Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti"

Transkript

1 Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování pro rok 2010 listopad 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky

2 Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Historický vývoj 4 4. Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti 5 5. Teplovodní kotle na tuhá paliva v domácnostech a jejich rozdělení Výsledky zjišťování ENERGO Výsledky zjišťování APTT Celní statistika dovozy topidel na pevná paliva Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ Krbová kamna a krbové vložky v žádostech o státní podporu Metodika statistického šetření MPO Výsledky statistického šetření za rok Závěr Prameny Příloha 23 Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha, Tel.: v: 21-11/01 Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

3 1. Abstrakt V roce 2010 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 24 tisíc krbových a kamnových vložek, 50 tisíc krbových kamen, necelých 5 tisíc kuchyňských sporáků a přes 1 tisíc kamen lázeňských. Zhruba 50 % těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky je osazeno % prodaných topidel. Více jak 40 % novostaveb rodinných domků je již v době kolaudace vybaveno těmito zdroji na vytápění. Stavěných krbových a kamnových topenišť a kuchyňských sporáků bylo vystavěno nejméně Celkově bylo za posledních 20 let dodáno přes 700 tisíc krbových vložek a krbových kamen, z toho bylo tisíc teplovodních zařízení. 2. Úvod Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci. Je potěšující, že reakce oslovených firem (tedy těch, které na šetření spolupracovaly) byla většinou velmi pozitivní, s tím, že tyto informace jsou pro ně velmi potřebné. Na druhou stranu řada firem přislíbila účast při šetření a následně již nereagovala ani na opakované urgence. Bohužel zklamáním je nedostatečná účast kamnářských firem. Účelem této statistiky je poskytnout nezávislé a objektivní informace o trhu firmám v tomto oboru podnikajícím (stejně jako v případě obdobných statistik solárních kolektorů a tepelných čerpadel), odborné i laické veřejnosti. Zjištěné hodnoty jsou pak důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. V případě jakékoliv státní regulace těchto zdrojů vytápění je třeba si uvědomit, že se tato dotkne prakticky všech občanů ČR ať už tato zařízení přímo využívají v trvale obydlených bytech, nebo je využívají na chatách a chalupách, nebo jsou prostými návštěvníky rekreačních středisek, penzionů či restaurací atp. Na druhou stranu při stále rostoucím počtu těchto zařízení roste zatížení životního prostředí a je především na provozovatelích samotných, jakým způsobem v těchto zařízeních topí. Analogií je stav v Německu, kde masivní rozšíření krbových kamen na dřevo (ve velkém prodávaných za příhodnou cenu v kutilských obchodních řetězcích) přineslo změnu legislativy (omezení produkce prachových částic) a neustálý tlak na ceny a objem dodávky tvrdého palivového dřeva. Termín zpracování se opozdil z řady důvodů, nicméně oddělení surovinové a energetické statistiky hodlá toto šetření opakovat pravidelně každý rok, přičemž časově limitující bude pouze termín zpracování produkční statistiky ČSÚ, který je v červenci. Dotazníky na jednotlivé firmy budou zasílány vždy na jaře, v tomto termínu jsou k dispozici i data zahraničního obchodu a o něco později i data o vytápění v novostavbách. Velmi děkujeme za spolupráci Asociaci podniků topenářské techniky (pan Josef Žďárský; paní Jarmila Kočí), Cechu kamnářů ČR (Bc. Jan Temr; Ing. Rita Halbrštátová) a firmám a živnostníkům, kteří se šetření zúčastnili. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

4 3. Historický vývoj Malá spalovací zařízení na pevná paliva (krbová kamna; stáložárná kamna; krby; stavěná kachlová kamna apod.) se vedle teplovodních kotlů stále častěji uplatňují při vytápění našich domácností a to nejen jako doplňkový zdroj, nýbrž i jako zdroj hlavní. Z historického hlediska jde o návrat k dávné historii, kdy tento typ zdrojů byl prakticky jedinou využívanou technologií pro vytápění. Rozkvět těchto topidel spadá do druhé poloviny devatenáctého a první poloviny století dvacátého. Vedle stavěných kachlových kamen a sporáků, typických pro venkovské stavby, se kamna začala vyrábět průmyslově. Do otevřených krbů byla pro zvýšení účinnosti instalována nová topidla kamna, tedy od toho i název krbová kamna později rozšířený na všechna podobná topidla. Kuchyňské sporáky, přenosná kachlová, později litinová nebo levnější ocelová kamna se stala standardní výbavou městských domácností. Od poloviny 19. století se z nedostatkového palivového dřeva přecházelo masově na tříděné uhlí a později i uhelné brikety. V meziválečném období bylo nabízeno množství různých topidel, mnohdy z hlediska techniky spalování na vyšší úrovni, než velká část topidel z posledního čtvrtletí 20. století. Mnoho starých kamen z tohoto období je stále funkčních. Po druhé světové válce došlo s rozvojem CZT, plynofikace a nástupem socialismu k omezení rozmanitosti výroby a užívání lokálních topidel. Nabídka se omezila na několik typů zařízení typu kamen Petry. Značně rozšířené byly například výrobky slovenského podniku Kovosmalt Fiľakovo n.p. (Club, Zoraterm ). S nástupem normalizace, svépomocné stavby rodinných domků a rozvoje chataření a chalupářství, došlo k růstu obliby stavby otevřených krbů. Počátkem 90. let 20. století nastává opět rozvoj využívání krbů a krbových kamen, který trvá dodnes. Nejprve byly stávající otevřené krby opatřovány dvířky pro zvýšení účinnosti, současně byla však zahájena výroba i dovozy vložek i kamen. První výrobky byly však z dnešního pohledu jednoduché a nepříliš estetické, což bylo zapříčiněno nedostatkem vhodných výrobních technologií. Tato doba je však dnes již dávno pryč a vývoj se dnes orientuje na ekologii spalování, používání nových materiálů a vysokou estetiku. Pro návrhy topenišť krbových kamen je používáno složitých matematických modelů, velká pozornost je věnována přívodům spalovacího vzduchu i samotné cestě spalin. S rozvojem nízkoenergetické výstavby jsou uplatňovány daleko více akumulační materiály, pro optimalizaci hoření je nabízena automatická regulace založená na sledování teploty spalin. Renesanci prožívá individuální stavba kachlových kamen a sporáků. Na druhou stranu je možno koupit i průmyslově vyráběná kamna, která jsou velmi jednoduchá a z toho důvodu i velmi levná, se kterými však bude mít uživatel více práce než užitku. Nicméně lze s uspokojením konstatovat, že rozhodující část dodaných topidel je kvalitní tuzemské i zahraniční provenience. Jak již bylo řečeno, nyní závisí především na provozovatelích, jakým způsobem moderní technologie spalování dokáží efektivně a ekologicky využít. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

