Fotografie jako marketingový nástroj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie jako marketingový nástroj"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Fotografie jako marketingový nástroj Bakalářská práce Autor: Miroslav Prokopius, DiS. Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Čimelicích, dne Miroslav Prokopius, DiS.

3 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Stanislavovi Hornému, CSc. za pomoc při volbě tématu a odborné vedení práce. Miroslav Prokopius, DiS.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce je "Fotografie jako marketingový nástroj". Nejprve je vysvětlen vývoj a vlastnosti digitální fotografie. V čem digitální fotografie vzniká a při jakém nastavení. Na konec je specifikována oblast použití a aplikace fotografie do reklamy. Annotation The topic of the dissertation is The Photography as a Marketing Tool. Firstly, the development and properties of a digital photography is explained, how a digital photography originates and at which setting. Finally, the area of use and application of a photography in advertising is specified.

5 Obsah ÚVOD 7 KAPITOLA 1 9 CO ZNAMENÁ SLOVO FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE A JEJÍ POČÁTKY CO V SOBĚ UKRÝVÁ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Rozměry digitální fotografie SOUVISLOSTI S DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIÍ Digitální fotoaparát Záznamová média 17 KAPITOLA 2 19 VZNIK DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE JAK SPRÁVNĚ FOTOGRAFOVAT Délka snímání Co omezuje množství světla Regulace světla Měření expozice Jaké máme expoziční režimy 23 5

6 Dynamický rozsah Sladit expozici s dynamickým rozsahem EXPOZICE V PRAXI DOKONALE OSTRÉ Zaostřeno Hloubka ostrosti Jak ostří fotoaparát Spojení expozice a ostření Dokonalá ostrost Shrnutí zásad a omezení chyb v ostření 34 KAPITOLA 3 36 PRÁCE S FOTOGRAFIÍ JAKO NÁSTROJEM V MARKETINGU FORMÁTOVÁNÍ FOTOGRAFIE Grafické programy Fotolaboratoř Specifikace oblastí pro využití digitální fotografie APLIKOVÁNÍ FOTOGRAFIE Aplikování fotografie na výrobek Reklama Obejdete se bez reklamy? 47 ZÁVĚR 49 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 52 6

7 Úvod Denně se na nás hrnou desítky a stovky fotografií ze stránek novin, internetu, billboardů, výkladních skříní obchodů a mohli bychom jmenovat dále. Nikdy nebyl svět zahlcen takovým množstvím fotografií, nikdy ve svých rukou nedrželo fotoaparát tolik fotografů jako je tomu dnes. Rozvoj digitální techniky umožnil, že dnes může fotografovat skoro každý. Ovšem ne každý má pro fotografii talent, proto se často setkáváme se snímky, jejichž kvalita je často diskutabilní. Rozmach digitální fotografie vede k tomu, že dnes lze mnoho fotografických chyb upravit na počítači v nejrůznějších programech, které nejenže chyby odstraní, ale jsou schopny vytvořit zcela nové kompozice, kdy není problém složením fotografií vytvořit obraz zcela nové reality. Pomocí digitálních technik můžeme stvořit realitu takovou, jakou chceme. Hlavním cílem této bakalářské práce je stručně poukázat na to jak zacházet s vyhotovenou digitální fotografií v marketingu. Jak mít nastaven digitální fotoaparát pro dokonalé fotky. V této práci není poukazováno na konkrétní firmu. Proto zde není ani konkrétní fotografie, která by se dala použít jako nástroj pro vytvoření nějakého produktu. Je zde pouze souhrn informací, které mohou pomoci při realizaci marketingu a postup jak by se mohla fotografie využít při tvorbě reklamy. První kapitola nám řekne co je to fotografie, zavede nás do historie fotografie. Co je to digitální fotografie a jak vypadá, když není na papíře. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vznikne obrázek jako z klasického fotoaparátu. Když už jsme u fotoaparátu, tak si řekneme, v jakém přístroji digitální fotografie vzniká a kde je uložena. Druhá kapitola popisuje vznik digitální fotografie a zabývá se úpravami ještě předtím, než opustí digitální fotoaparát. Je zde mnoho prvků a režimů, se kterými se 7

8 fotograf setká na přístroji a někdy jim ani pořádně nerozumí. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Třetí kapitola se soustředí na digitální fotografii v marketingu. Jaké nejčastější programy využijeme při úpravách fotografií. Specifikujeme si oblasti využití fotografie a zaměříme se na jednu oblast, kde si fotografii aplikujeme. Celkově se tedy diplomová práce soustředí na úpravy digitální fotografie od vyfocení až po aplikování do reklamy. 8

