KNIŽNÍ KATALOG Knižní katalog nakladatelství Galén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén"

Transkript

1 KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné časopisy

2 Z našich knih Kontakty odborné monografie a učebnice populárně-vědecká literatura Galén, spol. s r.o. Na Bělidle 34, Praha 5 Telefon: Fax/záznamník: Vedení firmy PhDr. Lubomír Houdek, ředitel nakladatelství Kristýna Klojdová, jednatelka Pavel Slavík, jednatel Redakce PhDr. Soňa Dernerová, šéfredaktorka Dagmar Lišková, redakce Mgr. Radek Lunga, redakce Mgr. Alena Regalová, redakce Redakce Florence PhDr. Jarmila Škubová, šéfredaktorka PhDr. Eva Wićazová, redakce DTP studio Marta Šimková, art direktor Mgr. Kateřina Dvořáková Milena Honců Petra Veverková Václav Zukal Marketing Andrea Paplhámová Distribuce, odbyt Mgr. Šárka Kučerová Marcela Pecníková Jan Slavík Účetnictví Eva Langmaierová Sekretariát Jana Šejdová biografie, beletrie, poezie pacientské příručky Katalog Galén 2008 Vydavatel Galén, s. r. o., Na Bělidle 34, Praha 5 V katalogu jsou uvedeny fotografie z archivu nakladatelství. Redakce Mgr. Šárka Kučerová Grafická úprava Marta Šimková, Galén Sazba Petra Veverková, Galén Tiskárna Reproprint, s.r.o. Poděbradská 540, Praha 9 Uzávěrka Nakladatel si vyhrazuje právo na změnu parametrů uvedených u jed not li vých publikací. Nabídka platí do vyprodání zásob. Copyright Galén 2008 G Titulní snímek převzat z obálky knihy Základy chirurgie (Jiří Valenta et al.) = autor snímku doc. RNDr. J. Reischig, CSc. Krystaly antiobiotika Ceftriaxon v interferenčním kontrastu mikroskopu Olympus (Z = 67 ) byl zpracován na Referenčním pracovišti optické mikroskopie firmy Olympus C&S, s.r.o., se sídlem v Biologickém ústavu LF UK v Plzni 2

3 AKUTNÍ MEDICÍNA, TOXIKOLOGIE Marie Balíková FORENZNÍ A KLINICKÁ TOXIKOLOGIE Laboratorní toxikologická vyšetření 250 Kč, 2007, dotisk 1. vydání, 140 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4035 Kniha má charakter informační příručky a je určena širšímu okruhu čtenářů, zejména studentům lékařských, přírodovědných či farmaceutických fakult a také specialistům v rámci profesního kontinuálního vzdělávání ve zdravotnictví, kriminalistice a justici. Poskytuje základní orientaci v komplexní toxikologické problematice věnuje se např. farmakokinetice, biotransformaci, obecným přístupům k terapii akutních otrav, laboratorní diagnostice otrav či vývojovým trendům v analytické toxikologii a představuje jednotlivé škodliviny způsobující akutní otravy. Jedno z témat je věnováno i legislativě ve vztahu k návykovým látkám a připojeny jsou i praktické informace týkající se akutních otrav. Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková AKUTNÍ STAVY V OFTALMOLOGII viz Oftalmologie Karel Cvachovec, Vladimír Černý, pořadatelé I. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY DOSPĚLÝCH A DĚTÍ. XIV. NÁRODNÍ KONGRES ČSARIM Praha, září Sborník abstrakt 200 Kč, 2007, 1. vydání, 199 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4073 Vratislav Hrdina, Radomír Hrdina, Luděk Jahodář, Zdeněk Martinec, Vladimír Měrka PŘÍRODNÍ TOXINY A JEDY viz Farmakologie, farmacie Rodomil Kostka AKUTNÍ PANKREATITIDA Komplexní přístup 250 Kč, 2006, 1. vydání, 233 s., barevně, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 3440 Anthony Nicholls, Iain Wilson PERIOPERAČNÍ MEDICÍNA 690 Kč, 2006, 1. vydání, 370 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2462 Publikace přináší návody na léčbu většiny závažných stavů (především chorob masového výskytu), s nimiž se chirurg nebo anesteziolog může v rutinní praxi setkat. Koncizní doporučení vyšetřovacích a terapeutických postupů mají chránit nemocného i lékaře před zdravotním i forenzním dopadem eventuálních chybných nebo nestandardních postupů. Kniha je rozdělena do tří oddílů. V prvním jsou probrány postupy či opatření obecného charakteru (klasifikace perioperačního rizika,»jednodenní«chirurgie, profylaxe hluboké žilní trombózy a embolizace, léčba bolesti aj.), v druhé a třetí části jsou pak uvedeny doporučené postupy vyšetření a léčby u nemocných s kardiovaskulárními, respiračními, endokrinními, renálními, neurologickými, gastroenterologickými a hematologickými onemocněními. Třetí část se věnuje emergentním stavům u chirurgických nemocných (hypertenze, zástava oběhu a dýchání, srdeční arytmie, iontová dysbalance, pooperační žloutenka, horečka aj.). Tabulka fyziologických referenčních hodnot nejčastěji prováděných vyšetření a podrobný rejstřík umožňující rychlou orientaci v textu knihu uzavírají. Text byl přizpůsoben našim odborným postupům a zvyklostem a konzultován internistou-kardiologem a intenzivistou. Knihu lze doporučit rozhodně všem anesteziologům a chirurgům klinických pracovišť. Mimořádně cenná bude pro pracovníky menších nemocnic, privátních zařízení a poliklinik, kteří nemají možnost trvalé konzultace s odborníky příslušných specializací. Ivan Novák et al. INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII viz Pediatrie, neonatologie Jiří Pokorný, hlavní autor a pořadatel LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Druhé, přepracované vydání cca 800 Kč, 2008, 2. vydání, cca 400 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2988 Druhé, přepracované vydání základní publikace, která nesmí chybět v knihovně žádného lékaře, přináší ve třech tematických celcích (Postupy lékařské první pomoci při bezprostředním ohrožení života, Aplikace lékařské první pomoci a Postup lékaře při úmrtí) aktuální znalosti o poskytování první pomoci. Kniha vznikla na základě zkušeností dlouhodobého kurzu IPVZ Lékařská první pomoc pro lékaře všech základních oborů před jejich atestací prvního stupně a jejími autory jsou pedagogové katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ a odborníci v oboru urgentní medicína. Jaroslav Prokeš ZÁKLADY TOXIKOLOGIE 250 Kč, 2005, 1. vydání, 248 s., černobíle, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 2464 Pavel Ševčík, Jana Skřičková, Vladimír Šrámek et al. ZÁNĚTY PLIC V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ 1000 Kč, 2004, 1. vydání, 189 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1683 Jan Šváb NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 490 Kč, 2007, 1. vydání, 205 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2777 Náhlé příhody břišní jsou onemocnění postihující náhle do té doby zdravého jedince. Jedná se o skupinu onemocnění břicha, pro kterou je charakteristický náhlý vznik a rychlý průběh. Jejich léčení většinou vyžaduje včasný chirurgický zásah, který jediný může odvrátit fatální konec. Přehledně strukturovaná publikace informuje o aktuálních diagnostických a terapeutických postupech používaných v současné lékařské praxi. Jiří Valenta JEDOVATÍ HADI Intoxikace, terapie 500 Kč, 2008, 1. vydání, 401 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3770 Uštknutí některými druhy exotických jedovatých hadů může mít velmi závažný průběh, končící smrtelně nebo trvalými následky, a ani uštknutí naší domácí zmijí obecnou nelze podceňovat. Úspěšná terapie intoxikace hadími jedy vyžaduje spojení znalostí akutní medicíny a toxinologie hadích jedů, nebo alespoň didaktický návod postupu první pomoci a léčby. V české odborné literatuře již dlouho chyběla monografie, která by poskytla aktuální souhrn teoretických i praktických informací o jedovatých hadech, hadích toxinech a terapii hadího uštknutí. Kniha MUDr. Jiřího Valenty je tak významným přínosem české školy klinické toxinologie hadích jedů. V této monografii se autor vypořádal s nelehkým úkolem oslovit několik zcela odlišných skupin čtenářské obce: lékaře, terénní biology, chovatele hadů i cestovatele. I když jde o odbornou publikaci, zalíbení v ní najdou i milovníci populárně vědecké literatury a všichni, kdo chtějí proniknout do exotického světa jedovatých hadů a užasnout nad geniální různorodostí jejich toxinů. Václav Zamrazil, Terezie Pelikánová et al. AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLOGII A DIABETOLOGII 390 Kč, 2007, 1. vydání, 177 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3786 Cílem této monografie je poskytnout základní informace a praktické návody pro diagnózu a léčbu akutních stavů v endokrinologii a diabetologii. Tohoto úkolu se ujali přední odborníci v dané problematice a pokusili se vypracovat zásady klinické praxe pro řešení jednotlivých akutních komplikací. Jak z publikace vyplývá, nejdůležitější je vedle včasné diagnózy a základní léčby především zajištění další péče na pracovišti specializovaném pro intenzivní metabolickou péči. Pro ilustraci činnosti těchto oddělení jsou úvodem shrnuty hlavní poznatky o zásadách a principech akutní metabolické péče. Práce je určena především endokrinologům, diabetologům a dalším klinikům, kteří s danou problematikou přicházejí do styku. Je zaměřena ryze prakticky a základní a teoretická data jsou omezena na nezbytnou míru. ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA Jiří Heřt, Jan Hnízdil, Pavel Klener AKUPUNKTURA Mýty a realita 190 Kč, 2002, 1. vydání, 191 s., černobíle, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 169 ANATOMIE Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE Základy anatomie uvádějí přehled základních údajů nutných pro další studium lékařství a vyžadovaných pro složení závěrečné zkoušky z anatomie. Obsahují pět kapitol obecné anatomie, dvanáct kapitol systémové anatomie a pět kapitol regionální anatomie. Je to úsporný text sloužící k primárnímu studiu i k opakování a také jako příručka k obsáhlým monografiím a detailním anatomickým atlasům. Obsahuje informace potřebné pro studenty v nelékařských oborech a stačí i k rychlé aktuální orientaci lékařů. Knihu připravil tým autorů ze všech anatomických ústavů sedmi lékařských fakult v ČR. Anatomické útvary jsou pojednávány po systémech. V rámci systémové anatomie je však uvedena i poloha, projekce a syntopie orgánů, protože tento aspekt anatomie je významný z hlediska klinického. Z hlediska regionální, topografické anatomie je koncipována až poslední kapitola, která vzájemné vztahy orgánů v jednotlivých krajinách těla shrnuje a uvádí popis krajin po vrstvách, jak odpovídá potřebám chirurgických přístupů. Významnou složkou učebnice je více než 500 ilustrací a černobílé fotografie, které dokumentují anatomické poměry v obraze klinických zobrazovacích metod (rtg, CT, MR). Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM 390 Kč, 2006, dotisk 1. vydání, 159 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 37 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. TRÁVICÍ, DÝCHACÍ, MOČOPOHLAVNÍ A ENDOKRINNÍ SYSTÉM 490 Kč, 2007, dotisk 1. vydání, 163 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 39 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. ANATOMIE KRAJIN TĚLA Dotisk prvního vydání 490 Kč, 2008, dotisk 1. vydání, 119 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.:

4 Anatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Uvedena je poloha a vzájemné vztahy orgánů, není však popisována jejich anatomická stavba, která je obsažena v popisu jednotlivých orgánových systémů v předchozích dílech Základů anatomie. BIOCHEMIE, CHEMIE Jaroslav Racek et al. KLINICKÁ BIOCHEMIE Druhé, přepracované vydání 690 Kč, 2006, 2. vydání, 329 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2465 Publikace je určena medikům, ale i klinickým biochemikům a lékařům jiných oborů k postgraduální přípravě a pro každodenní praktickou činnost. Podrobně jsou probrány kapitoly o preanalytických vlivech na výsledek laboratorního vyšetření, způsob stanovení referenčních mezí a úskalí, se kterými se při tom můžeme setkat, i dialektika vztahu citlivosti a specifičnosti metody z hlediska interpretace. Cílem autorů bylo pomoci medikům a lékařům, kteří se specializují v jiných oborech, než je laboratorní medicína, pochopit tyto souvislosti a umožnit správnou orientaci ve výsledcích, a tedy i racionální indikaci laboratorních vyšetření. Většina textu je věnována klinické interpretaci laboratorních vyšetření. Důraz je kladen na správné pochopení metabolických souvislostí a kapitoly obvykle velice stručně vycházejí z patobiochemických základů. Jsou zčásti voleny podle metod, jinde podle vztahu k určitému orgánu s důrazem na využití k funkční diagnostice (klinickobiochemické vyšetření u onemocnění jater, ledvin, trávicího ústrojí, diagnostika infarktu myokardu ap.). Jaroslav Racek OXIDAČNÍ STRES A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍ 80 Kč, 2003, 1. vydání, 90 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 1436 BIOLOGIE, GENETIKA Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ GENETIKY První české vydání 450 Kč, 2007, 1. vydání, 182 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3541 Učebnice je překladem z anglického originálu Medical Genetics at a Glance a je určena především studentům medicíny, jimž poskytuje dobrý základ k přípravě na zkoušku z lékařské biologie, popř. klinické genetiky. Kniha má poměrně široký záběr od vývojové biologie a cytologie přes cytogenetiku, obecnou a molekulární genetiku až ke konkrétním aplikacím genetických poznatků v klinické praxi. Je rozčleněna do tří oddílů: první část obsahuje výklad základních biologických poznatků, druhý oddíl seznamuje s aplikací těchto principů v medicíně, poslední část je zaměřena výrazně klinicky. V závěru knihy je zařazen obsažný výkladový slovník důležitých pojmů. Bohatý obrazový doprovod (obrázky, tabulky a schémata), který doplňuje každou kapitolu, vytváří s příslušnými textovými pasážemi didakticky jedinečnou učebnici. DERMATOLOGIE Magdalena Skořepová DERMATOMYKOLOGIE V OBRAZECH Dermatomycology in Pictures 700 Kč, 2008, 1. vydání, 95 s., barevně, mm, vázané, ISBN , česky a anglicky; obj. č.: 3760 Dvojjazyčný obrazový atlas dermatomykologických onemocnění je určen především ambulantním dermatologům, pro které jsou mykózy jedním z častých problémů, s nimiž se u svých pacientů denně potýkají. Důraz je kladen na ty partie dané problematiky, které jsou nejdůležitější pro využití v denní praxi (klinický obraz včetně diferenciální diagnostiky, odběry, mikroskopické vyšetření), ostatní jsou uvedeny okrajově (kultivační a identifikační metody). Publikace by měla sloužit jako praktická příručka pro rychlou orientaci v mykologické problematice a jako»startovací můstek«pro ty, kteří by se dermatologické mykologii rozhodli věnovat. Jiří Štork et al. DERMATOVENEROLOGIE cca 1500 Kč, 2008, 1. vydání, cca 502 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2765 Přestože v posledních letech vyšla řada učebních dermatologických textů, žádný nebyl pojat ve formě knihy středního rozsahu s barevnou dokumentací. Poslední takový text představovala učebnice dermatovenerologie profesora Z. Šťávy, jejíž první vydání vyšlo v roce Tato publikace se stala velmi používaným dílem vhodným jak pro výuku studentů medicíny, tak sloužícím jako základ znalostí pro atestaci, pro orientaci v kožním lékařství praktických lékařů a specialistů jiných oborů. Takovéto cíle si klade i tato kniha, která navazuje na jmenovanou publikaci prof. Šťávy. Učebnice seznamuje čtenáře s novými poznatky v dermatovenerologii a důraz klade na logiku diagnostiky kožních nemocí, na praktičnost, přehlednost, pochopitelnost a srozumitelnost textu. S tím souvisí i zařazení četných schémat, tabulek, obrázků a doplnění stránek margináliemi, které umožňují rychlou orientaci v textu a pro studenty jsou také pomůckou při opakování. DIAGNOSTIKA Jan Adamec, Richard Adamec EKG PODLE HOLTERA Elektrokardiografická interpretace. Druhé vydání viz Kardiologie, angiologie Jiří Ferda CT ANGIOGRAFIE 1500 Kč, 2004, 1. vydání, 408 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2065 Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg CT TRÁVICÍ TRUBICE 1200 Kč, 2006, 1. vydání, 243 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3495 Monografie plzeňských autorů shrnuje současné zkušenosti s vyšetřováním trávicího ústrojí pomocí výpočetní tomografie a také pomocí nové zobrazovací modality PET/CT, která vnáší do výpočetní tomografie metabolický pohled na chování tkání a stává se významnou metodikou především u stagingu a restagingu nádorových onemocnění trávicí trubice. V obecné části autoři popisují základní principy výpočetní tomografie trávicí trubice, rozsáhlá speciální část seznamuje s aplikací této diagnostické metody u různých onemocnění gastrointestinálního traktu. Jitka Kobilková, Zdeněk Lojda, Jiří Ondruš, Alena Beková GYNEKOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA Druhé vydání viz Histologie, cytologie Vlasta Míková, pořadatelka NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína 150 Kč, 2008, 1. vydání, 118 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4268 Nukleární medicína je samostatným lékařským oborem, který se zabývá aplikacemi radiofarmak (látek, jejichž součástí jsou radionuklidy) pro diagnostické a terapeutické účely. Jako klinický obor je nukleární medicína neoddělitelnou součástí léčebně-preventivní péče. Autoři jednotlivých příspěvků zařazených do této publikace seznamují s problematikou nukleární medicíny v její úzké návaznosti na další klinické obory: v oblasti diagnostiky jsou to hlavně kardiologie, onkologie, neurologie, urologie, gastroenterologie, endokrinologie aj., v oblasti terapie zejména onkologie, revmatologie a ortopedie. Věra Peterová et al. PÁTEŘ A MÍCHA 490 Kč, 2005, 1. vydání, 188 s., černobíle, mm, vázané, ISBN , kniha+cd-rom; obj. č.: 2578 Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s postižením páteře a míchy. Autorský kolektiv neurologů, neuroradiologů a internistů vycházel při koncepci knihy ze zkušeností při pořádání osvědčených kurzů 1. lékařské fakulty UK v Praze. Rozsah knihy sice nedovoluje zahrnout všechny aspekty postižení páteře a míchy, nicméně obsahuje základní informace pro klinické lékaře, kteří indikují neuroradiologická vyšetření a specifickou léčbu, a rovněž pro radiology, kteří neuroradiologická vyšetření provádějí. Kapitoly jsou doplněny bohatou doprovodnou obrazovou dokumentací a přehlednými schématy k dané problematice. Text je záměrně stručný a přehledný a součástí knihy jsou i kazuistiky. Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA Druhé, doplněné a přepracované vydání 1500 Kč, 2007, 2. vydání, 906 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2766 Kniha je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří provádějí laboratorní vyšetření. Obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Uvádí racionální přístupy k diagnostice řady onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a možnostem použití metod u nás. Monografie zahrnuje ve 41 kapitolách laboratorní diagnostické metody používané ve většině lékařských oborů s rozdělením na obecné popisy jednotlivých analytů, ale také na popis vyšetřovaných postupů u jednotlivých nemocí a syndromů. Za cennou je možno považovat vazbu laboratorních vyšetření k podstatě metabolických pochodů za fyziologických i patologických podmínek, při akutních, subakutních a chronických stavech. Rovněž jsou zde stručně zmíněny obecné podmínky odběru biologického materiálu, změny laboratorních parametrů v pediatrii a geriatrii a dále principy laboratorních metod. Pro praxi jsou užitečné také referenční hodnoty laboratorních vyšetření. ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMUS Svatopluk Adámek, Ondřej Naňka et al. PRIMÁRNÍ HYPERPARATHYREÓZA Diagnostika a terapie viz Chirurgie, traumatologie 4

