Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015

2 Obsah 1. Charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o příjímacím řízení a zařazování žáků Údaje o vzdělávání žáků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o mimoškolní činnosti Údaje o výsledcích ČŠI Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném poskytování informací Vlastní hodnocení školy Závěr

3 1. Charakteristika školy Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace je škola s uceleným prvním stupněm, která sdružuje na 1. stupni ZŠ 5 ročníků v šesti třídách. Žáci mají k dispozici tělocvičnu se sociálním zázemím, počítačovou učebnu, čítárnu, školní knihovnu, školní jídelnu a zahradu se 4 venkovními učebnami. Zároveň má škola k dispozici budovu č. p. 95, kde vznikla jedna učebna, herna, kabinet a sociální zařízení. Škola je zaměřena hlavně na kvalitu výuky a plynulý přechod žáků na úplnou základní školu. Preferuje se zde hlavně výchova k estetičnosti, etická výchova, ekologická výchova a výuka anglického jazyka. Škola spolupracuje v rámci environmentální výchovy ve škole s nadací TEREZA v rámci projektu Spolupráce s lesy ČR. Škola má uzavřený celý první stupeň základní školy. Kapacita žáků v základní škole je 110 žáků, v letošním školním roce jich školu navštěvovalo 107. Školní družina otevřela dvě oddělení, kde bylo v letošním školním roce zapsáno celkem 57 žáků /kapacita ŠD je 57 žáků/. Kapacita školní výdejny na 110 strávníků. V letošním školním roce se stravovalo celkem 97 žáků. Obědy se dovážejí ze ZŠ Alšova v Kopřivnici a převoz zajišťuje soukromá firma. Z důvodů opravy silnice u školy poskytlo Město Kopřivnice Kč /mzdové prostředky na projekt - převádění dětí u školy/. Proškolená pracovnice školy denně pomáhala převádět děti v ranních hodinách na přechodu u školy. V letošním školním roce se škola zapojila do vzdělávacího programu NATTECH.CZ 1.07/1.1.00/ Výukové programy probíhaly ve Světě vědy a techniky v Dolní oblasti Vítkovic a na Landeku. Žáci 1. až 5. třídy se zapojili do programů Život v pravěku, Vznik černého uhlí, Dopravní prostředky, Roboti v našem životě a Sluneční soustava. I v tomto školním roce pracoval při škole KLUB NADANÝCH DĚTÍ LUBIŇÁČEK, který otevřel svou činnost pro veřejnost v březnu Činnost KND pokračovala plynule i v tomto školním roce. Pro veřejnost byl KND otevřen 2 x měsíčně vždy v úterý od do hodin. Činnost pravidelně navštěvovalo v průměru 12 dětí ve věku 5 11 let z Lubiny, Kopřivnice a Štramberku. Děti se také zapojily do Logické olympiády a testování IQ Mensa. 2

4 V roce 2015 získala škola dotaci Kč na projekt ZA POZNÁNÍM. V rámci tohoto projektu /období březen prosinec 2015/ je pro děti připraven blok fyzikálních pokusů ve spolupráci s Gymnáziem v Příboře. V březnu žáci navštívili interaktivní výstavu Fyzika vážně i nevážně v Novém Jičíně, v červnu potom pro ně pan ředitel Gymnázia v Příboře připravil fyzikální workshop Fyzika hrou. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce. Veškeré aktivity jsou vždy představeny na www školy a na Škola se také zapojila do sběru papíru, kde se ve školním roce podařilo nasbírat celkem kg, za které jsme získali celkem Kč. Za tyto finance škola zakoupila pomůcky, encyklopedie a hračky pro děti. Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Lubina se škola zapojila do sběru žaludů a kaštanů. Celkem se nasbíralo přes 346,4 kg kaštanů a žaludů. Za tuto aktivitu následně myslivci pro děti uspořádali myslivecké dopoledne s ukázkou práce myslivců, výcvikem loveckých psů, hrami a opékáním. Pro všechny děti byly připraveny ceny a občerstvení. Žáci a pracovníci školy podpořili sbírku CPK CHRPA. Za nákup dárkových předmětů se vybralo celkem 700 Kč na nákup koní a jejich výcvik pro handicapované děti. Po celý školní rok 2013/2014 se škola zapojila také do charitativní akce Vršky pro Nikolku a Karolínku. Sběrem vršků z PET lahví jsme podpořili a přispěli na rehabilitaci nemocné Nikolky a Karolínky. V učebnách u tělocvičny byl připojen internet. Škola se zapojila do Výzvy 51 investice do rozvoje vzdělávání Tablety do škol. Naše škola získala na nákup tabletů pro pedagogy celkem Kč. Všichni pedagogičtí pracovníci prošli kurzy pro práci s tablety. V červnu 2015 se škola zapojila do Výzvy 56 investice do rozvoje vzdělávání, kde se ve třech šablonách podařilo získat celkem Kč na tyto klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti nákup 200 ks knih pro děti podpora realizace kurikulární reformy škol Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky školy Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách Zahraniční jazykový kurz pro učitele podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích 3

