TĚŠTE SE: Svatováclavské pouti a vinobraní na Proseku předchází pouť ve Vysočanech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚŠTE SE: Svatováclavské pouti a vinobraní na Proseku předchází pouť ve Vysočanech"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2013 ZAČÍNÁ REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI V PODĚBRADSKÉ ULICI OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: V PROSECKÉ ULICI SE OPRAVUJE KANALIZACE. PRÁCE PROBÍHAJÍ V PODZEMÍ. Příští číslo vyjde 7. října 2013 TĚŠTE SE: Svatováclavské pouti a vinobraní na Proseku předchází pouť ve Vysočanech PROSECKÝ PODZIM PODVINÍ 2013 GALERIE 9: J. P. PŘIBÍK

2 INZERCE Plynarenska-09_188x :04 Str nka 1 Změna způsobu vytápění? Pozor na pochybné nabídky plynových kotelen! Nabídka služeb zcela zdarma úspora na vytápění 50 %. Nějak takto začíná většina nabídek společností, které v poslední době nabízí služby spojené s vypracováním projektů souvisejících s přechodem na jiný zdroj vytápění zpravidla pak plynovou kotelnu. Slovíčko zdarma Vás zajisté u těchto nabídek upoutá nejvíce, ostatně, je to také jeho hlavní účel a zároveň promyšlený marketingový tah. Ale upřímně, jaké zkušenosti máte se službami zdarma Vy sami? Asi dobře znáte pravidlo nic není zadarmo a v tomto případě platí zvýšená obezřetnost dvojnásob. Skutečně nezávislé zpracování nabídky služeb vám nikdo zdarma neposkytne. A pokud ano, nebude zcela jistě objektivní. PLAŤTE ZA SPOLEHLIVOU A BEZPEČNOU DODÁVKU TEPLA A ZODPOVĚDNOST NECHTE NA NÁS Nemalá investice do případné změny způsobu vytápění znamená jednorázový výdělek společnostem, které tyto pochybné služby nabízejí. Z dlouhodobého hlediska nemáte žádné záruky návratnosti Vaší investice a kdykoliv Vás mohou překvapit další neočekávané náklady. Zřízení plynové kotelny ve vlastním domě znamená, že majitel objektu musí zajistit a zaplatit její bezpečný provoz, což může přinášen mnoho problémů. ŠETŘETE TAM, KDE TO MÁ SKUTEČNĚ SMYSL! Neslibujeme úsporu 50 % ani účinnost zdrojů vysoko nad 100 %. Z dlouholetých zkušeností víme, že jde o hodnoty zcela nereálné. Pražská teplárenská je zárukou jistoty, spolehlivosti, bezpečnosti, kvality a komfortu dodávek s veškerými výhodami plynoucími z centrálního zásobování teplem (CZT). Pokud využíváte CZT, neočekávaných nákladů spojených s poruchami či nutností rekonstrukce zařízení se obávat nemusíte. Pražská teplárenská zajišťuje veškerý servis dodávek tepla bez nutnosti Vašich investic. Navíc se nemusíte obávat například havárie plynu, jelikož s CZT do Vašeho domu vstupuje pouze bezpečné teplo. Poradenství týkající se úsporných opatření pro Váš objekt je standardně nabízeno v rámci služeb našim zákazníkům a tyto služby mohou zákazníci využít v průběhu celého roku. Zahrnují například možnost optimalizace odběrového diagramu, optimalizaci nastavení parametrů dodávky ÚT i TV či poradenství v rámci dalších úsporných opatření. Veškeré potřebné kontakty naleznete na webových stránkách Pražská teplárenská, a. s., Váš dodavatel tepla SC /02 SC /11 2 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

3 DEVÍTKA Městská část Úřad Kultura Sport Školství Volný čas Rodina Bydlení Zdravotnictví Doprava Výstavba Životní prostředí Historie Služby SLOVO STAROSTY Vítáme, že jsme z hlavního města Prahy dostali k připomínkám novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Na jejím základě navrhujeme zrušit více než 40 procent herních míst na devítce, což je za posledních dvacet let rekordní počet. Herní místa na území naší městské části se sice snažíme postupně omezovat, například je-li herna v blízkosti školy nebo nesplňuje-li požadavky předepsané pro její provozování, ale je jasné, že se bez jednotné, transparentní a konečné koncepce regulace hazardu neobejdeme. Nová loterijní vyhláška hl. města Prahy je jedním z kroků k tomuto cíli. Podobně bychom chtěli více ovlivňovat rovněž loterijní zákon, protože například internetové sázení a kurzové sázky jsou stejně nebezpečné jako automaty. Chápeme, že hazard nelze nikdy zcela zakázat, ale věříme, že ho je možné do značné míry ovlivňovat. V příštím vydání měsíčníku Devítka se budeme tématu loterií věnovat podrobně. Ing. Jan Jarolím Starosta MČ Praha 9 PŘEČTĚTE SI 4 7 Z radnice 8 Školství 9 12 Tipy, rady, oznámení 13 a 18 Život kolem nás Komunitní plánování Sociální služby Rokytka Kultura Sport 30 Inzerce Oficiální měsíčník Městské části Praha 9 vydává Devátá rozvojová, a. s., pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o., pod registračním číslem MK ČR E v nákladu výtisků. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 Sokolovská 14/324, Praha 9 Tel.: Úřední hodiny: pondělí středa hod. Vedoucí redaktorka: Mgr. Marie Kurková Redakční rada: Předseda: Mgr. Adam Vážanský Členové: Ing. Zdeněk Davídek, Ing. Marek Doležal, Mgr. Zuzana Kučerová, Mgr. Tomáš Portlík, Miloslav Hanuš, Vladimír Zedník, Bc. Linda Urbášková, Markéta Dostálová Vaše názory, podněty, náměty nebo příspěvky a fotografie rádi uvítáme na u: nebo na poštovní adrese Městské části Praha 9. Vydavatel: Strategic Consulting, s. r. o., Pod Rapidem 10, Praha 10, IČ: , DIČ: CZ Adresa redakce: Strategic Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, Praha 1 Jednatel společnosti: Jan Čížek, Marketing a inzerce: Vít Vrbický, Tel.: Korektury: Vanda Vicherková Grafická úprava: Strategic Consulting, s. r. o. Tisk: Europrint a. s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Distribuce: Zdarma do každé schránky, zajišťuje Česká pošta, a. s. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel.: nebo na u: Foto na titulní straně: Marie Kurková INZERCE Podzimní kurzy začínají v Domě dětí a mládeže na Proseku Přijďte zajímavě a tvůrčím způsobem využít volný čas v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy! Bližší informace: mobil : osobně: kancelář DDM na Proseku Poslední volná místa! Otevíráme celkem 14 kurzů v pěti oblastech: Počítačové dovednosti (Začínáme s počítačem; Využívání internetu, Elektronická komunikace; Práce s aplikacemi Word a Excel) Pohybové aktivity (Relaxačně-zdravotní cvičení pro seniory; Jóga pro seniory) Digitální fotografie (Základní techniky ve fotografii a využití počítače; Volná tvorba v digitální fotografii) Výtvarný atelier (Základní techniky v keramice; Volná tvorba v keramice; Výroba dekorativních a užitných předmětů) Osobnostní dovednosti (Chraňte se - předcházení krizovým situacím; Nenechte se ošidit - finanční gramotnost; Vzpomeňte si - trénování paměti) SC /02 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 3

4 Z RADNICE Opravuje se kanalizace v Prosecké ulici O prázdninách zahájily Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) rozsáhlou opravu a rekonstrukci kanalizace v Prosecké ulici v Praze 9. Od 4. července je proto provoz tady omezen, pochopitelně k velké nelibosti motoristů. A přestože by se mohlo zdát, že zkomplikování dopravy je to jediné, co se tady děje, probíhají práce v podzemí. Pod Proseckou ulicí jsou z kapacitních důvodů vedeny dva kanalizační sběrače - hlavní stoky pro odvod odpadních vod v této lokalitě. Jedná se o zděné stoky vejčitého profilu 1000/1750 mm (šířka/výška) v hloubkách přibližně 5 až 8 metrů. Jejich stavební stav je nevyhovující a vzhledem ke geologickým podmínkám hrozí závažné poruchy - tvorba kaveren v jejich okolí, případně i propady vozovky. Navíc enormní srážky při červnových povodních sběrače Jedná se o osvětovou environmentální akci se zaměřením na kvalitu ovzduší, nakládání s odpady a ekologicky šetrnou dopravu. Program je rozdělen na dvě části, dopolední ( hod.) a odpolední ( hod.) sekci. dále porušily. Došlo k přetlakování kanalizačního systému a v některých částech odpadní voda vymlela cihelnou konstrukci stoky. Pracovníci PVK provedli na místě monitoring sítě, který měl za cíl odhalit rozsah škod, následovaly nezbytné zajišťovací práce před vlastní opravou. Opravy budou realizovány po celé délce obou kanalizačních sběračů, která činí 1,5 km a odhadem si vyžádají částku okolo 200 milionů korun. Rekonstrukce kanalizace Dopolední část je zaměřena na školy i veřejnost. Pro školy bude Junák organizovat program s úkoly a soutěžemi zaměřený na vzdělávání i na praktické dovednosti. Odpoledne pak bude patřit široké veřejnosti a program bude určen celé rodině. Součástí budou odborné výklady zaměstnanců České inspekce životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, kteří zpřístupní měřicí stanici na náměstí OSN, společnosti AVE, jenž veřejnost seznámí nejen se svou svozovou technikou, a další. Mezi praktickými ukázkami nebude chybět sokolnictví. Městská policie Praha představí útulek pro opuštěná zvířata a předvede ukázky výcviku. Veřejnost bude také seznámena s úklidovou technikou městské části a s ekologicky šetrnou však nemá zásadní vliv na odvádění splaškových vod. Jak jsme se v srpnu dozvěděli od tiskového mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací Ondřeje Pokorného, na sběrači II byly dokončeny sanace pro zajištění havarijního provozu. Na sběrači I sanace pro zajištění havarijního provozu stoky ještě probíhají. Tyto práce se odehrávají v podzemí, a tak je na povrchu jen velmi málo vidět pohyb lidí a materiálu. Dopravní opatření tak bylo možno zmenšit na nejnutnější zásahy. Probíhají monitorovací měření stability konstrukce obou sběračů a budou pokračovat až do provedení celkové rekonstrukce stok. V nejbližších dnech bude vyhlášena soutěž na zhotovitele rekonstrukce kanalizačních stok. Vybraná firma nebo firmy připraví projektovou dokumentaci a harmonogram prací, říká tiskový mluvčí PVS Ladislav Šticha a dodává: V tuto chvíli by bylo předčasné spekulovat o přesné době trvání kompletní rekonstrukce. Podle dosavadních zjištění však nebude kratší než jeden rok. Jedná se o velmi technologicky i finančně náročnou investiční akci ve složitém geologickém podloží. mk Mikroklima 2013: Čistý vzduch je to na nás! Již posedmé se uskuteční tradiční akce zaměřená na ekologii a životní prostředí s názvem Mikroklima, pořádaná Městskou částí Praha 9, která proběhne 19. září 2013 na náměstí OSN ve Vysočanech. Letošní ročník s mottem Čistý vzduch je to na nás je zasazen do kontextu Evropského týdne mobility a jeho hlavním tématem je ochrana ovzduší. dopravou (např. elektromobily, elektrokola, elektroskútry). K dalším praktickým ukázkám se připojí stromolezci, kteří předvedou odborné ošetření stromů. Občanské sdružení Knoflík nabídne dětem výtvarnou dílnu, v níž se pracuje s recyklovatelnými materiály. Součástí budou i diskuze s odborníky o šetrné dopravě, síti cyklostezek v hlavním městě a nakládání s odpady. Lidé také mohou nosit pro zvířecí útulek krmivo a pamlsky pro psy a kočky piškoty, tvrdé pečivo, jablka a mrkev. Farmářské trhy na Proseku I na podzim se konají Farmářské trhy u Polikliniky Prosek, které pořádá Městská část Praha 9. Konají se od pondělí do čtvrtka od 7 do 15 hodin. Prodejci nabízejí ovoce, zeleninu, pečivo, mléko a mléčné produkty, masné a uzenářské výrobky. Ilustrační foto RADNICE PRAHY 9: JSME TU PRO VÁS ÚSTŘEDNÍ PROVOLBA: Tel.: INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: Tel.: INTERNET: ELEKTRONICKÁ PODATELNA: Kontakty na redakci, inzerci i distribuci najdete na třetí straně v tiráži 4 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

5 Začíná rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské Dlouho plánovaná rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské ulici začíná začátkem září. Trvat by měla 73 dní. Cestujícím v městské hromadné dopravě přinese větší komfort cestování a travnatý tramvajový pás nejen omladí ulici, ale také sníží hlučnost a prašnost v těchto místech. Kompletní rekonstrukce se týká tramvajové trati od Harfy směrem k Hloubětínu do zastávky MHD Hloubětínská. Změna technologie při pokládání kolejí, kdy koleje nejsou zasazeny v panelech, ale samostatně neseny, dovoluje, aby tramvajová trať byla zatravněna, což v těchto místech zároveň sníží hlučnost dopravy a povede k celkovému zlepšení situace z hlediska bezpečnostního, Zástupci MČ Praha 9, 18, 19, Čakovice a Vinoř požadují, aby do nové vyhlášky Pražské územní a stavební standardy bylo zahrnuto: Pro novou výstavbu bytových komplexů a rodinných domů musí developer či stavebník ve spolupráci s městskou částí zajistit odpovídající počet míst v mateřské a základní škole unelový komplex Blanka je T realizován v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu a v současné době magistrát jedná o řešení dopravy s městskými částmi, jichž se jeho výstavba bezprostředně dotýká. Ale už se zapomíná na to, že motoristé směřující touto cestou z Prahy na východ budou muset projet Prahou 8 a 9. Proto jsme se domluvili obslužného i estetického. Zatravněn bude úsek zhruba po zastávku Podkovářská, tedy v obydlené části, říká radní pro dopravu a životní prostředí Tomáš Holeček. V dalším úseku bude po celé délce tramvajové trati připraven zavlažovací systém a postupně, jak bude tato oblast obydlována, může být trať zatravňována. Bude však na developerech, aby se na zatravnění těchto se zástupci osmičky na společném postupu a iniciovali jsme jednání na Magistrátu hl. m. Prahy, abychom našli přijatelné řešení dopravy i v našich městských částech, říká místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. Problém totiž spočívá v tom, že tunelový komplex Blanka měl navazovat na tunelový komplex Blanka II a dále na Vysočanskou radiálu. úseků finančně podíleli. Travnatý povrch trati bude zajišťovat Městská část Praha 9. Rekonstrukce se spolu s tramvajovými kolejemi dočkají i tramvajové zastávky. Například dnešní Podkovářská nesplňuje předepsané bezpečnostní parametry (ochranný ostrůvek). U obytného komplexu Nová Harfa pak v obou směrech vznikne zbrusu nová tramvajová zastávka. Pojmenovaná bude podle přilehlé ulice Kabešova. V nové zastávce Kabešova už budou stavět i autobusy nahrazující v době rekonstrukce tramvajovou dopravu v Poděbradské ulici. Náklady na rekonstrukci tramvajové tratě v Poděbradské přesáhnou částku 82 milionů korun. Pražské územní a stavební standardy pod drobnohledem městských částí severní plošiny a odpovídající počet metrů čtverečních komerčních ploch. Byly posíleny pravomoci městských částí tak, aby mohly účinně zasahovat do celého procesu sestavování územního plánu. Tedy dříve než v okamžiku vyjadřování se k jeho návrhu. Bez souhlasu zastupitelstva městské části by nebylo možné provést změnu územního plánu a vyjádření zastupitelstva městské části by bylo závazné pro Radu i Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Pokud by došlo ke sporu k územnímu plánu mezi městskými částmi (spory na hranicích územních obvodů městských částí), řešilo by je ZHMP. Změna 46 zákona o hlavním městě Praze, která by stanovovala, že hl. m. Praha projedná Z těchto plánů je však realizovaná jen část Vysočanské radiály na samém okraji Prahy. Od jara tedy hrozí, že zvýšený nápor dopravy pocítí na devítce Bababenka, Sokolovská, Poděbradská, Hrdlořezy i Prosek. Východisek se nabízí několik, i když v tomto případě platí Murphyho zákon, že každé řešení vyvolává další problémy. Peníze jdou z fondů Evropské unie, což je také důvod, proč v době realizace tohoto projektu není možné v něm provádět další změny, dodává místostarosta Prahy 9 a zároveň člen dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy Marek Doležal. Připomeňme jen, že realizaci projektu v Poděbradské se do cesty stavělo mnoho překážek snižování investic Dopravního podniku Praha, téměř roční čekání na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k odvolávání dodavatelů rekonstrukce, kteří se účastnili soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Důležité však je, že rekonstrukce tramvajové trati začíná. mk návrhy svých právních předpisů s městskými částmi vždy před jejich přijetím. Městské části by se k nim vyjadřovaly ve lhůtě 30 dní. Podrobnosti k projednání návrhů právních předpisů hl. m. Prahy by stanovoval statut. O všech návrzích, na nichž se zástupci městských částí z tzv. severní plošiny shodli, budou jednat s Magistrátem hl. m. Prahy. mk Otevření tunelu Blanka negativně ovlivní dopravu na devítce Tunelový komplex Blanka má být otevřen na jaře příštího roku. Je jasné, že dopravu v hlavním městě výrazně ovlivní. Měl by omezit počet motorových vozidel v centru města, ale už se nemluví o tom, že auta směřující z Prahy východním směrem zahltí komunikace v Praze 8 a Praze 9. Z RADNICE V Praze vzniká nový územní plán hlavního města, takzvaný Metropolitní plán. Jeho koncepce se odlišuje od stávající praxe, jelikož dává větší pravomoci jednotlivým městským částem. A protože žádný územní plán se neobejde bez obecných technických požadavků (OTP), chceme, aby i ty nové, které se podle nové vyhlášky nazývají Pražské územní a stavební standardy, byly řešeny již v okamžiku zpracování návrhů Metropolitního plánu. Proto jsme také k této problematice iniciovali diskuzní setkání starostů z tzv. severní plošiny, říká místostarosta pro územní rozvoj a výstavbu Prahy 9 Marek Doležal. K možným variantám patří vybudování tunelového komplexu Blanka II a dostavění Vysočanské radiály, ale to je běh na dlouhou trať, naznačuje radní Prahy 9 pro dopravu Tomáš Holeček. Diskutuje se rovněž o mimoúrovňovém křížení ulic Průmyslová-Kolbenova a Průmyslová-Poděbradská. To by však zrychlilo dopravu pouze v těchto místech a přivedlo sem další vozidla. Zatím nejlepším se jeví vybudování mimoúrovňového křížení na Harfě. Uvidíme, na jakém řešení se nakonec s magistrátem dohodneme. mk DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 5

