INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Publikace je určena na pomoc žákům, jejich rodičům a výchovným poradcům základních, speciálních a středních škol Karviná, září

2 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání IPS poskytuje služby skupinám i jednotlivcům žákům základních škol studentům a absolventům škol rodičovské veřejnosti a dalším zájemcům umožňuje vyhledání aktuálních informací o všech učebních a studijních oborech v celé ČR, včetně studia nástavbového, vyššího odborného a vysokoškolského nabízí krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí poskytuje podrobné popisy jednotlivých profesí má k dispozici počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů provádí individuální i skupinové poradenství související s volbou povolání pořádá v podzimních měsících ve spolupráci se středními školami prezentační akci Volíme povolání, jejímž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol IPS pro volbu povolání najdete na Úřadu práce v Karviné, Tř. Osvobození 1388/60a, Karviná Město, 5. patro telefonický kontakt: , ústředna Úřední hodiny: Pondělí (služba) Úterý Středa (služba) Čtvrtek Pátek Konzultace je vhodné předem domluvit telefonicky. Všechny poskytované služby jsou bezplatné. Internetové stránky úřadů práce ČR: 2

3 Milí žáci, v letošním školním roce ukončíte povinnou školní docházku. Stojíte před závažným krokem ve svém životě, kterým je volba povolání. Tento krok může ovlivnit vaše budoucí pracovní i společenské uplatnění. Jde o to, aby zvolené povolání a příprava na něj odpovídaly vašim schopnostem, zájmům, zdravotnímu stavu i vývoji na trhu práce. Poptávka na trhu práce se soustřeďuje především na kvalifikované a vysoce profesně zaměřené odborníky. Pod pojmem kvalifikace je nutno chápat nejen samotné znalosti, ale také dovednosti, schopnosti a postoje. Rozhodnutí o další profesní dráze za vás však neudělá žádný poradce, žádná informační brožura ani žádný počítačový program. Toto vážné rozhodnutí musí každý člověk udělat sám. Pro usnadnění ve vašem rozhodování o volbě povolání jsou nezbytné informace, které vám může poskytnout i tato publikace. Chceme vám pomoci správně zvolit způsob přípravy na povolání a usnadnit toto důležité rozhodnutí tím, že vám poskytneme informace o jednotlivých státních i soukromých školách, o možnostech studia na těchto školách a o podmínkách přijímacího řízení. Přejeme Vám všem mnoho zdaru ve vašem rozhodování, úspěch a spokojenost ve studiu i v osobním životě. Úřad práce v Karviná 3

4 UPOZORNĚNÍ Vzdělávací nabídka je zpracována dle údajů poskytnutých středními školami do konce června Do začátku přijímacího řízení a zahájení nového školního roku může dojít ke změnám a doplňkům. V současné době probíhají legislativní změny a proto doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti. Současně dochází ke změně kódů, popř. i názvu oborů vzdělání v souvislosti s rámcovými vzdělávacími plány. Je proto nutné před vyplněním přihlášky ověřit si údaje týkající se zvoleného oboru a školy nejlépe na příslušné škole, případně na jejich www stránkách. V tabulkové části škol v kolonce počtu přihlášených jsou uvedeny počty přihlášených žáků do 1. kola přijímacího řízení. O možnostech nástavbového studia je nutné se předem informovat nejlépe na příslušné střední škole. Nabídka oborů nástavbového studia v tabulkové části je pouze informativní. Brožuru najdete v plném znění na internetových stránkách Úřadu práce Karviná. Volná místa na středních školách po 1. a dalších kolech přijímacího řízení jsou zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých škol, které volná místa nabízejí, případně na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě: Zpracoval: Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, Tř. Osvobození 1388/60a, Karviná Nové Město ve spolupráci se středními školami okresu Karviná 4

5 OBSAH Soubor pedagogicko-organizačních opatření na školní rok 2010/11 O střední školách Deset kroků před rozhodnutím Klasifikace kmenových oborů vzdělání Vzdělávací systém ČR Užitečné webové adresy Celkový počet připravovaných míst na středních školách Dny otevřených dveří na středních školách Informace o střední policejní, vojenské a požární škole Prezentační výstavy škol v okresech Moravskoslezského kraje Adresář informačních a poradenských středisek, pedagogicko-psychologických poraden v okrese Karviná a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Seznam použitých zkratek 5

