Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010,"

Transkript

1

2 Veřejné finance Ukončení: test 45 min., 20 testových otázek (včetně příkladu) Literatura: Hamerníková, B., Maaytová, A.: Veřejné finance, Praha 2010, Hamerníková B.,,Kubátová K.: Veřejné finance, EUROLEX, Praha 2004 ISBN Musgrave, Musgraveová. Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha 1994 Nemec, Wright, Verejné financie - Teoretické a proaktické aspekty verejných financií v procese transformácie krajin strednej Európy, NISPAcee, Bratislava 1997 Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru. Grada, Praha 1997

3 Obsah: Základní pojmy v oblasti veřejných financí: Příčiny a cíle vládních zásahů a fiskální funkce vlády: Základních pojmy v oblasti veřejné volby, způsoby kolektivního rozhodování: (např. hlasovací paradox, volič medián, Downsův model politického cyklu a Niskanenův model) Veřejný rozpočet a veřejná rozpočtová soustava, funkce rozpočtu a hlavní rozpočtové zásady: Veřejné výdaje, faktory ovlivňující vývoj veřejných výdajů, veřejné výdaje v ČR: (makroekonomické a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů. faktory ovlivňující objem a strukturu veřejných výdajů, sledování efektivnosti veřejných výdajových programů (CMA,CBA aj.). Veřejné příjmy: základní pojmy v oblasti veřejných příjmů, daňová problematika :principy, klasifikace, daňová incidence. Fiskální federalismus: prostorové aspekty veřejných financí a jejich základních funkcí, prvků a vztahů, fiskální decentralizace a místní finance včetně aplikace v ČR. Základní aspekty fiskální politiky: pojmy související s fiskální politikou, nástroje používané v rámci fiskální politiky, modely FP Fiskální nerovnováha ( deficit a veřejný dluh), situace v ČR: Charakteristika pojmu krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha, deficit a veřejný dluh v České republice v období

4 Zájmové (nátlakov tlakové) ) skupiny ve veřejn ejné volbě cíl - maximalizace vlastního užitku - ovlivňují ostatní subjekty politického trhu Klasifikace (např.): - dle cílů : ochranné (odbory), podpůrné zájmové skupiny - dle společného zájmu: profese, místo,škola. Jak ovlivňují politiky?voliče? poskytováním informací (selektivní), expertníčinnosti využíváním ekonomické moci tj. nátlaku stávky, demonstrace, podplácení (přímé, nepřímé) soudními spory žaloba u mezinárodních soudů reporteri-ct/

5 Pravidlo prosté většiny vítěz - varianta, která získá nadpoloviční počet hlasů Problém: silná opozice aplikace v případě rozhodování o dvou alternativách Pravidlo kvalifikované většiny vítěz - varianta, která získá nadpoloviční počet hlasů 3/5, 2/3 Pravidlo relativní většiny vítěz - varianta, která získá nejvíce hlasů Problém: vítězství o pouhý hlas (pravidlo většiny jediného hlasu), problém silná opozice nutné kompromisy Hlasování na základě přidělování bodů aplikace - každý volič má stejný počet bodů (např. 100), vítěz: varianta s nejvyšším počtem bodů problém: možnost ovlivnění výsledků stanovením podmínek pro přidělování bodů Bordův počet - vážené pořadí aplikace - jednotlivým preferencím (pořadím) expertně přiřazena váha, vážené hlasy se sčítají vítěz: varianta s největším ziskem vážených hlasů

6 Condorcetovo kritérium rium (francouzský filozof, matematik, politik, od r člen Francouzské akademie věd) v aplikace - porovnávání každé varianty s každou vítěz: varianta, která vyhrává nad každou variantou výhoda: zachycení uspořádání preferencí jednotlivých voličů problém: vznik hlasovacího paradoxu Další pojmy: politik altruista volič medián vězňovo dilema kooperace a nekooperace nezabýváme se "správným" jednáním, ale hledáme "nejlepší" postup bez ohledu na morálku podraz - ten, kdo jedná sobecky, se chová racionálně

