Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od do , jsou povinni si své řidičské průkazy vyměnit do Doporučujeme všem, kterých se výměna řidičských průkazů týká, aby tak učinili co nejdříve. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách, vysvětlují pracovníci odboru dopravy MěÚ Mikulov, kde lze výměnu ŘP provést. Výměna je osvobozena od správního poplatku. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 20 dní. Řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto prosíme s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte, vyzývají úředníci. Bližší informace najdete na (stránky Ministerstva dopravy ČR) a také vám je ochotně podají pracovníci odboru dopravy, MěÚ Mikulov. Zápisy dětí do 1. tříd Lukáš Práger byl prvním budoucím prvňáčkem, který přišel předvést své dovednosti na ZŠ Valtická, Pavlovská. Od pani učitelky Hany Míčkové dostal také pamětní medaili na svůj první skoroškolní velký den. K letošnímu zápisu do 1. tříd, který se konal 1. února, přišla podle sdělení místostarostky města Ilony Žiškové Vágnerové rovná stovka budoucích prvňáčků. Podle předběžných dohod s řediteli obou škol otevřeme 4 první třídy, po jedné na ZŠ Pavlovská a Valtická a dvě na ZŠ Hraničářů. Zatím však nemůžeme definitivně rozhodnout, protože 9 dětí se k zápisu nedostavilo a nyní prověřujeme, z jakého důvodu se tak stalo. Na páteční schůzce s řediteli obou základních škol jsme se domluvili, že konečný verdikt padne, až Kino čeká letos rekonstrukce Mikulovské kino Hvězda by se v letošním roce mělo dočkat tolik požadované částečné rekonstrukce. Ta by měla přispět jak k větší návštěvnosti samotného kina, tak k možnosti využít prostor pro pořádní dalších kulturních akcí. Jak se letos objekt změní? O odpověď jsme požádali místostarostku města Ilonu Žiškovou Vágnerovou. V letošním roce skutečně začínáme s rekonstrukcí kina. Dobrou zprávou je, že k byl ukončen nájem na část budovy, ve které bylo provozováno Casino a byla podána žaloba na vyklizení. V návrhu rozpočtu je již zahrnuta částka na opravu objektu a zprovoznění kina. Chtěli bychom rozšířit jeviště tak, aby mohly být realizovány nejrůznější kulturní akce například vystoupení folklorních souborů, divadelní představení, komorní koncerty apod. Uvažujeme o snížení počtu sedadel v hledišti a počítá se i s výměnou části sedadel za komfortnější. Jednáme také o možnosti zahrnutí mikulovského kina do komplexu multifunkčních kin, což by budou zmíněné skutečnosti vyjasněny, uvedla místostarostka. samozřejmě přispělo k větší návštěvnosti. Bohužel současná finanční situace města nám neumožňuje provést opravdu rozsáhlou rekonstrukci. Hledáme ale cesty, jak potřebné prostředky získat a v budoucnu chceme komplexní modernizaci kina realizovat. NOVINKY V KINĚ HVĚZDA Kulturní středisko Mikulov zve všechny diváky do kina Hvězda. Připravili jsme pro vás zajímavou novinku! Vstupné na všechny promítané filmy jsme snížili na 50 korun, děti do 15 let zaplatí pouze 30 korun. V únoru se můžete těšit na novou českou komedii Grandhotel či americké drama Let číslo 93. Pro děti jsme připravili animované filmy Spláchnutej, Lovecká sezona či Mravenčí polepšovna. Těšíme se na Vás! Fotbalisté mají nového prezidenta Miroslav Volařík se stal novým prezidentem fotbalového klubu FC Pálava. Společně s ním byl na Valné hromadě 30. ledna zvolen také nový výbor klubu. Víceprezidentem a sportovním ředitelem je Karel Štogl, sekretářem klubu Milan Špalek. Sledujte informace a diskuse na nově zprovozněném blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne Schválila: výpůjčku objektu občanské vybavenosti na ul. Svobody (Seniorklub), včetně zařízení žadatel MUDr. A. Gráfová, M. Bařinová a A. Berger, pronájem nebytových prostor na Náměstí 15 za účelem provozování denní kavárny Střednímu odbornému učilišti Mikulov, pronájem nebytových prostor na Náměstí 27 jako kancelář Ing. Janu Hajdovi a JUDr. Ivě Cejnarové, pronájem nebytových prostor na Náměstí 27 za účelem provozování prodejny oděvů a textilu Ing. Zdeňku Bouchnerovi, ceník prací (hod. sazbu) pracovníků údržby bytového fondu a technických služeb spol. TEDOS, s. r. o., dodatky ke smlouvám na zajištění realizace Krajina našich předků s OPS Biosferická rezervace Dolní Morava, o. p. s., jednací řád komisí Rady města Mikulova, výpůjčku komplexu Městského koupaliště v lok. ul. Republikánské obrany vypůjčitel TEDOS Mikulov, s. r. o., přidělení bytu 2+1 na ul. Vídeňská 2b paní Romaně Kolomazníkové, návrh na zřízení odboru kultury v rámci organizační struktury MěÚ Mikulov. Ukládá: Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor fotoateliér na Náměstí 14 rozšíření nájemní smlouvy, zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout část poz. p. č mezi ul. Nová a sídlištěm, Opakovaná výzva dlužníkům V minulém čísle Zpravodaje, který vyšel dne 24. ledna, upozornil finanční a majetkoprávní odbor Městského úřadu Mikulov občany města na zahájení spolupráce se soudním exekutorem při vymáhání dluhů na místních poplatcích a pokutách. Spolupráci se soudním exekutorem schválila Rada města na svém zasedání dne Exekutorský úřad začne pracovat na základě smlouvy s městem od 1. března Veškeré náklady za jeho činnost při vymáhání jdou k tíži dlužníka. Náklady na vymožení 1 kauzy bez rozdílu výše dluhu budou Rada města projednávala zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti v areálu tzv. Dolních kasáren. Neschválila: prodej pozemku p. č. 763 v lok. ul. Na Jámě žadatel Vilém Müller, pořízení změny ÚP sídelního útvaru Mikulov žádost Bc. Tomanové, pronájem nebytových prostor v objektu Náměstí 27 galerie. Bere na vědomí: odstoupení člena dozorčí rady obch. spol. Sport active Mikulov, s. r. o., informaci STKO, spol. s r. o. výhled na období po r. 2007, informaci o přípravě prioritních oblastí rozvoje města Mikulova, zápis z jednání komise výstavby a architektury , zápis z jednání komise Rady města pro cestovní ruch , zápis z jednání sportovní komise , zápis z jednání sociální komise , informaci o návrhu Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Mikulov na Moravě, rezignaci člena podnikatelské komise Bc. Zbyňka Češky. Jmenuje: členy komisí Rady města Jiří Kmet komise pro komunikaci s veřejností Martin Hrabec komise cestovního ruchu Leona Kocourková komise cestovního ruchu Ing. Marie Leskovjanová komise výstavby a architektury města Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov činit částku cca Kč včetně DPH. V praxi to znamená, že dlužník, který nezaplatí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu ve výši 470 Kč, zaplatí exekutorovi částku cca Kč. K exekuci budou předány všechny nezaplacené splatné pohledávky. Opětovně vyzýváme všechny neplatiče k uhrazení svých dluhů. Dlužníci, kteří doposud nezaplatili, mohou tento stav napravit do konce února V případě nejasností se mohou dlužníci obrátit na pracovníky finančního nebo majetkoprávního odboru Městského úřadu Mikulov. Městský úřad Mikulov, finanční a majetkoprávní odbor Prestižní Československý pohár volejbalistek se hraje v Mikulově Mikulov a příznivci volejbalu se mohou těšit na prestižní utkání nejúspěšnějších družstev Českého a Slovenského poháru. I přes rozdělení Československé republiky přežila podoba Československého poháru volejbalistů, který stále hrají dvě nejúspěšnější družstva Českého a Slovenského poháru. Vyvrcholení toho letošního v kategorii žen se uskuteční ve sportovní hale TJ Pálava Na Hradbách ve dnech 20. a 21. února. Střetnou se zde mužstva PVK Olymp Praha, VK Královopolská Brno (pokračování na str. 5) 2 Hlavní partner Pálavského vinobraní P O Z V Á N K A na zasedání Zastupitelstva města ve středu dne 21. února v 16 hodin do zasedacího sálu II. Městského úřadu Mikulov PROGRAM : 1. Zahájení 2. Sliby členů ZM Mikulov 3. Kontrola Usnesení č. 2/2006/F ze dne a Usnesení č. 3/2006/F ze dne Zpráva o činnosti RM za období od do Zadání Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mikulov 6. Zadání regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách sport a rekreace, Změna č Změna č. 2 regulačního plánu Mikulov, Na Hradbách 8. Návrh odměn neuvolněným členům ZM 9. Návrh rozpočtu města Mikulov na rok Prodeje, koupě, majetkověprávní záležitosti 11. Volba přísedících okresního soudu 12. Vzorový jednací řád výborů ZM 13. OZV 1/2007, zakazující žebrání 14. OZV 2/2007, kterou se mění OZV 6/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15. Dodatek ke smlouvě o sdružení finančních prostředků s OPS Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s. 16. Odstoupení člena dozorčí rady Sport active, s. r. o. 17. Změna předmětu podnikání TEDOS Mikulov, s. r. o. 18. Změna dozorčí rady TEDOS Mikulov, s. r. o. 19. Záměr města nabytí komunikací JM kraje 20. Vize společnosti STKO, spol. s r. o., výhled na období po r informace 21. Dotazy členů ZM 22. Dotazy občanů 23. Závěr V Mikulově dne 29. ledna 2007 Rostislav Koštial, starosta města Mikulov Podnikatelé na radnici Nové vedení města Mikulova navázalo na tradici založenou bývalým starostou Eduardem Kulhavým a na začátku roku 2007 se v přátelské atmosféře setkalo s podnikatelskou veřejností. Pozvání současného starosty Rostislava Koštiala přijaly tři desítky podnikatelů a zástupců firem. Při neformální diskusi se ochutnávaly také vzorky vín firmy Víno Marcinčák, občerstvení připravila Restaurace Pod Radnicí. Fotografie zachycuje místostarostu Eduarda Kulhavého v rozhovoru s podnikateli Miroslavem Volaříkem (vlevo) a Jiřím Marianem (uprostřed), vlastníkem mj. objektu bývalého Galantu.

