Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro"

Transkript

1 Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Analýza vznikla pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb. Zpracovatel: Datum: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Únor 2011 Americká Plzeň Strana 1 (celkem 32)

2 Obsah 1. Úvod Cíl sociodemografické analýzy Sběr a analýza dat Obecná charakteristika Obyvatelstvo Vývoj počtu obyvatel Pohyb obyvatelstva Věková struktura Vzdělanostní struktura Národnostní složení Bydlení Nezaměstnanost Zdravotnictví Školství Rodiny s dětmi Osoby se zdravotním postižením a senioři Osoby ohrožené sociálním vyloučením Zdroje dat Strana 2 (celkem 32)

3 1. Úvod 1.1 Cíl sociodemografické analýzy Sociodemografická analýza SO ORP 1 Stříbro mapuje stávající sociálně demografickou situaci, společenské jevy města a trendy sociálního vývoje z nich vyplývající. Shromážděné informace slouží jako podklad pro potřeby a činnosti související s procesem komunitního plánování sociálních služeb ve SO ORP Stříbro. 1.2 Sběr a analýza dat Základem pro vznik analýzy je sběr, třídění a zpracování zejména sekundárních dat, jejímiž hlavními zdroji jsou Městský úřad Stříbro, Městský úřad Bezdružice, obecní úřady ostatních obcí, územně analytické podklady ORP Stříbro, Úřad práce Tachov Dislokované pracoviště Stříbro, Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Při práci s těmito daty je nutné brát v úvahu, že všechny sociální i demografické jevy se v čase mění, vznikají tak rozličné přehledy a souhrny rozdílné dle způsobu a frekvence sběru a zpracování dat. Vzhledem k tomu, že sběr některých dat probíhá pouze jednou za dekádu, vycházejí některé přehledy ze Sčítání lidu, domů, bytů z roku Nelze také opomenout, že některé jevy nejsou v podstatě vůbec statisticky sledovány. 1 SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností. Strana 3 (celkem 32)

4 2. Obecná charakteristika Území obce s rozšířenou působností Stříbro se nachází ve východní části okresu Tachov, který leží v severozápadní části Plzeňského kraje, jeho severní strana přiléhá ke Karlovarskému kraji. Hraničí se správními obvody Nýřany, Stod, Horšovský Týn a Tachov. Přírodní charakteristika regionu je velmi pestrá, většina území leží v mírně teplé, vrchovinné oblasti a vyznačuje se druhovou pestrostí vegetace s poměrně hustým zalesněním. Hlavním tokem je řeka Mže protékající od severozápadu k jihovýchodu s přítoky Kosového a Úterského potoka a řekou Úhlavkou. Správní obvod zahrnuje území 24 obcí, z nichž pověřeným úřadem jsou obce Bezdružice (spravující Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Kokašice) a Stříbro (spravující ostatní obce). V rámci všech těchto obcí je na 81 katastrálním území evidováno 90 částí obcí 2. Obvod je svou rozlohou 431 km 2 středně velký, zaujímá 5,7 % rozlohy kraje a žijí v něm 3 % obyvatel kraje, hustotou 39 obyvatel na 1 km 2 je pátý nejméně zalidněný v kraji (hustota zalidnění Plzeňského kraje činí 73 obyvatel/1 km 2 ) a čtvrtý v podílu obyvatel žijících v městech (46,2 %). 3 Sídelním a zároveň přirozeným spádovým městem pro dané území je město Stříbro vzdálené 30 km západně od Plzně nad údolím řeky Mže. Stříbro, včetně svých částí Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice, Butov a Jezerce, zahrnuje území o rozloze 47,8 km 2. Ve městě žije 46,8 % obyvatel správního obvodu. Obrázek č. 1: Administrativní mapa správního obvodu Stříbro 2 Část obce - evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. 3 Technická pomoc při pořízení územně analytických podkladů pro ORP Stříbro: textová část, Verze 1.0. Stříbro: BERIT, a.s., Městský úřad Stříbro, listopad Strana 4 (celkem 32)

