Daňové poradenství kpmg.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové poradenství kpmg.cz"

Transkript

1 Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice

2 Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém je v zásadě podobný systémům v zahraničí, ale aplikace řady nejasných předpisů je v praxi technicky náročná. Situaci navíc komplikují časté změny legislativy. V KPMG Česká republika: máme rozsáhlé znalosti účetní a daňové legislativy a orientujeme se v jejím aktuálním vývoji, využíváme znalostí a zkušeností odborníků z ostatních členských firem celosvětové sítě poradenských společností KPMG, jsme v neustálém kontaktu s příslušnými orgány a úřady, vnímáme daně v kontextu fungování společnosti a ekonomiky, s klienty spolupracujeme na dlouhodobé bázi, rozumíme oborům, ve kterých podnikají, a naše služby přizpůsobujeme jejich konkrétním potřebám, nabízíme širokou škálu služeb včetně účetního a právního poradenství, navrhujeme praktické postupy, které mohou pomoci snížit daňová rizika transakcí a vést k daňovým úsporám. 2 / Daňové poradenství / duben 2014

3 Můžeme vám poradit v otázkách: zdanění právnických osob, zdanění fyzických osob, DPH, ostatních nepřímých daní a cel, investičních pobídek a dotací, mezinárodního zdanění, fúzí a akvizic, převodních cen (transfer pricing), daňových kontrol a daňových sporů, daňového poradenství pro finanční sektor, outsourcingu daňových služeb. Daňové poradenství / 3

4 Naše daňové expertní skupiny se zaměřují na konkrétní obory podnikání, především na: banky, pojišťovny a další finanční instituce, realitní společnosti, energetické společnosti, výrobní podniky, veřejný sektor. Zdanění právnických osob Daně z příjmů mohou tvořit významnou součást daňového zatížení vaší společnosti. Při komplikované a nestálé daňové legislativě, jejích nejednoznačných výkladech a stále důkladnějších kontrolách finančních úřadů může být vaše konečná daň včetně případných sankcí mnohem vyšší, než očekáváte. Prověříme daňové zatížení celé vaší společnosti nebo jen jejích vybraných oblastí (financování, majetek, reklama a marketing, tvorba rezerv a opravných položek, nájemní vztahy atd.). Připravíme daňové přiznání právnických osob a další potřebná hlášení na finanční úřad s využitím naší vlastní osvědčené metodologie. Provedeme výpočet daňové povinnosti pro účely účetní závěrky včetně výpočtu odložené daně. Navrhneme či prověříme vaše interní daňové směrnice a efektivitu vašich daňových a účetních procesů. Budeme vás průběžně informovat o aktuálních daňových otázkách včetně rozhodnutí českých i evropských soudů, můžeme pro vás uspořádat semináře a školení na vybraná témata (např. při změnách legislativy). Provedeme vás restrukturalizací vašeho podnikání a upozorníme na klíčové související daňové důsledky. Posoudíme aspekty vzniku tzv. stálé provozovny v České republice a v zahraničí. Poskytneme vám širokou škálu služeb účetního, daňového i právního poradenství při založení či likvidaci společnosti. Poradíme vám, jak snížit daňové zatížení prostřednictvím odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Navrhneme daňovou finanční strukturu odpovídající vašim požadavkům, zaměříme se i na posouzení tzv. nízké kapitalizace. Poskytneme vám průběžné telefonické poradenství na naší daňové lince (hotline). 4 / Daňové poradenství

5 Zdanění fyzických osob Českým i zahraničním firmám pomáháme řešit daňové otázky související s jejich zaměstnanci. Poradenství poskytujeme také fyzickým osobám, které se potřebují zorientovat v pravidlech daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění v České republice či v zahraničí. Poradíme vám v otázkách daně z příjmů fyzických osob i sociálního a zdravotního pojištění v České republice včetně benefitů, systémů odměňování a mzdové agendy. Budeme vám asistovat při přípravě a implementaci krátkodobých i dlouhodobých plánů odměňování včetně zdanění zaměstnaneckých akcií (tzv. stock option plans) a programů odměňování vedoucích pracovníků. Pomůžeme vám připravit globální program pro vysílání zaměstnanců do zahraničí včetně definice interních směrnic určujících pravidla odměňování za práci mimo Českou republiku. Pro mobilní zaměstnance připravíme daňová přiznání jak v domácí, tak v hostitelské zemi. Budeme vám asistovat při získávání pracovních povolení a povolení k pobytu zahraničních zaměstnanců v České republice. Pomůžeme vám nastavit vhodnou strukturu sociálního a zdravotního pojištění, zaměříme se na mezinárodní aspekty sociálního pojištění. Můžeme prověřit nebo převzít vedení mzdového účetnictví včetně sociálního a zdravotního pojištění. Budeme vám nápomocní při daňových kontrolách a kontrolách ostatních státních úřadů, případně i při následných soudních sporech. Individuálním klientům poskytneme služby osobního daňového plánování včetně implementace vhodných daňových struktur. Poradíme vám v otázkách daně z příjmů fyzických osob i sociálního a zdravotního pojištění v České republice či v zahraničí. Daňové poradenství / 5

