Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro"

Transkript

1 Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Analýza vznikla pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb. Zpracovatel: Datum: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Únor 2011 Americká Plzeň Strana 1 (celkem 32)

2 Obsah 1. Úvod Cíl sociodemografické analýzy Sběr a analýza dat Obecná charakteristika Obyvatelstvo Vývoj počtu obyvatel Pohyb obyvatelstva Věková struktura Vzdělanostní struktura Národnostní složení Bydlení Nezaměstnanost Zdravotnictví Školství Rodiny s dětmi Osoby se zdravotním postižením a senioři Osoby ohrožené sociálním vyloučením Zdroje dat Strana 2 (celkem 32)

3 1. Úvod 1.1 Cíl sociodemografické analýzy Sociodemografická analýza SO ORP 1 Stříbro mapuje stávající sociálně demografickou situaci, společenské jevy města a trendy sociálního vývoje z nich vyplývající. Shromážděné informace slouží jako podklad pro potřeby a činnosti související s procesem komunitního plánování sociálních služeb ve SO ORP Stříbro. 1.2 Sběr a analýza dat Základem pro vznik analýzy je sběr, třídění a zpracování zejména sekundárních dat, jejímiž hlavními zdroji jsou Městský úřad Stříbro, Městský úřad Bezdružice, obecní úřady ostatních obcí, územně analytické podklady ORP Stříbro, Úřad práce Tachov Dislokované pracoviště Stříbro, Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Při práci s těmito daty je nutné brát v úvahu, že všechny sociální i demografické jevy se v čase mění, vznikají tak rozličné přehledy a souhrny rozdílné dle způsobu a frekvence sběru a zpracování dat. Vzhledem k tomu, že sběr některých dat probíhá pouze jednou za dekádu, vycházejí některé přehledy ze Sčítání lidu, domů, bytů z roku Nelze také opomenout, že některé jevy nejsou v podstatě vůbec statisticky sledovány. 1 SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností. Strana 3 (celkem 32)

4 2. Obecná charakteristika Území obce s rozšířenou působností Stříbro se nachází ve východní části okresu Tachov, který leží v severozápadní části Plzeňského kraje, jeho severní strana přiléhá ke Karlovarskému kraji. Hraničí se správními obvody Nýřany, Stod, Horšovský Týn a Tachov. Přírodní charakteristika regionu je velmi pestrá, většina území leží v mírně teplé, vrchovinné oblasti a vyznačuje se druhovou pestrostí vegetace s poměrně hustým zalesněním. Hlavním tokem je řeka Mže protékající od severozápadu k jihovýchodu s přítoky Kosového a Úterského potoka a řekou Úhlavkou. Správní obvod zahrnuje území 24 obcí, z nichž pověřeným úřadem jsou obce Bezdružice (spravující Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Kokašice) a Stříbro (spravující ostatní obce). V rámci všech těchto obcí je na 81 katastrálním území evidováno 90 částí obcí 2. Obvod je svou rozlohou 431 km 2 středně velký, zaujímá 5,7 % rozlohy kraje a žijí v něm 3 % obyvatel kraje, hustotou 39 obyvatel na 1 km 2 je pátý nejméně zalidněný v kraji (hustota zalidnění Plzeňského kraje činí 73 obyvatel/1 km 2 ) a čtvrtý v podílu obyvatel žijících v městech (46,2 %). 3 Sídelním a zároveň přirozeným spádovým městem pro dané území je město Stříbro vzdálené 30 km západně od Plzně nad údolím řeky Mže. Stříbro, včetně svých částí Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice, Butov a Jezerce, zahrnuje území o rozloze 47,8 km 2. Ve městě žije 46,8 % obyvatel správního obvodu. Obrázek č. 1: Administrativní mapa správního obvodu Stříbro 2 Část obce - evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. 3 Technická pomoc při pořízení územně analytických podkladů pro ORP Stříbro: textová část, Verze 1.0. Stříbro: BERIT, a.s., Městský úřad Stříbro, listopad Strana 4 (celkem 32)

