Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne v zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4. Zpráva o činnosti rady města 5. Majetek města 6. Různé 7. Diskuse 1. Zahájení Jednání zastupitelstva města zahájil v 18:00 hod. místostarosta města a konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina všech členů a tím je zastupitelstvo ve všech bodech jednání usnášeníschopné. Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zápis z posledního zastupitelstva byl řádně ověřen, vyvěšen na úřední desce a doručen všem členům zastupitelstva. Proti zápisu nebyla vznesena připomínka. Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva jmenoval místostarosta paní Jitku Sobotkovou. Současně přivítal vedoucí ekonomického odboru Ing. Renatu Zezulákovou, vedoucího majetkového odboru Luďka Krobota, DiS. a vedoucího oddělení majetkové správy Ing. Bc. Milana Hoška MSc DiS Ověřovatelé zápisu Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje za ověřovatele zápisu MVDr. Václava Vaněčka a Mgr. Ladislava Horáka Schválení programu jednání zastupitelstva Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje program jednání tak, jak byl předložen a projednán včetně doplnění bodu č Prodej části pozemku p.č. 2237/1 v, bodu č Vzdání se funkce přísedícího u Okresního soudu Brnovenkov, bodu č Úprava stanov SVaK Ivančice a bodu č Pověření zastupitele vykonávat sňatečné obřady. 2. Náměty a připomínky občanů Přítomný občan neměl náměty ani připomínky.

2 3. Kontrola úkolů 3.1. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3/2016 Kontrolní výbor navrhl program 4. zasedání výboru, které se bude konat dne a to 1. Kontrola plnění usnesení. Zastupitelstvo vzalo zápis z kontrolního výboru č. 3/2016, včetně programu dalšího zasedání na vědomí, neboť obsahuje pouze záležitosti vyplývající ze zákona o obcích Kontrola úkolů Kontrolu úkolů provedl a projednal kontrolní výbor na svém zasedání dne Zastupitelstvo ze dne a/ Odprodej pozemků parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 190 m 2 a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 241 m 2 manželům Š. z Oslavan a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 350 m 2 a parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 50 m 2 manželům Š. z Oslavan a parc. č. 2301/2 (zahrada) o výměře 90 m 2 a parc. č. PK 523/1 (orná) o výměře 300 m 2 manželům Ch. z Oslavan vše v k. ú. Oslavany úkol trvá, v řízení, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a/ Výkup pozemků v k. ú. Padochov parc. č. PK 109 o výměře 68 m 2, parc. č. PK 120 o výměře 31 m 2, parc. č. PK 121/1 o výměře 282 m 2, parc. č. 122/1 o výměře 200 m 2 a parc. č. PK 412 o výměře 365 m 2 od manželů M. z Brna - úkol trvá Zastupitelstvo ze dne a/ Odprodej pozemku parc. č. 290/8 (ost.pl. jiná) o výměře 37 m 2 a části pozemku parc. č. 290/3 (nově dle GP p. č. 290/8 část c) o výměře 4 m 2 v k. ú. Oslavany p.ch. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 262 o výměře 231 m 2 v ; pí J.D. z Oslavan úkol trvá, v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Výkup pozemků v parc. č. 791/02 o výměře 140 m 2, parc. č. 794/2 o výměře 1910 m 2 ; Římskokatolická církev Oslavany, Kostelní 1, Oslavany v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemků v lokalitě V Zaražených v parc. č. 2536/5, 2535/7, 2535/2, 535/5, 2536/13, PK 2893, 2895/21, 2895/29, 2933/4 a v lokalitě Na Černých v k.ú. Oslavany parc. č. PK 715, 721, 726, 727, 731, 732, 733, 1082, 083, 1084, 4718; POOSLAVÍ Nová Ves družstvo žádost odložena do doby vyjasnění podmínek převodu úkol trvá, v řízení, zpracovává se geometrický plán Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 2301/20 (orná) o výměře 400 m 2 v k. ú. Oslavany manželům S. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze b) Prodej pozemku parc. č. 290/9 o výměře 26 m 2 v manž. Š. z Oslavan úkol trvá, bude se zřizovat věcné břemeno právo chůze Zastupitelstvo ze dne a) Prodej pozemku parc. č. 222/1 (ost. plocha) o výměře 300 m 2 v k.ú. Padochov p. P. z Padochova změna GP v souvislosti s ochranným pásmem, k projednání v ZM 3/2016 b) Prodej pozemků parc. č. 240/2 (ost. plocha) o výměře 68 m 2 a 241/2 (zahrada) o výměře 52 m 2 v manž. Š. z Mohelna trvá c) Prodej pozemku parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 v p. Ž. z Oslavan trvá d) Prodej pozemku parc. č. 1517/2 (zahrada) o výměře 20 m 2 v pí M. z Ivančic trvá

