PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 Ekonomika Základní ekonomické pojmy Autorem tohoto výukového materiálu je Ing. Marcela Vedralová SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 Základní ekonomické pojmy

4 Ekonomie jako věda Ekonomie je více než 200 let stará věda o tom, jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb. V rámci ekonomie rozlišujeme její dvě hlavní části: 1. Mikroekonomie zabývá se chováním jednotlivých subjektů ekonomiky, 2. Makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku.

5 Potřeby, uspokojování potřeb pomocí statků a služeb Potřeba je pocit nedostatku, který si člověk uvědomuje a snaží se ho odstranit Základní rozdělení potřeb Potřeba Fyziologická (hmotná) Společenská (nehmotná)

6 Potřeba hmotná Podobná se zvířaty, vychází z podstaty člověka jako savce pocit hladu, pocit únavy, pocit žízně, potřeba rozmnožovat se, potřeba vyprazdňovat se atd..

7 Potřeba nehmotná Vychází z podstaty člověka jako tvora společenského. Tyto potřeby nejsou společné se zvířaty. Příkladem je potřeba žít v rodině, žít v míru, mít maturitní zkoušku, řidičský průkaz či hodně peněz

8 Další rozdělení potřeb Potřeby Individuální Kolektivní Potřeby Nezbytné Zbytné Potřeby individuální moje osobní Potřeby kolektivní mojí třídy, mojí rodiny, mých sousedů Potřeby nezbytné nelze bez nich žít Potřeby zbytné lze bez nich žít

9 Uspokojování potřeb Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. Statky jsou věci, které uspokojují naše potřeby. Služby jsou činnosti, které uspokojují naše potřeby.

10 Druhy statků Volné Statky Vzácné Statky volné zdarma uspokojují naše potřeby, nemusíme jimi šetřit. Statky vzácné jsou za finanční úplatu, nutné s nimi šetřit.

11 Další rozdělení statků Statky Výrobní Kapitálové Statky výrobní nelze jimi uspokojit potřebu okamžitě, je nutné je ještě ve výrobním procesu dokončit (př. mouka na pečení chleba, kterým uspokojíme hlad) Statky kapitálové slouží k okamžitému uspokojení našich potřeb (např. chléb, kterým uspokojíme hlad)

12 Rozdělení služeb Služby jsou činnosti, které uspokojují naše potřeby. Jejich členění je dle toho, zda se služby týkají naší osoby či nějaké věci. Služby Osobní Věcné

13 Příklady jednotlivých druhů služeb Služby osobní Služby věcné - Kadeřnictví - Kosmetika - Manikúra - Šití oděvů - Opravna obuvi - Autoopravna - Vedení účetnictví - Pekařství - Bankovnictví - Svoz odpadu

14 Výrobní proces (základní schéma) 3. FÁZE VÝSTUP 1. Fáze VSTUP 2. Fáze VÝROBA

15 Výrobní proces má 3 fáze VSTUP první fáze podnik musí zabezpečit dostatečné množství vstupů, které mu zajistí rozběhnutí výroby. VÝROBA druhá fáze v této fázi dochází k přeměně vstupů v určitých technologických krocích na požadované výstupy. VÝSTUP třetí fáze výstupy jsou statky (zboží) a služby, které mají požadované vlastnosti, které si přeje spotřebitel (zákazník).

16 První fáze výrobního procesu Úkol: navrhněte, které vstupy jsou s největší pravděpodobností zapotřebí při výrobě sušenek. Řešení: Mouka, cukr, voda..tedy suroviny Pec, vál, váhy tedy stroje a přístroje Pekař tedy pracovní síla ale ještě mnoho dalšího jako například energie, místnost pro pečení atd. atd.

17 Všechno, co vstupuje do procesu výroby, se dá souhrnně označit jako výrobní faktory.

18 Výrobní faktory 1. Přírodní zdroje 2. Pracovní síla 3. Kapitál

19 Přírodní zdroje Do tohoto výrobního faktoru počítáme: - Přírodní síly např. sílu vody, větru, sluneční energii nebo déšť. - Přírodní bohatství např. ropu, uhlí, železnou rudu apod.. - Půdu jako stanoviště podniku a jako základ zemědělství.

20 Přírodní zdroj - půda Je to jediný přírodní zdroj, který může být předmětem prodeje a může být ve vlastnictví určité osoby. Nabídka půdy je velmi omezena. Poptávka po půdě vede vždy ke změně ceny půdy. Z vlastnictví půdy plyne renta. Je základem pro stanovení ceny půdy při jejím prodeji, tak i výše nájemného při pronájmu půdy.

21 Výrobní faktor pracovní síla Pracovní síla je ochota jednotlivce vynaložit svoji fyzickou i duševní energii k vyrobení statků či k poskytování služeb. Práce je tedy účelně zaměřená tělesná a duševní činnost, která je zaměřena na dosažení výnosu mzdy.

