Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech"

Transkript

1 Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly svým čtenářům informace o jejich městě. Poprvé spatřily světlo světa v pátek 8. ledna 1993, kdy za tehdejších 2,50 Kč nabídly čtenářům 4 černobílé strany ve formátu A3. Jejich prvním šéfredaktorem byl semilský kronikář pan Václav Votoček, který se vždy velmi aktivně zajímal o dění v Semilech a noviny redigoval až do jejich říjnového vydání v roce Následující listopadové číslo Semilských novin vychází již v režii šéfredaktora Ing. Vlastimila Bambase z Lomnice nad Popelkou, vydavatelem je KC GOLF. Po deseti letech Ing. Bambas noviny opouští. Od poloviny roku 2007 vycházejí Semilské noviny pod taktovkou Renaty Coufalové, následující rok vzniká redakční rada novin. Během let se postupně měnila nejen cena, ale i formát a tvář novin. Na počátku roku 2003 již vyšly noviny ve formátu A4 a navíc v barvě! V té době se začaly objevovat i na internetu. Vydavatelem se stalo město Semily. Marná sláva, dvacetiny se neslaví každý den, dárek by proto chybět neměl. I Semilské noviny ten svůj dostanou, v průběhu letošního roku přibudou některé nové rubriky, mimo jiné strana věnovaná autorským pracem semilských středoškoláků, jejichž první rozhovor si můžete přečíst již nyní na str. 17. Popřejme tedy našim novinám a nejen jim do roku 2012 mnoho zajímavých momentů a dobré lidi nablízku. (rec) Kyselo v Semilech Cenu za první místo si odnesli zástupci semilské ZŠ Ivana Olbrachta, druhé místo patřilo Věře Smetanové (na snímku), třetí příčku obsadila Dana Dlabolová. Součástí večera byly i zábavné doprovodné soutěže. Jednou z nich byla ta o nejdelší bramborovou šlupku, o nejrychlejší olup a o nejhezčí bramborové razítko. Foto: Petr Ježek. Dobrý den, jsme tady dobře na soutěži v přípravě kysela? Přijeli jsme z Pece pod Sněžkou Tak přesně takto dorazil v pořadí pátý vzorek na otevřené mistrovství Semil v přípravě kváskového kysela KYSELO V SE- MILECH. Zmíněné klání se uskutečnilo 3. prosince v restauraci V pivovaru. Na to, že to byl úvodní, tedy nultý ročník, byl zájem soutěžících vcelku slušný. K hodnocení se nakonec sešlo 19 soutěžních vzorků. Je pravda, že někteří zúčastnění, aby si pojistili případné umístění na čelních místech, zařadili do soutěže nejeden vzorek kysela. Zástupci Roprachtic tak učinili hnedle čtyřikrát. Podrobně na straně 18. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ÚNORA 2012 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Pozvání na svařák Vážení Semilané, i letos se sejdeme na tradiční silvestrovské oslavě příchodu nového roku. Setkání se uskuteční o silvestrovské půlnoci na Riegrově náměstí. Jan Farský, starosta Ing. Marcela Volšičková Lena Mlejnková, místostarostky Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 6. února 2012 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2012 proběhnou v těchto termínech: 26. března 14. května 25. června

2 Strana 2 Semilské noviny LEDEN 2012 Investice v roce 2011 Krátce... Upozornění odboru dopravy Dne 4. ledna 2012 dojde na odboru dopravy MěÚ Semily k omezení provozu registru řidičů. Tento den nebudou do hodin přijímány žádosti o vydání řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče a digitální karty řidiče. Vyhotovené řidičské průkazy vydány budou. Děkujeme za pochopení. Pracovníci odboru dopravy MěÚ Semily Poděkování TSM Semily a město Semily, děkují touto cestou panu Jiřímu Pokornému za práci odvedenou v Technických službách, kde pracoval od roku 1973 jako elektromontér. K odchodu do zaslouženého důchodu mu přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Ing. Luboš Mládek, jednatel společnosti TSM Semily s.r.o. Zápis dětí do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2012/2013 Slavnostní zápis se koná ve středu od 9 17 hodin v těchto semilských základních školách: ZŠ Ivana Olbrachta, Komenského nám. 150 ZŠ Dr. F. L. Riegra, Jizerská 564 ZŠ waldorfská, Tyršova 485 Zapisují se děti, které do 31. srpna 2012 dovrší šestý rok věku nebo staší. V případě nemoci dítěte přijdou rodiče k zápisu sami. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily Přístavba garáže V letošním roce pokračovaly práce na elektro rozvodech, dokončeny byly vnitřní omítky a především se garáž uzavřela dvěma sekčními vraty a zadními dveřmi. Zároveň byla zhotovena kanalizační přípojka a provedena úprava příjezdové komunikace vč. zpevnění břehů u vjezdu do garáže. Náklady: 125 tis. Kč Odpadová hnízda Postupná úprava stanovišť pro sběrná místa probíhala i v letošním roce. V rámci akce Čistá Jizera byly upraveny tři lokality. Stanoviště u bytových domů na Slapu, na Letné v ulici V Lipách a v Jílovecké ulici. Samostatně byla provedena stanoviště na křižovatce ulice Nad Špejcharem a ulice Sedmé, v Cihlářské ulici u čp. 106, v ulici Na Olešce u čp. 437, u křižovatky Nádražní a Lhotecké ulice a v ulici Pod Černým mostem. Stavbu prováděla firma Ludmila Němcová z Pardubic. Náklady města: 140 tis. Kč Čistá Jizera komunikace Po téměř třech letech byla dokončena akce Čistá Jizera. Město v letošním roce investovalo do ulice Na Obci, Nad Špejcharem, Brodská, dále do lokality Letná, Bítouchov, atd. V těchto částech se kromě kanalizace či vodovodu také zrekonstruovali podkladní vrstvy vč. povrchu. Stavbu realizovalo sdružení firem SaD v.o.s. z Jablonce nad Nisou a Bittner z České Lípy. Náklady: 12,4 mil. Kč. Čistá Jizera kanalizace Zmíněná akce spočívala především v rekonstrukci a výstavbě kanalizačních řadů vč. přípravy pro přípojky. Město se spolupodílelo na nákladech, ale i na realizaci nemalou měrou. Na začátku léta byla zhotovena poslední šachta v ulici Nad Špejcharem. Dále se letos pracovalo v Bítouchově, v Husově ulici, na Letné a v Čapkově ulici. Náklady města: 15,2 mil. Kč Demolice garáží a objektu čp. 35 V první polovině roku byla provedena demolice tří garáží v Bítouchovské ulici a objektu čp. 35 v Podmoklicích (bývalá ubytovna či bývalá Acra vedle geodézie). Práce prováděla firma H-INTES s.r.o. Mladá Boleslav. Náklady města: 365 tis. Kč Riegrovo náměstí V jarních měsících byly opraveny a dokončeny práce na rekonstrukci náměstí, které se nestihly do konce roku Součástí dokončení bylo i přeznačení pro vyjíždění na straně u lékárny, zhotovení geoparku, nových označníků autobusového stání, výsadba zeleně, atd. Náklady: 1.06 mil. Kč Dotace 0,52 mil. Kč Regenerace sídliště Řeky Začátkem roku byla dopracována projektová dokumentace na 4. etapu Regenerace panelového sídliště Řeky. Vzhledem k finančnímu vývoji města byla realizace akce odsunuta na rok Náklady města: 131 tis. Kč Mateřská škola pod Vartou Projekt navrhuje zcela novou budovu, která pod jednou střechou zahrnuje celkem čtyři třídy a kuchyň včetně potřebného zázemí školky. V letošním roce se pokračovalo na již loni započaté práci. Projekt zpracovává spol. Exima s.r.o. z Valašského Meziříčí vedena Ing. arch. Kalivodou. Náklady: 144 tis. (bude proplaceno v roce 2012) Komunitní kompostárna V letošním roce byla zpracována dokumentace na realizaci stavby Komunitní kompostárny v Semilech a proběhla výběrová řízení na stavební práce, dodávku technologie a zajištění technického dozoru investora na tuto akci. Stavba kompostárny je navržena při krajské silnici II/292 Semily Železný Brod na rozhraní katastru obcí Chuchelna a Záhoří. Účelem zřízení kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu (tráva, listí, dřevní štěpky) řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Náklady města: 315 tis. Kč Cyklostezka regulace Na podzim byly zahájeny projekční práce pro cyklostezku propojující konec cyklostezky u železného mostu v Jatecké a začátek cyklostezky u obchodního centra na Vejvarově nábřeží. Trasa povede okolo Státního okresního archivu, po regulaci a do ulice Ke Stadionu. Celkové náklady dosáhnou 161 tis. Kč. Náklady: 60 tis. Kč Lávka přes Jizeru Projektant, firma Vaner s.r.o., letos dle požadavku města a městského architekta zpracoval projekt lávky s ocelovou konstrukcí a betonovou mostovkou. Před zahájením byly realizovány geologické vrty z důvodu ověření informací k založení opěr. Součástí projektu je i osvětlení v zábradlí a příprava pro nasvícení konstrukce. Náklady: 482 tis. Kč Celkový objem investic za rok 2011 byl ve výši 30,3 mil. Kč Roční přehled investic připravil Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic MěÚ Semily

3 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Ekologická stopa města (red) Město Semily je jedním z 20 měst České republiky, která podrobným výpočtem zjistila svoji ekologickou stopu. Hodnota 4,19 gha / obyvatele zajistila pro Semily 1. místo v tabulce zapojených měst. Výpočet ekologické stopy města byl prvním krokem, na který v Semilech navázalo schválení dobrovolného cíle zachování nebo snížení ekologické stopy. Města, která dokončila podrobný výpočet, získala od občanského sdružení TIMUR oficiální osvědčení o výpočtu. Součástí osvědčení je hodnota ekologické stopy a biokapacity města. Tato osvědčení byla slavnostně předána zástupcům měst na závěrečném setkání k projektu, které se uskutečnilo dne na Magistrátu hlavního města Prahy. Na setkání byly prezentovány výsledky projektu a zároveň proběhla diskuze o dalším pokračování aktivit v oblasti ekologické stopy města. Za město Semily převzala osvědčení místostarostka Lena Mlejnková společně s Ing. Janou Hrubou, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Semily. MĚSTO SEMILY, HUSOVA 82, SEMILY vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Pod Vartou, Semily Požadavky: Ukončené vzdělání a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Lhůta pro podání přihlášek končí 20. ledna 2012 do hod. Bližší informace na tel.: , Změna zákona o dani z nemovitostí: Zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků Dnem nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě které se zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Podle ustanovení 6 odst. 5 zákona, se k zpevněnou plochou pozemku rozumí pozemek nebo jeho část v m 2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Nová právní úprava se vztahuje pouze k pozemkům, evidovaným katastrem nemovitostí ve druzích pozemků zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Musí se jednat o pozemek, na němž se nachází stavba ve smyslu 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud by byly na pozemku provedeny pouze terénní úpravy podle 3 odst. 1 stavebního zákona, nejedná se o zpevněnou plochu pozemku. Postup při změně daně ze zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně z pozemků je změnou rozhodnou pro stanovení daně, je poplatník povinen na zdaňovací období roku 2012 podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, v němž tuto novou skutečnost zohlední. kutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením či znaleckým posudkem. Nemá-li poplatník k dispozici dokumentaci s uvedením těchto údajů, uvede v daňovém přiznání výměry zjištěné vlastním měřením. Detailně se danému tématu věnuje Generální finanční ředitelství ve své Informaci č.j / (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ cds/xsl/legislativa_metodika_14391.html). Bc. Lenka Soukupová, odbor správy majetku MěÚ Semily Pozvánka na... Agenda nepojistných dávek bude po novém roce patřit pod Úřad práce Dne 1. ledna 2012 dochází v souvislosti s účinností Zákona č. 366/2011 Sb., k přechodu agendy nepojistných sociálních dávek pod Úřad práce České republiky. Agenda nepojistných sociálních dávek v sobě zahrnuje dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. V současné době jsou tyto agendy vykonávány pracovnicemi odboru sociálních věcí Městského úřadu v Semilech. Od bude tyto agendy vykonávat Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v Semilech, Bítouchovská 1 (budova Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Pro klienty se tedy mění pouze adresa, kde budou vyřizovány dávky: pomoci v hmotné nouzi (od , tel , ) příspěvku na péči (od , tel , ) dávky pro osoby se zdravotním postižením (od , tel ) Podrobnější informace naleznete na výše uvedených telefonních číslech, případně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Semily. Zákonem č. 366/2011 Sb., se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Účinnosti nabývá dne 1. ledna Alena Housová, odbor sociálních věcí MěÚ

