Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r. 2013"

Transkript

1 Seznam literatury Urologické kliniky 1.LF UK a VFN za r BABJUK, Marek - BRISUDA, Antonín - SOUKUP, Viktor - HRBÁČEK, Jan - ČAPOUN, Otakar - HOŘÍNEK, Aleš - KORABEČNÁ, Marie - PAZOURKOVÁ, Eva - MIKURČÍK, Erich Detekce volné DNA v moči pacientů s nádory močového měchýře. PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU Klinická urológia. Postgraduálny vedecký lekársky časopis, 1. vyd. Bratislava : Samedi, 2013, s , 1 s. ISSN Anotace: Jedním z nově zkoumaných neinvazivních markerů tumorů močového měchýře je volná deoxyribonukleová kyselina v moči (cell-frree DNA, cfdna). Klíč. slova: cell-free DNA; nádory močového měchýře Financování / P NT12417 / Z MZ BABJUK, Marek - SOUKUP, Viktor - BRISUDA, Antonín - ČAPOUN, Otakar - HRBÁČEK, Jan - JAROLÍM, Ladislav - HANUŠ, Tomáš - MIKURČÍK, Erich Výsledky radikální cystektomie u pacientů s nádorem močového měchýře. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) Klinická urológia, 1. vyd. Bratislava : Samedi SK, 2013, s , 2 s. ISSN Anotace: Radikální cystektomie představuje standardní léčbu pacientů s invazivními a vybranými svalovinu neinfiltrujícími nádory močového měchýře. Cílem naší práce je zhodnotit onkologické výsledky na základě téměř 20-leté zkušenosti 2 fakultních pracovišť. Klíč. slova: radikální cystektomie; nadory močového měchýře BARRET, E - AHALLAL, Y - SANCHEZ-SALAS, R - GALIANO, M - COSSET, JM - VALIDIRE, P - MACEK, Petr - DURAND, M - PRAPOTNICH, D - ROZET, F - CATHELINEAU, X Morbidity of focal therapy in the treatment of localized prostate cancer. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) European Urology, 2013, roč. 2013/63, č. 4, s , 5 s. ISSN IF = (2012) DOI: /j.eururo Anotace: Focal therapy represents an emerging option for localized prostate cancer patients with potential for lower morbidity. We have summarized our experience with several types of focal therapies, based on Dindo- Clavien classification. Klíč. slova: Morbidity; Prostate cancer; Focal therapy Financování / N ČAPOUN, Otakar Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Prostate Cancer News, 2013, roč. 1, č. 1 duben 2013, s , 5 s. ISSN Anotace: Přehledový článek se zabývá posledními výsledky randomizovaných studií ohledně léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. V jednotlivých kapitolách je diskutována prognóza tohoto stádia, kvalita života s metastatickým karcinomem prostaty, léčba abirateronem a specifické studie na téma kvalita života při léčbě tímto preparátem. Klíč. slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty; abirateron; kvalita života Financování / N Jansen-Cilag,s.r.o.

2 ČAPOUN, Otakar - BREYL, Zuzana - SOBOTKA, Roman - HANUŠ, Tomáš - MIKURČÍK, Erich Delší interval mezi biopsií prostaty a radikální prostatektomií nemá vliv na zhoršení parametrů definitivního preparátu. PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU Klinická Urológia. Postgraduálny vedecký lekársky časopis, 1. vyd. SK : Samedi, 2013, s , 2 s. ISSN Anotace: Cíl práce : Zhodnocení vlivu intervalu mezi biopsií prostaty a radikální prostatektomií na parametry definitivního preparátu. Klíč. slova: karcinom prostaty; biopsie prostaty; radikální prostatektomie; definitivní preparát; prostata; semenné váčky Financování / P FR-TI3/666 ČAPOUN, Otakar - BREYL, Zuzana - SOBOTKA, Roman - PEŠL, Michal - HANUŠ, Tomáš Impact of the interval between prostate biopsy and radical prostatectomy on the parameters of the surgical specimen. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) European Urology, Supplements, 1. vyd. Amsterdam : Elsevier Science, 2013, roč. 12, č. C95, s , 1 s. ISSN IF = (2012) Anotace: Original work deals with the evaluation of an interval between prostate biopsy and radical surgery and its potential impact on the histopathological characteristics of the final specimen after surgery. Klíč. slova: prostate cancer; prostate biopsy; radical prostatectomy; surgical specimen Financování / P FR-TI3/666 ČAPOUN, Otakar - HANUŠ, Tomáš - KONOPÁSEK, Bohuslav Nové hormonální preparáty v léčbě kastračně refrakterního karcinomu prostaty. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) Sborník témat a přednášek XVIII. dny profesora Vladimíra Staška, 1. vyd. Praha : We Make Media, s.r.o., 2013, s , 2 s. ISBN Anotace: Incidence karcinomu prostaty neustále stoupá. V roce 2012 byl zjištěn přibližně u 7300 mužů. Přibývá pacientů s kastračně refrakterním karcinomem prostaty( KRPC). První volbou léčby KRPC je chemoterapie (docetaxel nebo cabazitaxel), po selhání chemoterapie abirateron, enzalutamid. Skeletální postižení lze ovlivnit podáváním denosumabu nebo kys.zoledronové. Klíč. slova: kastračně refrakterní karcinom prostaty; docetaxel; abirateron; cabazitaxel; enzalutamid; denosumab; kyselina zoledronová ČAPOUN, Otakar Novinky 10. konference ESOU. Česká urologie, 2013, roč. 17, č. 1, s , 5 s. ISSN Anotace: Zpráva informuje o posledních novinkách na poli onkourologie, které byly prezentovány na výroční konferenci Sekce onkologické EAU. Klíč. slova: Novinky; konference; ESOU

3 ČAPOUN, Otakar Novinky v léčbě karcinomu prostaty před chemoterapií. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 5, s , 8 s. ISSN Anotace: Přehledový článek se zabývá tématem kastračně rezistentního karcinomu prostaty a novými možnostmi léčby v tomto stádiu před zahájením chemoterapie. V jednotlivých kapitolách je diskutována indikace k chemoterapii v roce 2013, dostupnost chemoterapie podle závěrů populačních registrů, mžnost využití abirateronu nebo enzalutamidu v předchemoterapeutickém režimu a poslední výsledky studií s novými preparáty (tasquinimod, cabozantinib, ARN-509, ODM-201 a další) Klíč. slova: kastračně rezistentní karcinom prostaty; abirateron; enzalutamid ČAPOUN, Otakar Novinky v onkourologii. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, roč. 2013, č. 25, s , 2 s. ISSN Anotace: Téma onkologických diagnóz se v novém tisíciletí v oboru urologie dostává jednoznačně na první místo zájmu. Klíč. slova: Novinky; onkourologie ČAPOUN, Otakar - MIKULOVÁ, Veronika - JANČÍKOVÁ, Markéta - HONOVÁ, Hana - KOLOŠTOVÁ, Katarína - ZIMA, Tomáš - HANUŠ, Tomáš - SOUKUP, Viktor Prostate-specific antigen level and detection ofcirculating tumour cells in castration-resistant prostate cancer. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) European Urology, Supplements, 1. vyd.amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 2013/12,č. 4, s , 1 s. ISSN IF = (2012) Anotace: Original work evaluates the correlation of prostate specific antigen (PSA) levels with the detection of circulating tumor cells (CTC) in patients with prostate cancer indicated for chemotherapy. Furthermore, we evaluate the importance of a decline in PSA levels during chemotherapy with respect to the change in the detection of CTC. Klíč. slova: castration-resistant prostate cancer; circulating tumor cells; chemotherapy Financování / P NT DÍTĚ, Zdeněk - KOČVARA, Radim - KOCÁBOVÁ, Růžena - HORÁČKOVÁ, Hana - NOHAČOVA, H. - VRÁNOVÁ, Janka EMG biofeedback v léčbě nonnenurogenních dysfunkcí dolních močových cest. PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU ICCS/ERIC/BAPU Joint Congress, Londýn : 2012, Anotace: Referujeme naše zkušenosti s touto metodou v léčbě dětí s dysfunctional voider syndromem s poruchou relaxace pánevního dna. S použitím této metody jsme dosáhli velmi dobré klinické odpovědi u 55,7% pacientů. Klíč. slova: biofeedback; dysfunctional voider syndrom; pánevní dno

