KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI"

Transkript

1 KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ

2 Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského průmyslu...8 Historie strojírenství...9 Zaměstnanost ve strojírenství...10 Průměrné měsíční mzdy v oboru Strojírenství...11 Profese ve strojírenství...12 Obráběč kovů (NC/CNC)...12 Mechanik strojů a zařízení...14 Zámečník...15 Svářeč...17 Nástrojář...18 Novinky v oboru...20 Jedinečný design obráběcích strojů...20 Odborné vzdělání jako základ pokroku...22 Trh práce v Karlovarském kraji...24 Hospodářství...24 Trh práce...26 Firmy v Karlovarském kraji...32 ASTOS AŠ, a. s D. F. V. MATE, s. r. o...35 Důlní strojírenská společnost, s. r. o...37 EURON STEEL, s. r. o...40 HF-Czechforge, s. r. o...43 CHODOS CHODOV, s. r. o...45 ROTAS STROJÍRNY, spol. s r. o...49 Slévárna HEUNISCH, a. s...53 Strojírny Cheb, a. s...56 Svatavské strojírny, s. r. o...62 WITTE Nejdek, spol. s r. o...67 Seznam firem z Karlovarského kraje působících v oboru Strojírenství...71 Fotogalerie používaných technologií, materiálů, nářadí...78 Použité zdroje...81 ISBN

3 Slovo úvodem Slovo úvodem Slovo úvodem Vážení čtenáři, publikace, kterou právě držíte v rukou, je jedním z výstupů projektu Komunikace spolupráce výuka v Karlovarském kraji, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je realizovaný společností Asistenční centrum, a.s. a spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Partnery projektu jsou Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Projekt vznikl jako reakce na nedostatek kvalifikované pracovní síly v technicky zaměřených oborech v Karlovarském kraji. Tento stav byl zjištěn na základě přímé komunikace se zástupci firem. Celých 70% z 84 oslovených firem tento problém zmínilo. Podobné postřehy byly získávány i v rámci procesu tvorby Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji, kterou Asistenční centrum, a.s. zpracovalo v průběhu první poloviny roku Stávající nepříznivá situace na úrovni dostupnosti kvalifikované pracovní síly v technických oborech je způsobována také tím, že náplň výuky středních odborných škol mnohdy neodpovídá současným reálným potřebám firem a jejich požadavkům na technologické znalosti žáků/absolventů. Žáci se mnohdy učí na zastaralém zařízení. To může zapříčinit, že absolventi jsou po ukončení studia špatně uplatnitelní na trhu práce z důvodu nevhodně strukturované kvalifikace. Přitom poptávka firem po odbornících z technických oborů je vysoká. Primárním cílem výše zmíněného projektu tedy bylo prohloubení spolupráce a komunikace mezi firmami, školami, vzdělávacími institucemi a úřady práce. Lepší komunikace mezi těmito aktéry by měla napomoci k efektivnější výměně informací o požadavcích firem na pracovníky a na jejich kvalifikaci. Podle požadavků firem by se měly též upravit, a mnohdy se již upravují, studijní osnovy na středních odborných školách technického zaměření, aby se z žáků, resp. budoucích absolventů stala potřebná a kvalifikovaná pracovní síla dobře uplatnitelná na trhu práce. Jak již bylo zmíněno výše, tvoří tato publikace spolu s dalšími pěti jeden z hlavních výstupů projektu. Díky těmto tzv. Technologickým profilům se budete moci seznámit se stručnou charakteristikou, historií, novinkami a v neposlední řadě také s konkrétními firmami působícími v oborech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, autodoprava, technické zabezpečení budov či IT ve strojírenství. Pro lepší orientaci v dnešním složitém světě obsahují jednotlivé Technologické profily i prezentaci informací o stávající situaci na úrovni hospodářství, trhu práce a zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Stěžejní částí Technologických profilů však zůstávají prezentace firem, které podnikají v daném oboru na území Karlovarského kraje. Máte tak šanci se seznámit nejen s obecným profilem těchto jednotlivých společností, ale též s technologiemi, které firmy pro svou činnost v současné době používají, jejich požadavky směrem k zaměstnancům a zájemcům o zaměstnání a v neposlední řadě informace o stávající spolupráci jednotlivých firem se školami. Je-li vaším cílem do budoucna nalézt uplatnění v oboru, pro který se připravujete v rámci svého studia na střední škole a začít tak budovat svou kariéru, pak neberte informace prezentované v této publikaci na lehkou váhu. Právě dobré povědomí o potřebách trhu práce a požadavcích firem kladených na své zaměstnance se pro vás do budoucna může stát vstupenkou k dobrému pracovnímu uplatnění. PaedDr. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje 4 5

4 Slovo úvodem Obecná charakteristika oboru Ahoj všem, na úvod mi dovolte, abych se představil jmenuji se Spike (ano správně Spajk ), a budu vás provázet všemi částmi publikace, kterou vám na předchozí stránce ve stručnosti představil pan hejtman PaedDr. Josef Novotný. Mým úkolem bude upozorňovat vás na ty nejzajímavější a nejdůležitější informace, které se v celé publikaci objevují. Nebude pro mě problémem ani vysvětlit vám některé pojmy, na které můžete v publikaci narazit, a se kterými se v běžném životě zase tak často nesetkáváme. I já věřím, že vás publikace zaujme a budete si moci díky ní utvořit lepší představu o tom, jaké profese mají nyní v Karlovarském kraji nejlepší vyhlídky na uplatnění a jaká je situace na úrovni jednotlivých firem, které v kraji působí. Není potřeba dále otálet pusťme se do toho přeji příjemné čtení! Váš Spike :-) Obecná charakteristika oboru Úvodem Strojírenství je velmi známou technickou branží. Zahrnuje strojírenské materiály, konstrukci (navrhování strojů a zařízení) a technologii (výrobu širokého sortimentu různých strojů a zařízení). Vyznačuje se mimořádně velkou pestrostí výrobků. Škála produktů je tak široká, že můžeme začít u nejjemnějších součástek pro rádio, zahradní stroje, automobily a přes obráběcí stroje, bojové lodě, tanky a stíhačky se dostaneme až k supertěžkým obřím jeřábům nebo reaktorům elektráren. Dovedete si představit, že skoro pětinu všech lodních hřídelí pro lodní motory na celém světě vyrábíme u nás v ČR? Co je strojírenství? Strojírenství je nejnáročnější průmyslové odvětví. Zabývá se navrhováním, výrobou a údržbou strojů. Vedoucími obory se stává výroba techniky na zpracování dat a informací, telekomunikační techniky, přesné mechaniky a optiky. Významné postavení má automobilový průmysl, kde se uplatňuje nejvíce robotů a automatizovaných výrobních linek. Důležitá je 6 7

5 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru i výroba dalších dopravních prostředků, zejména letecké a raketové techniky. Významné postavení si udržuje výroba obráběcích strojů a spotřebního zboží. Kdybyste se podívali do mapy, zjistíte, že strojírenské závody jsou rozptýleny po celé republice a všechna velká strojírenská střediska leží u dopravních tepen, aby se zajistilo snadné přemísťování materiálů, výrobků, a aby nebyl problém s dojížďkou pracovníků do zaměstnání. Rozvoj strojírenství si také žádá rozvoj moderních technologických center, která spojují výzkum a následný vývoj špičkových technologií. Mnoho Obrázek z počítačového programu strojírenských výrob se může pochlu- zdroj: bit dlouholetou výrobní tradicí. Dělení strojírenského průmyslu Lehké strojírenství Tady jsou soustředěny veškeré obory vyrábějící spotřební elektrotechniku a elektroniku. Typickým ukazatelem tohoto druhu strojírenství je velkovýroba s malou potřebou kvalifikované pracovní síly a malou spotřebou materiálu. Produkuje domácí spotřebiče, např. TV, rádio, žehličky, mixery, aj. Těžké strojírenství Zabývá se výrobky s velkou hmotností a odolností. Zajišťuje stroje pro hospodářské podniky, např. těžební stroje, hutnická zařízení. Dá se sem zahrnout i výroba zbraní ve smyslu námořních bojových lodí a tanků. Střední strojírenství Soustřeďuje se na výrobu obráběcích strojů, ale i automobilů, motocyklů a dalších. Právě díky masivní automobilové produkci se jedná o stěžejní obor celého strojírenství. Kromě dopravních prostředků se soustřeďuje i na výrobu těžkých zemědělských a stavebních strojů. Přesné strojírenství Obsahuje obory jemné mechaniky, optiky, výrobu měřících přístrojů a speciální zařízení pro zdravotnictví, hlavně v poslední době náročnou elektroniku. Velký boom v posledních letech zaznamenala výroba osobních počítačů. Jedná se o nejvyspělejší strojírenský obor, vyžadující úzkou spolupráci s výzkumnou základnou. Investiční strojírenství Patří k tradičním českým odvětvím s významným podílem v rámci zpracovatelského průmyslu i ekonomiky ČR. Odvětví je charakteristické značnou výrobkovou diverzifikací; patří sem pevná, mobilní nebo ruční zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou používána v průmyslu, stavebnictví, stavebním inženýrství nebo zemědělství. Provádí výrobu kompletních celků pro energetiku. Produkuje spalovací motory, turbíny, čerpadla, hřídele, hořáky, zvedací zařízení, traktory, pluhy, lisy nebo polygrafické stroje. Historie strojírenství Strojírenský průmysl byl před druhou světovou válkou nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím Československa. Už ve 30. letech minulého století jsme patřili mezi 10 nejvýznamnějších strojírenských států na světě. Po druhé světové válce se zakládaly nové strojírenské závody. Právě tento průmysl zajišťoval lidem obživu, nabídl práci. Superpočítač v NASA zdroj: Starodávná strojírna zdroj: 8 9