6 Z RADNICE Magistrát zamítl žádost o vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Václava Po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 9 v květnu letošního roku požádala vysočanská radnice o vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Václava na Proseku, který je jednou ze tří nejvýznamnějších bazilik v Praze. Magistrát však tuto žádost zamítl. Kostel sv. Václava pochází z druhé poloviny 12. století, ale pravděpodobně zde již předtím stála starší stavba. Podle pověsti měl být založen již roku 970. Památková hodnota objektu spočívá v autentickém zachování stavby ze všech vývojových etap, v dochované intaktní podobě památky, v její architektonické a historické hodnotě, včetně vybavení (fragmenty nástěnných maleb z období kolem roku 1200). Navrhovali jsme, aby byla vymezena plocha ochranného pásma ze severní strany komunikací na pozemku p.č. 1356/1, ze západu a jihu dvoupodlažní řadovou zástavbou. Pietní pouť z Proseka Pietní pouť Prahou po svatojakubské cestě vykonali přátelé poutníci v pátek 2. srpna Poutníci chtěli uctít památku obětí vlakového neštěstí u města Santiago dne 24. července Proto vyhlásili pietní pouť Prahou po svatojakubské poutní cestě, která zatím víc existuje na papíře než v realitě. Pouť začala na Proseku u kostela sv. Václava. Dík patří otci Prokopovi, který jim zpřístupnil kostel, poskytl slova duchovního posílení a požehnání na cestu. Cesta vedla do Vysočan, podél Rokytky k Libeňskému zámečku a dále směrem ke Stromovce. Poutníci navštívili také kostel sv. Jakuba Většího, jednu z pěti bazilik minor v Praze, a přes Vyšehrad ti nejvytrvalejší zamířili k branám zámeckého areálu na Zbraslavi, v němž se nachází další kostel sv. Jakuba. Třicet kilometrů v nohách. Cesta nás vedla a dovedla k dnešnímu cíli. Víme a cítíme, že jsme nešli sami. Děkuji, děkujeme za ni. Těším se, přátelé, na další cestě, uzavřel pietní putování Prahou poutník Petr Hirch. Ulice U Elektry konečně sjízdná akonec se nám podařilo Ndomluvit se s developerem, který zde staví, a ten koncem prázdnin na své náklady komunikaci U Elektry včetně opravy odtoku dešťových vod pod silnicí Zmizela další problematická ubytovna V ulici Odlehlá v oblasti Pod Balkánem ve Vysočanech se začala 19. srpna bourat v pořadí již třetí problematická ubytovna v Praze 9. Její majitel neměl řádnou nájemní smlouvu na pozemek, na němž budova stála, navíc u konce byla i životnost stavby. A protože ani v tomto případě vlastník nereagoval na soudní nařízení odstranění stavby, organizovala bourání objektu MČ Praha 9, která bude náklady s tím spojené na vlastníkovi požadovat, konstatuje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. Konečně, kvitovali s ulehčením obyvatelé tohoto koutu Vysočan, když se rypadlo bagru zarylo do stěny vybydlené stavby. Chvíli předtím stačili ještě strážníci Městské policie Praha vyvést z objektu pět bezdomovců. Všichni si teď slibují, že by se v okolí mohla alespoň o něco snížit poměrně vysoká pouliční kriminalita. Ostatně o tom, že to není jen plané strašení, vypovídala budova sama i její blízké okolí. Během dvou týdnů z oken ubytovny zmizely kovové mříže, z jejího vnitřku všechno, Ve východní části by byla přičleněna k ochrannému pásmu novodobá obytná zástavba. Součástí areálu kulturní památky je objekt fary, čp. 5, hospodářská budova, brány, hřbitov s ohradní zdí a zvonice, vysvětluje místostarosta pro kulturu Prahy 9 Adam Vážanský. V zamítavém stanovisku odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy argumentuje kromě jiného tím, že ochranné pásmo nebylo v Praze vyhlášeno u žádného z historicky hodnotných a architektonicky cenných kostelů, které byly prohlášeny kulturními památkami. Proto posoudil navrhované vymezení ochranného pásma jako krok z hlediska památkové péče nesystémový a nepřiměřený významu stavebního souboru. Návrh na vytvoření památkové zóny jsme podali rovněž na Ministerstvo kultury ČR. Jeho stanovisko zatím nemáme, dodává Adam Vážanský a uzavírá: I když si uvědomujeme, že všechny zásahy a investice v tomto území je třeba citlivě zvažovat, jako samospráva nemáme příliš pravomocí a naše snaha zamezit větší výstavbě zatím přichází nazmar. mk Tankodrom připomínala poslední léta ulice U Elektry. Po dlouhých peripetiích se ukázalo, že majitelem komunikace je hl. m. Praha, ale její údržba nepatřila k prioritám Technické správy komunikací Praha. Nejnutnější opravy tedy zajišťovala na své náklady MČ Praha 9. zrekonstruoval, konstatuje radní pro dopravu Prahy 9 Tomáš Holeček a dodává: Po velkých deštích by se tu tedy již neměla vytvářet vodní laguna. mk co se dá zpeněžit ve sběrně kovů, a výkopy kolem ubytovny ukazovaly, že zloděje nenechaly v klidu ani kabely ležící hluboko v zemi. Podařilo se nám vyhrát další dlouhou právní bitvu, hodnotil situaci na místě bourání místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. V této oblasti zůstávají ještě dvě problematické ubytovny, dodává Adam Vážanský. Jedna stojí na pozemku hl. m. Prahy, o osudu druhé, ležící na pozemku MČ Praha 9, zatím rozhodují soudy. Obvodní soud pro Prahu 9 sice určil, že její vlastník má ubytovnu odstranit, ten se však proti tomu odvolal. Věřím, že se co nejdříve dočkáme definitivního řešení. Text a foto: mk 6 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

7 Z RADNICE Zemřel potomek slavné průmyslnické rodiny Jindřich Kolben V neděli 21. července 2013 zemřel Ing. Jindřich Kolben, vnuk slavného Emila Kolbena, zakladatele proslulých elektrotechnických závodů. Bylo mu 87 let. Informovala o tom jeho rodina, která žije v německém Mnichově. Ing. Jindřich Kolben Narodil se v roce 1926 v Praze. Jeho otec Hanuš, jediný syn činorodého inženýra a podnikatele Emila Kolbena ( ), pomáhal otci s vedením Pražské továrny na káble v Hostivaři. Za první republiky prožíval Jindřich spokojené dětství v přední pražské rodině. V roce 1943 byl na základě nacistických rasových zákonů poslán do Terezína a pak do Osvětimi. Po válce dokončil středoškolská studia a pokračoval na ČVUT. Pracoval jako konstruktér leteckých motorů ve Waltrovce a poté ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech. V roce 1968 emigroval přes Rakousko do Německa, kde pracoval jako technický inženýr v mnichovské společnosti MTU vyrábějící letecké turbíny. Se svou ženou Andrée trvale žil v Mnichově, měl dvě děti a šest vnoučat. Ze vzpomínek na Jindřicha Kolbena Velkou lítost nad smrtí Jindřicha Kolbena pociťoval i starosta Městské části Praha 9 Jan Jarolím: Stále jsem doufal, že se dočká odhalení pomníku Emilu Kolbenovi, který připravuje naše městská část. Jeho vítězný model, který vzešel ze soutěže, pokládal Jindřich Kolben za moderní a oslovil ho. A právě fakt, že se Jindřich Kolben nebránil ničemu novému, že měl tak mladého ducha, jsem na něm velmi obdivoval. Vzpomínám na něho jako na noblesního, usměvavého člověka se zdvořilým chováním, který nic neubral z významu jména svého děda Emila Kolbena. Poprvé jsem se s ním setkal v Mnichově, kam jsme se za ním vypravili s kolegy z vysočanské radnice. Přijeli jsme ke skromnému domku. Jak se ukázalo, hybným motorem domácnosti byla paní Kolbenová, velmi přátelská žena. Jindřich Kolben nás provedl a ukázal nám svou dílnu, dílnu velmi schopného konstruktéra a nadšeného kutila. Přitom si roztomile stěžoval: Manželka mi v tom trošku brání a pořád mi tu trošku uklízí Velký dojem ve mně zanechalo shledání s Jindřichem Kolbenem v Židovském muzeu v Praze, kde vzpomínal na své nejbližší. Druhou světovou válku nepřežilo šestadvacet jeho příbuzných, včetně otce a dědečka. Děda viděl naposledy živého 6. června 1943 v den transportu do Terezína. S otcem se pak dostal jako sedmnáctiletý do druhého transportu směřujícího 18. prosince 1943 do Osvětimy. Tatínka jsem tam naposledy viděl začátkem července 1944 při selekci. Mezi dvěma ohništi vedl nad zemí spojovací komín. Kdo měl být posouzen jako práceschopný, musel ho přeskočit. Můj otec to nezvládl a skončil v plynové komoře. Já byl poslán do pracovního tábora u Čenstochové, vzpomínal Jindřich Kolben. Odtud se mu pak začátkem roku 1945 podařilo utéci a nakonec se dostal do Popradu ke Svobodově armádě. V roce 2002 dostal Jindřich Kolben čestné občanství Prahy 9. Pamatuji se, s jakým nadšením se k němu hlásili bývalí kolegové z Waltrovky nebo Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Letňanech, kde pracoval před svou emigrací, uzavírá Jan Jarolím. INZERCE Sjednotit půjčky se vyplatí! Era sjednocená půjčka Máte více půjček a příliš vysoké splátky? Potřebujete si půjčit a přestáváte se ve svých financích orientovat? Era sjednocenou půjčkou sloučíte několik půjček do jedné. Snižte si splátky již nyní. Ušetříte na splátkách i poplatcích. Sloučíme Vám i nezajištěné úvěry, kreditní a splátkové karty, kontokorenty. Předčasné splacení stávajících půjček zajistíme za vás. Navíc nyní od nás získáte dárkovou poukázku do dm drogerie v hodnotě 200 Kč. Era finanční centrum Praha 8 - Ládví, Střelničná tel.: Era finanční centrum Praha 9, Krátkého 211/2 tel.: ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB SC /01 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 7

8 ŠKOLSTVÍ Školy a školky jako ze škatulky Prázdninové měsíce využívá naše městská část již tradičně k nutným opravám a investicím do budov základních a mateřských škol. V letošním roce se nashromáždil vysoký počet nezbytných oprav zejména v budovách mateřských škol. Například MŠ Kovářská se od září pochlubí novým plotem, v MŠ Novoborská probíhala velká oprava kanalizace, v MŠ Šluknovská došlo k úpravě prostoru prádelny, v MŠ Veltruská vzniklo překrásné mlhoviště. Téměř ve všech školkách se malovalo, uvedla radní pro školství Zuzana Kučerová. V základních školách přivítají žáky v září nové koupelny a toalety, např. v ZŠ a MŠ Na Balabence a v ZŠ Litvínovská 500. V Základní škole Špitálská proběhla velká oprava kanalizačních a vodovodních stoupaček. V Základní škole Litvínovská 600 vznikla přepažením učeben nová učebna. Také základní školy využily letních měsíců k malování učeben a chodeb. Nové sociální zázemí v ZŠ Na Balabence Mlhoviště MŠ Veltruská V MŠ Kovářská děti v září přivítá nový plot Nové koupelny v ZŠ Litvínovská 500 Po prázdninách zase do školy Mnohým rodičům spadne kámen ze srdce, že jejich ratolesti opět začnou chodit do školy a budou pod dohledem učitelů a vychovatelů, kteří zajistí bezproblémový denní program. Co ale cesta do školských zařízení? trážníci z Obvodního ředi- Městské policie Pra- Stelství ha 9 budou dohlížet na přechody pro chodce ráno při příchodu do školy i odpoledne při cestě dětí ze školy, a to v několika lokalitách, konkrétně na devítce to bude Vysočanská Litoměřická, Prosecká u MHD Nový Prosek, Sokolovská Balabenka, říká ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9 Vlastimil Olič. Vzhledem k tomu, že během prázdnin řidiči odvykli na velkému množství dětí pohybujících se ve vozovkách cestou do školy a ze školy, tyto dohledy budou probíhat ve větší míře, než je běžné během zbytku školního roku. Děti samozřejmě také odvykly ukázněnému přecházení vozovek přes přechody pro chodce, proto jim, rodiče, připomeňte, jak je to s pokyny strážníka, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním a nebezpečným situacím, dodává Vlastimil Olič. Samozřejmě se strážníci neomezí pouze na dohlížení na přechodech pro chodce. Ve,velké Praze 9 je čtrnáct škol, z toho v deváté městské části pět, u kterých strážníci hlídají bezpečnost dětí při odchodu ze školy (tzv. školní policie). Tento dohled je zaměřený na negativní jevy, se kterými se Připravujeme pro vás: Jak úspěšně zvládnout první týdny a měsíce v první třídě O své bohaté zkušenosti z oblasti pedagogiky a psychologie se s vámi v říjnovém vydání Devítky podělí PhDr. Ivana Halíková, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Praze 9. každý žák může setkat šikana nebo například oslovení neznámým člověkem, osvětluje ředitel Olič. Časy jednotlivých dohledů u školských zařízení jsou určené po dohodě s vedením jednotlivých škol, nejčastěji v době kolem poledne, kdy odcházejí domů ti nejmenší. Děti by měly vědět, že pokud je bude cokoli trápit, mohou se strážníkovi svěřit a ten bude konat dále podle svých pravomocí a možností. Každý strážník díky dobré místní znalosti Prahy 9 bude také dohlížet v rámci běžné hlídkové služby na dětská hřiště a pískoviště, aby si děti po dni ve škole mohly bezpečně odpočinout a odreagovat se v místech k tomu určených. Na hřištích a pískovištích se strážníci zaměřují především na zákaz vstupu psů, zákaz kouření, zákaz požívání alkoholických nápojů, a to podle obecně závazné vyhlášky nejen přímo na hřišti, ale také sto metrů od něj. Jako každý rok i letos na podzim proběhne celopražská akce Jehla, při které strážníci důkladně prohlédnou pískoviště, aby děti i rodiče věděli, že je zrovna to jejich oblíbené bezpečné. Samozřejmě že i tyto kontroly probíhají v rámci každodenní běžné hlídkové služby. Městská policie Praha 8 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

9 Harmonogram blokového čištění v Praze 9 na podzim Blok č. 1 Čt Hrdlořezská, Pokorného, Jahodnická, Za Mosty, Aloisovská: úsek Cedrová- Celniční, Cedrová, Celniční, Jednostranná, Třešňová: úsek Za Horou Aloisovská, Švestková, Za Horou Blok č. 2 Pá Chrastavská, Hejnická, Trojmezní, Nad Kundratkou: úsek Hejnická Na Pokraji, Na Vyhlídce: úsek od ul. Na Pokraji, Na Pokraji Blok č. 3 Č Za Statkem, Teplická + parkoviště, Litvínovská: úsek Teplická Veltruská, K Lipám: úsek Litvínovská-Litoměřická, Rumburská, Bílinská, Bohušovická + 2x parkoviště, Litoměřická: úsek Teplická-Na Pokraji Blok č. 4 St Veltruská, Litvínovská: úsek Veltruská-slepý konec, Vysočanská + 3x parkoviště: úsek Teplická- Litoměřická, Litoměřická: úsek Na Pokraji- Veltruská Blok č. 5 Út Lovosická: úsek Vysočanská-Novoborská, Jablonecká, Šluknovská, Jiřetínská Blok č. 6 Po Kytlická, Jetřichovická + parkoviště, Lovosická: úsek Novoborská-Prosecká + parkoviště, Prosecká-parkoviště Blok č. 7 Pá Měšická, Jiřická, Mratínská, Poleradská, Zárybská, Rudečská, Hlavenecká, Brázdimská, Borecká, Miškovická, Svémyslická, Přezletická, Ctěnická, Martinovská, Měšická-parkoviště Blok č. 8 St Pod Náspem, nám. Na Balabence: úsek Sokolovská-Kovanecká, Kovanecká: úsek nám. Na Balabence-Kovářská, Podvinný Mlýn: úsek Sokolovská-NN 5072, NN 2893-spojka Podvinný Mlýn, Matějkova, Čihákova, U Školičky, K Moravině: úsek Čihákova-U Školičky, spojka Čihákova-U Školičky, Kovářská: úsek Kovanecká-Sokolovská Blok č. 9 Pá Pod Pekárnami, Špitálská, Zákostelní, Pod Strojírnami, U Vysočanského pivovaru, Prouzova, Novoškolská, Nemocniční, Poštovská Blok č. 10 Pá Novovysočanská: úsek Vysočanské nám.-slepý konec, Vysočanské náměstí: úsek Novovysočanská-Spojovací, Skloněná: úsek Novovysočanská-Spojovací, U Nové školy: úsek Novovysočanská- konec plotu, Odlehlá, Prokopka, K Trati, Pod Balkánem + 2 parkoviště, U Kloubových domů, K Fišpance Blok č. 11 Po U Harfy, Na Harfě, Pod Harfou, Klečákova, Čerpadlová, Podkovářská, Na Výběžku, V Předním Hloubětíně, U Elektry: úsek Poděbradská-NN 3871, Nademlejnská, Kolmá Blok č. 12 Út Novoborská, Varnsdorfská, Harrachovská, Cvikovská, Mimoňská, Žandovská, Českolipská Blok č. 13 Čt Litoměřická: úsek Veltruská-Vysočanská, Nad Šestikopy: úsek Kopečná-slepý úsek, Kopečná, Cihlářská, Pískovcová + parkoviště, Nad Krocínkou: úsek Prosecká-Pískovcová Blok č. 14 Út Drahobejlova, Na Rozcestí, Lihovarská, Kurta Konráda, U Skládky, U Svobodárny, Kovářská: úsek Ocelářská-Sokolovská, K Moravině, Ocelářská: úsek Lihovarská-K Moravině Blok č. 15 Čt Na Krocínce, Na Vysočanských vinicích, Letňanská: úsek Obvodová-Na Vysočanských vinicích, Obvodová, Pod Krocínkou, Nad Vysočany, Ke Klíčovu: úsek Ke Klíčovu-Pod Krocínkou, U Vysočanského cukrovaru Blok č. 16 St Stoupající, Klíčovská, Satalická, U Voborníků, Okřínecká, Kojetická, Letňanská Blok č. 17 Po Habartická, Dvoudílná, K Šafránce, K Lipám: úsek Na Pokraji-Litoměřická, Děčínská + parkoviště na konci Děčínské, Střížkovská: úsek Litvínovská- Děčínská vč. slepého úseku Blok č. 18 Čt Na Břehu: úsek Sokolovská-Rubeška slepý úsek, Rubeška, Podnádražní, Bassova, Mlékárenská, Staromlýnská, Pešlova, Zbuzkova: úsek Krátkého- Bratří Dohalských, Bratří Dohalských, Krátkého, Paříkova, NN 4679: spojka Jandova-Pešlova Neznáte ho? Neznámý pachatel 15. června 2013 v době od 5.05 do hod. v Praze 9 v ulici ul. Kovářská 14 sexuálně obtěžoval ženu, která se snažila dostat do domu. Napadená se bránila a bila pachatele do hlavy. Ten svého jednání nakonec zanechal a odešel směrem k ulici Sokolovská. Popis pachatele: muž, běloch, silnější postavy s bříškem, cca 175 cm, tmavé vlasy, na temeni pleš, oválný obličej, tmavý hustý knír, INZERCE věk zhruba let, tmavé kalhoty, modrá košile s pruhy (světlemodré-tmavě-modré). Pachatele, který se dopustil přečinu výtržnictví a omezování osobní svobody, zachytil městský kamerový systém. Jestliže ho poznáváte, volejte 3. OOK SKPV OŘ Praha III, por. Durdová Miroslava, tel.: , nebo na linku 158. Nové dětské centrum OSLAV U NÁS NAROZENINY!... víme co děti baví... I Vy nám můžete věřit Peníze do 48 hodin Průhledné splácení Férové podmínky Peníze až k vám domů Možnost požádat o půjčku i o víkendu: telefonicky, osobně u obchodního zástupce nebo online Zavolejte nám a dozvíte se více Bytová jádra / Modernizace bytů 11 let na trhu více než 1750 rekonstrukcí studio na ploše 250 m 2 Bydlete ZDARMA Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat v bytě 2+1. Více informací na TIPY, RADY, OZNÁMENÍ najdete nás v 1. patře galerie butovice Providentu důvěřuje téměř milion zákazníků v České republice Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Kuchyňské linky, vestavěné skříně, dveře, podlahy grafické návrhy, cenová kalkulace, zaměření, poradenství zdarma, cena včetně montáže a dopravy, široká škála povrchových materiálů. Naši práci Vám rádi ukážeme. PANELREKO s.r.o. Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: otevřeno každý den od 9 do 21 hodin za každého počasí facebook.com/hafikov SC /07 SC /33 SC /03 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA x63_tucnak.indd :44