7 Státní rozpočet centralizovaný peněžní fond bilance příjmů a výdajů státu finanční plán na rozpočtové období právní norma zákon nástroj hospodářské politiky ukazatele státního rozpočtu - závazné 1) ukazatele souhrnné - celkové příjmy a výdaje kapitoly 2) ukazatele průřezové - ve všech kapitolách SR 3) ukazatele specifické - liší se pro jednotlivé kapitoly Rozpočtové zásady požadavky na konstrukci SR platné pro všechny veřejné rozpočty úplnost jednotnost reálnost a pravdivost - souvisí s kvalitou odhadů rozpočtových příjmů a výdajů každoročního sestavování a schvalování vyrovnanost - v delším časovém období publicity - zásada zveřejnění či zásada veřejnosti přehlednost - stanovení věcné struktury rozpočtů

8 Návrh rozpočtu 2011

9 Státní rozpočet výsledek

10 Predikce vývoje makroekonomických indikátorů říjen 2008

11 Predikce vývoje makroekonomických indikátorů leden 2009

12 Rozpočtová skladba jednotné povinné třídění peněžních operací veřejných rozpočtů, neplatí pro zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond určena MF vyhláškou (č. 323/2002 Sb.) hlavní zásady (pilíře): jednotnost peněžní (cash) princip zaznamenávání operací čtyři hlediska třídění: odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační čtyři základní fáze: Rozpočtový proces příprava a projednávání návrhu rozpočtu ve vládě (orgánu moci výkonné) projednávání a schvalování návrhu v parlamentu (orgánu moci zákonodárné) realizace rozpočtu, tj. hospodaření podle rozpočtu v průběhu rozpočtového roku následná kontrola

13 Návrh rozpočtu 2011 výdaje

14 Vývoj výdajů a příjmů SR 2010 měsíční plnění v mld. Kč Leden Únor Březen Duben Kv ěten Červ en Červ enec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Příjmy Výdaje

15 Vývoj výdajů a příjmů SR 2010 měsíční plnění v % Prosinec Listopad Říjen Září Srpen Červenec Červen Květen Duben Březen Únor Leden 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Příjmy Výdaje

16 Metody rozpočtování nabídkový přístup - financování stávajících institucí bez hodnocení účelnosti nebo kvality služeb, jednoduché, přírůstkové rozpočtování přístup poptávkový - rozpočet formulován na základě veřejného zájmu v oblasti jednotlivých politik výkonové rozpočtování - naplňování výkonových ukazatelů, rozpočet představuje náklady na realizaci programové rozpočtování alokace pro jednotlivé programy, výkonové ukazatele pro hodnocení rozpočtování s nulovou bází rozpočtování na základě výsledků (management by objectives) - alokace na programy s jasně stanovenými cíli

17 VEŘEJNÉ VÝDAJE finanční prostředky vynakládané v rámci rozpočtové soustavy k plnění fiskálních funkcí na principu nenávratnosti a neekvivalence zdrojem krytí: veřejné příjmy (daně) + dluhové financování ukazatele: absolutní podílové VV/HDP - elasticita VV - dílčí elasticita Faktory ovlivňující vývoj veřejných výdajů demografický faktor geografické faktory urbanistické faktory technicko-technologické faktory podpora financování vědy a výzkumu - základní výzkum politický faktor sociální politika inflace

18

19

20 StrukturaČR podle věkových skupin a pohlaví r muži ženy Populace (v tisících)

21 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví r muži ženy Populace (v tisících)

22 Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce muži ženy Populace (v tisících)

23 Teorie vysvětlující změny ve VV demonstrační efekt srovnání se zahraničím fiskální iluze - nadspotřeba a neefektivnosti Wagnerův zákon: Podíl VV na HDP roste s růstem důchodu na jednoho obyvatele, resp. s hospodářským rozvojem země. Baumolův zákon: Náklady na jednotku výkonu ve veřejném sektoru se zvyšují. stát blahobytu posunový efekt

24

25 Obecný postup analýzy a hodnocení v oblasti alokace VV (Stiglitz) identifikace potřeb a cílů - CO? (požadavky na cíl ověřitelný, kvantifikovatelný, reálný ) identifikace selhání trhu - PROČ? (ekonomická argumentace + redistribuční) stanovení množiny řešení omezení: časové, finanční, prostorové formální (abstraktní) šlo by to, ale. reálná (konkrétní) lze bez významných změn možnosti: veřejná produkce, regulovaná produkce hodnocení alternativ metody, efekty analýza politických souvislostí výběr alternativy (výsledné hodnocení)