4 Strana 4 Semilské noviny LEDEN 2012 Informace z radnice Pro nové občanské průkazy jen na úřady s rozšířenou působností Tak jak již bylo v minulých Semilských novinách uvedeno, dochází od nového roku ke změně zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a tedy k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. V krátkosti Vám proto zopakujeme nejdůležitější změny. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který může být na žádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Nově je umožněno, aby jej měl i občan mladší 15 let nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Bude záležet na zvážení občana, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však již nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Každý občan, který bude žádat o nový občanský průkaz, může navštívit kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, u nás Městský úřad Semily, Riegrovo náměstí 63, pracoviště občanských průkazů (přízemí budovy, kancelář č. 104, 105). Musí se však dostavit vždy osobně. Zde s ním bude sepsána žádost a zároveň pořízena fotografie. Vyhotovený občanský průkaz si pak žadatel opět převezme na tomto pracovišti. K méně pohyblivým občanům, kteří se nebudou moci dostavit na úřad osobně, bude vyjíždět mobilní pracoviště. Doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, bude vyžadován pouze v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Ludmila Schovánková, odbor správní MěÚ Semily Zastupitelé schválili objem finančních prostředků na Grantový program Na zasedání zastupitelstva města Semily, konaném dne , byl schválen objem finančních prostředků určených na Grantový program města pro r ve výši ,00 Kč. tato částka je shodná s výší objemu schváleného pro r. 2011, ovšem vzhledem k ustanovení Pravidel poskytování příspěvků z Grantového programu města Semily pro r. 2012, podle kterého se z tohoto programu nebudou poskytovat příspěvky příspěvkovým organizacím, jejichž je město Semily zřizovatelem a občanským sdružením vzniklým při těchto organizacích, předpokládá se, že bude určena pro méně žadatelů než v loňském roce. Organizacím, vzniklým při příspěvkových organizacích města, byla v letošním roce poskytnuta z Grantového programu celková částka ve výši ,00 Kč. Akce těchto organizací budou v příštím roce financovány v rámci schváleného příspěvku dané příspěvkové organizace na provoz z rozpočtu města. Jednotlivé komise rady města v průběhu ledna 2012 vyhodnotí žádosti došlé na MěÚ a zpracují návrh na výši příspěvků jednotlivým NNO a předloží ho ke schválení radě města, případně zastupitelstvu města. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku rozhodnutí rady města (případně zastupitelstva města) nejpozději do 15-ti dnů od ověření usnesení rady (zastupitelstva) města. Úspěšné granty budou zveřejněny na internetových stránkách města. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnejších vztahů MěÚ Semily Cena města Semily bude udělena na Městském plese Cena města Semily je svébytným projevem díku města žijícímu občanovi, spolku nebo jiné organizaci za činnost ve prospěch města. V žebříčku ocenění se tak nachází na půli cesty mezi čestným uznáním a titulem Čestný občan města. Jde o cenu vesměs symbolickou, neváže se na ni žádná hmotná výhoda krom upomínkové skleněné plakety a příslušné listiny. O to více je ale cenou uznávanou a prestižní. Usnesením Rady města Semily ze dne byla původní pravidla udílení ceny, která je v Semilech každoročně udělována již od roku 2009 (cena za rok 2008), dílčím způsobem pozměněna. Zejména byla zrušena komise pro výběr kandidátů a celý rozhodovací proces byl zcela a úplně svěřen zastupitelstvu města. Z důvodu uchování osobnostních práv zůstává výběr a rozhodování zastupitelstva i nadále v režimu tajné volby. Poslední změnou je doplnění pravidel o klauzuli, že cenu lze udělit i za celoživotní práci pro město Semily, nejen za práci či počin v daném kalendářním roce. Semilské zastupitelstvo již podle nových pravidel vybralo na svém jednání dva oceněné. Přijďte se podívat na únorový městský ples, kde budou ocenění představeni a obě ceny slavnostně předány. Mgr. Kateřina Šromová, odbor školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Semily Navážeme partnerství s ukrajinskou Koločavou? Na svém zasedání dne 12. prosince vzali zastupitelé města na vědomí informaci o nabídce partnerství obce Koločava a zároveň uložili vedení města vést jednání o podmínkách spolupráce s výše uvedenou obcí na Ukrajině. Zakarpatská obec Koločava je nám známa hlavně díky semilskému rodákovi, spisovateli Ivanu Olbrachtovi. Je zde muzeum, věnované tomuto spisovateli a jeho nejslavnějšímu hrdinovi, každoročně je zde také pořádán Olbrachtův folklórní festival, část expozice muzea je věnována přímo městu Semily. Proto byla žádost obce Koločava o zprostředkování partnerství zaslána prostřednictvím Velvyslanectví ČR na Ukrajině nejprve městu Semily. Obecní samospráva v Koločavě má zájem navázat partnerskou spolupráci s obcí v ČR a získat tak zkušenosti např. z oblasti rozvoje cestovního ruchu, v problematice nakládání s odpady a v dalších oblastech, které řeší obce obdobné velikosti v ČR (Koločava má obyvatel). Semily navázaly v minulosti partnerství s několika zahraničními městy, např. s holandským městem Driebergen, německým Schauenburgem, polskou Jelení Horou (v rámci přeshraniční spolupráce ČR PL bylo společně zrealizováno a dotací podpořeno několik projektů). V minulých letech jsme se partnerstvím obraceli na západ a získávali informace a zkušenosti využitelné u nás. Myslím, že už přišla doba, kdy můžeme naše zkušenosti přenést dále. řekl k partnerství Mgr. Jan Farský. (red) Víte, že... Záznam ze zasedání zastupitelstva města můžete sledovat také na internetu?

5 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 5 Zástupci spolků diskutovali s vedením města Semily (oškvv) Ve středu dne se uskutečnilo v divadelním sále semilské radnice setkání starosty a obou místostarostek se zástupci nestátních neziskových organizací působících na území města Semily. Hlavním bodem programu bylo seznámit zástupce nestátních neziskových organizací s možnostmi financování jejich aktivit z prostředků Grantového programu Města Semily pro rok 2012 a s dalšími dostupnými zdroji financování. MBS Semily bilancuje Na základě rozhodnutí Rady města v Semilech byli v průběhu měsíce září písemně osloveni nájemníci v městských bytech (byty, u kterých bylo v minulosti regulované nájemné) a bylo jim navrženo zvýšení nájemného o 4 Kč/m 2 /měsíc (na 37 Kč/m 2 /měsíc). Podle dostupných informací to bylo jedno z nejnižších navýšení nájemného ve městech. Akce to byla poměrně rozsáhlá, protože v Semilech jde o 350 bytů. S každým nájemníkem jsme tuto záležitost projednávali osobně. Při této příležitosti se provedla i jakási inventura nájemních smluv a odstraňovaly se případné nedostatky. Do zůstalo nedořešeno pouze pět případů. Na sídlišti Oleška v říjnu letošního roku probíhala největší stavební akce, a to výměna vchodových dveří. Pracovníci výměnu zvládali provádět rychle a šetrně. Nájemníky v domech prakticky vůbec neomezovali. Tímto opatřením se zvýší kvalita bydlení a tepelná pohoda v domech, hlavně v zimních měsících. Na příští rok je navrhována další velká akce, výměna oken v domě č. p. 445, Bořkovská ulice v Semilech. Od nového roku se zvyšuje DPH z 10 % na 14 % mimo jiné i u ceny tepla. Cena tepla se však nebude výrazně měnit. V posledních letech se pohybuje mezi Kč/GJ s 10% DPH. Od 1. ledna 2012 bude cena tepla 599,30 Kč/GJ se 14%DPH. Všem našim zákazníkům a spolupracovníkům přejeme klidné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví do nového roku. Stanislav Klápště, MBS Semily, s.r.o. Z pohledu architekta Zelené srdce Semil a další připravované projekty Rád bych Vás na tomto místě informoval o některých připravovaných projektech na příští rok. Po delší době se nám na radnici podařilo připravit zadání pro zpracování architektonické studie, která by měla nově vyřešit provoz rozsáhlých zelených ploch ve městě, které pracovně nazýváme Zelené srdce Semil. Jedná se soubor ploch, do kterého patří Palackého sady, Ostrov a sportovní zóna mezi Jizerou a Luční ulicí. Radnice si v zadání vytkla cíl vytvořit strategický plán, jakousi kuchařku, která území po všech stránkách zhodnotí a navrhne mu nový řád. Jde zejména o zhodnocení potřeb a možností města a občanů tak, aby veškeré budoucí investice byly strategickým plánem koordinovány a vycházely z reálných finančních možností jak pro pořízení stavby, tak pro budoucí provoz. Záměrem je také řešené území více zprůchodnit a zpřístupnit chodcům a cyklistům, a tedy i přinést chodcům více možností, kudy se po Semilech pohybovat mimo automobilové tahy. Celý proces tvorby onoho strategického plánu bude otevřený pro připomínky a podněty ze strany obyvatel díky veřejným debatám s architekty, které na zimu a jaro plánujeme a budeme o nich v předstihu informovat. Dalším projektem, který bude radnice v nejbližších týdnech zadávat, je zpracování územní studie v Podmoklicích, na západní straně Nádražní ulice. Mimo území, pro které je pořízení územní studie nutné z hlediska územního plánu, bude studie zpracována i na prostor Nádražní ulice mezi železničním přejezdem a mostem. Sám považuji toto území nyní jako dopravně nejproblematičtější v Semilech a doufám, že i na základě zpracování této studie bude situace hlavně chodců a cyklistů zlepšena. Chybějící chodníky, jejich nedostatečná šíře a celková zanedbanost veřejných ploch na tzv. Podmoklickém náměstí jsou již dlouho velice znepříjemňující věc pro nás všechny. Zlepšení tohoto stavu je pro mne v Semilech největší novoroční přání. Všem dále přeji pevné zdraví a chuť nadále se účastnit veřejného dění. Vaše náměty a postřehy můžete posílat na S úctou Ing. arch. Martin Hilpert Za architektem Karlem Hubáčkem Vážení čtenáři, v okénku architekta tentokrát nelze opomenout ztrátu, která nás všechny postihla stalo se jí úmrtí architekta Karla Hubáčka, autora vyznaných staveb 20. století. O jedné z nich hotelu a vysílači na Ještědu jsem zde již psal. Mezi jeho další stavby patří vodárenská vyrovnávací věž v Praze, Kulturní dům s koncertní síní v Teplicích, dostavba scény Disk v budově DAMU v Praze nebo nedávno zbořený obchodní dům Ještěd v Liberci. Mezi další zásluhy architekta Hubáčka patří spoluzaložení Fakulty architektury při liberecké technice. Za svůj život byl oceněn různými institucemi nejen za svoje dílo, ale i za celoživotní morálně pevné postoje. Vždy kladl důraz na morální odpovědnost architekta vůči společnosti. (hil)

6 Strana 6 Semilské noviny LEDEN 2012 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů na Vinici Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská, minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Město Semily bude prodávat formou veřejné doborovolné dražby dům čp. 441 s p.p.č. 754 v kat. úz. a obci Semily, část obce Semily Lokalita: Semily, centrum města ul. Mizerova KONTAKT: Tel.: , Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 0, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 21,50 m 2 v č.p. 443, ul. K Jeslím, Semily Minimální nájemné: 53,76 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Minimální nájemné: 49,66 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 82,02 m 2 č.p. 491, ul. Antala Staška, Semily Minimální nájemné: 50,40 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: a , sraz před domem v hod. Příjem nabídek: do Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 9 o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 55,30 m 2 č.p. 606, ul. Mizerova, Semily Minimální nájemné: 50,40 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu nebytové prostory ve II. poschodí o výměře 53 m 2 (dvě místnosti) č.p. 457, ul. Tyršova, Semily Minimální nájemné: 260 Kč / m 2 / rok + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Prohlídka: dle dohody Město Semily nabízí k pronájmu garáž v ul. Bítouchovská, Semily (za zámkem) Minimální nájemné: 630 Kč / měsíc + DPH; od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel , prohlídka: po předchozí dohodě Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {2 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel nebo Město Semily nabízí k pronájmu reklamní plochy pod hodinami na Riegrově náměstí v Semilech (3 obdélníkové plochy s možností podsvícení) Bližší informace: tel ,

7 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 7 Ze zápisníku MP Strážníky čeká stěhování do nové služebny: Zázemí najdou v budově MěÚ Semily Městská policie Semily v současné sobě sídlí v ul. 28. října 62. Budovu naproti ISŠ obývala donedávna společně s obvodním oddělením Policie ČR. Obvoďáci na jaře 2011 budovu opustili a nyní úřadují v ul. Vysocká 225, v místě Územního odboru policie Semily. Po více než půl roce po odchodu obvodního oddělení opustí toto místo i Městská policie Semily. Nové působiště MP Semily bude v budově Městského úřadu Semily, na Riegrově náměstí, čp. 63. Dopravní nehody Listopad na Semilsku Ve služebním obvodu OOP Semily šetřili policisté dopravního inspektorátu v měsíci listopadu 7 dopravních nehod. Tři osoby byly zraněny lehce a jedna těžce. Hmotné škody byly odhadnuty na Kč. Čtyři nehody způsobil nesprávný způsob jízdy (dvakrát usnutí za volantem), dvě nehody vznikly nepřiměřenou rychlostí a jednu zavinil chodec. Letošní listopad dopadl příznivěji ve srovnání s loňským listopadem, kde bylo šetřeno 10 nehod s téměř dvojnásobně vyšší škodou a mezi příčinami nehod byl i jeden alkohol. Myslím, že není třeba v tuto chvíli místo nového působiště MP Semily nějak blíže specifikovat. I když to nebude o mnoho, odhaduji to na 50 metrů vzdušnou čarou, stěhováním se MP Semily posune blíže k centru. Bude to určitě vítaná změna pro občany města i pro ostatní, kteří budou potřebovat na oddělení MP Semily vyřídit své záležitosti. Stěhování plánujeme na leden 2012 a v následujícím čísle SN budeme o našem přesunu dále informovat. Jistě si někdo položí otázku, proč a zda je vůbec třeba městskou policii stěhovat. Vlastníkem objektu, ve kterém MP Semily dosud sídlí, je Česká republika. Po odchodu obvodního oddělení má v budově své teritoriální pracoviště ještě Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Město Semily má s ČR uzavřenou nájemní smlouvu do konce června Můžeme říci, že stěhováním se posuneme nejen blíže k občanům, ale stěhujeme se zároveň do městského objektu. Po přestěhování bude Městská policie Semily pracovat v obdobném režimu, jako tomu bylo doposud a budeme i nadále hledat cesty ke zkvalitnění naší práce. I když jsem se o prevenci zmiňoval v SN několikrát, je to jedna z oblastí, kde jsme za poslední období, nejvíce právě v r. 2011, výrazně zvýšili aktivitu. Této činnosti se budeme věnovat i nadále. Od června 2011 byla zřízena parkoviště s parkovacími kotouči. To s sebou přineslo pro strážníky MP Semily na těchto parkovištích opět aktivní činnost. Nemusíme chodit hluboko do minulosti, kdy se v Semilech na parkovištích v centru a v ul. Nádražní za parkování platilo. Automaty byly odstraněny, tuším, v r Od té doby se parkuje bezplatně. Od června 2011 je však doba parkování omezena na 120 minut. I když je parkování s kotouči zavedeno více než půl roku, stále přestupky v této oblasti odhalujeme. I když v tuto dobu nejsou statistická čísla za r ještě zpracována, lze konstatovat, že přestupky z parkovišť tvoří téměř polovinu všech přestupků v dopravě, které jsou strážníky MP Semily odhaleny. I přesto musíme konstatovat, že systém s parkovacími kotouči se osvědčil a umožňuje krátkodobé parkování v centru i na podmoklickém parkovišti v ul. Nádražní. A pokud se tak trochu poohlížím za rokem 2011, za zmínku jistě stojí i skutečnost, že všichni strážníci MP Semily splňují podmínku vzdělání pro vykonávání funkce strážníka. Datem vstoupila v platnost novela zákona 553/1991 Sb., o obecní policii. Jednou z podstatných změn, týkající se strážníků, je podmínka vzdělání. Od tohoto data může být strážníkem městské policie občan, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou. Strážníci, kteří tuto podmínku nesplňují, a nedosáhli 45 let věku, mají do konce roku 2015 čas na to, aby si vzdělání doplnili. U semilské městské policie se tato podmínka dotkla 4 strážníků. Všichni využili hned první příležitosti a začali studovat již v r. 2008, tedy ještě před novelou zákona. Jeden ze strážníků studia natrvalo přerušil a následně opustil i řady MP Semily. Ostatní vytrvali a rok 2011 se pro ně stal rokem maturitním. Po úspěšně vykonaných zkouškách splnili podmínku vzdělání. Využiji této příležitosti k tomu, abych jim poděkoval, a ještě jednou jim touto cestou k úspěšnému zakončení studií gratuluji. Závěrem touto cestou děkuji svým kolegům, strážníkům, za spolupráci v r Dále všem občanům, kteří nám svými podněty pomáhají zlepšit naši práci především na úseku veřejného pořádku. A na samotný závěr si dovolím jménem všech strážníků i jménem svým popřát všem úspěšný rok Václav Baudys, vrchní strážník Městské policie Semily foto: DI Semily V pátek 18. listopadu kolem poledne došlo na silnici II. třídy, v katastru obce Semily ulice Chuchelská, ke střetu motorového vozidla s chodcem. Z autobusu, který přijel od Chuchelny, vystoupil chodec a bez rozhlédnutí přebíhal vozovku před jeho přední částí. Současně objíždělo stojící autobus vozidlo Škoda Fabia, které jelo od Železného Brodu. Došlo ke střetu vozidla s chodcem. Jednatřicetiletý muž tak nárazem a pádem na vozovku utrpěl zranění, na vozidle vznikla škoda odhadem za Kč. Podezřelým ze zavinění nehody je v tomto případě neopatrný chodec. Tato nehoda není ničím výjimečná a patří do kategorie zbytečných. Vybrána byla k zamyšlení. Viníkem je spěch. Před Vánoci spěchají téměř všichni, ale už Komenský říkal: Spěch je věc ďábelská... A to nemohl tušit, jak se věci dají do pohybu vynálezem automobilu. Chodec je při střetu s vozidlem v nevýhodě to je fyzika. I proto je v zákoně napsáno, že před vstupem do vozovky se musí chodec přesvědčit, že tím neohrozí sebe nebo jiné účastníky provozu. Pokuta nestačí, obvykle se platí zdravím, jako v našem případě. Velmi nepříjemné stavy, které se vrací s každým usednutím za volant, si však prožije i řidič vozidla. Myšlenku, že z autobusu, který zastaví u okraje vozovky, může vyběhnout dítě, by měl mít v podvědomí každý řidič. I tak lze chránit sebe a obdarovávat druhé. Spokojené svátky a mnoho šťastných kilometrů přeje čtenářům Semilských novin kolektiv dopravního inspektorátu v Semilech. komisař Ing. Radek Urban, zástupce vedoucího DI Semily

