nabídka knižních publikací 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nabídka knižních publikací 2012"

Transkript

1 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník nabídka knižních publikací 2012 Na našich internetových stránkách naleznete stále aktuální ediční plán i internetový obchod. JAZYKOVÉ UČEBNICE DŘEVAŘSTVÍ STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ ELEKTROTECHNIKA POTRAVINÁŘSTVÍ TEXTIL ZDRAVOTNICTVÍ KOSMETIKA KADEŘNICTVÍ EKOLOGIE RYBÁŘSTVÍ OSTATNÍ LITERATURA

2 jazykové uèebnice 1. S. V. Buldov M. Maxerová: ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 76 stran, 22 obrázků, cena 220 Kč Zahrnuje texty a slovní zásobu o lidském těle, činnosti tělesných soustav, lékařských nástrojích a přístrojích, o první pomoci a zdravotnickém systému. Obsahuje zvláštní kapitolu o komunikaci s pacientem, řadu tabulek a cvičení atd. 2. E. Karasová: NĚMČINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 88 stran, 29 obrázků, cena 220 Kč Zahrnuje texty o lidském těle, nejčastějších onemocněních, psychologii v práci sestry, kapitoly z ošetřovatelského procesu atd., speciální slovní zásobu a řadu doplňovacích cvičení. 3. E. Svobodová: ANGLIČTINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 270 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s anglicky mluvícími hosty. 4. Kolektiv autorů: ANGLIČTINA pro strojírenské obory formát A4, 84 stran, ilustrováno, cena 230 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd, zejména strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 5. Z. Myšková B. Návratová J. Návratová: NĚMČINA pro strojírenské obory formát A4, 148 stran, ilustrováno, cena 310 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd s důrazem na strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 6. A. Formanová Z. Žmudová: NĚMČINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 230 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s německy mluvícími hosty. 7. M. Grabmüller a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management I formát A4, 160 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 270 Kč) Sleva Učebnice je založena na aktuálním příběhu, a to vzniku obchodní společnosti a jejích prvních krocích v podnikatelském prostředí. Určeno studentům gymnázií, obchodních a jazykových škol, manažerských kurzů atd. 8. J. Březina a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management II Učebnice, formát A4, 184 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 290 Kč) Sleva Audiokazeta, cena 50 Kč (dříve 150 Kč) Druhý díl učebnice se zabývá činnostmi v hospodářské praxi. Jde o řízení, financování, úvěr, platební styk, nákup, skladování, dopravu, marketing, zahraniční obchod, daně a roční uzávěrku firmy. 9. E. Berglová J. Dressel: NĚMČINA PRO SPŠ STAVEBNÍ formát A4, 152 stran, ilustrováno, cena 310 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která odpovídá modernímu pojetí výuky cizích jazyků. Je určena nejen studentům SPŠ, ale i studujícím ostatních stavebních oborů. Je vhodná i pro stavební praxi. DØEVAØSTVÍ 10. F. Friess J. Reisner A. Zeidler: MATERIÁLY I pro UO Truhlář 124 stran, 141 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 190 Kč Popisuje surovinovou základnu dřevařského průmyslu pěstování, ochranu a těžbu lesa, stavbu dřeva, jeho vlastnosti, vady a škůdce a uvádí, jak postupovat při rozpoznávání různých druhů dřeva. 11. Z. Muzikář a kol.: MATERIÁLY II pro UO Truhlář 176 stran, 96 obrázků, 15 tabulek, cena 230 Kč Seznamuje se širokým sortimentem výrobků dřevařské prvovýroby, s materiály na bázi dřeva a materiály k úpravě dřeva lepidla, ochranné látky proti ohni i škůdcům, brusné materiály, materiály pro povrchovou úpravu dřeva atd. 12. Z. Holouš E. Máchová P. Kotásková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Truhlář formát A4, 108 stran, 266 obrázků, 15 tabulek, cena 250 Kč Základy technického kreslení, čtení, vypracovávání a chyby výkresů, antropometrie a ergonomie, kreslení konstrukcí nábytku, stavebně truhlářských výrobků, stavebních konstrukcí a jednoduchých tesařských výrobků a konstrukcí. 13. K. Janák P. Král: TECHNOLOGIE I pro studijní obor Nábytkářství 208 stran, 128 obrázků, 13 tabulek, cena 250 Kč Postupy a strojně technologická zařízení pilařské výroby, výroby dýh, překližek a ostatních lepených materiálů, sušení řeziva a přířezů, tváření dřeva atd. 14. A. Uhlíř: TECHNOLOGIE II pro studijní obor Nábytkářství 192 stran, 88 obrázků, cena 250 Kč Strojní obrábění dřeva, strojní opracování plastů, spojování dřeva a ostatních materiálů lepením, povrchové úpravy dřevěných materiálů a výroba nábytkových polotovarů. 15. P. Král A. Uhlíř J. Vlasák: TECHNOLOGIE III pro studijní obor Nábytkářství 224 stran, 96 obrázků, cena 270 Kč Technická příprava sériové a kusové výroby nábytku, technologie výroby základních skupin nábytku, montáž a balení, skladování nábytku a expedice, výrobní linky atd. 16. K. Janák P. Král M. Rousek: VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ pro UO Truhlář 224 stran, 193 obrázků, cena 270 Kč Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu, ruční elektrické strojky, výrobní linky. STAVEBNICTVÍ 17. D. Měšťanová J. Tománková a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY I pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 80 stran, 49 obrázků, 19 tabulek, cena 220 Kč Seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými s přípravou a realizací staveb. Zabývá se zákonem o územním plánování a stavebním řádu a souvisejícími předpisy, s oblastí veřejných zakázek, zejména zadávacích řízení, a se sestavením nabídky stavební zakázky. Věnuje se propočtu nákladů, rozpočtování staveb na základě projektové dokumentace, dále výkazu výměr a kalkulaci nákladů. 18. J. Tománková D. Měšťanová a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY II pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 72 stran, 22 obrázků, 18 tabulek, cena 220 Kč Věnuje se zásadám přípravy a realizace stavby, zejména časového plánování, zařízení staveniště, projektu organizace výstavby, dále také otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Zmiňuje software využívané ve stavebnictví.