5 Ocenění Etická škola škola získala k certifikát ETICKÁ ŠKOLA BRONZOVÉHO STUPNĚ pod záštitou MŠMT Ocenění udělila Etická výchova o.p.s. po splnění daných kritérií. Zároveň škola získala dotaci MŠMT ve výši Kč na podporu výuky etické výchovy ve škole. Husovy stopy škola se zapojila do projektu Husovy stopy u příležitosti 600 let od smrti Jana Husa. Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku. Jedná se o nalepovací plochy na podlahy škol a obchodů ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem 600 let žije mezi námi a odkaz na webové stránky husovystopy.cz. Stopy obsahují 12 hodnot Jana Husa, které po sobě (nejen) českému národu zanechal jako dědictví. Tato slova vyvolávají různé asociace, představy a emoce, a o to právě jde vyvést lidi z netečnosti a přivést je k otazníkům života. Lidé mají svobodu se k odkazu Jana Husa zachovat třemi způsoby. Mohou si těchto stop nevšímat, či je ignorovat. Mohou jimi pohrdat a způsobem svého života je pošlapat. Nebo mohou tyto hodnoty přijmout. Hlavním organizátor kampaně je spolek České studny. Olympijský víceboj škola se v průběhu celého školního roku zapojila do této akce a byla v ní velmi úspěšná. V rámci České republiky kategorie škola do 200 žáků byla na 15. místě, ale v rámci Moravskoslezského kraje byla na 1. místě. Žáci díky svým výkonům a doplňkovým akcím vyhráli Sportování s olympioniky, kdy do školy na jedno odpoledne přijeli olympionici Adolfína Tačová a Aleš Depta, kteří pro děti připravili trénink. Škola zároveň získala Zlatý certifikát za účast v projektu a v rámci kampaně ČESKO SPOTUJE. Škola dosáhla 100% zapojení žáků do akce. Všichni žáci školy získali v 1. i 2. pololetí sportovní vysvědčení. 4

6 Právní forma: od škola s právní subjektivitou příspěvková organizace Zřizovatel: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, Kopřivnice okres Nový Jičín IČ: Označení školy: Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Telefon: e- mailová adresa školy: webová adresa školy: IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: datová schránka: hdemnmz 5

7 Škola sdružuje / k /: 1. základní škola kapacita: 110 žáků IZO: školní družina kapacita: 57 žáků IZO: školní jídelna výdejna kapacita: 110 strávníků IZO: Zřizovací listina vydána Městem Kopřivnice dne Organizace tříd a ročníků ve školním roce 2014 / 2015 : I. třída 1. ročník 20 žáků II. třída 2. ročník 23 žáků III. třída 3. ročník 17 žáků IV. A třída 4. ročník 14 žáků IV.B třída 4. ročník 12 žáků V. třída 5. ročník 21 žáků celkový počet žáků školy 107 žáků 6