9 Kapitola 1 Co znamená slovo fotografie Řekneme si, co znamená slovo fotografie, a podíváme se na historii fotografie. Jak vypadá digitální fotografie, když není na papíře, a je uložená na paměťovém médiu. Digitální fotografie má také rozměry a kvalitu, proto tiskem vzniká obrázek totožný s klasickými fotografiemi. Dále se soustředíme na přístroj, ve kterém vzniká digitální fotografie a co s ním souvisí. Fotografie je slovo řeckého původu. Rozdělením na << foto- >> (φωτoς, photos: světlo, jas) využívající světlo, tvořené světlem a přípona << -grafie >> (γραφειν, graphein: kreslit, nakreslit, psát) píšící, tvořící obraz [20] tak okamžitě dojdeme k závěru, co slovo fotografie znamená. Termín fotografie má tři významy: 1. Je to technika umožňující vytvořit obraz pomocí fyzikálních vlastností světla. 2. Je to zároveň název pro obraz vytvořený touto technikou. 3. Obecně je to také jeden z oborů výtvarných umění, který využívá tuto techniku. Fotografie je dvourozměrné grafické vyjádření, obsahující a uchovávající nasnímanou předlohu v čase. Takto by mohla znít definice fotografie. Fotografie je zobrazovací technologie. Fotografie se od svých počátků těší velkému zájmu v různých oborech. Vědci používají digitální fotografii pro přesný a věrný záznam skutečnosti. Umělci se stejně tak zajímali o věrnost zobrazení digitální fotografie, ovšem 9

10 zkoumali také další nabízející se možnosti než je pouhé zachycování obrazu reálného světa. Digitální fotografii začala brzy využívat také armáda, policie a bezpečnostní složky z důvodu rychlejšího zpracování než bylo u klasické analogové metody. Dnes je digitální fotografie nepřehlédnutelně zastoupena téměř ve všech médiích (noviny, internet, TV), využívá se hojně v marketingu a reklamě a jednoduché fotoaparáty v mobilních telefonech možná naznačují její další rozmach. [12] Fotografie se dá považovat za proces získávání a uchování obrazu osvětlením a zároveň je výsledkem tohoto procesu. Tento proces zaznamenává světlo tak, jak jej odrážejí objekty na světlo citlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými přístroji chemicky a nově digitálně. [6] 1.1. Fotografie a její počátky Nejprve si řekneme něco o počátcích fotografie v dobách kdy se o digitální technologii ani netušilo. Začneme v nejhlubší minulosti, kde se lidé snažili ideálně zachytit obraz skutečnosti. Obsah následujících odstavců související s historií fotografie byl již zmíněn v jiných zdrojích a proto je zde jen stručně zopakován. Jedny z prvních technik zachytávání skutečnosti byly malby na stěny v jeskyních. Později to byli malíři, kteří realističtěji ztvárnili své pohledy na plátna. A jak to bylo s fotografií za pomoci techniky světel? Takzvaná kamera obscura byla využívána již v 16. století. Byl to jednoduchý přístroj a zachycený obraz pouze promítal. Když se později ke světlu přidala chemie, vznikla chemická fotografie. Proto za první fotografii lze považován snímek, který zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niépce na vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem. Vznikl ve fotopřístroji, s časem expozice celých osm hodin za slunného dne. Na druhé straně Francie vědec William Fox Talbot objevil již dříve jiný způsob, jak ustálit obraz získaný pomocí stříbrné expozice. Talbot svůj proces zdokonalil tak, aby byl dostatečně rychlý a citlivý pro snímání lidí a v roce 1840 oznámil vynález calotypie. Listy papíru potáhl vrstvou chloridu stříbrného pro vytvoření okamžitého negativního obrazu, který může být 10

11 použit k vytvoření libovolného množství kopií, což se podobá i dnešnímu běžnému negativnímu procesu. Později Talbotův proces zdokonalen a používán dodnes. První fotografie se objevily, ovšem skutečnost není černobílá a proto se vynalézalo dál. Vznikla barevná fotografie, ještě více skutečné zobrazení reality. Princip barevné fotografie poprvé předvedl James Clerk Maxwell v Londýně roku Promítl na plátno současně tři černobílé snímky barevné řádové stuhy přes červený, zelený a modrý filtr, které byly předtím exponovány přes filtry stejných barev. Prokázal tak princip aditivního míchání barev. Na výzkumy Jamese Maxwella navázal Louis Ducla du Hauron. Pracoval na praktickém způsobu záznamu barevných fotografií pomocí dvou barevných systémů substraktivního (žlutá, azurová, purpurová) a aditivního (červená, zelená, modrá). Jednou z prvních barevných fotografií je Landscape of Southern France, pořízená subtraktivní metodou roku A. Miethe vynalezl panchromatické zcitlivění pro reprodukci barevných tónů. Dalšími, kdo se zabýval barevnou fotografií, byli roku 1904 v Lyonu bratři Auguste a Louis Lumiérové, kteří představili první autochromové desky, které se daly reprodukovat barevným tiskem, a umožnili v praxi vyrobit fotografii jedním jediným snímkem. Teprve urychlení a rozšíření fotografie učinil Georgie Eastman se svým fotografickým filmem v roce Zbavil fotografy nutnosti nosit s sebou fotografické desky a jedovaté chemikálie. V roce 1888 uvedl první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak. Rok 1925 byl na trh uveden fotoaparát Leica, používající 35 mm film, který se od té doby stal standardem maloformátové fotografie. Od roku 1935 jsou na trhu i barevné filmy, v roce 1963 vyvinula firma Polaroid emulze umožňující vytvářet barevné snímky, které nepotřebovaly žádné další zpracování, a fotografie se na nich objevila několik minut po expozici takzvaně okamžitá fotografie. Co bychom byli za lidi, kdyby jsme nepřicházeli s novými objevy a proto v roce 1969 vynalezli George Smith a Willard Boyle snímače typu CCD a v následujícím roce zabudovali CCD do fotoaparátu. Teprve roku 1981 společnost Sony vyrobila první fotoaparát, který místo filmu na chemickém principu zaznamenával obraz na elektronické prvky CCD. Hlavním tahounem vývoje byla v osmdesátých létech firma Kodak. V běžném prodeji byly digitální fotoaparáty od roku 1996 i v Česku. Po roce 2000 aparáty 11

