Reforma veřejných financí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma veřejných financí"

Transkript

1 Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL

2

3 REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007

4

5 Daňová reforma V příkladech uváděných v prezentaci MF o dopadech daňové reformy nejsou uvedeny dopady na domácnosti důchodců. Jaké jsou? Negativní dopady zvýšení DPH a spotřebních daní budou kompenzovány valorizací důchodů. Navíc pokud důchodce pracuje, uspoří díky snížení daně z pracovního příjmu. Proč se při změně daní místo snížení daně z příjmů právnických osob nepreferuje snížení zdanění práce? Naším cílem by nemělo být umožnit nadnárodním společnostem vyvážet více peněz ve formě zisku, ale motivovat naše podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti. Snižování daňové zátěže právnických osob znamená, že podniky domácí i vlastněné zahraničním kapitálem budou mít více prostředků pro investice a tedy i pro rozšiřování výroby a zvyšování zaměstnanosti v ČR. Dalším důvodem je skutečnost, že zisky firem se velmi snadno přemisťují do jiných zemí. Proto také ve zdaňování právnických osob panuje větší daňová konkurence, na kterou musí ČR reagovat. Jak bude zajištěna větší vymahatelnost daňových nedoplatků? Ministerstvo financí a další správní orgány se samozřejmě maximálně snaží vymáhat nedoplatky všech druhů daní, cel i pojistného. Nicméně reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Jakým způsobem změna daňových sazeb ovlivní cenu hypotečních úvěrů? Cenu hypotečních úvěrů může zvýšit navrhované zrušení osvobození úroků z hypotečních zástavních listů (HZL).Vzhledem k tomu, že toto zrušení by se týkalo až úroků z HZL emitovaných po nabytí účinnosti zákona, nebude tento dopad významný, neboť hypoteční banky mohou dopad rozložit zvýšením emisí HZL do konce roku Navíc ceny těchto úvěrů reagují v daleko větší míře na vývoj úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou. /3/

6 Reforma a odpisy, zejména u nemovitostí zrychlí se? Navrhované snížení sazeb daně z příjmů u právnických osob je minimálně pro první rok, tj. rok 2008, koncipováno jako daňově neutrální, a proto bylo nutné hledat kompenzace výpadku inkasa daně z příjmů právnických osob, které za každý jeden procentní bod při zohlednění režimu placení záloh činí necelých 10 mld. Kč. Proto se žádné zrychlení doby odpisování nenavrhuje. Naopak, z důvodu výrazného prodlužování záruk je navrhováno prodloužení doby odpisování u osobních aut na 5 let a dále sjednocení doby pronájmu u finančního leasingu s následnou koupí najaté věci s dobou odpisování v 1. až 5. odpisové skupině. Dostane se určitá část lidí se středními příjmy v konečném efektu (se započítáním zvýšení DPH z 5 na 9 %) do minusu při plusových tisícových efektech vysokopříjmových kategorií občanů? Dopad daňových změn bude negativní např. u nepracujících důchodců.to však bude kompenzováno změnami v sociální oblasti. V čem musela KDU-ČSL ustoupit v oblasti daní ze svého programu v rámci koaliční shody? Konkrétně navržený systém reformy daně z příjmů fyzických osob se parametricky liší od konkrétního návrhu z volebního programu KDU-ČSL, nicméně přináší obdobné výsledky: daně se snižují všem, výrazně se zvýhodňují rodiny s dětmi, snižují se demotivačně působící daně, tj. méně se trestá úspěch, zmírňuje se, nicméně zachovává daňová progrese (daná kombinací daňové sazby a slev na dani). U DPH vláda zatím nepočítá se snížením základní sazby z 19 % na 18 %. Proč KDU-ČSL prosazuje reformu, která právě nahrává bohatým a znevýhodňuje chudé? Reforma nepoškodí nikoho, pouze ti, kteří vydělávají více, také více ušetří. Reforma obrací trend v zadlužování státu, který by jinak vedl do stavu dluhové pasti, kdy by se již nedostávaly prostředky ani na nejdůležitější sociální výdaje. Již dnes činí roční výdaje na obsluhu veřejného dluhu cca 40 mld. Kč, které by jinak mohly být použity ve prospěch sociálně slabých občanů. Daň z příjmů fyzických osob Přechod na rovnou daň z příjmů z hlediska úspor ve veřejných financích nic nepřináší. Proti dosavadnímu stavu jenom znevýhodňuje nízko a středněpříjmové skupiny proti vysokopříjmovým. /4/