3 Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2007 Návrh rozpočtu města Mikulova na rok 2007, který je předkládán 21. února Zastupitelstvu města k projednání a schválení. Zde uvádíme přehledný návrh rozpočtu. Podrobný rozpis návrhu je zveřejněn na vývěsní tabuli pod MěÚ. OBČANÉ MOHOU SVÉ PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ROZPOČTU UPLATNIT: písemně ve lhůtě do ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 21. února a návrh rozpočtu bude schvalovat Plánované příjmy celkem tis. Kč Nedaňové příjmy tis. Kč Daňové příjmy tis. Kč Kapitálové příjmy (prodeje nemovitostí) tis. Kč Dotace Obnova lokality Kozí Hrádek tis. Kč Dotace Krajina našich předků tis. Kč Dotace Přechod Ottenthal tis. Kč Dotace (vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí) tis. Kč Dotace z Úřadu práce 100 tis. Kč Dotace KÚ JMK a od obcí na LSPP 991 tis. Kč Dotace od obcí na školství 659 tis. Kč Investiční úvěr na komunikace a parkoviště Uhelné sklady tis. Kč Vratka půjčky od DSO Mikulovsko tis. Kč Splátka úvěrů a půjček tis. Kč Zůstatek na účtech z hospodaření roku tis. Kč Plánované výdaje celkem tis. Kč PROPAGACE A CESTOVNÍ RUCH tis. Kč DOPRAVA Dopravní značení 250 tis. Kč Finanční náklady na MHD 600 tis. Kč Dopravní výuka žáků BESIP 50 tis. Kč ŠKOLSTVÍ tis. Kč MŠ Pod Strání tis. Kč MŠ Habánská 583 tis. Kč ZŠ Pavlovská tis. Kč ZŠ Valtická tis. Kč ZŠ Hraničářů tis. Kč Příspěvek škol. občanským sdružením 53 tis. Kč KULTURA A SPORT tis. Kč Ostatní společenská činnost 392 tis. Kč Příspěvek na kulturní akce města pořádané KS 950 tis. Kč Příspěvek na akce a kulturní činnost spolkům 799 tis. Kč Příspěvek na ostatní zájmovou činnost ve městě 95 tis. Kč Příspěvek na činnost TJ, FC a ostatních sportovních oddílů tis.kč Provoz kulturních zařízení tis. Kč Regenerace Městské památkové rezervace tis. Kč VNITŘNÍ SPRÁVA tis. Kč Volení funkcionáři, členové rady, zastupitelstva a komisí tis. Kč Městská policie tis. Kč Administrativa MěÚ tis. Kč Požární sbor + civilní obrana 200 tis. Kč LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI tis. Kč ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB tis. Kč Výplata sociálních dávek tis. Kč Provoz zařízení zajišťujících sociální služby tis. Kč Příspěvek na obědy důchodcům 650 tis. Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, KTERÉ PRO MĚSTO ZAJIŠŤUJE TEDOS MIKULOV tis. Kč SLUŽBY NA ÚSEKU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE A SVOZ ODPADU, IVIS tis. Kč STAVEBNICTVÍ tis. Kč Výkupy pozemků tis. Kč Projekty, studie a geodetické práce, architekt města tis. Kč Daň z příjmů PO za město + daně FÚ tis. Kč Ostatní tis. Kč INVESTIČNÍ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ tis. Kč Obnova lokality Kozí Hrádek tis. Kč Komunikace a parkování Uhelné sklady tis. Kč Budování a oprava chodníků tis. Kč Kabelizace veřejného osvětlení tis. Kč Mikve 500 tis. Kč SPLÁTKA ÚROKŮ, VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ tis. Kč Ludmila Zajdáková, vedoucí finančního odboru Bavory a Perná omezují výstavbu dálnice stavebními uzávěrami Obce Bavory a Perná vyhlásily koncem loňského roku stavební uzávěry a omezily tak podmínky pro dálniční spojení Brna s Vídní přes Mikulov. Dálnice by podle nás tady nemusela vůbec být. Když už tu ale bude, tak ať co nejméně obtěžuje a nenarušuje krajinný ráz. Požadujeme její vedení povrchovým tunelem nebo uzavřeným tubusem či hlubokým zářezem, říká důrazně starosta Bavor Petr Žluva. Výstavbu dálnice ve směru přes Mikulov schválili loni v listopadu krajští zastupitelé jako součást územního plánu Břeclavska. Proti tomuto rozhodnutí se však v polovině ledna některé obce pod Pálavou, občanská sdružení i jednotlivci obrátili na Nejvyšší správní soud a požadují jeho zrušení. K je nejdůležitější námitce patří nedodržení postupu podle platné české a evropské legislativy, upravující postup posuzování vlivů na životní prostředí a zejména na chráněná území Natura Starosta Bavor potvrdil, že k soudu se obrátili prostřednictvím Ekologického právního servisu. Jestli se ukáže, že krajští úředníci při schvalování chybovali, musí být zjednána náprava, říká Petr Žluva. Podle zástupců Ekologického právního servisu by měla být znovu posouzena i varianta dálnice na Vídeň přes Břeclav s využitím plánovaného Přerušení dodávky elektřiny Ve středu 14. února od 8 do 14 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na ul. 22. dubna č. 3 až 19, U staré brány, Brněnská č. 1 a od č. 8 po křižovatku s ulicí U Staré brány, Husova levá strana po č. 9, Kozí hrádek, Na Jámě po č. 28 a č obchvatu města. 8. ledna proběhla na mikulovské radnici informativní schůzka ohledně plánované výstavby dálnice přes Mikulov. Během tohoto jednání byly podle sdělení starosty Rostislava Koštiala otevřeny alternativy ohledně napojení křižovatek Pasohlávky-Ivaň, Dolní Dunajiovice-Perná, Bavory a napojení s Rakouskem. TIC Mikulov informuje V současné době máme aktuálně v prodeji dvě velmi zajímavé publikace: Dietrichsteinové z Mikulova Výsledky antropologického výzkumu vybraných příslušníků rodu (autorka Eva Drozdová), cena 290 Kč. Jedná se o novou publikaci s fotografiemi o rodě Dietrichsteinů. Obrázky z jižní Moravy velká obrázková publikace s DVD ve třech mutacích, cena 580 Kč. Stále máme v prodeji DVD Mikulova. Leona Kocourková