12 používající digitální záznam začaly vytlačovat běžné kinofilmové. Dnes již každý z nás má doma digitální fotoaparát a mnoho uložených digitálních fotografií. [13][19] 1.2. Co v sobě ukrývá digitální fotografie Z čeho se taková digitální fotografie skládá? Digitální fotografie je soubor obsahující binární data. Tato elektronická data obsahují informace nejen o vyfotografovaném objektu, ale i spousty jiných. Jelikož máme digitální fotoaparáty různých značek, tříd a velikostí, máme i různé souborové formáty digitálních fotografií. Proto začneme od nejzákladnějšího formátu obsahující takzvaná surová data a tím formátem je právě RAW. Formát RAW je soubor obsahující minimálně zpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu. Není to přímo souborový formát, protože každý výrobce implementuje jiný formát RAW souborů. Každý z RAW formátů má svoji příponu v názvu souborů, podle které je lze identifikovat. Například Canon označuje svoje RAW soubory příponami.crw a.cr2, Olympus.orf, Panasonic.raw atd. RAW soubory jsou digitální obdobou negativů, tzn. RAW soubor není přímo použitelný jako obrázek, ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření. RAW formát je preferován především profesionálními fotografy a nadšenci, protože umožňuje větší možnosti bezeztrátových úprav než formáty JPEG nebo TIFF. Mezi tyto úpravy patří především korekce expozice, vyvážení bílé, úprava tonality apod. [17] Dalším nejpoužívanějším obrázkovým formátem je JPEG. Tento formát je v zastoupení na mnoha digitálních fotoaparátech. Je to formát nejvíce používaný fotografy amatéry. JPEG (vyslovováno originálně džeipeg, ale užívá se též počeštěné výslovnosti jépeg nebo jpeg) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě. Formát souboru, který tuto kompresi používá, se také běžně nazývá JPEG. Nejrozšířenější příponou tohoto formátu je.jpg,.jpeg,.jfif,.jpe. 12

13 Skutečným názvem typu souboru je JFIF, což znamená JPEG File Interchange Format. Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group, což je vlastně konsorcium, které tuto kompresi navrhlo. Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou soubor JFIF, nebo soubor Exif JPEG. Existuje však více formátů souborů založených na kompresi JPEG, například JNG. JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení a ukládání fotografií na World Wide Webu. Není však vhodný pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné a rušivé artefakty. [18] Rozměry digitální fotografie Digitální fotografie je typ fotografie, která používá digitální technologii pro zhotovení digitálních obrazů předmětů. Na rozdíl od klasické fotografie, používá elektronické zařízení na záznam obrázků v binární formě. To umožňuje jejich zobrazení, uložení, tisk, úpravu, přenášení a archivaci na osobních počítačích bez chemického procesu. Na tiskové technologii dnes skoro nezáleží V první řadě si můžeme vše trochu zjednodušit tvrzením, že nejběžnější tiskové technologie (inkoustový tisk, sublimační tisk i digitální minilab) jsou v podstatě velmi podobně nenáročné na rozlišení tištěných fotografií. Přestože se u inkoustových tiskáren uvádí tiskové rozlišení až 5200 dpi a u sublimačních tiskáren nepřekračuje 600 dpi, nároky na zdrojovou digitální fotografii jsou skoro stejné. Důvodem tohoto zdánlivého nesouladu je skutečnost, že každá technologie má svá specifika a tudíž je nelze zcela jednoduše porovnávat pouze podle DPI. Pokud nemáme ambici proniknout do problematiky hlouběji, jednoduše pro tento okamžik zcela zapomeňme, že existuje nějaká jednotka DPI a pojďme se bavit o konkrétních rozlišeních fotografií a formátech papíru. 13

