NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 18/říjen/2008 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 Plavecké kurzy pro batolata ve Sportareálu K oblíbeným a hojně navštěvovaným kurzům v českolipském Sportareálu patří plavání s batolaty. Se svými ratolestmi chodí pravidelně plavat maminky, tatínkové i prarodiče. Podobné kurzy pod vedením zkušených lektorů jsou zde organizovány teprve od chvíle, kdy byl celý areál zrekonstruován a v bazénové části přibyly atrakce a bazénky pro děti. Kromě plavání s ročními a dvouletými dětmi tu organizují také kurzy plávání rodičů s dětmi tříletými, čtyřletými a pětiletými. Plavání má výborný vliv na psychomotorický rozvoj dětí. Absolventi našich kurzů se mnohem lépe vyvíjejí jak po motorické tak psychické stránce, zkonstatovala odborná lektorka Blanka Šafrová. A kdy se pozná, zda z batolete vyroste talentovaný plavec? Podle Blanky Šafrové se plavecké vlohy rozpoznají nejdříve u pětiletého dítěte. Avšak o budoucí kariéru závodních plavců tu vůbec nejde. Mnohem podstatnější je radost z pohybu a to, že se dětem naše kurzy líbí, prohlásila Iveta Žižková, ředitelka příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, která celý areál spravuje. Foto: Eva Markgrafová Z bloku starostky Blíží se 90. výročí vzniku samostatného československého státu, a proto bych Vás v první řadě chtěla pozvat na tradiční oslavu, kterou pořádáme během státního svátku 28. října. Tentokrát jsme ji spojili také s koncertem sborového zpěvu, který u příležitosti letošního jubilea Pěveckého sboru severočeských učitelů spolupořádáme v Kulturním domě Crystal od 16 hodin. Nezapomněli jsme však ani na lampiónový průvod, se kterým se vydáme podobně jako vloni do areálu vodního hradu, kde celou oslavu ukončíme opékáním vuřtů. Kdybych měla rekapitulovat události uplynulých dnů, tak bych připomněla zejména ty, které jsme zaměřili na vaši bezpečnost a bezpečnost silničního provozu. Již koncem září se uskutečnil Den s policií. Počasí nám přálo, a tak na sosnovský autodrom, kde celá akce probíhala, přišly stovky návštěvníků. Domnívám se proto, že svůj hlavní cíl přiblížit a popularizovat práci policistů a záchranářů - splnila. Věřím, že stejně úspěšný bude i Týden bezpečí, který si na 13. až 17. října pro různé věkové kategorie připravila Skupina prevence kriminality a výuky při Městské policii Česká Lípa. Společně k bezpečí je pak název dalšího zajímavého projektu, na který jsme letos získali dotaci od ministerstva vnitra. Cílovou skupinou jsou v tomto případě naši senioři. Všichni víme, že tato věková kategorie je díky své důvěřivosti častým terčem různých podvodníků, a tak se je před možným nebezpečím snažíme ochránit tím, že zhruba stovce českolipských seniorů byly na jejich dveře namontovány bezpečnostní prvky. V neposlední řadě bych se dnes chtěla zmínit o celostátní kampani Na kolo jen s přilbou, jejímž cílem je propagace nošení přileb u cyklistů do 15 let. Ačkoliv povinnost již několik let vyplývá ze zákona, zdaleka ne všichni cyklisté to vědí a dodržují. V rámci kampaně jsme proto opět prostřednictvím našich základních škol vyhlásili soutěž. Uzávěrka je 31. října a jedinou soutěžní podmínkou je fotografie, ze které je patrné, že školák jezdí na kole s přilbou. Milí školáci, nová jízdní kola pro dva vylosované vítěze jsou již připravena. Účastníkům soutěže přeji hodně štěstí a s vámi všemi se těším na viděnou 28. října. Hana Moudrá

2 č. 18 z radnice říjen 2008 Vloni bylo méně přestupků, ale větší pokuty Oddělení místních daní a poplatků informuje Zástupce ředitele českolipské městské policie Antonína Doležala jsme požádali, aby zhodnotil průběh letošního roku z pohledu českolipských strážníků. Pokud nebudu srovnávat celý rok, ale uplynulé III. čtvrtletí, tak ve srovnání s tímto III. čtvrtletím minulého roku řešila městská policie přibližně o více jak 200 přestupků více. Celkem jich bylo jenom v blokovém řízení řešeno 1507, což představuje částku 616 tis. Kč. Počet tzv. domluv se pohybuje kolem dalších 500 případů a ve správním řízení skončilo asi 80 pachatelů přestupku, vypočítává Antonín Doležal. Ačkoliv ve stejném období loňského roku bylo řešeno méně přestupků, na pokutách bylo vloni vybráno o 200 tis. Kč více. Důvodem byl útlum měření rychlosti v tomto roce a tím i snížení počtu přestupků na tomto úseku, kde je daná pevná a vyšší sankce (1 tis. Kč). Naopak letošní vyšší počet přestupků v relativně nižších sankčních hodnotách ovlivnila podle zástupce ředitele častější přítomnost strážníků v problémových lokalitách, jakou je například sídliště Sever. Na adresu prevence a regulace stoupajícího dopravního provozu Antonín Doležal zdůraznil, že měření rychlosti provádí MP Česká Lípa pouze nahodile. Zhruba 2x měsíčně se tak nedovolená rychlost měří v místech přechodů, školských zařízení nebo tam, kde už vlivem rychlosti vozidel došlo k těžkým dopravním nehodám. Také se měří i v ulicích, kde si na rychlost jízdy vozidel stěžují zdejší obyvatelé. Velký pokles přestupků byl zaznamenán i na úseku odtahu motorových vozidel tvořících překážky v silničním provozu. Oproti loňským 155 odtahům jich je v letošním třetím čtvrtletí o 100 méně. I zde došlo k preventivnímu účinku tohoto nepříjemného opatření. A jak je na tom strážnice s personálem. Má v současné době plný počet strážníků? Po relativně delší době stabilního personálního stavu se v současné době dostala městská policie do období, kdy několik strážníků ukončilo u městské policie svůj pracovní poměr z důvodu nástupu služebního poměru u Policie ČR nebo Armády ČR. Proto bylo přijato celkem pět nových strážníků čekatelů, kteří je nahradili. Nově přijatí strážníci tak mají několik měsíců na to, aby se odborně připravili a zdárně absolvovali všechny předepsané testy a zkoušky. Teprve potom se z nich stanou strážníci se vším všudy. Městská policie se proto připravuje na nové rozdělení strážníků do jednotlivých rajónů. Jakmile bude výměna provečdena, zveřejníme ji i v MN. (red) Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za KO ) byla 25. září (viz Obecně závazná vyhláška č. 5/2007) a místního poplatku ze psů byla 30. září (viz Obecně závazná vyhláška č. 4/2007). U poplatku za KO bylo ukončeno vyměřovací řízení za období 2003 až Dlužníci byli vyzváni, aby nedoplatek zaplatili v náhradní lhůtě ( 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o správě daní a poplatků ) a zároveň byli upozorněni, že po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vymáhání k exekuci! V současné době jsme začali rozesílat dlužníkům výzvy podle 44 zákona o správě daní a poplatků ke splnění ohlašovací povinnosti. U poplatku za KO se jedná o období rok 2006, 2007 a 2008 a u poplatku ze psů za rok Výzvy připomínají poplatníkům, aby oznámili, zda trvají podmínky k poplatkové povinnosti za uvedené období (pes mohl zemřít nebo dle obecně závazné vyhlášky mohl být poplatník osvobozen od placení poplatku, apod.). Poplatník by měl začít jednat se správcem poplatku, případně poplatek neprodleně zaplatit. U poplatku za KO - rok ,00 Kč, rok ,00 Kč a rok ,00 Kč). Nebude-li dlužník reagovat, správce nedoplatky vyměří platebním výměrem a současně navýší na trojnásobek ( 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ). Způsob placení poplatku Při úhradě poplatku postupuje správce poplatku v souladu s 59 dost. