ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 ZVEME VÁS NA ŽAMBERSKÝ MASOPUST v sobotu 7. února 2015 (program na str. 6) archivní foto: Radoslav Cibulka

2 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu ŽAMBERSKÉ LISTY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta města Vás zve na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 18. února 2014 od 15:00 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: rozpočet majetek města různé SETKÁNÍ POLICISTŮ SE STAROSTY Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. VYHLÁŠENÍ PRONÁJMU Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 116/2014- RADA ze dne vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor Divadelní kavárny s příslušenstvím o celkové výměře 180,75 m 2 nacházející se v přízemí Divišova divadla č.p. 39 v obci a k.ú. Žamberk. Předmět nájmu je pronajímán za účelem provozu Divadelní kavárny s kuchyní. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. Informace na tel Bc. Ivana Hečková, odbor REÚP Vážení spoluobčané, vážení řidiči, v tomto článku se zmíním o dopravní značce, která se opět nachází před Městským úřadem, ulice Nádražní 833, Žamberk. Jedná se o vodorovnou dopravní značku Šikmé rovnoběžné čáry (č. V 13a). Dne 13. ledna 2015 se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského úřadu v Žamberku jednání starostů a starostek obcí s rozšířenou působností Žamberk s ředitelem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a vedením Územního odboru Ústí nad Orlicí. Přítomné přivítal starosta města Žamberka pan Jiří Dytrt a poté předal úvodní slovo krajskému řediteli plk. Mgr. Janu Švejdarovi. Ten zástupcům obcí krátce přiblížil policejní činnost v jejich regionu a vyzdvihl prioritu setkávání se s policisty sloužícími v daných lokalitách. Tento trend přispívá ke vzájemné výměně informací, které pomohou předejít nezákonnému jednání a případně objasnit některé již oznámené skutky. Následně dostal slovo vedoucí územního odboru plk. Mgr. Radomír Štantejský, který starosty seznámil s trestnou činností na Orlickoústecku v r.2014 v porovnání s r.2013 a zmínil nejzávažnější trestné skutky loňského roku. Poté vedoucí Obvodního oddělení policie Žamberk npor. Ing. Michal Hirka osobně představil jednotlivé policisty takzvané územáky, kteří mají přidělené jednotlivé obce a tím mají i přehled o situaci v daném rajonu. To samé učinil i vedoucí letohradského obvodního oddělení npor. Bc. Jiří Chalupník. Další jednání se neslo formou otevřené diskuze, kdy měli zástupci obcí možnost pohovořit s policisty o problémech týkajících se bezpečnosti v lokalitě jejich působnosti. S vedením policie se dohodli na řešení konkrétních problémů s příslibem, že se na ně mohou v případě potřeby kdykoli obrátit a věc konzultovat. Na závěr téměř všichni přítomní za vstřícnost a spolupráci poděkovali. Podobná setkání budou pokračovat i s dalšími starosty bývalého okresu Ústí nad Orlicí. pop. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí Oslavy 70. výročí skupiny Barium V sobotu 17. ledna 2015 byl završen cyklus celoměstských akcí, věnovaných oslavám 70. výročí působení zpravodajské skupiny Barium v Žamberku. Podrobnosti přineseme v příštím čísle. -vš- Dle ustanovení 23 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen vyhláška) Šikmé rovnoběžné čáry (č. V 13a) vyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích. Mnozí řidiči se s touto skutečností dopravní značky již seznámili osobně a někteří dokonce i finančně, z vlastní kapsy. Z tohoto důvodu nezapomínejme na povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen dle ustanovení 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař, odbor SPDO

3 Zprávy z radnice a Městského úřadu 3 Požádali jsme o krátký rozhovor. ŽL: Co Vás vedlo k tomu, že jste se dal na dráhu komunálního politika? OJ: Hlavním motivem byla snaha podílet se na rozvoji města, ve kterém jsem se narodil a prožil téměř celý svůj život. Domnívám se, že Žamberk má velký rozvojový potenciál, který podle mého názoru nebyl v posledních letech zcela využíván. Dalším impulsem byla tak trochu náhoda. Na jaře loňského roku mě oslovila předsedkyně rodícího se hnutí ANO v Žamberku Zděnka Šebková a nabídla mi možnost spolupráce, která vyústila v nabídku lídra kandidátky hnutí ANO. Vzhledem ke skutečnosti, že hnutí ANO mi bylo a je velice blízké, nabídku jsem akceptoval. ŽL: Vzhledem k tomu, že jste nikdy v komunální politice nepracoval, splnila se Vaše očekávání? OJ: Má očekávání jsou spojena s dlouhodobými cíli a na jejich hodnocení je ještě příliš brzy. Rád bych se oprostil od unáhlených soudů. Pokud se mi podaří během funkčního období přispět ke zvýšení dynamiky rozvoje města, má očekávání budou do značné míry naplněna. ŽL: V pátek 13.února 2015 uplyne 100 dnů, kdy jste byl zvolen místostarostou města, jak byste toto uplynulé období vyhodnotil? NÁŠ ROZHOVOR Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Žamberka, které se uskutečnilo po komunálních volbách 5. listopadu 2014 v Divišově divadle, byl zvolen do funkce místostarosty města Žamberka pan Ing.Bc.Oldřich Jedlička. OJ.: Stejně jako v každém jiném novém zaměstnání byly první tři měsíce zejména o seznamování se s novým prostředím a novými pracovními postupy. Poznal jsem spoustu nových tváří, absorboval nekonečnou řadu předpisů a informací, které jsou pro výkon této veřejné funkce nezbytné. Závěr roku byl poněkud hektický, denní program vedení města byl opravdu nabitý. ŽL: Změnil se Váš pohled (díky této funkci) na město, občany, úředníky, pokud ano, tak v čem? OJ: Zásadní změnu jsem ve vztahu k městu, jeho obyvatelům a úředníkům nezaznamenal. Spíše jde o pohled do větší hloubky nebo spíše o doplnění chybějících střípků mozaiky. ŽL: Promítla se Vaše práce do soukromého života? OJ: Rozhodně, výkon veřejné funkce je úvazek na 24 hodin denně. Na jedné straně přibylo povinností a odpovědnosti, na druhé straně ubylo volného času. Dále je zřejmé, že místostarostu v šestitisícovém městě zná skoro každý obyvatel města a očekává od něho určitý standard chování a vystupování na veřejnosti. ŽL: Odpovídáte za finance města a spolu se svými kolegy jste podepsán pod Programovým prohlášením koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberka na léta Věříte, že se Vám všechny body podaří splnit? OJ: Věřím, při jeho tvorbě jsme s koaličními partnery pečlivě vážili, aby jednotlivé programové cíle byly splnitelné. Pokud bych tomu nevěřil, nepodepsal bych jej. Nebude to zcela jistě lehké, ale veškeré své úsilí budu věnovat tomu, abychom deklarované cíle postupně naplnili. Děkuji za rozhovor. Ptala se Pavlousková Vlasta POZOR! ZMĚNA OVÉ ADRESY: Oznamujeme, že od 16.ledna 2015 došlo ke změně ové adresy redakce, pište na adresu: Bc.Vanický Zdeněk, vedoucí IT Městská policie informuje Hned první pracovní den nového roku řešili strážníci MP krádež v prodejně Konzum. Zaměstnankyně prodejny si na kamerovém systému všimla paní, která zboží z regálu ukládala namísto do nákupního vozíku rovnou do tašky. Poté co prošla za pokladnu, aniž by předmětné zboží zaplatila, byla zadržena. Následnou prohlídkou tašky bylo zjištěno, že se bez placení pokusila pronést zboží v hodnotě pouhých několika desítek korun. Přestupek proti majetku byl vyřízen strážníky uložením blokové pokuty. O pár dní později dne 6.1. řešili strážníci krádež v prodejně Billa, kde 22letý cizí státní příslušník odcizil několik plechovek tuňáka Rio Mare a energetických nápojů. Ani jeho jednání neušlo pozornosti zaměstnanců. Po ověření totožnosti uložili strážníci jmenovanému blokovou pokutu 1.000Kč za přestupek proti majetku. Letošní zima sice mnoho sněhu nepřinesla, ale pokud napadl, způsobil kalamitu v silničním provozu, kdy došlo, díky námrazám a rozbředlému sněhu, k několika dopravním nehodám. Jedna z nich se stala dne 5.1. v odpoledních hodinách na silnici 1. třídy v Zámecké ulici, kde došlo ke střetu dvou vozidel. Strážníci na místě usměr- ňovali provoz celé tři hodiny do ukončení vyšetřování nehody a odstranění následků Dne v 19:30 hod. byla hlídka MP přivolána do Klostermannovy ulice, kde, dle oznamovatele, ležel na ulici zřejmě opilý muž, který jen obtížně komunikoval a nebyl schopný vlastní chůze. Strážníci k 51letému muži z Červené Vody přivolali zdravotní záchrannou službu. Lékař u muže neshledal, kromě čisté opilosti, žádné zdravotní problémy. Provedenou orientační dechovou zkouškou strážníci zjistili u jmenovaného hladinu alkoholu ve výši 3,56 promile. Protože byl ve stavu, kdy pod vlivem alkoholu nekontroloval svoje chování, a vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám ohrožoval sebe na životě a zdraví, byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Za MP Kamil Luňáček V neděli (4.ledna 2015) dopoledne skončilo osobní auto ve vodě náhonu ze Zámeckého rybníku. Do Tyršovy ulice tak byli povoláni policisté a také hasiči, kteří havarované auto museli z vody vytáhnout jeřábem. Nehoda se naštěstí obešla bez vážných následků. 19letá řidička s čerstvým řidičákem na rozbředlém sněhu při odbočování zřejmě dostala smyk, narazila do omítky domu, odrazila se zpátky na vozovku a na mostek, kde měla narazit do zábradlí, a následně skončila na kolech v potoce, popsala pro Orlický.net celou událost policejní mluvčí Anna Štegnerová. K nehodě došlo okolo jedenácté hodiny, vyprošťování bylo ukončeno přibližně po dvou hodinách. Z vozidla neunikly provozní kapaliny, vůz vytáhli hasiči. Hmotná škoda na vozidle a na zábradlí byla odhadnuta na cca 40 tisíc korun, dodala mluvčí. Přesné příčiny jsou v šetření policie. Převzato z Orlického netu Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí Referát poradenství a dalšího vzdělávání poskytuje veřejnosti informace z oblastí: rekvalifikací, volby povolání pro žáky základních škol, vzdělávání včetně celoživotního získáním profesních kvalifikací v rámci národní soustavy kvalifikací, poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pracovní rehabilitace. Kontakty najdete na Kde můžete obdržet další informace Ústí nad Orlicí Hortlíková Sabina Marešová Hana Matějíčková Kateřina Rollerová Jaroslava Tomšová Iva /449 Bc.Sabina Hortlíková