4 KAM S ODPADY V MIKULOVĚ NA UL. ČESKOU, KDE SE NACHÁZÍ SBĚRNÝ DVŮR, MŮŽETE ODKLÁDAT: velkoobjemový odpad (skříně, postele, koberce ) stavební odpad v malém množství ( čistá stavební suť) nebezpečný odpad + elektrozařízení pocházející z domácností (televize, počítače, ledničky, pračky, autobaterie ) Tyto druhy odpadu mohou ve sběrném dvoře na ul. Česká ukládat občané, kteří mají trvalý pobyt v Mikulově a kteří se prokáží dokladem o zaplacení místního poplatku. Pro občany, kteří by chtěli do sběrny některé z výše uvedených odpadů odevzdat či uložit a nemají možnost dopravy, je zde k dispozici firma Tedos Mikulov, s. r. o., která Vám za poplatek (př. odvoz ledničky 50 Kč) tuto dopravu zprostředkuje tel.: Některé vytříděné využitelné složky komunálního odpadu, jako je papír, železný šrot, olověný šrot a barevné kovy, jsou od občanů vykupovány dle platného ceníku, který je k dispozici ve sběrném dvoře. Prosíme plasty zde neodevzdávejte! K tomuto účelu slouží sběrná místa (kontejnery), která jsou umístěna pro občany po celém městě (plasty, papír, sklo). Tato sběrná místa, která slouží pouze pro občany města Mikulova, nesmí však využívat podnikatelé ke svému podnikatelskému záměru, od toho je zde opět zvlášť sběrné místo pouze pro podnikatele, a to na ul. Brněnská 65, Mikulov (vjezd do firmy STKO, s. r. o. Mikulov). Provozní doba je zde po celý týden od 8.00 do hod. Zde mohou podnikatelé i soukromé osoby odevzdávat plasty a papír, sklo bílé, barevné. Pracovní doba sběrného dvora Česká: Po zavřeno Út 8,00 15,00 hod. St 8,00 17,00 hod. Čt, Pá 8,00 16,00 hod. So 8,00 13,00 hod. Polední přestávka Út Pá 12,00 12,30 hod. JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT: 1. PAPÍR A LEPENKA /modrý kontejner/ SPRÁVNĚ: noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, reklamní letáky, brožury, knihy bez potažených hřbetů, papírové krabice rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky ŠPATNĚ: kancelářské spony a svorky, voskový papír, mastný a jinak znečištěný papír*, papírové pleny*, uhlový (propisovací papír), vícevrstvé obaly (nápojové kartony)* 2. SKLO BAREVNÉ /zelený kontejner/ SPRÁVNĚ: sklo barevné, tabulové sklo, nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, skleněné vázy, sklenice, dózy apod. ŠPATNĚ: zrcadla, drátěné skla, autosklo*, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky*, lahvičky od léčiv, televizní obrazovky a počítačové monitory 3. SKLO POUZE ČIRÉ (BÍLÉ) /bílý kontejner/ SPRÁVNĚ: Čiré (bílé) sklo, Čiré (bílé) nevratné skleněné lahve od nápojů, Čiré (bílé) skleněné vázy, sklenice, dózy apod. ŠPATNĚ: zrcadla, drátěné skla, autosklo*, žárovky, keramika a porcelán, zářivky a výbojky*, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv, pozor tabulové sklo do bílého kontejneru NEPATŘÍ, tabulové sklo vhazujte do zeleného kontejneru! 4. PLASTY /žlutý kontejner/ SPRÁVNĚ: stlačené PET lahve, čisté mikrotenové sáčky, čisté igelitové, polyethylenové sáčky a tašky, čisté kelímky od potravin (př. jogurty), vypláchnuté pastové nádoby od mycích prostředků, polystyren (v malém množství př. obal od televize), vypláchnuté obaly z tetrapaku (př. od mléka, džusů a vína)!!! ŠPATNĚ: znečištěné plastové nádoby*, guma, molitan, kabely, PVC*, pneumatiky, linolea*, textil z umělých vláken*, nádobky od léčiv! * nejčastěji vhozené odpady, které ZNEHODNOCUJÍ vytřiďování určitého druhu odpadu! POJMY SE KTERÝMI SE V ODPADOVÉM HOS- PODÁŘSTVÍ NEJČASTĚJI SETKÁTE: Využitelné odpady tyto odpady je možné dále zpracovávat (recyklovat), např.: papír, lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), ty je možno ukládat do barevně odlišných kontejnerů, které jsou umístěny po celém Mikulově; (barevné sklo zelený kontejner, plast žlutý kontejner, papír modrý kontejner, kontejner s bílým víkem bílé /čiré/ sklo). Objemné odpady to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odevzdávat do sběrného dvora na ul. Česká v Mikulově. Taktéž probíhá jednou do roka kontejnerový svoz objemného odpadu (přistavené kontejnery na jednotlivých stanovištích většinou v jarních měsících). Nebezpečné odpady tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Tyto odpady nevhazujte do kontejnerů ani do popelnic. Nebezpečné odpady odevzdávejte pouze ve sběrném dvoře na ul. Česká. Nevyužité léky nebo léky s prošlou lhůtou můžete odevzdávat v lékárnách. Ostatní odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, popel, textil apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do svých popelnicových nádob. PŘEHLED STANOVIŠŤ, KDE JSOU UMÍSTĚNY KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD: Žižkova > Bardějovská (směr na obec Klentnice) > Bardějovská (bytovka lesáků) > Bardějovská (vjezd z Dukelské ulice) > M. Majerové > U Lomu (spodní část) > Školní > Bezručova (křižovatka z ul. 1. května ) > 1. května > Pavlovská (parkoviště) > Vinohrady > Majakovského > Pod Hájkem (spodní část) > 22. dubna (u bytu domu č. 1) > 22. dubna (u garáží) > 22. dubna (točna) > Nová (zadní část) > Větrná (vedle byt. domů v zadní části) > Kpt. Jaroše (nová část ul.) > Kpt. Jaroše 4 (stará část ul.) > Zd. Nejedlého > St. Živného> Hraničářů > Jirásková > Na Hradbách (u sportovní haly) > Na Hradbách > Valtická (naproti ZŠ) > Purkyňova > Svobody > Vrchlického > Alf. Muchy > parkoviště Gymnázium Mikulov > Nová (zadní, vrchní část) > Pod Strání > Mušlov > Nová (spodní část ul.) > Brněnská 65 (spol. STKO) podnikatelé, kteří na základě uzavřené smlouvy s městem zde mohou odevzdávat papír a plast. HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU: Plast pondělí (v letních měsících i 2 týdně) Papír středa Sklo čtvrtek (1 za 4 týdny) HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU: Vývozy komunálního odpadu se uskutečňují ve městě Mikulově 1 týdně. Pondělí: Na Jámě, Lidická, Vinohrady, U Lomu, Střelnická, Nová, Pod Strání, Kpt. Jaroše pravá strana, Větrná, Hraničářů, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého, Valtická, Mušlov.