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení se úhrada poplatku použije nejprve na úhradu nejstarších nedoplatků. Např. poplatník zaplatí složenku, na které je uvedeno období - rok Protože má nedoplatek v roce 2007, musí správce poplatku zaúčtovat platbu do tohoto období a v roce 2008 zůstává nedoplatek. Znovu upozorňujeme, že rodné číslo není vždy správný variabilní symbol pro úhradu poplatku za KO. Mohou jej používat občané, kteří platí poplatek pouze za sebe. Pokud je více lidí ve sloučené domácnosti, platí variabilní symbol uvedený na složence. Stále více poplatníků má zájem o placení poplatku za KO prostřednictvím SIPO! Nabízíme také Vám tuto možnost! Libuše KUBEŠOVÁ vedoucí oddělení místních daní a poplatků Rada města Česká Lípa schválila pro rok 2009 úpravu nájemného v městských bytech, a to ve výši maximálních přírůstků dle zákona č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Stavební bytové družstvo SEVER v současné době spravuje pro město Česká Lípa celkem 426 bytových jednotek, jednostranné zvyšování nájemného se však dotkne pouze 178 městských bytů, neboť zákon o jednostranném 2 Nájemné v městských bytech pro rok 2009 zvyšování nájemného se nevztahuje na nájemné v bytech zvláštního určení a nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace. Ze zákona dále vyplývá, že pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu až do roku Zvýšení nájemného nesmí být vyšší než maxi-mální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m 2 podlahové plochy bytu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje a zveřej-ňuje formou sdělení ve Sbírce zákonů s účinností od 11. června 2008 pro Českou Lípu: cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1 m 2-39,08 Kč /může být dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010/. pro rok 2009 platí: maximální přírůstky měsíčního nájemného byty I. kategorie max. přírůstek 37,8% byty II. kategorie max. přírůstek 48,0% byty III. kategorie max. přírůstek 57,8% byty IV. kategorie max. přírůstek 71,6% kategorie bytu stávající nájemné v Kč/m 2 přírůstek měsíčního nájemného maximální přírůstek nájemné při využití max.přírůstku na r v% na r v Kč/m 2 na r v Kč/m 2 minimum maximum I.. 20, ,8 7,78 28,35 II.. 17, ,0 8,56 26,39 III.. 15, ,8 9,07 24,77 IV. 13, ,6 9,50 22,77 Nájemné v obecním bytě I. kategorie o výměře 56,35 m 2 tak při využití max. přírůstku 37,8 % podraží z 1 159,12 Kč na konečných 1 597,52 Kč. (kam)

3 investice říjen 2008 č. 18 Jezerní biotopo v Městském parku Na 28. října, kdy si budeme připomínat 90. výročí československé státnosti, připravilo město Česká Lípa také slavnostní předání nově zrekonstruovaného jezírka v Městském parku. Stavba byla zahájena již koncem loňského roku a byla provedena v rámci postupné revitalizace parku, kam se tak opět vrátilo zajímavé vodní zákoutí. Jak připomíná místostarosta Jan Stejskal, investice byla rozfázována do několika na sebe navazujících etap. V první řadě jsme museli polorozpadlé jezírko vyčistit od bahna a náletových dřevin. Ale dříve, než jsme se mohli pustit do čištění, bylo nezbytné zjistit, jak je to s vodou. Proto celá stavba začala vloni průzkumným hydrologickým vrtem, který byl hluboký 280 metrů a včetně pažení a cementace jej prováděla firma Aquatest Praha. Letos na jaře si pak stavbu převzala firma Ingstav Doksy, která vedle betonové nádrže vybudovala také drenážní systém a rozvody dešťové kanalizace. Teprve po dokončení těchto prací bylo jezírko připraveno na položení vlastní technologie, s jejíž instalací jsme začali v srpnu, podotýká místostarosta a upřesňuje, Úštěku, prozrazuje koordinátor investic Petr Tadlík. Vlastní technologie pak obsahuje například dodávku a montáž f iltračního všechny jmenované etapy rekonstrukce, tj. včetně vrtu, stavby nádrže, instalace technologie a osazení rostlin, se pohybuje kolem systému, rozvody filtračních trubek, rozvody čisté vody, vystrojení čerpadlové šachty s automatickým dopouštěním vody z vrtané studny a čistící sadu s vysavačem nečistot, vypočítává místostarosta Jan Stejskal. Předposlední fází bude napuštění jezírka a osazení vodních rostlin v mělké části jezírka, což musí být provedeno ještě na podzim, aby rostlinky stihly zakořenit a do budoucna nám vytvořily zajímavý přírodní biotop. Úplně poslední fází je dovybavení vrtané studny a osazení čerpadla na automatické dočerpávání vody, což provede děčínská firma MIOS za 280 tis. Kč. Celková částka zahrnující 6,5 mil. korun. Doufám, že se nové jezírko bude líbit. Jediné, z čeho máme obavy, je vandalizmus, který nás všechny stojí hodně nervů i peněz, smutně konstatuje místostarosta. Už když se jezírko budovalo, měli dodavatelé problémy. Například s dětmi, které se chtěly projíždět v čerstvém betonu. S velkou obezřetností se pokládala také fólie, neboť, jak se ukázalo, o tu byl velký zájem. Než ji však mohli dělníci položit, muselo být jezírko znovu vyčištěno, protože někteří návštěvníci si ho pletli s odpadkovým košem, kam někdo odhodil i plastovou židli, dodává závěrem místostarosta. (ema) elektropřípojku nízkého napětí v celkové délce 160 m vybudovala českolipská f irma Statomi. Znojemská firma Monika Tichy s. r. o., se zase postarala o dodávku a montáž technologie pro úpravu vody. Součástí těchto prací bylo nejenom položení hydroizolační fólie na dno a stěny nádrže, ale i položení kamenného obkladu na šikmé stěny a horní hrany nádrže. Jde o přírodní čedičový kámen z lomu Dubičná 3

4 č. 17 z radnice říjen 2008 Letošní Den s policií V součinnosti s Policií ČR, Městskou policií Česká Lípa, Hasičským záchranným sborem Česká Lípa a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, uspořádalo město Česká Lípa již sedmým rokem akci Den s policií. Celodenní akce probíhala na autodromu v Sosnové a jejím cílem bylo přiblížit veřejnosti a zejména dětem a mládeži nejenom práci samotných policistů ale také příslušníků dalších složek integrovaného záchranného systému. Díky tomu mohli návštěvníci, kterých přišlo několik stovek, zajímavě strávit volný čas. Například děti využily možnost usednout do policejního a hasičského auta, prohlédnout si vybavení záchranky. U městských policistů se poučily o správné výbavě jízdního kola a při jízdě zručnosti soutěžily o zajímavé ceny. Jak se berou otisky prstů se dozvěděly od techniků kriminální policie a je samozřejmé, že si to hned chtěly i vyzkoušet. Měly také možnost zkusit si střelbu ze vzduchovky, nebo vyzkoušet své střelecké dovednosti na laserové střelnici. Velký ohlas publika sklidili policejní psovodi se speciálně vycvičenými služebními psy a také pražská jízdní policie, která předvedla část ze svého výcviku. Dospělé zaujala především ukázka příslušníků stálé pořádkové jednotky policie okresu Česká Lípa, takzvaní těžkooděnci, kteří demonstrovali zadržení nebezpečného pachatele a dále pak hasičský záchranný sbor a zdravotnická záchranná služba při simulované dopravní nehodě. Díky této akci měla veřejnost možnost poznat práci policistů z jiné stránky, než jako represivního orgánu, prohlédnout si jejich vybavení, techniku zásahové vozidla, radary a tím si utříbit názor na jejich práci. Ráda bych proto poděkovala všem, kteří se s námi letos podíleli na přípravě a organizaci této prezentační akce, která má dva hlavní cíle. Zvýšit povědomí o bezpečnosti a prezentovat práci těch, na které se obracíme, když je nám nejhůř, zkonstatovala na adresu této akce starostka Hana Moudrá. Foto z akce Den s policií: Zdeněk Richter ml. 4