3 19. P. Kuklík J. Studnička: DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE pro SPŠ stavební 192 stran, 129 obrázků, 10 tabulek, cena 250 Kč Navrhování, posuzování a provádění dřevěných a kovových konstrukcí. Přehledy jednotlivých prvků konstrukcí a jejich výpočty. 20. V. Hrdoušek a kol.: INŽENÝRSKÉ STAVBY pro SPŠ stavební 216 stran, 145 obrázků, 24 tabulek, cena 270 Kč Historický vývoj inženýrských staveb, silniční stavby, železniční stavby, mostní stavby, podzemní stavby a vodohospodářské stavby. 21. P. Chejnovský: ZDRAVOTNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Akumulace vody vodojemy pro 4. ročník SOŠ stavebních 60 stran, 26 obrázků, 5 tabulek, barevná příloha, cena 120 Kč Funkce a rozdělení vodojemů, výpočet objemu akumulační nádrže vodojemu, konstrukční a tvarové typy a vybavení vodojemů, elektrotechnické zařízení vodojemů, zkoušky vodotěsnosti, vnější úpravy a zabezpečení vodojemů a hlavní zásady provozu vodojemů. 22. M. Trnková M. Adámek: INSTALACE VODY A KANALIZACE I pro 1. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 158 stran, 134 obrázků, 7 tabulek, cena 210 Kč Seznamuje se základními pojmy rozvodu vody a kanalizace. Zabývá se ručním zpracováním materiálů, trubními materiály a jejich spoji a upevněním, dilatací, kompenzací a izolací potrubí. 23. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE II pro 2. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 176 stran, 145 obrázků, 12 tabulek, cena 240 Kč Zabývá se veřejnou kanalizací, jejími součástmi, použitými materiály, montáží a opravami, stokovou sítí, čistírnami odpadních vod, napojením kanalizační přípojky, vnitřní kanalizací atd. 24. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE III pro 3. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 144 stran, 139 obrázků, 15 tabulek, cena 210 Kč Jímání, úprava a doprava vody, vodovodní přípojka, vodoměrná soustava, domovní vodovod, ohřev a rozvod teplé užitkové vody. STROJÍRENSTVÍ 25. V. Kemka a kol.: STAVBA A PROVOZ STROJŮ Stroje a zařízení pro SPŠ strojní 282 stran, 156 obrázků, 18 tabulek, cena 300 Kč Charakteristika, princip činnosti, rozdělení, stavba a provoz dopravních, zdvihacích, pístových a lopatkových strojů, energetických zařízení a strojů pro technickou úpravu prostředí. U každé skupiny strojů jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a výpočty. 26. L. Bumbálek a kol.: KONTROLA A MĚŘENÍ pro SPŠ strojní 208 stran, 156 obrázků, 13 tabulek, cena 270 Kč Koncepce metrologického systému, měření fyzikálních veličin, hodnocení jakosti povrchu součástí, zkoušky mechanických a technologických vlastností materiálů, metalografické metody zkoumání materiálů. 27. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA I pro studijní obory SOŠ a SOU 4. vydání, 216 stran, 183 obrázků, 13 tabulek, cena 250 Kč Středoškolská látka statiky tuhých těles (včetně grafických metod), pružnosti a pevnosti. Učebnice obsahuje i obecně platné postupy řešení úloh mechaniky. 28. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA II pro studijní obory SOŠ a SOU 120 stran, 76 obrázků, 9 tabulek, cena 190 Kč Středoškolská látka kinematiky, dynamiky, hydromechaniky a termomechaniky. Aplikační programy pro řešení úloh technické mechaniky. 29. K. Mičkal: SBÍRKA ÚLOH Z TECHNICKÉ MECHANIKY pro SOŠ a SOU 268 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 270 Kč Řešené i neřešené úlohy ze všech tematických celků učebnic Technická mechanika I a II. 30. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY I pro 1. ročník UO Automechanik 192 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 250 Kč Seznamuje s historií a rozdělením vozidel. Popisuje základní části a zaměřuje se na strojový spodek automobilů, tj. rámy vozidel, pérování, nápravy, kola a pneumatiky, brzdy a brzdná zařízení a řízení. 31. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY II pro 2. ročník UO Automechanik 168 stran, 154 obrázků, 3 tabulky, cena 250 Kč Popisuje převodná ústrojí, spojky, převodovky, hřídele, rozvodovky atd. Dále se věnuje rozdělení motorů, konstrukci spalovacích, vznětových a zážehových motorů atd. 32. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY III pro 3. ročník UO Automechanik 176 stran, 140 obrázků, 4 tabulky, cena 250 Kč Probírá soustavu zážehových a vznětových motorů, mazání a chlazení motorů, speciální příslušenství silničních motorových vozidel, sklápěcí a nakládací zařízení, navijáky, jednoúčelová vozidla atd. 33. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I pro 1. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 156 stran, 95 obrázků, 16 tabulek, cena 200 Kč První díl učebnice se zabývá zpracováním kovových a nekovových materiálů, lícováním a měřením, základními pojmy o montáži a demontáži, včetně přípravy a využití nářadí a pomůcek atd. 34. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA II pro 2. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 188 stran, 133 obrázků, 5 tabulek, cena 250 Kč Druhý díl učebnice seznamuje studenty podrobně s kontrolou, zkouškami, demontáží, montáží, opravami a údržbou podvozku, brzd, převodných ústrojí a motorů. 35. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA III pro 3. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 184 stran, 102 obrázků, 7 tabulek, cena 250 Kč Třetí díl učebnice se věnuje kontrole a údržbě příslušenství spalovacích motorů, světelné a signalizační soustavy, elektrických a elektronických zařízení motorů, zkouškám pohybových vlastností atd. elektrotechnika 36. V. Srovnal a kol.: ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Měřicí přístroje pro SPŠE 140 stran, 117 obrázků, 2 tabulky, cena 220 Kč Seznamuje se základními pojmy a vztahy z oblasti elektronických měřicích přístrojů a s jejich použitím. Věnuje se jednotlivým prvkům a obvodům měřicích přístrojů, zdrojům periodických signálů a jednotlivým druhům elektronických měřicích přístrojů. 37. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA I pro 2. ročník UO Automechanik 200 stran, 142 obrázků, 8 tabulek, cena 270 Kč Základní poznatky o el. strojích a přístrojích, el. zařízení motorových vozidel, elektrochemické zdroje el. energie motorových vozidel, generátory motorových vozidel, zapalování spalovacího motoru atd.

