INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. Osobní portfolio Osobní předpoklady Mé odborné znalosti a schopnosti Mé dosavadní úspěchy Osobnostní profil Musím se umět i pochválit Plánování výběru profese Získání informací o nabídce zaměstnání Nabídka zaměstnání z inzerátů Internet Úřad práce Personální agentura, personální veletrhy a veletrhy zaměstnání Zaměstnavatelé Reference informace od známých Sebeprezentace Curriculum vitae CV (životopis) vypracování profesního životopisu Sestavení žádosti o přijetí a průvodního (motivačního) dopisu Žádost odeslaná elektronickou poštou Europass Europass tvoří pět dokumentů: Postup pro získání Europass-dodatku k osvědčení: Přijímací pohovor Odezva na životopis Domácí příprava na pohovor Telefonické interview Místo, čas setkání a příchod na pohovor Těsně před pohovorem Navázání prvního kontaktu při pohovoru Pohovor Závěrečná fáze pohovoru Oblečení, osobní potřeby Orientace ve faktorech ovlivňujících šance při získávání zaměstnání Hlavní faktory úspěšnosti uchazečů o zaměstnání Absolvované vzdělání Odborné znalosti a dovednosti Osobnostní charakteristiky Vnější faktory Nejčastější postupy firem při přijímání zaměstnanců Sledované klíčové kompetence: Vyučení pracovníci (absolventi středního vzdělání s výučním listem) Pracovníci se středním odborným vzděláním s maturitní zkouškou Pracovněprávní vztahy Současné právní předpisy v oblasti pracovněprávní a v oblasti zaměstnanosti Uzavření pracovní smlouvy Zkušební doba, ukončení pracovního poměru, mzda Zkušební doba Rozvázání pracovního poměru Výhody a nevýhody soukromého podnikání a zaměstnaneckého poměru Exkurze, informace z praxe Kariérové poradenství a možnosti práce v zahraničí Legislativa, práva, povinnosti při zaměstnání, sociální zabezpečení Instituce poskytující poradenství Práce s informačními systémy Formy práce Zvyklosti psaní životopisu v zahraničí Europass Vyřízení a transfer dávek Informační zdroje

2 1. Osobní portfolio K získání zaměstnání začíná cesta u sebe sama. Kdo chce o svých kvalitách přesvědčit jiné, musí si nejdříve poctivě udělat vlastní portfolio osobních kvalit. Osobní kvality a profesní úspěchy představují důležité konkurenční přednosti v soutěži o nové pracovní místo. Přesvědčivě působí uchazeč o místo zvlášť tehdy, když ví, co chce a co umí. Proto než se začnete ucházet o místo, měli byste se zabývat sami sebou a udělat si jasno v těchto dvou bodech: Jaké schopnosti můžete nabídnout a jak si jich ceníte? Jak vypadají vaše cílové představy o povolání? 1.1 Osobní předpoklady cvičný úkol Začněte s rozborem vašich kvalifikačních předpokladů, abyste věděli, co vůbec můžete nabídnout. K tomuto účelu sepište systematicky své: 1. schopnosti 2. dovednosti 3. znalosti a 4. vlastnosti. Výsledkem tohoto rozboru bude váš osobní kvalifikační profil jako výchozí základ pro posouzení možnosti výkonu nového povolání. Takto budete moci lépe odhadnout svou způsobilost a hodnotu pro současného nebo budoucího zaměstnavatele a získáte argumenty, které potřebujete k tomu, abyste měli při hledání zaměstnání úspěch. zapamatujte si Čím lépe znáte vlastní schopnosti a osobní předpoklady, tím lépe můžete reagovat na požadavky inzerovaných volných míst. V přijímacím rozhovoru se vám sebeanalýza může hodit při takových typických otázkách jako: - Proč si myslíte, že jste pro toto místo vhodný kandidát? - Proč bychom měli zaměstnat zrovna vás? - Jaké jsou vaše osobní přednosti a slabosti? - Jaké byly dosud vaše největší pracovní úspěchy? Myslete na to, že úspěch žádosti o zaměstnání závisí na tom, jak ostatní hodnotí vaši odbornou i osobní kvalifikaci. Obraz, který personalista získá o vašich schopnostech a vaší osobnosti, se za určitých okolností může podstatně lišit od vašeho hodnocení sebe sama. Pokuste se proto zjistit, jaký dojem děláte na ostatní a jak se na vás dívají vaši bližní. 3

3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti cvičný úkol Uveďte co nejúplněji odborné znalosti a schopnosti, které jste získali svým vzděláním a dosavadní praxí. Také si rozvažte, v jakých oblastech máte slabá místa nebo nedostatky. Kde vám chybějí znalosti a zkušenosti? Kde byste museli své odborné dovednosti zlepšit anebo si doplnit kvalifikaci? Plánovali jste už něco v tomto směru? Odborné znalosti a schopnosti Jak byly získány Sebehodnocení Dobré Velmi dobré Dobré Velmi dobré Dobré Velmi dobré Dobré Velmi dobré 1.3 Mé dosavadní úspěchy cvičný úkol Uveďte ze svého povolání (studia) dvě události, kdy jste byl/a obzvláště úspěšný/á, nebo výsledky, na které jste pyšný/á a které vzbudily uznání ostatních zapamatujte si Osobnost uchazeče/ky vedle odborné kvalifikace hraje pro přijetí do práce významnou roli. 4