5 pravidelné rubriky říjen 2008 č. 17 Volná pracovní místa je možné hlásit přes internet Úřad práce eviduje volná pracovní místa a zveřejňuje je pro všechny, kteří hledají nové zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni oznamovat volná pracovní místa příslušnému úřadu práce do 10 dnů, informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Současně jsou zaměstnavatelé povinni oznamovat úřadu práce také obsazení těchto pracovních míst. Podle tiskové mluvčí existuje několik možností pro zaměstnavatele, jak volná místa oznamovat. Nejčastěji je to telefonicky nebo elektronickou cestou prostřednictvím u, kdy zaměstnavatel obdrží od úřadu práce hlášenku volného místa a vyplněnou ji zašle zpět em úřadu práce. V současné době mohou zaměstnavatelé svá volná pracovní místa zadávat i rušit zcela sami, prostřednictvím internetového Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně na adrese v sekci Zaměstnanost, vysvětluje tisková mluvčí Marcela Ottová. Na této internetové adrese zaměstnavatel nejprve o tuto možnost může požádat a stanoví své přístupové heslo. Následně Hasiči informují úřad práce zpřístupní vlastní obsluhu zadávání a rušení volných míst. Ze strany úřadu práce dochází ke kontrole zadávaných volných míst z hlediska diskriminačních podmínek, které nesmí být v nabídkách uváděné, informuje dále tisková mluvčí. Kontaktní pracovnice pro vedení nabídky volných pracovních míst na Úřadu práce v České Lípě je slečna Lucie Němečková, telefonický kontakt Ze strany zaměstnavatelů je tento způsob komunikace s úřadem práce stále více využívaný. Podle tiskové mluvčí v současné době využívá tuto možnost zveřejňování volných pracovních míst v našem okrese již 80 zaměstnavatelů. Všechna volná pracovní místa se následně zveřejňují v listinné podobě na všech pracovištích úřadu práce v okrese Česká Lípa a současně na internetovém Portálu MPSV, kde jsou pracovní místa rozdělena například podle profesí nebo podle okresu, ve kterém jsou nabízena. Vyhledávání v internetové databázi je jednoduché a přístupné pro širokou veřejnost. V prostorách úřadu práce jsou za tímto účelem k dispozici samoobslužné kiosky s volným přístupem do databáze volných pracovních míst, doplňuje tisková mluvčí. Marcela OTTOVÁ tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Klíčky od užitkového vozu předal českolipským dobrovolnými hasičům za přítomnosti ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Josefa Zajíčka a hejtmana LK Petra Skokana ministr vnitra Ivan Langer. Starší vícemístné vozidlo Zn. VW Transporter pochází z majetku ministerstva vnitra, které se rozhodlo věnovat ho našim dobrovolným hasičům, kde si najde širší využití a ještě nějaký ten rok velice dobře poslouží, zkonstatoval místostarosta Tomáš Vlček. Městská policie Týden preventivních činností si na 13. až 17. října pro různé věkové skupiny připravila Skupina prevence kriminality a výuky při Městské policii Česká Lípa. Hlavním cílem je oslovit nejenom ty nejmenší, ale i další věkové kategorie, zejména pak naše seniory. Většina programu, který je zaměřen na cílené skupiny, byla situována na dětské dopravním hřišti. Zatímco široká veřejnost byla hned první den této akce, a to oslovena na prostranství mezi OD Andy a Delvita, kde si zájemci mohli vyzkoušet například jízdu na mobilním dopravním hřišti nebo v trenažéru formule. Svou exhibici zde předvedl i trojnásobný mistr světa a vítěz českého poháru v biketrialu v r.2002 Martin Šimůnek. Zápach spálených pneumatik a zcela zdemolovanou dopravní značku při kontrolní činnosti zjistili nad ránem na sídlišti Špičák v České Lípě strážníci městské policie. Následně nedaleko místa dopravní nehody zahlédli i zastavující poškozené vozidlo, ze kterého se snažil uprchnout jeho řidič. Asi po 100 metrové honičce se strážníky skončil tento následně s pouty na rukou. Jednadvacetiletého cizince podezřelého z tr. činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterému bylo následně naměřeno 2,15 0 / 00 alkoholu v krvi, si převzali na místě policisté Policie ČR. NsP Nemocnice má novou ergoterapeutku Ergoterapeutka Iva Truhlářová se bude pacientům věnovat na základě lékařského doporučení a to zejména pacientům po cévní mozkové příhodě, totální endoprotéze a amputaci dolních končetin. V úzké spolupráci s fyzioterapeutem a lékařem chce pomoci pacientům k znovuzískání a upevnění jejich samostatnosti v rámci sebeobsluhy v nejvyšší možné míře. Například u pacientů po amputaci procvičovat přesuny na mechanický vozík a ovládání vozíku. U pacientů po TEP bude učit trikové pohyby, hovořit s nimi o nejvhodnějším typu kompenzační pomůcky právě pro ně a pro jejich domácí prostředí. Ergoterapie je součástí léčebné rehabilitace, tedy součástí komplexní péče o pacienta během jeho hospitalizace nebo jako ambulantní způsob léčby, pomáhá znovu získávat nemocí či úrazem ztracené dovednosti nebo je kompenzovat či nahradit, povzbuzuje pacienta, odpoutává jeho pozornost od nemoci, dopomáhá v návratu handicapovaného člověka do sociální oblasti. Ergoterapie využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou trvale nebo dočasně fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postižení. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. 5

6 historie č. 18 říjen 2008 Utváření města - peníze v oběhu V závěru 19. století byli běžně občané vybaveni řadou různých dokladů, třebaže stále chyběl ten z našeho hlediska nejdůležitější, občanská legitimace. Nahrazoval ji křestní list. Jeho doplňkem byl list domovský. Téměř každá rodina měla Sparbuch, spořitelní knížku na jejichž stránkách se mohl těšit z úspor a připsaného úroku. Pohyboval se kolem čtyř procent. Jindy zase doma rodiny chovaly úrokovou knížku, v níž byla zapsána výpůjčka peněz s potřebným úrokem a dělaly se tam zápisy o splátkách. Jednotlivé spořitelny měly své samostatné vkladní knížky. V České Lípě byly potištěny ochrannými znaky včetně vodoznaku. Základní prvky skvělého grafického díla byly vlastně tři. Nejprve to byl městský znak, za druhé bylo užito symbolu včely a za třetí bylo užíváno vyobrazení úlu soudkového tvaru. Podobně tomu bylo i v jiných městech, jen rozložení znaků a způsob provedení šrafování na přilehlých plochách se skutečně různil. Včela a úl byly znakem píle a střádání. Tak jako v přírodě včela snáší pyl po zrnkách a v úle se kapka po kapce střádá med, tak do spořitelny se nosí korunka po korunce a s úrokem pomalu rostou vklady. Kdekterý učitel ve městě i na venkově se zabýval včelařstvím a bylo zvykem vykládat žákům o píli včel a nesmírné soudržnosti jejich vysoce organizovaného společenstva. Včelaři se stali uctívanou vrstvou společnosti. Psalo se o nich v čítankách a velebily je v básních. V české obrozenecké inteligenci se objevil František Cyril Kampelík(1805-l872}, kterého pokládáme za zakladatele drobného lidového peněžnictví u nás. Na českém venkově vznikla sít po něm nazvaných kampeliček a Němci podle