7 Na daňové reformě vydělají, tedy ušetří, všichni. Více vydělávající pouze více ušetří. Daňová progrese se zmírňuje, nicméně zachovává. Účelem je více motivovat k pracovnímu úsilí a odrazovat bohatší poplatníky od daňových úniků. Proč se snižují daně více vydělávajícím skupinám obyvatel? Daně se ve výsledku snižují všem. Více vydělávající pouze více ušetří. Daňová progrese se zmírňuje, nicméně zachovává. Až doposud byly tyto skupiny zdaňovány vysokou daňovou sazbou (32 % oproti 12 %). Zjednoduší se konečně podávání daňového přiznání, resp. formulář na daňové přiznání, a jak? Tj. bude např. méně rubrik na formuláři? Vzhledem k návrhu některých opatření (např. zrušení minimálního základu daně nebo společného zdanění manželů) dojde k dílčímu zjednodušování daňového přiznání daně z příjmů. Úpravy tohoto tiskopisu lze očekávat jako doprovodný aspekt dalších fází, zejména po vypracování nového zákona o daních z příjmů. Bude se moci placené školné na soukromých školách odečíst od základu daně? Zatím se se zavedením takové odpočitatelné položky nepočítá. K jakým změnám dojde v odečitatelných položkách u DPFO? U nezdanitelných částí základu daně nejsou navrhovány změny. Dochází pouze k určitým zpřesněním stávajícího systému. Proč se uvádí snížení daně u fyzických osob na 15 %, když použitím superhrubé mzdy jako základu se daň v nejnižší sazbě nezmění? Sazby daně se dnes pohybují od 12 % do 32 %. 15 % ze superhurbého základu představuje asi 23 % ze současného základu daně. Ke snížení daně všem skupinám poplatníků dojde zejména z důvodů razantního zvýšení slev na dani. Zruší se v rámci reformy minimální daň? Minimální daň není v oblasti daní z příjmů zavedena. Pokud se otázka týká minimálního základu daně, pak lze potvrdit, že se navrhuje tento institut zrušit. Proč se ruší společné zdanění manželů? V systému daně s jednou sazbou tento institut v podstatě ztrácí smysl. Navíc byla zvýšena sleva na dani na druhého z manželů bez příjmů na stejnou úroveň, jako je základní sleva na dani. Rodinám s dětmi se daň z příjmů sníží. Budu moci uplatnit v daňovém přiznání úroky z hypotéky jako doposud? Ano. /5/

8 Jak se odrazí reforma v již uzavřených hypotékách? Nic se nemění. Bude i nadále stát podporovat stavební spoření? Ano, bude jej podporovat bez jakýchkoliv změn. Změní reforma sazby sociálního a zdravotního pojištění? Ne. Bude možné, aby si daňový poplatník sám rozhodl, na jaké účely bude použita část jeho daní (např. 1 % poplatníkovy daně bude určeno konkrétnímu neziskovému zařízení)? Reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Co reforma a kniha jízd bude zrušena povinnost OSVČ vést tuto knihu? Vzhledem ke skutečnosti, že značná část OSVČ začala využívat velkorysé výdajové paušály, došlo ke zmenšení významu administrativní zátěže spojené s existencí knihy jízd. Proto se v brzké době neuvažuje o jejím zrušení. Daň z příjmů právnických osob Bude nějak zohledněn podnikatel, který pravidelně a správně platí za sebe i své zaměstnance odvody do systémů např. systémem daňových bonusů myšleno např. slevou na odvodech do sociálního systému apod.? Ne. Není žádný důvod k motivaci za plnění základních zákonných povinností. Naopak je navrhován postih dlužníků, a to dodaněním závazků 36 měsíců po lhůtě splatnosti. DPH Zavést jednotnou daň, ne jako dosud dvě sazby daní. Vidím v tom jednodušší účetnictví. Je to tak? Jedna sazba znamená nikoliv jednodušší účetnictví, ale především jednodušší správu DPH a také ztrátu motivace pro lobbisty tlačit na zařazení konkrétního zboží nebo služby do nižší sazby. Jedna sazba DPH je z hlediska správy racionálnější, sociální ohledy však vedou k zachování dvou sazeb. /6/