6 DPH, ostatní nepřímé daně a cla Nepřímé daně významně ovlivňují daňovou efektivitu vaší společnosti: jejich objem může dosáhnout až třetiny ročního obratu. Špatné řízení nepřímých daní může mít negativní vliv na tok peněžních prostředků, vést k daňovým přeplatkům či nedoplatkům, způsobit vysoká penále za nedodržení souladu s předpisy a ovlivnit provozní i finanční výkonnost společnosti. Prověříme váš systém DPH a ostatních nepřímých daní a poradíme vám, jak ho zefektivnit. Zpracujeme a podáme žádost o vrácení DPH zaplacené v zahraničí. Pomůžeme vám stanovit základ pro výši cla a řešit ostatní problémy v této oblasti. Poradíme vám v otázkách spotřebních a ekologických daní. Uspořádáme odborné školení pro vaše zaměstnance. Navrhneme možnosti daňových úspor. Poradíme vám s přeshraničními transakcemi a posoudíme jejich dopad na chod společnosti. Analyzujeme obchodní transakce a interní procesy, abychom identifikovali potenciální rizika nebo příležitosti k úspoře DPH. Navrhneme konkurenceschopné a efektivní struktury dodavatelsko-odběratelských řetězců pro stávající trhy i pro ty, na které hodláte proniknout. Můžeme simulovat daňovou kontrolu. Zajistíme registraci k DPH i pravidelnou přípravu a podávání přiznání k DPH, souhrnných hlášení a Intrastatu. 6 / Daňové poradenství

7 Investiční pobídky a dotace Investiční pobídky mohou získat nově vzniklé i existující společnosti. Výrobní firmy je mohou získat ve formě úplné či částečné slevy na dani z příjmů na období až deseti let spolu s podporou na vytvoření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci zaměstnanců (ve vybraných regionech). Současně je od poloviny roku 2012 možné získat investiční pobídky i v případě investic do založení či rozšíření center sdílených služeb nebo technologických center. Některé projekty mají také možnost čerpat podporu z fondů Evropské unie například na uvádění inovovaných výrobků na trh, pro centra sdílených služeb, centra výzkumu či technologická a školicí centra. Posoudíme projekt a stanovíme vhodný systém podpory. Navrhneme strukturu investice. Připravíme žádost o udělení investičních pobídek či o poskytnutí dotací z fondů EU. Povedeme jednání se státními úřady. Budeme průběžně sledovat plnění podmínek investičních pobídek či čerpání z fondů EU nebo provádět pravidelné prověrky. Poradíme, jak dosáhnout souladu s legislativou v otázce daně z příjmů právnických osob u společností, které využívají investiční pobídky ve formě slevy na dani. Budeme vám asistovat při kontrolách ze strany státních úřadů. Připravíme žádost o udělení investičních pobídek či o poskytnutí dotací z fondů EU. Daňové poradenství Daňové / listopad poradenství 2013 / 7

8 Mezinárodní zdanění Mezinárodní či přeshraniční transakce vyžadují daňové posouzení v rámci každé zúčastněné země. Neustále totiž roste důraz na výběr daní, kontroly se zpřísňují a finanční úřady jednotlivých zemí mezi sebou čím dál více spolupracují. Na úrovni zemí OECD se aktivně diskutuje o akčních plánech boje proti agresivnímu daňovému plánování. Navrhneme a pomůžeme vám implementovat daňově efektivní mezinárodní struktury s využitím nejnovějších právních forem (např. svěřenské fondy, transparentní společnosti atd.). Poradíme, v jaké lokalitě je vhodné založit holding, společnost financující skupinu či společnost, která poskytuje práva užívat nehmotný majetek (licence). Pomůžeme vám s daňovými dopady přítomnosti českých společností v zahraničí v rámci stavebně-montážních projektů, poskytování služeb, zprostředkovatelských činností, prodeje technologií, podpory zahraničních akvizic apod. Při transakcích v rámci Evropské unie posoudíme českou a národní legislativu, rozsudky soudního dvora EU i směrnice EU. Poradíme vám s koordinací a řízením mezinárodních projektů a restrukturalizací. Pomůžeme vám s uplatněním správné výše či osvobození od daně vybírané srážkou. Poskytneme vám poradenství související s vrácením přeplatku daně vybírané srážkou či s řízením ve stížnostech při uplatnění nesprávné výše sražené daně. Pomůžeme vám identifikovat možné daňové dopady akčního plánu OECD (tzv. BEPS) a navrhneme vám vhodná řešení. Poradíme vám v případných sporech v souvislosti s diskriminací fondů a jejich zdaněním. Zaměříme se na alokaci nákladů a výnosů v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce či mezi ústředím v České republice a zahraničními stálými provozovnami. 8 / Daňové poradenství