6 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Dobré postavení si v Československu zachoval průmysl až do 80. let. Nicméně zaostával za moderními trendy tehdejší doby, důvodem byl nucený vývoz do SSSR. Plánované hospodářství neodpovídalo tržní poptávce. A ve druhé polovině 90. let se přidaly negativní důsledky privatizace (novým vlastníkům podniků chyběly peníze na udržení výroby a vůbec i tolik cenné zkušenosti s provozem velkých továren). Na konci minulého století ale nastal obrat, poptávka po produktech strojírenství rostla a rostla po celém světě a díky tomu se naše domácí strojírenství udrželo a dokázalo se přeorientovat ze základních, jednoduchých produktů strojírenství na výrobu špičkových obráběcích center a dalších moderních číslicově řízených strojů pro mnoho dalších oborů. Tak je tomu dodnes. Zaměstnanost ve strojírenství Strojírenský průmysl, jako nejsilnější odvětví našeho průmyslu s největším počtem pracovníků, ovlivňuje i naši hospodářskou vyspělost, nicméně stejně jako u všech oborů se nedosáhne žádného výsledku bez kvalifikované pracovní síly. Kdo tedy pracuje ve strojírenství? Pozice vyžadující střední vzdělání s maturitní zkouškou jsou např. autotronik, programátor NC strojů, mechanik strojů a zařízení, strojírenský technik, svářečský technolog, technik výtahů, atd. Pozice, kdy se požaduje střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem jsou hodinář, klempíř strojní, kovář, mechanik strojů a zařízení, nástrojář, obráběč kovů, strojník, aj. a mezi pozice, pro které v některých případech postačuje základní vzdělání, patří například lepič plastů nebo automontážník. Velmi žádanou profesí je v posledních letech provozní zámečník. Profesní strukturu strojírenství z roku 2008 vidíme na grafu. Kvalifikovaní řemeslníci a techničtí pracovníci jako jsou programátoři NC strojů, nástrojáři, obráběči kovů, hodináři, kováři, mechanici strojů a zařízení si vedou výborně, ze strojírenských profesí zaujímají jednoznačně první příčky. Řemeslo má zkrátka zlaté dno a šikovný řemeslník se neztratí. Na třetím místě jsou pracovníci obsluhující stroje a zařízení. Profesní struktura strojírenství v roce 2008: 17% 44% 5% 4% 5% 19% 5% 1% Vědci a odborníci Techničtí pracovníci Administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní řemeslníci Obsluha strojů a zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Průměrné měsíční mzdy v oboru Strojírenství Zajímá Vás, kolik si můžete při práci v oboru Strojírenství vydělat? Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na webových stránkách Integrovaného portálu MPSV průměrné ohodnocení řemeslníků pracujících v tomto oboru za 3. čtvrtletí roku Průměrná hrubá měsíční mzda v oboru Strojírenství za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji: Profese dle katalogu Mechanik strojů a zařízení Profese dle Klasifikace podskupin zaměstnání KZAM - R Průměrná výše mzdy Strojírenští technici Kč Svářeč Svářeči, řezači plamenem, páječi Kč Nástrojař, zámečník Obráběč kovů Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci Seřizovači a obsluha obráběcích strojů Kč Kč Nástrojář Brusiči, leštiči, ostřiči nástrojů Kč Mechanik strojů a zařízení Obsluha automatických a poloautomatických obráběcích strojů Kč Zdroj: Integrovaný portál MPSV - Regionální statistika ceny práce za 3. čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji. Dostupné na:

7 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Profese ve strojírenství Prohlédněme si nyní představení několika typových profesí v oboru Strojírenství Obráběč kovů (NC/CNC) Náplní pracovní činnosti obráběče kovů je obsluha obráběcích strojů, kontrola a měření opracovaných obrobků a v neposlední řadě také péče o pracovní nástroje. Obrábění materiálu provádí soustružením, vrtáním, frézováním, broušením, hoblováním, řezáním a dalšími technikami. Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme povrchy obrobku určitého tvaru, rozměrů a jakosti odebíráním částic nebo oddělováním částí materiálů fyzikálními pochody. Obráběč kovů je ve strojírenství velmi žádaná profese, pracuje také i na velmi moderních CNC strojích. Tato profese je vhodná pro technicky nadané jedince, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům). Obráběč kovů se uplatní ve strojírenských provozech jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Základem všeho je schopnost orientace v technické dokumentaci, zejména čtení technických výkresů a schémat, technologické dokumentace a technických norem. Nepostradatelná je též znalost materiálů a jejich vlastností, použití měřidel a další. Pracuje především se strojním zařízením. Firmy, ve kterých mohou obráběči kovů nalézt v Karlovarském kraji uplatnění: D.F.V. MATE, s.r.o., DŮLNÍ STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., HF CZECHFORGE, s.r.o., CHODOS CHODOV, s.r.o., ROTAS STROJÍRNY, s.r.o., SLÉVÁRNA HEUNISCH, a.s., STROJÍRNY CHEB, a.s., SVATAVSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Co používá ke své práci? Obráběči kovů k opracování kovů používají základní konvenční stroje například frézky, soustruhy, brusky, vrtačky či vyvrtávačky obráběči kovů jsou schopni si tyto stroje seřídit, nastavit vhodné řezné podmínky. Dále používají moderní počítačově řízené CNC stroje, které ovládají speciálním počítačovým programem. Výhodou těchto strojů je jejich přesnost, vyšší opakovatelnost, nižší zmetkovitost, menší požadavky na kontrolu a menší nároky na obsluhu, flexibilita a rychlost prováděných operací. Dále používá ruční nástroje a nářadí, měřidla a pomůcky. Nezbytností při činnosti je používání ochranných pracovních pomůcek (ochranné brýle aj.). Co konkrétně dělá? Práce obráběče kovů z hlediska všech možných pracovních činností je velmi pestrá. Materiály opracovává ručně nebo za pomoci konvenčních (běžných) či CNC strojů. Základem pro tuto práci je orientace ve výkresové a technologické dokumentaci, podle které při výrobě součástek či výrobků obráběč kovů pracuje, v kusové výrobě také určuje vhodný druh a typ stroje pro výrobu. Při použití některého konvenčního obráběcího stroje (například soustruhu, frézky), si musí stroj nejprve správně seřídit a nastavit, poté správně upnout a vyrovnat obrobek. Nezbytnou součástí jeho práce je kontrola používání nástrojů a odzkoušení vyrobených předmětů za použití měřicích a zkušebních přístrojů. Při práci na moderních počítačově řízených CNC strojích musí mít obráběč kovů navíc základní znalosti práce na PC. Řízení stroje totiž probíhá pomocí příslušných obsluhovacích prvků a obráběč kovů během výrobního provozu musí být schopen číst údaje různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce. V neposlední řadě musí být také schopný získané údaje vyhodnotit a případně zjednat nápravu. K tomu, aby stroje fungovaly co možná nejdéle bezproblémově a bezporuchově, je nutná pravidelná údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů, v případě potřeby obráběč kovů provádí také jednoduché opravy vzniklých závad. Jaké jsou požadavky? Optimální přípravou pro tuto pozici je střední vzdělání s výučním listem v oboru Obráběč kovů, Obráběčské práce. Po absolvování studia disponuje těmito odbornými znalostmi: technické kreslení, zásady péče o 12 13

