ČTENÍ NA ZÁVĚR. Příběh dobrovolnice TyfloCentra UŽITEČNÉ KONTAKTY... 40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTENÍ NA ZÁVĚR. Příběh dobrovolnice TyfloCentra... 39 UŽITEČNÉ KONTAKTY... 40"

Transkript

1 ročník XII / číslo 2 (červen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno, o. p. s. Chaloupkova Brno Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz).

2 Obsah čísla: AKTUALITY, OZNÁMENÍ Rekonstrukce na ulici Chaloupkova...4 Poděkování paní Janě Maloňové...5 Evropské projekty pomáhají...6 skarta místo průkazů ZTP/P...7 Deník úkonů hrazených z příspěvku na péči Jak budeme o prázdninách? CHALOUPKA VÁS ZVE Volná místa v dílně HapAteliér Pro zájemce a uživatele PC pomůcek Kurz efektivní komunikace Muzikoterapie Psychologické poradenství TYFLOBRNO Co připravují regionální pracoviště UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS Nová non-stop lékárna Tlačítka poptávky aktivovaná vysílači Nový ozvučený přechod na Mendlově náměstí Dálkový ovladač majáčků DOM2F Zákon o silničním provozu dokončení ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI Za rok opět nashledanou na Tmaváči Cesty tam a zase zpátky Komentovaná prohlídka Cacovického ostrova Dobrodružná plavba po Baťově kanálu Vítání jara ve Vyškově Návštěva zbrojnice dobrovolných hasičů Do Údolí lásky za prvními sněženkami Cvičení na velkém míči Jak se třídí odpad Za Blanickými rytíři: poslepu s Jendou ČTENÍ NA ZÁVĚR Příběh dobrovolnice TyfloCentra UŽITEČNÉ KONTAKTY Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

3 Vážení čtenáři, otevíráte druhé číslo letošní Chaloupky. Je plná důležitých informací. Dozvíte se, jak pokračuje rekonstrukce Chaloupkovy ulice, co nového se děje v sociální oblasti. Přečtete si užitečné informace z oblasti, o kterou se stará a pravidelně vás informacemi zásobuje Pepa Konečný. Informujeme vás o projektech a mnoha aktivitách, které připravujeme především pro vás. Jako obvykle si zavzpomínáme na nedávné aktivity. Přejeme vám dny plné slunce a letní pohodu pro nadcházející období prázdnin. jménem všech svých kolegyň a kolegů Hana Bubeníčková Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012 3

4 AKTUALITY, OZNÁMENÍ Rekonstrukce na ulici Chaloupkova Od dubna letošního roku na ulici Chaloupkova, včetně křižovatky s Malátovou, Mojmírovým a Rostislavovým náměstím a ulicí Košinova v úseku chodníku, parkovacích stání, zeleně i vozovky, probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Tím se velmi komplikuje přístup do našeho TyfloCentra na Chaloupkově ulici č. 3. Jediná přístupová cesta k nám je od tramvajových zastávek po levém chodníku Malátovy ulice. Přecházejte vlevo již nahoře u Palackého třídy. V současné době je v úseku vozovky rozkopaná celá ulice Chaloupkova včetně křížení s Mojmírovým a Rostislavovým náměstím. Přechod přes Mojmírovo náměstí, který je v ose levého chodníku Malátovy ulice ve směru k Chaloupkově, je jediná přístupová trasa a je překlenut asi 2 metry širokým kovovým mostkem. Jeho povrch není úplně rovný a vlivem prachu a případného deště to na něm může klouzat. V ose výše zmíněného přechodu je asi 4 metry od vozovky v pravé části chodníku kanál, jehož poklop bývá často nadzvednutý a vede k němu hadice pro čerpání vody. Proto je zde nezbytně nutné důsledně používat kyvadlově kluznou techniku bílé hole pro spolehlivé vykrytí prostoru před vámi. Doporučujeme vám, abyste hned po přejití vozovky a vstoupení na chodník dohledali na pravé straně rozhraní chodníku s trávníkem, podle něj postupovali až na jeho konec a tam v přímém směru přešli asi 4 metry široký prostor ke zdi restaurace YVY. Tam zabočíte vpravo, a dále podél ní pak zabočíte doleva a pokračujete dále až do našeho TyfloCentra. Výkopy na vozovce jsou od chodníku odděleny přenosným oplocením. 4 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

