Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK"

Transkript

1 Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně v případě, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek? Odpověď: Legislativní východisko: Zákon č. č.117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zdroj: Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka Kč, není-li v zákoně stanoveno jinak. Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže - dítě mladší dvou let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, - dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, - dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, - dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost), navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku omezena. Závěr: Délka pobytu dítěte staršího dvou let v mateřské škole již není závislá na tom, zda rodič pobírá rodičovský příspěvek (s výjimkou případů uvedených výše). Mgr. Jarka Grosmanová tel.: II. KVIC organizuje v únoru 2013 Učíme se číst genetikou NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy, zejména 1. a 2. ročníku Obsah: Chcete učit čtení v 1. ročníku genetickou metodou, ale zatím nevíte, jak na to? Seminář Učíme se číst genetikou Vám nabídne náhled do metodiky výuky genetickou metodou, seznámí Vás s konkrétními průpravnými aktivitami před výukou čtení, se způsobem vyvozováním písmen i souběžnými aktivitami psaní tiskacím písmem. Získáte inspirace do výuky prostřednictvím vhodných učebnic, materiálů, pomůcek a zkušeností kolegů. Budeme se zabývat diagnostikou počátečního čtení, nabídneme možnosti individualizace výuky čtení podle různých úrovní zvládnuté techniky čtení u dětí. Ochutnáte možnosti rozvoje čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů. Termín: :30 16:30 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 800 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu 1

2 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti I dílna čtení Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka I. a II. st. základní školy Obsah: Cílem pracovní dílny je nabídnout učitelům ČJ cílené činnosti formou dílny čtení umožňující rozvoj čtenářských dovedností a zvyšováním čtenářské gramotnosti motivovat žáky pro celoživotní učení. Termín: :30 17:00 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 510 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Určeno: Lektor: Obsah: Metodická poradna Min. počet: 20 Úč. poplatek: 590 Kč vedoucím vychovatelům ŠD Mgr. Jarka Grosmanová Metodická poradna pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Téma: Školní družina v právních normách Obsah: 1. Změny ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání. 2. Změny v získání odborné kvalifikace vychovatele. 3. Různé. Diskuse. Číslo Termín Místo konání od 08:30 do 12:00 h Základní škola Bruntál, Okružní 38, Bruntál Určeno: Lektor: Hrou k poznání i zábavě vychovatelkám školních družin, pedagogům volného času Mgr. Jitka Trýznová Obsah: Prožitkový seminář vám nabízí metody práce s výchovnou skupinou, praktické ukázky ice breakingových aktivit a společenských her s cílem seznamovacím, poznání základních rysů osobnosti, aktivizace a motivace skupiny pro spolupráci. Osvojíte si techniky vhodné pro nastartování pozitivních sociálních procesů mezi dětmi a mládeží, aktivity směřující k adaptaci, k hodnotové orientaci, pozitivnímu hodnocení jiných a další. Procvičení témat formou prožitkových aktivit. Min. počet: 15 Úč. poplatek: 590 Kč Číslo Termín Místo konání od 09:00 do 12:30 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město III. Určeno: Lektor: KVIC připravuje Hrou k poznání i zábavě vychovatelům domovů mládeže Mgr. Jitka Trýznová Obsah: Prožitkový seminář vám nabízí metody práce s výchovnou skupinou, praktické ukázky ice breakingových aktivit a společenských her s cílem seznamovacím, poznání základních rysů osobnosti, aktivizace a motivace skupiny pro spolupráci. Osvojíte si techniky vhodné pro nastartování pozitivních sociálních procesů mezi dětmi a mládeží, aktivity směřující k adaptaci, k hodnotové orientaci, pozitivnímu hodnocení jiných a další. Procvičení témat formou prožitkových aktivit. Min. počet: 15 2

3 Úč. poplatek: 590 Kč Číslo Termín Místo konání od 08:30 do 12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: učitelům všech aprobací základních a středních škol Obsah: Při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich postupné realizaci ve výuce se stále více ukazuje potřeba naučit se pracovat novými metodami a formami práce, které směřují k aktivnímu učení žáka. Tuto potřebu může uspokojit nově otevíraný dlouhodobý 80-ti hodinový základní kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). A nejen to! Jeho účastníci si postupně, v průběhu osmi celodenních seminářů, osvojí filozofii a postupy pedagogického konstruktivismu použitelné ve většině vyučovacích předmětů na obou stupních základních škol i na všech typech škol středních. Celý kurz je veden tak, aby si jeho účastníci jednotlivé postupy, které sami prožijí, vyzkoušeli ihned ve své výuce a pak je společně s lektory analyzovali. Termín: 1. modul středa vždy 8:30 18:00 h termíny dalších modulů jsou vždy ve středu a budou upřesněny na 1. modulu kurzu Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Cena: Přihlášky: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Kč - lze hradit z projektu EU peníze školám, účastníci obdrží dílčí osvědčení po absolvování každého modulu je nutno vyznačit na přihlášce. do em na adresu Složitější beletristické a poetické texty v hodinách Čj Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka II. st. ZŠ, střední školy Obsah: Seminář se zabývá rozvojem specifických čtenářských dovedností v nejvyšších ročnících základní školy a počátečních ročnících školy střední. Zaměřuje se na práci se složitějšími beletristickými a poetickými texty. S použitím metody Literární kroužky II (BAR) účastníci získají zásobník univerzálnějších otázek, pomáhajících žákům promýšlet text z rozličných hledisek. Seminář umožní učitelům porovnat rozšířený faktografický přístup při výuce literární teorie s postupem rozvíjejícím metaforické myšlení žáků. Účastníci budou mít prostor pro sdílení vlastních nápadů a metod pro tvorbu básní. Následně si vyzkouší variantu propojování získávání literárních informací s vlastní tvorbou obraznějších básní. Termín: :30 18:00 h Místo: Krnov Lektoři: Mgr. Hana Košuličová Cena: 520 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň I Číslo akce: Určeno: učitelům I. st. základní školy Obsah: Jak mám vychovat a vzdělat zdatného čtenáře? Jak můžu ve své praxi přiblížit dětem texty a práci s nimi? Naučí se porozumět čtenému textu sám od sebe v průběhu času? Několik otázek a tisíce odpovědí. Hledejte s námi odpovědi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st. Nabídneme Vám konkrétní inspirace do výuky zaměřené na rozvoj čtenářství u žáků 1. stupně. Zaměříme se na výuku vybraných strategií vhodných pro žáky 1. st., které jim mohou pomoci s porozuměním při čtení různých textů. Vezměte si s sebou 1 dětskou knihu nebo zajímavý text, který využíváte ve výuce žáků. Termín: (upravený termín oproti Katalogu) 8:30 16:30 h Místo: ZŠ Třinec, Koperníkova 696 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu 3