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY USNESENÍ RM č.4 ze dne /2015-RADA/211 schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 04/2015-RADA/212 schvaluje předložený program jednání RM 04/2015-RADA/213 bere na vědomí - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby garáže na pozemku parcč. 464/4 a 3958 v k.ú. Žamberk, - kolaudační souhlas Stavebního úřad MěÚ Žamberk na stavbu adaptace- stavební úpravy objektu č.p. 997 na ubytovnu na pozemku parc.č. 2092/3 v k.ú. Žamberk, - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení a scelování pozemků dle GP č. plánu /2014 ze dne , - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby kolny na nářadí a přístřešku na pozemku parc.č. 2746/2 v k.ú. Žamberk, - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu skladu zeleniny na pozemku parc.č 3603 v k.ú. Žamberk, - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení odstranění stavby přístavba a stavební úpravy RD č.p. 784 a stavební úpravy objektu pivnice na pozemcích parc.č. 448/1, 448/2, 450, 449/5 v k.ú. Žamberk na dobu nezbytnou pro vyřízení žádosti stavebníka o dodatečné povolení stavby. 04/2015-RADA/214 bere na vědomí - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu Žamberk Husovo nábřeží, novostavba chodníku umístěnou na pozemku parc.č. 3723/1 v k.ú. Žamberk. 04/2015-RADA/215 schvaluje výši účetních odpisů dlouhodobého majetku pro r.2015 u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberkem, dle tabulky č.1. 04/2015-RADA/216 bere na vědomí informaci o Databázi projektových záměrů Pardubického kraje a návrh projektových záměrů za město Žamberk do této databáze. 04/2015-RADA/217 schvaluje 1. poskytnutí finančních darů z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ve výši 1.460,- Kč předsedovi komise SPOZ a 360,- Kč členům komise SPOZ, vyjma členů zaměstnanců Městského úřadu Žamberk, 2. poskytnutí finančních darů z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ve výši 1.250,- Kč předsedovi komise pro likvidaci majetku města a 310,- Kč členům komise pro likvidaci majetku města, vyjma členů zaměstnanců Městského úřadu Žamberk, 3. darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 členům komise SPOZ a komise pro likvidaci majetku města a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem darovacích smluv. Termín: /2015-RADA/218 bere na vědomí žádost MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, Žamberk, o mimořádný příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 na zajištění financování činnosti MAS ORLICKO, z.s., Žamberk v r.2015, ve výši 10 Kč/ občan (dle počtu obyvatel města Žamberka ke dni ) a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 na zajištění financování činnosti MAS ORLICKO, z.s., Žamberk v r.2015 ve výši 10 Kč/ občan (dle počtu obyvatel města Žamberka ke dni ). 04/2015-RADA/219 schvaluje zadání právního posouzení možnosti uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne , uzavřené se společností Podorlická poliklinika, s. r. o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, jejímž předmětem bude úprava výše příspěvku z rozpočtu města Žamberka na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře, odpovídající 25 % z částky proinvestované společností Podorlická poliklinika, s. r. o., se sídlem Vítězná 576/1, Praha 6, v souvislosti s vybudováním jednodenního chirurgického stacionáře v Žamberku (snížení příspěvku z rozpočtu města Žamberka z částky ,- Kč na částku ,- Kč) a ukládá Odboru právnímu zadat přezkoumání Smlouvy o poskytnutí příspěvku JUDr. Jiřímu Lukášovi, Komenského 160, Ústí n.o. Termín: Odboru finančnímu zařadit do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na r.2015 položku Právní služby posouzení Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč. Termín: /2015-RADA/220 bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č.1). 04/2015-RADA/221 bere na vědomí informaci o výši zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města Žamberka ke dni /2015-RADA/222 schvaluje výpůjčku fotbalového stadionu Pod Černým lesem včetně tréninkového hřiště na další období (minimálně na 10 let od ) pro činnost fotbalového oddílu. Jedná se o pozemky a stavby v obci a k.ú. Žamberk: pozemky parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 164 m 2 s objektem tribuny budova č.p. 755, parc.č. 1661/9 zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m 2 s objektem šaten budova bez č.p., parc.č. 1661/8 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, parc.č. 1683/2 orná půda o výměře m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1656/1 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1683/6 orná půda z celkové výměry 709 m 2 (tr.hřiště), část parc.č. 1659/5 tr. tr. porost z celkové výměry m 2, část parc.č. 1655/2 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 680 m 2 (studna zavlažovací řád), část parc.č. 1657/1 ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 (studna zavlažovací řád), parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m 2, vše v obci a k.ú. Žamberk, na dobu určitou od do Žadatel: 1. FC Žamberk, Pod Černým lesem 755, Žamberk a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem smlouvy o výpůjčce fotbalového stadionu Pod Černým lesem včetně tréninkového hřiště na další období (minimálně na 10 let od ) pro činnost fotbalového oddílu. Jedná se o pozemky a stavby v obci a k.ú. Žamberk: pozemky parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 164 m 2 s objektem tribuny budova č.p. 755, parc.č. 1661/9 zast. plocha a nádvoří o výměře 233 m 2 s objektem šaten budova bez č.p., parc.č. 1661/8 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, parc.č. 1683/2 orná půda o výměře m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1656/1 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1683/6 orná půda z celkové výměry 709 m 2 (tr.hřiště), část parc.č. 1659/5 tr. tr. porost z celkové výměry m 2, část parc.č. 1655/2 ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 680 m 2 (studna zavlažovací řád), část parc.č. 1657/1 ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 (studna zavlažovací řád), parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m 2, vše v obci a k.ú. Žamberk na dobu určitou od do Žadatel: 1 FC Žamberk, Pod Černým lesem 755, Žamberk Termín: /2015-RADA/223 souhlasí se sjezdem z pozemku parc.č tr. tr. porost o výměře 74 m 2 přes pozemek parc.č. 1371/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 163 m 2 (město Žamberk) na pozemek parc.č. 3723/1 ost. plocha, ost. komunikace (město Žamberk) Husovo nábřeží. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J. a M. L. Souhlasí s pronájmem části (21 m 2 ) pozemku parc.č. 1371/1 ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 163 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 5,-/m 2 / rok. Žadatel: J. a M. L. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem nájemní smlouvy ve věci pronájmu části (21 m 2 ) pozemku parc.č. 1371/1 ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 163 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy, t.j. Kč 5,-/m 2 /rok. Žadatel: J. a M. L. Termín: /2015-RADA/224 bere na vědomí žádost společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130 a 1131 ve věci opravy betonové plochy u jejich domu a ukládá odboru REÚP zahrnout opravu betonové plochy u č.p.1130 a 1131 do plánu oprav v roce 2015.Termín: /2015-RADA/225 revokuje z důvodu písařské chyby usnesení č. 03/2014-RADA/164 a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou TS Žamberk, s. r. o., ve věci snížení nákladů na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Klostermannova v Žamberku, a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem dodatku č.1 s firmou TS Žamberk, s. r. o., ve věci snížení nákladů na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Klostermannova v Žamberku. 04/2015-RADA/226 bere se souhlasem na vědomí informaci odboru REÚP o odložení realizace veřejné zakázky na zhotovitele akce Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní 743 v Žamberku stará budova na březen duben /2015-RADA/227 bere se souhlasem na vědomí zrušení předkupního práva jako práva věcného k bytové jednotce č. 1325/8 umístěné ve 3. NP domu č.p. 1325, budovy č.p. 1324, 1325, 1326, 1327 postavené na pozemcích parc.č. 4855, 4856, 4857, 4858 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M.D. a pověřuje Jiřího Dytrta, starostu města, podpisem potvrzení o zrušení předkupního práva jako práva věcného k bytové jednotce č. 1325/8 umístěné ve 3. NP domu č.p. 1325, budovy č.p. 1324, 1325, 1326, 1327 postavené na pozemcích parc.č. 4855, 4856, 4857, 4858 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila jeho pětiletá lhůta. Žadatel: M.D. Termín: /2015-RADA/228 neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 V.N. pro J.S., a to pro nesplnění podmínky čl. 3 Pravidel SAM /2015-RADA/229 doporučuje zastupitelstvu města schválit SAM 3214 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka. 04/2015-RADA/230 ukládá oddělení informatiky předložit zprávu o nutnosti schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS mezi městem Žamberkem a ATLAS Consulting, spol. s. r. o., IČ , se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Výstavní 292/13. Termín: /2015-RADA/231 schvaluje Ubytovací řád Ubytovny města Žamberka v ulici Zemědělská, Žamberk. 04/2015-RADA/232 bere na vědomí zápis ze schůze komise SPOZ konané dne /2015-RADA/233 bere na vědomí dopis zaslaný náměstkem hejtmana Pk Ing. Jaromírem Duškem ve věci možnosti finanční spoluúčasti města Žamberka na krytí ztráty z provozu veřejné linkové autobusové dopravy linky č a předává dopis k projednání zastupitelstvu města. 04/2015-RADA/234 bere na vědomí informaci o vyúčtování Žamberských listů za r /2015-RADA/235 bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Žamberk, 28. října 581 o zaslaném projektovém záměru školy na MAS ORLICKO v dotačním období /2015-RADA/236 schvaluje nákup prodloužení záruky technologií digitálního kina, která je v MKP FIDIKO, u firmy AV Media a ukládá Odboru finančnímu zahrnout částku na nákup technologie do návrhu rozpočtu na r Termín: /2015-RADA/237 bere na vědomí žádost Nadačního fondu s Námi je tu lépe! o poskytnutí daru na nový projekt Endoskopická věž pro ORL Plné rozlišení pro moderní vyšetření a schvaluje poskytnutí daru ve výši 6.000,- Kč a ukládá Odboru finančnímu zahrnout částku do návrhu rozpočtu na r Termín: /2015-RADA/238 ukládá Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ, upřesnit městskému architektovi zadání technické studie variantního zastřešení stávající ledové plochy v Žamberku, která byla zadána objednávkou č. 129/14/REUP a podat zprávu do příští RM. Termín: /2015-RADA/239 bere na vědomí informaci starosty o neoprávněném podpisu Dodatku č. 1 ze dne ke Smlouvě č o dodávce aktualizací programového vybavení ze dne Ing. I. Prchalem. 04/2015-RADA/240 ukládá Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ, zjistit věcné, právní a finanční podmínky pro vytvoření systému zveřejňování smluvních vztahů města a toto předložit do RM Termín: /2015-RADA/241 schvaluje kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku parc.č. 3694/1 v k.ú. Žamberk, kácení 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens) na pozemku parc.č. 664/27 v k.ú. Žamberk, kácení 1 ks zeravu západního (Thuja occidentalis) na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk, kácení 2 ks bříz bělokorých (Betula pendula) na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk, kácení 1 ks smrku ztepilého (Picea abies) na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede kácení výše uvedených dřevin, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče). Žadatel: TS ŽAMBERK, s. r. o., Zemědělská 1052, Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 04/2015-RADA/242 bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Žamberk, Nádražní 743 o průběhu a výsledcích voleb do Rady školy ZŠ Žamberk, Nádražní 743. Jiří Dytrt, starosta města

