Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu.

2 Autorský večer Marcely Trtkové potvrdil její všestranné hudební nadání. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Marie Smetanová představila svoji novou kolekci nazvanou Na pozadí bílé stěny. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Osmnáctileté konzervatoristky vyhrály prestižní mezinárodní klavírní soutěž. Více str. 14. Foto: archiv ZZ a PS Hudební kritik a publicista Jiří Černý na své antidiskotéce seznámil posluchače s kapelami ve stínu Beatles. Více str. 14. Foto: Petr Rosenfeld Na pořad Jiřího Krampola dorazila jen hrstka diváků. Více str. 13. Foto: Kateřina Mařáková Jarmark rukodělných výrobků v kině Máj zpestřila svým vystoupením Vlasta Grycová s CM Aničky Přikrylové. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 Pietní akt k výročí osvobození Uherského Brodu se konal ve čtvrtek 26. dubna. Více na Foto: Elen Sladká Členové místního Rotary clubu darovali Oblastní Charitě nový automobil. Více str. 12. Foto: Elen Sladká Na pozvání senátorky Jany Juřenčákové navštívila Senát delegace z Uherského Brodu. Více v příštím čísle BZ a na webu města. Foto: Elen Sladká Nový úsek cyklostezky mezi Uherským Brodem a Havřicemi byl slavnostně otevřen. Více v příštím čísle BZ a na webu města. Foto: Elen Sladká Programy pořádané ke Dni Země přilákaly stovky lidí. Více na Foto: Archiv města Preventivní program Základní školy Pod Vinohrady, který zpracoval Mgr. Petr Novotný, byl vyhodnocen mezi nejlepšími ve Zlínském kraji. Více na webu města. Foto: ZŠ Pod Vinohrady Brodský zpravodaj

4 pozvánky NEDĚLE SOBOTA Město Uherský Brod v rámci komunitního plánování pořádá u příležitosti Mezinárodního dne rodiny VÍKEND PRO RODINU května hod: hod: Malování křídami s Beruškou prostor před kinem Máj křídy zajištěny v případě deště se nekoná Fair Trade - Zdravá snídaně v trávě DDM Ekocentrum Chrpa ochutnávka zdravé výživy, Fair Trade potravin a domácích produktů hod: hod: Naučná přírodovědná stezka pro děti i dospělé v areálu Nivničky a Mlýnského náhonu (u Slováckých strojíren) hod: hod: Bezpečně na dopravním hřišti s Městskou policií dopravní hřiště Na Výsluní vstup zdarma v případě deště se nekoná hod: hod: Krtek a oslava - kino Máj Malovásek, výtvarné tvoření před promítáním zajišťuje DDM a kino Máj pásmo pohádek pro nejmenší děti: Krtek a oslava, Krtek a šťoura, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíček, Krtek a kachničky, Krtek a myška, Krtek a houby. Vodnická pohádka, Psí kusy, Kreslené a loutkové pohádky vstupné 30,- / 60,- Kč DDM - KOLEČKIÁDA v areálu před cyklobarem Linea dovednostní dráha pro děti na bruslích, koloběžkách i kolech v případě deště se nekoná Malování na trička pod vedením výtvarnice Jany Kubínové s Luisou městský park cena na výtvarný materiál 50,- Kč v případě deště se akce koná v DDM Kocour v botách - kino Máj Kocour, Valda Cvalda a Čiči tlapička běží spolu vstříc napínavému dobrodružství USA, 2011, 90 min., dabing, přístupno dobrodružný, komedie, animovaný, fantasy vstupné 40,- Kč Na Vaši účast se těší organizátoři. MĚSTO UHERSKÝ BROD A OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ POŘÁDAJÍ PRO SENIORY ČAJ O PÁTÉ V PONDĚLÍ 14. KVĚTNA 2012 V DOMĚ KULTURY V UHERSKÉM BRODĚ ZAČÁTEK V HOD. Cena 40 Kč ZAJIŠTĚNA HUDBA A MALÉ OBČERSTVENÍ VŠICHNI SENIOŘI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI 4 Brodský zpravodaj

5 Milí spoluobčané vývoj politické situace v naší zemi v posledních týdnech mnoho optimismu neskýtá a určitě jsou mnozí z vás situací na vládní úrovni přinejmenším znepokojeni. Další věcí, kterou jsme byli znepokojeni nejen na radnici, bylo odvysílání zavádějící dubnové reportáže v TV Nova, že snad v Brodě vybíráme parkovné nelegálně. Mohu vás ubezpečit, že celý proces stanovení dopravního značení v souvislosti s placeným parkováním proběhl zákonnou cestou schvalovacího procesu. Po ukončení řízení ve věci podnětu policie k přezkoumání tohoto správního postupu zvážíme další právní kroky k očištění dobrého jména našeho úřadu a případnému potrestání aktérů tohoto nepřípustného ovlivňování činnosti samosprávy. Protože se však nacházíme na prahu nejkrásnějšího měsíce v roce, dovolte mi zaměřit se především na pozitivní a optimistické zprávy. K těmto zprávám bezesporu patří informace o schválení několika žádostí o dotaci, které jsme v posledních dnech obdrželi. Díky tomu budeme moci pokračovat v revitalizaci sídelní zeleně spočívající v odkácení rizikových stromů, výsadbě nových a ozdravění stávajících. Předpokládané náklady jsou 6 mil. Kč (z této částky činí dotace až 75%). Letos budeme také moci zahájit pokračování další, už třetí etapy Regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady. V rámci investiční akce budou opraveny chodníky, schody, dětské hřiště a vybudována nová parkovací místa a venkovní posilovna pro mládež, dospělé a seniory. To vše v okolí ulic Revoluční, Osvoboditelů a Rychtalíkova s finančními náklady cca 12 mil. Kč (z toho dotace 4 mil. Kč). Další skvělou zprávou je úspěch ve věci žádosti o dotaci na Řešení protipovodňového varovného systému města Uherský Brod. V této záležitosti postupujeme společně s obcemi horního Poolšaví - Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bojkovice a Pitín. V rámci projektu budou zpracovány digitální povodňové plány obcí a na vybraných místech budou instalována zařízení pro kontinuální měření s detekcí zvýšení vodní hladiny. Všechny obce budou propojeny a díky tomu budou obyvatelé včas varováni v případě hrozby povodní prostřednictvím elektronických sirén a venkovních akustických jednotek. U nás budou bezdrátové akustické jednotky rovnoměrně rozmístěny v rámci celého Uherského Brodu, Havřic, Těšova i Újezdce s tím, že vybrané jednotky budou doplněny čidly pro detekci možného úniku chemikálií (např. čpavku) a v oblastech s čilým nočním životem také detektory hluku pro možnost operativního zásahu Městské policie v případě rušení nočního klidu. Celý systém v hodnotě více než 12 mil. Kč (dotace až 90%) navíc umožňuje v případě potřeby alternativní použití pro hlášení důležitých informací obdobnou formou jako u městského rozhlasu s možností provedení vyhlášení pouze ve zvolených lokalitách. Předpokládáme, že realizaci se podaří zahájit koncem roku Netrpělivě čekáme, jak dopadne žádost o dotaci v případě rekonstrukce ulic Nad Kostelem a U Zbrojnice v Újezdci a další dotační žádosti na pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení, zateplení dalších městských objektů nebo vybudování chodníku ke hvězdárně. S radostí jsme přijali zprávu, že na podzim letošního roku budeme moci zahájit práce spojené s jednou z největších investičních akcí posledních let, a to vybudováním nového dopravního terminálu u nádraží ČD. Naopak v případě přebudování ubytovny havřické sportovní haly na sociální byty Rada města rozhodla z důvodu nepřiměřeně vysokých investičních nákladů a velkých stavebních zásahů nepodávat žádost o dotaci. (Navíc by tato sportovní hala dle stanoviska hygieniků v případě vybudování bytů již dále nesměla sloužit pro pořádání kulturně-společenských akcí) Také v tomto roce budeme pokračovat v rekonstrukcích chodníků na opravu jsou vytipovány úseky ve špatném stavu např. v Těšově, na ul. Partyzánů (u Axy), Větrná a další. V těchto dnech probíhají také opravy výtluků na místních komunikacích a delšího, kompletně opraveného úseku v hodnotě cca 1.5 mil. Kč by se měla konečně dočkat ul. Větrná. Při pohybu po městě jste si určitě všimli probíhajících prací na ul. Hradišťská. Protože dosavadní parkování automobilů bylo v rozporu s předpisy, schválilo Zastupitelstvo města investiční záměr na rekonstrukci této ulice. Díky mírnému rozšíření o cm vznikne 25 legálních parkovacích míst a stavební úprava kritických míst zamezí parkování v blízkosti křižovatek. Abychom přiblížili podobu této ulice historickému centru města, budou parkovací místa vydlážděna žulovou kostkou. Práce v hodnotě více než 1.5 mil. Kč budou dokončeny do a zahrnují také náhradní výsadbu za pokácené stromy. zpravodajství V souvislosti s parkováním chceme i letos pokračovat v budování nových parkovacích míst např. v ul. Za Humny, u MŠ na Mariánském náměstí, na sídlišti Střed a Neradicích. U posledních dvou jmenovaných se bohužel stále nepodařilo získat pozemky pro stavbu, jejichž majitelem je stát. Jednání se vlečou už několik let a dle posledních informací je příslib realizace převodu pozemků nejpozději do konce roku Pravděpodobně jste zaregistrovali také další úpravy ul. Přemysla Otakara II jedná se o nedodělek z loňské rekonstrukce, který realizační firma kvůli blížící se zimě nestihla minulý rok dokončit. Navíc musela opravit nekvalitně provedenou rozpadající se dlažbu. V nejbližších dnech bude zahájena rovněž rekonstrukce rozpadajících se schodů u České zbrojovky. Tímto bych rád poděkoval vedení České zbrojovky za přislíbenou finanční spoluúčast 300 tis. Kč na rekonstrukci. O letních prázdninách se také hlavní budova ZŠ Pod Vinohrady dočká nové střechy v hodnotě 1.7 mil. Kč. V dubnu byla s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje uzavřena smlouva o společném postupu při realizaci okružní křižovatky u pivovaru Janáček, (od dubna přejmenován na Pivovar Uherský Brod). Situaci sice díky absenci prováděcích předpisů výrazně komplikuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek, ale pevně věříme, že se o prázdninách podaří realizaci této stavby zahájit. Pracovníci Odboru rozvoje města pro to dělají maximum. Do konce května by měla být dokončena II. etapa Regenerace panelového sídliště Pod Vinohrady, od které si slibujeme kromě zlepšení stavu chodníků a hřišť především rozšíření parkovacích ploch o nové patrové parkoviště s 60 místy. I když to zvenčí zatím moc nevypadá, uvnitř rekonstruované budovy bývalého Stavebního učiliště na Mariánském náměstí se pilně pracuje, aby tato budova mohla být na podzim 2012 slavnostně uvedena do provozu pro potřeby Základní umělecké školy. Tolik k výčtu plánovaných investičních akcí, které bychom si nemohli dovolit provádět v tak velkém rozsahu, kdybychom na dofinancování dotačních akcí nečerpali dlouhodobý úvěrový rámec téměř ve výši ročního rozpočtu celého města. Věřím, že to však byly, jsou a budou prostředky smysluplně vynaložené a výrazně přispějí ke zlepšení života v našem krásném městě a jeho místních částech. V závěru bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří přispěli k bezproblémovému průběhu dubnového blokového čištění města. Díky perfektní spolupráci vlastníků automobilů se strážníky Městské policie, kteří také odvedli skvělou práci, jsme letos vůbec nemuseli povolat odtahovou službu. Přeji pěkné a pohodové jarní dny plné optimismu, sluníčka a lásky. S úctou Patrik Kunčar, starosta UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 20. KVĚTNA 2012 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová, Markéta Švehlíková, Petr Zpěvák, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: PaeDr. Dagmar Vichorcová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme zastupitele města Mgr. Zdeněk Moštěk (TOP 09 a Starostové a Nezávislí) Po krátké přestávce opět přinášíme čtenářům tuto oblíbenou rubriku. Dnes představujeme Zdeňka Mošťka, který za měsíc oslaví své abrahámoviny. Po absolvování Gymnázia JAK vystudoval pedagogickou fakultu UJEP (dnes MU) Brno, obor učitelství pro ZŠ a SŠ, aprobaci tělesná výchova zeměpis. Od roku 1993 je ředitelem ZŠ Pod Vinohrady. Má tři dcery. Mezi jeho koníčky patří sport, a to konkrétně tenis, volejbal, kolo a lyže. Jak s úsměvem dodává, provozuje aktivní sport v současnosti tak často, jak mu to dovolí stav jeho bolavých kolen. Dále se dlouhodobě věnuje trenérské činnosti florbalu v SK 1. AC Uherský Brod a organizaci školních sportovních soutěží. K Uherskému Brodu má silný vztah, žije zde od narození, navštěvoval místní základní i střední školu, 20 let hrál fotbal za Spartak, má zde rodiče, přátele a blízké. Více než čtvrtstoletí pracuje na ZŠ Pod Vinohrady. Kdy a proč jste se začal věnovat komunální politice? Strana, kterou zastupujete, byla před volbami v Uherském Brodě úplně nová. Proč jste si vybral právě ji? Do komunální politiky jsem vstoupil již téměř před 20 lety, kdy jsem byl členem zastupitelstva města a rady města. Při své činnosti v zastupitelstvu chci být co nejvíce prospěšný městu Uherský Brod, především v oblastech, které jsou mně nejbližší školství, mládež a sport. Stranu TOP 09 a STAN, kterou zastupuji, jsem si vybral, protože je mně svou politickou orientací nejbližší. Překvapilo vás jako zcela nového zastupitele něco ve fungování města? Srovnání mého dřívějšího působení v zastupitelstvu města se současným vyznívá jednoznačně pozitivně pro nynější uskupení. Jednání zastupitelstva jsou důkladně připravená a dobře vedená, probíhají detailně a přitom konstruktivně. Pochvalu zaslouží i jednotlivé odbory úřadu za kvalitní přípravu materiálů. Kladně hodnotím i působení nového vedení Uherského Brodu, jeho snahu o otevřenou komunikaci s občany a zavádění změn v provozu městského úřadu i ve městě samotném. Jako ředitele ZŠ mě těší výrazná podpora zřizovatele, díky které je naše škola, stejně jako ostatní ZŠ ve městě, nadstandardně vybavena moderní vyučovací technikou (3 PC učebny, 2 jazykové, 2 multimediální) a prošla dvouletou rekonstrukcí celého objektu. Domnívám se, že by celá naše společnost měla co nejvíce podporovat všechny organizace a kluby, které zajistí smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Proto bych chtěl v budoucích letech v zastupitelstvu iniciovat ještě větší podporu těm subjektům, které se sportovní činností a volným časem mladých zabývají. Jste ředitelem jedné z uherskobrodských základních škol, která sklízí velké úspěchy na sportovním poli. Připomeňte některé z nich. Kterých si nejvíce vážíte? Dlouhodobě jsme jednou z neúspěšnějších škol v ČR ve školních sportovních soutěžích, zaznamenali jsme řadu mimořádných úspěchů na republikové a dokonce i mezinárodní úrovni. Výčet našich sportovních úspěchů za poslední roky by vydal na samostatné číslo Brodského zpravodaje. Za všechny jmenuji dva z roku 2011, a to 4. místo děvčat na Mistrovství světa školních týmů ve florbalu a 1. místo v celostátní atletické soutěži Kinderiáda, kde naše vítězné družstvo obdrželo finanční prémii ve výši 150 tisíc Kč. Patříme k nejaktivnějším školám v republice při organizaci školních sportovních soutěží, ročně uspořádáme desítky akcí, poděkování za jejich finanční podporu patří i městu Uherský Brod. Sportovní přípravě dětí a mládeže se ve spolupráci s SK 1. AC Uherský Brod hodláme věnovat i nadále. Považuji sport za jeden z nejlepších způsobů trávení volného času, je tím pádem i výbornou prevencí proti negativním vlivům současné společnosti. Jaká je další činnost školy? Je pravdou, že veřejností je ZŠ Pod Vinohrady vnímána jako sportovní, ovšem prioritou naší školy je kvalitní výchovně vzdělávací proces, v duchu našeho ŠVP - Škola pro všechny. Těší nás výsledky na sportovním poli, zaznamenáváme ovšem i četné úspěchy v dalších oblastech. Jen za první měsíce roku 2012 naši žáci obsadili dvě druhá místa v okresních olympiádách přírodopisu a angličtiny, získali jsme ocenění Rady Zlínského kraje za nejlepší realizaci preventivního programu. Kladné hodnocení získáváme každoročně od SPC a zrakového centra Zlín za vynikající práci s integrovanými žáky. O kvalitě výchovně vzdělávacího procesu svědčí rovněž kladné hodnocení inspekce z prosince 2011, ale i výsledky přijímacích zkoušek a stabilní naplněnost školy. Můžeme se pochlubit nejvíce naplněnou školní družinou v okrese, širokou nabídkou zájmových útvarů a mimoškolních akcí. Z výtěžků našich jarmarků pořádaných pro rodiče jsme zaslali zvířatům v ZOO Lešná za posledních 6 let přes 52 tisíc korun. Tvář školy a její úspěšnost tvoří především pedagogický sbor, proto chci poděkovat všem současným, ale i bývalým kolegům a zaměstnancům naší školy za práci, kterou napomohli tvořit výše uvedený obraz ZŠ Pod Vinohrady. Řadu dalších informací o ZŠ Pod Vinohrady a její činnosti najdete na Děkuji za rozhovor. Elen Sladká Město Uherský Brod odprodá použitou střešní krytinu: - pálenou tašku Francouzkou 14 za 17 Kč/ks, - betonovou tašku KM Beta 14 a 16 za 12 Kč/ks, - větrací tašku betonovou KM Beta 60 Kč/ks. Žádost o odkoupení zašlete na Město Uherský Brod, Odbor majetku města, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod. Kontakt: Ing. Adriana Kalinová, tel Řidiči pozor - změna Na základě opakovaných žádostí obyvatel Těšova byla na hlavním silničním tahu z Uherského Brodu do Luhačovic snížena nejvyšší dovolená rychlost ze 70 km/hod na 50 km/hod. Rychlost byla snížena Městským úřadem Uherský Brod, Odborem správním, a to stanovením dopravního značení na základě žádosti předložené městem Uherský Brod. Tato žádost byla podložena kladným písemným stanoviskem Krajského ředitelství Policie ČR - Dopravním inspektorátem Uherské Hradiště. Nové dopravní značení v podobě nejvyšší dovolené rychlosti - 50 km/h je umístěno ve směru jízdy na Luhačovice, v úseku, kde je silnice lemována svodidlem. -es- Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: poøádá POHÁDKOVÝ Za nepøíznivého poèasí se koná v prostorách Domu dìtí a mládeže. Brodský zpravodaj