4 Proč kooperativní učení a jak na něj NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům I. a II. st. ZŠ Obsah: Kurz je úvodem do kooperativního učení. Účastníci se seznámí s jeho znaky a posléze budou sledovat dvě vyučovací hodiny a rozebírat je z hlediska kooperativního učení. Nakonec si sami pod supervizí lektorů naplánují svou vyučovací jednotku s použitím kooperativních postupů. Termín: 1. modul modul vždy 8:30 15:00 h Místo: 1. modul KVIC OP Ostrava, Na Hradbách modul ZŠ Mendelova, Karviná Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík Cena: Kč Přihlášky: do em na adresu Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II dílna psaní - NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům českého jazyka I. a II. st. základní školy Obsah: Cílem pracovní dílny je nabídnout učitelům ČJ cílené činnosti formou dílny psaní. Jen málo našich žáků rádo píše, a ještě méně to dobře umí. Hlavní zábranou není jenom pracnost rukopisu nebo klávesnice, ale také obavy z chyb. Na samém prameni však sedí jiné žáby: odcizenost účelu psaní, bezradnost v hledání tématu, neujasnění adresáti žákova sdělování, nezkušenost v uspořádávání myšlenek, vět, odstavců a celého textu. Navíc jsou žáci z mluveného dorozumívání zvyklí, že žádná věta nemusí být hotová, výstižná, spolehlivá, protože se posluchač rovnou zeptá. Termín: :30 17:00 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Lektoři: Mgr. Miloš Šlapal Cena: 510 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Mentorské dovednosti učitelů - NOVINKA Číslo akce: Určeno: učitelům středních škol Obsah: Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli středních škol. Cílem je podpořit učitele v jejich dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům i žákům. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku, prohlubování zkušenosti na vlastním pracovišti. Dvoudenní kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, cca 60% času je věnováno nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (osobní pracovní problémy, nejistoty, dilemata, tématy k supervizi ). Termín: :30 18:00 h Místo: Střední pedagogická škola, Krnov Lektoři: Doc. Bohumíra Lazarová Cena: Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu 4

5 IV. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Plánovaná kvalifikační studia v roce 2013 Název kvalifikačního studia Termín zahájení Místo konání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - DPS Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Strukturu studií včetně závazných přihlášek naleznete na webových stránkách OP Opava OP Opava OP Opava OP Opava Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga. Struktura studia: Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga) Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata vývojové psychologie) Studium s hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2012/2013. Kromě přímé výuky v rozsahu 85 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje stáž v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář. Výuka bude probíhat v jedno až dvoudenních soustředěních. Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin 8. a 9. cyklus leden vyučovacích hodin Obhajoby: březen/duben 2014 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: 1. února 2013 Podmínka: s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání 5

6 Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga. Cílem studia je získání základních kompetencí, které spočívají ve schopnostech spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpoře žáků při zvládání požadavku školy, ve schopnostech spolupracovat s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy, školského zařízení. Předpokladem ukončené základní vzdělání. Struktura studia: Škola, školní praxe a role asistenta (Integrovaný žák ve školském systému a asistent pedagoga) Podpora žáka (Znaky závislosti, agresivita dětí, šikanování ve škole, příčiny, principy řešení prevence, formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování) Systém péče o žáka (Spolupráce škol a školských zařízení, státních i nestátních institucí) Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, komunikační dovednosti asistenta pedagoga) Specifika práce se žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy) Studium v rozsahu 130 vyučovacích hodin (82 hodin přímá výuka, 8 hodin závěrečný seminář a 40 hodin pedagogická stáž) organizačně a časově proběhne v kalendářním roce Ukončení studia: ověření vědomostí formou testové zkoušky, obhajoba závěrečné písemné práce před komisí. Po úspěšném absolvování získá účastník studia osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin 4. cyklus vyučovacích hodin 5. cyklus vyučovacích hodin 6. cyklus vyučovacích hodin 7. cyklus vyučovacích hodin Obhajoby: únor 2014 Doporučeno: pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: 11. března 2013 Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Kriteria výběru účastníků: V souladu s 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno: - učitelům odborných předmětů středních škol, - učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, - učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, - učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. 6