10 ké TIPY, RADY, OZNÁMENÍ TIPY, RADY, OZNÁMENÍ TIPY, RADY, OZNÁMENÍ TIPY, RADY, OZNÁMENÍ Mobilní obchodní kancelář Pražské Kontejnery plynárenské občans Kon Kontejnery Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Distribuční občanského místa sdružení Devítky Mobilní obchodní kancelář Pražské Diakonie plynárenské Broumov Kon Dia Diakonie Broumov Dia Pražská plynárenská, a. s., Pražská ve plynárenská, ném na parkovišti a. s., ve za Úřadem ném MČ na parkovišti za Úřadem MČ MČ Clinicum, a. s. Nemocnice Vysočany, spolupráci Sokolovská s dceřinou 810 společností Pražská spolupráci plynárenská, spraha dceřinou 9, Sokolovská a. společností s., ve 324/14. ném Praha na 9, parkovišti Sokolovská Stanoviště: za 324/14. Úřadem MČ Stano Stanoviště: Česká spořitelna Prosek Pískovcová Verneřická 408 Prosecká spolupráci Pražská plynárenská, s dceřinou a. společností s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření zejména následující služby: Praha Mobilní 9, kancelář Měření dodávek plynu, a. Měření s., dodávek plynu, a. s., Sokolovská Jablonecká poskytuje 324/14. (v bývalém obchod Stano Jablo Jablonecká Divadlo Gong (v bývalém obchodním Sokolovská 969 Měření dodávek plynu, a. s., Jablo Domov seniorů Novovysočanská a5005 Úřadem MČ Praha 9 nabízí a Úřadem dodávek odběratelům darovat: zemního plynu aběratelům tzv. Úřadem Praha mo-9 nabízí MČ zemního jména Praha odběratelům následující plynu 9 nabízí tzv. zemního od- mo- služby: Mobilní jména zahájení, následující kancelář převod Poliklinika poskytuje a služby: ukončení Prosek ze- centr Polik MČ plynu, Mobilní Praha a. s., kancelář 9 a nabízí Úřadem od- poskytuje MČ Mobilní ze- kancelář centru poskytuje u Prosecké ze- ul.) centr e- centru Knihovna u Prosecké Prosek ul.) Jaké Mimoňská věci 645 je možné Poliklinika Mateřská Prosek škola Letní Kovářská a 27 zimní bilní oblečení obchodní dámské, kancelář, jejímž běratelům bilní plynu obchodní službu zemního zahájení, kancelář, tzv. mobilní plynu převod jejímž tzv. obchodní amo- bilní prostřednictvím i po- obchodní běru kancelář, si zemního stávající jejímž plynu i po- zahájení, běru ukončení jména zahájení, od- odběru následující převod zemního Verneřická a plynu ukončení služby: (u pošty) od- Polik Verne kancelář, jejímž prostřednictvím d- Verneřická Městská policie (u pošty) pánské, Veltruská 576 dětsképrostřednictvím si stávající změny zemního převod smluvního Vysočanská plynu a ukončení vztahu odběru Verne Nádraží Libeň Českomoravská 316 si stávající i potenciální zákazníci (prostřední zastáv Vyso Vysočanská prostřednictvím si stávající i potenciálnrenské záležitosti mohou zákazníci související placení, vyřídit Pražské zasílací s záležitosti, odběrem plyná- adresy, jména změny placení, smluvního zasílací Poliklinika adresy, vztahu Vysočany jména (způsobu autob Polik (způsobu zemního placení, plynu zasílací adresy, Paneria (prostřední zastávka Lůžkoviny, Sokolovská 608prostěradla, tenciální zákazníci ručníky, Pražské tenciální plynárenské mohou vyřídit záležitosti, Pražské zákazníci plynárenské změny smluvního Pražské mohou plyná- vyřídit vztahu (způsobu změny Vyso jména smluvního atd.) autobusu) vztahu (způsobu autob obu autobusu) Poliklinika Prosek utěrky, Lovosická záclony 440 renské zemního mohou plynu vyřídit bez návštěvy záležitosti, kontaktních míst v Praze 2 a 4. výměna, kontrola a zaplombování převzetí reklamace Poliklinika Radnice Vysočany Látky Sokolovská minimálně 324/14 související 1 m² s odběrem zemního související satd.) odběrem zemního placení, atd.) zasílací Novovysočanská adresy, jména U Nové Polik Novo ško Second hand Market SAHU s. r. o. Sokolovská 318 Novovysočanská U Nové školy Domácí potřeby: plynu nádobí bez bílé návštěvy i černé, související s odběrem zemního atd.) Novo SOŠ stavební a zahradnická Učňovská 1 kontaktních plynu bez návštěvy převzetí kontaktních reklamace převzetí plynoměru reklamace Podkovářská Jana Přibíka Podk Podkovářská Jana Přibíka skleničky nepoškozené míst v Praze 2 a 4. plynu míst vbez Praze návštěvy výměna, 2 a 4. kontaktních kontrola a zaplombování převzetí výměna, reklamace kontrola Náměstí a zaplombování OSN Prouzova Podk Nám (u pa Termíny přistavení: informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami kontrola Náměstí azemního zaplombování Na Balabence plynu (u Nám ZŠ) ání Náměstí OSN Prouzova (u parku) Peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky plynoměru Nám míst v Praze plynoměru 2 a 4. výměna, plynoměru Náměstí Na Balabence (u ZŠ) ké Kontejnery občanského sdružení Termíny přistavení: Termíny přistavení: informace 14:30 17:00 k otázkám, hod. souvisejícím informace tiskopisy ka otázkám, Klíčovská informační souvisejícím (náměstíčko) brožury Klíčo jícím Klíčovská (náměstíčko) Obuv nepoškozená Termíny přistavení: 8:00 11:00 hod od 8.00 do hod od 8.00 s dodávkami hod. zemního plynu informace s dodávkami k otázkám, zemního souvisejícím plynu Klíčo MČ Diakonie Broumov :30 13:30 hod od do hod od tiskopisy do do a informační hod. hod. brožury stiskopisy dodávkami a informační zemního plynu brožury Stanoviště: Pískovcová Prosecká od do hod. tiskopisy a informační Pronájem brožury gar P od 8.00 do hod Mobilní 12 od kancelář 8.00 Služeb do je mobilní umístěna Služeb mobilní kanceláře mohou Pronájem garáží na Proseku hod. kanceláře mohou Služeb mobilní kanceláře mohou 5. Mobilní 6. v dodávkovém 12 od kancelář 8.00 do automobilu je umístěna hod. VW Transporter, označeném využít i občané logem Pražské přilehlých obcí a částí Prahy. využít i občané přilehlých obcí ou Jablonecká (v bývalém obchodním Mobilní kancelář je umístěna Služeb využít i mobilní občané kanceláře přilehlých Potřebujete mohou obcí parkovat na Po e- í centru Potřebujete u Prosecké parkovat ul.) na Jaké věci je možné darovat: Mobilní kancelář je umístěna využít i občané přilehlých obcí Po v dodávkovém automobilu vvw dodávkovém plynárenské, a částí a. automobilu s., zaparkovaném Prahy. VW na a částí Prahy. Proseku a nemáte kde? Pro Poliklinika Proseku Prosek a nemáte kde? Letní a zimní oblečení dámské, v dodávkovém automobilu VW a částí Prahy. Pro Transporter, označeném logem Transporter, parkovišti za Bližší označeném Úřadem informace MČ, logem Sokolovská 324/14. označeném logem Bližší a 267 informace , na tel.: Sa na tel.: Bližší 174 informace Samostatné na na tel.: uzavíratelné 174 gar Sa d- 174 Verneřická Samostatné (u pošty) uzavíratelné garáže pánské, dětské Transporter, Pražské plynárenské, zaparkova- Pražské plynárenské, a , zaparkova , (nikoliv garážová stání) jsou (nik Vysočanská (nikoliv garážová (prostřední stání) zastávka jsou Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, Pražské plynárenské, zaparkova- a , k pronájmu v garážích v Lovo (nik k p obu autobusu) k pronájmu v garážích v Lovosické ulici Vysočany na Proseku. Za garáž Látky minimálně 1 m² zájemci (nemusí mít trvalé sic záj by utěrky, záclony sické ulici na Proseku. Za k sic ga p Poliklinika Novovysočanská zájemci (nemusí mít U Nové trvalé školy bydliště na devítce ) Jana zaplatí Přibíkamě- skleničky nepoškozené Domácí potřeby: Internetové nádobí bílé i černé, centrum záj Internetové Internetové Prosek centrum centrum Prosek Prosek liště na devítce ) zaplatí lišt mě Podkovářská Informační internetové centrum Informační pro internetové občany Prahy centrum 9 pro občany Prahy síční 9 nájem 1200 Kč. Termín lišt síč ání Náměstí síční nájem OSN 1200 Prouzova Kč. Termín (u parku) Peří, péřové a vatové Adresa: přikrývky, Internetové polštáře Uzavíratelné a deky garáže (vchod z Litoměřické ul.), Adresa: (vchod z Internetové Praha Litoměřické 9 centrum ul.), 190 Prosek, 00 Praha ZŠ 9Litvínovská Milan Tuček. pro 776 centrum Informační Adresa: Prosek, Internetové internetové ZŠ Litvínovská centrum centrum 500 Prosek, pro občany ZŠ Litvínovská Prahy prohlídky si lze domluvit na síč pro te Náměstí prohlídky Na si Balabence lze domluvit (u ZŠ) na tel.: jícím Klíčovská (náměstíčko) - Milan Tuček. Obuv v Lovosické nepoškozená Tel.: / (vchod Tel.: z Litoměřické ul.), / Praha Tel.: / Dětská pohotovost Dě Dětská Pronájem pohotovost garáží na LÉKAŘSKÁ Proseku ou SLUŽBA PRVNÍ ve FN Bulovka Dě Dětská ve ve Potřebujete pohotovost í FN Bulovka parkovat na POMOCI (LSPP) v ve Proseku Nemocnici a nemáte na kde? Bulovce NA ÚZEMÍ PRAHY 9 Dětskou pohotovost pro Dě 174 Dětskou Samostatné pohotovost uzavíratelné pro garáže devítku zajišťuje ve všední Dě Provozovatel LSPP: Poliklinika de devítku Dětskou (nikoliv garážová pohotovost zajišťuje stání) ve pro všední jsou Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 dny, v sobotu, Praha neděli 9 a v době de dny 9 dny, devítku k pronájmu v sobotu, zajišťuje v garážích neděli ve všední a v době Lovosické sobotu, ulici neděli dny, svátků Fakultní Praha 9 nemocnicedny v Praha 9 svá svátků Fakultní na Proseku. a v době nemocnice Za svátků garáž Klub zastupitelů MČ Praha Klub 9 zastupitelů Bulovka, MČ Praha Budínova 9 2, Praha svá Nemocnice Bu8 Bulovka, zájemci (nemusí Na Bulovce, Budínova mít 2, trvalé Praha bydliště na devítce ) Schůzku lze domluvit Schůzku lze domluvit Klub zastupitelů MČ MČ Praha Praha 9 Budínova 8 DOSPĚLÍ ve všední dny Bu Schůzku telefonicky lze nebo domluvit -Libeň. -Lib -Libeň. 2, Praha 8-Libeň zaplatí měsíční nájem 1200 Kč. Termín a svátcích od hod. hod hod, telefonicky o víkendech nebo em. Poslanecké em. dny: Poslanecké dny: -Lib telefonicky nebo em. každou první středu v měsíci Poslanecké Poslanecké každou první dny: dny: středu Ordinační v měsíci hodiny LSPP pro Ord i Ordinační prohlídky si hodiny lze domluvit LSPP pro na děti tel.: Uzavíratelné posledního pracovního garáže dne do Praha 9, Jablonecká 322, každý každou Praha první 9, první Jablonecká čtvrtek středu děti ve v v měsíci 322, FN měsíci Bulovka: Ord dět děti v 776 Nemocnici 616 ve FN 616 Bulovka: - Na Milan Bulovce: Tuček. v 6.00 Lovosické hod. prvního pracovního od Praha Praha od , 9, do Jablonecká Jablonecká , 322, dět Pondělí - pátek: Pon 7 Pondělí - pátek: dne. tel.: , tel.: , Telefon: od od Telefon: 16: do do : Pon tel.: , Sobota a neděle: nepřetrž Sob Sobota a neděle: nepřetržitě Telefon: Telefon: Sob Dětská pohotovost Tel.: LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ Telefon: Tel2 Telefon: ve FN Bulovka POMOCI (LSPP) NA ÚZEMÍ PRAHY Tel SBĚRNÝ 9 DVŮR SBĚRNÝ DVŮR PRO PRAHU 9 SBĚRNÝ PRO PRAHU DVŮR9 Dětskou pohotovost pro Provozovatel LSPP: Poliklinika PRO PRAHU 9 devítku zajišťuje ve všední Prosek, Lovosická Pod Šancemi 440/40, 444/1, Praha Pod 9 Šancemi Regionální 444/1, Praha kancelář 9 TOP Regionální 09 kancelář TOP dny, v sobotu, neděli a v době Praha 9 Tel.: Pod Tel.: Šancemi Praha /1, Praha 9 Regionální Praha 9 kancelář TOP 09 svátků Fakultní nemocnice PROVOZNÍ DOBA: Tel.: PROVOZNÍ Kovářská DOBA: , Praha 9 (2. patro) Praha Kovářská 9 3, Praha 9 (2. patro) o) Bulovka, Budínova 2, Praha 8 DOSPĚLÍ ve všední pondělí dny Praha až pátek PROVOZNÍ pondělí až pátek DOBA: Možnost 8.30 objednání na Kovářská Možnost objednání 3, Praha 9 na (2. patro) -Libeň. hod hod, sobota o víkendech pondělí sobota 8.30 až pátek Možnost objednání na sobota 8.30 tel.: tel.: Adresa: a svátcích OVV od ČSSD Praha hod. 9, tel.: i Strana zelených S Ordinační Vaši Strana zastupitelé: zelených hodiny LSPP pro Adresa: Jablonecká posledního OVV 723, ČSSD pracovního Praha Praha 9-Prosek 9, dne do S Praha 9 Praha 9 Vaši zastupitelé: V děti Ing. Vaši ve Zdeněk zastupitelé: FN Bulovka: Davídek Jablonecká Telefon: 6.00 hod prvního 723, 283 Praha 882 pracovního Prosek Praha 9 V Pondělí tel.: pátek: 328 Telefon: dne Ing. Zdeněk Davídek In Sobota Ing. Zdeněk a neděle: Davídek nepřetržitě Tel.: za 518 Tel.: Te In RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Tel.: Klub zastupitelů za ČSSD děkuje Oblastní za kancelář ODS Praha Oblastní 9 kancelář Možnost ODS objednání: Praha 9 Možnost objednání: e- Te Telefon: spoluobčanům všem spoluobčanům za podněty za pomoc MUDr. Jan Trnka, Ph.D. sídlí adrese: Oblastní sídlí na adrese: kancelář Senátor ODS Tomáš Praha Kladívko 9 Možnost Senátor Tomáš objednání: Kladívko RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Re- RNDr. Petr Pišoft, Ph.D a při názory řešení k problémů dění v naší a podnětů městské Jandova 4, se Praha 9, 1. patro, sídlí Jandova na adrese: 4, tel.: Praha , patro, Senátor tel.: +420 Tomáš Kladívko části. v rámci První Prahy poprázdninové 9. Setkání se setkání zastupiteli zastupiteli Pavlem Milanem Baudysem Pavlem Apeltauerem Baudysem a Leošem MUDr. Jan Trnka, Ph.D. Me- od MUDr. 18 hodin Jan Trnka, na radnici Ph.D. Prahy 9. a Miloslavem Telefon Hanušem i fax: se usku- Telefon i fax: Senátorské dny: Senátorské dny: M e- R Jandova 4, Praha 9, 1. patro, tel.: Můžete nás navštívit 25. září 2013 se Telefon i 891 fax: 989 Senátorské každé pondělí dny: e- 9 Paclíkem Leošem se Paclíkem uskuteční se v uskuteční úterý v každé pondělí od od teční 19. úterý června března září od od do od do e každé pondělí od do hodin. o) Praha 9 10 DEVÍTKA MAGAZÍN 10 MĚSTSKÉ DEVÍTKA ČÁSTI MAGAZÍN PRAHAMĚSTSKÉ 9 ČÁSTI PRAHA 9 10 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI Adresa: PRAHA OVV 9ČSSD Praha Březen 9, DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Strana zelených Jablonecká 723, Praha 9-Prosek Telefon:

11 TIPY, RADY, OZNÁMENÍ Velkoobjemové kontejnery v září a říjnu INZERCE Kompletní rozpis VOK na 2. pololetí 2013 naleznete na webových stránkách Prahy 9 Září Kovářská x U Školičky Jablonecká x Šluknovská Lihovarská u č Prosecká Pod Krocínkou proti č Před Mosty x Za Mosty Rumburská x Litvínovská Ctěnická x Měšická Veltruská x Litvínovská Novoborská x Varnsdorfská Kopečná x Nad Šestikopy Pokorného x Jahodnická Kovanecká x Podvinný mlýn Vysočanská 39/ nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ) Teplická x Litoměřická (roh proti domům) Měšická x Novoborská Jetřichovická proti č Bílinská x Litvínovská Skloněná u č Vysočanská 85/ Podkovářská x Poděbradská Českomoravská Říjen Jablonecká u č.p. 715/ Prouzova (v zatáčce u parku) Novoborská x Českolipská Pískovcová Litvínovská x K Lipám Na Břehu x Mlékárenská Pešlova x Paříkova Děčínská (horní parkoviště) Kytlická (proti zdravotnímu středisku) Nad Krocínkou x Obvodová K Lipám x Chrastavská Vysočanská 113/ Prosecká Kovářská x U Školičky Jablonecká x Šluknovská Pod Krocínkou proti č Hrdlořezská u č.p. 64/ Lihovarská u č Novoborská x Varnsdorfská Rumburská x Litvínovská Ctěnická x Měšická Kopečná x Nad Šestikopy Pokorného x Jahodnická Teplická x Litoměřická (roh proti domům) Kovanecká x Podvinný Mlýn Vysočanská 39/573 Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) poskytuje jako subdodavatel firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu podnikatelskými subjekty! Do VOK patří: nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a WC mísy Do VOK nepatří: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné odpady pestrý PODZIM ve Fénixu Nové vydání podzimního magazínu již v oběhu CCBR_92x :36 Str nka 1 Zátiší, Praha 4 - Kunratice ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU VZOROVÉHO BYTU NADSTANDARDNÍ BYDLENÍ PRO SENIORY pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, soukromý park, byty od 27 m 2, balkony, terasy, předzahrádky ceny od 2,5 milionu prodej, od 9 tisíc/měsíčně nájem více na tel nebo SC /02 SC /14 SC /08 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 11

12 TIPY, RADY, OZNÁMENÍ Mobilní sběr nebezpečných odpadů v r Mobilní sběr nebezpečných odpadů pro Hlavní město Praha zajišťuje společnost Papkov, s. r. o., V Korytech 179, Praha 10. Bude probíhat v následujících trasách, termínech a časech. Trasa A , a křižovatka ul. K Šafránce Na Pokraji 15:00 15:20 2. křižovatka ul. Mimoňská Verneřická (za poštou) 15:30 15:50 3. křižovatka ul. Letňanská Klíčovská 16:00 16:20 4. křižovatka ul. Špitálská Prouzova 16:40 17:00 5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská) 17:10 17:30 6. křižovatka ul. Vysočanské nám. U Nové školy 17:50 18:10 7. U Smetanky (u potravin Lidl) 18:30 18:50 Trasa B křižovatka ul. Jahodnická Smrková 15:00 15:20 2. křižovatka ul. Paříkova Pešlova 15:40 16:00 3. křižovatka ul. Kovanecká Podvinný mlýn 16:10 16:30 4. křižovatka ul. Pískovcová Kopečná 16:40 17:00 5. křižovatka ul. Litoměřická Vysočanská 17:10 17:30 6. ul. Vysočanská :40 18:00 7. křižovatka ul. Jablonecká Jiřetínská 18:10 18:30 8. křižovatka ul. Zárybská Ctěnická 18:40 19:00 Druhy odebíraných odpadů: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory Pozor: Mobilní sběr nebezpečných odpadů je určen POUZE pro obyvatele hlavního města Prahy, NE pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Sběr BIOODPADU do přistavených velkoobjemových kontejnerů na podzim Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny od 9.00 maximálně do Ne Miškovická x Poleradská Jahodnická x Smrková Ne Trojmezní Chrastavská Nad Krocínkou x Obvodová Ne Podvinný Mlýn u čp. 2281/12 Mezitraťová x Pod Hloubětínskou zastávkou proti čp. 204/17 Ne Nad Kundratkou na konci slepého úseku Odlehlá u čp. 448/2 So Letňanská x Obvodová Pokorného x Jahodnická Ne Pod Krocínkou proti čp. 55 Kopečná x Nad Šestikopy So Miškovická x Poleradská Hrdlořezská u čp. 64/43 So Nad Krocínkou x Obvodová do max So K Lipám x Chrastavská Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) na BIOODPAD bude poskytovat firma A.S.A., spol. s r.o., a to v následujícím režimu: po celou dobu přistavení VOKu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v hl. m. Praze druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu; NE živočišné zbytky) INZERCE Páníček si koupil nový gauč a ještě má na chlebíčky pro cizí kočky. PŮJČTE SI I VY KČ NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI A BUDETE PLATIT JEN KČ MĚSÍČNĚ. EXPRES PŮJČKA Navštivte kteroukoliv naši pobočku a získejte Expres půjčku: Bez poplatku za poskytnutí, za vedení úvěrového účtu i za předčasné splacení nebo mimořádné splátky. Nepotřebujete ručitele ani zástavu. infolinka Výše úvěru Kč, 84 splátek, měsíční splátka Kč, roční úroková sazba 15,36 %. Poplatky související s úvěrem (při splnění podmínek účtu Genius Gratis) jsou: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 0 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 0 Kč. RPSN 16,49 %, celková částka splatná spotřebitelem Kč. Na sjednání smlouvy o Expres půjčce není právní nárok. Nabídka platí do Akce může být prodloužena. SC /06 12 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

13 Lákají vás turistické pochody? Podvečerní špacír Prahou září 2013 Podvečerní špacír Prahou 9 v délce zhruba šesti kilometrů připravila Městská část Praha 9 ve spolupráci s Klubem českých turistů. Startuje se od do u zastávky MHD Pod Táborem v Hrdlořezech. Dostanete se sem autobusy č. 109, 195, 183, 197. Cílem je restaurace na hřišti TJ Praga Vysočany. Z Dubče do Dubče Tradiční 22. ročník pochodu Z Dubče do Dubče se koná 28. září Klub českých turistů-tom Jestřábi Dubeč připravil dětskou Novinky z Domu dětí a mládeže Prosek Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel.: , fax: , GSM: , trasu (3 km) s hrami, soutěžemi a pohádkovými postavičkami, několik okružních pěších tras (10 až 50 km) cestami i necestami Úvalskem a Klánovickými lesy a dvě pohodové okružní cyklotrasy (40 a 60 km). Start je od 7.30 do 10 hodin, dětské trasy od 9 do 12 hodin, v Dubči ŽIVOT KOLEM NÁS v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul. Bezprašné a U Transformátoru). Doprava: bus č. 111 ze zastávky metra A Skalka, bus č. 240 z konečné metra B Černý Most. Více informací na zdubcedodubce.unas.cz nebo na tel.: Několik novinek pro školní rok připravil Dům dětí a mládeže Praha 9. Již před prázdninami jste si na zahradě areálu mohli všimnout nového herního prvku, který se skládá z tunelů a nízkých lezeckých stěn. Pracovníci říkají nové atrakci liščí nory, mezi dětmi se uchytilo označení pirátská loď. Zprovozněny byly také ostatní herní prvky, které do té doby zdobila žlutočerná páska a cedule Zákaz používání. Po dlouhé době se nám podařilo sehnat finanční prostředky na dopadové plochy, které nám byly nařízeny na základě přísných pravidel Evropské unie. Všechny zahradní prvky jsou nyní schváleny k užívání, vysvětlila situaci Kristýna Michnová z DDM Praha 9 a doplnila poděkování klientům za trpělivost. Nové kroužky Letos se na proseckém pracovišti nejvíce rozroste jazykové oddělení. Děti i dospělí tak budou moci kromě angličtiny navštěvovat i němčinu, ruštinu a francouzštinu. Lektoři jsou rodilí mluvčí nebo vystudovaní odborníci se zkušenostmi, upřesnila Michnová. Pro děti a mládež jsou určeny novinky PC 2D/3D grafika, Ovládni roboty Arduino, Programování her, Plastikoví modeláři začátečníci nebo kroužek Geocaching pro pokročilé. Výtvarné oddělení nabídne nově Dílničku pro začátečníky a Výtvarné studio. Dospělí a mládež se mohou těšit na Fitness dance, kde budou zábavně shazovat přebytečná kila pomocí různých tanečních stylů. Pokud se spíše potřebujete vzdělat v oblasti počítačů, máte možnost navštěvovat kurz zaměřený na MS Office, určený všem zájemcům od 30 let. Další kroužky v oblasti sportu, tance, výtvarky, hudby, jazyků, techniky, přírody a modelářů najdete na Informace o kroužcích a činnosti DDM Praha 9 můžete získat také na úvodní akci Začínáme, kde vás čeká zábavný program spojený s ochutnávkou činnosti jednotlivých kroužků. Uskuteční se ve čtvrtek 12. září od 17 hodin na zahradě DDM na Proseku. Zápis do kroužků je letos možný od 4. září, pro stávající členy od 2. září. Pro klienty, kteří u nás již byli evidovaní a souhlasili se zapsáním ové adresy do naší databáze, máme skvělou zprávu 2. září spouštíme možnost on-line přihlašování, prozradila Michnová. Virtuální tlačítko pro přihlášení naleznete na cz přímo u konkrétního kroužku. km S JETÍKEM PO ČESKÝCH HORÁCH Než vyrazíte s dětmi do českých hor, naučte se Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu. Svou práci představí záchranáři Horské služby ČR. TRAMPOLÍNY SKÁKACÍ HRAD NAFUKOVACÍ LEZECKÁ STĚNA NÁCVIK PRVNÍ POMOCI SOUTĚŽE O CENY UKÁZKY TECHNIKY HORSKÉ SLUŽBY HOROLEZECKÁ ŠKOLIČKA LUCIE HROZOVÉ Jako host s vámi pobeseduje Lucie Hrozová (jedna z nejlepších světových lezkyní v drytoolingu). PRAHA GALERIE HARFA 10. září 2013, hodin DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 13

14 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Babí léto v Novovysočanské Srdečně vás zveme na zbrusu nový kulturní projekt Babí léto v Novovysočanské. Uskuteční se 6. září 2013 od 14 hodin v zahradě domova seniorů a domu s pečovatelskou službou v ulici Novovysočanská (v blízkosti zastávky autobusu 136 Skloněná). Vstup zdarma. těchto prostorách se již několik let úspěšně konají Letní V slavnosti pro seniory, které jsou hojně navštěvovány a oblíbeny. Právě kvůli narůstajícímu zájmu seniorů se můžete těšit na rozšíření pravidelných akcí o projekt Babí léto. Celý odpolední program by se dal nazvat Legendy české populární hudby se vracejí, neboť v rámci odpoledne se představí Josef Zíma a Žižkovanka Petra Soviče, legendární zpěvačka Yvetta Simonová či zpěvák Jiří Štědroň. Zazní písně Rozvíjej se, poupátko, Zhasněte lampiony, Belinda Kromě hlavního programu na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program, jehož součástí bude turnaj v pétanque mezi seniory a také taneční vystoupení a módní přehlídka samotných seniorek. Na společenské odpoledne zvou Městská část Prahy 9, Středisko sociálních služeb Prahy 9 a Umělecká agentura Petra Soviče. Čakovická senioráda Čakovická senioráda se koná v pátek 13. září 2013 od 10 hodin na koupališti v Čakovicích. Zúčastní se jí také ti dříve narození z devítky. Senioři změří své síly ve sportovních disciplínách, jako je pétanque, Nordic slalom, ruské kuželky, házení šipek, hod kroužků, střelba ze vzduchovky, ale i ve vědomostním kvízu. MČ Praha 9 budou reprezentovat: 1. Vladimír Zedník - kapitán 2. Miroslav Kotrč 3. Jan Dostál 4. Jiří Pelant 5. paní Pelantová 6. František Korzár 7. Věra Kašparová 8. Marta Nováková 9. Jarmila Vysoudilová 10. Marie Plechatová 11. Miluše Kulišanová 12. Alena Crhová 13. Jitka Kulhavá 14. Kamila Němečková 15. Jaroslav Kašpar Náhradníci: Libuše Kotrčová, p. Šimáček Sraz všech účastníků s Renátou Píchovou je v místě konání v Sportovní oblečení podmínkou. Celým dnem provází známý moderátor Alexander Hemala. Hosty seniorády budou Uršula Kluková, Pavel Trávníček, Eva Kantorková a Ladislav Županič. Potěší i taneční vystoupení seniorek ze studia 3. věku. Součástí servisdoprovodného programu je měření tlaku a tuku (Český červený kříž), programy pro seniory (VZP), Život 90, Senior Help výuka TIP a MĚSÍCE ukázka Nordic walking, bezpečnost pro seniory (Policie ČR), Creative IC Praha malování na sklo mandala. Jubilanti 80 let Jiřina Mazáčová Marie Novotná Alena Zárubová František Weishaupt Jaroslav Schořálek Hana Šmídová Antonín Gaďurek Jiřina Poustková 85 let Ludmila Pokorná Hana Malá Vlastimil Heřt Zdeňka Heráčková Marie Holingerová 90 let Alena Kádrová František Spalovský Růžena Brousková 91 let Vladimír Novotný Tipy pro seniory Národní divadlo v Praze nabízí divákům ve věku 65+ představení za zvýhodněné vstupné 100 Kč. Opera: Madama Butterfly , Turandot , Aida , Libuše , Činohra: Cyrano z Bergeracu , Co se stalo, když Nora opustila manžela , Zahradní slavnost , Karla , let Josef Soustružník Bohumil Konečný 93 let František Novotný 95 let Božena Zídková Jiřina Binderová 97 let Anna Hanzlíková 100 let Božena Pětivlasová Společná cesta životem Jindřiška a Petr Arnoštovi ze Střížkova oslaví 28. září zlatou svatbu. Blahopřejeme! V této rubrice jsou zveřejňována pouze jména jubilantů, kteří k tomu dali písemný souhlas. Balet: Zlatovláska , Brel Vysockij Kryl: Sólo pro tři , Popelka , Labutí Jezero , Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení do- hradem 5. října 2013 Za poctivým chlebem a nejmladším kladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky (uzávěrka přihlášek 21. září) na každé představení v nabídce. Uvidíte rychtu ve Zbečně, ukázku pečení Rezervace: chleba, rozhlednu Kožova hora, hrad m 419, 668, 319 Červený Újezd. Cena 290 Kč. Bližší informace a přihlášky: Na Užitečné výlet na hrady Budyně informace Senvia na o. s., nad Ohří nebo Červený Újezd tel.: , Výlety organizuje občanské sdružení Senvia. Za českým tajemnem 14. září 2013 Omlouváme se za chybné (uzávěrka přihlášek 4. září) zveřejnění srpnového termínu Prohlédnete si vodní hrad Budyně nad návštěv bazénu v hotelu Duo Ohří, menhir Zkamenělý sluha v srpnovém vydání Devítky. a Panenský Týnec. 290 Kč. INZERCE PLAVECKÁ ŠKOLA VODNÍK -kurz plavání děti 6-15 let ( 10 lekcí á 50 min. 2300,-Kč ) -kurz zdokonalovacího a kondičního plavání (10 lekcí á 50 min. 2400,-Kč) -individuální kurzy plavání -kondiční plavání seniorů -plavecká výuka mateřských a základních škol plaveme v AQUACENTRU ŠUTKA PRAHA 8 - ČIMICE podrobnější info na nebo na tel SC /01 ŽELEZÁŘSTVÍ Paříkova 3 naproti metru Vysočanská tel./fax: JSME TU STÁLE PRO VÁS kuchyňské potřeby kování nářadí armatury elektro kamna spojovací materiál výroba klíčů od 25,- Kč SC /10 14 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