8 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru stroje, znalost kovových materiálů, strojních součástí (jako jsou ložiska, hřídele, ozubená kola aj.), nástrojů, přípravků a měřidel, dále zná technologii broušení, frézování, obrábění kovů, práci na číslicově řízených výrobních strojích, soustružení, vrtání a vyvrtávání. Při práci je nutná přesnost, preciznost a odolnost vůči senzorické zátěži. Podstatná je při výkonu tohoto povolání také technická zdatnost, v některých činnostech je předpokladem osobnostní rozvoj a pružnost v myšlení a jednání. Obráběč kovů je při práci vystaven vyšší zátěži hlukem. Pracovní činnosti obráběči kovů vykonávají v interiéru zejména v dílnách a provozovnách. Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení je pracovník, který provádí montáže, opravy, seřizování, sestavování a oživování vybraných strojů a zařízení. Bez jeho znalostí by například nefunkční stroj nemohl nikdo jiný opravit. U této profese je důležitá technická zdatnost, přesnost a preciznost, mechanik strojů a zařízení musí především počítat s hlukovou zátěží. Používá zejména ruční nářadí. Firmy, ve kterých mohou mechanici strojů a zařízení najít uplatnění: CZECH SILICAT, s.r.o., HF CZECHFORGE, s.r.o. Co používá ke své práci? Při své práci používá ruční nářadí, jako jsou šroubováky (zámečnické, ploché, křížové), kleště (štípací, ploché), klíče, kombinačky (kombinované kleště) apod. Co konkrétně dělá? Mechanik strojů a zařízení se musí dobře orientovat v technické dokumentaci strojů a zařízení. Nejprve si musí stanovit pracovní kroky, prostředky a metody. Náplní jeho práce je pak montáž, demontáž, seřizování a opravy výrobních strojů, zařízení nebo linek (například obráběcích). U nefunkčních strojů a zařízení musí být schopen zjistit a odstranit závadu v co možná nejkratším čase, aby výroba mohla opět plynule pokračovat. Nedílnou součástí jeho práce je kontrola a provedení zkoušky funkčnosti strojů (zkontroluje rozměry a další parametry vyrobených produktů). Dále eviduje technická data o průběhu a výsledcích práce, předává pracovní pokyny obsluze strojů a zařízení. Jaké jsou požadavky? Nejoptimálnější přípravou pro tuto pozici je střední vzdělání s výučním listem v oboru Mechanik opravář, Opravářské práce. Po ukončení studia absolvent disponuje například těmito znalostmi: technické kreslení, základy elektrotechniky a elektroniky, znalost strojních mechanismů, strojních součástí a polotovarů (včetně jejich parametrů jako jsou rozměry, jakost povrchu, práce na obráběcích strojích, práce na truhlářských strojích aj.). K výkonu práce je potřeba vlastnit certifikát o možnosti samostatné činnosti na elektrických zařízeních (Vyhláška 50). Mechanik strojů a zařízení musí být schopen analyzovat a řešit vzniklé problémy, technická zdatnost je základním požadavkem. Výhodou je pružnost v myšlení a jednání, mnohdy musí být schopen časté improvizace. Z osobnostních požadavků je kladen mimořádný důraz na přesnost a preciznost, vysoké požadavky se vyskytují u konstrukční a prostorové představivosti, praktického myšlení, samostatnosti a schopnosti přijmout odpovědnost. Mechanik strojů a zařízení je při svém výkonu povolání vystaven významnější zátěži teplem, hlukem a prachem. Pro tuto profesi je typická práce v interiéru. Zámečník Zámečník (Mechanik strojů a zařízení - v praxi se tyto dva obory prolínají) sestavuje části strojů a strojních zařízení, provádí zámečnické práce (např. montáž, demontáž, výrobu kupříkladu mříží, vrat apod.). Bez jeho činnosti by stroje nebyly funkční či by vůbec neexistovaly. V současnosti je většina průmyslového odvětví závislá právě na strojním zařízení, práce zámečníka je tedy nepostradatelná. Svoje uplatnění může tak nalézt u firem s nejrůznějším zaměřením. Nejdůležitější je pro zámečníka schopnost orientace v technických dokumentech či nákresech, správné jejich pochopení předurčuje žádoucí výsledek jeho práce, tj. zhotovení jednotlivých částí strojů, zařízení či konstrukcí. Zámečník pracuje s kovovým materiálem a používá k tomu různé nářadí. Při jeho činnosti je nezbytná přesnost, koncentrace, technické myšlení a manuální zručnost. Doporučením je vlastnictví certifikátu na svařování kovů. Firmy, ve kterých může absolvent oboru zámečník nalézt uplatnění: AST- OS AŠ, a.s., CZECH SILICAT, s.r.o., D.F.V.MATE, s.r.o., DŮLNÍ STRO- JÍRENSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., EURON STEEL, s.r.o., CHODOS CHODOV, s.r.o., ROTAS STROJÍRNY, s.r.o., SVATAVSKÉ STROJÍR- NY, s.r.o

9 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru Co používá ke své práci? Zámečník nejčastěji používá ruční nástroje a stroje. Jedná se zejména o brusky, vrtačky, svářečky, různé klíče, kladiva, kleště, pilníky, přesná měřidla a další zámečnické nástroje. Mezi pracovní ochranné pomůcky patří brýle, rukavice, helma, chrániče uší aj. Co konkrétně dělá? Základem pro jeho práci je správné pochopení technických podkladů, vytváří také vlastní jednoduché náčrty k doplnění technologického postupu zámečnické práce. Rozměřuje a orýsuje materiál. Náplní jeho práce je sestavování částí strojů a strojních zařízení, sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení včetně prototypů a také sestavuje výrobní, energetické, dopravní a další stroje a zařízení. K těmto výsledkům jeho práce předchází řada dílčích činností. Ručně opracovává strojní součásti pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním (pod lisem a pomocí ohřevu), ohýbáním, vrtáním a vystružováním. Řeže závity, zaškrabává, zabrušuje, vyvažuje, slícuje části, spojuje šrouby a nýty, pájí a svařuje části strojů. Po sestavení stroje či zařízení provádí ještě zkoušku jeho funkčnosti. V neposlední řadě také provádí údržbu používaných nástrojů, nářadí, zařízení a dalších pomůcek. Jaké jsou požadavky? Vhodnou přípravou pro toto povolání je střední vzdělání s výučním listem v oboru Zámečník (Mechanik strojů a zařízení), Zámečnické práce a údržba. Po absolvování studia (oboru) zámečník získá znalosti v technickém kreslení, ve svařování kovů, v kovových materiálech a jejich vlastnostech (tvrdost, pružnost, houževnatost aj.), v druzích strojů a zařízení, ve strojních mechanismech, ve strojních součástech a polotovarech (včetně jejich parametrů rozměry, jakost povrchu aj.), v technologiích oprav a seřizování výrobních strojů a linek. K výkonu této pracovní pozice se doporučuje vlastnictví certifikátu na svařování kovů (svářečský průkaz). Při práci je nezbytná technická zdatnost, přesnost a preciznost, zámečník také musí být schopen koncentrovat svoji pozornosti. Zámečník při práci není vystaven žádné významné zátěži. Svářeč Svářeč provádí samostatné svařování polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik. Svařování je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro každý typ spoje je vhodná i jiná metoda svařování. Náplní práce svářeče je tedy úprava a sestavování částí svařenců do celků. S výsledkem práce svářeče se každý z nás denně setkává. Tato profese je vhodná pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem zejména ke kovovým materiálům. Svářeč by měl být schopen samostatnosti, pro výkon jeho činnosti je nutný svářečský průkaz. Při sváření je výrazněji zatížen zrak a sluch. Firmy, ve kterých mohou svářeči v Karlovarském kraji nalézt uplatnění: ASTOS AŠ, a.s., D.F.V.MATE, s.r.o., CHODOS CHODOV, s.r.o., ROTAS STROJÍRNY, s.r.o., SVATAVSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., STROJÍRNY CHEB, a.s. Co používá ke své práci? Základním pracovním nástrojem pro tuto profesi jsou nejrůznější druhy svářecích souprav. Svařování se provádí buď elektrickým obloukem, kdy se svářecí souprava skládá z transformátoru, přívodních kabelů, držáku svařovacích elektrod a různých druhů samotných svařovacích elektrod. Nebo se svařování provádí plamenem, kdy se svářecí souprava skládá z ocelových tlakových láhví (na kyslík a acetylen), tlakových hadic, redukčních ventilů a svařovacího hořáku. Dále například používá upínací zařízení, ruční nástroje jako jsou kleště, kladívko či měrka svarů. Pracuje také s moderními technologiemi. Mezi ochranné pomůcky svářeče patří zejména rukavice, chrániče uší, ochranné brýle a svařovací kukla. Co konkrétně dělá? Pro svářeče je naprosto nezbytné ovládání schopnosti čtení a použití technických podkladů pro svařování. Plochy, které se mají svařovat, musí být nejprve řádně očištěny. Samotnému provádění svařovacích prací 16 17

