Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti"

Transkript

1 Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Rozsah dodávky digitální rádio, síťový adaptér, návod k obsluze. Vlastnosti Díky digitálnímu rádiu máte k dispozici nový formát, díky němuž můžete poslouchat rádio v křišťálově čisté kvalitě bez rušivých zvuků a praskání. Rádio přijímá na frekvencích FM 87,5 108 MHz (analogově) a DAB MHz (digitálně). Disponuje 10 místy v paměti pro každý z režimů. Jestliže jste nalezli, resp. naladili nějakou stanici, bude pomocí DAB signálu automaticky nastaven čas. Přístroj je vybaven ukazatelem času a data a také funkcí buzení se 2 nezávislými časy buzení. Přístroj je vybaven zdířkou pro připojení sluchátek. Přístroj lze provozovat nezávisle na elektrické síti. (Baterie nejsou součástí dodávky.) 1 SCAN DAB, FM: automatické vyhledávání stanic 2 Menu: navigace v rámci menu DAB: Naladění stanice UKW: Dlouhé stisknutí tlačítka: automatické vyhledávání stanic Krátké stisknutí: ruční vyhledávání frekvence (v krocích po 0,05 MHz) 3 + Tlačítko pro nastavení hlasitosti + + : hlasitěji 4 Displej LCD displej 5 Zapnutí a vypnutí přístroje Standby 6 PRESET Naprogramované stanice, jejich vyvolávání a ukládání 7 Tlačítko pro nastavení hlasitosti : tišeji 8 SELECT DAB, menu: Potvrzení zadání, aktivace položky menu 9 Menu: navigace v rámci menu DAB: Naladění stanice FM: Dlouhé stisknutí tlačítka: automatické vyhledávání stanic Krátké stisknutí: ruční vyhledávání frekvence (v krocích po 0,05 MHz) 10 DAB/FM Přepínač mezi digitálním rádiem (DAB) a analogovým rádiem (FM) 11 INFO/MENU Krátké stisknutí: zobrazení informací Dlouhé stisknutí: otevření menu 12 Zdířka pro připojení sluchátek Kolíkový konektor 3,5 mm 13 DAB/UKW teleskopická anténa 14 5 V/DC Zdířka pro připojení síťového adaptéru, 600 ma 15 Přihrádka na baterie Typový štítek (na zadní straně) 1 2