9 Jak koresponduje zvýšení snížené sazby DPH s těmito cíli daňové reformy: a/ sociální citlivost vůči ekonomicky neaktivní populaci ve spotřebním koši této části populace tvoří zboží s touto sazbou podstatně vyšší podíl než u dobře vydělávajících ekonomicky aktivních, b/ podpora rodin s dětmi viz a. Zvýšení snížené sazby DPH je nutné jako kompenzační opatření ke snížení daní z příjmů. Rodiny s dětmi na daňových změnách vydělají. Pro neaktivní populaci jsou připraveny změny v sociální oblasti. Lidé nevěří tvrzení, že se změna DPH z 5 na 9 % na cenách moc neprojeví díky konkurenci. Naopak si myslí, že této změny se budou výrobci a prodejci snažit co nejvíce využít. Lze očekávat podobné dopady jako při vstupu do EU, kdy byla řada položek přesunuta z 5% do 19% sazby daně. Záleží na odvětví a na konkrétní situaci. Zvýšení nepřímých daní z 5 % na 9 % je příliš vysoké, téměř dvojnásobné. Občané sice nejsou trestáni za příjmy, ale budou trestáni při spotřebě. Čili nula od nuly pojde, přímé daně se sníží, ale zase se to vybere jinde. Kde je efekt? Jedná se jen o zvýšení snížené sazby DPH, kde se nachází pouze určitá část položek, nikoliv o téměř dvojnásobné zvýšení nepřímých daní. V konečných cenách dotčených položek se to projeví růstem o cca 3,8 %. Toto číslo však předpokládá, že obchodníci zahrnou zvýšení plně do cen, o čemž lze silně pochybovat. Zejména pokud jde o potraviny lze počítat s tím, že mimořádně silná konkurence, která na trhu panuje, způsobí, že si obchodníci nebudou moci výraznější zdražování dovolit. I kdyby se toto zvýšení plně promítlo do koncových cen, znamenalo by to např. při dnešním výdaji 2 500, Kč/měs. zdražení o 95, Kč/měs. Přičemž běžné výkyvy cen potravin bývají mnohem vyšší. Celkově dojde ke snížení daní. Zvýšení snížené sazby DPH není důchodcům kompenzováno. Naopak, bude to kompenzováno pravidelnou valorizací důchodů. Kdo v rámci koalice prosadil navýšení DPH u potravin, když ODS před volbami slibovala 0% sazbu? ODS slibovala v případě zavedení jediné 15% sazby DPH nasazení všech diplomatických nástrojů v Evropské unii k prosazení možnosti zavedení nulové sazby DPH u základních potravin i léků, a tedy jejich zlevnění. Reálné splnění tohoto slibu by však bylo problematické. Současný návrh je výsledkem koaličních jednání, jedná se o kompromis vládní koalice. /7/

10 Zůstane nižší sazba DPH zachována pro bytovou výstavbu, popř. jak dlouho? Zde neobstojí argument, že by to bylo v rozporu se stanoviskem EK. Ano, snížená sazba zůstane zachována na tzv. sociální výstavbu, jejíž definice je v pravomoci každého členského státu. Vláda ČR rozhodla, že to budou byty do 120 m 2 a rodinné domy do 350 m 2. Kromě toho snížená sazba daně bude platit i pro renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů do konce roku Ekologické daně Bude zavedena ekologická daň? Na jaké komodity se bude vztahovat a jak ovlivní jejich ceny? Ekologické daně by měly být zavedeny od a budou se vztahovat na elektřinu, pevná paliva (uhlí, koks) a zemní plyn. Při plném promítnutí daní (vč. DPH) do konečných cen lze jejich růst odhadovat takto: elektřina přibližně o 1 %, uhlí přibližně o 9,1 % a zemní plyn přibližně o 4,2 %. Bude zavedena ekologická daň na ekologicky méně vhodné způsoby vytápění domácností? Dle návrhu zákona o spotřební dani z pevných paliv by měla být zdaněna mimo jiné i pevná paliva použitá pro vytápění domácností. Jakým způsobem bude stát podporovat ekologicky šetrné zdroje energie pro domácnosti, např. ekologické vytápění rodinných domů? Prozatím jsou v návrhu zákona osvobozeny od daně ze zemního plynu domácnosti. Jak ekologická daň postihne nízkopříjmové skupiny obyvatel žijící na venkově? Dle způsobu vytápění a množství spotřebovaných energií si lze dopady odvodit na základě výše uvedených růstů cen. Daně z majetku Může obec libovolně zvyšovat daň z nemovitosti? Obec nemůže libovolně zvyšovat daň z nemovitostí ani doposud, ale podle připravovaného zákona by mohla u některých nemovitostí v rámci zákonných koeficientů 1 až 5 zvýšit nebo snížit sazbu daně; dále se obci umožňuje stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 pro všechny nemovitosti na území celé obce. Oproti současnému stavu se ale navrhuje posílení pravomocí obcí, neboť nyní je stanovení koeficientů omezeno velikostní kategorií obce. /8/

