JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 4. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 12. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Mzdy v roce 2008 na pozadí schválené reformy - str. 1-3 Nabídka zamûstnání - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Pfiipravujeme se na kolektivní vyjednávání 2008 (tabulky) 33 Jawě se objevilo světlo na konci tunelu Zase spousta věcí zdražila! Ta vláda si myslí, že průměrný plat v republice je ten jejich MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY Tento článek obsahuje konkrétní cíle v kolektivním vyjednávání o mzdách na rok 2008, a také shrnuje argumenty včetně případných výpočtů, které mají jednotlivým ZO OS KOVO pomoci při sjednávání mzdového nárůstu pro toto období ve světle schválené reformy veřejných financí a jejích dopadů. Reforma veřejných financí podle analýz ČMKOS dopadne velmi negativně na zaměstnance, zvláště pak na ty nízko- a středněpříjmové. Reforma do- KOVÁCI PODPOŘILI PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Předsednictvo Odborového svazu KOVO na svém zasedání 2. října v Hradci Králové podpořilo požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství tímto prohlášením: Josef Středula (Pokračování na str. 2) Odborový svaz KOVO tímto vyslovuje svou solidární podporu kolegům a kolegyním z Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, kteří se rozhodli bránit své oprávněné požadavky. Odborový svaz KOVO je přesvědčen, že současný stav v rezortu školství ohrožuje budoucí vzdělanostní úroveň (Pokračování na str. 3) JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK Po letech propadu konečně obrat k lepšímu JAWA - slovo, které je v povědomí mužské části české populace spojeno s motocykly. Znalejším se vybaví i slavné modely Pérák a Kývačka. Ovšem jen nemnoho zasvěcených zná složitou situaci firmy po roce Obtížné hledání nových trhů a jejich ztrátu poté, co se začaly jevit perspektivní. Nyní se konečně zdá, že se objevilo světlo na konci tunelu. JAWA Moto, s. r. o., v Týnci nad Sázavou, která je nyní výrobcem motocyklů JAWA, byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost Jihostroje Velešín. Navazuje na téměř osmdesátiletou tradici vývoje a výroby motocyklů, v jejíž počátcích stál ing. František Janeček. Během své existence prošla Josef Mičík firma obdobím úspěchů, kdy figurovala mezi renomovanými společnostmi motocyklového průmyslu. Značnou oblibu získal model Kývačka, s nímž se v 50. letech minulého století bylo možno setkat ve více než 120 zemích světa. Konec jedné perspektivy V současnosti je však situace v závodě diametrálně odlišná. Změny byly nastartovány začátkem 90. let uplynulého století ztrátou tradičních odběratelů, za které se náhrada hledala velmi obtížně a již vůbec ne v dosavadním rozsahu. To s sebou neslo snižování objemu výroby i počtu zaměstnanců. Nadějně se rýsovalo proniknutí na tradiční trhy v arabském světě, vývoj politické situace po roce 2002 však znamenal konec této perspektivy. Do roku 2002 byl naším největším odběratelem Irák, kam směřovalo 60 procent produkce. Tento trh padl po zahájení války ze dne na den a stejně rychle jsme museli opustit celé toto teritorium, popisuje těžkosti při získávání odbytu ředitel pro řízení a správu František Hruška. Tato skutečnost byla příčinou všech dalších opatření v následujících letech, zejména v personální oblasti. Se zhruba 340 pracovníky jsme měli výraznou přezaměstnanost. Stále se čekalo na změnu situace, skoro dva roky jsme hledali Marie Vašáková cestu jak se z problému dostat, ale tento trh se nepodařilo znova otevřít, líčí situaci. Mezi léty došlo k více než 60procentnímu snížení tržeb z 380 na 120 miliónů Kč. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci zůstávali a nové trhy se nedařilo zajistit, dopracovali jsme se k zápornému hospodářskému výsledku. Do té doby jsme se pohybovali kolem nuly, tvrdí František Hruška. Pak padlo rozhodnutí přizpůsobit počet zaměstnanců podmínkám firmy; jejich stav poklesl na současných 145. Nová naděje Naději přinesl až loňský rok. Přišly nabídky od našeho tradičního partnera, kterým je Kuba. Oživení na tomto trhu se objevilo po několika letech stagnace. Tento trend pokračuje i letos s tím, že tento rok víceméně stojí na dodávce na tento trh a je s ním spojeno 50 procent tržeb podniku. Loni tam směřovalo 200, letos za první po- (Pokračování na str. 3) 1

2 padne negativně nejvíce na osoby s nízkými příjmy. Její koncepce je zcela nelogická, jak vystihl ve svém komentáři i historik Rudolf Kučera, který napsal: Těžko se najde v západní Evropě země, kde by šéf dozorčí rady největšího státního koncernu nebo předseda vlády platili stejné daně jako jejich domácí hospodyně či sekretářky nebo kde by stát zdaňoval odvody do systému zdravotního pojištění. OS KOVO, v rámci ČMKOS i samostatně, se snažil všemi možnými prostředky zvrátit přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Ani jednání, kontaktování poslanců, osvěta mezi odboráři a zaměstnanci, demonstrace na Václavském náměstí nebo happening před poslaneckou sněmovnou nevedly k cíli. Proto jedinou možnou cestou kompenzace dopadů této reformy je sjednání takového nárůstu mezd pro rok 2008 u jednotlivých zaměstnavatelů, který by negativní dopady reformy eliminoval. 1. NÁRŮST MEZD SJEDNANÝ VE VŠECH PODNIKOVÝCH KOLEKTIVNÍCH SMLOUVÁCH (PKS) BY MĚL MINIMÁLNĚ POKRÝT INFLACI Do nárůstu spotřebitelských cen se nezbytně promítnou změny vyvolané reformou veřejných rozpočtů, a to minimálně v následujících oblastech: zvýšení sazby DPH z 5 na 9 % především u základních potravin a nealkoholických nápojů (a dalšího zboží, jako jsou například léky a zdravotnické potřeby, dětské pleny, knihy, noviny a časopisy); přitom výdaje domácností na potraviny a nealkoholické nápoje činí 18,4 % z celkových výdajů průměrné domácnosti; v souvislosti se změnou sazby DPH vzrostou i ceny některých služeb, například služeb zdravotnických, sociálních, ubytovacích, veřejné dopravy, kultury; zvýšení nákladů na bydlení - zvyšování cen energií (například cena elektřiny pro domácnosti má od l. ledna 2008 stoupnout o 10 %, pro podniky o 15 %, což se projeví v dalším zvýšení všech cen), zvyšování regulovaného nájemného; zvyšování cen základních potravin (bez vazby na změnu sazby DPH - například výrobky z obilí); nově zaváděné poplatky ve zdravotnictví, nové ceny léků; zvýšení spotřebních daní (cigarety, tabák); ekologické daně; zdražování dalších komodit (například pohonné hmoty, což se projeví v ceně dopravy). Odhady inflace (růstu spotřebitelských cen) propočítávají každoročně státní i soukromé instituce, například Český statistický úřad, ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí a dále subjekty působící v bankovním sektoru. Aktuální dostupné odhady vybraných institucí znázorňuje tabulka č. 1. ČMKOS vypracovala svůj vlastní odhad inflace, který činí pro rok 2008: 4,8-5,3 % KOVÁK číslo října 2007 MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY (Dokončení ze str. 1) 2. PODÍL ZAMĚSTNANCŮ NA RŮSTU PRODUKTIVITY PRÁCE Je známo, že průmysl se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí, to platí i o odvětvích kovoprůmyslu. V 1. pololetí roku 2007 se proti stejnému období roku 2006 zvýšila průmyslová produkce o 10,4 % (z toho v 1. čtvrtletí o 11,6 % a ve 2. čtvrtletí o 9,3 %). Tržby z průmyslové činnosti reálně vzrostly o 11,4 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslu se zvýšil o 2,3 %, průměrná reálná mzda pak o 5,6 %, produktivita práce (z tržeb) byla meziročně vyšší o 8,2 %. Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích kovoprůmyslu znázorňují tabulky (údaje za 1. pololetí 2007 nejsou dosud k dispozici) č Jak z tabulek č. 2-4 vyplývá, produktivita práce z přidané hodnoty v letech 2002 až 2006 rostla ve všech odvětvích kovoprůmyslu. Proto by jednotlivé ZO OS KOVO, pokud nemají k dispozici ještě pozitivnější výsledky svých firem, mohly požadovat podíl na růstu průměrné produktivity práce svého odvětví. Naplněním budou A. a B. by bylo realizováno tzv. mzdové koordinační pravidlo, na kterém se shodli členové Evropské federace kováků. Podle tohoto pravidla by nárůst mezd měl vždy pokrýt nárůst spotřebitelských cen a dále zajistit zaměstnancům konkrétního podniku podíl na růstu produktivity práce. Podíl na nárůstu by měl optimálně dosahovat 2/3 nárůstu produktivity práce. % růstu mezd = Inflace + 2/3 indexu nárůstu produktivity práce Příklad: Vycházejme z toho, že by odhad nárůstu spotřebitelských cen podle ČMKOS činil 5,3 %. Průměrné tempo růstu produktivity práce v automobilovém průmyslu (OKEČ 34) činilo v letech 2002 až ,5 %. Při aplikaci mzdového koordinačního pravidla v obecné poloze by tedy minimální nárůst měl činit % růstu mezd = 5,3 + 2/3 x 7,5 = 5,3 + 5,0 = 10,3 %. Pro přesnější dosazení údajů do výše uvedeného vzorce je ideální situace, kdy má odborová organizace k dispozici výsledky hospodaření svého podniku, a to výsledky co nejaktuálnější, případně výhled růstu produktivity (business plán). Do výpočtu nárůstu mezd podle mzdového koordinačního pravidla by měly být případně dosazeny mimořádné pozitivní vlivy v rámci podniku - nové zakázky, nové výrobky apod. 3. SNÍŽENÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Zavedením 3denní karenční doby (první 3 dny nemoci budou bez jakékoli kompenzace) a snížením sazeb nemocenských dávek dojde ke snížení příjmů zaměstnanců po dobu jejich nemoci - viz tabulka č. 5. I proto je nutné navyšovat mzdy tak, aby zaměstnanci měli možnost ukládat si finanční prostředky pro případný výpadek v příjmech. 4. NEDOSTATEK PRACOVNÍCH SIL V současné době se ze strany zaměstnavatelů ozývají stížnosti na nedostatek pracovní síly, zvláště pak kvalifikované. Míra nezaměstnanosti dosáhla ve 2. čtvrtletí 2007 hodnoty 5,3 %, v 1. čtvrtletí 2007 činila 6,0 %, přičemž průměr za rok 2006 byl 7,1 %. Počet pracovních míst se zvyšuje, a to výraznou měrou vlivem investičních pobídek. Za období 1998 až 2006 činil, dle analýzy agentury CzechInvest, počet přímo vytvořených míst Celkový dopad investičních pobídek na míru nezaměstnanosti v roce 2006 odhaduje CzechInvest na 3,01 %. Právě nedostatek pracovních sil lze využít k argumentaci pro zvýšení mezd u zaměstnavatelů, neboť jejich cílem by za této situace měla logicky být stabilizace stávajících kvalifikovaných pracovníků. Situace je však individuální v jednotlivých profesích, podnicích či regionech. Je nutné zvážit použití tohoto argumentu velmi individuálně. 5. SNÍŽENÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE PRÁVNICKÝCH OSOB V neposlední řadě je nutné argumentovat skutečností, že u právnických osob dochází od 1. ledna 2008 ke snížení daně z příjmu z 24 % na 21 %. Znamená to, že ziskové podniky ušetří na dani z příjmu 3 %, tedy v absolutní částce tím více, čím vyšší je jejich zisk. Pro informaci je uvedena tabulka dosahovaného zisku za období let 2005 a 2006 v jednotlivých odvětvích kovoprůmyslu (tabulka č. 6). Je však nutné vzít v úvahu, že účetní zisk a základna pro výpočet daně z příjmu jsou dvě rozdílné veličiny. 