10 Obecná charakteristika oboru Obecná charakteristika oboru (se zřetelem k plánům postupu svařování), předchází vyrovnání, správné upnutí, přistehování (spojení svařenců), případně předběžná úprava s použitím nutných nástrojů nebo upínacích zařízení. Na závěr proběhne čištění a odzkoušení provedených prací a konečná úprava svarů. K práci svářeče bezpochyby patří i údržba a seřízení svařovacích zařízení, v případě potřeby pak provádí jejich základní opravy. Jaké jsou požadavky? Optimální přípravou pro profesi svářeč je střední vzdělání s výučním listem v oboru Zámečník (Mechanik strojů a zařízení), Zámečnické práce a údržba. Absolvent získá obdobné znalosti v technickém kreslení, seznámí se s kovovými materiály a slitinami včetně jejich vlastností (tvrdost, pružnost, svařitelnost aj.), se strojními součástmi a polotovary včetně jejich parametrů (rozměry, jakost povrchu aj.), technologií svařování kovů a bezpečností práce, která je u této profese velmi důležitá. Při výkonu práce je zapotřebí svářečský průkaz svařování kovů (včetně svařování plastů a neželezných kovů). Při práci je svářeč vystaven zátěži hlukem a musí počítat se zatížením zraku. Předpokladem pro pracovní výkon je technická zdatnost, výhodná je pružnost v myšlení a jednání. Z osobnostních požadavků je kladen dále důraz na schopnost adaptace na světlo a tmu, rozlišování nerovností povrchů, odolnost vůči senzorické zátěži. Dále za zmínku stojí koncentrace pozornosti, technická představivost, přesnost a preciznost. Nástrojář Nástrojář se zabývá zhotovováním a udržováním funkčnosti nástrojů, forem, šablon, měřidel a přípravků. Největší skupinou nástrojů tvoří nástroje a jiné výrobní pomůcky pro strojírenství. Nástrojář je velmi ceněnou profesí na trhu práce a ve strojírenství vůbec. Práce nástrojáře není zvlášť fyzicky náročná, nástrojář by měl být manuálně zručný, technicky založený a s tím je spojená i orientace v technických výkresech, dále přesný a precizní. Nástrojáři naleznou uplatnění například v následujících firmách: SVA- TAVSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., HF CZECHFORGE, s.r.o. Co používá ke své práci? K zajištění přesnosti a preciznosti, které jsou pro nástrojáře nepostradatelné, využívá různé měřicí a rýsovací nástroje. Jsou to například úhelníky, úhloměry, posuvná měřítka či kružidla. K samotnému opracování kovových materiálů používá pilníky (kruhové, ploché, čtyřhranné aj.), pilky, nůžky či ohýbačky. Mezi stroje, se kterými pracuje a tedy je i obsluhuje, patří frézky, brusky, soustruhy, vrtačky, vyvrtávačky, pily, hoblovky, obrážečky a protahovačky. Dnes jsou pro profesi nástrojář typické moderní počítačově řízené CNC stroje. Mezi nejdůležitější ochrannou pracovní pomůcku patří brýle. Co konkrétně dělá? Základem pro práci nástrojáře je orientace v technických podkladech, podle nich poté postupuje orýsuje obrobky pomocí měřidel a rýsovačských přístrojů. Nástrojář se následně zabývá zhotovováním a sestavováním nástrojů (např. pro obrábění), forem (vstřikovacích aj.), šablon, měřidel a různých přípravků (upínacích aj.). Provádí taktéž jejich kontrolu (co do rozměru, tvaru, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu), odzkoušení, údržbu a opravy. Materiály opracovává ručně nebo pomocí moderních strojů. Ruční opracovávání provádí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, střiháním, vrtáním, vystružováním, broušením a zaškrabáváním. Jaké jsou požadavky? Optimálním dosaženým vzděláním pro tuto pozici je střední vzdělání s výučním listem v oboru Nástrojař, Nástrojařské práce. Po absolvování studia bude nástrojář ovládat technické kreslení, technologii soustružení, frézování, broušení, vrtání a vyvrtávání, zhotovování řezných a dalších nástrojů, bude disponovat znalostmi v oblasti nástrojů, přípravků a měřidel, kovových materiálů a v údržbě strojů. Nástrojář při své činnosti není vystaven žádné významné zátěži. Předpokladem výkonu povolání je technická zdatnost, vysoké požadavky jsou kladeny též na jeho osobnostní rovinu, a to především na rozlišování nerovností povrchu, tvaru předmětů, na přesnost a preciznost

11 Novinky v oboru Novinky v oboru Novinky v oboru Současná, dosud nevídaná rychlost modernizace výrobků v oblasti strojírenství v porovnání s nedávnou minulostí je umožněna výpočetní technikou, senzorikou, novými technologiemi obrábění, novými konstrukčními materiály, miniaturizací elektronických obvodů a dalšími teprve rodícími se obory, které ovlivňují rychlost a kvalitu produkce. Zvyšuje se technická dokonalost výrobku a snižuje jeho pracnost. Zvýšená konkurenceschopnost inovovaného výrobku pozitivně ovlivňuje mzdovou a cenovou politiku hospodaření podniku a někdy i významně státu. Nejde jen o inovace jednoduchých výrobků ve stovkách či tisících kusů, ale často i o zlepšování statisíců výrobků, které bez zvyšování výrobních nákladů přispějí u různých strojních mechanismů k jejich ekonomicky výhodnějšímu provozu. Patří sem zdokonalování automobilových motorů, zavádění nových výrobních technologií a v poslední době též zavádění nových konstrukčních materiálů. Jedinečný design obráběcích strojů Moderní design se v technice omezuje především na automobily, případně na větší či menší pracovní stroje. Někoho tak může překvapit, že na design se dbá také u obráběcích strojů. Nejnovější trendy v oblasti vývoje číslicově řízených obráběcích strojů sledují kromě dlouhodobě běžně zdůrazňovaných parametrů, jako je přesnost a produktivita, i relativně nové směry. Jde především o ergonomii ve vztahu k obsluze i údržbě stroje a v dnešní době ostře sledované ekologické aspekty provozu. Jeden z největších světových výrobců obráběcích strojů firma Yamazaki Mazak zahájila spolupráci v oblasti designu krytování a celkové ergonomičnosti konstrukce strojů s proslulým japonským designérem Kenem Okuyamou. Díky tomuto spojení dojde v budoucnu k individualizaci vzhledu strojů nesoucích značku Mazak. Patrně nejznámější japonský designér sportovních vozů byl například členem vývojového týmu General Motors a později se prosadil v renomovaném italském designérském studiu Pininfarina, které vytvořilo mnoho úspěšných návrhů nejen z automobilové branže, ale i v oblasti designu nábytku, zábavního průmyslu a robotů. Mezi nejznámějšími projekty patří bezpochyby výjimečné automobilové realizace Masserati Quattroporte (2001), Ferrari Enzo (2002) či Ferrari Scaglietti (2003). V roce 2007 založil Ken Okuyama vlastní designérské studio s pobočkami v Japonsku, Itálii a Spojených státech. Šíře záběru designérské činnosti zahrnuje nejen automobilový design, ale i obecný prů- Obrázek vozu K.08 ve vstupní hale myslový design, návrh domácích výrobního závodu Mazak spotřebičů, nábytku či brýlí a sahá až zdroj: po komplexní architektonické studie. Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů představuje vysoce komplexní vývojový proces, při němž je zohledňováno ucelené množství kritérií. U firmy Yamazaki Mazak pak byly vždy velmi pečlivě sledovány a propracovávány ty vlastnosti navrhovaných strojů, které měly vliv na přesnost práce, včetně související tepelné stability a symetričnosti a na celkovou tuhost konstrukce přímo související s výkonností a stabilitou prováděných řezných procesů. Sledovala se také hospodárnost provozu strojů. Dnes patří mezi základní aspekty všech nově navrhovaných strojů i ergonomičnost konstrukce stroje z hlediska obsluhy při provozu, ale také při údržbě a v neposlední řadě i design exteriéru, tedy ono krytování stroje. Firma Yamazaki Mazak navázala spolupráci se studiem Ken Okuyama Design právě v oblasti designu krytování strojů a koncepce ergonomičnosti jejich konstrukce. V budoucnu je tak možné očekávat čitelné známky rukopisu slavného designéra nejen ve spojení s rychlými vozy či luxusním nábytkem, ale i s obráběcími stroji se Obrázek multifunkčního stroje Mazak e-420h-s zdroj:

12 Novinky v oboru Novinky v oboru značkou Mazak. Úspěšná spolupráce může přinést atraktivní technická řešení, která zjednoduší a zpříjemní obsluhu a údržbu obráběcích strojů a stane se inspirací pro budoucí vzájemné prolínání průmyslového designu s konstrukcí číslicově řízených obráběcích strojů. Odborné vzdělání jako základ pokroku Rostoucí konkurence v oboru Strojírenství zapříčiňuje dynamický vývoj a rozsáhlý výzkum zahrnující především počítačové, automatizační a informační technologie, řešení problémů kybernetiky, nových konstrukčních materiálů apod. V České republice je trvalý technický rozvoj omezován zejména nedostatkem finančních prostředků, o kterých rozhoduje především vláda. Dalším významným problémem je, že Ministerstvo školství nevěnuje potřebnou pozornost technickým školám aktuálního zaměření podle potřeb průmyslu a dostatečnému zajišťování investic pro vybavení jejich laboratoří a zkušeben. Aktuálně technickému průmyslu chybějí nejen inženýři, ale i vzdělaní řemeslníci a absolventi středních odborných škol. Rychlý technický pokrok zvyšuje potřebu mladých inženýrů. Téměř ve všech technických oborech se v krátkých intervalech několika let podstatně mění většina výrobků, jejichž funkce jsou zdokonalovány moderní technikou. K jejich inovacím je třeba znalostí, které se objevily teprve v posledních letech, a výuku je třeba těmto skutečnostem přizpůsobit. Ruku v ruce s tím se zásadně zvyšují požadavky na znalosti pedagogů o nejnovějších aplikacích vědy a techniky. Velmi užitečnou se pak stává úzká spolupráce vysokých škol a podniků. V České republice je již delší dobu úloha pedagogů společensky podceněna, a to nejen finančně. Spolehlivě ověřená mnoholetá praxe prokázala, že vynikající úspěchy ve výuce mají takoví pedagogové, kteří se uplatnili tvůrčí činností v přednášeném oboru, na rozdíl od pedagogů, kteří po úspěšném ukončení studia působili v technické administrativě přímo na vysoké škole nebo kdekoliv jinde. Zkrátka praxe dělá mistra, zatímco teoretik oddělený od praxe má po čase stále méně co říci k aktuálním tématům. Velký význam pro efektivní vzdělávání studentů a jejich následné uplatnění v praxi má spolupráce technických škol a výzkumných oddělení podniků, jako je tomu například v sousedním Německu. Bohužel ve většině českých podniků jsou výzkumné a vývojové kapacity minimální a ke spolupráci s vysokými školami dochází jen výjimečně, když se realizují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, tedy ve chvíli, kdy se to firmě ekonomicky vyplatí. Je nutno říci, že průmyslu však chybí nejen inženýři, ale i technici se středoškolským vzděláním a odborně vzdělaní dělníci pro výrobní činnosti. Technickému průmyslu chybějí vzdělaní řemeslníci ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Nynější věkový průměr této skupiny činí let a každoročně se zvyšuje. Chybějí i techničtí pracovníci v těchto oborech se středoškolským vzděláním. Učňovské školství vyžaduje rychlé řešení, má-li být udržena kvalitu českých firem. Kvalitních absolventů učňovských škol s výučním listem v základních oborech strojírenství, elektrotechniky a v komunikační technice včetně výpočetní techniky je velký nedostatek. Někteří by možná byli překvapeni, že finanční ohodnocení těchto zaměstnanců je lepší, než si mnozí myslí. Perspektiva absolventů technických oborů je tak více než dobrá

13 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Kraj mírně zaostává ve všech makroekonomických ukazatelích. Příčinou může být jednak všudypřítomná hospodářská krize, a jednak velikost kraje. Karlovarský kraj se také ve větší míře potýká s problematikou šedé ekonomiky. Je to dáno vyšším zastoupením cestovního ruchu a do jisté míry i vyšším počtem cizinců na území kraje. Trh práce v Karlovarském kraji Hospodářství Karlovarský kraj patří se svou rozlohou km² k nejmenším krajům v ČR. Zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Skládá se ze tří okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, přičemž druhý jmenovaný, okres Karlovy Vary, je největší a nejlidnatější. Vzhledem k všeobecné tendenci, i zde dochází ke stárnutí populace, tzn., že postupně ubývá osob v produktivním věku, jinak řečeno pracovních sil. Klesá počet dětí, které budou dokončovat střední školu a představují tak potenciální pracovní sílu. Ekonomika Karlovarského kraje není v příliš dobré kondici, zaostává za průměrem ČR i EU. Důkazem je nízké HDP ( mil. Kč představuje pouze 1,9% podíl na HDP ČR) i nízké HDP v přepočtu na 1 obyvatele. V Karlovarském kraji činí HDP/1 obyvatele Kč, přičemž stejný ukazatel za celou ČR dosahuje Kč. Karlovarský kraj se tedy podílí na celkovém HDP/1 obyv. České republiky pouze 0,72 %. Ve srovnání s ostatními kraji ČR se z hlediska HDP řadí Karlovarský kraj na poslední místo žebříčku (14.). Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu).. Mezi makroekonomické ukazatele reálné ekonomiky patří především hrubý domácí produkt a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, vývoz a dovoz zboží a služeb, deflátor HDP, národní úspory, produktivita práce, energetická náročnost, tržby v průmyslu, stavebnictví, službách a zemědělství, zaměstnanost a míra registrované nezaměstnanosti a v neposlední řadě vývoj spotřebitelských cen. Šedá ekonomika je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Nejvýznamnějšími ekonomickými sektory na Karlovarsku jsou průmysl a cestovní ruch. Průmysl přitom svou velikostí působí jako rozhodující faktor pro určování ekonomiky. Oba dva sektory jsou ale velmi málo výkonné. Průmysl, který je pod významnou zahraniční kontrolou, se orientuje zejména na výrobu s nízkou přidanou hodnotou (polotovary). Vzhledem ke své nízké výkonnosti je průmysl limitován i pro další růst mezd. Průměrná měsíční mzda činila v čtvrtletí 2009 v Karlovarském kraji Kč a patřila tak k nejnižším v celé ČR (průměr ČR v čtvrtletí 2009 byl Kč). Tento fakt působí demotivujícím způsobem na pracovní sílu a může tak zapříčinit její odliv jinam. Hrubá přidaná hodnota je definována jako hodnota veškerých nově vytvořených výrobků a služeb mínus hodnota veškerých výrobků a služeb spotřebovaných formou mezi spotřeby. Díky výhodné příhraniční poloze je přitom Karlovarský kraj významným exportérem výrobků do Německa (představuje 64,1 % z celkového exportu kraje). Karlovarský kraj vyváží zejména polotovary, materiály, stroje, dopravní prostředky a surové materiály (s výjimkou paliv)

14 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce Nezaměstnanost v Karlovarském kraji se vyvíjí podobně jako nezaměstnanost v celé ČR. Situace na trhu práce byla v roce 2009 a ještě počátkem roku 2010 velice ovlivněna světovou hospodářskou krizí. Z důvodu nedostatku zakázek byly některé firmy nuceny snižovat výrobu. A důsledkem toho bylo ono nešťastné propouštění. V roce 2009 došlo v Karlovarském kraji k rapidnímu nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, ke zvýšení míry nezaměstnanosti a snížení počtu volných pracovních míst. Celková registrovaná míra nezaměstnanosti České republiky činila 9,24 % (stav k ). Karlovarský kraj se svými 11,87 % řadil na 5. místo v žebříčku krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (stav k ). Celkový počet evidovaných uchazečů ke stejnému datu byl osob. Na tento počet uchazečů připadlo jen 830 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pro absolventy a mladistvé vhodných 125 míst. Počet uchazečů o zaměstnání mnohonásobně převyšuje počet volných pracovních míst. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na jedno pracovní místo připadlo k ,3 uchazečů (průměr ČR přitom ve stejném období činil 17,43 uchazečů/1 volné pracovní místo). Míra a struktura nezaměstnanosti se v Karlovarském kraji liší okres od okresu. S nejvyšší nezaměstnaností bojoval koncem roku 2009 okres Sokolov (13,26 %) a okres Karlovy Vary (10,48 %). Relativně nejlepší situace byla v okrese Cheb (9,89 %). Z údajů Statistické ročenky Karlovarského kraje 2009 vyplývá, že v národním hospodářství působilo dle odvětví CZ - NACE nejvíce zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu, obchodu, stavebnictví, v oblasti zdravotní a sociální péče, ubytování a stravování, veřejné správě a v dopravě. CZ NACE, neboli Klasifikace ekonomických činností, představuje hierarchicky uspořádané třídění ekonomických činností stanovené Českým statistickým úřadem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění. Tato klasifikace je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. Velký problém představují osoby dlouhodobě nezaměstnané, přesněji řečeno nezaměstnaní déle jak jeden rok, většina z nich se navíc řadí mezi sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Když se podíváme na uchazeče o zaměstnání podle dosaženého vzdělání, tak velkou část nezaměstnaných reprezentují osoby bez vzdělání nebo osoby s neukončeným základním vzděláním. Pro tyto osoby neexistuje dostatečná nabídka volných pracovních míst a je velice obtížné pro ně najít uplatnění na trhu práce. Největší podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání tvoří uchazeči se základním vzděláním (40 %) a uchazeči s vyučením (36 %). Absolventi středních škol a odborných učilišť mohou mít potíže při hledání vhodného zaměstnání. Důvodem je nedostatečná nabídka odpovídajících pracovních míst. Jen málo zaměstnavatelů vypisuje výběrová řízení na pozice, které jsou vhodné pro absolventy. Dalším z důvodů je nedostatečná praxe v oboru a chybějící, leč velmi potřebné pracovní a životní zkušenosti. Chybí jim mnohdy základní znalosti pro výkon práce v daném oboru. Pracovníci strojírny zdroj: Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání je nevyhovující a neodpovídá poptávce na trhu práce. V kraji chybí kvalifikované pracovní síly s technickým vzděláním. Požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci se neustále zvyšují např. z důvodu zavádění nových či modernizaci stávajících výrob. Příprava pracovní síly z hlediska struktury studijních oborů neodpovídá poptávce na trhu práce. Problémem je i malý zájem dětí studovat technické obory. Je to do jisté míry dáno určitými předsudky vůči nižším úrovním vzdělání (jsou míněna střední odborná učiliště) a do jisté míry jakousi nutností posledních let mít za každou cenu titul. Ale ani jedna varianta není správná a opodstatněná. V poslední době se stále více ukazuje potřeba již zmíněných učňovských oborů. Vždyť kdo vám například postaví dům, opraví auto, vyrobí nějakou součástku nebo zapojí elektrický obvod? Je stále větší nutností podporovat a rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi školami a zaměstnavatelskou sférou, rychleji přenášet poznatky z praxe do výuky, rozvíjet potřebné technologické vybavení škol, vhodně kvalifikovat pedagogy a více motivovat žáky ke studiu technických oborů. Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků a řemeslníků na trhu práce omezuje konkurenceschopnost a další rozvoj místních podnikatel