4 38. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA II pro 3. ročník UO Automechanik 176 stran, 108 obrázků, 3 tabulky, přílohy, cena 250 Kč Elektrické spouštěče, osvětlení vozidel, rozvod el. energie ve vozidlech, zařízení vozidel (houkačky, pohybové mechanismy, palubní přístroje, vytápěcí a klimatizační zařízení) a elektronická zařízení moderních vozidel. 39. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA I pro SOŠ a SOU 5. vydání, 192 stran, 219 obrázků, 1 tabulka, cena 240 Kč Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi. 40. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA II pro SOŠ a SOU 5. vydání, 156 stran, 142 obrázků, cena 210 Kč Řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického průběhu. 41. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA III (příklady a úlohy) pro SOŠ a SOU 5. vydání, 292 stran, 269 obrázků, 4 tabulky, cena 290 Kč Zaměřeno na elektrotechniku a příbuzné obory. Úlohy k procvičování látky 1. a 2. dílu řady. potravináøství 42. L. Bláha I. Kopová F. Šrek: SUROVINY pro UO Cukrář 4., aktualizované vydání, 260 stran, 105 obrázků, 9 tabulek, cena 290 Kč Základní poznatky o výživě, složení a vlastnostech potravin a hodnocení jejich jakosti. Tradiční i nové druhy surovin a různé přípravky, kypřicí prostředky, přídatné látky a obalové materiály. 43. L. Bláha a kol.: CUKRÁŘSKÁ VÝROBA I pro 1. ročník UO Cukrář 160 stran, 29 obrázků, cena 200 Kč Propočty surovinových norem, úprava cukru vařením, polevy, náplně, pevná tuková těsta, třená linecká těsta, pálená hmota, listové těsto, koloidy. 44. L. Bláha a kol.: CUKRÁŘSKÁ VÝROBA II pro 2. ročník UO Cukrář 176 stran, 34 obrázků, cena 210 Kč Šlehané hmoty, třené hmoty, jádrové hmoty, čajové a pařížské pečivo, smetanové výrobky a náplně, ozdoby a příprava hmot, speciální výrobky. 45. L. Bláha a kol.: CUKRÁŘSKÁ VÝROBA III pro 3. ročník UO Cukrář 184 stran, 17 obrázků, cena 220 Kč Perníkové těsto, kynuté těsto, zmrzliny, dia výrobky, restaurační moučníky, oplatky, hodnocení jakosti, odborné výpočty, zařízení provozoven a hygiena výroby, balení, skladování a přeprava. 46. V. Doležal F. Kadlec: STROJE A ZAŘÍZENÍ pro UO Cukrář, Pekař formát A4, 128 stran, 233 obrázků, cena 260 Kč Stroje a zařízení pro skladování, stroje a zařízení na přípravu a zpracování těst a hmot, na zpracování korpusů a dohotovení výrobků, zařízení pro tepelnou úpravu, výrobníky zmrzlin atd. 47. J. Stejskalová K. Míšek: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Cukrář formát A4, 92 stran, 74 obrázků, barevná příloha, cena 220 Kč Uvádí popis i ukázky zdobení cukrářských výrobků. Ukazuje nácvik různých druhů čar a typů písma až po náročné způsoby zdobení. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení učebnice. textil 48. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ I pro l. ročník SOU a SOŠ 112 stran, 128 obrázků, 4 tabulky, cena 180 Kč Rozdělení a jednotlivé typy šicích strojů, popis jejich součástí, obsluhy a údržby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 49. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 164 stran, 103 obrázků, 1 tabulka, cena 210 Kč Šicí stroje bez a s automatizačními prvky, střihárenská, žehlicí a dokončovací technika atd. 50. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ DÁMSKÉ KALHOTY formát A4, 80 stran, 96 obrázků, cena 200 Kč Druhý díl řady škola střihů. Základní konstrukce střihů, včetně úprav střihů na neproporční postavy. 51. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ PÁNSKÉ KALHOTY formát A4, 72 stran, 77 obrázků, cena 200 Kč Třetí díl řady škola střihů. Učebnice zpracovává základní konstrukce střihů pánských kalhot. 52. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ DÁMSKÉ KOŠILE, HALENKY A ŠATY formát A4, 108 stran, 187 obrázků, cena 240 Kč Čtvrtý díl řady škola střihů. Základní konstrukce střihů, včetně úprav střihů na neproporční postavy. 53. H. Kozlovská B. Bohanesová: ODĚVNÍ MATERIÁLY II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 140 stran, 35 obrázků, 3 tabulky, cena 200 Kč Netkané, vrstvené a laminované textilie. Zušlechťování, dělení a zpracování usní a kožešin. Technické normy, rozbory a způsoby čištění oděvů. 54. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE I pro 1. ročník SOU a SOŠ 144 stran, 161 obrázků, cena 200 Kč Seznamuje s pracovními prostředky, se základy ručního a strojového šití a žehlení, včetně bezpečnosti práce. Zahrnuje technologické postupy zhotovování součástek a částí oděvů a kalhot. 55. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE II pro 2. ročník SOU a SOŠ 216 stran, 185 obrázků, cena 250 Kč Zabývá se technologickým postupem zpracování sukní, dámských halenek a šatů. Popisuje výběr materiálu, stříhání a zhotovení dílů až po přípravu oděvu na zkoušku a jeho konečnou úpravu. 56. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE III pro 3. ročník SOU a SOŠ 244 stran, 188 obrázků, cena 280 Kč Technologický postup zhotovování trupových podšitých oděvů, dámských sak a pláštů, včetně jejich zkoušení. Zabývá se také vadami padnutí a odchylkami ve zhotovování sak a plášťů. zdravotnictví 57. M. Nejedlá a kol.: KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ 240 stran, 53 obrázků, 20 tabulek, cena 280 Kč Seznamuje s lékařskou dokumentací, fyziologickými funkcemi organismu, příznaky onemocnění, fyzikálními vyšetřeními jednotlivých částí těla i orgánů, dalšími vyšetřovacími metodami a farmakologií. 58. M. Krejsová: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉKAŘSKÝCH POJMŮ 104 stran, cena 190 Kč Příručka obsahuje přes základních lékařských odborných pojmů a hesel. Určeno především pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol. 59. J. Kábrt: JAZYK LATINSKÝ I pro SZŠ formát A4, 164 stran, anatomická vyobrazení, ilustrováno, cena 260 Kč Základní mluvnické jevy s řadou cvičení i příklady diagnóz a odborné články rozšiřující slovní zásobu. Učebnice je doplněna oboustranným slovníkem a slouží zároveň jako pracovní sešit.