15 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Klub seniorů Prosek v září Společenské centrum pro seniory Prahy 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek, Lucie Kostková - mobil: , pevná linka: Klub seniorů Prosek prochází stavební rekonstrukcí, která může narušit uvedený program. Změna programu vyhrazena. Pro aktuální informace volejte na výše uvedené telefonní číslo. Děkujeme za pochopení pondělí, vítáni začátečníci, vstup zdarma 8:00 9: úterý 8:00 9:00 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 13:00 14: středa 8:00 9:00 Petanque 11:00-12:00 Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 16: čtvrtek 8:00 9:00 Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9-Vysočany) 10:45 11: pátek 8:00 9:00 Podzimní slavnosti nejen pro seniory, Domov pro seniory, Novovysočanská 505, Praha 9, Vysočany (turnaj v petanque, bohatý hudební program, vstup zdarma) 12:00 18: pondělí 8:00 9: úterý 8:00 9:00 Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 10:00 Angličtina (pokročilí) 10:20 11:20 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 13:00 14:00 Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 14:00 15: středa 8:00 9:00 Petanque 11:00 12:00 Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 16: čtvrtek 8:00 9:00 Angličtina (začátečníci) 9:00 10:00 Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9-Vysočany) 10:45 11: pátek 8:00 9:00 Karty 9:30 11:00 Vycházka s trekingovými holemi 9:30 11: pondělí 8:00 9: úterý 8:00 9:00 Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 10:00 Angličtina (pokročilí) 10:20 11:20 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 13:00 14:00 Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 14:00 15: středa 8:00 9:00 Petanque 11:00 12:00 Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 16:00 Klub historie: Maxmilián císař Mexický 13:00 14:30 Dílny alias Klub šikovných rukou: Hrátky s drátky motýli 14:30 16: čtvrtek 8:00 9:00 Angličtina (začátečníci) 9:00 10:00 Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9-Vysočany) 10:45 11: pátek 8:00 9:00 Karty 9:30 11:00 Vycházka s trekingovými holemi 9:30 11:00 Angličtina (pokročilí) 12:00 13: pondělí 8:00 9: úterý 8:00 9:00 Angličtina (mírně pokročilí) 9:00 10:00 Angličtina (pokročilí) 10:20 11:20 Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9-Vysočany) 13:00 14:00 Cvičení na židlích pro seniory a osoby se ZTP 14:00 15: středa 8:00 9:00 Petanque 11:00 12:00 Kavárnička pro starší a pokročilé 13:00 16:00 Klub historie: Aktuální téma 13:00 14:30 Dílny alias Klub šikovných rukou: Tvoříme z přírodnin 14:30 16: čtvrtek 8:00 9:00 Angličtina (začátečníci) 9:00 10:00 Pilates pro seniory (Pešlova10, Praha 9-Vysočany) 10:45 11:45 Klub důchodců 13:00 16: pátek 8:00 9:00 Karty 9:30 11:00 Vycházka s trekingovými holemi 9:30 11:00 Angličtina (pokročilí) 12:00 13: pondělí 8:00 9:00 Ke slavnostnímu vítání občánků se přihlaste Krásnou tradicí v Praze 9 se stalo slavnostní vítání nových občánků, tedy nově narozených dětí ve věku zhruba čtyř až sedmi měsíců (nejpozději do jednoho roku dítěte). Tradici naše městská část zachovává, mění se však podmínky, za nichž akt probíhá. Zájem o vítání občánků dětí narozených od 1. ledna 2013 musí jejich rodiče projevit sami. To znamená, že je třeba podat přihlášku. Lze tak učinit v podatelně Úřadu Městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, nebo prostřednictvím u na adresu: Více na INZERCE NOViNka od 1.7. do ranní plavání 7.00h-8.00h za 60Kč SPORTOVNÍ CENTRUM HOTELU DUO Krytý plavecký bazén 20x6 m Společná a privátní sauna, Fitness, Aqua-aerobic Dětské party, Firemní večírky 12 sportovních bowlingových drah + 4 dětské Individuální či skupinové plavecké kurzy Bowlingové lekce pro dospělé i děti Možnost pronájmu bowlingu a bazénu Teplická 492, Praha 9 T: E: Bazén, fitness a sauna nově otevřeno od 7.00h Certifikované dráhy na spotovní bowling A member of SC /03 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 15

16 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Spolupráce se soukromým sektorem je v oblasti poskytování sociálních služeb nevyhnutelná Demografické studie ukazují, že naše městská část patří k oblastem s největším podílem stárnoucí populace. V sociálních programech, které financujeme, proto věnujeme velkou pozornost právě seniorům. Provozujeme domov seniorů, dům s pečovatelskou službou, Alzheimer-centrum, podporujeme organizace poskytující sociální služby Pokud však máme zajistit dostatečný počet lůžek pro seniory, není možné dále neúměrně zatěžovat obecní rozpočet, ale je nutné hledat jiné cesty. Nabízí se například spolupráce se soukromým sektorem, říká starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím. Domov seniorů Vysočany Domov pro seniory Vysočany přivítal první klienty v lednu Se 113 lůžky v pokojích vyššího standardu v moderním bezbariérovém objektu, který prošel kompletní rekonstrukcí, patří k největším soukromým zařízením tohoto druhu v Praze. Poskytuje kvalitní bydlení pro seniory spolu s ošetřovatelskými službami, lékařským dozorem a stravováním. Specializuje se na péči o lidi, kteří kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují nepřetržitou pomoc, především pak na osoby trpící demencí. Díky erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout lidem trpícím demencí kvalifikovanou péči. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích této nemoci a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně, nastiňuje ředitel Domova pro seniory Vysočany Jiří Dušek a dodává: Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se proto o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se tu odborný personál snaží o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbá také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjí komunikaci s nemocnými pomocí verbálních i nonverbálních metod. Snaží se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě. První krok v tomto směru udělala Městská část Praha 9 v polovině července, když společně s Domovem seniorů Vysočany v Bassově ulici otevřela ve vnitrobloku zahradu pro obyvatele tohoto domova. Pozemek pro ni získala od hlavního města Prahy, úpravy provedl provozovatel domova. A protože se nám od pražského magistrátu podařilo získat do vlastnictví i budovu bývalých lázní, která sousedí s Domovem seniorů Vysočany, ale už mnoho let chátrá, rozhodli jsme se ji rekonstruovat a vytvořit zde další lůžka pro seniory. Služby by mohl poskytovat Domov seniorů Vysočany, který má k dispozici rozsáhlé zázemí včetně kuchyně, prádelny atd. vysvětluje Jan Jarolím a dodává: Projekt na rekonstrukci bývalých lázní by měl být hotový do konce roku. Rekonstrukce budovy bývalých lázní na domov pro seniory by měla začít v příštím roce a její délka bude záviset i na stavu objektu, který v současné době posuzují odborníci. Náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat v takové výši, aby se nám v rozumné době vrátily, konstatuje místostarosta Prahy 9 odpovědný za finance Tomáš Portlík. Služby seniorům v budově, která patří naší městské části, bude zajišťovat Domov seniorů Vysočany, a splatí tak investice námi vložené do rekonstrukce, což z hlediska rozpočtáře považuji za ideální řešení. Vždyť na sociální služby poskytované v zařízeních MČ Praha 9, jako je Domov seniorů Novovysočanská, dům s pečovatelskou službou, Alzheimer-centrum na Střížkově, vydáváme ročně více než 20 milionů korun. Pokoje pro klienty Sociální zařízení Domov seniorů Vysočany 16 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

17 Peníze lze investovat i do sociálních služeb tak, aby vydělal investor i klienti Je všeobecně známo, že délka lidského života se prodlužuje, seniorů přibývá, ale peněz ve státní pokladně je stále méně a škrtů ve výdajích na sociální služby stále více. Jaké to ale je, když přijde soukromý investor s myšlenkou vybudování privátního domova seniorů? Zeptali jsme se Stanislava Raka ze společnosti Pixabelly Bassova s. r. o., která stojí za Domovem seniorů Vysočany. Sociální služby nejsou oblastí, kam by se investoři hrnuli. Jak jste přišel na myšlenku investovat právě do vytvoření domova pro seniory? Za mnoha věcmi se skrývají náhody. Jsme developeři, stavíme byty. V Bassově ulici jsme koupili ubytovnu s tím, že ji zrekonstruujeme na sedmdesát bytů. Jenže přišla realitní krize. Přes plány vytvořit zde hostel jsme nakonec přišli na myšlenku, že největší potenciál vidíme v domově pro seniory. Zkontaktovali jsme provozovatele podobného zařízení na jižní Moravě a výsledkem byla spolupráce s Domovem seniorů v Šanově, kde je ředitelem Jiří Dušek. Netrvalo dlouho a projekt Domov seniorů Vysočany byl na světě. Od projektu k realizaci však bývá dlouhá cesta, zvláště není-li ještě prošlapaná Pionýři to nikde neměli lehké (smích). Tak se totiž na nás dívali v bance, když jsme jim předložili podle našeho názoru životaschopný a ekonomicky smysluplný projekt. Problém byl, že banky nemají na financování takovýchto projektů vytvořeny své standardy. Nakonec se nám je ale podařilo přesvědčit a úvěr jsme získali. Dnes máte všechna lůžka obsazena? Ze 113 je jich obsazeno 110. Problémem u volných lůžek je sladit klienty na pokojích podle pohlaví, podle stupně péče a potřeb, které vyžadují. Počítali jste i s tím, že projekt nemusí vyjít? To jsme si jako investoři nemohli dovolit, protože všechno platíme ze svých peněz a za všechno ručíme svým majetkem. Méně příznivá ekonomická kalkulace počítala jen s variantou, že domov pro seniory nebude zaplněný hned. Domov seniorů Vysočany Ceny za služby, které poskytujete, nejsou právě nízké. Za pobyt na jednolůžkovém pokoji zaplatí klient 28 tisíc Kč, na třílůžkovém 18 tisíc Kč. Ve státním zařízení je život levnější. Státní domov si sice účtuje nižší cenu za lůžko, ale k ní je řada příplatků za další služby. My máme vše v jedné ceně, navíc poskytujeme nadstandardní služby, nemluvě o tom, že okamžitě máme i volnou kapacitu. U nás se nečeká na přijetí několik měsíců, či dokonce let. Vaše ceny často převyšují možnosti mnohých seniorů. Víte, z jakých prostředků vaši klienti kryjí tento rozdíl? Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku, tzv. příspěvek na péči. Jeho výše záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby, a pohybuje se mezi 800 a 12 tisíc Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze zákona přímo domov seniorů. Na fakultativní služby doplácí většinou rodina či sám klient, v průměru částku mezi 6 a 11 tisíci Kč měsíčně. Co byste poradil těm, kteří by se chtěli vydat podobnou cestou jako vy a investovat v sociální oblasti? Když chcete uspět v sociální oblasti, musíte nabízet potřebné služby v náležité kvalitě. Někteří lidé si myslí, že jednoduše předělají penzion na domov pro seniory. Ale to SOCIÁLNÍ SLUŽBY bez služeb nefunguje. My jsme se od začátku nechtěli zaměřovat na zdravé seniory, kteří využívají bydlení s určitými službami, ale na ty, kteří mají fyzické či psychické problémy, nejsou samostatní a jsou odkázáni na péči druhých. Proto také takový důraz klademe na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb, dvě třetiny kapacity našeho domova mají zvláštní režim přizpůsobený právě těžším případům, celá stavba je kompletně bezbariérová A pak, abyste uspěli, ještě potřebujete spolupracovníky zapálené pro věc ředitele, který domov přijme za svůj, pečovatelky a zdravotní sestry, které mají vztah k lidem a tuto fyzicky i psychicky těžkou práci nedělají jen pro peníze. A když už jsem zmínil finance lůžko v domově pro seniory dokážeme vytvořit za 800 tisíc korun, což je téměř o polovinu levněji než ve státním sektoru. Pravdou je, že všechny investice pečlivě zvažujeme a ceny dodavatelů neustále porovnáváme. A vaše další plány? Protože domov seniorů ve Vysočanech je úspěšný, rádi bychom otevřeli další domov pro seniory v Praze a časem vybudovali celou síť sociálních zařízení tohoto druhu. Naší ambicí je stát se lídrem v této oblasti poskytovat našim klientům nejlepší služby. Jsem rád, že se přitom můžeme opřít o výbornou spolupráci s Městskou částí Prahou 9 i hlavním městem Praha. Marie Kurková INZERCE ÈERNO BÍLÉ TURNÉ a PRAHA TIPSPORT ARÉNA SC /92 whisky, life, style ochutnejte více než 160 druhů whisky Novoměstská radnice Karlovo nám. 1/23, Praha 2 vstupenky na a SC /8 LucieBila 92x63 Ceskydomov.indd :11:17 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 17

18 ŽIVOT KOLEM NÁS Harfandění 1. ročník benefičního běhu pro dobrou věc a festivalu volnočasových aktivit Navštivte Galerii Harfa v neděli 8. září 2013 ve 14 hodin a seznamte se s volnočasovými aktivitami pro vaše děti. Navíc můžete pomoci i dobré věci. Nedělní odpoledne v Harfě plné zábavy Blíží se víkend a vy nemáte program pro vaše děti na nedělní odpoledne? Tak přijďte do obchodního centra Galerie Harfa, kde jsme pro vás a vaši rodinu připravili ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 bohatý program neboli Harfandění. Akce proběhne 8. září 2013 od 14 hodin přímo v prostorách a v okolí obchodního centra Galerie Harfa a jejím smyslem je nejen vás pobavit a informovat, ale také pomoci užitečné iniciativě, díky které se může významně snížit počet žen, které onemocní zákeřnou nemocí rakovinou prsu. A o co se vlastně jedná? Harfandění je 1. ročník benefičního běhu pro dobrou věc a festivalu volnočasových aktivit pro vaše děti. aktivit. Celá prezentace proběhne Festival vás seznámí s tím, co zájmové na střeše obchodního centra Galerie Harfa ROČNÍK BENEFIČNÍHO Harfandění kroužky Prahy 9 připravily BĚHU a PRO bude DOBROU jí provázet VĚC známý a připravují pro zajímavé trávení televizní sportovní komentátor volného času vašich dětí. Zúčastněte Samy Honza se běhu Smetana. kolem Galerie Těšit se tedy si mohou vybrat z nejrůznějších Harfa můžete v na velmi hodin zajímavé nedělní zájmových a sportovních a staňte kroužků se součástí odpoledne. velkého příběhu o pomáhání druhým. a vyzkoušet si, co by je bavilo. Za Velmi důležitou součástí Harfandění 9 a přilehlého okolí. je také benefiční běh pro V rámci zábavného charitativního odpoledne se dětem představí nejrůznější zájmové všechny jmenujme výtvarný a sportovní kroužek, taneční školu, florbal, judo, všechny věkové kategorie kolem kroužky z Prahy Každý účastník běhu, od profesionálního maratonce až po maminku s kočárkem, získá po proběhnutí cíle fi nanční obnos, který automaticky poputuje na kampaň tenisovou Městská část Praha školu, 9 školu Ruce na šermu, prsa. obchodního centra Galerie Harfa. hudební kroužek a mnoho dalších Cílem je proběhnout nebo jen tak vedle projít okruh o délce 1,6 km, takže se ho můžou zúčastnit nejen ti, kteří rádi běhají, ale i rodiče s kočárky, babičky a dědečkové. Můžete se projít a za každý okruh, který zdoláte, získá kampaň Ruce na prsa od obchodního centra Galerie Harfa částku 100 Kč. Tato kampaň se zabývá důležitostí prevence rakoviny prsu a učí ženy, jak se samy jednoduše a správně vyšetřit. Nenechte si tedy ujít možnost dobře se pobavit a zároveň pomoci dobré věci. Těšíme se na vás v Harfě! Více na ruce-na-prsa INZERCE FRESH SCHOOL FRESH Jazyková škola, která vás bude bavit. JAZYKOVÉ KURZY Praha 9 pro děti a dospělé S námi od plínek po maturitu Výuka hravou formou Doučování, konverzace Rodilí mluvčí i čeští lektoři Harfa vizual_harfandeni_a4.indd 1 Prosek 7/24/ :41:54 AM Zápis na poslední volná místa Registrujte se včas! Profesionální péče a vzdělávání pro děti od 18 měsíců až po předškoláky Zápis on-line! Zbavíme vás ostychu mluvit Nácvik reálných situací Skupinová, individuální a firemní výuka Praha 9 Prosek, Litvínovská 609 vedle dopravního hřiště, tel.: , SC /01 4samostatné jesličkové oddělení 4dvě školkové třídy 4kvalitní pedagogický tým 4zkušený zdravotnický personál 4vzdělávací program dle požadavků MŠMT 4respekt k individuálním potřebám dětí Od září prodloužená provozní doba h 4bezpečné prostředí splňující hygienické normy 4přívětivá rodinná atmosféra 4www.skolka-jesle.cz, tel SC /06 18 DEVÍTKA MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA devitka-92x indd 1 8/9/2013 7:58:36 AM 91x131/Praha 9 VIII.indd :20:15