5 Pracovníci stavební firmy jsou seznámeni se zvýšeným pohybem nevidomých osob v této lokalitě a jsou připraveni jim v případě potřeby při přecházení nebezpečných úseků pomoct. Ne vždycky si vás však, z důvodu soustředění na práci, musejí všimnout včas. Proto na sebe dávejte velký pozor a pokud si nebudete jisti dalším krokem, tak raději chvilku počkejte nebo si k doprovodu od křižovatky zajistěte pracovníky z TyfloCentra. Rekonstrukce potrvá až do konce listopadu a situace se bude průběžně měnit. Poděkování paní Janě Maloňové Josef Konečný Účastníci Literárního klubu se několik let scházejí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Program pro každé setkání dosud připravovala s velkým zaujetím a odbornou způsobilostí pracovnice zvukové knihovny, paní Jana Maloňová. V závěru června se Literární klub s programem připraveným paní Maloňovou uskutečnil naposledy: Vážená paní Maloňová, přijměte od nás, účastníků Literárního klubu, čtenářů zvukové knihovny i zaměstnanců společnosti TyfloCentrum Brno, velké poděkování za práci a úsilí věnované nejen přípravě a průběhu krásných programů, uskutečňovaných na odpoledních setkáváních, ale za i vlídný a laskavý přístup ke každému z nás během Vašeho mnohaletého působení v oddělení zvukové knihovny. Literární klub bude dále pokračovat. Program bude zajišťovat pracovnice knihovny, paní Dagmar Čaďová. O termínech budete informováni. Marie Švejdová Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012 5

6 Evropské projekty pomáhají Brněnské TyfloCentrum realizovalo a realizuje několik projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Přínos těchto projektů je nejen finanční. Především přináší efekt pro klienty. Asi největší efekt měl projekt s názvem Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany, jehož cílem bylo rozšířit místa působení v Jihomoravském kraji a přiblížit sociální služby lidem s těžkým zrakovým postižením v regionech, kde služby zaměřené na tuto cílovou skupinu poskytovány nebyly. Jedná se o naše pracoviště na Znojemsku, v Břeclavi a ve Vyškově. Založená regionální střediska nabízí své služby i 4 roky po ukončení projektu. Projekt byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu a byl ukončen právě před čtyřmi lety. Zajistit udržitelnost a najít dostatek finančních prostředků však není vůbec jednoduché. Finančních prostředků bylo po skončení projektu jen zlomek, a tak musel pomoci další projekt. Jmenuje se Slepotou život nekončí a jeho cílem je vytvořit komplexní program podpory začleňování osob s těžkým zrakovým postižením zpět do života ve společnosti a následně na odstranění bariér jejich přístupu k zaměstnání. Klienti se účastní zajímavých besed, navštěvují pozoruhodná místa a vzdělávají se. Zkusili jsme si i projekt s mezinárodní účastí. Ani nevidomé hranice nerozděluje je název projektu, který nám umožnil navázat kontakty se zahraničím, konkrétně s Rakouskem. Finanční prostředky poskytl Fond malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko. Projekt podpořil letní tábory pro nevidomé děti, několik výměnných akcí 6 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