7 Poznámka: Odbornou kvalifikaci získají učitelé AJ na 2. st. ZŠ podle 8 odst. 1 písm. f) a učitelé AJ na SŠ podle 9 odst. 1 písm. e) tím, že splní předpoklady stanovené pro učitele jazykové školy v 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Struktura studia: Základy pedagogiky a didaktiky (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, vybraná témata z pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické dovednosti pedagoga) Studium s hodinovou dotací 128 hodin bude realizováno ve školním roce 2012/2013. Výuka probíhá v jedno až třídenních soustředěních. Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termín zahájení: Termíny následných cyklů budou upřesněny. Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: do 28. února součástí přihlášky je kopie dokladu o dosaženém vzdělání Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času Cíle studia: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Kritéria výběru účastníků: Studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti pedagoga volného času. Struktura studia: Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky) Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga) Témata pro pedagogy volného času (vybraná témata z pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z pedagogické psychologie) Studium s hodinovou dotací 103 hodin bude realizováno v roce 2013/2014. Kromě přímé výuky v rozsahu 85 vyučovacích hodin učební plán zahrnuje stáž v rozsahu 8 vyučovacích hodin a závěrečný seminář. Výuka bude probíhat v jedno až dvoudenních soustředěních. Ukončení studia: Ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Číslo akce: Termíny: 1. cyklus vyučovacích hodin 2. cyklus vyučovacích hodin 3. cyklus vyučovacích hodin Další cykly říjen 2013 únor vyučovacích hodin Obhajoby duben 2014 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Úč. poplatek: Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: 15. dubna 2013 Podmínka: s přihláškou prosím zašlete kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání 7

8 Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková (garant studií) Marcela Urbanská , , V. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Specifické DVPP pro management škol Krajská konference věnovaná ICT v procesu edukace Termín konání: od 9:00 h Místo konání: Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, Ostrava - Vítkovice Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma (registrace od na Tematická konference bude věnovaná zejména představení prostředí Office365, jako vhodného nástroje pro školy a operačnímu systému Windows 8, jako integračního prostředí pro práci s notebooky, tablety či chytrými telefony ve výuce. Jakým způsobem na tento styl výuky reagují žáci? Jak posilnit jejich kreativitu? A mnoho dalšího budou témata vystoupení kolegů, kteří se zaměřují na pedagogický či psychologický aspekt dopadu digitálních technologií do výuky. Tradičně bude konference doplněna sadou praktických workshopů. ECDL objektivně o ICT kompetencích Již více než deset let je v České republice možné ověřit si dosažené ICT kompetence pomocí ECDL testů. Postupně tímto testováním prochází i žáci a studenti (zejména vysokých škol). Jedná se o objektivní ukazatel, který není ovlivněn subjektivním přístupem hodnotícího, a výsledky jsou srovnatelné pro celou republiku. Tento koncept je vhodný rovněž pro učitele informatiky a v současnosti pro ně nabízíme testování na platformě Windows 7 a Office 2007 z těchto modulů: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Používání počítače a správa souborů Zpracování textu Tabulkový procesor Použití databází Prezentace Práce s Internetem a komunikace Bonus pro tento měsíc první dva zájemci o testování v únoru 2013 obdrží index zdarma. V průběhu letošního roku připravujeme pro pracovníky škol další vhodné moduly (např. Základy projektového plánování, Digitální fotografie) a vyšší testovací platformu Windows 8 a Microsoft Office Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do testování apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: Virtualizace je pro školní ICT úsporou Toto zajímavé řešení bylo představeno na krajské konferenci. Snímá ze školy zátěž z neustálé správy koncových stanic, resp. dává do ruky nástroj k jejímu efektivnímu zvládnutí. Do výčtu výhod řešení patří min. požadavky na koncová zařízení (starší počítače či terminály) a obsloužení i jiných zařízení např. notebooků, tabletů, chytrých telefonů. V neposlední řadě lze dosáhnout také úspory elektrické energie. Jde o progresivní přístup s vysokou mírou bezpečnosti. Další informace jsou k dispozici na adrese V případě zájmu napište na sjednáme pro Vás individuální konzultaci. 8