26 Analýza efektivnosti alternativ efektivní je program, ve kterém B > C analýza užitků hmotné lze ocenit pomocí cen (růst mezd, snížení nezaměstnanosti, růst HDP ) nehmotné nelze ocenit (růst bezpečnosti, záchrana životů, zlepšení životního prostředí ) vnitřní na území toho, kdo je platí vnější krátkodobé střednědobé dlouhodobé dle dopadu na soukromý sektor substituční důchodový

27 Náklady náklady = vzdání se části zdrojů a) hmotné x nehmotné Klasifikace: b) přímé ( bezprostředně souvisí s konkrétním výkonem) x nepřímé c) variabilní (mění se s úrovní výstupu - např. v souvislosti se školením nákup učebnic, lektorské služby) x fixní (na údržbu objektu, topení, výstup může být i nulový)..

28 Základní metody nákladově outputového ohodnocování metoda CMA CBA CEA CUA forma měření nákladů hodnotové jednotky hodnotové jednotky hodnotové jednotky hodnotové jednotky forma měření výstupů neměří se hodnotové jednotky naturální jednotky užitečnost

29 Metoda CMA jednoduchá předpoklad: VÝSTUPY VŠECH ALTERNATIV JSOU SROVNATELNÉ k určení nákladů se využívá: průmyslově inženýrská metoda parametrický odhad nákladů výběrovým kritériem nejnižší cena METODA CBA ohodnocování pomocí stínových cen respektování faktoru času tj.používání diskontní společenské sazby forma analýzy nákladů a výnosů jednoduchá analýza (užší pojetí) komplexní analýza (širší pojetí)

30 Metoda CEA výhoda : výstupy nejsou oceňovány peněžně sledování efektivnosti nákladů vložených na naturálníči fyzickou jednotku stejný druh výstupu základní otázka JAK nejlevněji dosáhnout daného cíle aplikace: náklady na jednotku Metoda CUA vychází z teorie užitku užitek - subjektivní uspokojení použití hodnotící stupnice aplikace vážení užitnosti jednotlivých alternativ Použití: hodnocení zdravotnických programů hodnocení veřejných zakázek

31 Aplikace CEA přeškoleníčásti personálu Nabídka školícího programu A Počet jednotek výstupu (E) 38 Celkové náklady (C) 809,4 Náklady na jednotku 21,3 B ,7 C ,3 20,3 D ,6 22,1 E ,7 20,1

32 Veřejné zakázky simulace tržních procesů - poptávající = organizace veřejného sektoru rozdíly od klasického spotřebitele: - nakupující není konečný spotřebitel - o koupi rozhoduje skupina osob ne jedinec hodnotící komise - rozhodovací proces je formalizovaný upraven zákonem Cíl: zabezpečení kvalitnějších veřejných statků (služeb) za nižší cenu transparentnost vyhlášení, zadání (více dodavatelů růst konkurence pokles ceny růst efektivnosti dodržování legislativy Problémy: korupce (zvýšení příjmů u jedince, náklady nesou daňoví poplatníci) - koluzní kartel - dohoda mezi jednotlivými účastníky veřejných soutěží za účelem rozdělení trhu

33 Problematika veřejných zakázek a PPP projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru, Public Private Partnerships) základní charakteristiky: dlouhodobost kontraktu veřejná zakázka - obvykle jednorázová PPP projekty - několik desítek let objem kontraktu PPP - desítky miliard vlastnictví veřejné zakázky - veřejný sektor si objedná určité zboží, jehož se stává vlastníkem PPP vlastníkem je soukromý subjekt, který danou věc/zařízení provozuje (změna vlastnických práv od soukromého k veřejnému sektoru - po dlouhé době)

34 Výhody zachování kontroly realizace projektů přenechána soukromému sektoru bez ztráty kontroly kvalita vyšší kvalita při vynaložení stejných nákladů přenos rizik rozdělení zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory efektivní realizace realizace dříve, rychleji transparentnost projekt se nedělí na velké množství menších zakázek motivace soukromý sektor - možnost dlouhodobých příjmů RIZIKA problém - stanovení kvality výstupu, NUTNÁ ustanovení o kvalitě poskytovaných služeb - standardy otázka politické odpovědnosti - zavazuje k platbám v časovém horizontu delším než volební období - činitelé odpovědní za špatné rozhodnutí nebudou sankcionováni působení nátlakových skupin nedostatečná legislativa možnost skrytého zadlužování veřejného sektoru, půjčovat si formou PPP projektů je dražší než normálně na kapitálových trzích růst dluhu a deficitu - při uzavření smlouvy (součástí je budoucí plnění veřejného sektoru) - jednorázové zvýšení deficitu tedy i dluhu o hodnotu odpovídající celé hodnotě kontraktu