14 Kvalita je subjektivní Níže uvedená tabulka č. 1 nevychází z nějakého matematického modelu, minimálního požadavku DPI či jiné objektivně měřené hodnoty. Jde o popis chování typického pozorovatele s průměrnými požadavky na kvalitu fotografií. Tedy člověka, který zná klasické fotografie vyvolané z negativního filmu a nepatří mezi náročné odborníky či profesionály. Kvalita, kterou tudíž dostaneme podle této tabulky, není sice oslnivá, brilantní či maximální kterou by daná tisková technologie dokázala nabídnout, ale uspokojivá a dostačující pro běžného smrtelníka. Formát fotografie Minimální rozlišení v bodech (nejbližší rozlišení snímače) Optimální rozlišení (nejbližší rozlišení snímače) 9 x 13 cm 614 x 425 bodů (0,3 MPix) 1280 x 886 bodů (1,3 MPix) 10 x 15 cm 709 x 472 bodů (0,3 MPix) 1772 x 1181 bodů (2,0 MPix) 13 x 18 cm 898 x 614 bodů (1,3 MPix) 2126 x 1535 bodů (3,3 MPix) 20 x 30 cm (A4) 1299 x 866 bodů (1,3 MPix) 2598 x 1732 bodů (5,0 MPix) 30 x 40 cm 1732 x 1299 bodů (2,0 MPix) 3150 x 2362 bodů (6,0 MPix) 60 x 80 cm 2362 x 1772 bodů (4,0 MPix) 3780 x 2835 bodů (8,0 MPix) 120 x 160 cm 3150 x 2362 bodů (8,0 MPix) 4535 x 3402 bodů (12,0 MPix) Tabulka 1 Rozlišení vs. formát Pokud se ještě vrátíme k tabulce č. 1, formátů a rozlišení fotografií, možná s překvapením zjistíme, že se zvyšujícím se formátem neroste stejně rychle i požadované rozlišení fotografií. Důvodem je skutečnost, že s rostoucí vzdáleností, na kterou snímek pozorujeme, klesá rozlišovací schopnost lidského oka. A pokud budeme mít fotografii formátu A1, těžko se na ni budeme dívat ze vzdálenosti 25 cm, která je typická pro 9 x 13 cm. Jak skrýt chyby Pokud by jsme chtěli vytisknout fotografii na větší formát, než jaký dovoluje její rozlišení, je to samozřejmě možné. Výsledný snímek sice již nebude dostatečně prokreslený, ostrý a jednolitý, přesto tyto neduhy lze do jisté míry skrýt. Ideální je volit lesklý papír, případně dokonce fotografii zalaminovat, čímž se sníží schopnost oka 14

15 pozorovatele rozpoznat jednotlivé detaily. Stejně tak umístění fotografie pod sklo a zavěšení na stěnu přidá fotografii na eleganci. Pozor na kvalitu fotografií Důležité varování. Vycházíme z předpokladu, že tiskneme dobře exponovanou, ostrou a nijak negativně upravovanou fotografii. Proto se ujistíme, že jsme použili rozlišení odpovídající rozlišení snímače fotoaparátu (ne vyšší, šlo by o interpolaci), že nebyl použit digitální zoom a že snímek je zdařilý! [1] 1.3. Souvislosti s digitální fotografií Abychom vůbec vytvořili digitální fotografii, popíšeme si jednotlivé prvky sloužící fotografovi. Tím je myšleno, co musí člověk použít k zhotovení digitální fotografie. Na co jí uložíme, abychom s ní mohli dále pracovat Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže může být okamžitě zobrazen na displeji přístroje nebo nahrán do počítače. Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače, jejich tisk či vyvolání speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie. Dnešní digitální fotoaparáty nabízí i řadu další doplňujících a rozšiřujících funkcí, které souvisejí ať už přímo či nepřímo se zpracovávanými obrazovými daty. Některé fotoaparáty tak dokážou kromě obrazu zaznamenat i video nebo zvukový záznam. Jak funguje digitální fotoaparát? Jádrem přístroje je světlocitlivá plocha snímače na bázi technologie CCD nebo CMOS. Na plochu senzoru je promítán obraz přes systém optických čoček v objektivu. Světelná energie, která přichází ze snímaného prostoru (scény), je v jednotlivých pixelech (obrazových bodech) převáděna na elektrický signál 15