5 60. M. Rozsypalová A. Šafránková R. Vytejčková: OŠETŘOVATELSTVÍ I pro 1. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 276 stran, 127 obrázků, 7 tabulek, cena 280 Kč Vývoj ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, organizace práce zdravotnického týmu, ošetřovatelský proces, péče o pomůcky, výživa nemocných, obvazový materiál a obvazování, úprava lůžka, péče o hygienu nemocných atd. 61. M. Rozsypalová a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ II pro 2. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 256 stran, 136 obrázků, 6 tabulek, cena 280 Kč Sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice, vizita, podávání léků, infúze a transfúze, odběr biologického materiálu, rehabilitační ošetřování, převazování ran. 62. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/1 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 248 stran, 17 obrázků, 17 tabulek, cena 270 Kč Ošetřovatelský proces na interním a dětském oddělení a v gerontologii. Přehled práce na těchto odděleních a charakteristika jednotlivých onemocnění. 63. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/2 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 160 stran, 7 obrázků, cena 200 Kč Ošetřovatelský proces na chirurgickém, urologickém a gynekologicko-porodnickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 64. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/1 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 192 stran, 13 obrázků, 6 tabulek, příloha, cena 230 Kč Ošetřovatelský proces na neurologickém, psychiatrickém, kožním, otorinolaryngologickém a infekčním oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 65. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/2 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 136 stran, 9 obrázků, 3 tabulky, cena 200 Kč Ošetřovatelský proces na onkologickém, očním, ortopedickém a stomatologickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. Práce sestry v terénu, dětských zařízeních a léčebných ústavech. 66. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ I pro SZŠ 104 stran, 32 obrázků, 6 tabulek, cena 150 Kč První díl třídílné řady nově zpracovaných učebnic vnitřního lékařství seznamuje se základními pojmy, vyšetřovacími metodami a léčebnými postupy ve vnitřním lékařství. 67. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ II pro SZŠ 228 stran, 70 obrázků, 16 tabulek, barevná příloha, cena 250 Kč Zabývá se nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a trávicího ústrojí, krvetvorných orgánů atd. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba. 68. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ III pro SZŠ 200 stran, 27 obrázků, 22 tabulek, barevná příloha, cena 240 Kč Zabývá se poruchami metabolismu, poruchami vnitřního prostředí, nemocemi žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí atd. Věnuje se klinické onkologii a imunologii, infekčním onemocněním atd. 69. S. Kocinová Z. Šterbáková: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉČIV pro SZŠ 5., aktualizované vydání, 96 stran, cena 150 Kč Přehled v současnosti nejužívanějších léčiv spolu se základními informacemi o jednotlivých skupinách, jejich indikacích a zvláštnostech. 70. M. Rozsypalová V. Čechová A. Mellanová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA I 192 stran, 21 obrázků, cena 230 Kč Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti. 71. V. Čechová A. Mellanová H. Kučerová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA II 160 stran, přílohy, cena 190 Kč Zákonitosti psychického vývoje člověka, odlišnosti v psychice nemocných, psychologie sestry atd. Zjišťování po-třeb, komunikace, sociální dovednosti atd. Řada námětů pro praktická cvičení. 72. L. Paulínová L. Neumannová: PSYCHOLOGIE PRO TEBE 3., přepracované a rozšířené vydání, 216 stran, 36 myšlenkových map, cena 250 Kč Učebnice chce pomoci studentům orientovat se v oboru psychologie. Celkové pojetí textu směřuje především k praktickému využívání psychologických a pedagogických poznatků. 73. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE I pro 2. ročník SZŠ 112 stran, 24 obrázků, cena 180 Kč Zabývá se vývojem zdravého dítěte, základy klinické genetiky v pediatrii, fyziologií a patologií novorozeneckého období a problematikou novorozenců s nízkou porodní hmotností. 74. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE II pro 3. ročník SZŠ 240 stran, 39 obrázků, barevná příloha, cena 280 Kč Zabývá se chorobami dýchacího, trávicího a oběhového systému, krevními chorobami, chorobami ledvin a močo-vých cest, imunoalteračními chorobami, chorobami pohybového ústrojí atd. 75. F. Vyhnánek a kol.: CHIRURGIE I pro SZŠ 224 stran, 86 obrázků, cena 240 Kč Obsahuje kapitoly z obecné chirurgie, a to traumatologii, rekonstrukční mikrochirurgii, krevní transfúzi, nádory, vyšetřovací metody v chirurgii, operační blok, předoperační a pooperační péči atd. 76. F. Vyhnánek a kol.: CHIRURGIE III pro SZŠ 136 stran, 46 obrázků, cena 190 Kč Obsahuje kapitoly chirurgie končetin, ortopedie, urologie, transplantace, gerontochirurgie, šok a povinnosti sestry u stavů ohrožujících život nemocného. 77. F. Macků E. Čech: PORODNICTVÍ pro SZŠ 144 stran, 44 obrázků, 1 tabulka, cena 190 Kč Seznamuje s fyziologickým a patologickým těhotenstvím, porodem, ošetřením novorozence, fyziologickým a nepravidelným šestinedělím a náhlými příhodami v porodnictví. 78. F. Macků E. Čech: GYNEKOLOGIE pro SZŠ 176 stran, 53 obrázků, cena 210 Kč Zabývá se vyšetřovacími metodami v gynekologii, vývojovými vadami prsů a rodidel, nepravidelností menstruačního cyklu, neplodností, záněty, nádory, gynekologickými operacemi atd. 79. J. Praško a kol.: PSYCHIATRIE pro SZŠ 192 stran, 8 tabulek, cena 220 Kč Obsahuje kapitoly vývoj psychiatrie, příčiny duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie, vyšetřování, léčení duševních poruch, koncepce a organizace psychiatrické péče. 80. M. Beránková A. Fleková B. Holzhauserová: PRVNÍ POMOC pro SZŠ 2., aktualizované vydání, 204 stran, 101 obrázků, cena 250 Kč Koncepce záchranného systému, zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování, transport a neodkladná resuscitace raněných, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, tonutí, poleptání, rány atd.