5 Martin Haluzík, pořadatel TRENDY SOUDOBÉ DIABETOLOGIE. SVAZEK 12 cca 290 Kč, 2008, 1. vydání, cca 253 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4364 Publikační řada Trendy soudobé diabetologie se snaží dostát svému názvu a předkládat čtenářům nové poznatky v teoretických a klinických lékařských oborech, které mají vztah k problematice diabetes mellitus a jeho komplikacím. Dvanáctý svazek edice představuje těchto devět odborných témat: Hyperglykémie a její normalizace intenzifikovanou inzulinovou terapií u kriticky nemocných pacientů, Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy, Metformin, Dietoterapie obezit, Potravinové doplňky v diabetologii, Oxidační stres, antioxidační enzymy a úloha paraoxonázy 1 v rozvoji diabetické angiopatie, Diabetes a těhotenství, Blokátory dipeptidyl peptidázy 4 (gliptiny) v léčbě diabetes mellitus 2. typu, Nukleární medicína a diabetes mellitus. Michal Kršek, Václav Hána et al. CUSHINGŮV SYNDROM 390 Kč, 2006, 1. vydání, 144 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2768 Cushingův syndrom je onemocnění známé již více než 70 let. Má velmi různorodou etiologii a pestrý a variabilní klinický obraz. Kvůli těmto vlastnostem, charakteru sekrece kortisolu a aktivity celé regulační osy hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin a zároveň nedostatečné senzitivitě a specificitě laboratorních testů, které jsou k dispozici, jde o jedno z nejkomplikovanějších onemocnění v klinické endokrinologii. Každý pacient s Cushingovým syndromem je pro endokrinologa vždy novou výzvou a často přináší různá překvapení, úskalí a nečekané komplikace na cestě od správné diagnózy k definitivní terapii. Z uvedených důvodů patří péče o pacienty s Cushingovým syndromem na specializovaná pracoviště, mající odpovídající personální a laboratorní vybavení a spolupracující s dalšími odborníky a pracovišti. Tato monografie shrnuje současný stav poznání problematiky a využívá zkušenosti endokrinologů z III. interní kliniky 1. LF UK v Praze, kterou prošly řádově stovky pacientů s Cushingovým syndromem a která má v České republice s uvedenou problematikou největší zkušenosti. To však neznamená, že je kniha určena pouze úzkému okruhu endokrinologů, protože s diagnostikou a diferenciální diagnostikou Cushingova syndromu se setkává řada dalších lékařů, zejména internistů, obezitologů, diabetologů, ale i dalších odborností. Silvie Lacigová, Daniela Čechurová, Zdeněk Jankovec, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY PRO PRAXI 150 Kč, 2006, 1. vydání, CD-ROM; obj. č.: 3273 Diabetická gangréna byla i po objevu inzulinu noční můrou všech diabetiků a její hlavní léčbou byla včasná, nejčastěji paprsková amputace. Základem kvalitní a komplexní péče při léčbě diabetické nohy je týmová spolupráce diabetologa, rentgenologa, cévního a plastického chirurga, pedikéra, mikrobiologa, edukátora diabetu, protetika a ševce. V České republice se intenzivní zájem o diabetickou nohu datuje až od počátku 90. let, kdy vznikala centra ve Zlíně, Praze a Plzni. V současné době je povinností každého diabetologického centra provozovat podiatrickou ambulanci. Každým rokem vznikají takto specializované ambulance i mimo centra. Přesto velká část defektů stále komplexní léčbě uniká a nemocní jsou do nemocnic přijímáni s pokročilou gangrénou, kdy je jediným možným léčebným postupem včasná amputace. Tato publikace na CD-ROM poslouží všem lékařům, kteří se o diabetiky starají, především diabetologům, internistům a praktickým lékařům, ale také chirurgům a studentům medicíny. Zdeňka Límanová, pořadatelka ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Trendy soudobé endokrinologie. Svazek Kč, 2006, 1. vydání, 371 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2769 Karel Pacák FEOCHROMOCYTOM cca 490 Kč, 2008, 1. vydání, cca 170 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4114 Feochromocytomy jsou vzácné, ale zrádné nádory dřeně nadledvin, které produkují katecholaminy způsobující vysoký krevní tlak, palpitace, arytmie, hyperglykemii, hypertriacylglycerolemii aj. Příznaky feochromocytomu mohou být různé: nádor může napodobovat velké množství onemocnění, což často ústí v chybnou diagnózu. Pokud nejsou tyto nádory rozpoznány nebo správně léčeny, končí téměř vždy fatálně. Diagnostika feochromocytomu není však honbou za vzácným onemocněním, ale za poznáním příčiny hypertenze; ta může nemocného zahubit, není-li včas odhalena. Je-li však správně klasifikována, dává pak naději na plné vyléčení. Publikace zkušených autorů je příspěvkem ke správné a pohotové diagnostice tohoto závažného onemocnění, která je základní podmínkou pro účinnou léčbu, většinou pomocí chirurgické resekce. Terezie Pelikánová, pořadatelka TRENDY SOUDOBÉ DIABETOLOGIE. SVAZEK Kč, 2007, 1. vydání, 279 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3762 Štěpán Svačina PREVENCE DIABETU 190 Kč, 2003, 1. vydání, 113 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 500 Štěpán Svačina et al. CÉVNÍ KOMPLIKACE DIABETU Symposium Kč, 2005, 1. vydání, 150 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2575 Štěpán Svačina, pořadatel TRENDY SOUDOBÉ DIABETOLOGIE. SVAZEK Kč, 2005, 1. vydání, 225 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2767 Patrik Tošenovský, Michael E. Edmonds et al. MODERNÍ LÉČBA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY viz Chirurgie, traumatologie Václav Zamrazil, Terezie Pelikánová et al. AKUTNÍ STAVY V ENDOKRINOLOGII A DIABETOLOGII viz Akutní medicína, toxikologie Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Marta Šnajderová et al. TURNERŮV SYNDROM viz Pediatrie, neonatologie ETIKA, FILOZOFIE Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček, editoři MEDICÍNA V KONTEXTU ZÁPADNÍHO MYŠLENÍ cca 390 Kč, 2008, 1. vydání, 247 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4051 Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského myšlení. Proměňující se obraz člověka, jak byl nahlížen v jednotlivých obdobích, se zřetelně odráží právě v medicíně: provázanost života a smrti, vědomí vlastní zranitelnosti a konečnosti i tušení něčeho, co tuto konečnost přesahuje, a v posledku i nejrůznější snahy přiblížit se zdroji života a dosáhnout trvalosti a jistoty, provází tuto tradici ve všech jejích podobách. Úkolem předkládané knihy je zachytit a vystihnout právě tuto rozmanitost a mnohoznačnost. Helena Haškovcová INFORMOVANÝ SOUHLAS Proč a jak? 190 Kč, 2007, 1. vydání, 104 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4019 Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické praxe. Informace právnického charakteru jsou podávány tak, aby byly srozumitelné i pro»neprávníky«, a lze předpokládat, že mohou dobře posloužit také pacientům a jejich rodinám. Helena Haškovcová THANATOLOGIE Nauka o umírání a smrti. Druhé, přepracované vydání 390 Kč, 2007, 2. vydání, 244 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2771 Thanatologie je naléhavé, široce interdisciplinární téma, které nebylo dosud v naší literatuře dostatečně zpracováno. Autorka tím, že se této tabuizované a odkládané problematiky ujala, nejenže prolomila bariéru desítky let trvajícího mlčení a vyplnila faktologicky jedno z»bílých míst«klinické medicíny, ale dala podstatný vklad do národního knižního fondu. Kniha je z důvodu obecné vzdělanosti doporučena všem lékařům. Kliničtí lékaři a vysokoškolští učitelé v ní najdou strukturovanou učební látku a témata, o nichž by měli se svými studenty hovořit. A studenti lékařských fakult dostávají konečně knihu, která pro ně může být nejen vhodnou učebnicí, ale především zdrojem informací, jež sice budou v celé své lékařské praxi velmi potřebovat, ale které zatím v žádné jiné učebnici nenajdou. FARMAKOLOGIE, FARMACIE Vratislav Hrdina, Radomír Hrdina, Luděk Jahodář, Zdeněk Martinec, Vladimír Měrka PŘÍRODNÍ TOXINY A JEDY 1000 Kč, 2004, 1. vydání, 302 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 494 Přírodní toxiny jsou chemické látky biologického původu, produkované jednobuněčnými i mnohobuněčnými organismy ve speciálních žlázách, tkáních a pletivech. Utvářely se v procesu evoluce v mikroorganismech, v houbách, rostlinách i živočiších a v tomto časově dlouhém procesu získaly specifické a mnohdy jedinečné vlastnosti. Jedy některých rostlin nebo i živočichů a jejich toxické vlastnosti byly známy a využívány (popřípadě zneužívány) k různým účelům již v nejstarších úsecích lidských dějin. Toxiny jedovatých živočichů a jejich dramatický účinek na jiné organismy fascinovaly lidstvo odnepaměti a zřejmě tomu tak bude i v nejbližší budoucnosti. Monografie našich předních odborníků se v obecné části věnuje toxikokinetice; speciální část pak podává charakteristiku a organotropní vlastnosti jedů, představuje rostlinné jedy, houbové toxiny a jedy, toxiny sinic a řas, bakteriální toxiny a intoxikace způsobené suchozemskými a mořskými živočichy. Významnou část textu tvoří rovněž zásady léčby akutních intoxikací způsobených přírodními toxiny a přehled důležitých kontaktů na pracoviště poskytující odbornou pomoc při intoxikacích. Pavel Komárek, Miloslava Rabišková et al. TECHNOLOGIE LÉKŮ Třetí, přepracované a doplněné vydání 1200 Kč, 2006, 3. vydání, 399 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3567 Kniha je koncipována především jako učebnice. Seznamuje čtenáře s aktualizovanou náplní oboru farmaceutická technologie galenická farmacie. Potřebné informace poskytne i v odborné praxi v oblasti výroby, přípravy i kontroly léčiv. Stěžejním materiálem je nejen pro studenty farmaceutických fakult, ale i pro jiné odborné pracovníky ve farmaceutické výrobě a přípravě léčiv ve zdravotnických zařízeních. Od prvního vydání v roce 1997 vzniklo v oboru farmaceutické technologie díky technizaci a pokroku v oblasti léčivých látek, farmaceutických pomocných látek a aplikačních systémů mnoho nových poznatků. Tento vývoj se promítl ve druhém vydání této učebnice v r Třetí vydání publikace odráží nové legislativní požadavky, které se v oblasti farmacie po vstupu do EU zaměřují především na výrobu, přípravu, kontrolu a po užívání účinnějších a bezpečnějších léčiv. To souvisí i s vydáním nových lékopisů a směrnic implementovaných do naší legislativy. Nové vydání poskytlo možnost text aktualizovat, místy zásadně přepracovat, opravit i doplnit. Knihu kromě bohaté obrazové dokumentace doplňuje příloha: významový slovník odborných názvů, slovník názvů lékových forem, názvy aplikačních cest a anglicko-český slovník obalů a aplikačních pomůcek. 5

6 Dagmar Lincová, Hassan Farghali et al. ZÁKLADNÍ A APLIKOVANÁ FARMAKOLOGIE Druhé, doplněné a přepracované vydání 1600 Kč, 2007, 2. vydání, 672 s., dvoubarevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2969 Publikace je druhým vydáním celostátní učebnice farmakologie. Některé kapitoly jsou oproti prvnímu vydání v textech zcela nové, některé jsou v souladu s novými poznatky zcela nově zpracovány. Všechny kapitoly jsou aktualizovány a doplněny o nové lékové skupiny a léky. Doplněna byla kapitola vysvětlující základní pojmy ve farmakologii. Uspořádání textů se přidržuje klasického dělení, které se ve farmakologii zatím nejvíce osvědčilo, tj. v první části (obecná farmakologie) jsou uváděny základní principy interakce mezi lékem a organismem a v druhé části (speciální farmakologie) jsou jednotlivé skupiny farmak orientovány podle systémů a jejich onemocnění. Většina kapitol speciální farmakologie začíná krátkým obsahem, souhrnem a přehledem jednotlivých skupin léčiv (a léků těchto skupin). Ve druhém vydání je obrazová dokumentace výrazně rozšířena a velmi podrobně je zpracován i rejstřík, obsahující více než 5000 pojmů. František Perlík ZÁKLADY FARMAKOLOGIE Klinická a speciální farmakologie 200 Kč, 2005, 1. vydání, 190 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2773 Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum terapeutických cílů. Rozšiřují se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a interakcích. První část knihy shrnuje základy klinické farmakologie, použitelné v běžné terapeutické praxi. Text speciální části je pak zaměřen na skupinovou charakteristiku vybraných léčiv, cílenou na možnost farmakoterapeutického využití. Monografie si klade za cíl usnadnit studentům i lékařům v praxi opakování farmakologie na nezbytné úrovni a vzbudit o tuto problematiku zájem. a přehledně probírají všechny aspekty včasné a co nejranější diagnózy nastupující demence, její farmakologické a behaviorální léčby a všech četných opatření, která mohou zlepšit kvalitu života postižených a co nejvíce prodloužit jejich setrvání v obvyklém životním prostředí a vztazích, a zároveň ulehčují zátěž pečujících osob. Eva Topinková GERIATRIE PRO PRAXI 490 Kč, 2005, 1. vydání, 270 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2775 Výsledky gerontologického výzkumu prokazují, že včasné a správné rozpoznání nemocí a razantní a účinná léčba zvyšují šanci starších nemocných na plné uzdravení a snižují následnou invaliditu a nesoběstačnost. Cílem této učebnice je především napomoci lékařům»negeriatrům«orientovat se rychle v základních otázkách geriatrie, diagnostikovat a léčit časté klinické problémy ve stáří. Formát publikace i její rozsah a členění jsou zaměřeny na běžnou denní praxi, cílem bylo prohloubit a doplnit znalosti specialistů ostatních lékařských oborů v geriatrické medicíně. Publikace je zejména ve své obecné části zaměřena na diagnostické a léčebné algoritmy u nejčastějších geriatrických problémů. Zvláštní pozornost je věnována specifikům farmakoterapie u seniorů a každá kapitola je doplněna přehlednou tabulkou nejčastěji užívaných léčiv se specifickými doporučeními pro starší věk. Cílem autorky je, aby publikace přispěla ke zvýšení bezpečnosti preskripce u seniorů, v níž se dosud často chybuje. GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ František Perlík ZÁKLADY KLINICKÉ A SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE viz Stomatologie FYZIATRIE, REHABILITACE Marcela Lippertová-Grünerová NEUROREHABILITACE 490 Kč, 2005, 1. vydání, 350 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2482 Publikace zkušené autorky se věnuje v širokém záběru různým aspektům neurorehabilitace a podává přehled současných terapeutických možností využívaných v rehabilitaci těchto pacientů. Kvalita jejich života závisí zejména na rychlém zahájení neurorehabilitace, která se provádí kontinuálně už od fáze akutní hospitalizace, lůžkové a ambulantní rehabilitace až k sociálnímu, rodinnému a pracovnímu zařazení. Cílem neurorehabilitace tak je podpora spontánního uzdravení, snížení výskytu raných i pozdních komplikací, intenzivní využití schopnosti regenerace a zbývající mozkové plasticity. FYZIOLOGIE, PATOFYZIOLOGIE Stanislav Trojan, Miloš Langmeier et al. SLOVNÍČEK LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE Druhé, doplněné vydání 200 Kč, 2006, 2. vydání, 141 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2774 Publikace nabízí v přehledné a snadno přístupné formě více než 1500 abecedně řazených hesel z oboru, který patří k základním disciplínám v soustavě lékařských věd. Vlastní hesla jsou stručná, aby i při malém rozsahu podávala co nejvíce informací. Snaží se však obsáhnout potřeby a zájmy širokého okruhu specializovaných čtenářů, nejen jako užitečný doplněk pregraduální výuky fyziologie, který pomůže studentům zvládnout rozsáhlou učební látku, ale také jako vítaná pomůcka pro lékaře při postgraduálním vzdělávání, protože k základním fyziologickým pojmům se musí vracet každý. Druhé vydání této osvědčené publikace obsahuje několik desítek dalších hesel z nově přednášených kapitol fyziologie (buněčné receptory, biokybernetika, fyziologie lymfy, lidské vědomí, fyziologie řeči, lidské chování, fyziologické stárnutí). Václav Zeman ADAPTACE NA CHLAD U ČLOVĚKA Možnosti a hranice viz Sportovní medicína GERIATRIE Vladimír Pidrman, Eduard Kolibáš ZMĚNY JEDNÁNÍ SENIORŮ 250 Kč, 2005, 1. vydání, 189 s., černobíle, mm, vázané, ISBN X; obj. č.: 2925 Ideální stáří v relativním tělesném zdraví a při zachování duševní svěžesti, čilosti a radosti je dopřáno asi mnohem menšímu počtu jedinců, než je těch, kteří jsou obtěžováni různými tělesnými a duševními potížemi, od menších, jako jsou bolesti různých kloubů, až po velká trápení vážných tělesných nemocí a konečně i duševních poruch. K závažnému trápení patří duševní poruchy s úpadkem intelektu a paměti doprovázené nejrůznějšími psychickými poruchami.tato publikace, určená především praktickým lékařům a použitelná i pro blízké osoby postižených s rozvíjející se demencí, může rozhodujícím způsobem přispět k ulehčení osudu postižených osob. Autoři jasně Michael Halaška et al. UROGYNEKOLOGIE 1500 Kč, 2004, 1. vydání, 256 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 495 Věk populace se prodlužuje a spolu s tímto potěšujícím vývojem narůstá i výskyt některých chorob a stavů mezi nimi i inkontinence moči u žen a poruchy morfologie a funkce pánevního dna. Ty představují již po dlouhou dobu inspirující problém pro celé generace lékařů, ale až ve druhé polovině 20. století byly vytvořeny podmínky pro jejich diferenciální diagnostiku a kauzální léčbu. Cílem autorů této monografie je přispět k vytvoření podmínek pro aktivní roli gynekologů, urologů a všech lékařů, kteří řeší problematiku inkontinence moči u žen, při stanovení vyšetřovacího a léčebného plánu, k jejich povědomí o používaných algoritmech a současných možnostech. Autory jsou přední odborníci, kteří se podíleli na rozvoji urogynekologie u nás a přispěli k dobrému jménu české medicíny na tomto poli v mezinárodním měřítku. Jejich klinická zkušenost opírající se o závěry současné literatury umožňuje formulaci logických závěrů použitelných pro každodenní praxi. Jitka Kobilková et al. ZÁKLADY GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 700 Kč, 2005, 1. vydání, 368 s., černobíle, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 496 Stručná a přehledná učebnice gynekologie a porodnictví vznikla na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK zejména se záměrem připravit pregraduální učební text, který je již v souladu s podmínkami Evropské unie. Autorský kolektiv text konzultoval rovněž se studijními programy WHO. Jitka Kobilková, Zdeněk Lojda, Jiří Ondruš, Alena Beková GYNEKOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA Druhé vydání viz Histologie, cytologie Lukáš Rob, Alois Martan, Karel Citterbart et al. GYNEKOLOGIE Druhé, doplněné a přepracované vydání 1200 Kč, 2008, 2. vydání, 319 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4032 Monografie je široce koncipována zahrnuje problematiku od anatomie a fyziologie přes vrozené vývojové vady, endokrinní syndromy, dětskou gynekologii, poruchy plodnosti, asistovanou reprodukci, urogynekologii, nemoci prsu až k právní a etické problematice. Od minulého vydání byla rozšířena o dvě nové kapitoly. Jednou je kapitola o sestupech orgánů malé pánve, kdy nové technologie s možností dynamického zobrazení umožnily tuto problematiku lépe pochopit a optimalizovat její řešení. Další z nově zařazených kapitol reflektuje dnes velice aktuální téma o psychosomatice v gynekologii. Učebnice je koncipována jako výchozí text pro pregraduální výuku gynekologie, a to všech jejích podoborů. Měla by být ale také základním studijním pramenem pro postgraduální výuku, aktuálně doplňovanou informacemi z českých a zahraničních monografií. Antonín Zwinger et al. PORODNICTVÍ 1500 Kč, 2004, 1. vydání, 532 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 497 Na přípravě této celorepublikové monografie porodnictví spolupracovaly všechny lékařské fakulty tří českých univerzit a byla rovněž zajišťována odborníky Ústavu pro péči o matku a dítě v čele s pořadatelem prof. Antonínem Zwingerem. Kniha poskytuje svým rozsáhlým písemným a obrazovým ztvárněním široký přehled o všem, co s moderním porodnictvím souvisí a co může porodnickou péči a praktickou činnost porodníků ovlivnit; je určena jak pro pregraduální, tak zejména pro postgraduální vzdělávání. Publikace postihuje vedle základních gynekologicko-porodnických témat všechny významné změny, které nastaly ve vývoji tohoto oboru za posledních více než 50 let, zejména zohledňuje prekoncepční péči, prenatální vývoj dítěte, předporodní období ženy ap., a představuje velký pokrok v oblasti přístrojové techniky, laboratorních postupů, diagnostiky, farmakoterapie apod. 6

