Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti"

Transkript

1 Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování pro rok 2010 listopad 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky

2 Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Historický vývoj 4 4. Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti 5 5. Teplovodní kotle na tuhá paliva v domácnostech a jejich rozdělení Výsledky zjišťování ENERGO Výsledky zjišťování APTT Celní statistika dovozy topidel na pevná paliva Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ Krbová kamna a krbové vložky v žádostech o státní podporu Metodika statistického šetření MPO Výsledky statistického šetření za rok Závěr Prameny Příloha 23 Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha, Tel.: v: 21-11/01 Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

3 1. Abstrakt V roce 2010 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 24 tisíc krbových a kamnových vložek, 50 tisíc krbových kamen, necelých 5 tisíc kuchyňských sporáků a přes 1 tisíc kamen lázeňských. Zhruba 50 % těchto zařízení je z dovozu. Teplovodními výměníky je osazeno % prodaných topidel. Více jak 40 % novostaveb rodinných domků je již v době kolaudace vybaveno těmito zdroji na vytápění. Stavěných krbových a kamnových topenišť a kuchyňských sporáků bylo vystavěno nejméně Celkově bylo za posledních 20 let dodáno přes 700 tisíc krbových vložek a krbových kamen, z toho bylo tisíc teplovodních zařízení. 2. Úvod Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci. Je potěšující, že reakce oslovených firem (tedy těch, které na šetření spolupracovaly) byla většinou velmi pozitivní, s tím, že tyto informace jsou pro ně velmi potřebné. Na druhou stranu řada firem přislíbila účast při šetření a následně již nereagovala ani na opakované urgence. Bohužel zklamáním je nedostatečná účast kamnářských firem. Účelem této statistiky je poskytnout nezávislé a objektivní informace o trhu firmám v tomto oboru podnikajícím (stejně jako v případě obdobných statistik solárních kolektorů a tepelných čerpadel), odborné i laické veřejnosti. Zjištěné hodnoty jsou pak důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. V případě jakékoliv státní regulace těchto zdrojů vytápění je třeba si uvědomit, že se tato dotkne prakticky všech občanů ČR ať už tato zařízení přímo využívají v trvale obydlených bytech, nebo je využívají na chatách a chalupách, nebo jsou prostými návštěvníky rekreačních středisek, penzionů či restaurací atp. Na druhou stranu při stále rostoucím počtu těchto zařízení roste zatížení životního prostředí a je především na provozovatelích samotných, jakým způsobem v těchto zařízeních topí. Analogií je stav v Německu, kde masivní rozšíření krbových kamen na dřevo (ve velkém prodávaných za příhodnou cenu v kutilských obchodních řetězcích) přineslo změnu legislativy (omezení produkce prachových částic) a neustálý tlak na ceny a objem dodávky tvrdého palivového dřeva. Termín zpracování se opozdil z řady důvodů, nicméně oddělení surovinové a energetické statistiky hodlá toto šetření opakovat pravidelně každý rok, přičemž časově limitující bude pouze termín zpracování produkční statistiky ČSÚ, který je v červenci. Dotazníky na jednotlivé firmy budou zasílány vždy na jaře, v tomto termínu jsou k dispozici i data zahraničního obchodu a o něco později i data o vytápění v novostavbách. Velmi děkujeme za spolupráci Asociaci podniků topenářské techniky (pan Josef Žďárský; paní Jarmila Kočí), Cechu kamnářů ČR (Bc. Jan Temr; Ing. Rita Halbrštátová) a firmám a živnostníkům, kteří se šetření zúčastnili. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

