Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015

2 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze Sídl: Rakvskéh 3136/1, Praha 4 - Mdřany IČ: IZO: Zřizvatel: Městská část Praha 12 Pískvá 830/25, Praha 4 - Mdřany IČ: Právní frma škly: d právní subjekt (PO) 4. Jmén ředitele: Pavel Nedbal ve funkci d Kntakt: Telefn web infrmace veřejnsti Mgr. Pavel Nedbal 6. Škla byla zalžena: Zřízení příspěvkvé rganizace: Datum zařazení d sítě: Pslední aktualizace:

3 7. Charakteristika škly Sučásti základní škla, šklní družina, šklní jídelna Celkvá kapacita základní škly: 540 žáků IZO šklní jídelny: 860 jídel IZO šklní družiny: 245 žáků IZO K dšl k navýšení kapacity šklní družiny z důvdu nárůstu pčtu zájemců. K základní škle patří - 2 x šklní hřiště s umělým pvrchem, šklní pzemek pr výuku pěstitelství, venkvní učebna na nádvří škly a šklní knihvna. 8. Šklská rada je tvřena šesti členy ( 2 zástupci bce, 2 zástupci rdičů, 2 zástupci ped.) K dšl ke změně u zástupce pedaggů( uknčení pracvníh pměru). Další vlby prběhly Znvu byli zvleni dva starnví členvé za rdiče a pedaggy. Tím nedšl k persnální změně na místě předsedy. Jediná změna byla v delegvání jinéh zástupce za zřizvatele. Pčet jednání 3. Část B Přehled brů vzdělání, které škla vyučuje v suladu se zápisem ve šklském rejstříku 2014/ Ve šklním rce se na Základní škle Rakvskéh v Praze 12 vyučval ve všech rčnících pdle vlastníh vzdělávacíh prgramu Učení pr živt. Šklní rk 2014/2015 Vzdělávací prgram Č.j. MŠMT v rčnících pčet žáků ŠVP Učení pr živt RVP ZV Přípravná třída 15 Od platí nvý šklní vzdělávací prgram Učení pr živt, který má ddatek řešící dlišně jazykvé vzdělávání v smém a devátém rčníku. P uplynutí dvu let ddatek ztratí platnst a pr všechny žáky bude platit jeden ŠVP. Vlitelné předměty Etická výchva 6. Rčník Český jazyk hravě 6. Rčník Německý jazyk Rčník Výtvarné činnsti 9. Rčník Zeměpisný seminář 9. rčník

4 Pčet tříd Pčet žáků Pčet žáků na třídu Pčet úvazků ped.prac./prac.šj Pčet žáků na ped.úvazek 1.stupeň ,4 12,2 20,0 2.stupeň ,8 11,2 9,73 ŠD ,4 5,2 39,6 PT ,0 15,0 ŠJ x x x 7,5 x Asistent pedagga x x x 3,8 x Okamžitý pčet žáků v jednm ddělení šklní družiny nepřekrčil hranici Využití alternativních vzdělávacích prgramů: vzdělávací prgram pčet tříd pčet žáků waldrfská škla mntessri škla 1 16 začít splu zdravá škla Učení pr živt Jazykvé vzdělávání Uč. s dbrnu kvalifikací Uč. bez dbrné kvalifikace Z th rdilí mluvčí AJ NJ FJ ŠJ RJ statní celkem žáci učící se 1. cizí jazyk jak pvinný předmět žáci učící se cizí jazyk jak 2. pvinný předmět žáci učící se cizí jazyk jak nepvinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ statní

5 dbrná jazykvá učebna s interaktivní tabulí an využití prgramu Jazyky bez bariér seminář an využívání pčítačvých výukvých jazykvých prgramů an název prgramu Terasft nabídka jazykvé výuky (kružků) mim vyučvání an pdařil se zaměstnat rdiléh mluvčíh, který měl přiděleny hdiny knverzace na 2. Stupni. Navíc vedl jedn ddělení šklní družiny. Každý čtvrtek velké přestávce (9:40 9:55) tevřena anglická knihvna Pravidelná práce na prjektech s měsíčním vyhdncení pr zájemce Část C Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti škly 1.Pedaggičtí pracvníci, dbrná kvalifikace pedaggických pracvníků (pdle zákna 563/2004 Sb.) Pčet fyzických sb Přepčtené úvazky Interní pracvníci 37 33,4 Vzhledem k termínu účinnsti zákna na pžadvanu kvalifikvanst pedaggických pracvníků k , se bměnil pedaggický sbr. Zůstali puze ti, kteří jsu kvalifikvaní neb začali studvat. Výchvně vzdělávací prces zabezpečval 27 pedaggů ( z th 7 mužů),, 6 vychvatelek a 1 vychvatel ve šklní družině ( pracval i jak učitel), 9 asistentů pedagga (z th 2 muži), tři asistentky pedagga pracvaly v suběžném pracvním pměru i jak vychvatelky. v % Odbrná kvalifikace 96,3 % Jednznačně nekvalifikvané jsu jen částečné úvazky, které nebyl mžn jinak zabezpečit. 2. Věkvá struktura pedaggických pracvníků věk 20 a méně a více pčet (fyz.sby) k