15 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji ských subjektů a snižuje také výkonnost firem v oblasti průmyslu. Kraj se mimo jiné potýká i s problémem nízké mobility osob za prací. Důvodem může být jednak neochota některých lidí za prací dojíždět do vzdálenějších oblastí regionu, a jednak nedostatečně vyvinutá dopravní infrastruktura v kraji, zejména v okrajových a odlehlých oblastech. Vývoj na trhu práce v Karlovarském kraji kopíruje celkovou situaci a vývoj na trhu práce ČR. Dá se očekávat, že ještě v roce 2010 budou přetrvávat dopady celosvětové hospodářské krize, které mají samozřejmě vliv i na trh práce. Je možné se domnívat, že i nadále bude růst nezaměstnanost a klesat počet volných či nově vytvořených pracovních míst, jako důsledek nízké produkce firem. Trh práce Karlovarského kraje bude do jisté míry ovlivněn i situací na trhu práce v sousední Spolkové republice Německo. V Karlovarském kraji jsou nejvíce poptávané profese vycházející z technických oborů. Významné postavení v oblasti zaměstnanosti v Karlovarském kraji zaujímá také strojírenský průmysl. Tomu odpovídá i zvýšená poptávka po profesích jako Obráběč kovů (NC/CNC), Mechanik strojů a zařízení, Zámečník, Svářeč, Nástrojář. Zaměstnanost v kraji také příznivě Svářeč zdroj: ovlivňuje sousední Spolková republika Německo, pro kterou je Karlovarský kraj výhodný jak svou polohou, tak i levnější pracovní silou. Právě z tohoto důvodu je důležité více rozvíjet také jazykové schopnosti studentů, kteří díky tomu budou schopni lépe obstát v tvrdém konkurenčním boji o zaměstnání. V kraji působí velké množství firem se zahraniční účastí nebo pod zahraničním vedením, ve kterých mohou uspět jen dobře jazykově vybavení uchazeči. Mezi vybrané zaměstnavatele Karlovarského kraje v oblasti Strojírensktví můžeme zařadit např. společnosti: ASTOS AŠ, a.s., D.F.V. MATE, s.r.o., Důlní strojírenskou společnost, s.r.o., EURON STEEL, s.r.o., HF Czechforge, s.r.o., CHODOS CHODOV, s.r.o., ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. S těmito společnostmi se můžete podrobně seznámit v následující kapitole této publikace. V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče bez kvalifikace, vyučené, středoškoláky bez maturity a o uchazeče s úplným středoškolským vzděláním. Úřady práce Karlovarského kraje poskytovaly počátkem roku 2010 těmto skupinám uchazečů 353 nabídek od zaměstnavatelů, pod nimiž se skrývalo celkem 644 volných pracovních míst. Obecný charakter a počet poptávaných volných pracovních míst v Karlovarském kraji počátkem roku 2010: Obecný charakter poptávaných volných míst Počet volných míst Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé 250 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 185 Nižší administrativní pracovníci 97 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 59 Obsluha strojů a zařízení 34 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví 14 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5 Zdroj: Integrovaný portál MPSV: Hledání volných míst. (Dostupný z WWW: mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmobor) a vlastní výpočty Z tabulky je patrné významné postavení průmyslu, obchodu a cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Zaměstnavatelé poptávají zejména technické a řemeslné profese, mezi které patří i např. Obráběč kovů, Zámečník, Svářeč, Nástrojář. Výše uvedený výčet volných pracovních pozic vychází z Národní klasifikace zaměstnání KZAM R. Tato klasifikace zaměstnání je pro účely této publikace velice obecná. Pro větší srozumitelnost je potřeba uvést ještě jednu tabulku, která čtenáři usnadní orientaci v názvech profesí. Tato tabulka by měla sloužit jako ukazatel nejvíce poptávaných profesí na trhu práce v Karlovarském kraji. Potenciální uchazeči o zaměstnání, kterými žáci středních odborných škol a učilišť bezpochyby jsou, tak mohou získat konkrétní informace o konkrétních profesích, o které mají zaměstnavatelé v kraji největší zájem. Český statistický úřad Opatřením ČSÚ (částka 20/1994 Sb.) zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, která byla vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je zdrojem jeho hlavních pracovních příjmů

16 Trh práce v Karlovarském kraji Trh práce v Karlovarském kraji V rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a Nižší administrativní pracovníci, je možné identifikovat 15 profesí, které zaměstnavatelé (na úrovni výše definovaných skupin uchazečů) počátkem roku 2010 nabízeli v Karlovarském kraji nejvíce, a ve kterých mohli nalézt uchazeči své uplatnění. Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic v Karlovarském kraji počátkem roku 2010 v rámci tří nejpoptávanějších skupin zaměstnání: Nejčastěji nabízené typy volných pracovních pozic Volná místa Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci 55 Stavební technici 41 Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry 39 Zedníci, kameníci, omítkáři 35 Řidiči nákladních automobilů a tahačů 30 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři 28 Nižší účetní 25 Stavební a provozní elektrikáři 24 Obchodní agenti 24 Mechanici a opraváři motorových vozidel 22 Recepční 21 Sekretářky, sekretáři 20 Vedoucí, ředitelé velkoobchodu a maloobchodu 18 Operátoři a obsluha výpočetní techniky 15 Svářeči, řezači plamenem a páječi 14 připravují, pro tyto směry nadchli a vyrostli v plně kvalifikovanou pracovní sílu, o kterou je a i nadále bude na trhu práce velký zájem. Po odeznění hospodářské krize budou firmy opět zvyšovat výrobu z důvodu rostoucího počtu zakázek. Tím vzroste potřeba nových zaměstnanců a vytváření nových pracovních míst, kde se budou moci uplatnit uchazeči právě z řad absolventů středních odborných škol a učilišť. Tato kapitola Technologického profilu vám osvětlila význam a strukturu hospodářství a nezaměstnanosti v Karlovarském kraji, poskytla informace, které vám usnadní orientaci na trhu práce a pomohou případně při výběru budoucího povolání. Na základě zjištěných údajů je nutné vyzdvihnout veledůležitost technických oborů, protože právě tímto směrem se bude budoucnost ubírat. Zdroj: vlastní výpočty a Integrovaný portál MPS: Hledání volných míst, dostupný z WWW: <portal.mpsv.cz >. I tato tabulka dokazuje, že počátkem roku 2010 patřily mezi častěji poptávané profese na trhu práce v Karlovarském kraji profese z oblasti strojírenství (nástrojář, zámečník, svářeč), stavebnictví (stavební technici, zedníci, instalatéři), elektrotechniky (stavební a provozní elektrikáři), autodopravy (mechanici a opraváři motorových vozidel, řidiči nákladních automobilů). Vývoj posledních let ukazuje, že technické a řemeslné obory, a z nich vycházející profese, jsou stále více v kurzu. Je potřeba, aby se žáci středních odborných škol a učilišť, kteří se na své budoucí povolání teprve 30 31