7 bylo určeno i dospělým. Někteří pracovníci TyfloCentra navštívili pracoviště projektového partnera, vzdělávací institut s internátem pro nevidomé a slabozraké děti i dospělé ve Vídni a seznámit se s rakouským sociálním systémem, pomůckami a způsobem práce v oboru u jižních sousedů. Na oplátku přijeli na exkurzi zástupci projektového partnera k nám na Chaloupkovu. Významným projektem, který pomáhá již čtvrtým rokem financovat přímo registrované sociální služby, je tzv. individuální projekt Jihomoravského kraje Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji. Jedná se o podporu sociálně terapeutické dílně a sociální rehabilitaci. Projekt ukazuje, jak by měly být sociální služby finančně podporovány. skarta místo průkazů ZTP/P Hana Bubeníčková Od 1. července začnou úřady práce vydávat karty sociálních systémů, tzv. skarty. Jsou určeny příjemcům těchto sociálních dávek: dávky státní sociální podpory dávky pomoci v hmotné nouzi dávky příspěvku na péči dávky pro osoby se zdravotním postižením dávky v nezaměstnanosti Tyto karty budou nahrazovat i průkazy mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), jejichž platnost již nelze prodloužit. Výhody, které dnes souvisí s držením průkazů, zůstanou i nadále zachovány. Příjemci dávek budou k vyzvednutí skarty písemně vyzváni. Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P budou nejdříve vyzváni, aby Úřadu práce dodali svou fotografii a teprve potom jim bude karta vyrobena. Bez vyzvednutí skarty vám dávky nebudou vypláceny. Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012 7

8 Karta bude plnit tři funkce: identifikační, autentizační a platební. Sloužit bude k identifikaci na úřadě, u osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. Autentizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách. Platební funkce umožní příjemci skartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. skarta bude mít podobu malé plastové kartičky s čipem, podobně jako obvyklé bankovní kreditní karty nebo telefonní karty. Pokud se jedná o skartu s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, bude na ni vaše fotografie a bude uvedeno označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P) doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé, popřípadě osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Při převzetí skarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití skarty a také sazebník plateb při nakládání s kartou. Zdarma je pro příjemce skarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení platebního účtu, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, jeden výběr nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu ke každé dávce z bankomatu České spořitelny. Více informací a odpovědi na otázky kolem skaret najdete na těchto webech: socialnireforma.mpsv.cz nebo skontakt.cz (portál České spořitelny). s využitím výše uvedených zdrojů zpracovaly Marie Švejdová a Jiřina Falková 8 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

9 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR však se zavedením těchto skaret nesouhlasí a tvrdě se proti jejich zavádění staví. Doporučuje, aby příjemci dávky při přebírání skarty na Úřadu práce zároveň písemně zažádali o zasílání dávek buď poštovní poukázkou nebo přímo na soukromý účet a skartu nepoužívali jako platební prostředek. V zákoně č. 329/2011 Sb., ( 19, odst. 3) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením i v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ( 58, odst. 3) je uvedeno, že způsob výplaty dávek si určuje příjemce dávky sám. Na výše zmíněném portálu České spořitelny se však dočtete zavádějící informaci, která vyznívá jakoby o způsobu výplaty rozhodoval sám Úřad práce: V mimořádných případech se může úřad práce rozhodnout pro jakýkoliv jiný způsob výplaty dávek. Je to pochopitelné, stát má zájem na tom, aby se skarty používaly, chce mít přehled o tom, jak je s dávkami nakládáno. Nedozví-li se to z skaret, najde si jiný způsob, např. avizované požadavky na vedení deníků poskytnutých úkonů hrazených z příspěvku na péči. O nich píšeme dále. Problém skaret spočívá v zavedení poplatků spojených se speciálními účty k skartám. Např. člověk, který příspěvek na péči rozděluje mezi více poskytovatelů služeb, by za druhou a další platbu již platil poplatky. Aby se poplatkům vyhnul, bude tak nucen dávku naráz vybrat v bankomatu hotově nebo si částku převést na svůj účet. Na rozhodování však nejste sami, s případnou formulací žádosti o zasílání dávek poštovní poukázkou nebo na váš účet vám rádi pomůžeme, využijte našich poraden. Hana Bubeníčková Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012 9