8 Školní družina Počet oddělení: 2 Počet žáků pravidelně docházejících: 57 Provoz školní družiny: Ranní provoz Odpolední provoz hodin hodin Školní jídelna /výdejna/ Počet vydávaných jídel 97 dětí, 12 dospělých Počet výdejů 3 (11.40, 12.05, hod.) 7

9 RADA ŠKOLY Ve škole byla k zřízena Rada školy v počtu 6 členů z toho 2 z pedagogických pracovníků, 2 za rodiče a 2 za zřizovatele Město Kopřivnice. Rodiče i veřejnost jsou o činnosti rady školy informováni na společných třídních schůzkách ve škole a na webových stránkách školy. Rada školy se schází minimálně 2x ročně. Rada školy úzce spolupracuje s OS rodičů a přátel ZŠ Lubina - společně se podílejí na realizaci projektů a akcí školy. V listopadu 2014 proběhly řádné volby na volební období OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ LUBINA Při škole již 9 let také pracuje Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy Lubina, které pomáhá hlavně finančně při nákupu nových pomůcek a při zajišťování mimoškolních akcí pro žáky školy. Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Lubina finančně přispělo - a v neposlední řadě také jako spoluorganizátor - ve školním roce 2014/2015 na pořádání tradičních akcí školy - Maškarní ples pro dospělé, Kateřinský jarmark, Lubinský zpěváček, Noční volejbalový turnaj a školní výlet / částkou Kč. Na dopravu na školu v přírodě poskytlo OS na dopravu Kč červen Výtěžek ze školního plesu pořádaného OS: Kč. Z výtěžku plesu byly zakoupeny 3 kusy hracích prvků na školní zahradu v ceně Kč. 8

10 Získané finanční prostředky ve školním roce 2014 / 2015 Lubinský zpěváček Sponzoři školy OS rodičů a přátel ZŠ Lubina Turnaj malotřídních škol ve vybíjené Sběr papíru Projekt ZA POZNÁNÍM Projekt MŠMT Etická výchova do škol Výzva č. 56 jazykové vzdělávání Výzva č. 51- Tablety do škol Sponzorský dar Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 9

11 2. Přehled učebních plánů Od je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro všechny ročníky třída: ŠVP ZV POHODOVÁ ŠKOLA, č. j. ZSL / 35 / 07. Od : Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 10

12 3. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci / počet zaměstnanců / učitelé 8 vychovatelky 3 asistent pedagoga 2 Pracovní úvazky učitelé 7 100% 1 20% vychovatelky 2 86% 1 72,6% 1 16% asistent pedagoga 1 80% 1 40% správce počítačové učebny 1 dohoda 11

13 Věková struktura pedagogických pracovníků let let let 5 KVALIFIKOVANOST PRACOVNÍKŮ ZŠ LUBINA Školní rok 2014 / 2015 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Název aprobace Celkový počet Aprobovanost Neaprobovanost pracovníků Učitel 1. stupně ZŠ Pedagogický asistent Vychovatelka školní družiny Speciální pedagog Ředitelka školy /absolvováno funkční studium pro ředitele školských zařízení/ Správce počítačové učebny Výchovný poradce

14 Provozní zaměstnanci Celkový počet 6 Domovnice 1 Výdejčí stravy 1 Správce tělocvičny 1 Pracovník na úklid tělocvičny 1 Pověřená osoba - převádění dětí 1 Administrativní pracovnice 1 Mzdová účetní 1 Pracovní úvazky Domovnice 100% Topič 23% Výdejčí stravy 80% Administrativní pracovnice Mzdová účetní Správce tělocvičny Pracovník na úklid tělocvičny Pověřená osoba převádění dětí dohoda dohoda dohoda dohoda dohoda 13

15 Věková struktura: let let let 2 SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI Název profese Celkový počet zaměstnanců Domovnice - školnice 1 Výdejčí stravy 1 Uklízečka - tělocvična 1 Správce tělocvičny 1 Pověřená osoba - převádění žáků na přechodu u školy 1 Mzdová účetní 1 Hospodářka školy - ekonomka 1 14