7 Bílokarpatské slavnosti Žijeme v jedinečném regionu a kolikrát si v každodenním shonu ani neuvědomujeme, jaké bohatství skrývá kraj kolem nás. Proto se zrodila myšlenka vytvořit akci, jejímž cílem je postupem času dosáhnout nadregionálního významu. Existuje řada nádherných akcí, které reprezentují náš region dokonce až daleko za hranice našeho státu ( např.jízda králů, Fašank ), ale ty svým zaměřením prezentují především pouze tradice, ale náš region nabízí ještě mnohem víc. Kromě bohatých tradic má i svou pestrou přítomnost a dozajista i perspektivní budoucnost. V dnešním stále více se globalizujícím světě je až povinností hrdě se hlásit ke svému rodnému kraji a být pyšný na umění a zručnost lidí v něm žijících. Navíc náš region má ještě jednu přednost, kterou je sounáležitost dvou národů, které nedokázaly rozdělit ani hranice panství, království či v dnešní době států. Impuls k realizaci této akce nebyl náhodný, ale dozrával a sílil postupně tím, jak narůstala snaha udělat něco pro kraj, který jsem si doslova zamiloval, říká jeden z iniciátorů akce a patriot regionu pod hřebenem Bílých Karpat Jiří Gračka a dodává BÍLOKARPATSKÉ-BIELOKARPATSKÉ jsou projektem, jehož prioritním cílem je propagace regionu po obou stranách státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou, tedy i Bielych Karpat a rozvíjení příhraniční spolupráce. Bílokarpatský region nejsou jenom tradice a zřejmě nejpestřejší a nejbohatší folklor na světě, ale i významné místo na turistických mapách, které si zaslouží stejnou pozornost jako třeba Šumava či Tatry. Rozvoj cestovního ruchu, s ním spojené obohacování kulturního a společenského dění a prezentace uherskobrodského regionu bezesporu patří k předním cílům uherskobrodské radnice. poznamenává místostarosta Petr Vrána a dodává: I proto jsme nejenom přivítali tuto iniciativu, která obohatí již tradiční Brodský jarmark, ale převzali na sebe jak finanční, tak i organizační zajištění této vícedenní akce. Město Uherský Brod významně podpořilo vznik Bílokarpatských slavností, jak finančně, tak i organizačně. Ale není jediným subjektem, který se významně podílí na organizaci tohoto projektu. Velký dík si zaslouží Uherskobrodští patrioti, jmenovitě Petr Rosenfeld a Jan Kment, kteří se s plnou zpravodajství vervou pustili do organizace především nedělního programu, který je věnován mikroregionům, firmám zabývajících se gastronomií a zlatému hřebu, jímž bude slavnostnímu znovupojmenování ulic Úzká a Příčná. Za velmi pozitivní je třeba označit i vstřícný postoj zástupců mikroregionů Luhačovického Zálesí, Bojkovska, Bílých Karpat a Východního Slovácka. Kulturní program celých slavností lze označit za multižánrový, poněvadž páteční odpoledne a večer se Masarykovým náměstím ponesou rockové tóny regionálních kapel, sobotní kulturní program Brodského jarmarku bude v režii Domu kultury, kdy se představí místní kulturní tělesa a zejména hudební skupina PLAVCI, nastiňuje program Jiří Gračka, který společně s Honzou Grebíkem produkuje páteční a nedělní kulturní dění. Vstup bude zdarma a na své si určitě přijde každý návštěvník, už i proto, že účinkující budou z obou stran hranice. Slovensko bude mimo jiné reprezentovat přední folkrocková skupina Družina, jejímž vystoupením Bílokarpatské slavnosti v neděli podvečer vyvrcholí, uzavírá Jiří Gračka. BÍLOKARPATSKÉ BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI UHERSKÝ BROD MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Provoz mateřských škol v Uherském Brodě v období letních prázdnin, tj. od do Zařízení MŠ sídl. Olšava tel X X X X X MŠ Primátora Hájka tel X X X X X MŠ Svatopluka Čecha tel X X X X X MŠ Obchodní tel X X X X X MŠ Těšov tel X X X X X X MŠ Mariánské nám. tel X X X X X MŠ Havřice tel X X X X X MŠ Újezdec tel X X X X X X X - dovolená V době prázdnin budou ostatní MŠ zajišťovat provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Děti rodičů na mateřské dovolené a děti na 5 dnů v měsíci mohou být zařazeny do MŠ pouze ve výjimečných případech. Na prázdninový provoz v jiné mateřské škole musí být děti přihlášeny do na zvláštním tiskopise, který je k dispozici u ředitelky MŠ, do které se bude dítě na prázdninový provoz přihlašovat. K přihlášce je nutno doložit evidenční list dítěte, který si rodiče vyzvednou ve své kmenové mateřské škole. Přihlášky dětí na prázdninový provoz musí být závazné. Platbu školného + zálohu na úhradu stravného uhradí rodiče přímo v MŠ, do které bude dítě na prázdninový provoz přihlášeno, a to nejpozději do V případě, že přihlášené dítě do mateřské školy nenastoupí, není nárok na snížení školného. Markéta Gajdůšková vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městský úřad Uherský Brod Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Metropolitní komunikační síť Uherský Brod Popis projektu Historie Metropolitní komunikační síť Uherský Brod (dále MAN-UB) byla oficiálně uvedena do provozu a již je tomu téměř 5 let, co tato síť funguje ku prospěchu občanů i jednotlivých organizací, které jsou díky této síti navzájem propojeny a připojeny do internetu. MAN-UB byla vybudována společností GTS Novera ve spolupráci z firmou Extra NET. Celková částka za vybudování projektu MAN-UB byla 15 mil. Kč. Tato částka byla hrazena z několika zdrojů. 65 % z celkové částky byl zaplaceno ze strukturálních fondů Evropské Unie, 10 % ze státního rozpočtu a 25 % z rozpočtu obce. Cíl projektu Cílem projektu bylo vytvořit jednotnou datovou infrastrukturu pro potřeby Městského úřadu Uherský Brod a organizací jím spravovaných. Současná přenosová kapacita Metropolitní komunikační sítě Uherský Brod pokrývá stávající potřeby na datovou propustnost s dostatečnou rezervou do budoucnosti. Aktivní prvky byly navrženy s ohledem na bezproblémový přenos hlasu a dat a zároveň centrální správu těchto aktivních prvků. V rámci projektu bylo cílem nejen propojení všech zúčastněných subjektů širokopásmovým připojením do internetu, snížení nákladů na internet pro jednotlivé organizace, ale také vytvoření veřejně přístupných bodů do internetu (PIAP- Public Internet Access Point). Technické řešení projektu a schéma zapojení Celé technické řešení MAN-UB lze rozdělit na dvě hlavní části. 1. Páteřní optická síť První důležitou komunikační součástí MAN-UB je optická páteř propojující hlavní body MAN-UB, které se nachází v blízkosti centra města. Tímto způsobem je navzájem propojeno celkem 11 objektů města. Jedná se o: 1. Budova Městského úřadu, Masarykovo nám Městská knihovna, Kounicova Dům kultury Uherský Brod, příspěvková organizace, Mariánské nám ZŠ, Mariánské nám MŠ, Mariánské nám Městská policie, Přemysla Otakara II Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II Regio UB, s.r.o., Masarykova nám Budova Městského úřadu, Masarykovo nám Budova Městského úřadu, Nerudova Sociální služby UB, příspěvková organizace, U Sboru 1066 Komunikační uzel Budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 100, slouží jako centrální distribuční uzel pro celou síť jak optickou tak i bezdrátovou část. Topologie optické páteře je hvězdicová, bez uzavřeného okruhu. Celá optická struktura je tvořena 12 samostatnými optickými trasami, z nichž většina vychází z uzlu Budova Městského úřadu, Masarykovo nám Bezdrátová komunikační síť Druhou nejdůležitější částí je bezdrátová komunikační síť. Úkolem této sítě je datově připojit ty budovy, ke kterým by bylo ať už z finančního či jiného hlediska příliš náročné vybudovat optické trasy. Jedná se celkem o 20 objektů. 1. Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám Městský úřad - odbor dopravy, Nivnická MŠ, sídliště Olšava MŠ, Primátora Hájka MŠ, Svatopluka Čecha MŠ, Obchodní MŠ, Těšov MŠ, Havřice 1 9. MŠ, Nádražní 282, Újezdec u Luhačovic 10. ZŠ, Pod Vinohrady ZŠ, Na Výsluní ZŠ, Podhájí 291, Újezdec u Luhačovic 13. ZŠ, Školní 117, Havřice 14. CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké náměstí Sociální služby UB, příspěvková organizace, Za Humny kotelna K8, Větrná Městská nemocnice s poliklinikou UB, s.r.o., Partyzánů knihovna Máj, nám. 1. máje kino Máj, nám. 1. máje Distribuční bod Olšava, Olšava 2216 Hlavním distribučním bodem bezdrátové sítě je Distribuční bod Olšava na sídlišti Olšava Ten připojuje všechny ostatní uzly MAN, které jsou připojeny bezdrátovým pojítkem. 3. PIAP a WiFi zóny Ve všech lokalitách vyjma lokalit Městská policie, Přemysla Otakara II. 219; Regio UB, s. r. o., Masarykovo nám. 105; kotelna K8, Větrná 2299 a Distribuční bod Olšava, Olšava 2216 je umístěn veřejně přístupný bod do internetu v celkovém počtu 36 kusů, ve 13 lokalitách je navíc umístěno WI-FI zařízení WRAP, které funguje jako router a zároveň jako Wi-Fi Access point (Wi-Fi AP), který pokrývá nejbližší vnitřní prostor v dané lokalitě a umožňuje tak veřejný bezdrátový přístup do internetu. Přesný seznam lokalit s možností připojení do Wi-Fi sítě MAN-UB je k nalezení na internetových stránkách MAN- UB, pod položkou Seznam PIAP. Připojením do Wi-Fi sítě MAN- UB je velmi jednoduché, stačí mít u sebe zařízení obsahující zařízení pro příjem Wi-Fi signálu, být v okruhu jednoho z volně dostupných Wi-Fi AP a z nabídky Wi-Fi sítí vybrat tu s názvem MAN-UB. Vhodným rozmístěním PIAPů bylo dosaženo pokrytí města docházkovou vzdáleností do okruhu 700 m. 4. Veřejně přístupný bod software Na veřejně přístupných počítačích je nainstalován internetový prohlížeč Internet Explorer 8, antivirový systém NOD32 verze 4, pro zabezpečení systému proti neoprávněnému vniknutí do systému je použita aplikace Optim Access Extension. Dále je na jednotlivých počítačích nainstalován Adobe Reader X, Word Viewer, Excel Viewer, PowerPoint Viewer a aplikace nutné pro správnou funkci aplikace eobec.ub.cz 5. Připojení do internetu Původní internetová konektivita sítě MAN-UB byla z původních 40 Mbit/s v průběhu doby udržitelnosti navýšena až na rychlost 70 Mbit/s. Nejnavštěvovanější PIAPy: Městské informační centrum, Mariánské nám CPA Delfín, Slovácké nám Městský úřad, Masarykovo nám. 100 Městská knihovna, Kounicova 77 Sociální služby UB, Za Humny 2292 Městský úřad, Masarykovo nám Brodský zpravodaj