9 Fúze a akvizice Daně sice nebývají hlavním důvodem k realizaci fúze či akvizice, ale jako významný vstup mohou zásadně ovlivnit celkové parametry transakce a rozhodnout o výsledném zisku či ztrátě. Zásadní roli při tom hraje správné načasování a koordinace jednotlivých kroků. Orientujeme se ve světových trendech a ovládáme nejnovější techniky uzavírání a financování transakcí. Poskytneme vám poradenství při mezinárodních transakcích včetně přeshraničních fúzí či relokací společností a pomůžeme vám s jejich koordinací a řízením. Úzce spolupracujeme se zahraničními kancelářemi celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Provedeme daňovou prověrku due diligence s následným posouzením smluvní dokumentace a navržením vhodné formulace záruk z daňového pohledu. Navrhneme vám daňové strukturování akvizice. Realizujeme a zkoordinujeme vnitrostátní fúze i přeshraniční fúze či akvizice, provedeme následné daňové prověrky a identifikujeme oblasti případných daňových úspor. Dokážeme odhalit skryté překážky i příležitosti. Využíváme jednoduché a flexibilní postupy vedoucí k přehlednému uspořádání a fungování cílové struktury i jejímu následnému ukončení. Naše specializované týmy dohlédnou na hladký průběh všech fází transakce. Navrhneme vám daňové strukturování akvizice. Daňové poradenství / 9

10 Převodní ceny (transfer pricing) Transakce v rámci skupin nadnárodních i lokálních společností představují výrazný podíl na celkových podnikatelských aktivitách českých subjektů. Česká daňová správa proto věnuje velkou pozornost dodržování principu obvyklé ceny u transakcí mezi spřízněnými společnostmi. Pokud společnost podcení oblast převodních cen, výsledkem bývá chybějící či nedostatečná dokumentace skupinových transakcí a následný zvýšený zájem správce daně o tuto oblast, který může vést až k doměření daně, penále a úroku z prodlení či ke ztrátě investičních pobídek. Aktuálně nabývají převodní ceny na významu i v souvislosti s iniciativou OECD, která vyústila ve zpracování akčního plánu BEPS (base erosion and profit shifting, eroze daňového základu a přesouvání zisků korporací). Plánování a implementace Budeme s vámi spolupracovat při nastavení a implementaci obchodních modelů a transakcí ve skupině s ohledem na vaše ekonomické záměry a daňovou efektivitu skupiny jako celku. Dokumentace Připravíme dokumentaci tvorby převodních cen v souladu s nároky české daňové správy, směrnicí OECD pro převodní ceny a doporučením EU JTPF (Joint Transfer Pricing Forum) či zrevidujeme a zaktualizujeme vaši stávající dokumentaci. Zpracujeme srovnávací studie pro ověření tržně obvyklých hodnot ziskových ukazatelů, licenčních poplatků, úrokových sazeb nebo garancí; využijeme při tom mezinárodní i lokální databáze (např. Amadeus, Bloomberg, CreditInfo, OneSource, Reuters, RoyaltySource). Jako znalecký ústav jsme oprávněni v případě zájmu vydat dokumentaci převodních cen ve formě znaleckého posudku, který ve světle aktuální judikatury představuje silný důkazní prostředek při jednáních se správcem daně. Při případných sporech v oblasti převodních cen vás podpoříme vypracováním odpovídající hmotněprávní argumentace. Zpracujeme revize cenových modelů v reakci na případné změny trhu nebo obchodních modelů skupiny včetně sladění smluvní dokumentace. Pomůžeme vám vypracovat žádost o závazné posouzení a při návazných jednáních s českými správci daně vás podpoříme našimi zkušenostmi. 10 / Daňové poradenství

11 Daňové kontroly a daňové spory Jednání se správcem daně během daňové kontroly či jiných daňových řízení je významným bodem při stanovení daně. Může výrazně ovlivnit daňovou pozici poplatníka nejen za kontrolované období, ale i pro období následující. V takových situacích jsou proto potřeba rozsáhlé praktické zkušenosti a detailní znalost daňového hmotného i procesního práva. Zásadní je také znalost dřívějších rozhodnutí soudních orgánů v České republice i v rámci soudní praxe Evropské unie, neboť ta mnohdy výrazně mění existující postupy a zažitou interpretaci českých daňových zákonů. Budeme vám asistovat při jednotlivých procesních krocích daňové kontroly (poskytneme podporu v dílčích oblastech nebo převezmeme plné zastoupení vaší společnosti). V návaznosti na zjištění správce při daňové kontrole vám doporučíme, jaký zvolit další postup a jak omezit případné negativní dopady do dalších období. Připravíme vám odvolání či podání ve věci mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správce daně. Pomůžeme vám s arbitráží či přípravou a podáním žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu, s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu či s ústavní stížností k Ústavnímu soudu. Budeme vám asistovat při jednotlivých procesních krocích daňové kontroly. Daňové poradenství / 11