16 Počet úrazů ve školním roce 2014 / 2015 Počet úrazů evidovaných v Knize úrazů: 10 Z toho odškodněné úrazy: 2 Celkový počet úrazů: 10 15

17 4. Údaje o příjímacím řízení a zařazování žáků Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014 / 2015 Celkem zapsaných dětí 22 Žádosti o odklad 3 Již odročené děti 3 Přijatí z jiné školy 0 Přestup na jinou základní školu po zápise 1 K nastoupilo do 1. třídy 21 žáků Zařazení žáků 5. ročníku Počet žáků 5 ročníku: 21 Přestoupení ve šk. roce 2014 / 2015: 21 Gymnázium Příbor 3 ZŠ E. Zátopka Kopřivnice 5 ZŠ Milady Horákové Kopřivnice 8 ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 2 8. ZŠ Frýdek Místek 1 ZŠ Příbor 1 ZŠ Frenštát Tyršova 1 16

18 5. Údaje o vzdělávání žáků Prospěch Ročník počet žáků prospělo neprospělo neklasifikováno A B celkem Jeden žák 2. ročníku plní povinnou školní docházku podle Školského zákona 38 vzdělávání v zahraničí /Španělsko/. 17

19 Nadaní žáci Ve školním roce 2014 / 2015 na doporučení PPP Nový Jičín bylo ve škole integrováno 7 nadaných žáků. 2. třída: 1 žák 3. třída: 1 žák 4. třída: 4 žáci 5. třída: 1 žák Zúčastnili se také internetové soutěže GENIUS LOCI a LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Integrovaní žáci Ve školním roce 2014 / 2015 bylo na doporučení SPC Ostrava integrováno 7 žáků. 1. třída: 2 žáci 2.třída: 4.třída: 5.třída: 2 žáci 2 žáci 1 žák Na doporučení PPP Nový Jičín byli ve škole integrováni celkem 4 žáci s vývojovými poruchami učení. 3. třída: 1 žák 4. třída: 2 žáci 5. třída: 1 žák Pro tyto žáky byl vytvořen individuální vzdělávací plán pro dané předměty a pro speciální pedagogickou péči. Žáci byli rozděleni do 3 skupin, kde pracovali pod vedením kvalifikované pedagožky v hodinách náprav. 18

20 Absence žáků školní rok 2014 / 2015 Ve školním roce 2014 / 2015 nebyly žádné neomluvené hodiny u žáků, všechny absence byly řádně omluveny rodiči. třída Počet omluvených hodin 1. pololetí Průměr 1.pololetí Počet neomluvných hodin šk.rok Počet omluvených hodin 2.pololetí Průměr 2.pololetí Celkem za šk.rok 2014/2015 Celkem průměr za šk.rok 2014/ , , , , , , , , ,17 4.A , , ,85 4.B , , , , , ,33 celkem , , ,54 Chování 1. stupeň 107 žáků 2. stupeň 0 3. stupeň 0 19

21 Zájmové kroužky angličtina pro 1. třídu angličtina pro 2. třídu zdravotní tělesná výchova sportovní hry pohybové hry gymnastika ruština hra na flétnu Tyto nepovinné předměty zajišťovali pracovníci školy. Zájmové kroužky pořádané DDM Kopřivnice florbal Všechny zájmové kroužky zajišťoval se školou Dům dětí a mládeže v Kopřivnici. 20

22 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Seznam kurzů pořádající počet PP Pedagog body and mind MŠMT, EU 4 Jak lépe učit jazyk český KVIC Nový Jičín 1 Etická výchova pro sborovnu EV o.p.s 10 Kurz EV 40 hodin EV p.p.s. 2 Školení pro PP Výzva 56 MŠMT Tablety do škol Integrace ICT do výuky 7 Oborové didaktiky v ICT 7 21