5 Počet z toho ve Obce Výměra (ha) věku obyvatel let Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Tabulka č. 1: Základní údaje o obcích SO ORP Stříbro k Region je zemědělsko-průmyslově zaměřen. Zemědělství zde před rokem 1990 hrálo významnou úlohu, ještě v roce 1991 bylo v zemědělství a lesnictví zaměstnáno 27,7 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. V průběhu 10 let se tento podíl snížil na 7 %. Největším zaměstnavatelem je Zemědělské družstvo Vlčák Černošín. Podíl počtu zaměstnaných v průmyslu vzrostl za 10 let z 26,1 % na 37,4 %. Na území se nachází několik průmyslových firem, k největším patří Kermi Stříbro, Opravy a kovovýroba Záchlumí a firma Leoni v Ostrově u Stříbra. V listopadu 2010 bylo v registru ekonomických subjektů evidováno celkem 199 ekonomických subjektů na obyvatel. Míra nezaměstnanosti v prosinci 2010 činila 15,8 % a je tak nejvyšší v Plzeňském kraji. Strana 5 (celkem 32)

6 Z hlediska dopravního spojení prochází územím několik významných silničních tras, z nichž nejdůležitější je v jižní části dálnice D5 směřující z Plzně do Rozvadova, hraničního přechodu s Německem. Další důležitou komunikací je silnice Plzeň Stříbro - Cheb. Železniční síť není příliš hustá, územím prochází železniční koridor Plzeň - Cheb. Z 24 obcí správního obvodu je celkem 23 napojeno na veřejný vodovod, 15 obcí má kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod, třetina obcí je plynofikována. Ve správním obvodě se nachází řada historických, kulturních a přírodních zajímavostí. Mimořádně významnou stavbou ve Stříbře je renesanční radnice se sgrafitovou výzdobou fasády, známá je i stříbrská mostní věž, výraznou kulturní památkou je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech. Na severu regionu v jedné z nejčistších lokalit republiky se nachází lázeňské městečko Konstantinovy Lázně, v němž prameny minerálních vod s obsahem kysličníku uhličitého léčí onemocnění kardiovaskulárního a dýchacího systému, poruchy pohybového aparátu a látkové výměny. Dominantou Bezdružic je místní zámek s unikátním skleněným betlémem a expozicí věnované českému humanistovi a cestovateli Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. První historické písemné záznamy o jednotlivých lokalitách regionu se datují do 12. století. V té době byl knížetem Vladislavem I. založen kladrubský klášter a vznikaly základy nového královského města Stříbro. Na příznivém rozvoji města měla podíl nejen těžba stříbrných a olověných rud, ale také poloha na důležité obchodní stezce spojující Prahu s bavorskými městy. Období husitských válek přežilo bez úhony. V 15. a 16. století došlo k hospodářskému rozkvětu, město vlastnilo pivovar a několik vesnic. Období rozsáhlých válečných konfliktů po třicetileté válce v 17. století značně ovlivnilo a dokončilo výměnu českého obyvatelstva za obyvatelstvo německé národnosti. Ještě počátkem 20. století, v době založení první republiky, žilo v regionu několikanásobně větší množství Němců než Čechů. Zabývali se především zemědělstvím, s určitými přestávkami pracovaly doly na stříbro a olovo, začal se vyvíjet textilní a kožedělný průmysl. Po 2. světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta za hranice. Kraj dosídlený českým obyvatelstvem z vnitrozemí si udržel svůj zemědělský charakter, rozvinul se potravinářský a dřevozpracující průmysl. Strana 6 (celkem 32)