10 Deník úkonů hrazených z příspěvku na péči Úřady práce dostaly pokyn, aby při každé návštěvě klienta na ÚP byl příjemce příspěvku na péči požádán o prokázání využívání příspěvku na péči za poskytování služeb. Každý příjemce příspěvku na péči by si měl vést záznam, ve kterém stručně a výstižně popíše úkony, které mu osoba poskytující péči poskytla a jakým způsobem byla provedena úhrada za tuto službu. U rodinných příslušníků je nezbytné mít alespoň výčet služeb, které jsou prováděny. Předpokládá se, že rodinný rozpočet je společný a zde by se způsob platby nemusel prokazovat. Pokud je péče poskytována jinou osobou, v takovém případě je nezbytné, aby byl zřejmý i způsob platby za službu. Důležité je, aby příjemci příspěvku na péči měli tyto věci v pořádku, neboť úřady práce tuto činnost začnou vykonávat. Další nezbytností je, aby v případě, že službu poskytuje jiná fyzická osoba než osoba blízká, byla sepsána smlouva mezi příjemcem dávky a touto osobou (tzv. asistentem sociální péče) o poskytování služby. Bezplatně vám pomůžeme se sepsáním smlouvy s asistentem sociální péče a poradíme, jak správně vést deník poskytnutých úkonů služeb sociální péče. Poradíme vám, jak a za co příspěvek na péči čerpat a jak si vést platby. Se žádostí o pomoc se můžete obrátit na tyto sociální poradce: Brno: Mgr. Martina Jachanová, Marie Švejdová, Tereza Kozderová, DiS, Břeclav: Mgr. Jiřina Falková, Vyškov: Mgr. Hana Konečná Znojmo: Mgr. Klára Vítková, Eva Indrová Moravský Krumlov: Eva Indrová připravily Marie Švejdová, Hana Bubeníčková 10 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

11 Jak budeme o prázdninách? V době hlavních prázdnin (červenec a srpen) je z důvodu čerpání dovolených omezen ve všech našich střediscích provoz. Nebudou běžně v provozu ani poradenské dny. V rámci aktivizačních programů a kurzů PC budou probíhat jen předem plánované akce a výuka. Připravili jsme pro vás orientační plán dnů, kdy budou jednotlivá pracoviště z důvodu čerpání dovolené uzavřena: pracoviště plánovaná dovolená Dispečink asistence Poradna Brno Dílna "HapAteliér" Břeclav Vyškov Znojmo Moravský Krumlov Prosíme, abyste v době prázdnin vždy předem telefonovali a schůzku si předem sjednali. Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

12 CHALOUPKA VÁS ZVE Volná místa v dílně HapAteliér Hmat je smysl, kterým získáváme informace o okolním světě, o předmětech v našem bezprostředním okolí, o struktuře, tvaru, pohybu. Hmat ale dovoluje nejenom poznávat existující předměty a věci, ale umožňuje nám také vytvářet předměty nové, hrát si, experimentovat a vyjádřit se v materiálu. Přemýšlíte občas o tom, jaké by bylo stát se tvůrcem, autorem? Láká Vás práce se sebou samým a s materiálem, který čeká na Váš zásah, na Váš tvůrčí vklad? Chtěli byste se seznámit s prací s keramickou hlínou, pedigem, ze kterého se dají plést košíky? Láká Vás práce s textilem, papírem nebo s barvami? Že jste se výtvarné tvorbě nikdy nevěnovali a nevíte jak na to? Nevadí, v naší dílně nejde o výsledek a soutěžení, prvotní je u nás prožitek a radost z poznávání, společné sdílení zážitků, příběhů a zkušeností. Dílna HapAteliér brněnského TyfloCentra se touto činností v rámci registrované služby s názvem sociálně terapeutická dílna zabývá. Od září budou k dispozici čtyři volná místa. Máte-li chuť a čas si tuto službu nezávazně vyzkoušet, kontaktujte nás. Volné dny v dílně jsou: pondělí 9:00-11:30 (2 místa) a středa 9:00-11:30 (2 místa). Dílna HapAteliér se nachází na Poděbradové 58 v Králově Poli. Přihlášky a informace: Mgr. Jana Pilgrová, tel.: Mgr. Kateřina Kulhánková, tel.: , telefon: Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