9 zpravodajství Síť MAN-UB však nebyla pouze využívána návštěvníky, kteří chtěli použít jeden z veřejně přístupných počítačů na jednotlivých PIAPech či se připojit do internetu pomocí veřejné přístupné Wi-Fi, ale také např. pro brodskou organizaci JUNÁK. Tato brodská organizace v lednu roku 2008 použila veřejně přístupné počítače na Městském informačním centru (MIC) ke vzdělávání svých budoucích mladých vedoucích v rámci víkendového rádcovského kurzu. Osvojovali si zde znalosti s prací nejen skautských a jiných webů sloužících k přípravě volnočasových aktivit dětí, ale také s využitím odkazů vztahujících se k městu Uherský Brod. Začátkem roku 2009 se veřejně přístupné počítače na MIC využily při pracovní poradě starostů měst a obcí ORP Uherský Brod zaměřené na oblast implementace egovernmentu. V říjnu 2010 proběhla na počítačích MAN-UB umístěných v MIC školení určená pro zaměstnance obcí spadajících do ORP města Uherský Brod. Tato školení byla zaměřena na základní problematiku práce s jednotlivými agendami aplikace CzechPOINT. Statistika Roční statistika (květen 2011-duben 2012) Měsíc Měsíční součty Stránek Souborů Přístupů duben březen únor leden prosinec listopad říjen září srpen červenec červen květen Celkem Vysvětlivky k hodnotám v tabulce: Přístupů každá internetová stránka obsahuje dílčí části, které v celkovém součtu vytváří internetovou stránku. Může se jednat o text, obrázek, audio soubor, ale také třeba o java skript. Jakýkoli požadavek (zobrazení těchto částí na internetové stránce) ze strany klienta na webový server se započítává do hodnoty přístupů Souborů tyto hodnotu znázorňují počet souborů (obrázek, audio soubor, ) které jsou staženy z webového serveru Stránek počet zobrazených internetových stránek Obecná statistika Za celou existenci MAN-UB bylo zobrazeno přes internetových stránek a staženo téměř GB dat. Hodinové využití MAN-UB: nejčastěji využívali uživatelé veřejně přístupných míst sítě MAN-UB v období od 13:00-15:00 Nejčastější vstupní internetová stránka: Při otevření internetového prohlížeče nejčastěji jako první internetovou stránku uživatelé navštívili internetové stránky města Uherský Brod. Grafické znázornění stažených dat (leden 2009 březen 2012) Brodský zpravodaj

10 sociální věci Vzpomínky Čas plyne velkou rychlostí. Ještě slza v oku neoschla a 12. května už to bude jeden rok, co nás navždy opustil pan Vladimír Bělák. S láskou vzpomíná manželka, synové s rodinami a ostatní příbuzní. Za tvoji lásku, péči o nás, za všechna milá slova a starosti, které jsi měl, ti děkujeme. Dne 29. května uplyne 6 let od úmrtí pana Antonína Králíka. Za vzpomínku od těch, kteří ho znali, děkují manželka Zdenka a děti Radek a Soňa s rodinami. Dne 1. června vzpomeneme nedožitých 70. narozenin paní Marie Josefíkové. S úctou a láskou vzpomínají manžel Jan, dcera Hana a syn Bohdan s rodinami, sourozenci Blažena a Vladimír s rodinami. V minulém čísle tiskařský šotek zkomolil jméno jubilanta Bohuslava Bogára. Tímto se mu omlouváme a přejeme vše nejlepší. Ozdravný pobyt Mozaika Uherský Brod o.s. Žijí mezi námi, jsou jako my a přece to mají v životě o hodně složitější a těžší. Občas je zahlédnete, jak projedou na invalidním vozíku nebo se pohybují pomocí berlí, holí či asistentů. Mají tu smůlu, že se nemohou pohybovat jako my zdraví jejich pohyb je omezen v důsledku nemoci nebo úrazu. Přála bych vám všem ale strávit s nimi tak skvělý relaxační pobyt, jako jsem měla možnost já. Sanatorium Moravan v lázních Teplice nad Bečvou se stalo našim přechodným domovem na několik dní v měsíci dubnu. Krásné bezbariérové prostředí, zvláštní pohodová atmosféra, vynikající vyvážená strava v téměř domácím prostředí, wellness, bazén s protiproudem, uhličité koupele, masáže z rukou profesionálů a pobyt v solné jeskyni předčily naše očekávání. Jedinečným zážitkem byla také návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní, při jejichž prohlídce si někteří hendikepovaní sáhli až na dno svých sil a vystoupali pomocí berlí 126 schodů. Nezapomenutelné! Pobyt se uskutečnil pro aktivní členy Mozaika Uherský Brod o.s. za velkého finančního přispění Nadace děti-kultura-sport a jiných sponzorů z Uherského Brodu. Tímto jim vyjadřujeme veliké díky! Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na o.s. Mozaika Uherský Brod Denní stacionář Sociálních služeb nemusí omezovat provoz Rádi bychom čtenáře BZ informovali o rozvoji sociální služby Denní stacionář pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením Uherský Brod. Spoluobčané, kterých se otázka zdravotního postižení osobně dotýká, existenci stacionáře jistě zaznamenali. Některé jsme měli možnost přivítat ve stacionáři osobně. Zpětné vazby uživatelů služeb, jejich nejbližších i lidí jinak spřízněných vypovídají o tom, že se nám daří naplňovat poslání a cíle, které jsme si při vzniku této sociální služby kladli. Na konci loňského roku jsme monitorovali zvýšený počet zájemců o poskytování služeb denního stacionáře, kteří ještě nedosáhli 18 let. Návrh na snížení věkové hranice na 16 let podpořilo vedení organizace i její zřizovatel. O termínu, od kterého se mohou hlásit tito zájemci, vás budeme informovat. Podrobné informace o zařízení jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách příspěvkové organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD www. ssub.cz, aktuální fotografie a postřehy na sociální síti pod názvem Denní stacionář Uherský Brod a zájemce osobně rádi uvítáme v pracovní dny od 7.00 do hodin. Ve stacionáři se v tomto roce soustředíme na rozšíření nabídky aktivizačních činností. Uživatelé služeb mohou nově využívat multismyslovou místnost - Snoezelen s podporou a doprovodem, somatické stimulační techniky, masáže (např. relaxační Březnové aktivity v NZDM Větrník Návštěva domova pro postižené Dne 13. března 2012 jsme navštívili s uživateli NZDM Větrník Domov pro osoby se zdravotním postižením (DZP) v Uherském Brodě. Tato návštěva proběhla v rámci preventivního programu SVĚT OČIMA HENDIKEPOVANÝCH, který probíhal v průběhu měsíce března v NZDM Větrník. Prohlídku DZP zahájila a celé odpoledne nás provázela sociální pracovnice Eva Pohanová. Naši uživatelé se také mohli přímo přesvědčit o pracovitosti a zručnosti klientů DZP, a to v krásné dílně, ve které byly vystaveny výrobky jak z keramické dílny, tak i ruční. Prohlídka také zahrnovala návštěvu sauny, tělocvičny, posilovny a prostor, kde klienti DZP tráví svůj volný čas. I přes počáteční obavy uživatelů NZDM Větrník (pro některé z uživatelů to byl první kontakt s mentálně postiženými spoluobčany) byla tato návštěva přínosem a velkým překvapením. Chtěli bychom tímto poděkovat všem pracovníkům a klientům DZP Uherský Brod za krásné odpoledne a za prolomení bariéry v pohledu našich uživatelů na mentální postižení. Jarní úklid Ve dnech března 2012 proběhla úklidová akce, kterou jsme iniciovaly my, masáž, masážní reflexní terapie) a od června také mohou využívat aktivní a pasivní pohybový přístroj pro dolní a horní končetiny. Cílem při používání tohoto léčebného přístroje je snížení výskytu křečí, zvýšení pohyblivosti, odhalování zbytkové síly svalů, zmírňování následků nedostatku pohybu, podporování schopnosti chůze a posilování psychického stavu a dobrého pocitu uživatele. Od ledna také úspěšně spolupracujeme s občanským sdružením Kamarádi Uherský Brod a Centrem rodiny a zdraví. V letošním roce se všichni poskytovatelé sociálních služeb dostali do svízelné finanční situace. Stát prostřednictvím MPSV omezil některým typům sociálních služeb výši dotace. I další subjekty, které se podílí na financování, omezují výši svých příspěvků. Tímto bychom chtěli vyjádřit poděkování za finanční podporu svému zřizovateli Městu Uherský Brod a Zlínskému kraji, který v roce 2012 podpořil tuto službu dotací ve výši Kč. Díky zmiňované podpoře není naše služba nucena omezovat či rušit provoz. Současně také nabízíme pomoc lidem, jichž se dotklo omezení provozu Terapeutické dílny sv. Justiny v Uherském Brodě, o kterém Vás informovalo minulé vydání BZ. Lenka Kovaříková, vedoucí denního stacionáře pracovnice NZDM Větrník. Obě dvě jsme věděly, že se pouštíme do vskutku nelehkého úkolu, ale měly jsme pocit, že to, co se válí kolem domu Větrná 2060, již není únosné. Také jsme předpokládaly, že účast uživatelů na této akci nebude valná. Pomocnou ruku nám v našem snažení podal pan Drahomír Nevařil (vedoucí složky Místního hospodářství), který nás velmi ochotně vyzbrojil pracovními a ochrannými pomůckami. Poté jsme se s uživateli mohli vrhnout do nelehkého úkolu, a to zbavit okolí domu Větrná 2060 nejen předloňského listí, ale také toho obrovského odpadkového koše, který se zde pravidelně vyskytuje. Dětem a uživatelům, kteří nám ochotně pomáhali, jsme za odměnu přislíbily odpoledne plné her spojené s opékáním špekáčků. Chtěly bychom také moc poděkovat obyvatelům domu Větrná 2060, kterým není vzhled okolí jejich domu lhostejný a přiložili ruku k dílu, což jsou paní Monika Lipovská, paní Mária Buráňová, pan Marián Daniel, pan Jan Herák a pan Stanislav Holomek st. redakčně kráceno, plnou verzi najdete na Bohumila Zetková a Monika Žáčková I T Á L I E L I D O A D R I A N O Pobytový zájezd pro rodiče s dětmi i pro děti či dospělé samotné. Akce se mohou účastnit nejen žáci ZŠ Pod Vinohrady a jejich rodinní příslušníci, ale i široká veřejnost. Informace: Přihlášky a platba zálohy Kč v kanceláři školy u paní Řezníčkové. 10 Brodský zpravodaj