4 DRLÍK, Marcel - SUBRAMANIAM, Ramnath Acute scrotum. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Paediatric Urology Web book,1. vyd.neuveden : European Society for Paediatric Urology, 2013, s , 26 s. ISBN Forma vyd.: E - elektronická verze "online" Anotace: Acute scrotum in children is characterized by acute changes of the scrotum and/or of its content, like pain, oedema, change of colour and consistence. An emergency differential diagnosis is required to manage appropriately and to prevent irreversible changes. Author describes the most common causes of acute scrotum with a special attention to natural history, value of diagnostic tools and evidence for management. Klíč. slova: Acute scrotum; spermatic cord torsion; epididymitis; torsion of the appendix testis/epididymis; incarcerated inguinal hernia; idoiopathic oedema; children Financování / N DRLÍK, Marcel - DÍTĚ, Zdeněk - KOČVARA, Radim Nejčastější problémy v dětské andrologii. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Urologie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 3, s , 5 s. ISSN Anotace: Autoři v přehledovém článku shrnují současné znalosti a doporučení týkající se fimózy, kryptorchizmu, hydrokély a varikokély u dětí. Tato běžná onemocnění zevního genitálu jsou probrána s důrazem na diagnostiku a současné indikace k léčbě. Klíč. slova: fimóza; kryptorchizsmus; hydrokéla; děti DRLÍK, Marcel - KOČVARA, Radim Oboustranná perinatální torze semenného provazce - kazuistika a přehled literatury. ČLÁNEK V ČASOPISU (kazuistika) Rozhledy v chirurgii, 2013, roč. 92, č. 2, s , 4 s. ISSN Anotace: Autoři prezentují první případ novorozence s oboustrannou perinatální torzí, popsaný v české a slovenské literatuře. Na kazuistice demostrují nízkou senzitivitu klinického i ultrazvukového vyšetření pro průkaz tohoto onemocnění v novorozeneckém věku. Na základě kazuistiky a přehledu literatury doporučují u novorozence se známkami perinatální torze co nejrychleji provést oboustrannou revizi šourku s fixací vitálního varlete. Klíč. slova: torze spermatického provazce; extravaginální torze; novorozenec; neonatální torze; syndrom akutního šourku DRLÍK, Marcel - KOČVARA, Radim Torsion of spermatic cord in children: A review. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Journal of Pediatric Urology, OXFORD : Elsevier BV, 2013, roč. 9, č. 3, s , 8 s. ISSN IF = (2012) UT-WOS: DOI: /j.jpurol Anotace: The current opinion on spermatic cord torsion is discussed in this review, with special attention to natural history, value of diagnostic tools, evidence for surgical management, outcome and management of atypical forms of torsion. Klíč. slova: Spermatic cord torsion; Testicular torsion; Intermittent testicular torsion; Late testicular torsion; Perinatal testicular torsion

5 DVOŘÁČEK, Jan Muž má mít svého urologa. Právo, 2013, roč. Neuveden, č , s. nestránkováno, 1 s. ISSN Anotace: Česká urologie představuje vysoký evropský i světový standart. Máme díky tomu velmi dobré mezinárodní postavení a zvuk. Klíč. slova: Muž; urolog FANTA, Michael - MACEK, Petr - KOLIBA, Peter Hluboká infiltrující endometrióza. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Acta medicinae, 2013, roč. 2, č. 4, s , 4 s. ISSN X Anotace: Hluboká endometrióza je svízelné onemocnění, které se může prezentovat řadou symptomů a komplikací. Je prezentován komplexní pohled na mezioborové řešení. Klíč. slova: endometrióza; hluboká; léčba Financování / I UNCE /2012 GAYA, JM - AHALLAL, Y - SANCHEZ-SALAS, R - BARRET, E - ROZET, F - GALIANO, M - MACEK, Petr - DURAND, M - CERRUTI, J - PRAPOTNICH, D - ROPERT, S - BENNAMOUN, M - CATHELINEAU, X Current, new and novel therapy for castration-resistant prostate cancer. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Expert Review of Anticancer Therapy, 2013, roč. 2013/13, č. 7, s , 9 s. ISSN IF = (2012) DOI: / Anotace: Promising and necessary new therapies in Phase III trials include hormonal agents, new cytotoxics agents, as well as other immunotherapeutics and antiprostate-specific membrane antigen therapies. Klíč. slova: castration resistant; prostate cancer; therapy Financování / N HANUŠ, Tomáš A co vaše PSA? Moje generace. Wellnes magazín, 2013, roč. 11, č , s , 3 s. ISSN Anotace: Prostatický specifický antigen (PSA) byl poprvé identifikován v roce Jedná se o glykoprotein složený z 237 aminokyselin, který produkuje každá prostata, neboť je nutný k normální funkci spermatu. Klíč. slova: prostata; karcinom prostaty; prostatický specifický antigen (PSA) HANUŠ, Tomáš Epidemiologie inkontinence moči. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, roč. Neuveden, č. 5, s. 7-8, 2 s. ISSN Anotace: Existuje řada epidemiologických studií o prevalenci a incidenci inkontinence moči. Údaje však nejsou homogenní, neboť se jedná o studie většinou retrospektivní, s různým počtem pacientů a s různě definovanou inkontinencí. Klíč. slova: Epidemiologie; inkontinence moči

6 HANUŠ, Tomáš - BABJUK, Marko - KOČVARA, Radim - NOVÁK, Květoslav - PACÍK, Dalibor - PAVLÍK, Ivan - STOLZ, Josef - ZÁMEČNÍK, Libor - HOUDEK, Lubomír - ZIMA, Tomáš Laboratorní diagnostika v urologii. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Laboratorní diagnostika, 3. vyd. Praha : Galén, 2013, s , 29 s. ISBN Anotace: Laboratorní diakgnostika má v moderní urologii své nezastupitelné místo - jak v podmínkách ambulantně poskytované urologické péče, tak u hospitalizovaných pacientů a samozřejmě i ve výzkumné činnosti. Klíč. slova: laboratorní diagnostika; urologie HANUŠ, Tomáš Lidé by neměli zanedbávat zdravý životní styl. Metropol, 2013, roč. 6, č. 23, s. 4-4, 1 s. ISSN Anotace: Rozvoj medicíny s novými léky a technologiemi není provázen zvyšující péčí populace o své zdraví. Riziko civilizačních nemocí narůstá, narůstá i počet pacientů s nádorovými onemocněními. V ČR je např. nejvyšší výskyt zhoubných nádorů ledvin na světě. V roce 2013 byl ustanoven nový nástavbový obor urologie onkourologie. Klíč. slova: Lidé; zdravý životní styl; onkourologie HANUŠ, Tomáš - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - SOBOTKA, Roman - ŽÁK, Aleš - SVAČINA, Štěpán - ZIMA, Tomáš - KALOUSOVÁ, Marta - KRŠKA, Zdeněk - PETRUŽELKA, Luboš Protokol výzkumného projektu mezioborové spolupráce klinicko - výzkumných pracovišť a soukromého sektoru (MPO TIP FR-TI3/666) ke stanovení panelů nových nádorových markerů u karcinomu prostaty, ledvin, močového měchýře, pankreatu a tlustého střeva. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Cílem projektu je identifikace nových biomarkerů ze vzorků séra nebo moče pacientů u vybraných pěti onkologických onemocnění. Z písemnictví identifikováno 140 biomarkerů, provedeno celkem 1295 odběrů krve nebo moče. Projekt identifikace a validizace nových biomarkerů pro určených pět onkologických diagnóz potvrzuje účelnost a výhodnost podílu soukromého sektoru na výzkumné činnosti lékařských fakult a fakultních nemocnic. Klíč. slova: výzkumný projekt; mezioborová spolupráce; nové nádorové markery; karcinom prostaty; karcinom ledvin; karcinom močového měchýře; karcinom pankreatu; karcinom tlustého střeva Financování / P FR-TI3/666 HANUŠ, Tomáš - NOVÁK, Květoslav - PAVLÍK, Ivan - MACEK, Petr - BREYL, Zuzana - KOČVARA, Radim Rectourethral Fistulas After Radical Prostatectomy. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Rectourethral fistula( RUF) is a rare but severe complication after radical prostatectomy (RP). The retrospective analysis of the incidence and management of RUF from 2000 to There were 758 patients who underwent open retropubic prostatectomy and 296 who underwent extraperitoneal endoscopic procedures. RUF developed in 6 of 1054 patients (0,56%) - in 2 after laparoscopic RP and in 4 after open retropubic RP. All patients were treated with protective temporary colostomy and all but one with secondary transperineal surgical fistula closure. Surgical fistula closure was highly successful but required protective colostomy in all our patients. Klíč. slova: Rectourethral; Fistulas; Radical Prostatectomy Financování / P FR-TI3/666

