla.cz/

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více