6. DOPADY PŘIPRAVOVANÉ REFORMY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Jak vyplývá ze studií v návaznosti na reformu důchodového systému, bude se poměr důchodu poskytovaného ze státního důchodového systému k průměrné mzdě postupně snižovat. Podle některých propočtů by se měl podíl důchodu k průměrné mzdě, který činí aktuálně kolem 41 %, snížit do roku 2030 na 30 až 32 %. Zaměstnanci si tedy budou muset odkládat do dalších systémů - například do systému penzijního připojištění se státním příspěvkem - mnohem více finančních prostředků, aby vůbec měli šanci na důstojný život ve stáří (podle zveřejněných propočtů by měl činit minimální příspěvek na penzijní připojištění 1000 Kč měsíčně). Proto je nezbytné zasadit se o maximální nárůst mezd tak, aby každý zaměstnanec měl prostředky, které by si mohl na budoucí doplňkový důchod střádat. 7. PŘECHOD ČESKÉ REPUBLIKY NA EURO České mzdy jsou ve srovnání s evropskými stále nízké. Tato konkurenční výhoda firem v ČR se po přijetí eura bude snižovat. Naše životní náklady se budou přibližovat průměru EU. Zaměstnavatelé budou mít bezesporu snahu výhodu nižších mezd udržet co nejdéle, a pokud nechceme, aby životní úroveň klesala, musíme začít s prosazováním progresivnějšího mzdového nárůstu. Hrozí navíc nebezpečí, že zavedení eura bude znamenat zdražení. Přechod na euro je důležitý zejména z toho důvodu, že by bylo žádoucí, aby při přechodu měli zaměstnanci mzdy vyšší než 1000 eur v kurzovém přepočtu (při dnešním kurzu tedy minimálně Kč měsíčně). Z toho důvodu je důležité snažit se dosáhnout v rámci možností relativně vysokých meziročních reálných nárůstů. 8. ZÁVĚREM Častým argumentem zaměstnavatelů proti dopadu reformy veřejných financí na zaměstnance bude pravděpodobně tvrzení, že dojde k nárůstu čisté mzdy u jednotlivých zaměstnanců. Tento nárůst však bude u zaměstnanců různý podle výše jejich příjmů a počtu vyživovaných osob. Nárůsty čisté mzdy u bezdětného zaměstnance ukazuje tabulka č.7. Dopady reformy veřejných financí na domácnosti zaměstnanců propočetla i ČMKOS. Ve svém propočtu k výši čistých příjmů rodiny (včetně případného daňového bonusu) dopočetli experti ČMKOS i běžné sociální dávky, na které má rodina při dané výši příjmů nárok, tj. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Zahrnut je také vliv zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % u potravin, služeb a jiných komodit. Viz tabulka č. 8. Tabulka č. 9 uvádí navýšení výdajů vlivem zvýšení DPH u snížené sazby daně z 5 % na 9 % propočtené ministerstvem financí. Z propočtů ČMKOS však vychází, že dopad zvýšení DPH z 5 % na 9 % bude pro zaměstnance s nízkými příjmy ještě negativnější. Podle ČMKOS bude zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % znamenat u nízkopříjmových skupin na každých 1000 Kč čistého příjmu ztrátu 21,2 Kč, u vysokopříjmových skupin však jen 14,8 Kč. Zvýšení základní sazby tedy do- (Pokračování na str. 3) 2