7 3. Obyvatelstvo Správní obvod Stříbro je tvořen 24 obcemi, z nichž pouze Stříbro převyšuje velikostí populace hranici obyvatel. Více než obyvatel mají obce Černošín a Kladruby, obce Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Kostelec patří do velikostní skupiny obyvatel. Nejvíce obcí (celkem 10) má méně než 199 obyvatel a 8 obcí méně než 500. Nejmenšími obcemi jsou Olbramov (73 obyvatel) a Skapce (107 obyvatel). Populaci ORP Stříbro tvořilo k celkem osob (z toho 49,5 % žen), z nichž více jak 46 % připadalo na centrum obvodu Stříbro. Velikostní skupina Obyvatelstvo obcí dle počtu Počet obcí Podíl na ORP Počet obyvatel (%) do , , , , , , a více 0 0 0,00 Obvod ORP celkem ,00 Tabulka č. 2: Základní charakteristika území ORP podle velikostních skupin obcí k Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel správního obvodu byl výrazně ovlivněn vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy celkový počet obyvatel klesl o 42 %. Od té doby populace postupně narůstá, pokles však dosud nebyl vyrovnán. Poválečného maxima bylo dosaženo v roce 2008, kdy bylo evidováno obyvatel. V obcích Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Ošelín a Prostiboř dochází od poválečného období k postupnému poklesu počtu obyvatel, naopak populace obcí Erpužice, Kladruby, Stříbro, Sytno a Záchlumí se zvětšuje. Strana 7 (celkem 32)

8 Obec / Rok Index 2010/2001 Benešovice ,6 Bezdružice ,0 Cebiv ,1 Černošín ,9 Erpužice ,6 Horní Kozolupy ,0 Kladruby ,9 Kokašice ,8 Konstantinovy Lázně ,4 Kostelec ,7 Kšice ,4 Olbramov ,6 Ošelín ,0 Prostiboř ,1 Skapce ,5 Stříbro ,3 Sulislav ,6 Svojšín ,1 Sytno ,3 Trpísty ,1 Únehle ,3 Vranov ,6 Záchlumí ,4 Zhoř ,2 ORP Stříbro ,7 Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel obcí SO ORP Stříbro dle vybraných let 4 Údaje jsou přepočteny na územní strukturu platnou v roce 2010 uváděné vždy k daného roku. Strana 8 (celkem 32)

9 Mezi lety 1991 až 2008 se obvod vyznačoval mírným nárůstem počtu obyvatel o 4 %, avšak v rámci území docházelo k odlišným vývojům. Zatímco populace SO POÚ Stříbro (zejména Černošína a Kladrub) narostla o téměř 6 %, vývoj v SO POÚ Bezdružice byl zcela opačný, populace se zmenšila o více než 5 % výchozího stavu a nadále klesá. Vývoj počtu obyvatel je synergicky ovlivňován mnoha aspekty, např. přirozeným přírůstkem obyvatel, celkovým přírůstkem, mírou nezaměstnanosti, atraktivitou prostředí, kvalitou životního prostředí, hygienou prostředí, nabídkou využití volného času, dostupností vybavenosti, zdravotnictvím, školstvím, a dalším. Populace SO ORP Stříbro je velkou měrou ovlivněna migračním saldem, které několikanásobně převyšuje přirozený přírůstek. V letech 2007 a 2008 se do regionu přistěhovalo nejvíce osob za posledních 10 let, čímž došlo k výraznému nárůstu celkového počtu obyvatel. Největší poměrový přírůstek obyvatel za poslední dekádu zaznamenaly obce Trpísty a Černošín, nejmenší pak obce Ošelín a Kokašice. Počet obyvatel Rok Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel ORP Stříbro v letech 2000 až 2009 Podle studie Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje 5 byl rok 2008 pravděpodobně rokem, ve kterém došlo k maximálnímu populačnímu růstu, jenž bude v dalších letech klesat. Silné populační ročníky generace 70. let minulého století nyní díky vlivu posunu věkové hranice pro zakládání rodiny dosahují maximální plodnosti. V nejbližších letech se tedy již nebude rodit více dětí než v roce 2008, počet narozených bude postupně klesat. Počet zemřelých bude pravděpodobně rovněž pozvolna klesat, nadále tak bude pokračovat příznivý trend zlepšování úmrtnostních poměrů a zvyšování střední délky života při narození. Migrační saldo bude i nadále hrát významnou roli ve vývoji počtu obyvatel. 5 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., Strana 9 (celkem 32)

