Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální a výukové centrum REACH a chemické bezpečnosti"

Transkript

1 Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti (REACH centrum) vzniklo díky pochopení podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity strv (VŠB-TU) účelové dotci Státního fondu životního prostředí v rámci perčního progrmu Životní prostředí n projekt Regionální výukové centrum REACH chemické bezpečnosti (CZ.1.02/5.1.00/ ). Centrum je součástí Výzkumného energetického centr (VEC) VŠB-TU. Centr je výzkum, vývoj vzdělávání v oblsti mngementu rizik chemických látek. Dlší význmnou činností je poskytování pordenství služeb podnikům při zvádění chemické legisltivy REACH CLP do prxe. Součástí REACH centr je lbortoř pro zkoušení fyzikálně-chemické nebezpečnosti chemických látek lbortoř pro měření nnočástic v ovzduší. Služby Pordenství, školení, vzdělávání osvět v oblsti hodnocení řízení rizik chemických látek (vč. nnomteriálů) chemické legisltivy REACH CLP Komplexní literární rešerše o nebezpečnosti chemických látek Bezpečnostní listy Klsifikce látek směsí Registrční dokumentce (registrční dossier) Zpráv o chemické bezpečnosti Žádost o povolení (zhodnocení rizik, nlýz lterntiv, socioekonomická nlýz) známení (notifikce) nebezpečných chemických látek Komunikce s Agenturou ECHA Stnovení fyzikálně-chemických vlstností pro účely CLP, ADR RID (bod vzplnutí, hořlvost, smozáplnost, výbušné vlstnosti, reltivní teplot smozáplu pevných látek) Více informcí nleznete n:

2 RGANIZAČNÍ VÝBR SJEZDU VĚDECKÝ VÝBR SJEZDU Kmil Kočí (předsedkyně) Lucie blová Vldimír Plčková Mrtin Much Jiří Pvlovský Václv Slovák Bedřich Smetn Viktor Milt Jn John (předsed) Mári mstová (místopředsedkyně) Dn Kričfluši Pvel Mtějk ldřich Pytel Petr Šulcová Jitk Ulrichová Tomáš Wágner Kmil Wichterle

3 SEKCE SJEZDU A JEJICH GARANTI 1. Anorgnická mteriálová chemie Tomáš Wágner 2. Anlytická fyzikální chemie Pvel Mtějk 3. rgnická chemie polymery ldřich Pytel 4. Životní prostředí, potrvinářství toxikologie Jitk Ulrichová 5. Výuk historie chemie Dn Kričfluši 6. Termická nlýz Petr Šulcová 7. Průmyslová chemie inženýrství Kmil Wichterle

4 Vážení účstníci 66. sjezdu českých slovenských chemických společností, milí čtenáři, srpnové číslo Chemických listů je opět věnováno bstrktům přednášek posterům, které tvoří progrm 66. sjezdu českých slovenských chemických společností. Jeho orgnizcí byl Českou společností chemickou pověřen ostrvská pobočk záštitu sjezdu převzl Vysoká škol báňská - Technická univerzit strv. Generální sponzorem sjezdu je BorsodChem MCHZ, s.r.o. Během třídenního sjezdového jednání bude předstveno celkem 155 odborných příspěvků, z nichž 75 bude prezentováno formou přednášky 80 formou plkátového sdělení. Příspěvky jsou rozděleny do 7 odborných sekcí jednotlivé odborné sekce jsou v péči odborných grntů sekcí. Letošní sjezd chemiků bude zhájen přednáškou pn profesor Ing. Ĺudovít Jelemenského, DrSc. ze Slovenské technické univerzity v Brtislvě s názvem Příprv inženýr chemie vs. potřeby prxe. Pn profesor je proděknem Fkulty chemické potrvinářské technologie, zástupcem ředitele Ústvu chemického environmentálního inženýrství, členem prcovní skupiny " Loss Prevention of the Process Industries" Evropské federce chemických inženýrů (EFCE) člen výkonného výboru Slovenské společnosti chemického inženýrství. Druhým plenárním řečníkem bude pn profesor RNDr. Miroslv Rb, CSc. Mnoho let byl vědeckým prcovníkem Ústvu mkromolekulární chemie Akdemie věd ČR, nyní je v důchodu. Ndále všk