5 4. Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti Vzhledem k tomu, že větší část krbů, krbových kamen a ostatních lokálních topidel na pevná paliva je v domácnostech instalována hlavně z důvodu ušetření nákladů na vytápění, zařazujeme do této statistiky i kapitolu o vývoji cen pevných paliv pro maloodběr. Palivové dřevo Palivové dřevo je rozhodujícím palivem v malých spalovacích zařízeních jako jsou krbová kamna a krby. Je jisté, že značná část spotřebitelů má možnost si toto palivo opatřit na venkově samovýrobou, či samosběrem. Jak poroste obliba přitápění dřevem např. v příměstských aglomeracích, budou však uživatelé stále více odkázáni na nákup tohoto paliva od výrobců a distributorů. Cena palivového dřeva v uplynulých letech dramaticky vzrostla, z 200 Kč v roce 1993 na Kč za prostorový rovnaný metr metrových tvrdých štěpin v současné době. Cena dále roste, jak je vidět z aktuálního vývoje indexu DŘEVOPAL a je zřetelná i změna orientace dodavatelských firem z prodeje prostorového metru rovnaného na prostorový metr sypaný. To je nepochybně výrobně i dopravně jednodušší (rozvíjí se používání štípacích a balících automatů), z hlediska odběratele je však v řadě případů obtížnější kontrola dodaného množství. Ceny palivového dřeva jsou regionálně velmi diferencované a na trhu se obchoduje i s takovými cenami polínkového dříví, které se např. uživatelům, kteří dřevo používají jako levnější doplněk k hlavnímu vytápění zemním plynem, prostě nevyplatí. Je nepochybně důležité si vybrat takového dodavatele, u kterého si je uživatel jist kvalitou a množstvím dodaného paliva a míti alespoň základní povědomí, kolik energie a za jakou cenu, ve spojení s účinností krbu a kamen, nakupuje. Dřevěné brikety a pelety To samé platí i o dřevěných briketách. Na trhu je velké množství různých druhů dřevěných briket, ne vždy odpovídá kvalita uživatelskému komfortu, který je od briket očekáván. Pokud se ale podaří nakoupit brikety za přijatelnou cenu (většinou je důležité se předzásobit v létě od přímých výrobců nebo dovozců), pak jsou dřevěné brikety s minimální pracností a minimálním znečištěním v okolí topidel, vhodným palivem pro kamna a krby umístěné v jinak pečlivě uklizeném obývacím pokoji. Dřevěné pelety se zatím jako palivo pro krbová kamna uplatňují minimálně. Zde nepochybně, více než cena vytápění, hraje roli komfort automatického topidla s minimálními nároky na obsluhu. Hnědouhelné brikety V současné době jsou na trhu k dispozici německé hnědouhelné brikety za relativně příznivou cenu (v porovnání s briketami dřevěnými). Značná část topidel má hnědouhelné brikety jako doporučené palivo, které je velmi vhodné na udržení žhavého v kamnech přes noc. Hnědé uhlí tříděné Cena hnědého tříděného uhlí roste jen velmi pomalu, nicméně v námi sledovaných topidlech se bude uplatňovat především u starších instalací kamen Petry a starších kuchyňských sporáků. Ostatní paliva: Rostlinné brikety a pelety, rašelinové brikety, papírové brikety, kukuřičná zrna apod. nemají zatím v těchto spalovacích zařízeních ani minimální rozšíření. Pravděpodobně jen ojediněle se bude využívat černé tříděné uhlí ve starších kamnech, byť i některé modely nově prodávaných litinových krbových kamen toto palivo mají jako doporučené. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