5 Počet z toho ve Obce Výměra (ha) věku obyvatel let Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Tabulka č. 1: Základní údaje o obcích SO ORP Stříbro k Region je zemědělsko-průmyslově zaměřen. Zemědělství zde před rokem 1990 hrálo významnou úlohu, ještě v roce 1991 bylo v zemědělství a lesnictví zaměstnáno 27,7 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. V průběhu 10 let se tento podíl snížil na 7 %. Největším zaměstnavatelem je Zemědělské družstvo Vlčák Černošín. Podíl počtu zaměstnaných v průmyslu vzrostl za 10 let z 26,1 % na 37,4 %. Na území se nachází několik průmyslových firem, k největším patří Kermi Stříbro, Opravy a kovovýroba Záchlumí a firma Leoni v Ostrově u Stříbra. V listopadu 2010 bylo v registru ekonomických subjektů evidováno celkem 199 ekonomických subjektů na obyvatel. Míra nezaměstnanosti v prosinci 2010 činila 15,8 % a je tak nejvyšší v Plzeňském kraji. Strana 5 (celkem 32)

6 Z hlediska dopravního spojení prochází územím několik významných silničních tras, z nichž nejdůležitější je v jižní části dálnice D5 směřující z Plzně do Rozvadova, hraničního přechodu s Německem. Další důležitou komunikací je silnice Plzeň Stříbro - Cheb. Železniční síť není příliš hustá, územím prochází železniční koridor Plzeň - Cheb. Z 24 obcí správního obvodu je celkem 23 napojeno na veřejný vodovod, 15 obcí má kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod, třetina obcí je plynofikována. Ve správním obvodě se nachází řada historických, kulturních a přírodních zajímavostí. Mimořádně významnou stavbou ve Stříbře je renesanční radnice se sgrafitovou výzdobou fasády, známá je i stříbrská mostní věž, výraznou kulturní památkou je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech. Na severu regionu v jedné z nejčistších lokalit republiky se nachází lázeňské městečko Konstantinovy Lázně, v němž prameny minerálních vod s obsahem kysličníku uhličitého léčí onemocnění kardiovaskulárního a dýchacího systému, poruchy pohybového aparátu a látkové výměny. Dominantou Bezdružic je místní zámek s unikátním skleněným betlémem a expozicí věnované českému humanistovi a cestovateli Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. První historické písemné záznamy o jednotlivých lokalitách regionu se datují do 12. století. V té době byl knížetem Vladislavem I. založen kladrubský klášter a vznikaly základy nového královského města Stříbro. Na příznivém rozvoji města měla podíl nejen těžba stříbrných a olověných rud, ale také poloha na důležité obchodní stezce spojující Prahu s bavorskými městy. Období husitských válek přežilo bez úhony. V 15. a 16. století došlo k hospodářskému rozkvětu, město vlastnilo pivovar a několik vesnic. Období rozsáhlých válečných konfliktů po třicetileté válce v 17. století značně ovlivnilo a dokončilo výměnu českého obyvatelstva za obyvatelstvo německé národnosti. Ještě počátkem 20. století, v době založení první republiky, žilo v regionu několikanásobně větší množství Němců než Čechů. Zabývali se především zemědělstvím, s určitými přestávkami pracovaly doly na stříbro a olovo, začal se vyvíjet textilní a kožedělný průmysl. Po 2. světové válce byla většina německého obyvatelstva odsunuta za hranice. Kraj dosídlený českým obyvatelstvem z vnitrozemí si udržel svůj zemědělský charakter, rozvinul se potravinářský a dřevozpracující průmysl. Strana 6 (celkem 32)