5 5 Skladování munice na Mladkově V prosinci min.roku proběhlo společné jednání se starosty v prostorech Vojenského zařízení 5512 v Mladkově. Armáda České republiky využívá podzemní prostory původní dělostřelecké tvrze ADAM již od r.1958, kdy byla dokončena přestavba dělostřelecké tvrze tak, aby vyhovovala skladovacím podmínkám. Objekt byl ale od této doby zásadním způsobem modernizován. V současné době se jedná o Zásobovací úsek, který je jedním ze sedmi skladových a zásobovacích zařízení v rámci Centra zabezpečení munice se sídlem v Týništi nad Orlicí. Při skladování a manipulaci s municí platí velmi přísná pravidla daná aliančními standardy a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Před uložením do skladišť prochází munice odbornými muničními kontrolami, zda jsou splněny stanovené náležitosti pro skladování. Ve skladištním objektu se skladuje munice v bezvadném stavu v neporušených obalech, která je technicky způsobilá a je bezpečná pro svou přepravu. Ta je realizována dle stanovených zásad ČOS a dle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečných věcí po silnici (ADR). Po celou dobu skladování je pak i nadále průběžně sledován její technický stav v souladu se stanovenými předpisy. Při skladování munice je přísně dodržováno maximální povolené množství munice, které je Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. RYTMUS CHRUDIM nově pomáhá i s bydlením Od ledna 2015 nabízí obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim novou terénní službu Podpora samostatného bydlení. Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením z Pardubického kraje, kteří chtějí bydlet samostatně. Zájemcům s vlastním bydlením, nebo i těm, kteří nové bydlení teprve hledají, pomohou pracovníci Rytmus Chrudim, o.p.s., ve všech oblastech, které potřebují k samostatnému životu. Kromě vyhledání vhodného bytu se může jednat o podporu při úklidu domácnosti, nákupech a obsluhování domácích spotřebičů nebo další dovednosti související s běžným chodem domácnosti, nebo o podporu v oblasti hospodaření s penězi, prevence a řešení krizových situací v bytě, samostatné cestování do práce a jinam z nového bydlení, pomoc při budování mezilidských vztahů, zájmových činností a podobně. Naším cílem je kvalitní možné uložit do jednoho skladiště s ohledem na dodržení vnitřní bezpečnosti, ale i vnější bezpečnosti s ohledem na vzdálenosti k nejbližším civilním obydlím, komunikacím apod. Muniční skladiště jsou vybavena elektronickým protipožárním zařízením a muniční sklad spolupracuje s hasičskými jednotkami v Králíkách a Žamberku pro případ vzniku požáru. Objekt je zahrnut do krizového plánu Pardubického kraje a pro případ vzniku nějaké události jsou prováděny součinnostní cvičení s HZS. Zaměstnanci, kteří v objektu skladu munice pracují s municí, jsou pro tuto práci vyškoleni, skladovanou munici dobře znají a pravidelně procházejí odbornými a bezpečnostními kurzy či školeními. Procházejí také povinnými psychologickými vyšetřeními, zda jsou osobnostně způsobilí pro práci s municí. Objekt muničního skladu Mladkov je střežen Vojenskou policií za využití technických prostředků střežení. Z tohoto zabezpečení muničního skladu a dodržování všech výše uvedených opatření při skladování munice vyplývá, že obyvatelům okolních obcí, ani jiným obyvatelům žijícím v okolí tohoto skladu žádné nebezpečí nehrozí. Jiří Dytrt a co nejvíce samostatný život lidí se zdravotním znevýhodněním. Více informací Vám sdělí vedoucí služby Eva Sládková, tel , Michaela Panáková OMLUVA KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR V Žamberských listech č. 1 na str. 11 vyšel článek o výsledcích Českého poháru v r Bohužel tam zařádil snad první šotek Žamberských listů a já jsem uvedl u našeho velmi úspěšného závodníka chybné křestní jméno. Správně se jmenuje Vojtěch Procházka a ne Jakub. Ne ani tak na omluvu, ale v jeho kategorii je 6 Jakubů, dokonce tam je i Jakub Procházka. I jeho oddílový kolega je Jakub. Použít toto jméno nebyl zase až tak velký problém. Dost řečí. Za chybně uvedené jméno se Vojtovi Procházkovi moc omlouvám a uvádím správně. Dorostenci kajak 2. Procházka Vojtěch 237 b. vkal Vzpomínka na budovu u Pošty Již je to více než půl roku, co se z budovy u Pošty v Žamberku odstěhovala Speciální základní škola. Přesto tuto budovu navštěvuji i v současnosti, a to jako rodič, který chodí pro svoji dceru do školní družiny Základní školy 28. října. Jsem velmi rád, že budova patří opět městu a našla v ní zázemí právě tato Základní škola, která ji plně využívá pro své oddělení školních družin a prostorů pro výuku pracovních činností. Vždy, když ji za účelem vyzvednutí dcery navštívím, zavzpomínám na známé prostory a staré dobré časy, kdy jsem zde strávil 20 let jako učitel na 2. stupni. Jak jsem s žáky jezdil na lyžařské výcviky, výměnné pobyty do SRN a mnoho exkurzí a školních výletů. Také, jak jsem založil sportovní klub Orlice a jezdil se sportovně nadanými žáky na soutěže organizované Českým svazem hendikepovaných sportovců. Na těchto akcích školy jsme zažili krásné, neopakovatelné chvíle i mnoho úsměvných a zajímavých příhod. S přemístěním školy a opuštěním krásné budovy jsem i já změnil pracoviště a začal novou školní éru na Základní škole v Bohousové. Na co se nedá zapomenout, jsou skvělé podmínky pro práci a uskutečnění výše zmíněných školních akcí. Za to vše bych moc rád poděkoval paní ředitelce Mgr. Bronislavě Havlíkové, která tyto akce plně podporovala a dávala škole cit a lásku. Bylo mi ctí pod jejím vedením pracovat a vzít si příklad, že se dá škola řídit s lidskou tváří a vzájemnou důvěrou. Vzal jsem si to jako vzor a snažím se v tom pokračovat v nové práci. Nemohu také zapomenout na výdejnu obědů na ZŠ 28. října, kam jsem do příjemného prostředí 19 let nadšeně chodil na skvělé obědy, kde v nabídce nechyběla spousta zeleninových a ovocných salátů. Za to děkuji ředitelce Školní jídelny paní Martě Kacálkové, vedoucí výdejny paní Aničce Bednářové, a také skvělému týmu kuchařek a kuchařů. Je pěkné si uchovat takové pozitivní vzpomínky na tak skvělé lidi. Petr Skulbaševský

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje V letošním roce došlo v souvislosti s novým občanským zákoníkem k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje Linku důvěry Ústí n. O. Děkujeme městu Žamberku za finanční podporu, kterou nám v roce 2014 poskytlo a které si velmi vážíme. Dále bychom chtěli informovat, že jsme také změnili logo Linky důvěry a další propagační materiály. Všem občanům města Žamberka přejeme krásný rok Jarmila Hrušková, ředitelka KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s. Sdružení obcí Orlicko se svými partnery, kterými jsou Staré Město pod Sněžníkem a Gmina Stronie Śląskie, realizuje na podporu rozvoje cestovního ruchu ve svých územích v letech 2013 a 2015 projekt Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie. Projekt je zaměřen na vznik nového produktu v oblasti cestovního ruchu, kterým je rozšíření nabídky aktivit zimní sezony o lyžařskou turistiku po obou stranách hranice. Obsahově se projekt týká zlepšení, rozšíření a modernizace lyžařské turistické infrastruktury vč.propagace tohoto produktu v příhraniční oblasti Pardubického kraje a Powiatu Klodzko konkrétně v oblasti Králického Sněžníku a masívu Jeřábu na jedné straně hranice a v oblasti Masywu Snieznika a Gor Bialskich na straně druhé. V rámci realizace projektu dochází k rozvoji nabídky kvalitně strojově upravovaných lyžařských běžeckých tras v celkové délce 115km. V oblasti Králického Sněžníku a Jeřábu to je 47 km a na polské straně to je 68 km. K strojové úpravě stop byly na české straně realizace projektu pořízeny dvě rolby PiBu 100. Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž cílená propagace lyžařských tras formou společného tištěného materiálu-brožury ve formě průvodce ve čtyřech jazykových mutacích (CZ-PL-AJ-NJ). Průvodce jsou k dispozici ve všech informačních centrech Orlicka. V rámci projektu proběhnou dvě společně připravovaná turistická setkání na běžkách s přejezdem na druhou stranu hranice. 24.ledna 2015 pořádal polský partner setkání na chatě Pod Sněžníkem a v březnu 2015 pořádá Staré Město pod Sněžníkem lyžařskou akci v oblasti Paprsku. Další informace o projektu a o aktuální úpravě stop jsou k dispozici na a Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko Projekt Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník Snieznik Góry Bialskie je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Sociálně terapeutická dílna CEDR pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním Chcete se vrátit do práce a nevíte, zda pracovní tempo zvládnete? Chcete chodit mezi lidi a trávit čas smysluplně? Přijďte si vyzkoušet pracovní rehabilitaci, kde si osvěžíte, zdokonalíte nebo nově naučíte dovednosti k tomu potřebné. Protože čtyři uživatelé služeb v loňském roce získali zaměstnání, nabízíme v dílně volná místa. Služba je poskytována bezplatně. Případní zájemci se mohou zastavit osobně na adrese: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí, nebo kontaktovat sociální pracovnici Kláru Šubertovou, DiS , Facebook: Cedr Pardubice o.p.s., Podporuje nás: Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, o.d. KONZUM a jeho obchodní partneři projektu JSME TU DOMA. Klára Šubertová, DiS. Změna provozní doby Občanské poradny Občanská poradna Ústí nad Orlicí mění provozní dobu na svých kontaktních místech. Na všech kontaktních místech bude Občanská poradna v provozu každý týden. Do Občanské poradny v Ústí nad Orlicí je nově možné se na konzultace objednávat, a to celé pondělí a čtvrtek odpoledne. Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.o. ŽAMBERSKÝ MASOPUST Letos už počtvrté požádají masopustní maškary na žamberském náměstí starostu o klíč od města a vydají se do ulic. Stane se tak v sobotu 7. února v 10:00 hodin. Stalo se již tradicí, že se průvod od radnice vydá přes Pěší zónu, Vojáčkovy sady kolem Divišova divadla, zastaví se u prodejny Kandela, Školní jídelny, a pak pokračuje do ulice U Daliborky, odkud sejde k 3D Fitness a na parkoviště u muzea. A jaký je letos v plánu program? 10:00 zahájení u radnice, vystoupení skupiny historického šermu Mortem Iter, prodej zabíjačkových a jiných pochutin na parkovišti u muzea 10:15 13:30 průvod masek městem po výše uvedené trase 13:30 15:30 soutěže pro děti SVČ Animo Žamberk 14:00 vystoupení skupiny historického šermu Mortem Iter 14:30 folklorní soubor Jaro, Ústí nad Orlicí Po 15 hodině přesun do pivovaru Žamberecký Kanec 17:00 vystoupení žáků ZUŠ P. Ebena 18:45 pohřbení basy a navrácení klíče od města starostovi 19:00 masopustní zábava s kapelou Lerion. Vstup zdarma. Věříme, že oceníte novinku letošního roku, kterou je masopustní zábava v Pivovaru Kanec, která je otevřena široké veřejnosti a ne pouze účastníkům průvodu. Vaše děti naopak uvítají možnost se vyřádit u stanoviště SVČ Animo. Na setkání s Vámi se těší Městské muzeum Žamberk a Spolek divadelních ochotníků Diviš. Kdo vyhrál vyhodnocení vánoční soutěže V rámci XV. vánoční výstavy byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Betlémy aneb Narodil se Ježíšek. V muzeu jsme vystavovali celkem 42 soutěžních prací. Návštěvníci měli možnost se zapojit a hlasovat, který betlém je podle nich ten nejhezčí. Cenu návštěvníků muzea obdržely Kateřina Vanická a Emma Džurbanová, žákyně Gymnázia Žamberk 65 hlasů, druhý byl papírový betlém Zdeňka Železa, který vyráběl ještě v 5. třídě 56 hlasů a 3. místo obsadil betlém SVČ Animo