3 loletí již 400 strojů o objemu 350 ccm. Tato kubatura také mezi produkcí dominuje. Při naší roční výrobě zhruba 1800 motocyklů je to významná položka, vysvětluje F. Hruška. Za prvních pět měsíců letošního roku jsme zhruba po 15 letech vykázali zisk. Jestliže za posledních pět let měl podnik ztrátu, je zisk, byť by činil 1 korunu, zásadním obratem v hospodaření, pochvaluje si ředitel Hruška. Nízké mzdy jsou brzdou Jsme si vědomi, že vzhledem k hospodářské situaci má firma omezené možnosti, projevuje pochopení předseda ZO OS KOVO Josef Mičík. V důsledku toho nemůžeme, a ani nechceme, klást nějaké nereálné požadavky. Skutečností však je poměrně nízká průměrná mzda. Loňského července činila korun, v tomtéž měsíci letos přesáhla Kč. Loňský průměr v dělnických profesích činil Kč oproti letošním očekávaným Kč, upozorňuje a pokračuje: Firma situaci řeší snižováním počtu zaměstnanců, což se nám nelíbí, stejně jako to, že případný nárůst zakázek se personálně zajišťuje přes pracovní agentury. Ředitel Hruška odkazuje na to, že poměrně nízký průměrný výdělek je poplatný ekonomické situaci. Přesto připouští: Výše průměrné mzdy nás staví do role společnosti, která obtížně shání pracovníky. Proto, poběží-li ekonomický vývoj MZDY V ROCE 2008 (Dokončení ze str. 2) padne na nízkopříjmové skupiny o 40 % silněji než na vysokopříjmové skupiny. (Ty navíc mají mnohem větší efekt ze snížení přímých daní a pojistného.) SCHÉMA A PODROBNÝ POPIS VÝPOČTU ČISTÉ MZDY Dosud je základem daně u zaměstnance hrubá mzda po odečtu pojistného ve výši 12,5 %, a to 8 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Základem daně tedy je nyní ve skutečnosti ,5 = 87,5 % hrubé mzdy. Nově se bude od 1. ledna 2008 počítat daň z tzv. superhrubé mzdy. Jde o hrubou mzdu navýšenou o 35% - toto navýšení se skládá z odvodu zaměstnavatele na sociální (26 %) a zdravotní pojištění (9 %). Po 1. lednu 2008 bude tedy základem daně 135 % hrubé mzdy. Odpočet nezdanitelných částí ze základu daně, jako například poskytnuté dary, zaplacené pojistné na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění nebo zaplacené členské příspěvky, se nemění. Základ daně v roce ,5 % hrubé mzdy Základ daně v roce % hrubé mzdy KOVÁK číslo října 2007 JAWA SE DOSTÁVÁ DO OTÁČEK (Dokončení ze str. 1) takovým způsobem, jako se nastartoval loni, je naší prioritou dopracovat se výdělku, který by odpovídal regionálním potřebám. Odbory a vedení se umějí domluvit Odborová organizace sdružuje přes 60 zaměstnanců, stranou nezůstávají členové, kteří již odešli do důchodu. Já jsem zde již od 16 let, vzpomíná místopředsedkyně ZO OS KOVO Marie Vašáková. Jsem zde zvyklá a fabrika se mi vždy líbila. V posledních patnácti letech se však změnilo myšlení lidí a jde i o peníze, vysvětluje nezájem mnohých pracovníků o odbory. Někteří zastávají názor, proč platit příspěvky, když odbory stejně jednají i za ty, kteří v nich nejsou. Ty další výhody je již nezajímají, posteskne si. A jaké jsou vztahy mezi vedením firmy a odbory? Jednání se zástupci podniku jsou na velmi dobré úrovni, v rámci možností má vedení snahu naše požadavky řešit. Ale znova podotýkám, je to limitováno ekonomickou situací firmy, zůstává realistou předseda Mičík. Spolupráci s odborovou organizací na všech stupních managementu považujeme za důležitý aspekt v řízení společnosti a myslím, že náš vztah je nadstandartní, pokračuje František Hruška. Tuto skutečnost potvrzuje i finanční dar ve výši Kč, který firma již několik let odborům poskytuje. Text a snímky (trb) Navýšení základu daně: 135 x 100 = 154,3 87,5 Základ pro výpočet daně se tak zvýší o více než 54 %. Změní se jednak sazba daně, a to na jednotnou sazbu ve výši 15 % (pro rok 2008), významně se však navýší odpočty na poplatníka a na vyživované dítě, takže čistá mzda poplatníků se zvýší v závislosti na výši příjmů s tím, že navýšení poroste s výší příjmu zaměstnance. Způsob výpočtu čisté mzdy nalezneme v 277 odst. 1) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb., v platném znění). Podle tohoto předpisu se čistá mzda vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (zkráceně pojistné na sociální