6 Vzdělávací nabídka státních a soukromých středních škol v okrese Karviná Církevní základní škola, střední škola a mateřská škola Český Těšín Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, př.org. Gymnázium, Český Těšín, př. org. Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, př. org. Gymnázium, Havířov Podlesí, př. org. Gymnázium, Havířov Město, Komenského 2, př. org. Gymnázium J. Šabršuly s.r.o., Orlová Lutyně Gymnázium, Karviná, př. org. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Jezykiem Nauczania, Český Těšín, př. org. Hotelová škola a Obchodní a podnikatelská akademie, Havířov, s.r.o. Moravskoslezská obchodní akademie s.r.o., Petřvald Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, př. org. Obchodní akademie, Karviná, s.r.o. Obchodní akademie, Orlová, př. org. Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola, Havířov, s.r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná, s.r.o. Střední odborné učiliště BARON SCHOOL, spol s r.o., Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Střední průmyslová škola, Karviná, př. org. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, př.org. Střední průmyslová škola stavební, Havířov, př. org. Střední škola, Bohumín, př.org. Střední škola, Havířov- Prostřední Suchá, př. org. Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, př. org. Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín,př.org. Střední škola řemesel a služeb, Havířov Šumbark,Školní 2/601,př. org. Střední škola technických oborů,havířov Šumbark,Lidická 1a/600,př.org Střední škola techniky a služeb, Karviná, př. org. Střední škola zemědělská, Český Těšín, př. org. Střední zdravotnická škola, Karviná, př. org. VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 6

7 Přjímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2010/2011 realizované ve školním roce 2009/2010 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se řídí mimo jiné následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Vyplňování a podávání přihlášek Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( 60 odst. 5 školského zákona). Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky ( 60 odst. 7 školského zákona). Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. ( 60b školského zákona) Podáním přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle 60 školského zákona ( 62 odst. 3 školského zákona). Uchazeč k přihlášce připojí: vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia, doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 7

8 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky, doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, které určí ředitel školy, například výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole. ( 1 odst. 1 a 2 vyhlášky) Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření ( 60 odst. 6 školského zákona). Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku ( 1 odst. 3 vyhlášky). V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje ( 1 odst. 6 vyhlášky). Přijímací řízení Podmínky přijímacího řízení Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti ( 59 odst. 1 školského zákona). O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy ( 59 odst. 2 školského zákona). Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia ( 61 odst. 1 školského zákona). Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. ( 61 odst. 2 školského zákona) 8

9 Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře (Hudba, Zpěv, Hudebně dramatické umění) se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (Tanec) se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se postupuje podle 62 školského zákona ( 88 odst. 1 školského zákona). Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena ( 60 odst. 15 školského zákona). Podle vyjádření Ministerstva financí se v případě posudku lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče o studium jedná ve smyslu 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o výkon provedený v osobním zájmu, jehož cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Úhrada tohoto výkonu se nehradí ze zdravotního pojištění. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám ( 16 odst. 6 školského zákona). Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup ( 2 vyhlášky). Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení ( 60 odst. 1 školského zákona). V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy spolu vyhlášením přijímacího řízení tuto skutečnost zveřejní, pro první kolo přijímacího řízení jako součást oznámení o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení podle 2 vyhlášky ( 3 odst. 5 vyhlášky). V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých termínech prvního kola přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímacích zkouškách musí umožnit stanovení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu ( 60 odst. 2 školského zákona). Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, však nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná ( 60 odst. 7 školského zákona). Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona za stejných podmínek ( 20 odst. 1 školského zákona). Proto není možné, aby ředitel školy v tomto případě vyžadoval doklad opravňující pobyt na území České republiky. Oproti tomu osoby, které nejsou občany Evropské unie ani jejich rodinnými příslušníky, se stávají žáky školy za podmínek stanovených školským zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky ( 20 odst. 3 školského zákona). Účast v přijímacím řízení a vznik nároku na přijetí ke vzdělávání tím nejsou dotčeny. 9