12 Daňové poradenství pro finanční sektor Naše daňová expertní skupina, která se specializuje na banky, pojišťovny, fondy, leasingové společnosti a další finanční instituce, má rozsáhlé dlouholeté zkušenosti a znalosti jak českého, tak mezinárodního zdanění. Díky úzké specializaci na poskytování služeb finančním institucím a aktivnímu členství v mnoha profesních orgánech a organizacích je schopna poskytovat vysoce kvalitní poradenské služby. Pomůžeme vám správně a efektivně nastavit interní procesy v oblasti zdanění, což může vést ke snížení nákladů i rizika doměrku ze strany finančních úřadů včetně případných sankcí. Poskytneme vám širokou škálu služeb daňového poradenství zahrnující zdanění příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, mezinárodní zdanění, fúze, akvizice a restrukturalizace a problematiku převodních cen (transfer pricing). Zaměříme se na možnost uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj, především v oblasti informačních technologií. Pomůžeme vám analyzovat dopady daně z finančních transakcí (financial transaction tax) a nastavit interní systémy a procesy. Poradíme vám v otázce tzv. qualified intermediary u bank a v otázce dopadů daňového zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) platného v USA. Zaměříme se na strukturování finančních produktů včetně posouzení daňových dopadů. Nabídneme vám kontrolu a vhodné nastavení výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. 12 / Daňové poradenství

13 Outsourcing daňových služeb Nadnárodní společnosti vstupující na český trh, stejně jako české podniky snažící se proniknout do střední a východní Evropy a dále, potřebují efektivně řídit daňové, účetní a další regulatorní povinnosti celé skupiny. Není reálné mít v každé zemi zkušené daňové a účetní odborníky ani není možné, aby centrální finanční tým plně rozuměl zahraniční daňové a účetní legislativě. Náš zkušený specializovaný tým zaměřený na outsourcing daňových, účetních a regulatorních služeb se postará o efektivní daňové a účetní řízení celé skupiny. Výsledkem budou snížené celkové mzdové náklady, zjednodušená administrativa, jedno kontaktní místo, správně spočítané daňové přiznání a včasné vyřízení všech povinností vůči zahraničním finančním úřadům. Připravíme daňová přiznání a další podklady dle regulatorních požadavků v jakékoli zemi, kde působíte. Zpracujeme veškerou daňovou i účetní agendu. Budeme vám asistovat při kontrolách ze strany finančních úřadů. Pomůžeme vám s vedením účetnictví, přípravou statutární účetní závěrky a řešením otázek spojených s daněmi ze závislé činnosti. Průběh práce budete moci sledovat a řídit v přívětivém uživatelském prostředí na zabezpečené internetové aplikaci (Link 360). Připravíme daňová přiznání a další podklady dle regulatorních požadavků v jakékoli zemi. Daňové poradenství / 13

14 Kontakty Radek Halíček Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství T: E: Zdanění právnických osob Pavel Rochowanski Partner T: E: Zdanění fyzických osob Jana Bartyzalová Partner T: E: Fúze a akvizice Patrick Leonard Partner T: E: Převodní ceny (transfer pricing) Daniel Szmaragowski Director T: E: Daňové kontroly a daňové spory Petr Toman Partner T: E: 14 / Daňové poradenství

15 DPH, ostatní nepřímé daně a cla Petr Toman Partner T: E: Investiční pobídky a dotace Jan Linhart Partner T: E: Mezinárodní zdanění Václav Baňka Partner T: E: Daňové poradenství pro finanční sektor Ladislav Malůšek Director T: E: Daňové poradenství / 15

16 Kontakt Radek Halíček Partner odpovědný za Daňové a právní poradenství T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice květen 2014

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Když víš, že chceš výš

Když víš, že chceš výš Když víš, že chceš výš kpmg.cz Tereza Hejdová, Senior Consultant Jan Mikeš, Manager Milí studenti a absolventi, hledáte zajímavou práci v motivujícím prostředí? Chcete se toho co nejvíce naučit? Vaším

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Business Travel Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Proč je dobré pojistit své zaměstnance právě u nás? n Patnáctiletá zkušenost

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

příloha > audit daně

příloha > audit daně audit daně Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více