7 7 Žamberk Barvínek 33 hlasy. Na prvním místě v jednotlivých kategoriích se umístili: Kačka Němcová z MŠ Čtyřlístek, SVČ Animo Barvínek, Karolína Hovorková SVČ Animo Paleta, třída 5. a ze ZŠ 28. října Žamberk, Justýna Všetičková a Kristýna Poláčková z gymnázia. Kromě pochvaly jim byly předány papírové betlémy a další drobnosti. V kategorii dospělých získala knížku o betlémech jediná účastnice a vítězka paní Markéta Kubíčková. Dále byly uděleny dvě zvláštní ceny, Cenu ředitelky muzea získala Anežka Beranová ze ZUŠ Žamberk, Cenu P. Oldřicha Kučery získal keramický adventní svícen se sv. rodinou, který vyrobil Zdeněk Železo. Rozhodování bylo velice těžké, za zmínku stojí mimo jiné i to, že Zdeněk Železo se účastnil soutěže se 3 krásnými betlémy a Klárka Mušuková z MŠ Sluníčko vystavovala 2 obrázky. Potěšil nás zájem soutěžících, všem velice děkujeme za účast. Z muzea Vlaďka Šulcová Ohlédnutí za vánoční výstavou Na vánoční výstavu v žamberském muzeu se přišlo podívat 630 návštěvníků. Protože se jednalo o XV. ročník, byla zaměřena především na betlémy. Snažili jsme se představit vám betlémy vyrobené z různých materiálů, v přízemí vedle stromečku se slámovými ozdobami byl vystaven velký betlém s figurkami z kukuřičného šustí, doplněný cestou na půlnoční mši a koledníkem Štěpánem, ke kterému se sběhli psi. Autorka Alena Tschöpová z Letohradu nám zapůjčila i vánoční světničku s dalšími vánočními zvyky, jako je např. pouštění lodiček, házení střevícem, strojení vánočního stromku, pečení vánočky a další. Nejvíce zastoupené na výstavě byly betlémy z papíru od Mikoláše Alše, Josefa Lady, ústeckoorlické betlémy, betlém od ilustrátorky Heleny Zmatlíkové nebo betlém Českého ráje s Ježíškem v chalupě pod Troskami, doplněný mechem a choroši, které představovaly skály. Ve výstavní místnosti se vyjímal velký papírový otvírací betlém z Dobrušky, který namalovala Jarmila Haldová ze Sedloňova, doplněný menšími papírovými betlémy této autorky a pro všechny, kdo mají rádi její ilustrace, byl připraven i kalendář na rok Další početnou skupinou byly ka a další dary. Podařilo se nám zapůjčit od p. Jiřího Tydlitáta z Dlouhoňovic kromě jiných i vzácný betlém z jabloneckého skla, v Žamberku byl vystavován poprvé a moc si toho vážíme. Své kouzlo má betlém z porcelánu, který jsme přijali do muzejních sbírek v prosinci Dalším materiálem vhodným pro výrobu betlému je keramika, zajímavý feministický betlém zapůjčila paní Eva Stejskalová. Pro mlsaly jsme vystavili i několik betlémů z perníku, ale staročeský medový perník vytlačovaný do formy slouží spíše k dekoraci. Také betlémy vyrobené ze slaného těsta nebo z vizovického těsta v proutěném košíku, které doplnily naši letošní výstavu, byly obdivuhodné. A protože jsme krajem, kde se paličkuje, betlémů z krajky bylo vystaveno hned několik, od krajkářky Jany Páchové ze Žamberka, paní Jaroslavy Jedlinské z Merklovic a její dcery, jeden dokonce s řadou svítících žároviček. Nejstarší vystavený betlém byl asi z konce 19. století z vytlačovaného kartonu. Dále jste mohli najít malované betlémy na dřevě i menší dřevěné nebo papírové jesličky a svatou rodina na kovovém zvonku nebo na skleničce či svíčce. V čele místnosti byla kulisa s chlévem vytvořená žáky výtvarného oboru ZUŠ P. Ebena a p. učitelem Tomášem Čečetkou, betlémy dřevěné, a to jak monolitický od řezbáře Bedřicha Šilara z Lanškrouna, tak i jeho figurkový z lipového dřeva, polychromovaný betlém Ing. Miroslava Vyšína z Prahy, betlém z pařezu od p. Stanislava Vacka z Letohradu, vyřezávaný reliéf od Ing. Vlastimila Lebra z Prahy nebo soustružený betlém Jaroslava Šifaldy dlouhý asi 2,90 m. Nechyběl tradiční kralický figurkový betlém, který dříve stavěli ve zdejších domácnostech naši prarodiče. Ve dřevěné skříňce byl zajímavý textilní betlém, vytvořený paní Helenou Rázkovou z Javornice, zapůjčila i kovový strom s koledníky, nesoucími Ježíškovi hrneček mléka, peřinku, jablíčpřed ní postýlka s Ježíškem a zde se mohli děti i dospělí vyfotografovat. Připravena byla i Ježíškova poštovní schránka na dopisy, v dílně Aby Ježíšek nezabloudil bylo možné vyrobit si jmenovku na dárek a malí i velcí mohli napsat něco hezkého Ježíškovi. Novinkou letošní výstavy bylo razítko Ježíškova pošta Žamberk, kterým si mnozí orazítkovali své pohlednice nebo dopisy s vánočním přáním. Pokud jste to letos nestihli, budete mít možnost si přijít do muzea v příštích letech opět před Vánocemi. Malá výstavní místnost patřila soutěži Betlémy aneb Narodil se Ježíšek a také jsme prostřednictvím plakátů připomněli všech 14 předcházejících vánočních výstav. Jsme rádi, že se nám daří udržovat v rámci žamberského adventu i tradici vánočních výstav. Ke zhlédnutí byl letos také betlém p. Jana Šafáře z Lukavice a unikátní mechanický betlém pana Jedličky ze Žamberka. Bude vás jistě zajímat, že se pan František Jedlička narodil 4. ledna 1875, tedy před 140 lety. Určitě by měl radost, kdyby viděl překvapené a radostné oči malých i velkých návštěvníků muzea, užasle pozorující pohyby jednotlivých postaviček řemeslníků, daráčků i zvířátek. Doprovodný hudební program zajišťovali žáci a pedagogové ZUŠ P. Ebena a děti s učitelkami z MŠ Sluníčko a Čtyřlístek, velice děkujeme nejen jim, ale také všem, kteří se na přípravě výstavy a jejím průběhu podíleli. Vlaďka Šulcová

8 ŽAMBERSKÉ LISTY 8 INFORMACE: telefon: FILM 2.února neděle ve 20:00 hod. 10.února úterý ve 20:00 hod. Fotograf 2D ČR-komediální drama Středem života geniálního fotografa Jana (vynikající Karel Roden) vždy byly ženy. Exempláře všech ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky. česky / od 15 let / 133 min. / 110,- Kč 3.února úterý ve 20:00 hod. Mortdecai: Grandiózní případ 2D USA-akční komedie Johnny Depp je zpátky! Tentokrát jako Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem. titulky / od 12 let / 97 min. / 110,-Kč 4.února středa ve 20:00 hod. 7.února sobota ve 20:00 hod. Babovřesky 3 2D ČR-komedie Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. česky / přístupný / 103 min. / 120,- Kč 5.února čtvrtek v 17:00 hod. 12.února čtvrtek v 17:00 hod. Velká šestka 3D USA-animovaný Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro a jeho neobvyklých kamarádech. česky / přístupný / 108 min. 155,- děti 135,- Kč 5. února čtvrtek ve 20:00 hod. Tři srdce 2D Francie-drama Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduchá věc zmeškaný vlak. titulky / od 15 let / 106 min. / 90,-Kč 12.února čtvrtek ve 20:00 hod. 15.února neděle ve 20:00 hod. Padesát odstínů šedi 2D USA-romantické drama Studentka literatury Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá a nudná šedá myš s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye. titulky / od 15 let / 124 min. / 130,- Kč 13.února pátek ve 20:00 hod. Vyšší moc 2D Švédsko-drama Provokativní a mezinárodně uznávaný švédský režisér Ruben Östlund přináší mrazivou psychologickou studii moderní rodiny. titulky / od 15 let / 118 min. / 90,-Kč 14.února sobota ve 20:00 hod. Nezlomný 2D USA-životopisný Louis Zamperini to dotáhl až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936, kde mimo jiných ohromil i Hitlera. titulky / od 12 let / 137 min. / 120,- Kč 15.února neděle v 17:00 hod. SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D USA-komedie SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. česky / přístupný / 140,-, děti 120,- Kč Filmový klub 6.února pátek v 19:30 hod. Frank VB-tragikomedie 2D Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sleduje nadšeného, ale netalentovaného muzikanta Jona, který se ve snaze vymanit se z prostředí maloměsta a každodenní pracovní rutiny připojí k alternativní hudební skupině The Soronprfbs. Ta je ovládána excentrickým, talentovaným a citově labilním Frankem, hudebním géniem, který se skrývá za obrovskou papírovou hlavou, kterou z té vlastní nikdy nesundá. Hravý snímek je volně inspirován osudem kultovního hudebníka Franka Sidebottoma. titulky / od 12 let / 95 min. FK 70,-Kč, ostatní 90,-Kč DIVADLO ZŠ 28.října a SRPDŠ Vás srdečně zvou na 4. ŠKOLNÍ PLES KAŽDÝ DEN, ŠŤASTNÝ DEN (Divadlo Kalich Praha) Pánové, Vaše manželka se nebude smát víc než Vy, to Vám zajišťuju! (Bára Hrzánová) Bára Hrzánová, Zbigniew Kalina, H. Lapčíková a L. Jeník Divišovo divadlo Žamberk, neděle 8. února od 19:00 hod. vstupné: 380,-Kč. Předprodej vstupenek zahájen! METROPOLITNÍ OPERA V KINĚ ŽAMBERK Čtyři exkluzivní záznamy z Metropolitní opery New York v dechberoucí kvalitě obrazu i zvuku na plátně kina Žamberk. Předprodej vstupenek od pondělí 9. února! Další info na v kanceláři Divišova divadla, nebo na tel února 2015 od 20 hod. v sokolovně v Lukavici. Hudba: Letrando Doprava autobusem z Lukavice do Žamberka zajištěna (01:00 a 02:30 hod.). Předprodej vstupenek v prodejně Školička (vestibul ZŠ) Dámy a pánové, naši bývalí žáci, všichni jste zváni! SDH Dlouhoňovice pořádá HASIČSKÝ PLES 14.února 2015 od 20 hod. KD Dlouhoňovice Hudba: Labyrint (Hradec Králové), tombola Předprodej: tel Vstupné: v předprodeji 60,-Kč, na místě 80,-Kč Srdečně zvou pořadatelé! ZO SPCCH Žamberk pořádá POSEZENÍ S HUDBOU A TOMBOLOU ve středu 4.března 2015 od 15:00 hod. Místo konání: PIVOVAR ŽAMBERSKÝ KANEC Hudba: ZIPS Česká Třebová Vstupné: 30,- Kč, Tombola: bude Těšíme se na Vás. 11. února středa ve 20:00 hod. Za organizační výbor Dagmar Topičová SDO Diviš Žamberk Spolek divadelních ochotníků Diviš v nestárnoucí Gogolově klasice! Legendární komedie o nevydařených námluvách a všem, co si jen lze představit pod pojmem katastrofální svatba. Vstupné: 80,-Kč Kulturní komise v České Rybné a Podchlumí, a. s., Česká Rybná Vás srdečně zvou u příležitosti MDŽ na ŽENITBA Tüchel (CH) Zupper B.K.P. + S.P.S Shatter Gaia Mesiah Gwyn Ashton - nejlepší z australských kytaristů Velký letní festival s překvapením 20 let pivovaru DOSTAVENÍČKO s hudební skupinou KAPKA (znáte z pořadu Šlágr TV) v sobotu od 18 hod. sál OÚ v České Rybné Vstupenky v předprodeji na Obecním úřadě od 1.února pondělí-čtvrtek 8 15 hod. u pí Martincové, tel Vstupné: 80,-Kč, občané České Rybné mají vstupné dobrovolné. SDH Dlouhoňovice pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL V neděli od 14 hodin v KD Dlouhoňovice Vstupné: dospělí 40,-, děti 20,-Kč