23 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Cílem prevence kriminality na škole je ve spolupráci s rodiči a odborníky formovat osobnost žáka, která bude s ohledem na svůj věk - schopná orientovat se v dané problematice, která si bude vážit svého zdraví, bude umět správně využívat svůj volný čas a zvládat základní sociální dovednosti. Ve školním roce 2014 / 2015 jsme neřešili žádné přestupky žáků v rámci prevence kriminality. Podrobný školní preventivní program na tento školní rok je umístěn v ředitelně školy a na webových stránkách školy. Organizace a odborníci, kteří se podíleli na prevenci ve škole: Pracovníci PPP Nový Jičín Pracovníci SPC Nový Jičín Pracovníci SPC Ostrava PPPP Ostrava Policie ČR Městská policie Kopřivnice HZS Nový Jičín DDM Kopřivnice Sbor dobrovolných hasičů Větřkovice, Myslivecké sdružení Lubina, Český svaz žen Lubina Akreditované vzdělávání pedagogů ve šk. roce 2014 / 2015: 0 Schránka důvěry školní i internetová nebyla ve školním roce 2014 / 2015 použita. Akce pořádané v rámci prevence kriminality - školní rok 2014 / 2015 : Beseda pro dívky 4. a 5. třídy - Dospívání Program HASÍK - Hasiči Nový Jičín pro žáky 2. třídy Dopravní výchova na dopravním hřišti + teoretická část Program pro žáky 4. a 5. třídy NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Program pro žáky 1. až 3. třídy - NEBEZPEČÍ ŠIKANY Projekt HUSOVY STOPY Škola zdravé 5 22

24 8. Údaje o mimoškolní činnosti Akce pořádané školou pro veřejnost: vítání občánků ve spolupráci s MK a ČSŽ Lubina / listopad, červen / Lubinský zpěváček ročník pěvecké soutěže pro žáky malotřídních škol Kateřinský jarmark Rodičovský ples Mikulášské dopoledne Den s Andersenem Vystoupení pro místní důchodce Sběr žaludů a kaštanů Vystoupení žáků v DC Motýlek s vánočním programem 115 let založení školy v Lubině Výstava k 115 letům školy na MěÚ v Kopřivnici Akce s DDM Kopřivnice: Podzimní košík nápadů Mikulášská besídka Maškarní ples Den s Andersenem Noční volejbalový turnaj pro rodiče a veřejnost Lubinský zpěváček Škola v přírodě Kletné, Višňovka 23

25 Akce pro žáky školy: Účast na běžecké štafetě Zátopkova pětka Beseda pro žáky školy v Knihovně Kopřivnice Sláva, už jsem čtenář Brigády žáků - estetizace školního pozemku Den Země Beseda s myslivcem Den učitelů naruby Naučný program Tam Tam poznávání černošské kultury Sběr žaludů a kaštanů Sběr papíru Hasiči pro děti - projekt pro 2. třídu - HASÍK Beseda se záchrannou službou Školní turnaj ve florbalu Vyřazení žáků 5. třídy a bowling pro děti a učitele Logická olympiáda Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Den s Andersenem Taneční vystoupení žáků školy na místních plesech Exkurze MOBIS AUTOMOTIVE CZECH Nošovice Projekt Zdravé zuby Návštěva Divadla loutek Ostrava Dopravní výchova teoretická i praktická část pro všechny ročníky, získání průkazů cyklisty od Policie ČR Soutěž v dopravní výchově Plavecký výcvik Velikonoční besedy pro všechny ročníky Lubinská střela turnaj ve vybíjené 2. ročník Lubinský zpěváček pěvecká soutěž 15. ročník Noční volejbal pro dospělé Penny Market filmová škola pro žáky 3. třídy Divadlo loutek Ostrava Škola zdravé 5 Poselství křesťanských Vánoc Anagram tvoříme s dětmi 2x návštěva kina Kopřivnice Olympijské dopoledne Akce pořádané místními spolky v Lubině: Myslivecké dopoledne pro děti Myslivecký svaz Lubina Sběr žaludů a kaštanů Myslivecký svaz Lubina Předškoláci ve škole MŠ Lubina Vítání občánků Český svaz žen Lubina Výstava zahrádkářů Zahrádkářský svaz Lubina 24