9 ipady dobývají výuku Práce s tabletem se stále více prosazuje ve výuce základních a středních škol. Proto jsme pro Vás připravili dva kurzy ipad účinná pomůcka ve výuce a ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice (podrobné informace jsou dále v EU peníze školám), ve kterých se můžete seznámit s konkrétním využitím ve výuce a podle toho např. zvážit pořízení ipadu do Vaší školy. Nabízíme také učitelům kurz, ve kterém se naučí na ipadu vytvářet své výukové materiály. Nový portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Portál nabízí velké spektrum vzdělávacích aktivit, které jsou poskytovány pracovníkům škol zdarma. Na adrese jsou k dispozici jak prezenční, tak online kurzy, ze kterých lze aktuálně vybírat. Více podrobnějších informací o činnosti centra v Moravskoslezském kraji Vám nabízíme nahttp://www.icstic.cz/ic/detail/10?pagename=moravskoslezsk%c3%bd%20kraj a další informace z realizovaných akcí jsou včetně výstupů umisťovány na Soutěže ICT v Moravskoslezském kraji Soutěž Office Arena 2013 Microsoft vyhlašuje pro základní školy další ročník soutěže Office Arena Nejdříve je nezbytné, aby se škola přihlásila, a rovněž na škole je organizace školního kola. Uzávěrka přihlášek do soutěže je Informace o soutěži naleznete pod odkazem Veškerý postup je popsaný na webu soutěže pro kategorii A. Žáci pracují s aplikacemi MS Word, MS Excel a MS PowerPoint a jsou pro ně připraveny zajímavé ceny. Kluby moderních učitelů Dovolujeme si upozornit na akce Klubu moderních učitelů Moravskoslezsko (KMU), což jsou neformální setkávání k tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning. V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Nepotřebujete dataprojektor, můžete pracovat v multitouch režimu (např. 2 prsty roztáhnout obrazovku na větší velikost). Pro vyzkoušení dotykové interaktivní obrazovky si prosím v době mimo akcí KMU domluvte návštěvu, Online nástroje pro učitele Akci moderuje: Ing. Jiří Sumbal Termín konání: od 14:30 h Místo konání: KVIC Nový Jičín Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy V tomto klubu si prodiskutujeme téma Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy. Moderátorka akce Iveta Bulawová je připravena Vám představit aktuální nabídku grantů Comenius, Grundtvig, E-twinning, Přípravné návštěvy a Norské fondy vyhlášených v kalendářním roce Akci moderuje: Mgr. Iveta Bulawová Termín konání: od 15:00 h Místo konání: KVIC Na Hradbách 27, Ostrava Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. 9

10 Spolupráce a vzdělávání učitelů v rámci Evropy Akci moderuje: Mgr. Iveta Bulawová Termín konání: od 15:00 h Místo konání: SPŠ stavební, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Účastnický poplatek: pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma. Pokud máte zájem o přihlášení, další informace, napište na Další nabídku naleznete na Pro správce školní sítě Virtualizace desktopů Toto zajímavé řešení bylo představeno na krajské konferenci. Snímá ze správce sítě zátěž z neustálé správy koncových stanic, resp. méně zdatným správcům sítě dává do ruky nástroj k jejímu efektivnímu zvládnutí. Do výčtu výhod řešení patří min. požadavky na koncové zařízení (starší počítač či terminál) a obsloužení i jiných zařízení např. notebooků, tabletů, chytrých telefonů. Jde o progresivní přístup s vysokou mírou bezpečnosti. Další informace jsou k dispozici na adrese V případě zájmu napište na sjednáme pro Vás individuální konzultaci. Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Na adrese naleznete záznamy online kurzů s poznatky, které můžete ve své každodenní praxi správy sítě využít (v současné době např. seriál Windows Server 2012). Pro sledování videí není nutná registrace, k dispozici jsou zdarma. EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na únor 2013 jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Výuka s interaktivní tabulí II (prezenčně 4 h) Termín konání: (od 9:00 h) Místo konání: ZŠ Vyhlídka 380, Valašské Meziříčí Účastnický poplatek: 930 Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz se v prezenční části zaměří na využití multimédií ve výuce, práci se zvuky, odkazy, flashovým videem, práci s videopřehrávačem a videozáznamy, pokročilou práci s Galerií, řazení a organizaci stránek. Důraz klade na pravidla pro vzhled výukových stránek a pokročilé druhy interaktivních cvičení a internetových zdrojů pro výuku. Po absolvování kurzu si budete v práci s interaktivní tabulí jistí a vaše výukové materiály budou pro žáky motivující. Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT (prezenčně 6 h + 2 h e-learning) Termín konání: (od 14:30 h) Místo konání: KVIC Nový Jičín (PC učebna 1. patro) Účastnický poplatek: Kč (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz učitelům umožní naučit se, popř. zdokonalit při vytváření pracovních listů, testů, prezentací i dalších materiálů používaných ve výuce a při ověřování dosažených výsledků, využívat freewarové programy, popř. efektivně zakoupené softwarové nástroje školou. 10

11 ipad účinná pomůcka ve výuce (12 h prezenčně + 4 h e-learning) - NOVINKA Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s ipadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro ipad a také základní postupy, jak ipad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci ipadu do stávající školní infrastruktury. Cena kurzu je: Kč/os. ibooks Author - vytvořme si vlastní učebnice (8 h prezenčně + 4 h e-learning) NOVINKA Vytvořit poutavý učební text již nemůže být jednodušší. Díky nástroji ibooks Author dokáže každý velmi jednoduše sestavit učební materiál obsahující obrázky, prezentace, videa či kontrolní testy. Vytvořené materiály jsou určeny pro ipad, žák si může vytvořený text opatřit poznámkami nebo se vracet k testovým otázkám. Vytvořený učební text však lze efektivně použít jako pomůcku učitele při výkladu učiva. Cena kurzu je: Kč/os. Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Cena kurzu je: Kč/os. Tvorba pracovních listů při vytváření DUMů (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Tento kurz pomáhá učiteli s orientací mezi programy pro tvorbu testů, srovnává a prezentuje jejich výhody i nevýhody, možnosti použití (použitý software je jak z oblasti komerčního sw, tak freeware). V kurzu si učitel ve vybraných programech vytvoří vlastní testy pro potřeby evaluace. Tyto testy také připraví v tištěné podobě pro práci žáků bez počítačů. Cena kurzu je: Kč/os. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Kurz představuje učitelům pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Cena kurzu je: Kč/os. Publikování na webu s nástroji Google (8 h prezenčně + 4 h e-learning) Online nástroje se výrazně prosazují i ve školním prostředí a dnešní žáci berou internet jako součást běžného života. Vzdělávací akce se zaměří na tvorbou vlastního výukového webu v prostředí, které je zdarma. Účastnící se seznámí s nástroji vhodnými pro využití ve školní praxi, prakticky si je vyzkoušejí a budou mít možnost zatraktivnit a zefektivnit výuku. Web mohou využívat pro komunikaci se svými žáky, ale rovněž pro komunikaci s jejich rodiči. Cena kurzu je: Kč/os. Tvorba videodumů (4 h prezenčně) V dnešní době multimédia, hlavně digitální video, hýbají počítačovým světem. A netýká se to jen profesionálů. Na internetu lze nalézt statisíce amatérských videonahrávek. Nahrát a publikovat video nikdy nebylo snadnější a cenově dostupnější. Nezůstaňte pozadu. Vytvořte si a zveřejněte film ze školní akce. Učte žáky moderním technologiím. Zjistíte, že k tomu nepotřebujete drahou digitální kameru ani placený software. Cena kurzu je: 890 Kč/os. Zadejte svůj požadavek na adrese přes odkaz Chci se zúčastnit a při naplnění kurzu (min. 8 zájemců) Vás budeme kontaktovat. 11