7 HANUŠ, Tomáš - NOVÁK, Květoslav - ŠTRAUCH, Branislav - ZELINKA, Tomáš - WIDIMSKÝ, Jiří Reninom u mladé ženy: kazuistika. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Reninom je nezhoubný nádor z juxtaglomerulárních buněk ledviny. chirurgicky řešitelná vzácná příčina arteriální hypertenze u mladých pacientů. Musí být v rámci diferenciální diagnostiky arteriální hypertenze vždy vyloučen jako potenciální život ohrožující avšak kurabilní stav. Konzervativní chirurgický výkon je zlatým standardem léčby pro malé ohraničené reninomy. Klíč. slova: renin; sekundární hyperaldosteronismus; hypokalémie; arteriální hypertenze; konzervativní chirurgická léčba Financování / I PRVOUK P27 HANUŠ, Tomáš - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - SOBOTKA, Roman - ŽÁK, Aleš - SVAČINA, Štěpán - ZIMA, Tomáš - KALOUSOVÁ, Marta - KRŠKA, Zdeněk - PETRUŽELKA, Luboš - MIKURČÍK, Erich Stanovení panelů nových nádorových markerů: protokol projektu mezioborové spolupráce klinickovýzkumných pracovišť a soukromého sektoru. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) Klinická urológia. Postgraduálny vedecký lekársky časopis, 1. vyd. SK : Samedi, 2013, s , 1 s. ISSN ISBN Anotace: Dosavadní zkušenosti řešitelského týmu na projektu identifikace a validizace nových biomarkeů pro určených pět onkologických diagnóz potvrzují účelnost a výhodnost podílu soukromého sektoru na výzkumné činnosti lékařských fakult a fakultních nemocnic. Klíč. slova: Stanovení panelů nových nádorových markerů; mezioborová spolupráce klinicko-výzkumných pracovišť; soukromý sektor Financování / P FR-TI3/666 HANUŠ, Tomáš Úvod. Helios. Časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 2-2, 1 s. ISSN Anotace: Nechtěný únik moči, takzvaná inkontinence, postihuje v různé míře všechny skupiny obyvatel bez rozdílu věku a pohlaví. Klíč. slova: úvod; močová inkontinence HAVRDOVÁ, Eva ) - BLAHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, Jana ) - GÁL, Ota ) - HORÁKOVÁ, Dana ) - HOSKOVCOVÁ, Martina ) - KLEINOVÁ, Pavlína ) - KOVÁŘOVÁ, Ivana ) - KREJSEK, Jan - LIBERTÍNOVÁ, Jana (- LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Jana ) - MALINOVÁ, Renáta - MAREČKOVÁ, Helena - MAREŠ, jan - MARTÁSEK, Pavel - MELUZÍNOVÁ, Eva - NYTROVÁ, Petra ) - PIŤHA, Jiří ) - SUCHÁ, Lucie ) - ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana - TALÁB, Radomír - TICHÁ, Veronika ) - VACHOVÁ, Marta - VANĚČKOVÁ, Manuela - ZÁMEČNÍK, Libor Roztroušená skleróza. KNIHA (kolektivní monografie) 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013, 485 s. ISBN Anotace: Monografie přináší nejčerstvější poznatky se vztahem k roztroušené mozkomíšní skleróze nejen v oboru neurologie, ale také klinické imunologie a farmakologie. Přehledně a prakticky jsou diskutovány epidemiologické, patogenetické a rizikové faktory a následně klinické, diagnostické a diferenciálně diagnostické aspekty nemoci. Stěžejní část knihy je věnována moderním přístupům v léčbě roztroušené sklerózy. Ve zvláštních kapitolách se autoři mj. zabývají problematikou těhotenství a souvisejícími režimovými opatřeními, rehabilitačními přístupy u RS a sociálními aspekty nemoci včetně otázky práceschopnosti a kvality života pacientů. V závěru publikace předkládají výhledy do budoucna a standardy diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica. Text doplňuje bohatá obrazová a tabulková dokumentace a množství kvalitních literárních citací. Klíč. slova: Roztroušená mozkomíšní skleróza; epidemiologické faktory; patogenetické faktory; rizikové faktory; neuromyelitis optica Obor RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy https://www.kosmas.cz/knihy/189669/roztrousena-skleroza/

8 Financování / Z MSM / Z MZ0VFN2005 / I PRVOUK P26 / I PRVOUK P37/10 / I PRVOUK P25 / P NT13237 / P NT13108 / P NT13239 / P NT12385 / S GAUK HERSCHORN, Sender - BRUSCHINI, Homero - COMITER, Craig - GOLDMAN, Howard B. - GRISE, Philippe - HANUŠ, Tomáš - WOODHOUSE, Christopher - ABRAMS, Paul - CARDOZO, Linda - KHOURY, Saad - WEIN, Alan Surgical Treatment of Urinary Incontinence in Men. PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU INCONTINENCE, 5. vyd. Paris : ICUD-EAU, 2013, s , 75 s. ISBN Anotace: The chapter gives overview on possibilities of surgical treatment of urinary incontinence in men. Klíč. slova: surgical treatment; urinary incontinence; men; artificial urinary sphincter; augmentation cystoplasty HOLÝ, Petr - KRHUT, Jan - TINTĚRA, Jaroslav - ZVARA, Petr - ZACHOVAL, Roman Mapování mozkové aktivity pomocí funkční magnetické rezonance během plnění močového měchýře. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 1, s , 7 s. ISSN IF = (2012) UT-WOS: Anotace: Naše práce ověřila proveditelnost metodiky zpřesňující interpretaci fmr dat využitím synchronního urodynamického záznamu. Prokázali jsme aktivaci CNS související s plněním močového měchýře, a to v oblastech frontálního laloku, limbické oblasti, periakveduktální šedi, somatomotorického kortexu a inzuly. Klíč. slova: funkční magnetická rezonance; urodynamika; dolní močové cesty HORA, Milan - BABJUK, Marek - KOČVARA, Radim Role urologa u kastračně rezistentního karcinomu prostaty v České republice. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Česká urologie, 2013, roč. 17, č. 1, s , 7 s. ISSN Anotace: Přehledový článek pojednávající o roli urologa u kastračně rezistentního karcinomu prostaty v České republice Klíč. slova: karcinom prostaty; kastračně rezistentní PC; hormonální léčba; chemoterapie; abirateron; enzalutamid; radium-223; sipuleucel-t; denosumab Financování / I FN Motol / I I-FNP JANČÍKOVÁ, Markéta - MIKULOVÁ, Veronika - SEIDLOVÁ, Alena - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - HONOVÁ, Hana - ZIMA, Tomáš Are circulating tumor cells a future weapon in the fight against castration resistant prostate cancer?. ABSTRAKT V ČASOPISU (abstrakt v časopisu) Biochimica Clinica, 2013, roč. 37, č. 13, s , 1 s. ISSN Anotace: Prostate cancer is currently the second most frequent oncologic disease and the most frequent urological tumor in men in the Czech Republic. Almost 20% of patients develop castration resistant prostate cancer (CRPC) which has bad prognosis and 85% of them die from bone metastases. The aim of the project is to measure the presence of the circulating tumor cells (CTCs) in the peripheral blood of CRPC patients and subsequently use these results to evaluate the effect of the treatment and to estimate the prognosis of a patient. Our results show that almost all CRPC patients are CTCs positive at the time of diagnosis. Moreover, CTCs are highly heterogeneous in gene expression. By comparing the results of the CRPC patients with the results of the patients with BPH we can conclude that the high PSA expression in CTCs is not connected to the high PSA level in serum. From the first results it seems probable that CTCs could serve as a powerful biomarker for monitoring of CRPC progress and therapy efficiency. Klíč. slova: circulating tumor cells; castration resistant prostate cancer Obor RIV: FD - Onkologie a hematologie Financování / S GAUK / P NT12205 / I RVO-VFN64165