6 Vývoj spotřebitelských cen uhlí Vývoj spotřebitelských cen uhlí (maloobchod; tříděné druhy uhlí, koks a brikety; cena v Kč/t vč. daní) Zdroj dat: ČSÚ Černé uhlí Hnědé uhlí Brikety Koks Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 749, , , , , , , , , , , ,8 Hnědé uhlí 3 229, , , , , , , , , , , ,1 Brikety 3 672, , , , , , , , , , , ,3 Koks 9 031, , , , , , , , , , , , Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 413, , , , , , , , , , , ,1 Hnědé uhlí 3 340, , , , , , , , , , , ,8 Brikety 4 063, , , , , , , , , , , ,0 Koks 6 543, , , , , , , , , , , , Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 612, , , , , , , , , ,6 Hnědé uhlí 3 394, , , , , , , , , ,0 Brikety 4 647, , , , , , , , , ,5 Koks 8 567, , , , , , , , , ,1 Zdroj dat: ČSÚ. Ukazatel: Kč/t. Maloodběr, tříděné druhy uhlí a koksu, hnědouhelné brikety. Konečná cena je včetně ekologické daně a DPH. Metodika: Převzatá data. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

7 Odhad vývoje ceny palivového dříví metrové štěpiny (prm) Odhad vývoje ceny palivového dříví - konečné ceny metrové štěpiny (Kč/prm s.k. s DPH; data ČSÚ, dopočet MPO na index DŘEVOPAL 12/2010) Kč s DPH za prm s.k Listnaté Jehličnaté 2006 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Zdroj dat: ČSÚ, dopočet MPO. Ukazatel: Kč za prostorový metr rovnaný s kůrou a DPH. Odhad konečné ceny metrových štěpin. Metodika: Dopočet dle indexu DŘEVOPAL 12/2010. Křivka vyhlazena klouzavým průměrem. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

8 Průměrné ceny palivového dřeva index DŘEVOPAL Průměrné ceny palivového dřeva (konečná cena v Kč za prm nebo prms index DŘEVOPAL) Zdroj dat: MPO Kč/ prm nebo prms Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) prosinec 2010 červen Červen Prosinec Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) 796 Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) Červen Prosinec Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) 893 Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) 900 Zdroj dat: MPO. Ukazatel: Konečná cena v Kč za prm nebo prms včetně DPH, většinou včetně dopravy do km. Metodika: Nově konstruovaný cenový index s plánovanou půlroční periodou. Vzniká jako krajské průměry cen cca 150 vybraných prodejců štípaného palivového dřeva. Krajské průměrné ceny jsou dále váženy nejaktuálnějšími daty o produkci dříví v daném kraji. Kategorie metrové štěpiny neobsahuje kulatinu větších průměrů. V sortimentu polínek cm nebyly zjištěny výrazné rozdíly celkové průměrné ceny obou druhů paliva, proto byly tyto sortimenty sloučeny do jedné kategorie. V případě, že prodejce nabízí oba sortimenty je však průměrná cena 25 cm polínek o 7 % vyšší. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

9 Orientační odhad tuzemských cen dřevěných briket (vývozní ceny) Orientační odhad tuzemských cen dřevěných briket (Kč/t; průměrné tuzemské vývozní ceny včetně DPH navýšené o 10 %) Zdroj dat: ČSÚ; dopočet MPO Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Zdroj dat: ČSÚ; dopočet MPO. Ukazatel: Kč/t. Odhad kolik by stála komodita, pokud by se u nás prodávala za vývozní ceny. Metodika: Převzatá verifikovaná data. Cena FCO hranice České republiky, připočteno DPH. Historická data na přelomu let 2006 a 2007 neodpovídají tehdejší skutečnosti v ČR, novější data lépe popisují současný stav. Zjištěné hodnoty byly dále upraveny na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

10 Orientační odhad cen dřevěných pelet střední hodnoty Orientační odhad tuzemských cen dřevěných pelet - střední hodnoty (Kč/t včetně DPH) Střední hodnoty (z průměrné ceny dodávky v Německu přepočtené na Kč a české DPH a průměrné tuzemské vývozní ceny povýšené o aktuální hodnotu DPH) a následně zvýšené o 10 % Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Zdroj dat: DEPV/Solar Promotion GmbH; ČSÚ; dopočet MPO. Ukazatel: Kč/t. Střední hodnoty z orientačního odhadu rozsahu tuzemských cen. Metodika: Předpoklad při konstrukci tohoto ukazatele je, že vývozní ceny jsou mírně podhodnocené a cena v Německu je maximální hranice, za co se pelety mohou prodávat v tuzemsku. Horní hranice: průměrné ceny dodávky v Německu přepočtené na Kč a české DPH. Dolní hranice: průměrné tuzemské vývozní ceny povýšené o aktuální výši DPH. Střední hodnoty upraveny dále na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