5 Úterý: Žižkova, Bardějovská, Dukelská, Hliniště, M. Majerové, Gagarinova, Majakovského, Gorkého, Sadová, Pod Hájkem, Náměstí 27. Středa: Brněnská spod. část, Náměstí, 22. dubna, Tyršova, Nová (rodinné domy), Kostelní nám., Zámek, Piaristů. Čtvrtek: 28. října, Brněnská, Vídeňská, Zlámalova, Valtická, U Celnice, U Bažantnice, Stará celnice, Na Hradbách, Rep. obrany, Jiráskova, Nádražní, Svobody, Husova, Zámecká, Alf. Muchy, Komenského, Pod Platanem, Červeného kříže, Purkyňova, Kozí hrádek, Kpt. Jaroše levá strana, Zd. Nejedlého levá strana, Větrná, St. Živného levá strana, Nová. Pátek: Koněvova, Novokopečná, Česká, Pavlovská, Bezručova, l. května, Habánská, Kamenný řádek, Nerudova, Vrchlického, Kapucínská, Poštovní, Erbenova, Wolkerova, Školní, Venušina, Havlíčkova, Růžová, Mlýnská, K Vápence, Prům. areál., Náměstí 27. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ: Město Mikulov má uzavřené smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností se třemi společnostmi, a to ASEKOL, s. r. o., EKOLAMP, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s. ASEKOL, s. r. o., a ELEKTROWIN, a. s., odebírají spotřební elektroniku jako např: videa, DVD, radiopřehrávače, počítače, klávesnice, faxy, záznamníky, notebooky, elektrické hračky, televizory a další. EKOLAMP, s. r. o., odebírá osvětlovací zařízení jako např: všechny druhy zářivek a výbojek bez rozdílu značek. Chtěli bychom na občany města Mikulova apelovat, aby toto elektrozařízení odevzdávali do sběrného dvora na ul. Českou v kompletním stavu. Pokud se toto elektrozařízení do sběrného dvora dostane nekompletní, již se v tomto kolektivním systému firem neodebírá, ale zůstává ve sběrném dvoře a město Mikulov jej musí začlenit do kategorie nebezpečného odpadu. Tento odpad později odstraňuje firma, která má oprávnění s nebezpečným odpadem nakládat. Finanční náklady na toto odstranění jsou však nemalé, pro Vaši představu cca Kč za tunu. Proto prosím odevzdávejte toto elektrozařízení do sběrny kompletní! V případě jakýchkoli nejasností či dotazů volejte MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, tel.: Odbor ŽP MěÚ Mikulov AUTOVRAK U TESCA Ten, kdo takřka denně chodí nakupovat do marketu Tesco na sídlišti pod ulicí Kpt. Jaroše, nejednou zavadí pohledem o osobní auto, dá-li se to o něm ještě říci, SPZ AHX-13-25, tovární značky Volvo 360 GL, Injection, stříbrné barvy, jež je ve stavu vraku. Pravé přední kolo sedí na ráfku, na autu si s gustem a chutí dlouhodobě na uvedeném místě pochutnává paní koroze. Jak by také ne! Brzy mu odpadnou některé z dveří, o nebezpečí úrazu všetečných dětí z blízkého dětského hřiště ani nemluvím. A to jsem zajisté nezmínil všechna rizika spojená s tímto nevzhledným autostrašákem. Pozemek, na němž tato autoobluda stojí, je v katastru města Mikulova, nyní je možná jako parkoviště vozidel v pronájmu či ve vlastnictví obchodu Tesco, a to je pro vraky zájemcům za Ohledně vraku vozidla značky Volvo na parkovišti u prodejny Tesco můžeme sdělit, že jsme provedli jeho fotodokumentaci a bylo zahájeno šetření ve věci zjištění majitele tohoto vozidla. Můžeme však pana Proroka i ostatní občany ujistit, že vozidlo není v pátrání, nebylo užito k trestné činnosti a ani z trestné činnosti nepochází. Co se celkové problematiky autovraků týká, MP tuto svou činnost prezentuje na v kategorii vraky. Zde je možné přímo spatřit fotografie vozidel, které jako vraky byly či jsou MP řešeny. Jen v roce minulém bylo zjištěno 35 vraků a podařilo se vyřešit 32 případů. Odtah vozidel může v souladu se zákonem nařídit policista ČR a strážník MP, avšak jen tvoří-li vozidlo překážku v silničním provozu. Na tomto parkovišti tomu tak není. A dále Město nemá dořešeny další souvislé náležitosti, které jsou nutné ze zákona (záchytné oplocené parkoviště hlídané po 24 hodin, smlouvu s odtahovou Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce úplatu pronajímá. Nevím, neznám podrobnosti, ale myslím si, že by nebylo zatěžko si skutečnost ověřit, současně si myslím, že by neměl být problém v rámci kompetencí jak Městské policie, tak Policie České republiky zjistit dle uvedené SPZ, komu vlastně popsaná ozdoba patří, kdo se jí takto eventuálně chce tímto způsobem zbavit na náklady města, zda také není např. součástí trestné činnosti a podobně. Možná je to jen spekulace, ale stojí za zváženou už právě pro shora uvedené důvody, především ochrany dětí. Navíc, ať je to tak nebo tak, není možné dovolit na území města Mikulova skladovat či odkládat na dobu neurčitou jakékoli vraky. Stane se toto krásné město smetištěm?, vrakovištěm?, anebo zůstane perlou jižní Moravy? Věřte, velice mi vadí občanská nevšímavost zcela ve smyslu: co tě nepálí, nehas. Prorok Městská police o vraku vozidla ví, říká její velitel službou, která je způsobilá k této činnosti, z odtahu musí být pořízen videozáznam o průběhu). Problematika odtahů není jednoduchá a Město ji bude v nejbližší době řešit. Za MP MIKULOV Jiří Hamerník, velitel (dokončení ze str. 2) Prestižní Československý pohár volejbalistek se hraje v Mikulově finalisté Českého poháru s VSK Senica a VK Univerzita Komenského Bratislava finalistky Slovenského poháru. Přesné pořadí zápasů bohužel ještě není známé. Rozhodnou až národní finále 13. února. Jisté ale je, že v úterý v 17 a v 19 hodin nastoupí proti sobě vždy české a slovenské družstvo. Ve středu pak proběhne v 17 hodin boj o bronzovou medaili a v 19 hodin začne finálový zápas, říká Josef Janíček. 5 Skateboardové ohlédnutí doplnění. Mikulovští skateboardisté, konkrétně Lukáš Veselský, bodovali také při posledním závodu v sezóně, který se jel 9. září v Břeclavi. Lukáš ve své kategorii do 15 let získat diplom za 4. místo ve streetstyle. Tento 14letý žák chodí na ZŠ Valtická a skateboardu se věnuje druhým rokem., zdroj a foto Jana Netopilová Vyrobte si vlastnoruční smaltované ozdoby a šperky Centrum ekologické výchovy Pálava připravilo na soboru 24. února jeden ze svých zajímavých kurzů. Tentokrát se všichni zájemci naučí vytvářet z plechu krásné trvanlivé smaltované ozdoby a šperky. Kurz proběhne od 9 do 15 hodin v přednáškové místnosti v prvním patře budovy Správy CHKO Pálava, lektorkou je pani Matiovská. Cena kurzu je 380 Kč, pro děti do 12 let 250 Kč. V případě většího zájmu se kurz uskuteční také v pátek od 15 do 20, příp. 21 hodin. Kurz je vhodný i pro děti školního věku. Děti mladší 12 let musí přijít v doprovodu rodičů. Zájemci se mohou hlásit v Ekoporadně při CEV Pálava, tel.: , či em: kontaktní osoba: Jan Toman.