10 Prognóza předpokládá, že do roku 2030 populace správního obvodu Stříbro mírně poklesne, maximálně však do výše 1,5 %. Výrazného poklesu dosáhne zejména SO POÚ 6 Bezdružice, kde se očekává pokles až o více než 2 % ve srovnání se současným stavem a nepředpokládá se zde ani počáteční vzestup v první polovině daného období, který se očekává ve všech SO ORP Plzeňského kraje. Změny v počtu obyvatelstva i věkové struktuře však nebudou v kraji rovnoměrné. Předpokládá se, že se počet obyvatel do roku 2030 ve srovnání s výchozím stavem ( ) zvýší v 9 z 15 SO ORP, ve zbylých 6 správních obvodech počet obyvatel naopak poklesne. SO ORP SO POÚ Vybrané obce Počet obyvatelstva v roce SO ORP Stříbro SO POÚ Bezdružice Bezdružice ostatní obce SO POÚ SO POÚ Stříbro Stříbro Černošín Kladruby Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Tabulka č. 4: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva ve správních obvodech ORP, POÚ a vybraných obcí SO ORP Stříbro v letech 1991 až SO POÚ Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. 7 Uvedená data jsou vyjádřena v absolutních hodnotách. Strana 10 (celkem 32)

11 3.2 Pohyb obyvatelstva Pohyb obyvatelstva je vyjádřen celkovým přírůstkem/úbytkem obyvatel, který je dán součtem přirozené měny obyvatel (rozdíl živě narozených a zemřelých přirozený přírůstek/úbytek) a migračního salda obyvatel (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých migrační přírůstek/úbytek). Přirozený Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí přírůstek/ úbytek Saldo migrace Celkový přírůstek/ úbytek Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Tabulka č. 5: Pohyb obyvatelstva obcí SO ORP Stříbro v roce 2009 Strana 11 (celkem 32)

12 Oproti první polovině současné dekády dochází od roku 2005 ve správním obvodě k výraznému přirozenému přírůstku obyvatel. Zatímco počet zemřelých je v posledních letech vesměs stabilní, počet živě narozených kolísá v rozmezí 20 až 30 osob. Přirozený úbytek v roce 2009 zaznamenaly obce Černošín, Horní Kozoluby, Prostiboř, Sulislav a Vranov Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Tabulka č. 6: Vývoj přirozené měny obyvatelstva SO ORP Stříbro v letech 1999 až 2009 Vývoj migračního salda v minulých deseti letech značně fluktuoval. K výraznému přírůstku stěhováním došlo v letech 2003, 2005, 2007 a Migrační přírůstek v roce 2009 zaregistrovalo pouze 7 obcí Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační přírůstek Tabulka č. 7: Vývoj migrace obyvatel ve SO ORP Stříbro v letech 1999 až 2009 Pohyb obyvatelstva regionu je celkově nevyrovnaný, výkyvy jednotlivých let dosahují změn i v řádu několika desítek osob. Míra migračního salda ovlivňuje celkový počet obyvatelstva více než míra přirozené měny obyvatelstva, což je patrné z grafu č. 2. Graf č. 2: Celkový přírůstek obyvatel SO ORP Stříbro v letech 1998 až 2009 Strana 12 (celkem 32)