7 Jaroslav Živný et al. GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ. TESTY Druhé, rozšířené a přepracované vydání 490 Kč, 2007, 2. vydání, 376 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3568 Tato kniha navazuje na Programované testy z gynekologie a porodnictví vydané v roce 1996, které se osvědčily jako vhodné doplnění základních monografií a učebnic v oboru gynekologie a porodnictví a které představují novou formu pro získávání dalších poznatků. Hlavní význam však tyto testy mají pro zkoušení. Publikace z roku 1996 obsahovala 1000 otázek z gynekologie a stejný počet z porodnictví. Tato učebnice je však zcela přepracovaná a obsahuje i otázky týkající se nových poznatků vědy a klinické medicíny. Oddíl Gynekologie má 20 kapitol s více než 2500 otázek, oddíl Porodnictví má 19 kapitol s téměř stejným počtem otázek jako gynekologie. Většina kapitol se skládá z části pregraduální a části postgraduál ní. Každá otázka nabízí 4 odpovědi. V pregraduální části je na každou otázku jen jedna správná odpověď. V části postgraduální je vždy alespoň jedna správná odpověď, ale správných odpovědí může být více, tedy i všechny čtyři. HEMATOONKOLOGIE Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček et al. HEMATOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE viz Všeobecné lékařství Ivan Čapov et al. CHIRURGIE ORGÁNOVÝCH METASTÁZ viz Chirurgie, traumatologie Jan Dvořáček, Marko Babjuk et al. ONKOUROLOGIE viz Urologie, nefrologie Stanislav Filip et al. KMENOVÉ BUŇKY Biologie, medicína, filozofie 350 Kč, 2006, 1. vydání, 223 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3117 Autoři se v publikaci zaměřují na problematiku kmenových buněk z různých pohledů z pohledu biologie, medicíny a filozofie. Kniha je věnována odborné i laické veřejnosti a všem, kteří chtějí vědět více o kmenových buňkách. Přináší současný pohled na kmenové buňky, vznáší některé otázky a nabízí odpovědi k této problematice, jako např. zda je možné přimět buňky jednoho typu tkáně, aby vypadaly a chovaly se jako buňky jiné tkáně, zda dochází k těmto změnám přirozeně, mohly by se takové transdiferenciace použít v léčbě některých nemocí či jak se řeší problémy bioetiky. Ivan Kawaciuk PROGNÓZA KARCINOMU LEDVINY viz Urologie, nefrologie Pavel Klener KLINICKÁ ONKOLOGIE 2200 Kč, 2002, 1. vydání, 686 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1 Profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc., připravil se svými spolupracovníky dosud největší monografii oboru onkologie v naší odborné literatuře. Svým rozsahem i bohatou obrazovou dokumentací jde o zcela unikátní monografii, která shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění. Dvě základní části monografie obecná a speciální poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o nádorových onemocněních ze všech hledisek. Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš et al. SKELETÁLNÍ POSTIŽENÍ V UROONKOLOGII 490 Kč, 2005, 1. vydání, 171 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2666 Autoři v publikaci podrobně představují problematiku skeletálního postižení v uroonkologii a seznamují s aktuálními výsledky jejího výzkumu v současnosti se objevují účinné režimy nejen v léčbě, ale i v prevenci jak metabolických kostních onemocnění, tak v prevenci a léčbě skeletových komplikací při metastatickém kostním postižení. Pozornost je v knize věnována faktorům a onemocněním zvyšujícím riziko skeletálních komplikací, diagnostice a specifické léčbě skeletových metastáz u jednotlivých nádorových onemocnění. Komplexní péče o skelet a rychlé zavedení nových léčebných algoritmů s užitím poslední generace intravenózních bisfosfonátů do rutinní péče o tyto nemocné přispěje nejen k zajištění kvalitnějšího života s menším množstvím přidružených skeletálních komplikací, ale u části z nich může přispět k prodloužení života. Při vyhledávání rizikových nemocných, kteří budou mít z této léčby největší prospěch, autoři zdůrazňují i uplatnění jiných než uroonkologických diagnostických vyšetření např. denzitometrické vyšetření skeletu a vyšetření základních parametrů kostního metabolismu, proto je důležitá mezioborová spolupráce mezi urology, onkology a pracovníky z osteologických poraden, jimž je tato publikace především určena. Bohuslav Konopásek et al. ONKOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE viz Všeobecné lékařství Tomáš Kozák, pořadatel HEMATOLOGIE Vnitřní lékařství, díl IIIb 190 Kč, 2001, 1. vydání, 230 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 116 Monografie je určena nejen klinickým onkologům a radioterapeutům, ale i lékařům ostatních oborů: chirurgům, gastroenterologům a všeobecným internistům. Především odborníkům jiných oborů jsou určeny úvodní kapitoly, které poskytují stručný úvod do klinické onkologie a vysvětlení teoretických základů i metodologie tohoto oboru. Po kapitolách věnovaných epidemiologii a biologii nádorů jater je pojednáno o strategii léčby nádorových onemocnění jater, nejprve obecně, poté konkrétně u každé diagnózy. Péče o nemocné s nádory je v současné době multidisciplinární záležitostí, totéž samozřejmě platí i o léčbě nádorů jater. Farmakoterapie je pouze jednou z modalit moderní léčby. Z tohoto důvodu nebylo možné pojednat o farmakoterapii bez toho, aby nebyly zmíněny ostatní léčebné metody, zejména metody chirurgické. Karel Pacák FEOCHROMOCYTOM viz Endokrinologie a metabolismus Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PALIATIVNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI viz Všeobecné lékařství Pavel Šlampa, Jiří Petera et al. RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1500 Kč, 2007, 1. vydání, 457 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2776 Cílem této publikace, která je první českou monografií široce pojednávající o radiační onkologii, je podat podrobný přehled poznatků o klinických aspektech aplikace ionizujícího záření v léčbě jednotlivých onkologických onemocnění. Informace o terapeutických postupech pomohou lékařům i nelékařům zúčastněným na léčbě onkologického pacienta orientovat se ve všech ohledech radiačně onkologické problematiky. Monografie poslouží jako kompaktní učebnice všem lékařům v předatestační přípravě v oboru radiační onkologie a bude také významnou didaktickou pomůckou pro všechny ostatní pracovníky zúčastněné v procesu onkologické diagnostiky, terapie a poléčebného sledování. Jako přehled poznatků z oboru radiační onkologie mohou knihu využít rovněž studenti lékařských fakult a ostatní zájemci z prostředí zdravotnické veřejnosti. Pavel Šlampa, Renata Soumarová, Ilona Kocáková et al. KONKOMITANTNÍ CHEMORADIOTERAPIE SOLIDNÍCH NÁDORŮ 790 Kč, 2005, 1. vydání, 167 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1684 V publikaci jsou popsány obecné principy vzájemného působení cytostatik a ionizujícího záření při současném podání v určitém časovém sledu, dále jsou uvedena rizika toxicity konkomitantní léčby, možnosti radioprotekce a přehled používaných cytostatik v chemoradioterapii. Speciální část publikace uvádí využití konkomitantní chemoradioterapie pro standardní léčbu solidních nádorů a také možné perspektivní postupy kombinované terapie. Ivan Špička et al. MNOHOČETNÝ MYELOM A DALŠÍ MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE 790 Kč, 2005, 1. vydání, 128 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1695 Publikace pojednává o jedné z nejčastějších hematologických malignit a současně o dalších příbuzných jednotkách ze skupiny monoklonálních gamapatií (primární amyloidóze, Waldenströmově makroglobulinémii, monoklonální gamapatii nejasného významu aj.). Jejími autory jsou pracovníci předních pražských pracovišť, kteří se na uvedenou problematiku specializují. Kniha má čtyři základní části. První je věnována převážně teoretickým poznatkům o vzniku a vývoji myelomu, druhá klinickým projevům a laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Ve třetí části jsou uvedeny současné terapeutické postupy používané u mnohočetného myelomu. Poslední část pak zahrnuje klinický obraz, diagnostiku a léčbu komplikací, které jsou pro léčbu onemocnění typické imunodeficit, anémie, kostní a renální postižení, neuropatie a další. Samuel Vokurka et al. OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY A ZÁKLADY HEMOTERAPIE Učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro sestry z oboru hematologie a onkologie viz Ošetřovatelství Samuel Vokurka ZÁKLADNÍ HEMATO-ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKY viz Ošetřovatelství Miroslav Zavoral et al. KARCINOM PANKREATU viz Hepatogastroenterologie HEPATOGASTROENTEROLOGIE Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg CT TRÁVICÍ TRUBICE viz Diagnostika Petr Husa VIROVÉ HEPATITIDY viz Infektologie, mikrobiologie Bohuslav Melichar ÚLOHA FARMAKOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ JATER 490 Kč, 2007, 1. vydání, 242 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3537 Pavel Kohout et al. MOŽNOSTI NEINVAZÍVNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ TENKÉHO STŘEVA 190 Kč, 2002, 1. vydání, 121 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 197 7

8 Rodomil Kostka AKUTNÍ PANKREATITIDA Komplexní přístup viz Akutní medicína, toxikologie Jan Šváb NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ viz Akutní medicína, toxikologie Miroslav Zavoral et al. KARCINOM PANKREATU 900 Kč, 2005, 1. vydání, 287 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2661 Karcinom pankreatu představuje pro svoji narůstající incidenci a neklesající mortalitu významný medicínský problém ve všech vyspělých zemích. Přes všechny pokroky v diagnostice i léčbě zůstává jedním z nejzávažnějších nádorových onemocnění s vysokou mortalitou. Cílem monografie je pomoci lékařské veřejnosti tuto chorobu racionálně diagnostikovat a léčit a přispět tak ke zlepšení prognózy všech nemocných, kteří byli rakovinou pankreatu postiženi. Multioborová koncepce této monografie byla vynucena závratně narůstajícím množstvím teoretických i klinických poznatků o karcinomu pankreatu, a proto se na ní podílel početný autorský kolektiv. Odborné veřejnosti se tak dostává do rukou publikace, jež detailně odráží současné názory na etiologii, patogenezi, diagnostiku a léčbu tohoto závažného onemocnění. HISTOLOGIE, CYTOLOGIE Jitka Kobilková, Zdeněk Lojda, Jiří Ondruš, Alena Beková GYNEKOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA Druhé vydání 690 Kč, 2006, 2. vydání, 119 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2492 Gynekologická cytodiagnostika je na celém světě jediným účinným testem (Papanicolaouovým testem PAP testem) k odhalení počínajícího zhoubného bujení buněk na děložním hrdle. Základním předpokladem je lege artis provedení všech článků cytodiagnostického procesu, a to od odběru buněk přes správné nanesení na sklo (zhotovení hodnotitelného cytologického obrazu) až po dokonalé a podrobné zhodnocení PAP stěru podle mezinárodních pravidel. Druhé vydání této publikace zachycuje závěry posledních mezinárodních porad a světových konferencí zaměřených na boj s karcinomem cervixu. Nejnovější hodnocení PAP stěrů (Bethesda, 2001) věnuje pozornost jednotlivým atypiím na buňkách cervixu, z nichž se v několikaletém procesu kancerogeneze nádor cervixu vyvíjí. Do knihy je také zařazena cytodiagnostika orgánů malé pánve, která s malignitami cervixu souvisí. Monografie je určena především cytotechnologům a cytopatologům, ale využijí ji i gynekologové k rozšíření praktické, diagnostické, léčebné a kontrolní péče o ženu v prevenci invazivního, smrtelného nádoru cervixu. CHIRURGIE, TRAUMATOLOGIE Svatopluk Adámek, Ondřej Naňka et al. PRIMÁRNÍ HYPERPARATHYREÓZA Diagnostika a terapie 490 Kč, 2006, 1. vydání, 202 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3529 Monografie je adresována lékařům, kteří se věnují nemocným s primární hyperparathyreózou. Autorský kolektiv vycházel při koncepci knihy ze zkušeností III. chirurgické kliniky, III. interní kliniky kliniky endokrinologie a metabolismu a Anatomického ústavu 1. LF UK. Kniha byla koncipována tak, aby zájemcům poskytla ucelený pohled na tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že základní léčbou primární hyperparathyreózy je léčba chirurgická odstranění hyperfunkční tkáně parathyroidey, je jednotícím pohledem na problematiku pohled chirurga. Kapitoly jsou proto doplněny bohatou obrazovou dokumentací a přehlednými schématy. Text doplňují popisy typických kazuistik a výsledky chirurgicko-anatomické preparační studie. Ivan Čapov et al. CHIRURGIE ORGÁNOVÝCH METASTÁZ 890 Kč, 2008, 1. vydání, 181 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3986 Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu před dvaceti lety téměř nepřijatelném. V průběhu posledních dvou dekád však došlo k opravdové revoluci léčebných a diagnostických možností v přístupu k mnoha maligním nádorům. Tento vývoj s sebou přinesl možnost zmenšení nádoru a vzdálených metastáz po předchozí indukční terapii do velikosti, která jej činí operabilním. Precizní diagnostika počtu těchto metastáz v celém organismu je pak zásadním procesem pro rozhodnutí o chirurgické intervenci. Chirurgie metastáz využívá nových technologií, jako je radiochirurgie, termoablace, techniky embolizace nádorů a hypertermie. Tento vývoj umožňuje indikovat chirurgickou intervenci u pacientů postižených metastatickým onemocněním stále častěji. Snahou autorů bylo podat v této publikaci přehled terapeutických přístupů v chirurgii orgánových metastáz a pomoci hledat nové cesty směrem k vyléčení pokročilých stadií nádorového onemocnění. Monografie navazuje na publikaci prof. E. Poláka, která vyšla v roce Byl to první titul v českém písemnictví, který komplexně ukázal na to, o čem se málo mluví tedy o úmrtích v chirurgii a jejich příčinách. Profesor Pafko se spoluautory uspořádal publikaci na toto téma nyní znovu po více než 40 letech a snaží se v ní ukázat, že i přes pokrok medicíny není chirurgická operace nic banálního. Lidé si totiž dost často neuvědomují, že i při běžném zákroku může dojít ke komplikacím, které mohou vést až k úmrtí pacienta. Některé příčiny smrti zůstávají stejné, některé prakticky vymizely, ale objevily se nové, dříve neznámé. Dnes jsou totiž už operováni i nemocní, kteří by před 50 lety k operaci indikování vůbec nebyli. Jaroslav Pilný, Igor Čižmář et al. CHIRURGIE ZÁPĚSTÍ viz Ortopedie Pavel Pafko et al. ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 1200 Kč, 2008, 1. vydání, 385 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3122 Nová celostátní učebnice určená pro studenty všeobecného i zubního lékařství přehledně seznamuje se základy speciální chirurgie. Je členěna podle jednotlivých subspecializací chirurgie (např. chirurgie ústní, čelistní a obličejová, kardiochirurgie, cévní chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, plastická chirurgie, pediatrická chirurgie, transplantace orgánů), v závěru každé kapitoly jsou zařazeny kontrolní otázky k ověření znalostí. Jan Schützner, Václav Šmat et al. MYASTHENIA GRAVIS Komplexní pojetí a chirurgická léčba 490 Kč, 2005, 1. vydání, 137 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2460 Publikace přináší komplexní pohled na problematiku onemocnění myasthenia gravis. I když hlavním autorem a koordinátorem práce je chirurg, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány osvědčenými odborníky ve své oblasti, kteří vycházejí z prioritní tradice léčby konzervativní i chirurgické v teritoriu České republiky i dříve Československa. Přínosným způsobem zde došlo ke kooperaci teoretiků, kliniků i chirurgů, takže kontroverzní problematika dvou málo známých veličin obecné funkce thymu a okolností myasthenia gravis byla zpracována na vysoké úrovni jak teoretické, tak zejména praktické. Práce vychází ze zkušeností průkopníků morfologie, léčby i chirurgie thymu a komplexně formuluje zásady jak již obecně přijaté, tak zejména po stránce chirurgické i ty nejmodernější postupy. Analogicky moderním principům medicíny vůbec je v závěru práce uvedeno přesvědčivé doporučení soustředit nemocné s postižením thymu na pracoviště, která s touto problematikou mají systematické zkušenosti a mají možnosti nejen léčby chirurgické, ale celého nezbytného komplementu vyšetřovacího, léčebného a intenzivistického. Jiří Šnajdauf, Karel Cvachovec, Tomáš Trč et al. DĚTSKÁ TRAUMATOLOGIE viz Pediatrie, neonatologie Jiří Šnajdauf, Richard Škába et al. DĚTSKÁ CHIRURGIE viz Pediatrie, neonatologie Patrik Tošenovský, Michael E. Edmonds et al. MODERNÍ LÉČBA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 600 Kč, 2004, 1. vydání, 207 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1686 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE Druhé, doplněné a přepracované vydání 600 Kč, 2007, 2. vydání, 277 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3123 Stručná učebnice základních chirurgických oborů je určena pro studenty bakalářských zdravotnických studijních programů a vychází ze sylabů vypracovaných na základě směrnic Evropské unie. Vzhledem k rozšiřování možnosti vysokoškolského vzdělávání z původního ošetřovatelství i pro další specializace zdravotnických pracovníků jsou do knihy zařazeny základy vyšetřovacích metod a rehabilitace u chirurgických nemocných. Miroslav Zeman et al. SPECIÁLNÍ CHIRURGIE Druhé vydání 1200 Kč, 2006, dotisk 2. vydání, 575 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 498 Druhé vydání úspěšné publikace plně uspokojí svým rozsahem nejen studenty lékařských fakult, ale i mladé lékaře. Již původní cíl vzniku monografie vytvořit moderní učebnici pro pregraduální výuku chirurgie v adekvátním rozsahu byl překročen a publikace se svým rozsahem, počtem ilustrací, ale zejména reprezentativním autorským kolektivem ze všech lékařských fakult stala i základní příručkou pro oblast postgraduální výchovy. Anthony Nicholls, Iain Wilson PERIOPERAČNÍ MEDICÍNA viz Akutní medicína, toxikologie Pavel Pafko et al. CAUSAE MORTIS V CHIRURGII NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 500 Kč, 2005, 1. vydání, 270 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1685 IMUNOLOGIE, ALERGOLOGIE Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Vladimír Maťha ILUSTROVANÝ IMUNOLOGICKÝ SLOVNÍK sleva 50 % do vyprodání zásob (pouze pro individuální zájemce) 890 Kč, 2004, 1. vydání, 288 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 15 8

9 V evropském měřítku ojedinělé encyklopedické dílo nabízí slovníkovou formou základní definice a termíny z imunologie. Publikace je velmi potřebným doplňkem u nás dosud vydaných knih týkajících se imunologie, a to jak teoretické, tak i klinické. Přehlednou a sdílnou formou informuje o základních pojmech jak z imunologie, tak i hraničních oborů zejména genetiky, molekulární biologie a onkologie. Vysvětlení pojmů je dostatečně stručné a jasné. Český překlad je pečlivě zpracovaný a publikaci uvítají nejen profesionální imunologové, alergologové, ale i lékaři z mnoha oborů, především interních, pracovníci rutinních i výzkumných laboratoří, stejně jako studenti medicíny či řady přírodovědných oborů. První české vydání vychází jednak z druhého slovenského vydání s přihlédnutím k chystanému druhému vydání anglickému. Hesla téměř třísetstránkového slovníku jsou zpracována z hlediska teorie i praxe a obsahují téměř sto ilustrací. Hana Kovářů, František Kovářů ZÁKLADY NEUROIMUNOMODULACE viz Psychiatrie, psychologie Václav Špičák, Petr Panzner, hlavní autoři a pořadatelé ALERGOLOGIE 1500 Kč, 2004, 1. vydání, 348 s., barevně, mm, vázané, ISBN X; obj. č.: 14 V průměru čtvrtinu populace kterékoliv země na světě tvoří alergici, počet lidí geneticky disponovaných k možnosti alergicky zareagovat je ještě vyšší. Příčiny nebývalého nárůstu alergických onemocnění jsou přitom stále nejasné a dosud není přesně zodpovězena úloha široké škály spouštěčů senzibilizace i vlastní alergické reakce. Znovu a znovu jsou důkladně posuzovány vlivy prostředí, výživy i způsobu života a vznikají pracovní hypotézy, které stále čekají na své potvrzení nebo vyvrácení. Alergii dnes chápeme jako systémové postižení s pestrostí místních projevů a právě klinická pestrost alergických stavů podtrhuje mezioborové zapojení do jejich řešení. Tato první velká monografie, kterou připravil kolektiv specialistů z celé České republiky, by tedy měla poskytnout přehled o základech alergologie a ukázat směry, od nichž se odvíjí její praxe. INFEKTOLOGIE, MIKROBIOLOGIE Jiří Beran, Jiří Havlík, Vladimír Vonka OČKOVÁNÍ Minulost, přítomnost, budoucnost 900 Kč, 2005, 1. vydání, 348 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2778 Tři významní lékaři-specialisté připravili mimořádnou publikaci, která na více než 300 stranách mapuje vyčerpávajícím způsobem současné znalosti o problematice vakcinace. Publikace obsahuje zasvěcené shrnutí dosavadních znalostí včetně historických pasáží od profesora Havlíka, profesor Beran je autorem druhé části, která popisuje stav vakcinace na počátku nového tisíciletí. Třetí část od profesora Vonky je věnována vakcínám nových generací. Není tedy náhodou, že autoři doplnili stručný název publikace Očkování výstižným podnázvem Minulost, přítomnost, budoucnost. Kniha je doplněna řadou obrázků, schémat a tabulek. Není určena jen úzké specializaci infektologů, ale všem lékařům, protože očkování je nedílnou součástí našeho života již od dětství a setkáváme se s ním prakticky na každém kroku. Jiří Beran, Jiří Vaništa et al. ZÁKLADY CESTOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 490 Kč, 2006, 1. vydání, 288 s., dvoubarevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3496 Cestovní medicína je celosvětově uznávaná mezioborová lékařská specializace, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Knížka by měla sloužit jako základní příručka nejen pro infektology a epidemiology, ale i pro lékaře pracovního lékařství, praktické lékaře, dětské lékaře, internisty i lékaře ostatních oborů, kteří zabezpečují zdravotnickou přípravu a informace o ochraně zdraví u cestovatelů. Autoři se snažili shrnout nejdůležitější pokyny a rady, které mohou zabránit zdravotním problémům cestovatelů. Kniha by měla navíc doplnit znalosti lékařů, kteří se dnes mnohem častěji setkávají s u nás neobvyklými příznaky různých onemocnění nejen u cizinců, ale stále více u cestovatelů vracejících se z tropů či subtropů. Problematiku uvedenou v knize vyučují oba hlavní autoři v kursech cestovního lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Petr Husa VIROVÉ HEPATITIDY 490 Kč, 2005, 1. vydání, 247 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2063 Virové hepatitidy jsou závažným zdravotnickým problémem. Akutní i chronické formy jsou příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. Akutní virové hepatitidy jsou v celosvětovém měřítku nejčastějším jaterním onemocněním a jsou příčinou úmrtí 1 2 milionů osob ročně. Autor monografie je uznávaným odborníkem v problematice virových hepatitid. Kniha je napsána přehledně a srozumitelně. Je určena široké zdravotnické veřejnosti: infektologům, gastroenterologům, internistům, praktickým lékařům, ale i lékařům chirurgických oborů. Vladimír Klaban ILUSTROVANÝ MIKROBIOLOGICKÝ SLOVNÍK sleva 50 % do vyprodání zásob (pouze pro individuální zájemce) 1200 Kč, 2005, 1. vydání, 654 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č. 477 V evropském měřítku ojedinělé encyklopedické dílo obsahuje téměř 800 hesel, která jsou zpracována ze všech podstatných hledisek lékařského, přírodovědeckého, zemědělského a ekologického. Ilustrovaný víceoborový mikrobiologický slovník u nás dosud nevyšel. Je napsán ve formě terminologického a současně i výkladového slovníku a obsahuje nejzákladnější pojmy z různých oblastí mikrobiologie. Základem je obecná a lékařská mikrobiologie, dále jsou prezentována hesla z dalších aplikovaných mikrobiologických oborů. Kniha je určena pro studenty i učitele středních škol a posluchače vysokých škol, pro něž je důležité seznámit se s mikrobiologií, která však nemusí být jejich hlavním studijním oborem nebo specializací. Dále ji využijí pracovníci všech laboratoří, kteří přicházejí do styku s mikrobiologickou problematikou. V neposlední řadě pak poslouží všem čtenářům zajímajícím se o mikroorganismy a jejich význam v přírodě. Petr Urbánek INFEKCE VIREM HEPATITIDY C 890 Kč, 2004, 1. vydání, 221 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1688 Václav Vacek ALIMENTÁRNÍ INFEKCE 150 Kč, 2002, 1. vydání, 163 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 134 KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE Jan Adamec, Richard Adamec EKG PODLE HOLTERA Elektrokardiografická interpretace. Druhé vydání cca 600 Kč, 2008, 2. vydání, 115 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3171 Publikace je koncipována jako praktický manuál holterovského monitorování EKG, což je dlouhodobá, většinou 24hodinová registrace EKG. Důvodem k tomuto způsobu registrace je skutečnost, že konvenční EKG je registrováno jen velmi krátce (cca 20, max. 30 sekund z celkového počtu sekund za 24 hodin) a nemůže zachytit změny, které jsou krátkodobé, záchvatovité (všechny paroxyzmální tachykardie nebo fibrilace, trvají-li krátce, kardiální příčiny stavů bezvědomí, výpadek srdeční činnosti krátkodobé asystolie, krátkodobé komorové tachykardie, event. i fibrilace). Při 24hodinovém, event hodinovém záznamu křivky při Holterovském monitorování se zachytí nejen trvalé změny jako u konvenčního EKG, ale i ty krátké, paroxyzmální. Alena Broulíková, Miroslav Bulvas, Debora Karetová, pořadatelé ANGIOLOGIE 2007 Trendy soudobé angiologie. Svazek Kč, 2007, 1. vydání, 104 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3738 Oldřich Eliška, Jiří Spáčil, Viera Štvrtinová, pořadatelé ANGIOLOGIE 2008 Trendy soudobé angiologie. Svazek Kč, 2008, 1. vydání, 130 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4300 Publikace představuje písemnou podobu příspěvků přednesených v rámci 13. angiologického sympozia s postgraduální tematikou pořádaného Českou angiologickou společností a Slovenskou angiologickou společností v červnu 2007 ve slovenských Piešťanech se zaměřením na tři odborná témata patřící k nejčastějším v klinické praxi: vaskulitidy, antitrombotická léčba, lymfologie. Roman Čerbák et al. NEJČASTĚJŠÍ CHLOPENNÍ VADY Aortální stenóza a mitrální regurgitace 690 Kč, 2007, 1. vydání, 188 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4130 Poznatky posledních let přinesly zřetelný pokrok v chápání etiologie, diagnostiky i léčby chlopenních srdečních vad. Nejčastěji operovanými vadami jsou aortální stenóza a mitrální regurgitace. Pokročilé chlopenní vady levého srdce pravidelně doprovází trikuspidální regurgitace. Kolektiv třinácti autorů, kteří se podíleli na vzniku této publikace, se pokusil shromáždit nové informace a nabídnout optimální současný diagnostický a léčebný postup u nemocného s chlopenní vadou, ale také připomenout, že vadu můžeme dobře vyšetřit a léčit jen tehdy, pokud na ni ošetřující lékař včas pomyslí, přiloží na hrudník nemocného fonendoskop a uslyší ji. Monografie by měla najít své čtenáře mezi studenty LF, praktickými lékaři, ambulantními internisty i kardiology, nemocničními lékaři, kardiochirurgy. Zdeněk Fejfar et al. ČESKÁ KARDIOLOGIE A KARDIOLOGOVÉ Črty z historie viz Beletrie, biografie, Almanach medicíny Jaromír Hradec, Jiří Spáčil KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE Vnitřní lékařství, svazek II 330 Kč, 2001, 1. vydání, 359 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 28 Otto Lang, Milan Kamínek, Helena Trojanová NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE cca 590 Kč, 2008, 1. vydání, 130 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3774 Nukleární kardiologie je velice dynamický obor diagnostického zobrazování. Od samého počátku využívá nejmodernější dostupné technologie jak v oblasti výzkumné, tak i v oblasti rutinního klinického použití. Výstupy zobrazovacích metod nukleární kardiologie byly v posledních letech akceptovány jako konečná hodnocená kritéria řady klinických lékových studií a byly rovněž uznány jako vstupní kritéria výzkumných studií, které se zabývají novými léčebnými metodami kardiovaskulárních nemocí. Poslední léta prokázala vysokou spolehlivost a reprodukovatelnost těchto metod, stejně jako jejich vysoký potenciál pro měření srdečního prokrvení, viability a globální i regionální funkce. Tato publikace přináší klinickým kardiologům i výzkumným pracovníkům souhrnné a pokud možno současné informace o stavu nukleární kardiologie, o jejím potenciálu i limitacích. Karel Roztočil, pořadatel ANGIOLOGIE 2006 Trendy soudobé angiologie. Svazek Kč, 2006, 1. vydání, 149 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3274 Milan Šamánek, Zuzana Urbanová PREVENCE ATEROSKLERÓZY V DĚTSKÉM VĚKU 290 Kč, 2003, 1. vydání, 235 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.:

10 Rudolf Špaček, Petr Widimský INFARKT MYOKARDU 800 Kč, 2003, 1. vydání, 231 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 24 V moderně pojaté monografii jsou vedle sebe prezentovány elektrokardiografické a koronarografické nálezy u nemocných s akutními infarkty, takže si čtenář udělá jasný obrázek o morfologickém korelátu konkrétních EKG nálezů. V jednotlivých kapitolách jsou podrobně rozebrány etiologie, patologie a patofyziologie infarktu myokardu, jeho komplikace a moderní farmakoterapie. V netradičně pojaté závěrečné kapitole je prezentován případ»ideálně léčeného«pacienta. Monografie je určena nejen kardiologům, ale i internistům, praktickým lékařům a studentům lékařských fakult. Patrik Tošenovský, Bohumil Zálešák TROFICKÉ DEFEKTY DOLNÍCH KONČETIN Diagnostika a léčba 600 Kč, 2007, 1. vydání, 208 s., barevně, mm, vázané, ISBN , kniha+cd-rom; obj. č.: 3546 Různé typy končetinových defektů mají různou patofyziologii svého vzniku. S tím také souvisí fakt, že se v diagnostice a léčbě setkáváme s různými lékařskými odbornostmi, které používají rozdílných terapeutických postupů. Cílem této knihy je shrnout vlastní zkušenosti autorů a dostupná fakta o současném stavu diagnostiky a léčby končetinových defektů do stručného přehledu tak, aby mohl sloužit jako určitý návod a doporučení k diagnostice a léčbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o patofyziologicky nesourodou skupinu chorob, které se manifestují vznikem defektu, bylo snahou autorů vnést do textu pohled více odborností, avšak s jedním výstupem v léčbě. V souladu s moderními trendy, které směřují ke zkrácení hospitalizace, je léčba defektů v této práci soustředěna na chirurgické řešení. Pozornost je věnována zejména kauzální léčbě žilních a tepenných defektů a zkušenostem v léčbě defektů neuropatických, která je sice symptomatická, nicméně za poslední léta úspěšná. Obecným principem léčby by mělo být objasnění původu defektu, adekvátní léčba s krátkou hospitalizací, dobrým výsledkem a nízkým procentem recidiv. Společným cílem všech odborníků v léčbě končetinových defektů by pak měl být rychlý návrat pacienta do normálního života s minimálním procentem invalidity. Ivo Varvařovský, Jan Matějka ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ 490 Kč, 2008, 1. vydání, 171 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4128 Monografie z ediční řady Klinická kardiologie doplňuje dosud vydané tituly věnované problematice ischemické choroby srdeční. Zabývá se významným tématem farmakoterapií akutních koronárních syndromů. Autoři představují použití moderních antitrombotik v různých fázích vývoje akutního koronárního syndromu. Čtenář zde nalezne odpovědi na otázky týkající se primární i sekundární prevence i léčby těchto stavů. Josef Veselka et al. HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE A PŘÍBUZNÁ TÉMATA 590 Kč, 2006, 1. vydání, 159 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3504 Monografie shrnuje poznatky o hypertrofické kardiomyopatii a některých klinicky či geneticky příbuzných chorobách, publikovaných do poloviny roku Není jen pouhým výčtem základních i nejnovějších informací o HCM a příbuzných onemocněních, ale především zdrojem praktických informací, které lze okamžitě uplatnit v klinické praxi. Publikace poslouží nejen specialistům z řad kardiologů, ale rovněž i mladším adeptům medicíny při studiu vnitřního nebo všeobecného lékařství. KLINICKÁ VÝŽIVA Ronald J. Maughan, Louise M. Burke VÝŽIVA VE SPORTU viz Sportovní medicína Luboš Sobotka, Editor-in-Chief BASICS IN CLINICAL NUTRITION Third Edition 900 Kč, 2004, 3. vydání, 500 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2306 NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE Zdeněk Ambler ZÁKLADY NEUROLOGIE Učebnice pro lékařské fakulty. Šesté, přepracované a doplněné vydání 900 Kč, 2006, 6. vydání, 351 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3114 Monografie je určena pro pregraduální výuku studentů lékařských fakult. Navazuje na opakované a praxí prověřené předchozí vydání skript, která se používají při výuce nejen na plzeňské Lékařské fakultě. Text je psán stručnou a věcnou formou, ale se snahou, aby byl výstižný, přehledný a obsahoval vše podstatné z klinické neurologie; pro snazší pochopení je doplněn více než 150 obrázky. Problematika neurologie je z didaktických důvodů rozdělena na dvě části obecnou a speciální. V obecné neurologii je stručně zopakována základní neuroanatomie a fyziologie a je probírána symptomatika a syndromologie při postižení jednotlivých struktur a systémů centrálního i periferního nervstva. Propedeutika popisuje konkrétní postup neurologického vyšetření, včetně základního vyšetření nemocných v bezvědomí a vyšetření novorozenců a kojenců. Speciální neurologie se zabývá jednotlivými nozologickými jednotkami, respektive nozologickými skupinami. Pokrývá celou neurologii v rozsahu potřebném pro studenty všeobecného lékařství. Martin Anders, Tereza Uhrová, Jan Roth et al. DEPRESIVNÍ PORUCHA V NEUROLOGICKÉ PRAXI 490 Kč, 2005, 1. vydání, 280 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2461 Kniha vznikla na základě dlouhodobé spolupráce Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Je určena neurologům, kteří ve své praxi musí v rámci komplexního přístupu k nemocným často kromě základního neurologického onemocnění řešit i doprovodné depresivní symptomy, a jistě poslouží i praktickým lékařům, kteří mají nemocné ve své dlouhodobé péči. Může být přínosem také pro psychiatry při konziliární činnosti u neurologických pacientů. Přáním autorů je, aby se tento text stal nejen zdrojem moderních informací o depresivní poruše, ale také srozumitelným návodem k praktické diagnostice a terapii depresivní poruchy lékařem-nepsychiatrem. Vladimír Beneš et al. ISCHÉMIE MOZKU Chirurgická a endovaskulární terapie 700 Kč, 2003, 1. vydání, 205 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 220 Josef Faber QEEG Korelace EEG analýzy s psychologickými testy / Correlation of EEG analysis with psychological tests 900 Kč, 2005, 1. vydání, 191 s., barevně, mm, vázané, ISBN , česky a anglicky; obj. č.: 2779 Publikace předkládá čtenářům přehled literárních údajů a zkušeností autora s použitím elektroencefalografie (EEG) při testování vyšších nervových funkcí. Tato kniha je určena psychologům pracujícím v klinických oborech u lůžka nemocného i v pedagogicko-psychologických poradnách, dále neurologům, psychiatrům a všem pracovníkům, kteří potřebují objektivizovat výsledky svých standardních psychologických testů, ale také lidem se zájmem o psychologii. Pavel Jedlička, Otakar Keller et al. SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE 1200 Kč, 2005, 1. vydání, 424 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2485 Vznik této postgraduální učebnice oboru neurologie inicioval před lety profesor Pavel Jedlička a po jeho smrti se role pořadatele ujal docent Otakar Keller. Na realizaci monografie přijali účast zástupci lékařských fakult všech našich univerzit a vznikl tak text, který má díky zkušenosti svých autorů ambice stát se základní učebnicí tohoto oboru. Monografie je doporučena zejména pro postgraduální studium, je vhodná i k přípravě na specializační zkoušku. Roman Jirák, František Koukolík DEMENCE Neurobiologie, klinický obraz, terapie 690 Kč, 2004, 1. vydání, 335 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1689 Miroslav Kala HYDROCEFALUS 790 Kč, 2005, 1. vydání, 145 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2484 Diagnóza a zejména léčba hydrocefalu, patologicky zvýšeného množství mozkomíšního moku v CNS, staví lékaře i dnes do obtížné situace. Přes obrovské klinické zkušenosti nejsou léčebné výsledky zdaleka uspokojivé. Dobrou znalostí zásad diagnostické a léčebné praxe lze přesto vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního života nikoli zanedbatelnému procentu nemocných. Kniha neobsahuje vyhodnocení vlastního souboru z pracoviště autora ve srovnání s validitou závěrů velkých mezinárodních studií by totiž statistické výsledky získané z nepoměrně méně rozsáhlého materiálu mohly být zavádějící. Autor se však snažil posoudit váhu informací a klinických argumentů, které načerpal z velkého počtu pramenů a utřídil je v pokud možno přehledný a ucelený systém. Formu i obsah textu pak významně ovlivnily jeho klinické zkušenosti vyplývající z každodenní praxe, jež přinesla řadu otázek, ke kterým se v knize pokusil nalézt co nejuspokojivější odpověď. Miroslav Kala, Jan Mareš LUMBÁLNÍ PUNKCE A MOZKOMÍŠNÍ MOK cca 500 Kč, 2008, 1. vydání, cca 300 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4365 Lumbální punkce patří mezi standardní medicínské metody již více než sto let. Metodika jejího provádění se snad příliš nezměnila, ale zcela se změnily podmínky a okolnosti, za kterých je vykonávána. Indikace či kontraindikace tohoto výkonu už nebývá posuzována jen podle klinického neurologického obrazu a nálezu na očním pozadí, ale také podle nálezů zjištěných zobrazením magnetickou rezonancí. Lumbální punkce je základem při provádění některých zobrazovacích metod; ve škále diagnostických postupů se o své místo ucházejí různé modifikace likvorodynamických vyšetření. Analýza mozkomíšního moku získává díky novým biochemickým a imunologickým metodám stále větší diagnostickou hodnotu. Autoři v knize uceleně a přehledně zachytili aktuální pohled na diagnostické a léčebné možnosti lumbální punkce a na limity a perspektivy současné likvorologie. Knihu lze doporučit nejen všem neurologům, neurochirurgům, neuroradiologům a pediatrům, ale i lékařům jiných odborností. Vladimír Komárek, Alena Zumrová et al. DĚTSKÁ NEUROLOGIE Vybrané kapitoly. Druhé vydání viz Pediatrie, neonatologie Petr Kozler et al. INTRAKRANIÁLNÍ NÁDORY 900 Kč, 2007, 1. vydání, 277 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3545 Chirurgická léčba intrakraniálních nádorů tvoří jednu ze základních kapitol neurochirurgie a je pravděpodobně nejstarší součástí oboru. Současný stav operativy intrakraniálních nádorů je položen na mnoha základech, které 10

11 se vzájemně prolínají. Nejedná se pouze o chirurgickou techniku, která prošla zajímavým vývojem, ale i diagnostiku, kumulaci zkušeností a přehodnocování výsledků, což zpětně vede ke zpřesňování indikací. Publikace se v první, obecné části věnuje klasifikaci mozkových nádorů, jejich klinickým projevům a používaným chirurgickým metodám. Speciální část knihy seznamuje s jednotlivými typy nitrolebních nádorů (např. neuroepitelové nádory, nádory hlavových a periferních nervů, meningeální nádory, nádory hemopoetického systému, familiární nádorové syndromy postihující nervový systém ap.). Součástí textu je barevná obrazová příloha. Jan Krhut et al. NEUROUROLOGIE viz Urologie, nefrologie Marcela Lippertová-Grünerová NEUROREHABILITACE viz Fyziatrie, rehabilitace Lucie Motlová, František Koukolík CITOVÝ MOZEK Neurobiologie, klinický obraz, terapie 490 Kč, 2008, dotisk 1. vydání, 359 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3121 V porovnání s vývojem kognitivní neurovědy byla v uplynulém půlstoletí afektivní neurověda dlouho popelkou. V posledních přibližně letech se situace zásadně změnila. V publikaci Citový mozek se snažíme popsat kapitoly vývoje soudobé afektivní neurovědy, které považujeme za klíčové. Pokusili jsme se zachytit vývoj terminologie, neurobiologii homeostatických emocí, bolesti, vegetativních a základních emocí i neurobiologii vztahu mezi emocemi a kognitivními funkcemi. Kniha je určena teoretikům i klinickým pracovníkům, lékařům a psychologům, některé kapitoly jsou přístupné i širší vzdělané veřejnosti. Její součástí je proto kromě neurobiologických kapitol i popis klinického obrazu a terapie závislostí na psychoaktivních látkách, úzkostných a afektivních poruch včetně sebevražedného chování. (Z předmluvy) Jiří Náhlovský et al. NEUROCHIRURGIE 1900 Kč, 2006, 1. vydání, 606 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2486 Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední 2 3 desetiletí významně rozvíjel a změnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech v rychle se vyvíjejících oblastech. Kniha je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují obecné principy operační techniky a předoperační a pooperační péče v neurochirurgii, včetně specifických anesteziologických postupů. Zvláštní kapitola je věnována teoretickým otázkám tumorigeneze a klasifikaci tumorů v neurochirurgii, další kapitola pak diagnostickým a monitorovacím metodám. Ve speciální části se autoři věnují podoborům neurochirurgie diagnostice a léčbě tumorů, cévních lézí, zánětům a poraněním centrálního nervového systému. Dále jsou probírána onemocnění páteře a míchy, funkční a dětská neurochirurgie, postižení periferních nervů a epileptochirurgie. Kapitoly mají dle možnosti společné členění, je představena epidemiologie, etiologie a léčba nemocí a také vlastní či literární výsledky léčby. Text je doprovázen četnými ilustracemi z pera neurochirurga, obrazovou dokumentací a přehlednými tabulkami. Kniha by měla sloužit jako zdroj informací o současném stavu oboru nejen neurochirurgům, ale také odborníkům ze spolupracujících specializací zvláště neurologům, ale i radiologům, onkologům či pediatrům. Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al. PORUCHY SPÁNKU A BDĚNÍ Druhé, doplněné a přepracované vydání 490 Kč, 2007, 2. vydání, 345 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4029 Monografie je v české literatuře jediným titulem, který uceleně mapuje problematiku poruch spánku a bdění a informuje o pokroku ve fyziologii spánku i snění, vyšetřovacích metodách, etiologii a patogenezi, diagnostice a léčbě jednotlivých spánkových poruch. Publikace vychází po 10 letech jako zcela přepracované vydání a ukazuje na dynamický rozvoj oboru spánkové medicíny. Je určena nejen pro úzce specializované zájemce o spánkovou problematiku, ale pro svůj interdisciplinární ráz a nové klasifikační pojetí je využitelná k postgraduálnímu vzdělávání lékařů všech specializací (praktických lékařů, neurologů, psychiatrů, internistů zejména pneumologů, dále pediatrů, otorinolaryngologů, stomatologů), ale také psychologů. Petr Suchomel, Martin Krbec et al. SPONDYLOLISTÉZA Diagnostika a terapie 690 Kč, 2007, 1. vydání, 161 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3776 Mezi opakovaně diskutované oblasti spondylochirurgie patří již řadu let problematika spondylolistézy. Dosud existuje celá řada nejasností v diagnostice i klasifikaci tohoto onemocnění. Stejně tak není ujednocen názor, kdy operovat, jaký výkon provést či jak správně léčit konzervativně. Cílem autorů této publikace neurochirurgů, ortopedů, traumatologů a fyzioterapeutů bylo problematiku spondylolistézy analyzovat z pohledu současných znalostí, literárních údajů či osobních zkušeností, a vytvořit tak aktuální pojetí, které tato monografie v ucelené formě shrnuje. Jan Schützner, Václav Šmat et al. MYASTHENIA GRAVIS Komplexní pojetí a chirurgická léčba viz Chirurgie, traumatologie OFTALMOLOGIE Jarmila Boguszaková, Šárka Pitrová, Eva Růžičková AKUTNÍ STAVY V OFTALMOLOGII 500 Kč, 2006, 1. vydání, 120 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2762 Kniha je rozšířeným zpracováním problematiky naléhavých stavů v očním lékařství, které bylo vydáno pod názvem Urgentní stavy v oftalmologii v roce 1998 (Karolinum). Od doby vydání se u některých klinických jednotek pozměnila terapie a nomenklatura. Ukázalo se, že je třeba se zmínit i o dalších stavech, které se v době sepisování první verze vyskytovaly sporadicky a nyní je možné se s nimi setkávat častěji. Týká se to především některých infekčních stavů předního segmentu oka a úrazů. Neurooftalmologické naléhavé stavy jsou zde zmíněny jen okrajově, protože předpokládáme, že budou zpracovány v samostatné publikaci. Doufáme, že se tato knížka stane pomocníkem zvláště mladým oftalmologům, kteří jsou v denní praxi a zvláště během pohotovostních služeb postaveni do situací, které je nutno rychle řešit a kdy včasná a správná diagnostika vede k optimální terapii a často i k záchraně zraku. Praktickým lékařům, pro něž je rovněž určena, se může zdát, že některé kapitoly zabíhají do větší hloubky než potřebují. Chceme je však seznámit s problematikou tak, abychom jim usnadnily rozhodování, které kroky při řešení akutní nebo subakutní situace jsou v jejich kompetenci a kdy je nezbytné pacienta odeslat na specializované pracoviště. Pro studenty lékařských fakult by měla být tato příručka doplňkem základních učebnic. Knížka je obohacena díky dnešním reprodukčním možnostem o řadu tabulek a barevných obrázků, což jistě přispěje k názornosti a přiblížení problematiky. (Z úvodu) Ilona Cihelková, Petr Souček ATLAS MAKULÁRNÍCH CHOROB Atlas of Macular Diseases 1900 Kč, 2005, 1. vydání, 521 s., barevně, mm, vázané, ISBN , česky a anglicky; obj. č.: 2780 Obsáhlý atlas si klade za cíl zmapovat problematiku makulárních chorob v celé její šíři a podat aktuální a komplexní přehled o jejím současném stavu. V úvodní části je popsána anatomie a diagnostické metody. Další kapitoly jsou věnovány dědičným chorobám, získaným onemocněním makuly, cévním chorobám, zhoubným i nezhoubným nádorům, úrazům, toxickým a zánětlivým onemocněním. V závěru jsou shrnuty terapeutické metody. Každá kapitola je systematicky zpracována a má přehlednou strukturu: projevy diagnostika diferenciální diagnóza terapie prognóza. K jednotlivým typům onemocnění bylo sestaveno více než 220 kazuistik, které obsahují přes 1300 obrázků vysoké odborné i technické kvality. Všechny kazuistiky jsou uvedeny rovněž v anglickém znění. Monografie je skutečným souhrnem znalostí v této oblasti a bude jistě nepostradatelným manuálem pro každodenní praxi oftalmologů nejen na klinických pracovištích. Pavel Rozsíval et al. OČNÍ LÉKAŘSTVÍ 1500 Kč, 2006, 1. vydání, 373 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č Nová celostátní učebnice očního lékařství se do rukou posluchačů medicíny dostává po téměř 20 letech od druhého vydání dosud používané stručné učebnice. Oční lékařství za tuto dobu prošlo rychlým rozvojem, proto byly zařazeny nové kapitoly a zcela přepracovány kapitoly stávající. Autorský kolektiv zastupuje všechny oční kliniky v České republice. Učebnice je zpracována moderně, s dostatkem barevných obrázků nezbytných pro pochopení textu, její úprava dovoluje studentovi, aby s ní mohl dobře pracovat; zdůrazňovány jsou souvislosti s dalšími oblastmi medicíny. Cílem autorů je, aby učební text poskytl studentům dostatek informací nejen pro zkoušku z oftalmologie, ale i pro další praxi. Pavel Rozsíval et al. TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK Kč, 2005, 1. vydání, 286 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2487 Pavel Rozsíval et al. TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK Kč, 2006, 1. vydání, 246 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č Pavel Rozsíval, pořadatel TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK Kč, 2007, 1. vydání, 325 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č Čtvrtý svazek publikační řady Trendy soudobé oftalmologie předkládá čtenářům nové poznatky z mnoha oblastí očního lékařství oboru, v němž došlo v posledních letech k výrazným změnám. Součástí tohoto vývoje se nutně stává postgraduální medicína, která má za úkol nejen pomáhat připravit adepty oftalmologie k atestaci, ale také poskytovat oftalmologům veškeré dostupné informace z oboru. Ti zde najdou odpovědi na problémy, s nimiž se setkávají ve své praxi, a jistě ocení jejich zpracování našimi předními odborníky, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají. ORGANIZACE, ŘÍZENÍ, PRÁVO Zuzana Havrdová, Martin Hajný et al. PRAKTICKÁ SUPERVIZE Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize cca 390 Kč, 2008, 1. vydání, 213 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4172 Publikace by měla sloužit všem zájemcům o profesionální supervizi chápanou jako formu podpory kvalitní praxe v sociálních a zdravotnických službách či ve školství. Autoři zde propojili teoretické poznatky se zkuše- 11