6 6

7 AUTOSERVIS POSEIDON Jiráskova ul. (u nové betonárky) Mikulov Tel.: , Nabízí: veškeré klempířské a karosářské práce osobních a dodávkových vozidel prodej náhradních dílů na většinu vozidel prodej olejů (výměna ZDARMA) náhradní vozidlo ŠKODA Fabia ZDARMA výkup havarovaných a jetých vozů zn. Škoda GALERISTA KOUPÍ OBRAZY od těchto malířů: Gajdoš, Kalvoda, Benka, Havelka, Jiránek, Livora, Lolek, Mandel, Mucha, Uprka, Švabinský, Jančálek. PENÍZE IHNED! SERIOZNÍ JEDNÁNÍ! Tel.: HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Hotel IRIS v Pavlově přijme: KUCHAŘE/KUCHAŘKU Požadujeme: vyučen v oboru nebo 2 roky praxe v oboru Nabízíme: zázemí stabilní firmy, příjemné pracovní prostředí, práci v mladém kolektivu NÁSTUP MOŽNÝ IHNED Kontakt: dětské pokoje TV stolky DOPRAVA PO MIKULOVĚ A OKOLÍ ZDARMA obývací stěny komody ratanový nábytek stylový nábytek KENT kuchyňské stoly a židle PC stoly NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, (za čerpací stanicí SHELL), Mikulov dvoulůžka předsíně PRODEJ I NA SPLÁTKY! Po Pá hod., So hod. Tel.: , , RESTAURACE BONSAI Otevřeno denně OD 11:00 DO 23:00 Denní menu za 65 Kč Nový jídelní lístek, široký výběr jídel, salátů, těstovin Příjemné prostředí, oddělený kuřácký prostor Čepujeme: Plzeň 12, Gambrinus 10, Černý kozel, točená kofola Každý pátek pro vás připravujeme jídla z čerstvých ryb Přijďte 14. února do naší restaurace strávit svátek zamilovaných. Připravili jsme pro vás Valentýnskou mísu pro dva, skleničku sektu s jahodou a jako desert čerstvé jahody v čokoládě se šlehačkou! Svatý Valentýn Restaurace Bonsai je součástí nového hotelu, který se nachází na ulici Rep. obrany přímo naproti koupališti. Těšíme se na vaší návštěvu! Restaurace Bonsai, Republikánské obrany 10, Mikulov, tel.: , U příležitosti svátku Sv. Valentýna 14. února jsme pro Vás připravili slavnostní večeři při svíčkách pro 2 osoby a láhvi vína za 399 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu. Restaurant se nachází v objektu Casino Mikulov (za čerpací stanicí Agip) a je přístupný široké veřejnosti denně od hod. V případě zájmu je lépe si místa rezervovat. Tel.: , Srdečně Vás zvou provozovatelé manželé Buchtíkovi s kolektivem. VINÁRNA U HROZNU Kamenný řádek 3, Mikulov Vás srdečně zve února na RYBÍ SPECIALITY Rezervace možná na tel.: RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa nemovitostí Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí Pronájmy bytů a nebytových prostor Aktuální nabídka: Hledám pro zájemce 3 byt 1+1 do OV, nebo výměnu za 3+1, 2+1 s dopl., byt 2+1 nebo 3+1 do OV. Pronájem zařízeného bytu 2+1 na dobu 1 2 roky Kč měsíčně vč. služeb. Nekuřákům. 16 bj. půdní nástavba na sídlišti v Mikulově. Více na

8 PRACOVNÍCI FINANČNÍCH ÚŘADŮ BUDOU POMÁHAT DAŇOVÝM POPLATNÍKŮM Paušál již od 400 Kč včetně DPH za rychlost 512 kbit/s. V rámci zlepšování svých služeb a aktivního přístupu k veřejnosti připravili pracovníci Finančního úřadu v Mikulově pro podporu výběru daně z příjmů fyzických osob prodloužení pracovní doby a výjezdy do obcí regionu. Celá akce je zaměřena na zlepšování služeb České daňové správy a vychází vstříc zejména poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří v měsíci březnu budou podávat daňové přiznání, říká k celé akci Pavel Auer, vedoucí kontrolního oddělení FÚ v Mikulově. V průběhu měsíce března Finanční úřad v Mikulově pro daňové poplatníky upraví pracovní dobu v období od 19. do každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hodin. Poslední den pro podání daňového přiznání v pondělí od 8:00 do 18:00 hodin. Připraveny jsou návštěvy pracovníků finančního úřadu v těchto obcích v období od 5. do : Drnholec ve dnech 12. a , Dolní Dunajovice ve dnech 7. a , Březí dne , Novosedly dne , Pavlov dne 7. 3., Perná dne , Sedlec dne Pracovníci finančního úřadu budou na obecních úřadech uvedených obcí v době od 8:00 do 17:00 hodin provádět distribuci daňových tiskopisů a složenek, poskytnou základní informace k vyplnění daňového přiznání, převezmou vyplněné přiznání a provedou případnou kontrolu po formální správnosti., zdroj FÚ v Mikulově Informace pro zaměstnavatele HLÁŠENÍ VOLNÝCH MÍST NA ÚŘAD PRÁCE Pokud zaměstnavatel zamýšlí získat nového zaměstnance na uvolněné nebo nově vytvořené pracovní místo, má podle zákona o zaměstnanosti povinnost nahlásit tuto skutečnost do 10 dnů na příslušný úřad práce a zároveň nejpozději do 10 dnů oznámit i obsazení těchto míst. Splněním této povinnosti je zajištěna informovanost úřadů práce o volných pracovních místech, která jsou potom nabízena uchazečům a zájemcům o zaměstnání splňujícím předpoklady a požadavky stanovené zaměstnavatelem pro zastávání pracovního místa. V případě, že zaměstnavatel získá zaměstnance do 10 dnů od uvolnění pracovního místa sám, nejedná se o skutečné volné pracovní místo a splnění oznamovací povinnosti dle zákona zde ztrácí smysl, protože taková místa je zbytečné uchazečům o zaměstnání nabízet. Výjimky z této ohlašovací povinnosti volných míst jsou pouze u pracovních míst, která jsou obsazována jmenováním. Zde je potřeba zdůraznit, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo k zúžení okruhu funkcí, u kterých se pracovní poměr zakládá jmenováním. Zákoník práce v 33 odst. 3 tyto pracovní poměry založené jmenováním taxativně vymezuje. Volná místa je možné nahlásit na úřad práce různým způsobem, a to osobně při návštěvě úřadu práce, zasláním formuláře Hlášenky volného místa poštou, faxem ( ) nebo em nebo přes webové stránky úřadu práce (http://portal.mpsv.cz/sz/local/bv_info), kde je rovněž formulář Hlášenky k dispozici. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnavatelů již má k dispozici přístup na internet, začíná se právě tohoto způsobu hlášení volného místa hodně využívat. Je to velmi snadná a pohodlná cesta k nahlášení volného místa a navíc tento elektronický formulář přesně navádí zaměstnavatele k tomu, jaké údaje a informace o volném místě je potřeba úřadu práce sdělit. Zveřejňovat volná místa může zaměstnavatel i sám využitím Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.portal.mpsv.cz). Hlášení volných míst prostřednictvím portálu je výhodné především pro střední a větší firmy a pro firmy s větším počtem pracovišť. Po registraci na úřadu práce a přidělení práv na údržbu volných míst může zaměstnavatel prostřednictvím tohoto portálu kompletně řídit svoji nabídku volných míst, tzn. zadávat a rušit svoje volná místa, rozhodovat o tom, jaké 8 informace mají být u volných míst uvedeny, a o tom, jakým způsobem mají být volná místa zveřejněna. Agendu volných míst zpracovává na Úřadu práce v Břeclavi paní Zdeňka Můčková, která Vám poskytne bližší informace o možnostech nahlašování volných pracovních míst osobně nebo telefonicky na č ÚP Břeclav Hodnocení 7. ročníku Salonu vín ČR Ve dnech ledna proběhlo v degustačním sále Národního vinařského centra hodnocení již 7. ročníku Salonu vín České republiky 2006/2007. Garantem a čestným předsedou hodnocení byl prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. Celkem bylo přihlášeno 345 vín, která byla nominována soutěžemi, což je rekord v dosavadní historii, řekl Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra Valtice. Titulem Salon vín České republiky 2006/2007 bylo nakonec oceněno 100 nejvýše hodnocených vín. V poměrovém zastoupení bylo do kolekce vybráno 63 vín bílých, 35 vín červených a 2 vína šumivá. Odrůdová skladba čítá 29 odrůd révy vinné a 3 vína cuveé. Nejúspěšnější odrůdy letošního ročníku se staly Sauvignon s 8 zastoupeními, dále Chardonnay se 7 zastoupeními, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Frankovka s 6 zastoupeními. Dle jakostního zařazení je 44 vín v pozdním sběru, 22 vín ve výběru z hroznů, 16 vín jakostních, 6 vín slámových a výběrů z bobulí, 5 vín ledových a 1 víno výběr z cibéb, doplnil Krška. Mikulovská vinařská podoblast patří k nejúspěšnějším s 47 víny, dále podoblast velkopavlovická s 22, podoblast slovácká s 15, znojemská s 12 víny. Jedno víno bylo také z vinařské oblasti Čechy podoblasti litoměřické. Celkem dodá vína do expozice Salonu vín 45 vinařských firem, mj. Vinařství Kovacs, Vinařství Mikrosvín Mikulov, Martin Šebesta z Březí, Reisten, Víno Mikulov, Vinařství Galant Mikulov. Nová kolekce Salonu vín bude veřejnosti přístupná poprvé 3. března 2007., zdroj NVC