4 3. Historický vývoj Malá spalovací zařízení na pevná paliva (krbová kamna; stáložárná kamna; krby; stavěná kachlová kamna apod.) se vedle teplovodních kotlů stále častěji uplatňují při vytápění našich domácností a to nejen jako doplňkový zdroj, nýbrž i jako zdroj hlavní. Z historického hlediska jde o návrat k dávné historii, kdy tento typ zdrojů byl prakticky jedinou využívanou technologií pro vytápění. Rozkvět těchto topidel spadá do druhé poloviny devatenáctého a první poloviny století dvacátého. Vedle stavěných kachlových kamen a sporáků, typických pro venkovské stavby, se kamna začala vyrábět průmyslově. Do otevřených krbů byla pro zvýšení účinnosti instalována nová topidla kamna, tedy od toho i název krbová kamna později rozšířený na všechna podobná topidla. Kuchyňské sporáky, přenosná kachlová, později litinová nebo levnější ocelová kamna se stala standardní výbavou městských domácností. Od poloviny 19. století se z nedostatkového palivového dřeva přecházelo masově na tříděné uhlí a později i uhelné brikety. V meziválečném období bylo nabízeno množství různých topidel, mnohdy z hlediska techniky spalování na vyšší úrovni, než velká část topidel z posledního čtvrtletí 20. století. Mnoho starých kamen z tohoto období je stále funkčních. Po druhé světové válce došlo s rozvojem CZT, plynofikace a nástupem socialismu k omezení rozmanitosti výroby a užívání lokálních topidel. Nabídka se omezila na několik typů zařízení typu kamen Petry. Značně rozšířené byly například výrobky slovenského podniku Kovosmalt Fiľakovo n.p. (Club, Zoraterm ). S nástupem normalizace, svépomocné stavby rodinných domků a rozvoje chataření a chalupářství, došlo k růstu obliby stavby otevřených krbů. Počátkem 90. let 20. století nastává opět rozvoj využívání krbů a krbových kamen, který trvá dodnes. Nejprve byly stávající otevřené krby opatřovány dvířky pro zvýšení účinnosti, současně byla však zahájena výroba i dovozy vložek i kamen. První výrobky byly však z dnešního pohledu jednoduché a nepříliš estetické, což bylo zapříčiněno nedostatkem vhodných výrobních technologií. Tato doba je však dnes již dávno pryč a vývoj se dnes orientuje na ekologii spalování, používání nových materiálů a vysokou estetiku. Pro návrhy topenišť krbových kamen je používáno složitých matematických modelů, velká pozornost je věnována přívodům spalovacího vzduchu i samotné cestě spalin. S rozvojem nízkoenergetické výstavby jsou uplatňovány daleko více akumulační materiály, pro optimalizaci hoření je nabízena automatická regulace založená na sledování teploty spalin. Renesanci prožívá individuální stavba kachlových kamen a sporáků. Na druhou stranu je možno koupit i průmyslově vyráběná kamna, která jsou velmi jednoduchá a z toho důvodu i velmi levná, se kterými však bude mít uživatel více práce než užitku. Nicméně lze s uspokojením konstatovat, že rozhodující část dodaných topidel je kvalitní tuzemské i zahraniční provenience. Jak již bylo řečeno, nyní závisí především na provozovatelích, jakým způsobem moderní technologie spalování dokáží efektivně a ekologicky využít. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

5 4. Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti Vzhledem k tomu, že větší část krbů, krbových kamen a ostatních lokálních topidel na pevná paliva je v domácnostech instalována hlavně z důvodu ušetření nákladů na vytápění, zařazujeme do této statistiky i kapitolu o vývoji cen pevných paliv pro maloodběr. Palivové dřevo Palivové dřevo je rozhodujícím palivem v malých spalovacích zařízeních jako jsou krbová kamna a krby. Je jisté, že značná část spotřebitelů má možnost si toto palivo opatřit na venkově samovýrobou, či samosběrem. Jak poroste obliba přitápění dřevem např. v příměstských aglomeracích, budou však uživatelé stále více odkázáni na nákup tohoto paliva od výrobců a distributorů. Cena palivového dřeva v uplynulých letech dramaticky vzrostla, z 200 Kč v roce 1993 na Kč za prostorový rovnaný metr metrových tvrdých štěpin v současné době. Cena dále roste, jak je vidět z aktuálního vývoje indexu DŘEVOPAL a je zřetelná i změna orientace dodavatelských firem z prodeje prostorového metru rovnaného na prostorový metr sypaný. To je nepochybně výrobně i dopravně jednodušší (rozvíjí se používání štípacích a balících automatů), z hlediska odběratele je však v řadě případů obtížnější kontrola dodaného množství. Ceny palivového dřeva jsou regionálně velmi diferencované a na trhu se obchoduje i s takovými cenami polínkového dříví, které se např. uživatelům, kteří dřevo používají jako levnější doplněk k hlavnímu vytápění zemním plynem, prostě nevyplatí. Je nepochybně důležité si vybrat takového dodavatele, u kterého si je uživatel jist kvalitou a množstvím dodaného paliva a míti alespoň základní povědomí, kolik energie a za jakou cenu, ve spojení s účinností krbu a kamen, nakupuje. Dřevěné brikety a pelety To samé platí i o dřevěných briketách. Na trhu je velké množství různých druhů dřevěných briket, ne vždy odpovídá kvalita uživatelskému komfortu, který je od briket očekáván. Pokud se ale podaří nakoupit brikety za přijatelnou cenu (většinou je důležité se předzásobit v létě od přímých výrobců nebo dovozců), pak jsou dřevěné brikety s minimální pracností a minimálním znečištěním v okolí topidel, vhodným palivem pro kamna a krby umístěné v jinak pečlivě uklizeném obývacím pokoji. Dřevěné pelety se zatím jako palivo pro krbová kamna uplatňují minimálně. Zde nepochybně, více než cena vytápění, hraje roli komfort automatického topidla s minimálními nároky na obsluhu. Hnědouhelné brikety V současné době jsou na trhu k dispozici německé hnědouhelné brikety za relativně příznivou cenu (v porovnání s briketami dřevěnými). Značná část topidel má hnědouhelné brikety jako doporučené palivo, které je velmi vhodné na udržení žhavého v kamnech přes noc. Hnědé uhlí tříděné Cena hnědého tříděného uhlí roste jen velmi pomalu, nicméně v námi sledovaných topidlech se bude uplatňovat především u starších instalací kamen Petry a starších kuchyňských sporáků. Ostatní paliva: Rostlinné brikety a pelety, rašelinové brikety, papírové brikety, kukuřičná zrna apod. nemají zatím v těchto spalovacích zařízeních ani minimální rozšíření. Pravděpodobně jen ojediněle se bude využívat černé tříděné uhlí ve starších kamnech, byť i některé modely nově prodávaných litinových krbových kamen toto palivo mají jako doporučené. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