13 Pro zájemce a uživatele PC pomůcek Přemýšlíte o pořízení nové náročné kompenzační pomůcky nebo si chcete oživit své počítačové znalosti? Pak navštivte brněnské TyfloCentrum. Nabízíme Vám bezplatné odborně technické poradenství. Předvedeme vám speciální programy, doporučíme vhodnou sestavu, pomůžeme s výběrem vhodné pomůcky. Práci se speciálním programem si u nás můžete vyzkoušet. Pro uživatele každého věku nabízíme zdarma zaškolení s vybranou kompenzační pomůckou. Začátečníkům jsou určeny základní kurzy v délce 50 hodin, mírně pokročilým zkrácené základní kurzy v délce 30 hodin. Přizpůsobíme se vašich možnostem a schopnostem. Pokročilí uživatelé pro prohloubení či oživení svých znalosti mohou navštěvovat nadstavbové kurzy. Mezi nejoblíbenější patří například práce s internetem, s úpravou zvuku, textu, programování nebo práce s programy pro komunikaci, jako je například internetové telefonování. Výše zmiňované počítačové kurzy jsou v TyfloCentru poskytovány zdarma v rámci Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu OPLZZ. Klienti platí pouze jednorázové zápisné ve výši 500 Kč. TyfloCentrum Brno nabízí také rekvalifikační kurz s názvem Základy obsluhy počítače pro zrakově postižené. Kurz je určen klientům, kteří potřebují pro své současné nebo budoucí pracovní uplatnění dovednosti související s obsluhou osobního počítače. Délka kurzu je 75 vyučovacích hodin. Tento kurz již není bezplatný, ale může vám jej uhradit Úřad práce. Těšíme se na vaši návštěvu! Anna Horká Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

14 Kurz efektivní komunikace Nový kurz, zaměřený na efektivní komunikaci, bude zahájen 7. září pod vedením psychologa Zbyňka Galvase. Jeho cílem bude prohloubení komunikačních dovedností s ohledem na přesnější vzájemné porozumění a dorozumění se. Kurz je vhodný pro zrakově postižené každého věku, neboť osoba se zrakovým postižením je výrazně odkázána na nutnost komunikovat se svým okolím, je důležité, aby se takto postižení dokázali dohodnout jasně, často i stručně, ale hlavně přesně. Mnohé techniky a přístupy současné psychologie výše uvedené možnosti nabízejí. V kontextu sociálního učení je možno nácvikovou formou zmíněné dovednosti prohlubovat. Kurz bude obsahovat deset setkání vždy po dvou hodinách. Bude zahájen v měsíci září 2012 a ukončen v červnu Termíny sekávání do konce roku 2012 jsou: 7. září, 5. října, 9. listopadu a 7. prosince vždy od 10 do 12 hodin. Kurz bude probíhat v klubovně TyfloCentra Brno, Chaloupkova 3. Muzikoterapie Od září budou pokračovat pravidelná setkávání při muzikoterapii, a to: 26. září (pozor, je to středa!), 26. října a 23. listopadu, vždy od 10 do 12 hodin. Dochvilnost je v případě muzikoterapie podmínkou. Bližší informace a přihlášky do kurzu efektivní komunikace i do muzikoterapie u můžete získat u Marie Švejdové. Psychologické poradenství Zájemci o psychologické poradenství se objednávají předem, a to telefonicky nebo em, případně na základě osobní návštěvy u pracovnice poradny Marie Švejdové. 14 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