3 e) Prodej pozemku parc. č. 1828/2 (zahrada) o výměře 134 m 2 v manž. S. z Oslavan trvá Zastupitelstvo ze dne a) Žádost o prodej pozemku parc. č (zahrada) o výměře 166 m 2 v p. Š. z Prahy v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 1076/13, parc. č. 2636/67 a parc. č. 2636/72 v k.ú. Oslavany ze státu (ČR) na město Oslavany v řízení Zastupitelstvo ze dne a) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2 (na pozemku se nachází stavba č. p. 1145, LV č. 2564), parc. č. 2653/3 (vodní plocha - rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha - rybník) o výměře m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha rybník) o výměře m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha rybník) o výměře m2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha vodní umělá nádrž) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 (na pozemku se nachází stavba bez čp/če, zemědělská stavba bez LV) a parc. č (vodní plocha rybník) o výměře m 2, vše v, Moravskému rybářskému svazu, PS Oslavany vyvěšen záměr, objednán znalecký posudek b) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2219/8 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 62 m 2, parc. č. 2219/9 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 292 m 2, parc. č. 2219/13 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 124 m 2 a parc. č. 2219/14 (ostatní plocha, manipulační) o výměře 77 m 2 v paní K. z Oslavan v řízení (DPH) c) Žádost o prodej pozemků parc. č. 2071/1 (ost. plocha, manipulační) o výměře 349 m 2 a parc. č. 2071/3 (ost. plocha, manipulační) o výměře 231 m 2 v p. Č. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) d) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1219/2 (ost. plocha, neplodná) o výměře 59 m 2 v k.ú. Oslavany, do podílového vlastnictví p. J.H. a p. J.H. z Oslavan a pí H.Š. z Ivančic prodej schválen, v řízení (DPH) e) Žádost o prodej pozemku parc. č. 1709/2 (zahrada) o výměře 51 m 2 v, manželům Š. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) f) Žádost o prodej pozemku parc. č (zahrada) o výměře 166 m 2 v p. Š. z Prahy prodej schválen, v řízení (DPH) g) Žádost o prodej pozemků parc. č. 1721/2 (zahrada) o výměře 62 m 2 a parc. č. 1724/2 (zahrada) o výměře 84 m 2, oba v, pí P. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH) h) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) o výměře 200 m 2, v, manželům P. z Oslavan prodej schválen, v řízení (DPH + geometr. plán) i) Podmínky prodeje pozemku parc. č. 832/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 461 m 2, v (formou výběrového řízení za užití tzv. obálkové metody) ze dne a prodej pozemku parc. č. 832/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 461 m 2, v, vítězi výběrového řízení p. K.K. z Nové Vsi podmínky a prodej schváleny, smlouva podepsána, v řízení j) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 132/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 20 m 2, v k.ú. Oslavany, pí C. z Oslavan převod schválen, v řízení (DPH) k) Směna pozemků parc. č. 1527/2 (zahrada) o výměře 12 m 2, v, v majetku města Oslavany za pozemek parc. č. 1559/49 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 34 m2, v, v majetku manž. S. z Oslavan směna schválena, v řízení (DPH) Zastupitelstvo vzalo kontrolu úkolů na vědomí.