2 Uvedení do provozu Vložení baterií Otočte přístroj tak, abyste měli přístup k přihrádce na baterie (15). Pro provoz nezávislý na elektrické síti budete potřebovat 4 alkalické baterie typu AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Při vkládání dbejte na správnou polaritu! Viz potisk v přihrádce na baterie. Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky! Předtím, než přístroj zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že napětí v místní síti odpovídá provoznímu napětí uvedenému na síťovém adaptéru. Jestliže přístroj nepoužíváte, odpojte zástrčku ze zásuvky. Tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Před bouřkou přístroj odpojte ze síťové zásuvky. Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, například když se chystáte někam odcestovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Teplo vznikající při provozu rádia musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu. Proto se přístroj nikdy nesmí zakrývat nebo montovat do uzavřených skříněk. Zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru v okolí přístroje. Může se stát, že po výpadku dodávky proudu nebude zobrazován správný čas. Víčko přihrádky na baterie znovu pečlivě uzavřete jeho jazýček se musí správně zajistit v plášti přístroje. Měli byste dbát na to, abyste používali pouze baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte zároveň staré a nové baterie. Používejte baterie s ochranou proti vytečení. S 1,2 V akumulátory přístroj nefunguje. Jestliže přístroj napájíte pomocí síťového adaptéru, vyjměte z něho baterie. Při napájení bateriemi přístroj vždy úplně vypněte, aby displej zcela zhasnul. Tím ušetříte baterie. Zlepšení příjmu pomocí antény Počet a kvalita přijímaných stanic závisí na možnostech příjmu na daném místě. Pomocí DAB/FM teleskopické antény (13) můžete docílit vynikajícího příjmu. Anténu je třeba v její plné délce nasměrovat na nejkvalitnější signál. Připojení k napájení Pro přijímání digitálních stanic (režim DAB) byste měli teleskopickou anténu (13) za každých okolností rozvinout do celé délky. Připojte přístroj k elektrické síti ( V~, 50/60 Hz). Při připojování přístroje ke zdroji napájení nejprve zapojte konektor síťového adaptéru do zdířky 5 V/DC (14) na přístroji a poté zapojte zástrčku do zásuvky. Jestliže je přístroj připojený k síťovému napětí, jsou jednotlivé části přístroje i v režimu Standby v provozu. Chcete-li přístroj úplně vypnout, musíte odpojit zástrčku ze zásuvky. Používání sluchátek Poškození sluchu! Neposlouchejte rádio za použití sluchátek při příliš vysoké hlasitosti. To by mohlo vést k závažnému poškození sluchu. Předtím, než zapojíte sluchátka, stáhněte hlasitost na minimum. Jakmile zapojíte sluchátka (nejsou součástí dodávky), vypne se reproduktor. Používejte pouze sluchátka s 3,5 mm kolíkovým konektorem. Konektor sluchátek zapojte do zdířky pro připojení sluchátek (12) na přístroji. Reprodukce zvuku nyní probíhá výhradně prostřednictvím sluchátek, a to v kvalitě stereo. Chcete-li znovu poslouchat prostřednictvím reproduktoru, vytáhněte konektor sluchátek ze zdířky pro zapojení sluchátek na přístroji. Ovládání Zapnutí Před použitím přístroje vytáhněte teleskopickou anténu (12) do její plné délky. Stiskněte tlačítko (5), přístroj se zapne a objeví se nápis Welcome to Digital Radio. Přístroj se nachází v režimu Standby. Stiskněte tlačítko (5) znovu a přístroj se zapne. Po prvním zapnutí se přístroj nachází v režimu DAB. Přístroj automaticky provede vyhledávání stanic AUTOSCAN. Během vyhledávání se na displeji zobrazuje průběh vyhledávání a počet nalezených digitálních rozhlasových stanic. Po dokončení vyhledávání stanic začne hrát první stanice v abecedě. Čas a datum jsou nyní nastavené. Jestliže nebyly nalezeny žádné stanice, znamená to, že nedošlo k přijetí signálu. V takovém případě změňte umístění přístroje a vyhledávání stanic proveďte znovu. Případně zkontrolujte sílu signálu, viz níže. 3 4