9 Klub seniorů informuje Činnost Klubu seniorů v Mikulově byla v tomto roce zahájena 18. ledna Výroční členskou schůzí. Na úvod vystoupily děti z Mateřské školy Habánská s velmi pěkným kulturním programem O zimě. Bylo to opravdu pěkné a milé vystoupení, které se přítomným seniorům moc líbilo. V hlavním programu zhodnotila vedoucí KS A. Gráfová činnost za uplynulé období. S hospodařením KS obeznámila M. Bařinová, o plánovaných akcích pro tento rok informovala L. Danielová Muzejní spolek v Mikulově Muzejní spolek v Mikulově zve všechny své členy a příznivce na promítání filmu z oblasti experimentální archeologie Úsvit géniú, který byl před lety natočen na Mikulovsku. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 8. února v 17 hod. v Gymnáziu Mikulov, Komenského nám. 7. Použijte vchod vedle gymnazijního parkoviště. Autory námětu jsou Martin Hanzlíček a Pavel Brichta, kameramanem byl Richard Krivda a režii Virtuosi di Mikulov potěšili své příznivce Nedělní podvečer 28. ledna nabídl milovníkům vokální hudby ve Velkých Pavlovicích příjemný zážitek. Pěvecký koncert však tentokrát nesl podtitul In memoriam Marušky Klakové. Virtuosi di Mikulov ponejprv zpívali bez své dlouholeté altistky, která se bohužel tohoto koncertu nedočkala. Zpěváci, ač pohnuti tragickým úmrtím své kamarádky, podali mimořádný výkon, který přítomní odborníci hodnotili velmi kladně. Početnému velkopavlovickému publiku nabídli Mozarta, Blahacka, Dvořáka a Janáčka. Tyto nosné a rozsáhlé skladby či cykly zpestřili drobnějšími díly MALÉ JARNÍ CVIČENÍ Na sobotu 3. března jsme pro vás připravili Malé jarní cvičení. Od 10 hodin bude pod vedením L. Kudlové probíhat hodina tanečního aerobiku, od 11 hodin pak aerobik a posilování, které povede B. Šimčíková. Na 12. hodinu je naplánována power jóga pod vedením L. Kuldové. Vstupné na akci je 50 korun. Z důvodů omezené kapacity doporučujeme rezervovat si místo na tel.: Každé pondělí od hod. power jóga pro dospělé, v DDM. Dům dětí a mládeže Mikulov a také o akcích komise sociální. O činnosti komise hospodářské pohovořil A. Bürger. Senioři ve svém středu opět rádi přivítali místostarostku našeho města Ilonu Žiškovou Vágnerovou, která všem popřála hodně úspěchů v další činnosti a informovala o podílu Města na některých těchto akcích. Následovala diskuse a pohoštění. Vedení Senior klubu děkuje ředitelství MŠ Habánská a především učitelkám M. Dostálové a Š. Hudcové za velmi pěkný kulturní program, dále Vinařství JIHA Mikulov, p. Jiřímu Hanzlovi měl Martin Hanzlíček. Na vzniku filmu se podíleli i pracovníci Regionálního muzea a řada dalších odborníků. Film je dvoudílný, oba díly budou promítnuty současně, čistý čas zabere kolem dvou hodin. Účastníci budou mít možnost si o filmu pohovořit, protože promítání se zúčastní některý z tvůrců či aktérů filmu. O přestávce budou k dispozici teplé i studené nápoje z automatů. V případě velice nevlídného počasí prosíme účastníky, aby si přinesli přezůvky. O uvedení tohoto filmu jsme usilovali již v minulém roce a jsme rádi, že ho nyní můžeme veřejnosti nabídnout. Výbor MSM renesančních mistrů i soudobých autorů. Koncert byl průřezem profilového kompaktního disku, který Virtuosi di Mikulov právě ve Velkých Pavlovicích ponejprv představili veřejnosti. Myšlenka natočit profilové CD zrála u Virtuosi di Mikulov už několik roků. Současně však došlo ke změně ve vedení sboru a bylo třeba respektovat možnosti nové sbormistryně Zuzany Pirnerové. Profilové CD Virtuosi di Mikulov bude mikulovské veřejnosti představeno s největší pravděpodobností v závěru měsíce února. Svatopluk Vrbka Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , Každou středu od hod. aerobik pro dospělé, v DDM. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH ( ) denně hod., obědy zajištěny, určeno pro děti do 10 let, cena 700 Kč. Přihlásit se můžete do DISKOTÉKA K VALENTÝNOVI 14. února od 16 do 20 hod., v DDM. Akce pro náctileté, těší se DJ Fanny. Vystoupí kroužek Break dance, Top Dancers za sponzorský dar velmi dobré a kvalitní víno, dále děvčatům v kuchyni P. Paulové a J. Bartákové za chutné občerstvení a všem ostatním, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli. Akce Klubu seniorů pro nadcházející měsíce: Pochování basy, MDŽ, Josefská zábava, Slet čarodějnic, Svátek matek, Lidový muzikál. Všechny akce jsou vždy ve čtvrtek, zahájení ve 14 hodin. Červenec a srpen posezení u krbu, opékání špekáčků a to každé úterý vždy od 14 hodin. Vedení Senior klubu zve všechny naše členy a další příznivce 22. února na Pochování basy. Libuše Danielová Čím topit aneb obnovitelné zdroje energie Potřebuje naše republika obnovitelné zdroje energie? Vyplatí se vůbec stavět u nás větrné elektrárny? Jaké podmínky musí a mají být dodrženy při je výstavbě? Přijďte si poslechnout ve čtvrtek 8. února v 19 hodin názor Martina Mikesky, zástupce Hnutí DUHA, patrně nejvlivnější české neziskové organizace zabývající se otázkami životního prostředí. Přednáška se koná v Centru ekologické výchovy Pálava, Náměstí 32, Mikulov. Podle Hnutí Duha vypouští Česká republika nejvíce oxidu uhličitého v přepočtu na jednoho obyvatele ze všech členských a přistupujících zemí Evropské unie. Oxid uhličitý je hlavní příčinou globálních změn klimatu, jeho největším zdrojem je energetika. Vědci varují, že znečištění způsobí častější a silnější povodně, vlny sucha a vedra či vichřice. Takzvané obnovitelné zdroje energie, jako jsou např. větrné a malé vodní elektrárny, pomohou exhalace snížit. Zároveň po nich nezůstávají tuny radioaktivních odpadů ani krajina převrácená naruby povrchovými doly a také přinášejí ekonomickou příležitost pro venkov i pro český průmysl a nová pracovní místa. Toto povídání je součástí jarního cyklu přednášek tematicky zaměřených na úspory energie v domácnosti, obnovitelné zdroje energie a ekologické stavitelství. Přednášky tohoto cyklu byly podpořeny z Evropských sociálních fondů z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a jsou zdarma. Těšíme se na Vás. Dagmar Chytilová Zápis dětí do MŠ Drasenhofen Zápis nových dětí do MŠ v rakouském Drasenhofenu proběhne v úterý 27. února od 13 do 15 hodin v Kindergarten, Drasenhofen 279. České děti, které absolvují mateřskou školu, mají možnost nastoupit školní docházku ve škole v Drasenhofenu, kde je zajištěna výuka českého jazyka, říká Jitka Foblová, česká učitelka v mateřské školce. K zápisu do MŠ potřebují rodiče pouze rodný list dítěte. 9