6 D dešl celkem 8 pedaggů, které se ještě v červnu pdařil nahradit. Bhužel i během srpna dešli i tři nvě přijatí učitelé, kteří dstali míst blízk bydliště. Tyt změny se pdařil zvládnut. Nepedaggičtí pracvníci ve šklním rce 2014/2015 pčet fyzických sb přepčtené úvazky Interní pracvníci 16 15,2 Část D Údaje přijímacím řízení neb zápisu k pvinné šklní dcházce a následném přijetí d škly Zapsaní a zařazení žáci a děti ve šklním rce 2014/2015 Zapsaní d 1.tříd 2014 Pčet žádstí dklad Nastupili d 1.třídy 2014 Zapsaní d 1.tříd 2015 Pčet žádstí dklad Nastupili d 1.třídy V letšním rce se zvýšil pčet případů rdičů, kteří zapisují děti na něklik škl a škly nemají mžnst ficiálně zjistit skutečný pčet dětí, které nastupí v září d škly. Přijímání dětí d přípravné třídy ve šklním rce 20114/2015 Pčet žádstí přijetí Pčet přijatých k Nastupili d třídy 2015 Žáci, kteří nemhli být přijati d přípravné třídy z kapacitních důvdů, byli seznámeni s mžnstí zápisu na jiných šklách bvdu Prahy 12, prtže tam byly nvě zřízeny přípravné třídy.

7 Část E Údaje výsledcích vzdělávání žáků pdle cílů stanvených vzdělávacími prgramy a pdle pskytvanéh stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkušek, maturitních zkušek a abslutrií Celkvý prspěch žáků ve škle za uplynulý šklní rk 2014/2015 Rčník Pčet žáků celkem Prspěl s vyznamenáním Prspěl Neprspěl Hdncen slvně Celkem 1.stupeň Celkem 2.stupeň Škla celkem Snížené stupně z chvání na knci šklníh rku 2014/2015: Pčet % ze všech žáků škly 2 uspkjivé 1 0, neuspkjivé 0 0 Kázeňská patření 2014/2015 NTU DTU DŘŠ 2.stupeň 3.stupeň 1. plletí plletí celkem

8 Nemluvené hdiny za šklní rk 2014/2015: pčet 1. plletí 8 2. plletí 0 za šklní rk 8 Údaje integrvaných žácích 2014/2015 pčet druh pstižení celkem 1. stupeň 2. stupeň vady řeči vady sluchu vývj. pruchy učení autismus zdravtní pstižení celkem pčet žáků se zdrav. znevýhdněním 1. rčník 1 2. rčník 3 3. rčník 1 4. rčník 2 5. rčník 0 6. rčník 2 7. rčník 2 8. rčník rčník 1 celkem 24 Přijetí žáků na SŠ ve šklním rce 2014/2015: celkem státní sukrmé G čtyřletá G šestiletá G smiletá Knzervatř SOŠ SOU Celkem Na střední škly dešl celkem 21 žáků. Ze třídy VIII.A jedna žákyně a 20 žáků z IX.A.