16 a uložena v podobě vázaného náboje (u technologie CCD). Náboj vzniká postupně během expozice čipu, kdy je otevřena uzávěrka fotoaparátu a světlo může dopadat na čip. Princip vzniku elektrického náboje je založen na fotoelektrickém jevu s tím rozdílem, že náboje neodtékají okamžitě do vnějšího obvodu, ale jsou izolovány v nábojových zásobnících v elektricky izolované struktuře čipu. Po uzavření uzávěrky jsou vygenerované náboje z čipu postupně odváděny a měřeny speciálním zesilovačem pro každý jednotlivý pixel. Takto získaný signál je a dále převeden AD převodníkem na signál v binárním kódu. Vzniklý datový proud je pak pomocí mikroprocesoru různě upravován a převeden do některého grafického formátu používaného pro záznam obrazových dat, např. RAW, JPEG nebo TIFF. Výsledný datový soubor je uložen zpravidla na paměťové médium v podobě paměťové karty nebo vestavěné paměti typu Flash-EEPROM tj. elektricky mazatelná paměť s trvalým záznamem, který je uchován i bez přívodu elektrického napětí. Dnes se téměř výhradně používají digitální fotoaparáty se snímači umožňujícími pořizovat fotografie barevné. To ve většině případů zajišťuje tzv. Bayerova maska, v níž jsou z každých čtyř buněk snímače dva překryty zeleným filtrem, jeden červeným a jeden modrým. Toto uspořádání je dáno návazností na spektrální citlivost lidského zraku, který je v oblasti zelené barvy nejcitlivější. Například čtyřmegapixelový snímač obsahuje dva miliony bodů citlivých na zelenou, a po milionu bodů citlivých na červenou a modrou. Zbývající barevná informace se ve výsledném snímku dopočítává. Výjimkou jsou senzory Foveon, které jsou založeny na principu pronikání světla o různých vlnových délkách do různé hloubky. Každý pixel tedy má zaznamenány informace o všech třech barvách a interpolace tedy není třeba. Proto může mást rozlišení je nutno jej vydělit třemi. Dalším alternativním typem senzorů je Super CCD, které mají čtvercovou síť otočenou o 45. Posledním typem je Super CCD EXR. Pro srovnání: lidské oko obsahuje cca 6-8 milionů buněk citlivých na barvu (čípků) a až 150 milionů buněk citlivých na jas (tyčinek). V oblasti barevného rozlišení tak digitální fotoaparáty lidské oko prakticky překonaly. V současné době, ale fotoaparáty nedosahují dynamického rozsahu oka. 16

17 Stativ Pro pořizování statických snímků jako jsou například fotografie krajin nebo noční oblohy je zapotřebí pevná opora fotoaparátu. Tou je právě stativ, je to speciální stojan, používaný v řadě oborů a právě kde se často užívá stativu jsou fotografie, film, geodézie či astronomie. Stativ má obvykle podobu trojnožky, na jejímž vrcholu je možné standardizovaným způsobem uchytit požadované zařízení. Stativů však existuje mnoho různých typů. Když není stativ při ruce dá se použít i obyčejná stabilní podpěra. [14] Záznamová média Pro ukládání vyhotovených snímků slouží záznamová média. Podle fyzikálního principu uložení dat rozdělujeme záznamová média na: Elektronická média Magnetická média Optická média Na digitální záznamové médium se digitální hodnota uloží v binární formě. Záznam dat na datovém médiu může být permanentní (trvalý), semipermanentní (přepisovatelný) nebo volatilní (nestálý, např. po vypnutí napájení se obsah ztratí). Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí. Pod pojmem datové médium často myslíme přenosné výměnné datové médium. Tato datová média jsou především určena k ukládání datových souborů. Způsob uložení souborů na datovém médiu určuje typ použitého souborového systému. Pro ukládání digitálních fotografií se používají paměťové karty obsahující flash paměť. Nejčastěji používané jsou takzvané SD (Secure Digital). Tyto karty se vyrábí v různých velikostech micro, mini. Kapacitně jsou od stovek MB (Megabyte) až po jednotky GB (Gigabyte). SDHC označení znamená Secure Digital High Capacity a je to nástupce SD technologie, zde už se dosahuje kapacit desítek GB. Hodně malé přístroje, většinou mobilní telefony s možností fotografování, používají karty označené microsd (microsdhc). 17

18 Megnetická a optická záznamová média slouží v oblasti fotografování spíše pro úpravy v grafických programech (photoshopech), zálohy či archivaci. Příkladem magnetických médií jmenujme pevné disky HDD kapacitně až do jednotek TB (Terabyte), sloužící pro editaci a ukládání úprav fotografií ve photoshopech. A optická média vhodná pro archivaci jako jsou CD, DVD či nový Blu-ray disk. [14] 18

19 Kapitola 2 Vznik digitální fotografie Popíšeme si vznik digitální fotografie v digitálním fotoaparátu a budeme se zabývat úpravami a nastavením režimů přístroje. Rozebereme si asi nejdůležitější prvky a režimy, se kterými se fotograf setká a někdy jim ani pořádně nerozumí. Vysvětlíme si pojmy expoziční čas, clona, ostření. V této kapitole je tedy snaha objasnit jak vzniká fotografie za určitých podmínek nastavení digitálního fotoaparátu. Fotografie vznikne tak, že vezmeme digitální fotoaparát, namíříme na objekt a zmáčkneme spoušť. To by bylo jednoduché, kdybychom byly amatéři a měli jednoduchý kompakt s nastavenou automatikou. Kompaktní digitální fotoaparát je jednoduchý přístroj pro použití běžnými uživateli. Používá se většinou pro uchování snímků na památku do alba. Automatika u kompaktů ale i u profesionálních digitálních fotoaparátů jako jsou zrcadlovky, slouží k jednoduchému nastavení různých parametrů automaticky samotným přístrojem. Proto uživatel nemusí nastavovat expozici, ostření, vyvážení bíle a podobné techniky, o kterých si řekneme dále Jak správně fotografovat Exponovat znamená zachytit světelné podmínky ve scéně na záznamové médium přes CCD nebo CMOS snímač digitálních přístrojů u analogu na film. Při tomto jevu dochází k osvětlení světlocitlivého snímače mikročipu. Množství světla, které projde celou soustavou fotoaparátu, ovlivňuje výsledný vzhled fotografie. Od každého objektu se odráží světlo, které se odráží s různou intenzitou. Při expozici je potřeba brát v úvahu informace 19