4 1.4 Osobnostní profil cvičný úkol K vytvoření profilu své osobnosti využijte následující tabulku. Obsahuje 30 osobnostních charakteristik, které jsou v povolání důležité. Každý rys je pro lepší pochopení doplněn krátkým vysvětlením. Pročtěte si celý soupis a zakřížkujte, jak se vy hodnotíte. Můžete si vybrat ze škály od 1 (slabé) do 5 (silné). Buďte při známkování poctiví sami k sobě. Nejde totiž o vysněný obraz sebe sama. Jestliže váháte, zvažte, zda přece jen nepřipadá v úvahu spíše silné nebo spíše slabé. Propojením křížků získáte svůj vlastní profil. Sebehodnocení: Jak vidím sebe sama Rys osobnosti Přizpůsobivost Chápavost Přístupnost Vystupování Vytrvalost Schopnost nadšení Řešení zátěže Schopnost prosadit se Vlastní iniciativa Schopnost rozhodování Flexibilita Schopnost komunikace Ochota ke kompromisu Schopnost kontaktu Tvořivost Přijímání kritiky Výkonnost Ochota se učit Organizační schopnosti Schopnost nést riziko Samostatnost Sebevědomí Sebekázeň Sebejistota Výmluvnost Schopnost spolupráce Přesvědčivost Vědomí zodpovědnosti Cílevědomost Spolehlivost Výrok Vycházím se zcela různými lidmi. Velmi rychle chápu, když mi někdo vysvětluje něco nového. Rád/a naslouchám lidem, kteří mají jiný názor než já. Mám jisté vystupování a dobré společenské způsoby. Dokážu sedět u práce tak dlouho, dokud nedosáhnu žádoucího výsledku. Snadno se pro něco nadchnu. Dobře se vyrovnám s těžkostmi a stresy. Důrazně prosazuji své zájmy i přes odpor ostatních. Kladu si cíle a uskutečňuji je i bez vnějšího podnětu. Rozhoduji se obvykle rychle a jistě. Snadno se orientuji v nejrůznějších situacích. Umím přesvědčivě mluvit i před větším auditoriem a strhnout ostatní. Nemusím mít vždycky pravdu. Připadá mi snadné seznamovat se s neznámými lidmi. Mám neustále nové nápady. Dám si říct, když jsem udělal/a něco špatně. Mám ctižádost vyrovnat se i s tvrdými nároky. Rád/a se přiučím něčemu novému. Zachovám si přehled i při plánování složitých úkolů. Abych něco získal/a, občas riskuji. Pracuji raději podle vlastních pravidel než podle pokynů jiných. Vím, co znám a co chci. Umím se donutit k práci, i když se mi vůbec nechce. Myslím, že si poradím v každé situaci. Umím dobře mluvit a formulovat. Dokážu velmi dobře spolupracovat. Ostatní většinou akceptují mé návrhy a argumenty. Při chybných rozhodnutích se nepokouším svalovat vinu na jiné. Snažím se důsledně dodržet, co jsem si předsevzal/a. Jsem člověk, na kterého je spolehnutí. Výraznost rysu Slabá Silná Vlastnosti, které se projevily jako silné, jsou pro vás předností. 5

5 cvičný úkol Jmenujte tři až pět svých podstatných vlastností. Přesně si rozvažte, jak každý rys zdůvodníte, jakými příklady ho můžete doložit. Zeptejte se sebe sama, v jakých situacích se tato vlastnost projevuje a jak potom zcela konkrétně vypadá vaše jednání zapamatujte si S pouhým tvrzením, že máte žádanou vlastnost, se žádný personalista nespokojí. Bude se vás dál ptát po přesvědčivých důkazech. 1.5 Musím se umět i pochválit cvičný úkol Pojmenujte své přednosti a současně uveďte důvody, pokud možno s příkladem, pro své vnitřní přesvědčení. Osobní přednosti 1. Zdůvodnění/příklady zapamatujte si Velmi často se kriticky hodnotíme, ale to personalista firmy, kde chceme pracovat, asi slyšet nepotřebuje? 6

6 1.6 Plánování výběru profese Zamyslete se nad vaším současným životním stylem. Jste šťastni? Chtěli byste něco změnit? Jaký je podle vás ideální životní styl? Dovoluje vaše současná pracovní pozice takového životního stylu dosáhnout? Uvědomte si, co máte a co nemáte rádi. Jaký druh aktivit vás baví, těší, zajímá? A jakým aktivitám se spíše vyhýbáte, co vás nebaví, unavuje, rozčiluje, co vám nesedne? Obnáší vaše současná pracovní pozice více aktivit, které vám vyhovují, nebo naopak? Poznejte své vášně. Vzpomeňte si na situace, které vás nabíjejí a povzbuzují. Zkuste je zobecnit. Jsou takové situace ve vaší současné pozici? Vyhmátněte své přednosti a slabiny. Uvažujte v rámci svého vzdělání, odborných znalostí a pracovních zkušeností, ale i talentu a osobních charakteristik a schopností. Definujte si pro sebe úspěch. Je to bohatství, moc, postavení, spokojenost? Analyzujte svou osobnost. Jste spíše extrovert, nebo introvert? Raději přemýšlíte, nebo jednáte? Preferujete rutinu, nebo změnu? Raději sedíte za stolem, nebo jste raději v pohybu? Popište si svou vysněnou práci. Přistupte k tomuto úkolu, jako byste byl/a ještě dítě, které si představuje, čím bude, až vyroste. Nedovolte negativním myšlenkám pokazit vám tuto idylickou chvilku. Analyzujte svou současnou situaci. Jasně a realisticky popište svou nynější "startovací" pozici. Pokud jste si odpověděli na tyto otázky, nová pracovní pozice se vám bude hledat lépe a rozvinout kariérový plán bude jednodušší. Kariérový plán krok za krokem 1. Jaký by měl být příští krok ve vaší kariéře? Navrhněte si několik různých možností posunu vaší profesní dráhy a vyberte si jednu nebo dvě pracovní pozice, které vás zajímají. Výsledkem by měla být odpověď na otázku jakou práci chci a mohu dělat? 2. Udělejte si průzkum a shromážděte informace o pracovních pozicích a firmách, které vás mohou zajímat. Sepište si různé pozice odpovídající vašemu záměru: mohou se lišit v názvech, důležitější je náplň práce. 3. Definujte si kvalifikaci, kterou budete pro danou pozici potřebovat. Prostudujte popis pracovních pozic, které vás zajímají. Sledujte požadavky na obdobné pozice v inzerci, zeptejte se známých, personálního manažera, personálního konzultanta 4. Srovnejte svou vlastní kvalifikaci s tou, kterou jste popsali v bodě 3. Jak moc se liší? Buďte upřímní sami k sobě! Pokud se vaše kvalifikace alespoň přibližně shoduje s tou, která je potřebná pro pozici ve vašem okruhu zájmu, je čas podívat se po konkrétních volných pozicích, které jsou momentálně k dispozici. Pokud jsou odlišnosti větší, odpovězte si realisticky na otázku, zda jste schopni svou kvalifikaci doplnit v krátkém čase. Pokud ano, pokračujte bodem 5. Pokud ne, vraťte se k bodu jedna. 5. Vytvořte si plán, jak požadované kvalifikace dosáhnete. Můžete si vybrat nějaké školení či kurz, získat potřebnou zkušenost odpovídající krátkodobou pracovní příležitostí nebo se vrhnout na samostudium. Udělejte si časový plán akcí a priorit. 6. Oživte si vědomosti o tom, jak získat práci; zkontrolujte svůj životopis, vzpomeňte si na techniky vedení osobních pohovorů, na vhodné způsoby jednání a prezentace. 7