11 Informatorium školy mateřské v MŠ Havřice Dne se v naší MŠ uskutečnil vzdělávací program s názvem Ilustrace práce s dětmi v MŠ, který byl určen pro účastníky vzdělávacího evropského projektu Informatorium školy mateřské, kterého se také účastníme. Ptáte se, proč jsme se daly na takové studium? V úvodu nám projekt nabízel možnou cestu ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškolního věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PVV. V současnosti ještě nejsme na úplném konci projektu, ale již nyní můžeme s klidným svědomím říci, že v některých ohledech zcela předčil naše očekávání a průběžně obohacuje naši práci s dětmi i nás samotné. Oslovil nás především výběr lektorů, jejich profesní odbornost a lidský přístup, kterým nás dokázali vtáhnout do problematiky témat a ulehčit nám nelehké hledání vlastních cest k práci, našemu okolí, ale i k sobě samotným. Výsledkem naší účasti v sebevzdělávání je zařazení naší paní ředitelky Bc. Aleny Jabůrkové a paní učitelky Mgr. Kristy Žofie Kolískové do týmu tvořivých učitelek, které se podílejí právě na Ilustracích práce v mateřských školách a odpilotování naplánovaných témat, která vznikala na Letní škole v červenci Zpět však ke zmiňované Ilustraci práce. Holúbek vystoupil v Praze Dětský folklorní soubor Holúbek působící při Katolické základní škole představil uherskobrodský folklor přímo v centru Prahy se svým hodinovým programem v rámci Jarních trhů, které zde každoročně přilákají spoustu místních i zahraničních turistů. Všech 45 holúbků z řad tanečníků i muzikantů dalo do svého výkonu pravé slovácké nadšení, za což byli všichni odměněni velkým potleskem početného davu přihlížejících diváků. Někteří z nich nám dokonce po vystoupení přišli osobně pogratulovat. Především zahraniční návštěvníky pak zaujaly uherskobrodské kroje a tak se s dětmi v hojném počtu fotografovali. Po skončení této reprezentační části našeho dvoudenního pobytu v Praze děti čekal pestrý Noc s Andersenem Na oslavu narození dánského pohádkáře se podobně jako v dalších školách, knihovnách a klubovnách v Česku i zahraničí také na naší škole uskutečnila Noc s Andersenem. Tuto akci již tradičně pro žáky naší školy připravili rodiče z erka (rodičovského klubu). Děti přišly do školy v 6 hodin večer vybavené spacáky, polštářky a s očekáváním, co tuto noc zažijí... K noci s Andersenem neodmyslitelně patří čtení. O to se letos postaral režisér, herec a také učitel Roman Švehlík. To se mezitím setmělo a četba začínala být strašidelná - k velké radosti našich dětí. Venku byla tma a večer teprve začínal. Děti plnily různé pohádkové úkoly: vymýšlely básničky, za které dostaly dukáty a ty musely po určené trase dopravit do královské pokladny. Poté jim mniši přinesli materiál na výrobu plyšových medvídků, které si děti za pomoci rodičů a učitelů ušily. Také malovaly obrázky na pohádkový strom Fabularius Brodský zpravodaj Cílem návštěvy v naší MŠ bylo podpořit sdílení zkušeností v oblasti tématického plánování a využití prvku osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Paní učitelky, které se sjely z celé Moravy, získaly inspiraci a nové náměty k zavádění změn v přístupech k dětem ve své mateřské škole. Upřímně říkáme, že Ilustrace práce v naší MŠ se setkala s velkým ohlasem a za to vděčíme týmové spolupráci všech zúčastněných : paní ředitelce Jabůrkové za technickou přípravu a prezentaci, p.uč. Kolískové za předvedení individuální práce s integrovanými dětmi, všem paním učitelkám, které se účastnily na přípravách, zejména paní učitelce Garajové, v jejíž třídě Ilustrace práce proběhla, a správním zaměstnankyním, které připravily příjemné prostředí. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na Za kolektiv MŠ Havřice Mgr. Krista Žofie Kolísková program. Nejprve to byl výjezd lanovkou na Petřín, návštěva bludiště a rozhledny a poté příjemná procházka večerní Prahou. Prošli jsme se také po Karlově mostě a v budově Národního divadla absolvovali působivou a zajímavou prohlídku. A že jsou holúbci velmi zvídaví, dozvěděli se od pana průvodce i mnohé perličky navíc, např. kolik je v divadle lampiček či jak často divadlo navštěvuje pan prezident. Abychom ve Zlaté kapličce zanechali aspoň kousek našeho Slovácka, zazpívali jsme si v jejích překrásných prostorách jednu z oblíbených brodských písniček. Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na -MJ- Anderseni (u nás odrůda známá jako česká trnka, jojo). To nejlepší, na co se děti nejvíce těšily, přišlo až na konci večera - Stezka odvahy s pohádkovými bytostmi. Děti procházely ve dvojicích třídami, kde je čekaly např. Kočička, Maková panenka, motýl Emanuel, Šíleně smutná princezna a také čarodějnice. Plnily zde různé úkoly, a kdo vše zvládl, mohl se podepsat na pergamen. Potom šup šup, únava už je veliká, tak honem do postýlek! Pardon, do spacáků! Další den pohádkový strom na počest 100. výročí narození Jiřího Trnky putoval tam, kam patří do země na školní zahradě. Ať nám, pohádkovníku, pěkně rosteš a dětem krásné chvíle s pohádkou a knihou přineseš! Redakčně kráceno, plnou verzi najdete na Mgr. Soňa Čechová školství Obrazy zpívající země Tak se jmenuje výjimečná výstava černobílých fotografií Karla Plicky, která bude slavnostně zahájena v Galerii Domu kultury Panský dům v pátek 4. května v a potrvá do 3. června Plicka byl významný prvorepublikový filmař, režisér, kameraman i scénárista v jedné osobě, fotograf obrazových publikací, folklorista sběratel hudebních i lidových projevů, pedagog, dirigent i houslový virtuóz, ale i zakladatel prvních folklorních slavností. Společným jmenovatelem všech těchto profesí byla hudba a obraz, které jej doprovázely celý život. Natočil film Po horách, po dolách, který získal zlaté medaile na mezinárodní výstavě filmového umění ve Florencii a Benátkách, jeho filmová poéma Zem spieva je zařazena do zlatého fondu světové kinematografické tvorby. Plicku okouzlil folklor a s ním spojené lidové prostředí, a proto spolu se zápisem písně zdokumentoval i okolí, krajinu i člověka - interpreta písně, tvůrce a nositele tradiční kultury. Jeho fotografie ukazují krásu jednoduchého člověka, tváře plné radostného dětství a mládí, ale i portréty starců, s tvářemi zbrázděnými vráskami, které do nich vepsal těžký život. Ve snímcích krajiny k nám promlouvá mateřská náruč země, ze záběrů architektury a vesnických stavení vane kouzlo domova, v obrazech historických památek se odráží trvalé hodnoty lidského génia. Plickovy fotografie v nás vyvolávají pocit krásna, harmonie a vznešenosti. Jeho dílo je oslavou země, uctivým obdivem ducha dějin a vyznáním lásky k člověku. -red- Děti svými vědomostmi mile překvapily Kdy bude něco dalšího? Tato otázka zazněla hned z několika dětských úst najednou po ukončení soutěže v sobotu 24. března. Na zahradě fary v Újezdci u Luhačovic se sešlo přes dvacet dětí různého věku, aby předvedly své znalosti. A potěšitelné bylo, že o Evropě, naší republice, sportu ve světě i doma a taky o vlastním bydlišti toho věděly opravdu hodně. Sice sem tam byla odpověď vystřelena nazdařbůh, povětšinou ale bylo až s podivem, kolik znalostí holky a kluci mají. A tak vedoucí z turistického a farního klubu stejně jako trenéři fotbalistů se znovu přesvědčili, že pořádat společně podobné akce má opravdu smysl. Navíc během celé skoro dvouhodinové akce panovala báječná atmosféra. Zbylo místo i na různé legrácky. Děcka si dokonce sama navrhla a odhlasovala nadstavbovou část. Soutěžilo se totiž na deset kol, dalších pět se přidávalo. I to svědčí o tom, jak se všichni bavili. V konečném součtu se na prvním místě umístnilo družstvo Berušek ve složení: Veronika Popelková, Tereza Rachůnková, Kamila Kelíšková, Klára Mikulcová a Miriam Lisoňková. Nejbližší další společnou akcí bude Dětský den, který je naplánován na sobotu 26. května. -josr- 11

12 školství/kultura Rotariáni darovali Charitě nové auto Nový automobil v hodnotě čtvrt milionu korun darovali Oblastní charitě členové místního Rotary Clubu. Jak uvedl Karel Hanáček jedním z cílů rotariánů je pomoc a služba bližním. Proto není toto auto prvním darem, který rotariáni poskytli. Už v roce 2010 věnovali významnou částku Davidu Fibichovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí, o rok později 50 tisíc korun nemocnici s poliklinikou na nákup defibrilátoru. V letošním roce jsem si uvědomili, že péče o všechny potřebné spoluobčany, seniory a osoby se sníženou soběstačností ať už v důvodu věku nebo nemoci, si zaslouží naši pozornost. Touto činností se zabývá Oblastní charita a my ji vnímáme jako profesionálního a důvěryhodného poskytovatele sociálních služeb v našem regionu. Proto jsme se rozhodli darovat finanční prostředky na nákup auta potřebného pro činnost Charity. Je příhodné, že Charita bude letos slavit 20. výročí znovuobnovení své činnosti, a proto náš Rotary Club chápe toto auto jako FAMILY POINT bude fungovat v Luise Slavnostní otevření služby FAMILY POINT proběhne v hodin ve středisku Luisa. FAMILY POINT rodičům s malými dětmi ve středisku LUISA nabízí: - možnost přebalení a nakojení dítěte v diskrétním koutku s přebalovacím pultem - možnost využití mikrovlnné trouby a dětské jídelní židle - poskytnutí informací o společenských akcích v Uherském Brodě i blízkém okolí dar k tomuto výročí a současně uznání za to, co dělají ve prospěch všech, řekl Karel Hanáček. Ředitel Charity Petr Houšť byl darem, na který se rotariáni složili sami mezi sebou, velmi dojat a slíbil, že nový červený Renault nebudou využívat jen klienti Charity, ale také všichni obyvatelé regionu, kteří budou potřebovat pomoc s dopravou za kulturou i na úřady. Klobouk dolů před takovou investicí, je v tom obrovský kus srdíčka. Rotariáni si mohli nechat peníze pro své rodiny nebo záliby, ale dali je ve prospěch potřebným skrze Charitu, řekl ředitel Houšť poté, co převzal od auta klíčky. Kromě uherskobordksých rotariánů se slavnostního předání vozu na Masarykově náměstí zúčastnil také nejvyšší představitel rotariánů ČR a SR, guvernér distr. Tomáš Lang s manželkou a starosta města Patrik Kunčar. Novému auto požehnal děkan Josef Pelc. -es- Otevírací doba: Po Út Stř Čt 8:00 18:00 Pá Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA, o. s., Bří Lužů 116, Uh. Brod Tel , Zápis žáků na školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61, UHERSKÝ BROD Výtvarný obor od do v atelierech výtvarného oboru ve 2. patře Panského domu, začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00. Zájemci si přinesou 5 výtvarných prací (obrázků). Hudební obor přípravná hudební výchova - pro děti od 5 let po celý červen vždy v úterý, středu a čtvrtek od 13:00 do 17:00 ve třídě pana učitele Valečky v budově kláštera hra na nástroj a zpěv pro děti od 7 let - první termín od do druhý termín od do v sále ZUŠ v budově kláštera vždy od 15:00 do 17:00 Taneční obor od do od 13: 00 do 17:00 na Panském domě Literárně dramatický obor a od 14:00 do 16:00 v Domě kultury Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy v kapitole DOKUMENTY. Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle nebo , popřípadě na webových stránkách školy v kapitole O ŠKOLE. Mládí v tanci a pohybu Nápadité choreografie, krásné kostýmy, neopakovatelná atmosféra plná vzájemné podpory a emocí. To všechno provázelo regionální soutěž podiových skladeb, která se v pátek konala v Domě kultury. Svá vystoupení zde předvedly děti z mateřských, základních i středních škol i různých sportovních občanských sdružení či domů dětí. V drtivé převaze děvčata, ale i pár chlapců (čest jim) vystoupili s výrazovým tancem, aerobicem, tanečními parodiemi, break dancem, orientálním tancem, country i folklorními prvky v moderním tanci. Soutěž se koná v Uherském Brodě již tradičně a sjíždějí se na ni taneční soubory a seskupení ze širokého okolí. Téměř nikdy si tuto pestrou přehlídku nenechají ujít zástupci z Kunovic, Uherského Hradiště, Březolup, Mistřic, Slavkova, Nivnice aj. Výrazně mezi nimi ale vynikají i domácí kolektivy, a to především děvčata z 1. AC a Domu dětí a mládeže. Pokud budete mít možnost některé vystoupení zhlédnout, určitě si nenechejte ujít Baletky z 1. AC a taneční příběh Já vs. Strach v podání skupiny Street Dance Detroit z Domu dětí a mládeže Uherský Brod. Kromě nich postoupily do krajského kola také Vinohradské šikulky se skladbou To je můj život, skupina Street Dance Las Vegas se skladbou Stupid in love a dívky z 1. AC se skladbou Piano. Akci uspořádala Asociace sport pro všechny SKM Výsluní Uherský Brod z pověření RCSVP Uherské Hradiště ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Uherský Brod za podpory Zlínského kraje a města Uherský Brod. -es- Město Uherský Brod vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo technik pro investiční akce menšího rozsahu, opravy a údržbu majetku města zařazený do Odboru majetku města. Více informací na webu města. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod přijme od na zkrácený úvazek vychovatelku do školní družiny. Žádosti zasílejte poštou k rukám ředitele na adresu: Mgr. Zdeněk Moštěk, ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod nebo em na do Brodský zpravodaj