stejných zásad zase budovali raiffeisenky. Zásadami lidového peněžnictví se řídila i filosofie městských spořitelen. Co jednomu nemožno, to všem spojenými silami snadno. Chtěje podpory ve svízelu, podporuj také sám. Kdož neostříhá groše, sám nestojí za tolar. Kampelík měl řadu dalších zajímavých hesel, kterými prokládal své články. Psal i o mnoha jiných tématech, zvláště týkajících se hospodářských poměrů na venkově. Z jeho myšlenek by bylo možné sestavit celý slovník pouček. Občas se stávalo, že nepoctivci vybrali kasu a zfalšovali doklady. Pro drobné střadatele to byla těžká rána a často se stávalo, že ani takový kasír to neunesl a raději se zastřelil. Hořkým zjištěním je, že jménem Kampelíkovým se po roce 1989 zaštítili někteří jedinci a na různých místech naší země přilákali mnoho důvěřivých lidí, zvláště ze starší generace, a ti odevzdali množství svých prostředků do vyhlašovaných kampeliček. Jak to skončilo, je dobře známo. Velká hanebnost. Ladislav SMEJKAL 6 Z historického kalendáře Červený dům l5. října 1933 otevřela Česká Lípa městské muzeum v letohrádku z roku Muzeum vzniklo ale mnohem dříve, a to v roce 1900 a bylo umístěno ve druhém patře radnice. Po první světové válce byly jeho místnosti uzavřeny, protože je potřeboval pro svůj provoz městský úřad. Sbírky byly složeny na půdu a částečně byly vráceny původnímu majiteli. K novému rozhodování o osudu muzea došlo až na konci dvacátých let. Čerstvě jmenovaný městský knihovník Karl Bienert (1902-l950) předložil v roce 1929 plán na rozšíření městské knihovny, která se nacházela ve Wedrichově muzeu u městského parku. Zdejší muzeum ná-leželo podle továrníkovy poslední vůle městu. Obsahovalo přírodniny, vycpaniny, ale i památky umělecko-historické. Důležitá byla kolekce numismatická. Město dalo toto muzeum společně s historickou knihovnou Wedrichovou odborně posoudit a posudek byl příznivý. Vznikla myšlenka založit větší přírodovědné tzv. lovecké muzeum, Zatrhli jsme pro vás do něhož přispělo i několik loveckých spolků. Plán se ale neuskutečnil, mimo jiné i proto, že pro městskou knihovnu nebyl získán nový a lepší prostor. Při příležitosti těchto zásahů bylo také znovu oceněno i městské muzeum a bylo rozhodnuto restaurovat lovecký zámeček Červený dům a to u příležitosti blížícího se čtyřstého výročí jeho postavení. Sestavením nové sbírkové kolekce byli pověřeni: mladá archeoložka Camilla Streitová, knihovník a archivář Karl Bienert a sběratel a umělecký historik Karl Bondy. Jemu také bylo svěřeno vedení muzea po jeho otevření. V dubnu 1938 neunesl tíži doby a spáchal sebevraždu pod vlivem zdrcujících zpráv o osudu Židů v okupovaném Rakousku. Konec třicetileté války 24. října 1648 byl podepsán Westfálský mír. Ukončil válku mezi Habsburky a jejich protivníky trvající třicet let. Švédové, kteří téměř deset let obtěžovali Českou Lípu svými výpady spojenými s nuce-nými válečnými do-dávkami, neodtáhli z kraje hned. Až v roce 1650 si nechali vyplatit vysoké válečné náhrady a zemi opustili. 24. června 1650 byl v České Lípě konečně vyhlášen mír. Jiná byla Lípa renezančních pánů Berků a Wartenberků a k nepoznání se změnila po dlouhé válce. Mnoho měšťanů odešlo pro víru do exilu a již se nikdy nevrátili. Kolik lidí se stalo obětí nešťastných incidentů zejména na jejím konci. Česká Lípa ale dostala klášter s gymnáziem založený Albrechtem z Valdštejna, který přežil pád vévodův a jeho studenti se stali významnou složkou severočeské inteligence, která usilovala o postupnou obnovu zpustošené země. Ladislav SMEJKAL

7 různé říjen 2008 č. 18 Česká Lípa rozdělovala výtěžek z výherních hracích přístrojů Zastupitelé města Česká Lípa se na svém zářijovém zasedání mimo jiné zabývali také rozdělením výtěžku z výherních hracích přístrojů. Výtěžek z VHP získává město ze zákona a jeho úkolem je věnovat takto získané prostředky na podporu sportu, kultury či sociálních aktivit. V letošním roce to bylo již podruhé, co zastupitelé finance rozdělovali. Konkrétně se jednalo o částku ve výši cca 720 tis. Kč. V prvním kole letošního roku to bylo o něco více a to 800 tisíc korun. Rozdělování výtěžku z výherních hracích přístrojů probíhá v České Lípě pravidelně dvakrát do roka. Konkrétní rozdělení financí a zvolená oblast je v kompetenci zastupitelstva města, připomíná starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. Jako každoročně tyto finance putují na podporu činností v oblasti kultury a sportu, ale mohou být použity například i jako příspěvek na činnost dětí a mládeže, upřesňuje starostka Hana Moudrá. Nejvyšší částku ve výši 100 tis. Kč poukázali zastupitelé hudební agentuře Trifolium jako sponzorský příspěvek na organizaci mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica 2008, který v současné době právě vrcholí. Stejná částka, tedy 100 tis. Kč, je určena jako příspěvek na druhé pololetí na provoz na dobu neurčitou nebytové prostory českolipskému kinu Crystal. Nemalá finanční výpomoc putuje také na Základní školu 28. října na sídlišti Špičák, která 70 tis. příspěvek využije na vybavení studia dětské televize. Za zmínku dále stojí finanční podpora ve výši 60 tis. Kč Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě na realizaci zajímavé expozice Hurá do školy. Z těchto financí muzeum uhradí například nákup vitrín, jejich zakrytí proti UV záření a kopie školních obrazů a sbírek z Pedagogického muzea v Praze. Částkou 30 tis. Kč českolipští zastupitelé podpořili také Divadelní klub mladých při Obchodní akademii Česká Lípa a jejich letošní 40. výročí. Organizaci Člověk v tísni z těchto prostředků náleží částka 35 tis. Kč na realizaci sociální terénní práce na Českolipsku. V neposlední řadě byla prostředky z výherních hracích přístrojů podpořena také činnost českolipské městské policie. Díky 20 tis. příspěvku pro MP tak vznikne na dětském dopravním hřišti koutek s pískovištěm a dřevěnou prolézačkou. Další finanční prostředky putují na vlastní aktivity místního Kulturního domu Crystal, Českého rybářského svazu, Jezdeckého klubu, společnosti AQUA PRESS či klubu Sport RELAX. Město Česká Lípa oznamuje záměr pronajmout v prvním patře objektu kulturního domu Crystal, Česká Lípa, B. Němcové 2942 kancelář o celkové výměře 24 m 2 Cena: 1.600,- Kč/ m 2 /rok + poplatek za energie paušál 500,- Kč + DPH (cena je stanovena jako obvyklá v daném čase a místě) Kritériem pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení bude charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa). Další informace mohou zájemci získat v kulturním domě Crystal, Česká Lípa, ul. Boženy Němcové 2942, 1. poschodí Tereza Badinová (tel ). Do výběrového řízení budou zařazeny pouze nabídky předložené písemnou formou v zalepené obálce označené Výběrové řízení pronájem KD Crystal 1. patro kancelář, zaslané na adresu příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa a doručené nejpozději do do hodin. Výstavu zahrádkářských výpěstků, kterou počátkem října uspořádaly v České Lípě ZO Českého zahrádkářského svazu Česká Lípa a Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Česká Lípa, si do Domu zahrádkářů v Sokolské ulici přišli prohlédnout také starostka Hana Moudrá a místostarosta Jan Stejskal. Mezi vystavenými exponáty je zaujaly zejména kdoule. Foto: Eva Markgrafová Začíná XXXII. Českolipský divadelní podzim čtvrtek od 19,30 hodin Jarek Hylebrant: SMÍM TĚ POLÍBIT, NEŽ CHCÍPNU? Repríza strhujícího příběhu prokletých básníků Arthura Rimbauda a Paula Verlaina, Evropa 19. století Se svou genialitou chtěli změnit svět a dokázali to! Inscenace získala několik ocenění na krajské přehlídce v Děčíně. Divadlo Michala Vaňka Nový Bor. Vstupné 80 Kč Svaz českých potápěčů Berkova 100 v České Lípě PRONAJME ZAŘÍZENOU HOSPODU a další nebytové prostory v přízemí (prodejny) i patrech objektu (kanceláře) Bližší informace tel , , POZOROVACÍ FOTO LETY! z letiště LADA Česká Lípa DÁRKOVÉ POUKAZY jako vánoční dárek! SVATEBNÍ LETY FIREMNÍ AKCE Vše objednejte na: (tel.: ) PRODEJNA NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V ČESKÉ LÍPĚ nabízí k prodeji: - řezané, hrnkové a umělé květiny - svítilny a vázy - bílou drť k obsypání hrobů - zeminu a mulčovací kůru - široký sortiment svíček apod. dále nabízíme pomníky z přírodního kamene a teraca a veškeré opravy hrobů včetně nápisů Kamenictví Vrzák Aleš Janáčkova 1062 Česká Lípa tel , mob