6 kosmetika 81. V. Krs R. Hanek: MATERIÁLY I pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, asi 140 stran, 3 obrázky, 21 tabulek, cena 220 Kč Popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu a historický vývoj kosmetiky. Uvádí složení a vlastnosti kosmetických přípravků a zabývá se specifiky kosmetické chemie. 82. M. Zahradník: MATERIÁLY II pro 3. ročník UO Kosmetička 104 stran, 5 tabulek, cena 200 Kč Přehledně popisuje kosmetické přípravky k čištění pleti a k vyhlazování pokožky, přípravky k líčení, depilaci, epilaci a dezinfekci, pro pedikúru, k čištění zubů a k mytí vlasů. 83. V. Rozsívalová a kol.: KOSMETIKA I pro 1. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 140 stran, 56 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 210 Kč První díl třídílné řady učebnic popisuje provádění kvalifikované kosmetické péče. Vysvětluje pravidla péče o ruce, péče o pleť a upozorňuje na hygienické minimum při práci kosmetičky. 84. V. Rozsívalová O. Knoblochová: KOSMETIKA II pro 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 144 stran, 76 obrázků, 4 tabulky, barevná příloha, cena 220 Kč Druhý díl učebnice poskytuje poznatky o provádění kosmetické masáže, masáže krku a ramen, epilaci končetin, úpravě obličeje, líčení a seznamuje s kosmetickými vadami a chorobami kůže. 85. K. Teplá a kol.: KOSMETIKA III pro 3. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 236 stran, 96 obrázků, 3 tabulky, barevná příloha, cena 260 Kč Třetí díl se zabývá především dermatologií, uvádí příčiny a projevy jednotlivých kožních chorob a jejich léčení. Podrobně se věnuje péči o nohy. 86. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA I pro 1. ročník UO Kosmetička 116 stran, 64 obrázků, 12 tabulek, cena 170 Kč Hygiena a somatologie tvoří nosnou páteř této učebnice. Seznamuje žákyně s nejdůležitějšími zásadami hygieny a bezpečnosti práce, zabývá se základy anatomie a fyziologie lidského těla. 87. S. Trojan: ZDRAVOVĚDA II pro 2. ročník UO Kosmetička 192 stran, 125 obrázků, 10 tabulek, cena 220 Kč Podrobně popisuje obličej jako celek, soustavu krevního oběhu, dýchací a trávicí soustavu, soustavu žláz s vnitřní sekrecí a soustavu močovou a pohlavní. 88. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA III pro 3. ročník UO Kosmetička 128 stran, 52 obrázků, 3 tabulky, cena 200 Kč Podrobně probírá stavbu, vlastnosti a zákonitosti fungování nervové a smyslové soustavy. Přináší základní poznatky z mikrobiologie, imunologie a patologie. Zabývá se hygienickými předpisy. kadeønictví 89. F. Janda V. Valta: ZDRAVOVĚDA pro UO Kadeřník 192 stran, 72 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 250 Kč Základní poznatky ze zdravovědy v rozsahu potřebném pro práci kadeřníků. 91. E. Peterka a kol.: MATERIÁLY pro UO Kadeřník 144 stran, 27 obrázků, 14 tabulek, cena 190 Kč Základní informace o materiálech používaných v oboru, jejich vlastnostech a použití. 92. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE I pro 1. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 164 stran, 193 obrázků, 1 tabulka, barevná příloha, cena 230 Kč Základní kadeřnické technologie stříhání, preparace vlasů, vodová ondulace a ondulace železem, vlásenkářství. 93. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE II pro 2. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 120 stran, 78 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 210 Kč Stříhání, odbarvování a barvení vlasů, chemická preparace, vodová ondulace a ondulace železem. Barvení a úprava obočí a vousů, holení s napářkou, vlasová kosmetika a vlásenkářství. 94. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE III pro 3. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 172 stran, 112 obrázků, barevná příloha, cena 240 Kč Dějiny vývoje účesů, náročná účesová tvorba, barvení a regenerace vlasů, péče o pleť, vlásenkářství, prodlužování a zahušťování vlasů atd. ekologie 95. M. Braniš: ZÁKLADY EKOLOGIE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro SŠ 204 stran, 49 obrázků, 27 tabulek, cena 220 Kč Ucelený přehled problematiky ekologie, vztahy mezi organismy a prostředím, podmínky života v přírodě, vývoj lidské civilizace, ovzduší a klima, znečišťování vod, energie, látky a odpady atd. rybáøství 96. J. Pokorný: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství 324 stran, 270 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 460 Kč Přehled o stavbách v rybářství a jejich technickém vybavení přehrady, rybníky, malé vodní nádrže, objekty k chovu ryb zakládání, výstavba, údržba, rekonstrukce, manipulační a provozní řád. 97. P. Hartman I. Přikryl E. Štědronský: HYDROBIOLOGIE 3., přepracované vydání, 364 stran, 144 obrázků, 18 tabulek, barevná příloha, cena 470 Kč Základní vlastnosti vodního prostředí, systematická hydrobiologie botanická část, hlavní zástupci sladkovodních živočichů, ekologická hydrobiologie atd. 98. K. Dubský J. Kouřil V. Šrámek: OBECNÉ RYBÁŘSTVÍ 312 stran, 77 obrázků, 13 tabulek, barevná příloha, cena 450 Kč Životní prostředí, morfologie, anatomie a fyziologie ryb, biologie ryb, biologie raků a mihulí atd. 99. Z. Svobodová a kol.: NEMOCI SLADKOVODNÍCH A AKVARIJNÍCH RYB 4., přepracované vydání, 272 stran, 117 obrázků, 7 tabulek, cena 400 Kč Učebnice poskytuje informace o charakteristice, průběhu, léčbě a prevenci jednotlivých druhů onemocnění a otrav ryb. 90. L. Tvrzníková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro předmět výtvarná výchova UO Kadeřník formát A4, 136 stran, 132 obrázků, barevná příloha, cena 270 Kč Zabývá se základní účesovou tvorbou, kresbami módních účesů a střihů. Obsahuje účesy pro jednotlivá roční období a společenské příležitosti. Závěrečná část se věnuje historii účesové tvorby.