3 Nastavení hlasitosti Požadovanou hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítek /+ (3), (7). Bargraf zobrazuje aktuálně nastavenou hlasitost. Vypnutí Chcete-li rádio přepnout do režimu Standby, stiskněte tlačítko (5). Zobrazí se čas. Úplné vypnutí Chcete-li přístroj úplně vypnout, stiskněte tlačítko (5) a podržte je stisknuté asi 3 sekundy. Displej úplně zhasne. Co je to DAB Při napájení bateriemi přístroj vždy úplně vypněte, aby displej zcela zhasl. Tím ušetříte baterie. Funkce buzení u vypnutého přístroje nefunguje. DAB je nový digitální formát, díky němuž můžete poslouchat křišťálově čistý zvuk bez rušení. Na rozdíl od běžných analogových rozhlasových stanic je v případě DAB vysíláno více stanic na téže frekvenci. To se nazývá ensemble nebo multiplex. Ensemble se skládá z rozhlasové stanice a většího počtu servisních komponentů nebo datových služeb, které vysílají jednotlivé rozhlasové stanice. Další informace najdete např. na adrese nebo Obsluha v režimu DAB Jak provádět vyhledávání v režimu DAB Vyhledávání můžete v zásadě provádět ručně ( Manual tune ), nebo automaticky ( Autoscan ). Doporučujeme Vám provádět vyhledávání automaticky, protože se při něm prohledávají všechny kanály DAB, a tedy dochází k nalezení všech stanic. Stiskněte tlačítko INFO (11) a podržte toto tlačítko stisknuté. Objeví se seznam stanic. Stisknutím tlačítek (2),(9) zvolte > Autoscan (nebo > Manual tune). Prohledávání se spustí, na displeji se zobrazuje jeho průběh. Můžete si vybrat z nalezených stanic. Za tím účelem stiskněte tlačítek (2, 9). Uložení DAB stanice Do paměti lze uložit až 10 stanic v režimu DAB. Uložené stanice zůstávají zachovány i v případě výpadku dodávky proudu. Nalaďte si požadovanou stanici. Dlouze stiskněte tlačítko předvolby PRESET (6) Komprimace dat Digitální rádio přitom využívá vlastností lidského sluchu. Lidské ucho nevnímá tóny nacházející se pod určitou minimální hlasitostí. Data, která se nacházejí pod tzv. prahem slyšitelnosti, mohou tedy být odfiltrována. To je možné díky tomu, že je v digitálním datovém toku u každého datového objektu uložena také jeho relativní hlasitost vůči ostatním objektům. Navíc dochází počínaje určitou hraniční hodnotou k překrytí tišších pasáží těmi hlasitějšími. Všechny informace o zvucích, které leží pod tzv. prahem slyšitelnosti, mohou být z přenášeného signálu odfiltrovány. To vede ke zredukování přenášeného datového toku, aniž bychom sluchem zaznamenali rozdíl ve zvuku (doplňkový proces kódování HE AAV v2 pro DAB+). Streamování audia Jako streamování audia se u digitálního rádia nazývají nepřetržité datové toky, jež obsahují kodek MPEG 1 Audio Layer 2 Frames, a tedy představují akustickou informaci. Díky tomu lze obvyklé rozhlasové pořady přenášet a posluchači jim mohou naslouchat. Digitální rádio Vám přináší nejen poslech rádia ve vynikající zvukové kvalitě, ale také přídavné informace. Ty se mohou např. vztahovat k právě vysílanému programu (DLS, název skladby, interpret) nebo na něm mohou být nezávislé (zprávy, počasí, doprava, tipy). Příjem DAB Výběr služby a vyhledávání Jakmile přístroj zapnete, začne automaticky vyhledávat stanice. Jestliže nebyla nalezena žádná stanice, objeví se na displeji nápis Signal not available (Signál není k dispozici). To znamená, že není možné přijímat vůbec žádný signál, nebo je pouze slabý. V takovém případě musíte změnit umístění přístroje. Pomocí tlačítek (2), (9) zvolte místo v paměti (1 až 10). Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Objeví se nápis Preset stored... (předvolba byla uložena). Vyvolání uložené stanice Pomocí tlačítka předvolby (6) a tlačítek (2), (9) zvolte místo v paměti (1 až 10). Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Pokud nemáte na daném místě paměti uloženou žádnou stanici, objeví se nápis Preset empty (Paměť je prázdná). Vymazání stanice z paměti Uložte na dané místo v paměti novou stanici. Přepínání mezi stanicemi Pomocí tlačítek (2), (9) procházejte seznamem. Zvolená stanice se aktivuje a začne hrát. Ruční vyhledávání stanic v režimu DAB Stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte Manual tune (Ruční ladění). 5 6