11 Může obec libovolně zvyšovat daň u rekreačních nemovitostí? Obec nemůže libovolně zvýšit daň u rekreačních nemovitostí, doposud obec měla možnost použít koeficient 1,5; pokud obec stanoví místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, bude se vztahovat na všechny nemovitosti na území celé obce. Jak se změní výše daně z nemovitostí po zrušení daně ze zemědělské půdy? Nejedná se o zrušení daně ze zemědělské půdy, ale o osvobození pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, pokud tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Osvobození je tedy nepovinné, záleží pouze na rozhodnutí zastupitelstva obce. Pokud by tyto pozemky osvobodily všechny obce, došlo by ke snížení výnosu asi o 1,4 mld. Kč. Opět záleží na zastupitelstvu konkrétní obce, zda bude chtít nahradit výpadek z osvobození zvýšením daně ze staveb a nezemědělských pozemků. Spotřební daně Proč je tak drahá spotřební daň na benzínu a naftě? Výše spotřební daně se odvíjí v prvé řadě od minimálních sazeb stanovených EU. V České republice je spotřební daň z minerálních olejů mírně nad úrovní požadovaných minimálních sazeb, přesto v porovnání s ostatními členskými státy EU je spíše nižší. Výše sazby spotřební daně dále odráží environmentální aspekty a snahu o hospodárné nakládání s energetickými surovinami. Daně z převodu nemovitostí Zrušení daně z převodu nemovitostí se bude týkat i firem? Bude zároveň i nějak změněna lhůta na osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti? Reforma žádné změny v této oblasti nepřináší. Příjmy z dividend a z kapitálových výnosů Jak to bude se zdaňováním akcií? U právnických osob k žádné změně nedochází a pro správné zjištění základu daně z dotčených operací je rozhodující správný postup jejich zaúčtování. U fyzických osob nedochází v případě daňového režimu příjmů z držby akcií k žádným změnám. /9/

12 Jak se bude postupovat při prodeji cenných papírů a podílových listů? U právnických osob k žádné změně nedochází a pro správné zjištění základu daně z dotčených operací je rozhodující správný postup jejich zaúčtování. U fyzických osob je stávající časový test šesti měsíců (pokud do této doby od koupě prodá cenný papír, musí odvést daň) pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů navržen pouze u příjmů z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování. Pro příjmy z prodeje ostatních cenných papírů (např. směnky, šeky) je časový test pro osvobození prodloužen na 5 let. Rozpočtové určení daní Bude stále platit pravidlo, že čím více obyvatel obec či město má, tím vyšší státní příspěvek dostane? A jestliže ano, jakým způsobem z daňového hlediska bude stát podporovat malé obce? Ministerstvo financí v současné době připravuje novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Vedle potřeby odstranit nejproblematičtější oblast stávajícího systému rozpočtového určení pro obce tzv. skokové přechody, které by měly být nahrazeny tzv. postupnými přechody mezi velikostními kategoriemi, je v návrhu promítnuta také snaha modifikovat dosavadní systém tak, aby podíl jednotlivých obcí na sdílených daních lépe odrážel jejich výdajové potřeby. Dosud jediné kritérium použité v současném systému pro přerozdělení podílu obcí na sdílených daních (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) je doplněno o dvě nová kritéria (prostý počet obyvatel obce a výměru obce). Zejména prostřednictvím posledně jmenovaného kritéria by byly značně posíleny rozpočty malých obcí, resp. rozpočty obcí s nízkou hustotou obyvatelstva (nejzřetelnější by byl přínos u velikostní kategorie do 100 obyvatel, kde by bylo dosaženo v průměru zdvojnásobení objemu prostředků ze sdílených daní ve srovnání se stávajícím systémem). Ministerstvo financí bylo vedeno snahou výrazně zvýšit výdajové možnosti malých obcí a přes limitované možnosti státního rozpočtu v maximální míře zachovat úroveň příjmů u obcí v nejvyšších velikostních kategoriích. V novém modelu by se snížila kritizovaná nerovnost obcí v příjmech na jednoho obyvatele hl. m. Praha by ze sdílených daní získala 3,3 násobek ve srovnání s obcemi do 100 obyvatel (v současném systému se jedná o 6,5 násobek mezi největšími a nejmenšími obcemi). Je zapotřebí konkretizovat novou podobu Zákona o rozpočtovém určení daní pro obce i kraje. Obce ani kraje stát do dluhů nepřivedly, proto nesmějí být státem nijak penalizovány, jejich rozpočtů se reforma nesmí dotknout! Byly by potrestány za to, že na rozdíl od státu dobře hospodařily. Dluhy si nadělal stát, a nemá proto právo požadovat na obcích ani na krajích, aby mu je pomohly splácet! Obce i kraje potřebují sestavovat rozpočtové /10/