9 Výchvné pradenství ve šklním rce 2014/2015: Šklní pradenský tým ve šklním rce 2014/2015 byl ve slžení: zástupkyně ředitele, metdička prevence, šklní psychlg a výchvná pradkyně. Činnst výchvné pradkyně pr šklní rk 2014/2015 byla zaměřena na vlbu pvlání, péči žáky se vzdělávacími prblémy, blast výchvnu a preventivní. Během prvníh plletí šklníh rku prbíhaly phvry se všemi žáky 9. rčníku hledně vlby pvlání. Ve splupráci s PPP Barunčina se někteří žáci zúčastnili PROFI-testů. Pr rdiče žáků IX.A se knala infrmativní schůzka hledně přijímacíh řízení a vyplňvání přihlášek na střední škly. Schůzka se stejným zaměřením se uskutečnila i s rdiči žáků se zájmem studium na víceletých gymnáziích. Žáci 8. a 9. tříd navštívili SCHOLA PRAGENSIS, přehlídku s nabídkami studijních brů pražských středních škl. V rámci výuky byly s žáky prbírány mžnsti vhdnéh výběru střední škly. Žáci si mhli zapůjčit publikace s přehledem pražských středních škl, všichni bdrželi kntakt na webvý infrmační prtál. V hale škly byla umístěna pr žáky i jejich rdiče přehledná nástěnka, na kteru byly aktuálně dplňvány infrmace šklách, dnech tevřených dveří, besedách a dalších akcích. V ZŠ Rakvskéh fungvala ve šklním rce 2014/2015 jedna speciální třída. Jednal se VIII.B, kteru navštěvval 11 žáků (3 dívky a 8 chlapců). Pr všechny žáky tét třídy byly vypracvány individuální vzdělávací plány, práce s žáky byla uskutečňvána pdle předepsaných pstupů, třídní učitelka intenzivně splupracvala se šklním psychlgem a speciální pedagžku. Vzdělávání žáků třídy prbíhal bez kmplikací, vzniklé vzdělávací prblémy byly pravidelně knzultvány s Mgr. Lenku Nvtnu a Mgr. Markétu Herinkvu z PPP Barunčina. Jak velice přínsné se jeví pkles kázeňských prblémů v tét třídě. Celkem 17 IVP (na prvním i druhém stupni) byl vypracván i pr žáky integrvané v běžných třídách. Vzniklé studijní a jiné prblémy řešila výchvná pradkyně ve splupráci s pedaggick-psychlgicku pradnu. Individuální vzdělávací plány byly pravidelně vyhdncvány, knzultvány s rdiči, třídními učiteli a pracvníky PPP Barunčina. Pr pdpru vzdělávání žáků půsbil ve škle 9 asistentů pedagga. Na druhý stupeň pstupila ve šklním rce 2014/2015 pčetná třída VI.A, která se na začátku šklníh rku ptýkala s kázeňskými prblémy. Pstupně se žáci pd vedením třídní učitelky a třída se nejeví prblematicku. Třída VII.A se celrčně ptýkala s prblémem nerespektvání pravidel kmunikace. Pkračvala nechta žáků přihlásit se slv a vulgární vyjadřvání. Třída nereagvala vždy na vstřícný přístup, nabídky netradičních metd. Během šklníh rku se uskutečnil něklik schůzek hledně práce se třídu a k řešení situace byl využit prgramů Prxima Sciale a SVP Mdřany. V rámci prevence nedstatečných šklních výsledků, byly vyučujícími užívány písemné Dhdy ke zlepšení studijních výsledků žáků. Ve škle půsbil 9 asistentů pedagga, jejichž činnst byla rganizvána třídními učiteli. Hned na začátku šklníh rku prběhl šklení pr asistenty pedagga ve splupráci s PPP Barunčina. Na pravidelných schůzkách asistentů s výchvnu pradkyní se řešily aktuální prblémy žáků v jejich péči. V průběhu celéh šklníh rku byla realizvána práce s prblémvými žáky ve splupráci se šklní metdičku prevence a šklním psychlgem. Nejčastější rizikvé chvání ze strany žáka: pzdní příchdy na vyučvání, neplnění šklních pvinnstí, nenšení pmůcek, vulgární