8 směrnice říjen 2008 č. 18 SMĚRNICE RADY MĚSTA O poskytování finančních prostředků z fondu Rady města Česká Lípa 1. Úvodní ustanovení 1.1. Směrnice určuje závazná pravidla při poskytování finančních příspěvků z fondu Rady města Česká Lípa zejména na rozvoj kultury, sportu, zabezpečování volnočasových aktivit občanů, zvláště dětí a mládeže, realizaci úkolů v oblasti sociální péče a zdravotnictví, ochrany životního prostředí a reprezentace města Směrnice upravuje postavení a vymezení povinností, oprávnění a odpovědností žadatelů o finanční příspěvek na straně jedné a zaměstnanců města na straně druhé Hlavním cílem směrnice je a) zabezpečit, prověřovat a vyhodnocovat jednotný postup při poskytování finančních příspěvků z fondu Rady města Česká Lípa, b) zamezit nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s finančními prostředky města Pokyny obsažené v této směrnici jsou v souladu se směrnicí městského úřadu č. 1/2003 o výkonu interního auditu a směrnicí č. 2/2003 o finanční kontrole. 2. Vymezení základních pojmů 2.1. Fond rady města tvoří objem finančních prostředků města schválených zastupitelstvem města v rozpočtu běžného roku Příspěvek je možno poskytovat právnickým a fyzickým osobám (dále žadatelé) Správcem fondu rady města je oddělení vnitřních věcí. 3. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z fondu rady města České Lípy 3.1. Příspěvek se poskytuje podle 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Na příspěvek není právní nárok Příspěvek nebude poskytnut žadatelům, kteří dluží městu finanční prostředky Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí příspěvku je finanční spoluúčast žadatele minimálně ve výši 20 % požadovaného finančního příspěvku Nedílnou součástí žádosti je vyjádření o výši finančních prostředků, kterou žadatel obdržel z fondu Rady města Česká Lípa v předchozím roce a v roce podání žádosti a čestné prohlášení o tom, že žadatel nedostal finanční prostředky od města Česká Lípa na stejný účel Žádosti se podávají na jednotném formuláři (viz příloha č. 1), který je k dispozici v městském informačním centru a na příslušných odborech městského úřadu. Žádosti z oblasti vzdělávání, kultury, sportu a reprezentace města přijímá oddělení volnočasových aktivit a školství, z oblasti ochrany životního prostředí odbor životního prostředí, z oblasti sociální, volnočasových aktivit dětí a mládeže a protidrogové prevence odbor sociálních věcí a zdravotnictví. O stanovení příslušného odboru u ostatních, přímo nezařaditelných žádostí, rozhodne odbor finanční Maximální možná výše příspěvku činí ,- Kč v souladu se zákonem o obcích. 4. Postup při poskytování příspěvků žadatelům 4.1. Městský úřad seznámí veřejnost se směrnicí o poskytování finančních příspěvků z fondu Rady města Česká Lípa prostřednictvím tisku a na internetových stránkách města Žádost o příspěvek z fondu rady města předkládá na předepsaném formuláři způsobem a na místě určeném ve veřejném oznámení fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby odboru, do jehož kompetence žádost přísluší Příslušné odbory městského úřadu ověřují opodstatněnost žádosti, věrohodnost uvedených údajů, ověření zákonem předepsané registrace právnické osoby, předmětu její činnosti, skutečnost, zda žadatel není dlužníkem města apod. V případě potřeby vyzvou žadatele k doplnění žádosti. K projednávání žádostí lze přizvat i odborníky z řad veřejnosti, případně komisí rady města nebo výborů zastupitelstva města Poté příslušný odbor zpracuje materiál na jednání rady města. Rada města rozhodne o udělení příspěvku, tj. schválí konkrétnímu žadateli konkrétní částku na daný účel nebo žádost zamítne O rozhodnutí rady města, tj. o schválení nebo zamítnutí žádosti bez udání důvodu budou žadatelé příslušným odborem do 10 dnů vyrozuměni Po rozhodnutí o udělení příspěvku radou města uzavře město, resp. příslušný odbor s příjemcem smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu Ve smlouvě musí být uveden příjemce, účel poskytnutí, částka a musí být vymezeno, na co lze prostředky použít. V případě, že žadatel již obdržel finanční prostředky na stejný účel, musí být ve smlouvě zakotvena povinnost tyto vrátit na účet města. Zároveň musí být uvedena povinnost vrátit finanční prostředky při nedodržení dalších podmínek a povinnost předložit vyúčtování a nevyčerpané prostředky poukázat na účet města. 5. Použití poskytnutých finančních příspěvků 5.1. Příspěvky se poskytují vždy pouze na úhradu vlastních nákladů realizovaných projektů a úkolů Příjemce příspěvku nesmí poskytovat prostředky z příspěvku jiným osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu (úkolu), na který byly prostředky poskytnuty Příjemce je povinen poskytnutý příspěvek vyúčtovat a nevyčerpané prostředky poukázat na účet města maximálně do 15. prosince běžného roku V případě, že příjemce přes obdrženou urgenci vyúčtování neprovede nebo použije příspěvek na jiný účel, než na který mu byly finanční prostředky poskytnuty, je povinen příspěvek neprodleně vrátit ve výši, ve které mu byl poskytnut, navýšený o penále ve výši 20 % Správné použití poskytnutých prostředků a plnění věcných ujednání obsažených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku kontroluje příslušný odbor. Zjistí-li, že příspěvek není správně používán a podmínky smlouvy nejsou plněny, navrhne postup směřující k nápravě nebo uplatnění smlouvou stanovených sankcí. 6. Vlastní realizace poskytnutí příspěvku 6.1. Žadatel si vyzvedne (případně požádá o zaslání) tiskopis žádosti v městském informačním centru nebo na příslušném odboru nebo tiskopis získá na internetových stránkách města. Žádost vyplní a odešle na podatelnu městského úřadu Podatelna žádost zaeviduje a postoupí příslušnému odboru Odbor ověří náležitosti žádosti (viz bod 3.4., 3.5. a 4.3., ) včetně 20tiprocentní spoluúčasti žadatele Odbor připraví kompletní materiál na projednání v radě města. Kopii materiálu předá k evidenci oddělení vnitřních věcí Rada města rozhodne o přidělení finančních prostředků. Žadatel je příslušným odborem do 10 dnů vyrozuměn (viz bod 4.5.) V případě souhlasného rozhodnutí odbor uzavře s žadatelem smlouvu. V opačném případě žadatele pouze vyrozumí Na základě podepsané smlouvy vystaví odbor platební poukaz ve prospěch příjemce podepsaný příkazcem operace (příslušný odbor) a správcem rozpočtu (oddělení vnitřních věcí) Finanční odbor poukáže částku žadateli na bankovní účet uvedený v žádosti Žadatel zašle vyúčtování příslušnému odboru, který zodpovídá za kontrolu vyúčtování včetně odpovědnosti za další postup (viz bod č a 5.5.) O čerpání poskytnutých příspěvků čtvrtletně informuje radu města oddělení vnitřních věcí. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Tato směrnice je závazná pro všechny odbory MěÚ Česká Lípa spadající do systému jakosti Tato směrnice je shodná se směrnicí č. 1/ 2004, kterou schválila Rada města Česká Lípa svým usnesením č. 442/04 ze dne , pouze je aktualizována na základě organizačních změn, které schválila rada města dne usnesením č. 425/08. Touto směrnicí, která je platná od je tedy zrušena směrnice č. 1/2004 ze dne