6 Vývoj spotřebitelských cen uhlí Vývoj spotřebitelských cen uhlí (maloobchod; tříděné druhy uhlí, koks a brikety; cena v Kč/t vč. daní) Zdroj dat: ČSÚ Černé uhlí Hnědé uhlí Brikety Koks Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 749, , , , , , , , , , , ,8 Hnědé uhlí 3 229, , , , , , , , , , , ,1 Brikety 3 672, , , , , , , , , , , ,3 Koks 9 031, , , , , , , , , , , , Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 413, , , , , , , , , , , ,1 Hnědé uhlí 3 340, , , , , , , , , , , ,8 Brikety 4 063, , , , , , , , , , , ,0 Koks 6 543, , , , , , , , , , , , Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Černé uhlí 5 612, , , , , , , , , ,6 Hnědé uhlí 3 394, , , , , , , , , ,0 Brikety 4 647, , , , , , , , , ,5 Koks 8 567, , , , , , , , , ,1 Zdroj dat: ČSÚ. Ukazatel: Kč/t. Maloodběr, tříděné druhy uhlí a koksu, hnědouhelné brikety. Konečná cena je včetně ekologické daně a DPH. Metodika: Převzatá data. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

7 Odhad vývoje ceny palivového dříví metrové štěpiny (prm) Odhad vývoje ceny palivového dříví - konečné ceny metrové štěpiny (Kč/prm s.k. s DPH; data ČSÚ, dopočet MPO na index DŘEVOPAL 12/2010) Kč s DPH za prm s.k Listnaté Jehličnaté 2006 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Jehličnaté Listnaté Zdroj dat: ČSÚ, dopočet MPO. Ukazatel: Kč za prostorový metr rovnaný s kůrou a DPH. Odhad konečné ceny metrových štěpin. Metodika: Dopočet dle indexu DŘEVOPAL 12/2010. Křivka vyhlazena klouzavým průměrem. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

8 Průměrné ceny palivového dřeva index DŘEVOPAL Průměrné ceny palivového dřeva (konečná cena v Kč za prm nebo prms index DŘEVOPAL) Zdroj dat: MPO Kč/ prm nebo prms Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) prosinec 2010 červen Červen Prosinec Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) 796 Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) Červen Prosinec Tvrdé metrové štěpiny rovnané (prm) Tvrdá polínka cm rovnaná (prm) Tvrdá polínka cm sypaná (prms) Měkké metrové štěpiny rovnané (prm) 893 Měkká polínka cm rovnaná (prm) Měkká polínka cm sypaná (prms) 900 Zdroj dat: MPO. Ukazatel: Konečná cena v Kč za prm nebo prms včetně DPH, většinou včetně dopravy do km. Metodika: Nově konstruovaný cenový index s plánovanou půlroční periodou. Vzniká jako krajské průměry cen cca 150 vybraných prodejců štípaného palivového dřeva. Krajské průměrné ceny jsou dále váženy nejaktuálnějšími daty o produkci dříví v daném kraji. Kategorie metrové štěpiny neobsahuje kulatinu větších průměrů. V sortimentu polínek cm nebyly zjištěny výrazné rozdíly celkové průměrné ceny obou druhů paliva, proto byly tyto sortimenty sloučeny do jedné kategorie. V případě, že prodejce nabízí oba sortimenty je však průměrná cena 25 cm polínek o 7 % vyšší. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

9 Orientační odhad tuzemských cen dřevěných briket (vývozní ceny) Orientační odhad tuzemských cen dřevěných briket (Kč/t; průměrné tuzemské vývozní ceny včetně DPH navýšené o 10 %) Zdroj dat: ČSÚ; dopočet MPO Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Brikety Zdroj dat: ČSÚ; dopočet MPO. Ukazatel: Kč/t. Odhad kolik by stála komodita, pokud by se u nás prodávala za vývozní ceny. Metodika: Převzatá verifikovaná data. Cena FCO hranice České republiky, připočteno DPH. Historická data na přelomu let 2006 a 2007 neodpovídají tehdejší skutečnosti v ČR, novější data lépe popisují současný stav. Zjištěné hodnoty byly dále upraveny na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