10 vyjadřvání, vyrušvání v hdinách, nevhdné chvání ke splužákům. Nejčastěji řešené prblémy ze strany rdičů: nedstatečná kntrla žáka na vyučvání. Splupráce s Pedaggick-psychlgicku pradnu Barunčina prbíhala na úrvni diagnstiky žáků škly v PPP a knzultací individuálních vzdělávacích plánů. Pravidelnými se staly měsíční knzultace učitelů s pracvníky PPP Barunčina. Přínsnu byla splupráce s kurátrem pr mládež Bc. Janem Tepferem. Vedle knzultací se uskutečnil prgram pr žáky pátých tříd bezpečném chvání na netu a beseda s žáky smé a deváté třídy právním vědmí. Dále se rzvíjela splupráce s veducí ddělení sciální prevence a sciálně právní chrany dětí Brnislavu Michalcvu, veducí ddělení péče rdinu a děti Bc. Andreu Michalcvu, sciálními pracvnicemi Jitku Štlvu, Evu Partykvu, Martinu Stránsku i s pracvníky kmunitníh centra Prxima Sciale, prbíhala splupráce s městsku plicií. V rámci prevence se realizvaly preventivní prgramy pr třídy zaměřené především na vytváření bezprblémvých vztahů mezi žáky, prgramy zaměřené na prjevy šikany a kyberšikany. Pzrnst byla věnvána i tázkám efektivníh učení. Všechny tyt prgramy byly vyhdncvány metdičku prevence a třídními učiteli. P celý šklní rk prbíhaly individuální knzultace výchvné pradkyně s žáky, s jejich záknnými zástupci, uskutečňvaly se také telefnické a vé knzultace. Výchvná pradkyně se zúčastnila šklení věnvané prblematice syndrmu CAN. Zkušensti s integrací a dalším začleňváním dětí cizinců d prstředí ZŠ Ve srvnání v minulými lety se častěji bjevují případy, kdy začlenění d jedntlivých třídních klektivů není zcela bezprblémvé : prdlužuje se půsbení jazykvéh handicapu začleňvání d klektivu prbíhá btížněji a déle je třeba řešit i kázeňské prblémy slžitá je stále i kmunikace s jejich rdiči řešení nabízí mžnst najímat překladatele, kteří jsu nezávislí a pmáhají běma stranám škle i rdičům. Dbrá byla splupráce s rganizací META a Integračním centrem. Úspěšné začlenění cizinců d českéh prstředí pdpruje prjekt Ministerstva vnitra ČR Cizinci. Multikulturní výchva je sučástí vzdělávacíh prgramu Učení pr živt. Prlíná všemi naukvými vyučvacími předměty a vzhledem k přítmnsti cizinců ve třídách se dráží v každdenním živtě dětí. Kmplexní infrmace živtě a kultuře jiných etnik se děti dzvídaly v hdinách český jazyk a literatura, dějepis a bčanská výchva na II. stupni, na I. stupni pak v hdinách čtení a v předmětu nauka splečnsti a svět klem nás. Jak pdpru prevence směřující k tlerantnímu a bezknfliktnímu jednání dětí byly zařazeny vhdné přady KC 12, KD Barikádníků a Prximy Sciále. V tmt šklním rce se splupráce k danému kruhu rzšířila Plicii ČR.

11 Dále jsu prvky multikulturní výchvy nedílnu sučástí preventivníh prgramu škly. Přítmnstí cizinců v jedntlivých třídách pržívají žáci multikulturní výchvu v praxi. Prgram Mntessri přádá v pravidelných cyklech prjekt Evrpský parlament, kde se děti aktivně seznamují s jinými nárdy a jejich kulturu. Na pdpru multikulturní výchvy se škla zapjila d prjektu Ministerstva vnitra ČR Pdpra integrace cizinců. Péče nadané žáky, zkušensti škla je připravena v případě zájmu rdičů vytvřit individuální vzdělávací prgram vlba přiměřených metd a frem práce skupinvé vyučvání prjektvé vyučvání samstatná práce práce na pčítači zapjení d vědmstních neb sprtvních sutěží dpručení rdičům zapjit dítě d mimšklních aktivit v rámci pvinně vlitelných předmětů nabízí škla druhý cizí jazyk německý, ruský v 5. neb 7. rčníku využívají rdiče mžnsti přestupu žáků na smiletá, případně šestiletá gymnázia Stát EU pčet žáků Stát - statní pčet žáků Plsk 1 Vietnam 21 Slvensk 1 Spjené státy 1 Ukrajina 4 Čína 0 Mldavská republika 0 Část F Údaje prevenci sciálně patlgických jevů, V tmt šklním rce byly stanveny becné cíle, kterých jsme chtěli dsáhnut ve všech blastech primární prevence. a) Pedaggvé Vycházeli jsme z Minimálníh preventivníh prgramu a z plánu akcí primární prevence na šklní rk. Zaměřili jsme se na práci s třídními klektivy, pedaggičtí pracvníci byly pršklení na vedení třídnických hdin. Dále seminářem pr pedaggické pracvníky Kčičí zahrada, zaměřený na rzvj sciálních dvednstí dětí v rámci prevence rizikvéh chvání. I v tmt šklním rce budeme v pršklvání pedaggů pkračvat, z důvdů jejich prfesní připravensti.