13 Bravo, Marcelo Trtková! Jestli někomu něco opravdu závidím, pak je to umělecký talent. Ona zvláštní směsice nadání namíchaná z velké části od Pánaboha, okořeněná geny po předcích a doplněná spoustou dřiny a zdravé ctižádosti. Když rozdával první jmenovaný, šla si Marcela Trtková (dříve Vocílková) nabrat nejméně dvakrát, muzikantské geny k ní doputovaly z maminčiny strany od dědy Františka Červenky. V úterý 17. dubna svůj um předvedla na autorském večeru v sále dominikánského kláštera. Přišlo tolik posluchačů, že stáli a seděli až na chodbě. Kdo Macelu zná, musel tušit, že tohle nebude žádný klasický a uhlazený koncert vážné hudby. Netradiční recitál si sama vtipně uváděla a nevystupovala na něm sama. Přizvala si své kolegy ze Základní umělecké školy v Uh. Brodě i muzikanty z cimbálovek Ženičky a Vinár. A jak sama vtipně podotkla koncert byl jiný především v tom, že tady kolegové nemohli hrát to, co chtějí, ale to, co jim napsala nebo upravila a nutí je to hrát. Marcela se začala učit hrát na klavír v roce 1979 v tehdejší LŠU v Uherském Brodě. Hru na klavír dále studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na JAMU v Brně vystudovala obor kompozice. Po absolutoriu působila v ZUŠ Bojkovice a od roku 2003 je učitelkou klavíru, základů skladby a korepetitorkou v ZUŠ Uherský Brod. Už na konzervatoři ji zájem o folklor a tradice Moravských Kopanic přivedl k cimbálu a harmonice. V letech působila jako cimbalistka v Slovenském ľudovém umeleckém kolektívu. Je vedoucí ženského sboru Čečera, cimbalistkou a uměleckou vedoucí CM Ženičky, na cimbál hraje také v CM Vinár, je autorkou hudebních úprav většiny skladeb. V klasické skladatelské činnosti někdy používá pseudonym Marína Tyvó a už jsem zaslechla i termín nová Radůza z Kopanic. Na autorském večeru zaznělo jedenáct skladeb, kterými Marcela jen potvrdila, jak široký záběr hudebních směrů je schopna obsáhnout. Dvanáctou skladbu složil a zahrál její talentovaný žák Martin Lečbych. Škoda, že zážitek je nepřenosný. Takto vám jen mohu popsat, že vše zahájila jazzově laděná skladba nazvaná Okolo pěti minut, kterou Marcela (klavír) zahrála společně s Radkem Mahdalem (bicí) a Tomášem Lekešem (baskytara). Z úplně jiného soudku byla Odpolední meditace skladbu pro smyčcové nástroje přednesli R. Hais, Anna Přikrylová (housle), Hana Červenková (viola) a Marek Teimer (violoncello). Obrázky z Francie napsala Marcela původně pro sebe (akordeon) a Tomáše Lekeše (klavír). Pak usoudila, že na akordeon umí mnohem líp hrát Eva Valečková a Petit Tableau De France, jak zní originální název skladby, Jarmark se v kině Máj vydařil na jedničku Foyer uherskobrodského kina Máj se v neděli před Velikonocemi stalo místem setkání rukodělného umění, folkloru a hlavně lidí. Na Velikonoční jarmark jich sem v průběhu odpoledne dorazily stovky, od těch nejstarších až po právě narozené. Zájemci si mohli některé výrobky zkusit sami udělat. Jirka a Jan Vozárovi tu učili své vrstevníky plést tatary, holčičky lákalo spíše malování perníčků pod dozorem Kamily Penčákové a Oliny Krhútkové. K dostání byly krom zmíněných perníčků a pomlázek také kraslice Ludmily Kučírkové, proutěné výrobky Ladislava Gorčíka, výrobky z šustí Františky Snopkové, dřevěné výrobky Antonína Hájka, háčkované i papírové variace Zdeňky Chrastinové, textilní hračky a drobnosti Jany Kubínové, velikonoční věnečky Tamary Volné, paličkované výrobky Anny Dobruškové, Jiřiny Jeníčkové a Dobroslavy Dolákové, ale i výborný horký mošt se zázvorem či bio džemy od Koldokolu. Mezi obdivováním rukodělného umu a koštováním výborného moštu si všichni s chutí zazpívali s Vlastou Grycovou a cimbálovou muzikou Aničky Přikrylové písničky, jejichž nejčastějším tématem byla láska. Cimbalista Jura Chovanec nezůstal nic dlužen své pověsti šprýmaře, klidně uprostřed písničky odhodil paličky, aby vyzval přítomné dámy k tanci, nebo bavil publikum trefnými postřehy a historkami. A protože se na tuto vydařenou akci přišli podívat i mnozí folkloristé (např. Jaroslav Hrbáč s vnukem či Marie Rosenfeldová), zaznělo i několik neplánovaných, nesecvičených, ale neskutečně krásných duetů doprovázených mnohohlasým sborem. mva- kultura se stal duetem zástupců školy. Ze sladké Francie následoval skok do baroka oděného v současném hávu. Nenapadá mě, jak lépe lze popsat skladbu pro varhany, kterou Marcela napsala pro Jaroslava Šmilauera. Ten autorku pokaždé překvapí tím, že ji nikdy nezahraje stejně. Tanec pro Aničku byl napsán pro kolegyni Aničku Kubáníkovou a díky hravému rytmu v něm použitém se dá říci, že i pro všechny korepetitorky baletu. Dámy jej zahrály jako duet. Už za chvíli ale byla posluchačům nabídnuta úplně jiná muzika. Marcela se chopila paliček od cimbálu a s cimbálovkou Ženičky vystřihla skladbu Rozmarýnek ze Súče. Za klavír pak opět usedl Tomáš Lekeš a zahrál pohodovku Určitě se sejdem po letech. Marcela se s klidem pouští i do úprav lidovek. Dvě takové (Hluboký járečku a Kosci) zazpívala Pavla Hrubošová. A opět následovala folklorní linka. Tentokrát s cimbálovkou Vinár. Závěrečnou skladbou s názvem Alter Ego se pak rozloučila stejná trojici jako v úvodní písni. No, řeknu vám, tohle byl zážitek, na který se bude dlouho vzpomínat! Po recitálu ještě následovalo netradiční pohoštění a besedování u vínka na chodbě před sálem. Nevím, co ještě více dodat. Snad jen BRAVO, MARCELO!!! Markéta Švehlíková Krampol nebyl dokonalý Do Uherského Brodu zavítal v dubnu se svým pořadem Ani Krampol není dokonalý známý herec a moderátor Jiří Krampol. Do Domu kultury však přilákal jen necelou padesátku diváků. Hostem pořadu byl kaskadér a herec Zdeněk Srstka, který povyprávěl o začátcích kaskadérské profese i o perličkách z natáčení a do svého vyprávění zapojil i publikum, což bylo příjemným oživením celého večera. Lidé se bavili, zazněly však i kritické hlasy: Zklamalo mě, že pan Krampol ve svém vystoupení z velké části čerpal z poupravených historek pánů Grosmanna a Šimka, či vlastních scének, které už ale každý dávno zná z televize, a to vše doplňoval vtipy z Kameňáku. Nových věcí tam pro mne opravdu bylo poskrovnu, podělila se o své dojmy bezprostředně po pořadu jedna z divaček. mva- Na pozadí bílé stěny V Cafe Clubu je pod názvem, který jsem si vypůjčila i do titulku, k vidění kolekce třinácti obrazů mladé výtvarnice z Prahy Marie Smetanové. Jsou na nich zachycena zátiší, která tvoří sklenky, sklenice, lahve, hrnky, tu a tam na ně shlíží antická busta. Všechny předměty byly namalovány u stejné bílé zdi. Marie Smetanová se zabývá převážně olejomalbou, ale nevyhýbá se ani tempeře či kresbě. Hodně maluji portréty, v létě pak v plenéru krajiny. S naší výtvarnou skupinou jezdíme často malovat na Valašsko a na Sázavu, prozradila na sebe ještě před zahájením vernisáže sympatická tmavovláska. V Uh. Brodě nevystavuje poprvé. Brodský zpravodaj Se zmiňovanou výtvarnou skupinou, která nese název Experiment 2, měla výstavu v Muzeu J. A. Komenského před sedmi lety. O úvodní slovo vernisáže, která se uskutečnila v pátek 13. dubna, se Marii postaral profesor Pavel Floss. Návštěvníkům připomněl, že Marie svoji uměleckou dráhu započala v roce 1998 ve švýcarském Luzernu, kde čtyři roky studovala malbu u významného českého malíře Radoslava Kutry. Na Univerzitě Karlově pak pokračovala studiem dějin a teorie umění. O její kolekci v Cafe Clubu profesor Floos mimo jiné řekl: Její obrazy na mě působí důstojným klidem, dokonce tam cítím jakési bezčasí, ve kterém zobrazované předměty jsou jakoby vysvlečeny ze své běžné funkčnosti a přestávají být něčím, co nám jenom slouží. Zdá se mi, jako by nás ty oživlé předměty na jejich obrazech vyzývaly, abychom i my vystoupili ze své pouhé upotřebitelnosti a opotřebovanosti. Abychom překonali ukvapenou každodennost a ponořili se do něžné hravé imaginace, kterou nám tyto obrazy skýtají. mva- Spoustu zajímavých článků a fotografií z dění ve městě, kultury a sportu najdete na 13