13 výhledy na další 2 3 roky a momentálně tápou, protože neví, jaké budou jejich příjmy. Prosím o komentář. Zčásti odpovězeno výše. Dochází ke zvýšení podílu obcí na celostátním výnosu určitých daní z 20,59 % na 21,05 %, což představuje posílení rozpočtů obcí o cca 2,5 mld. Kč. Dále ze stávající daňové predikce vyplývá, že obce i kraje by měly i při realizaci reformních změn dosáhnout v letech meziročních nárůstů daňových příjmů. Počítá se s úpravou přerozdělování daní tak, aby obce, ve kterých mají firmy své závody, získávaly z daní, které tyto firmy odvádějí, vyšší výnosy? Doposud se daně přerozdělují obcím podle sídla firem Dotaz není přesný, podle sídla firem se daně nepřerozdělují v současném systému RUD existují následující vazby na podnikání v obci: 1,5 % DPFO ze závislé činnosti se přerozděluje podle místa výkonu práce zaměstnanců. V případě daní placených podnikatelem = fyzickou osobou se jedná o 30 % DPFO z přiznání a to dle místa bydliště podnikatele. Vzhledem ke snaze zachovat solidaritu mezi jednotlivými obcemi ČR se posílení vazby konkrétní obce na objem daní placený místní firmou = právnickou osobou v současné době nepředpokládá. Toto opatření by snížilo příjmy malých obcí, protože firmy sídlí spíše ve velkých městech. Editační povinnost správce daně Bude rozšířena povinnost finančních úřadů podávat závazná stanoviska, výklad zákonů, ve všech daňových záležitostech? Ano, o pět nových okruhů: 1. klíčování výdajů (nákladů) u fyzických osob, které využívají nemovitosti jak pro podnikání, tak pro soukromé účely, 2. klíčování výdajů (nákladů) především právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání s cílem jejich správného přiřazení ke zdanitelným příjmům a příjmům, které zdanění nepodléhají, 3. zásahy do majetku, 4. posuzování výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj, 5. závazné posouzení sazby DPH. Registrační pokladny Budou registrační pokladny? Ne, povinnost evidovat tržby na registračních pokladnách bude zrušena. /11/

14 Reforma sociálního systému Starobní a invalidní důchody sice budou valorizovány, ale nárůst životních nákladů v této nízkopříjmové skupině obyvatel bude mnohem vyšší než valorizace! Budou totiž zvýšeny ceny potravin, léků i energií, zavedeny poplatky za recept, za návštěvu lékaře i za pobyt v nemocnici. Zhorší se i dostupnost některých sociálních služeb. Je to tak? Připravované změny daňových a sociálních systémů budou důchodcům kompenzovány. Průměrné navýšení důchodů v roce 2007 činilo 6,2 %. Tzv. starodůchodcům se důchody zvýšily o 6,6 % a tzv. novodůchodcům o 5,6 %. V příštím roce bude následovat další valorizace důchodů minimálně o 3,9 %. Jejich zvýšení bude přitom nastaveno tak, aby kompenzace odpovídala aktuálnímu vývoji cen. Modelové propočty Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že daňové a sociální reformy (včetně úpravy DPH) přinesou domácnostem důchodců vyšší čisté příjmy. V čem musela KDU-ČSL ustoupit v sociální oblasti ze svého programu v rámci koaliční shody? V oblasti reformy důchodového systému není zatím plánováno zachování dřívějšího odchodu do penze pro ženy s dětmi. Vláda zatím nepočítá se snížením pojistné sazby do státního důchodového systému pro rodiny s dětmi a taktéž pro pracující důchodce. Rodičovský příspěvek se oproti současné úpravě sníží, ale na druhou stranu přibude možnost jeho flexibilního čerpání. Reforma může omezit či přímo ohrozit působení mnoha neziskových organizací, zejména působících v sociální sféře. Potřebným lidem tak mohou být omezeny či zdraženy služby. Může také dojít k zániku některých neziskovek nebo alespoň k propouštění zaměstnanců. Mnoho zaměstnanců i klientů je přímo z řad našich členů či voličů, mnohá zařízení tohoto typu jsou nějak vázána i na církev. Je tomu tak? Reforma se přímo nedotýká oblasti sociálních služeb. Od ledna letošního roku je platný nový zákon o sociálních službách, který přinesl zásadní změny ve /12/