8 Strana 8 Semilské noviny LEDEN 2012 Rozhovor se starostou Mgr. Janem Farským Potřebují Semily geotermální elektrárnu? Diskuze nad využíváním geotermální energie v Semilech probíhá již několik let. V podstatě od doby, kdy vedení města s myšlenkou využití nového zdroje energie přišlo. Občas utichá, ale spolu s každým dalším krokem, o který jsou Semily k využití tepla z nitra Země blíž, přibývá mnoho nových otázek. Ne všechny byly doposud zodpovězeny. Zkusme tedy společně položit několik z nich starostovi města Mgr. Janu Farskému. Mgr. Jan Farský Kdy přišel ten úplně prvotní nápad na využití tepla z nitra země? V roce 2007 jsme nechali zpracovat Energetickou koncepci města se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie. Jedním ze závěrů této koncepce bylo doporučení využít příhodnost území z hlediska dostupné geotermální energie. Loni byl v lokalitě sídliště Řeky proveden průzkum možnosti využití geotermální energie v Semilech. S jakým výsledkem? Geofyzikální průzkum byl proveden ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem geologie a potvrdil vhodnost lokality pro výstavbu geotermální elektrárny. Geofyzikální průzkum přinesl informace o zlomech, o teplotním gradientu, horninách, předpokládané hloubce pro dosažení vhodné teploty. Výsledky tohoto výzkumu jsou ekonomicky využitelné a na nákladech pro jejich získání se podílelo město a ministerstvo. Pro ochranu vynaložených prostředků jsou zprávy na 5 let vedeny jako neveřejné. Po pěti letech budou přístupné komukoli, do té doby jsou majetkem města Semily a ministerstva. K dnešnímu dni město do přípravných prací investovalo již něco málo přes 1 milion korun, co jsme za to získali? Město Semily se v roce 2007 přihlásilo k přípravě projektu na využití geotermální energie v České republice. Do tohoto projektu se zapojilo několik dalších měst. Bohužel tento projekt nebyl evropskou unií vybrán k podpoře. Tato účast nás stála 150 tis. Kč. V roce 2010 město Semily investovalo do Geofyzikálního průzkumu 500 tis. Kč, více o něm výše. A letos na podzim jsme schválili úhradu 525 tis. Kč za rezervaci 7 MW elektrárny pro připojení k elektrické soustavě. Pokud ale nedojde k dohodě s investory, tato částka se zkrátí na 10 tis. Kč. Náklady města tak klesnou. V této době využíváme služeb advokátní kanceláře Havel a Holásek, která nás zastupuje v jednání s investory. Náklady této služby by neměly přesáhnout 100 tis. Kč. Kolik budou stát přípravné práce na geotermálním vrtu? A kdo to všechno zaplatí? Zatím probíhají jednání s investory, ale zapojení města Semily nepředpokládáme. Náklady ponese případný investor. Kolik investorů projevilo svůj zájem a podle jakých kritérií byli vybíráni pro následná jednání? Postupně se během tří let ozvalo několik zájemců o spolupráci na využití geotermální energie v Semilech. Jednali jsme s každým. Často ale bylo z jednání zřejmé, že investoři více než o investici mají zájem o informace. Zatím jediným skutečně vážným zájemcem je Toyota Tsusho Europe, která má kapitál i know-how. S tímto investorem dojednáváme možnou Dohodu o spolupráci, kterou ve chvíli vzájemné shody předložím k projednání radě a zastupitelstvu města Semily. V konkrétních údajích jsou informováni radní města Semily, kteří určují mantinely pro vyjednávání. Jednání jsou složitá jde o investici na desítky let za více než miliardu korun, velice technologicky náročnou. Pro město musí Dohoda být dostatečně výhodnou a jistou. I proto se mi nepodařilo splnit příslib předložení Dohody veřejnosti k diskuzi a zastupitelstvu k projednání v prosinci letošního roku. Snad se tak podaří na jaře. Mluví se o tom, že by zkušební vrty a následně elektrárna měly být situovány v těsné blízkosti školy a obytných domů na sídlišti v Řekách. Nebudou vrtná souprava a ostatní technologie obtěžovat občany nadměrným hlukem? Samotné vrtání zkušebního vrtu včetně produkčních vrtů může trvat až jeden rok. V lokalitě Semil je pro dosažení potřebné teploty nutné dosáhnout hloubky kolem 5 km. V případě vrtání i užití dalších technologií musí samozřejmě být dodrženy všechny právní předpisy. Jak teplou vodu můžeme z vrtu získat? A na co bychom ji mohli využít? Při dosažení hloubky kolem pěti kilometrů je předpoklad získání vody/páry o teplotě cca 200 C. Po využití pro výrobu elektřiny jsou možnosti dalšího využití široké vytápění bytů, využití tepla do výroby, chlazení, skleníky, sušárny, ale třeba i pro tepelně náročné provozy jako je bazén a termální koupaliště. Není myšlenka vytápění městských bytových domů zelenou energií pouhou utopií? Vždyť jenom v Řekách došlo k odpojení od systému centrálního vytápění většiny bytových domů. Od počátku vyjednávání počítáme s tím, že pokud budeme nabízet odpojeným domům tepelnou energii, musí to být pro tyto odpojené domy jednoznačně výhodné. Pokud by se zpětné připojení vlastníkům bytů nevyplatilo, bylo by vytápění geotermální energií skutečně utopií. Semily nejsou jediným českým městem, které má zájem využívat zelenou energii, zkušební vrty probíhají například v Litoměřicích, naproti tomu v Liberci a v Lovosicích byly práce na přípravě geotermálních elektráren zastaveny. Starostka Lovosic Lenka Lízlová Tomanová vysvětlila rozhodnutí radnice takto: Využití geotermální energie vnímáme samozřejmě jako velmi atraktivní a přínosné, ovšem museli bychom na to mít dostatečné finanční zdroje. Naším úkolem je odpovědně hospodařit s městskými penězi a překonat finanční krizi. K tomu patří i toto nepopulární opatření. Přitom předchozí vedení lovosické radnice myšlenku geotermální elektrárny jednoznačně podporovalo. Kdo nám zaručí, že za dva roky (po které budou probíhat přípravné práce, které budou město zase něco stát), v případě zásadní změny ve vedení města, Semily nepřistoupí ke stejnému kroku? Další významné náklady města nepředpokládáme, na rozdíl od Lovosic neuvažujeme o investici ze strany města. Je ale samozřejmé, že je vždy rozhodnutím většiny zastupitelstva, jak se k projektu postaví. Mým cílem je předložit tak výhodnou spolupráci, aby pro každé příští zastupitelstvo byla chtěnou. Mezi Semiláky koluje mnoho dalších více či méně odborných otázek, mnohé z nich by mohly zaznít na slibovaném veřejném projednání. Doposud však radnicí nebyl oznámen jeho termín, ani místo konání proč? Dokud se s investorem neshodneme na možné formě spolupráce, chyběl by veřejnému projednání obsah. Až bude výše zmíněná Dohoda předjednána v akceptovatelné formě, pak bude předmětem projednání s veřejností. Na závěr mi dovolte jednu ne nepodstatnou otázku: Potřebují Semily vůbec geotermální elektrárnu? Odpověď je jednoduchá: nepotřebují. A pokud jednání s investory neskončí dohodou, nebude to pro město znamenat žádnou ztrátu. Elektřina v Semilech bude i nadále, teplo také, Semily se budou dále rozvíjet v rámci standardních možností. Pokud by se ale podařilo dohodnout spolupráci pro město výhodnou a s eliminovanými riziky, pak by to byl pro město bonus k rozvoji navíc. Za odpovědi na položené otázky děkuje Renata Coufalová