12 nostmi a ukázkami z praxe. Kniha tak může sloužit jako příručka pro začínající supervizory, ale konkrétními příběhy a ukázkami dosažených změn zaujme i každého, kdo se zajímá o zlepšení své práce s využitím supervize. Některé kapitoly si mohou s užitkem přečíst vedoucí pracovníci, kteří již se supervizí pracují nebo ji chtějí teprve zavést. Na našem knižním trhu se jedná o dosud ojedinělou, komplexně pojatou odbornou publikaci k tématu profesionální supervize, která vyrůstá z českého prostředí. Michal Krenk ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 200 Kč, 2005, 1. vydání, 171 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2658 Publikace je věnována problematice zadávání veřejných zakázek. Důkladnou teoretickou a praktickou znalost právní úpravy uvedené problematiky je tedy třeba pokládat za nanejvýš potřebnou a žádoucí, neboť pouze v důsledku správné aplikace zákona budou peníze daňových poplatníků vynaloženy efektivně a transparentně, což je hlavním účelem právní úpravy uvedené oblasti. ORTOPEDIE Oldřich Čech, Valér Džupa, hlavní autoři a pořadatelé REVIZNÍ OPERACE NÁHRAD KYČELNÍHO KLOUBU Revision hip arthroplasty 1200 Kč, 2004, 1. vydání, 234 s., barevně, mm, vázané, ISBN , česky a anglicky; obj. č.: 1854 Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku. Kniha je bohatě a názorně doplněna obrazovou dokumentací s dvojjazyčnou legendou. Každá kapitola navíc obsahuje anglické resumé probírané problematiky a přehled literatury vztahující se k dané tématice. Jaroslav Pilný, Igor Čižmář et al. CHIRURGIE ZÁPĚSTÍ 790 Kč, 2006, 1. vydání, 169 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2783 Problematice zápěstí se v naší literatuře věnuje minimální množství článků a dosud neexistuje práce shrnující danou problematiku proto vznikla tato monografie. Autoři v ní předkládají široké ortopedické a traumatologické veřejnosti základní poznatky o biomechanice zápěstí a nastiňují příčiny poškození i následky těchto stavů. Problematika zápěstí je velice široká, proto si tato publikace neklade za cíl postihnout všechna zákoutí chirurgického řešení, ale spíše se snaží zdůraznit poslední poznatky a představit operační postupy, s nimiž mají autoři dobré zkušenosti. Snahou autorů bylo, aby publikace nebyla jen teoretickým materiálem, ale aby se stala prvním návodem lékařům při vyšetření a terapii stavů, které jsou na ortopedických a chirurgických ambulancích časté a nevěnuje se jim patřičná pozornost. Pavel Přikryl, Pavel Sadovský et al. ARTROSKOPIE RAMENE 690 Kč, 2007, 1. vydání, 68 s., barevně, mm, vázané, ISBN , kniha+cd-rom; obj. č.: 4048 Ramenní kloub je v lidském těle v mnoha směrech unikátním kloubem a jeho onemocnění je poměrně časté. I když nejde o kloub nosný, je rameno velmi potřebné a zatěžované při celé řadě činností, sportů i pracovních aktivit. Jeho afekce bývají značně bolestivé a omezující. V knize jsou popsány různé typy postižení ramene včetně možností nápravy artroskopicky. V různé míře je zde i srovnání s otevřenými výkony pro danou diagnózu a dále jsou detailně popsány klíčové momenty úspěchu miniinvazivních technik. Rekonstrukce v ramenním kloubu jsou operace technicky náročné a vyžadují nejen teoretické zvládnutí postupu, ale i zručnost a cvik operatéra. Výborných výsledků je možno dosáhnout artroskopicky při poúrazových nestabilitách ramene, ale také při degenerativních onemocněních. Technologie rekonstrukcí v oblasti ramene se vyvíjí velmi rychle. Je potřeba tento vývoj trvale sledovat a modifikovat operační postupy podle aktuálního stupně poznání. Cílem publikace je vytvořit k tomu pro lékaře-artroskopisty aktuální teoretické i praktické zázemí. Součástí knihy je videopříloha na CD se základními artroskopickými nálezy, způsoby ošetření a uzlícími postupy. Jiří Stehlík, Jan Štulík et al. ZLOMENINY PATNÍ KOSTI 900 Kč, 2005, 1. vydání, 114 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2064 Monografie je věnována metodě léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti zavřeným postupem, ověřeným na klinickém materiálu z let Tato metoda je všeobecně použitelná, má minimum kontraindikací, umožňuje kvalitní repozici a stabilní fixaci a omezuje riziko vzniku infekčních komplikací. Její dokonalé zvládnutí vyžaduje důkladnou znalost anatomie patní kosti i patologickoanatomické odlišnosti jednotlivých typů zlomenin. Tato metoda byla Traumatologickou sekcí ČSOT a Českou společností úrazové chirurgie zařazena mezi léčebné standardy. Monografie doplněná o kapitoly dětského a plastického chirurga poskytuje ucelený pohled na současný trend ošetřování zlomenin patní kosti, a je tedy velkým přínosem jak pro diagnostiku, tak pro léčebný postup v klinické praxi. Petr Suchomel, Martin Krbec et al. SPONDYLOLISTÉZA Diagnostika a terapie viz Neurologie a neurochirurgie OŠETŘOVATELSTVÍ Radkin Honzák et al. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE viz Psychiatrie, psychologie Jana Lachmanová HEMODIALÝZA PRO SESTRY cca 190 Kč, 2008, 1. vydání, cca 150 s., barevně, mm, barevně, ISBN ; obj. č.: 4366 Od vydání zatím poslední příručky Hemodialýza pro sestry uplynulo více než 10 let, autorka tedy připravila vydání nové, rozšířené, a navíc netradičně koncipované: v otázkách a odpovědích. O potřebě nového vydání nesvědčí jen změny v technice a farmakologii, ale výrazně se také změnilo složení dialyzační populace, kdy nemocných z nejvyšších věkových skupin stále přibývá, což se projevuje nárůstem mortality. Publikace vychází ve spolupráci s Českou asociací sester. Eva Marková, pořadatelka DNY MARTY STAŇKOVÉ III Vzdělávání sester: současnost a očekávání. Sborník z mezinárodní konference, Praha, 30. března Kč, 2006, 1. vydání, 113 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3492 Eva Marková, pořadatelka DNY MARTY STAŇKOVÉ IV Vzdělávání sester a jeho proměny. Sborník z mezinárodní konference, Praha, 29. března Kč, 2007, 1. vydání, 104 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3833 Tamara Starnovská, Eva Chocenská NUTRIČNÍ TERAPIE Care 1 40 Kč, 2006, 1. vydání, 39 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2968 Publikace seznamuje z různých aspektů s problematikou výživy ve zdravotnických zařízeních. Samuel Vokurka et al. OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY A ZÁKLADY HEMOTERAPIE Učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro sestry z oboru hematologie a onkologie 150 Kč, 2005, 1. vydání, 140 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2488 Tato kniha je určena především zdravotním sestrám, které pečují o hematologicko-onkologické pacienty, ale je nesporně užitečnou pomůckou pro všechny zdravotníky účastnící se ošetřovatelského procesu i v jiných oborech. Je rozvržena do čtrnácti kapitol, z nichž každá představuje určitý ošetřovatelský problém, s nímž se ošetřující personál při péči o tyto nemocné setkává. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky zpracovány a uspořádány do přehledného rámce, v němž je problém definován, vysvětlena příčina vzniku, upozorněno na rizikové faktory, průběh a komplikace. Každá kapitola obsahuje tabulku, jež uvádí obecné a specifikované obecné ošetřovatelské intervence s již doporučeným konkrétním postupem při ošetřování. V závěru kapitoly je pak uvedeno upozornění na nejčastěji se vyskytující chyby a omyly v ošetřování. Za velmi užitečné lze považovat zařazení testu k ověření a upevnění znalostí, jenž každou kapitolu uzavírá. Samuel Vokurka ZÁKLADNÍ HEMATO-ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKY cca 250 Kč, 2008, 1. vydání, cca 100 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4367 Publikace se snaží ve formě učebnice přehledně a srozumitelně přiblížit zdravotním sestrám, medikům a případně i lékařům problematiku deseti základních hematologicko-onkologických onemocnění. Každá kapitola seznamuje čtenáře s projevy konkrétního onemocnění, jeho etiopatogenezí, výskytem, klinickým a laboratorním obrazem, prognózou a možnostmi léčby. Učebnice záměrně nerozebírá ošetřovatelskou a podpůrnou péči o pacienty a neproniká do detailnějších vědeckých rozborů jednotlivých diagnóz z důvodu dostupnosti specializované literatury, která je uvedena v závěru každé kapitoly spolu s testem umožňujícím ověření vlastních znalostí. Učebnice je dále doplněna o seznam další doporučené literatury, slovníček generických a firemních názvů léků, pojmů a zkratek. Lubomír Vondráček, Jan Vondráček ODPOVĚDNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Care 2 40 Kč, 2006, 1. vydání, 30 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3112 Příručka přináší základní přehled a výklad různých typů odpovědnosti uplatňovaných při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnictví. OTORINOLARYNGOLOGIE Zdeňka Kuchynková NOSNÍ POLYPY 290 Kč, 2003, 1. vydání, 100 s., barevně, mm, vázané, ISBN X; obj. č.: 499 PATOLOGIE Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE Druhé, doplněné a přepracované vydání 1500 Kč, 2007, 2. vydání, 430 s., barevně, mm, vázané, ISBN obj. č.: 3998 Celostátní základní učební text patologie vychází po více než čtvrtstoletí od poslední Bednářovy učebnice. Tato moderní učebnice patologie našich předních autorů je určena primárně pro pregraduální výuku, struktura a rozsah textu jsou v souladu se současnými osnovami výuky patologie pro studenty lékařských fakult. Rozšířené části textu a zejména bohatá tabulková a barevná obrazová dokumentace však poslouží i lékařům v praxi a v oblasti postgraduálního vzdělávání. 12

13 PEDIATRIE, NEONATOLOGIE Václav Chaloupecký et al. DĚTSKÁ KARDIOLOGIE 1500 Kč, 2006, 1. vydání, 444 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3118 Monografie představuje problematiku kardiologie v dětském věku a reflektuje nejnovější diagnostické a terapeutické poznatky. Je určena především dětským kardiologům, pediatrům a neonatologům, kteří se s onemocněními srdce v dětském věku pravidelně setkávají. Potřebné informace zde však též najdou kardiochirurgové, kardiologové pro dospělé a anesteziologové, kteří se věnují nemocným s vrozenou srdeční vadou. Autoři kladli důraz především na stručnost, výstižnost a přehlednost textu. Jan Janda, pořadatel DĚTSKÁ NEFROLOGIE Trendy soudobé pediatrie. Svazek Kč, 2006, 1. vydání, 261 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2787 Cílem této monografie z edice Trendy soudobé pediatrie je prezentovat vybraná aktuální témata z diagnostiky nefrologických onemocnění a významné nozologické jednotky, které jsou důležité pro praktické pediatry aktivní v primární péči i pro pediatry pracující na lůžkových odděleních. Pozornost je věnována genetickým aspektům nefropatií a uropatií, představeny jsou v současnosti používané vyšetřovací metody, zařazena je kapitola o funkčním vyšetření koncentrační schopnosti a použití desmopresinu DDAVP a také o poruchách vnitřního prostředí. Velký prostor dostala problematika enurézy a poruchy močení, opomenuta není ani dětská hypertenze, diagnostika a terapie u nefrotického syndromu či infekce močových cest. Autoři zařadili do svazku také kapitolu o častých poruchách lipidového metabolismu u nefropatií a o poměrně vzácném akutním selhání ledvin u dětí. Probrána je rovněž peritoneální dialýza, významně se podílející na léčbě chronického selhání ledvin. Závěrečná kapitola shrnuje etické otázky spojené s moderními terapeutickými metodami u dětí s chronickým ledvinovým selháním. Vladimír Komárek, Alena Zumrová et al. DĚTSKÁ NEUROLOGIE Vybrané kapitoly. Druhé vydání 290 Kč, 2008, 2. vydání, 195 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3939 V dětské neurologii došlo v posledních letech k významnému pokroku. Tím, že se u dosud pouze klinicky definovaných jednotek v současnosti otevřela možnost postavit diagnózu na podkladě molekulárně genetického vyšetření, mění se i celkový pohled na okruhy neurometabolických, neurodegenerativních a nervosvalových poruch. Nové poznatky v epileptologii přináší magnetická rezonance a video-eeg, moderní antikonvulzívní terapie zahrnuje antiepileptika 3. generace. Podstatné jsou pokroky v neuroonkologii, neuroimunologii a relativně nový je koncept neurovývojových onemocnění zahrnující dříve opomíjený autismus. Tato publikace, koncipovaná jako vybrané kapitoly z dětské neurologie, poskytuje čtenářům základní orientaci v problematice a medikům podklad pro aktivní účast na přednáškách. Kapitoly upozorňují na odlišnosti neurologie dětí a dospělých a zahrnují osvědčené postupy vývojového neurologického vyšetřování novorozenců a kojenců. Jan Lebl, Milan Macek jr., hlavní autoři a pořadatelé KAZUISTIKY Z MOLEKULÁRNÍ GENETIKY 190 Kč, 2006, 1. vydání, 219 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3272 Obsáhlý soubor 70 kazuistik dětských pacientů s monogenními onemocněními, na němž se podílel více než stočlenný autorský kolektiv odborníků z České republiky i ze zahraničí, obsahuje ty nejzajímavější případy z jejich klinické praxe. Autoři se soustředili jak na nejčastější choroby, tak i na onemocnění vzácná, ale z různých pohledů důležitá (buď z etnického hlediska, nebo z hlediska modelových patogenetických aspektů). Sborník je rozčleněn do 15 okruhů, týkajících se jednotlivých onemocnění (hyperglykémie, malý vzrůst, hemostáza, hypertenze, obezita, bolesti břicha, plicní onemocnění, poruchy sluchu, štítná žláza, nadledviny, lipidy, kriticky nemocný novorozenec, neurogenetická onemocnění, vývojové anomálie, srdeční vady), a doplněn bohatou fotodokumentací. Autoři kazuistik uvedené příběhy se svými pacienty osobně prožili; jsou mezi nimi příběhy smutné i příběhy se šťastným koncem, všechny ale přispěly k poznání a poučení. Jan Lebl, Kamil Provazník, Ludmila Hejcmanová et al. PREKLINICKÁ PEDIATRIE Druhé, přepracované vydání 700 Kč, 2007, 2. vydání, 248 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3494 Druhé, přepracované vydání původní učebnice pediatrické propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků ze 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaplňuje existující mezeru v pre- a postgraduálním vzdělávání. Text sleduje jednotlivá období vývoje dítěte, pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií, v rámci úvodu do neonatologie představuje typy novorozeneckých vyšetření a důraz klade mj. i na prevenci zdravotního postižení u dětí, a to jak na novorozenecký screening, preventivní prohlídky, imunizaci, tak na ochranu před sociálně patologickými jevy, jako jsou návykové látky, šikana či zneužívání dětí. Kniha by tak neměla chybět v knihovně žádného studenta lékařství, ale i lékaře-pediatra, neboť seznamuje s aktuálními poznatky v daném oboru. Jan Lebl, Jiřina Zapletalová, Stanislava Koloušková et al. DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE Trendy soudobé pediatrie. Svazek Kč, 2004, 1. vydání, 479 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1586 Ivan Novák et al. INTENZIVNÍ PÉČE V PEDIATRII 790 Kč, 2008, 1. vydání, 579 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4050 Kniha je v naší odborné literatuře první publikací zabývající se intenzivní péčí o děti. Některé kapitoly jsou i ve světové intenzivistické literatuře ojedinělé (intenzivní péče při dědičných poruchách metabolismu, týrané dítě, syndrom náhlého úmrtí, nozokomiální infekce, péče o dárce orgánů, chronická intenzivní a resuscitační péče, intenzivní péče při abúzu drog). I když jde o monografii, v níž je pozornost věnována patofyziologii a etiologii chorob a stavů, je kniha psána tak, aby plnila také úkoly příručky: přehledným členěním kapitol i množstvím obrázků, algoritmů a tabulek. Kniha je určena pediatrům, praktickým dětským lékařům, lékařům záchranné služby, anesteziologům, ale i lékařům ostatních oborů, kteří ošetřují děti ve vážném stavu (chirurgie, infektologie, popáleninová medicína). Jana Pařízková, Lidka Lisá et al. OBEZITA V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ Terapie a prevence 390 Kč, 2007, 1. vydání, 239 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3761 Obezita jako globální zdravotní problém se stále více týká také dětí a dorostu, a to nejen v průmyslově rozvinutých zemích. Zdravotní a epidemiologická sledování v České republice ukazují, že obézních dětí a dospívajících v poslední době přibývá nebývalou měrou a že tito mladí lidé mají i další zdravotní problémy. Obezita v dospělosti se rozvíjí spolu s ostatními zdravotními riziky častěji u těch, kdo byli obézní již v období růstu. Rychlé přibývání obezity nelze vysvětlit pouze změnami genofondu, ale především způsobem života nepříznivě změněnou výživou a všeobecně sníženou pohybovou aktivitou. Nejzávažnějšími patologickými změnami u obézní mládeže je inzulinová rezistence a tím i častější výskyt diabetu typu 2, zvýšení hladiny sérových lipidů, zvýšený krevní tlak, časté bývají ortopedické a psychologické problémy. Diagnostika počátečních stadií obezity, intervence týkající se životního stylu a náprava dalších zdravotních potíží jsou proto nezbytné. Ivan Peychl NEDONOŠENÉ DÍTĚ V PÉČI PRAKTICKÉHO A NEMOCNIČNÍHO PEDIATRA 590 Kč, 2005, 1. vydání, 164 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1690 Kniha se zabývá problematikou pediatrické péče o nedonošené děti po jejich propuštění z neonatální jednotky intenzivní péče. Je zaměřena zejména na problémy dětí s velmi nízkou porodní vahou, i když některé problémy se mohou týkat i dětí s mírnějším stupněm nedonošenosti. Stěžejní část knihy se věnuje z hlediska jednotlivých orgánových systémů těm následkům nedonošenosti a některých dalších patologických stavů specifických pro nedonošenost, které jsou významné pro pozdější vývoj dítěte, spolu s uvedením doporučení praktických lékařských postupů. Publikace je psána pro potřeby pediatrů, kteří budou o nedonošené děti pečovat po celý jejich dětský a adolescentní věk, a to jak praktických lékařů pro děti a dorost, tak pediatrů v lůžkových zařízeních. Jan Starý et al. DĚTSKÁ HEMATOLOGIE Trendy soudobé pediatrie. Svazek Kč, 2005, 1. vydání, 251 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1691 Ve čtvrtém svazku Trendů soudobé pediatrie seznamuje okruh autorů dětských hematologů zájemce z řad pediatrů s mi v etiologii, patogenezi, diagnostice a léčbě některých vybraných nenádorových krevních onemocnění dětského věku. Vybrané kapitoly hematologie (Vrozená selhání kostní dřeně Dědičné poruchy metabolismu provázené megaloblastickou anémií Autoimunitní hemolytické anémie Benigní lymfoproliferace Trombocytopenie v dětském věku Hemofilie v dětském věku Morbus von Willebrand Vrozené a získané trombofilní stavy) jsou oživeny kazuistikami, v nichž autoři přibližují mimořádné průběhy některých vzácných onemocnění. Milan Šamánek, Zuzana Urbanová PREVENCE ATEROSKLERÓZY V DĚTSKÉM VĚKU viz Kardiologie, angiologie Jiří Šnajdauf, Karel Cvachovec, Tomáš Trč et al. DĚTSKÁ TRAUMATOLOGIE 790 Kč, 2004, dotisk 1. vydání, 180 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1687 Jiří Šnajdauf, Richard Škába et al. DĚTSKÁ CHIRURGIE 1500 Kč, 2005, 1. vydání, 395 s., barevně, mm, vázané, ISBN X; obj. č.: 2489 Monografie zahrnuje celou chirurgickou problematiku dětského věku. V obecné části knihy je probrána fyziologie novorozence, nutriční podpora v dětské chirurgii, cévní přístupy a základy anestézie. Kapitola o zobrazovacích metodách se zabývá problematikou pediatrické radiologie, odlišnostmi od diagnostiky u dospělých a stručně charakterizuje jednotlivé používané metody u dětských chirurgických pacientů. Samostatné kapitoly jsou věnovány genetické a prenatální diagnostice a imunologii. Speciální část publikace má klasické dělení: neurochirurgie, hrudní, břišní chirurgie, onkochirurgie a urologie. V úvodu každé kapitoly jsou vždy zopakovány základy embryologického vývoje, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro pochopení vrozených vývojových vad. Většina kapitol se zabývá incidencí, klinickými projevy, diagnostikou a terapií chirurgických onemocnění dětského věku. Kniha je doplněna mnoha obrázky, schématy a tabulkami. Je určena především pediatrickým chirurgům, všeobecným chirurgům a pediatrům, kteří své pacienty indikují k chirurgickým výkonům nebo o ně po operacích pečují. Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Marta Šnajderová et al. TURNERŮV SYNDROM 500 Kč, 2003, 1. vydání, 207 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.:

14 PNEUMOLOGIE Pavel Ševčík, Jana Skřičková, Vladimír Šrámek et al. ZÁNĚTY PLIC V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ viz Akutní medicína, toxikologie PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE Martin Anders, Tereza Uhrová, Jan Roth et al. DEPRESIVNÍ PORUCHA V NEUROLOGICKÉ PRAXI viz Neurologie a neurochirurgie Jiří Beran ACTA PSYCHIATRICA POSTGRADUALIA BOHEMICA 1/ Kč, 2003, 1. vydání, 80 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 647 Jiří Beran ACTA PSYCHIATRICA POSTGRADUALIA BOHEMICA 2/ Kč, 2004, 1. vydání, 67 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 1958 Jiří Beran ACTA PSYCHIATRICA POSTGRADUALIA BOHEMICA 3/ Kč, 2005, 1. vydání, 59 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2582 Jiří Beran ACTA PSYCHIATRICA POSTGRADUALIA BOHEMICA 4/ Kč, 2007, 1. vydání, 46 s., černobíle, mm, brožované ISBN ; obj. č.: 3168 Cílem edice Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica je přinášet souhrnné práce, které by mohly pomoci ve studiu nejen mladším, ale i zkušenějším odborníkům z oboru psychiatrie. Čtvrtý svazek sborníku představuje dvě vybrané seminární práce předložené ke specializační atestaci z psychiatrie II. stupně v roce 2005: Deprese s pozdním začátkem (Kryštof Derner), Přehled psychoterapeutických možností u deprese (Jan Roubal). Ivana Drtílková, Omar Šerý et al. HYPERKINETICKÁ PORUCHA / ADHD 390 Kč, 2007, 1. vydání, 268 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3252 Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie); odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami. Kniha je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové), ale současně může oslovit i laiky zejména rodiče hyperkinetických dětí. Erik Herman, Ján Praško, Dagmar Seifertová KONZILIÁRNÍ PSYCHIATRIE 1250 Kč, 2007, 1. vydání, 624 s., dvoubarevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4027 Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Tato koncepcí i rozsahem ojedinělá kniha je kompendiem moderních a do současnosti dovedených znalostí psychiatrie, teoreticky dobře podložených, ale orientovaných hlavně na praktické použití a zkvalitnění konziliární psychiatrické péče v českých zemích. Publikace navazuje na tradice české klasické psychiatrie, ale modernizuje ji a obohacuje ji o vypěstovaný psychoterapeutický přístup. Zejména však dokazuje, že psychiatrie je integrovanou a nezpochybnitelnou součástí celé medicíny, nejen jí sloužící, ale stále více ji obohacující. Monografie je určena jak pro všechny psychiatrické i somatické lékaře, tak i pro studenty medicíny, a zejména pak pro začínající lékaře, kteří se teprve učí hledat souvislosti mezi jednotlivými obory. Radkin Honzák et al. ÚZKOSTNÝ PACIENT viz Všeobecné lékařství Radkin Honzák et al. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE 190 Kč, 2006, 1. vydání, 132 s., černobíle, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 2784 Studium psychologie přitahuje mnoho lidí, nejvíce lidí mladých. Očekávají od něj, že jim pomůže vysvětlit jejich životní strasti, problémy a zklamání. Tato kniha není určena hledačům»základní životní pravdy«, ale je nezbytným základem, který je nutné při studiu psychologie zvládnout. Určena je především budoucím sestrám ve zdravotnických zařízeních, přináší srozumitelný návod, jak si počínat při práci, zejména ve složitých situacích a v komunikaci s pacienty různých povahových rysů a s rozličnými zdravotními problémy. Zároveň může poradit, jak se co nejefektivněji učit, jak co nejlépe učivo zvládnout a podstatné si uložit v dlouhodobé paměti. Ti, kteří budou mít zájem rozvíjet své psychologické znalosti a dovednosti, zde najdou i požadavky, jaké se kladou na zájemce o studium bakalářské, magisterské i doktorské. Felix Irmiš TEMPERAMENT A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Diagnostika, psychosomatika, konstituce, psychofyziologie 390 Kč, 2007, 1. vydání, 204 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3772 Monografie, určená psychiatrům a psychologům se zaměřením na psychosomatickou a psychofyziologickou problematiku, se zabývá objektivizací vlivu autonomního nervového systému na kardiovaskulární aparát, na kožní a biochemické změny, na farmakoterapii, dále vztahem autonomního nervového systému k psychickým chorobám, ale i různými způsoby fyziologického ovlivňování autonomního nervového systému, např. účinkem biofeedbacku, akupunktury a balneofyziatrie. Vysvětluje různé psychofyziologické pojmy, jako je orientace, habituace, aktivační hladina apod. Popisuje psychofyziologické teorie temperamentu a vztah temperamentu k autonomnímu nervovému systému (extraverze, neuroticismus, úzkost, impulzivita, typ chování). Nejsou opomenuty vztahy mezi autonomním vegetativním systémem a tělesnou konstitucí i osobnostními poruchami. V experimentální části knihy jsou porovnávány neurofyziologické indikátory autonomního nervového systému a elektroencefalogramu u různých klinických stavů a kontrolních skupin. Aleš Kolářský JAK POROZUMĚT SEXUÁLNÍM DEVIACÍM? Teoretická východiska sexodiagnostiky cesta k tvorbě náhledu a k realizaci sexuality v mezích zákona 190 Kč, 2008, 1. vydání, 108 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4036 Publikace je věnována sexuálním deviacím a strategii sexodiagnostiky. Autor představuje tuto problematiku z hlediska střízlivé behaviorální vědy a evoluční psychologie, jež jsou oproštěny od prvoplánově negativních pohledů na sexuálního devianta, a zdůrazňuje nutnost poznání motivační podstaty sexuální orientace pro následnou terapii. Hana Kovářů, František Kovářů ZÁKLADY NEUROIMUNOMODULACE 400 Kč, 2005, 1. vydání, 216 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2490 Kniha stručně informuje o novém interdisciplinárním oboru, který se začal formovat v polovině 80. let dvacátého století na základě nových poznatků z neurobiologie, imunologie, neuroimunologie, fyziologie, biochemie a molekulární biologie. Předmětem zájmu této monografie je v souladu s aktuálními trendy charakterizovat vzájemné interakce mezi nervovým, imunitním a endokrinním systémem z hlediska obousměrné komunikace jak na úrovni jednotlivých orgánových systémů, tak rovněž na buněčné a molekulární úrovni. Publikace je určena všem zájemcům o tuto multidisciplinární problematiku, včetně pregraduálních i postgraduálních studentů, a zaujme novým a neotřelým pohledem. Stanislav Kratochvíl SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE V PRAXI Třetí, doplněné vydání 390 Kč, 2005, 3., doplněné vydání, 297 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2881 Autor v knize podává výklad, jak porozumět skupinové dynamice a skupinové psychoterapii, a návod, jak skupinovou psychoterapii provádět. Opírá se přitom o poznatky z literatury, o pozorování skupinové práce jiných a zejména o vlastní pětadvacetileté zkušenosti s terapeutickými skupinami pacientů, trpících neurotickými a psychosomatickými poruchami, manželskými problémy a poruchami osobnosti. První část příručky je pojmenována Základy, druhá Zkušenosti. V první části jsou systematicky objasněny principy, složky, metody, techniky a účinné faktory skupinové psychoterapie. Ve druhé části je to vše názorně zobrazeno na osudech několika skupin v terapeutické komunitě pro dospělé pacienty s převážně neurotickými poruchami. Nové vydání knihy je doplněno o přehled kroměřížských výzkumů skupinové psychoterapie a o doporučení k jejímu využití v různých oblastech psychiatrie. Lucie Motlová, František Koukolík CITOVÝ MOZEK Neurobiologie, klinický obraz, terapie viz Neurologie a neurochirurgie Lucie Motlová, František Koukolík SCHIZOFRENIE Neurobiologie, klinický obraz, terapie 690 Kč, 2005, 1. vydání, 437 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2491 Obsahem publikace jsou současné teoretické i praktické poznatky o neurobiologii, klinických projevech a léčení schizofrenie, určené odborné i motivované laické čtenářské veřejnosti. Neurobiologická část pojednává o rizikových faktorech a změnách funkčních systémů mozku při schizofrenii v molekulárně genetické, buněčné, převážně tedy mediátorové i behaviorální úrovni. Klinická část se zabývá symptomatologií, diagnostickými klasifikačními systémy, diagnostickými stupnicemi, diferenciální diagnózou, průběhem, léčením a prevencí. Kapitola o terapii schizofrenie pojednává mimo jiné také o rodinné psychoedukaci. REVMATOLOGIE Karel Pavelka, Jozef Rovenský et al. KLINICKÁ REVMATOLOGIE 2000 Kč, 2003, 1. vydání, 952 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 258 Dosud největší a plně barevná monografie na odborném trhu je mimořádným dílem specialistů, kteří propojili poznatky nejnovějšího vědeckého výzkumu s klinickými aspekty revmatických onemocnění. Kniha, která se obsahem i formou vyrovná předním světovým monografiím, pokrývá jak revmatologii obecnou, tak speciální, věnovanou jednotlivým typům onemocnění. Součástí jsou i kapitoly věnované ortopedii, fyziatrii a dalším hraničním oborům. Publikace je určena revmatologům, internistům, ortopedům, fyziatrům, neurologům; neměla by však chybět v knihovnách všeobecných lékařů a vůbec všech lékařů, kteří se v rámci své specializace setkávají s pacienty trpícími chorobami pohybové soustavy. 14

15 Karel Trnavský OSTEOARTRÓZA 80 Kč, 2002, 1. vydání, 81 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 132 Karel Trnavský, Vratislav Rybka et al. SYNDROM BOLESTIVÉHO KOLENA 790 Kč, 2006, 1. vydání, 225 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2788 Kolenní kloub je největším kloubem lidského pohybového aparátu. Je i při běžném pohybu vystaven velkému zatížení, které se zvyšuje při aktivitách pracovních a sportovních. Ve všech svých složkách je proto ohrožen možností úrazu nebo postupného opotřebování. Kolenní kloub je také často postižen v rámci systémových kloubních onemocnění a stává se někdy»diagnostickým oknem«, které pomáhá identifikovat danou nozologickou jednotku. Na druhé straně izolovaná postižení kolenního kloubu patří k největším problémům diferenciální diagnostiky jak v ortopedii, tak v revmatologii. Výhodou je přístupnost kolenního kloubu vyšetřovacím metodám ať už klinickým, nebo instrumentálním. Tato monografie se snaží postihnout všechny tyto aspekty a pokračuje tak v sérii prací věnovaných bolestivým regionálním kloubním syndromům. SLOVNÍKY, KOMPENDIA Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Vladimír Maťha ILUSTROVANÝ IMUNOLOGICKÝ SLOVNÍK viz Imunologie, alergologie Stefan Gesenhues, Rainer Ziesché VADEMECUM LÉKAŘE viz Všeobecné lékařství Vladimír Klaban ILUSTROVANÝ MIKROBIOLOGICKÝ SLOVNÍK viz Infektologie, mikrobiologie SPORTOVNÍ MEDICÍNA Ronald J. Maughan, Louise M. Burke VÝŽIVA VE SPORTU 700 Kč, 2006, 1. vydání, 312 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2493 Tato příručka pro sportovní výživu je věnována fyzické zátěži a sportu a vyplývajícím požadavkům na vhodný příjem potravy. Je rozdělena do tří částí. První se zabývá problematikou vztahující se k tréninku s cílem připravit sportovce tak, aby nastoupil na startovní čáru v co nejlepší formě. Každodenní strava musí sportovci zabezpečit energii a živiny potřebné k optimalizaci jeho výkonu během tréninku a poté k rychlé obnově sil. Druhá část věnovaná výživě při závodech se zabývá vlivy stravy, které vedou k únavě nebo snižují výkon při sportovní činnosti. Řada z nich má vztah k energetické bilanci a hydrataci sportovce. Postupy, které zabraňují narušení energetické a vodní rovnováhy sportovní aktivitou, mohou omezit nebo oddálit nástup únavy, a tak zlepšit podaný výkon. Tyto strategie lze uplatňovat před, během i po závodu. Závěrečná, třetí část představuje praktickou stránku výživy sportovců a zaměřuje se na způsoby, jak lze vědecké poznatky převést do způsobu stravování a sestavení jídelníčku. Naleznete zde i některá z ožehavých témat současného sportu změnu stavby těla nebo užívání doplňků výživy k optimalizaci výkonu. Zpracováno je i téma specifických potřeb u různých skupin populace nebo v různém prostředí. Daniela Stackeová FITNESS PROGRAMY TEORIE A PRAXE Metodika cvičení ve fitness centrech pro začátečníky i pokročilé cca 390 Kč, 2008, 2. vydání, 209 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4278 Publikace, určená zejména pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, trenéry a instruktory, se zabývá problematikou metodiky cvičení ve fitness centrech s důrazem na kineziologická východiska. Autorka ve svém přístupu vychází ze znalostí fyzioterapie, včetně její praktické aplikace v oblasti fitness, a snaží se vytvořit koncepci posilovacích cvičení určenou pro širokou populaci s minimalizací nebezpečí zdravotního poškození, naopak s respektováním celostního přístupu k jedinci a se širokým zdravotně-preventivním účinkem. Václav Zeman ADAPTACE NA CHLAD U ČLOVĚKA Možnosti a hranice 190 Kč, 2006, 1. vydání, 131 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2494 Monografie našeho předního odborníka v tělovýchovném lékařství pojednává o různých aspektech reakce a adaptace lidského organismu na působení chladu se zvláštním zřetelem na chlad extrémní. Tomu jsou vystaveni jak sportovci, tak různé profese. Adaptace na chlad se týká i běžné nesportující populace otužování vůči chladu je důležité zejména z hlediska snížení nemocnosti pro akutní respirační choroby. V textu jsou diskutovány možnosti adaptace na teplotní změny, ale též potenciální rizika a způsoby, jak se jich vyvarovat. Kniha podává přehled fyziologických pochodů nastupujících jako reakce na celkové působení intenzivního chladového podnětu, zabývá se projevy adaptace k chladu a pokouší se objasnit podstatu zvyšování obranyschopnosti organismu otužováním. Monografie je určena převážně lékařům a pracovníkům v profesích vyžadujících adaptaci na chlad, ale také pedagogům a trenérům sportovců, kteří přicházejí do styku s chladem. STOMATOLOGIE František Perlík ZÁKLADY KLINICKÉ A SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE cca 350 Kč, 2008, 1. vydání, cca 192 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4169 Farmakologický výzkum a vývoj přináší nová léčiva, která působí na širší spektrum lékových cílů. Rozšiřují se tím léčebné možnosti, ale zároveň se znesnadňuje orientace ve velkém množství léčiv, jejich farmakologickém působení, nežádoucích účincích a interakcích. Úvodní část knihy shrnuje základy klinické farmakologie, použitelné v běžné terapeutické praxi. Text speciální části předkládá nejdůležitější poznatky o skupinách léčiv používaných u onemocnění jednotlivých orgánů. Snaha o využití publikace také ve stomatologii vedla k zařazení poznámek pro stomatologickou praxi a dále oddílu zahrnujícího zvláště významná témata oboru, která jsou zaměřena nejenom na léčení stomatologických nemocných, ale i na ošetřování pacientů s komplikovaným zdravotním stavem i na neodkladné situace v zubním lékařství. Cílem vydání této knihy je usnadnit lékařům v praxi i studentům magisterských a bakalářských programů získání základních poznatků z klinické a speciální farmakologie. Jitka Stejskalová, hlavní autorka a pořadatelka KONZERVAČNÍ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ Druhé vydání cca 1000 Kč, 2008, 2. vydání, cca 250 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4272 Autorský kolektiv, zastoupený všemi českými lékařskými fakultami vyučujícími směr zubní lékařství, představuje po více než 20 letech ucelený text české učebnice konzervační stomatologie. Přehlednou a stručnou formou, doplněnou obrazovou dokumentací, tak kniha nabízí srozumitelný a ucelený pohled na záchovné zubní lékařství současnosti. Autoři čerpali při koncepci textu jak z vlastních zkušeností, tak ze soudobé světové odborné literatury kniha obsahuje základy konzervačního zubního lékařství, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s teoretickým zdůvodněním, vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Příručka je rovněž doporučena stomatologům v praxi. UROLOGIE, NEFROLOGIE Marko Babjuk, Michaela Matoušková, Jaroslav Novák UROLOGIE 2003 Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů 150 Kč, 2003, 1. vydání, 95 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 1423 Jan Dvořáček, Marko Babjuk et al. ONKOUROLOGIE 2500 Kč, 2005, 1. vydání, 589 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2704 Onkourologie je subspecializací, která na sebe poutá dlouhodobě velký zájem, a to nejen urologů. Souvisí to nepochybně s častým výskytem i nebezpečností urologických nádorů. Celosvětově se této problematice věnuje mnoho vědeckých týmů, přinášejících stále nové a nové poznatky. Neztratit přehled v této záplavě informací, dokázat nové poznatky analyzovat, umět je začlenit do stávajících diagnostických i léčebných schémat a odhadnout jejich»životnost«s použitelností v praktické medicíně není ani pro specialisty na tuto problematiku snadné. Autorský kolektiv zkušených odborníků pod vedením prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc., proto zpracoval publikaci představující ucelený přehled informací, které mají zásadní platnost a terminologickou ustálenost bez ohledu na čas. Autoři seznamují s nejnovějšími, srozumitelně utříděnými poznatky a závěry, které měli v době odevzdání rukopisu k dispozici. Knihu jistě ocení jak začínající onkourologové, pro něž bude monografie odrazovým můstkem za širším poznáním, tak neonkologicky zaměření urologové. Michael Halaška et al. UROGYNEKOLOGIE viz Gynekologie a porodnictví Jan Janda, pořadatel DĚTSKÁ NEFROLOGIE Trendy soudobé pediatrie. Svazek 5 viz Pediatrie, neonatologie Ivan Kawaciuk PROGNÓZA KARCINOMU LEDVINY 800 Kč, 2005, 1. vydání, 248 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2789 Karcinom ledviny se stal v současné době závažným zdravotnickým problémem. Tato rozsahem i obsahem ojedinělá monografie shrnuje problematiku tohoto onemocnění v celé její šíři. Zabývá se výskytem (včetně pohlavních a věkových rozdílů), známými okolnostmi a rizikovými faktory vzniku (včetně hereditárních), symptomatologií, histogenezí a biologií, diagnostikou (významem mnoha zobrazovacích metod, markery, stagingem, gradingem a klasifikací) a terapií, které je věnována největší část publikace. Specifikem knihy je, že autor v každé její části, kde je to možné, obrací pozornost na okolnosti prognózy a jejího významu pro určení léčebných postupů. Zhodnocení více prognostických okolností a podle nich vedená léčba ovlivňuje léčebné výsledky, a proto je také závěrečná kapitola knihy věnována prognóze, a to v podstatně širším rozsahu zasahujícím až do paraklinických oborů, než je v podobných monografiích obvyklé. Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Jaroslav Porš, Martina Poršová et al. INFEKCE MOČOVÝCH CEST PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE A SPECIALISTY viz Všeobecné lékařství Ivan Kolombo, Jitka Kolombová, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš et al. SKELETÁLNÍ POSTIŽENÍ V UROONKOLOGII viz Hematoonkologie 15