11 5. Teplovodní kotle na tuhá paliva v domácnostech a jejich rozdělení Tuto kapitolu zařazujeme jako doplňující, k pochopení významu ostatních malých spalovacích zařízení v domácnostech. V současné době je trendem nahrazování starších teplovodních kotlů na tuhá paliva modernějšími zařízeními, především na dřevoplyn nebo automatickými kotli na pelety a uhlí. Značná část domácností, po zateplení rodinného domu zjišťuje, že stávající zdroj je předimenzovaný a právě z tohoto důvodu je pravděpodobné, že více budou využívat dříve doplňkový zdroj vytápění krbové vložky a kamna. Komín, zdroj dřeva i zkušenost s jeho zpracováním v těchto případech je k dispozici. Vzhledem k omezeným zdrojům dat byly výpočty zjednodušeny a výsledné hodnoty je nutno brát jako orientační. Vývoj spotřeby tuhých paliv domácnosti (m. j.) (Odhad) Hnědé uhlí tříděné tis. tun Hnědouhelné brikety tis. tun Lignit tříděný tis. tun Černé uhlí tříděné tis. tun Černouhelné kaly tis. tun Koks tis. tun Rašelinové brikety tis. tun Biomasa tis. tun z toho brikety tis. tun z toho pelety tis. tun Mezi roky je spotřeba tuhých paliv ustálená a prakticky dochází k výkyvům způsobeným pouze teplotními rozdíly, případě záměnou dřeva za uhlí a naopak. Stav teplovodních kotlů v domácnostech podle sčítání ENERGO 2004 Šetřením bylo zjištěno cca 620 tis. teplovodních kotlů na tuhá paliva (k roku 2003). Stáří: 75 % kotlů (470 tis.) bylo ve stáří do 15 let ( rok výroby po 1988); 20 % kotlů (120 tis.) bylo ve stáří let (rok výroby ); 5 % kotlů (30 tis.) bylo ve stáří nad 25 let (nejstarší z konce 60. let). Podle počtu prodejů kotlů na dřevoplyn a automatických kotlů bylo provedeno orientační rozdělení. Teplovodní krby (krbová kamna) nebyly uvažovány, neboť ze šetření nelze stanovit, zda jsou používány jako hlavní vytápění a zda jsou zahrnuty do celkového počtu. Hodnota max těchto topidel však nehraje ve výpočtu roli. Zvlášť byly vyčleněny kotle starší 25 let. Teplovodní kotle, kamna a krby V provozu celkem k roku 2003 Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva - uhlí (a pelety) Speciální na dřevo - dřevoplyn Staré kotle (stáří nad 25 let) Celkem Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

12 Prodeje kotlů Dále byly specifikovány roční prodeje kotlů podle typu. Jedná se o celkové prodeje kotlů do 50 kw. Vstupní data APTT, která specifikují prodeje tuzemských výrobců byla pro novější období dopočítána a doplněna. Přesto je třeba počítat, že v kategoriích ocelové, litinové a automatické na pevná je další nezjištěné (značné) množství přímo dováženo především z Polska a Slovenska. Podrobnější data jsou k dispozici od roku 1996, do tohoto roku jsou k dispozici méně podrobná data od roku Rozhodující jsou následující roky; resp. kumulace prodejů: 1988 (15letá životnost k roku 2003); rok 2003 (výše uvedené rozdělení) a rok 2010 (aktuální hodnoty). Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva Speciální na dřevo Automatické na biomasu Celkem tuhá paliva V letech bylo prodáno cca 600 tis. teplovodních kotlů tuto hodnotu je nutno porovnat s výše uvedenými 470 tisíci kotly obdobného stáří v domácnostech. Pokud nepředpokládáme, že v 15letém období nedochází k výměně kotle, znamená to, že 20 % cca 130 tis. kotlů bylo instalováno mimo trvale obývané byty domácnosti. Uvedená data budeme aplikovat na strukturu kotlů v domácnostech z roku Dále předpokládáme, že se struktura vytápění domácností mezi lety razantně nezměnila tedy, že domácnosti masově nepřecházejí mezi vytápěním na tuhá paliva a zcela jiným typem vytápění a naopak. Přesto je nutno specifikovat následující nejistoty: Není znám počet zlikvidovaných kotelen. Z programů podpor SFŽP bylo za léta podpořeno cca kotlů na biomasu (většinou snad s likvidací původního zdroje na vytápění; částečně v novostavbách), z toho v letech cca 5000 kusů. V celkovém vývoji toto nehraje roli a novější instalace jsou v modelu zohledněny. 20 % z prodejů je instalováno mimo domácnosti. 75 % stávajících kotlů je ve stáří do 15 let a 25 % je starších. V novostavbách je ročně instalováno cca hlavních zdrojů na vytápění tuhými palivy (včetně teplovodních krbů a krbových kamen). To odpovídá tis. teplovodním kotlům prodaným za léta 2004 a 2010, což opět nehraje příliš roli. Je stále předpokládána životnost kotle 15 let a je uvažován celkový počet instalovaných teplovodních kotlů cca 620 tis. Prodeje tuhých paliv v letech tento předpoklad potvrzují. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