35 Veřejné příjmy příjmy všech typů vládních rozpočtů charakteristiky: nedobrovolnost, nenávratnost, neúčelovost funkce: alokační, redistribuční, stabilizační UKAZATELE: daňová kvóta : podíl všech daní k HDP (včetně sociálního a zdravotního pojištění) = složená daňová kvóta jednoduchá daňová kvóta = daně / HDP elasticita daní a) celková b) dílčí klasifikace: návratné (půjčky a emise obligací) a nenávratné (daně, poplatky, výnosy státních firem atp.) daňové a nedaňové (poplatky, úvěry, emise obligací, příjmy z prodeje majetku ) poplatky: platby za poskytovaná zboží a služby - ekvivalentní charakter; poplatky - notářské, soudní, správní poplatky, místní poplatky dle úrovně rozpočtu

36 Struktura veřejných příjmů v ČR bez zdravotního pojištění Veřejné příjmy v ČR 0% 20% 40% 60% 80% 100% DPFO DPPO Sociální příspěvky DPH Spotřební daně Ostatní daně Tržby Ostatní nedaňové příjmy

37 B E 2 9,5 3 1,2 3 1,1 3 0,9 3 0,3 3 0,3 B G : 2 1,5 2 3,7 2 4,5 2 5,6 2 5,2 C Z 2 1,8 1 9,6 2 1,0 2 0,4 2 1,0 1 9,9 D K 4 7,7 4 7,6 4 9,7 4 8,6 4 8,0 4 7,2 D E 2 2,9 2 5,0 2 2,5 2 3,3 2 4,2 2 4,3 E E 2 4,0 2 0,1 2 0,4 2 0,8 2 1,5 2 0,4 IE 2 8,1 2 7,2 2 6,1 2 7,5 2 6,5 2 3,9 E L 1 9,8 2 4,1 2 0,6 2 0,6 2 0,6 2 0,4 E S 2 0,9 2 1,9 2 3,5 2 4,3 2 4,9 2 0,8 F R 2 4,2 2 8,0 2 7,3 2 7,5 2 7,0 2 6,6 IT 2 7,4 2 9,7 2 7,9 2 9,5 3 0,1 2 9,4 C Y 2 0,2 2 3,4 2 7,3 2 8,6 3 3,4 3 1,5 L V 2 1,2 1 9,6 2 0,6 2 1,7 2 1,8 2 0,7 L T 2 0,4 2 0,7 2 0,4 2 1,0 2 1,1 2 1,3 L U 2 7,3 2 9,1 2 7,1 2 5,8 2 5,9 2 5,5 H U 2 6,1 2 6,0 2 4,9 2 4,7 2 6,2 2 6,6 M T 2 0,6 2 1,8 2 7,5 2 7,5 2 8,7 2 8,3 N L 2 4,3 2 4,5 2 4,6 2 5,0 2 5,3 2 4,6 A T 2 6,5 2 8,4 2 7,7 2 7,4 2 7,9 2 8,4 P L 2 5,8 1 9,6 2 0,5 2 1,6 2 2,9 2 3,0 P T 2 2,4 2 4,0 2 3,7 2 4,5 2 5,1 2 4,8 R O 2 1,0 1 9,1 1 8,2 1 8,8 1 9,3 1 8,7 S I 2 2,4 2 3,2 2 4,4 2 4,3 2 4,1 2 3,3 S K 2 5,3 2 0,0 1 8,7 1 7,5 1 7,6 1 7,2 F I 3 1,6 3 5,3 3 2,0 3 1,3 3 1,1 3 1,0 S E 3 5,7 3 8,6 3 6,7 3 6,9 3 6,1 3 5,9 U K 2 8,6 3 0,5 2 9,3 3 0,0 2 9,8 3 0,5