20 jako je zdroj a množství světla abychom dosáhli očekávané fotografie. Vše co souvisí s expozicí si probereme dále Délka snímání Délka expozice, to znamená jak dlouho je nasvícen světlocitlivý snímač. Lidské oko vnímá změny jasů nelineárně, což přístroj neumí a proto musí být přizpůsobeny hodnoty časů expozice. Ukážeme si stupnici, kde je čas expozice v sekundách: 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512 a tak dále. V praxi se některé hodnoty zaokrouhlují: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500. Jednoduché vysvětlení, když změním hodnotu času z 1/60 na 1/30 na snímač dopadne dvojnásobné množství světla. Ale zase pozor je třeba volit správný čas expozice podle charakteru snímku. Mohlo by docházet při dlouhé expozici k rozmazávání. Dlouhý expozice závisí na dvou faktorech: 1. schopnosti fotografa, 2. délka ohniska objektivu. Každopádně existuje několik možností, jak si pomoci od pohybové neostrosti zkrátit expoziční čas pokud je to možné, využít stabilizace obrazu (na čipu nebo v objektivu), najít improvizovanou oporu (zábradlí, pařez, cokoliv co se nehýbe), použít stativ. Krátký expoziční čas umožní takzvané "zamrzání" pohybu. Další skutečnost je, že při delší expozici vzniká díky fyzikálním jevům v elektronice přístroje viditelný šum. Jeho množství záleží právě na délce expozice a na kvalitě přístroje. [2] Co omezuje množství světla Kruhový otvor v objektivu přístroje se nazývá clona a vpouští světlo do optické soustavy. Funguje v principu stejně jako lidské oko. Clona je mechanizmus, který přiškrucuje tok světla na světlocitlivý snímač. Množství světla, které projde clonou, závisí na ploše kruhového otvoru, takže pokud zdvojnásobíme průměr clony (D), zečtyřnásobíme množství procházejícího světla. Abychom zachovali určitou reciprocitu vzhledem 20

21 k expozičnímu času, je třeba množství světla zvětšovat na dvojnásobek nebo snižovat o 1/2. Průměr clony musíme tedy zvětšovat o odmocninu ze dvou, přibližně o 1,4. [2] Množství světla dopadající na snímač neřídí jen velikost otvoru clony, ale i její vzdálenost od snímače. Oddálíme-li clonu od snímače o dvojnásobek, klesne intenzita světla 4krát. Jak tedy v přístroji poznáme vzdálenost clony od snímače? Snadno, přečteme si to na objektivu, protože se jedná ohniskovou vzdálenost objektivu. [2] Abychom nemuseli řešit průměr clony při expozici a ohniskovou vzdálenost, je zavedeno clonové číslo (F), které postihuje jednoduchou závislost mezi ohniskovou vzdálenosti a průměrem clony. Clonové číslo (F) spočteme jako podíl ohniskové vzdálenosti (f v mm) a průměru clony (D v mm). Vzorcem F = f / D. Snadno lze např. spočítat, že na objektivu s ohniskovou vzdáleností 100 mm musí být při nastaveném clonové čísle 4 průměr clonového otvoru 25 mm. [2] Výsledná stupnice clonových čísel zohledňuje posun expozice o dvojnásobek (nebo snížení na 1/2): 1 1,4 2 2,8 4 5, Poznámka: Ohnisková vzdálenost objektivu je definována při zaostření na nekonečno. Ostříme-li na blízký předmět, musí se ohnisko mírně prodloužit a tím se ovlivní celková expozice. Moderní přístroje dokáží tuto skutečnost kompenzovat. [2] Regulace světla Další omezení světla je možné docílit úpravou samotného snímacího čipu ve fotoaparátu. K tomu slouží stupnice ISO a její hodnoty: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, ISO zůstalo z dob filmových fotoaparátů, kde se udávalo jako citlivost filmů, u digitálů se nastavuje jako citlivost snímače. Pro vysvětlení zvýšíme-li ISO o jeden stupeň, bude nám stačit polovina dopadajícího světla. Snížíme-li naopak hodnotu ISO o jeden stupeň, bude čip sbírat dvojnásobné množství světla. Pozor zase je tu omezení a problémy. Při procesu zesilování signálu tedy zvyšováním ISO, zesilujeme i všechny vady. Digitální šum je obvykle velmi rušivý a obrazová kvalita rychle klesá. U současných digitálních fotoaparátů začíná možnost nastavení ISO na hodnotě 100 a přijatelné množství šumu je na fotografiích až do hodnoty ISO 400. [2] 21