7 zapamatujte si Co je důležité Oprostěte se od překážek zbavte se omezení osobních (nedostatek motivace, apatie, lenost) i rodinných (povinnost následovat rodinnou tradici, očekávání rodiny týkající se finančního nebo společenského ohodnocení profese). Buďte k sobě co nejupřímnější práce vás může lákat třeba jen proto, že je dobře placená, takže si vsugerujete, že pro ni máte dostatečnou kvalifikaci, ač tomu tak ve skutečnosti není. Plánujte kariéru i při zaměstnání až budete chtít nebo muset měnit práci, budete lépe připraveni a ušetříte si čas a nervy. Můžete postupovat i jinak namísto pracovní pozice, kterou chcete získat, přemýšlejte o firmě, pro kterou byste chtěli pracovat. Vytvořte si seznam takových firem a oslovte je. cvičný úkol K jednotlivým otázkám si zformulujte vnitřní přesvědčení a napište je. 1. Co je důležité pro vaši spokojenost v povolání? 2. Jakých profesních cílů byste chtěl/a v příštích letech dosáhnout (úkoly, postavení, plat)? 3. Proč jsou pro vás tyto cíle důležité? 4. Jak hodnotíte šance, že na základě vlastních schopností svých cílů skutečně dosáhnete? 5. Jaké dovednosti a znalosti byste si musel/a v nejbližší době osvojit, abyste mohl/a realizovat své plány? 6. Jaké těžkosti by vás mohly potkat? Na čem mohou vaše plány ztroskotat? 7. Jak vypadají vaše soukromé plány? 8. Dají se vaše profesní a soukromé plány sladit? 9. Jaké alternativy máte, jestliže dosáhnete svého cíle? 10. Čeho chcete jako uchazeč/ka o místo speciálně dosáhnout? Co od nového místa očekáváte? informační zdroje www. toptest.cz 8

8 2. Získání informací o nabídce zaměstnání Žádat o místo se vyplatí jen tehdy, vyhovuji-li plně požadavkům na obsazení pracovního místa. Tak bývá obsazována většina pracovních míst. 2.1 Nabídka zaměstnání z inzerátů Žádost o místo na základě inzerátu se vyplácí jen tehdy, jste-li schopni splnit uvedené požadavky. Personalisté si stále stěžují, že zájemci o zaměstnání nečtou přesně inzeráty a ucházejí se o místo, i když je z textu zcela jasné, že nepřipadají v úvahu. Proto si přesně ověřte, jaké schopnosti, znalosti a osobní vlastnosti jsou v inzerátu požadovány. Ve své žádosti se o těchto požadavcích zmiňte a krátce a stručně doložte, jakým způsobem dané nároky splňujete. Nemůžete-li určitému důležitému požadavku vyhovět, musíte přesvědčivě zdůvodnit, proč se přesto považujete za kandidáta s dostatečnou kvalifikací. Je třeba rozlišovat mezi nutnými a žádoucími požadavky. Nutné požadavky jsou pro místo nezbytné. Budoucí zaměstnavatel je vyjadřuje následujícími formulacemi: Požadujeme, Očekáváme, je bezpodmínečně nutné, předpokládáme, jsou samozřejmé. Žádoucí požadavky nejsou pro vypsané místo bezpodmínečně nutné, ale zvyšují uchazečovy vyhlídky. Bývají vyjádřeny následovně: jsou žádoucí, by bylo vhodné, mají přednost, je vítáno. Obvykle používané druhy inzerce Plošný inzerát je poměrně drahá forma inzerce, kterou využívají firmy, jež si mohou takovou prezentaci dovolit, a to často i z prestižních důvodů. Často tímto způsobem inzerují společnosti klíčové a pro firmy důležité pozice. Z plošného inzerátu se ale nemusíte nutně dozvědět mnoho informací. Stává se, že firma využije prostor spíše pro vlastní prezentaci než na popis pozice. Řádkový inzerát je levnější volí jej firma, která nemůže nebo nechce utratit mnoho peněz za inzerci. Takový inzerát je méně výrazný a je pravděpodobné, že na něj bude reagovat méně kandidátů a mezi přihlášenými bude tedy menší konkurence. Dobrý je takový inzerát, který podává informace o firmě i pracovní pozici včetně požadavků na vhodného kandidáta, případně též o odměně a o postupu, jak se o pozici ucházet. Pravděpodobně ho vytvořili lidé, kteří mají ve věcech jasno a rozumějí své práci. A mezi takovými lidmi se lépe pracuje. Každé tištěné periodikum má specifický okruh čtenářů. Zajímáte-li se o specializované místo v určitém oboru, zajímavou nabídku můžete objevit v odborných časopisech. Periodika zaměřená jen na inzerci pracovních nabídek obsahují velké množství pozic najednou, ale jedná se zejména o práci vyžadující nižší kvalifikaci. Řada inzerátů dává uchazečům možnost telefonického kontaktu. Využijte této příležitosti, jakmile inzerát obsahuje nejasnosti nebo chcete-li získat další informace. Nevolejte však spontánně, ale pečlivě se na telefonát připravte. Přesně si rozvažte, nač se zeptáte a jaké informace chcete o sobě podat. Není-li v inzerátu uvedeno telefonní číslo, lze předpokládat, že telefonické informace nejsou žádoucí. Inzeráty pod značkou U inzerátu, který je místo jménem firmy opatřen pouze značkou, je uchazeč v nepříznivé situaci, neboť neví, u jakého podniku se vlastně o místo zajímá. Vůči nabídkám takových míst má spousta uchazečů oprávněnou nedůvěru: řada inzerátů je neseriózní a často se stává, že se přihlášky s podklady vracejí zpět potrhané po mnohaměsíčním čekání nebo se nevracejí vůbec. Kromě toho je zde riziko, že se můžete zajímat o místo u svého stávajícího zaměstnavatele, což bývá trapné. 9