9 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 9 Společnost Rok 2011 přinesl řadu akcí v oblasti prevence Pracovní skupina pro prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, která působí v rámci komunitního plánování města Semily, připravila v roce 2011 řadu akcí primární i sekundární prevence pro žáky a studenty nejen ze Semil, ale i z blízkého okolí. Níže zmíněné projekty byly financovány z prostředků města Semily a z grantového programu Libereckého kraje. Jak předejít, jak pomoci je název projektu, který se uskutečnil 22. června ve Sportovním centru Semily. Žáci 8. a 9. tříd semilských škol v rámci tohoto projektu absolvovali několik stanovišť, na kterých je proškolení studenti Gymnázia I. Olbrachta společně s lektory ze Státního zdravotního ústavu seznámili formou interaktivní hry s riziky a možnostmi prevence nemoci AIDS. Pro děti z 6. a 7. tříd byl připraven program zaměřený na poskytování první pomoci. Děti z osmi mateřských školek ze Semil a okolí se v květnu a v říjnu 2011 seznámily s prací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Pan Kmínek (PČR) a pan Miksánek (HZS) si pro děti připravili zajímavý program o práci a poslání výše zmíněných organizací. Tento program se setkal s pozitivním ohlasem jak u dětí, tak u ředitelek semilských MŠ a proto byl nabídnut i spádovým školkám Semilska. Děti z mateřských školek se v říjnu také zúčastnily interaktivního divadelního představení Kdopak by se vlka bál aneb Karkulka a Smolíček pro MŠ v podání paní Enochové z Divadla Rolnička v Liberci. Toto představení vzniklo z iniciativy Pracovní skupiny prevence sociálně patologických jevů a je zaměřeno na děti jako potenciální oběti trestných činů. Na ostatní školky v okrese byl poslán metodický list s nabídkou a doporučením akce. 18. a 19. října 2011 proběhl v Radostníně u Sychrova projekt s názvem Vstup volný potřetí. Již třetího pokračování projektu, jehož cílem je oslovit potenciální klienty nízkoprahového klubu v Semilech, se zúčastnili žáci 6. a 7. tříd semilských škol. Pro účastníky byl připraven zajímavý program, který připravili lektoři a odborníci působící v oblasti prevence rizikového chování u mládeže. 3. ročník Dne prevence kriminality se konal 3. listopadu v KC Golf v Semilech. Letošním ústředním tématem byla kyberšikana a její prevence. Žáci šestých tříd semilských ZŠ a primy gymnázia se na šesti stanovištích od proškolených instruktorů dozvěděli, jak se mají bezpečně chovat ve virtuálním světě internetu a na facebooku, jak mají rozpoznat Fotografie z 3. ročníku Dne prevence kriminality, který se konal 3. listopadu 2011, děti na fotografii jsou na jednom ze stanovišť zaměřených na prevenci kyberšikany. Foto: Luboš Hlava. zde číhající nebezpečí a jak mu čelit. Na závěr programu na děti čekalo shrnutí problematiky kyberšikany formou besedy s panem Koťátkem. Projekt s tajemným názvem LESCENTADOL se uskutečnil 15. listopadu v budově semilského kina a knihovny a byl určen pro vybrané žáky 8. a 9. tříd a 1. ročníků SŠ. Tento projekt zahrnoval aktivity jak primární tak sekundární prevence. Část dětí se nejprve zúčastnila besedy v sále kina s pracovníky střediska výchovné péče z Hradce Králové, zatímco druhá část dětí pracovala ve skupinách s lektory v prostorách knihovny. Poté byl pro všechny zúčastněné připraven film Já chci domů, který pojednává o tom, jaké následky může mít zpočátku zdánlivě neškodná klukovina. Poslední projekt v tomto roce s názvem Babičko, nedej se se uskutečnil 13. prosince od 14 hodin v divadelním sále radnice v Semilech. Cílovou skupinou nebyly tentokrát děti a mládež, ale senioři. Pan Kmínek z Policie ČR si společně s divadelníky ze semilské ZUŠ připravil pro naše starší spoluobčany několik krátkých filmů a scének, zaměřených na to, jak předejít a bránit se přepadení, podvodu, krádeži, atd. Pokračování tohoto projektu je naplánované na jaro Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům pracovní skupiny Prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží a dobrovolníkům, kteří s pracovní skupinou spolupracují za jejich čas, ochotu a úsilí při přípravě a realizaci výše zmíněných projektů. Těším se na spolupráci i v příštím kalendářním roce. Mgr. Stanislav Ulvr Herna nejen pro tatínky Centrum Pro Rodinu M.E.D. zve všechny muže s rodinou každou sobotu do medové herny. Možná jste zvyklí trávit sobotní dopoledne se svými ratolestmi venku. K nám můžete zajít procházkou, pobýt v teple, občerstvit se a děti (věku jakéhokoliv) nechat pohrát s kamarády. Naleznete tu vše, co je třeba ke spokojeně strávenému dopoledni: vybavenou kuchyňku, hernu s velkým stolem, spoustou hraček, výtvarnými potřebami a prostornou místnost s kobercem určenou k pohybu. Děti tu mohou prolézat tunelem, cvičit na gymnabalech, vozit se na padáku, ale hlavně běhat, honit se a výskat, což dělají nejraději. A další výhody? Děti si užijí s dětmi, zatímco Vy budete mít u kávy či čaje čas třeba nahlédnout do některé ze zajímavých knih naší opravdu bohaté knihovny, jen tak pozorovat dětský rej či debatovat s ostatními návštěvníky. Prostory v Domě dětí a mládeže SEDDMA v Tyršově ulici jsou pro Vás otevřeny v sobotu od 9 do 12 hodin. Účast je třeba potvrdit nejpozději v danou sobotu do 8.30 na nebo na tel (med) Spolek rodáků a přátel Semil (pl) Není pochyb o tom, že občanská společnost má právě v dnešní době svůj význam. Jestli-že nás něco znepokojuje, a je toho jistě dost, pak není dobré být sám. A ten kdo má rád město Semily, svoje město, a vůbec nemusí být rodák, nechť se stane jeho přítelem svojí užitečnou činností. Spolek rodáků a přátel je neziskové a nepolitické občanské sdružení, které je od zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR a může tedz zahájit svoji činnost. Jeho členem se může stát prakticky každý občan, ani věk nerozhoduje, ani profese, ani bohatství, ani politické názory. Členové spolku budou však aktivně podporovat: dobrý vztah občanů k našemu městu a jeho okolí, ochranu a obnovení kulturních a historických památek, ochranu zeleně a životního prostředí, budování cyklostezek, zkvalitňování služeb, rozvoj a podporu průmyslových aktivit, kulturního a sportovního života. Lhostejné nám není semilské zdravotnictví a školství, rozvoj kultury a sportu. Chceme pořádat besedy, přednášky, výstavy na různá témata, zajímá nás historie, současnost i budoucnost Semil a okolí. Semily propagujeme ve sdělovacích prostředcích všeho druhu, včetně internetové sítě. Budeme kritičtí k takovým postupům příslušných orgánů, které by svými rozhodnutími město a jeho obyvatele ve svých důsledcích poškozovaly. Zájemci o členství ve Spolku se mohou přihlásit tak, že uvedou jméno a příjmení, rok narození a povolání, eventuálně docházku do školy, a kontakt, nejméně jednu z možností: mobil, mail, nebo adresu. Kontaktujte nás buď na adrese: Mgr. Miloš Plachta, Nad Školami 573, SEMILY, nebo zašlete Na anonymní poštu příspěvky nebude brán zřetel. Na spolupráci s Vámi se těší členové přípravného výboru: Nadia Ladkany, Milona Srbová, ing. Luboš Hlava, Miroslav Prokeš, Jiří Brádler a Miloš Plachta.

10 Strana 10 Semilské noviny LEDEN 2012 Malá vodní elektrárna Semily Řeky byla slavnostně představena veřejnosti (tz) V úterý 13. prosince byla u příležitosti úspěšného dokončení rekonstrukce veřejnosti představena Malá vodní elektrárna Semily Řeky. Její rekonstrukce byla realizována jako první krok projektu Revitalizace textilního areálu v Semilech Řekách a byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Součástí slavnostního představení elektrárny byla i vernisáž výstavy děl Ondřeje Olivy a Tomáše Tichého. Historie samotné elektrárny se začala psát v druhé pol. 19. st., kdy v roce 1862 zakoupil Franz Schmitt pozemky v Semilech Řekách pro stavbu přádelny bavlny a tkalcovny. Turbíny umístěné ve strojovně (na prokopaném náhonu) tehdy poháněly přímo tovární stroje. K modernizaci strojovny došlo v roce 1933 podle projektu brněnské firmy Ignaz Storek. V té době již turbíny sloužily k výrobě elektrické energie. Z důvodu technického a technologického zastarání, jehož následkem narůstaly náklady na provoz i údržbu, započala v roce 2007 společnost GIVER- NY, a.s. s rekonstrukcí MVE. V roce 2009 byla rekonstrukce dokončena. V jejím rámci byla provedena výměna celé technologie za nové soustrojí dvou kaplanových turbín o celkovém instalovaném Vernisáž slovem provázel Bohumil Skalický. Samotnou výstavu si pak mohli zájemci prohlédnout během Dnů otevřených dveří elektrárny ve dnech 16. až 18. prosince Foto: Tomáš Hyka. výkonu 680 kw, s tím související stavební úpravy vlastní strojovny a opravy na přívodním a odpadním kanálech. U příležitosti představení MVE veřejnosti byla v prostorách elektrárny instalována výstava děl akademického sochaře Ondřeje Olivy a malíře a restaurátora Tomáše Tichého. Tito výtvarníci byli zvoleni z důvodu realizace jejich návrhu a zpracování závěrečného výtvarného řešení interiéru elektrárny po její rekonstrukci. Jedná se o mimořádné spojení industriální architektury a umění. Po projektu Kolora 01, který se uskutečnil na přelomu září a října tohoto roku, jde o další mimořádnou kulturní událost odehrávající se v prostorách industriálu průmyslového areálu v Semilech Řekách. Oslavy 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla Sto let je v životě chrámu docela krátká doba, protože však z jeho barokního předchůdce ani z ještě starších dřevěných pradědů nezůstalo kromě zvonu (z roku 1537) a několika obrazů téměř nic, rozhodla se semilská katolická farnost připomenout během právě minulého roku onu úžasnou událost, jíž stavba kostela v letech 1908 až 1911 nepochybně byla. Na místě staticky beznadějně narušeného a úřady již zapečetěného malého kostela vyrostla ze sbírek a darů vznosná novorománská bazilika, která je po nedávné rekonstrukci opět důstojným svatostánkem a ozdobou města. S pomocí městského grantu i vlastních zdrojů se loni podařilo uskutečnit několik zajímavých akcí, kterých se zúčastnila i širší veřejnost. V chrámu se konaly slavnostní koncerty a křest knihy Jana Tomíčka o zdejších varhanách a varhanících. Celoročně byla turistům zpřístupněna věž kostela, a to díky ochotnému průvodci Lukáši Dlouhému z bohužel již zaniklé Galerie XY, po němž fyzicky namáhavou štafetu převzaly pracovnice Muzea a Pojizerské galerie. V květnu podniklo několik farníků objevnou cestu do chorvatského Zadaru ve stopách semilského rodáka, arcibiskupa Jana Nováka. V říjnu nás navštívili holandští přátelé z Driebergenu, škoda, že pravděpodobně již naposledy, protože přibývající léta jim daleké cestování osobními auty značně ztěžují. Závěrem roku se ve státním okresním archivu uskutečnila výstava 100 let děkanství v Semilech. Exponáty pro ni ochotně zapůjčilo také městské muzeum a několik občanů, především Pavel Kroupa a Bohdana Tichá. Pro děkanský kostel byly pořízeny čtyři informační tabule o jeho předchůdcích a o výstavbě nové svatyně a sestaven rozmnožený průvodce. Nadaný student Petr Matoušek složil pro toto výročí krásnou píseň Chrám stoletý, již nastudoval pěvecký sbor Jizeran a dvakrát v Semilech uvedl. Poprvé a snad nikoli naposledy se semilské kostely zúčastnily středoevropské Noci kostelů. V celé litoměřické diecézi se 27. května otevřely brány 136 objektů a zaznamenaly na 23 tisíc návštěvnických Kostel sv. Petra a Pavla vstupů. Ani Semily se nenechaly zahanbit, záštitu nad Nocí ochotně převzal starosta města Mgr. Jan Farský. Pestrý program, brilantně vybraný ředitelem ZUŠ Jiřím Kurfiřtem, přilákal do kostela sv. Petra a Pavla asi tři sta návštěvníků, na Koštofrank sto padesát. Chváleno bylo nejen vystoupení Komorního orchestru ZUŠ a Pěveckého sboru Jizeran, varhanní recitál Adély Venclové, moderní duchovní písně v podání mladých muzikantů z Jilemnicka i Semilska, flétnová zamyšlení Kateřiny Vávrové a programový vrchol v podobě koncertu trumpetisty Jiřího Bachtíka, doprovázeného varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou, ale i atraktivní prohlídky kostelů, varhan a zvonů, při nichž svým poutavým výkladem zaujali Lukáš Nosek, Mgr. Pavel Jakubec a nesmrtelný koštofranský poustevník Ivan Mgr. Roman Hedvičák. Zmíněný Lukáš Nosek byl krátce nato ozdoben doktorátem teologie a stal se pastoračním asistentem farnosti u katedrály sv. Víta v Praze. Srdečně mu k tomuto úspěchu blahopřejeme! Ani Semilské noviny nezůstaly stranou oslav, mohli jsme si v nich mj. přečíst rozsáhlé články o stavbě kostela a o děkanu Tomáši Hlaváčovi. Všechny akce byly připomínány na webových stránkách farnosti (www.farnost.semily.net) a na facebooku. Děkujeme všem, kdož se na oslavách jakkoli podíleli, samozřejmě i těm dobrým duším, které udržovaly kostel čistý a pravidelně jej zdobily krásnými květinami. PhDr. Ivo Navrátil