38 BE 43,8 45,0 44,7 44,3 43,9 44,3 BG : 32,5 34,0 33,2 34,2 33,3 CZ 36,2 33,8 37,1 36,7 37,2 36,1 DK 48,8 49,4 50,8 49,6 49,0 48,2 DE 39,8 41,9 38,8 39,2 39,4 39,3 EE 36,3 31,0 30,6 31,1 32,3 32,2 IE 33,1 31,6 30,8 32,3 31,4 29,3 EL 29,1 34,6 31,8 31,7 32,4 32,6 ES 32,7 33,9 35,6 36,4 37,1 33,1 FR 42,7 44,1 43,6 43,9 43,2 42,8 IT 40,1 41,8 40,4 42,0 43,1 42,8 CY 26,7 30,0 35,5 36,5 40,9 39,2 LV 33,2 29,5 29,0 30,4 30,5 28,9 LT 27,5 30,1 28,5 29,4 29,7 30,3 LU 37,1 39,1 37,6 35,6 35,7 35,6 HU 40,8 39,0 37,5 37,2 39,8 40,4 MT 26,8 28,2 33,9 33,7 34,6 34,5 NL 40,2 39,9 37,6 39,0 38,9 39,1 AT 41,4 43,2 42,3 41,9 42,2 42,8 PL 37,1 32,6 32,8 33,8 34,8 34,3 PT 32,1 34,3 35,1 35,9 36,8 36,7 RO 29,1 30,2 27,8 28,5 29,0 28,0 SI 39,2 37,5 38,6 38,3 37,8 37,3 SK 40,3 34,1 31,3 29,2 29,3 29,1 FI 45,7 47,2 44,0 43,5 43,0 43,1 SE 47,9 51,8 49,5 49,0 48,3 47,1 UK 34,7 36,7 36,0 36,8 36,5 37,3

39 Daňová terminologie daňový subjekt daňový plátce, daňový poplatník daňový objekt (předmět zdanění) algoritmus stanovení daňové povinnosti (daně): předmět daně (úprava: vyjmutí ze zdanění, osvobození od zdanění, snížení daňového základu) základ daně sazba daně daň (snížení daňové povinnosti) sazba daní: - pevná nebo procentní (ad valorem) daňová částka daňový výnos

40 Daňové principy daňové principy: priority stanoveny tvůrci daňového systému nekonzistentní - jedna základní priorita, jíž jsou ostatní principy podřízeny daňová historie: Adam Smith 4 principy (daňové kánony) neoklasikové daně patří do ekonomiky, ale musí být nízké J. M. Keynes daně ve fiskální politice stabilizátory neokonzervatismus podobný neoklasikům, ale daně sleduje i makroekonomicky A. Laffer

41 Současné daňové principy daňová spravedlnost efektivnost minimalizace nákladů na výběr daní pružnost (flexibilita) reakce na změny ek.veličin daňová koordinace - omezení daňové konkurence - rámcové smlouvy o zamezení dvojího zdanění daňová harmonizace omezení daňové konkurence směrnice EU, harmonizace základu, sazeb nebo administrativy

42 Daňová spravedlnost přístupy k daňové spravedlnosti: A. placení daní na základě principu prospěchu (užitku) každý platí daně podle toho, jaký má užitek z veřejných výdajů základní problémy této teorie: 1. jak změřit prospěch z veřejných výdajů 2. jak přesvědčit potenciální daňové poplatníky, aby tento pociťovaný užitek sdělili 3. takový systém zdanění neumožňuje redistribuci B. placení daní na základě principu platební schopnosti princip horizontální spravedlnosti: princip vertikální spravedlnosti: problémy: 1. Jak změřit, kdo je na tom lépe/hůře? Postačuje jako kritérium důchod, spotřeba nebo majetek? 2. Jak více (o kolik, kolikrát) by měli platit na daních ti, kdo jsou na tom lépe?