9 Vlastní inzerát lze považovat za velmi vhodnou formu nabídky své práce. Abyste měli úspěch a upoutali pozornost firem připadajících v úvahu, musíte několika slovy popsat své schopnosti a znalosti a tím zaujmout. Aby čtenář získal dostačující informace, musí inzerát v podstatě obsahovat následující údaje: Kdo jste? (označení profese/současné postavení) Co nabízíte? (znalosti, schopnosti, zkušenosti) Co hledáte? (o jaké místo/práci usilujete) Inzerát je obvykle zakončen údajem o značce, například: Nabídky prosím posílejte na značku, Na odpověď prosím uveďte značku Při přípravě inzerátu věnujte pozornost těmto radám: Neudávejte mnoho různých údajů. Pokuste se přenést do situace čtenáře. Zeptejte se sami sebe: Co je pro oslovené firmy nejdůležitější? Z inzerátu musí co možná nejjasněji vystupovat váš profil způsobilosti. Vyjmenujte své podstatné schopnosti a znalosti se zřetelem k činnosti, kterou chcete vykonávat. Zvolte výstižný nadpis. V první řadě je pro něj vhodné označení vašeho povolání nebo činnosti, kterou chcete vykonávat. Například: sekretářka, truhlář, prodavač průmyslového zboží, inženýr, ekonom. Titulek opticky zdůrazněte, například tučně. Vyhněte se světovým termínům a nic neříkajícím formulacím jako topman, všestranný obchodník, bohatá osobnost. Nevhodné jsou titulky s otazníkem nebo apely na soucit: Kdo nabídne? Kde najdu? Kdo mi dá šanci?. Také se vyhněte nejasným formulacím jako hledá vhodný okruh působnosti nebo hledá vhodnou práci. Žádanou náplň práce udávejte co možná nejpřesněji. V inzerátu rovněž nenechávejte možnost volby mezi několika pracovními místy. Se zkratkami zacházejte úsporně, aby text zůstal srozumitelný. Přesně si rozvažte, jakých údajů se to týká a kde můžete nadbytečné údaje vypustit. Dbejte na to, aby byl text dobře členěný a snadno čitelný. Zvolte takovou velikost, aby inzerát odpovídal významu hledaného místa. Pro méně kvalifikované činnosti stačí jednosloupkový inzerát, pro vyšší funkce lze využít i více než dva sloupce. Přijdou-li na váš inzerát ohlasy, musíte zpravidla vážným zájemcům zaslat úplné osobní podklady, neboť nadále zůstáváte v postavení uchazeče. Připravte si proto víc kompletních sad podkladů, abyste mohli rychle reagovat. cvičný úkol 1. Prohlédněte si inzerci s pracovními místy v regionálních a celostátních novinách a odborných časopisech a zareagujte na vhodné inzeráty svou nabídkou. 2. Sestavte si svůj inzerát s využitím doporučených rad. 2.2 Internet Prostřednictvím internetových vyhledávačů: na internetu lze najít řadu serverů s nabídkou zaměstnání. Obvykle je zde užíváno určité oborové, případně regionální členění. Výhody Internetu příležitost najít informační zdroje nejrůznějšího typu z celého světa, anonymita vyhovující ostýchavějším uživatelům, v případě dobře udržovaných stránek aktuálnost poskytovaných informací, výhodou tohoto způsobu je dostupnost, aktuálnost pro uchazeče a zejména možnost výběru dle vlastních kritérií: dle lokality zaměstnavatele; dle finančních podmínek; dle typu pracovního poměru; dle náročnosti; dle požadavků na kandidáty apod. Většina serverů nabízí jako jedno z výběrových kritérií i přímo možnost vyhledat brigády a pozice pro absolventy; tedy čerstvé/mladé uchazeče o zaměstnání. Pro uchazeče je výhodou, že přímo na daném serveru je možnost bezprostředně na danou nabídku reagovat. Odpověď na inzerát tedy nemá žádnou časovou prodlevu, což pro absolventa znamená i pravděpodobnou rychlou odpověď ze strany zaměstnavatele. Nevýhody Internetu obtížnost posouzení kvalifikovanosti, pravdivosti, objektivity a aktuálnosti informačních zdrojů, v případě neudržovaných stránek zastarávání informací, nebezpečí přehlcení informacemi z různých zdrojů. 10

10 Servery s nabídkou pracovních míst profesní možnosti v ČR: profesní možnosti v evropské unii: 2.3 Úřad práce Úřad práce shromažďuje údaje o volných pracovních místech nahlášených zaměstnavateli a při zprostředkování zaměstnání porovnává předpoklady a schopnosti uchazeče o zaměstnání s požadavky zaměstnavatele. Uchazeči o práci zde vyplní dotazník, kde uvedou své osobní údaje, své vzdělání, své poslední zaměstnání, povolání, v němž by chtěli pracovat, a další informace o své osobě. Buď je jim ihned nabídnuto vhodné zaměstnání, nebo jsou zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání a musí v naplánovaných termínech na úřad práce docházet a čekat, až se pro ně nějaké vhodné zaměstnání objeví. Vhodným zaměstnáním se rozumí takové, které odpovídá zdravotnímu stavu uchazeče, jeho kvalifikaci, praxi a schopnostem, přihlíží se i k věku uchazeče. Jsou vám k dispozici poradci a zprostředkovatelé práce. Informační servis dává možnost rychle se informovat o volných místech a navázat kontakt s těmi, kdo je nabízejí. Na pracovním úřadě se navíc můžete informovat o situaci na trhu práce, o vyhlídkách na zaměstnání, o různých profesích, o vzdělávacích a rekvalifikačních programech i o možnostech finanční podpory. Pro tuto možnost získání pracovního místa je nejvhodnější návštěva úřadu práce a informace přímo od jeho pracovníků. Rovněž je vhodné využít informační publikace, které jsou na pracovním úřadu k dispozici. 2.4 Personální agentura, personální veletrhy a veletrhy zaměstnání Zaměstnavatelé využívají služeb specializovaných personálních firem, které pro ně vybírají vhodné pracovníky tak, aby vyhovovali kritériím, která zaměstnavatelé pro příslušná pracovní místa požadují. Pro občany je toto zprostředkování zpravidla zdarma, plátcem za tyto služby jsou zaměstnavatelé. Personální veletrhy jsou v poslední době stále populárnější. Zaměstnavatelé prezentují své společnosti na veletrhu, kde mají studenti i absolventi možnost přímého styku nejčastěji se zaměstnanci z personálního náborového oddělení, mohou se zeptat na konkrétní pozice a požadavky, projednat konkrétní příklad, situaci; dále také získat bližší vhled přímo do společnosti, kultury, procesů, zvyklostí apod. Nejrozšířenější cílovou skupinou takovýchto veletrhů byli vysokoškolští studenti/absolventi, ale v poslední době se zaměstnavatelé stále více orientují na chybějící kapitál i u absolventů středních odborných škol a učilišť, a tak se počet veletrhů pro takové absolventy stále rozšiřuje. 2.5 Zaměstnavatelé Do firem lze chodit a ptát se na personálním oddělení přímo bez předchozího zatelefonování, lze psát dopisy, posílat ové nabídky, sledovat firemní vývěsky (např. pokud je společnost v místě bydliště); sledování internetových stránek společností a popř. možnost kontaktu s nějakým zaměstnancem dané firmy i doporučení na danou pozici. Úspěch je ovšem v těchto případech dílem náhody. 11