13 Odhad aktuální struktury teplovodních kotlů v domácnostech Teplovodní kotle, kamna a krby V provozu celkem k roku 2010 Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva - uhlí (a pelety) Speciální na dřevo - dřevoplyn Automatické na pelety (a uhlí) Celkem Závěr: Oproti roku 2003 se snížil počet nejstarších teplovodních kotlů cca o 50 tisíc kusů ve prospěch automatických a dřevoplynových kotlů. Teplovodní kotle obecně jsou dnes v provozu ze 75 % ve stáří do 15 let, tedy cca vyrobené po roce Výsledky zjišťování ENERGO 2004 V rámci šetření ENERGO 2004 byl zjišťován i výskyt sporáků, lokálních topidel a krbů v domácnostech. Je třeba brát v úvahu, že v položce lokální topidla jsou zahrnuta jednak klasická topidla typu Petry, tak krbová kamna. Počet lokálních topidel odpovídá počtu domácností, které tento zdroj vykázaly. U této položky je tedy pravděpodobné, že v případě vytápění např. celého domu pouze lokálními topidly, jsou počty těchto topidel na jednu domácnost vyšší. S níže uvedenou hodnotou kusů je tedy třeba pracovat jako s minimální. Stav malých spalovacích zařízení v domácnostech v roce 2003 podle šetření ENERGO 2004 Používané palivo Pouze dřevo Dřevo i uhlí současně Pouze uhlí Celkem Sporák Lokální topidla Krby (otevřené ohniště) Celkem V této statistice jsou započítány pouze byty určené pro trvalé bydlení. Nejsou zde započítány objekty k rekreaci, kde je právě výskyt těchto malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva značně vysoký. I z tohoto pohledu se jeví jako velmi vysoký počet kuchyňských sporáků - cca domácností stále využívá, z řady důvodů, k vaření dřevo nebo uhlí. U lokálních topidel, kde byla vykázána spotřeba dřeva, bylo zjištěno šetřením následující stáří (k roku 2003): 35 % topidel (43 tis.) bylo ve stáří do 10 let ( rok výroby od 1992); 40 % topidel (49 tis.) bylo ve stáří let (výroba zhruba v 80. letech); 25 % topidel (30 tis.) bylo ve stáří nad 23 let (výroba v 70. letech!). Stáří lokálních topidel na uhlí zjišťováno nebylo, předpokládáme, že se jedná o v průměru starší topidla, než vykázaná topidla spalující také nebo pouze dřevo. U kuchyňských sporáků na dřevo i uhlí bylo zjištěno následující stáří (k roku 2003): 23 % topidel (22 tis.) bylo ve stáří do 10 let ( rok výroby od 1992); 40 % topidel (38 tis.) bylo ve stáří let (výroba zhruba v 80. letech); 37 % topidel (36 tis.) bylo ve stáří nad 23 let (výroba před rokem 1980). Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

14 7. Výsledky zjišťování APTT Asociace podniků topenářské techniky (APTT) připravuje každoročně přehled prodeje kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v České republice v roce V této statistice sleduje tuzemské výrobce a mimo jiné také položku krby na dřevo do výkonu 50 kw. Pod pojmem krby na dřevo se rozumí krbová kamna a krbové vložky. Prodeje krbových vložek a krbových kamen vybraných tuzemských výrobců (dle APTT) Rok Krby na dřevo Ačkoliv statistika APTT nepokrývá všechny tuzemské prodejce, z dlouhodobého hlediska poskytuje mimořádně hodnotnou časovou řadu vývoje prodeje hlavních výrobců krbových vložek a kamen. V roce 2010 byly statistikou APTT sledováni následující výrobci, kteří mají ve své nabídce krbová kamna a krbové vložky. ABX s.r.o., Rumburk HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Rumburk OPOP s.r.o., Valašské Meziříčí ROMOTOP s.r.o., Suchdol nad Odrou OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV, Moravský Písek VERNER, a.s., Červený Kostelec ŽDB GROUP, a.s. VIADRUS, Bohumín Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

15 Tuzemské prodeje krbových vložek a krbových kamen podle statistiky APTT Celní statistika dovozy topidel na pevná paliva Do celní statistiky - Intrastatu se nezahrnují jednotlivé obchodní operace realizované osobami, které nejsou zaregistrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou přijetí pod osvobozujícím prahem (8 mil. Kč pro přijetí). Agregovaná data předmětného kódu celního sazebníku, která jsou k dispozici na webu ČSÚ nelze bez verifikace použít, neboť obsahují např. dovozy zahradních grilů apod. Po odfiltrování těchto dat však celní statistika ČSÚ poskytuje poměrně kvalitní data o dovozech malých spalovacích zařízení pro pevná paliva. Nicméně i zde je nutno počítat s tím, že řada firem z různých důvodů dovozy v celní statistice nevykazuje. Dovozy topidel na tuhá paliva (vyjma kotlů) v roce 2010 podle statistiky zahraničního obchodu Zařízení Dovoz (kusy) Kuchyňské sporáky Kamna Autoři této publikace neměli k dispozici podrobnou databázi celní statistiky pro předcházející období, nicméně z agregovaných dat a znalostí podrobné databáze roku 2010 lze dovodit následující orientační hodnoty dovozů kamen v letech Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

16 Orientační hodnoty dovozu topidel na tuhá paliva (vyjma kotlů) Rok Kamna na tuhá paliva (kusy) * * pouze vybrané země, celkové dovozy vykázané dle ČSÚ jsou kusů Orientační odhad dovozu krbových vložek a krbových kamen Ačkoliv jsou hodnoty uvedené v tabulce skutečně jen orientační, potvrzují skutečnost, že dovozy krbových kamen a krbových vložek jsou masivní a dlouhodobé. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