19 o nem, své panství takïe v dnes Čechách funguje přišli a jako mlýn trámec se zbytkem zpevàující nem, usedlosti takïe okraj dnes se stal svahu. funguje majetkem jako pražských trámec měšťanů. Velmi zpevàující dûleïit Na okraj konci nov svahu. 18. v zkum století provedla patřil rodině v roce Velmi 1992 dûleïit jeskyàáfiská nov skupina v zkum SPEA, provedla která v novû zmapovala roce 1992 jeskyàáfiská skupina SPEA, která no- se Appeltů. Nejprve celou Václavu Moãálku Appeltovi a odváïila a pak jeho pfii vû zmapovala tom synu do Václavovi. znaãnû celou rizikov ch V Moãálku dubnu 1798 a míst odváïila byl v závalech pfii tom mezi Podvinný do voln mi znaãnû mlýn balvany. rizikov ch od Johanna Právû míst kombinací Appelta v záva- převeden se a tfií lech jeho map mezi syna - mapy voln mi Václava Interprojektu balvany. neznámo Právû komu. (1965, kombinací Archivní âss) tfií doklady map s vynesenou - mapy nového Interprojektu majitele povrchovou neznají. (1965, situací, archiv ãás- archiv ti âss) dokumentace polygonového tahu podzemí V průběhu s vynesenou popisované povrchovou doby situací, byl zřejmě ãásti dokumentace Ladislava Hrdliãky polygonového a detailní tahu speleolo- podzemí od i gické od znovu Ladislava mapy opraven (zhotovené Hrdliãky alespoň a ov em detailní částečně pomocí speleologické a mapy kompasu) Stabilní (zhotovené katastr - bylo ov em z moïné roku pomocí 1840 získat uvádí pás- po- dvůr, pásma protože na mûrnû ma Podviní a kompasu) pfiesnou obytné pfiedstavu - i bylo hospodářské moïné o situaci získat v budovy, Moãálce pomûrnû Americe tedy pfiesnou pouze I. Amerika pfiedstavu samotný II o mlýn. pfiedstavuje situaci Majitelem v Moãálce ne- ne a byl bezpeãnou, a Americe tehdy Josef I. plazivkovitou Amerika Kostival II a chodbu, ke pfiedstavuje konci coï 19. se století nebezpeãnou, i na pfiesnosti plazivkovitou jejího plánu. chodbu, V roce coï se 1995 od- odráïí provedl patřil Vladimír alespoň mlýn Vojífi zabezpeãení Václavu a Antonii ráïí i na pfiesnosti jejího plánu. V roce vchodû, provedl které Vladimír v ak vyïaduje Vojífi zabezpeãení revizi. vcho Košťálovým. V voj dû, Zápis které po z v ak roce 16. vyïaduje listopadu 2000 se revizi. ubíral 1901 cestou uvádí, zejména V voj po neustále čp. roce 73 opakovan ch 2000 stojí se v poloze ubíral plánû úplně cestou na osa- zpfií- ze- že usedlost mocené, stupnûní jména neustále na a v stavbu ostrově opakovan ch rodinn ch vytvořeném plánû domkû, strouhami. na zpfiístupnûní a to i na místech, kde cedule Poddolováno Tím je a v stavbu míněno rodinn ch obtokové rameno domkû, a náhonl m zakazovala úsilím, mlýna to zakazovala i na místech, vstup. kde Firmû cedule Pragis Poddolováno se s nema- vstup. ale z Rokytky. velice Firmû profesionálnû, Pragis se s nemal m Další úsilím, achtou zápis ale vzpomíná, lokalizovanou velice profesionálnû, že majitelka nedaleko poda- mlý- pû- podafiilnvodnfiilo na achtou Rokytce jámy nad lokalizovanou v Amerikou Podviní byla I z nedaleko 60. dne let 3. nafárat ledna pûvodní jámy a k nad projít pokutě Amerikou systém 50 K Amerika I nebo z let dnů - nafárat Moãál- vě- odsouzena podzemí zení ka. podzemí Jednalo za neoprávněné a projít se o systém velice pouštění Amerika napínavou vody - Moãálka. Jednalo existující se o velice plány mûly napínavou nedokonalé akci, z akci, Rokytky na louku za účelem dobývání ledu. protoïe nebo protoïe vûbec existující Ïádné plány v kové mûly zamûfiení, nedokonalé tak- Ïe nebo Jeden pfii vûbec proráïce z posledních Ïádné se v kové v kovû majitelů zamûfiení, drïela mlýna tûrãíkové Ïe pfii polohy proráïce hašlerek mezi se a autor peruck m v kovû reklamní drïela a korycan- figurky tûrãí- tak- byl původce pana sk m kové Vozába, polohy souvrstvím Lhotský. mezi a peruck m tolu Není hnala to a tak napûl korycansk m stával souvrstvím na V podzemí zahradě a tolu mlýna se sami hnala veterán mûïete napûl auto- pfie- do dávno, do kdy neznáma. svûdãit, neznáma. jak V pfiesnû podzemí ãi moïná se sami Èastnû mûïete situacsvûdãit, odhadla. jak pfiesnû ãi moïná Èastnû situamobil s reklamou na hašlerky. Byl upraven pfie- jako Jedno ci odhadla. obří odpoledne rolička, do se kterých u nás stavili se balily kolegové Jedno z hašlerky. Pragisu, odpoledne Tento Ïe narazili se vůz, u nás jako na stavili silnû snad kolego- zfiícené jediný známé doklad a vé opadající z Pragisu, existence staré Ïe narazili mlýna, podzemní je na zachován. chodby silnû zfiícené a Zachránitfiebovali a opadající jej by v roce staré zjistit, 1964 podzemní oã koupí se jedná. za chodby světovou Jako a sou- po- po- cenu kromá tfiebovali 200 osoba-expert Kč by pan zjistit, Příhoda oã jsem pro jedná. mûl své zvlá tní, soukromé Jako soukromá protizákonn osoba-expert status, jsem Ïe mûl jsem zvlá tní, mohl nej- lézt nejspí muzeum starých pragováckých automobilů i spí do protizákonn ãerstvû objeven ch status, stafiin, Ïe jsem kam mohl to horníkûm i do Zbuzanském ãerstvû pfiedpisy objeven ch dvoře. zakazovaly. stafiin, Z ãerstvû kam to otev- hor- lézt ve fiené níkûm Definitivní stafiiny pfiedpisy zánik kaïdou zakazovaly. mlýna chvíli a budov Z opadávaly ãerstvû k němu otevfiené stafiiny bylo nutné uspíšil kaïdou poãkat, požár, chvíli probûhnout zaviněný opadávaly snad ka- do kameny, náležejících lidmi, bezpeãnûj ích meny, kteří bylo objekt nutné míst poãkat, svévolně a za probûhnout chvíli obsadili jsem a užívali. byl do v bezpeãnûj ích Americe Po požáru I. A nebyl Moãálka míst mlýn a za a Amerika již chvíli obnoven, jsem tak ale byl byly v Americe propojeny! I. A Moãálka a Amerika tak byly propojeny! na jeho místě byla postavena nová moderní budova. Nejstarší Tvar chodeb svědek zašlých dob Ale Morfologie Tvar jeden, chodeb jediný chodeb zbytek proseckého dávného podzemí Podviní tu se Morfologie zůstal. nepodobá Na chodeb severním obvykl m proseckého okraji objektûm pozemku podzemí historického se nepodobá podzemí, obvykl m protoïe objektûm nebyly vytváfieny histo- je starobylý Ïádné pravidelné zbytek vjezdové chodby brány obvyklé osamělý rického podzemí, protoïe nebyly vytváfieny v technickém Ïádné Dle pravidelné nebo tradice dûlním je chodby to nejstarší podzemí, obvyklé pozůsta- ale v tech- ko- pilíř. tek páã nickém někdejší tûïil nebo pískovec tvrze, dûlním tam který (jak podzemí, tu údajně potvrzují ale přežil tzv. kopáã předhusitské tûïil pískovec - stopy doby, po tam přečkal kopání), (jak potvrzují vpád kde husitů to tzv. lo z pick-marks i a pick-marks plenění pfiímo nehrozilo v závěru - stopy třicetileté po zfiícení kopání), chodby. války kde i za Chodby jsou obvykle iroké 1,2 aï 2,2 m, ale je- to pobytu lo a pfiímo pruských nehrozilo vojsk zfiícení v roce chodby Snad Chodby jsou ífika obvykle a morfologie iroké 1,2 silnû aï 2,2 kolísá. m, ale Úzké je- se jich dožije chodbiãky jich ífika i příštích a mohou morfologie dnů, náhle abychom silnû pfiecházet kolísá. alespoň do Úzké tentnûk chodbiãky jediný nebo doklad i mohou vût ích na staré náhle prostor Podviní pfiecházet o v ce zanechali aï do pû- sí- sí- svým timetrové. nûk nebo potomkům. i Dvû vût ích vûbec prostor nejvy í o v ce sínû aï Moãálktimetrové. Stojí mají obrostlý 9 Dvû m a vûbec náletovými konãí nejvy í nehluboko dřevinami, sínû pod Mo- pû- a povrchem. ãálky snad mají proto 9 Chodby m ušel a konãí pozornosti jsou nehluboko od sebe některých ãasto pod oddûleny povrchem. jen Chodby úzk mi jsou pilífii od sebe nebo ãasto jsou našich v nich všeničivých prosekána spoluobčanů. okénka. Nejatraktivnûj í v nich je zakomponován bludi tû prosekána chodeb okénka. v v oploceném severozápadním Nejatraktiv- areá- Dnes je oddûleny jen úzk mi pilífii nebo jsou pietně lu cípu nûj í nové je Moãálky. bludi tû zástavby PrÛmûrná chodeb obytných v severozápadním domů. v ka chodeb Tradice mu se cípu pohybovala přisuzuje Moãálky. dávné mezi PrÛmûrná stáří 1 aï a 3 spojuje m, v ka ale jej chodeb po s opakovan ch se pohybovala stavbou prûvalech mlýna mezi kanalizace 1 či aï tvrze, 3 m, ale která do lo po snad opa- k za- původnnesenkovan ch niï ích prûvalech ãástí kanalizace Moãálky, do lo coï jsou zasahovala až sem. Ale žádné doklady k zanesení dvû niï ích tfietiny ãástí jejího Moãálky, rozsahu, coï takïe jsou to zhruba nepotvrzují. mezi zhruba vchodem dvû Nevadí. tfietiny a stfiední jejího Když ãástí mohou rozsahu, bludi tû v takïe Neumětelích kdysi mezi vchodem vzpfiímenû opatrovat a prûchozí stfiední náhrobek ãástí chodby nad bludi tû domně- sniïu- se se lým jí kdysi na hrobem úroveà vzpfiímenû Horymírova plazivek. prûchozí Šemíka chodby či ve sniïují na rámci Hamrech úroveà nedokonãen ch plazivek. hrob Maryčky zpfiístupàova- Magdonové Starých (V za cích (V hřbitovní rámci prací nedokonãen ch byla zdí, z okraje proč bychom prosecké zpfiístupàovacích prací 12 m byla hluboká z okraje achta, prosecké která plo iny dlou- nemohli plo iny raïena opatrovat poslední zbytek podvinské tvrze, hou, raïena Ïeleznou 12 m hluboká v ztuïí achta, vystrojenou která dlouhou, byla Ïeleznou propojila první obětí v ztuïí Ameriku husitských vystrojenou I a Moãálku. bojů? roz- Ge- rozráïkou která ologickou ráïkou propojila zvlá tností Ameriku toly I jsou a Moãálku. splachové Geologickou ãerveného zvlá tností pískovce, toly jsou kter splachové obsahuje polohy Ïelezité polohy ãerveného zvûtraliny pískovce, z Miroslav kopcû kter nad Kuranda obsahuje tehdej- ím Ïelezité mofisk m zvûtraliny pobfieïím.) z kopcû nad tehdej- ím mofisk m pobfieïím.) Pokraãování pfií tû Pokraãování pfií tû Miroslav Kuranda Miroslav Kuranda ROKYTKA Zpravodaj obãanského sdruïení Vlastivûdn ROKYTKA Zpravodaj klub Prahy obãanského 9 sdruïení Redakce: Vlastivûdn Miroslav klub Prahy Kuranda 9 Rokytka Redakce: vychází Miroslav jako Kuranda samostatná pfiíloha mûsíãníku Rokytka vychází Devítka, jako vydávaného samostatná Mâ pfiíloha Praha 9 Adresa mûsíãníku redakce: Devítka, Vlastivûdn vydávaného klub Mâ Prahy Praha 9, 9 mûstská Adresa redakce: ãást Praha Vlastivûdn 9, Sokolovská klub 324/14, Prahy 9, 180 mûstská 49 Praha ãást Praha 9 9, Sokolovská 324/14, tel.: Praha , tel.: , Rokytka Jeskynû Pohled do na Proseku (1. Jeskynû minulosti díl) na Libně Proseku (1. díl) Profesor Jaroslav Petrbok, kter jiï pfied osmdesáti Profesor Libeň, ostatně Jaroslav lety burcoval jako Petrbok, celá odborníky Městská kter jiï a místní osmdesáti patrioty ke lety zpfiístupnûní burcoval odborníky proseck ch a míst- jes- pfied část Praha 9, se mění k nepoznání. Dnes kyní patrioty vefiejnosti, ke zpfiístupnûní se koneãnû proseck ch mûïe usmívat. jeskyní vefiejnosti, vize se naplàuje. se koneãnû mûïe usmívat. již počtvrté si připomínáme její minulost. vize se naplàuje. Jeho Jeho Pfii kopání základû k nové kolní budovû na Pfii Pokračování Proseku kopání základû ãp. z minulého 92, které k nové na čísla nûkterém kolní budovû místû na velmi Proseku hluboké ãp. 92, jsou, které bylo na shledáno, nûkterém Ïe místû velmi dosti hluboké rozsáhl jsou, lom, bylo v shledáno, pozdûj ích Ïe zde do- zde b val bách b val zavezen. dosti rozsáhl V násypu lom, nalezen v pozdûj ích hrníãek dobách zavezen. stfiíbrn mi V násypu gro i z nalezen doby krále hrníãek Vla- se Jan esti Bradatý dislava se Tvrz, esti dvůr z stfiíbrn mi poãátku a mlýn v 16. gro i Podviní století. z doby byly V krále jako pískovnû statek libeàské odběhlého z poãátku silnici měšťana 16. vybrány století. zabaveny. jsou V pískovnû dlouhé, Po- Vladislava pfii z pfii dobnou ãásti libeàské zasypané praktiku silnici chodby, se vybrány zabavováním které se jsou táhnou majetku dlouhé, hluboko z emigrovavších ãásti pod zasypané pozemky chodby, občanů nad které známe silnicí. se táhnou i z Bájilo časů hluboko pr pod vedou pozemky aï pod kostel. nad silnicí. Bylo pr Bájilo v nich se, se, ne Ïe tak vzdálených. Roku 1421 (to je rok, odkdy sly et Ïe pr i vedou varhany aï pod v kostele kostel. hráti... Bylo pr nich sly et máme i prvý varhany záznam v kostele o existenci hráti... tvrze v Podviní, dosud Proseck ch připomínal skal a ãásti jen dal ích dvůr, mlýn kfií- Okraj dov ch Okraj a později Proseck ch plo in i prachovna) je vlastnû skal a systém se ãásti stal dal ích star ch vladykou kfiídov ch v Podviní a lûmkû. plo in pražský Zpoãátku je vlastnû měšťan byly systém Jan tûïeny Bradatý. star ch skalky Ani lo- lomû na mû tento okraji a lûmkû. pražský svahû, Zpoãátku měšťan coï nikomu není byly pfiíli v tûïeny dějinách nevadilo, skalky neznámý. ale na okraji pozdûji svahû, se lomy coï nikomu pfiiblíïily pfiíli k polnostem. nevadilo, V ale té pozdûji chvíli Jan zaãali Bradatý, se lomy majitelé sladovník pfiiblíïily polí, k polnostem. zahrad původem a vinic V ze té Stříbra, protestovat chvíli zaãali jemuž proti majitelé náležel ukrajování polí, znamenitý zahrad pozemkû dům a vinic na tûïba protestovat Starém zdánlivû Městě proti skonãila. pražském, ukrajování Lépe nyní pozemkû fieãeno, Platejs a pfiesunula a č. tûïba 416 zvaný, zdánlivû se pod nacházel skonãila. zem. se Peruck v Lépe úřadě pískovec fieãeno, konšelském nejmûkãí častěji se v po pod místech, sobě zem. již kde Peruck od roku podle pískovec 1413; puklin byl je pfiesunula zatéká je nejmûkãí voda. v Tam místech, je moïné kde podle jej kopat puklin piãákem. zatéká voda. Generace Tam pískafiû je moïné tak jej nejménû kopat pi- od purkmistrem právě za prvních výtržností roku ãákem. obecného 1798 Generace lidu aï témûfi hned pískafiû do po poãátku smrti tak nejménû krále druhé Václava IV., války 1798 a připadlo aï razily témûfi podél mu do tedy poãátku puklin v tom druhé chodbice čase svû- na svûtové roku od a tové prvním vyváïely války místě razily z nich obnovení podél hroudy pořádku. puklin mûkkého chodbice Později, pískovce, a za vyváïely vlády které mnicha z nechaly nich Jana hroudy na Želivského de ti mûkkého rozpadnout. ustoupil pískovce, do V podzemí pozadí, které až vznikl nechaly zase v nepfiehledn letech na de ti 1424 rozpadnout. a 1425 labyrint byl chodbiãek V podzemí a vznikl sálû, jenï nepfiehledn vlastnû kopírovaly labyrint pfiirozené konšelem. Přišel chodbiãek pomûry pak a sálû, jenï a o velice život roku vlastnû se kopírovaly podobaly 1426 ve pfiirozené velké bitvě pomûry u Ústí. a velice se podobaly VLASTIVĚDNÝ VLASTIVĚDNÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ Číslo âíslo 2/2012 9/2013 âíslo Ročník Roãník 2/2012 LI L Roãník L jeskyním. íkalo se jim umûlé jeskynû nebo jeskyním. prosecké íkalo katakomby. se jim Dnes umûlé je jeskynû fiadíme mezbo podzemní prosecké katakomby. pískovny a Dnes lomy, je coï fiadíme jsou me- ta- ne- O dědictví po něm se rozdělili vekovzi dle podzemní vdovy dûlní Doroty pískovny díla, jeho kde a dva lomy, je synové podzemním coï jsou Václav taková a Sigmund. dûlní lámán Další díla, vlastník stavební kde je Podviní materiál. podzemním se Je-li stal zpûsobem získáván zpûsobem purkmistrem kámen, lámán v Praze. jedná stavební se Byl o materiál. to lomy, Bradatého je-li Je-li koneãn m získáván starší syn produktem kámen, Václav, jedná který písek, byl o jde lomy, purkmistrem o podzemnneãn m pískovny. V Praze i na vût inû území je-li ko- Starého produktem Města pražského písek, jde v letech o podzemní pískovny. je to spí e V neobvykl Praze i na zpûsob vût inû tûïby, území pro âech toïe âech a na e je to Zemřel spí e zemû neobvykl je snad bohatá v zpûsob roce na kámen tûïby, Jeho protoïe mladší v ak na e bratr mûsta, zemû Sigmund, jako je bohatá holandsk spoluvlastník na kámen. Maastricht Pod- Exi- Existují nebo stují viní, v ak přikoupil PafiíÏ, mûsta, kde v jako roce jsou holandsk 1435 ze suroviny i dvůr Maastricht poplužní získané z nebo s podzemních tvrzí PafiíÏ, a krčmou kde lomû v jsou Šešovicích postaveny ze suroviny od celé Janka získané ãtvrtû. Rakovnického podzemních (viz lomû kniha postaveny o Hrdlořezech). celé ãtvrtû. z Podzemní ãerv Když císař Zikmund obnovil práva zemská, byli dědicové Prosecké Podzemní podzemí ãerv od dob svého znovuobjevení Prosecké podzemí v roce 1965 Jana od dob Bradatého pfiitahuje svého znovuobjeveníveni pozornost o dědictví v roce a PraÏanÛ nálezem 1965 pfiitahuje i zemského cizincû. neustá- Svûdãí soudu neustálou připra- o lou připadlo tom pozornost dlouhá Podviní PraÏanÛ fiada vdově novinov ch i po cizincû. purkmistrovi ãlánkû, Svûdãí odborn ch o Janu tom Podvinském dlouhá studií fiada a Eufemii i dokonce novinov ch z Podviní nedávn ãlánkû, a objev odborn ch Popovicích. nového studií druhu Dle V. a ãerva i V. dokonce Tomka Enchytraeus nedávn ale Eufemie bo- ob- na hemicus jev nového (Oligochaeta), druhu ãerva Enchytraeus kter byl zatím bohemicus zde, (Oligochaeta), na tomto jediném kter byl místû zatím na nebyla vdovou po Adamu Podvinském, nalezen svûtû. nalezen který uprchl Objevila zde, do na jej ciziny, tomto polská nýbrž jediném hydrobioloïka jeho místû dcerou na Elzbieta svûtû. (v knihách Objevila Dumnicka novoměstských jej polská z Krakova. hydrobioloïka fol. E9 silva Elzbieta Podvinensis). Dumnicka K Sigmundovi z Krakova. Bradatém Geologická je nutno doplnit, stavba že i on okraje byl purkmistrem prosecké plo iny Geologická Starého Města stavba pražského, okraje a to prosecké v letech Kfiídové plo iny vrstvy prosecké plo iny vytváfiejí na 1442 a Že by Podviní bylo líhní pražských purkmistrů? okrajích horizontálnû prûmûrnû uloïené dvacet souvrství, metrû jejich Kfiídové okrajích vrstvy prosecké prûmûrnû plo iny dvacet vytváfiejí metrû na mocné, jejich ve mocné, Nejasná kterém horizontálnû pozorujeme zpráva, že uloïené ãasté zámožný partie souvrství, měšťan tvofiené ve Cášský, kterém ikmo Martin zvrstven mi pozorujeme z Cách pískovci. ãasté řečený partie Fanach, Souvrství tvofiené přízvisko v ak ikmo jako vzniklo zvrstven mi celek ze pod spojení pískovci. úhlem z německého Souvrství nûkolika to se stupàû se von v ak Aach sklání jako se celek smûrem svým bratrem pod k severu, úhlem Alešem tedy nûkolika a hlubjeho ím stupàû partiím sklání kfiídového smûrem mofie. k severu, Ve vzdálenosti tedy hlub- 200 ženou ím partiím aï Martou, 600 kfiídového m od dcerou okraje předhusitského mofie. plo iny Ve vzdálenosti se jiï setkáváme 200 žitele aï Podviní, 600 s aï m ãtrnáct od koupil okraje metrû r. plo iny 1439 mocnou od se zemana jiï polo- set- drhokáváme Mikuláše bûlohorsk ch s aï z Krchleb ãtrnáct opuk, metrû právo která na mocnou tvrz se jinak v polohoviní, bûlohorsk ch které plo iny Mikulášovi vyskytuje opuk, upsáno která jen v bylo se úlomcích. jinak Václa- na Pod- na okrajích Kfiídové okrajích vem, synem plo iny podloïí Jana vyskytuje Bradatého. tvofieno jen jílovitû v Při úlomcích. jednání zvûtral m Kfiídové ordovikem podloïí letenského je tvofieno a jílovitû libeàského zvûtral m ordovikem Podle v sledkû letenského detailního a libeàského vrt- před staroměstskou radou bylo rozhodnuto, aby Aleš Podle zaplatil v sledkû Martinovi detailního 75 kop gr. vrtsouvrstvísouvrství. za Rokytka MAGAZÍN MùSTSKÉ âásti PRAHA MAGAZÍN MùSTSKÉ âásti PRAHA 9 Rokytka