11 2.6 Reference informace od známých Zájemci se ucházejí o místa, která jim doporučili nebo zprostředkovali jejich známí. Rozhoďte sítě! Projděte si též starší adresáře a neobávejte se oživit i dávné kontakty. Nejčastější způsob, jak si najít novou práci, je podle průzkumů tip nebo doporučení od známého. Jaké jsou výhody Většina formalit jde stranou, komunikace je otevřenější. Znáte se, můžete se více spolehnout na věrohodnost informací, vaši známí zase znají vaše schopnosti a odhadnou, zda do firmy dobře zapadnete a zda vám místo bude vyhovovat. Známý vám poskytuje nepřímé reference. Neboť kdo by vás svým jménem doporučil, kdyby nebyl skutečně přesvědčen o vašich schopnostech a kvalitách? Ve většině případů se váš nástup do zaměstnání urychlí, odpadne některé z kol výběrového řízení. Můžete se takto dozvědět i o pracovních místech, které firma ještě neinzeruje ani nejsou zadána k výběru žádné personální agentuře. Může se stát, že někde vytvoří pozici přímo pro vás, neboť jim tím, že hledáte zaměstnání, vnuknete myšlenku, že byste mohl/a být pro jejich firmu přínosem, ačkoli o tom dříve uvažovali. Díky osobní známosti ve firmě, kde se o místo ucházíte, se můžete o firmě dozvědět řadu informací, které byste někdy odhalovali několik měsíců. Ucházíte se o místo na základě informací nebo osobních doporučení, které jste dostali od přátel, známých, příbuzných, kolegů, učitelů, nadřízených apod. Tady platí: Styky škodí jen tomu, kdo je nemá. cvičný úkol Zkopírujte si do svého dokumentu adresy serverů s nabídkou pracovních míst. Prohlédněte si alespoň některé z nich a zkuste najít volná místa pro fiktivní zájemce s následujícími kvalifikacemi: Obchodník Účetní Elektrotechnik s maturitou Zedník 12

12 3. Sebeprezentace 3.1 Curriculum vitae CV (životopis) Životopis poskytuje vašemu potenciálnímu zaměstnavateli informace o vaší praxi, vzdělání a dovednostech. Informuje o dosažených úspěších v kariéře, o profesních cílech a prioritách. Životopis je doklad o vašich schopnostech, je to vaše propagace, váš inzerát. Nepište zde vše, jenom takové informace, které zaujmou a přesvědčí. Životopis není seznam vaší minulosti. Personální agentury a personalisté mají většinou před sebou několik stovek žádostí a životopisů. Z toho všeho musí vybrat ty nejlepší kolem 10 životopisů. Počítejte s tím, že vašemu životopisu se bude věnovat 15 sekund. Způsob a úprava životopisu jsou proto velmi důležité. Musíte upoutat na první pohled, nesmíte unavit. Životopis by měl působit přehledně, upraveně, výstižně, musí vypadat čitelně při prvním letmém pohledu na něj. Při čtení nesmí v žádném případě nudit Vypracování profesního životopisu Struktura životopisu Kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, mobil, , datum narození, rodinný stav, zdravotní stav (v případě zdravotních postižení, která mohou mít vliv na vykonávanou práci) Foto: aktuální, barevné, ne větší než 7 x 10 cm, nejlépe přilepené v pravém horním rohu životopisu (nepoužívat fotografie z automatu). Fotografii můžete přiložit podle vašeho uvážení, některé pozice ovšem fotografii přímo vyžadují. Styl fotografie by měl odpovídat stylu potenciálního zaměstnavatele a stylu pracovní pozice. Jestliže je firma spíše konzervativní, snažte se takto na fotografii také vypadat (zvolte vhodné oblečení a účes). Nepoužívejte fotografie černobílé. Vzdělání, školení a kurzy: Veškeré časové údaje se vždy uvádějí v opačném chronologickém pořadí. Vzdělání se píše od střední školy. datum začátku datum ukončení: název a adresa školy, uzavření (maturita, diplomová práce) Praxe: Píše se také chronologicky, od posledního zaměstnání k prvnímu. Pokud byla ve vaší kariéře přestávka, stručně vysvětlete, co jste v té době dělal/a. datum začátku datum ukončení: celý název firmy, stručná adresa, obor působnosti firmy, název funkce, kterou jste zaujímali, popis vaší činnosti (charakteristika funkce a zodpovědnost) Jazykové znalosti: Seznam jazykových znalostí je velmi důležitá část. Účinnější je, když můžete znalosti doložit certifikátem nebo osvědčením. K jazykům uvádějte stupeň jejich znalosti: základní znalost, částečná znalost, dobrá znalost, výborná znalost, jako rodilý mluvčí. Také můžete uvést: slovem, slovem i písmem a stupeň znalosti specifikovat (aktivně, základy, praxe se zahraničí, schopnost komunikace). Ostatní dovednosti: Zde vypisujte další dovednosti, které jste získali během své profesní kariéry. Uvádějte takové dovednosti, které přesvědčí o vašich kvalitách ve vztahu k danému pracovnímu místu. Práce na PC (programy, které ovládáte), psaní na stroji, řidičský průkaz (skupiny) a ostatní dovednosti, o kterých by měl váš budoucí zaměstnavatel vědět. Také zde uvádějte vaše psychické schopnosti a dovednosti, které mohou na vás ocenit: komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, dobrý obchodník, zodpovědnost Jestliže je pro vaše budoucí zaměstnání důležitější jiná oblast než jazykové schopnosti, tak pro tuto oblast (např.: práce s počítačem) zřiďte samostatnou kolonku a jazykové znalosti přidejte do kolonky ostatních dovedností. Zájmy: Názory na to, zda do životopisu zájmy přidávat nebo ne, se liší. Rozhodnutí je pouze na vás. Nevýhodou tohoto kroku je, že můžete uvést zájem, který vás může od člověka, který s vámi dělá pohovor, odcizit a oddálit. Výhodou uvedení zájmů je, že ukážete svou všestrannost a aktivitu. Můžete se ale řídit pravidlem, že uvádění zájmů záleží na typu práce, o kterou se zajímáte. O zájmech se zmiňujte pouze stručně. Zájmy: čtení, tenis, plavání, umění Reference: Některé pracovní pozice vyžadují reference předešlých zaměstnavatelů. Uveďte kontakty na zástupce bývalých zaměstnavatelů či kolegů. Domluvte se s nimi, zda by jim mohli v případě kontaktování poskytnout informace. Na konec: Každý životopis musí obsahovat datum a podpis. 13