10 Průběh přijímacího řízení Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok; kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. Dále ředitel školy stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; pokud stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit ( 60 odst. 3 školského zákona). Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkoušku do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna a pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Tato jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup ( 60 odst. 4 školského zákona). Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky ( 60 odst. 8 školského zákona). Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. května ( 3 odst. 1 vyhlášky). Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna. Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 15. do 31. ledna ( 3 odst. 2 vyhlášky). V prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se přijímací zkouška, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 17. května, nebo talentová zkouška v termínech podle 3 odst. 2 vyhlášky ( 3 odst. 3 vyhlášky). Dny konání zkoušky podle 3 odst. 1 až 3 vyhlášky stanoví ředitel školy ( 3 odst. 4 vyhlášky). Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky ( 60 odst. 10 školského zákona). Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání ( 3 odst. 6 vyhlášky). Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil ( 4 odst. 4 vyhlášky). Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy ( 3 odst. 8 vyhlášky). 10

11 Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky ( 60 odst. 11 školského zákona). Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, však není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky ( 60 odst. 9 školského zákona). Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním ( 3 odst. 7 vyhlášky). Rozhodnutí ředitele a odvolací řízení V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena, výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče ( 60 odst. 13 školského zákona). Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení ( 60 odst. 14 školského zákona). Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče ( 60 odst. 16 školského zákona). Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v období od 22. dubna do 7. května, tzn. v termínu stanoveném prováděcím předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky ( 60 odst. 17 školského zákona). Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel střední školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února. V případě konání zkoušky v náhradním termínu neplatí termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky podle předchozí věty ( 62 odst. 2 školského zákona). Ředitel konzervatoře zašle po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři, a to nejpozději do 10. února ( 88 odst. 2 školského zákona). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání vydávají ředitelé všech středních škol a konzervatoří bez ohledu na zřizovatele. K postupu ředitelů středních škol a konzervatoří zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí bylo vydáno stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které lze najít jak na webových stránkách tohoto ministerstva, tak i na webu Moravskoslezského kraje. Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy ( 5 odst. 3 vyhlášky). 11

12 Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů - pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, - přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, - kritéria přijímacího řízení. Tyto údaje se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky, nebo nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v 3 odst. 1 nebo 3 vyhlášky a v dalších kolech bez zbytečného odkladu ( 4 odst. 1 a 2 vyhlášky). Způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení před odesláním rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nedoznal změn. Nekoná-li se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, ředitel školy může zveřejnit pořadí uchazečů i přehled přijatých a nepřijatých po vyhodnocení přijímacího řízení. Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem ( 4 odst. 3 vyhlášky). Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy ( 5 odst. 1 vyhlášky). Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje upozorňuje, že ředitelé středních škol a konzervatoří musí respektovat při stanovení počtu přijímaných žáků nejvyšší povolený počet žáků školy a nejvyšší povolený počet žáků jednotlivých oborů vzdělání, které jsou uvedeny v rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení, a naplněnost tříd v rámci přijímacího řízení, která musí být v souladu s prováděcími právními předpisy. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím ( 60 odst. 18 školského zákona). Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ( 60 odst. 19 školského zákona). Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy nebo konzervatoře zřizované krajem nebo obcí se podává ke krajskému úřadu, avšak výhradně prostřednictvím ředitele školy, na kterou se žák hlásil - nelze je zaslat přímo krajskému úřadu. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno ( 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče, případně zletilým uchazečem. K novým skutečnostem uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které nemohly být uplatněny dříve ( 82 odst. 4 správního řádu). Ze strany odvolacího orgánu tudíž nemůže být brán zřetel na pozdější doložení dokladů rozhodných pro přijímací řízení (jedná se např. o doklady o zdravotním znevýhodnění, výsledcích soutěží a podobně). Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup ( 60 odst. 22 školského zákona). 12

13 Zápisový lístek Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem ( 60 odst. 20 školského zákona). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Doporučujeme proto uvést poučení o nutnosti odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí v pozvánce k přijímací zkoušce nebo v písemném oznámení, jímž ředitel školy informuje o tom, že se přijímací zkouška nekoná. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. ( 60a školského zákona) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem NÁHRADNÍ ( 5a odst. 5 vyhlášky). Výše uvedené informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2010/2011 realizovanému ve školním roce 2009/2010 vychází z platných právních předpisů ke dni 5. březnu V současné době se však připravuje další novelizace školského zákona, která se, mimo jiné, bude týkat přijímacího řízení. 13