12 b) Žáci Cílem primární prevence v tmt šklním rce byl zvýšení dlnsti žáků vůči splečensky nežáducím jevům a zabránit rizikvému chvání prevence prjevů šikany, prevence záškláctví, prevence virtuálních drg, zdravý živtní styl, zvýšení mnžství infrmací návykvých látkách. Žáci byli zapjeni a aktivně se pdíleli na dění ve škle. I v tmt šklním rce byla prevence realizvána pr všechny třídní klektivy. Vnitřní prevence ve šklním rce 2014/ 2015 : I. III.. rčníky prstřednictvím třídníh učitele a vyučujících daných tříd. IV. - IX. rčníky prstřednictví nejen třídních učitelů, ale také vyučujících, kteří v daných třídách vyučují. Ve kterých předmětech a kteří vyučující vyknávali tut činnst, jsu uvedeni v minimálním preventivním prgramu pr aktuální šklní rk, tedy 2014/ V rámci interní prevence v každé třídě, tak byla prevence zaměřena na 217 žáků z I. stupně, 112 žáků z II. stupně, 13 žáků z přípravné třídy a 29 žáků ze třídy Mntessri, celkem tedy 371 žáků ZŠ rakvskéh v Praze 12. Vnější prevence ve šklním rce 2014/ 2015 : Každá z tříd d IV. rčníku měla také zrganizvaný preventivní blk s externisty v každém plletí, tedy 1x v prvním plletí a 1x ve druhém. PROXIMA SOCIALE,. s. centrum primární prevence, Kntaktní sba p. David Hlý + lektři rganizace. V letšním rce byly realizvány tyt blky: IV. A Zdravý živtní styl IV. A - Kmunikace, knflikty IV. B Vztahy ve třídě IV. B Kmunikace, knflikty V. A Kmunikace, knflikty a jejich řešení V. A Efektivní učení VI. A Vztahy ve třídě VI. A Šikana, agresivita II. VII. A Selektivní prevence VIII. A Partnerské vztahy, sexualita VIII. A Finanční gramtnst VIII. B Partnerské vztahy, sexualita VIII. B Efektivní učení IX. A Manipulace IX. A Finanční gramtnst Každý preventivní blk byl zaknčen dtazníky pr žáky i učitele, jak byli s jedntlivu realizací a průběhem blku spkjeni. Učitelé dstali následně výstupy z jedntlivých blků, pr další práci s třídním klektivem. Vzhledem k dluhdbé splupráci s centrem primární prevence rganizací Prxima sciale,.s. jsme se rzhdli pr změnu a ve šklním rce 2015/2016 jsme slvili rganizaci - Prjekt Odyssea - certifikvaný pskytvatel prgramů šklské primární prevence rizikvéh chvání, lektr Jakub Švec. c) Rdiče V rámci primární prevence, jsme se celý šklní rk, snažili udržvat dbré vztahy mezi rdinu a šklu. Realizvali jsme pravidelné schůzky s rdiči, kde byli dstatečně infrmváni a beznámeni s riziky, jakým jsu jejich děti vystaveny a jak jim předcházet. Během celéh šklníh rku byli rdiče zapjváni d aktivit škly.

13 Letšním ukazatelem splupráce mezi šklu a rdiči, byla přítmnst rdičů na akcích škly (Otevření areálu RAK, Dny tevřených dveří, Slavnst prvňáčků, Veliknční dílny + jarmark, Vánční dílny. Následně pak pčet rdičů zúčastněných na třídních schůzkách, návštěvnst internetvých stránek škly, mnžství využití knzultací s vyučujícími. V těcht aktivitách budeme pkračvat i další šklní rk, prtže se nám jeví jak velmi úspěšný ukazatel v prevenci rizikvéh chvání žáků. Kružky ve šklním rce 2014/15 Škla celý šklní rk nabízí žákům naší škly kružky rganizvané šklu s našimi pedaggy, tak i externími pracvníky DDM aj. Výhda těcht kružků je: jak v dmácím prstředí škly, které žáci dbře znají, tak i skutečnstí, že jdu d kružků přím z družiny aneb p vyučvání a nemusejí nikam přecházet. Zájem žáků se tak každý rk zvyšuje, kružky jsu naplněné. I v příštím šklním rce budeme v pestré nabídce kružků pkračvat. Plánvané aktivity V rámci prevence se na naší škle uskutečnil mnh aktivit, které byly zaměřeny na stmelení klektivu, na vzájemnu kmunikaci a splupráci, na psílení vztahů ve třídě, ale i ve škle, na splupráci žáků vyšších a nižších rčníků škly atd. Kvantitativní hdncení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky v blasti prevence RCh Pčet vzdělávacích aktivit 5 Pčet celkvě pršklených pedaggů 34 Pčet hdin rčník studia MP II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Pčet aktivit Pčet hdin Pčet zúčastněných rdičů Aktivity pr rdiče v blasti prevence RCH 3 18 nemezeně III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (prblém) ve třídě Pčet aktivit Pčet žáků Pčet hdin přímé práce Blk primární prevence Interaktivní seminář