15 financování zejména tím, že zavedl příspěvek na péči pro potřebné občany. Ten mohou použít na nákup služby u poskytovatelů, kupř. u Charity. V rámci reformy se snažíme jenom zpřísnit vyplácení tohoto příspěvku tak, aby bylo prokazováno, jakou péči si dotyčný klient zajistil nebo kdo konkrétně o něj pečuje. Tím by se měl také zajistit větší přísun prostředků pro příslušné organizace. Je uvažováno o tom, že celý systém by měl být nastaven spíše jako trampolína a ne sociální síť, tedy že by měl podporovat ty, kteří se nezaviněně dostanou do problému, a pomoci jim k návratu do normálního života? Ano, přesně takové je směřování reforem. Cílem je eliminovat černé pasažéry v systému sociální podpory a pomáhat opravdu těm, kteří se do potíží dostali nikoli vlastní vinou a zároveň se aktivně snaží svou situaci řešit. Co reforma a podpora bydlení? Jak se změní stávající systém poskytování výhodných půjček od Státního fondu rozvoje bydlení mladým rodinám? Výhodné půjčky jsou přímo závislé na dlouhodobé finanční udržitelnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Pro zajištění dlouhodobé stability i dlouhodobé spolehlivosti a předvídatelnosti z hlediska veřejných výdajů i z hlediska spotřebitelů tedy v tomto případě mladých manželů a rodičů navrhuje MMR zajistit tomuto státnímu fondu stabilní příjem. Jedině v takovém případě pak bude možné, aby fond přebíral dlouhodobé závazky a spravoval i dlouhodobé pohledávky. Jak reforma zvýhodňuje manžele; nebo je staví na roveň druhům a družkám? Reforma zrovnoprávňuje manželské páry oproti ženám, které neudávají partnera, v několika aspektech. V daňových odpočtech navyšuje navýšení odpočitatelné položky za manželku, v návrhu mateřské dovolené (MD) se přestává zvýhodňovat žena samoživitelka a navrhuje se stejná délka MD pro všechny ženy. Sociální dávky obecně Zlepšit kontrolu využívání dávek státní sociální podpory. Někteří lidé pobírají například podporu v nezaměstnanosti a na černo pracují. Někteří pobírají invalidní důchod a vykonávají mnohdy namáhavou fyzickou práci, a tak se nám vlastně vysmívají. Jak bude tato kontrola zlepšena? Práce na černo je možné potírat již dnes, MPSV hodlá ovšem zvýšit pravomoci všem, kteří v této oblasti působí. Výkon této činnosti je roztříštěný a nespadá pod přímé působení ministerstva. Hodlá zřídit jednotný úřad, který převezme /13/

16 příslušné pracovníky, bude je jednotně vést a školit. Zároveň posílí kontrolu a zvýší postih za černou práci. Bude výplata sociálních dávek něčím podmíněna? (Např. určitý počet veřejně prospěšných prací.) Například nezaměstnaný, který se bude účastnit rekvalifikací, programů dalšího vzdělávání nebo veřejných prací, bude zvýhodněn aktivizačními bonusy. Každý občan bude moci svoji aktivitu prokázat. Pouze ti, kteří se budou práci systémově vyhýbat a neprojeví patřičnou ochotu pracovat sami na sobě, budou znevýhodněni i finančně. Bude zajištěna lepší kontrola zneuživatelů dávek? (Např. denním hlášením na OÚ nebo povinností veřejných prácí.) Častější kontakt s příslušným pracovníkem a povinnost veřejně prospěšných prací nebo rekvalifikace zejména pro mladší kategorie. Bude zaveden systém stravenek a ošacenek? V současné době (ale i v minulosti) probíhá řada pilotních projektů, například v některých pražských městských částech. Cílem těchto projektů je motivovat lidi k aktivitě a zamezit tomu, aby příjemci sociálních dávek kupovali za peníze například alkohol nebo cigarety a poškozovali tím v řadě případů vlastní rodiny.tyto projekty budou vyhodnoceny a při plošném zavedení v celé republice (od ) bude zvolena nejoptimálnější forma věcného plnění. Aby se omezila možnost zneužívání systému, nemusí jít lidem tyto prostředky vůbec přes kapsu nebo přes účet. Je možné zvolit i některé moderní, například kartové programy, které umožní pomocí čipové karty pouze koupi předem vybraného sortimentu zboží. Další platby mohou jít přímo na stravenky pro děti ve škole nebo na platby za nájem. Rodičovský příspěvek Jaké jsou možnosti čerpání RoP a v jaké výši? Rodičovský příspěvek je koncipován ve vícerychlostní struktuře čerpání a ve třech výměrách stanovených v pevných částkách, a to: zvýšená , Kč, základní 7 600, Kč a snížená 3 800, Kč. Rodič má možnost zvolit si rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci v mateřství (PPM) ve zvýšené výměře do 24 měsíců věku dítěte, klasické čerpání rodičovského příspěvku po PPM v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte, nebo pomalejší čerpání rodičovského příspěvku po PPM nebo od narození dítěte v základní výměře do 18 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře do 48 měsíců věku dítěte. /14/