7 ostatní literatura 100. P. Hebák: BRIDŽ PRO KAŽDÉHO 240 stran, cena 240 Kč Publikace pomůže vniknout do tajů této krásné hry a ukáže způsob myšlení u bridžového stolu P. Hebák J. Kahounová: POČET PRAVDĚPODOBNOSTI V PŘÍKLADECH 5., nezměněné vydání, 312 stran, 40 obrázků, 38 tabulek, cena 290 Kč Výklad hlavních pojmů a postupů pravděpodobnostního počtu a základů matematické statistiky P. Hebák a kol.: VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY [1] 2., rozšířené vydání, 256 stran, cena 290 Kč Prvních 11 kapitol třídílné publikace pro statistické obory, výzkumníky a všechny zájemce o používání statistických metod. Mimo jiné průzkumová analýza dat, diskriminační analýza a vícerozměrná analýza rozptylu. VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY [2] a [3] jsou rozebrány. Připravujeme nové vydání, ve kterém budou všechny tři díly sloučeny do jedné knihy A. Legendre: UHLÍKOVÉ MATERIÁLY Od černé keramiky k uhlíkovým vláknům překlad z francouzštiny, 176 stran, 79 obrázků, cena 150 Kč (dříve 300 Kč) sleva Využití uhlíku a uhlíkových sloučenin v různých oblastech. Široká škála uhlíkových materiálů a jejich základní charakteristiky. Určeno studujícím technického a přírodovědného zaměření, odborníkům z oblasti metalurgie apod J. Roček: PRŮMYSLOVÉ ARMATURY 256 stran, 181 obrázků, 12 tabulek, pevná vazba, cena 200 Kč (dříve 400 Kč) sleva Materiály, normy a certifikace armatur. Uzavírací, regulační a zpětné armatury, odvaděče kondenzátů, pojistné ventily, vodárenské armatury atd. Uvádí příklady konstrukčních provedení současných výrobců a dovozců. slevy 105. I. Novák: ZÁKLADY PÉČE O KRITICKY NEMOCNÉ DÍTĚ 80 stran, 17 tabulek, cena 50 Kč (dříve 90 Kč) Vademecum přednemocniční pediatrické intenzívní péče, které pomůže v naléhavých situacích k rychlé orientaci. objednávka OBJEDNÁVAT MŮŽETE TELEFONICKY, FAXEM NEBO EM Knihkupcům při objednávkách do 50 kusů rabat 20 %, nad 50 kusů dle dohody. Distributorům dle dohody podle počtu odebraných kusů. Školám poskytujeme slevu 10 % při odběru 10 a více kusů, knihovnám 15 % při odběru libovolného počtu kusů. Poštovné účtujeme dle platných tarifů. Doporučené ceny jsou včetně DPH 14 %. ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME 1. Buldov Maxerová: Angličtina pro zdravotní sestry kusů, cena 220 Kč 2. Karasová: Němčina pro zdravotní sestry kusů, cena 220 Kč 3. Svobodová: Angličtina v gastronomii kusů, cena 270 Kč 4. Kolektiv autorů: Angličtina pro strojírenské obory kusů, cena 230 Kč 5. Myšková a kol.: Němčina pro strojírenské obory kusů, cena 310 Kč 6. Formanová Žmudová: Němčina v gastronomii kusů, cena 230 Kč 7. Grabmüller: FIRMA Němčina I kusů, cena 150 Kč 8. Březina: FIRMA Němčina II Učebnice kusů, cena 150 Kč Audiokazeta kusů, cena 50 Kč 9. Berglová Dressel: Němčina pro SPŠ stavební kusů, cena 310 Kč 10. Friess a kol.: Materiály I (Truhlář) kusů, cena 190 Kč 11. Muzikář a kol.: Materiály II (Truhlář) kusů, cena 230 Kč 12. Holouš a kol.: Odborné kreslení (Truhlář) kusů, cena 250 Kč 13. Janák Král: Technologie I (Nábytkářství) kusů, cena 250 Kč 14. Uhlíř: Technologie II (Nábytkářství) kusů, cena 250 Kč 15. Král Uhlíř Vlasák: Technologie III (Nábytkářství) kusů, cena 270 Kč 16. Janák Král Rousek: Výrobní zařízení (Truhlář) kusů, cena 270 Kč 17. Měšťanová Tománková: Příprava a provoz stavby I kusů, cena 220 Kč 18. Tománková Měšťanová: Příprava a provoz stavby II kusů, cena 220 Kč 19. Kuklík Studnička: Dřevěné a kovové konstrukce kusů, cena 250 Kč 20. Hrdoušek a kol.: Inženýrské stavby kusů, cena 270 Kč 21. Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby kusů, cena 120 Kč 22. Trnková Adámek: Instalace vody a kanalizace I kusů, cena 210 Kč 23. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace II kusů, cena 240 Kč 24. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace III kusů, cena 210 Kč 25. Kemka a kol.: Stavba a provoz strojů kusů, cena 300 Kč 26. Bumbálek: Kontrola a měření kusů, cena 270 Kč 27. Mičkal: Technická mechanika I kusů, cena 250 Kč 28. Mičkal: Technická mechanika II kusů, cena 190 Kč 29. Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky kusů, cena 270 Kč 30. Pilárik Pabst: Automobily I kusů, cena 250 Kč 31. Pilárik Pabst: Automobily II kusů, cena 250 Kč 32. Pilárik Pabst: Automobily III kusů, cena 250 Kč 33. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika I kusů, cena 200 Kč