4 4.1. Zpráva o činnosti rady města od Rada města se sešla v období od do celkem na 4 schůzích a to , 09.,16. a Tři schůze byly řádné, dle schváleného harmonogramu a jedna byla mimořádná. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje zprávu o činnosti rady od tak, jak byla předložena a projednána. 5. Majetek města 5.1. Zápis z jednání majetkového výboru č. 3/2016 Výbor majetkový, investičně stavební a územně plánovací se sešel na svém zasedání č. 3/2016 dne a k projednávaným materiálům neměl připomínky ani doplnění. Zastupitelstvo vzalo zápis majetkového výboru č. 3/2016 na vědomí Nové žádosti Prodej pozemku p.č. 1963/2 (ost. plocha, jiná) v ; č.j. MUOS/00534/2016 žadatelé: manželé Š. z Oslavan parc. č. 1963/2 (ost. plocha, jiná).. o výměře 43 m 2 Jedná se o pozemek, který vznikl digitalizací operátu. Původně se měla na pozemku nacházet stavba, která tam však nikdy nebyla a řízením u KÚ Brno-venkov byl pozemek převeden na ostatní plochu, jinou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 1963/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 43 m 2, v, manželům Š. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej pozemků p.č. 1958/2 (zast. plocha) a p.č. 1964/2 (ost. plocha, jiná) v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/00535/2016 žadatel: Ing. V. z Oslavan parc. č. 1958/2 (zast. plocha, nádvoří).. o výměře 68 m 2 Pozemek se nachází přímo za domem žadatele a je zastavěn stavbou v majetku žadatele. parc. č. 1964/2 (ost. plocha, jiná). o výměře 43 m 2 Původně se měla na pozemku nacházet stavba, která tam však nikdy nebyla a řízením u KÚ Brno-venkov byl pozemek převeden na ostatní plochu, jinou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemků parc. č. 1958/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 68 m 2 a parc. č. 1964/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 43 m 2, v, Ing. V. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů.

5 Prodej pozemku p.č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří), v ; č.j. MUOS/01247/2016 žadatel: p. M. z Roudnice nad Labem parc. č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří).... o výměře 159 m 2 Pozemek se nachází u domu žadatele a jsou na něm stavby v jeho majetku. Žadatel řešil majetkový vztah k pozemku námitkou proti digitalizaci ve správním řízení u Katastrálního úřadu Brno-venkov s tím, že pozemek je jeho a odkazoval na chybný zápis v KN. Vzhledem k tomu, že žádný chybný zápis vlastnického práva nebyl nalezen, požádal o jeho odkoupení. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 1967/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 159 m 2, v, p. M. z Roudnice nad Labem, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej části pozemku p.č. 2501/42 (orná), v ; č.j. MUOS/01623/2016 žadatel: Mgr. K. z Oslavan parc. č. 2501/42 (orná)... o výměře 46 m 2 Pozemek se nachází před pozemkem v majetku žadatele (získán v exekučním řízení od původní majitelky) a plní funkci předzahrádky. Sousední pozemky byly již odprodány. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2501/42 (orná) o výměře cca 46 m 2, v, Mgr. K. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Prodej pozemku p.č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) v ; č.j. MUOS/01969/2016 žadatel: manželé P. z Oslavan parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná)... o výměře 26 m 2 Pozemek se nachází u RD žadatelů, pod zídkou (oplocením - hranice pozemku) a byl zjištěn geometrickým zaměření jiné části pozemku, kterou již ZM schválilo k prodeji. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku parc. č. 2237/1 (ost. plocha, neplodná) o výměře 26 m 2, manželům P. z Oslavan, za účelem narovnání majetkových vztahů Staré žádosti Prodej pozemku p.č. 222/1 (ost. plocha), v k.ú. Padochov; č.j. MUOS/01916/2015 žadatel: p. P. z Padochova k.ú. Padochov parc. č. 222/1 (ost. plocha).. o výměře 300 m 2 Pozemek se nachází vedle domu žadatele a plní funkci zahrady, vchodu a vjezdu do domu.