22 Měření expozice Každý digitální přístroj dokáže změřit expozici na scéně, jinými slovy dokáže nastavit hodnoty expozičního času, clony a citlivosti tak, aby scéna byla relativně správně exponována (střední šedá). Dříve se k tomuto účelu používalo tzv. expozimetrů a změřené hodnoty se nastavovaly na fotoaparátu. Dnes si tyto hodnoty fotoaparát sám změří a nastaví, pokud mu to ale dovolíme. [2] Dnes je digitální technika na takové úrovni, že když necháme vše na automatice, tak ve většině případech dostaneme vyhovující výsledky. Může však nastat situace, kterou automatika nezvládne a jestliže chceme správně exponovat, musíme zasáhnout manuálně. Faktem také je, jestliže necháváme expozici zcela na automatice, tak ochuzujeme své snímky o práci s ostrostí nebo o těžší přizpůsobení s ohledem na pohyb. Špatně vyfocený snímek lze upravit v PC, ale nespoléhat jen na software, protože vše opravit nejde. Než budeme pokračovat je dobré vědět, že pojem "správná" expozice není zcela jednoznačný. Stanovit lze technicky správnou expozici, ale konkrétní způsob exponování snímku může být záměrem fotografa, který chce něco vyjádřit nebo zdůraznit. [2] Metody měření expozice Dnes již mnoho digitálních fotoaparátů nabízí volbu mezi několika metodami měření expozice. Takže je možnost si sami zvolit jakou metodou měřit, pokud víme co každá metoda obnáší. Měření maticové také zónové (evaluative, multi-tone, multi-segment) se provádí: scéna v celém záběru je rozdělena do zón (u různých přístrojů jsou to různé počty). Expozice v jednotlivých zónách srovnává přístroj se svojí databází a podle případné shody nastavuje expozici. Jsou-li zóny v horní polovině světlé a ve spodní polovině tmavé, jde asi o krajinu a přístroj nastaví expozici vhodnou pro krajinu. Tento princip velmi často dobře funguje, selhává ale při fotografování silně kontrastních scén, v protisvětle nebo v jiných speciálních situacích. [2] 22

23 Měření celoplošné se zdůrazněným středem (center-weighted average) proměřuje celý snímek, ale směrem ke středu roste váha tohoto měření. Tento systém pracuje velmi dobře při fotografování předmětů umístěných do středu snímku. [2] Měření expozice středové (partial) nebo bodové (spot) je systém, který vyhodnocuje hodnoty těsně kolem středu (plocha zpravidla do 8 % snímku) nebo z bodu. Pro většinu situací je toto nastavení nevhodné, používá se při měření expozičních hodnot v určitém místě, například při stanovení dynamického rozsahu scény. [2] Co znamená hodnota EV v nastavení fotoaparátu Hodnota EV nebo spíše rozsah slouží ke kompenzaci expozice. To dnes umí každý fotoaparát. A jak to funguje? Automatika změří expozici a jestliže nám výsledné hodnoty nevyhovují, můžeme provést korekci v obvyklém rozsahu ±3 EV. Chceme-li zvýšit expozici, musíme nastavit kladné hodnoty pro kompenzaci EV a naopak. Například vyfocení zasněžené krajiny, kdy automatika způsobí, že bílý sníh bude mít šedou barvu (podexponovaná fotografie). Zde pomůže nastavení kompenzace EV o hodnotu +0,7 EV až +1 EV. Při fotografování noční krajiny bude podle automatické expozice snímek přeexponován, řešením je kompenzace EV do záporných hodnot. [2] Co se stane když namáčkneme spoušť fotoaparátu? Ještě před tím než přístroj vyfotí. Fotoaparát si sám změří expozici a zároveň zaostří. Lepší přístroje mají tlačítko pro uzamčení expozice, označené hvězdičkou nebo symbolem AE-L. Zmáčkneme-li toto tlačítko provedeme změření expozice aktuální scény a ta se uzamkne na definovaný časový interval. Během tohoto intervalu můžeme změnit kompozici snímku Jaké máme expoziční režimy Každý moderní fotoaparát nabízí několik nastaveních expoziční hodnot při fotografování. Máme plně automatické režimy a plně manuální režim. Plně automatický režim Většinou bývá označován zeleným obdélníčkem nebo nápisem AUTO. Při tomto režimu fotografujeme bez zásahu do funkcí fotoaparátu a expozici si provádí sám přístroj. 23

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi Multimédia, ICT a nejnovější trendy Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi ZÁKLADY ZÁKLADY FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

Technické údajedsc-h90

Technické údajedsc-h90 Technické údajedsc-h90 Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f= mm)

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Technické údajedsc-hx20v

Technické údajedsc-hx20v Technické údajedsc-hx20v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

L A TEX Digitální fotoaparáty

L A TEX Digitální fotoaparáty Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Digitální fotoaparáty Autor: Pavel Hanzalík, Petr Placatka Editor: Pavlína Riegerová Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Základy exponometrie. Jana Andrýsková Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Základy exponometrie. Jana Andrýsková Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Základy exponometrie Jana Andrýsková Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Expoziční základy světlo je to jediné, co tvoří fotografii jeho druh, směr, kvalita a množství (expozice)