22 Rozdíly fyzickou a duševní prací Fyzická práce - vykonávána především pomocí rukou - zapojuje se hlava jen minimálně - př. kopání výkopů, práce u výrobní linky Duševní práce - vykonávána především s pomocí myšlení - ruce se zapojují samozřejmě také, ale netvoří podstatu výkonu - př. učitel, lékař, účetní, bankovní úředník

23 Kapitál Většina lidí si pod pojmem kapitál představuje jen peníze, ti informovanější také cenné papíry jako např. dluhopisy, akcie či směnky. Pak je kapitál zvláštní zboží, které je předmětem obchodu na kapitálovém trhu. Jeho cenou je úrok. Firma má kapitál nejen ve formě peněz, ale také ve formě reálného kapitálu budovy, stroje, zařízení, suroviny, materiál, hotové výrobky.

24 Tržní mechanismus Stát Firma (zaměstnavatel) Jednotlivec (zaměstnanec)

25 Vztahy v tržním mechanismu Zboží a služby Firma vyrábí a nabízí zboží a služby. Jednotlivec poptává nabízené zboží a služby a platí za ně penězi. Pracovní síla Jednotlivec nabízí svou pracovní sílu. Firma poptává pracovní sílu a je ochotna za ni zaplatit cenu mzdu. Jaká je funkce státu v tržním mechanismu? Například: - určuje výši daní - určuje minimální mzdu - stanovuje clo - určuje výši zdravotního a sociálního pojištění.

26 Základní otázky tržního mechanismu CO vyrábět? PRO KOHO vyrábět? 3 otázky: JAK vyrábět?

27 1. otázka - CO vyrábět Trh řeší tuto otázku v závislosti na kupujících, kteří jsou ochotni vynaložit své peněžní prostředky za určité množství určitého zboží. Peníze tak signalizují výrobcům co a kolik vyrábět. Výrobci vyrábějí takové výrobky, u kterých vznikne cena, za kterou jsou kupující ochotni výrobek koupit a za kterou jsou výrobci schopni vyrábět.

28 2. otázka JAK vyrábět Firma použije takové výrobní faktory,které zabezpečí výrobu co nejlevnější.

29 3. otázka PRO KOHO vyrábět Výrobce musí přesně znát cílovou skupinu spotřebitelů, musí si zmapovat poptávku. Spotřebitel je omezen svým důchodem (příjmem za pracovní sílu, příjmem z úroku či rentou za půdu), což si musí také výrobce uvědomit.

30 Druhy trhů a) Trh výrobků a služeb b) Trh pracovní síly c) Trh kapitálu

31 a) Trh výrobků a služeb Poptávka je ochota jednotlivců koupit určité množství výrobků a služeb za určitou cenu.

32 Poptávková křivka Poptávková křivka D cena P kus 5 kusů 12 kusů 25 kusů množství Q

33 Informace o poptávkové křivce D Má klesající charakter, pokud se mění cena nebo množství, pohybujeme se stále po této křivce, pokud se mění vnější faktory, pohybuje se celá křivka, křivka D se pohybuje směrem nahoru, pokud se poptávka zvyšuje, křivka D se pohybuje směrem dolů, pokud se poptávka snižuje.

34 Faktory, které posunují poptávkovou křivku Jedná se o vnější vlivy, které se nedotknou ani ceny, ani poptávaného množství zboží či služeb, ale přesto se díky těmto okolnostem z venku ochota spotřebitelů buď sníží, nebo zvýší: módnost sezónnost reklamní kampaň změna ceny substitutů či komplementů aj..

35 Komplementy Je to dvojice výrobků, jejichž spotřeba se děje společně. Příklad: - mobilní telefon od O2 a GO kupon, - přehrávač DVD a nosič DVD, - automobil na bezin a benzin. Pokud se například sníží cena přehrávačů DVD, pak spotřebitelé zvýší svou poptávku po nosičích DVD.

36 Substituty Je to dvojice výrobků, které mají téměř identické vlastnosti a spotřebitelé jsou ochotni vyměnit spotřebu jednoho výrobku za druhý. Příklad: - máslo a margarín, - zrnková káva a instantní káva, - káva a čaj, - elektrický vařič a plynový vařič. Pokud se například sníží cena plynových vařičů, pak spotřebitelé sníží svou poptávku po elektrických vařičích.

37 Nabídka na trhu výrobků a služeb Nabídka je ochota firem (výrobců) vyrobit a prodat určité množství výrobků a služeb za určitou cenu.

38 Nabídková křivka Nabídková křivka S Cena P (Kč) množství Q (ks)

39 Informace o nabídkové křivce S Má stoupající charakter, pokud se mění cena nebo množství, pohybujeme se stále po této křivce, pokud se mění vnější faktory, pohybuje se celá křivka, křivka S se pohybuje směrem nahoru, pokud se nabídka snižuje, křivka S se pohybuje směrem dolů, pokud se nabídka zvyšuje.