10 Orientační odhad cen dřevěných pelet střední hodnoty Orientační odhad tuzemských cen dřevěných pelet - střední hodnoty (Kč/t včetně DPH) Střední hodnoty (z průměrné ceny dodávky v Německu přepočtené na Kč a české DPH a průměrné tuzemské vývozní ceny povýšené o aktuální hodnotu DPH) a následně zvýšené o 10 % Kč/t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Pelety Zdroj dat: DEPV/Solar Promotion GmbH; ČSÚ; dopočet MPO. Ukazatel: Kč/t. Střední hodnoty z orientačního odhadu rozsahu tuzemských cen. Metodika: Předpoklad při konstrukci tohoto ukazatele je, že vývozní ceny jsou mírně podhodnocené a cena v Německu je maximální hranice, za co se pelety mohou prodávat v tuzemsku. Horní hranice: průměrné ceny dodávky v Německu přepočtené na Kč a české DPH. Dolní hranice: průměrné tuzemské vývozní ceny povýšené o aktuální výši DPH. Střední hodnoty upraveny dále na základě informací odborných kruhů o 10 % směrem nahoru. Aktuální hodnoty by tak měly odpovídat skutečnosti. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

11 5. Teplovodní kotle na tuhá paliva v domácnostech a jejich rozdělení Tuto kapitolu zařazujeme jako doplňující, k pochopení významu ostatních malých spalovacích zařízení v domácnostech. V současné době je trendem nahrazování starších teplovodních kotlů na tuhá paliva modernějšími zařízeními, především na dřevoplyn nebo automatickými kotli na pelety a uhlí. Značná část domácností, po zateplení rodinného domu zjišťuje, že stávající zdroj je předimenzovaný a právě z tohoto důvodu je pravděpodobné, že více budou využívat dříve doplňkový zdroj vytápění krbové vložky a kamna. Komín, zdroj dřeva i zkušenost s jeho zpracováním v těchto případech je k dispozici. Vzhledem k omezeným zdrojům dat byly výpočty zjednodušeny a výsledné hodnoty je nutno brát jako orientační. Vývoj spotřeby tuhých paliv domácnosti (m. j.) (Odhad) Hnědé uhlí tříděné tis. tun Hnědouhelné brikety tis. tun Lignit tříděný tis. tun Černé uhlí tříděné tis. tun Černouhelné kaly tis. tun Koks tis. tun Rašelinové brikety tis. tun Biomasa tis. tun z toho brikety tis. tun z toho pelety tis. tun Mezi roky je spotřeba tuhých paliv ustálená a prakticky dochází k výkyvům způsobeným pouze teplotními rozdíly, případě záměnou dřeva za uhlí a naopak. Stav teplovodních kotlů v domácnostech podle sčítání ENERGO 2004 Šetřením bylo zjištěno cca 620 tis. teplovodních kotlů na tuhá paliva (k roku 2003). Stáří: 75 % kotlů (470 tis.) bylo ve stáří do 15 let ( rok výroby po 1988); 20 % kotlů (120 tis.) bylo ve stáří let (rok výroby ); 5 % kotlů (30 tis.) bylo ve stáří nad 25 let (nejstarší z konce 60. let). Podle počtu prodejů kotlů na dřevoplyn a automatických kotlů bylo provedeno orientační rozdělení. Teplovodní krby (krbová kamna) nebyly uvažovány, neboť ze šetření nelze stanovit, zda jsou používány jako hlavní vytápění a zda jsou zahrnuty do celkového počtu. Hodnota max těchto topidel však nehraje ve výpočtu roli. Zvlášť byly vyčleněny kotle starší 25 let. Teplovodní kotle, kamna a krby V provozu celkem k roku 2003 Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva - uhlí (a pelety) Speciální na dřevo - dřevoplyn Staré kotle (stáří nad 25 let) Celkem Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