7 3. Obyvatelstvo Správní obvod Stříbro je tvořen 24 obcemi, z nichž pouze Stříbro převyšuje velikostí populace hranici obyvatel. Více než obyvatel mají obce Černošín a Kladruby, obce Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Kostelec patří do velikostní skupiny obyvatel. Nejvíce obcí (celkem 10) má méně než 199 obyvatel a 8 obcí méně než 500. Nejmenšími obcemi jsou Olbramov (73 obyvatel) a Skapce (107 obyvatel). Populaci ORP Stříbro tvořilo k celkem osob (z toho 49,5 % žen), z nichž více jak 46 % připadalo na centrum obvodu Stříbro. Velikostní skupina Obyvatelstvo obcí dle počtu Počet obcí Podíl na ORP Počet obyvatel (%) do , , , , , , a více 0 0 0,00 Obvod ORP celkem ,00 Tabulka č. 2: Základní charakteristika území ORP podle velikostních skupin obcí k Vývoj počtu obyvatel Vývoj počtu obyvatel správního obvodu byl výrazně ovlivněn vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy celkový počet obyvatel klesl o 42 %. Od té doby populace postupně narůstá, pokles však dosud nebyl vyrovnán. Poválečného maxima bylo dosaženo v roce 2008, kdy bylo evidováno obyvatel. V obcích Horní Kozolupy, Konstantinovy Lázně, Ošelín a Prostiboř dochází od poválečného období k postupnému poklesu počtu obyvatel, naopak populace obcí Erpužice, Kladruby, Stříbro, Sytno a Záchlumí se zvětšuje. Strana 7 (celkem 32)

8 Obec / Rok Index 2010/2001 Benešovice ,6 Bezdružice ,0 Cebiv ,1 Černošín ,9 Erpužice ,6 Horní Kozolupy ,0 Kladruby ,9 Kokašice ,8 Konstantinovy Lázně ,4 Kostelec ,7 Kšice ,4 Olbramov ,6 Ošelín ,0 Prostiboř ,1 Skapce ,5 Stříbro ,3 Sulislav ,6 Svojšín ,1 Sytno ,3 Trpísty ,1 Únehle ,3 Vranov ,6 Záchlumí ,4 Zhoř ,2 ORP Stříbro ,7 Tabulka č. 3: Vývoj počtu obyvatel obcí SO ORP Stříbro dle vybraných let 4 Údaje jsou přepočteny na územní strukturu platnou v roce 2010 uváděné vždy k daného roku. Strana 8 (celkem 32)

9 Mezi lety 1991 až 2008 se obvod vyznačoval mírným nárůstem počtu obyvatel o 4 %, avšak v rámci území docházelo k odlišným vývojům. Zatímco populace SO POÚ Stříbro (zejména Černošína a Kladrub) narostla o téměř 6 %, vývoj v SO POÚ Bezdružice byl zcela opačný, populace se zmenšila o více než 5 % výchozího stavu a nadále klesá. Vývoj počtu obyvatel je synergicky ovlivňován mnoha aspekty, např. přirozeným přírůstkem obyvatel, celkovým přírůstkem, mírou nezaměstnanosti, atraktivitou prostředí, kvalitou životního prostředí, hygienou prostředí, nabídkou využití volného času, dostupností vybavenosti, zdravotnictvím, školstvím, a dalším. Populace SO ORP Stříbro je velkou měrou ovlivněna migračním saldem, které několikanásobně převyšuje přirozený přírůstek. V letech 2007 a 2008 se do regionu přistěhovalo nejvíce osob za posledních 10 let, čímž došlo k výraznému nárůstu celkového počtu obyvatel. Největší poměrový přírůstek obyvatel za poslední dekádu zaznamenaly obce Trpísty a Černošín, nejmenší pak obce Ošelín a Kokašice. Počet obyvatel Rok Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel ORP Stříbro v letech 2000 až 2009 Podle studie Prognóza vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje 5 byl rok 2008 pravděpodobně rokem, ve kterém došlo k maximálnímu populačnímu růstu, jenž bude v dalších letech klesat. Silné populační ročníky generace 70. let minulého století nyní díky vlivu posunu věkové hranice pro zakládání rodiny dosahují maximální plodnosti. V nejbližších letech se tedy již nebude rodit více dětí než v roce 2008, počet narozených bude postupně klesat. Počet zemřelých bude pravděpodobně rovněž pozvolna klesat, nadále tak bude pokračovat příznivý trend zlepšování úmrtnostních poměrů a zvyšování střední délky života při narození. Migrační saldo bude i nadále hrát významnou roli ve vývoji počtu obyvatel. 5 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., Strana 9 (celkem 32)