spoluprcuje se svým mteřským ústvem tké s Univerzitou Tomáše Bti ve Zlíně, Technickou univerzitou v Liberci Vysokou školou hotelovou v Prze. Kromě ptentů vědeckých publikcí v mezinárodních čsopisech uveřejnil řdu populárních článků v češtině několikrát vystoupil v rozhlse v televizi. Jeho úspěšná knih Mteriály člověk, netrdiční úvod do soudobé mteriálové vědy je stále ktuální. Přednášk pn profesor Rb nese název Molekulární gstronomie přívětivá část chemie. Poslední, le neméně zjímvou, plenární přednášku přednese nositel slvného jmén, pn profesor Ing. Kmil Wichterle, DrSc., který je utorem celé řdy ptentů, dlouhá lét působil n Ústvu chemických procesů Akdemie věd ČR nyní je již dvcátým rokem n VŠB - Technické univerzitě strv, kde 16 let vedl ktedru chemie. Přednášk je věnován jeho otci má krásný název Vývoj chemie technologie ve XX. století; Přípd tto Wichterle. Již trdičně proběhne v rámci sekce Anlytická chemie před odbornou porotou soutěž o Cenu Shimdzu, kde deset mldých chemiků předství formou krátkých ústních sdělení výsledky své práce. Přejeme všem účstníkům, by se jim v prostorách Nové Auly VŠB - Technické univerzity strv dobře přednášelo diskutovlo. Věříme, že si n sjezd uchováte pěkné vzpomínky že si vás město strv získá svou tmosférou svými zjímvostmi vy se do něj budete rádi vrcet. Mnoho úspěchů ve vší vědecké pedgogické práci vám z orgnizční výbor sjezdu přejí Kmil Kočí Lucie blová 737

5 Chem. Listy 108, (2014) Plenární přednášky PL-01 PRÍPRAVA INŽINIERA CHÉMIE vs. PTREBY PRAXE ĽUDVÍT JELEMENSKÝ Fkult chemickej potrvinárskej technológie, STU v Brtislve, Rdlinského 9, Brtislv, Slovensko Fkult chemickej potrvinárskej technológie (FCHPT) ko jediná fkult svojho druhu v Slovenskej republike má špecifické postvenie vo vzťhu k celej šírke spektr chemického, potrvinárskeho, frmceutického spotrebného priemyslu v ekológii. Fkult vychováv kvlitných odborníkov pre celé spektrum chemického, potrvinárskeho, frmceutického kozmetického priemyslu, ko j v mnohých oblstich záchrny objektov kultúrneho dedičstv životného prostredi. kvlite potrebe nšich bsolventov svedčí j minimáln nezmestnnosť, pretože bsolventi všetkých študijných progrmov v bklárskom hlvne v inžinierskom stupni sú schopní spojiť silný všeobecný prírodovedný zákld s inžinierskym pohľdom s pozntkmi o chemických biologických mteriáloch, prírodných syntetických polyméroch, čo im zbezpečuje veľkú univerzálnosť pri upltnení s vo vedeckej priemyselnej prxi. Aby schopnosť bsolventov plikovť prírodovedné inžinierske pozntky v prxi bol efektívnejšie, novo kreditovné inžinierske študijné progrmy obshujú predmety, v ktorých s študentom dáv priestor n relizáciu plikovť ich pozntky n riešenie reálnych úloh z prxe zároveň j s učiť prcovť v tíme. Kľúčové predmety sú technologické projekty, letná odborná prx j diplomové práce, pričom ťžiskovým predmetom je letná prx, ktorú kždý študent musí bsolvovť v prvom ročníku inžinierskeho štúdi v minimálnej dĺžke 3 týždne výsledky prxe prezentovť pred odbornou komisiou n fkulte k je možnosť j v smotnom podniku. Zvedenie týchto predmetov do študijných progrm vyžduje kvlitnú spoluprácu fkulty s podnikmi. Z toho dôvodu FCHPT zridil Priemyselnú rdu, v ktorej sú zstúpení význmní odborníci z podnikov, výskumu firiem v oblsti chémie, chemickej technológie potrvinárstv. Zámerom priemyselnej rdy je užšie prepojiť kdemický výskum vzdelávnie s potrebmi odberteľov nšich bsolventov. Jej hlvným cieľom je vytvorenie kvlitnejšej spolupráce FCHPT s priemyslom z účelom skvlitneni výchovy bsolvent do