11 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 11 Ohlasy čtenářů Geotermál... a v Semilech? Doporučení jít cestou využití geotermální energie padlo již v roce 2007 v rámci zpracování energetické koncepce města Semily. Přesto se odvážím tvrdit, že celý záměr (notně neujasněný) je stále spíše ve fázi představ než ve fázi přípravy. Překvapuje proto strašení zemětřesením či tajemnými vazbami lidí stojících za záměrem, které se objevilo v článku v minulých Semilských novinách. Jen pokud mohu posloužit, při každém průjezdu těžšího náklaďáku Husovkou se třese podlaha mého bytu více, než při zemětřesení způsobeném odstřelem skály v pětikilometrové hloubce pod Basilejí. Měřit se dá totiž jakýkoli jemný záchvěv, ale ne každý lze nazývat zemětřesením. Ale pokud ano, tak například zemětřesení na Chebsku v září tohoto roku mělo maximální sílu 3,8 stupně. A škody? Vlastně jsem o žádných neslyšel. Obdobně naivní je předpokládat, že se vyčerpá zásoba geotermálního tepla. Řečeno s Járou Cimrmanem, tato představa odborníka strašně rozesměje, ale pro laika je to nepochopitelný vtip. Nu což, nejsem odborníkem, ale kdokoli se základními znalostmi ví, že během kratičkého geologického období, které je druhu homo sapiens na Zemi vyměřeno, k vychladnutí tzv. horké skály v této hloubce nedojde. Přesto se objevuje několik naprosto logických otázek, které prozatím nebyly zodpovězeny ani v náznaku. V Litoměřicích pokračují práce na prvním obdobném vrtu v naší republice, a přitom je obecně známo, že město prodalo rozvody tepla soukromé firmě, takže vrt není kam napojit. V Semilech sice rozvody zůstaly v majetku města, ale jsou odpojeny od odběratelů. Otázka zní, kdo bude využívat přebytečné teplo z vrtu? Jak jsou tito potenciální odběratelé o přípravě objektu informováni? A v neposlední řadě jaká bude cena za odběr tepla? V severočeské Bílině je městu dodáváno přebytkové teplo z blízké tepelné elektrárny v Ledvicích. Ale jestli si někdo myslí, že je teplo (byť jde prakticky o odpad) dodáváno zdarma či za symbolickou cenu, je na omylu. ČEZ tuto cenu často označuje jako konkurenceschopnou. V praxi činí 465 Kč /GJ bez daně. Pokud nebude o využití tepla pro vytápění zájem (kde jsou ideály, že se budou vytápět třeba i chodníky?), je pak nutné umísťovat elektrárnu tak blízko sídliště? Toto místo má totiž jedinou výhodu, a to že je blízko potenciálním odběratelům tepla. Má však i zásadní nevýhodu v Jizeře je v tomto místě velmi málo vody. Značnou část vody odebírá malá vodní elektrárna Kredit Centra a v toku zůstává jen minimální množství pro udržení života v řece, především chráněné vranky. Nebude pak lepší hledat vhodnější místo, například za Kolonkou na soutoku Jizery s náhonem, kde je vody dost? Na blogu Milana Hanyše se objevují k danému tématu daleko zajímavější poznámky. Na první přečtení zaujme zpráva o nevysvětlené (a možná neuskutečněné) cestě našeho starosty do afrického Džibuti. Čím by mohla být tato malá republika v oblasti tzv. afrického rohu zajímavá pro Semily? Hledají možnosti využití geotermální energie a hledají tyto možnosti ve spolupráci s cizími investory. Převažuje zájem Islanďanů, ale velmi aktivně zde vystupuje i společnost Toyota. Džibuti, mimo jiné velmi bezpečná, ale také velmi drahá země z neklidné části východní Afriky, je však z hlediska geologie něčím úplně jiným než údolí Jizery. Džibuti leží v geologicky nadmíru aktivní oblasti, kde se setkávají tři tektonické desky, a která prostupuje Etiopií a Keňou až na hranice Ugandy a Konga. Na tomto pásu se nacházejí aktivní vulkány jako Niaragongo či Erta Ale, ale také džibutské Ardoukoba nebo Manda-Inakir. Není divu, že se zde Toyota aktivně projevuje. Vždyť jejich inženýři mají velké zkušenosti z Japonska, kde stačí v blízkosti aktivních vulkánů navrtat zemi potrubím do hloubky několika set metrů, a z potrubí se po tlakem tlačí pára ven. Tento systém ostatně funguje i na Islandu nebo na Kamčatce. Tam jsem alespoň měl malou možnost tuto technologii pozorovat. Co to má společného s využitím systém Hot Dry Rock v Semilech? Nic. Jde o naprosto odlišný systém, a mám obavy, jestli se pan starosta nenechává japonskými energetiky tahat za nos. V neposlední řadě překvapuje u člověka, který bojuje za průhlednost zakázek, skutečnost, že při jednání o potenciálním investorovi má jedna firma exklusivní postavení. Je to skutečně cesta k tomu, aby se městu alespoň vrátily vynaložené náklady, které již dnes činí přes jeden milion korun? Vždyť právě zkušenosti s prodejem významných nemovitostí je hodně špatná. Zbytečný nákup domu č.p. 150 nebo prodej bývalé knihovny uchazeči s nižší nabídkou nedává moc jistoty, aby obyvatel města věřil tomu, že se s jeho penězi zachází dostatečně efektivně. Daniel Mach, Semily Reakce starosty na článek Daniela Macha Vážení čtenáři, příspěvek Ing. Daniela Macha obsahuje otázky a vyjádření, na které považuji za smysluplné reagovat: Cena tepla Od počátku jednání jsme si vědomi, že cena tepla musí být pro koncového uživatele nižší, než je dnešní cena tepla dodávaného z domovních kotelen. Jinak by se přirozeně nikdo zpět nepřipojil. A ani bychom nikomu takovou nevýhodnou nabídku nemohli vážně dát. Cesta do afrického Džibuti Jako člen Stálé delegace Parlamentního shromáždění NATO jsem byl v listopadu tohoto roku vyslán Poslaneckou sněmovnou České republiky do této země na jednání Výboru pro obranu a bezpečnost. Spolu s kolegy z Rumunska, Velké Británie, Francie, Portugalska, Belgie, Řecka, Turecka. Tato cesta neměla nic společného s geotermální elektrárnou v Semilech ani městem Semily. O možné spojitosti jsem se dozvěděl až ze spekulací na Facebooku, které jste asi přejal. Pokud Vás k této cestě zajímá více, podrobný program včetně dalších údajů je zveřejněn na Žádná firma nemá exklusivní postavení Jednal jsem a jednám se všemi investory, kteří projevili zájem, nejdále jsou jednání právě s firmou Toyota Tsusho Europe, jakmile bude dojednána oboustranně akceptovatelná forma spolupráce, předložím tento návrh radě a zastupitelstvu města k projednání. Rada je o jednáních průběžně informována a určuje mantinely pro vyjednávání. Na zastupitelstvu bude konečné rozhodnutí o tom, jestli k záměru přistoupíme. Zcela transparentně a otevřeně. Nákup domu č.p. 150 Na nákup domu č.p. 150 můžeme mít rozdílné názory, to respektuji, ale co se týká prodeje bývalé knihovny, tam mluví fakta. Město obdrželo dvě nabídky. V obou případech kupci nabízeli 3,5 mil. Kč. Knihovna byla prodána za 3,5 mil. Kč. Není tak pravda, že by bylo prodáno nižší nabídce jednoduše proto, že obě byly stejné. Mgr. Jan Farský, starosta Pozvánka na...

12 Strana 12 Semilské noviny LEDEN 2012 Pozvánka na... Maturitní ples studentů Gymnázia I. Olbrachta Semily V sobotu dne 28. ledna 2012 se od 20 hodin koná tradiční maturitní ples studentů GIO Semily ve všech prostorách KC Golf. K tanci a poslechu hraje skupina EGO z Hořic, ve vinárně bude diskotéka. Program plesu začíná předtančením a šerpováním maturantů. Připravena je bohatá tombola, chutné občerstvení a půlnoční překvapení. Přijďte se pobavit, jste srdečně zváni. Srdečně zvou pořadatelé: SRPG, maturanti 4. ročníku a oktávy a třídní učitelé Mgr. Stanislava Bradnová a Mgr. Daniela Koudelková Skautská hlídka Smečka vlčat v Praze Toužebně očekávaná výprava vlčat do Prahy se uskutečnila první prosincový víkend. Strávili jsme tři nádherné dny pobytem v našem hlavním městě. V sobotu jsme se vydali na Petřín, kde jsme hledali kešky. Zajímavé je, že i prvňáčci, kteří sotva znají čísla do deseti, si libují v zadávání souřadnic a baví je podle GPS hledat uschované krabičky. Zprávičky ze ZUŠ Co nás čeká v příštím roce? Hned v úterý 10. ledna 2012 se v sále v podkroví ZUŠ Semily od 19 hodin bude konat flétnový koncert flétnistky Kateřiny Vávrové. Na klavír bude hrát Vladimír Martinka. Skladateli děl, která na koncertu zazní, jsou Louis Ganne, Jindřich Feld, Claude Debussy a Bohuslav Martinů. Kateřina Vávrová je výborná flétnistka, je to bývalá žákyně naší školy, vystudovala Konzervatoř v Pardubicích a nyní studuje na Akademii múzických umění v Praze a na Hochschule für music ve Freiburgu. V soutěžích i mezinárodních je velmi úspěšná, je vyhledávanou sólovou flétnistkou, spolupracuje s výbornými komorními i orchestrálními tělesy. V úterý 17. ledna 2012 se v aule Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech uskuteční Koncert žáků. Začíná v 18 hodin. V pondělí 23. ledna 2012 se v rámci abonentní řady koncertů Kruhu přátel hudby představí mladí hudebníci ze Semil a okolí, kteří v současnosti studují na konzervatořích, na akademii múzických umění nebo na některé z univerzit. Jejich hudební začátky jsou spojeny i se ZUŠ Semily. Zatím účast na koncertu přislíbily Kateřina Ochmanová (klavír), Lucie Havrdová (příčná flétna), Jarmila Vávrová (hoboj, harfa), Daniel Petrásek (violoncello), Jakub Mašek (pozoun) a Jana Kracík (fagot, zobcová flétna). Osloveno bylo dvanáct mladých hudebníků. Ke konci ledna se v sále v podkroví ZUŠ Semily budou konat školní kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje, ve zpěvu a ve hře žákovských orchestrů. Termíny budou upřesněny. Soutěže jsou veřejně přístupné. Přejeme pěkné prožití Vánoc a celého roku Za ZUŠ Jiří Kurfiřt Pozvánka na PLES AXL, a. s. Semily v pátek 27. ledna 2012 od 20 hodin ve všech prostorách KC GOLF Semily. K tanci a poslechu hraje skupina GAMBIT, jako host večera vystoupí Monika Absolonová. Informace z nemocnice Pacienti ocenili nemocnici v Semilech: Je druhá v kraji V rámci celostátního hodnocení fakultních, krajských a městských nemocnic mohli již pošesté pacienti hlasovat o nejlepší nemocnici. Která nemocnice je nejlepší očima pacientů a která podle zaměstnanců, to zjišťovala organizace HealthCare Institute. Vlčata pod Petřínskou rozhlednou. Z Hladové zdi jsme se kochali pohledem na úžasné panorama Prahy. Zde přišla otázka: Kluci, jak dlouho to asi trvalo, než vůbec celou Prahu postavili? Odpověď Hopíka nás naprosto usadila: Balů, já myslím, že jim to trvalo docela dlouho... Asi tak ležatou osmičku let. Jasná odpověď od sedmiletého kluka. Nemalým zážitkem byla především cesta zubačkou a jízda metrem. Mnoho kluků bylo v Praze vůbec poprvé a i takové jezdící schody jsou velikou atrakcí. Po náročném dni jsme si k večeři dali smažák, který opravdu přišel vhod. V neděli už následovala jen prohlídka Pražského hradu a návrat k maminkám a tatínkům. Závěrem Vám chceme za všechny skauty a skautky v Semilech popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. Balů Tato organizace provádí průzkumy v nemocnicích, jimiž zjišťuje názory pacientů na kvalitu péče, přátelský a ohleduplný přístup zdravotníků k pacientům. Nejlepším nemocnicím je udělen Certifikát HealthCare Institute, osvědčující ohleduplnost a přátelskost nemocnice k pacientům. Sběr dotazníků proběhl v období od do Po tuto dobu mohli pacienti hlasovat pomocí tištěných dotazníků, umístěných v prostorách nemocnic. Dotazník obsahoval více než třicet otázek, které byly zaměřeny na různé aspekty nemocniční péče. Nemocnice s poliklinikou v Semilech již po páté za sebou získala 2. místo v Libereckém kraji, hned za Masarykovou městskou nemocnicí v Jilemnici. Tohoto ohodnocení si nesmírně vážíme a děkujeme všem našim klientům za důvěru. Výsledek nás do budoucna zavazuje k dalšímu zlepšování služeb. Ing. Jiří Samek, ředitel NsP v Semilech

13 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 13 Školství Pozvánka na... Předvánoční tvořivé vyrábění v MŠ speciální Ani letos jsme neporušili tradici, kdy v předvánočním čase pozveme rodiče našich dětí na společné pracovní odpoledne. Na tomto setkání je pro děti i rodiče připraveno několik stolků s nachystanými polotovary, ze kterých si společně vytvoří vánoční výzdobu do svých domovů. Letos jsme vyráběli papírové Mikuláše, čerty a sněhové vločky. Tradičně nechyběly upečené perníčky, které děti za spolupráce rodičů ozdobily. Děti se velmi snažily a i rodiče zaslouží velkou pochvalu za vydatnou pomoc při výrobě. Je to pro všechny velmi hezké zastavení v předvánočním shonu a pro nás učitelky jedna z možností navázání přátelských vztahů s rodinami dětí. Mgr. Jarmila Stránská s kolektivem pedagogů Mš speciální Semily Výlet za perličkovými ozdobami do Poniklé Kdy se Vám naposledy stalo, že jste s úžasem v očích a rozzářeným pohledem zvolali bezprostřední jéé. Nám se to přihodilo poslední listopadový týden, když jsme se s dětmi vydali na výlet po stopách tradičních krkonošských řemesel do Poniklé. Právě tady máte jedinečnou příležitost se na chvíli ocitnout ve světě našich prababiček a být malou chvíli dítětem. ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA SEMILY srdečně zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 12. ledna 2012 od 9.00 do hodin budova 1. stupně ZŠ, Komenského nám. budova 2. stupně ZŠ Nad Špejcharem Těšíme se na Vaši návštěvu! Základní škola I. Olbrachta si v roce 2012 připomene dvě výročí Ivana Olbrachta Vstupujeme do roku 2012, ve kterém si budeme připomínat dvě výročí, která se vážou velice úzce k našemu městu i naší škole. Ve svém názvu nese naše škola jméno spisovatele, novináře a publicisty Ivana Olbrachta. Hned v lednu si připomeneme 130 let od jeho narození a v prosinci pak 60 let od jeho úmrtí. Stejně jako se snažíme dětem přibližovat všechny státní svátky, např. sv. Václava akcí Vaškův běh, Den vzniku samostatného Československa Cestou proti času, 17. listopad vzpomínkovou akcí v aule školy, chceme dětem připomenout i osobnost člověka, který je s naším městem spjat jako rodák. Proto na příští rok připravujeme několik akcí, které nám přiblíží život a dílo našeho rodáka Ivana Olbrachta: Prosinec 2011 až leden 2012 Výtvarná soutěž na téma Iilustrace k bajkám O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (podr. na str. 14) Březen 2012 Výstavka knih Duben 2012 Vědomostní soutěž pro školy Květen až červen 2012 Minifestival (promítání filmů v aule školy, termín dle nabídky) zájezd do Divadla Na Fidlovačce Balada pro banditu O jednotlivých akcích budeme školy i veřejnost průběžně informovat. Mgr. Jiří Jiránek, ředitel školy První zážitek na nás čekal v kouzelné dílně firmy Rautis, kde se nám přímo před očima měnily kapky skleněné hmoty ve třpytivé perličky. Procházeli jsme jednotlivými dílnami a trpělivá průvodkyně nám předvedla celý proces přeměny od tavení skleněných tyčí, foukání, mačkání, stříbření a barvení až po závěrečný koncert pro dvě hbité ruce a drátek a vánoční hvězdička byla na světě. V podnikové prodejně jsme už jen žasli nad třpytivou krásou vloček řetízků, andílků a originálních postaviček. Pouhých pár kroků od dílen stačilo k tomu, abychom vstoupili do 19. století. Přijali jsme pozvání do soukromého Muzea krkonošských řemesel manželů Pičmanových. Než jsme překročili práh rozlehlé stodoly, kde jsou exponáty stylově zasazeny a to hned ve třech poschodích, pozdravil nás mocný pán hor Krakonoš. Děti se rozutekly mezi starobylé kočárky, dřevěná vozítka, porcelánové nádobíčko a plechové vláčky. Nás dospělé zaujalo dobové oblečení, roztodivné pracovní náčiní, ruční krajky nebo kameninové nádobí. Příjemně strávené předvánoční dopoledne umocnila první nadílka sněhu. A pro Vás všechny krkonošské přijďte pobejt do Poniklé. M. Poncová, MŠ Luční ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA SEMILY A RADA RODIČŮ PŘI ZŠ I. O. SEMILY Vás srdečně zvou na 5. BÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY který se koná 6. ledna 2012 v aule GIO Nad Špejcharem Doprovodný program: Předtančení žáci školy, módní přehlídka K tanci a poslechu hraje kapela FUTRÁL Začátek ve 20 hod. Bohatá tombola Občerstvení Předprodej vstupenek v IC a kanceláři ZŠ I.O. Semily