20 ného právo prûzkumu jeho, kteréž v nedalek ch jest na té tvrzi LetÀanech, měl a za provádûného náklady, kteréž krátce jest po druhdy válce Quidem učinil, i Zárubou, je kfiídové podloïí nerovné. Jak vy- za obilí vzaté, kteréž jestli tu na ozim vzal. pl vá ze stovek geologick ch vrtû, proveden ch Současně zde bylo pfii projektování dohodnuto, sídli tû, aby Martin objevují postoupil v nûm Alešovi údolní na tvrzi deprese dvě nebo a paleokoryta tři komo- se zahloubená ry, v nichž by aï mohl o nûkolik chovat metrû, své věci, ãasto kteréž vyplnûná by jemu pfieplaven mi k hospodářství jíly. vedení potřebny Nerovnosti byly. Po Alešově tehdej ího smrti (před povrchu rokem fungují 1454) jako nepropustná bariéra pro vody prosakující pískovcov m souvrstvím. Na kon- se podepisoval Lukáš Podvinský z Lerojid. takt jílû a pískovcû jsou vázány drobné prameny vyvûrající tfieba u vysoãanské estakády, Lukáš z ve Lerojid StfiíÏkovské a Podviní ulici ãi v rybníãku pod Poslední Kundratkou. vladyka V psaný kanalizaãní z Podviní, tole Lukáš v ulici z Lerojid Nad Kundratkou a Podviní, se byl připomíná odkryt silnû roku zjílovatûl povrch podloïního ordovického 1470 souvrství, ve službě u kter krále metrovou Jiříka z Poděbrad. vrstvou edého, Dvacet kaolinického let nato byl odsouzen jílu pfiímo dle údajů pfiecházel v Bartošově do peruckého Kronice souvrství pražské k svrchní trestu kfiídy, smrti aniï rozčtvrcením hranici z rozsudku mezi krále zvûtralinov m Vladislava II., plá tûm protože lo urãit a se pfieplaven mi službách knížete jíly. Hynka Münsterberského dopustil zrady a úkladů o život krále. Kfiídová sedimentace zaãíná peruck mi vrstvami; ty jsou vyvinuty jako edé, uhelné Pramen jílovce, dále nebo uvádí, jako že mûkké,... nešťastný na edlé jílovité panoš pískovce obžalovaný o z promûnlivé úkladu králi mocnosti strojeného od trpěl, nûkolika jak se decimetrû později ukázalo, do dvou nevinně. metrû. Vyznání Na tuto domnělého polohu bylo zločince vázáno při jiï mukách popsané se zachovalo dob vání kfiídového v třeboňském uhlí v archivu. oblasti mezi Je to Klíãovem obšírný a kbelsk m leti tûm, ale podobn geologick spis, děsná v voj má a smutná i oblast památka Strahova tehdejšího a Petfiína. Prostfiedí vedení hrdelního v dobû usazování práva. peruck ch vrstev Snad je nutné se ale si jedná pfiedstavit o záměnu jako ploché osob. Zamyslíme-li nedalekého se nad pobfieïí, údaji: nešťastný které je v niï- pa- zázemí ích noš z roku polohách 1470 ve službě tvofieno krále a mûlk mi poprava sladkovodními a brakick mi moãály porostl mi hustou subtropickou vegetací, ve v roce 1490, znamenalo by to, že po dvaceti které letech se služby objevují u krále napfiíklad byl nyní mangrovy. jen ve službě Ve vy ích u knížete polohách a přitom (coï stále je jen podle panošem. dosavadních To je odkryvû zřejmě nepravděpodobné. právû oblast pod Snad ulicí se jednalo Na Vyhlídce) o jeho syna. je moãálovit v voj redukován nebo Celý se vûbec případ nevyskytuje je dosti zamlžený. a na ordovické Jeho děj podloïí nasedají po tenké pfiechodové vrstvû se utápí pfiímo ve zmatcích, bílé pískovce které v s tu kaolinick m dobu opět tmelem. postihly naši zemi. Proto poprava, ač nespravedlivá, na tyto sladkovodní nezajímala tolik pískovce, soudobé jak Právû se kronikáře, dfiíve naz valy, aby jí je věnovali vázána více hlavní pozornosti, ãást proseckého zanikla mezi podzemí, jinými, a to ještě v pásu hrůznějšími sahajícím činy od Kundratky aï do hloubûtínsk ch Hutí. Bílé perucké pískovce dosahují mocnosti té doby. Proto ani tak historických dokladů ãtyfi znalý aï historik, esti metrû jakým a mohou byl František pfiedstavovat Palacký, nenašel původní záznamy v takovém jak rozsahu, pláïov aby sediment, celá událost tak pfieplavené mohla náležitě váté vysvětlit. písky sedimentované Proto ve svých v tûsném Dějinách sousedství pobfieïní linie. národu českého v Čechách a na Moravě mohl Tyto perucké pískovce jsou mûkké, nejsou jen stroze vyuïitelné o této jako události stavební zmínit: kámen a na vzduchu... král se Vladislav pomûrnû dal rychle 10. máje rozpadají Men í v Praze kusy odpraviti se podle dva na ich panoše pokusû služebníky knížete jiï Hynka bûhem z nûkolika Poděbrad, mûsícû, Alexandra na- rozpadnopfiíklad i Podvinského, pfies zimu. protože Jejich prý písek chtěli je v ak zavraždit krále svého, návodem, jak se domýšle- velmi ãist, dobfie vytfiídûn, pûsobí dobr m estetick m dojmem. Proto byly na fiadû míst lo, krále perucké Matyáše pískovce skrze dotčeného ãi jejich rozpadlé knížete. deriváty Na štěstí vyuïívány zachovalo jako se v slévárenské archivu Třeboňském vyznání písky nebo těchto pro zločinců, v robu abrazních spis ob- písky, tukové ãisticích šírný, prostfiedkû. děsná to i smutná Sedimentace památka peruck ch tehdejšího pískovcû hrdelního je na práva fiadû vedení. stfiedoãesk ch Do jeho lokalit (typick je tfieba Hostibejk u Kralup) podrobného zakonãena rozboru tûrãíkovou se zde polohou, nelze pustit; která ale ukazuje z něho na vidět, mofiskou jakou transgresi, svobodu měla tedy nástup již tehdy nové, denunciace mohutnûj í na mofiské dvoře králově. záplavy. Tato Udávání tûrãíková neshodné poloha mezi je sebou, velmi i neshodné dobfie vyvinuta s přírodou na fiadû lidskou, míst v pouhé proseckém klevety, podzemí, ozývají ale také napfiíklad v lomu poblíï prosecké vyhlídky. se ve vyznání ubohých mučenců, a platného důkazu poloïené viny pískovce bylo by jsou nadarmo hrubozrnné, hledati. V e ménû Jediné, homogenní, co se s nějakou ãasto pravdě ikmo podobností zvrstvené a vysvítati mají charakteristickou zdá z šeredné té směsice, narezlou je barvu. asi to, adíme že Jan Bartošovský je k tzv. korycansk m z Labouně, vrstvám hejtman a povaïujeme Poděbradský, je za ve sediment službách mûlkého knížete Hynka, mofie, ve kterém hrály dûleïitou roli pfiíbfieïní proudy, přísahou jejichï však zavázaný smûry se bûhem králi Matyášovi, dal ího v voje strojil pobfieïí se přijmouti mûnily na a tím Poděbrady ovlivàovaly uherskou posádku... sloïení pískovcû O úmyslu a smûry vraždy jejich nad vnitfi- krá- zrnitosnlem laminace. nepodává se ani sebe menší znamení; a sama jména mužů šlechetných, kteří do TûÏba klevet těch zapleteni byli, jako Jan Filipec Rezavé korycanské pískovce byly ve vût- ím biskup mûfiítku a páni tûïeny Ctibor jako z Cimburka více ãi ménû i Vilém kvalitní z Pernštejna, kámen pravdûpodobnû vylučují všecko jiï podezření stfiedovûku, takové; jakož ale s jistotou pak Vladislav nejménû sám od nemeškal, psaním kdy jsou dne na 17. historické máje daným mapû ukojiti Prose- roku 1695, ka pana zakresleny Viléma, dva svého velké tehdáš lomy nejvěrnějšího ve svahu po obou stranách prosecké návsi. Podle nálezu mincí byly lomy zaloïeny zfiejmû jiï přítele a pomocníka, že Alexandr ani Podvinský ničeho 16. naň století. nevyznali, Podobné, čím pomûrnû by práv- poãátkem rozsáhlé ně viněn lomy býti mohl. pokraãují A přece pfies nepochyboval Hloubûtín do Vinofie král o vině a na těch dal í dvou místa panošů... na okrajích kfiídov ch Po popravě plo in Lukáše praïské z oblasti Lerojid - a v Podviní Praze 8 a získal 9 napfiíklad podvinskou na âertovû tvrz se vším vr ku. zbožím Nûkteré v letech podzemní chodby, napfiíklad v Krocínce ãi v Americe I, pokraãovaly Jan Hroznata v men ím z Prahy. Pak mû- následoval Záviš Sulek z Hrádku a po něm jeho syn Mikuláš Sulek z Hrádku a Podviní. Poslední zpráva o dosud samostatném Podviní uvádí, že Mikuláš Sulek prodal... dědictví své Podviní, tvrz, ves Vysočany s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, s robotami, vinicemi, s platy viničními atd. Mikuláši Bryknarovi z Brukenštejna a synům Albrechtovi a Mikulášovi z Brukštejna za půl desáta sta kop pražských grošů. Mikuláš Bryknar byl vlastníkem libeňského dvora, a tak podvinské zboží k němu Prosecké připojil, skály ale - bez Moãálka mlýna. Ten získal roku 1535 Petr Vosovský z Adlaru. Po připojení fiítku i do korycanského souvrství. Na korycanské pískovce nasedají zelené glau- k Libni podvinská tvrz postupně chátrala, konitické protože pozbyla jílovce již a páskované svého významu souvrství jako jílovcû středisko téï spojeného zvané kanafas. dvora. Bûlohorské opuky V roce se 1595 objevují již jako podvinská souvislé tvrz polohy pustá. aï nejménû Počátkem nûkolik 17. století desítek zpustly metrû i ostatní od okrajû hospodářské plo in. Ve budovy star ch při lomech tvrzi, na a tak území zaniklo Severního Mûsta se vesmûs tûïila opuka. K Proseku celé Podviní. se mûïe Poslední vztahovat zpráva zápis o zdejší neurãitû zpustlé lokalizovan tvrzi je z k roku ilbochu, tj. Z celého ke Ztracené Podviní se mezi nejdéle Libní zachoval a Prosekem, Podvinný a datovan mlýn vartû rokem a několik stavení. Îádn dfiívûj í údaj není znám, i kdyï men í ãást chodbic mûïe b t star í. TûÏba na Proseku probíhala bûhem celého Zpustlá 19. století tvrz a podle mlýn pamûtníkû skonãila Jak aï po již první bylo svûtové uvedeno, válce, podvinská kdy jiï neby- tvrz zpustla v razná počátkem a poskytovala 17. století spí pfiíleïitostnou a zůstal pouze poplužní místním dvůr, nezamûstnan m. mlýn a několik Prosecké stavení. práci podzemí V nejstarších struãnû pramenech zmiàuje se vždy Filip u Poãta Podviní ve sv ch Geologick ch vycházkách po praïském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Ji- uváděla jmenovitě tvrz v Podviní, teprve routek později (1927) se rozepisovali v knize Obec písaři Prosek. zevrubněji. Ve 20. Uváděli letech pak nav tûvuje nejen poplužní podzemní dvůr, prostory prachovnu, Hloubûtínû ale i mlýn. Popelka Není Bilianová průkazné, a zda Jaro- se v slav vždy Petrbok, se změnou kter majitele se ze své panství funkce jednalo konzervátora pfiimlouvá jiï poãátkem 20. let i o změnu majitele (či nájemce?) mlýna. minulého století za jejich památkovou ochranu Nezdá se a to zpfiístupnûní. být dost logické. Poté Tvrze publikuje a dvory první, vždy byè drželi struãn zemědělsky vûdeck popis fundovaní nejprve vlastníci, geograf kdežto mlynářství Josef Kunsk byla aï v specializovaná roce 1940 a po znám nûm živnost, Václav kterou Král v mohl roce provádět Mezitím jen obeznalý člověk. zab vá Ale o mlynářích nûkolik novinov ch jako specia- se podzemím zpráv, napfiíklad v roce 1909 mûlo b t v jedné chodbû, podle popisu odpovídající lizovaných pracovnících jsme se v pramenech pojednávajících I, objeveno skladi tû o změnách lupiãû. držitelů Tepr- Americe Podviní nikde nedočetli. ve Mlýn zámûr jako vybudovat součást Severní zboží Mûsto patřícího pfiiná- ke í tvrzi novou v Podviní obsáhlou poprvé vlnu zmiňují zájmu písemné o zdej í podzemí. prameny roku Pozornost Ale je je tû při převodu oïivena tvrze propadem na Krocínce a na Kundratce v roce rodu 1965 Bavorů i petfiínsk m není již mlýn sesuvem samostatně ve stejném uváděn. Podobně Objevují ani se když znaãnû husité zveliãené vypálili povûs- a po- roce. ti bořili o poddolování podvinskou celého tvrz, se Proseka o mlýnu a nepíše. chodbách Až v táhnoucích roce 1421 je se jmenovitě aï na Jen tejn uveden a do mlýn Staré při Boleslavi. převodu podvinské tvrze členům rodu Bradatých. PrÛzkum Podél Další prosecké zpráva z roku plo iny 1490 byly oznamuje, velmi nákladnû tvrz se vrtány vším zbožím, clony asi tedy metr zřejmě od sebe i s vzdá- mlý- že len ch nem ale vrtû to a není achtou výslovně bylo uvedeno otevfieno podzemkává Záviš u Ameriky Sulek z I. Hrádku. Odtud dál smûrovala zís- prûzkumná Počátkem 17. tola století aï podél je v dokladech ulice Na uváděna zpustlá tvrz a z jejího někdejšího zbo- Vyhlídce. Tato grandiózní akce nebyla nikdy souhrnnû vyhodnocena, ãást materiálží zůstal byla staïena pouze poplužní jako tajná dvůr a postupnû a mlýn na se poztrácela. Rokytce a několik Moãálka stavení. byla mapována Ale i to časem dokonce zaniklo nûkolikrát, a zbyl jen ale mlýn, vût ina který map nesl je název dnes nedostupná. V Podviní. Jen díky Èastné náhodû bylo autorovi této práce pfiedáno nûkolik Podvinný mlýn, který tu stával v minulosti, prodělal ale v znamného mnoho oprav podzemního a přesta- listû dobov ch map Moãálky a Krocínky od utajeného, badatele veb. Byla Ladislava to přízemní Hrdliãky, budova kter o jako čtyřech geofyzik okenních proslul osách akcemi s mansardovou v Hitlerovû střechou. Orlím hnízdû, V suterénu podzemí byly valeně PraÏského klenuté hradu, prostory na Vy- ehradû, s pravoúhle Karl tejnû, zalomenými ve tûchovicích lunetami. Místnosti v přízemí byly zaklenuty plackou i jinde, a Proseku se v 60. letech intenzivnû vûnoval. Hlavním a s trámovými problémem stropy. v stavby Na jih od Proseka obytného nebyly stavení podzemní stála stodola chodby, s fabionovou ale ãetné římsou lûmky a na nejménû západ sedmiosá dvû drobné hospodářská cihelny, které budova. byly Poslední jiï bûhem podoba první obytného republiky stavení zaváïeny pocházela z 18. odpadky, takïe století. hrozilo Mlýn selektivní byl schován sesedání před základû. Proto byla valná ãást sídli tû nákladnû zraky kolemjdoucích postavena na ro tech ve vzrostlé a pol táfiích zahradě. ze Na zhutnûného pravém břehu tûrku. Rokytky V 60. je dosud aï 80. patrná letech bylo odbočka prosecké k mlýnskému podzemí pomûrnû náhonu. dobfie známo Archivní jeskyàáfiûm zápisy a o místním mlýnu, již obyvatelûm, jako samostatném subjektu hochûm, z na poslední jejichï doby, vzpomínky jsou vel- je zejména moïné dodnes ãasto narazit. mi strohé a celkem nezajímavé. Z několika âást podzemí Moãálky a celá Krocínka byly málo je tû záznamů, v 60. letech které se vylity z této betonem. tak nepříliš Po neustál ch vzdálené doby propadech zachovaly, kanalizace se pouze bylo dozvídáme 1987 jen několik aï 1989 údajů pfiikroãeno o vlastnických k raïbû pře- v letech 270 vodech. m dlouhé kanalizaãní toly táhnoucí se Ve pod 20. ulicí letech Nad 17. století Kundratkou. byl Podvinný tola mlýn byla na návrh autora raïena ruãnû, aby nedocházelo v držení k rodu otfiesûm, Černhausů, a posléze kterým vylita náležela i Libeň. Po třicetileté válce beto- Černhausové Rokytka MAGAZÍN MùSTSKÉ âásti PRAHA

Festival Čapkovské jaro v Praze: Pan Kolbaba, poštovní doručovatel, v Devatero pohádkách v Gongu. 7. května GALERIE 9: ROSTISLAV OSIČKA

Festival Čapkovské jaro v Praze: Pan Kolbaba, poštovní doručovatel, v Devatero pohádkách v Gongu. 7. května GALERIE 9: ROSTISLAV OSIČKA DUBEN 2014 REKONSTRUKCE ULICE NA STRÁŽI ZAMÍCHÁ DOPRAVOU NA PROSEKU OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PŘIPRAVTE SE NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ BUDOU

Více

Vysočany: Památník k poctě průmyslníka Emila Kolbena bude odhalen 10. září

Vysočany: Památník k poctě průmyslníka Emila Kolbena bude odhalen 10. září ZÁŘÍ 2014 JAK ŠEL ČAS V PRAZE 9 UŽ NEPLATÍ: VYSOČANŮM A LIBNI ZDALEKA SE VYHNI OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ NA DEVÍTCE PRO VOLBY

Více

MČ PRAHA 9: 11 nových tříd v mateřských školách ještě letos!