15 TYFLOBRNO 2012 V rámci Brněnských dnů pro zdraví se letos uskuteční další ročník soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu nevidomých TYFLOBRNO Tentokrát padla volba na městskou část Brno-Židenice a sobotu 6. října. Akce se koná k připomenutí Dne bílé hole a v rámci týdne sociálních služeb. Jaké jsou podmínky pro účast? Účastníci potřebují: bílou hůl, dobrou obuv a oblečení i do deště, funkční MP3 přehrávač, nové baterie, dobrou kondici, odvahu a sportovního ducha. Zájemci z řad zdravé populace se mohou také zapojit, trasu projdou s klapkami na očích. Přijďte si zasoutěžit! Přihlášku Vám pošle a dotazy zodpoví Tereza Kozderová, tel , , Soutěž proběhne pod organizačním vedením TyfloCentra Brno, ve spolupráci s oblastními odbočkami SONS Brno, dobrovolníky TyfloCentra Brno, Městskou policií Brno a dalšími dobrovolníky. TYFLOBRNO 2012 se bude konat v rámci projektu Slepotou život nekončí a završí tak nespočet motivačních aktivit, které se již v projektu uskutečnily. Neseďte tedy doma a přijďte! Přijďte ukázat, co umíte a co dokážete. Tereza Kozderová Více informací: Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

16 Co připravují regionální pracoviště Hurá na prázdniny I když je léto pro většinu lidí časem dovolených, relaxace a odpočinku, rozhodli se pracovníci vyškovského TyfloCentra připravit pro klienty několik zajímavých akcí i v období prázdnin. První akce bude věnována všem klientům, kteří rádi cestují po vlastech českých a moravských. Pro příznivce pěší turistiky jsme připravili výlet za památkami města Olomouce. Klienti se tak mohou těšit například na olomouckou radnici s orlojem a jiné zajímavosti hanácké metropole. Aby si přišli na své i klienti, kteří nejsou zcela nakloněni celodennímu putování, uspořádáme pro ně již tradiční vycházku okolím Vyškova. Tentokrát se vydáme k městské radnici a do zámecké zahrady s posezením v nedaleké kavárně. A protože v teplých letních dnech je dobré se také před sluníčkem na nějaký čas schovat, abychom se vyhnuli zdravotním komplikacím, chystáme několik aktivit v prostorách kanceláře. Bude to například předčítání z oblíbených knih či posezení u kávy a čaje. Ve druhé polovině prázdnin vyrazíme za nevšedním zážitkem, kterým bude návštěva vyškovského Dinoparku. Tady se ponoříme do tajů pravěké přírody. Tímto bychom chtěli také popřát všem klientům krásné prožití letních měsíců, poděkovat všem za dosavadní přízeň a pozvat stávající i nové klienty, aby se s námi vydali na letní putování. Zbyněk Kusák 16 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

17 Co pro Vás připravujeme na Znojemsku Ve Znojmě a Moravském Krumlově budeme v létě určitě víc odpočívat, ale ani tak nenecháme naše klienty zahálet. V září bychom pro Vás opět rádi nachystali prodejní výstavu pomůcek pro zrakově postižené, kterou již tradičné připraví pracovnice Tyflopomůcek Olomouc. V rámci projektu Slepotou život nekončí bude následovat beseda s poradkyní Národní rady osob se zdravotním postižením, magistrou Eliškou Škrancovou. Tentokrát se budeme věnovat problematice finanční gramotnosti aneb jak se vyznat ve spletitém světě finančních produktů a nenaletět. Pokračovat budou i naše výlety do Brna, navštívíme Moravské zemské muzeum a výstavu Svědkové z úsvitu časů poznejte svět lišejníků a mechorostů. Majitel vystavovaných exponátu výjimečně svolil k jejich vytažení z vitrín, a tak budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si jinak nedostupné exempláře opravdu zblízka. O nic nepřijdou ani klienti z Moravského Krumlova, na 24. září je pro ně připravena cestovatelská beseda. Společně se podíváme do Říma a Vatikánu v toku historie, besedou nás bude provázet Jana Puchegger Chadalíková. V září opět navážeme na tradici plavání v hale Ronja a každý čtvrtek si můžete přijít zacvičit na velkém gymnastickém míči do naší klubovny. O všech připravovaných aktivitách Vás budeme informovat v podrobném programu a pozvánkách. na setkání s vámi se těší Eva Indrová a Klára Vítková. Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