9 č. 18 říjen 2008 Burza středních škol SOŠ a SOU Česká Lípa, Úřad práce Česká Lípa, Liberecký kraj, Město Česká Lípa a Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa pořádají ve středu od 9:30 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9:00 do 17 hodin Burzu středních škol aneb QUO VADIS. Burza se koná v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, ulice 28. října 2707 (tj. na Špičáku). Jejím cílem je poskytnout informace o studijních a učebních oborech na středních školách a učilištích v regionu Česká Lípa i odjinud od zástupců těchto škol. Burza se koná pro pro rodiče nebo jejich zástupce, kteří chtějí získat informace o možnostech vzdělávání svých dětí, pro ředitele, výchovné poradce a žáky ZŠ, PrŠ. Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, p.o. vyhlašuje další ročník soutěže pro malé, větší i dospělé muzikanty do 26 let Oblastní kolo Porty proběhne v sobotu dne od 13 hodin v sále DDM. Vítán je každý, kdo si rád zazpívá a umí se doprovázet na nějaký hudební nástroj. Mohou se přihlásit jednotlivci, dua či hudební skupiny /od 3členů/, kteří budou interpretovat svoji nebo převzatou tvorbu z oblasti FOLK, COUNTRY, TRAMPSKÉ PÍSNĚ A JEJICH PŘECHODNÉ FORMY. Dětská Porta je určena pro děti od 3 let i pro mládež a Porta 2008 dospělé do 26 let. Má interpretační a autorskou část. Do finále, které se bude konat začátkem roku 2009 v Praze, budou zařazeni vítězové jednotlivých kategorií, doporučení odbornou porotou. Vítězové budou rovněž odměněni pěknými cenami. Přihlášky odevzdejte nebo zašlete (možno i em) do DDM Libertin Česká Lípa do Nenechávejte rozhodnutí na poslední chvíli a rychle se přihlaste. Přihlášku získáte v DDM Libertin nebo na z města Střední průmyslová škola v České Lípě si cení pomoci Asi všichni ti, kteří se rozhodli na svět přivést děti, vědí, jak obtížné je své potomky směřovat a ovlivňovat. Snažíme se být s nimi co nejvíce, být jim příkladem, varovat je před nebezpečím, chválit a jednoho dne zjistíme, že děti už mají svůj životní prostor, zájmy a jsou s námi čím dál tím méně. Doufáme, že naše vynaložené úsilí nepřijde nazmar, že děti jsou slušně vychované, že Jistou nadějí, když všechno neklape, je pro rodiče i školní prostředí a odborná péče zde. Samozřejmě, že během samotné výuky, která je velmi časově a odborně náročná, na individuální péči, přátelský osobní přístup a mezilidské souznění není tolik času, to si všichni ze školy pamatujeme. Střední průmyslová škola v České Lípě proto v průběhu let rozvinula zcela osobitý projekt prevence sociálně patologických jevů a prevence protidrogové. Věnujeme se žákům v této sféře nadstandardně v hodinách občanské nauky, ale i po výuce v rámci tzv. edukačních programů zaměřených na rozvoj komunikace a mezilidských vztahů v třídních kolektivech, a již sedmým rokem jsme letos uskutečnili adaptační seznamovací kurz pro nastupující první ročníky organizovaný výchovnou poradkyní, paní Lenkou Řebíčkovou. Při organizaci těchto aktivit bereme v potaz, že školní teorie se dnes opravdu nenosí. Mladí lidé mají rádi akci a pohyb. Pobyty v přírodě, společné zážitky, neobvyklé hry s nápadem a smyslem pro humor a nadsázku je lákají víc. V září si třeba zalyžují, vybojují si symbolické železné klíče od průmyslovky, v dubnu si společně vyzdobí třídu a lépe poznají v rámci komunikačních her nejen spolužáky, ale i sami sebe nebo své učitele. Samozřejmě, nezbytnou podmínkou těchto zážitků je jejich technické a materiální zabezpečení. Pomůcky si vyrábějí pod vedením učitelů žáci v hodinách dílenské praxe, leccos je také potřeba koupit. A zde nastupuje již nejen nadšení učitelů a žáků, ale také nezbytnost peněz. Velmi bychom chtěli poděkovat městu Česká Lípa. I když není zřizovatelem střední průmyslové školy, vzdělání a zážitky mladých lidí mu nejsou lhostejné. Jen v letošním roce jsme čerpali v rámci edukačního programu pro žáky naší střední školy Kč a na adaptační kurz Kč z prostředků určených na prevenci kriminality. Také jsme realizovali výzdobu naší školy výtvarnými díly ze ZUŠ Česká Lípa v úhrnné ceně Kč rovněž z městských zdrojů. Jsme si vědomi, že pomoc, jíž se nám tímto od města dostává, není samozřejmostí. Velmi si jí vážíme, oceňují ji i naši svěřenci a široká rodičovská veřejnost. Myslíme i na tradice. Školy dříve hrály úlohu vzdělávacích, ale i kulturních center. Snažíme se, aby toto platilo i dnes. Regina JONÁŠOVÁ 10

10 č. 18 kultura říjen Kino Crystal Ne - v a TROPICKÁ BOUŘE USA. Blázniá komedie Po - pouze v 17.30, Út Čt - v a CESTA DO STŘEDU ZEMĚ USA. Fantastická dobrodružná podívaná Po - pouze ve Filmový klub uvádí: INDICKÉ NOKTURNO Francie Režie: Alain Corneau. Příběh mladého Francouze, který při hledání ztraceného přítele v Indii projde různými místy této rozlehlé země a prodělá osobní vnitřní přeměnu. Podle slavné románové předlohy Antonia Tabucchiho Čt Ne - pouze v DDM Libertin út Rodinné konstelace hod. vstupné dobrovolné, inf. a přihlášky: tel.: so Model show 2007 soutěž + výstava plastikových a papírových modelů. DDM, prezence 8-10 hod., zahájení v 10 hod., inf. M. Vasmanská po INTERNET V ICM ZDARMA 2:00-18:00 Informační centrum mládeže st Prázdninová keramická dílna 9:00-12:00, info Z.Kroupová Promítání v ICM 12:00-18:00 pohádky a filmy pro děti, vstupné zdarma so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU Počítačový klub 9 12 hod., cena 10 Kč Karetní klub Magic, Pokémon, Harry Potter 9 12 hod. Výroba dýňových strašidel (Halloween) 9 12 hod., klubovna DDM, cena 20 Kč, inf. J. Mimrová Otevřená keramická dílna 9 12 hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal Halloweenská party hod., vstup pouze ve strašidelné masce, pro děti a mládež od 10 Festival Lípa Musica neděle 19. října v 19 hodin Městské divadlo, Nový Bor MELODY MAKERS & ONDŘEJ HAVELKA Rozvrkočeni z písní Voskovce, Wericha a Ježka ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 15. listopadu v 19 hodin bazilika Všech svatých, Česká Lípa COLLEGIUM 1704 & COLLEGIUM VOCALE 1704 Markéta Cukrová mezzosoprán Eric Stokloßa tenor Jan Martiník bas Václav Luks dirigent Jan Dismas Zelenka I penitenti al sepolcro del Redentore VESMÍRNÍ OPIČÁCI USA. Animovaná komedie pro celou rodinu a v českém znění Pá Ne - v a 20.00, Po - pouze v DĚTI NOCI ČR. Nový film Michaely Pavlátové s Klárou Issovou a Jirkou Mádlem v hl. rolích Po - pouze ve Art kino uvádí: 12 Rusko Režie Nikita Michalkov, hrají Sergei Makovetsky, Sergei Garmash, Aleksei Petrenko. Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma Út St - v a MÁJ let, cena 20 Kč, inf. J. Mimrová Návštěva v tiskařské dílně 9-12 hod., vstupné zdarma, seznámení se sítotiskovou technikou, ukázka sítotisku, možnost potisknutí vlastních věcí za poplatek dle velikosti potisku, inf. V. Rusínková so Břišní tance - vyučuje M. Štillová, sál DDM 9 12 hod., cena 300 Kč, inf. M. Vasmanská so Krosmaratón 24. ročník Sraz účastníků - Správa a údržba silnic v Sosnové (u motokárové dráhy) prezentace do 9,45 hod./ maratón a žáci/, do 11,00 hod./ostatní kategorie/ tratě 2 km až maratón, kategorie st. žáci až veteráni po Vernisáž k výstavě Překonej sám sebe. 13 hod., DDM Libertin klub Spirála, následná výstava obrázků a koláží Paní Lepičové út Městský parlament ZaDeM téma: Vztahy a partnerství, od 10 hod., klubovna DDM Libertin, přednáší Mudr. T. Petružela pá Beseda s geologem Konrádem Brotzem od 18 hod., klubovna DDM Libertin, vyhledávání podzemních sítí, práce s virgulí ( možnost zaučení ), geopatogenní zóny v bytě, lineární zóny podzemní energie, inf. J. Mimrová KD Crystal 25. října velký sál sobota hod. vstupné: 140,- Kč MICHAL JE KVÍTKO Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám, sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! 29. října velký sál středa hod. Vstupné: 190,- Kč EVA A VAŠEK Agentura Kleopatra uvádí koncert pěvecké dvojice Evy a Vaška, jejichž repertoár se skládá zejména ze starých a úspěšných lidových a dechovkových melodií. ČR. Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce (Kytice) vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy Čt Ne - pouze v KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY ČR. Staré pražské legendy v rodinné animované komedii Jana Tománka Čt St - v a 20.00, Po - pouze v NESTYDA ČR. Jiří Macháček v nové komedii Jana Hřebejka. Připravujeme na listopad: Gone, baby, gone, Disaster movie, Šumná města - Česká Lípa, Annie Leibovitz: Život objektivem a rekonstrukci kina ( )...opět zahajujeme Mamma Mia! Přednášky AJAK v 19,00 hod. Dávná a současná Korea PhDr. Petr Bláha v 19,00 hod. Zapomenutá válka 1778 na Českolipsku Mgr. Ladislav Smejkal od 19,00 hod. Pootevření dveří do Severokyperské turecké republiky Z. Pokorný od 19,00 hod. Bitva u Zborova slavná legionářská tradice Doc. Ing. V. Preclík, CSc. Jiráskovo divadlo PINOCCHIO - NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ Legendární dřevěná postavička s dlouhým nosem ožívá na divadelních prknech. Hravé divadlo Brno. Vstupné: 50,-Kč Začátek představení: 15 hodin Městská knihovna Úterý 21. října od 17,00 hod LITERÁRNÍ DOTEKY ČESKOLIPSKA ROKU 1938 V ČESKÉM A NĚMECKÉM PÍSEMNICTVÍ přednáší Mgr.Ladislav Smejkal čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý 4.listopadu od 17,00 hod ŘEKLA JSEM NE TYRANOVI - Setkání s autorkou stejnojmenné knihy, zpěvačkou, textařkou i skladatelkou EVOU HURYCHO- VOU. Vyprávění o pěvecké kariéře, ale především o aktivitách EH na pomoc týraným ženám a obětem domácího násilí, čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka Úterý 11. listopadu od 17,00 hod MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY. Mechanismy soužití, komunikace mezi partnery, umění naslouchat, vnímat. Další přednáška cyklu Psychologie pro život jak nám psychologie pomáhá. Přednáší psychoterapeut a etoped Mgr. Alena Zemanová, čítárna městské knihovny nám. T. G. Masaryka

11 organizace a nadace říjen 2008 č. 18 VLASTIVĚDNÝ SPOLEK ČESKOLIPSKA Program akcí Klubu přátel muzea sobota, klubovna muzea hod. Pražské jaro 1968 v podmínkách Českolipska. Vzpomíná Zdeněk Stehlík a jeho hosté. Ukázky obrazových a zvukových dokumentů sobota, klubovna muzea hod. Československá opevnění v roce Přednáší Jaroslav Oplt z Jablonného v Podještědí úterý, společná oslava státního svátku Sraz ve hod. u Lípy svobody na Slovance. Další program sledujte na plakátu města sobota, klubovna muzea J. P let od narození Jaroslava Panáčka vernisáž k výstavě sobota, odjezd vlakem v 8.35 hod. Dušičkový výlet do Nového Boru. Návštěva lesního hřbitova, seznámení s novými poznatky o osudech popraviště a hrobů Rumburské vzpoury, zajímavé náhrobky na hřbitově. Návštěva Sklářské galerie a sklárny AJETO s možností oběda v restauraci. Odjezd vlakem z hlavního nádraží v České Lípě v 8.35 hod., návrat vlakem ve hod. nebo v hod., případně autobusem sobota, klubovna muzea hod. Umělecké a historické památky Dánska. Přednáší Zdeněk Pokorný pondělí, státní svátek, klubovna muzea hod. Nové putování Mexikem s našim loňským hostem Ladislavem Pytlounem. Přednáška s diapozitivy sobota, klubovna muzea hod. Bruselský rok 1958 na Českolipsku. Přednáší Ladislav Smejkal středa, klubovna muzea hod. Vernisáž výstavy Fotografující soudce Rudolf Aschenbrenner v Maštálkově síni sobota, klubovna muzea hod. Zapomínaný Josef Panáček, železničář, literární historik a máchovský badatel. Přednáší Petr Gajdošík ze Státního okresního archivu Česká Lípa sobota, klubovna muzea hod. Umělecké a historické památky Itálie IV. Přednáší Zdeněk Pokorný sobota, klubovna muzea hod. Českolipsko v historických diapozitivech manželů Haškových. Setkání na závěr oslav 120. výročí založení Klubu českých turistů. Jubileum čestného občana města Na svatého Václava, kdy si připomínáme Den české státnosti, oslavil významné životní jubileum čestný občan našeho města Břetislav Vojtíšek. K jeho letošním kulatým narozeninám mu přišli pogratulovat také starostka Hana Moudrá (na snímku) a místostarosta Tomáš Vlček. Soutěž městské knihovny otázky pro říjen Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce 150 let svého založení. Pro širokou veřejnost připravila vědomostní soutěž o knižní ceny. Soutěžní otázky jsou vyhlašovány vždy na jeden měsíc a správné odpovědi očekáváme do 10. dne následujícího měsíce. Odpovědi můžete doručit poštou na adresu městské knihovny nám. T. G. Masaryka 170, elektronicky na adresu nebo osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny. Z došlých správných odpovědí losujeme každý měsíc vždy jednoho soutěžícího, který získá knižní odměnu. Na konci roku pak vylosujeme ze všech správných odpovědí hlavního výherce, který získá hodnotnou věcnou cenu. Nezapomeňte uvádět své jméno a adresu! Otázky pro říjnové kolo soutěže 1. Jméno Divadelního klubu Jirásek bylo schváleno samotným nositelem tohoto jména, Začátek září nalinkuje ve školách scénář pro dalších deset měsíců. Na školáky čekají školní povinnosti. Začátek školního roku však lze strávit i velmi příjemně, třeba tak jako studenti druhého ročníku Euroškoly, kteří vyrazili na poznávací zájezd do Paříže a poté na Ploučnici. Paříž je dáma nad Seinou, která nám během našeho dvoudenního pobytu odhalila některé své půvaby. Nevadilo ani vrtošivé deštivé počasí. Jednak si většina z nás si přivezla suvenýr deštník s motivy Paříže a pak do Louvru ani do Chrámu Notre Dame nepršelo. Druhý den už byla Paříž zalitá sluníčkem, navštívili nejvyšší místo města 130 m vysoký Butte Chaumont, na kterém se nachází bazilika Sacré- Coeur, prohlédli jsme si budovu hříšného kabaretu Moulin Rouge. Na Montmartru jsme mohli pozorovat umění malířů a měli jsme možnost nechat se od nich i portrétovat. Highlightem celého zájezdu se však stala návštěva Eiffelovky. Z výšky 274 m jsme měli celé město jako na dlani a pohled nás zcela uchvátil. Nezklamal nás ani spisovatelem Aloisem Jiráskem. Víte od kterého roku tento klub působí? 