10 Prognóza předpokládá, že do roku 2030 populace správního obvodu Stříbro mírně poklesne, maximálně však do výše 1,5 %. Výrazného poklesu dosáhne zejména SO POÚ 6 Bezdružice, kde se očekává pokles až o více než 2 % ve srovnání se současným stavem a nepředpokládá se zde ani počáteční vzestup v první polovině daného období, který se očekává ve všech SO ORP Plzeňského kraje. Změny v počtu obyvatelstva i věkové struktuře však nebudou v kraji rovnoměrné. Předpokládá se, že se počet obyvatel do roku 2030 ve srovnání s výchozím stavem ( ) zvýší v 9 z 15 SO ORP, ve zbylých 6 správních obvodech počet obyvatel naopak poklesne. SO ORP SO POÚ Vybrané obce Počet obyvatelstva v roce SO ORP Stříbro SO POÚ Bezdružice Bezdružice ostatní obce SO POÚ SO POÚ Stříbro Stříbro Černošín Kladruby Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Tabulka č. 4: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva ve správních obvodech ORP, POÚ a vybraných obcí SO ORP Stříbro v letech 1991 až SO POÚ Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. 7 Uvedená data jsou vyjádřena v absolutních hodnotách. Strana 10 (celkem 32)

11 3.2 Pohyb obyvatelstva Pohyb obyvatelstva je vyjádřen celkovým přírůstkem/úbytkem obyvatel, který je dán součtem přirozené měny obyvatel (rozdíl živě narozených a zemřelých přirozený přírůstek/úbytek) a migračního salda obyvatel (rozdíl přistěhovalých a vystěhovalých migrační přírůstek/úbytek). Přirozený Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí přírůstek/ úbytek Saldo migrace Celkový přírůstek/ úbytek Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Tabulka č. 5: Pohyb obyvatelstva obcí SO ORP Stříbro v roce 2009 Strana 11 (celkem 32)

12 Oproti první polovině současné dekády dochází od roku 2005 ve správním obvodě k výraznému přirozenému přírůstku obyvatel. Zatímco počet zemřelých je v posledních letech vesměs stabilní, počet živě narozených kolísá v rozmezí 20 až 30 osob. Přirozený úbytek v roce 2009 zaznamenaly obce Černošín, Horní Kozoluby, Prostiboř, Sulislav a Vranov Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Tabulka č. 6: Vývoj přirozené měny obyvatelstva SO ORP Stříbro v letech 1999 až 2009 Vývoj migračního salda v minulých deseti letech značně fluktuoval. K výraznému přírůstku stěhováním došlo v letech 2003, 2005, 2007 a Migrační přírůstek v roce 2009 zaregistrovalo pouze 7 obcí Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační přírůstek Tabulka č. 7: Vývoj migrace obyvatel ve SO ORP Stříbro v letech 1999 až 2009 Pohyb obyvatelstva regionu je celkově nevyrovnaný, výkyvy jednotlivých let dosahují změn i v řádu několika desítek osob. Míra migračního salda ovlivňuje celkový počet obyvatelstva více než míra přirozené měny obyvatelstva, což je patrné z grafu č. 2. Graf č. 2: Celkový přírůstek obyvatel SO ORP Stříbro v letech 1998 až 2009 Strana 12 (celkem 32)