pojištění) a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. JAROSLAV SOUČEK, místopředseda OS KOVO Ing. ZDENĚK DOBIÁŠ, vedoucí úseku odborové politiky OS KOVO Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO ODBOROVÝ SVAZ KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání pro Metodické pracoviště OS KOVO v Hradci Králové, Gočárova 1620, Hradec Králové Požadujeme: vzdělání VŠ, nejlépe ekonomického směru odborné znalosti ekonomiky firmy, mzdového a manažerského účetnictví základní znalosti pracovního práva a sociální problematiky organizační a komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B zkušenosti ze sociálního dialogu a činnosti odborů vítány znalost Aj, Nj výhodou Vaším úkolem bude zejména: poradenská a metodická činnost pro ZO OS KOVO ekonomické rozbory, příprava a připomínkování kolektivních smluv vyjednávání kolektivních smluv lektorská a vzdělávací činnost průběžné sledování legislativy Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou nástupní mzdu Kč možnost odborného růstu zaměstnanecké sociální výhody nástup po dohodě Písemné přihlášky se stručným přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: Ing. Radko Šamánek, MP OS KOVO, Gočárova 1620, Hradec Králové Bližší informace na tel. čísle: nebo (Ing. Šamánek, vedoucí MP) OS KOVO nemůže zajistit ubytování. KOVÁCI PODPOŘILI PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ (Dokončení ze str. 1) občanů České republiky. Pro nás, odboráře z kovoprůmyslu, je důležité, aby Ti, co se připravují na budoucí povolání, měli i do budoucna kompetentní učitelky a učitele. Současný stav však tomuto ideálnímu stavu v žádném případě nenasvědčuje. Jsme rádi, že jste se rozhodli ukázat i druhou stranu pracovního poměru těch, kteří se podílejí na vzdělanostní úrovni obyvatelstva. My Vás ve Vaší snaze podporujeme a jsme připraveni se zúčastnit Vašich protestních akcí! Držíme Vám pěsti a přejeme Vám, aby občané České republiky pochopili, že jde o každého z nás! My kováci, to plně chápeme! JOSEF STŘEDULA, předseda OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Škodova továrna se od druhé poloviny 70. let 19. století již řadila mezi významné české strojírenské podniky. Dokládá to mimo jiné třeba porovnání strojního vybavení podniku v rozmezí necelých 10 let: kromě jednoho parního stroje o výkonu 12 k, 33 pracovních strojů a 6 kovářských výhní v roce 1866,disponoval později, v roce 1875 jedním parním strojem o 80 k, 3 kuplovnami (tj. tavicími pecemi - poznámka utorky), 36 soustruhy,16 hoblovkami, 19 vrtačkami, 6 šroubořezy, 2 vrtacími stroji, několika kovářskými výhněmi aj. zařízením. (V. Jíša, Škodovy závody, , Praha 1969). V roce 1878 vlastnila Škodovka již pět parních strojů s celkovým výkonem 120 k, více než 50 soustruhů, 20 vrtaček a 1 velký vrtací stroj a pojízdný jeřáb o nosnosti 20 tisíc kg, umožňující manipulaci s těžkými břemeny. Nejvýznamnějším provozem byla montážní dílna s připojenou šroubárnou, kotlárna, dále slévárna šedé litiny a slévárna kovů s pomocnými provozy (modelárnou, kovárnou a obrobnou velkých a těžkých odlitků), obchodní oddělení a konstrukční kanceláře. Celkem Škodova strojírna zaměstnávala v roce 1878 okolo 735 zaměstnanců, z toho asi 35 úředníků a mistrů; pro porovnání uvádíme, že když na začátku roku 1869 měl závod 120 zaměstnanců a v roce 1878 již asi 735, stoupl jejich počet za necelých deset let o 613 %. Rozvoj Škodovky nebyl ojedinělý, ale souvisel s růstem výroby jak u nás, tak i ve světě, podmíněným industrializačním procesem v období dovršování průmyslové revoluce ve strojírenství, hutnictví a jiných průmyslových odvětvích. Od