16 Jan Krhut et al. NEUROUROLOGIE 800 Kč, 2005, 1. vydání, 141 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2790 Publikace představuje ucelený pohled na multidisciplinární neurourolgickou tematiku, upozorňuje čtenáře na základní axiomy neurourologie a snaží se nastínit obecně platná diagnostická a léčebná schémata. Alespoň okrajově se zabývá také neurogenními sexuálními a intestinálními dysfunkcemi, neboť základní orientace v této oblasti je pro každého, kdo se věnuje neurourologickým pacientům, nezbytností. Publikace je určena všem zájemcům o tuto oblast, především urologům a neurologům, ale též neurochirurgům, pediatrům, gerontologům, traumatologům, psychiatrům, fyzioterapeutům a v neposlední řadě též praktickým lékařům. Martin Lukeš, Miroslav Záleský et al. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA KARCINOMU PROSTATY 400 Kč, 2002, 1. vydání, 191 s., barevně, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 102 Zbyněk Veselský et al. TEXTBOOK OF UROLOGY 490 Kč, 2006, 1. vydání, 227 s., barevně, mm, brožované, ISBN , anglicky; obj. č.: 3169 Učebnice určená zejména anglicky mluvícím studentům lékařství shrnuje základní poznatky a zkušenosti autorů z oboru urologie. Vedle kapitol z urologie všeobecné a speciální obsahuje publikace i oddíl věnovaný historii a vývoji české urologické školy. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ Petr Dítě et al. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ Druhé, doplněné a přepracované vydání 1200 Kč, 2007, 2. vydání, 586 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4015 Druhé, doplněné a přepracované vydání úspěšné učebnice vnitřního lékařství, jehož autory jsou zkušení pedagogičtí pracovníci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, prezentuje v 17 kapitolách obvyklé spektrum interních specializací. Vlastní odborný text je doplněn řadou tabulek pomáhajících porozumět složitějším souvislostem. Učebnice je psána pěknou češtinou, text se velmi dobře čte a bude se jistě i dobře pamatovat. Jeho informační hodnota je vysoká, odráží moderní poznatky»state of the art«. Terapie, jíž je věnována velká pozornost, vychází z posledních doporučení odborných společností. Kniha je sice určena především pro studenty lékařských fakult, poučení v ní však naleznou i praktičtí lékaři a internisté. Pavel Klener et al. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ Třetí, přepracované a doplněné vydání 2500 Kč, 2008, dotisk 3. vydání, 1158 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2791 Již třetí vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně poslouží i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí obecné a speciální. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství a jsou sem zařazeny tři nové kapitoly: o obecných příznacích vnitřních chorob, molekulární biologii a kapitola o genetice. Dvacet kapitol speciální části představuje vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů; doplněny jsou o nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby. V závěru monografie je připojena i krátká stať o vyhledávání informací na internetu se seznamem nejdůležitějších elektronických adres. Vademecum lékaře je příručka orientovaná čistě prakticky lékařům i studentům medicíny poskytuje cílené, snadno dostupné informace, aniž by se ztrácela v teoretických výkladech. Interdisciplinární koncepce knihy zřetelně odráží důležitou roli všeobecného praktického lékařství ve zdravotním systému. Radkin Honzák et al. ÚZKOSTNÝ PACIENT 250 Kč, 2005, 1. vydání, 180 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2792 Jeden z našich předních odborníků-psychiatrů v této knížce předkládá své zkušenosti z praxe, uvádí, s jakými příznaky přicházejí úzkostní pacienti nejčastěji k praktickému lékaři, jak lze rozpoznat poruchy hypochondrické, fobii, úzkostnou poruchu, depresi, obsedantně kompulzivní a panické poruchy. Publikace je primárně určena lékařům, je však napsána takovým stylem, jakým lze tento problém přiblížit i pacientům. Měla by přispět ke vzájemnému porozumění mezi těmi, kteří trpí úzkostí a kteří hledají pomoc v medicínském rámci, a mezi těmi, kteří by jim tuto pomoc chtěli poskytnout. Nemá být ani učebnicí, ani»populárkou«, ale mostem mezi těmi, kteří pomoc hledají, a těmi, kteří ji nabízejí. Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Jaroslav Porš, Martina Poršová et al. INFEKCE MOČOVÝCH CEST PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE A SPECIALISTY 690 Kč, 2007, 1. vydání, 281 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3534 Infekce močových cest (IMC) patří spolu s respiračními infekty k nejčastějším zánětlivým onemocněním, které se vyskytují v průběhu celého života u obou pohlaví. Autoři v této monografii podávají přehledný a ucelený obraz jednotlivých problémů, se kterými se setkávají praktičtí lékaři, urologové, gynekologové, dětští lékaři, infekcionisté, mikrobiologové, lékaři jednotek intenzivní péče i další odborníci. V každé kapitole upozorňují na recentní změny v diagnostických a léčebných postupech a předkládají shrnutí o standardních postupech (guidelines), jak je navrhují prestižní mezinárodní odborné společnosti. Shrnující přehledné tabulky a schémata umožňují rychlou orientaci v dané problematice při častých typech onemocnění, ale také při vzácnějších formách postižení. Publikace může být zdrojem informací pro specializační zkoušky lékařů, ale také pro rutinní praxi. Jako vhodný doplněk odborné knihovny poslouží jak všem lékařům, tak i studentům medicíny. Bohuslav Konopásek et al. ONKOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 300 Kč, 2004, 1. vydání, 179 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2242 Zdeněk Mařatka TRÁVICÍ OBTÍŽE V LÉKAŘSKÉ PRAXI 250 Kč, 2007, 1. vydání, 163 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3767 Na rozdíl od vědeckých monografií a učebnic se tato příručka zabývá více obtížemi, na něž si pacienti stěžují, než nemocemi, které se zjišťují vyšetřovacími metodami. Zakládá se na vlastních názorech a zkušenostech autora, získaných v praxi u nemocných trpících trávicími obtížemi. Zaujímá kritické hledisko k otázkám, na něž věda dává rozpornou nebo neuspokojivou odpověď. Připomíná, že i v dnešní době»medicíny založené na důkazech«je třeba vyslechnout nemocného a zhodnotit anamnézu. Bohumil Seifert, Václav Beneš et al. VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 350 Kč, 2005, 1. vydání, 292 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 2793 Všeobecné praktické lékařství má své specifikum je dáno odlišnostmi v epidemiologii nemocí a stavů, v prostředí a podmínkách, v nichž je péče poskytována, v metodách a přístupech, které praktický lékař a jeho spolupracovníci v primární péči používají. Kromě těchto odlišností má všeobecné praktické lékařství další charakteristiky, provázející rozvoj oboru po desetiletí. Zachytit tyto odlišnosti a zformulovat základní rysy oboru všeobecné praktické lékařství v České republice se stalo ambicí pro autory této knihy. Zdeněk Mareček, František Perlík, Tomáš Zima VARIA Vnitřní lékařství, svazek X 100 Kč, 2003, 1. vydání, 78 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 36 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček et al. HEMATOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE 490 Kč, 2007, 1. vydání, 314 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3548 Prakticky orientovaná publikace předkládá přehled jednotlivých chorob krvetvorby, s nimiž se do styku setkávají lékaři prvního kontaktu a právě na nich je, aby onemocnění správně diagnostikovali a zahájili adekvátní terapii. Text zdůrazňuje anamnestické údaje, které mohou signalizovat přítomnost krevní choroby, popisuje základní diagnostické kroky prováděné praktickými lékaři, diagnostické kroky realizované na specializovaných hematologických pracovištích regionálního typu nebo ve vysoce specializovaných centrech. Stefan Gesenhues, Rainer Ziesché VADEMECUM LÉKAŘE Všeobecné praktické lékařství 2200 Kč, 2007, 1. vydání, 976 s., dvoubarevně, mm, vázané, ISBN X; obj. č.: 3333 Přehledný průvodce každodenní lékařskou praxí podává celistvě pojatý a komplexní výklad kombinovaný s pragmatickými postupy doporučenými pro každodenní výkon lékařského povolání. Zaměřuje se na činnost praktického lékaře stěžejní kapitoly jsou věnovány vnitřnímu lékařství, malým chirurgickým výkonům, ortopedii, pediatrii a geriatrii. Zařazena jsou však také vybraná témata z dermatologie, neurologie, psychosomatiky, gynekologie, ORL, oftalmologie a dalších oborů. Čtenář v knize najde i prověřené tipy na organizaci lékařské praxe. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PALIATIVNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI 390 Kč, 2007, 1. vydání, 362 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4045 Paliativní medicína si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života i v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Snaží se především mírnit bolest a další tělesné symptomy. Dobrá kvalita života však znamená více, než že»pacient nemá nesnesitelné bolesti, nezvrací a má pravidelnou stolici«. Klíčově důležité je také rozpoznání a saturace potřeb v oblasti psychické, sociální a duchovní. Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. Je určena všem zdravotníkům, kteří ve své praxi přicházejí s nevyléčitelně nemocnými do kontaktu. Eva Topinková GERIATRIE PRO PRAXI viz Geriatrie LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA George M. Hall, pořadatel JAK PŘIPRAVIT ÚSPĚŠNOU PŘEDNÁŠKU 220 Kč, 2006, 1. vydání, 112 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3493 Mnoho začínajících lékařů a vědeckých pracovníků v medicíně, byť ve své specializaci naprosto kompetentních, svádí méně či více úspěšný boj s prezentací svých výsledků na vědeckých sympoziích, konferencích a kongresech. Účelem této malé publikace je poskytnout jim jakési základy, na nichž lze sdělení či přednášku vystavět. Najdete zde informace týkající se nejen základních součástí přednášky, ale i toho, jak»prodat své poselství«, jak vystupovat na pódiu nebo jak si poradit s otázkami publika. Všichni, kdo přispěli do této publikace, jsou zkušení přednášející, a své rady a doporučení zde navíc podávají ve stručné a didaktické formě. 16

17 Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie Odborný dvojjazyčný dvouměsíčník (česky a anglicky) 62. ročník Periodikum České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenské gastroenterologické spoločnosti a Slovenské hepatologické spoločnosti Časopis je indexován v SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEM. ABSTR., INIS Atomindex, Food Science and Technol. Abstr., Bibliographia medica Čechoslovaca Celoroční předplatné 480 Kč vychází 6 ročně Česká radiologie Odborný dvojjazyčný čtvrtletník (česky a anglicky) 62. ročník Časopis Radiologické společnosti, České společnosti intervenční radiologie a České neuroradiologické společnosti Excerptován v Bibliographia medica Čechoslovaca, SCOPUS, Indexed in EMBASE/Excerpta Medica Od roku 2007 nový nakladatel, vedoucí redaktor a redakční rada Nyní vychází 4 ročně, ve větším rozsahu, jednotlivá čísla jsou tematicky koncipována Celoroční předplatné 560 Kč vychází 4 ročně Kontakty pro předplatitele časopisů: předplatné časopisu si můžete objednat na bezplatné infolince České pošty nebo na a dále písemně na adrese Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, Praha 9, fax: , Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca Odborný dvojjazyčný dvouměsíčník (česky a anglicky) 75. ročník Vydává Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť Časopis je indexován v EXCERPTA MEDICA, Index Medicus and MEDLINE, SCOPUS Celoroční předplatné 600 Kč vychází 6 ročně Florence Časopis moderního ošetřovatelství pro všechny zdravotníky nelékaře Přináší vše, co potřebujete aktuálně vědět: zpravodajství z MZ ČR, ČAS a ostatních profesních organizací a NCO NZO Brno, kazuistiky, informace z ošetřovatelské praxe, vědy a vzdělávání, původní příspěvky ze zahraničí, stránky pro studenty, novinky na trhu, nabídku míst, přehled zahraničního tisku, informace o akcích 4. ročník Celoroční předplatné 550 Kč, pro studenty pouze 400 Kč vychází 12 ročně 17 strana 17

18 BELETRIE, BIOGRAFIE, ALMANACH MEDICÍNY Michael Aschermann ROZHOVOR S JIŘÍM WIDIMSKÝM Cesta za poznáním srdce 390 Kč, 2006, 1. vydání, 276 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3115 Profesor Jiří Widimský zná ho každý český kardiolog, který si s ním prožil atestaci z kardiologie. Známe ho však opravdu? Jaký vlastně je náš»král srdce«, studnice poznatků, autor největšího počtu monografií v oboru nemocí srdečních? Jak se mu podařilo dosáhnout až na ta kové vrcholy kardiologie, jako bylo jeho postavení místopředsedy Evropské kardiologické společnosti? Vzpomínky na konec druhé světové války, vzpomínky na medicínu, která ještě nebyla založena na důkazech, vyprávění o tom, jak se dělal výzkum v době, kdy nebyly počítače. V Rozhovoru ho poznáváme nejen jako pověstného přísného examinátora několika mladších generací, ale také jako milovníka vážné hudby, sportovce amatéra a průvodce po mnoha zemích světa, které navštívil především proto, že je vynikající kardiolog. Dozvíme se také, co vlastně znamená zkratka aniž to tvůrci webu vůbec vědí. Život tohoto významného českého kardiologa stojí za to poznat. Václav Bek ONKOLOG VZPOMÍNÁ Česká onkologie Kč, 2005, 1. vydání, 308 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2750 Kniha docenta Beka je určená nejen onkologům a radioterapeutům, ale celé lékařské obci, historikům a všem laikům, kteří mají zájem o vývoj lékařství. Připomíná nejen osobnosti, jež stály u zrodu onkologické kliniky, postupně se formující pracovní skupiny a děje, které probíhaly v uplynulých třiceti letech, ale líčí veškeré okolnosti, kterými se nejenom klinika, ale celý obor rozvíjely. Připomíná rozvoj jednotlivých léčebných metod, úspěchy v činnosti vědecko-výzkumné a publikační, zásluhy pracovníků kliniky při pořádání odborných akcí, v pregraduální výuce a v postgraduálním vzdělávání a dokumentuje plynulý rozvoj kliniky a jejího působení až do současnosti. Ondřej Bezr TO JE HEZKÝ, NE? Rozhovor s Vlastimilem Třešňákem 290 Kč, 2007, 1. vydání, 220 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3771 Zpěvák, skladatel, textař, spisovatel, malíř a fotograf Vlastimil Třešňák začíná svůj knižní rozhovor s hudebním publicistou Ondřejem Bezrem slovy:»ondřeji, než se mě začneš ptát, chtěl bych upozornit, že rád fabuluji.«tím předznamenává charakter celé knihy, která je nejen klasickým knižním rozhovorem, mapujícím autorův život, ale v podstatě i další v řadě Třešňákových beletristických knih: souborem postřehů, vzpomínek, úvah a příběhů, které se čtou plynule jako fabulovaná próza. Ondřej Bezr knihu doplnil rozhovory s lidmi Třešňákovi blízkými (Vlastou Chramostovou, Davidem Kollerem, Pavlem Landovským, Václavem Martínkem, Vladimírem Mertou, Jiřím Pallasem, Michalem Pavlíčkem, Halkou a Petrem Třešňákovými), kteří autorovo vyprávění doplňují z jiných úhlů pohledu. Součástí knihy je i úplná Třešňákova diskografie, bibliografie, jmenný rejstřík a množství fotografií a barevných reprodukcí Třešňákových obrazů. Jaroslav Blahoš S POSELSTVÍM MEDICÍNY V LABYRINTU SVĚTA cca 490 Kč, 2008, 1. vydání, cca 480 s., černobíle + barevná příloha, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4129 Ústředním tématem mých vzpomínek je především medicína, a to z pohledu mé převažující profese lékaře (internisty, endokrinologa a osteologa) a z pohledu»lékařské diplomatické služby«po převratu v roce Ke společným jmenovatelům obou těchto životních komponent patří jednak geneticky a rodinně podmíněná úcta k životu (jak ji vyznával Albert Schweitzer), jednak snaha porozumět vnitřním i zevním podmínkám, které jsou životu buď prospěšné, nebo mu škodí. Jako lékař jsem soustředil pozornost na jednotlivce-pacienta. Jako lékařský diplomat jsem vnímal své poslání jako službu lidem porůznu na světě z hlediska sociobiologického a humanitárního. Měl jsem štěstí na prostředí, v němž jsem vyrůstal a žil, a na osoby a osobnosti, které jsem na cestě životem potkával. Také čtenář se tu s mnohými setká. Navíc se setká i s těmi, kteří mne zaujali díky své profesi či putování světem a kteří přežívají do přítomnosti silou svých myšlenek, uměním a prací. (Z úvodu) Jan Burian ŽENY, MUŽI A JINÉ BÁSNĚ 190 Kč, 2008, 1. vydání, 78 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4275 Pečlivě komponovaná sbírka básní spisovatele, hudebníka a moderátora Jana Buriana představuje svébytný, vyzrálý a v básnické tradici zakotvený hlas současné české poezie. Burian ve svých verších předestírá celou škálu ženských a mužských typů, osudů, životů..., v nichž se můžeme najít všichni. Jde o mimořádně čtivou a sdílnou poezii, jaká u nás dnes vzniká jen zcela výjimečně. František Ringo Čech ČEŠI A JEJICH SAMIČKY ANEB ČEŠKY A JEJICH SAMCI Best of Ringo, sv Kč, 2007, 1. vydání, 352 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4034 Češi a jejich samičky aneb Češky a jejich samci jsou prvním souborným vydáním dvou knih známého hudebníka, zpěváka, herce, politika, spisovatele a malíře Františka Ringo Čecha o intimním životě Čechů a Češek. Sběr materiálu trval přes padesát let a výsledek autorova celoživotního úsilí zrcadlí tisíce, ba miliardy hodin prokecaných s přáteli na toto téma. Vydání nově doprovázejí autorovy malby a komentovaný jmenný rejstřík zahrnuje všechny známé i neznámé osoby vystupující v popisovaných příbězích a historkách. Sám autor charakterizuje v předmluvě knihu, psanou v dobré víře pomoci méně zkušeným, takto: Perla, kterou držíš v ruce, je kritickým přepracováním textů, které původně vyšly samostatně. Spojili jsme je v jednu knihu, zbavenou literární vaty a fakt, která byla v době vzniku zajímavá, ale dnes po nich pes neštěkne. Nelekejte se! Čuňárny zůstaly zachovány! Jiří Dědeček BÁT SE A KRÁST Sloupky, črty a fejetony z let Kč, 2005, 1. vydání, 359 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2495 Vždycky jsem toužil po pravidelném vydávání veršů, ale za totality to nešlo a po revoluci žádné periodikum nejevilo zájem. Namísto básní na titulní straně mi však kdysi literární časopis Tvar nabídl publikování postřehů (sloupků, črt či fejetonů?) z mého ročního pobytu ve Francii. Vznikla tak Otevřená psaní z Dijonu, která vyšla v roce 1993 v knížce Projevy, stati a jiné kydy (Aurum, Olomouc) a která mě postupně zbavovala ostychu z tohoto druhu psaní. Lze tedy říci, že dnes už své fejetony píši beze studu a že honoráře za ně jsou vítaným měsíčním příspěvkem na složenky. Prosím, aby na ně bylo především takto nahlíženo, nicméně v autorské pýše věřím, že v nich čtenář objeví i něco víc. (Z úvodu) Antonín Doležal LÉKAŘSKÝ SLANG A ÚSLOVÍ Druhé vydání 150 Kč, 2007, 2. vydání, 162 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 3837 Jedním z důležitých nástrojů lékařského povolání je specifický jazyk, sloužící komunikaci uvnitř oboru, jazyk, který má za sebou tisíciletou historii. Je nesmírně bohatý, jeho prameny sahají vesměs do starého Řecka a Říma. Lékařská terminologie je vlastně hlavním odkazem starověké medicíny. Autor sbíral lékařskou neoficiální mluvu několik let od svých kolegů. Slangové výrazy v medicíně přispívají k urychlení informačního toku. Vulgární slova nejsou oplzlá, jsou jen věcná a v medicíně mají osvobozující úlevný charakter, jsou to ventily. Slovníček se tak stává dokumentem o naší řeči a ukazuje, jak mluva lidová zasahuje medicínu a opačně. Zdeněk Fejfar et al. ČESKÁ KARDIOLOGIE A KARDIOLOGOVÉ Črty z historie 400 Kč, 2001, 1. vydání, 330 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 174 Vladimír Hanzel ZRYCHLENÝ TEP DĚJIN Reálné drama o deseti jednáních. Autentické záznamy jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v listopadu a prosinci Kč, 2006, 2. vydání, 474 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3330 Václav Havel se stal zcela zákonitě a po zásluze ikonou nově vznikající či obnovované demokracie u nás i v celém východním bloku. V knize autentickém dokumentu doby můžeme sledovat krok po kroku deset klíčových uzavřených jednání opozice s představiteli komunistické moci na sklonku roku 1989 a zároveň být svědky Havlových někdy až překvapivých postupů, jeho mnohdy odzbrojujícího šarmu a neodolatelného smyslu pro humor, tedy prvků, jimiž později výrazně ovlivnil do té doby strnulé prostředí jednání hlav států na celém demokratickém světě. Publikaci mohou číst se zájmem jak historici, tak čtenáři, kteří chtějí nahlédnout klíčovou dírkou do míst, kde se tvořila historie, či»jen«vstřebat atmosféru přelomových okamžiků našich novodobých dějin. Helena Haškovcová MŮJ KRÁL TRPASLÍKŮ ANEB CVERKOLOGIE PRVNÍ ČESKÁ VĚDECKÁ NAUKA O TRPASLÍCÍCH Úsměvná kniha o trpaslících 290 Kč, 2006, 1. vydání, 129 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3110 Úsměvná publikace představuje svědectví o blízkosti trpaslíků a jejich každodenní přítomnosti v naší kultuře. Autorka se s velkou erudicí a se systematickým zaujetím snaží přiblížit laické i odborné veřejnosti fenomén trpaslíka v řadě aspektů estetika a dějiny umění, kulturní historie, etnologie a etika, ekologie a hospodářství nebo zdravotnictví. Práce má po této stránce velkou šanci stát se základním kamenem nové vědní disciplíny, pro kterou autorka navrhla český název»cverkologie«. Jaroslav Hořejší, Vlasta Helekalová KŘESLO PRO FAUSTA Rozhovory o vědě, medicíně a životě 100 Kč, 2002, 1. vydání, 224 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.:

19 Jaroslav Hořejší KŘESLO PRO FAUSTA Kč, 2003, 1. vydání, 318 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1621 Jaroslav Hořejší KŘESLO PRO FAUSTA Kč, 2004, 1. vydání, 236 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2353 Jaroslav Hořejší KŘESLO PRO FAUSTA Kč, 2005, 1. vydání, 374 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2970 Jaroslav Hořejší KŘESLO PRO FAUSTA 2007 Rozhovory vedl a k vydání připravil Jaroslav Hořejší 200 Kč, 2007, 1. vydání, 268 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4170 Šestý svazek úspěšného souboru rozhovorů vycházejících pod názvem Křeslo pro Fausta pokračuje v tradici besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které se konají už od roku 2000 v prostorách Faustova domu na pražském Karlově náměstí. V roce 2007 usedlo do»křesla pro Fausta«13 významných hostů dvanáct představitelů různých oborů české medicíny a vědy, třináctým byl pak v obrácené roli moderátor těchto podvečerních setkání, Mgr. Jaroslav Hořejší. Kniha je tradičně doplněna fotografiemi Karla Meistera. Přemysl Houda ŠAFRÁN Kniha o sdružení písničkářů cca 390 Kč, 2008, 1. vydání, cca 300 stran, barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4276 Publikace je věnována jednomu z nejvýznamnějších fenoménů české kultury sedmdesátých let, folkovým písničkářům sdruženým ve volném společenství Šafrán. Písničkářům se podařilo právě v 70. letech minulého století vytvořit nepřehlédnutelnou, specifickou a vyhledávanou součást neoficiální kultury. Jde o vůbec první oficiální pokus zmapovat tuto část hudební scény kniha obsahuje historickou studii Přemysla Houdy, doplněnou desítkami unikátních fotografií a dokumenty (plakáty, pozvánky, články z časopisů, faksimile úředních listin). Součástí publikace jsou i»rozhovory po třiceti letech«, tj. rozhovory vedené dnes se všemi žijícími členy bývalého Šafránu. Závěr je věnován diskografii a bibliografii všech členů Šafránu. Kniha není určena jen zájemcům o tuto součást hudební scény, ale i historikům, politologům a zájemcům o neoficiální kulturu v komunistickém Československu. Jaroslav Hutka BÁSNĚ Spisy II cca 500 Kč, 2008, 1. vydání, cca 650 stran, černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4277 Obsáhlý soubor celoživotního básnického díla známého českého písničkáře představuje Hutkův básnický deník od roku 1965 do let devadesátých. Hutka je ve svých básních otevřenější, tvrdší, ale i zranitelnější než ve svých písňových textech. Od veršů mladé beatnické revolty druhé poloviny 60. let s Hutkou procházíme ponurou dobou let sedmdesátých, abychom došli k vrcholným básním cyklů Koryta krve a Galície pocházejících z let Hutkova nizozemského exilu. V 90. letech, již opět ve své vlasti, píše Hutka sbírku Hořký déšť a závěrečnou Cestu k prameni. Kniha je doplněna unikátními fotografiemi a zevrubnou ediční poznámkou. Josef Charvát MŮJ LABYRINT SVĚTA Vzpomínky, zápisky z deníků 490 Kč, 2005, dotisk 1. vydání, 569 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1692 Profesor MUDr. Josef Charvát ( ) patří mezi nejvýznamnější osobnosti naší medicíny 20. století. Jeho hlavním oborem byla endokrinologie, kterou v Praze ve třicátých letech založil a v níž dosáhl vynikajících výsledků, vysoce ceněných i ve světě. Jeho vzpomínky, zachycené formou živého líčení a deníkových zápisků, mají dnes již historickou hodnotu. Jsou opravdovým putováním»napříč stoletím«. Na počátku velmi bystrý a vnímavý chlapec, který prožívá své dětství ve skromných rodinných podmínkách pražské Letné, si musel své místo na slunci vydobýt sám, mnohdy proti vůli vlastního otce, který se neodvažoval mířit příliš vysoko a pro svého syna plánoval budoucnost nejen podle svých střízlivých představ, ale hlavně podle neutěšené ekonomické situace rodiny. Když se pak Josef Charvát po maturitě přece jen rozhodl pro medicínu, otec ho odmítl podporovat, a tak se musel postavit na vlastní nohy a spoléhat jen sám na sebe. Vyplatilo se to. Stal se vynikajícím odborníkem a není divu, že byl vyhledávaným lékařem. Mezi jeho pacienty patřily i prominentní osobnosti z řad politiků, umělců a dalších osob veřejně činných. O tom všem dovede profesor Charvát poutavě vyprávět, a tak se čtenář dozví nejen o životě na pražské lékařské fakultě a ve fakultní nemocnici, o jeho medicínských začátcích, o jeho učitelích i žácích, ale též mnoho zajímavého z tehdejšího veřejného a politického života. Miroslav Filip Janoušek HIMÁLAJSKÉ DENÍKY ANEB PO INFARKTU POD EVEREST Druhé vydání 150 Kč, 2003, 2. vydání, 191 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 508 Robert Kačeňák BEZVĚDOMÍ 250 Kč, 2006, 1. vydání, 237 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3119 Autor je povoláním psychiatr. Proto je pochopitelné, že se jeho dílo zabývá právě lidskou psychikou a jejími rozmanitostmi. Rozebírá různé aspekty nemocné lidské duše někdy ji člověk může vyléčit vlastní vůlí, většinou však za vydatné pomoci psychoterapeuta. Jsou však takové tragické případy, že choroby duše nelze vyléčit vůbec. Děj knihy se odehrává v blíže neurčeném místě a v blíže neurčené době. Probíhá jak v realitě, tak v jakési nad-realitě. Problémy jednotlivých postav jsou však zcela reálné. Jejich osudy se za nečekaných okolností prolínají, blízcí lidé se rozcházejí, aby se později znovu sešli, a to v nové, lepší či horší podobě, někdy i v jiné roli, obohaceni o nové zkušenosti, radostné i bolestné. Ať jsou to úspěšní manželé Tyschlerovi, jimž se v pár sekundách zřítí svět, nebohý Alex, pronásledovaný vlastním stínem, psycholožka Tereza, zdravotní sestra Moira i její dvě kolegyně z oddělení, ti všichni se snaží uniknout svému trápení, obelstít osud, což se však jen málokdy a málokomu zdaří. Čtyřdílný soubor medicínských historek Z Aeskulapovy první, druhé, třetí a čtvrté kapsy představuje jakousi antologii těch nejzdařilejších humorných příběhů, jež autor neurolog MUDr. Svatopluk Káš sbírá již přes třicet let. Nejsou to žádné vymyšlené anekdoty, všechny historky jsou v podstatě pravdivé, založené na skutečných příhodách, byť jsou někdy i trochu upravené. Vypovídají o konkrétních lékařích, o konkrétních nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, proto jsou jednající osoby, tedy profesoři, docenti, primáři i ostatní lékaři, uvedeni pravými jmény a vystupují v příbězích jako postavy skutečné, i s jejich drobnými chybami a nedostatky, které ale nic neubírají na jejich velikosti, ba právě naopak. Svatopluk Káš Z AESKULAPOVY PRVNÍ KAPSY Obory chirurgické 250 Kč, 2005, 1. vydání, 319 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2496 První kniha je věnována oborům chirurgickým (chirurgii obecné, neurochirurgii, urologii, ortopedii, anesteziologii, gynekologii a porodnictví, lékařství očnímu, ušnímu, nosnímu a krčnímu). Autorovým záměrem je především čtenáře pobavit, ukázat medicínu z její odvrácené stránky, ze zákulisí, představit slavné i méně slavné lékařské osobnosti nejen jako velmi dobré nebo věhlasné odborníky, ale i jako lidi se všemi lidskými vlastnostmi samozřejmě z toho laskavého a humorného nadhledu. Svatopluk Káš Z AESKULAPOVY DRUHÉ KAPSY Obory konzervativní 250 Kč, 2005, 1. vydání, 336 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2794 Do druhé knihy zařadil autor medicínské historky z oborů konzervativních, zejména z interny (včetně balneologie a revmatologie, rentgenologie a radiologie), dále z pediatrie, neurologie, psychiatrie, dermatologie a venerologie. Najdete zde řadu příhod o našich slavných lékařích, jakými byli profesoři Thomayer, Pelnář, Vančura, Syllaba, Prusík, Charvát, Vondráček a mnozí další, kteří byli nejen věhlasnými odborníky, ale též lidmi s velkým smyslem pro humor. Svatopluk Káš Z AESKULAPOVY TŘETÍ KAPSY Obory teoretické aneb ti, co neléčí, ale jen si hrají s mikroskopem, zkumavkami a přístroji 250 Kč, 2007, 1. vydání, 264 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3165 Třetí díl shrnuje příběhy převážně z prostředí, kde se»dělá«skutečná věda. Většinou se vzdálíme od ordinací a přesuneme se na pracoviště laboratorní a do výzkumných ústavů, kde by leckdo očekával jen»vážné tváře«. Setkáme se se řadou významných osobností medicínských vědních oborů anatomů, biologů, fyziologů, bakteriologů a dalších odborníků a s jejich studenty, kteří na poli teoretických oborů poprvé narážejí na to, jaká ta medicína vlastně je. A tak i tady není nouze o anekdotické situace, v nichž se studenti snaží vést nerovný boj se svými profesory, a ti se zase zuby nehty snaží udržet svou pověst přísných a obávaných examinátorů. Svatopluk Káš Z AESKULAPOVY ČTVRTÉ KAPSY Obory terénní aneb ti, kdo pracují hlavně s papíry a razítkem, jakož i zubařskými kleštěmi a laskavým slovem 250 Kč, 2008, 1. vydání, 232 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 4171 Poslední kniha čtyřdílné antologie medicínských historek je věnována hlavně lékařům v terénu tedy lékařům praktickým (a jejich vskutku svérázným pacientům) a lékařům zubním, lékařům vojenským a také tak zvané medicíně úřední. Značná část knihy obsahuje historky o zdravotních sestrách i ostatním zdravotnickém personálu, je zde i spousta humorného vyprávění o žákyních zdravotnických škol, kde autor také mnoho let učil. Margita Kohoutová OSUDE, OSUDE Kč, 2001, 1. vydání, 216 s., černobíle, mm, brožované, ISBN X; obj. č.: 232 Josef Koutecký KRÁSNÁ SETKÁNÍ I. Vernisáže 490 Kč, 2005, 1. vydání, 420 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2795 Krásná setkání patří k největším darům života setkání s lidmi, příležitostmi, s poznáním, láskou a přátelstvím, s krásou a vyššími principy. Měl jsem v životě na krásná setkání štěstí. Měl jsem štěstí je čas od času spoluvytvářet. Slovy. Ani nevím, jak to vlastně začalo. Asi mě někdy někdo vybídl, abych držel řeč. Bylo jich potom stále více, při rozmanitých příležitostech. Přibývalo posluchačů a přání, aby to, co říkám, bylo možné si přečíst. Dlouho jsem odporoval. Ono je přece jenom něco jiného povídat a poslouchat a něco jiného je číst, k textu se vracet a přemýšlet o něm. 19

20 Okolnosti mě však posléze přesvědčily. Tak přichází na svět malá edice několika knížek. V jednom jejím svazku by nemělo figurovat mé povídání. Mám v úmyslu vyprávět v něm o svých setkáních s krásnými lidmi. Zvu všechny Vás, kteří si vážíte hezkých chvil, abyste se spolu se mnou k nim vrátili prostřednictvím Krásných setkání: pravda, nebude to v nezaměnitelné atmosféře galerií, sálů či velké auly Karolina, které přispívá genius loci. Přece však máte i doma svého genia loci, a když se spolu se slovy knížky přenesete v představách na příslušné místo, nebudete o nic ochuzeni. Ono totiž ke krásným setkáním patří i setkání s knihou. Budu moc rád, když se mi prostřednictvím Krásných setkání podaří setkat se s Vámi. (Z úvodu prof. J. Kouteckého) Věra Linhartová, editor JAN BĚLEHRÁDEK A JEHO CESTA KE SVOBODĚ DUCHA 400 Kč, 2003, 1. vydání, 357 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 501 Zuzana Michnová ZEMĚ BÓJŮ cca 190 Kč, 2008, 1. vydání, cca 80 stran, černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4368 Úplný soubor všech písňových textů známé zpěvačky, klíčové osobnosti skupiny Marsyas. Kniha shrnuje jak texty psané pro Marsyas, tak pro vlastní sólovou desku Zuzany Michnové a pro jiné interprety (B. Basiková, M. Březinová, R. Dragoun, M. Kocáb, H. Vondráčková, J. Woodhamsová). Písňové texty jsou v knize proloženy vzpomínkami Zuzany Michnové na různá období spjatá se skupinou Marsyas. Otakar Mlejnek DÁLNÁ PLAVBA VOLÁ 290 Kč, 2006, 1. vydání, 367 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3166 MUDr. Otakar Mlejnek, autor tohoto netradičního cestopisu, prožil opravdu dobrodružný život. Jako lodní lékař se bezmála třicet let plavil po mořích a oceánech světa, od přístavu k přístavu, navštívil řadu světových metropolí i nejzapadlejších koutů světa. Na nejrůznějších lodích dnes již zaniklé Československé námořní plavby se staral o početnou posádku odvážných mužů, ordinoval v malé kajutě s velmi skromným vybavením, většinou v nesnesitelném vedru, a nikdy vlastně nevěděl, čím ho jeho»pacienti«mohou uprostřed širého oceánu překvapit. Jeho Dálná plavba volně navazuje na jeho první knížku Český doktor na moři, v níž vyprávěl zážitky ze své první plavby, která tehdy směřovala do Číny. V této knize s autorem navštívíme bojující Vietnam, přírodní krásy Kambodže, jednu z nejchudších zemí světa Východní Pákistán (dnes Bangladéš) a perlu Indického oceánu, magický ostrov Cejlon. Své zážitky, příhody veselé i vážné, setkání s rázovitými lidmi i lidskou bídou, to vše líčí s osobitým humorem, který ho neopouští ani v těch neveselých situacích. Jaroslav Jeroným Neduha BOŽÍ MLÝNY cca 190 Kč, 2008, 1. vydání, 72 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4369 Příspěvkem nakladatelství Galén k roku oslav spisovatele Karla Klostermanna ( ) je literární zpracování zániku hrobky šumavského sklářského rodu Abelů v kapli svatého Kříže v osadě Hůrka na Sušicku. V hrobce byl pochován i spisovatelův otec, lékař MUDr. Josef Klostermann. Smutný příběh o vydrancování krypty, jehož aktéry byli vojáci pohraničního útvaru v 50. letech 20. století, vyprávěl před lety šumavský znalec a spisovatel Vilém Kudrlička hudebníkovi a protagonistovi skupiny Extempore Jaroslavu Jeronýmu Neduhovi. Ten událost povídkově zpracoval a nyní vydává spolu s unikátními dobovými fotografiemi hůrecké vsi, kostela a kaple, doplněnými o snímky z dnešní doby. pořadech Antidiskotékách, o práci pro rozhlas a televizi. Knížka je zároveň obrazem proměn české populární hudby v posledních pětačtyřiceti letech Jiří Černý totiž byl přímo účasten mnohého z toho, co hudební scénou hýbalo. Thórbergur Thórdarson KAMENY MLUVÍ 250 Kč, 2004, 2. vydání, 167 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2400 Jan Urban ROZHOVOR SE ŠIMONEM PÁNKEM cca 290 Kč, 2008, 1. vydání, cca 200 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4312 Šimon Pánek je znám především jako zakladatel a mnohaletý ředitel špičkové humanitární organizace Člověk v tísni, která od skromných začátků před patnácti lety čítá dnes několik set pracovníků. Navíc má osobní zkušenost z těch nejrizikovějších a nejzanedbanějších oblastí světa. Knižní rozhovor, který vznikl díky publicistovi Janu Urbanovi, nám představí Šimona Pánka nejen v jeho profesi, ale také ve sféře nepracovní. Úvahové pasáže, nevšední postřehy, dramatické zážitky, humorné historky, osobní kronika... to vše a ještě daleko víc najdete na stránkách této knihy. Martin Vokurka ROZPADY cca 190 Kč, 2008, 1. vydání, 182 s., černobíle, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4274 Soubor devíti vyzrálých, čtivých povídek představuje poprvé knižně Martina Vokurku jako výrazného současného prozaika. Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., (* 1962) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Od promoce do současné doby pracuje v Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, nyní jako docent, zástupce přednosty. Vyučuje patologickou fyziologii, věnuje se vědeckému výzkumu, publikuje odborné práce a je rovněž hlavním autorem několika výkladových lékařských slovníků určených odborné i laické veřejnosti. Jeho hlavním dalším zájmem je literatura. Svoji tvorbu prózu i poezii dosud publikoval v literárních časopisech tištěných i internetových (Literární noviny, Tvar, Dílna Hostu, Britské listy, Psí víno, Weles, Dobrá adresa). Vladimír Wagner SYMPTOMY BEZMOCI Vzpomínky 390 Kč, 2003, 1. vydání, 573 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 502 Assadullah Zharfbin LÉKAŘEM V SAÚDSKÉ ARÁBII cca 190 Kč, 2008, 1. vydání, cca 150 s., černobíle + barevná příloha, mm, brožované, ISBN ; obj. č.: 4370 Autor lékař původem z Afghánistánu, v současnosti působící v Brně seznamuje v této knize se svými zkušenostmi a dojmy z pracovního pobytu v Saúdské Arábii, a to z pohledu člověka, který má k muslimské a východní civilizaci blízko. Českému čtenáři tak umožňuje nahlédnout nejen do každodenní práce lékaře v soukromé nemocnici v Saúdské Arábii a poznat specifika tamějšího zdravotnictví, ale přibližuje také životní podmínky v této konzervativní islámské zemi, jejíž veřejný i soukromý život se řídí právem šarí a. Jana Pazderová-Vejlupková et al. PROFESOR JAROSLAV TEISINGER A HISTORIE ČESKÉHO PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 390 Kč, 2005, 1. vydání, 360 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 2656 Onemocníme-li chorobou, jejíž příčina není známa a nedá se jí zabránit, obviňujeme Osud. Onemocní-li však člověk jen proto, že pracuje, svou prací vytváří pro společnost nezbytné (i zbytné) životní potřeby a příčina onemocnění tkví v jeho práci, pak je povinností společnosti zajistit takové pracovní podmínky, aby se pravděpodobnost výskytu onemocnění snížila na minimum, které je při současném vědeckém poznání možné. Profesor Teisinger byl jedním z nemnoha lékařů-vědců, kteří výrazně rozšířili hranice znalostí, a tomuto cíli věnoval celý svůj tvůrčí život. Pracovní lékařství u nás založil a zásadním způsobem zasáhl do jeho vývoje v celosvětovém měřítku. Vychoval celou generaci lékařů, biologů, chemiků, fyziků a techniků, kteří v jeho díle pokračovali a pokračují. Protože sám důsledně prosazoval zavádění nových poznatků do praktického života a vedl k tomu i své spolupracovníky, počet nemocí z povolání u nás významně poklesl a některá onemocnění se již vůbec nevyskytují. Jitka Procházková JAROSLAV PROCHÁZKA CHIRURG 350 Kč, 2006, 1. vydání, 411 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3573 Prof. MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc., český chirurg, byl významnou osobností československé medicíny. Byl zakladatelem moderní plicní chirurgie již koncem čtyřicátých let 20. století, později se podílel na počátcích a rozvoji srdeční chirurgie v našem státě i v zahraničí. Kniha přináší pohled na Procházkovo dětství a mládí, na začátky a vývoj jeho práce v chirurgii, na závěr aktivního života. Je mozaikou složenou z jeho vlastních rukopisů a ze vzpomínek kolegů a přátel, které dokreslují Procházkovu osobnost a atmosféru na Chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Čtenáři zde naleznou nejen poutavé vylíčení převratných dob medicíny, ale také přehled operací provedených profesorem Procházkou, bibliografii jeho prací, soupis ocenění, vyznamenání a členství v odborných společnostech. Řada fotografií ze všech období života a reprodukce děl od přátel-malířů jsou zařazeny pro dokreslení šíře jeho zájmů. Jaroslav Riedel KRITIK BEZ KONZERVATOŘE Rozhovor s Jiřím Černým 350 Kč, 2007, 2. vydání, 381 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 3841 V rekapitulačním rozhovoru dvou hudebních publicistů různých generací vzpomíná Jiří Černý na práci v týdeníku Mladý svět, rozhlasovou hitparádu Houpačka, své knihy, články pro Melodii, Gramorevui a další časopisy, ediční přípravu nahrávek Karla Kryla. Hovoří o době, kdy byl šéfredaktorem časopisu Rock & Pop, o svých poslechových POPULÁRNĚ-VĚDECKÉ Miroslav Barták DALŠÍ, PROSÍM Kč, 2003, 1. vydání, 224 s., barevně, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 1577 Knížka kresleného humoru Miroslava Bartáka, který spojuje jedno společné: všechny obrázky jsou o medicíně. Ilustrace jsou tématicky rozděleny podle jednotlivých lékařských oborů a knihu doplňuje předmluva MUDr. Františka Koukolíka. Cyril Höschl ODPOVĚDI BEZ KONCE ANEB SLOUPKY Z REFLEXU Kč, 2003, 1. vydání, 144 s., černobíle, mm, vázané, ISBN ; obj. č.: 808 Čtení sloupků profesora Cyrila Höschla je jako pohlazení po duši. Řeknete si, že to by přece mělo být u»dušezpytce«normální. Mělo, ale nebývá. Ne nadarmo se traduje, že:»komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!«sama profese psychiatra k tomu nedává pomazání. Teprve když se sejde schopnost nadhledu a přesných formulací s darem srozumitelnosti, člověčenstvím a pochopením pro lidské slabůstky, svébytným humorem a metodou trefných příkladů ze života, může vzniknout dílko, které osvětlí ledacos z dění kolem nás a přitom nementoruje, ale poučí, pobaví a potěší. A to je právě případ Odpovědí bez konce. Vybral a do knižní podoby je sestavil sám autor převážně tak, jak vznikaly jako odpovědi na otázky čtenářů časopisu Reflex. Polemizovat by se dalo snad jenom se samotným názvem. Odpovědi totiž konce mají, a patřičně vypointované! 20

KNIŽNÍ KATALOG 2009. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2009. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2009 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice Novinky vo fonde Ústrednej knižnice (január - marec 2010) Sign.: K7402 12,26 Zittlau, Jörg: Jak se léčit vhodnou stravou Brno : Computer Press, 2009 Sign.: K7403 27,18 Grasgruber, Pave : Sportovní geny.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Brno 15. 16. listopadu 2013 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK n n Aktuální stav CŽV Vzdělávací akce Systematizace

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více