4 Stiskněte tlačítka (2), (9) pro přepínání mezi kanály 5A až 13F a jejich frekvencemi a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Pokud je na některém DAB kanálu nalezen ensemble, jeho název se objeví na displeji. Stiskněte tlačítko SELECT (8) pro otevření ensemblu a spustí se první stanice v tomto ensemblu. Stiskněte tlačítka (2), (9) pro přepínání mezi stanicemi a jejich přehrávání. Jak si zobrazit informace Znovu stiskněte tlačítko INFO (11). Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (11) si můžete přepínat mezi různými informacemi, jako je např. čas, datum, frekvence, přenosová rychlost audio, síla signálu, DSL, typ programu, název ensemblu/multiplexu. Síla signálu: Jak připravit přístroj k provozu v režimu FM Jak naladit stanici FM Pro přepnutí do režimu UKW/FM stiskněte tlačítko DAB/FM (10). Jestliže je přijímána nějaká stanice, na displeji se objeví frekvence a nápis Switch to FM, poté frekvence a nápis Radio Text. Jestliže je přijímán signál RDS, objeví se název stanice, příp. radiotext. Ruční ladění stanic V režimu FM stiskněte tlačítka (2), (9) a nalaďte si požadovanou stanici. Na displeji se zobrazuje frekvence. Po každém stisknutí tlačítka se frekvence změní v krocích po 0,05 MHz. Automatické ladění stanic Krátce stiskněte tlačítko SCAN (1) nebo dlouze (2), (9) a spusťte automatické vyhledávání stanic. Na displeji probíhají frekvence stanic směrem nahoru a dolů. Jakmile je nalezena FM stanice s dostatečně silným signálem, vyhledávání se zastaví a nalezená stanice začne hrát. Označení 1 zobrazuje požadovanou úroveň. Stanice, jejíž síla signálu nedosahuje této úrovně, nevysílá dostatečně silný signál. Jak vymazat neaktivní stanice Stanice, které již nevysílají, si můžete vymazat ze seznamu stanic. Stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte Prune (Odstranění neplatných stanic). Objeví se nápis Removing inactive stations a neaktivní stanice budou vymazány. Jak vyvolat zobrazení na displeji Po stisknutí tlačítka INFO (11) si můžete zobrazit následující informace: Poslech DAB stanic DLS: běžící text s dodatečnými informacemi, které za určitých okolností vysílá daná stanice (název písně, zprávy, titulky apod.). Síla signálu Typ programu Ensemble/multiplex Kanál multiplexu, frekvence Signal Error (chybovost signálu) Přenosová rychlost signálu, stereo, mono Čas Datum Pro naladění slabších stanic použijte ruční ladění. V menu > Scan setting (Nastavení vyhledávání) si můžete nastavit, zda budou při vyhledávání nalezeny pouze silné stanice ( Strong stations ), nebo všechny stanice ( All stations ). Jak nastavit mono/stereo Na mono můžete přepnout také ručně. Tím snížíte šum. Stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte > Audio Setting (Nastavení pro audio). Opakovaně stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte mezi Stereo allowed (Stereo, je-li to možné), resp. Forced mono (Pouze mono). Uložení FM stanice Do paměti lze uložit až 10 stanic v režimu FM. Uložené stanice zůstávají zachovány i v případě výpadku dodávky proudu. Nalaďte si požadovanou stanici. Dlouze stiskněte tlačítko předvolby PRESET (6) Pomocí tlačítek (2), (9) zvolte místo v paměti (1 až 10). Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Objeví se nápis Preset stored... (Předvolba byla uložena). 7 8

5 Vyvolání uložené stanice Pomocí tlačítka předvolby (6) a tlačítek (2), (9) zvolte místo v paměti (1 až 10). Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Pokud nemáte na daném místě paměti uloženou žádnou stanici, objeví se nápis Preset empty (Paměť je prázdná). Vymazání stanice z paměti Uložte na dané místo v paměti novou stanici. Zobrazení informací Po stisknutí tlačítka INFO (11) si můžete zobrazit následující informace: Režim FM (UKW) Radiotext Typ programu Název programu Režim pro audio (stereo, mono) Čas Datum Nastavení dalších položek menu Po uvedení přístroje do provozu a prvním poslechu rádia zkontrolujte zobrazovaný čas. Čas a datum je automaticky nastavován prostřednictvím signálu DAB. Jak nastavit čas buzení Stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte > Alarm set (Nastavení alarmu/buzení). Bliká alarm 1. Potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8) a nastavte čas buzení 1. Chcete-li nastavit čas buzení 2, zvolte pomocí tlačítek (2), (9) alarm 2. Bliká > OFF. Funkci buzení aktivujte nastavením na > ON pomocí tlačítek (2), (9). Čas buzení nastavte pomocí tlačítek (2), (9) a hodiny i minuty vždy potvrďte tlačítkem SELECT (8). Pomocí tlačítek (2), (9) nastavte hlasitost. DAB rádiem, FM rádiem nebo alarmem (signálem buzení). Bliká alarm 2. Nyní můžete nastavit alarm 2 nebo nastavení ukončit tím, že dvakrát stisknete tlačítko SELECT (8). Poté přístroj přepněte do režimu Standby. Nastavená funkce buzení je na displeji indikována symbolem buzení (zvonečkem). Po dosažení nastaveného času buzení se přístroj zapne za použití nastaveného zdroje a nastavené hlasitosti. Při výpadku dodávky proudu nebo po nechtěném odpojení zástrčky ze zásuvky budík nefunguje. Zkontrolujte čas. Vypnutí budíku po spuštění alarmu Stiskněte tlačítko STANDBY (5) a budík vypněte. Vypnutí budíku Funkce buzení znovu zapne přístroj následující den v nastaveném čase buzení. Na displeji se dále zobrazí symbol buzení. Funkci buzení vypnete tím, že v menu > Alarm set přepnete menu > Alarm1 pomocí tlačítek (2), (9) na > OFF. V režimu Standby zmizí symbol buzení. Obnovení výchozího nastavení V takovém případě můžete provést obnovení výchozího nastavení, a vymazat tak všechny uložené stanice z paměti, abyste zároveň mohli spustit nové vyhledávání stanic. Stiskněte tlačítka (2), (9), zvolte > Factory Reset a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT (8). Objeví se bezpečnostní dotaz: Press SELECT to confirm reset (Reset potvrďte stisknutím tlačítka SELECT ). Všechny předtím uložené stanice jsou vymazány. Jak si zobrazit číslo verze softwaru Stiskněte tlačítka (2), (9) a zvolte > SW version (Verze softwaru). Stiskněte tlačítko SELECT (8) a objeví se verze softwaru. Pomocí tlačítek (2), (9) nastavte zdroj. Máte na výběr mezi: 9 10