13 3.3 Věková struktura Základem přirozeného přírůstku je věková struktura obyvatelstva, která má vliv na další populační vývoj. Z tabulky č. 8 vyplývá, že ve správním obvodu narůstá podíl obyvatel postproduktivního věku (obyvatelé starší 65 let), což kopíruje demografický vývoj v celé České republice. Předpoklady území pro přirozený přírůstek počtu obyvatel a tím omlazení populace jsou tím vyšší, čím je index stáří nižší než hodnota 100,0. Z tohoto hlediska se vývoj v posledních 10 letech ukazuje jako negativní, neboť tato hodnota neustále narůstá, mezi lety 2000 a 2009 vzrostla o celých 50 % Stav obyvatel k v tom ve věku: Průměrný věk 36,8 37,0 37,4 37,6 38,1 38,4 38,7 38,9 39,2 - Index stáří 8 (65+ / 0-14 v %) 60,7 62,0 64,9 66,9 72,9 78,1 81,6 83,5 88,2 91,0 Tabulka č. 8: Věkové složení obyvatelstva SO ORP Stříbro v letech 2000 až 2009 Populace výrazně stárne a mění se podíly všech věkových kategorií, nejvíce se zvyšuje podíl osob starších 65 let (11 % v roce 2000, 13 % v roce 2009) na úkor dětské složky, kterou již od roku 2009 převažuje. Stárnutí populace je tedy způsobeno jak snižováním podílu dětí (18 % v roce 2000, 14 % v roce 2009), tak narůstáním podílu osob v produktivním věku (71 % v roce 2000, 73 % v roce 2009). Nejpočetnější skupina obyvatel dnešní třicátníci se v budoucnu budou podílet na početném podílu seniorů, avšak díky nízkému počtu dětí a mladých lidí se výrazně sníží počet osob v produktivním věku, což přinese značné nároky na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 8 Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Strana 13 (celkem 32)

14 Počet obyvatel Ženy Muži Věk Graf č. 3: Věková struktura obyvatel ORP Stříbro k Rostoucí kvalita zdravotnické péče a zlepšující se životní styl jsou hlavními důvody prodlužování střední délky života. Průměrný věk obyvatel SO ORP Stříbro dosahoval k výše 39,2 roku, muži se průměrně dožili 38,0 a ženy 40,4 roku. Tyto hodnoty jsou nižší než hodnoty Plzeňského kraje, jež činily 40,8 roku průměrného věku, 39,5 u mužů a 42,1 u žen. Správní obvod je tak po Tachově druhým nejmladším obvodem v kraji. Střední délka života (naděje dožití) 9 mužů daných věkových kategorií žijících v SO ORP Stříbro je druhá nejnižší v Plzeňském kraji. U žen se pořadí v jednotlivých kategoriích liší, nicméně ženy se dožívají vyššího věku než muži. 9 Hypotetický údaj, který říká, kolika let by se člověk v daném věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Konstruuje se odděleně za muže a ženy a za nižší územní celky se počítá za pětileté kalendářní období z důvodu vyloučení nahodilých výkyvů. Strana 14 (celkem 32)

15 Muži ve věku Ženy ve věku SO ORP Blovice 74,1 30,6 14,8 77,7 33,5 16,3 Domažlice 72,7 29,8 14,3 79,8 35,8 18,1 Horažďovice 74,9 31,1 14,6 81,2 36,4 18,4 Horšovský Týn 73,0 29,2 13,3 79,1 34,8 17,4 Klatovy 73,8 30,8 14,8 79,8 35,9 18,1 Kralovice 72,8 29,7 14,0 77,7 34,0 16,3 Nepomuk 73,8 30,4 14,1 78,6 34,7 16,6 Nýřany 74,0 30,5 14,6 78,9 35,2 17,6 Plzeň 74,7 31,4 15,2 80,1 35,9 17,9 Přeštice 74,2 30,9 14,7 81,3 36,7 18,6 Rokycany 72,6 30,2 14,6 78,7 34,8 17,2 Stod 72,0 29,2 13,3 78,5 34,6 16,7 Stříbro 71,7 29,1 13,7 79,4 35,1 17,2 Sušice 72,9 29,8 14,2 79,0 35,1 17,3 Tachov 71,4 29,1 13,5 78,5 34,9 17,3 Tabulka č. 9: Naděje dožití ve SO ORP Plzeňského kraje v období 2004 až 2008 Prognóza vývoje počtu obyvatel Plzeňského kraje 10 zpracovaná do roku 2030 předpokládá stárnutí populace a výrazné zvyšování indexu stáří. Správní obvod se bude i nadále vyznačovat relativně mladším obyvatelstvem, avšak zaregistruje výraznější stárnutí díky značnému zvýšení indexu stáří. Bude tak charakteristický velmi vysokým podílem osob ve věku let, podprůměrným podílem obyvatel nad 65 let věku a nízkým podílem dětí do 15 let. SO ORP, kraj Podíl obyvatelstva v roce 2020 ve věku: Podíl obyvatelstva v roce 2030 ve věku: Počet obyvatelstva v roce 2030 celkem Kraj celkem 14,9 65,1 20,0 13,2 64,0 22, Stříbro 15,4 67,1 17,5 13,7 66,0 20, Zdroj: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Tabulka č. 10: Předpokládaná věková struktura obyvatelstva v letech 2020 a 2030 ve SO ORP Stříbro 10 Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Praha: ÚRS PRAHA, a. s., Strana 15 (celkem 32)