17 Do kdy se musí rodič rozhodnout, jakou formu RoP zvolí? O klasické čerpání musí rodič požádat v 18 měsících věku dítěte. O zkrácené čerpání na dva roky musí žádat okamžitě po ukončení mateřské dovolené (28 týdnů) podmínkou je ovšem výše MD minimálně , Kč, tj. navrhovaná výše zkrácené varianty. Jde během čerpání RoP změnit výměru ve stanovených pevných částkách? Vybraná možnost čerpání je již nezměnitelná a nelze uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. Způsob vyplácení rodičovského příspěvku demotivuje matku zůstat s dětmi doma co nejdéle. Je tomu tak? Vytvořením tří možností čerpání se umožní rodičům rozhodnout se flexibilně o době návratu do zaměstnání, aniž by byli znevýhodněni v celkové sumě vyplacených prostředků spojených s péčí o dítě. Je na matce či otci, aby se rozhodli, který model jim bude vyhovovat nejvíc. Co do celkové výše čerpání rodičovského příspěvku je velmi mírně preferován klasický model (v základní výměře do 36 měsíců věku dítěte). Jaké jsou náklady na dítě v mateřské škole (provoz, mzdy, investice aj.) ve vztahu k vyplacené mateřské dovolené? Zřizovatelem mateřských škol jsou obce nebo nestátní organizace, MŠMT hradí mzdy, ostatní náklady zřizovatel. Náklady jsou proto různé, určitě vyšší, než rodičovský příspěvek. MPSV navrhuje podpořit rozšiřování možností pro péči o děti nerodičovskou osobou, která by se provozovala na živnostenské oprávnění. Bude možné (a do jaké výše), aby si rodiče přivydělávali na mateřské a rodičovské dovolené? Na MD nelze přivydělávat, na rodičovské lze přivydělávat bez omezení. Je tím nabídnuta možnost pro volbu, zda rodiče zajistí péči o dítě sami nebo s pomocí jiné osoby. Je dokonce umožněno využívat mateřské školky ve čtvrtém roce věku dítěte s časovým omezením (4 hod denně). Jak se slučuje s programem KDU-ČSL reforma ve vztahu k podpoře mladých rodin? Tzn., že mateřská dovolená není sociální dávka, nemá se na ni sahat. Podle reformy se nevyplatí zůstat doma s dítětem. Navržené reformní kroky se v této oblasti v drtivé většině s naším programem shodují. Je sice pravda, že se rodičovský příspěvek oproti současné úpravě sníží (nicméně oproti roku 2006 se bude stále jednat téměř o dvojnásobek), ale na druhou stranu přibude možnost jeho flexibilního čerpání. /15/

18 Nedalo by se porodné a rodičovský příspěvek vázat na pracovní činnost alespoň jednoho z partnerů? Aby tyto dávky nesloužily k motivaci k vyšší porodnosti u skupin, které si z těchto dávek udělají trvalý zdroj příjmů. Čerpání dávky porodného ani rodičovského příspěvku takto omezeno nebude. Pouze možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku je vázána na rodiče, u kterého peněžitá pomoc v mateřství dosahuje alespoň výše 380, Kč denně. Je to opatření proti spekulativnímu využívání této rychlejší cesty, kdy by určitá část rodičů mohla spekulovat, že si vyzvedne vyšší částku po dva roky a třetí, případně čtvrtý rok bude čerpat dávky z ostatních sociálních systémů především ze systému hmotné nouze. Navíc peněžitá pomoc v mateřství, která je vyplácena z nemocenského pojištění, činí 69 % denního vyměřovacího základu, a je tedy vázána na výši předchozího příjmu. Rodičovský příspěvek, pokud bude zrušen, rodiče nemotivuje k reprodukci, naopak vede k úvahám nevstupovat do manželství, anebo být jako manželství finančně diskriminováno. Rodičovský příspěvek se neruší. Není nijak závislý na tom, zda jsou rodiče manželé. Důchodová reforma Kdy vláda přijde s reformou důchodového systému? Současné kroky jsou I. etapou rozsáhlé reformy penzijního systému. Jak to bude s věkem odchodu do důchodu, zvýší se? Pokud ano, na kolik let? Ano, bude pokračovat postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 65 let po roce 2030 pro muže i ženy. Budou i nadále zachovány plné a částečné invalidní důchody? Bude zavedena jediná invalidita ve třech stupních (místo současných plných a částečných invalidních důchodů) v závislosti na procentu omezení schopnosti výdělečné činnosti (I. stupeň pokles mezi %, II. stupeň pokles mezi %, III. stupeň pokles nad 70 %).Výše invalidního důchodu se bude lišit získávaným procentem za rok pojištění (I. stupeň 0,5 %, II. stupeň 0,75 % odpovídá současnému částečnému invalidnímu důchodu, III. stupeň 1,5 % odpovídá současnému plnému invalidnímu důchodu). Bude i nadále stát podporovat individuální spoření na důchod? Ano. Změny vedoucí k posílení dobrovolného pilíře spoření na důchod jsou sou- /16/