14 Volba studia v základní škole Nezastupitelnou úlohu v přípravě na volbu studia a povolání má základní škola. Pedagogové a výchovní poradci by vás postupně měli seznamovat se světem práce a pomáhat vám hledat a rozvíjet vaše schopnosti, dovednosti, vlohy a silné stránky tak, aby každý mohl pocítit úspěch v nějaké činnosti. Brzy zjistíte, že na trhu práce jsou žádáni uchazeči s aktivním přístupem a ochotou učit se novým věcem. Stejně důležité je poznání, že vzdělání má trvalou hodnotu a že veškeré získané znalosti a dovednosti můžete využít v profesním životě. Mnohé z nich budete stále prohlubovat a zdokonalovat. První volba povolání je teprve začátek. V deváté třídě si vybíráte vzdělávací trasu a hledáte zajímavé obory různých odvětví. Ve většině případů volíte své budoucí povolání, tedy konkrétní práci v určitém prostředí a činnosti, kterým se v budoucnu chcete věnovat. Měla by platit zásada, že konečné rozhodnutí zůstane na vás. Rozhodujte se zodpovědně, protože i když můžete studovat později, první nasměrování do jisté míry ovlivní váš budoucí profesní život. O středních školách Střední školství má v České republice dlouholetou tradici. Současný dynamický rozvoj vědy, techniky a výrobních postupů ve sféře práce si vyžádal zásadní změny ve vzdělávání. V blízké budoucnosti se bude profesní příprava ve středních školách proměňovat tak, aby odpovídala požadavkům trhu práce a potřebám uchazečů o další vzdělávání. Hlavním motivem změn bylo rozšířit přístupové cesty ke vzdělání všem občanům v kterémkoliv věku a bez ohledu na jejich dosavadní vzdělání. Střední školou se označují všechny vzdělávací instituce, kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci, jsou zapsány do rejstříku škol a navazují na vzdělávání v základní škole. Ministerstvo práce a sociálních věcí se svými partnery vytváří tzv. Integrovaný systém typových pozic, který mj. specifikuje požadavky na výkon jednotlivých povolání, včetně zdravotních požadavků. Můžete si je prohlédnout na Specifikaci zdravotních kritérií obsahují i učební dokumenty pro obory vzdělání a jsou k dispozici na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání: 14

15 Deset kroků před rozhodnutím I když cesta k volbě povolání může probíhat různými způsoby, nezbytným předpokladem je kvalitní informační zázemí. Nabízíme vám desatero, které vám volbu může usnadnit: 1. Rozhodující jsou vaše předpoklady, schopnosti a zájmy Nejprve pojmenujte své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a potom je srovnejte s požadavky na studium a na výkon povolání. Nezapomeňte na svůj zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit. Přemýšlejte o svých studijních výsledcích, jak přistupujete k učení, jak si umíte poradit, pokud něčemu nerozumíte, zda vás baví spíše rukodělná práce, hledejte příčiny, proč vám učení dělá problémy apod. 2. Diskutujte s vašimi nejbližšími Otevřeně mluvte o vašich plánech s výchovným poradcem ve vaší škole, třídním učitelem, rodiči a známými a ptejte se, co si o tom myslí.jejich názor může být odlišný, ale získáte cenné podněty k dalšímu přemýšlení. 3. Opatřete si informační brožuru o středních školách Základní vzdělávací směr, tzn. zda chcete dosáhnout maturity nebo se vyučit, většinou tušíte. Problém bývá ve výběru konkrétního oboru. Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a bez informační brožury nebo internetu nezískáte potřebný přehled. Sami uvidíte, kolik možností vzdělávání existuje a že výběr se nemusí omezovat jen na nabídku nejbližší školy. 4. Vytvořte si seznam oborů Nejprve přemýšlejte o pracovních činnostech, které vás zajímají a kterým byste se rádi věnovali. S pomocí vašeho učitele a rodičů k nim přiřazujte různá povolání. Dalším krokem je výběr oborů, které vedou k plánovanému povolání. Důkladně se seznamte s obsahem jednotlivých oborů, co se budete učit a jaké uplatnění vás čeká tyto informace vám nabízí 5. Vytvořte si seznam škol Hledejte školy, které vámi zvolené obory vyučují. V přehledu si vypisujte výhody a nevýhody i z hlediska dopravní dostupnosti školy, nutnosti internátního ubytování a finančních možností vašich rodičů v případě soukromých škol. Porovnávejte přijímací zkoušky v jednotlivých školách, odhadujte vaše šance na přijetí z loňského poměru přihlášených ku přijatým uchazečům apod. 15