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Technické údajedsc-w630

Technické údajedsc-w630 Technické údajedsc-w630 Objektiv Optický zoom Digitální zoom 5x 16 MP přibl. 20x / 10 MP přibl. 6x / 5 MP přibl. 8x / VGA přibl. 36x / 2 MP (16:9) přibl. 12x F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) Ohnisková

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Jak správně vybrat. Digitální kameru

Jak správně vybrat. Digitální kameru Jak správně vybrat Digitální kameru V počátcích filmu byly konstruovány kamery, které zaznamenávaly pouze černobílý obraz bez zvuku. Kvalita záznamu nebyla valná výsledky můžete i dnes posoudit na němých

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Fotografie základní kurz

Fotografie základní kurz Fotografie základní kurz Petr Březina 2015, NICOM, a. s. Obsah Co je fotografie a jak vzniká.... 1 Fotoaparát.... 2 Analogový a digitální fotoaparát.... 2 Rozdělení digitálních fotoaparátů.... 2 Kompaktní

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

Fotoaparát a digitální fotografie

Fotoaparát a digitální fotografie STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Digitalizace historických negativů

Digitalizace historických negativů Digitalizace historických negativů Praktické zkušenosti z digitalizace archívu Šechtl a Voseček Jan Hubička Muzeum fotografie Šechtl a Voseček Tábor Ateliér Šechtl a Voseček Založen Ignácem Šechtlem (1840-1911)

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

digitalizace obrazových předloh perovky

digitalizace obrazových předloh perovky Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Autor: Mgr. MgA. Michal Popieluch Datum vytvoření:

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Mgr. Lenka Václavíková

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Mgr. Lenka Václavíková ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Mgr. Lenka Václavíková DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Digitální fotoaparát vytváří fotografie bez filmu, číslicovým (digitálním) způsobem. Digitální fotoaparáty mohou mít různý tvar

Více

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC ALEŠ OUJEZDSKÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu Fotografujeme Využití možností fotoaparátu 1 Dobrá fotografie Nese zvolenou konkrétní myšlenku námět, motiv Působí na diváka dle záměru autora zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra Je technicky dobře

Více

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty V této lekci budete probírat některé z efektů programu Corel Photo-Paint X3. Cílem této lekce bude zaujmout žáky zajímavými možnostmi úprav hotových

Více

LEICA X2. Leica X à la carte. Luxusní příslušenství. Varianty barvy a struktury kůže. Program à la carte Leica X2. Varianty těla fotoaparátu

LEICA X2. Leica X à la carte. Luxusní příslušenství. Varianty barvy a struktury kůže. Program à la carte Leica X2. Varianty těla fotoaparátu À LA CARTE LEICA X2 Varianty barvy a struktury kůže Leica X à la carte Leica je značka, která má duši a bohatou historii datující se už od roku 1913, kdy Oskar Barnack vyrobil první 35 mm fotoaparát. Leica

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM

CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM CENOVKY K DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTŮM C-765 ULTRA ZOOM 10x optický a 3x digit. zoom Super-makro již od 3cm Autom. i manuální vyvážení bílé 4 vlastní uživatelská nastavení s baterií, USB a AV kabel, Profesionální

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum.

K většině poznatků o vesmíru přispěla astrofotografie. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. K většině poznatků o vesmíru přispěla. Ale tématem přednášky bude spíše seznámení se s fotografií krás oblohy, ne vědecký výzkum. Představení autora: astrofotograf náhlých záchvatů :-)... Téměř každý fotograf

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Stručný popis postupu měření

Stručný popis postupu měření Stručný popis postupu měření Před zapnutím TruCAMu se ujistěte, že akumulátor je nabitý a SD karta je zasunuta v TCM. Použijte stínítko a ramení opěrku. Postup měření: Nastavení : 1. Zapněte TruCAM tlačítkem

Více

fotoaparátu Asférické optické členy

fotoaparátu Asférické optické členy Obrazový senzor Efektivní počet pixelů 12 MP Uspořádání filtru Filtr primárních barev (RGB) Plné rozlišení 12,7 MP Typ 1/2,3 '' CMOS Objektiv Optický zoom 4 x (širokoúhlý) Ohnisková vzdálenost 4,5-18,0

Více

digitálního fotoaparátu Konstrukce fotoaparát pracuje Jak digitální při koupi fotoaparátu Základní pravidla Nejčastější otázky a odpovědi

digitálního fotoaparátu Konstrukce fotoaparát pracuje Jak digitální při koupi fotoaparátu Základní pravidla Nejčastější otázky a odpovědi Konstrukce digitálního fotoaparátu Z čeho se skládá digitální fotoaparát Tato kapitola slouží jako průvodce jednotlivými prvky, ze kterých se digitální fotoaparát skládá. Bez těchto informací bychom se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více