9 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Ludmila Grohmanová 95 let Zdenka Kučerová 94 let Marie Solničková 91 let Vlasta Kulhavá 90 let Alena Javůrková 89 let Marta Dostálková 87 let Věra Fiedlerová 86 let Marie Jirků 86 let Vladimír Friml 86 let František Vítek 85 let Rudolf Minář 85 let Marie Bulíčková 84 let Zdeněk Festa 84 let Josef Exler 84 let Hana Petřinová 83 let Libuška Karásková 82 let Josef Hubený 82 let Jaroslav Trejtnar 81 let Vratislav Moravec 81 let Jaroslava Petrů 81 let Miloslava Slavíková 81 let Jan Pecháček 81 let Jiří Krčál 80 let VZPOMÍNÁME Josef Krejsa 92 let Polsko Jaromír Nosál 78 let U Polikliniky 1056 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel BLAHOPŘÁNÍ V neděli 25. ledna 2015 oslavila významné životní jubileum paní Hana Chvátilová, bývalá pracovnice žamberského městského muzea. Věnovala se především péči o muzejní expozice, měla přirozený dar zaujmout posluchače svým zajímavým vyprávěním o historii města při provádění návštěvníků po muzeu, starala se o muzejní sbírky a neocenitelné byly její životní zkušenosti a rady. V roce 2011 jí byla udělena pamětní medaile u příležitosti 100. výročí založení muzea a Pamětní list. Děkujeme za její obětavost a za to, že do práce vkládala i své srdce. Vážíme si toho a jsme moc rádi, že i nadále navštěvuje naše výstavy a akce. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, elánu, optimismu a radosti. Všechno nejlepší! Vlaďka Šulcová PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za množství krásných přání k devadesátinám naší maminky, paní Hany Chvátilové, zejména městu Žamberku, městskému muzeu a mnoha a mnoha přátelům a jednotlivcům. Ještě jednou i za naši rodinu jí přejme pevné zdraví a klid a pohodu do dalších let. Hana Marešová a Miloslav Chvátil dcera a syn BLAHOPŘEJEME Dne 3. února 2015 oslaví významné životní jubileum pan ADOLF STEJSKAL (IŠA) ze Žamberka. Celý svůj život rozdává lidem radost jako kapelník dechové hudby ORLIČANKA, miluje přírodu, jízdu na kole i hasičský sport. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, životní pohody a elánu. Manželka Eva, dcera Dana a syn Petr s rodinami a všichni jeho přátelé Vážený pane Stejskale, k Vašemu významnému životnímu jubileu se připojujeme k řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti ještě dlouhou řadu let. S úctou bývalí kolegové z radnice Milý Išo náš kapelníku, čas plyne jako voda a nám se nechce věřit, že v těchto dnech oslavíš své, tak významné, životní jubileum. Jsme rádi, že se ho dožíváš ve výborné kondici, pln optimismu a radosti. Přáli bychom Tobě i sobě, abys kapele byl oporou ještě mnoho let. Za členy Tvé kapely Orličanka Jirka Šmok BLAHOPŘEJEME 4.února oslaví významné jubileum členka ochotnického spolku Diviš paní Marta Faltusová. Dlouhá léta úspěšně navrhovala a vytvářela scénu k ochotnickým představením, a když bylo potřeba, zaskočila i na scénu. Stále se aktivně podílí na činnosti spolku a všichni ji přejeme hodně zdraví a vše ostatní, co si přeje. kamarádi z divadla Milá Marto, k Tvému životnímu jubileu si dovoluji poblahopřát a popřát pevné zdraví a štěstí do dalších let. Nelze nevzpomenout na úsměvné momenty, které vznikaly při přípravě náročných kulis při operetách, které režírovala pí H.Kvapilová (s obsazeností až 55 osob), a kde ses musela se svými spolupracovníky (někdy zlobivými) kulisáky potýkat s náročnými scénami i výměnami. Vše jsi zvládala s grácií a přehledem, vše bylo vždy včas a hlavně perfektně pro herce připraveno. Mělas a máš mé uznání. Takže hodně energie a stálé chuti do života. Vlasta Pavlousková (býv. programová pro film a divadlo) Tříkrálová sbírka V sobotu se uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka v Žamberku, Helvíkovicích a Dlouhoňovicích. Do této akce se zapojilo devět skupinek, které vedlo 9 dospělých a vystřídalo se v nich 33 dětí. V Helvíkovicích se vybralo 4.778Kč, v Dlouhoňovicích ,- Kč a v Žamberku ,-Kč. Celkem jsme Charitě Ústí n. O. odevzdali ,-Kč. Záměry Charity s výtěžkem je možné si přečíst na Děkujeme všem malým i větším koledníkům a jejich vedoucím za tuto službu v dopoledním deštivém a odpoledním větrném sobotním počasí. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Zdislava Králová a Jitka Moskvová Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015 Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme paní Králové a všem ostatním, kteří spolu s farností a za pomoci Městského úřadu sbírku organizují v místě svého bydliště. Děkujeme za Vaše příspěvky do kasiček pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat za radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková tel