17 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Abychom se nevěnovali pouze teorii a podívali se na celou věc také z druhé strany, z pozice praxe, přinášíme vám představení několika firem z oboru strojírenství působících v Karlovarském kraji. Kromě představení firmy se dozvíte něco o jejím technologickém zázemí, s jakými technologiemi například pracuje, jací lidé jsou ve firmě zaměstnáni a jaký je názor firmy na nezbytnost propagace oboru. ASTOS AŠ, a. s. Selbská 18, Aš, Základní představení firmy ASTOS AŠ a.s., má dlouholetou tradici vývoje a výroby speciálních zařízení pro strojírenství. Nejznámějšími výrobky jsou dopravníky třísek pro obráběcí stroje a filtrační zařízení řezné kapaliny, se kterými má firma přes čtyřicet, resp. patnáct let rozsáhlých Areál společnosti zdroj: zkušeností. V posledních letech se firma stala i zkušeným partnerem nejen pro výrobu, ale i pro vývoj krytování strojů. V letošním roce dále rozšířila výrobu tradičních lehkých zdvihacích zařízení o výrobu mostových a dalších typů jeřábů. Jako doplňkové produkty dále vyrábí i kontejnery na třísky. Mezi zákazníky společnosti ASTOS AŠ a.s. se řadí prakticky všichni výrobci obráběcích strojů v ČR. Významný objem výrobků exportuje do celého světa, především do zemí EU. K důležitým trhům počítá i zákazníky v zemích bývalého Sovětského svazu. Dodávky zařízení putují i do zámoří (USA, Kanada), nebo i exotických zemí jako je Jihoafrická republika. ASTOS Aš, a.s. pracuje i na vývoji svých výrobků a je např. držitelem průmyslového vzoru, který získala vývojem kruhového dopravníku třísek určeného ke svislým soustruhům / karuselům. V letech investovala firma cca 22 milionů do modernizace vytápění a rekonstrukce výrobních objektů s cílem zlepšit pracovní prostředí a pohodu svých zaměstnanců. Dalších cca 15 milionů bylo investováno do nových strojů, informačního systému (ERP), CAD (SolidWorks), Magnetický separátor optické sítě a hardwaru. zdroj: Technologické zázemí firmy Výroba je zaměřena hlavně na technologii zpracování (ohýbání a tváření) a svařování plechů. Přípravnu materiálu má firma vybavenu pásovými pilami s automatickým podáváním, tabulovými nůžkami do síly plechu 16 mm a šířky 3 m, ohraňovacími NC lisy, klikovými lisy do 250 t a novou NC plazmovou paličkou. Do kooperace je zadáváno pouze laserové pálení. Obrobna je vybavena klasickými obráběcími stroji soustruhy, frézkami, vrtačkami, hoblovkami, bruskami i odvalovací frézkou na ozubení. Svařuje se převážně v ochranné atmosféře CO 2 a Corganu, příp. bodovacími poloautomaty. V budoucnu firma počítá s rozšířením Kryt na stroj strojového parku o NC stroje a to ne- zdroj: jen v třískovém obrábění. Rozšíří se i suché obrábění s odtavenou třískou a zvýší se podíl obrábění hliníku a jeho slitin, a to především pro automobilový průmysl. Důraz bude kladen na ekologii, což v oboru strojírenství znamená hlavně odstraňování řezné kapaliny z třísek a minimalizace jejich ztrát rozstřikem a odpařováním. Perspektiva rozvoje firmy je v expanzi rozšíření výroby inovovaného příslušenství obráběcích strojů, jako jsou bubnové filtry, odstředivky a drtičky. Podstatně se také zvýší podíl výroby jeřábů a zdvihacích zařízení

18 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Firma a lidé Ve společnosti ASTOS AŠ a. s. převažuje profese zámečník - svářeč, z technických profesí je to konstruktér a technolog - u těchto profesí vyžaduje firma středoškolsky, případně vysokoškolsky vzdělané pracovníky z oboru strojírenská technologie. U dělníků je nutné, aby pracovali samostatně, uměli číst výkresy a měli základní znalosti o materiálech a technologiích zpracování kovů, a to především plechů. Všichni pracovníci firmy by měli mít vzdělání se zaměřením na strojírenskou výrobu. Mzdy se v dělnických profesích pohybují od 15 do 30 tisíc za měsíc podle kvalifikace a množství odvedené práce pracuje se převážně v úkolové mzdě a počtu odpracovaných hodin. V roce 2010 společnost věnuje několikanásobně větší prostředky na vzdělávání zaměstnanců, protože firma byla zařazena do operačního programu Školení je šance hrazeného převážně z prostředků Evropské unie. Na základě kolektivní smlouvy jsou všichni zaměstnanci firmy zařazeni do motivačního programu, který je založen na splnění předem stanovených ekonomických ukazatelů, formou 13. platu. Zaměstnancům společnosti je přispíváno na stravování, dopravu do zaměstnání i penzijní připojištění, a to v podstatě všem zaměstnancům po uplynutí zkušební lhůty. V letech investovala cca 22 milionů do vytápění a modernizace výrobních objektů s cílem zlepšit pracovní prostředí svých zaměstnanců a dalších cca 10 milionů do nových strojů, hardwaru a softwaru řídicích systémů. Spolupráce se školami Na všechny profese, tj. dělnické i technické, přijímá firma i čerstvé absolventy škol bez praxe. Musí však splňovat požadované vzdělání a musí mít zájem o další osobnostní rozvoj. Jsou přijímáni na dobu určitou. Pokud se osvědčí, zůstávají ve firmě Společnost však vnímá spíše snižující se kvalitu absolventů škol. Chybí jim nejen hlubší odborné znalosti, ale i dostatek zručnosti a praxe. I z tohoto důvodu se společnost ASTOS AŠ a. s. pustila do spolupráce se SIŠ v Chebu s cílem doškolování svých zaměstnanců ve strojírenském oboru. Firma by ocenila vyšší kvalitu vzdělávání, provázanost na úrovni škola firma - rodina a zapracování zpětné vazby od všech subjektů do vzdělávání. Školy by měly být zaměřeny na skutečné potřeby příštích zaměstnavatelů absolventů škol. Dále by měly v systému přípravy dětí na školách více spolupracovat s rodiči, tj. ve spolupráci se zaměstnavateli v kraji je informovat o možnostech zaměstnání absolventů škol. Je třeba, aby rodiče neměli zkreslené představy o schopnostech svých dětí ve snaze docílit u nich co nejvyššího vzdělání, ale zaměřit se na to, aby jejich děti byly v dospělosti trvale zaměstnané a úspěšné. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve všech strojírenských firmách zaručuje jejich téměř trvalou zaměstnanost. Přitom jejich výdělky již přesahují celostátní průměr. Jako jedno z mála reálných řešení posilování spolupráce škol a zaměstnavatelů se ukazuje realizace odborných praxí žáků škol a učilišť ve výrobních podnicích a vytváření stipendijních programů pro nejlepší z nich. D. F. V. MATE, s. r. o. Tršnická 3, Cheb, Základní představení firmy Firma D. F. V. MATE, s. r. o. založená v roce 1994 je jedním z významných českých výrobců jeřábů. Široký sortiment výroby od nejmenších jeřábů (o nosnosti 100kg) po mostové jeřáby (o nosnosti 50tun, s rozpětím 32m) uspokojí nejnáročnější zákazníky. Zajišťuje kompletní servis v oblasti manipulace s materiálem od odborného posouzení problému, přes návrh zdvihacího zařízení, jeho realizaci i zajištění revizí a pravidelného servisu. Kolejové vozíky pro Škoda Transport zdroj: Do spektra výrobků je možné zařadit výrobu a servis jeřábní techniky (7 dní v týdnu), magnetické upínací systémy, různé vázací prostředky vahadla, C-háky, výrobu ocelových hal a přístřešků, výrobu dopravníků, repasi zdvihacích zařízení apod. Mezi služby firmy patří kromě servisu také revize zdvihacích zařízení, kresličské a konstruktérské práce strojních zařízení a ocelových konstrukcí