prxe. PL-02 MLEKULÁRNÍ GASTRNMIE PŘÍVĚTIVÁ TVÁŘ CHEMIE MIRSLAV RAAB dříve: Ústv mkromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Prh 6 molekulární gstronomie. Vznikl v osmdesátých letech dvcátého století ve Frncii. Společně ji zložil chemik Hervé This fyzik Nichols Kurti. Tito bdtelé si uvědomili, že mezi klsickou potrvinářskou chemií n jedné strně trdičním uměním kuchřským n strně druhé existuje území nikoho. Umístili do chemické lbortoře moderní kuchyňskou linku zčli nlyticky zkoumt chemické přeměny při tepelné nebo mechnické úprvě potrvin. Podrobili kritické nlýze mnoho kuchřským prvidel, která se empiricky předávjí z generce n generci, jk mezi profesionálními kuchři, tk i mezi zkušenými hospodyněmi. Nichols Kurti jednou prohlásil: Je prdoxní, že známe přesně teplotu uprostřed vzdálených plnet, le nevíme, jká je teplot uprostřed nákypu, který se peče v troubě. A jký by správně měl být teplotní grdient, by se nákyp podřil. Molekulární gstronomie pk n zákldě teoretických předstv postupně nvrhl netrdiční kuchřské postupy metody příprvy zcel nových pokrmů s neobvyklou konzistencí nebo kombincí brev, chutí vůní. Bylo pk už jen otázkou čsu, kdy se o spolupráci v nové oblsti vědy přihlásí špičkoví šéfkuchři v Příži, Londýně dokonce i v Prze. dvážní kuchři nyní nbízejí zážitkovou gstronomii zloženou n molekulárním vření. Připrvují nezvyklá jídl pomocí kplného dusíku, tuhého oxidu uhličitého, oxidu dusného gelů z mořských řs. Nbízejí třeb zmrzlinu z olivového oleje čokolády připrvenou v kplném dusíku nebo překvpivou kombinci čokolády s feferonkou. Zde se vlstně gstronomie stýká tké s psychologií. V poslední době jsou už v běžném prodeji kompletní sdy pro domácí molekulární vření. bshují zákldní chemické nádobí, potřebné chemikálie ovšem i názornou příručku o chemických jevech v kuchyni. Pod dohledem dospělých si tk mohou i děti od osmi let vyzkoušet příprvu neobvyklých jídel překvpit své spolužáky rodiče. Přitom si jkoby mimochodem uvědomí, že chemie může být velmi zjímvá, trktivní, chutná voňvá věd. Molekulární gstronomie tk má nyní dvě tváře: Tu teoretickou, která popisuje kuchyňskou chemii pomocí rovnic vzorců tu prktickou, jejíž výsledky se objeví přímo n tlíři. Vědeckou úroveň molekulární gstronomie osttně prokzuje rozsáhlý přehledný článek, který už před čsem zveřejnil Peter Brhm se spoluprcovníky v prestižním mezinárodním čsopise Chemicl Review. Cílem této přednášky je ukázt východisk molekulární gstronomie tké, jk pomáhá zlepšovt obrz chemie před veřejností. Bude doplněn prktickou ukázkou ochutnávkou. 1. Rb M.: Molekulární gstronomie neb molekuly, které vříme, jíme pijeme. Duphin, v tisku. 2. Mikeš V.: Proč se klepou řízky. Chemie v kuchyni. Dokořán, Prh Brhm P. kol.: Chem. Rev. 2010, This H.: Les secrets de l csserole. Berin, Pris Vědecký pokrok nstává čsto v těch oblstech, kde se jednotlivé vědecké disciplíny stýkjí nebo ještě lépe překrývjí. Příkldem tkové nové interdisciplinární vědy je 738

6 Chem. Listy 108, (2014) Plenární přednášky PL-03 VÝVJ CHEMIE A TECHNLGIE VE XX. STLETÍ; PŘÍPAD TT WICHTERLE KAMIL WICHTERLE VŠB- Technická univerzit strv, 17. listopdu 15, strv Porub. V roce 2013, kdy by se tto Wichterle mohl dožít 100 let, se jeho osobě věnovl poměrně znčná pozornost. bvyklé, poněkud zjednodušené tvrzení, že jeho hlvní zásluhou je vynález kontktních čoček, není ni prvdivé ni přesné. Vynlezl všk v tomto směru zjímvou třídu biokomptibilních polymerů 1, přišel s originálním s velkou nedůvěrou přijímným nápdem, zkonstruovt z pružného mteriálu optickou