13 Vzor životopisu 1 s údaji (fiktivní životopis) Životopis Jméno příjmení: Jana Novotná Adresa: U potoka 347, Litoměřice Tel. kontakt: Datum narození: Vzdělání, školení a kurzy: 10/ /2001 Studijní pobyt v USA 09/ /2000 Střední jazyková škola, Brno, studijní obor Angličtina Ukončení: Státní jazyková zkouška 09/ /1998 Obchodní akademie, Litoměřice, studijní obor Mezinárodní obchod Ukončení: maturita Praxe: 11/ /2004 Hotel Continental, Brno asistentka ředitele, kontakt s domácí a zahraniční klientelou, cestovními agenturami, osobní i elektronická komunikace s potencionálními zákazníky, cenové kalkulace, vyřizování rezervací 01/ /2003 Asio, s.r.o., Brno asistentka ředitele obchodu, komunikace se zákazníky včetně zahraničních partnerů, částečné řízení odbytu, zodpovědnost za organizaci konferencí, banketů, školení a seminářů Jazykové znalosti: Angličtina slovem i písmem, aktivně Němčina slovem i písmem, znalost středně pokročilá Ostatní dovednosti: Práce na PC: Windows, MS Office, Outlook, PowerPoint, Fidelio Řidičský průkaz: skupina A, B Komunikativní schopnosti Schopnost pracovat v týmu Nekonfliktní vystupování Zkušenosti v komunikaci v anglickém jazyce Zájmy: čtení, tenis, plavání, umění V Litoměřicích Podpis 14

14 Vzor životopisu 2 (Evropský životopis) Europass životopis Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Aleš Opata Adresa Na Hrázi 19, Vysoké Mýto, Česká republika Telefon (+420) Mobil: (+420) Národnost česká Datum narození 31. března 1982 Pohlaví Požadované zaměstnání / Profese muž manažer cestovního ruchu Pracovní zkušenosti Období Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost dosud junior manager administrace a organizování zájezdů CK Jméno a adresa zaměstnavatele CK Léto, Horní 273, Pardubice Obor činnosti či odvětví cestovní ruch Období Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost tourist assistant odbavování a kontrola bezpečnosti návštěvníků odpovědnost za provoz turistického programu Jméno a adresa Student Work Centre, Atlantic City, USA zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví cestovní ruch Období (10 h týdně) Vykonávaná pozice recepční Hlavní pracovní náplň a rezervace a ubytování hostů, základní servis, směnárenská činnost odpovědnost Jméno a adresa Hotel Modrý beránek, Vítězné náměstí 3, Choceň 15

15 zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví hotelnictví a turismus Vzdělání, odborná příprava a školení Období Dosažená kvalifikace/titul Diplomovaný specialista / DiS. Hlavní dovednosti předměty/profesní Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení zeměpis cestovního ruchu, technika, ekonomika, managment, účetnictví a finanční řízení podniku, obchodní strategie, průvodcovská činnost, hotelnictví, anglický jazyk, německý jazyk, výpočetní a organizační technika VOŠ managementu a cestovního ruchu, Masarykova 579, Pardubice vyšší odborná škola Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci ISCED 5B Schopnosti, znalosti a dovednosti Mateřský jazyk český jazyk Další jazykové znalosti Sebehodnocení Porozumění Mluvený projev Psaný projev Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Angličtina C1 velmi pokročilý B2 středně B2 pokročilý středn B1 ě pokro čilý mír B1 ně pok roči lý mír ně pokr očil ý Němčina B1 mírně pokročilý B1 mírně B1 pokročilý mírně B1 pokro čilý (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky mír A2 ně pok roči lý mír ně pokr očil ý Sociální schopnosti a dovednosti dobré komunikační schopnosti získané při praxi na hotelové recepci, příjemné vystupování, schopnost týmové práce, dobrá schopnost adaptovat se v multikulturním prostředí získaná při práci v zahraničí Organizační schopnosti a dovednosti dobré organizační schopnosti (plánování a organizování zájezdů, logistika v současném zaměstnání) 16

16 Technické znalosti a dovednosti směnárenská praxe Počítačové znalosti a dovednosti Umělecké schopnosti a dovednosti Další schopnosti, znalosti a dovednosti Řidičský průkaz velmi dobré uživatelské dovednosti v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project), v Internetovém vyhledávání, schopnost práce s účetními (MRP), směnárenskými (Apis) a rezervačními (Galileo) programy hra na kytaru (3 roky studia na Základní umělecké škole, Vysoké Mýto), v současnosti jako záliba v letech člen fotbalového týmu SK Vysoké Mýto, v současnosti jako hobby rekreační fotbal a florbal, práce s dětmi a trénování fotbalu (vedoucí na letních sportovních táborech) skupina B Doplňující informace: rodinný stav - svobodný Datum: Podpis: Přílohy: kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení o absolutoriu VOŠ 17