16 6. Navštivte střední školy Dny otevřených dveří na středních školách jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím a pedagog. sborem. Dozvíte se konkrétní informace o škole, podmínkách studia a vyučovaných vzdělávacích programech. Ptejte se na vše, co vás zajímá. Navštivte více škol, ať můžete porovnávat a posuzovat. 7. Získejte více informací o škole Pokuste se sehnat jakékoliv reference o škole. Vizitkou škol jsou jejich webové stránky, jejich adresy získáte z informačních brožur. Odpověď na častý dotaz, nakolik je škola kvalitní, najdete částečně v kontrolních zprávách České školní inspekce Z pravidelných kontrol středních škol vznikají veřejně dostupné zprávy, ve kterých jsou popsány přednosti a zjištěné nedostatky a celkové hodnocení školy. Můžete pak porovnat, jak o sobě referuje škola a jak je hodnocena inspektory. Oslovte studenty, kteří do ní chodí, např. na burze středních škol. 8. Využijte poradenských služeb Pokud si stále nejste jisti výběrem studia, navštivte odborníky v některé z poradenských institucí. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti Informačních a poradenských středisek IPS (portal.mpsv.cz), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce. Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při národním ústavu odborného vzdělávání v Praze CKP (www.nuov.cz), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání. V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) nebo v Informačním centru pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) vám pomohou najít školu. 9. Připravte se na přijímačky Každoročně řada středních škol organizuje v podzimním období tzv. přijímačky nanečisto. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webových stránkách i v médiích. Můžete také trénovat cvičné testy, které zakoupíte u společnosti Scio (www.scio.cz). 10. Pedagogicko-psychologická poradna V případě, že máte studijní nebo výchovné problémy aj., obraťte se na psychology, kteří vás odborně vyšetří, poskytnou metodickou pomoc a mohou i doporučit vzdělávací cestu. Návštěvu poradny neodkládejte, ať máte dostatek času na případnou nápravu. 16

17 Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) kódy oborů vzdělání Stačí mi střední vzdělání bez maturity a vyučení (střední vzdělání, bez výučního listu, maturitní zkoušky) C Praktická škola Jedno a dvouleté programy pro žáky se zdravotním postižením se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi nezískají výuční list. J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu Jde o střední odborné vzdělání, které není ukončeno maturitou. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, absolventi získají vysvědčení, doba studia je dva roky. Chci se vyučit (střední vzdělání s výučním listem) E Nižší střední odborné vzdělání Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle 3 roky, u několika málo oborů 2 roky, po absolvování nelze přímo pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. H Střední odborné vzdělání s výučním listem Jde o klasické vyučení v učebních oborech SOU, doba přípravy je obvykle 3 roky výjimečně 2 roky. Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je možno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 až 1,5 roku v denní formě. Chci získat maturitu (střední vzdělání s maturitní zkouškou) L/0 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku). Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se žáci vyučí (maturitní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídící funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení,mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter. Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K Úplné střední všeobecné vzdělání vzdělání na gymnáziu Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je možno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K/4 Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy K/6 Šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy K/8 Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy 17

18 L/5 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vyučené ve tříletých učebních oborech SOU, je určena návaznost mezi oborem vyučení a možností vstoupit do nástavbového oboru. Studium trvá v denní formě 2 roky, absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou Studium umožňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku. Délka studia je 1 až 2 roky v denní formě. Chci na konzervatoř (vyšší odborné vzdělání v konzervatoři) N(M) Vyšší odborné vzdělání v konzervatoř Osmiletá příprava po 5. ročníku základní školy (taneční), šestiletá po splnění povinné školní docházky. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, označení je diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). Vzdělávání lze ukončit i maturitní zkouškou, po 4. ročníku, u oboru tanec po 8. ročníku. Mám maturitu a chci získat vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné vzdělání) N Vyšší odborné vzdělání Studium je určeno pro maturanty, trvá od 2 do 3,5 roku v denní formě, nejčastěji 3 roky. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, náleží jim označení diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). Mám maturitu a chci získat vysokoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělání) R Vysokoškolské bakalářské vzdělání Připravuje k výkonu povolání a k pokračování v magisterském studiu. Délka studia je 3 až 4 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, absolventům se uděluje titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). T Vysokoškolské magisterské vzdělání Magisterské vzdělávání obvykle navazuje na bakalářské, pak je délka studia 1 až 3 roky. Existuje i magisterské vzdělávání, které nenavazuje na bakalářské, pak je dlouhé 4 až 6 roků. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Podle absolvovaného studia se udělují různé akademické tituly např. Ing., Mgr., MUDr. uváděné před jménem. V Vysokoškolské doktorské vzdělání Doktorské vzdělávání je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou teoretickou či tvůrčí činnost. Délka je 3 až 4 roky po magisterském vzdělávání. Ukončuje se státní doktorskou zkouškou, akademický titul je doktor (ve zkratce PhD. uváděné za jménem). 18