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Vánoční koncert Violy v Libáni a na Staroměstském náměstí v Praze V pátek 13. prosince 2014 se dětský pěvecký sbor Viola vydal na Adventní zpěvy do Prahy. Od budovy školy autobus plný malých a velkých zpěváků vyrazil kolem 13:00 a za několik hodin jsme dorazili do Základní školy Libáň, kde jsme byli vřele přivítáni. V 17:00 jsme (už podruhé) měli v místním divadle společný koncert s dětmi ze ZŠ. Koncert se nám vydařil, a tak Na město velikosti Žamberka jsou tři dobře fungující dětské a mládežnické sbory opravdu pěkná bilance. Důležitější však je, že jsou to sbory, které vedle sebe fungují bez zbytečné řevnivosti a konkurence a každý z nich je schopen prosadit se svým způsobem. Rok 2014 byl pro ně významný a měl svůj pomyslný vrchol. Corale kromě letního zájezdu do Itálie obstaraly sobě i publiku úžasný zážitek na společném koncertě s romským sborem Čhavorenge a Českou filharmonií mladých v pražském Rudolfinu 17. listopadu. Kdo zažil, nezapomene. Vrcholem loňského roku Violy byl zájezd na Adventní zpěvy v Praze ŽAMBERK SBOROVÁ VELMOC v sobotu Viola zpívala nejprve na tribuně na přeplněném Staroměstském náměstí a pak v koncertní síni pražského Hlaholu společně s dalšími dvěma sbory (ČR, Německo). Koncert uváděla paní Marie Retková a byl zážitkem pro všechny zúčastněné. A benjamínek Vlaštovičky ze ZUŠ Petra Ebena. Na společný ad- jsme po výborné večeři (za odměnu) odcházeli všichni s úsměvem zpátky do školy, kde jsme byli ubytováni. V sobotu ráno jsme se po snídani vydali na cestu do našeho hlavního města. Měli jsme ještě trochu času, a tak jsme si udělali zastávku ve Staré Boleslavi. Do Prahy jsme přijeli přesně na oběd. Zajištěný jsme ho měli v hotelu Olympic Tristar, který byl přímo královský a do kterého jsme se pak s radostí ubytovali. Rozezpívali jsme se, přesunuli na Staroměstské náměstí, kde jsme vystupovali v 16:00 a sklidili zde velký potlesk. Další koncert nás čekal společně s dalšími dvěma sbory z České republiky a z Německa, a to tentokrát v síni pražského Hlaholu. Pak už na nás čekal autobus a my jsme mohli rozebrat naše nové zážitky. V deset hodin jsme byli zpátky v hotelu a po celodenním maratonu jsme okamžitě celí unavení ulehli do postelí. V neděli ráno po snídani (opět za odměnu) jsme se vydali na nákupy do obchodního centra Černý Most. Po třech hodinách, unaveni vánočním nakupováním, jsme se se srdci plnými nových zážitků konečně vraceli domů. Za příjemně strávený předvánoční čas v Praze děkujeme našemu panu sbormistrovi Jaromíru Žejdlíkovi. Přejeme všem občanům města Žamberka hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Za pěvecký sbor Viola přeje Ester Pinchas ventní koncert se zpěvačkou Bárou Basikovou (spolu s Orličkou z Klášterce nad Orlicí) v kostele v Neratově budou určitě dlouho vzpomínat nejen zpěváci, ale i přítomných 600 diváků. Členové všech tří žamberských sborů zažili mimořádné chvíle, kterými obohatili nejen sebe, ale i mnoho lidí kolem. Zkrátka rozdávali radost, lásku a pohodu. A šířili dobré jméno našeho města daleko za jeho hranice. Za to jim všem, a zejména jejich vedoucím, Ivě Mimrové, Olince Kaláškové a Jaromírovi Žejdlíkovi, moc děkuji. PhDr. Hana Chvátilová DOMOV NA SKALÁCH AZYLOVÝ DŮM & KRIZOVÁ POMOC CEMA, o. s. informuje Adresa: ČSA 728, Žamberk S Kontaktní CEMOU osoba: PRO Bc. Dagmar RADOST Jansová Kontakt: BYLO HLAVNÍM MOTEM o.s. CEMA V ROCE Občanské sdružení CEMA Žamberk Během sídlo r.2014 organizace: se událo Nádražní v 22, Žamberské Žamberk CEMĚ mnoho zajímavých akcí pro děti i dospělé, přibylo pár novinek Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Azylový dům je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a hlavně spousty skvělých zážitků nejen pro ty nejmenší, ale i pro samotný tým sdružení. Hlavními akcemi byl již třetí ročník Pálení čarodějnic, podzimní Drakiáda, dvě velké dětské burzy a nově i benefiční akce Vítání prázdnin. CEMA se účastnila také Burzy filantropie humanisticky motivované dobročinnosti a zapojila se i do několika zajímavých projektů. Občanské sdružení CEMA Žamberk se v předešlém roce věnovalo především poskytování pobytových sociálních služeb v Domově Na Skalách a Domu na půl cesty lidem v těžké životní situaci a dětem i celým rodinám v Centru pro rodinu. V Domově Na Skalách jsme pomohli celkem 210 lidem. Pro ty nejmenší jsme připravili pestrý program. Kromě výtvarného tvoření, různých her a jiné zábavy také maškarní karneval a výlet do minizoo v Častolovicích. Domov Na Skalách se v předešlém roce zapojil do pilotního projektu Pardubického kraje TRANSFORMACE PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. V Domě na půl cesty byla v loňském roce vytvořena 3D google prohlídka a nové letáky i prezentace pro uživatele. U obou služeb jsme se zapojili do hodnocení kvality městem Rychnovem n.k. a obě služby si nově zřídily také facebookové stránky. Centrum pro rodinu se plně věnovalo pravidelnému programu i volnočasovým aktivitám jako např. Dětský maškarní karneval a Masopustní rej, Den matek, Drakiáda, Prázdninová a výtvarná družina, Mikulášská nadílka, burzy dětského zboží, jarmarky, různé tvoření, atd. Novinkou se stal individuální kurz Točení na hrnčířském kruhu, angličtina pro nejmenší a kroužek Dědečkova dílna pro malé kutily, který byl podpořen dárci na Burze filantropie. Celkem bylo uspořádáno 41 přednášek a akcí a 16 pravidelně se po týdnu opakujících programů. Vedlejší aktivity sdružení: Obchůdek s ručně vyráběnými výrobky a bylinnými produkty rodinné mýdlárny Rubens, Půjčovna dětských karnevalových masek s celkem 81 maskami a Grafické studio CEMA si vedly v předešlém roce také dobře. V Obchůdku byla k zhléd-

11 11 nutí prodejní výstava Kreativní tvorba dřevěné, ručně vyráběné a malované výrobky výtvarnice Martiny Balážové a v adventní čas Vánoční obchůdek. V grafickém studiu přibyla nová služba výroba buttonů (placek) a již po druhé studio vytvořilo vlastní Rodinný kalendář. Celý rok 2014 byly pořádány Výtvarné dílny pro děti a mládež hospitalizované v Orlickoústecké nemocnici pod vedením Laďky Stejskalové. Dále pokračovalo partnerství v projektu Věk a péče nemusí být překážkou realizovaném IdeaHELP,o.p.s. Zapojili jsme se do projektu Stáže ve firmách a realizovali jsme projekt Cema a partneři rozvíjí schopnosti svých lidí financovaný z Evropského sociálního fondu OPLZZ, kde si pracovníci zvyšují odbornost. Zapojili jsme se do sbírkového projektu Konzumu Společně za úsměv, kde výtěžek bude použit na akce pro děti a veřejnost. 8. října 2014 se konal Den otevřených dveří s volným přístupem do všech zařízení Občanského sdružení CEMA. Příchozí se mohli podívat, jak to v organizaci funguje a strávit příjemné chvíle s pracovníky sdružení. Děkujeme všem, kteří nás navštívili a naše práce je zajímá, dále pak městu Žamberku a dalším obcím, všem spolupracujícím firmám a sponzorům, bez kterých by se dalo jen obtížně fungovat, a především celému týmu, včetně dobrovolníků, doplňuje závěr zprávy ředitelka Dana Hubálková. Rodinné centrum Pohoda pořádá Tvořivé odpoledne LINORYT středa 4. února 2014 od 17:30 h Pro děti a mládež připravujeme tvořivé odpoledne ve výtvarné dílně Rodinného centra Pohoda (1. patro). Vstupné: 50,- Kč S sebou: světlý bavlněný textil (tričko, tašku, pytlíček, ubrus ), na který budete vytvořený motiv tisknout, K zakoupení: tašky (30Kč), dětské tričko (50Kč) různé velikosti (cca 3 15 let). Zájemci, hlaste se osobně v kanceláři Centra pro rodinu, telefonicky , , na webu pro rodinu/rc Pohoda/Akce nebo mailem Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská Čas andělských úsměvů v MŠ Sluníčko. První, byť trochu rozpačité úsměvy patřily andílkovi, který 5.prosince doprovázel Mikuláše a čertíka. Moc děkujeme studentům Gymnázia Žamberk za jejich zdařilé mikulášské vystoupení. Andílky jsme si v předvánočním očekávání napekli z perníkového těsta či vyrobili z papíru na výzdobu MŠ. Další andělské úsměvy rozdávaly děti z naší MŠ pro radost na svých vystoupeních v městském muzeu, ve školní jídelně a v Centru sociální péče. Nejvíce radostných úsměvů našich dětí však zářilo 17.prosince u vánočních stromečků, kdy jsme si společně s rodiči zazpívali koledy a popřáli krásné Vánoce. Děkuji všem rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary na bohatou vánoční nadílku, a přeji pohodový rok 2015 plný štěstí a lásky. Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko SVČ Žamberk INFORMUJE: Léto s ANIMEM 2015 termíny letních pobytů a táborů: Itálie Taneční tábor Neon Letní dětský tábor Suté břehy u Týniště n.o Příměstský tábor s angličtinou Příměstský tábor s výtvarkou Termín příměstského tábora Hrátky s přírodou a Letního pobytu s aerobikem bude ještě upřesněn. Podrobné informace o táborech na webu SVČ ANIMO. Bc.Lucie Kluková ZŠ Bohousová informuje Žáci školy začali s florbalem a již slaví úspěchy V tomto školním roce jsem připravil pro žáky školy novinku v podobě velmi populárního školního florbalu v rámci hodin TV a sportovního kroužku. Nejprve se pořídila výstroj a výzbroj v podobě kompletního oblečení brankaře a sady 12 florbalových hokejek a 10 míčků. A pak jsme již mohli začít s nácvikem ovládání hokejek, přihrávek a nakonec dovedností a taktice při vlastní hře. Všichni si počínali velmi dobře a s chutí. Naši žáci jsou moc učenliví a šikovní. Postupně si osvojovali i pravidla. Tento druh sportu je oslovil a všichni si florbal velmi brzo oblíbili. Nadšení přerostlo v zájem startovat na některém školním turnaji, kde by si mohli vyzkoušet své dovednosti s jinými školními družstvy. Školní turnaje pro žáky 1. stupně základních škol se konají ve formě celorepublikového projektu Florbal do škol, který začíná od školních kol, přes okresní, krajské až po republikové finále, a to v kategorii chlapců a dívek. Probíhají také turnaje obecných a malotřídních ZŠ regionu Ústí nad Orlicí. Naše škola má v plánu pořádat florbalový turnaj ZŠ v dubnu Abych naši hru otestoval před těmito velkými akcemi, hledal jsem dřívější turnaje. Díky kontaktům z předchozího působení ve speciálním školství jsem oslovil s prosbou kolegy ze speciálních škol. Díky tomu mohly v prosinci odjet dívky na turnaj do Ústí nad Orlicí, kde se střetly s 5 družstvy starších žákyň (V. Mýto, Ústí n. O. A a B, Skuteč a Králíky). Mezi děvčaty, která byla starší o 3 4 roky, se naše dívky neztratily a po velmi statečných výkonech nakonec obsadily 4. místo. Dokázaly porazit Ústí n. O. B 4:1 a remizovat s družstvem Králík 1:1. Na to, že to byl jejich první turnaj, si vedly velmi dobře. Chlapce čeká v lednu regionální turnaj v rámci speciálních škol v Hradci Králové (starší žáci), kde si vyzkouší své dovednosti a otrkají se na pozdější turnaje. I pro ně to bude florbalová premiéra. Další aktivity školy Naše základní škola má během školního roku řadu dalších akcí. Jako třeba podzimní drakiádu, podzimní a letní výlety a exkurze, čertovské hry, vánoční besídky, turistické vycházky, akce ke Dni Země a Recyklohraní, sportovní aktivity (atletické soutěže, olympiády obecných škol). Žáci také jezdí na plavecký výcvik a bruslení. Ve škole pak mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (sportovní, hudební, přírodovědný a šikovné ruce ). O těchto aktivitách si můžete přečíst a zhlédnout spousty fotografií na webových stránkách školy Petr Skulbaševský, ředitel školy