9 JANČÍKOVÁ, Markéta - MIKULOVÁ, Veronika - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - HONOVÁ, Hana - ŠÍROVÁ, Milada - ZIMA, Tomáš Circulation tumor cells in castration resistant prostate cancer. ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU (abstrakt ve sborníku) Booklet of participants ISMRC 2013, 1. vyd. Paříž : neuveden, 2013, s , 1 s. ISBN Anotace: Castration resistant prostate cancer (CRPC) in an advanced stage of prostate cancer with very poor prognosis for the patient. One of the main characteristics of this disease is a presence of metastases mainly in bones. Circulating tumor cells (CTCs) as an integral part of metastatic process are present in the blood of majority of the patients with CRPC. For this reason we would like to figure out if CTCs are relevant prognostic or therapy efficiency marker We drawn samples from CRPC patients at the time of diagnosis and after the 4th cycle of chemotherapy. Five ml of peripheral blood was used for immunomagnetic separation (Adnagen, Germany). Form isolated mrna the presence of tumor-associated genes (PSA, PSMA, EGFR) was determined by using PCR methods and capillary electrophoresis on Agilent Bioanalyzer Until now, we tested twice 16 patients with CRPC and more is waiting for the second test. 85% of the patients are CTCs positive at the time of CRPC diagnosis. After the therapy only 44% of the patients remained CTCs positive and 95% showed decrease of the monitored markers. The presence of individual markers differs between the patients. Based on the CTCs examination we are able to create subgroups of patients which respond to the therapy differently. The future will show whether also the prognosis in these patients differs. Our current data indicate that CTCs could serve as a therapy efficiency marker, and possibly as a prognostic marker for patient with CRPC. Klíč. slova: circulating tumor cells; castration resisitant prostate cancer Obor RIV: FD - Onkologie a hematologie Financování / S GAUK / P NT12205 / I RVO-VFN64165 JANČÍKOVÁ, Markéta - MIKULOVÁ, Veronika - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - HONOVÁ, Hana - ŠÍROVÁ, Milada - ZIMA, Tomáš Circulating tumor cells as a source of information about castration-resistant prostate cancer. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Berlin : 2013, Anotace: The advanced stage of prostate cancer called castration resistant prostate cancer (CRPC) is an incurable disease with patient s survival around 15 months. More than 85% of patients suffering from CRPC exhibit metastases, mostly in bone. Due to the ongoing metastatic process we are able to find circulating tumor cells (CTCs) in the blood of the majority of the patients with CRPC. CTCs are rare cells detached from the primary tumor with the ability to generate distant metastases. Our intention is to study further characteristics and behavior of CTCs which can lead to better prognosis for the patients with CRPC. For this reason, we study gene expression of CTCs and we would also like to cultivate these cells in vitro. Klíč. slova: castration reistant prostate cancer; circulating tumor cells Obor RIV: EB - Genetika a molekulární biologie Financování / S GAUK / P NT12205 JANČÍKOVÁ, Markéta - MIKULOVÁ, Veronika - SOUKUP, Viktor - ČAPOUN, Otakar - HANUŠ, Tomáš - HONOVÁ, Hana - ZIMA, Tomáš Nové možnosti monitorování pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty pomocí cirkulujících nádorových buněk. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Praha : 2013, Anotace: Karcinom prostaty je jedním z nejrozšířenějších nádorových onemocnění mužů v České republice. Velmi špatnou prognózu mají pacienti, u nichž se vyvine pokročilé stádium tohoto onemocnění nazývané kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC). Pacienti s CRPC progradují i přes chemickou či chirurgickou kastraci a většina z nich umírá s metastatickým poškozením kostí. Právě na probíhající metastatický proces nás může upozornit přítomnost cirkulujících nádorových buněk (CTC) v krvi pacientů. CTC proto mohou být využity k monitorování průběhu onemocnění. Podrobnější možnosti sledování průběhu choroby u pacientů s CRPC by měly pomoci k personalizaci terapie i s ohledem na širokou škálu nových léčebných postupů vyvíjených pro boj s karcinomem prostaty. V současné době je ve studii zařazeno 19 pacientů, z nichž 12 již podstoupilo i opakovaný odběr. Při prvním odběru bylo téměř 100% pacientů pozitivních na PSA z toho 70% pacientů pozitivních i na další marker (90% PSMA, 10% EGFR). Při opakovaném odběru vykázalo 80% pacientů výrazný pokles sledovaných hodnot, z toho bylo 35% hodnoceno jako CTC negativní. Oproti tomu u 20 % pacientů jsme ani po terapii pokles hodnot nezaznamenali. Heterogenita CTC u pacientů s CRPC ukazuje na existenci různých podtypů tohoto onemocnění. Rozdílné výsledky po léčbě naznačují, že pomocí CTC bychom mohli identifikovat pacienty, kteří z klasické terapie neprofitují. Tyto výsledky vztažené k dlouhodobějšímu sledování klinického stavu jednotlivých pacientů přinesou cenné informace o možnostech využití CTC v monitorování pacientů s CRPC. Klíč. slova: cirkulující nádorové buňky; kastračně rezistentní karcinom prostaty Obor RIV: FD - Onkologie a hematologie Financování / S GAUK / P NT12205

10 KOČVARA, Radim - SUBRAMANIAM, Ramnath Scrotal masses. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Paediatric Urology Web book,1. vyd.neuveden : European Society for Paediatric Urology, 2013, s , 28 s. ISBN Forma vyd.: E - elektronická verze "online" Anotace: Findings of a scrotal mass in children and adolescents are frequent. Most of them are benign originating from the testis, epididymis or spermatic cord. A thorough history and physical examination usually makes the diagnosis and recognizes urgency of the condition. If not obvious, scrotal ultrasound with or without colour Doppler is indicated. Parents and adolescent boys are very concern about future sexuality and fertility. Expertise is needed to make the diagnosis, to discriminate urgent and rare malignant conditions, and to recommend adequate management. Scrotal masses include: testicular and paratesticular tumours, hydrocele/hernia, spermatocele, varicocele and conditions presenting as acute skrotum. Klíč. slova: Testicular and paratesticular tumours; hydrocele; hernia; spermatocele; varicocele Financování / N KOČVARA, Radim - SEDLÁČEK, Josef - DÍTĚ, Zdeněk - DRLÍK, Marcel - HORA, Milan Srovnání laparoskopické a otevřené pyeloplastiky u malých dětí. ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU (abstrakt ve sborníku) Česká urologie Supplementum 1, 1. vyd. Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, s , 100 s. ISSN Anotace: Cílem práce je srovnání laparoskopické a otevřené pyeloplastiky u malých dětí z pohledu indikace, pooperačního průběhu a komplikací. Klíč. slova: laparoskopie; otevřená pyeloplastika; děti Financování / I Projekt OPPK KOČVARA, Radim - SEDLÁČEK, Josef - DÍTĚ, Zdeněk - DRLÍK, Marcel - NOVÁK, Ivo - KOČVARA, Radim - LANGROVÁ, Eva Srovnání laparoskopické a otevření pyeloplastiky u malých dětí. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Aktuality v dětské urologii, 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2013, s , 3 s. ISBN Anotace: Práce srovnává laparoskopické a otevřené pyeloplastiky provedené v letech u 121 dětí do 5 let věku z pohledu indikace, způsob derivace moče po operaci, pooperačního průběhu a komplikací. K laparoskopické operaci byly indikovány děti od 1 do 5 let (66), k otevřené operaci děti do 1 roku věku (55). Soubory se lišily pouze věkem. Pooperační komplikace se vyskytly v jednotlivých skupinách od 3,4 do 11,1%, vesměs únik moče v případě operace bez derivace či při dislokaci ureteropyelo (nefro)stoomie. Laparoskopická pyeloplastika je srovnatelná s otevřenou pyeloplastikou, pokud se použije stejný způsob derivace moče (trvání operace, hospitalizace, výskyt komplikací). U případů, kdy je možné ponechat kalichopánvičkový systém bez stentu, je kratší operační doba a pooperační hospitalizace, hlavní komplikací je únik moče anastomózou. Podobně příznivé parametry lze dosáhnout při použití stentu při laparoskopii, avšak za cenu další anestézie potřebné k jejich odstranění a možného nebezpečí vzniku pyelonefritidy při arteficiálním refluxu. Klíč. slova: laparoskopická pyeloplastika bez stentu; laparoskopická pyeloplastika u dětí; obstrukce pyeloureterálního přechodu; double-j stent u dětí Projekt OPPK esc=y

