Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová."

Transkript

1 p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

2 CHIRURGIE SLINIVKY BŘIŠNÍ, SLEZINY, JATER 258. výčet: onemocnění jater onemocnění slinivky břišní onemocnění sleziny

3 ONEMOCNĚNÍ JATER 259. výčet: Ca jater portální hypertenze jiná onemocnění jater

4 NÁDORY JATER 260. dělení: primární nádory: benigní maligní - karcinomy, sarkomy sekundární nádory: vznikají metastazováním zhoubných nádorů (GIT, průdušky, melanom, jiné) výskyt jako solitární nádor či jako vícečetná ložiska

5 NÁDORY JATER 261. příčiny, příznaky, diagnostika obecně: příčiny: souvislost s užíváním p.o. antikoncepce záněty jater cirhóza jater hepatitidy genetická dispozice příznaky: asymptomaticky tlak v podžebří diagnostika: UZ, CT, NMR, punkce

6 NÁDORY JATER 262. léčba obecně: chirurgická resekce kryoablace, termoablace embolizace protinádorová terapie (chemoterapie, cytostatika) transplantace? jiné

7 PORTÁLNÍ HYPERTENZE 263. popis: představuje onemocnění charakterizované vysokých tlakem v řečišti portální (vrátnicové) žíly (pozn.: portální žíla (vena portae) - žilní kmen, který sbírá krev z sbírá krev z nepárových orgánů v dutině břišní (slezina, střeva, žaludek) a odvádí ji do jater, ústí do jater, kde se rozpadá na vlásečnice, které obklopují jaterní buňku, z jater je krev odváděna jaterní žilou do dolní duté žíly příčiny: nejčastěji jaterní cirhóza jiné

8 PORTÁLNÍ HYPERTENZE 264. příznaky: ascites příznaky základního onemocnění (cirhóza) - ikterus, ascites, otoky dolních končetin jícnové varixy a caput medusae - krev musí játra obejít a nachází si nové cesty, např.: žilami v dolní části jícnu, které se mohutně rozšiřují, mohou být nebezpečným zdrojem krvácení z jícnových varixů ikterus, kolaterály žilami v okolí pupku - caput medusae (viditelné rozšíření podkožních žil na břiše, kolem pupku) splenomegalie psychické změny - jaterní encefalopatie (apatie, neklid, zmatenost) trávicí poruchy - nechutenství, nauzea, nadýmání

9 PORTÁLNÍ HYPERTENZE 265. diagnostika: OBM endoskopie zobrazovací metody https://iame.com/online/liver_transplant_ultrasound/images/picture16.jpg UZ Doppler UZ (umožňuje hodnotit např. i směr toku krve v portální žíle i jeho rychlost) RTG s kontrastem (angiografie) CT, NMR

10 PORTÁLNÍ HYPERTENZE 266. léčba: konzervativní: léčba základního onemocnění léčba vzniklých komplikací - krvácení z jícnových varixů, zavedení Sengstakenovy-Blakemorovy sondy (tzv. SB sonda), následně sklerotizace při endoskopii farmakoterapie - vazopresorika (Remestyp) léčba hypovolemie TRF a jiné punkce ascitu jícnová tamponáda žaludeční tamponáda chirurgická: jako prevence opakovaného krvácení - spojky mezi oběhem dolní duté žíly a portální žíly - portosystémová spojka transplantace jiné žaludek

11 JINÁ ONEMOCNĚNÍ JATER 267. výčet: jaterní cysty: kongenitální - vznikají na podkladě chybně vyvinutého žlučovodu, mají tendenci se zvětšovat, malé drobné cysty je vhodné sledovat USG či CT, velké cysty jsou indikovány k odstranění získané - v našich podmínkách jde o vzácné onemocnění způsobené parazitem jaterní abscesy: vyskytují se solitárně nebo mnohočetně příčiny - bakterie, améby a plísně převažují sekundární abscesy vzniklé pooperačně, posttraumaticky či jinak léčba - drenáž pod USG či CT kontrolou, celkově ATB i.v.. mnohočetné a na drenáž nereagující abscesy je nutné řešit operačně, často resekcí postiženého laloku

12 ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ 268. výčet: akutní zánět slinivky břišní nádory slinivky

13 AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ 269. popis, příčiny: charakteristika onemocnění: akutní zánět slinivky břišní nejzávažnější a prognosticky nejhorší NPB dochází k porušení tkáně slinivky - difuzní zánět, odumírání buněk, nekróza funkčních buněk příčiny: obstrukce žlučovodu kamenem alkohol onemocnění žlučníku, žluč. cest a Vaterské papily (stenóza V. papily po zánětu, kamenem, útlakem zvenčí) pooperační pankreatitida metabolické poruchy - hyperlipidemie úrazy pankreatu některé léky (kortikoidy, tetracykliny) a jiné