6 Odstraňování poruch Jestliže přístroj nefunguje tak, jak by se dalo předpokládat, zkontrolujte ho podle následujících tabulek. Jestliže jste tímto způsobem nedokázali závadu odstranit, kontaktujte výrobce přístroje, resp. prodejce. Problémy s přístrojem Problém Možná příčina / Náprava Přístroj nelze zapnout. Není slyšet zvuk. Přístroj není napájen proudem. Přístroj správným způsobem zapojte do síťové zásuvky. Případně jej zapojte do jiné síťové zásuvky. Baterie: Vložte čerstvé/nabité baterie. Zvyšte hlasitost. Chcete-li slyšet zvuk z reproduktoru, odpojte od přístroje sluchátka. Možná byl zvolen nesprávný zdroj. Přístroj se okamžitě vypne. Vložte čerstvé/nabité baterie. Jsou slyšet rušivé zvuky. Objevují se jiné poruchy při ovládání přístroje, hlasité zvuky nebo porušené zobrazení na displeji. Displej nesvítí. Přístroj zapněte. Problémy s poslechem rádia V blízkosti přístroje je aktivní mobilní telefon nebo jiný přístroj, který vysílá rušivé rádiové vlny. Odstraňte mobilní telefon nebo zdroj rušení z blízkosti přístroje. Elektronické součástky přístroje jsou rušeny. Problém Možná příčina / Náprava Síťový adaptér: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte přístroj asi 10 sekund odpojený od napájení. Znovu přístroj zapojte do zásuvky nebo do něj vložte baterie. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, znovu ji zapojte do zásuvky a přístroj zapněte. Vložte nabité baterie Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia. Manipulace s bateriemi a akumulátory Recyklace Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Není přijímána žádná rozhlasová stanice. Není přijímán signál DAB. Přístroj se nenachází v režimu rádia. Stiskněte tlačítko DAB/FM. Zkontrolujte, zda je ve Vašem regionu příjem DAB signálu možný. Znovu nasměrujte anténu. Zkuste naladit jinou stanici. Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Jiné přístroje, např. televizory, ruší příjem. Postavte přístroj dále od takových zdrojů rušení. Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie za nové. Zvuk je slabý nebo nekvalitní. Anténa není vytažená nebo nasměrovaná. Anténu vytáhněte. Anténu otočte, a zlepšete tak příjem signálu