14 Strana 14 Semilské noviny LEDEN 2012 Výtvarná soutěž ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA SEMILY vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Ilustrace k bajkám O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách 1) Ilustrace 2) Komiks Věkové kategorie: 1) Předškolní věk a žáci 1. tříd (ilustrace) 2) Žáci tříd (ilustrace) 3) Žáci 6. a 9. tříd a primy kvarty GIO (ilustrace nebo komiks) 4) Studenti středních škol a žáci ZUŠ (ilustrace nebo komiks) Označené výtvarné práce (jméno, třída, věková kategorie, škola, název bajky) zasílejte na adresu: ZŠ Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574. Nelepší práce budou odměněny, vystaveny a přístupné veřejnosti v městských prostorách. Uzávěrka soutěže je 10. ledna Pozvánka na... ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ SEMILY A WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMILY zvou všechny zájemce na Den otevřených dveří ve středu od 16 do 18 hodin Budete mít možnost navštívit a poznat waldorfskou školku v ul. Pod Vartou, základní školu v Tyršově ulici, 485 i waldrorfské lyceum v Žižkově ulici 375, seznámíte se s pracemi dětí předškolního věku a žáků od 1. až po maturitní ročník. Rádi uvítáme zájemce o studium na lyceu i budoucí prvňáčky. Den otevřených dveří semilského gymnázia Den otevřených dveří se na GIO koná v sobotu 14. ledna 2012 od 9.00 do hod. Setkání je určeno zejména pro uchazeče o studium na čtyřletém i osmiletém gymnáziu od školního roku a jejich rodiče. V tento den ředitel školy podrobně vysvětlí a upřesní podmínky přijímacího řízení. Kromě ředitele budou s rodiči i uchazeči o studium připraveni diskutovat zástupce ředitele, výchovný poradce a další pedagogové školy. Úvodní souhrnné informace bude možné získat od 9.00 hod. v aule gymnázia. Následná prohlídka školy a možnost individuálních rozhovorů jsou pro nás samozřejmostí. Kritéria pro přijímací řízení budou do konce měsíce ledna 2012 zveřejněna i na internetových stránkách školy. PhDr. JindřichVojta, ředitel GIO Kultura Himalájský trek okolo Dhaulagiri Přijměte pozvání na cestovatelskou besedu pod názvem Himalájský trek okolo Dhaulagiri, která se uskuteční ve středu 18. ledna od 19 hod. v předsálí Kulturního centra Golf Semily. O své zážitky z další výpravy do Nepálu se podělí dva bývalí lékaři semilské nemocnice, MUDr. Z. Kučera s kolegou MUDr. M. Gebauerem. V listopadu 2010 podnikli odvážný trek k nejzápadnější osmitisícovce Nepálu Dhaulagiri, na vlastní pěst bez nosičů po přístupové cestě do základních táborů obešli gigantický masív skvostné hory. S bohatou fotografickou dokumentací a pestrým vyprávěním provede večerem Zdeněk Kučera. (ich)

15 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 15 Kulatá výročí zajímavých osobností Semil a okolí v roce 2011 Josef Čapek ( ) lomnický rodák, vyučený perníkář, dvojnásobný starosta města, čestný občan, pojmenována i ulice jeho jménem; 110. výročí úmrtí Dr. Vladimír Daníček ( ) pedagog, osvětář, spoluautor pravidel českého pravopisu (1957), po r profesně diskriminován; 110. výročí narození MUDr. Josef Dolenský (1941) semilský rodák, absolvent JSŠ v Semilech, vynikající chirurg, vedoucí ambulant. péče Thomayerovy nemocnice; oslavil 70. narozeniny František Havrda ( ) učitel, sbormistr Jizeranu, zabýval se dějinami hudby na Semilsku, fotografoval podobu Semil na poč. 20. stol.; 60. výročí úmrtí Rudolf Hlava ( ) učitel, sběratel kramářských písní, bibliofil, kronikář města, archivář, zakladatel semilského muzea (1960), čestný občan; 100. výročí narození Bohuslav Holubec ( ) malíř z Bystré n. J., žák M. Švabinského, studoval AVU v Praze, svou kvalitu obětoval soc. realismu; 100. výročí narození Jindřich Hybler ( ) varhaník, violista, hudební skladatel, tajemník J. B. Foerstera, řed. semilské hud. školy ( ), v 50. let. vězněn; 120. výročí narození Tip na dobrou knihu Starý rok 2011 odchází a na jeho místo nastupuje mladíček, rok Co nám asi přinese? Bude lepší než ten předcházející? Ekonomové se vesměs shodují, že nikoliv. Ovšem my nejsme ekonomové, a proto budeme věřit, že bude lépe a k tomu nám určitě pomůže i nějaký krásný, pozitivní, romantický, spirituální, veselý nebo jakýkoliv jiný příběh, při jehož čtení zapomeneme na každodenní starosti. Doc. RNDr. Josef Jirásko (1951) matematik, vys. učitel na ČVUT i na Př FUK, MFFUK, VŠE, polyglot, abs. semil. gymnázia, Bozkovák; oslavil 60. narozeniny František Jiroudek ( ) rod. Lhota Komárov, malíř, prof. AVU v Praze, člen SVU Mánes, mal. krajiny, zátiší i figurál. kompozice; 20. výročí úmrtí Jan Kamenický ( ) semil. rodák, autor turistických publikací, např. Kamenického toulky po Československé republice, po něm pojmenována i stezka; 60. výročí úmrtí MUDr. Georgios Karadzos (1941) od r chirurg. v semilské nem., primářem chirurgického odd , oceněn Maydlovou cenou (2011); oslavil 70. narozeniny Prof. Dr. Ladislav Kavan (1951) abs. semil. gymn., chemik, věd. prac. AV ČR, Ústavu fyzik. chemie J. Heyrovského, uznávaný vědec v zahraničí; oslavil 60. narozeniny Prof. Dr. Boh. Kučera ( ) semil. rodák, prof. experimentál. fyziky na UK v Praze, první český jaderný fyzik, učitel J. Heyrovského; 90. výročí úmrtí Vincenc Kwaysser ( ) kolorista, ředitel Schmittovy tiskárny, spolu s lékárníkem R. Husákem vynálezce hektografu-tiskařského stroje (1878); 110. výročí úmrtí Adolf Matura ( ) bítouchov. rodák, sklář. výtvarník svět. jména, věnoval se sklář. designu, navrhoval především broušené a lisované sklo; 90. výročí narození PhDr. Emil Melich ( ) učil na JSŠ v Semilech ( ), vysokoškolský učitel na VŠST v Liberci, psycholog, polyglot; 90. výročí narození Prof. Dr. Václ. Metelka ( ) řed. Gymn. v Semilech ( ), vyučoval matematiku a chemii, od r prof. matematiky na VŠST v Liberci; 90. výročí narození František Mizera ( ) pedagog ředitel školy, kronikář, regionál. historik, sběratel mincí, historických předmětů, hlavní dílo: Paměti města Semil a okolí; 150. výročí narození Václav Vojtěch Novák ( ) v semil. rodák, významný český malíř, krajinář, obrazy z cest (Paříž, Itálie, Belgie Dalmácie), obr. jihočes. krajiny; 110. výročí narození Prof. Oldřich Oplt ( ) malíř, rodák ze Stružince, v Semilech často vystavoval, zátiší, krajiny Podkrkonoší a Českého ráje, prof. na AVU v Praze; 10. výročí úmrtí Josef Schejbal ( ) významný semilský stavitel: postavil okr. záložnu, živnost. školu, (dnes ISŠ), krematorium, měst. domy, rozšířil semil. nemocnici; 70. výročí úmrtí Antal Stašek ( ) semilský advokát, vlast. jm. Antonín Zeman, spisovatel, otec spisovatele Ivana Olbrachta (Kamila Zemana); 80. výročí úmrtí Doc. Ing. Jiří Večerník (1941) absol. sem. JSŠ ( ), přední český sociolog, prac. Sociolog. ústavu AV ČR, publikuje v ČR i v zahraničí; oslavil 70. narozeniny Vladimír Veselý (1931) ak. malíř, pobývá v chalupě na Spálově, v evangel. kapli od pol. 90. let pořádá Spálovské babí léto setkání výtvarníků; oslavil 80. narozeniny Připravil Mgr. Miloš Plachta V roce 2011 čtenáři objevili po Miléniu Stiega Larssona i další severské autory a jejich knihy se staly objevem tohoto roku. Camilla Läckberg, Kjell Eriksson, Johan Theorin nebo Lars Kepler jsou jména vesměs švédských spisovatelů, která už dobře znají i čeští čtenáři. Z českých autorů se na výsluní jednoznačně drží Zdeněk Svěrák, Michal Viewegh, Halina Pawlowská a také Simona Monyová, jejíž tragická smrt vzbudila zvýšený zájem čtenářů. Další českou stálicí je Vladimír Vondruška, jehož historické detektivky u čtenářů neztrácejí svoji oblibu. U českých dětí je stále nejoblíbenější Krteček ve všech podobách, Deník malého poseroutky a dětské detektivky Thomase Breziny. U dospívajících dívek jednoznačně vyhrávají upíři a andělé od tetralogie Stmívání až po nejnovější díly Školy noci. Český trh je ovšem mnohem obsáhlejší a ani ten nejpilnější knihkupec se rozhodně nedokáže seznámit se všemi novinkami. Do nového roku přeji nám všem, aby stále vycházelo hodně krásných knih, které potěší duši každého čtenáře. Jitka Vavřinová, Knihkupectví Hobit

16 Strana 16 Semilské noviny LEDEN 2012 Setkání s osobnostmi Antonín Langhamer úctyhodný jubilant roku 2012 Člověk nemá v životě, kromě dobrého zdraví, nic vzácnějšího a cennějšího než čas, který by neměl promarnit, ale naopak, měl by tomuto času dát nějakou hodnotu. Antonín Langhamer, semilský rodák a významný znalec výtvarného umění, publicista a kurátor mnoha výstav, patří k těm lidem, kteří tuto premisu naplňují vrchovatě a ubíhajícímu času hodnotu dávají. A přitom jeho životní cesta na onen pomyslný Olymp, na kterém se dnes nachází, se hodně klikatila, ba mnohdy bolela. V Praze se sice vzdělával, ale po pražských poctách a rolích netoužil, zůstal věrný svým výtvarníkům a jejich dílům, tedy umělcům Semilska, Železnobrodska, Turnovska, Jičínska, Jablonecka, Liberecka a Novoborska. Jejich díla a životy poznává, hodnotí, přednáší a píše o nich fundované články i publikace. A co je zvlášť cenné, pomáhá milovníkům umění se s autory a jejich díly setkat na výstavách. Tak se stal kurátorem více než 300 výstav obrazů, grafik, soch, uměleckého skla, šperků i užitého umění. Jeho články se objevují v mnoha časopisech např. Tvar, Umění a řemesla, Výtvarná kultura, Glass Review, Keramika a sklo, Sklář a keramik. Nejvýznamnějším Langhamerovým dílem je výpravná publikace Legenda o českém skle (1999), v Česku jedinečná. A zájemci o kulturu v Semilech naslouchají jeho slovům na vernisážích v Pojizerské galerii, čtou články v regionálním tisku, či znají některé nadmíru užitečné Langhamerovy publikace, byť útlé nebo editorsky pojaté: např. Výtvarní umělci Podkrkonoší (1960), Vyprávění o divadle v Semilech (1964), Osobnosti Semilska průvodce expozicí (2007), Vzpomínky na mládí / M. Janků (2006), Vladimír Komárek (2008). V tomto regionu zkrátka zanechal významnou kulturní stopu - dílo hodné úcty. A. Langhamer se narodil v Semilech v rodině obchodníka se smíšeným zbožím. Ve zlé době padesátých let dokončil měšťanku. Přestože měl velmi dobrý prospěch a své cíle, nemohl v Semilech studovat gymnázium, ani žádnou střední školu v okolí, neboť měl špatný třídní původ, a navíc byli rodičové aktivními katolíky. Na učňovské škole v Železném Brodě se v letech vyučil sklářem. Antonínova vůle ke studiu však byla veliká, a tak se v letech , kdy pracoval jako foukač laboratorního skla v Technoskle Držkov, přihlásil alespoň ke krátkému studijnímu kurzu pro pracující na semilskou JSŠ, kde jeho třídním učitelem byl dr. Vladimír Daníček. Také kontakty s Rudolfem Hlavou bibliofilem a velkým sběratelem drobné grafiky (exlibris), ale též s malířem Miloslavem Janků sklářským výtvarníkem, byly dozajista inspirující. V Semilech pak Langhamer působil jako metodik Okresního domu osvěty ( ) a zde byl jeho spolupracovníkem malíř Vladimír Komárek, další mimořádná osobnost. Posléze nastoupil na místo odborného pracovníka Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. Nis., dálkově vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Fakultu sociálních věd a publicistiky na UK v Praze ( ). V r se stal historikem umění v Oblastní galerii v Liberci a v letech ředitelem Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Antonín Langhamer je však i poté, tedy v důchodovém věku, stále neuvěřitelně pilným odborníkem. Pro Semily byla a je vždy důležitá jeho spolupráce s Pojizerskou galerií, na jejímž věhlasu má tento zkušený kunsthistorik lví podíl, a to v mnoha směrech: je autorem scénářů, kurátorem tolika výstav, návrhářem projektů, uvádí zasvěceně vernisáže a publikuje. A onen pomyslný Olymp, jenž není vrcholem pomíjivé slávy, ale Langhamerova díla, se určitě ještě navýší. Ať dobré zdraví a dostatek tvůrčích sil Antonína Langhamera provázejí i v dalších letech! Miloš Plachta Zemřel Jiří Bažant klavírista a skladatel se semilskými kořeny Den je krásný, když dva se mají rádi, pak v lednu je jak v máji Mladí z 60. let tuto píseň dobře znají a určitě ji umí zazpívat i dnes a možná si ji rádi zazpívají i mnohem mladší. Písně z Rychmanových muzikálů Starci na chmelu a Dáma na kolejích jsou nezapomenutelné, stále znamenité, a proto zpívané, zkrátka nadčasové. Složil je Jiří Bažant milovník krásné melodie, jenž ve spolupráci s Jiřím Maláskem a Vlastimilem Hálou skládal též hudbu k Polákovým filmům i ke známému televiznímu seriálu Pan Tau. Bažantovy melodie obohatily i první televizní seriál Tři chlapi v chalupě (1963) a následný, s Olgou Scheinpflugovou v hlavní roli Eliška a její rod (1966). S Maláskem pak složil hudbu k Filipovu filmu Utrpení mladého Boháčka (1969) a hudbu ke snímkům Strnadovým a Rychmanovým skládal i v dalších letech (např. Můj brácha má prima bráchu, Jen ho nechte, ať se bojí, Píseň o stromu a růži ). Jiří Bažant Jeho písničky zpívali známí zpěváci (např. Václav Neckář Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, M. Chladil Chtěl bych mít kapelu). Bažantovy skladby zněly i na Strahově při spartakiádních cvičeních. Stříbrnou Děčínskou kotvu získal za své songy Chléb se solí (1973) a Krajem jít (1975). Jiří Bažant vynikal též jako interpret klavírista. Už v r hrál v profesionálních tanečních orchestrech Arnošta Kavky a Ladislava Bezubky a o 11 let později vytvořil tenkrát netradiční klavírní duo s Jiřím Maláskem, jež slavilo velké úspěchy. Jiří Bažant se narodil v Chuchelně, kde matka Božena náhodou pobývala u manželových rodičů, možná z důvodu lepšího zázemí i péče pro tuto radostnou událost. Jinak rodina Bažantových bydlela v Semilech, kde otec Ladislav měl obchod s látkami (dnes je zde obchod Diana foto). V Semilech Jiří navštěvoval obecnou školu. Když se v r rodina přestěhovala do podmoklické vily u nádraží, jezdil vlakem do primy a sekundy turnovského gymnázia. V r se však Bažantovi odstěhovali do Prahy, protože otec, zasloužilý legionář, dostal místo disponenta v Legiobance, a Jiří pokračoval v gymnaziálních studiích na Vinohradech Lobkovicově náměstí. Za protektorátu prožil totální nasazení, které mu život zkomplikovalo. Po válce pak absolvoval Vysokou školu obchodní (ekonomickou) a stal se inženýrem. Avšak už jako středoškolák intenzivně cvičil hru na klavír - jako samouk, což se ukázalo pro jeho profesní dráhu nakonec rozhodující. Hudební nadání, okořeněné entuziasmem, vůlí a láskou k hudbě, nakonec zvítězilo nad ekonomikou. Jiří Bažant miloval Semily, město svého dětství, a dění zde vždy sledoval se zájmem. Jako žák rád a často chodíval k dědečkovi a babičce do nedaleké Chuchelny. Prarodiče zde vlastnili textilku, věhlasnou z revolučních dnů, tenkrát za protektorátu skladiště německých vojenských kožených kombinéz, kvůli nímž vzniklo v Chuchelně ono slavné povstání proti okupantům, tedy dřív než v Praze. Chucheláci tenkrát odmítli Němcům kombinézy vydat, a tak ozbrojený střet byl nasnadě. Skladatelovy vazby na Semily byly velké a jeho blízcí příbuzní jsou veřejnosti známí. Vždyť majitel proslulé semilské tiskárny Josef Glos, semilská osobnost, byl jeho strýcem a sestra Hana Bažantová, která se proslavila coby dlouholetá asistentka režie v České televizi, je pochována v semilském urnovém háji. A i ti nejmladší, kteří sledují sport, znají dozajista sportovního redaktora ČT Jakuba Bažanta, jejího syna. Hudební skladatel, klavírista a životní optimista Jiří Bažant zemřel náhle v sobotu 26. listopadu 2011 v Praze. Den zůstane krásný - život konečný, ale jeho dílo bude žít. (pl)