14 Beseda Kmpnvaný přad Pbytvá akce Situační intervence Jiné Selektivní prevence Vlnčasvé aktivity při šklách Pčet aktivit Pčet žáků Šklní kluby Šklní kružky 9 83 Víkendvé akce škly Prázdninvé akce škly Jiné Prevence interně ve šklním rce 2014/2015 byla zajištěna Šklním pradenským pracvištěm: výchvná pradkyně metdik prevence zástupce ředitele škly psychlg Při zjištění či rzkrytí jakékli infrmace přestupku či prhřešku prti šklnímu řádu u žáků, splupracvali pedaggičtí pracvníci škly a řídili se platnými pkyny v minimálním preventivním prgramu. O všech činnstech spjených s prevencí či výchvnými patřeními jsu vedeny záznamy u výchvné pradkyně a metdika prevence. Ve vážných případech byli před výchvným patřením upzrněni rdiče dmluvenu schůzku ve škle a byly sepsány smluvy s rdiči, veducí k nápravě prblému. Případy menšíh rzsahu v rámci přestupků prti šklnímu řádu byly řešeny zápisem d žákvské knížky žáka. Pak následvala zpětná vazba pdpis rdičů. Rdičům i žákům byly pskytnuty infrmace, které vedly k výchvným a preventivním patřením prti dalšímu rizikvému jednání. Šklní pradenské pracviště bude i následující šklní rk 2015/2016 aktivně splupracvat tak, aby byl důsledně předcházen rizikvému chvání žáků.

15 Část G Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků č. název sba datum cena 1 Prevence ve škle Kč 2 Seminář pr pedaggy (třídnická hdina) Kč 3 Rzvj škly v kntextu refrmy vzdělávání a řízení změny Kč 4 Šklení týmvý kaučing Kč 5 Kurz pr pedagg.prac.-zdravtník Kč 6 Šklení Dietní stravvání a alergeny Kč 7 Aktuální prblémy českéh základníh šklství Kč 8 Vnitřní předpisy v účetní praxi Kč 9 Odměňvání pracvníků šklství Kč 10 Šklení Úrazy dětí Kč Kč ČÁST H Údaje aktivitách a prezentaci škly na veřejnsti Kružky ve šklním rce 2014/15 Škla celý šklní rk nabízí žákům naší škly kružky rganizvané šklu s našimi pedaggy, tak i externími pracvníky DDM aj. Výhda těcht kružků je: jak v dmácím prstředí škly, které žáci dbře znají, tak i skutečnstí, že jdu d kružků přím z družiny aneb p vyučvání a nemusejí nikam přecházet. Zájem žáků se tak každý rk zvyšuje, kružky jsu naplněné. I v příštím šklním rce budeme v pestré nabídce kružků pkračvat. Přehled aktivit ve šklním rce 2014/2015 Název Pčet aktivit Pčet žáků Cílvá skupina Slavnst prvňáčků 1 žáků Žáci 1. tříd Dny tevřených dveří 2 Integrace cizinců 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Všichni žáci škly