16 3.4 Vzdělanostní struktura Vzdělanostní úroveň obyvatel správního obvodu je ve srovnání s hodnotami Plzeňského kraje a České republiky nízká. Vykazuje poměrně vysoký podíl osob se základním vzděláním (třetina populace), zejména v obcích Benešovice, Horní Kozolupy, Prostiboř, Skapce a Zhoř, kde hodnota dosahuje až 50 %. Počet obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním tvoří však pouze 7 %, nedosahuje tak průměru kraje ani republiky. Nejpříznivější situace je ve Stříbře, kde podíl osob se základním a neukončeným vzděláním tvoří 27 %, podíl osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním pak 7,4 %. Zdroj: Český statistický úřad Sčítání lidu, domů a bytů Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel SO ORP Stříbro starších 15 let v roce Národnostní složení Vyjádření příslušnosti k určité národnosti má pouze deklaratorní povahu, neboť se jedná o vyslovení vlastního přesvědčení. Národnost je jedním z údajů, které se získávají pouze při sčítání lidu, jež probíhá jednou za 10 let. Nejnovější dostupná data jsou tak pouze z roku Obvod se vyznačuje většinovým zastoupením osob české národnosti (92,4 % obyvatel). Další osoby se přihlásily k národnosti slovenské (2,7 %), německé (0,6 %) a moravské (0,5 %). Největší podíl slovenské národnosti měla obec Benešovice (5 % obyvatel), romské národnosti obec Ošelín (3,7 %) a německé obce Sulislav a Svojšín (1,1 %). Vysoký podíl slovenské národnosti v obvodu je výsledkem dosídlování území po odsunu německého obyvatelstva, které do roku 1945 převažovalo. Strana 16 (celkem 32)

17 ORP Obyvatelstvo celkem v tom národnost česká moravská slovenská romská polská německá ostatní nezjištěno ORP Stříbro Zdroj: Český statistický úřad Sčítání lidu, domů a bytů Tabulka č. 11: Národnost obyvatel SO ORP Stříbro v roce Bydlení Historické události 20. století ovlivnily nejen obyvatelstvo území správního obvodu, ale také jeho domovní a bytový fond. Nejvyšší počet domů byl zde zaznamenán v roce 1930 (4 734 domů), po 2. světové válce již tento počet klesal, nejvýrazněji v letech 1950 až 1961, kdy byly zchátralé opuštěné stavby strženy. Tento pokles ustal až v roce V současné době se většina bytů nachází v rodinných domech, což poukazuje na venkovský charakter obcí. Průměrné stáří bytového fondu je 53 let, neboť většina domů byla postavena v letech 1946 až Na 1 trvale obydlený byt připadá 56,7 m 2 obytné plochy a žijí v něm v průměru 3 osoby. Více než 67 % bytů má 2 až 3 pokoje. K největší bytové výstavbě v období let 1998 až 2007 došlo v roce 2002, kdy bylo postaveno celkem 29 budov a dokončeno 91 bytů, 64 z nich v bytových domech. Nejméně domů i bytů bylo ve sledovaném období dokončeno v roce 2006 (pouze 7 rodinných domů bytů). V následujících letech však opět nastal vzrůstající trend, neboť v roce 2007 bylo dokončeno 57 bytů a v roce 2009 jich bylo 50. Nejvíce bytů bylo v tomto období dokončeno ve Stříbře (263), Konstantinových Lázních (53) a Kladrubech (48), naopak v obcích Kšice, Olbramov, Ošelín, Svojšín a Zhoř nebyla dokončena žádná bytová výstavba. Strana 17 (celkem 32)