17 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 17 Ohlédnutí do historie Vážení čtenáři, dovolte nám navázat na setkání se semilským děkanem P. Tomášem Hlaváčem z minulého vydání Semilských novin a krátce slovem i obrazem připomenout jedinou návštěvu kardinála Štěpána Trochty v našem městě u příležitosti pohřbu P. Tomáše Hlaváče v roce Kardinál Štěpán Trochta ( ) biskup litoměřický, celebroval mši ve zcela zaplněném chrámu sv. Petra a Pavla na velkolepém pohřbu pana děkana Tomáše Hlaváče. Pak pohřební průvod, kolem tří stovek účastníků, se ubíral přes Komenského náměstí a kolem radnice na Koštofrank. Ano, byla to i manifestace proti bezpráví. Nepřehlédnutelná byla mitra kardinálova. Když průvod kráčel kolem radnice, kardinál se zastavil a zvolal: Žehnám celému tomuto kraji! Tak dodával sílu i odvahu všem semilským občanům, a to nejen farníkům. Určitě hodně věděl o semilském obrodném procesu i o dopadech krutosti režimu na mnohé občany v období začínající Husákovy normalizace. Očima studentů Rozhovor s režisérem Tomášem Vorlem Tomáš Vorel je známý filmový režisér (Gympl, Jak ulovit miliardáře). V semilském kině Jitřenka probíhal 24. listopadu Večer filmů Tomáše Vorla, na kterém samozřejmě nemohl chybět. Ještě před večerním promítáním filmu Kouř besedoval se studenty našeho gymnázia a my jsme mu pří té příležitosti položili pár otázek. Jaké slovo Vás napadne, když se řekne slovo: Gympl Pakárna, Kouř Je to fajn, Cesta Cesta do lesa. Co Vás zaujalo na besedě se studenty našeho gymnázia? Překvapili Vás něčím studenti? Studenti mě překvapili odpovědí na otázku: Proč někdo z nich netočí amatérské filmy, když jsou kamery dneska levné a materiál nic nestojí. Odpověď zněla: Protože je všude tolik filmů, že točit nové nemá smysl. Také si to myslím. Svět je nechutně zahlcený filmama, videama a informacema, že něco k tomu dodávat nemá smysl. Je potřeba přijít na nové médium... Jak se pracuje s mladými neherci? Jsou v něčem lepší než studenti konzervatoře? Já to nerozlišuji. Herec neherec, profík amatér, je mi to jedno. Buď je to pako, nebo je talentovaný. Jako třeba Anička Linhartová. Líbila se Vám semilská atmosféra? (Pokud jste ji stihl vůbec nasát.) Bylo to první gymnázium, které na mě nepůsobilo depresivně. I ředitel a pan zástupce byli sympaťáci. Takže studovat tam může být pohoda. Kdybych žil ještě jednou, tak bych si to tam dal. Kino je také skvělé, protože šéf kina je nadšenec a milovník kinematografie, takže to je na té atmosféře hned znát. Kdybyste se měl charakterizovat pomocí čísla, jaké číslo by to bylo? Nula, nekonečno, čtyřka, trojka, pražská pětka... Jsem všestranný. Kdybyste se měl charakterizovat jedním slovem, jaké slovo by to bylo? Rejža. Co považujete za svůj největší úspěch? Že jsem se ještě nezabil. Jaká je vaše nejoblíbenější knížka / herec / herečka? Dílo Carlose Castanedy. Herec to je teď můj syn a herečka Anča Linhartová. Tomáš Vorel byl velice vstřícný a odpověděl nám na všechny naše otázky. Nechyběl ani jeho pověstný smysl pro humor a troufneme si tvrdit, že většího pohodáře neznáme. Anežka Buriánková a Jakub Roztočil Obrazem Adventní čas v knihovně Je dobře si připomenout kardinálovu osobnost na pohřbu v Semilech, vždyť to byly historické chvíle: nikdy před tím, ale ani potom, kardinál, tak vysoký církevní hodnostář, v Semilech nebyl. A Štěpán Trochta byl navíc kardinál mučedník. Za protektorátu byl dvakrát zatčen gestapem za pomoc účastníkům odboje a od r vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau. Po válce, od r opět jako biskup litoměřický, byl pro svoje postoje vůči režimu nejprve internován ve své rezidenci v Litoměřicích ( ), posléze dán do vazby a v r odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V r byl amnestován, pracoval jako dělník a zaučil se dokonce instalatérem. Avšak v r byl rehabilitován a opět se stává biskupem. Politická situace je však zcela proměněna okupací sovětskými vojsky Za rok po semilském pohřbu, a zároveň též rok po odtajnění jeho kardinálské hodnosti, byl kardinál Štěpán Trochta uštván nenávistným krajským církevním tajemníkem z Ústí n. Labem a v Litoměřicích umírá. Miloš Plachta První adventní neděli se v dětském oddělení semilské knihovny sešli rodiče, děti a knihovnice, aby společně zapálili první adventní svíčku a ozdobili a rozsvítili stromeček. Vánoční čas je tady... Vyprávělo se o adventu, nadcházejícím čase vánočním, Mikulášovi a Barborce. Zdobila se jablíčka i stromeček, knihovna zavoněla jehličím. A když se stromeček rozsvítil, všichni společně si při kytaře a flétně zazpívali koledy.

18 Strana 18 Semilské noviny LEDEN 2012 Společnost Čtenáři si do nové knihovny cestu našli Po roce působení semilské Městské knihovny v nově upravených prostorách budovy kina Jitřenka je možné hodnotit, jak se zdejší umístění osvědčilo. To, jak se tu lidé cítí, lze jen usuzovat podle rozhovorů se čtenáři, kteří se sice vyjadřují velmi pozitivně, jde ale jen o subjektivní a náhodné dojmy. Přesnější vypovídací hodnotu mají konkrétní čísla vyjadřující počty uživatelů knihovny a knižních výpůjček. Počet zaregistrovaných čtenářů se za tu dobu zvýšil více než o 51 %. Podle celostátních statistik si Semilští nevedou špatně republikový průměr čtenářů knihoven z počtu obyvatel je 15,5 %. V Semilech je zaregistrováno téměř 17 %, a to se každý týden stále hlásí další zájemci o čtenářský průkaz. Ještě větší nárůst se projevil v počtu návštěvníků tedy těch, kteří jsou evidováni přes počítač. To znamená ti, kteří si buď půjčují, nebo vracejí knížky či využívají internet. Oproti necelým 9,5 tis. návštěvníků od ledna do října roku 2010, jich přišlo do knihovny za stejnou dobu letošního roku necelých 23 tisíc. To znamená navýšení na 140 %. Tento zájem se výrazně zvýšil i díky tomu, že v nových prostorách bylo možné umístit více počítačů. Navíc knihovnu navštěvují účastníci mnoha dalších akcí besed, vzdělávacích pořadů či náhodných návštěvníků. Právě díky možnosti využití většího počtu počítačů, bylo možné v tomto roce začít uskutečňovat lekce práce na PC pro začátečníky. Senioři měli možnost seznámit se s počítačem v průběhu vzdělávacího programu Přítel počítač. Foto: archiv knihovny. Zájem byl obrovský, lidé se museli zapisovat do pořadníku na jeden až dva měsíce dopředu. Nové prostory čítárny s možností projekce nám také dovolily uspořádat ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou Virtuální universitu 3. věku. I o ni je značný zájem přihlášeno je na 30 studujících, kteří si po prvním semestru vybrali k dalšímu studium obor etika. Kulturní a vzdělávací činnost knihovny je také značně bohatší, než je běžné. V průměru knihovny v České republice pořádají na jeden tisíc obyvatel 9,53 kulturních akcí, semilská knihovna jich ale uspořádá přes 17, tedy téměř dvakrát tolik. Můžeme tedy objektivně říct, že přemístění do nových prostor znamená pro semilské občany mnoho. Získali tak další možnosti přístupu k informacím a s povděkem přivítali nové světlé a prostorné půjčovny, přehlednější knižní fond. Knihovnu oceňují i mnozí odborníci z jiných měst, kteří si ji přijíždějí prohlédnout, aby načerpali inspiraci. Za vedení města mohu s potěšením potvrdit, že knihovna svým přestěhováním do centra mnohé získala a nad očekávání splnila naše představy. Skutečně se stala tím pomyslným obývákem města tak, jak jsme doufali a jsme rádi, že se v Jitřence povedlo funkční spojení oněch tří K kina, knihovny a kavárny, která zajišťuje možnost občerstvení všem návštěvníkům rekonstruované Jitřenky. říká Lena Mlejnková, mítstostarostka města Semily. Miroslava Vrbenská. ředitelka Městské knihovny v Semilech Kyselo v Semilech pokračování z 1. strany Dobrý den, jsme tady dobře na soutěži v přípravě kysela? Přijeli jsme z Pece pod Sněžkou Tak přesně takto dorazil v pořadí pátý vzorek na otevřené mistrovství Semil v přípravě kváskového kysela KYSELO V SEMILECH. Zmíněné klání se uskutečnilo 3. prosince v restauraci V pivovaru. K hodnocení se nakonec sešlo 19 soutěžních vzorků. Je pravda, že někteří zúčastnění, aby si pojistili případné umístění na čelních místech, zařadili do soutěže nejeden vzorek kysela. Ve stanoveném čase organizátoři převzali donesené vzorky, které byly uchovány v horké lázni při konstantní teplotě až do doby degustace (ne)odbornou porotou. Jednotlivé vzorky byly označeny pořadovým číslem a všem zúčastněným byl vztah čísla vzorku se soutěžícím utajen. Ovšem sporadicky se vyskytly případy snahy ovlivnit porotu, ale všichni porotci tato nesportovní jednání záhy odhalili a jako jeden muž (a jedna žena) pokusy ignorovali. Sotva pětičlenná porota (paní Vlasta Hajská, pánové Dalibor Lampa, Richard Stehlík, Radek Machytka a Dan Šída) zasedla k jednomu stolu, už se na ni řítil jeden vzorek za druhým. V průběhu posuzování ze všech porotců čišela zodpovědnost, rozhodnost a jistota. Náhodným pozorovatelům by se mohlo zdát, že se jedná o degustátory profesionály, kteří den co den celých pětadvacet hodin denně, koštují kváskové kyselo v rámci svých pracovních povinností. Je pravdou, že v závěru ochutnávky už na některých porotcích bylo znát, že dochází k drobnému překyselení žaludečních šťáv. U jednoho porotce bylo téměř patrné lezení očí z důlků. Ovšem byli i tací, kteří s posledním vzorkem v ústech jedním dechem dodávali: A teď bych něco pojed. V průběhu samotné soutěže, tedy v době hodnocení vzorků porotou, bylo mistrovství doplněno o několik doprovodných soutěží. Namátkově Kérkonošský kvíz a soutěže v loupání brambor O nejdelší šlupku nebo O nejrychlejší olup. Ještě před samotným vyhlášením výsledků si vzali slovo zástupci poroty, aby svoji práci obhájili a ujistili všechny o své objektivnosti a nepodjatosti. K překvapení všech došlo i na kritická slova na adresu některých soutěžních vzorků. Byla to ovšem spíše doporučení typu: Já bych to tam nedával... Za přítomnosti několika médií jak celostátních tak i regionálních konečně přišlo to, na co všichni zúčastnění již netrpělivě čekali. Tedy k vyhlášení výsledků. Čestné uznání za nejfajnovější a nejchutnější KY- SELO v SEMILECH si odnesli zástupci semilské ZŠ Ivana Olbrachta. Poděkování patří sponzorům panu Hálkovi z JVS Semilská pekárna, s.r.o za ceny, panu Machytkovi, který akci přijal pod svou střechou a Tiskárně Zaplatílek Vesec za tisk plakátů. A samozřejmě pak všem zúčastněným soutěžícím, kteří si dali tu práci s přípravou toho svého nejlepšího kysela. Tak zase za rok? Za Cervus Semilensis, o.s. Eva Šírová Pozvánka SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEMILY PODMOKLICE si Vás dovoluje pozvat na tradiční Podmoklický hasičský ples 14. ledna 2012 v KC GOLF Semily od do hodin. K tanci a poslechu hrají: Black Bell, Premier. Vinárna diskotéka. Předprodej vstupenek od 2. ledna 2012 v IC Semily nebo v den a místě konání akce.