18 Letní změny i zábava v Břeclavi Břeclavské středisko TyfloCentra Brno vstupuje do letních měsíců s velkou změnou. Na konci června se loučí oblíbená dlouholetá sociální pracovnice Žaneta Benešová a služby bude zatím poskytovat jen Jiřina Falková. Přesto, že je červenec a srpen určen k čerpání dovolených, břeclavští klienti o své oblíbené akce nepřijdou, přizpůsobíme je však zdravotnímu stavu a předpokládanému horkému počasí. Budou to například vycházka s posezením v cukrárně, stolní hry a Klub čtenářů. Od září se vrhneme do obvyklého kolotoče besed na témata, která nás zajímají cestovatelské, vzdělávací nebo diskusní s neobvyklými hosty. Už teď můžeme slíbit také procházku městem s výkladem Josefa Konečného ohledně bariér a správnosti bezbariérových úprav. Městská knihovna v Břeclavi přislíbila pokračování hudebního programu Operety, kterými jsme byli v květnu nadšení, a nová pracovnice zvukové knihovny má zájem setkat se s těmi, kteří by se mohli stát čtenáři zvukových knih a představit jim zdejší širokou nabídku. Velkou událostí, na niž se už teď těšíme, bude Den otevřených dveří a Veletrh sociálních služeb, které se uskuteční v Břeclavi v první polovině října. O všech aktivitách budeme informovat v aktuálních programech. Jiřka Falková 18 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

19 UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS Nová non-stop lékárna Česká lékárna, a.s. otevřela v Brně novou lékárnu s nepřetržitou pohotovostní službou. Nazvali ji Dr. Max a sídlí na rohu ulic Masarykova a Bašty (v bývalém bufetu Padowetz). Je tedy pro většinu potencionálních návštěvníků dopravně dostupnější než stávající lékárna na Kolišti. Otevírací doba je prozatím každý den včetně sobot a nedělí od 7 do 19 hodin a od prvního července by zde měl být zaveden i noční provoz. Bezbariérový vchod do lékárny je z ulice Bašty a je vzdálen přibližně 2 metry od rohu budovy. Pokud byste si tam chtěli pro jistotu raději předem zavolat, můžete vytáčet číslo Tlačítka poptávky aktivovaná vysílači Jistě jste při svých cestách po Brně narazili na tzv. tlačítko poptávky. Jde o tlačítko, které se používá na chodci méně frekventovaných přechodech se světelnou signalizací a slouží k tomu, aby si chodci stiskem tohoto tlačítka v případě potřeby sami aktivovali naskočení zelené pro přejití vozovky. Pracovníkům Brněnských komunikací se podařilo zapojit toto tlačítko do série s akustickou signalizací, takže nyní už jej není nutné hledat na sloupku a aktivovat ručně, protože se zapíná automaticky na dálku, současně s klepátky, po vyslání povelu č. 5 z našich vysílačů. Pokud aktivujete tento semafor z větší dálky a nestihnete přijít ke sloupku semaforu a přejít ulici do skončení cyklu zelené, stačí jen opět stisknout tlačítko 5. Prozatím byly takto upraveny přechody přes ulici Kotlářskou v místě jejího křížení s ulicí Bayerovou, přes Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