14 kultura Panský dům obsadilo Sdružení břeclavských výtvarníků Kolektivní výstavy mám ráda pro jejich pestrobarevnost a rozmanitost. Každý si tu najde svůj oblíbený styl a svého autora. Platilo to i pro výstavu Sdružení břeclavských výtvarníků, kterou jste mohli navštívit v Galerii Panský dům do konce dubna. Sdružení břeclavských výtvarníků je poměrně mladá skupina. Vzniklo v roce 2004 jako přirozená nástavba bývalé skupiny 6, k níž se přidali členové bývalého Klubu výtvarných umění a několik dalších jedinců. Dnes se počet členů ustálil na čísle šestnáct. Na Panském domě se představilo třináct z nich. K vidění bylo na čtyřicet výtvarných děl autorů Lenky Neuhauserové (kombinovaná technika), Boženy Uhrové (kombinovaná technika, akryl), Františka Šuláka (akvarel), Františka Schulze (barevné linoryty), Karla Křivánka (akryl), Ivana Hodonského (reliéfy pomocí vytíraného kysličníku, točená a figurální keramika), Jiřího Holáska (olejovaječná tempera), Pavla Doležala (olej na struktuře, sypaný barvený a barevný písek), Evy Černohorské (papírové koláže), Pavly Chládkové (fotografie), Jaroslavy Garšicové (olej), Miroslava M. Mráze (olej) a Libora Juřeny (kresby). Sdružení i jeho jednotlivé členy na vernisáži představil jeden z vystavujících, doktor Karel Křivánek. Ačkoliv je znám především svojí keramickou tvorbou, odsunul ji nyní kvůli malbě na vedlejší kolej. Věnuje se i kresbě, grafice a ilustracím, ale také píše (např. do Malovaného kraje). O výtvarnících prozradil například to, že Eva Černohorská si pro své koláže sama vytváří barevnou paletu autorských papírů, které trhá, stříhá a lepí. Jura Holásek, zvaný doktor, legenda malířská i folklorní renesanční osobnost se po návratu ze Švédska znovu vrací ke krajině jižní Moravy, k poetickým zákoutím s drobnou vesnickou architekturou. Jeho obrazy mají v sobě ticho a výtvarnou nostalgii. Tvorbu Pavly Chládkové charakterizuje decentně inscenovaná fotografie. Příběhy žen se v její tvorbě objevují dodnes. Jejím protipólem je výtvarník Libor Juřena. Je přemýšlivým, neúnavným malířem, grafikem, kreslířem a tvůrcem objektů. V každém případě je to neúnavný hledač a novátor. Trvale drží prst na tepu doby. Malíř Miroslav Mráz vypadá už na první pohled jako rozervaný umělec. Za trvale zachmuřeným čelem objevuje témata svých temných abstraktních kompozic. Další z doyenů sdružení František Šulák dlouhodobě mapuje krajinu podél řeky Dyje a zákoutí Břeclavi. Nepopře, že je bytostným krajinářem, uvedl mimo jiné Karel Křivánek. Foto na portále KULTURA.UB -mva- V zahraničí vítězí, doma je zatím moc neznají Když se podíváte na jejich fotografii, asi vás napadne, že tohle bude článek o fotomodelkách či manekýnkách. Omyl! Zuzana Zámečníková a Pavla Stojaspalová totiž vynikají v úplně jiném oboru ve hře na klavír. Nedávno se staly absolutními vítězkami mezinárodní klavírní soutěže, jejíž finále probíhalo v německém Selbu. Obě Broďanky studují třetím rokem brněnskou konzervatoř a znají je hudební fajnšmekři v Německu i Itálii. Když jsem se ale na Zuzku s Pavlou přeptala v rodném městě, bylo mi ve většině případů odpovědí pokrčení ramen. Takže čtěte pozorně, protože o těchto dvou čerstvě plnoletých slečnách určitě ještě uslyšíme! Zuzku i Pavlu přivedli k hudbě a do ZUŠky, jak už to tak bývá, rodiče. Společně začaly hrát před třemi lety na konzervatoři. Klavírní duo studují jako vedlejší obor u profesorky Inny Aslamasové. Obě se navíc věnují i zpěvu, soukromě docházejí na hodiny k bývalé sólistce opery ND Brno Nadi Bláhové. Soutěž, na níž ve finále okouzlily celé Německo, byla už jejich třetí společnou (na Per quattro mani v Praze r byly druhé, ve stejném roce zvítězily v italském Varallu). Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Jakožto absolutní vítězky té své jsme pak měly možnost zahrát si v krásném divadle. Výhrou byl honorovaný půl recitál v německém Hofu, popsaly dívky. Německý tisk se o jejich výkonu vyjádřil následovně (krácený překlad článku Christine Wild): Jako dvě víly působí u koncertního křídla Pavla Stojaspalová a Zuzana Zámečníková v sále Haus der Musik: zahaleny do splývavých mladistvě elegantních šatů ponoří odvážně ruce do kláves v první větě Allegro con brio Sonáty C dur F. X. Duška, poté následuje Dvořákův cyklus (opus 68) Ze Šumavy. Jemné pasáže jedné klavíristky se plynule přelévají mezi prsty druhé a vytvářejí uchvacující atmosféru, kterou náhle přeruší vznětlivá Noc čarodějnic svými kouzelnými Arpeggii. Muzikantky pocházejí z Brna v České republice a v listopadu byly oceněny zvláštní cenou Rudolfa Serkina v rámci mezinárodní soutěže ve čtyřruční hře Piano über Grenzen. A co dál? No rozhodně žádné usínání na vavřínech: Čeká nás několik koncertů V Brně a okolí a snad i u nás v Brodě. Dále se chystáme na dvě soutěže, a to opět do Itálie a následně na prestižní soutěž, kterou založilo významné klavírní duo manželů Lejskových v Jeseníku, říká Zuzka s Pavlou. Tak ať se jim i nadále daří! -mva- Strejček a Rak se vrací s Máchou! Pořad VIVAT COMENIUS herce Alfreda Strejčka a kytarového virtuoza Štěpána Raka, který jste mohli navštívit v rámci oslav 420. výročí narození J. Á. Komenského, měl neuvěřitelnou návštěvnost. Posluchači se zatajeným dechem naslouchali slovům, které korespondují s dneškem tak, že je to až neuvěřitelné. Jako by své stěžejní dílo (Obecná porada o nápravě věcí lidských) psal Komenský přímo pro nás. Z jeho nadčasovosti až mrazí v zádech, když si uvědomíme, jak moc se hodí na dnešní politiku, občany, stát. Pokud jste pořad Alfreda Strejčka a Štěpána Raka nestihli, nezoufejte. Oba pánové se totiž už za pár dní do Uherského Brodu vrátí. Tentokráte s pořadem Máchovské nokturno. Nabídne setkání s knížetem české poezie Karlem Hynkem Máchou prostřednictvím autobiografického milostného příběhu. Pořad se uskuteční 25. května v Muzeu J. Á. K. u příležitosti vernisáže výstavy Karel Hynek Mácha Dvě století kultury s Máchou. Začátek je ve v atriu muzea, v případě nepříznivého počasí ve Sloupovém sále. Nenechejte si ujít um herce s hlubokým zamyšleným hlasem a kytarového mistra! -mva- Antidiskotéka aneb ro(c)kování Jiřího Černého Malá literární kavárna v centru Uherského Brodu se může pochlubit další slavnou návštěvou. Se svým pořadem Antidiskotéka nazývaném též roc(k)ování sem zavítal známý hudební publicista, kritik, rozhlasový i televizní moderátor, producent, autor několika knih o hudbě a skvělý vypravěč Jiří Černý. Více než dvouhodinový pořad přilákal do Café Clubu tolik návštěvníků, že sem málem nevešli, i když se kavárna pro tento večer, jak poznamenal jeden z organizátorů akce Petr Rosenfeld, změnila ve skutečný klub (zmizely stolky, zůstaly jen židle). Jiří Černý svůj uherskobrodský pořad nazval Britské kapely ve stínu Beatles a Stones. Byla to skvělá akce. Poslouchali jsme hudbu od Man Fried Mam, Animals, Springfield, Seekers, Kinks, Small, Faces a mnoha dalších skupin, které se prosadily ve své době i v Americe, tady však byly vždy trošku opomíjeny. Jiří Černý mezi jednotlivými nahrávkami odlehčoval soustředění posluchačů výkladem a vtipnými poznámkami k poslouchané skladbě, podělila se o své dojmy jedna z divaček a posluchaček Eliška Flekačová. Jiří Černý ovládá své řemeslo dokonale. Byl to zážitek umocněný skvělou, opravdovou češtinou, kterou mistr, jistě se neurazí pro toto oslovení, po více než dvě hodiny v Café Clubu používal, řekl o vydařené akci Jan Kment. Šestasedmdesátiletý Jiří Černý absolvoval s tímto typem pořadu jen v loňském roce na stopadesát vystoupení po celé republice, a to i přes to, že jej trápily vleklé zdravotní problémy. Když jsem nahlížela na jeho webové stránky, diář pro letošek už má také hodně nabitý. Do Uherského Brodu se vrátil po deseti letech a slíbil, že sem brzy opět zavítá. Do kroniky Cafe Clubu totiž vepsal: Děkuji, cítil jsem se tu líp než Komenský! mva- 14 Brodský zpravodaj

15 inzerce Poslední volná místa pořádá pro rodiče s dětmi i ostatní zájemce ozdravně-rehabilitační pobyt u Jaderského moře. CHORVATSKO s Luisou Poloostrov Istrie Fažana u Puly kemp PINETA Sdružení Msgre Jana Šrámka, organizace vlasteneckého názoru, ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, pod záštitou starosty města Patrika Kunčara pořádá v neděli 13. května 2012 v Domě kultury v Uherském Brodě (kavárna v poschodí) osvětovou přednášku plukovníka Mgr. Michala Buriána z Vojenskohistorického ústavu v Praze na téma Heydrichiáda Krvavý rok 1942 Začátek akce ve hodin. Členem zájezdu je také lékař a zdravotní sestra. Přihlášky a informace: LUISA, o. s., Bří Lužů 116 Nadační dům, Uherský Brod Hledáte vlastní podnikání? Chcete stabilní zdroj příjmů? tel.: , web: Řádková inzerce Rychloopravna obuvi oznamuje, že se z restaurace u Čížků přestěhovala do nových prostor v ulici Široká, naproti gymnázia, vedle zlatnictví, v přízemí. Telefon a Otevřeno Po Pá od 7.30 do 16 hodin. Firma WOODLINE CZ, s.r.o., přijme pro svoji provozovnu na adrese: Hluk, Hlavní č. 1013, do stálého pracovního poměru zaměstnance na pozice: dělník dřevovýroby, mistr dřevovýroby, řidič vysokozdvižného vozíku, údržbář strojů a zařízení. Další informace na tel nebo na adrese provozovny. Podlahářské práce Josef Novák Bánov, Lán 324, Mobil plovoucí podlahy - kladení parket, vlysů, mozaiky a palubovek - broušení dřevěných podlah nejmodernějšími přístroji - lakování dřevěných podlah - opravy a renovace dřevěných podlah - kladení a svařování PVC - kladení koberců - renovace dřevěných schodů Vydělávejte jednoduše s námi! Jako obchodní zástupce společnosti Provident Financial s. r. o. budete poskytovat finanční půjčky do domácností zákazníků. Budete pravidelně komunikovat se svými klienty, vybírat dohodnuté splátky, uzavírat smlouvy a dohody, vést svou vlastní agendu. Co nabízíme: Týdenní výplatu provizí v hotovosti Podnikání v okolí vašeho bydliště Vlastní plánování časového rozvrhu Spolupráci se stabilní mezinárodní společností Kontaktujte nás: Co požadujeme: Středoškolské vzdělání nebo 3 roky praxe v oboru Životní zkušenosti a znalost lidské povahy Časovou flexibilitu, spolehlivost a komunikativnost 2032_pf_naborove_materialy_inz_90x100_CB.indd :38 Individuální výuka angličtiny za cenu skupinové výuky v JŠ. Nabízím kurzy všech pokročilostí, doučování, přípravu k maturitě, na VŠ. Obsah a forma výuky dle potřeb studenta. Nabízím také doučování či výuku latinského jazyka -klasická, lékařská, právnická. Mgr.Jana Cohlová, MBA. Tel , cz Hledám studenty na soukromé vyučování klavíru. Cena 100 Kč/ hodinu. Ozvěte se na tel Martin Sukup Dis. Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena vhodný pro seniory, jen 490 Kč. Dále prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. Nabízím také 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks. Vše i na dobírku. Tel.: Prodám druž. byt 2+1 na ul. Družstevní, 54 m2, balkon, dům po revitalizaci, možnost převodu do OV, cena Kč. Tel Prodám garáž u ČSAD, cena Kč. Tel Koupím moped Jawa Stadion nebo Jawetta nebo motocykl Jawa Pionýr v jakémkoliv stavu. Případně i náhradní díly. Telefon Pizzerie s kamennou pecí v Uherském Brodě!!! Přijďte ochutnat výjimečnost našich jídel a nejen to. (ul. U Elektrárny 899, tel: ) Brodský zpravodaj

16 inzerce Oční optika Ludmila Veselá Sleva 150 Kč Na brýlové obruby s nerozbitnými skly a na sluneční brýle slevu vám dáme, i když nebudete mít předpis bří. lužů uh. brod tel.: pobočka nová poliklinika uh.brod tel.: Slevy se nesčítají Nejlevnější povinné ručení Bonus až 60 %, možnost připojištění IHNED Ročně od: Obsah motoru: Kč ccm Kč ccm Kč ccm atd. atd. DAILY BROKER s.r.o obchodní dům Kvanto pasáž Neradice Mobil: , Brodský zpravodaj

17 inzerce VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Tiskárna EUROTISK hledá pracovníky do pozic: TISKAŘ GARANT KVALITNÍCH ČESKÝCH ZNAČEK 5 matrace 1+1 zdarma 5 kolekce postelí nové sedačky vzor 2012 široká nabídka kvalitních přikrývek a polštářů Every PRACOVNÍK KNIHÁRNY e oly c k A + st eny le per c d i ž su za Požadavky: - vyučen v oboru nebo s dlouholetou praxí - nástup možný ihned Bližší informace na: Tel.: Nivnická 1763, Uherský Brod (areál Slovácké strojírny) tel.: Prodejna nábytku Náměstí 1. máje obchodní dům Máj UHERSKÝ BROD RE/MAX prodává nejvíce realit na světě Extra Hledáme zájemce z Uh. Brodu a okolí... Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Jste bez zaměstnání nebo hledáte změnu kariéry? Nejúspěšnější realitní síť na světě hledá vhodné kandidáty na pozici realitní makléř / makléřka. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, znalost užívání PC, úsměv a chuť k práci. Nabízíme nejlepší systém odměňování na realitním trhu (80+5/20), kompletní školící programy přes RE/MAX Akademii a RE/MAX University s možností rekvalifikace, které Vám hradí úřad práce dle podmínek na webových stránkách MPSV: Hledáme nové obchodní zástupce Svůj životopis zašlete em na adresu: RE/MAX Extra Bří Lužů 127, Uherský Brod k x130_cb.indd 1 Brodský zpravodaj :18:58 17