16 Jarní slavnst + Veliknční dílny 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly MDD + Sprtvní den 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Pznáváme histrii Prahy 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Vánční dílny + besídky 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Den Země 1 Otevření areálu RAK 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Všichni žáci škly Lyžařský kurz 1 25 žáků VII. rčník Adaptační kurz žáků II. VI. rčník V těcht aktivitách budeme pkračvat i další šklní rk, prtže se nám jeví jak velmi důležitá sučást kmunikace mezi žáky, vzájemné splupráce a tlerance. Psiluje pzitivní vztahy mezi žáky. Naše škla se ve šklním rce ddatečně přihlásila a zúčastnila se dvu sprtvních aktivit: 1. Sazka Olympijský vícebj Sazka Olympijský vícebj, který nabízí sprtvní náplň pr všechny děti. Ať už škláky pvzbudí ke sprtvání pr radst neb v nich prbudí tuhu ukázat sprtvní talent, hlavní je, aby se sprt stal přirzenu sučástí zdravéh živtníh stylu dětí. 2. Olympijský běh Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka Rzběhni svu šklu Snaha mtivvat žáky k phybu, udělat něc pr své zdraví. Den Země + Recyklhraní Eklgické rganizace Ekdmv a Kniklec pmhly i lets v rámci Dne Země se zajištěním návštěv čističek dpadních vd, zpracvání a recyklace survin, skládkami dpadů neb kmpstárny. Děti se pdívaly i na výrbu skla. Prgram Recyklhraní nejenže vzdělává a mtivuje naše žáky v blasti eklgie, ale přináší také mžnst přím přispět k chraně živtníh prstředí. Žáci i škla samtná v rámci prjektu

17 devzdávají k recyklaci vyslužilé sptřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, klik elektrické energie, rpy, uhlí, primárních survin či vdy jsme díky recyklaci ušetřili živtnímu prstředí. Víme také, klik jsme snížili prdukci skleníkvých plynů neb nebezpečnéh dpadu. Infrmace vycházejí ze studií neziskvé splečnsti ASEKOL, která pr nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrzařízení. Naše škla získala certifikát vypvídající nejen přínsech třídění televizí a pčítačvých mnitrů, ale také významu sběru. Díky Recyklhraní ušetřila naše škla živtnímu prstředí řadu survin Sběr papíru, hliníku a plastvých víček V tmt šklním rce se již pdruhé uskutečnila sutěž ve sběru staréh papíru, plastvých víček a hliníku. Opět se nám pdařil naplnit přistavený kntejner. Velké pděkvání patří panu Pflegrvi, který něklikrát v letšním rce darval plný kntejner staréh papíru. Sazka OV 1 Všichni přítmní žáci škly Všichni žáci škly Olympijský běh žáků Vybraní žáci škly D těcht aktivit se zapjíme i tent šklní rk. Sprtvní aktivity vidíme jak hlavní prevenci rizikvéh chvání žáků. Všechny realizvané aktivity na naší škle měly u žáků, rdičů a pedaggů úspěch. Žáci se aktivně pdíleli na jedntlivých aktivitách, byla patrná splupráce mezi žáky, pedaggy a rdiči. Prt v těcht aktivitách budeme pkračvat i v příštím rce. ČÁST I Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí ČŠI neprvedla v daném bdbí inspekční činnst přím ve škle. Stále více využívá elektrnické zjišťvání ptřebných infrmací: 1. Výběrvé zjišťvání Šklní stravvání 3. Vzdělávání dětí/žáků s dlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků 4. Alternativní metdy výuky

18 ČÁST J základní údaje hspdaření škly za rk 2014 a) P Ř Í J M Y Hspdářský rk Hlavní činnst Hspd.činnst Celkvé příjmy l. d státu d bce jiné příjmy (ŠD) čerpání fndů (dměn, rezervníh) z hspdářské činnsti (stravné) statní (prnájmy prstr,úrky) b) V Ý D A J E Hspdářský rk Hlavní činnst Hspd.činnst Celkvé výdaje (v tis. Kč) investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem Z th: * na mzdy pracvníků cestvné * zdravtní,sciální pjištění a příděl d FKSP * učebnice, učební texty, pmůcky * vzdělávání pedaggických pracvníků a * statní prvzní výdaje z prstředků bce 4. z prstředků získaných výběrem (ŠD a ptraviny) 5. z fndů: rezervníh a f.dměn Hspdářský výsledek

19 ČÁST K Údaje zapjení škly d rzvjvých a mezinárdních prgramů 1.Integrace cizinců ze zemí mim EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 Zadavatel realizace získaná finanční dtace Ministerstv vnitra ČR an ,- Kč Tři hlavní směry : sciální začlenění cizinců d klektivů tříd, družin atd. překnání jazykvých bariér žáků, pdpra a pmc rdičům žáků cizinců Frmy práce s cizinci : rganizvání výjezdů 19 cizinců tématicky zaměřené vycházky Prahu 6., 7, a 8. třídy interaktivní hudební přad 25 cizinců divadelní představení v anglickém jazyce 25 cizinců dučvání českéh jazyka knzultace statních předmětů individuální knzultace s rdiči splupráci se sdružením META prpagace tradic, kultury a zvyků ČR 2. Ovce d škl pdpra vytvření zdravých návyků při stravvání ČÁST L Údaje zapjení škly d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení Škla ve šklním rce 2014/2015 nebyla zapjena d dalšíh vzdělávání v rámci celživtníh učení.