7 Technické údaje Rozměry přístroje (Š V H) 165 mm 103 mm 40 mm Hmotnost cca 0,36 kg Napájení 100 až 240 VDC 50/60 Hz, 0,42 A 5 V DC, 600 ma Příkon v režimu Standby < 1 W Baterie 4 1,5 V baterie typu AA Typická délka provozu cca 6 hodin při poloviční hlasitosti Výstupní výkon 1 W RMS Okolní podmínky +5 C až +35 C, 5 % až 90 % relativní vlhkosti vzduchu (bez kondenzace) Digitální rádio Přijímané frekvence FM 87,5 108 MHz DAB MHz Anténa Teleskopická anténa DAB/FM Připojovací zdířka pro sluchátka 3,5 mm Záruka Na digitální rádio poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. MIH/9/

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio V1_08-15 Návod k obsluze TechniRadio 1 Stereo DAB+/FM-Rádio Popis zařízení 1 Popis zařízení 1 LC Displej 2 Zapnutí, Standby/Vypnutí: stiskněte na cca 3 sekundy 3 v menu zpět, dolů. Ladění stanic, nastavení

Více

DAB+ rádio Dual DAB 10S, FM. Obj. č.: 35 16 90. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

DAB+ rádio Dual DAB 10S, FM. Obj. č.: 35 16 90. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky DAB+ rádio Dual DAB 10S, FM Obj. č.: 35 16 90 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného stereo rádia DAB+. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

V1_08-15. Návod k obsluze. DigitRadio 2GO. Stereo DAB+/FM-Rádio

V1_08-15. Návod k obsluze. DigitRadio 2GO. Stereo DAB+/FM-Rádio V1_08-15 Návod k obsluze DigitRadio 2GO Stereo DAB+/FM-Rádio 1 Popis zařízení 2 Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Überschrift 1. 1. - Reproduktor (zadní strana)

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny Rozsah dodávky Digitální bicí 2 paličky 2 nožní pedály Digitální elektronické bicí DD-305 Vysvětlivky k symbolům Tento symbol označuje ohrožení Vašeho zdraví, např. nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

PŘEDMLUVA. tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně. používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení.

PŘEDMLUVA. tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně. používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení. 1 PŘEDMLUVA tato příručka vám pomůže - správně a - bezpečně používat vaše DAB a FM rádio, dále jen jednotka, spotřebič, nebo zařízení. Pro koho je návod určen Příručka je určena pro každého, kdo zařízení

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M)

Tlačítko SENSOR Tlačítko MODE Tlačítko START/STOP Tlačítko LIGHT Tlačítko LAP/RESET MODE (M) Funkce hodinek Tyto multifunkční hodinky disponují následujícími funkcemi: Outdoorové hodinky EQAS 400 Obj. č. 130 18 03 Budík (alarm) Stopky Časovač (timer) Zobrazení druhého časového pásma Kompas Barometr

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití

Meteorologická stanice TH 117. Obj. č.: 67 26 97. Zobrazení na displeji. Rozsah dodávky. Účel použití Zobrazení na displeji Meteorologická stanice TH 117 Obj. č.: 67 26 97 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteorologické stanice TH 117. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů

Bezdrátová meteostanice WFC 301. Obj. č.: 67 24 09. Rozsah dodávky. Vysvětlení symbolů Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné zobrazení, měření nebo předpověď počasí, ani za následky z nich vzniklé. Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není vhodný pro lékařské účely ani

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Rádio DAB+ Digitradio 210. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky

Rádio DAB+ Digitradio 210. Obj. č.: Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky 1. Reproduktor 2. Displej 3. Tlačítka kanálů Rádio DAB+ Digitradio 210 Obj. č.: 119 29 25 4. Volba pásma DAB/FM - SHIFT 5. DAB / FM 6. Ladění nahoru / dolů 7. SELECT 8. MENU 9. Teleskopická

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce Ovládací panel Popis přední části Číslo Název tlačítka a jeho funkce 1 LCD displej DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM 2 Power zapnutí / vypnutí rádia 3 Scan - automatické vyhledávání kanálů 4 Menu - informace

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

Popis a ovládací prvky

Popis a ovládací prvky Rozsah dodávky RC vrtulník Silver Fortress RtF Obj. č.: 20 50 17 Bezpečnostní pokyny Důrazně doporučujeme, abyste se před použitím vrtulníku podívali na přiložené DVD. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze SET900

Návod k obsluze SET900 Návod k obsluze SET900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo TV přijímač, aniž

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více