6 Žadatel nechal na svoje náklady zpracovat geometrický plán, ale následně bylo zjištěno, že část pozemku zasahuje do ochranného pásma odvodňovací stoky. Bylo zadáno nové zpracování geometrického plánu tak, aby ochranné pásmo bylo od původní výměry plánu odděleno. Úpravu geometrického plánu bude hradit město Oslavany. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku č ve výši 150,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č. 5/XI/2015 částku 1.514,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej části pozemku parc. č. 222/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře cca 300 m 2 v k.ú. Padochov, panu P. z Padochova, za cenu 150,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování původního GP, kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.514,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) a zpracování opravy geometrického plánu uhradí prodávající město Oslavany Prodej pozemků p.č. 240/2 (ost. plocha, jiná) a p.č. 241/2 (zahrada) v k.ú. Oslavany; č.j. MUOS/02152/2015 žadatelé: manželé Š. z Oslavan parc. č. 240/2 (ost. plocha, jiná).... o výměře 68 m 2 parc. č. 241/2 (zahrada). o výměře 52 m 2 Pozemky se nacházejí v oplocené zahradě žadatelů. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 240/2 (ost. plocha, jiná) o výměře 68 m 2 a parc. č. 241/2 (zahrada) o výměře 52 m 2 v k.ú. Oslavany, manželům Š. z Oslavan, za cenu 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemků budou hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). V 18:25hod. se dostavil starosta p. Vít Aldorf, čímž se počet přítomných zastupitelů zvýšil na 19 a místostarosta Ing. Svatopluk Staněk, který do této doby řídil zasedání zastupitelstva, předal slovo starostovi města Oslavany.

7 Prodej pozemku p.č. 2501/40 (orná), v ; č.j. MUOS/02351/2015 žadatel: p. Ž. z Oslavan parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 Pozemek se nachází v oplocené zahradě žadatele. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 360,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno). Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2501/40 (orná) o výměře 132 m 2 v, panu Ž. z Oslavan, za cenu 360,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) Prodej pozemku p.č. 1517/2 (zahrada) v, č.j. MUOS/02354/2015 žadatelka: pí M. z Ivančic parc. č. 1517/2 (zahrada).. o výměře 20 m 2 Pozemek se nachází v oplocené části a plní funkci předzahrádky. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 + DPH v platné výši. Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč + DPH v platné výši. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1517/2 (zahrada) o výměře 20 m 2 v, paní M. z Ivančic, za cenu 300,- Kč/m2 (+ DPH v platné výši ) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč (+ DPH v platné výši), úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč (+ DPH v platné výši) a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti) Prodej pozemku p.č. 1828/2 (zahrada) v ; č.j. MUOS/02384/2015 žadatelé: manželé S. z Oslavan parc. č. 1828/2 (zahrada).... o výměře 134 m 2 Pozemek se částečně nachází v oplocené zahradě a částečně plní funkci vjezdu ke garážím, které jsou v majetku rodiny žadatelů. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 ve výši 300,- Kč/m 2 (bez DPH, nebylo stanoveno).