12 Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce. Tyto kurzy jsou akreditovány Jednotou školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Cena/účastník Rozsah 7 h s e-learningovou podporou Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru v pedagogické praxi Kč Kč Kč V rámci DVPP z oblasti ICT Vám dále nabízíme tyto kurzy: V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní můžeme nabídnout jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle, se tak individuálně seznámí také s tímto prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz rozšiřuje technické dovednosti učitele přírodovědných předmětů, mapuje dostupné nástroje pro moderní postupy ve výuce biologie a přírodopisu ve smyslu začlenění ICT do výuky. Při práci jsou využity zejména volně šiřitelné programy. Kurz nabízí přehled informačních zdrojů a zvýšení dovedností při práci s ICT při přípravě tematického bloku. Zajímavou částí kurzu je praktický nácvik použití digitální měřící soupravy Pasco pro podporu badatelství žáků. Cena kurzu je: Kč/os. Výuka matematiky s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Účastníci mají možnost seznámit se s vhodným sw pro výuku matematiky pro ZŠ a SŠ (např. Cabri, Geonext, Derive, GeoGebra) a zdroji výukových objektů pro matematiku na Internetu. Výbornou pomůckou pro učitele bude i referenční seznam českých a zahraničních portálů s výukovými materiály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Cena kurzu je: Kč/os. ICT camp (30 h prezenčně + 22 h e-learning) Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce. Cena kurzu je: Kč/os. Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole (30 h prezenčně + 10 h e-learning) Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. Každý proškolený učitel obdrží školicí materiál a certifikát o absolvování školení. Cena kurzu je: Kč/os. 12

13 Při individuálním vzdělávání se účastníci hlásí přes poptávkový systém a jsou zařazováni do skupin na školení v našich smluvních učebnách (spádové ICeMSK). V rámci sborovny mohou kurzy proběhnout přímo ve vaší škole včetně zvýhodněné kalkulace ceny. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce V roce 2013 Vám budeme nově nabízet modul pro testování na software pro řízení projektů. Prozatím je v přípravě, budeme zde průběžně informovat. Bonus do nového roku první dva zájemci o testování v únoru 2013 obdrží index zdarma. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail: tel: V. Realizace projektů ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Projekt MAPA Manažer či pedagog? Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Obhajoby závěrečné práce proběhnou v termínech 28. a v učebně KVIC OP Opava, Hany Kvapilové 20. Číslo Název programu Termín konání Hodina Studium pro ředitele škol ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ :00 h Studium pro ředitele škol.. MŠ :00 h Upřesnění časového harmonogramu bude účastníkům studia zasláno do Přehled podmínek k úspěšnému ukončení studia: 80 % účast prezenčního studia, minimální účast 84 h absolvování stáže v rozsahu 24 h aktivní účast v přímé výuce samostudium studijních materiálů závěrečná zkouška, obhajoba závěrečné práce PhDr. Eva Cveková manažer projektu 13