18 Dokončené budovy v tom rodinné domy Dokončené byty v rodinných domech v bytových domech v DPS 12 a domovech-penzionech v nebytových objektech Podíl dokončených bytů (%): napojených 78,6 na kanalizační síť 93,8 90,4 96,8 91,2 96,3 96,2 78,6 42,9 87,7 s žumpou 21,4 6,3 7,7 1,6 5,5 0,0 3,8 21,4 57,1 12,3 s vlastní ČOV - - 1,9 1,6 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 připojených 50,0 na plynovodní síť 85,9 90,4 14,3 83,5 88,9 96,2 42,9 57,1 87,7 bez přívodu plynu 50,0 10,9 1,9 85,7 16,5 7,4 3,8 57,1 42,9 12,3 s vytápěním 100, 85,7 centrál. domovním 0 90,4 76,2 38,5 96,3 73,6 57,1 85,7 98,2 s vytápěním centrál. dálkovým 0,0 0,0 0,0 9,5 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 s vytápěním lokálním 14,3 0,0 9,6 14,3 54,9 0,0 24,5 42,9 14,3 1,8 Tabulka č. 12: Základní údaje o dokončených domech a bytech ve SO ORP Stříbro dle územní struktury k Podle provedeného dotazníkového šetření má 14 obcí správního obvodu ve svém vlastnictví byty (celkem 683), z nichž 29 je bezbariérových (v obcích Černošín, Erpužice, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Stříbro) a 95 tzv. sociálních (v Erpužicích, Kladrubech a Stříbře). Současně obce evidují 187 žádostí o přidělení těchto bytů. 11 Do počtu dokončených bytů celkem nejsou v roce 1998 zahrnuty dokončené byty v domech s pečovatelskou službou a domovech - penzionech, v nebytových objektech a byty vzniklé stavebními úpravami nebytových prostorů. 12 DPS Domov s pečovatelskou službou. Strana 18 (celkem 32)

19 Obec Počet obecních bytů z toho bezbariérové sociální Počet žádostí o byt Benešovice Bezdružice Cebiv Černošín Erpužice Horní Kozolupy Kladruby Kokašice Konstantinovy Lázně Kostelec Kšice Olbramov Ošelín Prostiboř Skapce Stříbro Sulislav Svojšín Sytno Trpísty Únehle Vranov Záchlumí Zhoř ORP Stříbro Zdroj: Dotazníkové šetření - jednotlivé obce, leden Tabulka č. 13: Byty ve vlastnictví obcí SO ORP Stříbro v roce 2011 Strana 19 (celkem 32)

20 5. Nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti SO ORP Stříbro je v rámci Plzeňského kraje nejvyšší, nachází se zde nejméně volných pracovních míst a je evidováno nejvíce dlouhodobě nezaměstnaných. Nejproblémovější z hlediska míry nezaměstnanosti je Bezdružicko a Stříbrsko, kde na 1 volné místo připadá 88 uchazečů o zaměstnání ve Stříbře, 33 v Bezdružicích. Nejvyšší míru nezaměstnanosti vykazovaly v lednu 2011 obce Olbramov (42,9 %) a Ošelín (37,1 %), kde zároveň nebylo k dispozici žádné volné pracovní místo. Vývoj nezaměstnanosti správního obvodu kopíruje ekonomickou situaci ČR. V letech 2007 a 2008 rostl vlivem ekonomického růstu počet volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti se udržovala v rozmezí 6 až 7 %. S nástupem ekonomické krize se však počet volných míst na počátku roku 2009 prudce propadl a míra nezaměstnanosti výrazně vzrůstala, až v lednu 2010 dosáhla svého dlouhodobého maxima (19,9 %), jež tvořilo téměř trojnásobek hodnot z poloviny roku Následně během roku 2010 poklesla až na 12,9 %, ovšem ke konci roku se opět zvýšila. Počet volných pracovních míst se v průběhu let 2009 až 2010 pohyboval kolem 22, teprve ke konci roku 2010 došlo k jeho mírnému vzrůstu Volná místa Míra nezaměstnanosti leden 07 duben 07 červenec 07 říjen 07 leden 08 duben 08 červenec 08 říjen 08 leden 09 duben 09 červenec 09 říjen 09 leden 10 duben 10 červenec 10 říjen 10 leden 11 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Graf č. 5: Vývoj nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst v SO ORP Stříbro v letech 2007 až Strana 20 (celkem 32)