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY LEDNÍ HOKEJ SK Žamberk Muži V prosinci a lednu sehrálo družstvo mužů 8 zápasů s těmito výsledky: Králíky Žamberk 6:7 SN Černý 3, Pokorný 3, Maivald 2, Brožek T.,Grund, Vítek, Habr Žamberk Česká Třebová 3:2 Černý, Pokorný, Maivald Žamberk Dlouhoňovice 7:8 SN Černý 2, Chlumecký, Chmelan, Brožek T., Pokorný,Kubíček Žamberk Choceň B 3:8 Pokorný,Chlumecký,Brožek M. Žamberk Řetová 4:2 Černý, Pokorný, Brožek M.,Vítek Žamberk Voděrady 3:1 Brožek M.,Černý, Pokorný Řetová Žamberk 0:7 Černý 2, Pokorný, Flekr, Brožek T.,Chlumecký, Lukeš Tabulka OP: po špatném začátku jsme se zlepšili a z posledního místa jsme poskočili na třetí. 1. HC Choceň B 42 bodů 2. IHC Č.Třebová 30 bodů 3. SK Žamberk 18 bodů 4. TJ Voděrady 18 bodů 5. TJ HC Dlouhoňovice 16 bodů 6. TJ Sokol Řetová 9 bodů 7. TJ Jiskra Králíky 5 bodů TENIS V tenisové hale v Žamberku se v povánočním čase uskutečnil TENISOVÝ TURNAJ NEREGIST- ROVANÝCH VE DVOUHŘE. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Výsledky: Čtvrtfinále: R. Nam J. Kulhánek 1:4 4:2 10:7, T.Maivald J.Chládek 4:3 4:1, T.Nam J.Divíšek 4:2 4:1, O.Hájek M.Grobelný 4:0 4:1. Semifinále: Maivald- R.Nam 4:2 4:0, Hájek-T.Nam 4:2 4:2. Finále: Ondřej Hájek-Tomáš Maivald 3:4 4:0 12:10. Foto a text Filip Andrš Žáci Turnaj v Poličce nar M.Třebová Žamberk 16:2 Polička Žamberk 21:0 nar M.Třebová Žamberk 3:19 Polička Žamberk 3:14 Turnaj v Hlinsku: nar Pardubice Žamberk 16:3 Hlinsko Žamberk 15: Pardubice Žamberk 14:5 Hlinsko Žamberk 5:11 Turnaj 3.1. v Žamberku nar Žamberk Chrudim 4:7 Žamberk Lanškroun 1:15 nar Žamberk Chrudim 8:4 Žamberk Lanškroun 6:8 Turnaj v Žamberku nar Žamberk M.Třebová 1:25 Žamberk Pardubice 1:14 nar Žamberk M.Třebová 21:7 Žamberk Pardubice 7:6 Hájek J., Brožek T. Aeroklub Žamberk Ohlédnutí za rokem 2014 Rok 2014 uplynul jako voda a žamberský aeroklub byl nabitý akcemi, za kterými stojí se alespoň v krátkosti ohlédnout. Pro Žamberany byl samozřejmě tou nejviditelnější akcí mezinárodní slet historických kluzáků a následný letecký den Airshow Sletu, který se konal v druhé půlce srpna a jehož organizaci si naložil na svá bedra Sláva Štěpán, se zúčastnilo bezmála 20 unikátních kluzáků s jejich piloty nejen z ČR, ale také na příklad z Rakouska. Ačkoliv počasí létání moc nepřálo, aktivně se létalo pouze 3 dny, všichni účastnící, ale i návštěvníci si přišli na své, a tak jsme mohli na nebi nad Žamberkem obdivovat takové historické unikáty, jako třeba kluz&aacut e;ky LG-130 Kmotr nebo krásně zrestaurovaný poválečný Z-24 Krajánek. Podrobnější reportáž ze sletu si můžete přečíst zde: O co méně přálo počasí sletu, tím milejší tvář nám ukázalo při leteckém dni Airshow 2014, kterým byl slet také zakončen. Sice v jeho průběhu přecházela na východě silná bouřka, jejíž temná mračna dramaticky podkreslovala jednotlivé letové ukázky, ale na téměř 2000 návštěvníků nespadla ani kapka. A tak se všichni příchozí mohli těšit z bezmála 3 hodin nabitého letového programu, který jsme pod taktovkou Mirka Sklenáře připravovali již od zimy. Program začal průletem stíhaček Grippen, které následovali parašutisté vysazení z legendární Anduly An-2.; Nadšený ohlas laické i odborné veřejnosti sklidila ukázka kluzáku Jet Shark s pomocným proudovým motorem, se kterým Miloš Rammert předvedl dech beroucí akrobatickou ukázku. Vojenští piloti z Centra leteckého výcviku Pardubice předvedli svůj těžký vrtulník Mi-17 nejprve na zemi, kde si jej mohli návštěvníci prohlédnout z blízka a podívat se i do kokpitu, a pak v dramatické letové ukázce jak vystřižené z akčního filmu. Velmi si ceníme ochoty účastníků sletu historických kluzáků předvést svá unikátní letadla jak na stojánkách, tak i v letových ukázkách, které potěšily elegancí i nádechem nostalgie. Pro div&a acute;ky jsme také připravili velkou soutěž o ceny, která měla velký úspěch, zejména pak při závěrečném losování o hlavní výhry, kterými byly dvě letenky do Říma od společnosti Travel Service nebo velký RC model darovaný firmou Pelikán. A jako vždy, nakonec jsme si nechali jednu pořádnou pecku, kterou byla exhibice Jana Rozlivky na akrobatickém speciálu. Při bezmála 20 minut trvající sestavě bylo jasně patrné, že Martin patří ke světové špičce a titul mistra světa si zcela právem zaslouží. Vše se tedy podařilo na výbornou a my už začínáme přemýšlet, co zajímavého připravit na další ročník, který se uskuteční v r Aby bylo možné tyto akce uskutečnit, museli jsme také rozjet nutné opravy a přestavby v našem zázemí. Velký dík patří Slávovi Štěpánovi, že dotáhl do úspěšného konce dotaci z evropského programu na rekonstrukci všech oken budovy hangáru, a také Martinu Jiskrovi a Láďovi Valentovi, kteří se ujali vedení všech stavebních prací, díky kterým jsme vybudovali novou kuchyni a toalety. Pod taktovkou instruktora Radima Jordána jsme letos vycvičili dva nové piloty kluzáků. Výcvik probíhal na letišti intenzivně celý rok, a tak mohli na podzim naši žáci Lukáš Martinec a Honza Kohout úspěšně složit pilotní zkoušky, sezonu 2015 již tedy budou využívat pro zdokonalování svých leteckých dovedností spolu s dalšími členy klubu. Výcvik mladých pilotů je podporován městem Žamberkem formou dotace v rámci Mládežnického projektu, a je tím dostupnější všem mladým zájemcům. Doufáme, že i v tomto roce budou pokračovat úspěšně další žáci, stejně zapálení do výcviku, jako byli Honza s Lukášem. Čile udržujeme styky s dalšími kluby, a tak k nám na přelomu července a srpna již podruhé na plachtařské soustředění přijela parta z Aeroklubu Chrudim, které podhorské klima evidentně svědčí, takže u nás nalétala mnoho hodin plných jak sportovních výkonů, tak i létání jen tak pro radost v malebném prostředí Orlicka. Nejlepším sportovním výkonem v našem klubu je bezesporu skvělé 2. místo Radima Jordána na mistrovství ČR v bezmotorové akrobacii v kategorii sportsman. Radim intenzivně trénoval již na jaře a začátkem léta, a tak jste mohli na nebi nad Žamberkem poměrně často zahlédnout bílý kluzák ASK-21 v různých ne zrovna pro větroň obvyklých polohách, které byly součástí nácviku soutěžních akrobatických sestav. Jaká byla Radimova cesta k této náročné disciplíně a jaké jsou jeho plány do budoucna, se dozvíte v samostatném článku, který pro vás připravujeme. A co naše plány v nadcházejícím roce? Rádi bychom dál rozšiřovali naši členskou základnu a přitáhli další zapálené nadšence, pro které bude letectví celoživotní vášní, sportem anebo třeba také povoláním. V současné době pobývá Mirek Sklenář na Novém Zélandu, kde podnikl několik letů z legendárního plachtařského střediska Omarama. V průběhu zimy se tedy můžeme těšit na přednášku nabitou jeho zážitky a nevšedními fotografiemi, které v průběhu výpravy pořídil. O termínu konání Vás budeme včas informovat. Hodláme pokračovat v našich sportovních aktivitách, v rámci letního plachtařského soustředění plánujeme uspořádat regionální soutěž. Zkrátka budeme dělat vše pro to, aby žamberské letiště nebylo jen louka s praporky, ale fungující centrum, kde budete vždy vítáni, ať už k nám zavítáte pěšky nebo třeba přistanete s letadlem. O všech akcích pak můžete získat další informace na našem webu anebo na facebookovém profilu. Těšíme se na Vaši návštěvu! Jan Václavík