13 3.3 Věková struktura Základem přirozeného přírůstku je věková struktura obyvatelstva, která má vliv na další populační vývoj. Z tabulky č. 8 vyplývá, že ve správním obvodu narůstá podíl obyvatel postproduktivního věku (obyvatelé starší 65 let), což kopíruje demografický vývoj v celé České republice. Předpoklady území pro přirozený přírůstek počtu obyvatel a tím omlazení populace jsou tím vyšší, čím je index stáří nižší než hodnota 100,0. Z tohoto hlediska se vývoj v posledních 10 letech ukazuje jako negativní, neboť tato hodnota neustále narůstá, mezi lety 2000 a 2009 vzrostla o celých 50 % Stav obyvatel k v tom ve věku: Průměrný věk 36,8 37,0 37,4 37,6 38,1 38,4 38,7 38,9 39,2 - Index stáří 8 (65+ / 0-14 v %) 60,7 62,0 64,9 66,9 72,9 78,1 81,6 83,5 88,2 91,0 Tabulka č. 8: Věkové složení obyvatelstva SO ORP Stříbro v letech 2000 až 2009 Populace výrazně stárne a mění se podíly všech věkových kategorií, nejvíce se zvyšuje podíl osob starších 65 let (11 % v roce 2000, 13 % v roce 2009) na úkor dětské složky, kterou již od roku 2009 převažuje. Stárnutí populace je tedy způsobeno jak snižováním podílu dětí (18 % v roce 2000, 14 % v roce 2009), tak narůstáním podílu osob v produktivním věku (71 % v roce 2000, 73 % v roce 2009). Nejpočetnější skupina obyvatel dnešní třicátníci se v budoucnu budou podílet na početném podílu seniorů, avšak díky nízkému počtu dětí a mladých lidí se výrazně sníží počet osob v produktivním věku, což přinese značné nároky na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 8 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Strana 13 (celkem 32)

14 Počet obyvatel Ženy Muži Věk Graf č. 3: Věková struktura obyvatel ORP Stříbro k Rostoucí kvalita zdravotnické péče a zlepšující se životní styl jsou hlavními důvody prodlužování střední délky života. Průměrný věk obyvatel SO ORP Stříbro dosahoval k výše 39,2 roku, muži se průměrně dožili 38,0 a ženy 40,4 roku. Tyto hodnoty jsou nižší než hodnoty Plzeňského kraje, jež činily 40,8 roku průměrného věku, 39,5 u mužů a 42,1 u žen. Správní obvod je tak po Tachově druhým nejmladším obvodem v kraji. Střední délka života (naděje dožití) 9 mužů daných věkových kategorií žijících v SO ORP Stříbro je druhá nejnižší v Plzeňském kraji. U žen se pořadí v jednotlivých kategoriích liší, nicméně ženy se dožívají vyššího věku než muži. 9 Hypotetický údaj, který říká, kolika let by se člověk v daném věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Konstruuje se odděleně za muže a ženy a za nižší územní celky se počítá za pětileté kalendářní období z důvodu vyloučení nahodilých výkyvů. Strana 14 (celkem 32)