vývoje jiných strojíren se odlišoval tím, že údery hospodářského bankrotu v letech zde byly mírnější. Umožnily to dostatečné finanční rezervy... i včas získané dodávky... a bylo to ovšem do značné míry podmíněno obchodní zdatností majitele závodu. (V. Jíša). Od 70. a 80. let 19. století výroba oceli bessemerováním a tomasací v západní Evropě a s určitým zpožděním také v našich podmín- KOVÁK číslo října 2007 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LVI.) Křídla lodních šroubů, profilovaný válec pro válcovny a součásti parních strojů vyrobené ve Škodově ocelárně kách postavila hutnictví železa na vyšší stupeň. Tento nový způsob výroby oceli v siemens - martinských pecích umožnil její zlevnění a širší konstrukční uplatnění v rozvíjejícím se strojírenství. Ve světě vynikala kvalitou především francouzská a německá ocel. E. Škoda se proto osobně vypravil - aby získal potřebné praktické zkušenosti a seznámil se s technickými novinkami - k některým tamním ocelářským firmám, z nichž si potom vybral vestfálskou ocelárnu Fritz Asthöwer a Co. a požádal ji o poskytnutí technické pomoci při stavbě vlastní ocelárny. S její výstavbou bylo započato v roce 1884 a již 21. srpna 1886 byla výroba oceli zahájena. Po překonání počátečních problémů s nižší kvalitou oceli (svou pevností kg) na čtvereční cm a tažností % nedosahovala žádoucích parametrů v krátké době začala Škodova plzeňská ocelárna produkovat ocel tehdy nejvyšší jakosti. V této souvislosti je velmi zajímavá informace kterou vytěžil při studiu podnikových archiválií V. Jíša: V životopise Emila Škody jeho syn Karel mimo jiné píše,že se firmě E. Škoda podařilo zaručovat při výrobě ocelolitiny tažnost přibližně o 3 % vyšší, než zaručovaly největší ěmecké firmy při stejné pevnosti. (Podnikový archiv Škoda Plzeň). K tomuto espornému technickému úspěchu připomněl znalec Škodovky Jindřich Chylík že až po dlouhých a nákladných pokusech podařilo se E. Škodovi vyrobiti výbornou litinu ocelovou. (J. Chylík, Plzeňský průmysl, Plzeň srv. náš seriál LV. pokračování - poznámka autorky) Mezi prvními významnějšími výrobky ocelárny byly například ocelové odlitky stojanů a pístů pro parní lodní stroje pro loděnice Vulkan ve Štětíně, ocelové odlitky pro italskou firmu Orlando, nebo opracované písty o průměru až 1,2 m pro parní stroje anglické firmy Bellis a Morgan aj. Plzeňská ocelárna úspěšně konkurovala kladenským, vítkovickým, třineckým a ostatním železárnám v českých zemích a v Rakousku. Do Plzně směřovaly objednávky odlitků od řady světové proslavených firem, jakými byly například Wiener - Maschinenfabrik, rakouské a jiné loděnice, velké německé a anglické firmy. Úspěšné byly také pokusy s výrobou pancéřového materiálu pro armádní zakázky; Škodovka získala vlastnická práva na kulomety systému rakouského arcivévody Karla Salvatora a plukovníka rytíře von Dormuse a začala s jejich produkcí. Roku 1888 byla zhotovena prvá pancéřová lafeta pro vojenskou rakousko-uherskou správu, o rok později bylo armádě dodáno první 7 kalibrové dělo. (Podle zjištění V. Jíši a J. Chylíka). Plzeňská ocelárna se tak propracovala mezi přední závodní provozy. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk je jistě hodně nemotorný, neníli bohatý, a je nutno... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je francouzský osvícenecký materialistický filozof a spisovatel Denis Diderot ( ). V pojetí společenských jevů zůstal idealistou; bojoval proti feudálnímu despotismu a hájil osvícenou monarchii. Za nástroj pokroku považoval vědu a rozum. Byl redaktorem Encyklopedie, pokrokové obsahem a bojovým tónem, od jejíhož vydávání neustoupil navzdory překážkám a pronásledování. (jk) Vyluštění z Kováku č. 32/2007 (výrok J. Grossmana): Divadlo se má dělat pořádně... avšak nesmí se brát moc vážně. 4