12 Prodeje kotlů Dále byly specifikovány roční prodeje kotlů podle typu. Jedná se o celkové prodeje kotlů do 50 kw. Vstupní data APTT, která specifikují prodeje tuzemských výrobců byla pro novější období dopočítána a doplněna. Přesto je třeba počítat, že v kategoriích ocelové, litinové a automatické na pevná je další nezjištěné (značné) množství přímo dováženo především z Polska a Slovenska. Podrobnější data jsou k dispozici od roku 1996, do tohoto roku jsou k dispozici méně podrobná data od roku Rozhodující jsou následující roky; resp. kumulace prodejů: 1988 (15letá životnost k roku 2003); rok 2003 (výše uvedené rozdělení) a rok 2010 (aktuální hodnoty). Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva Speciální na dřevo Automatické na biomasu Celkem tuhá paliva V letech bylo prodáno cca 600 tis. teplovodních kotlů tuto hodnotu je nutno porovnat s výše uvedenými 470 tisíci kotly obdobného stáří v domácnostech. Pokud nepředpokládáme, že v 15letém období nedochází k výměně kotle, znamená to, že 20 % cca 130 tis. kotlů bylo instalováno mimo trvale obývané byty domácnosti. Uvedená data budeme aplikovat na strukturu kotlů v domácnostech z roku Dále předpokládáme, že se struktura vytápění domácností mezi lety razantně nezměnila tedy, že domácnosti masově nepřecházejí mezi vytápěním na tuhá paliva a zcela jiným typem vytápění a naopak. Přesto je nutno specifikovat následující nejistoty: Není znám počet zlikvidovaných kotelen. Z programů podpor SFŽP bylo za léta podpořeno cca kotlů na biomasu (většinou snad s likvidací původního zdroje na vytápění; částečně v novostavbách), z toho v letech cca 5000 kusů. V celkovém vývoji toto nehraje roli a novější instalace jsou v modelu zohledněny. 20 % z prodejů je instalováno mimo domácnosti. 75 % stávajících kotlů je ve stáří do 15 let a 25 % je starších. V novostavbách je ročně instalováno cca hlavních zdrojů na vytápění tuhými palivy (včetně teplovodních krbů a krbových kamen). To odpovídá tis. teplovodním kotlům prodaným za léta 2004 a 2010, což opět nehraje příliš roli. Je stále předpokládána životnost kotle 15 let a je uvažován celkový počet instalovaných teplovodních kotlů cca 620 tis. Prodeje tuhých paliv v letech tento předpoklad potvrzují. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

13 Odhad aktuální struktury teplovodních kotlů v domácnostech Teplovodní kotle, kamna a krby V provozu celkem k roku 2010 Ocelové na tuhá paliva Litinové na tuhá paliva Automatické na pevná paliva - uhlí (a pelety) Speciální na dřevo - dřevoplyn Automatické na pelety (a uhlí) Celkem Závěr: Oproti roku 2003 se snížil počet nejstarších teplovodních kotlů cca o 50 tisíc kusů ve prospěch automatických a dřevoplynových kotlů. Teplovodní kotle obecně jsou dnes v provozu ze 75 % ve stáří do 15 let, tedy cca vyrobené po roce Výsledky zjišťování ENERGO 2004 V rámci šetření ENERGO 2004 byl zjišťován i výskyt sporáků, lokálních topidel a krbů v domácnostech. Je třeba brát v úvahu, že v položce lokální topidla jsou zahrnuta jednak klasická topidla typu Petry, tak krbová kamna. Počet lokálních topidel odpovídá počtu domácností, které tento zdroj vykázaly. U této položky je tedy pravděpodobné, že v případě vytápění např. celého domu pouze lokálními topidly, jsou počty těchto topidel na jednu domácnost vyšší. S níže uvedenou hodnotou kusů je tedy třeba pracovat jako s minimální. Stav malých spalovacích zařízení v domácnostech v roce 2003 podle šetření ENERGO 2004 Používané palivo Pouze dřevo Dřevo i uhlí současně Pouze uhlí Celkem Sporák Lokální topidla Krby (otevřené ohniště) Celkem V této statistice jsou započítány pouze byty určené pro trvalé bydlení. Nejsou zde započítány objekty k rekreaci, kde je právě výskyt těchto malých spalovacích zdrojů na tuhá paliva značně vysoký. I z tohoto pohledu se jeví jako velmi vysoký počet kuchyňských sporáků - cca domácností stále využívá, z řady důvodů, k vaření dřevo nebo uhlí. U lokálních topidel, kde byla vykázána spotřeba dřeva, bylo zjištěno šetřením následující stáří (k roku 2003): 35 % topidel (43 tis.) bylo ve stáří do 10 let ( rok výroby od 1992); 40 % topidel (49 tis.) bylo ve stáří let (výroba zhruba v 80. letech); 25 % topidel (30 tis.) bylo ve stáří nad 23 let (výroba v 70. letech!). Stáří lokálních topidel na uhlí zjišťováno nebylo, předpokládáme, že se jedná o v průměru starší topidla, než vykázaná topidla spalující také nebo pouze dřevo. U kuchyňských sporáků na dřevo i uhlí bylo zjištěno následující stáří (k roku 2003): 23 % topidel (22 tis.) bylo ve stáří do 10 let ( rok výroby od 1992); 40 % topidel (38 tis.) bylo ve stáří let (výroba zhruba v 80. letech); 37 % topidel (36 tis.) bylo ve stáří nad 23 let (výroba před rokem 1980). Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