8 Úhrada za ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč (bez DPH, nebylo stanoveno). Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemku parc. č. 1828/2 (zahrada) o výměře 134 m 2 v, manželům S. z Oslavan, za cenu 300,- Kč/m2 (bez DPH, nebylo stanoveno) s tím, že náklady spojené s převodem pozemku budou hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). V 18:33 hod. se dostavil vedoucí Stavebního úřadu 1. Stupně MěÚ Oslavany Ing. Vladimír Lapeš Prodej pozemků v lokalitě "Na Pískách" v ; č.j. MUOS/00960/2016 žadatel: MŘS, z. s., pobočný spolek Oslavany, Nádražní 1145/24, Oslavany parc. č. 2653/2 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2 (na pozemku se nachází budova č.p. 1145, obč. vybavenost, LV MRS, PS Oslavany) parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2 parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník)... o výměře 1963 m 2 parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník)... o výměře 779 m 2 parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník). o výměře 4969 m 2 parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník)... o výměře 6239 m 2 parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník). o výměře 27 m 2 parc. č. 2653/10 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 (na pozemku se nachází stavba bez č.p/č.e, bez LV) parc. č. 2654(vodní plocha, rybník).. o výměře 6171 m 2 Žadatel, MRS, z. s., PS Oslavany, má zájem o prodej pozemků, které se nachází v uzavřeném areálu rybochovném zařízení Na pískách, část pod rybníky (o celkové výměře m 2 ) a část jako zastavěná plocha (ocelkové výměře 85 m 2 ), za účelem narovnání majetkových vztahů a současně požádal o splátkový kalendář. Záměr o prodeji byl vyvěšen na úřední desce od do bez připomínek. Cena byla stanovena znaleckým posudkem č /2016 v celkové výši ,- Kč + DPH v platné výši. Úhrada na ZP činí dle faktury č částku 1.900,- Kč + DPH v platné výši. Zastupitelé Ing. Svatopluk Staněk a p. Jaroslav Hrubeš oznámili možný střet zájmů dle Jednacího řádu zastupitelstva 6 odst. 4, 5 z důvodu, že jsou členy Kontrolní a revizní komise Moravského rybářského svazu, z. s., PS Oslavany. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2, parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník) o výměře 1963 m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník) o výměře 4969 m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník) o výměře 6239 m 2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 a parc. č (vodní plocha, rybník) o výměře 6171 m 2, v, MRS, z. s., PS Oslavany, za celkovou částku ,- Kč + DPH v platné výši s tím, že náklady spojené s převodem pozemků bude hradit kupující (zpracování kupní smlouvy, návrhu

9 na vklad, úhrada správního poplatku spojeného s návrhem na vklad ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši, úhrada za zpracování ZP ve výši 1.900,- Kč + DPH v platné výši a jako poplatník daně z nabytí nemovité věci dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., daň z převodu nemovitosti). Zastupitelé Ing. Svatopluk Staněk a p. Jaroslav Hrubeš oznámili možný střet zájmů dle Jednacího řádu zastupitelstva 6 odst. 4, 5 z důvodu, že jsou členy Kontrolní a revizní komise Moravského rybářského svazu, z. s., PS Oslavany. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje rozložení plateb za prodej pozemků parc. č. 2653/2 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 37 m 2, parc. č. 2653/3 (vodní plocha, rybník) o výměře 164 m 2, parc. č. 2653/5 (vodní plocha, rybník) o výměře 1963 m 2, parc. č. 2653/6 (vodní plocha, rybník) o výměře 779 m 2, parc. č. 2653/7 (vodní plocha, rybník) o výměře 4969 m 2, parc. č. 2653/8 (vodní plocha, rybník) o výměře 6239 m 2, parc. č. 2653/9 (vodní plocha, rybník) o výměře 27 m 2, parc. č. 2653/10 (zast. plocha, nádvoří) o výměře 48 m 2 a parc. č (vodní plocha, rybník) o výměře 6171 m 2, v k.ú. Oslavany, MRS, z. s., PS Oslavany (v celkové výši ,- Kč vč. DPH) do dvou splátek s tím, že první splátka ve výši ,50 Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy a druhá splátka ve výši ,50 Kč bude uhrazena do Smlouva o zřízení VB č /001 (ADITIS, s.r.o., Brno); č.j. MUOS/01562/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov - č. 184, Čermák: NN příp. kab. na pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 1.000,- Kč + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov - č. 184, Čermák: NN příp. kab. na pozemku parc. č. 266/1 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána Smlouva o zřízení VB č /001 (ADITIS, s.r.o., Brno); č.j. MUOS/01577/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov-Küfhaberová: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 473/2 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 1.214,- Kč + DPH v platné výši a cena za zpracování odborného vyjádření č činí dle faktury 387,50 Kč (1/2 nákladů) + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne

10 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov-Küfhaberová: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 473/2 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána s tím, že úplata za zřízení věcného břemene činí 1.214,- Kč + DPH v platné výši a úhrada za zpracování odborného vyjádření č ve výši 387,50 Kč + DPH v platné výši Smlouva o zřízení VB č /001; č.j. MUOS/00886/2016 žadatel: ADITIS, s.r.o, Božetěchova 36, Brno Smlouva o zřízení VB se týká stavby Padochov - čp. 195, DIATKA: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 394/3 v k.ú. Padochov. Smlouva je úplatná ve výši 331,- Kč + DPH v platné výši a cena za zpracování odborného vyjádření č činí dle faktury 387,50 Kč (1/2 nákladů) + DPH v platné výši. Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /001 pro stavbu Padochov-čp. 195, DIATKA: NN přip. kab. ved. na pozemku parc. č. 394/3 v k.ú. Padochov tak, jak byla předložena a projednána s tím, že úplata za zřízení věcného břemene činí 331,- Kč + DPH v platné výši a úhrada za zpracování odborného vyjádření č ve výši 387,50 Kč + DPH v platné výši Schválení účetní závěrky společnosti Městský zámecký pivovar Oslavany, s.r.o. V souladu se Zakladatelskou listinou o založení obchodní společnosti s ručením omezeným Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o., Zámecká 1/16, PSČ , ze dne , je město Oslavany jediným společníkem této obchodní společnosti. Jako jediný společník vykonává působnost valné hromady, do jejíž pravomoci náleží mimo jiné schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti, jmenování, odvolání a odměňování jednatelů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o, Zámecká 1/16, PSČ , IČ , sestavenou ke dni a úhradu ztráty společnosti za rok 2015 převodem na neuhrazenou ztrátu minulých let v plné výši Pracovní cesta zastupitelů Město Oslavany obdrželo z partnerského města Schkeuditz v SRN pozvání pro zástupce města na městské slavnosti, které se uskuteční ve V letošním roce bude delegace malá, maximálně čtyřčlenná. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě u, rozeslaného zastupitelům města dne , se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil, budou zástupci města z řad zastupitelů pouze dva, místostarosta Ing. Staněk a držitel ocenění Ceny města Schkeuditz (SRN) Mgr. Musil.

11 Cestu místostarostovi schvaluje rada města, cestu členu zastupitelstva Mgr. Musilovi musí schválit zastupitelstvo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerského města Schkeuditz (SRN) ve dnech neuvolněnému členovi zastupitelstva města Oslavany Mgr. Miloši Musilovi tak, jak bylo předloženo a projednáno Činnost výborů Členům výborů může dle 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout zastupitelstvo za jejich práci peněžité plnění - odměnu. Rada města potom může členům komisí rady za jejich práci poskytnout finanční dar. Zastupitelstvo zřídilo celkem tři výbory a to výbor finanční, výbor kontrolní a majetkový, investičně stavební a územně plánovací výbor. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje na základě 84 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí peněžitého plnění - odměny pro členy kontrolního výboru, finančního výboru a výboru majetkového, investičně stavebního a územně plánovacího, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za jejich činnost ve výborech za období od do tak, jak bylo předloženo a projednáno Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Do funkce přísedícího byl zastupitelstvem města Oslavany zvolen p. J.S. z Oslavan dne , který se této funkce vzdává z důvodu zvolení do funkce přísedícího Krajského soudu dne na dobu 4 let. Zastupitelstvo města Oslavany bere na vědomí dané oznámení Změny stanov SVaK Ivančice Změna stanov reaguje především na potřebu řešení majetkových "vkladů" jednotlivých obcí do svazku. Stanovy nově umožňují tři způsoby, vklad majetku do hospodaření, darování majetku a mimo jiné také pronájem. Návrh stanov dále reaguje na strukturální uspořádání svazku, které bylo dosud určeno směrnicí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1598/78, Ivančice, IČ tak, jak byly předloženy a projednány. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany deleguje na řádnou valnou hromadu Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1598/78, Ivančice, IČ , starostu města Oslavany pana Víta Aldorfa a pověřuje ho, aby na řádné valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací, sídlem Kounická 1589/78, Ivančice, IČ: , hlasoval pro schválení nového znění stanov svazku obcí v souladu s usnesením zastupitelstva města Oslavany.