17 Struktura dovozů nabídka zahraničních výrobků je vskutku pestrá a umožňuje výběr od nejjednodušších velmi levných zařízení až po atypická spalovací zařízení s cenou mnohonásobně vyšší. Kuchyňské sporáky jsou dováženy především ze Srbska a Slovenska, v menší míře i z Itálie a z Bulharska a dalších zemí. Krbová kamna a krbové vložky jsou dováženy ze široké škály zemí. Rozhodující podíl tvoří dovozy ze Slovenska, Srbska, Bulharska, Maďarska, Norska, Itálie, přes řadu dalších zemí až k těm nejvzdálenějším jako je na jedné straně Kanada a na straně druhé Čína a Indie. Lázeňská kamna jsou v menší míře dovážena z Německa a Itálie. Vývozní statistika. Ačkoliv vývozní statistika a tedy prakticky celkový objem produkce tuzemských firem není předmětem této statistiky, je třeba ji brát při odhadu celkové tuzemské dodávky v úvahu. Vývozy vybraných tuzemských výrobců podle APTT činily v roce 2010 celkem kusů. Tuto hodnotu potvrzuje i celní statistika, nicméně v ČR existuje i řada dalších výrobců, kteří se orientují na zahraniční trh, někteří prakticky ze 100 % výroby. Tyto vývozy tuzemských výrobců byly při přípravě této statistiky brány v úvahu. Stejně tak bylo bráno v úvahu, že některé firmy realizují reexporty dovezených zařízení. Nezapočten byl pouze vývoz některých obchodních firem (nikoliv výrobních) nabízejících převážně tuzemské výrobky. Tento nezapočtený vývoz cca 900 kusů (převážně krbových kamen) nehraje vcelku roli, nicméně o něj by měla být snížena tuzemská dodávka. Celkové vývozy krbových vložek a kamen tak podle celní statistiky dosáhly v roce 2010 hodnoty kusů. 9. Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ Od roku 2010 je k dispozici statistika rozdělení zdrojů vytápění v nově kolaudovaných bytech. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu kolaudovaných bytů bylo dřevo jako palivo pro vedlejší vytápění využíváno v bytech. V drtivé většině se bude jednat o krbová kamna a krby. Pouze v případě kombinace hlavního vytápění na uhlí a vedlejšího na dřevo se bude z části jednat o spalování druhého paliva v automatickém kotli (tedy max kotlů / krbů). Oproti tomu krbovými kamny na pelety, jako druhým tepelným zdrojem bylo vybavenou pouze 83 kolaudovaných bytů. Lze tedy konstatovat, že v nově kolaudovaných bytech bylo v roce 2010 instalováno 7-8 tisíc nových krbových kamen či krbových vložek. Při porovnání hlavního a vedlejšího vytápění můžeme konstatovat, že nejvíce krbových kamen a krbů je instalováno u hlavního vytápění plynem (4 146) a elektřinou (1 656). Celkem 415 instalací je jako doplněk k hlavnímu kotli pravděpodobně na dřevoplyn a do budoucna bude nepochybně rostoucí počet doplňkového vytápění biomasou k tepelnému čerpadlu (306). Krbová kamna na pelety byla ponejvíce instalována jako doplněk k vytápění elektřinou (42). Jakkoliv jsou data zjištěná v této statistice obtížně interpretovatelná, v dlouhodobém horizontu budou sloužit jako přesný indikátor změny poptávky po různých typech vytápění. Důležité je potvrzení obecně předpokládané skutečnosti o značném rozšíření krbových kamen a krbů v novostavbách rodinných domů. V roce 2010 je mělo 40 % novostaveb rodinných domů již v době kolaudace. Je nepochybné, že další kamna a krby si majitelé budou instalovat později. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

18 Počet bytů kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění Palivo pro hlavní vytápění Palivo pro vedlejší vytápění RD BD Celkem RD BD celkem Celkem Dřevo, dřevěné brikety Dřevěné a rostlinné pelety Celkem vytápění biomasou Celkem nových bytů Počet bytů v rodinných domech kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění Vedlejší vytápění Hlavní vytápění Dřevo Pelety Celkem biomasa Zemní plyn Elektřina (Uhlí) (997) (5) (1 002) Dřevo Tepelné čerpadlo Pelety Ostatní Celkem Krbová kamna a krbové vložky v žádostech o státní podporu Krbová kamna a krbové vložky se poprvé objevily v žádostech o podporu ze SFŽP v roce 2009 (Státní program). Po otevření programu Zelená úsporám a zaevidování teplovodních krbových kamen a vložek do SVT následoval masivní příliv žádostí, který se hlavně u krbových kamen na pelety odrazil i v poptávce po tomto výrobku. Roky realizace (především pro léta 2010 a 2011) je nutno brát jen jako orientační, neboť skutečný termín realizace nebyl autorům této publikace k dispozici. Přehled žádostí o podporu podle předpokládaného roku instalace a technologie Rok realizace Krbové vložky na dřevo Krbové vložky na pelety Krbová kamna na dřevo Krbová kamna na pelety Celkem Celkem Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