43 Lafferova křivka

44 přímé daně Daňový systém ČR DPFO - 15 %, nezdanitelnáčást, odčitatelné položky, sleva na dani, SUPERHRUBÁ MZDA DPPO - 19 %, různé typy odepisování daň z nemovitostí - pozemky a budovy, výměra pozemku nebo cena pozemku, sazba daně u pozemku dle užití sazba daně u staveb (zastavěná plocha) dle užití silniční daň vozidla, využívána nebo určena k podnikání, + zvláštní poplatek za užívání dálnic dědická a darovací daň max. sazba (darovací) 40 %, fcí výše základu daně daň z převodu nemovitostí - základem cena nemovitosti

45 nepřímé daně DPH (univerzální) - harmonizována s EU, základní sazba - 20 % (většina zboží a služeb) snížená sazba - 10 % (např.potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, dodávky tepla aj.) spotřební daně (selektivní) - harmonizovány minerální oleje (př. benzin Kč /1000 l), líh, pivo, víno (př. šumivá vína Kč/hl.), tabákové výrobky (př. cigarety pevná 1,07Kč/kus + 28% z ceny, minimálně celkem 2,01Kč/kus) sazby pevné sazby, u cigaret pevná + % sazba ostatní nepřímé daně - ekologické daně, poplatky za znečištění vzduchu či vody a poplatky za odpad.

46 Mikroekonomické důsledky zdanění Pojmy: - uvalení daně - nadměrné daňové břemeno (DWL) - vztah mezi DWL a výší daně - daňový výnos (DV) - rozložení daně - daňová incidence (dopad)

47 historický vývoj: Fiskální politika FP od 30. let 20. století v důsledku hospodářské krize (New Deal, výdajové programy hodnocení efektivnosti) využívána po 2. sv. válce (fiskální expanze) 50 a 60. léta - úspěchy fiskální politiky (růst ekonomiky, vysoká zaměstnanost a nízká inflace) 70. léta - neúspěšnost fiskální politiky při pokusech o obnovu stability (stagflace) důraz na MP 80. léta - ekonomie strany nabídky a racionální očekávání konec 20. století - mix fiskální a monetární politiky současnost stabilizační opatření (šrotovné, finanční podpora finančním institucím ) růst problému morální hazard!!

48 Fiskální politika hospodářská politika - snaha vlády dosáhnout předem stanovených ekonomických cílů problém hospodářské politiky: ekonomický subjekt - stát - vládní selhání makroekonomické cíle : žádoucí tempo růstu reálného produktu nízká míra nezaměstnanosti nízká míra inflace vyrovnaná platební bilance PRINCIPY 1) Tinbergenův princip (1956) - k dosažení n nezávislých cílů potřebujeme n nezávislých nástrojů 2) problém přiřazení - Mundell princip (1962) - (tradiční přiřazení fiskálních nástrojů růstovým cílům a monetárních nástrojů cílům protiinflačním ) 3) Meadeho princip zodpovědnosti (1970?) - za každý makroekonomický cíl je zodpovědná jediná státní instituce

49 Rozpočtová a fiskální politika odlišnosti: cíl RP - zlaté pravidlo vyrovnaného rozpočtu cíl FP - ovlivňovat makroekonomickou výkonnost (reálné veličiny) růst a nezaměstnanost kompetentní subjekty nástroje

50 Nástroje fiskální politiky a) podle charakteru užití nástroje diskreční opatření reagují na krátkodobé výkyvy makroek. veličin jednorázový charakter, podmíněno politickým souhlasem vestavěné stabilizátory tory dlouhodobý charakter, relativně stabilní, bez vazby na konkrétní krátkodobou nevyrovnanost - v době recese automaticky expanzivně - v období konjunktury automaticky restriktivně b) podle typu výdajové nástroje výdaje na nákup zboží a služeb a přímé ovlivnění AD nepřímo - prostřednictvím transferů (nenávratné, neekvivalentní platby obyvatelstvu), transfery = záporné daně transfery peněžního charakteru - sociální dávky nemocenské dávky další nástroje - výdajové programy, např. rekvalifikační příjmové nástroje změny daní, působí na AD nepřímo prostřednictvím vlivu na úroveň spotřeby a investic

51 Typy fiskální politiky fiskální expanze opatření směřující ke zvyšování vládních výdajů, snižování daní nebo kombinace obou KDY? fiskální restrikce stát snižuje vládní výdaje, zvyšuje daně nebo oboje zároveň KDY? účinnost fiskální politiky: multiplikátor vládních výdajů daňový multiplikátor multiplikátor vládních výdajů, existuje-li sazba důchodové daně (t) 1 = 1 1 c (1- t) 1- MPC(1-t)