14 Elementarium Projekt je určen učitelům posledního ročníku MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Cílové skupině bude v rámci jeho trvání projektu bezplatně nabídnuto postupně 79 vzdělávacích aktivit ve 30 vzdělávacích programech. Cílem projektu je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky. Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejněny na našich webových stránkách (http://www.kvic.cz/aktuality/300/1/projekty/aktualni/elementarium/aktuality). Aktuálně nabízíme: Portfolio a jeho vedení Určeno: učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Pavla Besedová Obsah: Trápíte se nad tím, jak by mělo vypadat žákovské nebo učitelské portfolio? Co vše sem patří a jak s ním pracovat ve výuce? Pracovní dílna je vedena podle principu E-U-R, je plná zajímavých nápadů, inspirace a také praktických ukázek žákovských a učitelských portfolií. Účastníci se seznámí s praktickými ukázkami přímého použití portfolií ve výuce a s vyhodnocováním portfolií. Vlastní portfolio (žákovské či učitelské) vítáno. Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 12:00 do 18:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 volná místa Projekt nebo projektové vyučování Určeno: učitelům 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Vlasta Hýžová Obsah: Přijďte se seznámit s možnosti projektového vyučování, s obvyklými omyly a úskalími této metody, s ukázkami různých projektů a vytvořit si návrh projektu pro vlastní použití. Formou tvůrčí dílny budete reflektovat atmosféru a organizaci projektového vyučování. Odvodíme si charakteristiku této metody, nutná pravidla a zásady, význam této metody pro naplňování klíčových kompetencí žáků. Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 12:30 do 17:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 volná místa Školní hodnocení aneb profesní mistrovství Určeno: učitelům 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Leona Mechúrová Obsah: Chcete, aby hodnocení bylo pro žáka konkrétní, umožňovalo jemu (i učiteli) sledovat pokroky a míru žákova rozvoje? Přemýšlíte o tom, jak hodnocení objektivizovat? Řešením může být využití kritérií hodnocení nebo sebehodnocení s ohledem na stanovené cíle výuky. Pokud si zatím nevíte rady, jak taková kritéria vytvořit nebo je vyvodit společně se žáky, jak je pak ve výuce propojit s cílem výukové jednotky nebo produktu, neváhejte a přijďte se inspirovat. Pokusíme se Vám nabídnout konkrétní postupy a náměty pro přípravu kritérií a inspirace pro práci s kritérii přímo ve výuce. Pracovní dílna je vystavěna na principech EUR s využitím metod kritického myšlení, která seznamuje a procvičuje s účastníky témata pro školní hodnocení. Vezměte si s sebou 1odučenou přípravu do výuky, učebnici nebo metodickou příručku a příp. také materiály, kde jste zkoušeli různé formy hodnocení (např. slovní hodnocení, týdenní plány ) Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 8:00 do 18:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 volná místa 14

15 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Určeno: učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec Obsah: Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků. Číslo akce Termín Místo konání 2. skupina od 9:00 do 17:00 h 3. skupina od 9:00 do 17:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 volná místa KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 volná místa Učíme se číst genetikou Určeno: učitelům 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Leona Mechúrová Obsah: Chcete učit čtení v 1. ročníku genetickou metodou, ale zatím nevíte, jak na to? Seminář Učíme se číst genetikou Vám nabídne náhled do metodiky výuky genetickou metodou, seznámí Vás s konkrétními průpravnými aktivitami před výukou čtení, se způsobem vyvozováním písmen i souběžnými aktivitami psaní tiskacím písmem. Získáte inspirace do výuky prostřednictvím vhodných učebnic, materiálů, pomůcek a zkušeností kolegů. Budeme se zabývat diagnostikou počátečního čtení, nabídneme možnosti individualizace výuky čtení podle různých úrovní zvládnuté techniky čtení u dětí. Ochutnáte možnosti rozvoje čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů. Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 9:00 do 17:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 volná místa V krajině slov a hlásek Určeno: učitelům MŠ a 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Anna Dostálová Obsah: Jazykové schopnosti dítěte v předškolním věku do velké míry předurčují, jak se bude dítě učit a především, jak se naučí číst a psát. Těžkostem s učením se dá efektivně předejít tréninkem jazykových schopností zejména v předškolním věku. V tréninkovém programu se dětí učí poznávat jazyk a jazyková pravidla, poznávají hláskovou strukturu jazyka, hláskovou analýzu a syntézu, rozvíjí jejich komunikační schopnosti. Jedná se o intervenční program - trénink jazykových předpokladů dobrého čtení pro předškoláky a děti s těžkostmi ve čtení. Rozsah: 8 h Cena: zdarma Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 9:00 do 17:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 volná místa V případě zájmu zasílejte prosím projektové přihlášky obratem na adresu: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská-Ostrava popř. naskenované em na adresu: Kontaktní osoby: Ing. Renata Kocurková , Mgr. Zuzana Nevřelová , Eva Šafarčíková (projektové přihlášky)

16 Projekt Vím, co chci Vím, jak na to Po stopách příběhů dramatická výchova jako cesta k poznání světa (KA 2) Určeno: pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu (1 až 2 prac./dd). Cíl a obsah: Techniky dramatické výchovy umožňují účastníkům hlubší pochopení motivů jednání druhých lidí, a to prostřednictvím vlastního prožitku v rámci hry v roli a společné reflexe. Pedagogům nabízí práce s příběhem a jeho odkrývání prostřednictvím dramatických technik jiný úhel pohledu na děti, se kterými pracují. Dětem vytvoří práce s příběhem v roli někoho jiného bezpečný prostor pro odkrývání motivů chování druhých, pro jednání a řešení konfliktů v kůži jiných lidí a pro jejich hlubší porozumění odlišnostem mezi lidmi. Rozsah: 6 h Počet účastníků: 16 Číslo akce: Termín: (prezence od 8:30 h) Místo konání: Lektor: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Petra Rychecká Základní kurz krizové intervence (KA 2) Určeno: Cíl a obsah: pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu (2 až 3 prac./dd) Cílem je poskytnout účastníkovi kurzu orientaci v problematice krizové intervence, naučit se aplikovat metodu KI v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umět používat při provádění dítěte v jeho krizi a vybavit ho schopností sebereflexe. Dalšími cíli je uplatňování dovedností pro efektivní komunikaci s klienty a širší vztahovou sítí, rozeznat nejzákladnější zdravotně sociální patologie a zajistit jejich řešení. Rozsah: 60 h (ve třech třídenních modulech) Počet účastníků: 20 Číslo akce: Termíny: (tři moduly po 20 h) Místo konání: (upřesníme po výběrovém řízení) Lektor: (1. skupina) (2. skupina) modul modul modul modul modul modul RZ Ostravsko - Beskydy RZ Opavsko - Jeseníky PaedDr. Karla Vítková PhDr. Nora Gavendová PaedDr. Karla Vítková PhDr. Nora Gavendová Vývojová psychologie dítěte (KA 2) Určeno: pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu (2 prac./dd) Cíl a obsah: Účastníci se naučí skloubit poznatky vývojové psychologie se svou pedagogickou praxí. Rozšíří své dovednosti k řešení obtížných životních situací dětí a žáků s nařízenou ústavní výchovou a ke zmenšení negativních dopadů vyplývajících z jejich situace, budou umět stanovit dlouhodobý harmonogram přiměřených aktivit pro podporu osobního rozvoje dítěte v daném vývojovém období. Rozsah: 16 h (dvoudenní) Počet účastníků: 16 Číslo akce: Termíny: (prezence od 8:30 h) Místo konání: Lektor: a skup. KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Marie Komárová a skup. KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Mgr. Marie Komárová 16