19 19

20 Nabízíme vám užitečné webové adresy, které vám při rozhodování o výběru školy mohou pomoci: * portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV. Spousta informací z oblasti škol, jejich možnost vyhledávání v celé ČR, informace úřadů práce ČR, vyhledávání volných pracovních nabídek, práce v zahraničí. * Přehled volných míst na středních školách po I.kole přijímacích zkoušek, informace z Moravskoslezského kraje. * Informační systém, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty.najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdete i tehdy, máte-li vážné studijní problémy nebo Vám dokonce hrozí odchod školy. * www. nuov.cz Najdete zde přehled škol v krajích, adresy škol, nabídku studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa školy. * Web zabývající se organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně. Vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma. Vždy český jazyk, matematika a všeobecné předpoklady. * Ústav pro informace ve vzdělání. * Průvodce světem povolání komplexní audiovizuální nástroj napomáhající volbě povolání, testy. * Testy a informace k volbě povolání. * Webový portál nabízí aktuální přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových škol ČR. * Testy k přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám. * Testy, rady, lekce. 20

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Seminář výchovných poradců ZŠ Valašské Meziříčí 14. 10. 2014 Zlín 15. 10. 2014 Uherské Hradiště 16. 10. 2014 Vsetín 21. 10. 2014 Kroměříž 22. 10. 2014 Osnova 1.

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A

Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014. Informace pro rodiče 9.A Přijímací řízení na střední školy školní rok 2013/2014 Informace pro rodiče 9.A Přihláška komu, kolik, kdy? Řediteli příslušné střední školy Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímací řízení stanoví ředitel střední školy termíny jeho konání, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Toto zveřejní

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

pro školní rok 2014/2015

pro školní rok 2014/2015 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 pro denní formu čtyřletého studia V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010

Více

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015 Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Co byste měli vědět o přijímacím řízení

Co byste měli vědět o přijímacím řízení I. Kde najít důležité informace Co byste měli vědět o přijímacím řízení Právní předpisy týkající se přijímacího řízení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 10 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole

1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední škole 1. 1. Výčet právních předpisů Přijímací řízení ke studiu ve střední škole je upravováno zejména těmito důležitými právními předpisy:

Více

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ

Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ 1 Nejčastěji kladené otázky k přijetí na SŠ Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-42271/2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-42271/2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-42271/2013 Informace pro příjímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2013/2014 2013 I. Kde najít důležité informace Co byste měli

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce

Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce Informace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce Jak se přihlásím ke studiu V prvním kole přijímacího řízení si může uchazeč v řádném termínu podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole kdekoli

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny podání přihlášek na střední školy. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek Termíny podání přihlášek na střední školy Uchazeč můţe pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Termíny II. kola přijímacího řízení v SŠ pro TP GEMINI Termín: 30. června 2015 Součástí

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

K novému způsobu přijímacího řízení

K novému způsobu přijímacího řízení K novému způsobu přijímacího řízení Informace o termínech přijímacích zkoušek a o přijímacím řízení v Souboru pedagogickoorganizačních informací (SPOI) pro tento školní rok nejsou platné. Budou novelizovány

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Zdroje informací o učebních oborech Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015

VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 VOLBA POVOLÁNÍ 2014-2015 - podávají se 2 přihlášky (na každé napsané obě ) - termín podání přihlášek 15.3.2015 ( umělecké 30.11.2014) - zřizovatel kraj = pilotní testování na první napsané škole - povinné

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Platí novela školského zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano.

Platí novela školského zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia? Ano. Nejčastější otázky k novým přijímačkám Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému způsobu přijímacího řízení Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Seznam přijatých uchazečů podle identifikačního čísla v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru nástavbového studia Podnikání (64-41-L/51) denní formy studia pro školní rok 2015/2016. Střední

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více