MČ PRAHA 9: 11 nových tříd v mateřských školách ještě letos! DUBEN 2013 CITY REGIONS PODPORUJE VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ MEZI EVROPSKÝMI MĚSTY OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 MČ PRAHA 9: 11 nových tříd v mateřských školách ještě letos! www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO

Více

Podviní: Etnofest čili Barevná devítka už 30. srpna! KNOFLÍK V LÉTĚ DEVÍTKA NA KOLECH POHÁDKOVÝ DVOREČEK. 3. září 2014

Podviní: Etnofest čili Barevná devítka už 30. srpna! KNOFLÍK V LÉTĚ DEVÍTKA NA KOLECH POHÁDKOVÝ DVOREČEK. 3. září 2014 SRPEN 2014 PROBLEMATICKÁ UBYTOVNA VE SKLONĚNÉ JE JIŽ MINULOSTÍ OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PRO VOLBY DO ZASTUPI- TELSTVA MČ PRAHA 9 BYLY VYTVOŘENY TŘI VOLEBNÍ

Více

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2014/2015 UŽ 12. A 13. ÚNORA

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2014/2015 UŽ 12. A 13. ÚNORA ÚNOR 2014 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2014/2015 UŽ 12. A 13. ÚNORA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz Příští číslo vyjde 6. března 2014 Rozpočet MČ Praha 9: Ani letos se nebude

Více

PRAHA 9: Ti nejlepší byli oceněni za celoživotní dílo i záslužné činy

PRAHA 9: Ti nejlepší byli oceněni za celoživotní dílo i záslužné činy ŘÍJEN 2013 PODZIM V PRAZE 9 PŘINÁŠÍ BOHATÝ PROGRAM PRO SENIORY OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR SE KONAJÍ 25. A 26.

Více

PRAHA 9: Celý svět se opět schází v Podviní POHÁDKOVÝ DVOREČEK V JANDOVĚ DODATEČNÉ ZÁPISY DĚTÍ DO MŠ GALERIE 9: MALÉ SVĚTY. 2.

PRAHA 9: Celý svět se opět schází v Podviní POHÁDKOVÝ DVOREČEK V JANDOVĚ DODATEČNÉ ZÁPISY DĚTÍ DO MŠ GALERIE 9: MALÉ SVĚTY. 2. SRPEN 2013 O PRÁZDNINÁCH SE DOKONČUJÍ NOVÁ MÍSTA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: DO 14. SRPNA MÁ I VAŠE DOMÁCNOST MOŽNOST ZAPOJIT SE DO

Více

Vysočany: Ragbisté Pragy se stali mistry ČR KINOBUS NA PROSEKU KNOFLÍK. 7. srpna 2014

Vysočany: Ragbisté Pragy se stali mistry ČR KINOBUS NA PROSEKU KNOFLÍK. 7. srpna 2014 ČERVENEC 2014 SPORTOVNÍ ORGANIZACE PRAHY 9 MOHOU POŽÁDAT O DOTACI OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VEŘEJNÁ DISKUZE O BUDOUCNOSTI PARKU PŘÁTELSTVÍ POKRAČUJE.

Více

Vysočany: Připravujte se na malování vajíček a pletení pomlázek GALERIE 9: ČESTMÍR HLAVINKA ŽELEZNICE V PRAZE 9 PAŠIJOVÝ KONCERT. 6.

Vysočany: Připravujte se na malování vajíček a pletení pomlázek GALERIE 9: ČESTMÍR HLAVINKA ŽELEZNICE V PRAZE 9 PAŠIJOVÝ KONCERT. 6. BŘEZEN 2015 VYHLÁŠEN ŠESTÝ ROČNÍK UDÍLENÍ ČESTNÝCH CEN A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAKÝ VZTAH MAJÍ K DEVÍTCE JAZZMAN A ZPĚVÁK ONDŘEJ

Více

PROSEK: Park Přátelství zní dětským smíchem POHÁDKOVÝ DVOREČEK POCHOD PRAHOU 9 FOLKOVÉ PODVINÍ. 1. července 2013

PROSEK: Park Přátelství zní dětským smíchem POHÁDKOVÝ DVOREČEK POCHOD PRAHOU 9 FOLKOVÉ PODVINÍ. 1. července 2013 ČERVEN 2013 DEVÍTKA USILUJE O VYTVOŘENÍ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STARÝ PROSEK OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: UŽ ZNÁME PODOBU BUDOUCÍHO POMNÍKU K UCTĚNÍ EMILA KOLBENA

Více

Hrdlořezy: Rozkvetlá botanická zahrada Pod Táborem PROSECKÉ JARO DEN DĚTÍ MIKROKLIMA 2014. 5. června 2014

Hrdlořezy: Rozkvetlá botanická zahrada Pod Táborem PROSECKÉ JARO DEN DĚTÍ MIKROKLIMA 2014. 5. června 2014 KVĚTEN 2014 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE KONAJÍ 23. A 24. KVĚTNA 2014 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: CHCETE ROZŠÍŘIT PARK PŘÁTELSTVÍ NA PROSEKU? PŘIJĎTE

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

DEVITKA PŘIJĎTE NA FARMÁŘSKÉ TRHY! 5. 6. května 2011 DUBEN 2011 ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 9 SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2011 MČ PRAHA 9:

DEVITKA PŘIJĎTE NA FARMÁŘSKÉ TRHY! 5. 6. května 2011 DUBEN 2011 ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 9 SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2011 MČ PRAHA 9: 01_titulka_devitka 28.3.11 10:46 Stránka 1 DUBEN 2011 ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 9 SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2011 DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VE VYSOČANECH

Více

MIKROKLIMA 2013: Zájem vzbudily nejen informace o ovzduší, ale i poníci, psi, dravci... ROZSVIŤTE VÁNOČNÍ STROM GALERIE 9: JEDENÁCT V DEVÍTCE

MIKROKLIMA 2013: Zájem vzbudily nejen informace o ovzduší, ale i poníci, psi, dravci... ROZSVIŤTE VÁNOČNÍ STROM GALERIE 9: JEDENÁCT V DEVÍTCE LISTOPAD 2013 ŘÍČKA ROKYTKA SE DÍKY ÚPRAVÁM MĚNÍ K LEPŠÍMU OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: LAMPIONOVÝ PRŮVOD, ANEB USPÁVÁNÍ JEŽKŮ SE KONÁ NA PROSEKU UŽ 5. LISTOPADU

Více

Volby do zastupitelstev Prahy 9 a hl. m. Prahy: 10. a 11. října si zvolíte své zástupce na radnici MODERNÍ PĚTIBOJ PRO VŠECHNY NOVÝ PIVOVAR V LIBNI

Volby do zastupitelstev Prahy 9 a hl. m. Prahy: 10. a 11. října si zvolíte své zástupce na radnici MODERNÍ PĚTIBOJ PRO VŠECHNY NOVÝ PIVOVAR V LIBNI ŘÍJEN 2014 DALŠÍ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI PŘEVZALY OCENĚNÍ MČ PRAHA 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: TAKÉ PODZIM JE NA DEVÍTCE VE ZNAMENÍ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

Více

MČ Praha 9 vám přeje: Dobrý novoroční start a pohodu v roce 2014 GALERIE 9: LENKA PÁLKOVÁ ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ŠPERKY Z PETEK. 6.

MČ Praha 9 vám přeje: Dobrý novoroční start a pohodu v roce 2014 GALERIE 9: LENKA PÁLKOVÁ ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ŠPERKY Z PETEK. 6. LEDEN 2014 ČAPKOVSKÉ JARO V PRAZE ZAČÍNÁ V LEDNU V DIVADLE GONG OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz Příští číslo vyjde 6. února 2014 MČ Praha 9 vám přeje: Dobrý novoroční start a pohodu

Více

MČ Praha 9: Na vědomost se dává, že masopust začíná! PARK SRDCE II NÁDRAŽÍ PROSEK BRUSLENÍ V O2 ARENĚ. 3. dubna 2014

MČ Praha 9: Na vědomost se dává, že masopust začíná! PARK SRDCE II NÁDRAŽÍ PROSEK BRUSLENÍ V O2 ARENĚ. 3. dubna 2014 0_V02.indd 1 19.02.14 15:43 BŘEZEN 2014 O PRODEJI BYTŮ Z MAJETKU MČ PRAHA 9 ROZHODNUTO DO ROKU 2018 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz Příští číslo vyjde 3. dubna 2014 MČ Praha 9: Na

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Kapacita mateřských a základních škol a odhad demografického vývoje

Kapacita mateřských a základních škol a odhad demografického vývoje 1 Kapacita mateřských a základních škol a odhad demografického vývoje Zpracováno pro Městskou část Praha 9 V Praze, dne 16. ledna Zpracoval: Datank s.r.o. 2 OBSAH HLAVNÍ CÍL... 3 METODIKA... 3 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ...

Více

IV. ROČNÍK CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ V PARKU PŘÁTELSTVÍ NA PROSEKU ÚTERKY 18.00 HOD. Poděkování vedení radnice MČ Praha 9

IV. ROČNÍK CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ V PARKU PŘÁTELSTVÍ NA PROSEKU ÚTERKY 18.00 HOD. Poděkování vedení radnice MČ Praha 9 ČERVENEC 2013 JSOU PRÁZDNINY, DRUŽINA V ZŠ NOVOBORSKÁ SE REKONSTRUUJE OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: OBYVATELÉ PRAHY 9 SE MOHOU PODÍLET NA TVORBĚ NOVÉHO METROPOLITNÍHO

Více

DEVITKA STAROSTA PŘIVÍTAL NA DEVÍTCE PRINCE CHARLESE. 3. 4. května 2010 DUBEN 2010 THE ENGLISH COLLEGE VYSOČANY:

DEVITKA STAROSTA PŘIVÍTAL NA DEVÍTCE PRINCE CHARLESE. 3. 4. května 2010 DUBEN 2010 THE ENGLISH COLLEGE VYSOČANY: 01_titulka_devitka 29.3.10 13:05 Stránka 1 DUBEN 2010 GRANTY 2010 NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYHLÁŠENY DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VÍC BEZVA UŽ

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MČ Praha 9: Přejeme vám pohodový rok 2015 PŘIJĎTE DO DIVADLA GONG GALERIE 9: HELENA HORÁLKOVÁ KAMNÁŘ Z JAROVA. 2. února 2015

MČ Praha 9: Přejeme vám pohodový rok 2015 PŘIJĎTE DO DIVADLA GONG GALERIE 9: HELENA HORÁLKOVÁ KAMNÁŘ Z JAROVA. 2. února 2015 LEDEN 2015 DO 2. ÚNORA MŮŽETE POŽÁDAT O GRANT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: HEREČKA MICHAELA DOLINOVÁ SE SETKALA SE SENIORY VE SPOLEČENSKÉM

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU MATĚJKOVA INFORMAČNÍ LIST BYTOVÉHO PROJEKTU OBSAH CODECO, a.s. 2 O projektu 3 Harmonogram 3 Dopravní dostupnost 3 Lokalita 4 Dispoziční řešení 5 Základní přehled bytů 6 Standardní vybavení 6 Financování

Více

Vysočany: Po nové Fitness stezce Rokytka ke zdraví a pohodě KONCERT NA RADNICI POHÁDKOVÝ DVOREČEK KURSY V GONGU. 3. července 2014

Vysočany: Po nové Fitness stezce Rokytka ke zdraví a pohodě KONCERT NA RADNICI POHÁDKOVÝ DVOREČEK KURSY V GONGU. 3. července 2014 ČERVEN 2014 PŘEDSTAVUJEME STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE PŮSOBÍCÍ V PRAZE 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: CHCETE PRODLOUŽIT PARK PŘÁTELSTVÍ? ŘEKNĚTE SVŮJ NÁZOR

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Folkový zpěvák Jaroslav Samson Lenk: Jsem součástí živého inventáře Gongu GALERIE 9: HRAČKY A KOLÁŽE DEVĚTKRÁT S DEVÍTKOU POHÁDKY NA DVOREČKU

Folkový zpěvák Jaroslav Samson Lenk: Jsem součástí živého inventáře Gongu GALERIE 9: HRAČKY A KOLÁŽE DEVĚTKRÁT S DEVÍTKOU POHÁDKY NA DVOREČKU ČERVEN 2015 VE VYSOČANECH BYL OTEVŘEN NOVÝ SKATEPARK OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: NA DEVÍTCE VZNIKLO OSM NOVÝCH STANOVIŠŤ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

PĚTIBOJAŘ DAVID SVOBODA: OLYMPIJSKÉ ZLATO PŘIVEZL NA DEVÍTKU STRAŠIDLA, HALÓ VEN PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY GALERIE 9: PŘÍBĚHY ŘÍJEN 2012. 29.

PĚTIBOJAŘ DAVID SVOBODA: OLYMPIJSKÉ ZLATO PŘIVEZL NA DEVÍTKU STRAŠIDLA, HALÓ VEN PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY GALERIE 9: PŘÍBĚHY ŘÍJEN 2012. 29. ŘÍJEN 2012 SOUTĚŽ O VÝTVARNÉ DÍLO K UCTĚNÍ PRŮMYSLNÍKA EMILA KOLBENA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: KOLEKTORY PRAHA A. S., KTERÉ SÍDLÍ V PRAZE 9, SLAVÍ DESET

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

POUŤ! A JSOU TU ZASE VYSOČANSKÁ A SVATOVÁCLAVSKÁ PRAHA 9: PROSECKÉ SKOTAČENÍ PODVINÍ 2012 PROSECKÝ PODZIM ZÁŘÍ 2012. 1. října 2012

POUŤ! A JSOU TU ZASE VYSOČANSKÁ A SVATOVÁCLAVSKÁ PRAHA 9: PROSECKÉ SKOTAČENÍ PODVINÍ 2012 PROSECKÝ PODZIM ZÁŘÍ 2012. 1. října 2012 ZÁŘÍ 2012 PRAHA 9 MÁ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY TÉMĚŘ VE VŠECH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH! OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: LETOŠNÍ AKCE MIKROKLIMA SE ZAMĚŘUJE NA ŠETRNOU DOPRAVU

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

MČ Praha 9: Slavíme 70 let od konce II. světové války

MČ Praha 9: Slavíme 70 let od konce II. světové války KVĚTEN 2015 NÁMĚSTÍ NA BALABENCE ZÍSKÁ DÍKY PENĚZŮM Z EU NOVOU PODOBU OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: NENECHTE SI 23. KVĚTNA UJÍT BITVU O PIVOVAR ANEB SETKÁNÍ

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

STAROSTA DEVÍTKY PŘEDAL OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM PRAHY

STAROSTA DEVÍTKY PŘEDAL OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM PRAHY LISTOPAD 2012 STAROSTA DEVÍTKY PŘEDAL OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM PRAHY 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PŘEDSTAVUJEME ODDĚLENÍ REHABILITACE A LÉČBY BOLESTI

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MČ Praha 9: Krásné vánoční svátky PŘIJĎTE NA RYBÍ POLÉVKU ADVENT V GONGU VLÁČKY NA PROSEKU. 5. ledna 2015

MČ Praha 9: Krásné vánoční svátky PŘIJĎTE NA RYBÍ POLÉVKU ADVENT V GONGU VLÁČKY NA PROSEKU. 5. ledna 2015 PROSINEC 2014 ZASTUPITELÉ ZVOLILI NOVOU RADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: HEREČKA VALÉRIE ZAWADSKÁ VYPRÁVÍ O VÁNOCÍCH I O TOM, JAK

Více

Lidé a město. Městská část Praha 9

Lidé a město. Městská část Praha 9 202 Lidé a město ÚMČ ústředna: 283 09 ÚMČ informace: 283 09 0-02 Park Podviní 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ÚMČ ústředna: 283 09 ÚMČ informace: 283 09 0-02 Městská

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

BD novostrašnická. nebytových prostor

BD novostrašnická. nebytových prostor nabídka nebytových prostor O PROJEKTU Lokalita Na rohu ulic Novostrašnická a Úvalská bude vystaven třípatrový bytový dům se 45 bytovými jednotkami ve 3 propojených blocích. Nebytové prostory se nacházejí

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY PRAHY 9 PRO ROK 2013 VYHLÁŠENY

GRANTOVÉ PROGRAMY PRAHY 9 PRO ROK 2013 VYHLÁŠENY LEDEN 2013 GRANTOVÉ PROGRAMY PRAHY 9 PRO ROK 2013 VYHLÁŠENY OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: PŘED ZÁPISY PRVŇÁČKŮ PŘEDSTAVUJEME PĚT ZÁKLADNÍCH ŠKOL DEVÍTKY Příští

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

DEVITKA NA DEVÍTKU JEZDÍM ČASTO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ

DEVITKA NA DEVÍTKU JEZDÍM ČASTO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ DUBEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: ZA KOLIK SE KDE V PRAZE BYDLÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VYHRAJTE LÍSTKY NA KONCERT LUCIE BÍLÉ! Příští číslo vyjde 4. 5.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015

K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015 K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015 TŘI PODLAŽÍ RODINNÉ POHODY Řadové domy v 2. fázi nabízíme v třípodlažním provedení. Celková plocha činí přes 180 m 2 a tvoří ji vedle tří ložnic a obývacího pokoje s kuchyňským

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více