18 sport Nela Jiříčková zazářila na krasobruslařském mítinku v Prostějově Nejmladší krasobruslaři se představili na Velké ceně Prostějova. Skvělou formu zde potvrdila závodnice Nela Jiříčková (na snímku), která v kategorii nováčci mladší B vyhrála, přestože její příprava byla poznamenána zraněními a vleklými nemocemi. Stejného úspěchu dosáhl její klubový kolega Lukáš Buksa, který získal zlatou medaili v kategorii nováčci chlapci A. Stejný kov si z Prostějova odvezli i nejmladší závodníci bruslařského klubu dvojčata Nela a Dominik Ježkovi a Barbora Tykalová. V kategorii nováčci dívky A se ze stříbra radovala Kateřina Vocelová, z bronzu pak Viktorie Pavelková (kategorie nejmladší žačky B). Medaile utekla Daniele Buksové, která v kategorii přípravka volná jízda obsadila konečné 5. místo. Radost máme i z dvacátého místa Barbory Viktorýnové, která v kategorii nejmladší žačky A ve své volné jízdě předvedla už dva skoky s jedním a půl obratem, tedy jednoduchého Axela Pausena, a neztratila se tak mezi závodnicemi, které už mají za sebou účast na mistrovství republiky, uvedla Tykalová. Na mistrovství Česka v kategorii juniorek, které se konalo společně s mistrovstvím v synchronizovaném bruslení pro rok 2012, se probojovala také zástupkyně BK Uherský Brod Karolína Koníčková. Ta se na šampionát kvalifikovala ze 13. místa (celkem postupovalo 24 závodnic). Bezchybně předvedeným krátkým programem si vybruslila osmou příčku, navíc v novém osobním rekordu (29,86 bodu). Do volných jízd tedy nastupovala jako poslední v druhé nejsilnější rozjížďce. Moc štěstí jí to ale nepřineslo. Ve své jízdě nepředvedla dva dvojité lutzy v kombinaci s dvojitým toeloopem, což ji v konečném účtování posunulo na celkové jedenácté místo, poznamenala Kateřina Tykalová z BK Uherský Brod. Její oddílová kolegyně Markéta Španělová si pro změnu vybojovala účast na březnovém mistrovství republiky v žákovských kategoriích, když se zařadila na 16. příčku žebříčku Českého poháru. Pro krátký program si vylosovala číslo 29, tedy předposlední, což v nabité konkurenci chtělo velmi pevné nervy k předvedení kvalitního výkonu. Markéta ukázala, že už patří mezi vyspělé závodnice, když po prvním ne příliš vydařeném prvku kombinaci dvou dvojitých skoků dojela svůj program s rozvahou a zařadila se na průběžné šestnácté místo, přičemž na jedenáctou příčku ztrácela pouhých 73 setin bodu, konstatovala trenérka Tykalová. Ve volné jízdě si Španělová náladu zlepšila, když předvedla všech šest dvojitých skokových prvků bez chyb, včetně kombinací a piruet v nejvyšší kvalitě, což znamenalo, že volnou jízdu zajela jako osmá nejlepší a s celkovým součtem 69,17 bodu se zařadila na konečné 10. místo. Petr Zpěvák Stolní tenisté Újezdce jsou zpět v divizi Stolní tenisté z Újezdce se po roce vrací do divize, když v uplynulé sezoně po výborném výkonu postoupili s velkým náskokem z prvního místa. Dlouho to vypadalo, že Újezdec si bude hlídat druhé místo, ale výbornými výkony na konci první poloviny soutěže se dostal na první příčku a tu už nepustil. Náskok 10 bodů před druhým a neuvěřitelných 28 bodů před třetím týmem je skvělým počinem. Vzhledem k vývoji ve III. lize, kde soutěž udrželi oba krajští zástupci Dolní Němčí A i Rožnov pod Radhoštěm A, postupují do divize první tři mužstva. Do krajské soutěže II. třídy padají Bystřice pod Hostýnem B a Dolní Němčí C. Újezdec: Pavel Lekeš (91 %), Peter Kováč (77 %), Martin Orlovský (67 %), Pavel Orlovský (56 %), Michal Švehla (51%). (pz, pl) Máte pohybově nadané dítě? Hledáte pro něj vhodný sport? Přijďte s ním! Fotbalový oddíl ČSK Uherský Brod pořádá NÁBOR do fotbalové předpřípravky a přípravky Dne v hodin na stadionu LAPAČ pro ročníky 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, ale i starší. Tréninky dvakrát až třikrát týdně - podle kategorií na stadionech Orlák a Lapač pod dohledem školených trenérů s A a B licencí. Kontakt: p. Bartoš Kamil p. Rachunek Ivan p. Odstrčil Libor Mistrovství Valašské oblasti v orientačním běhu Oddíl orientačního běhu Slovan Luhačovice uspořádal dva závody krajského přeboru ve sprintu a na krátké trati s centrem závodů v Havřicích. Oba dva závody patřily svou prestiží do velmi důležitých závodů orientačních běžců, protože vítězové v kategorii dorostenců a dospělých se tímto nominovali na MČR. Soutěž byla také veřejným závodem pro neregistrované běžce, kteří si tak mohli vyzkoušet nástrahy této zajímavé sportovní soutěže, kde nestačí pouze rychle běžet, ale především rozumět mapovým značkám a rychlému rozhodování při volbě postupů na jednotlivé kontroly. Pořadatelé připravili na každý typ závodu 24 tratí pro různé věkové kategorie od nejmenších dětí s doprovodem rodičů (fáborková trať), až po nejstarší veterány v kategorii nad 65 let, kde nejstaršímu závodníkovi bylo 81 let (Stanislav Valla SKOB Zlín). Závodu se zúčastnilo na 180 běžců a běžkyň z 10 sportovních oddílů ze Zlínského kraje, přijeli i přespolní závodníci z Brna, Dobrušky, Vrchlabí či Nového Boru. Obou závodů se zúčastnil i jeden z nejlepších českých orientačních běžců, vicemistr světa z roku 2008 zlínský Michal Smola, který oba závody velmi pozitivně ohodnotil. Dopolední závod ve sprintu probíhal v uličkách Havřic a v okolí fotbalového hřiště Tatranu. V kategorii žen zvítězila dvacetiletá závodnice Šárka Kukolová (Slovan Luhačovice) před Marií Krejčíkovou a Dagmar Podmolíkovou (obě SKOB Zlín). V kategorii mužů se dva závodníci vtěsnali se stejným časem na první místo Zdeněk Slezák (Slovan Luhačovice) a Michal Smola (SKOB Zlín) čas 13:07, na třetím místě se ztrátou 23 sekund zaostal český dorostenecký reprezentant Jonáš Hubáček (Slovan Luhačovice). Mužská trať měla 16 kontrol a závodníci naběhali přes 3,5km. Odpolední závod na krátké trati se uskutečnil v lesíku Chrástka a přilehlé zahrádkářské osadě Amerika. Tratě byly tentokrát trochu delší a i počet kontrol byl vyšší mužská trať měla 24 kontrolních bodů, které musel závodník proběhnout ve správném pořadí a tento průběh zaznamenat do svého čipu a naměřená délka byla 5,2 km samozřejmě závodníci opět naběhali mnohem více kilometrů při obíhání plotů a neprostupných pasáží v lese. V mužské kategorii zvítězil jeden z nejlepších běžců světa této disciplíny Michal Smola (SKOB Zlín) s časem 29:20 min, na druhém místě skončil jeho oddílový kolega Tomáš Kolárik (33:16 min) a třetí místo obsadil Jan Šidla z téhož oddílu (33:22 min). V kategorii žen zvítězila teprve patnáctiletá závodnice Slovanu Luhačovice a členka českého dorosteneckého reprezentačního družstva Barbara Vavrysová, která trať o délce 4,2 km s 23 kontrolami zvládla za 33:11 min. Na druhém místě skončila její oddílová kolegyně Šárka Kukolová (35:00 min) a třetí byla zlínská Dagmar Podmolíková (35:01 min). Závodníci i pořadatelé byli velmi mile překvapeni zájmem o tento závod z řad obyvatel Uherského Brodu. Na závod ve sprintu zavítal i starosta města pan Patrik Kunčar, který byl seznámen s touto soutěží. Vyhlášení výsledků proběhlo po skončení obou závodů a ceny předal místostarosta města Jan Hrdý. Pořadatelé děkují městu Uherský Brod, dále všem sponzorům, kteří se na této sportovní akci v Havřicích podíleli Zlínský kraj, Pivovar Uherský Brod, Hotel U Brány, Šestákova pekárna, Tatran Havřice, Vavrys CZ s.r.o. Obě mapy pro orientační běh budou předány k výuce školám ZŠ Havřice a ZŠ Na Výsluní. Zájemci o tento sport se více informací mohou dozvědět na webových stránkách oddílu orientačního běhu Slovan Luhačovice, kde jsou i výsledky (www.ob-luhacovice.cz). (vk) 18 Brodský zpravodaj