17 Citová deprivace dítěte (KA 2) Určeno: pracovníkům dětských domovů v MSK zapojených do projektu (2 prac./dd) Cíl a obsah: Absolvováním budou pedagogičtí pracovníci DD umět minimalizovat ohrožení jim svěřených dětí v DD, posilovat jejich adaptaci, schopnosti vyrovnávat se se zátěží, vhodným působením předcházet negativním způsobům řešení situací. Témata: Zátěžové situace, jejich působení, mechanizmy zvládání zátěžových situací. Subdeprivace, deprivace, syndrom deprivovaného dítěte, syndrom zanedbávaného dítěte, Rozsah: 16 h (dvoudenní) Počet účastníků: 16 Číslo akce: Termíny: (prezence od 8:30 h) Místo konání: Lektor: a skup. KVIC OP Opava, H. Kvapilové 20 Mgr. Marie Komárová a skup. KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Marie Komárová Připravována exkurze (Praha, KA 2) Rozsah: 16 h Termín: Lektor: Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. Poznávací, relaxační a imaginační techniky pro pracovníky s dětmi (KA 2) Určeno: pracovníkům DD v MSK zapojených do projektu (1 až 2 prac./dd). Cíl a obsah: Seminář je určen pro pracovníky DD s cílem naučit je pracovat se skupinou a jednotlivci na jejich poznání a sebepoznání, je inspirací pro možnosti prevence neadekvátního chování osob svěřených do péče. Témata: Základy etického a bezpečného přístupu při používání poznávacích psychoher a technik při práci s dětmi, skupinové aktivity a hry, aktivity s jednotlivci, formy záznamu získaných údajů pro další práci se skupinou a jednotlivci. Rozsah: 6 h Počet účastníků:16 Číslo akce: Termíny: (prezence od 8:30) Místo konání: Lektor: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Mgr. Karel Opravil KVIC OP Opava, H. Kvapilové 20 Mgr. Karel Opravil Přihlášky na vzdělávací programy zašlete na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 na projektových formulářích nebo naskenované em na Zážitkové workshopy pro děti v dětských domovech Po stopách příběhů - dramatická výchova jako cesta k poznávání (KA 2) Termíny: Lektor: DD Ostrava-Slezská, Bukovanského DD Frýdek-Místek DD Čeladná Mgr. Petra Rychecká 17

18 Interaktivní pobytový zážitkový program (KA 3) Vždy pro 20 dětí ze dvou DD, rozsah 28 hodin, z toho 1. modul 16 h (2,5 dne), 2. modul 12 h (2 dny). Číslo kurzu Termín: DD Místo konání: A3-1 A3-2 A3-3 A3-4 A3-5 A3-6 A3-7 A modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul modul DD Velké Heraltice DD Milotice nad Opavou DD Radkov - Dubová DD Budišov nad Budišovkou DD Opava, Rybí trh DD Melč DD Lichnov DD Vrbno pod Pradědem DD Čeladná DD Loreta Fulnek DD SRDCE Karviná-Fryštát DD Nový Jičín DD Ostrava, Reymontova DD Ostrava, Bukovanského DD Frýdek-Místek DD Příbor Rekr. zař. v MSK (Opavsko) Rekr. zař. v MSK (Opavsko) Rekr. zař. v MSK (Opavsko) Rekr. zař. v MSK (Opavsko) Rekr. zař. v MSK (Ostravsko) Rekr. zař. v MSK (Ostravsko) Rekr. zař. v MSK (Ostravsko) Rekr. zař. v MSK (Ostravsko) Připravené vzdělávací programy a další informace o projektu jsou zveřejněny na: Aktivity č. 2 a 3: OP KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826: Mgr. Jarka Grosmanová, Kontakt pro dotazy: Mgr. Ilona Fiurášková, Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Bronislava Raníková, Aktivity č. 1 a 4: OP KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava: Mgr. Marie Apriasová, Kontakt pro dotazy: Mgr. Zuzana Nevřelová, Kontakt pro zasílání projektových přihlášek: Barbora Juřenová, DiS, Progress Doba realizace: únor 2012 prosinec 2014 Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory, vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností. Je určen pedagogickým pracovníkům mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) Moravskoslezského kraje (MSK). 18