21 Obec Obyv. celkem Disponibilní pracovní síla Počet nezaměstnaných v říjnu 2009 Počet nezaměstnaných v říjnu 2010 počet % počet % Benešovice , ,52 Bezdružice , ,77 Cebiv , ,18 Černošín , ,11 Erpužice , ,10 Horní Kozolupy , ,53 Kladruby , ,29 Kokašice , ,28 Konstantinovy Lázně , ,74 Kostelec , ,06 Kšice , ,48 Olbramov , ,14 Ošelín , ,00 Prostiboř , ,39 Skapce , ,24 Stříbro , ,62 Sulislav ,09 9 9,57 Svojšín , ,83 Sytno , ,82 Trpísty , ,95 Únehle , ,17 Vranov , ,45 Záchlumí , ,30 Zhoř , ,75 ORP Stříbro , ,9 Zdroj: Informace o situaci na trhu práce v okrese Tachov. 13 Tabulka č. 14: Situace na trhu práce v jednotlivých obcí SO ORP Stříbro v letech 2009 a 2010 V roce 2009 se o zaměstnání ucházelo osob, z nichž starší 50 let tvořili 27 % (438 osob), mladiství pak 1,7 %. Osoby nezaměstnané 12 a více měsíců se na celkovém počtu uchazečů podílely 18 % (296 jedinců) a osoby nezaměstnané 24 a více měsíců 10 % (164 jedinců). V evidenci byly rovněž 203 osoby se zdravotním postižením. 13 ŠIMŮNEK, Eduard. Informace o situaci na trhu práce: okres Tachov. Tachov: Úřad práce Tachov, Strana 21 (celkem 32)

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Obyvatelstvo podle věku k

Obyvatelstvo podle věku k Správní obvod Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680)

Tab.XIII - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Obec s rozšířenou působností (ORP3): Stříbro (680) - Vodovody - časový přehled výstavby Investiční náklady v mil.kč Benešovice (2534) Bezdružice (3697) Bezemín (17370) Blahousty (34398) Brod u Stříbra (12661) Břetislav (67920) Butov (185370) Cebiv (17388)

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Sociá lní služ by ná u žemí Mikroregionu Konstántinolá žen sko

Sociá lní služ by ná u žemí Mikroregionu Konstántinolá žen sko Sociá lní služ by ná u žemí Mikroregionu Konstántinolá žen sko Rozvojová strategie Objednatel: Mikroregion Konstantinolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Olbramov 5, 349 01 Stříbro Zpracovatel: Regionální

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Karlovarský kraj má 132 obcí s 518 částmi. Ke sčítání roku 2011 měl Karlovarský kraj 132 obcí s 518 částmi. Oproti sčítání roku 2001 došlo ke

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3%

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3% V severovýchodní části Plzeňského kraje se rozkládá správní obvod Rokycany. Má společné hranice se čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje (Kralovice, Nýřany, Plzeň, Blovice) a se Středočeským krajem.

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy

v tom rodinné domy bytové domy ostatní budovy 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu V kraji bylo sečteno 44 979 domů. V době sčítání bylo sečteno na území kraje 44 979 domů sloužících nebo určených k bydlení, obydlených domů z toho bylo

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

HORAŽĎOVICE Horažďovice,

HORAŽĎOVICE Horažďovice, V jihovýchodní části Plzeňského kraje leží správní obvod Horažďovice, který spravuje 20 obcí. Hranice území má společné s třemi správními obvody Plzeňského kraje; na jihu Sušice, na západě Klatovy a na

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Sídelní struktura je stabilní Osídlení Královéhradeckého kraje je dáno jeho geografickou polohou a historickým vývojem. Rozmístění na území

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více