19 Plavci v březnu uspěli hned na třech mítincích Tři plavecké mítinky mají úspěšně za sebou plavci Spartaku Uherský Brod. Karvinského motýlkářského trojboje se zúčastnilo kvarteto uherskobrodských plaveckých nadějí - David Dvořák, Cyril Dvořák, Pavel Hájek a Martin Kadlec. Konkurence byla obrovská, o čemž svědčí účast pětadvaceti oddílů z celé republiky a jednoho výběru z Polska. Výsledky: Kadlec (5. místo - 50 m znak, 8. místo - polohový závod, 27. místo celkem), Cyril Dvořák (5. místo - 50 m prsa, 6. místo - 50 m znak, 7. místo m motýlek, 7. místo celkem), David Dvořák (5. místo - 50 m znak, 8. místo m polohový závod, 14. místo celkově), Hájek (4. místo m polohový závod, 7. místo - 50 m kraul, 13. místo celkově). Na dalším plaveckém mítinku v Bruntále se představila pětice dívek Spartaku Uherský Brod. Grand Prix v plaveckém pětiboji se zúčastnilo dvaadvacet oddílů. O mezinárodní punc akce se postaraly kluby z Polska, Ruska a Slovenska. V kategorii ročníku 2002 a mladší reprezentovaly Uherský Brod Štěpánka Michalčíková, Šárka Kadlecová a Barbora Březinová. Nejmladší Štěpánka Michalčíková (ročník narození 2003) každý svůj start proměnila v umístění na bedně, navíc v osobním a oddílovém rekordu. Získala dvě zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Výsledky: Michalčíková (2. místo - 50 m motýlek, 3. místo - 50 m znak, 1. místo - 50 m prsa, 3. místo - 50 m kraul, 1. místo m polohový závod, 1. místo celkově), Kadlecová (6. místo - 50 m motýlek, 5. místo - 50 m znak, 2. místo - 50 m prsa, 6. místo - 50 m kraul, 6. místo m polohový závod, 4. místo celkově), Březinová (10. místo - 50 m motýlek, 8. místo - 50 m znak, 9. místo - 50 m kraul, 8. místo m polohový závod, 8. místo - celkově). Jejich starší oddílové kolegyně Veronika Koníčková a Lenka Lukašíková startovaly v kategorii od 12 do 13 let a vedly si také nadmíru úspěšně. Výsledky: Koníčková (8. místo m prsa, 10. místo m polohový závod, 14. místo celkově), Lukašíková (13. místo m motýlek, 11. místo m polohový závod, 11. místo celkově). Zbývající část plaveckého oddílu si jela zazávodit do Hodonína na Velkou cenu města. Výsledky: Kadlec (4. místo m polohový závod, 3. místo m znak, 6. místo m volný způsob), Hájek (2. místo m polohový závod, 1. místo - 50 m prsa, 7. místo m volný způsob), Cyril Dvořák (5. místo m polohový závod, 6. místo - 50 m prsa, 2. místo m znak), David Dvořák (7. místo m polohový závod, 3. místo m znak), Svozil (8. místo m polohový závod, 4. místo 50 m prsa, 6. místo m znak), Žáčková (3. místo - 50 m prsa), Mičová (2. místo m prsa, 3. místo m znak, 2. místo m volný způsob), Jurák (5. místo - 50 m prsa, 5. místo m znak, 5. místo m volný způsob), Kaděra (4. místo - 50 m znak, 8. místo m volný způsob) (pz, rk) sport Aerobic tour v Otrokovicích Otrokovická hala Štěrkoviště hostila po dva víkendy soutěže skupin v aerobiku. Druhé kolo aerobic tour 2012, jejímž čestným hostem a poradcem byl i mediálně známý Tomio Okamura, skončilo úspěchem uherskobrodských barev. V porotě prestižní soutěže zasedl také trojnásobný mistr světa David Holzer. 1. AC Uherský Brod byl zastoupen dvěma skladbami: Baletky a Piáno. Skladba Baletky se panu Okamurovi natolik líbila, že pozval k rozhovoru autorku skladby a trenérku Hanku Bujáčkovou. To ještě ani on ani baletky netušily, že se stanou absolutními vítězkami. Získaly ze všech přihlášených skladeb, a to jich bylo ve všech věkových kategoriích 53, nejvíce bodů. Skladba starších děvčat autorky Michaely Hanákové obsadila krásné 5. místo. Obě skladby předvedla děvčata také na slavnostním večeru na Domě kultury v Uherském Brodě, kde byli vyhlášeni nejlepší sportovci města za účasti starosty města a dalších významných osobností Uherského Brodu. Členky 1. AC Uherský Brod vyrazily znovu do Otrokovic. Tentokrát na moravské finále Děti fitness. Baletky předvedly zatím nejlepší výkon a po zásluze opět vyhrály! Také skladba Piáno slavila velký úspěch. V nejstarší věkové kategorii získala 3. místo. Díky těmto úspěchům bude mít Uherský Brod zastoupení v pražském finále. (pz, chmel) Zlaté baletky a stříbrné pianistky Úvodní závod jarní části Apexeso aerobic tour, který se uskutečnil ve sportovní hale v Uherském Hradišti, kam se sjelo 41 týmů z celé Moravy, skončil pro uherskobrodské barvy úspěšně. Baletky z 1. AC Uherský Brod skončily zlaté, pianistky ze stejného oddílu pak stříbrné. Soutěže skupin opět proběhnou v pěti základních kolech a finále bude na programu v Hodoníně. Klub 1. AC Uherský Brod vystupuje se dvěma skladbami. Mladší baletky trénuje Hana Bujáčková a starší pianistky Michaela Hanáková. Už úvodní úspěch naznačuje, že se skladby trenérkám povedly. (chmel) Sportovní příměstský tábor LONDÝN 2012 Termín: pondělí pátek Pořadatel: SK 1. AC Uherský Brod Místo: areál ZŠ Pod Vinohrady, sportovní hala Spartak, ostatní městská sportoviště Cena: 1200 Kč (celodenní strava a pitný režim, vstupy, doprava, ceny do soutěží, pojištění) Tábor je určený pro mládež od 6 do 15 let se zájmem o sport, florbal a aerobic. Sportovní program proběhne ve skupinách podle věku a zaměření dětí pod vedením trenérů 1. AC Uherský Brod. Přihlášky a podrobnější informace: Mgr. Zdeněk Moštěk , Brodský zpravodaj Basketbalisté U15 se mohou radovat z bronzu Před posledním dvojzápasem na palubovce brněnských Žabovřesk byla matematika jasná. Pokud chtěli svěřenci Tomáše Krejčiříka pomýšlet na konečnou druhou příčku ve finálové skupině oblastního přeboru, museli nad svým soupeřem dvakrát zvítězit. SK Žabovřesky Spartak Uherský Brod 81:43 (43:13) Domácí hráči měli raketový vstup do zápasu. Než se Broďané stačili rozkoukat, prohrávali dvacetibodovým rozdílem. První desetiminutovku jsme vůbec nezvládli. Naši hru provázely zmatky v útoku. Kvůli nedostatečné koncentraci a katastrofálnímu zakončování vyložených šancí jsme soupeři náskok prakticky darovali, uvedl kouč Tomáš Krejčiřík. Náš špatný výkon pokračoval i v další fázi zápasu, dodal Krejčiřík. Body: K. Lečbych 16, Zálešák 10, Kocian 7, M. Lečbych 6, Jankových 2, Urbánek 2. SK Žabovřesky Spartak Uherský Brod 65:63 (23:34) Ve druhém utkání mohli hrát hosté uvolněně, neboť už neměli co ztratit. Řekli jsme si, že hůř už v podstatě ani hrát nejde. Snad proto se nám povedl vstup do zápasu. Lépe jsme bránili, začali jsme se konečně pohybovat v útoku, neztráceli jsme tak lehce míče a najednou jsme domácí výběr začali přehrávat, všiml si Krejčiřík. Broďanům se podařilo ubránit domácího hráče Vítkoviče, který jako jediný střelecky táhl káru soupeře. V poločase měli hosté dokonce jedenáctibodový náskok. Bohužel přišla katastrofální třetí čtvrtina a s ní totální kolaps ve všech činnostech. Neproměnili jsme šest lehkých střel z pod koše, nechali jsme Vítkovičovi prostor na střelbu po clonách a najednou utkání vypadalo úplně jinak, přiznal kouč Krejčiřík. V poslední čtvrtině Broďané zápas zdramatizovali a nakonec prohráli rozdílem jediného koše. Body: Zálešák 22, K. Lečbych 14, Kocian 12, M. Lečbych 8, Urbánek 5, Krejčiřík 2. (pz, tk) 19

20 sport Uherský Brod má novou sportovní královnu Sympatická florbalistka Hana Koníčková bude nejméně dva roky vládnout sportovcům v Uherském Brodě. Rodačka z Újezdce-Těšova převzala pomyslné žezlo na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec města od kulturisty Romana Johaníka, dosavadního sportovního krále. Na trůn ji vynesl verdikt sportovní komise města. Je to skvělý pocit. S něčím podobným jsem vůbec nepočítala. Konkurence byla obrovská, o to víc mě prvenství v hlavní kategorii překvapilo, uvedla dvojnásobná medailistka ze světových šampionátů. V roce 2010 se Koníčková radovala z bronzového kovu na MS juniorek v Olomouci, o rok později si stejnou medaili pověsila na krk ve švýcarském Luzernu, tentokrát v kategorii žen. Víc si vážím medaile z Olomouce. Ta byla totiž první, přiznala florbalistka, která by si ráda jednou zahrála v zahraničí. Láká mě Švédsko a Finsko. Tedy země florbalu zaslíbené, dodala česká reprezentantka. Nominace do ankety mohl zaslat každý sportovní klub se sídlem na území Uherského Brodu nebo člen sportovní komise Rady města. Anketa byla premiérově vyhlášena za období dvou let 2010 a Vážím si podpory, kterou město Uherský Brod sportu poskytuje, a držím palce, ať se sportovcům v Brodě daří i do budoucna, řekl na úvod Josef Slovák, radní Zlínského kraje. Na návrh sportovní komise města byli oceněni tři nejlepší jednotlivci v kategoriích dospělí a mládež do 19 let. Dále byly vyhlášeny tři nejlepší kolektivy a dva nejlepší trenéři. Udělena byla také zvláštní cena. Zkrátka nepřišla ani veřejnost, která si mohla svého sportovního krále ve sloučené kategorii jednotlivců zvolit prostřednictvím internetového hlasování na sportovním portálu webu města: sport.ub.cz Jsem mile překvapen skvělou atmosférou, která v sále panovala, a budu prosazovat, aby vyhlášení soutěže Team hvězd, které jsem patronem, proběhlo v září právě tady v Uherském Brodě, netajil se nadšením František Hubáček, sportovní nestor a starosta Luhačovic. Slavnostního večera se v Domě kultury osobně zúčastnili také slavní sportovci. Nechyběl například odchovanec uherskobrodského hokeje Miloslav Gureň, jenž si jako první Broďan v historii zahrál prestižní NHL a také ruskou superligu. Ceny nejlepším sportovcům předával také fotbalista Lubomír Blaha, mj. někdejší hráč Sparty Praha, Liberce, Aberdeenu a ruského klubu Kubaň Krasnodar. Jsem velmi potěšen, že pánové Gureň a Blaha přijali naše pozvání a osobně předali ceny vyhlášeným sportovcům. Zejména mladí si tak mohli uvědomit, že i z Uherského Brodu se dá vystoupat až na samotný sportovní vrchol. A to je nakonec smyslem naší ankety, dodal Jan Hrdý, místostarosta města. VÝSLEDKY Dospělí: 1. Hana Koníčková (florbal). 2. Martin Bujáček (rallye). 3. Roman Daněk (fotbal). Mládež do 19 let: 1. Petr Woska (in-line hokej) juniorský mistr světa v in-line hokeji v kategorii FIRS v roce 2011v italském Roccarasu. 2. Petr Ručka (florbal), 3. Aneta Šmídová (florbal). Kolektivy: 1. BK Spartak Uherský Brod (basketbal muži) vítěz druhé basketbalové ligy v sezoně 2010/ IHC Uherský Brod (in- -line hokej starší žáci). 3. Sokol Újezdec-Těšov (fotbal starší přípravka). Trenéři: Jiří Pršala (trenér basketbalistů Spartaku Uherský Brod) a Jiří Suhrada (reprezentační trenér mužů a juniorů v in-line hokeji. Obě reprezentace získaly titul mistrů světa). Zvláštní cena: Tibor Takács (trenér volejbalistek Spartaku Uherský Brod). Cena udělena in memoriam. Cena veřejnosti: 1. Petr Ručka (florbal) 1. místo na hrách FICEP v Luzernu v roce Petr Zpěvák Blaha s Gureněm oceňovali sportovce LUBOMÍR BLAHA fotbalista S fotbalem začínal ve Spartaku Uherský Brod pod vedením trenérů Karla Kopečka a Miroslava Kreisla. V dorosteneckém věku odešel do Zlína, ligovou premiéru si pak odbyl v sezoně 1997/98 v dresu ostravského Baníku. K dnešnímu dni má na svém kontě 108 ligových startů, v nichž nastřílel 14 branek. V roce 1999 zamířil do Starého Města. Po postupu do nejvyšší soutěže na sebe upozornil fotbalové bafuňáře a v prosinci 2001 přestoupil za tři miliony korun do nejslavnějšího českého klubu Sparty Praha. Po půl roce přestoupil do Liberce, kde si v třetím předkole Ligy mistrů zahrál proti slavnému AC Milán. Pak následovaly štace ve Zlíně, Plzni, Viktorii Žižkov a Dukle Praha. Vytáhlý útočník si vyzkoušel také zahraniční angažmá. Působil ve skotském Aberdeenu, pod vedením kouče Jozefa Chovance si zahrál v ruském klubu Kubaň Krasnodar, slovenskou nejvyšší soutěž pak ochutnal v dresu Spartaku Trnava. Lubomír Blaha je takřka neporazitelný ve vzdušných soubojích, má smysl pro kombinaci, leckdy však spálí i vyloženou šanci. V současné době působí v nižší soutěži v Rakousku. Pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Lubomír Blaha je trenérem. V minulosti vedl ligový Zlín, druholigové Vítkovice a Uherský Brod. MILOSLAV GUREŇ hokejista Odchovanec uherskobrodského hokeje, který si jako první Broďan v historii zahrál nejslavnější hokejovou ligu světa NHL. Splnil se mu tak klukovský sen. V roce 1995 byl draftován klubem Montreal Canadiens ve třetím kole ze 60. místa. Premiéru v NHL si odbyl 10. října 1998 proti klubu New York Rangers, v zápase odehrál celkem sedm minut a sedmnáct vteřin, dostal dvě trestné minuty a získal jeden kladný bod za pobyt na ledě. Za Montreal Canadiens stihl v sezoně 1998/99 odehrát celkem dvanáct zápasů, v nichž nasbíral jednu asistenci. V následující sezoně odehrál za Canadiens o polovinu zápasů víc a dokázal vstřelil svůj premiérový gól v NHL. Kromě NHL si Gureň vyzkoušel také ruskou superligu. V dresu CSKA Moskva se osobně setkal se slavným trenérem Viktorem Tichonovem. Pět sezon pak strávil v klubu HK Sibir Novosibirsk. Obránce Miloslav Gureň má na svém kontě 13 reprezentačních startů za seniorskou reprezentaci v rámci Evropské hokejové tour. Vstřelil také jeden gól. Kromě toho se může pyšnit bronzovou medailí z mistrovství Evropy juniorů do 18 let (1994) a účastí na MS juniorů do 20 let (1995). V současné době působí v prvoligovém klubu v Ústí nad Labem. (pz) Cenu veřejnosti získal Petr Ručka V internetovém hlasování veřejnosti na webu města byl nejúspěšnější reprezentační gólman Petr Ručka z Orla Uherský Brod. Zisk 197 mu zajistil Cenu veřejnosti. Petr Ručka (florbal) Markéta Pavlíčková (horolezectví) Jakub Rezek (fotbal) Petr Woska (in-line hokej) Roman Daněk (fotbal) Aneta Šmídová (florbal) Milan Kubiš (lední hokej) Kateřina Koníčková a Matěj Lang (krasobruslení) Martin Bujáček (rallye) Michal Vrága (fotbal) Monika Hubáčková (aerobik) Hana Koníčková (florbal) Ivana Šupáková (florbal) Martin Kameníček (sportovní střelba) Miroslav Kameníček (sportovní střelba) hlasy 20 Brodský zpravodaj

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 24. 9. 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Emilie Holubová, STP v ČR,

Více