19 11. Metodika statistického šetření MPO Vlastní statistické šetření MPO a následné zpracování dat bylo rozděleno do několika kroků. Byly připraveny dvě verze dotazníků část A pro dovozce a výrobce krbových kamen, vložek a ostatních průmyslově vyráběných spalovacích zařízení. Část B se zaměřila na individuálně zhotovená spalovací zařízení. Vlastní statistické šetření dotazníkem A bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek malých spalovacích zařízení na český trh v roce Nebyla tedy sledována celková výroba v ČR ani vývozy. Pojem dodávka na trh je hrubý odhad kategorie instalováno, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací. Sledován byl počet kusů dodaných zařízení v subkategoriích celkem a teplovodní. Vykazovala se zařízení, která jsou svým výkonem a zaměřením vhodná pro instalaci do domácností. Jako krbová kamna se vykazovaly i interiérové kotle se zasklením. Zařízení na kukuřici atp. se vykazují v rámci kamen na pelety. Byly stanoveny následující kategorie hotových výrobků: Krbové a kamnové vložky na dřevo a brikety Krbové a kamnové vložky na pelety Krbová kamna na dřevo a brikety Krbová kamna na pelety Kombinovaná krbová kamna na pelety a dřevo Kuchyňské sporáky na pevná paliva Lázeňská kamna Ostatní kamna Při šetření za rok 2010 bylo dotazníkem A osloveno 103 firem. Šetření se zúčastnilo 33 firem, ostatní na dotazník nereagovaly. Šetření se pro rok 2010 zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí). ABX, s.r.o. BANADOR, s.r.o. BRABENEC spol. s r.o. CZECH PELLETS s.r.o. DRAGON JH s.r.o. ECOFLAME, MICHAL NEJEZCHLEB HAAS + SOHN Rukov s r.o. HAKR Trade s.r.o. Hark s.r.o. HB FIRE CZ, s. r. o. HS Flamingo s.r.o. Ing. Robert Szubinski KOVO NOVÁK Jan Novák Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. KOVOTHERM spol.s.r.o. KVS EKODIVIZE a.s. LS KAMNA s.r.o. Mars Svratka a.s MBTerm-krby s.r.o. NOVAPACK s.r.o. OPOP spol. s r. o. PEWAG Autocentrum, s.r.o. Quadriga Praha, s.r.o. Rioni, spol. s r. o. ROMOTOP spol. s r. o. Scandique spol. s r.o. SEMACO s.r.o. STEKO spol. s r.o. Školní zemědělský podnik Nový Jičín TEMR - HOŘÁK s.r.o. VERNER a.s. VYSOČANKA spol. s r.o. Zambelli - technik, spol. s r. o. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

20 Zjištěné hodnoty byly doplněny daty celní statistiky ČSÚ, produkční statistiky ČSÚ a daty o podporách SFŽP. Pokud nebyly informace dostačující, byl proveden odborný odhad. Pro zhodnocení vypovídací schopnosti níže uvedené tabulky je třeba uvést následující hodnoty. Z celkového počtu odhadu více jak 80 tisíc topidel bylo cca 50 % počtu zjištěno přímo z dotazníků, které obsahovaly i podrobnou strukturu topidel. Dalších 45 % z celkového počtu bylo zjištěno z dat celní a produkční statistiky, kde ovšem chybí rozdělení na jednotlivé typy zařízení (vyjma kuchyňských sporáků). Zde bylo třeba topidla rozdělit odborným odhadem podle nabízeného sortimentu. Celkově tedy 95 % odhadu celkového počtu je statisticky podchyceno. Pouze 5 % z celkového počtu bylo zcela odhadováno, přičemž se jedná o odhad minimální. Tento odhad celkové dodávky a rozdělení sortimentu je tedy nutno brát s rezervou. Zlepšení všech provedených odhadů lze provést pouze jednou cestou a tím bude vyšší účast firem v dobrovolném šetření. Na druhou stranu je třeba předpokládat, že s rostoucím počtem dovozních firem bude přibývat i těch, které se dobrovolného šetření nebudou účastnit, nebo v případě minimálních dovozů nebudou vyplňovat celní statistiku. V případě zatím okrajového sortimentu (typicky krbová kamna na pelety) dováženým větším množstvím firem pak budou data zkreslena, resp. podhodnocena. V případě klasického sortimentu (krbová kamna, vložky), kde je hlavní část dovozů realizována ve větších počtech, resp. dodávka je krytá tuzemskou výrobou, bude tato chyba minimální. Při šetření za rok 2010 bylo dotazníkem B, po dohodě se zástupci Cechu kamnářů České republiky, osloveno cca 180 členů cechu. Šetření tedy bylo zaměřeno na realizační firmy a osoby, přičemž se neuváděly realizace zahradních krbů, grilů a udíren. Šetření se však zúčastnilo pouze 18 firem (z toho dvě firmy se stavbou zdrojů na tuhá paliva nezabývaly), ostatní na dotazník bohužel nereagovaly. U kamnářských prací pak byly sledovány následující kategorie: Stavěná krbová a kamnová topeniště individuální (šamot. cihly, plátky ) Stavěná krbová a kamnová topeniště z prefabrikovaných komponentů Stavěná sporáková topeniště Ostatní topeniště V případě stavěných topenišť z prefabrikovaných komponentů dochází k duplicitě šetření s odpovídající kategorií krbových a kamnových vložek. Tato duplicita je následně z logiky šetření eliminována. V příloze této zprávy přikládáme dotazníky pro 2011 a rádi bychom, pokud je využijí i firmy, které nebudou během dalšího šetření na jaře 2012 osloveny. Pro rok 2012 byla plánována další úprava dotazníku A (např. rozdělení krbových a kamnových vložek), vzhledem k nedostatečné návratnosti však toto zatím realizováno nebylo. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování za léta 2010 2013 leden 2015 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 2. Úvod 3.

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování pro rok 2011 březen 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Historický

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Kamna, krbové vložky, sporáky a teplovodní kotle Výsledky statistických zjišťování za léta 2010 2014 únor 2016 Oddělení analýz a datové

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k prosinci 21 leden 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Solární kolektory v roce 2006

Solární kolektory v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Solární kolektory v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2006 Mezinárodní srovnání srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

Spotřeba biomasy v domácnostech

Spotřeba biomasy v domácnostech Obnovitelné zdroje energie Spotřeba biomasy v domácnostech Dopracování dat ze šetření ČSÚ ENERGO 2004 Metodika meziročních odhadů Odhad spotřeby pro léta 2003 2005 červenec 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tepelná čerpadla v roce 2011

Tepelná čerpadla v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Nová Kotlíková dotace

Nová Kotlíková dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nová Kotlíková dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

Brikety a pelety v roce 2011

Brikety a pelety v roce 2011 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2011 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné....... 4 4. Pelety

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Tepelná čerpadla v roce 2010

Tepelná čerpadla v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování Květen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt

Více

Nové Kotlíkové dotace

Nové Kotlíkové dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nové Kotlíkové dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

Brikety a pelety v roce 2010

Brikety a pelety v roce 2010 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2010 Výsledky statistických zjišťování srpen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné.......