10 Dorostenci chtějí postoupit do krajského přeboru Výbor FC Pálava Mikulov postavil před mužstvo dorostu pro mistrovskou soutěž ročníku důležitý úkol postup do Krajského přeboru. Příprava na podzimní část začala , kdy jsme trénovali 3 týdně v prostorách hřiště FC Pálava i blízkém okolí. Po poměrně kvalitní letní přípravě, kde vzhledem k rekonstrukci škvárového hřiště a opravě travnaté plochy chyběla klukům především příprava s míčem a nácvik herních činností, se vstup do soutěže dorostu vydařil. Hned v prvním zápase vyhrála Pálava v Rosicích 6:0. V první polovině podzimní části podávalo mužstvo nevyrovnané výkony a mrzí hlavně porážky v Novosedlích 0:2, Pohořelicích a Příměticích, vždy 0:1. Po polovině podzimní části ztrácel dorost FC Pálavy na vedoucí Miroslav až 12 bodů a zdálo se, že myslet na postup je nereálné. Potom však přišel obrat a s ním i 6 zápasů bez porážky v řadě. Zejména vítězství v Hrušovanech, což je jeden z kandidátů na postup, 3:4. Florbalové družstvo starších žáků ZŠ Mikulov, Hraničářů se díky vítězství v okresním kole v Lanžhotě kvalifikovalo do krajského finále florbalové soutěže organizované Asociací školních sportovních klubů. Krajské kolo se uskutečnilo ve středu 24. ledna v Blansku. Na mikulovský tým čekala ve skupině A družstva ZŠ Blansko, Erbenova, ZŠ Dolní Bojanovice a Gymnázia z Bučovic. Skupinu B pak tvořily týmy ZŠ Znojmo, Mládeže, ZŠ Brno Bohunice, Vedlejší a Základních škol z Rájce a Lomnice. Vstup do turnaje se mikulovským výsledkově vydařil. V utkání proti domácímu týmu převzali hráči Mikulova od začátku iniciativu, vytvořili si dostatek brankových příležitostí, ale potýkali se s nepřesnostmi v koncovce. Výsledkem pak bylo je hubené, ale zasloužené vítězství 1:0. Další zápas proti bojanovickým nezačal pro tým z Mikulova šťastně. Přes optickou převahu se tentokrát z první trefy radoval je soupeř. Po změně stran se v dresu Mikulova dvěma góly Po polovině utkání jsme prohrávali 3:0. Naše mužstvo však zvládlo otočit téměř ztracené utkání se silným mužstvem a ukázalo i svou morální sílu. Remíza v těžkém utkání u vedoucího týmu Miroslavi 1:1 nás definitivně vrátila do hry o první postupové místo. Po podzimní části se můžeme připravovat na útok ze druhé pozice, kdy ztrácíme na vedoucí Miroslav tři body. Je pochopitelné, že nadějné dorostence je potřeba zkoušet i v kategorii dospělých. V podzimní části za A tým hráli dorostenci M. Prokeš a M. Šťastný a jako náhradní brankář byl pro některá utkání připraven T. Vychodil. Za B tým odehráli utkání M. Prokeš, Z. Barát, J. Koubek. Jako nejperspektivnější se prozatím jeví M. Prokeš a samozřejmě hráči, kteří již v mužstvu kategorii běžně nastoupili (M. Ondryáš a K. Polášek). Věříme, že po kvalitní zimní přípravě s maximálním využitím nové umělé trávy má toto mužstvo na splnění výkonnostního cíle, kterým je postup do Krajského přeboru Jihomoravského kraje. Trenéři František Vaněček a Radek Poredský Florbalisté ze ZŠ Hraničářů krůček od postupu do republikového finále prosadil jeho kapitán Pavel Gajan a stanovil tak konečné skóre 2:1 ve prospěch reprezentantů našeho okresu. Toto vítězství, spolu s výsledky ostatních dosud odehraných zápasů ve skupině, znamenalo jistotu postupu Mikulova do závěrečných bojů turnaje. Úvod posledního utkání Mikulova ve skupině s dalším jistým semifinalistou z Bučovic vyzněl lépe pro bučovické, kteří získali jednogólový náskok. Účelnou kombinační hrou však mikulovští získali brzy převahu na svou stranu a zisk prvního místa ve skupině A potvrdili vstřelením tří branek. Semifinálovým soupeřem Mikulova se tak stal tým ZŠ Brno-Bohunice, Vedlejší, který ve své skupině B podlehl Znojmu. Toto utkání bylo pro mikulovský tým asi nejvydařenějším v průběhu celého turnaje. Čtyřmi brankami po takřka bezchybné hře deklasoval Mikulov svého soka, dosáhl tak nejvýraznějšího vítězství dne a vybojoval si postup do finále. 10 Horní řada zleva: trenér F. Vaněček, F. Krčil, M. Forman, T. Zajíček, L. Stehlík, Z. Barát, F. Zámečník, M. Ondryáš a K. Polášek. Spodní řada zleva: D. Bachan, M. Hutr, M. Prokeš, J. Koubek, M. Šťastný, A. Žovinec a trenér R. Poredský. Ležící zleva: T. Vychodil a R. Horák. Turnaj mladších žáků První letošní fotbalový halový turnaj mladších žáků s mezinárodní účastí pořádaný MSK Břeclav byl pro hochy FC Pálava Mikulov mimořádně úspěšný. V sobotu 20. ledna se naše družstvo ještě s dalšími 7 rozdělilo do 2 hracích skupin. Ve skupině A byly MSK Břeclav A, FC Znojmo, SK Prievidza a V. Pavlovice. Skupinu B tvořila mužstva: FC Malacky, FC Pálava Mikulov, MSK Břeclav B a MSK Břeclav C. Naši mladí fotbalisté svou skupinu vyhráli bez ztráty bodu a obdržené branky s těmito průběžnými výsledky: Mikulov-Malacky 2:0 (střelci Levai, Klíma), Mikulov-Břeclav B 2:0 (Holásek, Levai), Mikulov-Břeclav C 4:0 (Toth 2, Klíma, Holásek). V semifinále se utkali s mužstvem FC Znojmo s výsledkem 1:1 (Levai). O postupu do finále rozhodovaly pokutové kopy, které dopadly v náš prospěch 2:1 (Šutera., Valenta). Ve finále byli naším soupeřem hráči MSK Břeclav A, toto utkání skončilo pro náš tým úspěšně 2:1 (Levai, Holásek). Barvy našeho mužstvo hájili hráči: Varga, Minařík, Valenta, Schwan, Svěchota, Šuba, Dvořák, Šutera, Toth, Levai, Holásek, Klíma, Svízela, Kováč. Úspěchem v turnaji naši malí fotbalisti opět potvrdili, že finanční prostředky města vkládané do rozvoje sportu mládeže jsou bezesporu účelně vynaloženy. Výsledky a především nadšení a elán hochů jsou tou největší odměnou za vynaložené trenérské úsilí. Za oba trenéry Roman Dvořák To mělo podobu derby zástupců nejjižnějších míst Moravy. Vstup do posledního utkání dne, které rozhodovalo nejen o vítězi turnaje, ale i o jediném postupujícím do republikového finále, se vydařil lépe mikulovským. Ti se ujali vedení 1:0, ale další šance již v góly neproměnili, takže tento výsledek svítil na ukazateli skóre i po skončení prvního poločasu. Do druhé půle pak vstoupili lépe hráči Znojma a po skrumáži před mikulovskou brankou bylo vyrovnáno. Obě mužstva chtěla strhnout vedení na svou stranu a před oběma bránami bylo rušno. Rozuzlení přišlo čtyři minuty před koncem zápasu, kdy se znojemští vymanili z mikulovského tlaku a rychlým protiútokem strhli vedení na svou stranu. I přes enormní snahu se už mikulovským vyrovnat nepodařilo. Po loňském třetím místě ZŠ Lanžhot v této soutěži tak získal zástupce škol břeclavského okresu stříbro. Výkon týmu mikulovské ZŠ Hraničářů patřil k ozdobám turnaje a individuální kvality jeho opor nemohly uniknout ani organizátorům krajského finále. Gólman Mikulova Radim Kapusta byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a mezi nejvýraznější postavy středečního klání se zařadili také obránce Radek Burcin a opory ofenzívy družstva Pavel Gajan a Roman Trávníček. Miroslav Pokorný, Roland Odehnal