40 Faktory, které posunují nabídkovou křivku Jedná se o vnější vlivy, které se nedotknou ani ceny, ani poptávaného množství zboží či služeb, ale přesto se díky těmto okolnostem z venku ochota výrobců vyrobit a prodat buď sníží, nebo zvýší: počasí (úroda či neúroda v zemědělství), cena výrobních faktorů, modernizace výrobních technologií, zavedení třetí směny, aj...

41 Střet nabídky a poptávky Poptávka nemůže existovat bez nabídky a naopak. Poptávka s nabídkou se střetávají na trhu a vzniká cena výrobku či služby. Tuto cenu jsou ochotni akceptovat jak kupující (strana poptávky), tak prodávající (strana nabídky).

42 b) Trh pracovní síly Nabídka pracovní síly je na straně jednotlivce - ten má ochotu vynaložit svou duševní a fyzickou energii. Poptávka po pracovní síle je na straně firmy (zaměstnavatele) - ten má ochotu si pracovní sílu koupit. Cena pracovní síly je mzda.

43 Druhy nezaměstnanosti aneb když nabídka pracovní síly převyšuje poptávku a) dobrovolná nezaměstnanost pracovní síla není ochotna za svou cenu (mzdu) pracovat, dobrovolně se nezajímá o žádné pracovní místo b)nedobrovolná nezaměstnanost přes velké úsilí pracovní síla nenalezne své pracovní uplatnění.

44 Úloha ÚŘADU PRÁCE ÚP všem občanům: poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace: o volných pracovních místech v České republice a zemích EU situaci na trhu práce v České republice a zemích EU podmínkách zaměstnávání v zahraničí možnostech dalšího vzdělávání poskytuje poradenské služby pro volbu povolání volbu rekvalifikace ÚP uchazečům o zaměstnání: poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Zdroj:http://portal.mpsv.cz//

45 Konkrétní údaje o nezaměstnanosti Období Uchazeči Volná místa Míra nezaměstnanosti 03/ ,7 02/ ,4 01/ ,8 12/ ,0 11/ ,3 10/ ,2 09/ ,3 08/ ,3 07/ ,3 06/ ,0 05/ ,0 04/ ,2 03/ ,6 02/ ,9 % Zdroj:http://portal.mpsv.cz//

46 c) Trh kapitálu Otázka: Kdo nabízí kapitál (v podobě peněz)?? Za jakou cenu?? Odpověď: Ten, kdo má dočasně volné peněžní prostředky. Cenou peněz je úrok.

47 Nabídka a poptávka finančních prostředků BANKA nabídne finanční prostředky klientům (fyz. či právn.osobám) jako úvěr. Klienti splácejí půjčené finance i s úrokem. Poptávku má klient banky. KLIENT nabídne finanční prostředky bance a uloží si je u ní (např.na vkladní knížku). Banka pak připisuje pravidelné úroky jako odměnu za zapůjčení peněz. Poptávku má banka. Fyzická či či právnická osoba BANKA

48 Nemoc kapitálu Pokud klesá kupní síla kapitálu (peněz), vzniká inflace. Inflace vzniká kromě jiného především kvůli zdražování statků a služeb na trhu. Opakem inflace je deflace, tedy zvyšování kupní síly peněz.

49 Druhy inflace a) Inflace mírná (0 9%) - pro ekonomiku žádoucí v přiměřené míře. b) Inflace pádivá (10 99%) - ekonomika má problémy, lidé nedůvěřují penězům, rychle se zvyšují ceny. c) Hyperinflace (100% a více) - ekonomika nefunguje, místo peněz se ke směně používají jiné komodity např.rýže či zlato.

50 Období Průměrný index inflace dle indexu spotřebitelských cen 3 / 09 2 / 09 1 / 09 R / / / / % 5.4 % 5.9 % 6.3 % 6.3 % 6.5 % 6.6 % Zdroj:

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách

Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Řešení problematiky obsahu výuky v předmětu Podniková ekonomika na ekonomicky zaměřených středních školách Bakalářská

Více

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu

Zápočet. Otázky ABCD (jediná správná odpověď) Samuelson, Paul A. - Nordhaus, William D. Ekonomie. Znázornění problematiky v grafu Úvod do ekonomie letní semestr 2011-2012 17.2.2012 1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce Konzultační hodiny LS 2011 2012: čtvrtek 13.00

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO

Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_05_KO Do sešitu! SLOVNÍČEK akcie. majetkový cenný papír, který představuje malý zlomek majetku firmy ve vlastnictví majitele akcie. S držbou akcie jsou spojena práva na podíl na zisku a řízení firmy (obvykle

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

EKONOMICKÁ GRAMOTNOST EKONOMICKÁ GRAMOTNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR reg. č. CZ.1.07/1..00/1.0108 1 1 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. vydání,

Více