5 KOVÁK číslo října 2007/příloha MZDY V ROCE 2008 NA POZADÍ SCHVÁLENÉ REFORMY (Tabulky k článku na straně 1, 2 a 3 tohoto čísla) I

6 II KOVÁK číslo října 2007/příloha

7 KOVÁK číslo října 2007/příloha III

8 KOVÁK číslo října 2007/příloha PŘIPRAVUJEME SE NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2008 (zbylé tabulky ke IV. dílu ing. R. Horáka z minulého čísla) DM Výroba dopravních prostředků a zařízení průměrná mzda (v Kč) ,7 107,1 105,3 105,8 reálná mzda (v %) 106,7 104,3 103,6 103,3 osobní náklady (v mil. Kč) ,6 109,6 113,1 113,6 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,6 112,5 107,9 118,4 produktivita práce z PH (v Kč) ,7 110,1 100,8 112,1 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,7 107,2 105,7 107,5 osobní náklady/ph (v %) 46,70 45,00 43,80 46,00 44,10 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,8 102,2 107,0 105, Recyklace druhotných surovin průměrná mzda (v Kč) ,2 110,9 98,6 104,3 reálná mzda (v %) 107,2 108,0 96,9 101,9 osobní náklady (v mil. Kč) ,0 105,6 100,0 102,6 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,7 131,8 69,0 121,7 produktivita práce z PH (v Kč) ,1 141,0 66,2 122,3 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,0 111,0 97,5 102,8 osobní náklady/ph (v %) 65,90 54,60 43,00 63,40 53,40 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,3 94,3 104,4 99,0 Kovoprůmysl průměrná mzda (v Kč) ,1 107,4 104,6 105,5 reálná mzda (v %) 106,1 104,5 102,8 103,1 osobní náklady (v mil. Kč) ,4 111,7 109,0 111,8 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,8 117,5 103,3 116,8 produktivita práce z PH (v Kč) ,7 113,5 98,9 112,0 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 107,8 104,3 107,2 osobní náklady/ph (v %) 58,60 54,70 52,00 54,90 52,50 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,4 103,5 104,5 104,3 D Zpracovatelský průmysl PRŮMYSL průměrná mzda (v Kč) ,9 107,1 104,8 106,1 reálná mzda (v %) 105,9 104,2 103,0 103,6 osobní náklady (v mil. Kč) ,5 107,7 106,9 108,3 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,5 113,9 103,3 109,7 produktivita práce z PH (v Kč) ,6 114,4 101,3 108,5 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 108,1 104,8 107,1 osobní náklady/ph (v %) 55,30 52,10 49,30 51,00 50,30 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,3 99,6 102,0 101,1 průměrná mzda (v Kč) ,7 106,9 104,7 106,1 reálná mzda (v %) 105,7 104,1 102,9 103,6 osobní náklady (v mil. Kč) ,6 106,9 106,3 107,4 účetní přidaná hodnota (v mil. Kč) ,3 113,5 105,4 111,1 produktivita práce z PH (v Kč) ,6 114,5 104,2 110,6 osobní náklady/1 zaměstnanec (v Kč) ,1 107,8 105,1 106,9 osobní náklady/ph (v %) 50,90 48,40 45,50 45,90 44,40 průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osob) ,2 99,1 101,1 100,5 IV

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP

Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Rozbor závazků z podnikových kolektivních smluv na rok 2014 v OS SKBP Podle plánu OS na rok 2014 je stejně jako v předcházejících letech předkládán rozbor a zhodnocení závazků sjednaných v podnikových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011 2011 30.5.2011 (IFS) je ekonomický ukazatel převzatý ze spojených států (discretionary income), který jako jediný v České republice zavedl INFORMAČNÍ INSTITUT. přesněji měří reálné bohatství českých domácností,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výpočet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více