19 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji Společnost D. F. V. MATE, s. r. o. je v Karlovarském kraji, vzhledem k zaměření v oblasti více na výrobu porcelánu a textilu, ojedinělá. Toto postavení firmy potvrzuje i řada zakázek z Karlovarského i Plzeňského kraje. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří např. ŠKODA TRANSPOR- TATION, s. r. o. Plzeň (22 ks mostových jeřábů 3,2 50 t), Letiště Karlovy Vary, s. r. o. (ocelové konstrukce odbavovací haly apod.), CHEB, s.r.o. průmyslový park Cheb (mostový jeřáb 5 t/28,79 m), TEKAZ, s. r. o. Tršnice (portálový jeřáb 2 x 10 t). Technologie Pro vytvoření vlastních výrobků, např. jeřábů, je zapotřebí používat svařovací technologie dovezený materiál (plechy) se dále řeže, svařuje, upravuje dle nákresů. Používá se svařovací poloautomat s ochrannou atmosférou aktivního plynu Corgonu, dále obalená elektroda, tvarové výpalky se pálí kyslíkoacetylenem nebo kyslíkoacety- Soustruh lenovou soupravou (autogen). zdroj: Svařují se dynamicky namáhané konstrukce k tomuto úkonu je potřeba evropská zkouška, průkaz EN Pracuje se na soustruzích a frézkách, projektanti navrhují na špičkové výpočetní technice, používají 3D program SOLID EDGE. Vývoj technologií se ubírá směrem k větší automatizaci (nejsou již zapotřebí jeřábníci) a většímu využití elektroniky u ovládacích mechanismů a elektroinstalací ve výrobě. Firma a lidé Vzhledem k tomu, že každý výrobek je originál, vytváří konstruktéři nové postupy výroby. Konstruktéři proto navštěvují strojírenské veletrhy a zapracovávají nové technologie do výroby. Práce je také zajímavá tím, že není rutinní. Pro vytvoření nové konstrukce je potřeba těchto profesí: obráběč kovů, zámečník, svářeč, soustružník, frézař, brusič, strojní inženýr a technik. Zvláště po prvních dvou jmenovaných profesích je ve firmě zvýšená poptávka. Zkušený pracovník firmy se musí umět orientovat ve výkresové doku- mentaci, výhodou je praxe a minimálně svářečský průkaz základní, nejlépe evropský průkaz. Ohodnocení zaměstnanců firmy se pohybuje mezi Kč měsíčně, dle profese a praxe. Firma zajišťuje školení i pro jiné firmy na vazače, jeřábníky v rámci svého školícího střediska. Spolupráce se školami Firma D. F. V. MATE, s. r. o. přijímá do zaměstnání absolventy škol, kteří mají šanci získat praxi v daném oboru. Je zde vítána užší spolupráce mezi školou a společností, právě k získání pracovních dovedností žáků a jejich větší zručnosti tréninkem v reálném prostředí firmy. Proč pracovat právě u této firmy? Naučíte se zručnosti, můžete se podílet na zajímavých zakázkách, budete moci cestovat (v rámci montáží). Společnost pořádá exkurze pro žáky ZŠ, kteří tak mohou nahlédnout do prostředí strojírenské firmy. Důlní strojírenská společnost, spol. s r. o. Pohraniční stráže 436, Svatava, Základní představení firmy Důlní strojírenská společnost, spol. s r. o. byla založena roku Nejprve se zabývala především opravárenskou činností pro důlní průmysl. Později začala postupně pronikat i do ostatních odvětví strojírenského průmyslu. Firma disponuje pestrou paletou prací a výrobků ve strojírenské oblasti. Patří sem výroba ostatních pryžových výrobků, výroba kovových Hutní a spojovací materiál zdroj: konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, výroba kovových nádrží a zásobníků, výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení, obrábění, výroba zámků a kování, výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení, výroba ostatních elektrických zařízení, výroba zdvihacích a manipulačních zařízení, instalace průmyslových strojů a zařízení, shromažďování, sběr a 36 37

20 Firmy v Karlovarském kraji Firmy v Karlovarském kraji odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení, elektrické instalace, instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace, opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů. Společnost provádí práce v oborech strojírenské výroby (ocelové konstrukce, obráběcí práce, obytné kontejnery), elektromontáží, zpracování gumárenských směsí, oprav kolové a pásové techniky. Dále se zaměřuje na značkový servis strojů Hanomag a Komatsu. Nabízí prodej širokého sortimentu zboží (hutní a spojovací materiál, oleje, maziva, barvy, laky atd.). Firma působí v rámci Karlovarského kraje a také v zahraničí. Mezi její nejvýznamnější zákazníky patří např. AMTRA dodávka komplet dvoupatrové budovy z obytných kontejnerů, Kontejnerová škola v Kolíně, Sokolovská uhelná, Sokolovské strojírny, KUTIN Bohemia/opravárenství zemědělských strojů. Je vlastníkem certifikátu ISO Technologie Technologické zázemí se odlišuje dle jednotlivých oblastí výroby. pro strojírenskou výrobu je potřebná například svářečka HACO, obalená elektroda MIG, MAG, TIC, konvenční hrotové soustavy, konzolové frézky, skružovačka, nůžky, řezačka atd. V budoucnu firma plánuje nákup nového CNC pálicího centra, ohraňovacího CNC lisu, 4 válcové skružovačky plechu apod. pro elektromontáže vysokého/nízkého napětí je nezbytné základní vybavení elektrikářů (ampérmetr, voltmetr, zkoušečka napětí atd.) pro servis a opravy firma zajišťuje pro své zákazníky kompletní služby v oblasti dodávek náhradních dílů, záručního i pozáručního servisu, odborného technického poradenství a zaškolování posádek a technického personálu uživatelů strojů. Společnost je schopna rovněž zajistit dodávky špičkových strojů a zařízení, která jsou podporovány komplexními prodejními a poprodejními službami na vysoké úrovni. Firma kompletně zastupuje společnost KUHN Bohemia, a. s. a je výhradním servisem stavebních a zemních strojů značky KOMATSU. Rovněž zajištuje kompletní servis manipulační techniky Palfinger a Palift. pro výstavbu a opravy venkovních vedení nízkého napětí a vysokého napětí do 35 kv montáže a demontáže, opravy, elektroinstalační práce, výstavba kabelového vedení, výroba rozvaděčů Moderní trendy ve strojírenství směřují k větší automatizaci výroby, vše se zmenšuje, používají se moderní materiály, důraz je kladen na kvalitu, přesnost. Vliv na rozvoj podniku má primárně rozvoj zpracování kovů a dále pak např. stavební průmysl. Firma a lidé Pracovník společnosti má nejčastěji kvalifikaci v oboru zámečník, obráběč kovů, elektrikář, elektromechanik, elektromontér pro oblast elektromontáží. Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci byli minimálně vyučeni se schopnostmi hledat závady, samostatně pracovat. Mechanici musí rozumět problematice hydraulických obvodů, musí mít znalost ovládání Pracovník zdroj: počítačových řídicích systémů, neboť vše je dnes řízeno počítačem. Svářeči by měli být vyučeni, složit svářečské zkoušky, musí umět číst technické výkresy, být schopni práce s měřidly. Obráběči kovů by měli být také vyučeni a schopni práce na klasickém strojírenském vybavení soustruhy, frézky apod. Pracovníci elektromontáží potřebují vyučení v oboru, znalosti z počítačových řídicích systémů, hydraulických obvodů a také znalost práce se základním elektrikářským vybavením. Společnost postrádá odborníky v oboru autoelektrikář pro oblast těžké techniky, kteří musí být schopni opravit např. počítačem řízené buldozery. Firma zaměstnává také absolventy strojních průmyslovek, kteří programují CNC stroje a umí kreslit v AUTOCADU. Mzdy zaměstnanců se pohybují na průměrných platech Karlovarského kraje. Firma zvyšuje odbornost svých zaměstnanců pravidelným školením s důrazem na nové technologie zajišťované dodavateli, podporuje zaměstnance ve studiu, pokud si chtějí vzdělání rozšířit, dále společnost využila možnosti úřadu práce a zajistila zaměstnancům školení z programu Vzdělávejte se!, pracovníci tak měli možnost rozšířit si kvalifikaci nebo např. jazykové znalosti

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Rak 2010

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Elektrotechnik. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti

Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti Moravskoslezský kraj učící se region Regionální program zaměstnanosti RNDr. Jitka Kunčarová Jitka.kuncarova@vsp.cz www.vsp.cz Mgr. Zdeněk Karásek karasek@rpic-vip.cz www.rpic-vip.cz www.rza.cz www.mamenato.cz

Více

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely. GRANTOVÝ

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF OBORY VZDĚLÁNÍ otevírané od školního roku 2016/2017 Úvodní slovo TOS VARNSDORF a.s. patří ve svém oboru mezi přední světové firmy. Aby udržel své postavení, ročně

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI Založena v roce 1999 na základech

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice:

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: CELÁ ČR V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala NEVÁHEJTE a KONTAKTUJTE naší HR Konzultantku Marii Szekerešovou na tel.: +420 773 220

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6.

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. Kurzy pro svářečský personál Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049 Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. 2015 Příjemce dotace UNO PRAHA, spol. s r. o. Partneři

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti

AGROSTROJ a školství návrhy a praktické zkušenosti I. Základní školy zavést systém praktické výuky a motivaci rodičů a žáků zjistit technickou úroveň a manuální zručnost dětí od 6. - 9. třídy technicky zdatné děti vést k technickým povoláním, speciální

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více