Více

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu E1 E1VO terciální terciální externí externí E1* Výkon nom./max. Výkon do vody nom./max. Externí E1VO* 3-11 - 2-8 - 20l 150 mm 10 Pa 850 mm 901 mm 466 mm 466 mm 467 mm 433 mm 114 kg 117 kg horní / zadní

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

VERNER udává směr vývoje v ČR

VERNER udává směr vývoje v ČR EXPERT NA TEPLO společnost VERNER přední český výrobce kotlů na biomasu vlastní konstrukce a vývoj moderní výroba EN ISO 9001:2008 tradice a zkušenost -18 let na trhu export do celého světa komfortní obsluha

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí Státní fond životního prostředí 27.3.2008 ENERGETICKÉ AUDITY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU, Brno Ing. Monika Špačková, SFŽP ČR Přílohy II pro rok 2008 Podepsány ministrem ŽP 20.3.2008 Platné ode dne

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Výsledky statistického zjišťování říjen 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Vážený zákazníku, otevíráte katalog firmy KVS EKODIVIZE a.s., která se mimo jiné zabývá výrobou spotřebičů na pevná paliva. Vyrábíme široký sortiment sporáků,

Více

Pokyny k vyplnění aplikace VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ

Pokyny k vyplnění aplikace VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ a VŠB-TUO VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM Pokyny k vyplnění aplikace VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ Dle Základních pravidel

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 9.11. 10.11.2011 hotel Mesit, Horní Bečva - 1 - O projektu doba řešení 2009-2011 2011 evropská územní spolupráce,

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Technologické trendy při p

Technologické trendy při p Technologické trendy při p vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn,, Blansko - 1 - Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 3.11.

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM SPOLEČNÝ PROJEKT OVĚŘENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů

Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů Kotle na pelety s hořákem A70 Spalování biomasy Ekologické spalování přírodních zdrojů... myslete ekonomicky i ekologicky! 5 základních důvodů proč si zvolit hořák A70 Až 60% státní dotace Sledujte aktuální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013.

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny ceníky výrobků vydané před 1.1.2013. Krbová kamna VERNER 6/0 Krbová kamna VERNER 6/0 s možností obsluhy z jiné místnosti. Tato krbová kamna jsou ideálním hlavním i doplňkovým topidlem v objektech vytápěných elektřinou nebo plynem jejich dodatečná

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Brikety a pelety v roce 2013

Brikety a pelety v roce 2013 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2013 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2014 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika statistiky. 3 3. Pelety dřevěné........

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM

PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM krby a PELETOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ KAMNA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMÁTOREM Z 8-12 CENTRO PELET Z Peletová krbová kamna bez nutnosti komínu, s přívodem čerstvého vzduchu a odvodu spalin přes

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx)

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx) Otázky a odpovědi k vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 Snížení emisí z lokálního domácností aneb Podmínky Kotlíkové dotace 2015 ve zkratce 1. Čeho se podpora týká?

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Vývoj topidel spalování dřeva

Vývoj topidel spalování dřeva Vývoj topidel spalování dřeva Podmínky spalování 1. Hořlavý materiál 2. Zápalná teplota 3. Přístup vzduchu kyslík ( 0₂ ) 1. Hořlavý materiál Je palivo, které při hoření uvolňuje teplo Pro klasická topidla

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Dobré české krbové vložky

Dobré české krbové vložky Dobré české krbové vložky Tato řada teplovzdušných krbových vložek z naší nabídky s označením B splňuje nejpřísnější mezinárodní normy které tyto vložky řadí mezi velmi úsporné a čisté. Tyto vložky se

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Ceník spotřebičů na pevná paliva platný od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. KVS EKODIVIZE a.s. závod Dvorce Opavská 272 793 68 Dvorce

Ceník spotřebičů na pevná paliva platný od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016. KVS EKODIVIZE a.s. závod Dvorce Opavská 272 793 68 Dvorce Ceník spotřebičů na pevná paliva platný od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016 Sporáky str. 2 6 Sporáky s výměníkem str. 3 a 5 Kamna str. 7 8 Ochlazovací panel str. 9 Vestavný systém (topeniště, trouba) str. 10

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK /2014 Sp. zn.: S-JMK /2012 ORR Vyřizuje: Ing. Jiří Michna

Více

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER

Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER EXPERT NA TEPLO Zkušenosti našich zákazníků s interiérovým kotlem VERNER Návštěva v Podkrkonoší 3.10.2011 Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Plzeňský kraj. 3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7.

Plzeňský kraj. 3. Název programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech. 4. Jméno žadatele 5. Příjmení žadatele 6. Číslo OP 7. Žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1 v rámci dotačního programu Pořízení ekologického vytápění v domácnostech Zařazení žádosti do programu 1.

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Obnovitelné zdroje energie a energeticky využívané odpady v roce 2004

Obnovitelné zdroje energie a energeticky využívané odpady v roce 2004 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie a energeticky využívané odpady v roce 2004 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2004 červenec 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více