15 Muži ve věku Ženy ve věku SO ORP Blovice 74,1 30,6 14,8 77,7 33,5 16,3 Domažlice 72,7 29,8 14,3 79,8 35,8 18,1 Horažďovice 74,9 31,1 14,6 81,2 36,4 18,4 Horšovský Týn 73,0 29,2 13,3 79,1 34,8 17,4 Klatovy 73,8 30,8 14,8 79,8 35,9 18,1 Kralovice 72,8 29,7 14,0 77,7 34,0 16,3 Nepomuk 73,8 30,4 14,1 78,6 34,7 16,6 Nýřany 74,0 30,5 14,6 78,9 35,2 17,6 Plzeň 74,7 31,4 15,2 80,1 35,9 17,9 Přeštice 74,2 30,9 14,7 81,3 36,7 18,6 Rokycany 72,6 30,2 14,6 78,7 34,8 17,2 Stod 72,0 29,2 13,3 78,5 34,6 16,7 Stříbro 71,7 29,1 13,7 79,4 35,1 17,2 Sušice 72,9 29,8 14,2 79,0 35,1 17,3 Tachov 71,4 29,1 13,5 78,5 34,9 17,3 Tabulka č. 9: Naděje dožití ve SO ORP Plzeňského kraje v období 2004 až 2008 Prognóza vývoje počtu obyvatel Plzeňského kraje 10 zpracovaná do roku 2030 předpokládá stárnutí populace a výrazné zvyšování indexu stáří. Správní obvod se bude i nadále vyznačovat relativně mladším obyvatelstvem, avšak zaregistruje výraznější stárnutí díky značnému zvýšení indexu stáří. Bude tak charakteristický velmi vysokým podílem osob ve věku let, podprůměrným podílem obyvatel nad 65 let věku a nízkým podílem dětí do 15 let. SO ORP, kraj Podíl obyvatelstva v roce 2020 ve věku: Podíl obyvatelstva v roce 2030 ve věku: Počet obyvatelstva v roce 2030 celkem Kraj celkem 14,9 65,1 20,0 13,2 64,0 22, Stříbro 15,4 67,1 17,5 13,7 66,0 20, Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Tabulka č. 10: Předpokládaná věková struktura obyvatelstva v letech 2020 a 2030 ve SO ORP Stříbro 10 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., Strana 15 (celkem 32)

16 3.4 Vzdělanostní struktura Vzdělanostní úroveň obyvatel správního obvodu je ve srovnání s hodnotami Plzeňského kraje a České republiky nízká. Vykazuje poměrně vysoký podíl osob se základním vzděláním (třetina populace), zejména v obcích Benešovice, Horní Kozolupy, Prostiboř, Skapce a Zhoř, kde hodnota dosahuje až 50 %. Počet obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním tvoří však pouze 7 %, nedosahuje tak průměru kraje ani republiky. Nejpříznivější situace je ve Stříbře, kde podíl osob se základním a neukončeným vzděláním tvoří 27 %, podíl osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním pak 7,4 %. Zdroj: Český statistický úřad Sčítání lidu, domů a bytů Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel SO ORP Stříbro starších 15 let v roce Národnostní složení Vyjádření příslušnosti k určité národnosti má pouze deklaratorní povahu, neboť se jedná o vyslovení vlastního přesvědčení. Národnost je jedním z údajů, které se získávají pouze při sčítání lidu, jež probíhá jednou za 10 let. Nejnovější dostupná data jsou tak pouze z roku Obvod se vyznačuje většinovým zastoupením osob české národnosti (92,4 % obyvatel). Další osoby se přihlásily k národnosti slovenské (2,7 %), německé (0,6 %) a moravské (0,5 %). Největší podíl slovenské národnosti měla obec Benešovice (5 % obyvatel), romské národnosti obec Ošelín (3,7 %) a německé obce Sulislav a Svojšín (1,1 %). Vysoký podíl slovenské národnosti v obvodu je výsledkem dosídlování území po odsunu německého obyvatelstva, které do roku 1945 převažovalo. Strana 16 (celkem 32)