11 Program kina Hvězda Středa 7. února v hod. Film: USA (86 min./dabing) LOVECKÁ SEZONA Jelen za všechny, všichni za medvěda. Režie: Jill Culton, Roger Allers, Anthony Stacchi Mluví: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Oldřich Vlach, Bohdan Tůma, J. Ježková, P. Tesař Mládeži přístupný od 12 let Animovaný/rodinný Vstupné: dospělí 50/děti 30 Kč Pátek 9. února ve hod. Film: VB (107 min./titulky) LET ČÍSLO září 2001 teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj cíl. Toto je příběh čtvrtého z nich. Režie: Paul Greengrass Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams, Opal Aladin Mládeži přístupný od 15 let Drama Pátek 16. února ve hod. Film: ČR Vstupné: 50 Kč GRANDHOTEL Každý člověk je někdy na světě sám Režie: David Ondříček Hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Jaroslav Plesl, Jaromír Dulava Mládeži přístupný Komedie Sobota 17. února v hod. Film: USA (97 min.) Vstupné: 50/30 Kč (89 min./dabing) MRAVENČÍ POLEPŠOVNA Gigantická bitva miniaturních rozměrů! Režie: John A. Davis Mluví: Nicolas Cage, Julia Roberts, Meryl Streep, Shirley MacLaine Mládeži přístupný Animovaný TIP Pátek 23. února v hod. Film: VB/USA Vstupné: 50/30 Kč (86 min./dabing) SPLÁCHNUTEJ Někdo skončí tam dole. Režie: David Bowers, Sam Fell Mluví: Zbyšek Pantůček, Tereza Bebarová, Martin Zahálka, Pavel Soukup, Bohdan Tůma, Lukáš Hlavica Mládeži přístupný Animovaný Sobota 24. února ve hod. Film: USA Vstupné: 50/30 Kč (107 min./titulky) SAW 3 Budete omdlévat hrůzou. Režie: Darren Lynn Bousman Hrají: Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen, Bahar Soomekh, Dina Meyer, Mpho Koaho Mládeži přístupný od 18 let Horor Vstupné: 50 Kč Promítání filmů pouze při účasti minimálně 10-ti diváků. Poznačte si do kalendáře Do Kočkohrátky aneb kočka v soudobém českém hračkářství, výstava, Regionální muzeum, každou středu a pátek od 13 do 16 hod. Čt Úsvit géniú, promítání filmu z oblasti experimentální archeologie, Gymnázium Mikulov, zač. v 17 hod., akci pořádá Muzejní spolek Mikulov. Čt Čím topit aneb obnovitelné zdroje energie, přednáška Martina Mikesky z Hnutí DUHA, CEV Pálava, zač. v 19 hod Anglie-ČR volejbal, přípravná utkání juniorských reprezentantek Anglie s juniorskými celky jihomoravského regionu, sportovní hala TJ Pálava, zač. vždy v 19 hod. So Fašanková obchůzka, Náměstí, zač. v 10 hod. Ne Alois Deutsch, vernisáž výstavy, Galerie Efram, zač. v 16 hod., výstava potrvá do Československý pohár ve volejbale, sportovní hala TJ Pálava, zač. vždy v 17 a 19 hod. Fašanková obchůzka Sobota 17. února bude patřit fašankovému reji s muzikou, maskami, svařeným vínem a koláčky. Centrem města budou procházet masky a chasa z Národopisného souboru Pálava za doprovodu dechové hudby Mikulovanka a CM Píšťalenka. V 10 hodin budou pana starostu žádat o povolení k fašankovému veselí. V 11 hodin se průvod zastaví na proboštství a od 11 do 12 hodin bude obchůzka Náměstím. Efram zahajuje novou sezonu Galerie Efram po krátké přestávce zahajuje novou výstavní sezonu. První výstavu galeristka Sylva Chludilová věnuje Aloisi Deutschovi. Tento malíř samouk je profesí advokát. Malováním se začal intenzivněji zabývat v roce A od té doby se drží techniky olejomalby a zároveň zkouší malovat i akrylovými barvami. Zatím namaloval 34 obrazů, převážně olejů na plátně, výjimečně použil jako podklad sololit nebo překližku. Tematicky se neomezuje. Od obrazů přírody, moře, které spíše Hubneme se STOBem Základní kurz snižování nadváhy v Mikulově. Informace: tel.: Vincoop Mikulov Přijmeme pracovníka do vinařsko-vinohradnické výroby a na rozvoz vína. Požadavky: dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz min. skupiny B. Informace: Vincoop Mikulov, Prodejna vinařských potřeb Brněnská 32, Mikulov Řádková inzerce Koupím dům nebo byt v Mikulově. Cena do 5 mil. Kč. Za nabídky děkuji. Tel.: REDAKČNÍ RADA Zpravodaje MěÚ Mikulov Jiří Večeřa Marcela Effenbergerová Ludmila Marcinčáková Jitka Chromá Štefan Kapičák Marie Leskovjanová Stanislava Vrbková Michal Solařík Pohlednice z Mikulovska Městské vlastivědné muzeum ve Velkých Bílovicích pořádá Výstavu pohlednic Pohořelicka a Mikulovska. Milovníci starých pohledů zde najdou na 900 pohlednic z těchto oblastí. Mnoho pohledů je z přelomu 19. a 20. století. Výstava je přístupná až do 25. března, každou neděli v době mezi a Prohlídku si lze domluvit i na tel. čísle Vstupné dobrovolné. vyvolávají vzpomínku na impresionismus, přechází k abstraktnějším tématům, kde se nechá unášet barevností a kouzlení s tvary. Vyzkoušel i portrét. Vystavoval zatím třikrát. V roce 2003 a 2004 šlo spíše o výstavy neoficiální v prostoru advokátní kanceláře, zahájené vernisáží. Poslední výstava proběhla na přelomu roku 2006/2007 v prostorách Židovské obce Brno. Mikulovské publikum se na dílo brněnského právníka a malíře v jedné osobě Aloise Deutsche může těšit od 18. února. Slavnostní vernisáž výstavy obrazů proběhne v Galerii Efram od 16 hodin. 11

12 HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz 14. února Svátek zamilovaných v HOTELU IRIS v Pavlově Romantická večeře při svíčkách, láhev sektu a nocleh ve dvoulůžkovém pokoji. Cena 800 Kč / osoba Tel.: CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Víkendové pobyty v únoru v ČR Šumava Srní Hotel ŠUMAVA, snídaně, krytý bazén ZDARMA (v hotelu Srní), dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, TV, telefon, balkon (typ C) Kč 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, TV, telefon (typ D) Kč , , Krkonoše Špindlerův Mlýn Orea hotel HORAL, polopenze, vstup do krytého bazénu a whirlpoolu (8 12 hod.) ZDARMA, LAST MOMENT! 1 a 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, hyg. zařízení, TV SAT, rádio, telefon, trezor, fén a balkon , , cena lůžko/přistýlka: 5 820/2 960 Kč, přistýlka pro děti do 6 let ZDARMA NAVŠTIVTE NÁS V NAŠÍ NOVÉ PRODEJNĚ SE SERVISEM (opravy myček, praček, TV), kterou jsme pro vás v závěru loňského roku otevřeli NA STÁLÉ ADRESE BRNĚNSKÁ 32. PŘIJMEME SERVISNÍHO TECHNIKA NA OPRAVY TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ, AUDIO ZAŘÍZENÍ. ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 21. února 2007 Distribuce února 2007 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 13. února 2007 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj MěÚ, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Jitka Chromá tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 7. února 2007

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

4/ 2014 ZKRÁŠLEME SI STRAKONICE! NEJEN 3. DUBNA MODERNÍ KOTLE SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ LIMITY SPOLEČNÝ ÚKLID MĚSTA 3. DUBNA, 14.

4/ 2014 ZKRÁŠLEME SI STRAKONICE! NEJEN 3. DUBNA MODERNÍ KOTLE SPLŇUJÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍ EKOLOGICKÉ LIMITY SPOLEČNÝ ÚKLID MĚSTA 3. DUBNA, 14. 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 4 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 4/ 2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: NOVÝ ČESTNÝ OBČAN MĚSTA STRAKONICE 2 VOLBY DO EVROPSKÉHO

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY

M Ě S T A S T R A K O N I C E STRAKONICE POVODNĚ TÉMĚŘ NEPOSTIHLY, OBCE VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP SČÍTALY ŠKODY Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 7 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 7/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: PRŮMYSLOVÉ

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více