14 AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ 270. příznaky, klinický obraz: náhlá prudká, krutá bolest v okolí pupku se známkami peritoneálního dráždění, pásovitý charakter, vyzařuje do zad zvracení bez pocitu úlevy napětí břišní stěny schvácenost známky šoku - tachykardie, hyperventilace vrcholí selháním oběhu, ledvin patologické laboratorní hodnoty (zvýšené amylázy v séru a moči, hyperglykemie) promodrání kolem pupku obvykle po 3 4 dnech (Cullenovo znamení únik tekutiny mimo cévy), event. fialové zbarvení v podbřišku z krve prosakující z retroperitonea (Grey Turnerovo znamení)

15 AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ 271. diagnostika: anamnéza fyzikální vyšetření + FF OBM - vzestup amyláz, lipáz a CRP v séru, zvýšení glykémie, hypokalcémie, leukocytóza v KO, APTT, Quick (pro diagnostiku je nejvýznamnější vzestup amylázy - pokud vystoupá na více než trojnásobek normy, diagnóza je téměř jistá) RTG, UZ, CT urgentní duodenoskopie s ERCP (možnost výkonu na žlučových cestách - endoskop. protětí Vaterské papily, odstranění kamene ze žlučovodu jiné

16 AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ 272. konzervativní léčba: iniciální fáze intenzivní konzervativní terapie při důsledném sledování uvedených parametrů, na JIP snaha snížit aktivitu pankreatu absolutní karence perorálního přívodu čehokoli, dekomprese žaludku NGS, možnosti výživy: nasojejunální sonda (v současnosti se jeví jako lepší zachová přirozenou funkci střeva) parenterální výživa intenzivní volumoterapie (i.v.) (začíná se 1 l/hod, později se snižuje na 0,5 l/hod (celkem maximálně l/den za předpokladu, že to kardiovaskulární systém pacienta snese) Analgetika Fortal nebo Tramal, OPIUM - MORFIN ZVYŠUJE TONUS ODDIHO SVĚRAČE, JSOU KI!!! ATB Monitoring CVT, diurézy, FF

17 AKUTNÍ ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ 273. chirurgická léčba: popis: není při akutním stadiu tohoto onemocnění preferována indikace: neúspěch intenzivní konzervativní terapie (pacient v multiorgánovém selhání, obvykle po 3 10 dnech konzervativní terapie) infekce nekróz - nekrektomie

18 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 274. popis: popis: vyrůstají ze zevně sekretorické části parenchymu i z vnitřně sekretorické části (Langerhansovy ostrůvky) nádory benigní, maligní výskyt nejčastěji v hlavě pankreatu příznaky (dle lokalizace): hlava pankreatu (projevy dříve než v těle a ocasu pankreatu): nechutenství úbytek na váze obstrukční ikterus bez bolestí tělo a ocas pankreatu: úbytek na váze bolest

19 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 275. diagnostika, léčba: diagnostika: UZ, NMR, CT, RTG angiografie ERCP punkce OBM - biochemie (onkomarkery) léčba: radikální - resekce: totální pankreatektomie duodenopankreatektomie, následná rekonstrukce trávicí trubice a žlučovodu paliativní: anastomóza, stenty

20 ONEMOCNĚNÍ SLEZINY 276. slezina: popis: orgán, který není k životu bezpodmínečně nutný a její odstranění nemá ve většině případů pro člověka tragické následky uložení: intraperitoneálně v levé klenbě brániční v rozmezí 9. až 11. žebra funkce: rezervoár krve účastní se filtrace krve a likvidace odumřelých krevních elementů (makrofágy - pohlcují a destruují poškozené nebo zanikající erytrocyty, leukocyty, bakterie a další materiál) podílí se na stavu obranyschopnosti organismu

21 ONEMOCNĚNÍ SLEZINY 277. výčet: poranění - tupá traumata cysty - parazitární cysty abscesy - následkem sekundární infekce nádory - benigní, maligní

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mudr. Jaroslav Hnuta Vypracovala: Mottlová Edita Čelákovice 2011

Více

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Autoři: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST OBSAH Co je žlučník a co jsou žlučové cesty........ 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou příznaky nádorů žlučníku a žlučových

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Neúrazové náhlé příhody u dětí

Neúrazové náhlé příhody u dětí Neúrazové náhlé příhody u dětí Náhlé příhody břišní NPB jsou akutní chirurgická onemocnění, která svou závažností a rychlým průběhem ohrožují život nemocného. Proto je velmi důležité jejich včasné rozpoznání

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Zásady laparoskopické chirurgie.

Zásady laparoskopické chirurgie. Zásady laparoskopické chirurgie. 1. Historie Laparoskopická chirurgie znamenala revoluci v možnostech chirurgické léčby, zejména v 90. Letech 20. Století. Málo známé je to, že historie Endoskopie sahá

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Alkohol očima zdravotnického záchranáře

Alkohol očima zdravotnického záchranáře Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Alkohol očima zdravotnického záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT

Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová, MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Diagnostika chorob GIT Komplexní

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lucie Těšínská Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI JATER Bakalářská práce Vedoucí

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více