17 ORP Obyvatelstvo celkem v tom národnost česká moravská slovenská romská polská německá ostatní nezjištěno ORP Stříbro Zdroj: Český statistický úřad Sčítání lidu, domů a bytů Tabulka č. 11: Národnost obyvatel SO ORP Stříbro v roce Bydlení Historické události 20. století ovlivnily nejen obyvatelstvo území správního obvodu, ale také jeho domovní a bytový fond. Nejvyšší počet domů byl zde zaznamenán v roce 1930 (4 734 domů), po 2. světové válce již tento počet klesal, nejvýrazněji v letech 1950 až 1961, kdy byly zchátralé opuštěné stavby strženy. Tento pokles ustal až v roce V současné době se většina bytů nachází v rodinných domech, což poukazuje na venkovský charakter obcí. Průměrné stáří bytového fondu je 53 let, neboť většina domů byla postavena v letech 1946 až Na 1 trvale obydlený byt připadá 56,7 m 2 obytné plochy a žijí v něm v průměru 3 osoby. Více než 67 % bytů má 2 až 3 pokoje. K největší bytové výstavbě v období let 1998 až 2007 došlo v roce 2002, kdy bylo postaveno celkem 29 budov a dokončeno 91 bytů, 64 z nich v bytových domech. Nejméně domů i bytů bylo ve sledovaném období dokončeno v roce 2006 (pouze 7 rodinných domů bytů). V následujících letech však opět nastal vzrůstající trend, neboť v roce 2007 bylo dokončeno 57 bytů a v roce 2009 jich bylo 50. Nejvíce bytů bylo v tomto období dokončeno ve Stříbře (263), Konstantinových Lázních (53) a Kladrubech (48), naopak v obcích Kšice, Olbramov, Ošelín, Svojšín a Zhoř nebyla dokončena žádná bytová výstavba. Strana 17 (celkem 32)

18 Dokončené budovy v tom rodinné domy Dokončené byty v rodinných domech v bytových domech v DPS 12 a domovech-penzionech v nebytových objektech Podíl dokončených bytů (%): napojených 78,6 na kanalizační síť 93,8 90,4 96,8 91,2 96,3 96,2 78,6 42,9 87,7 s žumpou 21,4 6,3 7,7 1,6 5,5 0,0 3,8 21,4 57,1 12,3 s vlastní ČOV - - 1,9 1,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 připojených 50,0 na plynovodní síť 85,9 90,4 14,3 83,5 88,9 96,2 42,9 57,1 87,7 bez přívodu plynu 50,0 10,9 1,9 85,7 16,5 7,4 3,8 57,1 42,9 12,3 s vytápěním 100, 85,7 centrál. domovním 0 90,4 76,2 38,5 96,3 73,6 57,1 85,7 98,2 s vytápěním centrál. dálkovým 0,0 0,0 0,0 9,5 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s vytápěním lokálním 14,3 0,0 9,6 14,3 54,9 0,0 24,5 42,9 14,3 1,8 Tabulka č. 12: Základní údaje o dokončených domech a bytech ve SO ORP Stříbro dle územní struktury k Podle provedeného dotazníkového šetření má 14 obcí správního obvodu ve svém vlastnictví byty (celkem 683), z nichž 29 je bezbariérových (v obcích Černošín, Erpužice, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Stříbro) a 95 tzv. sociálních (v Erpužicích, Kladrubech a Stříbře). Současně obce evidují 187 žádostí o přidělení těchto bytů. 11 Do počtu dokončených bytů celkem nejsou v roce 1998 zahrnuty dokončené byty v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech, v nebytových objektech a byty vzniklé stavebními úpravami nebytových prostorů. 12 DPS Domov s pečovatelskou službou. Strana 18 (celkem 32)

19 Obec Počet obecních bytů z toho bezbariérové sociální Počet žádostí o byt Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Zdroj: Dotazníkové šetření - jednotlivé obce, leden Tabulka č. 13: Byty ve vlastnictví obcí SO ORP Stříbro v roce 2011 Strana 19 (celkem 32)