11 KRÁLÍKOVÁ, Eva - ALRADHI, Fuad Lotf - ANDERS, Martin - ASCHERMANN, Michael - BROULÍK, Petr - CÍFKOVÁ, Renata - CSÉMY, Ladislav - ČEŠKA, Richard - FELBR, Oldřich - FELBROVÁ, Vladislava - FEYREISL, Jaroslav - GREPLOVÁ, Jarmila - HAVRDOVÁ, Eva - HERCOGOVÁ, Jana - HIRSCHFELDOVÁ, Kateřina - HRUBÁ, Drahoslava - HUBÁČEK, Jaroslav - JEDLIČKOVÁ, Anna - JENŠOVSKÝ, Jiří - JEŽEK, Martin - KINDL, Tomáš - KISLINGER, Radek - KMEŤOVÁ, Alexandra - KOBLÍŽEK, Vladimír - KOLEK, Vítězslav - KOSTELECKÁ, Lenka - KOZÁKOVÁ, Blanka - KRCH, František - KRTIL, Jan - KRUŽICOVÁ, Zuzana - KUBÁNEK, Jan - KUDELOVÁ, Jana - KULOVANÁ, Stanislava - KURCOVÁ, Ivana - LEŠTÁK, Ján - LINHART, Aleš - LUKÁŠ, Karel - MALÁ, Kateřina - MAREL, Miloslav - MAUROVICH HORVATH, Eszter - MICHALCOVÁ, Jana - MIKŠÍČKOVÁ, Jarmila - NECHANSKÁ, Blanka - NEUBAUEROVÁ, Barbora - NOVOTNÝ, Jaroslav - PAFKO, Pavel - PALIČKA, Vladimír - PETANOVÁ, Jitka - PERLÍK, František - POPOV, Petr - POSPÍŠIL, Libor - PRAUSOVÁ, Jana - ROSOLOVÁ, Hana - ROSS, Hana - ROUBÍČKOVÁ, Eva - SARNA, Linda - SADÍLEK, Petr - SKOUPÁ, Jana - SOCHOR, Ondřej - SOUKUP, Jan - SOVINOVÁ, Hana - STÁRKA, Luboslav - STUBBELFIELD, Kateřina - SUCHARDA, Petr - ŠIKOLOVÁ, Veronika - ŠONKA, Karel - ŠPIČÁK, Václav - ŠTAMPACH, Ivan - ŠTEFLOVÁ, Alena - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka - TOUS, Yvona - TUČEK, Milan - VENCOVSKÝ, Jiří - VINAŘ, Oldřich - VRABLÍK, Michal - VRANOVÁ, Vilma - VRBA, Ivan - ZÁMEČNÍK, Libor - ZIMA, Tomáš - ZVOLSKÁ, Kamila - ZVOLSKÝ, Miroslav - ŽALOUDÍK, Jan - ŽALOUDÍKOVÁ, Iva - KRÁLÍKOVÁ, Eva - Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba. KNIHA (kolektivní monografie) 1. vyd. Břeclav : ADAMIRA, 2013, 503 s. ISBN Anotace: Publikace popisuje epidemiologii, prevenci a léčbu závislosti na tabáku. Klíč. slova: závislost na tabáku; epidemiologie; prevence; léčba Obor RIV: FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie Financování / I / P NT12170 / I PRVOUK P26 / I RVO-VFN64165 / P ED1.100/02/0123 / P ME09014 / I MACEK, Petr - FANTA, Michael - NOVÁK, Květoslav - HANUŠ, Tomáš Laparoskopické řešení striktur močovodu způsobených endometriózou pánve. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Prezentace možností laparoskopie při řešení striktur močovodu vzniklých v důsledku hluboké pánevní endometriózy. Klíč. slova: laparoskopie; striktury močovodu; endometrióza pánve MACEK, Petr Novinky v urologické laparoskopii. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, roč. 2013, č. 8, s , 2 s. ISSN Anotace: Minimálně invazivní operativa je velkým trendem posledních let. Klíč. slova: Novinky; urologická laparoskopie MACEK, Petr - SANCHEZ-SALAS, R. - ROZET, F. - BARRET, E. - GALIANO, M. - HANUS, T. - CATHELINEAU, X. Prostate-Sparing Radical Cystectomy for Selected Patients with Bladder Cancer. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Urologia Internationalis, BASEL : KARGER, 2013, roč. 91, č. 1, s , 8 s. ISSN IF = (2012) UT-WOS: DOI: / Anotace: Objectives: To review the current literature about prostate-sparing radical cystectomy (PSRC) and its potential for management of a selected population of patients with bladder cancer. Materials and Methods: The PubMed, EMBASE and Scopus databases were searched for the key words 'prostate', 'sparing' and 'cystectomy' between 1984 and Articles in English, French and German were considered relevant for review. Institutional experience with this procedure was also included. Results: PSRC remains a controversial procedure for the treatment of patients harboring bladder carcinoma, mainly due to insufficient knowledge of clear indications and/or contraindications. Experience with PSRC is still limited to very few referral centers and there is a lack of large series with long-term outcomes. The potential for excellent functional outcomes must be carefully balanced