8 34. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika II kusů, cena 250 Kč 35. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika III kusů, cena 250 Kč 36. Srovnal a kol.: Elektrotechnická měření Měřicí přístroje kusů, cena 220 Kč 37. Krejčí: Elektrotechnika I (Automechanik) kusů, cena 270 Kč 38. Krejčí: Elektrotechnika II (Automechanik) kusů, cena 250 Kč 39. Blahovec: Elektrotechnika I kusů, cena 240 Kč 40. Blahovec: Elektrotechnika II kusů, cena 210 Kč 41. Blahovec: Elektrotechnika III kusů, cena 290 Kč 42. Bláha Kopová Šrek: Suroviny (Cukrář) kusů, cena 290 Kč 43. Bláha a kol.: Cukrářská výroba I kusů, cena 200 Kč 44. Bláha a kol.: Cukrářská výroba II kusů, cena 210 Kč 45. Bláha a kol.: Cukrářská výroba III kusů, cena 220 Kč 46. Doležal Kadlec: Stroje a zařízení (Cukrář, Pekař) kusů, cena 260 Kč 47. Stejskalová Míšek: Odborné kreslení (Cukrář) kusů, cena 220 Kč 48. Haas: Oděvní stroje a zařízení I kusů, cena 180 Kč 49. Haas: Oděvní stroje a zařízení II kusů, cena 210 Kč 50. Kocurková: Škola střihů dámské kalhoty kusů, cena 200 Kč 51. Kocurková: Škola střihů pánské kalhoty kusů, cena 200 Kč 52. Kocurková: Škola střihů dámské košile, halenky a šaty kusů, cena 240 Kč 53. Kozlovská Bohanesová: Oděvní materiály II kusů, cena 200 Kč 54. Velíková: Oděvní technologie I kusů, cena 200 Kč 55. Velíková: Oděvní technologie II kusů, cena 250 Kč 56. Velíková: Oděvní technologie III kusů, cena 280 Kč 57. Nejedlá a kol.: Klinická propedeutika kusů, cena 280 Kč 58. Krejsová: Přehled nejužívanějších lékařských pojmů kusů, cena 190 Kč 59. Kábrt: Jazyk latinský I kusů, cena 260 Kč 60. Rozsypalová Šafránková Vytejčková: Ošetřovatelství I kusů, cena 280 Kč 61. Rozsypalová a kol.: Ošetřovatelství II kusů, cena 280 Kč 62. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/1 kusů, cena 270 Kč 63. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/2 kusů, cena 200 Kč 64. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/1 kusů, cena 230 Kč 65. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/2 kusů, cena 200 Kč 66. Klener a kol.: Vnitřní lékařství I kusů, cena 150 Kč 67. Klener a kol.: Vnitřní lékařství II kusů, cena 250 Kč 68. Klener a kol.: Vnitřní lékařství III kusů, cena 240 Kč 69. Kocinová Šterbáková: Přehled nejužívanějších léčiv kusů, cena 150 Kč 70. Rozsypalová a kol.: Psychologie a pedagogika I kusů, cena 230 Kč 71. Čechová a kol.: Psychologie a pedagogika II kusů, cena 190 Kč 72. Paulínová Neumannová: Psychologie pro Tebe kusů, cena 250 Kč 73. Volf Volfová: Pediatrie I kusů, cena 180 Kč 74. Volf Volfová: Pediatrie II kusů, cena 280 Kč 75. Vyhnánek a kol.: Chirurgie I kusů, cena 240 Kč 76. Vyhnánek a kol.: Chirurgie III kusů, cena 190 Kč 77. Macků Čech: Porodnictví kusů, cena 190 Kč 78. Macků Čech: Gynekologie kusů, cena 210 Kč 79. Praško a kol.: Psychiatrie kusů, cena 220 Kč 80. Beránková Fleková Holzhauserová: První pomoc kusů, cena 250 Kč 81. Krs Hanek: Materiály I (Kosmetika) kusů, cena 220 Kč 82. Zahradník: Materiály II (Kosmetika) kusů, cena 200 Kč 83. Rozsívalová a kol.: Kosmetika I kusů, cena 210 Kč 84. Rozsívalová Knoblochová: Kosmetika II kusů, cena 220 Kč 85. Teplá a kol.: Kosmetika III kusů, cena 260 Kč 86. Trojan Sobota: Zdravověda I (Kosmetika) kusů, cena 170 Kč 87. Trojan: Zdravověda II (Kosmetika) kusů, cena 220 Kč 88. Trojan Sobota: Zdravověda III (Kosmetika) kusů, cena 200 Kč 89. Janda Valta: Zdravověda (Kadeřnictví) kusů, cena 250 Kč 90. Tvrzníková: Odborné kreslení (Kadeřnictví) kusů, cena 270 Kč 91. Peterka a kol.: Materiály (Kadeřnictví) kusů, cena 190 Kč 92. Polívka a kol.: Technologie I (Kadeřnictví) kusů, cena 230 Kč 93. Polívka a kol.: Technologie II (Kadeřnictví) kusů, cena 210 Kč 94. Polívka a kol.: Technologie III (Kadeřnictví) kusů, cena 240 Kč 95. Braniš: Základy ekologie a ochrany životního prostředí kusů, cena 220 Kč 96. Pokorný: Vodní hospodářství Stavby v rybářství kusů, cena 460 Kč 97. Hartman Přikryl Štědronský: Hydrobiologie kusů, cena 470 Kč 98. Dubský Kouřil Šrámek: Obecné rybářství kusů, cena 450 Kč 99. Svobodová a kol.: Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb kusů, cena 400 Kč 100. Hebák: Bridž pro každého kusů, cena 240 Kč 101. Hebák Kahounová: Počet pravděpodobnosti v příkladech kusů, cena 290 Kč 102. Hebák: Vícerozměrné statistické metody [1] kusů, cena 290 Kč 103. Legendre: Uhlíkové materiály kusů, cena 150 Kč 104. Roček: Průmyslové armatury kusů, cena 200 Kč 105. Novák: Základy péče o kriticky nemocné dítě kusů, cena 50 Kč Jméno/Firma Ulice Místo PSČ Tel IČ DIČ Datum Podpis Platba: bankovní převod složenka dobírka Chcete být informováni o novinkách? ano ne Srpen 2012