20 5. Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti SO ORP Stříbro je v rámci Plzeňského kraje nejvyšší, nachází se zde nejméně volných pracovních míst a je evidováno nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných. Nejproblémovější z hlediska míry nezaměstnanosti je Bezdružicko a Stříbrsko, kde na 1 volné místo připadá 88 uchazečů o zaměstnání ve Stříbře, 33 v Bezdružicích. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazovaly v lednu 2011 obce Olbramov (42,9 %) a Ošelín (37,1 %), kde zároveň nebylo k dispozici žádné volné pracovní místo. Vývoj nezaměstnanosti správního obvodu kopíruje ekonomickou situaci ČR. V letech 2007 a 2008 rostl vlivem ekonomického růstu počet volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti se udržovala v rozmezí 6 až 7 %. S nástupem ekonomické krize se však počet volných míst na počátku roku 2009 prudce propadl a míra nezaměstnanosti výrazně vzrůstala, až v lednu 2010 dosáhla svého dlouhodobého maxima (19,9 %), jež tvořilo téměř trojnásobek hodnot z poloviny roku Následně během roku 2010 poklesla až na 12,9 %, ovšem ke konci roku se opět zvýšila. Počet volných pracovních míst se v průběhu let 2009 až 2010 pohyboval kolem 22, teprve ke konci roku 2010 došlo k jeho mírnému vzrůstu Volná místa Míra nezaměstnanosti leden 07 duben 07 červenec 07 říjen 07 leden 08 duben 08 červenec 08 říjen 08 leden 09 duben 09 červenec 09 říjen 09 leden 10 duben 10 červenec 10 říjen 10 leden 11 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Graf č. 5: Vývoj nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst v SO ORP Stříbro v letech 2007 až Strana 20 (celkem 32)

21 Obec Obyv. celkem Disponibilní pracovní síla Počet nezaměstnaných v říjnu 2009 Počet nezaměstnaných v říjnu 2010 počet % počet % Benešovice , ,52 Bezdružice , ,77 Cebiv , ,18 Černošín , ,11 Erpužice , ,10 Horní Kozolupy , ,53 Kladruby , ,29 Kokašice , ,28 Konstantinovy Lázně , ,74 Kostelec , ,06 Kšice , ,48 Olbramov , ,14 Ošelín , ,00 Prostiboř , ,39 Skapce , ,24 Stříbro , ,62 Sulislav ,09 9 9,57 Svojšín , ,83 Sytno , ,82 Trpísty , ,95 Únehle , ,17 Vranov , ,45 Záchlumí , ,30 Zhoř , ,75 ORP Stříbro , ,9 Zdroj: Informace o situaci na trhu práce v okrese Tachov. 13 Tabulka č. 14: Situace na trhu práce v jednotlivých obcí SO ORP Stříbro v letech 2009 a 2010 V roce 2009 se o zaměstnání ucházelo osob, z nichž starší 50 let tvořili 27 % (438 osob), mladiství pak 1,7 %. Osoby nezaměstnané 12 a více měsíců se na celkovém počtu uchazečů podílely 18 % (296 jedinců) a osoby nezaměstnané 24 a více měsíců 10 % (164 jedinců). V evidenci byly rovněž 203 osoby se zdravotním postižením. 13 ŠIMŮNEK, Eduard. Informace o situaci na trhu práce: okres Tachov. Tachov: Úřad práce Tachov, Strana 21 (celkem 32)

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680)

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680) - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Benešovice (2534) Bezdružice (3697) Bezemín (17370) Blahousty (34398) Brod u Stříbra (12661) Břetislav (67920) Butov (185370) Cebiv (17388)

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje města Stříbra

Program rozvoje města Stříbra Program rozvoje města Stříbra Situační analýza 1. verze ze dne 11.5.216 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Text neprošel jazykovou úpravou. Obsah 1 Poloha a vztahy... 3 1.1 Geografická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) společný prostor. společný život. společná cesta. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 (2016 2023) PRACOVNÍ VERZE KE DNI 1. 11. 2015 K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vznik, činnost a projekty

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Strana 1 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Situační analýza tématu Obyvatelstvo a bydlení Plzeň, září 2002 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ Na zpracování se podíleli: Členové pracovní skupiny RNDr. Miroslav Kopecký Mgr. Miroslav Pešík Ing. Zdeněk Švarc

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. Demografická analýza Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. V souboru obcí mikroregionu tvoří město Nový

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 23.9.2003 Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Analýza stomatologické péče v Jihomoravském

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Sulice a okolní obce únor 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1.

Více