12 against inconsistent oncological results. Conclusions: PSRC may become an option for carefully selected and extensively informed patients. Suggestions for possible indications and contraindications are presented. Klíč. slova: Bladder cancer; Prostate; Cystectomy; Continence; Erectile dysfunction; Ejaculation; Sparing Financování / N https://www.karger.com/journal/issue/ MACEK, Petr - ŠIROKÝ, Jiří - MATOUŠKOVÁ, Michaela Uroinfekce. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Praktická urologie v kazuistikách, 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2013, s , 25 s. ISBN Anotace: Akutní nekomplikovaná cystitida. Asymptomická bakteriurie. Kandidurie. Akutní pyelonefritida. Renální absces. Emfyzematózní infekce močových cest. Prostatitida. Epididymitida. Orchitida. Uretritida. Fournierova gangréna. Farmakoterapie uroinfekcí v těhotenství a při kojení. Komplikované infekce močových cest a urosepse. Klíč. slova: Uroinfekce; léčba; kazuistika https://www.kosmas.cz/knihy/192717/prakticka-urologie-v-kazuistikach/ukazka/19572/prakticka-urologie-vkazuistikach pdf MAREŠ, Jaroslav - SZAKÁCSOVÁ, Monika - SOUKUP, Viktor - DUŠKOVÁ, Jaroslava - HOŘÍNEK, Aleš - BABJUK, Marek Prediction of recurrence in low and intermediate risk non-muscle invasive bladder cancer by real-time quantitative PCR analysis: cdna microarray results. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Neoplasma, BRATISLAVA : VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, 2013, roč. 60, č. 3, s , 7 s. ISSN IF = (2012) UT-WOS: DOI: /neo_2013_0391 Anotace: The aim of the study was to define specific genetic profile in Ta and Tl urinary bladder carcinoma patients with and without recurrence by gene expression microarrays. Eleven patients with the time to recurrence shorter than one year (patients with recurrence) and 11 patients with time to recurrence longer than 4 years (patients without recurrence) were enrolled. Data from microarrays were subjected to a panel of statistical analyses to identify bladder cancer recurrence-associated gene signatures. Initial screening using the GeneSpring and Bioconductor software tools revealed a putative set 47 genes differing in gene expression in both groups. After the validation, 33 genes manifested significant differences between both groups. The significant expression was observed in the group of patients without recurrence by 30 genes of which the highest differences were detected by ANXA1, ARHGEF4, FLJ32252, GNE, NINJ1, PRICKLE1, PSAT1, RNASE1, SPTAN1, SYNGR1, TNFSF15, TSPAN1, and WDR34. These genes code for signal transduction, vascular remodeling and vascular endothelial growth inhibition mainly. In the group with recurrence, 3 genes had significant differences, the highest differences were identified by two genes (PLOD2 and WDR72). Loci of genes with significant changes of gene expression were located on characteristic chromosomes for bladder cancer: 7 loci on chromosome 9, 8 loci on chromosomes 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, and 22. We have selected and validated 15 genes that are differentially expressed in superficial bladder cancer. We hope that this cohort of genes will serve as a promising pool of candidate biomarkers for early stage bladder cancer. Our results indicate that it maybe possible to identify patients with a low and high risk of disease recurrence at an early stage using a molecular profile. Klíč. slova: bladder cancer; non-muscle invasive urothelial tumors; gene expression microarrays Financování / P NT &option=com_virtuemart&itemid=1 MARTAN, Alois - HANUŠ, Tomáš - MAŠATA, Jaromír - ŠVABÍK, Kamil Spolupráce gynekologa s urologem při řešení komplikací anti-inkontinentních operací. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) Program a sborník abstrakt, 1. vyd. Praha : SSG ČR, 2013, s , 1 s. Anotace: Zlatým standardem anti-inkontinentních operací, které řeší stresový únik moči (SUI) jsou v současné době páskové operace, kdy pod uretru je zavedena transobturatorně či retropubicky polypropylenová páska. Klíč. slova: Spolupráce; gynekologa; urologem; řešení; komplikací; anti-inkontinentních; operací

13 NOVÁK, Květoslav Laparoskopických výkonů v urologii přibývá. Medical Tribune, 2013, roč. 8, č. 3, s. 1-2, 2 s. ISSN Anotace: Informace k odbornému chirurgickému workshopu zaměřenému na laparoskopické operace v urologii. Klíč. slova: Laparoskopie; urologie PETŘÍK, Aleš - ŠIROKÝ, Jiří - MATOUŠKOVÁ, Michaela Novinky v léčbě litiázy horních cest močových. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Praktická urologie v kazuistikách, 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2013, s , 6 s. ISBN Anotace: V terapii ureterolitiázy je u konkrementů menších než 5 mm indikována konzervativní terapie a užití alfa-1 blokátorů, které zvýší pravděpodobnost odchodu konkrementu a zkrátí dobu do jeho odchodu. Klíč. slova: Novinky; léčba; litiáza horních cest močových Financování / N SEDLÁČEK, Josef - KOČVARA, Radim - DRLÍK, Marcel - DÍTĚ, Zdeněk Laparoskopická uretero-pyeloanastomóza u dětí. ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU (abstrakt ve sborníku) Aktuality v dětské urologii. Setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů věnované 70. narozeninám MUDr. Josefa Bašeho, CSc., 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2013, s , 4 s. ISBN Anotace: Laparoskopická uretero-pyeloanastomóza, představuje minimálně invazivní variantu v léčbě zdvojených anomálií ledvin se zachovalou funkcí parenchymu obou segmentů. Představuje možné řešení i v okamžiku, kdy heminefrektomie je anatomicky obtížná nebo riziková pro funkční segment ledviny. Proximální anastomóza není spojena s jo-jo fenoménem a nevyžaduje rozsáhlou mobilizaci ledviny. Pečlivá tkáňová disekce umožňuje dokončit operaci ve vybraných případech bez použití vnitřní derivace moči a snižuje tak riziko zánětlivých komplikací a potřebu další anestezie. Klíč. slova: děti; laparoskopická uretero-pyeloanstomóza esc=y SEDLÁČEK, Josef Nové trendy v rekonstrukčních operacích horních močových cest u malých dětí. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, roč. 2013, č. 10, s , 4 s. ISSN Anotace: Pokroky ve vývoji endoskopických technologií v medicíně jsou důvodem širokého nástup laparoskopie ve všech oblastech chirurgie. V dětské urologii zaznamenáváme rozvoj zejména na poli rekonstrukcí vrozených vývojových vad ledvin a horních močových cest. Laparoskopická operace vrozené hydronefrózy, zdvojených anomálií jako je heminefrektomie a uretero-pyeloanastomóza nebo retroperitoneoskopická nefrektomie, jsou nejčastější operace tohoto typu. S narůstajícími zkušenostmi se laparoskopie osvědčila jako metoda efektivní a bezpečná i v léčbě malých dětí. Klíč. slova: rekonstrukční laparoskopie; laparoskopická pyeloplastika; laparoskopická heminefrektomie; laparoskopická uretero-pyeloanastomóza laparoskopická nefrektomie; retroperitoneoskopická nefrektomie SEDLÁČEK, Josef - KOČVARA, Radim - DRLÍK, Marcel - DÍTĚ, Zdeněk Retroperitoneoskopická nefrektomie 10-leté zkušenosti. ABSTRAKT V KONFERENČNÍM SBORNÍKU (abstrakt ve sborníku) Aktuality v dětské urologii. Setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů věnované 70. narozeninám MUDr. Josefa Bašeho, CSc, 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2013, s , 3 s.