čočku, vyprcovl několik původních technik její výroby, zsloužil se výrzně o její klinické testování následnou komercilizci. Řd oslvných článků se změřil n peripetie jeho život politických postojů z měnících se politických systémů. Nebyl zpomenut ni jeho krátkodobá, všk hluboce inovtivní pedgogická činnost. všech těchto skutečnostech se dá njít spoust fktů v memoárech 2, které nklepl v editoru T602 jko důchodce ve volných chvílích osmdesátých let. Mírná ironie, se kterou se tm vyjdřovl o různých prominentech režimu, mu stčil k tomu, že n strší verzi textu ni po převrtu již ničeho neměnil. Npsl ty pměti s fenomenální přesností, přestože nikdy neshromžďovl ppíry. Nějk si svou činnost le vždy dokumentovl, podobně jko v lbortoři, jednoduchými zápisy krtičkmi rozměru A7, ve kterých se obdivuhodně vyznl ntolik, že nikdy nemusel totéž dělt zbytečně vícekrát. Memoáry jsou dobře čtivé i pro lik, protože se o své hlvní činnosti chemik tto Wichterle vyjdřuje jen zlehk. Referát se bude obrcet k chemickému publiku, tkže se bude snžit chemickou stránku životopisu W kcentovt, ukázt n tom zásdní vývoj, kterým chemie technologie v průběhu význmné části XX. století prošl, n druhé strně předvést, jký vliv měl tento vývoj n vnímvého jedince. Dobré jzykové všeobecné vzdělání byly zákldem pro volnější výběr vysoké školy, n rozdíl od strších dědiců rodinné firmy, kterým byl vybrán strojřin komerční inženýrství. Volb chemie n pržské ČVUT se ukázl jko velmi šťstná, zejmén proto, že se W brzy dostl do inspirtivního prostředí lbortoří renesnční osobnosti význmného profesor Emil Votočk. Tm si osvojil lbortorní dovednosti po bsolvování studi zde nstoupil jko sistent. Ve věku 24 let obhájil doktorskou práci ve 27 letech podl žádost o hbilitci. Tuto krieru všk přerušil německá okupce uzvření vysokých škol. Jko několik podobných následujících zlomů v profesním životě, vedl k novým inspircím ve výzkumu vědě. Po prxi s chemií cukrů později s vinylovými sloučeninmi 3, změstnání ve zlínském Výzkumném ústvu firmy Bť vzbudilo jeho zájem o zvoln se rozvíjející obor polymercí. Z pobytu u Bťů W ještě vytěžil nutnost doučit se (jko šestý cizí jzyk) ngličtinu, ovládnout ptentování. Se zkušeností slónního orgnického chemik, který dovedl připrvit kvlitní surovinu, podřilo se mu zkrátko vyvinout vlákno (winop, později silon) n bázi kprolktmu (čkoliv sám utor nylonu Crothers tkovou možnost vyloučil). Tento mteriál byl českým vedením tjen, prdoxně podobně jko nlogický německý perlon. Postupně byl vybudován poloprovoz po skončení války se rychle zčl budovt průmyslová výrob lktmu, polymerce i následující spřádání. Československo se tk záhy dostlo ke světové špičce polymerní chemie. Poválečná lét ptřil k hektickému období W, kdy prlelně učil chemii n pržské i brněnské technice i univerzitě, vydl učebnice norgnické i orgnické chemie součsně byl výrzně ngžován v projekci záběhu průmyslových výrob. Ty učebnice doporučuji přečíst. Jsou sice postveny n plikci jednoduchých elektrických sil mezi tomy, všk dodnes tento model nevede k žádným výrzně chybným závěrům, zůstává elegntně pochopitelným ve srovnání s těžkopádností modernějších koncepcí. Vzácným je propojení zjímvých vzthů chemie s technologiemi s chemií fyzikální. Lbortorní výzkum posléze věnovl převážně problémům polymerů. Prosdil důrz n tuto problemtiku n VŠCHT, v roce 1958 všk byl z důvodů nesouhlsu vedení s jeho věcným přístupem k výuce, neberoucím v úvhu politické spekty sovětské zkušenosti, ze školy vypuzen. Výhodu všk shledl v tom, že se pk mohl plně věnovt