14 7. Výsledky zjišťování APTT Asociace podniků topenářské techniky (APTT) připravuje každoročně přehled prodeje kotlů, krbů, topidel a otopných těles vyrobených v České republice v roce V této statistice sleduje tuzemské výrobce a mimo jiné také položku krby na dřevo do výkonu 50 kw. Pod pojmem krby na dřevo se rozumí krbová kamna a krbové vložky. Prodeje krbových vložek a krbových kamen vybraných tuzemských výrobců (dle APTT) Rok Krby na dřevo Ačkoliv statistika APTT nepokrývá všechny tuzemské prodejce, z dlouhodobého hlediska poskytuje mimořádně hodnotnou časovou řadu vývoje prodeje hlavních výrobců krbových vložek a kamen. V roce 2010 byly statistikou APTT sledováni následující výrobci, kteří mají ve své nabídce krbová kamna a krbové vložky. ABX s.r.o., Rumburk HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Rumburk OPOP s.r.o., Valašské Meziříčí ROMOTOP s.r.o., Suchdol nad Odrou OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV, Moravský Písek VERNER, a.s., Červený Kostelec ŽDB GROUP, a.s. VIADRUS, Bohumín Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

15 Tuzemské prodeje krbových vložek a krbových kamen podle statistiky APTT Celní statistika dovozy topidel na pevná paliva Do celní statistiky - Intrastatu se nezahrnují jednotlivé obchodní operace realizované osobami, které nejsou zaregistrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou přijetí pod osvobozujícím prahem (8 mil. Kč pro přijetí). Agregovaná data předmětného kódu celního sazebníku, která jsou k dispozici na webu ČSÚ nelze bez verifikace použít, neboť obsahují např. dovozy zahradních grilů apod. Po odfiltrování těchto dat však celní statistika ČSÚ poskytuje poměrně kvalitní data o dovozech malých spalovacích zařízení pro pevná paliva. Nicméně i zde je nutno počítat s tím, že řada firem z různých důvodů dovozy v celní statistice nevykazuje. Dovozy topidel na tuhá paliva (vyjma kotlů) v roce 2010 podle statistiky zahraničního obchodu Zařízení Dovoz (kusy) Kuchyňské sporáky Kamna Autoři této publikace neměli k dispozici podrobnou databázi celní statistiky pro předcházející období, nicméně z agregovaných dat a znalostí podrobné databáze roku 2010 lze dovodit následující orientační hodnoty dovozů kamen v letech Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

16 Orientační hodnoty dovozu topidel na tuhá paliva (vyjma kotlů) Rok Kamna na tuhá paliva (kusy) * * pouze vybrané země, celkové dovozy vykázané dle ČSÚ jsou kusů Orientační odhad dovozu krbových vložek a krbových kamen Ačkoliv jsou hodnoty uvedené v tabulce skutečně jen orientační, potvrzují skutečnost, že dovozy krbových kamen a krbových vložek jsou masivní a dlouhodobé. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

17 Struktura dovozů nabídka zahraničních výrobků je vskutku pestrá a umožňuje výběr od nejjednodušších velmi levných zařízení až po atypická spalovací zařízení s cenou mnohonásobně vyšší. Kuchyňské sporáky jsou dováženy především ze Srbska a Slovenska, v menší míře i z Itálie a z Bulharska a dalších zemí. Krbová kamna a krbové vložky jsou dováženy ze široké škály zemí. Rozhodující podíl tvoří dovozy ze Slovenska, Srbska, Bulharska, Maďarska, Norska, Itálie, přes řadu dalších zemí až k těm nejvzdálenějším jako je na jedné straně Kanada a na straně druhé Čína a Indie. Lázeňská kamna jsou v menší míře dovážena z Německa a Itálie. Vývozní statistika. Ačkoliv vývozní statistika a tedy prakticky celkový objem produkce tuzemských firem není předmětem této statistiky, je třeba ji brát při odhadu celkové tuzemské dodávky v úvahu. Vývozy vybraných tuzemských výrobců podle APTT činily v roce 2010 celkem kusů. Tuto hodnotu potvrzuje i celní statistika, nicméně v ČR existuje i řada dalších výrobců, kteří se orientují na zahraniční trh, někteří prakticky ze 100 % výroby. Tyto vývozy tuzemských výrobců byly při přípravě této statistiky brány v úvahu. Stejně tak bylo bráno v úvahu, že některé firmy realizují reexporty dovezených zařízení. Nezapočten byl pouze vývoz některých obchodních firem (nikoliv výrobních) nabízejících převážně tuzemské výrobky. Tento nezapočtený vývoz cca 900 kusů (převážně krbových kamen) nehraje vcelku roli, nicméně o něj by měla být snížena tuzemská dodávka. Celkové vývozy krbových vložek a kamen tak podle celní statistiky dosáhly v roce 2010 hodnoty kusů. 9. Výsledky zjišťování stavební statistiky ČSÚ Od roku 2010 je k dispozici statistika rozdělení zdrojů vytápění v nově kolaudovaných bytech. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu kolaudovaných bytů bylo dřevo jako palivo pro vedlejší vytápění využíváno v bytech. V drtivé většině se bude jednat o krbová kamna a krby. Pouze v případě kombinace hlavního vytápění na uhlí a vedlejšího na dřevo se bude z části jednat o spalování druhého paliva v automatickém kotli (tedy max kotlů / krbů). Oproti tomu krbovými kamny na pelety, jako druhým tepelným zdrojem bylo vybavenou pouze 83 kolaudovaných bytů. Lze tedy konstatovat, že v nově kolaudovaných bytech bylo v roce 2010 instalováno 7-8 tisíc nových krbových kamen či krbových vložek. Při porovnání hlavního a vedlejšího vytápění můžeme konstatovat, že nejvíce krbových kamen a krbů je instalováno u hlavního vytápění plynem (4 146) a elektřinou (1 656). Celkem 415 instalací je jako doplněk k hlavnímu kotli pravděpodobně na dřevoplyn a do budoucna bude nepochybně rostoucí počet doplňkového vytápění biomasou k tepelnému čerpadlu (306). Krbová kamna na pelety byla ponejvíce instalována jako doplněk k vytápění elektřinou (42). Jakkoliv jsou data zjištěná v této statistice obtížně interpretovatelná, v dlouhodobém horizontu budou sloužit jako přesný indikátor změny poptávky po různých typech vytápění. Důležité je potvrzení obecně předpokládané skutečnosti o značném rozšíření krbových kamen a krbů v novostavbách rodinných domů. V roce 2010 je mělo 40 % novostaveb rodinných domů již v době kolaudace. Je nepochybné, že další kamna a krby si majitelé budou instalovat později. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