17 3.1.2 Sestavení žádosti o přijetí a průvodního (motivačního) dopisu Motivační dopis slouží k představení uchazeče budoucímu zaměstnavateli. Zdůrazňuje konkrétní vlastnosti uchazeče, které se shodují s pracovní nabídkou, nebo její požadavky dokonce převyšují. Správně napsaný motivační dopis má personalistu zaujmout natolik, aby v něm zanechal dojem výjimečnosti uchazeče, a proto si žádá zvláštní pozornost. Průvodní dopis (motivační dopis) je velmi důležitá, ale zároveň bohužel velmi opomíjená součást komunikace zájemce o zaměstnání. Zkušený personalista pozná právě z těchto několika řádků, jak "kvalitní" je ten který kandidát. V dopise je třeba shrnout, o jakou pozici máte zájem, a hlavně proč by si měla dotyčná firma vybrat právě Vás. Když posíláte životopis, vždy přiložte i průvodní dopis (motivační dopis), při komunikaci přes jej napište do těla zprávy. V průvodním dopise máte možnost svými slovy popsat důležité informace ve vašem životopise. V životopise musíte být struční, ale v průvodním dopise můžete zdůraznit ty věci, podle kterých si myslíte, že práce by byla právě pro vás a potenciální firmu největší přínos. Před sepsáním průvodního dopisu si zjistěte o firmě a dění v ní informace. Dopis musí být dobře stylisticky upravený, nesmí obsahovat gramatické chyby. Vyvarujte se frází, jak vzorových, tak nicneříkajících. Žádost by měla být na 1 celé straně A4, jen v nejnutnějších případech maximálně 2 strany A4. Co má být v průvodním dopise: Celá adresa adresáta i odesílatele, datum a místo vyhotovení, titulek Věc (např.: Žádost o pracovní místo), podpis. Text průvodního dopisu: Průvodní dopis musí navazovat na životopis, proto si dejte pozor na údaje, které se musí v obou případech shodovat. Lhaní se nevyplácí ani u životopisu a ani u průvodního dopisu. Lež má krátké nohy a u přijímacího pohovoru se stejně všechno pozná. V první řadě napište, jak jste se o hledané pozici dozvěděl/a. Napište, proč máte zájem o tuto pozici a podnik, jakou máte kvalifikaci pro pracovní pozici, co jste dělal/a doposud a proč právě vy jste nejlepší kandidát na toto místo. Popište své schopnosti, praxi a dovednosti, které přesvědčí o tom, že právě vy budete pro firmu užitečný/á. Oslovení: Vážený pane + příjmení, resp. Vážená paní + příjmení, pokud nepíšete konkrétní osobě, tak oslovení společnosti. Námět na průvodní dopis: Úvod: Tímto se ucházím o volné místo [profese] ve Vaší společnosti Na základě našeho včerejšího telefonického rozhovoru žádám dnes o místo a zasílám všechny potřebné dokumenty Reaguji na propagaci Vaší firmy v Dozvěděl jsem se, že hledáte Na Úřadu práce v jsem se dověděl, že hledáte Závěr Doufám, že budu mít příležitost s Vámi podrobněji prodiskutovat moji kvalifikaci a upřesnit si Vaše požadavky. Děkuji za Vaši pozornost věnovanou mému dopisu a těším se na vzájemné setkání. Prosím Vás o informaci, kdy se Vám budu moci osobně představit. Očekávám od Vás návrh termínu pro schůzku s Vámi. 18

18 cvičný úkol Na základě výše uvedených zásad připravte svůj motivační dopis a životopis, který bude tvořit základní část Vašich písemných materiálů k oslovení potencionálního zaměstnavatele. Vypište zde nejdůležitější body: Žádost odeslaná elektronickou poštou je moderní komunikační nástroj, jestliže pošlete svou žádost mailem, ukážete, že umíte zacházet s elektronickými médii. Díky přílohám můžete odesílat všechny potřebné dokumenty. Dbejte na formu a buďte pečliví jako u klasické žádosti. S životopisem odesíláme obvykle i žádost nebo jiný průvodní dopis. Neposílejte dopisy hromadně pro několik firem (i když je to rychlejší cesta). Každý průvodní dopis by měl být přizpůsobený pro danou firmu. Průvodní dopis pište do těla zprávy, životopis a další podklady posílejte jako přílohy. Založte si mail. Nikdy neposílejte žádosti o nové pracovní místo z firemní adresy. Vaše fre ové adresy jako pralinka, pusinka nevypadají příliš seriózně a hodnověrně. Založte si mail s vaším jménem: U mailu můžete využít služby přeposílání na mail, který používáte často, abyste se o odpovědi dozvěděli co nejdříve. Můžete si také nechat zaslat sms zprávu o příchozích mailech na váš mobil. použijte pouze v případě, že je udána v inzerátu poštovní adresa firmy. Neobdržíte-li odpověď do týdne, informujte se telefonicky či em, některé firmy si stále na tuto formu komunikace zvykají. Připravte si podklady v papírové formě, abyste je v případě potřeby mohli co nejrychleji odeslat poštou. Předmět mailu: Uvádějte název inzerované pozice. Některé poštovní servery mají problém s diakritikou, proto se jí vyhněte. Tělo mailu: Bez diakritiky pište své žádosti v případě, že Váš mail je na zahraničním serveru (např.: Yahoo, Hotmail, Gmail). Ty mají obvykle s českou diakritikou problémy. Průvodní dopis by měl obsahovat vaše kontaktní údaje včetně telefonního čísla. Přílohy: Životopis pište v programu Word, který je dnes standard, snažte se nepřikládat obrázky. Vysvědčení a jiné doklady se ukazují až při vstupním pohovoru. Pojmenování životopisu by mělo být výstižné, např.: CVDanaNovakova. Dokument ukládejte ve formátu RTF. Nepoužívejte diakritiku při odesílání životopisu do zahraničí. 19

19 shrnutí Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti a k nalezení vhodného zaměstnání. Více než 50 % životopisů je z důvodu nízké kvality okamžitě vyřazeno. Právě proto je důležité věnovat pozornost přípravě úspěšného životopisu. Nejste si jisti svou gramatikou? Nechte si překontrolovat text u někoho zkušenějšího. Do životopisu pište vždy pravdu, u přijímacího pohovoru se stejně všechno o vás zjistí. Životopis pište strojově. Dejte si záležet na jeho úpravě a členění. Buďte pozitivní, ale nevychvalujte se. Strukturovaný životopis by měl být na 1 stranu A4, maximálně 2 stránky A4. Životopis odesílejte ve velké obálce, aby nebyl pomačkaný a působil upraveně. Nepoužívejte příliš ozdobné písmo, vyvarujte se používání více druhů písem, používejte spíše kurzívu nebo písmo tučné. Pište velikostí písma 12. Rada: Na prvních písemnostech životopis, motivační dopis je třeba si dát záležet a je vhodné doplnit něco, co jiní asi nebudou mít a co je tak trochu naší přidanou hodnotou. 3.2 Europass Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Pomáhá zlepšit nejen komunikaci na evropském trhu práce i v oblasti vzdělávání, ale také mobilitu občanů EU, členských států Evropského společenství volného obchodu (ESVO), Evropského hospodářského prostoru (EHS), přistupujících a kandidátských zemí. Jednotlivé země přijímají užívání Europassu na základě dobrovolnosti. Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou, usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se uplatnit v novém prostředí a pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb. Europass nabízí občanům možnost poskytnout zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím transparentní a přehledný soubor všech relevantních informací v jakémkoliv jazyce EU. Držitel může pomocí Europassu lépe prezentovat informace, které budou správně pochopeny nejen v mateřské zemi, ale především v zahraničí. Každý se může rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit: nemusí mít všechny z portfolia Europassu Europass tvoří pět dokumentů: 1. Europass-životopis Europass-životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu, vyplňuje si jej každý sám v libovolném jazyce zemí EU, za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu. Formulář (vzor životopisu č. 2) umožňuje občanům systematicky, chronologicky a pružně uvést údaje o svých kvalifikacích, kompetencích a pracovních zkušenostech. Je možné jej průběžně aktualizovat. 2. Europass-jazykový pas Europass-jazykový pas (E-JP) poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích, vyplňuje si jej každý sám na základě sebehodnocení pomocí evropských standardů. Za správnost údajů odpovídá držitel dokumentu. Formulář E-JP byl vytvořen Radou Evropy jako součást Evropského jazykového portfolia společně s jazykovým životopisem a ukázkami vlastních prací. Dokument poskytuje jasné a mezinárodně srovnatelné údaje. Každý hodnotí všechny své znalosti a dovednosti bez ohledu na to, zda byly získány v rámci formálního vzdělávání nebo mimo něj. 20