výzkumu modifikcí polymidů metod jejich příprvy n půdě Akdemie. Mrkntním výsledkem byl technologie lklické polymerce objemných tvrovných výrobků ve formách, díky čemuž bylo rozhodnuto zřídit Ústv mkromolekulární chemie. V té době iniciovl tké hledání biokomptibilních vodou bobtnjících polymerů, kde klsickým produktem byl poly-hema (2-hydroxyethyl-methkrylát), se širokým použitím v medicíně. Trnsprentní verze byl následně použit jko mteriál kontktních čoček. Dlší období jeho práce poněkud uhnulo k technologiím výroby kontktních čoček, introkulárních čoček dlších lékřských příprvků. Byl rdost vidět jeho všestrnnou fenomenální mnuální zručnost. Mnoho úsilí věnovl i čistě strojnímu vývoji potřebných zřízení příprvků, tké komercilizci technologií. K chemii se vrcel hlvně tehdy, když šlo o možné modifikce příslušných mteriálů technologie jejich výroby. Nicméně, ž do svých těsně nedožitých 85 let život byl (i po několik infrktech mozkové příhodě) stále schopen si okmžitě vybvit klsická chemická fkt zřzovt k nim nové pozntky. A díky své hrvosti kombinční schopnosti n tomto zákldě tké dovedl s vysokou prvděpodobností předpovídt i chování znčně neobvyklých systémů. tto Wichterle předstvovl typ široce rozkročeného průkopník, jkých ve XX. století, kdy se věd výzkum stávly doménou velkých týmů, postupně ubývlo. Dovednosti chemiků, ceněné v XXI. století, jsou poněkud úže specilizovné je to trochu n škodu. 1. Wichterle., Lím D.: Nture 185, 117 (1960). 2. Wichterle.: Vzpomínky. 4. vyd., Acdemi, Prh Hudlický M.: Coll. Czech. Chem. Commun. 58, 2229 (1993). 739

7 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky 1L-01 NUCLEPHILIC AND ELECTRPHILIC SUBSTITU- TINS IN DICHLRINE-CNTAINING IRN(II) CLATHRCHELATE RASTISLAV ŠÍPŠ *, ALEKSEI B. BURDUKV b, MIKHAIL A. VERSHININ b, NATALIE V. PERVUKHINA b, ILIA V. ELTSV c Dept. of Inorgnic Chemistry, FCHPT STU, Rdlinského 9, Brtislv, Slovki, b ikolev Institute of Inorgnic Chemistry SB RAS, 3 Lvrent ev Av., Novosibirsk, Russi, c Novosibirsk stte university, Pirogov St. 2, Novosibirsk, Russi Severl different clthrocheltes were prepred by nucleophilic substitution nd electrophilic ddition in boron-cpped tris-dioximte iron(ii) clthrocheltes. Clthochelte III ws prepred i) by electrophilic ddition of PhC()H to the diminoglyoximte bis- -benzildioximte iron(ii) clthrochelte I (insert); ii) by nucleophilic substitution of chlorine with PhC (NH)NH 2 in the dichloroglyoximte nlog II. Some other clthrocheltes were derived from II; the products were chrcterized by UV-VIS, NMR spectr nd X-ry crystllogrphy. 1L-02 NEHYDRDRLYTICKÉ SYNTÉZY ALUMINFSFÁTŮ Z RGANSLUČENIN FSFRU A HLINÍKU JÁN PDHRSKÝ,b *, ZDENĚK MRAVEC, JIŘÍ PINKAS,b Ústv chemie Přírodovědecká fkult, Msrykov univerzit, Kotlářská 2, Brno, b CEITEC MU, Kmenice 5, Brno Aluminofosfáty jsou skupinou sloučenin zhrnujících mnoho různých struktur, které se vyznčují Al--P vzebným motivem jsou tvořeny zejmén tetredry Al 4 P 4 (cit. 1 ). Pro tyto sloučeniny je chrkteristické prvidelné vnitřné uspořádání vysoký měrný povrch, což je předurčilo k tomu by se upltnily v ktlýze 2 4. V nší práci jsme připrvovli mteriály n bázi luminofosfátů rekcemi EtAlCl 2 s různými lkylfosfáty lkylfosfity se snhou získt co nejlepší povrchové vlstnosti. Produkty byly chrkterizovány dostupnými fyzikálně-chemickými metodmi NMR, IR, SEM, povrchovou termickou nlýzou. Tto práce vznikl z podpory grntů CZ.1.05/1.1.00/ , CZ.1.07/2.3.00/ Yu J., Xu R.: Acc. Chem. Res. 36, 481 (2003). 2. Yun H., Liu X., Ren J., Shen L.: Chinese J. Chem. Eng. 21, 627 (2013). 