14 ISBN Anotace: Retroperitoneoskopická nefrektomie představuje miniinvazivní léčebnou modalitu u dětí s benigním nemocněním ledvin spojených s těžkou poruchou funkce, sekundární hypertenzí a zvýšeným rizikem infekčních komplikací. Zejména dívky s rostoucím věkem profitují z dobrého kosmetického výsledku operace. Je to metoda bezpečná i u dětí v nejnižších věkových skupinách kolem 1 roku věku. Riziko komplikací klesá s počtem provedených operací. V případě adolescentů či mladých dospělých s anamnézou zánětlivých epizod postižené ledviny je vhodné uvážit primárně transperitoneální výkon vzhledem k fibrózním změnám v retroperitoneu. Klíč. slova: děti; retroperitoneoskopická nefrektomie esc=y SKALKA, Radim - KOČVARA, Radim - DÍTĚ, Zdeněk - DVOŘÁČEK, Jan - HANUŠ, Tomáš Srovnání dlouhodobých výsledků u pacientů po augmentaci močového měchýře ileálním a gastrickým segmentem. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Česká urologie, 2013, roč. 17, č. 2, s , 7 s. ISSN Anotace: Práce srovnává dlouhodobé výsledky 32 pacientů po gastrocystoplatice (15) a ileocystoplastice (17), které byly provedeny v letech (s průměrnou dobou sledování 15.2 let). Základní diagnózou byl neurogenní močový měchýř a komplex exstrofie/epispadie. Výsledky po obou operacích jsou srovnatelné, významně vzrostla kapacita měchýře a snížil se intravezikální tlak. Plné kontinence moči dosáhlo 65 % pacientů v závislosti na dalších výkonech. Bylo dosaženo uspokojivých funkčních výsledků, ale za cenu vysoké morbidity, která je mírně vyšší u pacientů po GCPL. U žádného pacienta jsme nezaznamenali vznik maligního nádoru v augmentovaném měchýři. Je třeba provádět roční cystoskopické kontroly od 10 let po augmentaci, riziko malignity je diskutováno na základě podrobné rešerše literatury. Klíč. slova: gastrocystoplastika; ileocystoplastika; komplex exstrofie/epispadie; nádory močového měchýře; neurogenní měchýř SOBOTKA, Roman - ČAPOUN, Otakar - HANUŠ, Tomáš Leptin jako biomarker u karcinomu ledviny. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Sérová hladina leptinu byla signifikantně nižší u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny, nejnižší hladiny bylo dosaženo u pacientů s nejagresivnějším gradem. Právě proto, že jsme nebyli schopni odlišit pacienty s lokalizovaným karcinomem ledviny od kontrolní skupiny, není leptin jako biomarker vhodný k zařazení do screeningových programů, naopak by jeho výtěžnost mohla být uplatněna v rámci programů surveillance. Klíč. slova: leptin; karcinom ledviny; biomarker Financování / P FR-TI3/666 SZAKÁCSOVÁ, Monika - SOUKUP, Viktor - BABJUK, Marek - MAREŠ, Jaroslav - DUŠKOVÁ, Jaroslava - HANUŠ, Tomáš Exprese genů BCL-2 a BAX-1 ve tkáni Ta, T1 uroteliálních karcinomů močového měchýře a jejich prognostický význam. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Česká urologie, 2013, roč. 17, č. 3, s , 6 s. ISSN Anotace: Cíl: Cílem studie bylo zjistit prognostický význam exprese genů BCL-2 a BAX-1 u Ta T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře. Materiál a metoda: Do studie bylo zařazeno celkem 84 pacientů s primozáchytem Ta, T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře. U 48 pacientů šlo Ta, u 36 pacientů o T1 nádor, G1 nádor mělo 23 pacientů, 45 G2 a 16 pacientů G3 nádor. K recidivě došlo během sledování u 38 pacientů, k progresi u čtyř pacientů. Průměrná délka sledování byla 23,64 měsíců. Míra exprese BCl-2 a BAX-1 byla stanovena pomocí RT-PCR a vyjádřená semikvantitativně. Jako srovnávací gen byl použit gen Glyceraldehyde-3-

15 phosphodehydrogenázy (GAPDH). Výsledky: Z 84 nádorových vzorků byla exprese BCl-2 v 80 případech (95,2%) a exprese BAX-1 v 72 případech (85,7 %). Korelace mezi recidivou nádoru a expresí genů nebyla statisticky významná. Statisticky významná byla pouze souvislost mezi mírou exprese BAX a mírou histologické diferenciace tumoru (p = 0,0459). Prognostický význam exprese genů ve vztahu k progresi onemocnění nebyl hodnocen pro malý počet událostí. Závěr: U nemocných s Ta, T1 karcinomem močového měchýře jsme nepotvrdili prognostický význam exprese genů BCl-2 a BAX-1. Statisticky významná byla jen souvislost mezi mírou exprese BAX-1 a histologickou diferenciací nádoru. Klíč. slova: BAX-1; BCL-2; progrese; recidiva; uroteliální karcinom; Obor RIV: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství Financování / I / P FR-TI3/666 ŠTRAUCH, Branislav - PETRÁK, Ondřej - HANUŠ, Tomáš - BAUEROVÁ, Lenka - WIDIMSKÝ, Jiří - WIDIMSKÝ, Jiří - Reninom - vzácná příčina sekundární hypertenze. STAŤ VE SBORNÍKU PRACÍ (stať ve sborníku prací) Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI, 1. vyd. Praha : Triton, 2013, s , 6 s. ISBN Anotace: Reninom je nádor vycházející z juxtaglomerulárního aparátu ledviny, který produkuje nadměrné množství reninu, což vede k rozvoji sekundárního hyperaldosteronismu a s tím spojené hypokalemie a arteriální hypertenze. Klíč. slova: Renin; sekundární hyperaldosteronismus; hypokalemie; arteriální hypertenze Obor RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie Financování / P NT TÜRK, C. - KNOLL, T. - PETŘÍK, Aleš - SARICA, K. - SKOLARIKOS, A. - STRAUB, M. - SEITZ, C. - TÜRK, C. - Urolithiasis. KNIHA (kolektivní monografie) In: Online guidelines, 1. vyd. Liverpool (GB) : EAU, 2013, s , 100 s. ISBN Forma vyd.: E - elektronická verze "online" Anotace: The European Association of Urology (EAU) Urolithiasis Guidelines Panel have prepared these guidelines to help urologists assess evidence-based management of stones/calculi and incorporate recommendations into clinical practice. The document covers most aspects of the disease, which is still a cause of significant morbidity despite technological and scientific advances. The Panel is aware of the geographical variations in healthcare provision. Klíč. slova: Urolithiasis; guidelines VAĽOVÁ, Zuzana - NOVÁK, Květoslav - ŠAFAŘÍK, Luděk - MACEK, Petr - PEŠL, Michal - HANUŠ, Tomáš - DVOŘÁČEK, Jan - KRŠEK, Michal - WIDIMSKÝ, Jiří - ZELINKA, Tomáš Laparoskopická adrenalektomie pro funkční a afunkční tumory nadledvin. PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (poster) Karlovy Vary. Hotel Thermal : 2013, Anotace: Cílem práce je analýza vlastního souboru pacientů po laparoskopické adrenalektomii (LA). Klíč. slova: laparoskopická adrenalektomie; funkční a afunkční tumor nadledvin

16 ZACHOVAL, Roman - JARABÁK, Jaroslav - SLATINSKÁ, Janka - BURGELOVÁ, Marcela - SOBOTKA, Vladimír - VRÁNOVÁ, Jana - KRHUT, Jan Dynamics of fertility in patients on waiting list for kidney transplantation. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Bratislavske Lekarske Listy, 2013, roč. 114, č. 12, s , 5 s. ISSN IF =0.472 (2012) UT-WOS: DOI: /BLL_2013_150 Anotace: Significant changes in hormone levels and impaired fertility are found in haemodialyzed patients on a waiting list for kidney transplantation. The dynamics of these changes are dependent on the duration of haemodialysis and early kidney transplantation could prevent significant deterioration of fetrility. Klíč. slova: chronic kidney disease; fertility; hemodialysis; kidney transplantation; spermiogram Financování / P NS ZACHOVAL, R. - KRHUT, J. - ŠOTTNER, Oldřich - HANUŠ, Tomáš - MARTAN, Alois - HORČIČKA, L. - FEYEREISL, Jaroslav - HALAŠKA, Michael - ŠVABÍK, Kamil - KROFTA, Ladislav Léčba noční polyurie desmopresinem. ČLÁNEK V ČASOPISU (původní článek) Česká gynekologie, 2013, roč. 78, č. 4, s , 5 s. ISSN Anotace: Základem medikamentózní terapie je léčba desmopresinem. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu s vysokou afinitou k V2 receptorům a antidiuretickým účinkem. V současné době je jediným registrovaným preparátem pro léčbu antidiuretiky. Oproti antidiuretickému hormonu nemá desmopresin žádnou relevantní afinitu k V1 receptorům, a tedy ani žádný hypertenzní účinek. Obor RIV: FK - Gynekologie a porodnictví Financování / N ZÁMEČNÍK, Libor - MATOUŠKOVÁ, Michaela Hyperaktivní močový měchýř. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Praktická urologie v kazuistikách, 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2013, s , 9 s. ISBN Anotace: Hyperaktivní močový měchýř postihuje stejně často muže i ženy, jeho výskyt vzrůstá se stoupajícím věkem, ale může se objevit i u mladších žen či mužů. Klíč. slova: Hyperaktivní; močový; měchýř Financování / N https://www.kosmas.cz/knihy/192717/prakticka-urologie-v-kazuistikach/ ZÁMEČNÍK, Libor - HAVRDOVÁ, Eva Mikční a sexuální poruchy. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Roztroušená skleróza, 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013, s , 6 s. ISBN Anotace: V kapitole jsou podrobně popsány mikční a sexuální poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou, jejich klasifikace. Klíč. slova: mikční obtíže; sexuální poruchy; porucha erekce https://www.kosmas.cz/knihy/189669/roztrousena-skleroza/