52 Rozpočtové saldo rozpočtové příjmy < rozpočtové výdaje deficit rozpočtové příjmy> rozpočtové výdaje přebytek klasifikace rozpočtových deficitů: a) dle záměrů vlády aktivní (strukturální) záměrný deficit, vyvolaný aktivním vládním rozhodnutím pasivní (cyklický) příčinou jsou jevy nezávislé na vládním rozhodnutí b) dle způsobu výpočtu: celkový deficit = primární deficit + úroky z veřejného dluhu primární deficit deficit vzniklý v průběhu daného roku očištěný o závazky vlády z předcházejících období

53 Vývoj salda ve vybraných zemích 5,0 0, ,0-10,0-15,0 Belgium Ireland Greece Spain France Italy Portugal -20,0

54 Předpokládaná a skutečná salda veřejných rozpočtů ČR

55 Řešení deficitu dluhové krytí emisní financování fiskální restrikce z výnosu z prodeje státního majetku z přebytků rozpočtů z minulých let

56 Problematika veřejného dluhu suma finančních pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu suma finančních závazků, které má stát vůči ostatním ekonomickým subjektům Vznik: 1) kumulací deficitů (řešení prostřednictvím dluhového financování) 2) převzetím závazků za jiné ekonomické subjekty problém morálního hazardu

57 Veřejný dluh 1) dle výpočtu hrubý dluh státní závazky bez ohledu na výši státních pohledávek čistý dluh hrubý dluh očištěný o státní pohledávky 2) dle měny vnitřní domácí zadlužení, v domácí měně vnější zahraniční zadlužení, v cizí měně (kurzové riziko) 3) dle doby splatnosti krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý 4) dle povinnosti fakultativní x obligatorní 5) dle obchodovatelnosti obchodovatelný x neobchodovatelný ŘEŠENÍ DLUHU aktivní řešení vědomé, záměrné řešení vlády (mimořádná odvodová povinnost, krácení výdajových položek, politickoadministrativní řešení odmítnutí dluhu, měnová reforma ) pasivnířešení působení faktorů, které nezávisí na vůli vlády (q, prominutí dluhu, dary, inflace snižuje reálnou hodnotu závazků vlády)

58 Veřejný dluh v % HDP

59 1 Z i m b a b w e e s t. 6 0 F in la n d e s t. 2 J a p a n e s t. 6 2 B o l iv ia e s t. 4 L e b a n o n e s t. 6 3 D e n m a r k e s t. 6 Ita l y e s t. 6 4 S w it z e r l a n d e s t. 7 G r e e c e e s t. 7 1 S lo v a k i a e s t. 8 S i n g a p o r e e s t. 7 3 L a t v ia e s t. 9 Ic e la n d e s t. 7 4 S w e d e n e s t. 1 0 S u d a n e s t. 7 5 C u b a e s t. 1 1 B e l g i u m e s t. 7 6 Č R e s t. 1 2 S r i L a n k a e s t. 7 7 T a iw a n e s t. 1 3 E g y p t e s t. 8 1 S lo v e n ia e s t. 1 4 Is r a e l e s t. 8 2 L it h u a n ia e s t. 1 5 H u n g a r y e s t. 8 3 S e r b ia e s t. 1 6 F r a n c e e s t. 9 4 P e r u e s t. 1 7 P o r t u g a l e s t. 9 5 H o n d u r a s e s t. 1 8 C a n a d a e s t. 9 6 P a r a g u a y e s t. 1 9 G e r m a n y e s t. 9 7 R o m a n ia e s t. 2 1 A u s t r ia e s t. 9 8 J iž n í K o r e a e s t. 2 2 U K e s t. 9 9 S a u d i A r a b ia e s t. 2 7 N e t h e r la n d s e s t N e w Z e a la n d e s t. 2 9 N o r w a y e s t V e n e z u e la e s t. 3 0 B r a z il e s t A u s t r a lia e s t. 2 7 N e t h e r la n d s e s t C h i n a e s t. 2 9 N o r w a y e s t Ir a n e s t. 3 0 B r a z il e s t Q a t a r e s t. 3 2 P h il ip p in e s e s t B u l g a r ia 1 4, In d ia e s t N i g e r ia e s t. 3 6 Ir e la n d e s t K a z a k h s t a n e s t. 4 5 S p a in e s t U z b e k is t a n 9, e s t. U n it e d S t a t e s e s t E s t o n ia 7, e s t A r g e n t in a e s t R u s s ia 6, e s t. 5 0 C r o a t ia e s t C h i le 6, e s t. 5 1 P o l a n d e s t L ib y a 3, e s t. 5 3 T u r k e y e s t.