13 13 Ohlédnutí za činností oddílu ORIENTAČNÍHO BĚHU T. J. Sokol Žamberk v roce 2014 Oddíl orientačního běhu T.J. Sokol Žamberk evidoval v r.2014 celkem 45 členů. V kategorii žactva 7 členů, dorost -10 a 28 dospělých a veteránů. Co se týká žactva a dorostu, úzce spolupracujeme se SVČ ANI- MO Žamberk, jehož jsme zároveň členy. Zaměřujeme se na soustavnou práci s mládeží. Od jara do podzimu trénujeme 1x týdně na dostupných mapách v terénu a zúčastňujeme se závodů Orlické ligy pro ústeckou a rychnovskou oblast. Za nepříznivých podmínek využíváme možnosti tréninku v Sokolovně.V zimním období, za dobrých sněhových podmínek, volíme nácvik běžeckého a sjezdového lyžování, bruslíme na Zimním stadionu a navštívili jsme též plavecký bazén. Využili jsme i nabídky horolezeckého kroužku SVČ k tréninku na horolezecké stěně. Hlavní činností našeho oddílu je účast na závodech Východočeské oblasti (VČO) -16 závodů v orientačním běhu. Každoročně pořádáme jeden ze závodů Východočeské oblasti. V letošním roce jsme pořádali 9. závod v Českých Petrovicích, s účastí 565 závodníků jsme připravili noční tréninkový závod Orlické ligy s účastí 52 startujících. Závod se vydařil a byl kladně hodnocen přítomnými závodníky. V hodnocení žákovských družstev VČO je naše družstvo na 14. místě z 21 hodnocených. Velká část žákovského družstva nám pro r.2014 přešla do dorostu. Díky tomu jsme v hodnocení družstev dorostu vyhráli soutěž, obsadili jsme 1.místo z 18 hodnocených družstev. Porazili jsme takové oddíly, jakými jsou Pardubice, Hradec Králové, Jičín nebo Ústí n.o. Nejúspěšnějšími závodníky oddílu jsou: Žactvo Valerie Borovičková, Tereza Procházková, Iva Kubíčková, Pachel Jakub Dorost Zemanová Kateřina, Lauterbach David, Dušek Martin, Ježdík Václav Dospělí Venclová Veronika Veteráni Cabalková Ivana, Kalousová Dana, Nožková Dáša, Martincová Helena, Tobiška Václav a Šponar Josef. I v r.2015 plánujeme podobný charakter činnost oddílu. Již máme stanoven termín 12. závodu VČO na Rovněž se přihlásíme k organizaci závodu v rámci Orlické ligy v r Do kategorie žactva se nám na sezonu 2015 přihlásili 2 žáci a 5 žákyň. Do kategorie dorostu další 4 nadšenci OB. V žádném případě si nemůžeme naříkat na nezájem ze strany veřejnosti. Bohužel pro udržení kvality a zvládnutí tréninků musíme nábor nových zájemců pozastavit. Děkujeme městu Žamberku a všem sponzorům, kteří každoročně přispívají na naši činnost, za finanční podporu a spolupráci. Věříme, že se nám práce s mládeží bude dařit a že budeme i nadále dosahovat výborných výsledků a kladných hodnocení. Karlíková Renata a Václav Tobiška Jizerská padesátka V neděli se jel z Bedřichova již 48. ročník Jizerské padesátky. Po loňském zrušení tohoto masového běžkařského závodu nebylo daleko k tomu, že i letos jsme nejeli. Po sobotních kotrmelcích a rekordech v počasí vše na druhý den zmrzlo, trať byla ledová, problematicky připravená a dokonce kvůli její nesjízdnosti na Jizerce zkrácená o 5 km. Vše bylo na hraně, ale pro nás, Žamberany a běžkaře z okolí, alespoň něco a v poli borců jsme se neztratili. Naše výsledky: Jméno Umístění Čas Suchodol Jiří ml :31:15 Novotný Luděk 428 2:37:54 Mařík Jiří 689 2:51:37 Fikejs Vladimír 780 2:55:59 Heger Zbyněk 988 3:04:29 Šponar Josef :42:06 Vencl David :53:28 Letošní závod vyhrál norský závodník Pedersen Morten Eide v čase 1:46 hod. Další výsledky, případně výsledky minulých ročníků, můžete zhlédnout na stránkách vf NÁŠ ROZHOVOR Ing.Jan Kohout, o jehož vítězství na mistrovství světa rádiem řízených modelů jsme v ŽL již psali, dosáhl v loňské sezoně opět významného úspěchu. Požádala jsem o krátký rozhovor. ŽL: Mají Vaše sportovní výsledky v uplynulé sezoně souvislost s uvedeným, dnes již poněkud časem odvátým úspěchem? JK: Souvislost tu je, tehdy šlo o kategorii rádiem řízených modelů větroňů kategorie F3J, kde se závodí v disciplíně, v níž je stanovená doba letu společně s přesností přistání. Po r se mi ještě podařilo vyhrát mistrovství Evropy v r. 2003, dále potom 5x mistrovství České republiky, evropský a světový pohár. Cítil jsem se závoděním poněkud přehlcený, pár let jsem potom trávil volný čas lezením v Adršpachu, což je nádherný sport v krásné přírodě. Před čtyřmi lety jsem se potom k závodění vrátil. Kategorie, ve které jsem poslední 3 sezony závodil, se jmenuje F3B a jde o technicky nejnáročnější kategorii rádiem řízených modelů, jaká se ve světovém poháru létá. Kromě letu na předem stanovenou dobu s přesností přistání se zde závodí ještě v dalších 2 disciplínách, a to ulétnutá vzdálenost na uzavřené trati za stanovený čas a rychlost letu na uzavřené trati. Všechny disciplíny vyžadují poměrně pravidelný a disciplinovaný trénink. Navíc při tréninku je potřeba pomocník, který sleduje a hlásí dosažení otočných bodů. ŽL: Jakých sportovních závodů jste se v uplynulé sezoně účastnil a s jakými výsledky? JK: Za celou sezonu 2014 jsem se zúčastnil cca 10 mezinárodních závodů. Většina z nich je součástí světového poháru, některé z nich jsou součástí evropského poháru. Několikrát se mi podařilo individuální pódiové umístění do 3.místa, závod v Belgii se mi podařilo vyhrát. Ve světovém poháru jsem skončil celkově na 4.místě, v evropském poháru na 3.místě. V českém žebříčku za rok místo. Radost mám také z evropského rekordu v úloze rychlost výkonem sec. Děkuji touto cestou svým dcerám Blance a Kristýně, které mi při tréninku často pomáhaly, rovněž tak děkuji Ondrovi Štěpánovi za pomoc, bez které by podobných výsledků nebylo možné dosáhnout. ŽL: Vaše sportovní plány do budoucna? JK: Zajímavé téma Letecké modelářství na sportovní úrovni je časově a fyzicky velmi náročný sport. Radim Jordán ze žamberského aeroklubu mě asi 10 sezon přemlouval, abych v Žamberku v aeroklubu absolvoval plachtařský výcvik. Nechal jsem se přemluvit a výcvik vloni v létě a na podzim absolvoval. Díky ochotě instruktorů, a to zejména Radima Jordána, Vaška Šípka, Filipa Sklenáře a Miroslava Štěpána, se mi jej podařilo absolvovat během jednoho kalendářního roku. Musím říct, že plachtařský sport je nesmírně krásný, řekl bych návykový, a jde o zajímavou sportovní výzvu, které bych se rád věnoval, pokud bude čas, člověk má především rodinné a pracovní povinnosti. Zábava až po práci. Rád bych tímto pozval všechny zájemce o plachtařský sport do aeroklubu v Žamberku, kde je možné absolovovat teoretický a plachtařský výcvik zakončený pilotními zkouškami. Pokud se chcete zeptat na cokoli týkajícího se výcviku, zavolejte, stavte se. V porovnání s ostatními aerokluby mohu říct, že počet větroňů, které jsou v Žamberku pro sportovní létání k dispozici, je velmi dobrý, spíše nadstandardní. Příznivce tichého letu zdraví Jan Kohout. Děkuji za rozhovor. Vlasta Pavlousková Den otevřených dveří na LSG Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absolventi z let minulých, dovolte mi pozvat Vás srdečně na tradičně pořádaný Den otevřených dveří, který se v Letohradském soukromém gymnáziu uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 16 hodin. Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit. Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den a třeba i nahlédněte do výuky. Těšíme se na setkání. Mgr.Vratislav Šembera, ředitel gymnázia

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY Vyuč se obráběčem kovů Unikátní projekt školy a firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk spolupracuje se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku se sídlem na zámku při zavádění nového tříletého učebního oboru Obráběč kovů od školního roku 2015/2016. Studuj na Zámku a pracuj v Bühleru CZ Žamberk Co získáš? Střední vzdělání s výučním listem. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu a získat i maturitní vysvědčení. Budeš se učit na nejmodernějších strojích v oboru v tréninkovém centru firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk. Finanční odměnu už při studiu až Kč (při splnění podmínek). Během studia o prázdninách zajištění brigády přednostně ve firmě Bühler CZ s.r.o. Žamberk. Co teď uděláš? Podej přihlášku na Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk do 15. března Písemné přijímací řízení - přijímačky se nekonají. Je možné získat řadu benefitů Po vyučení získáš stálé pracovní místo přednostně ve firmě Bühler CZ Žamberk. Budeš u nás pracovat na moderních obráběcích CNC strojích řízených počítačem. Je možné získat nadprůměrné finanční ohodnocení. Přihlášky posílej na adresu: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK ZÁMECKÁ 1, PSČ ŽAMBERK tel.: , Kontakt na firmu Bühler CZ s.r.o. Žamberk: Bühler CZ, s.r.o., Nádražní 696, Žamberk tel.: , Sledujte nás také na:

15 15 ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ do bazénu v České Třebové. v sobotu: ,14.02., od 8:30 do 9:45 hod. Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u Rotace, nádraží ČD. Návrat kolem 10:45 hod. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-Kč, děti od 10 do 15 let 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni. Vedoucí zájezdu Ing.D.Topičová NYNÍ JE SPRÁVNÝ ČAS OBJEDNAT SI LETNÍ DOVOLENOU ITÁLIE Lignano Sabbiadoro Kemp SABBIADORO*** luxusní karavany (4 osoby, vybavená kuchyň, klimatizace, mikrovl.trouba, TV SAT). Písečná pláž cca 250 m od kempu s pozvolným přístupem do moře. Možnost plné penze za 1.600,- Kč/os./týden Cena: 4.840,- Kč/při objednání do sleva 8% CHORVATSKO Medulin Kemp KAŽELA** ubytování MOBILHOME (2 samostatné ložnice, vlast.soc.zař., klimatizace). Pláž oblázkově-kamenitá, přímo u resortu možnost plné penze za 1.600,- Kč/os./týden. Cena: 5.840,- Kč/při objednání do sleva 8% Vodice Hotel ANGELI*** dvoulůžkové pokoje s vlast.soc.zař., ledničkou, TV SAT, balkonem nebo terasou. V ceně polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. Pláž oblázková asi 400 m od hotelu, pozvolný vstup do moře. Cena: 7.840,- Kč/při objednání do sleva 6% Společnost Dibaq, a. s., chovatelské centrum Fitmin Helvíkovice nabízí ustájení koní v prostorných boxech 2,9 x 4 m a 3,6 x 3,4 m. V ceně stelivo, krmivo luční seno, kvalitní travní senáž, dále vodění do výběhů (celodenní, prostorné, travnaté výběhy), místování boxů 1x denně, krmení objemným a jadrným krmivem, využívání lonžovacího kruhu, prostoru travnaté jízdárny, sprchového koutu pro koně, vytápěné šatny, sedlovny. Mimo rámec základní ceny zajistíme veterinární i podkovářskou péči. Možné je i zajištění profesionálních tréninkových lekcí. Cena 4.000,-Kč/měsíc s DPH. Kontakt: tel DOPRAVA ze Žamberka autobusového nádraží CA ATLAS TOUR Žamberk tel Video na Potřebujete peníze okamžitě na ruku? My Vám je dáme!!! Potřebujete se zbavit starých nepotřebných věcí? Z půdy, bytu, pozůstalosti, Vykoupíme: starožitnosti, sportovní potřeby, nábytek, keramiku, kamna, nářadí, Přijedeme k Vám domů. O nic se nemusíte starat! VOLEJTE: PIŠTE: SLEVA 10% PLATÍ NA OBJEDNÁVKY SJEDNANÉ v r a DO KONCE BŘEZNA 2015

16 ŽAMBERSKÉ LISTY 16 NABÍZÍME PRONÁJEM ZAVEDENÉHO KADEŘNICTVÍ (od r. 1991) v centru Žamberka. Vhodné pro 1 2 kadeřnice. Zájemci volejte na tel DOPŘEJTE VAŠIM OČÍM BEZPEČÍ. Nerozbitné čočky TRIVEX v únoru se slevou 50% Čočky TRIVEX jsou vhodné i do dětských brýlí. Oční Optika Gen-X Studio, Kostelní, Žamberk ŘÁDKOVÁ INZERCE PRONAJMU nebytové prostory cca 25 m2 s výlohou, v přízemí na Masarykově nám. v Žamberku. Kontakt: tel Dům k prodeji - okraj Žamberka, vhodný k bydlení a podnikání. K dispozici ihned. Výhodná cena, parkoviště, oplocený dvůr. RK nevolat. Kontakt: tel Uzávěrka ŽL č. 3/ do 10:00 hod., vyjdou Prodej, pořez a doprava stavebního řeziva, hranolů, latí, trámů, fošen, prken. Prodej krajin od katru balíky různých délek. Tel Hledám paní na hlídání cca 10 až 20 hod. týdně, v případě nemoci 4 dny v týdnu. Kontakt: tel po 16 hod. POHLÍDÁM dítě od 4 let. Jsem trojnásobná babička. Kontakt: tel ŽAMBERSKÉ LISTY čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7. 12. 2016 bod programu: 49 věc: Souhlas s umístěním sídla spolku v objektu města důvod předložení: 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více