20 ČÁST M Údaje předlžených a šklu realizvaných prjektech financvaných z cizích zdrjů Škla ve šklním rce 2014/2015 samstatně nerealizvala prjekt financvaný z cizích zdrjů ČÁST N Údaje splupráci s dbrvými rganizacemi, rganizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úklů ve vzdělávání. Ve škle nepracvala v tmt šklním rce dbrvá rganizace ZÁVĚR Celá škla pracvala pdle vlastníh ŠVP Učení pr živt a zatím jsme nepřistupili k zásadnějším změnám, prtže si myslíme, že máme vše nastaven dstatečně pr naše žáky. Ptřebný byl vznik šklníh pradenskéh pracviště, které se ukázal stejně důležité jak vlastní výuka a plnění ŠVP, prtže výchvu nechávají mnzí rdiče na škle. Vedeme žáky ke vhdné kmunikaci se splužáky, s učiteli a statními dspělými ve škle i mim šklu. Pdprujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektvání pravidel chvání. Učíme žáky dmítavému pstji ke všemu, c narušuje dbré vztahy mezi nimi. Je kladen důraz na výchvu eklgicky myslícíh jedince, který respektuje pžadavky chrany zdraví a trvale udržitelnéh rzvje splečnsti. Škla je tevřená žákům se zdravtním či sciálním znevýhdněním. Máme zkušenst s prací asistentů pedagga, ale nemáme dstatek finančních prstředků na jejich širší uplatnění. Šestým rkem nabízíme šklní vzdělávací prgram Učení pr živt v alternativní frmě Mntessri pr zájemce I. stupně. Prgram Mntessri pčítá s aktivním pdílem rdičů v režimu živta jedntlivých tříd. Rdiče Mntessri se však dkázali zapjit také d živta celé škly. Negativně vlivnila rzvj těcht tříd skutečnst, že se nepdařil zajistit aprbvané pedaggy. V zájmu pdpry zdravéh živtníh stylu dětí na I. stupni je škla přihlášená d prgramu Ovce d škl a mlék d škl.

21 Na škle pracuje již řadu let žákvský parlament. Je tvřen dvěma vlenými zástupci ze tříd d třetíh d devátéh rčníku (včetně třídy Mntessri). Členvé parlamentu se setkávali na pravidelných schůzkách každých 14 dní a neb pdle ptřeby. Zástupci infrmvali své třídy dění v žákvském parlamentu a napak přinášeli náměty a infrmace ze svých tříd. Na schůzkách se prjednávaly prblémy týkající se škly neb jedntlivých tříd. Náměty a připmínky byly prjednávány pravidelně s vedením škly. Členvé parlamentu se aktivně zúčastňvali všech akcí, které se na škle uskutečnily. Škla byla zařazena mezi bjekty, které byly v průběhu léta zatepleny a dšl i k výměně zbývajících půvdních ken. Škla tím získala nvý vzhled a hlavně se tím vytvřily vhdnější pdmínky pr výuku během zimních měsíců. Dále u škly vznikl areál Ráček, který bude tevřen veřejnsti i žákům škly. Nás hlavně zajímá část s arbretem a geexpzicí, které budeme využívat k výuce. V Praze dne Mgr. Pavel Nedbal Pedaggická rada prjednala Šklská rada schválila Jan Šimek předseda ŠR

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

Společnost pro hudební výchovu ČR

Společnost pro hudební výchovu ČR Splečnst pr hudební výchvu ČR POZVÁNKA na 27. rčník Letní dílny hudební výchvy 13. 20. srpna 2016 ZŠ Jungmannvy sady, Tyršva 93, Mělník Kurz je akreditván Splečnstí pr hudební výchvu České republiky, IČ:22758917

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výrční zpráva činnsti škly 2008/2009 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více