18 Počet bytů kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění Palivo pro hlavní vytápění Palivo pro vedlejší vytápění RD BD Celkem RD BD celkem Celkem Dřevo, dřevěné brikety Dřevěné a rostlinné pelety Celkem vytápění biomasou Celkem nových bytů Počet bytů v rodinných domech kolaudovaných v roce 2010 podle vytápění Vedlejší vytápění Hlavní vytápění Dřevo Pelety Celkem biomasa Zemní plyn Elektřina (Uhlí) (997) (5) (1 002) Dřevo Tepelné čerpadlo Pelety Ostatní Celkem Krbová kamna a krbové vložky v žádostech o státní podporu Krbová kamna a krbové vložky se poprvé objevily v žádostech o podporu ze SFŽP v roce 2009 (Státní program). Po otevření programu Zelená úsporám a zaevidování teplovodních krbových kamen a vložek do SVT následoval masivní příliv žádostí, který se hlavně u krbových kamen na pelety odrazil i v poptávce po tomto výrobku. Roky realizace (především pro léta 2010 a 2011) je nutno brát jen jako orientační, neboť skutečný termín realizace nebyl autorům této publikace k dispozici. Přehled žádostí o podporu podle předpokládaného roku instalace a technologie Rok realizace Krbové vložky na dřevo Krbové vložky na pelety Krbová kamna na dřevo Krbová kamna na pelety Celkem Celkem Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

19 11. Metodika statistického šetření MPO Vlastní statistické šetření MPO a následné zpracování dat bylo rozděleno do několika kroků. Byly připraveny dvě verze dotazníků část A pro dovozce a výrobce krbových kamen, vložek a ostatních průmyslově vyráběných spalovacích zařízení. Část B se zaměřila na individuálně zhotovená spalovací zařízení. Vlastní statistické šetření dotazníkem A bylo provedeno u všech nám známých dovozních a výrobních firem. Toto dobrovolné šetření bylo zaměřeno na strukturu dodávek malých spalovacích zařízení na český trh v roce Nebyla tedy sledována celková výroba v ČR ani vývozy. Pojem dodávka na trh je hrubý odhad kategorie instalováno, byť lze předpokládat, že dochází k určitému časovému posunu při zprovoznění instalací. Sledován byl počet kusů dodaných zařízení v subkategoriích celkem a teplovodní. Vykazovala se zařízení, která jsou svým výkonem a zaměřením vhodná pro instalaci do domácností. Jako krbová kamna se vykazovaly i interiérové kotle se zasklením. Zařízení na kukuřici atp. se vykazují v rámci kamen na pelety. Byly stanoveny následující kategorie hotových výrobků: Krbové a kamnové vložky na dřevo a brikety Krbové a kamnové vložky na pelety Krbová kamna na dřevo a brikety Krbová kamna na pelety Kombinovaná krbová kamna na pelety a dřevo Kuchyňské sporáky na pevná paliva Lázeňská kamna Ostatní kamna Při šetření za rok 2010 bylo dotazníkem A osloveno 103 firem. Šetření se zúčastnilo 33 firem, ostatní na dotazník nereagovaly. Šetření se pro rok 2010 zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí). ABX, s.r.o. BANADOR, s.r.o. BRABENEC spol. s r.o. CZECH PELLETS s.r.o. DRAGON JH s.r.o. ECOFLAME, MICHAL NEJEZCHLEB HAAS + SOHN Rukov s r.o. HAKR Trade s.r.o. Hark s.r.o. HB FIRE CZ, s. r. o. HS Flamingo s.r.o. Ing. Robert Szubinski KOVO NOVÁK Jan Novák Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. KOVOTHERM spol.s.r.o. KVS EKODIVIZE a.s. LS KAMNA s.r.o. Mars Svratka a.s MBTerm-krby s.r.o. NOVAPACK s.r.o. OPOP spol. s r. o. PEWAG Autocentrum, s.r.o. Quadriga Praha, s.r.o. Rioni, spol. s r. o. ROMOTOP spol. s r. o. Scandique spol. s r.o. SEMACO s.r.o. STEKO spol. s r.o. Školní zemědělský podnik Nový Jičín TEMR - HOŘÁK s.r.o. VERNER a.s. VYSOČANKA spol. s r.o. Zambelli - technik, spol. s r. o. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