26 EVVO akce: Mobilní planetárium programy pro jednotlivé třídy Sluneční soustava, Život na Zemi Úspěchy školy ve školním roce 2014 / 2015 Přírodohraní soutěž pro žáky 5. tříd novojičínského okresu 4. místo z 10 ti základní škol Lichnovský chytrolín vědomostní soutěž pro žáky třídy 3. místo Logická olympiáda účast 18 ti žáků školy Bobřík informatiky školní kolo Lašská liga v miniházené 2. místo Vybíjená smíšená družstva tříd postup do okrskového kola 2 místo Lubinský zpěváček pěvecká soutěž malotřídních škol dvě 2. místa, jedno 3. místo Mc Donalds Cup kategorie B žáci 1. stupně, třída postup do okresního kola 2. místo Dopravní soutěž okrskové kolo 3. místo Matematická Pythagoriáda okresní kolo 1 úspěšný řešitel Lubinská střela soutěž ve vybíjené pro třídu 1. místo Výtvarná soutěž POLICEJNÍ POHÁDKY okresní kolo jedno 1. místo a jedno 2. místo Výtvarná soutěž CENA DĚTSKÉ KRESBY BARBARY PETCHENIK ocenění 6 žáků školy 25

27 9. Údaje o výsledcích ČŠI Ve školním roce 2014 / 2015 byla provedena inspekce Českou školní inspekcí Moravskoslezského inspektorátu. Inspekční zpráva čj.čšit 178 / 14 T. Zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. 26

28 10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném poskytování informací 1. Počet podaných žádostí o informace 0 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 4. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonného rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů se soudními řízeními o právech a povinnostech tohoto zákona 0 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 6. Počet stížností podle 16, důvody jejich podání a způsob vyřízení 0 7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 27

29 11. Vlastní hodnocení školy Ve školním roce 2014 / 2015 se škole podařilo získat finanční prostředky z grantů a rozvojových programů, které umožnily zkvalitnit pracovní prostředí žáků i pracovníků školy a nakoupit nové učební pomůcky pro výuku. Škola se zapojila do Výzvy 51 a Výzvy 56, což umožnilo vybavit a vyškolit všechny pedagogy tablety, umožnit jazykové kurzy pro pedagogy a nákup knih v rámci čtenářské gramotnosti. Pracovníci se dále vzdělávali na akcích DVPP, což také nemalou měrou přispělo ke zkvalitnění výuky v jednotlivých ročnících. Širokou měrou se změnila práce s integrovanými dětmi, nadále pokračuje práce s nadanými žáky. V této oblasti je ještě zapotřebí nadále se vzdělávat a získávat potřebné vědomosti a dovednosti. Předpoklad dalšího vývoje Práce naší školy se řídí celoročním plánem a jeho koncepcí, a to jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak i v mimoškolních aktivitách. Naším cílem je dobře se připravit na práci podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy tak, aby přechod našich žáků na úplnou základní školu byl co nejvíce plynulý. Spolupráce s rodiči a obcí je na velmi dobré úrovni a nadále bude pokračovat i spolupráce s místními spolky např. společně pořádané akce. I v dalším období se vedení školy bude zaměřovat na kvalitu personální práce a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i na úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomických zdrojů. 28

30 12. Závěr Výroční zprávu školy Základní školy Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace za školní rok 2014 / 2015 zpracovala ředitelka školy Mgr. Ivana Davidová. Výroční zpráva školy byla předložena pracovníkům školy na pedagogické radě dne Výroční zpráva bude předána Radě školy ke schválení. Rada školy schválila Výroční zprávu školy za rok 2014 / 2015 dne Lubina, Mgr. Ivana Davidová, ředitelka školy 29

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velehrad od září 2014 do června 2015 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 161/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽENKLAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014 2015-1 - Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více