20 3. Europass-mobilita Europass-mobilita (E-M) zaznamenává evropskou studijní stáž, kterou držitel absolvoval od začátku roku 2005 (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odborná praxe v zahraničí, dobrovolnická práce v nevládních organizacích). Dokument vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (např. škola, firma, nevládní organizace). Dokument je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU. Evropská studijní stáž je doba, kterou určitá osoba, bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a profesní postavení, stráví v jiné zemi za účelem vzdělávání a praxe a která: a) probíhá v rámci některého programu Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, b) nebo splňuje všechna Evropskou unií stanovená kvalitativní kritéria, která kontroluje Národní centrum Europass ČR prostřednictvím nahlédnutí do smlouvy zúčastněných organizaci o mobilitě. 4. Europass-dodatek k osvědčení Europass-dodatek k osvědčení (E-DO) je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání (k vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce). Dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele (je tedy totožný pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele). Usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání v zahraničí. V České republice E-DO vydává Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) prostřednictvím Národního centra Europass ČR držiteli příslušného osvědčení. E-DO je vydáván v českém a jednom cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině). 5. Europass-dodatek k diplomu Europass-dodatek k diplomu (E-DD) je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu nebo k diplomu z VOŠ. Dokument usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a jeho uznání v zahraničí. Dodatek k diplomu absolventa VOŠ mohou vydávat vyšší odborné školy svým absolventům v češtině a angličtině, a to i zpětně. Národní centrum Europass ČR připravilo pro VOŠ elektronické formuláře Europassdodatku k diplomu absolventa VOŠ v českém a anglickém jazyce a metodiku tvorby tohoto dokumentu. Vyšší odborné školy je mohou získat na požádání. Vyšší odborná škola, která se rozhodne svým absolventům dodatky vydávat, vyplní příslušné formuláře, přičemž odpovídá za správnost a úplnost údajů uváděných v dodatku, za zabezpečení dokumentu proti zneužití a řídí se při tom pokyny Národního centra Europass ČR. Vysoké školy vydávají absolventům Europass-dodatek k diplomu v češtině a angličtině od r na požádání, od roku 2005 pak automaticky s diplomem. Podle novely zákona č. 552/2005 jsou dodatky k diplomu od roku 2006 vydávány absolventům vysokých škol místo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, a to automaticky s diplomem v češtině a angličtině. zapamatujte si Postup pro získání Europass-dodatku k osvědčení: 1. Žadatel vyplní a podepíše žádost na formuláři. Potřebná osobní data na žádosti: jméno a příjmení datum narození kontaktní adresa telefon, popř. mobilní telefon ová adresa 2. Žadatel připojí ověřenou kopii osvědčení (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučního listu, vysvědčení o maturitní zkoušce nebo jiného osvědčení dokládajícího dosažený stupeň vzdělání). Může přiložit i kopie ročníkových vysvědčení, pokud dokládají zvláštní znalosti a dovednosti (není povinné). 3. Dostaví se s oběma dokumenty osobně do klientského centra Europassu nebo vše pošle poštou na adresu: Národní centrum Europass ČR Weilova 1271/ Praha 10 21

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Životopis (Curriculum vitae CV)

Životopis (Curriculum vitae CV) Mgr. Zuzana Válková Životopis (Curriculum vitae CV) Jedná se o dokument, který obsahuje přehled vzdělání, dosavadní práce, znalosti a zájmy Většinou je psán z důvodu nalezení vhodného zaměstnání Životopis

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis)

Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 Hodolany Žádost o zaměstnání (průvodní, motivační, spekulativní dopis) Účelem žádosti o zaměstnání je získat

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit

Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE. Jednoduše a rychle najít zaměstnání. Bundesagentur für Arbeit Pracovní burza JOBBÖRSE na www.arbeitsagentur.de INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE Jednoduše a rychle najít zaměstnání Bundesagentur für Arbeit NOVÉ CESTY PRO VAŠE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Najít rychleji vhodné zaměstnání:

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování

DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování DODATEK K DIPLOMU ABSOLVENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Metodická doporučení a pokyny pro jeho zpracování Národní ústav pro vzdělávání - Národní centrum Europass Česká republika 2013 Materiál je určen vyšším

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje

ŽIVOTOPIS. Struktura informací je stejný jako u strukturovaného životopisu. Na co si dát pozor? Osobní informace. Adresní a kontaktní údaje ŽIVOTOPIS Druhy životopisu: 1. kontextový životopis informace píšeme v ucelených větách a kompozične i obsahově je rozdělený do těchto částí: a.) datum narození a miesto, rodinný stav, národnost b.) přehled

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

5 let EUROPASS u v České republice

5 let EUROPASS u v České republice 5 let EUROPASS u v České republice Vyhodnocení dosavadní činnosti v užívání dokumentů Europass ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA Oddělení zahraničních vztahů ZSF JU Bc. Marian Bradáč Jírovcova

Více

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE

PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Jana

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ Nevyžadujeme informace, jejichž poskytování je zakázáno nými zákony a příslušnými předpisy. Místo pro Vaši fotografii Získané informace považujeme za důvěrné ve smyslu

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit

Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů. Tematické oblasti aktivit 1 Přílohy Příloha č. 1: Příklady aktivit a jejich rozdělení do tematických okruhů Č. Aktivita / Použitá zkratka v příloze č. 2 Tematické oblasti aktivit (1) Hledání (2) Profesní / odborný (3) Zahájení

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

Příklad dobré praxe I

Příklad dobré praxe I Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe I pro průřezové téma Člověk a svět práce Irena Divinová, DiS.

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více