20 Zjištěné hodnoty byly doplněny daty celní statistiky ČSÚ, produkční statistiky ČSÚ a daty o podporách SFŽP. Pokud nebyly informace dostačující, byl proveden odborný odhad. Pro zhodnocení vypovídací schopnosti níže uvedené tabulky je třeba uvést následující hodnoty. Z celkového počtu odhadu více jak 80 tisíc topidel bylo cca 50 % počtu zjištěno přímo z dotazníků, které obsahovaly i podrobnou strukturu topidel. Dalších 45 % z celkového počtu bylo zjištěno z dat celní a produkční statistiky, kde ovšem chybí rozdělení na jednotlivé typy zařízení (vyjma kuchyňských sporáků). Zde bylo třeba topidla rozdělit odborným odhadem podle nabízeného sortimentu. Celkově tedy 95 % odhadu celkového počtu je statisticky podchyceno. Pouze 5 % z celkového počtu bylo zcela odhadováno, přičemž se jedná o odhad minimální. Tento odhad celkové dodávky a rozdělení sortimentu je tedy nutno brát s rezervou. Zlepšení všech provedených odhadů lze provést pouze jednou cestou a tím bude vyšší účast firem v dobrovolném šetření. Na druhou stranu je třeba předpokládat, že s rostoucím počtem dovozních firem bude přibývat i těch, které se dobrovolného šetření nebudou účastnit, nebo v případě minimálních dovozů nebudou vyplňovat celní statistiku. V případě zatím okrajového sortimentu (typicky krbová kamna na pelety) dováženým větším množstvím firem pak budou data zkreslena, resp. podhodnocena. V případě klasického sortimentu (krbová kamna, vložky), kde je hlavní část dovozů realizována ve větších počtech, resp. dodávka je krytá tuzemskou výrobou, bude tato chyba minimální. Při šetření za rok 2010 bylo dotazníkem B, po dohodě se zástupci Cechu kamnářů České republiky, osloveno cca 180 členů cechu. Šetření tedy bylo zaměřeno na realizační firmy a osoby, přičemž se neuváděly realizace zahradních krbů, grilů a udíren. Šetření se však zúčastnilo pouze 18 firem (z toho dvě firmy se stavbou zdrojů na tuhá paliva nezabývaly), ostatní na dotazník bohužel nereagovaly. U kamnářských prací pak byly sledovány následující kategorie: Stavěná krbová a kamnová topeniště individuální (šamot. cihly, plátky ) Stavěná krbová a kamnová topeniště z prefabrikovaných komponentů Stavěná sporáková topeniště Ostatní topeniště V případě stavěných topenišť z prefabrikovaných komponentů dochází k duplicitě šetření s odpovídající kategorií krbových a kamnových vložek. Tato duplicita je následně z logiky šetření eliminována. V příloze této zprávy přikládáme dotazníky pro 2011 a rádi bychom, pokud je využijí i firmy, které nebudou během dalšího šetření na jaře 2012 osloveny. Pro rok 2012 byla plánována další úprava dotazníku A (např. rozdělení krbových a kamnových vložek), vzhledem k nedostatečné návratnosti však toto zatím realizováno nebylo. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Tepelná čerpadla v roce 2010

Tepelná čerpadla v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování Květen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah 1. Abstrakt

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Ekonomika a správa životního prostředí ANALÝZA NÁKLADŮ NA ZAMEZENÍ EMISÍ CO2 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM diplomová

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A MOŽNOSTI VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracováno na základě smlouvy o dílo č. 12172 Jiří Beranovský, Jan Truxa, Karel Srdečný. Listopad 2012 EkoWATT CZ s.

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2010 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace ve stavebnictví V roce 2010 vzrostlo HDP o 2,3%, ve stavebnictví pokračoval sestupný trend, logicky

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více