2. Městská knihovna v našem městě byla založena roku Víte kolik měla tehdy svazků knih? 3. Česká městská knihovna za druhé světové války činnost přerušila. K obnovení provozu došlo až v roce Víte kolikrát týdně se tehdy půjčovalo? Správné odpovědi z minulého soutěžního kola (září) : 1. Na Robečském potoce se nachází Národní přírodní památka a současně chráněné území PEKLO. 2. Do rokle Robeného potoka mezi Českou Lípou a Zahrádkami ústí několik údolí: Údolí Harmonie, Dlouhý důl, Studený důl, Mokrý důl, údolí Paudlerovo, údolí Pavlínino, údolí Albrechtovo, Helénské údolí 3. V chráněném území Peklo každoročně na jaře rozkvétá chráněná rostlina Bledule jarní. Ze správných odpovědí jsme vylosovali 1 výherce, kterým je pan Petr Bergman z České Lípy. Někdo do školy,, my do Paříže a na vodák bulvár Champs-Elysées, zde přitáhl nejvíce pozornosti obchod Louis Vuitton s luxusním koženým zbožím. U Vítězného oblouku jsme ukončili procházku, nakoukli do hypermoderní čtvrti La Défence a pak na nás čekala už jen projížďka pro Seině. Eiffelovka na se s námi rozloučila modrým zamrkáním a většina z nás věděla, že se do Paříže jistě ještě vrátí. Další výprava byla ze zcela jiného soudku. Vyrazili jsme na dvoudenní přípravný vodácký kurz na Ploučnici. Babí léto a romantické meandry vytvořily pohodovou atmosféru. Naučili jsme se řídit loďku tak, aby plula tam, kam chceme, i když bez několika cvaknutí se to neobešlo. Došlo i ke ztrátám, uplavala špatně zajištěná trička a frajersky nazuté boty. Druhý den jsme si zasportovali u Máchova jezera a plni zážitků a pozitivní energie jsme se vraceli domů. Tak a teď už může škola začít naostro! Ale máme se nač těšit, na jaře nás čeká Berlín a v červnu týdenní vodácký kurz na Vltavě. Mgr. Petra KAŠPAROVÁ Euroškola Česká Lípa 17

12 č. 18 sport říjen 2008 O další prémiové body do Okresní běžecké ligy se v září bojovalo na silnici z Horní Libchavy na Slunečnou.5.ročník tohoto běhu do vrchu letos provázelo krásné slunné počasí, přesto se na startu prezentovalo méně účastníků než v předchozích ročnících. Řada mladých atletů z Českolipska totiž ještě o tomto víkendu sváděla boje na dráze.v hlavním závodě na 6 km (s převýšením více než 300 m) zvítězil (již veterán) Vladimír Vacarda z AC Slovan Liberec těsně před českolipským běžcem Zdeňkem Plevou. Nejrychlejší ženou byla tentokrát výborná triatlonistka a atletka Kateřina Loubková (TT Cyklorenova Cvikov). Českolipští hokejoví Predátoři pokračují ve spanilé jízdě. V sobotním duelu dobyli i pražskou Kobru. HC Kobra Praha - HC Predators Česká Lípa 1:2 (0:0) (1:0) (0:2). Ani po pátém kole druhé hokejové ligy tak nepoznali porážku, jako jediný Běh do vrchu Slunečná 2008 Absolutní vítězové opět obdrželi poukazy na sportovní obuv, které věnoval INTERSPORT Česká Lípa. V závodě na 3 km s přehledem zvítězil Petr Cmunt (Jiskra Nový Bor). I když letos nepadl žádný traťový rekord, tak si všichni, kteří absolvovali tento náročný běh, zaslouží obdiv za hodnotný sportovní výkon. Nejlepší vrchaři všech vypsaných kategorií hlavního závodu i běhu na 3 km byli odměněni cenami, které věnovalo město Česká Lípa a pořadatelé závodu z AC Česká Lípa. Závěrečné vyhlášení výsledků proběhlo na terase hostince Horní Libchava, jehož zaměstnanci ochotně poskytli závodníkům i pořadatelům kvalitní zázemí. Českolipští hokejoví Predátoři Národní pohár JKA pokračují ve spanilé jízdě Karatisté klubu Sport Relax se tým s plným počtem bodů vedou tabulku české části II. hokejové ligy. Podrobnosti k utkání najdete na stránkách českolipských Predátorů a další na stránkách Českého svazu ledního hokeje Každé pondělí a středu od do hodin pořádá hokejový klub HC Predators Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sport Česká Lípa ŠKOLU BRUSLENÍ. Přijďte se naučit bruslit, komu to nebude stačit, může se stát i hokejistou. NÁBOR HOKEJISTŮ je již v plném proudu, tak přijďte rozšířit naše řady, třeba se brzy budete radovat ze zlatých medailí. Na led si vemte brusle, zimní rukavice a přilbu (minimálně cyklistickou) let turistiky v Turnově Odjezd z hl. nádraží v Č.Lípě v 8,02 do Turnova (rychlík, přes Bakov, koupit zpáteční jízdenku). Program: Prohlídka Turnova, muzea a další akce u příležitosti otevření výstavy k výročí 120 let KČT v Turnově. Návrat 17,23 nebo 19,23 Trasa: Výpravu vede: K.Jindra, tel večer Babí léto na Labi Škola bruslení Pozvánka KČT Odjezd z hl. nádraží v České Lípě v 6,20 do Litoměřic Trasa: Z Litoměřic do Vaňova výletním parníkem (160 Kč), pěšky do Ústí nad Labem, vlakem zpět do Č.Lípy, délka trasy cca 6 km Výpravu vede: K.Jindra, tel večer Vždy doporučujeme ověření aktuálních údajů ve vývěskách KČT na hlavním nádraží, na Střelnici a u vily Adéla č.p.1414 na Děčínské ulici. zúčastnili druhého kola Národního poháru JKA v Táboře. Naši svěřenci zde vybojovali celkem jedenáct cenných kovů. Jako první byla kategorie mladší žáci. V této kategorii jsme měli pět závodníků ve složení Marek Kroupa, Lukáš Pevný, Milan Zítko, Daniel Razák, Kryštof Zlatohlávek. V nabité konkurenci si nejlépe vedli Marek Kroupa a Milan Zítko, kteří se probojovali do finálových kol, ale na medaili nedosáhli. V disciplíně kata team mladší žáci Lukáš Pevný, Milan Zítko, Daniel Razák vybojovali pěknou stříbrnou medaili. Poslední kategorií byli starší žáci a V rámci zkvalitňování našeho klientského servisu Vám přinášíme následující akce: Plavání pro Seniory Každou středu od 11:00 12:00 hod. S odborně vyškoleným instruktorem zaměřeným na fyzioterapii. Vstupné: 40,- Kč / 1,5 hod. (bez atrakcí) Noční plavání, které začíná dne Každou středu a sobotu od 21:30 23:00 hod. Vstupné: 50,- v této kategorii jsme měli zkušené borce a to ve složení Antonín Jenč, Jakub Wohlrab, Filip Jurnečka, Tereza Zlatohlávková, Tereza Bittnerová. Svoji formu potvrzuje Antonín Jenč, kterému se na těchto závodech vede velice dobře a opět to potvrdil třemi zlatými medailemi v disciplíně kata, kumite a v kombinaci. Jeho kolega Jakub Wohlrab v kata vybojoval stříbrnou medaili a v kata teamu si chlapci s Filipem Jurnečkou připsali do sbírky zlatou medaili. Tereza Zlatohlávková se také probojovala do finálových kol, ale nejlépe si vedla Tereza Bittnerová, která si v disciplíně kumite vybojovala zlatou medaili. (pz) Novinky v českolipském sportovním středisku Sportareál Kč / 1,5 hod. Prodej permanentek 5+1 vstup zdarma 400 Kč 10+2 vstup zdarma 800 Kč 15+3 vstup zdarma 1200 Kč Slevová akce V období od sleva ve výši 10,- na bazénové vstupné celého ceníku českolipského sportovního střediska. Podrobnější informace získáte na MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Regina Jonášová, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Příkaz ředitelky č. 16/2014

Příkaz ředitelky č. 16/2014 Příkaz ředitelky č. 16/2014 Přijímací řízení přijímání žáků do prvních a vyšších ročníků pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění a vyhlášky

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více