60 Dluhová matematika faktory ovlivňující výši veřejného dluhu: - demografický faktor - sociální politika - volební cyklus - ekonomický cyklus - přírodní katastrofy + tempo růstu HDP, úroková sazba D HDP 1 1 = D HDP o o R o + PD HDP 1 M HDP R o = 1 + r q

61 Důsledky existence dluhu a) rozpočtové důsledky ovlivňují saldo veřejných rozpočtů růst úroků omezení prostoru pro aktivní fiskální politiku (růst mandatorních výdajů) problém investic b) důsledky finanční souvisí s umisťování vládních dluhopisů na trhu - nízká absorbce vládních dluhopisů na domácím trhu - vytěsňování soukromých investic c) sociální souvisí se vznikem morálního hazardu

62 Dluh v ČR vznik (z deficitu, převzetím závazků za jiné subjektytransformační instituce) složení státní dluh, dluh místních vládních institucí, SZ faktory ovlivňující dluh (hospodářský cyklus,politický cyklus, sociální politika, objem vládních garancí, soudní spory.) Dluh sektoru vládních institucí 299,8 340,5 405,4 591,5 702, ,1 903, ,2 1067,3 Dluh ústředních vládních institucí 271,7 314,6 378,3 559,8 660,6 725,6 790,4 830,9 891,7 935,5 982,1 Dluh místních vládních institucí 36 34,5 35,8 40, ,1 86,7 88,3 85,2 Dluh fondů soc. zabezpečení 1,7 1,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0

63 Pro strukturu dluhu ČR je výrazná 1) internalizace dluhu do roku 2003 proč? 2) od r.2004 nárůst zahraničního zadlužení externalizace dluhu proč? nižší náklady financování státního dluhu (nižší úroková sazba) větší objem emise (než co umožňuje domácí trh dluhopisů pro jednorázovou emisi) první emise eurodluhopisů - 1,5 mld EUR 3) ZMĚNA SPLATNOSTI 4) SECURITIZACE DLUHU

64 3) securitizace růst podílu obchodovatelného dluhu (státní dluh dle obchodovatelnosti) ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% obchodovatelný v mld. obchodovatelný v %

65 4) změna ve splatnosti dluhu - růst relativní váhy střednědobých a dlouhodobých dluhopisů (SDD) na úkor SPP 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% SPP Sa DD Ostatní zdroje

66 Struktura státního dluhu dle měny 100% 80% 60% 40% 20% 0% r.1993 r.1994 r.1995 r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2000 r.2001 r.2002 r.2003 r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 domácí dluh zahraniční dluh

67 Vývoj výše dluhu na 1 obyvatele + vývoj podílu dluhu na 1osobu / průměrná mzda = kolik měsíců by osoba s průměrnou mzdou pracovala úhradu své části dluhu ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 výše dluhu na 1 obyvatele v Kč násobek průměrné mzdy

68 Hrubý vládní dluh

69 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky

Politiky. Politiky. Stabilizační politika. Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky Politiky 1 Politiky Základy stabilizační politiky Základy sociální politiky Základy daňové politiky 2 Stabilizační politika 3 1 Stabilizační politika v otevřené ekonomice Jedná se o posilování stability

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu

B_VF Veřejné finance. Úvodní blok. Úvod. Studijní cíle předmětu B_VF Veřejné finance Úvodní blok Úvod Veřejné finance jsou předmětem určeným pro studenty bakalářského stupně studia zakončeným zkouškou a navazujícím na předmět Makroekonomie. Jde o poměrně široce dimenzovanou

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Hospodářská politika. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Hospodářská politika Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Příčiny státní intervence do hospodářství počátek 20. století - vývoj hospodářských

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí Daňová teorie a politika Vývoj teorie daní a veřejných financí Od starověku do 18. století Již ve starověku lze nalézt předchůdce daní, mýtné Daně vznikly pravděpodobně jako mimoekonomické donucení panovníka

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika

Otázka: Hospodářská politika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mara. Hospodářská politika Otázka: Hospodářská politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mara Hospodářská politika týká se makroekonomie konkrétní pravidla a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky hospodářství

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více