20 ulici Bubeníčkovu u Staré Osady, přes ulici Generála Píky a přes křižovatku v Pisárkách. V současné době kompletujeme, ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, seznam všech takto vybavených přechodů a budeme se snažit o rozšíření zmiňovaných úprav i na ně. Zda-li se nám to podaří bude záležet na množství získaných finančních prostředků. Pokud však máte tip na konkrétní přechod s tlačítkem poptávky, který byste chtěli nechat výše uvedeným způsobem přednostně upravit, dejte vědět Josefu Konečnému. Nový ozvučený přechod na Mendlově náměstí Od prvního června byl uveden do provozu nově rekonstruovaný přechod na křižovatce ulic Úvoz / Pekařská / Mendlovo náměstí. Díky tomu je už konečně i tento frekventovaný přechod vybaven akustickou signalizací a bude se nám zde přecházet přece jen o poznání bezpečněji. Dálkový ovladač majáčků DOM2F Že jste takový název ještě neslyšeli? Nuže vězte, že se jedná o vysílač povelů, který znáte (a možná také používáte) pod názvem VPN 01. Dokonce vypadá i velice podobně jak velikostí, tak tvarem. Také dosah i výdrž baterií jsou srovnatelné a možná dokonce o malinko lepší. Fyzicky se od sebe liší snad jen tvarem ovládacích tlačítek, která nejsou kulatá, ale čtverhranná. Zásadní rozdíl je však v tom, že obsahuje dvě vysílací frekvence, takže jej můžete používat k ovládání akustických prvků nejen v Česku, ale i při svých případných cestách na Slovensko. Všechny vysílače povelů VPN 01, VPN 03 i DOM F2 si můžete zakoupit v olomouckých Tyflopomůckách. 20 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

21 Zákon o silničním provozu dokončení V minulém čísle Chaloupky nás Městská policie Brno upozorňovala na některá méně známá úskalí zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Dnes naše listování paragrafy dokončíme. 54 (1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou Přechod pro chodce, Podchod nebo nadchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. 54 (2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. 54 (3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji. Tato kolejová vozidla mají brzdnou dráhu několikanásobně delší než motorová a nemotorová vozidla pohybující se na pneumatikách. Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/

22 54 (4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce. 55 (1) Před železničním přejezdem se musí přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejít. 55 (2) Chodec nesmí vstoupit na železniční přejezd v případech: a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem, 65 (1) Světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, se řídí provoz na pozemních komunikacích, nebo se jimi upozorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti. 65 (2) Provedení a tvary symbolů světelných signálů a charakter akustických signálů provedených podle prováděcího právního předpisu se nesmějí měnit. Doprovodné akustické signály použité pro řízení provozu na pozemních komunikacích nesmějí být použity k jinému účelu. 74 (1) Pro chodce se užívají signály dvoubarevné soustavy, popřípadě i doprovodné akustické signály, které znamenají: 22 Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 2/2012

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou

Hana Bubeníčková. Za Zdeňkou Vernarskou ročník VII / číslo 3 (říjen 2007) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz).

Časopis od roku 2005 dotuje Úřad městské části Brno-Královo Pole (kralovopole.brno.cz). ročník XIV / číslo 3 (listopad 2014) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

ročník XV / číslo 2 (červen 2015)

ročník XV / číslo 2 (červen 2015) ročník XV / číslo 2 (červen 2015) Časopis čtenáře s těžkým zrakovým postižením z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává:

Více

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice

KUKÁTKO. 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013. vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice KUKÁTKO 2/2013 vydáno: 19. 2. 2013 vydává: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. nábř. Závodu míru 1961 530 02 Pardubice 2 OBSAH: Obsah... 2 Adresář... 3 Co je u nás nového... 4 Připravované aktivity TC Pardubice

Více

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey

bulletin lormu zima 33 Skvělý nizozemský matematik Gerrit van der Mey 61 2009 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ 1/2011 stalo se 1) Na svém zasedání 21. prosince se zastupitelé rozloučili s dlouholetým ředitelem Zoologické zahrady a zámku Lešná Ivem Klikou (na snímku vlevo), který odchází na odpočinek. Foto: Ivo

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

12 Slavnosti vína a památek

12 Slavnosti vína a památek Magazín Zlínského kraje září 2014 ročník X 12 Slavnosti vína a památek 10 Stěhování tater ve Zlíně Originál vozu Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se ze Zlína vratil zpět do Prahy. Na jeho místě

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com 1 2014 XXIII. ROÈNÍK Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM ROOMER

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny.

Začíná vegetační klid str. 6. základní školy, úřadu městyse a sokolovny. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY LISTOPAD 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4

Více