19 částí druhé etapy důchodové reformy. Cílem je motivovat lidi, aby si začali spořit dříve, vyšší částkou a pokud možno si nechávali výnosy penzijního připojištění vyplácet v podobě renty k důchodu, než aby dostávali jednorázové vyrovnání. Penzijní připojištění bude proti současnosti i daňově zvýhodněno. Zaměstnavatelé budou více motivováni, aby svým zaměstnancům na toto připojištění přispívali. Budou moci děti v produktivním věku rozhodnout, že část svých daní určí na důchod svým rodičům a zvýší jim tak jejich důchod? Zatím se o tom neuvažuje. Budou, popř. jakým způsobem, pro výpočet důchodu zvýhodněni ti rodiče, kteří vychovali více dětí (např. 3 a více)? Zatím se o tom neuvažuje. Kolik a jaká léta života budou rozhodná pro výpočet důchodu? Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se zvýší na 35 let. Bude zrušena doba studia jako náhradní doba pojištění. Kolik let je potřeba odpracovat pro nárok na starobní důchod? Započítává se do této doby mateřská dovolená a vojenská služba? Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se zvýší na 35 let. Mateřská dovolená a vojenská služba se do této doby započítávají. V kolika letech budou dnešní třicátníci odcházet do důchodu? V 65 letech. Jaké bude zabezpečení ve stáří, jaké budou platby v domovech důchodců? V případě ústavní péče bude povinnost rodiny účastnit se na nákladech? Platby v domovech důchodců (domovech pro seniory) jsou vícezdrojové, kromě dotací je klient povinen uhradit stravu a bydlení, k čemuž využívá příspěvek na péči a důchod. Platí předpis, že mu musí zůstat 15 % důchodu jako kapesné. Alimentační povinnost zatím neplatí. Nemocenská Myslíte si, že reforma nemocenského pojištění povede ke snížení počtu nemocných? Účelem reformy je snížit nemocnost. Zkušenosti západní Evropy ukazují, že toto opatření jednoznačně zamezuje spekulativnímu chování, takzvanému hození se marod. Nemocenská je u nás zřejmě nejvíce zneužívanou sociální /17/

20 dávkou. Není normální, aby v zemi, která má lepší zdravotní stav obyvatelstva než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, byla vykazována vyšší nemocnost a abychom měli prakticky nejvyšší nemocnost v Evropské unii. Zneužívání nemocenské se přitom hodí jak části zaměstnanců, tak části zaměstnavatelů. V jaké výši bude vyplácena nemocenská po dobu nemoci? Za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleží nemocenská (plat, služební příjem). Výše nemocenské činí 60 % DVZ (denního vyměřovacího základu) pro 4. až 30. kalendářní den pracovní neschopnosti, 66 % DVZ pro 31. až 60. kalendářní den pracovní neschopnosti a 72 % DVZ od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % DVZ. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 69 % DVZ. Pro výši nemocenské a podpory při ošetřování člena rodiny se do 1. redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu (DVZ). Zaměstnanost Je koaliční vláda pro zachování minimální mzdy? Aktuálně vláda o zrušení minimální mzdy neuvažuje. Jaká bude výše podpory v nezaměstnanosti v novém sociálním systému a jak dlouho bude vyplácena? Stejná jako doposud, pravidla se budou zpřísňovat v dalších krocích reformy. Je možné, že někdo nebude mít nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti? Uchazečům o zaměstnání, s nimiž zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností, nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zpřísní se postihy za práci na černo? Ano. Jaké mechanismy se zavedou k zabránění a potírání práce na černo a ilegálního zaměstnávání cizinců? Především zpřísnění kontroly a zvýšení postihu pro zaměstnavatele, kteří vědomě překračují zákon. Část mechanismů je obsahem připravovaného vzniku národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu (připravuje se na leden 2009) a bude předložena v druhé fázi reforem, část je součástí opatření v rámci zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek. /18/

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast dne: 17.9.2007 zpracovala: Ing. Marcela Hříbalová ÚVOD: V úterý 21. srpna 2007 devětadevadesát poslanců vládní koalice s pomocí dvou někdejších zákonodárců

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8.

Sociální reformy. Bilance jejich dopadů za rok 2008. Petr NEČAS. místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. Sociální reformy Bilance jejich dopadů za rok 2008 Petr NEČAS místopředseda vlády ministr práce a sociálních věcí 8. května 2009 Důvody sociálních reforem Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování Neudržitelný

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014

Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených daní v roce 2014 Dny malých obcí Ing. Karla Rucká Obsah prezentace I. Aktuální vývoj vybraných daní v roce 2014 II. Budoucnost rozpočtového určení

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více