19 Tvorba tematických celků - uplatňování Aj v MŠ Určeno: učitelům anglického jazyka v MŠ Lektor: Bc. Lenka Otřísalová Obsah: Výuka anglického jazyka v mateřské škole je stále otevřeným tématem. Jak si ale poradit s tvorbou tematických celků a jak je zpracovávat? Přijďte se naučit jak pracovat v mateřské škole s tematickými celky tak, aby korespondovaly s tématy vašeho Třídního vzdělávacího programu a přinášely efektivní rozvíjení částí vyplývajících z RVP PV. Zároveň se dozvíte informace opřené o zkušenosti z přímé pedagogické praxe lektorky a autorky odborných publikací pro učitele mateřských škol. Termín Číslo akce Čas Místo konání :00 17:15 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni ZŠ Určeno: učitelům angličtiny na 2. st. ZŠ Lektor: Mgr. Dagmar Csatová Obsah: Pracovní dílna vám nabídne ukázky aktivit na začátek a konec vašich vyučovacích hodin v návaznosti na jednotlivá témata a okruhy slovní zásoby, rady, jak lze efektivně zařadit didaktickou hru do vyučovacího procesu. Vyzkoušíte si prakticky činnosti, které přímo směřují k aktivnímu učení žáka. V praktické dílně, která je vedena v češtině i angličtině, zmíníme efektivní využití obrazového materiálu, v závěrečné části se budeme věnovat krátké diskuzi nad jednotlivými okruhy v nejčastěji používaných učebnicích v hodinách AJ. Společně navrhneme možné aktivity, které obohatí a zatraktivní výuku. Všichni účastnící semináře obdrží veškeré materiály prezentované na semináři v elektronické podobě. Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 17:45 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Reálie španělsky mluvících zemí Určeno: učitelům španělštiny na II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy Lektor: Mgr. Isabel Contreras Hein Obsah: Nechcete, aby se Vám a Vašim žákům stalo společenské faux pas ve španělsky mluvících zemích? Chcete nejen své žáky připravit pro návštěvu či život v hispánských destinacích? Udělejte si základní přehled o zvycích, tradicích a kultuře španělsky mluvících zemí rozhovorem či diskusí s rodilými mluvčími, kteří mají bohaté pedagogické zkušenosti. Ujistíte se jednak v jazyce a jednak v chápání života obyvatel španělsky mluvících zemí. Termín Číslo akce Čas Místo konání :30 15:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Inspiromat aneb Speak, speak, speak Určeno: učitelům angličtiny na 1. st. ZŠ Lektor: Mgr. Jindřiška Jurčková Obsah: Pracovní dílna je určena učitelům anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Přináší Vám přehled různých typů komunikativních aktivit vhodných pro Vaše žáky, které si prakticky vyzkoušíte. Jejím hlavním cílem je však ukázat, jak můžete co nejlépe komunikativní aktivitu zvládnout, vytěžit z ní co nejvíce a dosáhnout stanoveného cíle. Během aktivit budete procvičovat jak slovní zásobu, tak i gramatické jevy. Kromě mluveného projevu budou aktivity samozřejmě propojovat i ostatní jazykové dovednosti. Všechny vyzkoušené aktivity budete reflektovat a rozebírat jejich postup. Nakonec společně vyzkoušíte, zda jsou i Vámi vytvořené aktivity vhodné do výuky. Po ukončení dílny obdržíte materiály ke všem uvedeným aktivitám, abyste je mohli dále využít ve své výuce. 19

20 Termín Číslo akce Čas Místo konání :00 17:15 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na nebo poštou na KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá Projekt Informatorium školy mateřské Určeno: Lektoři: Kompetentní učitelka MŠ 2. modul Číslo VP: přihlášeným účastnicím Mgr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Termín: zahájení v 8:30h Místo konání: Koordinátor: modul KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 Mgr. Ilona Fiurášková Alternativy dobré praxe v MŠ exkurze do MŠ - opakování Určeno: Pedagogům mateřských škol zapojených do projektu Informatorium školy mateřské v MSK, JMK, ZLK, OLK, absolventkám projektových vzdělávacích programů. Obsah: Exkurze do 2 mateřských škol, které pracují podle zajímavého/výjimečného školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP PV. Rozsah: 14 h (dvoudenní) Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová, Mgr. Natália Toflová a další učitelky MŠ Počet účastníků: 20 Číslo VP: Termín: Místo konání: Koordinátor: skupina Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek Nad Lipinou 2318 a Mateřská škola Čeladenská beruška, p. o., Čeladná 389 Mgr. Ilona Fiurášková (S)dílna Poznámka: je moderované sdílení zkušeností max. 12 učitelek na předem určené téma. Je určeno především tvořivým učitelkám projektu Informatorium. Vstupenkou na tuto (S)dílnu je písemně připravený aspoň jeden nápad k dané tématice. S sebou vezměte náměty činnosti k realizaci daného tématu, které v MŠ využíváte a se kterými máte dobré zkušenosti. (S)dílna - OLK Téma: Nadané děti a děti s odkladem školní docházky Termín: :00 12:00 h Místo konání: MŠ Prostějov, Sídliště svobody 23/78 Garant: PaedDr. Alena Řešetková, zástupce ředitele pro MŠ Bez přihlášek, zájem o účast sdělte na adresu do

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více