12 6.6. Pověření k vykonávání sňatečného obřadu Vzhledem k narůstajícímu počtu žádostí o provedení sňatečného obřadu v rámci našeho matričního obvodu (letos již 37 žádostí), je třeba pověřit vykonáváním obřadů dalšího zastupitele. V návrhu je uveden Mgr. Miloš Musil, který v minulosti obřady prováděl a byl by čtvrtým zastupitelem s pravomocí obřady provádět. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany pověřuje zastupitele Mgr. Miloše Musila prováděním sňatečných obřadů v rámci matričního obvodu města Oslavany. 7. Diskuse PhDr. Ivan Kocáb: Upozornil na handicapovaného žáka, který nastoupí školní docházku v roce 2017 a je třeba zajistit technické vybavení školy tak, aby tento žák mohl užívat prostory školy bez omezení. p. Vít Aldorf, starosta: Již jsme se touto otázkou zabývali a jednou z možností je výstavba vnějšího (venkovního) výtahu, kdy náklady by se pohybovaly okolo 2 mil. korun. Další možností je přizpůsobení výuky v přízemních prostorách školy. Řešení dané situace bude pokračovat i v součinnosti s rodiči žáka. Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta: Podal informace týkající se opravy části zámku, kdy práce by měly být ukončeny v součinnosti s památkáři do Upozornil, že z důvodu probíhajících oprav je malé nádvoří pro veřejnost zcela uzavřeno. pí Dana Koudelná: Jak bude pokračovat oprava opěrné zdi pod kostelem? p. Vít Aldorf, starosta: Oprava opěrné zdi je ukončena, provedeno bylo vyspárování a případné další úpravy je třeba řešit s vedoucím majetkového odboru p. Luďkem Krobotem, DiS. p. Ivan Ostružka: Bude se konat investiční akce E.Onu v ulici Havířská a 1. máje, týkající se položení IS do chodníků? p. Vít Aldorf, starosta: E.ON byl městem vyzván, aby písemně sdělil, kdy a kde se budou investiční akce konat. Současně starosta informoval, že na ulici Hybešova dojde k souběhu několika stavebních akcí a to kanalizace, splašková voda a oprava silnice. starosta města p. Vít Aldorf dále informoval zastupitele o tom, že výstavbu Domu chráněného bydlení nebude provádět společnost OVEREUS, neboť dle podmínek dotačního titulu není možné DCHB postavit v záplavové zóně. Oslovena však byla jiná společnost a to SENIOR Park, která nemá zájem využívat dotační tituly a nedávno ukončila podobnou výstavbu DCHB v Medlově. Nyní se projednávají bližší podmínky převodu pozemků a další podmínky spojené s výstavbou DCHB. Dále informoval o protestním mítinku Zachraňme údolí řeky Oslavy, proti výstavbě přehrady v Čučicích, resp. v údolí řeky Oslavy a Chvojnice, který se bude konat v neděli

13 od 14:00 hod. na náměstí 13. prosince v Oslavanech a o dnešním jednání s ministrem ŽP ČR Brabcem o této problematice. Jednání zastupitelstva ukončil starosta v 19:43 hod. ověřovatelé: starosta Vít Aldorf... zapsala: Jitka Sobotková Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově

ZÁPIS č. 35. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer na Čachrově ZÁPIS č. 35 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne 28.8.2014 od 20.00 hodin v restauraci.ěedlbauer" na Čachrově Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisovatelka: Anna Vítovcová

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis č. 5/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 5/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 5/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Josef Nešněra, Jaroslav Taraba, Markéta

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.3.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více