9 KDE NÁS NAJDETE NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

V roce 2013 jsme začali postupně většinu našich publikací převádět do formy e-knih, a to pro čtecí zařízení:

V roce 2013 jsme začali postupně většinu našich publikací převádět do formy e-knih, a to pro čtecí zařízení: Ediční plán 2014 O NÁS Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně vysoce

Více

novinky... 4 dřevařství... 8 pedagogika... 19

novinky... 4 dřevařství... 8 pedagogika... 19 Ediční plán 2015 O NÁS obsah Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně

Více

novinky... 4 dřevařství... 8 právo... 16 pedagogika... 19

novinky... 4 dřevařství... 8 právo... 16 pedagogika... 19 Ediční plán 2015 O NÁS obsah Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně

Více

novinky... 4 dřevařství... 8 právo pedagogika... 18

novinky... 4 dřevařství... 8 právo pedagogika... 18 Ediční plán 2016 O NÁS obsah Nakladatelství INFORMATORIUM vzniklo začátkem roku 1991 a je zaměřeno převážně na vydávání středoškolských odborných učebnic, naučné literatury a odborné literatury včetně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

nabídka knižních publikací 2011

nabídka knižních publikací 2011 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. M. Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz nabídka knižních

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Učební osnova. Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239

Učební osnova. Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239 Učební osnova Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239 Obor vzdělání: 29-54-H/002 Zaměření: Cukrář - výroba Školní rok: 2010/11 Forma: denní Třída: 3.B Informace k předmětu:

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN

OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT TEORETICKÉ ZÁKLADY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Maturitní témata ústní profilová zkouška školní rok 2014/2015 Technologické postupy a Nauka o vlasech 1. a) Pracoviště kadeřnice - dělení provozoven; osvětlení, vytápění, větrání a vnitřní vybavení kadeřnické

Více

Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY

Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY Předmětová komise strojní a stavební ODBORNÉ UČEBNICE A TEXTY Školní rok: 2014 2015 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Mičkal, K. Koblížek, P. učební texty Hluchý, M. Kolouch, J. I. Kletečka, J., Fořt,

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY Obor vzdělání: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá Dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005 učebním dokumentům č.j. 32 090/2004-24,

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště opravárenské Králíky Předměstí 427 K R Á L Í K Y Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Jen pro vnitřní potřebu školy ing.

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář (kód: -001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: ) Týká se povolání: Truhlář nábytkář; Truhlář Kvalifikační

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Studijní program B3651 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - I

Studijní program B3651 STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ - I - I Ročník dopor.čas.plánu 1. 2. Semestr dopor.čas.plánu 1. 2. 3. 4. hod kred Matematika 5 6 3 5 6 3 5 6 3 15 18 Konstruktivní geometrie 4 5 3 4 5 Stavební mechanika 4 6 3 4 6 3 4 5 3 12 17 Stavební hmoty

Více

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE

MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE. profesní Cukrář. (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ A POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program Vzdělávací pro profesní program pro kvalifikace oboru profesní Cukrář kvalifikace oboru (kód: 29-54-H/01) Kuchař - číšník ZE SKUPINY OBORŮ POTRAVINÁŘSTVÍ

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Učební osnova odborného předmětu

Učební osnova odborného předmětu Učební osnova odborného předmětu Název školního vzdělávacího programu: 9-51-H/01 Kadeřník Kód a název oboru vzdělání: 9-51-H/01 Kadeřník Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy. Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Délka studia Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í R o z h o d n u t í určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobní zařízení pro 1. ročník oboru Truhlář Pořadové

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/ 2 KAD Net inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji klíčové aktivity

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. R o z h o d n u t í R o z h o d n u t í určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2015/2016 Na základě ustanovení 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

1. ročník AUTOTRONIK

1. ročník AUTOTRONIK 1. ročník AUTOTRONIK PŘEDMĚT TECHNICKÁ DOKUMENTACE POVINNÁ LITERATURA LITERATURA Technické kreslení Petr Fořt; Jaroslav Kletečka PŘEDMĚT STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE DOPORUČENÁ LITERATURA LITERATURA Technologie

Více