17 ZÁMEČNÍK, Libor - HAVRDOVÁ, Eva Mikční a sexuální poruchy - léčba. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Roztroušená skleróza, 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013, s , 5 s. ISBN Anotace: Kapitola popisuje léčbu sexuálních a mikčních poruch u pacientů s roztroušenou sklerózou. Klíč. slova: mikční obtíže; sexuální poruchy; porucha erekce https://www.kosmas.cz/knihy/189669/roztrousena-skleroza/ ZÁMEČNÍK, Libor Novinky v andrologii. Zdravotnické noviny. Lékařské listy, 2013, roč. 2013, č. 9, s , 2 s. ISSN Anotace: Autor popisuje novinky v andrologii léčbu předčasné ejakulace a léčbu poruch erekce rázovou vlnou. Klíč. slova: předčasná ejakulace; erektilní dysfunkce; terapie rázovou vlnou ZÁMEČNÍK, Libor - MATOUŠKOVÁ, Michaela Nykturie. KAPITOLA V KNIZE (kapitola v monografii) Praktická urologie v kazuistikách, 1. vyd. Praha : Axonite CZ, 2013, s , 6 s. ISBN Anotace: Nykturie je velmi obtěžující příznak dolních močových cest. Zásadní význam v diagnostice nykturie mají neinvazivní vyšetřovací metody (mikční deník). Klíč. slova: Nykturie; močové cesty Financování / N https://www.kosmas.cz/knihy/192717/prakticka-urologie-v-kazuistikach/ ZÁMEČNÍK, Libor Předčasná ejakulace - diagnostika a moderní léčba. ČLÁNEK V ČASOPISU (přehledový článek) Urologické listy, 2013, roč. 11, č. 4, s , 3 s. ISSN Anotace: Autor shrnuje problém předčasné ejakulace a možnosti moderní léčby. Klíč. slova: Předčasná ejakulace; léčba; dapoxetin ?confirm_rules=1 ZÁMEČNÍK, Libor - DOLEŽALOVÁ, Dana - VOBOŘIL, Vladimír - PICHLÍKOVÁ, Yvona - SZAKÁCSOVÁ, Monika - ČAPOUN, Otakar - VAĽOVÁ, Zuzana - SOBOTKA, Roman - MACEK, Petr - HANUŠ, Tomáš SHOCK WAVE THERAPY IN PATIENTS WITH PEYRONIE'S DISEASE - OUR EXPERIENCE. ANDROLOGY, HOBOKEN : WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 1, č. Supplement 2, s , 1 s. ISSN UT-WOS: Anotace: Shock wave therapy to fibrous plaques in Peyronie's Disease is safe and applicable in patient with failed medical therapy. It has the fastest effect on subjective pain symptoms, with minimal change in plaques size. Penile angulation is the least changing parameter. Klíč. slova: Shock wave therapy; Peyronie's Disease; experience

18 ZIMA, Tomáš - MIKULOVÁ, Veronika - JANČÍKOVÁ, Markéta - ČAPOUN, Otakar - SOUKUP, Viktor - HONOVÁ, Hana - SÍROVÁ, M - ZIMA, Tomáš - Prognostic significance of circulating tumor cells in castration resistant prostate cancer. ABSTRAKT V ČASOPISU (abstrakt v časopisu) FEBS Journal, 1. vyd. USA : Wiley-Blackwell, 2013, roč. 280, č. Suppl. 1, s , 1 s. ISSN X ISBN UT-WOS: Anotace: The advanced stage of prostate cancer called castration resistant prostate cancer (CRPC) is an incurable disease with median survival around 15 month. More than 85% of patients suffering from CRPC exhibit metastases, mostly in bone. Due to the ongoing metastatic process we are able to detect circulating tumor cells (CTCs) in the blood of the majority of the patients with CRPC. We aimad at the detection of CTCs in the blood of patients with CRPC together with their characterization a study of their behavior during in vitro cultivation. Klíč. slova: castration resistant prostate cancer (CRCP); circulating tumor cells (CTCs) Obor RIV: CE - Biochemie Financování / I IGA MZ NT / S GAUK

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů 29. - 31. 5. 2014 Kurdějov Registrace : Hotel Adina, hotelový komplex Kurdějov čtvrtek 29.5.2014 pátek 30.5.2014 16.00 18.00 hod. 8.00 9.00 hod. Vzdělávací

Více

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 11. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM ŠPINDLERŮV MLÝN 13. 18. LEDNA 2013 DRUHÁ INFORMACE PROGRAM SYMPOZIA Generální sponzoři Hlavní sponzoři Sponzoři Organizátor: Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei

Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Název: Školitel: Sarkosin jako jednoduchý test na rakovinu prostaty analytická studie přednášky Natalia Cernei Datum: 20.1.2011 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák

Laparoskopické operace v urologii. K.Novák EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Laparoskopické operace v urologii K.Novák PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby?

Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby? Roboticky asistovaná resekce ledviny metoda volby? Doc. MUDr. Vladimír Študent,Ph.D. Předseda České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP přednosta Urologické kliniky FN a LF UP Olomouc Ca ledviny- stav

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno

M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek, P. Brabec, M. Suchý Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU Brno VÝVOJ ANALYTICKÉHO NÁSTROJE PRO PODPORU HODNOCENÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE (I-COP) DEVELOPMENT OF ANALYTICAL TOOL FOR SUPPORT OF EVALUATION OF CANCER CARE (I-COP) M. Blaha, P. Klika, D. Janča, J. Mužík, L. Dušek,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Katedra urologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dvořáček, DrSc. Česká urologie 2001; 3: 4-8 M. Babjuk 1, M. Koštířová 2, K. Mudra 3, S. Pecher 1, H. Smolová 1, L. Pecen 4, E. Slavkovská 1, J. Cejnarová 1, Z. Ibrahim 1, J. Dvořáček 1, L. Jarolím 1, J. Novák 1, T. Zima

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

LHRH ANALOGA V LÉČBĚ KARCINOMU PROSTATY (CAP) EAU GUIDELINES (EAUG) A REALITA DENNÍ PRAXE V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

LHRH ANALOGA V LÉČBĚ KARCINOMU PROSTATY (CAP) EAU GUIDELINES (EAUG) A REALITA DENNÍ PRAXE V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE LHRH ANALOGA V LÉČBĚ KARCINOMU PROSTATY (CAP) EAU GUIDELINES (EAUG) A REALITA DENNÍ PRAXE V EVROPĚ A V ČESKÉ REPUBLICE M. Hanuš, M. Matoušková Urocentrum, Praha Souhrn Vysoká incidence karcinomu prostaty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

UROONKOLOGICKÁ ONEMOCNÌNÍ U SENIORÙ

UROONKOLOGICKÁ ONEMOCNÌNÍ U SENIORÙ UROONKOLOGICKÁ ONEMOCNÌNÍ U SENIORÙ I. KOLOMBO, P. BEÒO, M. TOBÌRNÝ, D. POSPÍŠIL SOUHRN Karcinom prostaty, močového měchýře a ledviny patří k nejčastějším maligním onemocněním. Riziko všech těchto zhoubných

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 26. 4. 2012, Praha, U Lípy Přítomni: Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut, doc. Zachoval, as. Petřík Členové

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat

Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Laparoskopicky asistované operace u malých zvířat Michal Crha Lucie Urbanová Alois Nečas Miniinvazivita:

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Můj život s genetikou

Můj život s genetikou Můj život s genetikou Aneta Mikulášová Molekulární biologie a genetika Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Univerzitní vzdělávání genetiky 150 roků po Mendelovi Brno, 29. 5. 2015 Studium Molekulární

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací Jednoduchý A simple, safe a bezpečný blood test that s vysokou offers highly citlivostí sensitive stanovení. results An advanced non-invasive test Moderní neinvazivní krevní test for fetal trisomy assessment

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více