19 LEDEN 2012 Semilské noviny Strana 19 Kultura Swingový galavečer v Semilech nezklamal Na vyprodaném swingovém galavečeru v kavárně kina Jitřenka se představil s velkým úspěchem v kapele Jan Smigmator trio Semilák klavírista Vladimír Strnad. Na snímku improvizuje s kontrabasistou Janem Greifonerem. Na bicí pak hrál znamenitý Branko Križek a hlasově indisponovaného Jana Smigmatora úspěšně nahradila zpěvačka Petra Arnyová. (foto M. Plachta) Pozvánka na... Český svaz žen ve Slané pořádá SOUSEDSKÝ MAŠKARNÍ BÁL spojený s vepřovými hody v Kulturním domě ve Slané v sobotu od 20 hodin Diskotéka Bohatá tombola. Divadlo Krapet Praha opět v Semilech v den vysvědčení Humorné a napínavé příhody dvou malých čmeláčků Brumdy a Čmeldy zná většina z nás z televizních večerníčků. S divadelním představením pro děti Zimní příhody včelích medvídků se v loňském roce představilo v Semilech Divadlo Krapet Praha, které sklidilo úspěch u dětí i dospělých. Proto jsme herce tohoto divadla opět pozvali. Letos se v pohádkovém příběhu pro změnu ohřejeme na rozkvetlé louce, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda! Pohádka je provázena milými a rytmickými písničkami Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka. Do kulturního centra zveme i rodiče s dětmi z řad veřejnosti, a to v úterý 31. ledna v 8.40 a hod. Iva Chaloupková, KC GOLF JE LIBO ČAJ? (mpg) Na druhou adventní neděli 4. prosince venku lilo jako z konve, ale v našem muzeu zněla nádherná hudba a v dlaních nás hřály šálky čaje. První adventní koncert a následně pak vernisáž výstavy Je libo čaj? přišlo zhlédnout několik desítek návštěvníků a troufnu si říct, že neodcházeli zklamaní. Skladby Antonína Dvořáka, Františka Bendy, Jacoba van Eycka a Georga Philippa Telemanna zahrály čtyři pedagožky Základní umělecké školy v Semilech Miroslava Jeřábková (housle), Iva Malá (klavír), Lucie Valtrová (zobcová flétna), Michaela Pernecká (housle) a navodily tak sváteční atmosféru tohoto odpoledne. Mezitím v malé výstavní síni která se pro následující tři měsíce proměnila v muzejní čajovnu připravoval odborník z jablonecké Čajovny u Lukáše malou ochutnávku. Po čtvrt roku zde teď bude fungovat i prodejna čajů. Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem v Bruntále, Velvyslanectvím Japonska, firmou Dilmah a čajovnou Avantýra ze Železného Brodu. Čajovna Avantýra nabízí 30 druhů exkluzívních sypaných čajů a stylovou keramiku Bohuslava Vágnera. Značka Dilmah je u nás zastoupena více než 50-ti druhy porcovaných i sypaných čajů. Návštěvníci si je mohou zakoupit za více než příznivé ceny. V prodejně čajovně jsme zřídili kout se stolky, kde můžete posedět, vybrat si z našeho nápojového lístku a pak už jen popíjet, vychutnávat a vnímat vůni čaje. Uvaříme Vám dle Vašeho výběru některý z 39-ti druhů černých, 17-ti zelených, dále pak bylinkový nebo ovocný čaj. Dále pak můžete ochutnat čajové speciality jako Oolong (polofermentovaný čaj) a Pu-Erh (dvakrát fermentovaný) a také nepravé čaje nečaje např. rooibos. Velká síň je věnována vlastní výstavě. Zajímá Vás, kam až sahá historie pěstování čaje? Odkud se čaje dováží? Chcete vědět, kdy vznikla první čajovna? Kdy byl vyroben první čajový sáček? Kolik druhů čaje existuje? Jak se správně připravují, či jaký vliv mají čaje na lidský organismus? Pak navštivte naše muzeum, potěšte své smysly a najděte odpovědi na své otázky. Výstavu Je libo čaj? osvěží několik zajímavých doprovodných akcí. Určitě jste si již povšimli nových plakátů muzea, které od letošního listopadu vždy po celý měsíc informují o všech akcích MaPG. Ten lednový Vám dá námět na všechny čtyři nedělní odpoledne (tu první, 8. ledna se od 16 hodin koná vernisáž výstavy Malířů Pojizeří): V neděli 15. ledna se od 17 hodin koná cestopisné povídání o Tibetu a čaji s jačím máslem s MUDr. Miroslavem Holubem. Nad šálkem exkluzívního vysokohorského čaje Yatta Watté se podíváme do Himalájí a dál. V neděli 22. ledna opět od 17 hodin pořádáme další cestopisné povídání o Patagonii s manželi Paichlovými. Nad šálkem tradičního jihoamerického nápoje maté navštívíme rozlehlé pláně jižní Ameriky. V neděli 29. ledna výtvarná dílna pro děti i hravé rodiče s Dagmar Macákovou. Přijďte si vytvořit originální čajové dílko se semilskou výtvarnicí. Od 15 hodin v čajovně muzea. Běžné vstupné do muzea v ceně je zahrnut materiál na výrobu. Během výstavy jsou promítány dva krátké čajové obřady. Pokud budete mít zájem zažít pravý japonský čajový obřad na živo, dovolím si Vás již nyní pozvat na neděli 5. února 2012, kdy nám jej předvedou členové česko japonské asociace Urasenke. Příležitost k návštěvě výstavy máte až do 26. února Za operou do Liberce (ich) Kulturní centrum Golf Semily pořádá pravidelně již od dob svého vzniku zájezdy za operou do Divadla F. X. Šaldy. V roce 2012 dochází k některým změnám či dokonce zrušení některých abonentních skupin, předplatitelů skupiny O se však změny netýkají. Hracím dnem je opět úterý 19 hodin a předplatné zahrnuje 4 opery a jeden koncert. V příštím roce se můžeme těšit na tituly: Zpívání v dešti, Čarostřelec, La Traviata či Robinson Crusoe. Jedna změna se přece jenom naší skupiny týká a tou je 15% sleva pro seniory nad 65 let, ZTP a studenty ze základní ceny předplatného. Nabízíme čtyři volná místa pro nové zájemce. Bližší informace obdržíte v kanceláři KC Golf Semily nebo na tel či mobilu (Iva Chaloupková).

20 Strana 20 Semilské noviny LEDEN 2012 Sport Lyžařská škola před zimní sezónou 2012 Vánoční turnaj v judu V neděli 11. prosince 2011 ve Sportovním centru v Semilech proběhl již XX. ročník Vánočního turnaje JUDO CLUB SEDDMA Semily. Zúčastnila se jej stovka malých judistů z oddílů TSC Turnov, LOKO Trutnov, AŠ Mladá Boleslav, TS SOKOL Žďár n. S., JC Liberec, SKP JUDO Jičín, JC Broumov, JC Kostelec a samozřejmě i z pořádajícího oddílu JUDO CLUB SEDDMA Semily. Občanské sdružení Veřejná lyžařská škola v letošním roce oslavilo 10. výročí svého vzniku a v příštím roce to bude 40 let, kdy se datuje vznik lyžařské školy v Semilech. Co se za tu dobu v Semilech pro lyžování dětí udělalo nebudeme jmenovat. Je však třeba vyzvednout práci nadšených lidí, kteří se výukou lyžování a snowbordingu zabývají. Dnes lyžařská škola žije současností, a to nadcházející lyžařskou sezónou Tak jako v minulém roce nemůžeme počítat s tím, že v Semilech bude dostatek sněhu a že výuka bude probíhat v Semilech. Sice se v minulém roce kola semilského vleku na 20 dnů roztočila, ale bylo to v době mimo termín, kdy lyžařská škola probíhá. V letošním roce, tak jako v letech předchozích se nám nabízejí se svými svahy a vleky Paseky nad Jizerou nebo chuchelská sjezdovka na Kozákově. Na sněhové podmínky v Semilech se spolehnout nedá a provoz vleku je stále dražší, a tak ani nesmírná obětavost členů, kteří bez nároku na odměnu udržovali vlek po mnoho let v provozu, nedokázala, aby byl vlek po ekonomické stránce rentabilní. Vlek byl dotován z letních aktivit lyžařské školy (pouť, pecen) a poslední ranou pro lyžařskou školu byly nové normy EU, které vyžadovaly taková technická opatření na vleku, na která lyžařská škola nemá finance. Nebylo možné se spolehnout ani na granty kraje, protože vlek nemá umělé zasněžování a granty města Semily nebyly tak velké, abychom z nich vlek dali do stavu, který normy vyžadují. Proto se lyžařská škola rozhodla ukončit činnost provozování vleku v Semilech Nad nádražím. Na základě tohoto rozhodnutí se vytvořilo občanské sdružení s názvem Lyžařský vlek Semily, které projevilo vážný zájem o koupi a provozování vleku. Lyžařská škola přeje novému občanskému sdružení Lyžařský vlek Semily hodně zdaru v podnikání v tomto oboru a co nejlepší sněhové podmínky v Semilech. Rovněž se těšíme na dobrou spolupráci. Veřejná lyžařská škola bude nadále vyučovat lyžování a snowbording pro děti i dospělé za příznivých sněhových podmínek na svahu v Semilech, nebo bude vyjíždět za sněhem do již zmíněných výše položených středisek. Těšíme se na nové tváře, které budou dělat první kroky na lyžích a snowbordech, ale těšíme se i na ty zkušenější, kteří se chtějí ještě více zdokonalit. V závěru je třeba poděkovat všem členům lyžařské školy, kteří svojí obětavou prací bez nároku na odměnu v občanském sdružení Veřejná lyžařská škola pracují po dobu 10-ti a více let, a to nejen na sjezdových svazích při výcviku, ale také při dalších aktivitách lyžařské školy. Přejeme všem úspěšný nový rok a lyžařskou sezónu Totéž přejeme i Vám rodičům i Vašim dětem, a také všem našim příznivcůmvlš a lyžařům v Semilech. Za výbor VLŠ Jaroslav Kocour Inzerce Na snímku nahoře zápasící OtakarRezler, na dolním snímku na stupních vítězů náš nejúspěšnější závodník Karel Buriánek, který Ilustrační se vítězstvím fotona turnaji zároveň loučil s kategorií starších žáků. Naši mladí závodníci se v tak velké konkurenci neztratili. Ve svých kategoriích vybojovali: 1. místo v kategorii starší žáci Karel Buriánek, Aneta Medková, mladší žáci Tomáš Zahradník, mláďata Ota Rezler. 2. místo v kategorii mladší žáci Michal Valenta, Dan Šimůnek, mláďata Zuzana Kousalová, Tomáš Rezler, Jan Vostřel. 3. místo starší žáci Jan Hubař, mláďata Jakub Strnad, Marek Valenta, Jan Bartoň a Radim Skrbek. Všem blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy. Důležité je, že i ti, kterým dnes chyběla ta pověstná trocha sportovního štěstí a neskončili na bedně, bojovali s velkým zápalem, a proto i jim patří uznání. Největší podíl na zdárném průběhu mají trenéři, kteří přípravě tohoto turnaje věnovali velké množstí energie a osobního času. Poděkování dále patří všem, kteří pomohli jako rozhodčí, u časomíry i u dalších nepostradatelných činností se závodem spojených, rodičům za pomoc s přípravou a převozem tatami. Ti spontánně předvedli, že i v dnešní době existuje nezištná pomoc, díky které se může v našem malém městě tak velký turnaj úspěšně uspořádat. Potěšila nás velká účast návštěvníků, kteří přišli našim borcům fandit a vytvořili v hale skvělou sportovní atmosféru. Děkujeme firmě JVS za poskytnutí finančního daru na činnost oddílu, stejně jako ostatním sponzorům za dary materiální, díky kterým jsme mohli výkony dětí odměnit hodnotnými cenami a umocnit tak jejich pocit vítězství. Úspěchy našich závodníků jsou motivací pro ně i pro jejich trenéry k pokračování v tréninkovém úsilí tak, aby blížící se rok 2012 byl stejně úspěšný jako ten letošní. (jkss)

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více