3. Lertjimrtn K., Prserthdm P., Ari H., Pnprnot J.: Appl. Ctl. A 378, 119 (2010). 4. Sreenivsulu P., Nndn D., Kumr M., Viswndhm N.: J. Mter. Chem. A 1, 268 (2013). 1L-03 PRPERTIES CHARACTERIZATIN F MDIFIED HEMP HURDS NADEŽDA ŠTEVULVÁ, IVANA SCHWARZVÁ*, EVA SINGVSZKÁ Fig. 1. Moleculr structure of the prepred clthochelte III The uthors grtefully cknowledge support of the VEGA Agency project 1/0985/12 nd RFBR grnts , Ústv environmentálního inžinierstv, Stvebná fkult, Technická univerzit v Košicich, Vysokoškolská 4, Košice, Slovensko Nowdys, using renewble resources insted of nonrenewble is very current topic in developed countries. The use of lterntive nd environmentlly friendly mterils like nturl fibres ws studied in mny reserches 1. This pper dels with the possibilities of using lterntive mterils into building construction. The gret importnce is ttched to the industril hemp, especilly to the woody prt of hemp plnt clled hemp hurds s reinforcement for composite mterils for the purpose of construction 2. Hemp hurds is prospective building mteril becuse of its unique properties (exceptionl 740

8 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky therml insultion, ntiseptic, coustic nd mechnicl properties). This rticle reviews the results of the properties chrcteriztion of chemiclly nd physiclly modified hemp hurds by using FTIR. In this pper, the mesurement results of importnt technicl prmeters of hemp fibres re presented. Hemp fibres consist of minly crystlline cellulose s well s hemicellulose, lignin nd wxy substnces. Despite of mny dvntges, nturl fibres hve lso disdvntges s their high moisture sorption nd their heterogeneity, which leds to wek interfce between the fibres nd the mtrix nd poor trnsfer of the pplied stress between the mterils. Mny reserch projects hve been devoted to the enhncement of the dhesion t the fibres mtrix interfce, using chemicl modifictions of the fibres surfce, physicl tretment or using coupling gents 1. IR mesurements of hemp fibres properties fter severl chemicl nd physicl tretments indicte tht ech considered tretment hs direct ction onto the fibre surfce. bserving the spectr, we found tht prtil removl of hemicellulose, lignin nd removl of wxes nd oil ws performed. The uthors re grteful to the Slovk VEGA Grnt Agency for finncil support of the project 1/0231/12. REFERENCES 1. Troedec M., Rchini A., Peyrtout C., Rossignol S., Mx E., Kftn., Fery A., Smith A.: J. Colloid Interfce Sci. 356, 303 (2011). 2. Sedn D., Pgnoux C., Smith A., Chotrd T.: J. Eur. Cerm. Soc. 28, 183 (2008). 1L-04 SUCCESSFUL XIDATIN F R 2 P-X LIGANDS BY ELEMENTAL TELLURIUM LUKÁŠ JEREMIAS *, MICHAL BABIAK,b, VÁCLAV KUBÁT, ZDENĚK TRÁVNÍČEK c, JSEF NVSAD,c Deprtment of Chemistry, Fculty of Science, Msryk University, Kotlářská 2, Brno, b Centrl Europen Institute of Technology, Msryk University, Kmenice 5, Brno, c Deprtment of Inorgnic Chemistry, Fculty of Science, Plcky University, 17. listopdu 12, lomouc ne of the possible pthwys to prepre metl tellurides is decomposition of single source precursors, which re often coordintion compounds of selected min group nd trnsition metls contining [R 2 P(Te)NP(Te)R 2 ] - lignds 1. The oxidtion of R 2 PXPR 2 compounds (X = (CH 2 ) n, NH, etc; R = lkyl, ryl) by elementl chlcogen leding to dichlcogeno R 2 P(E)XP(E)R 2 species (E =, S nd Se) hs been well known for long time 2,3, while nlogous rections with elementl tellurium hve been described first by our reserch group in this yer 4. The successful syntheses of Ph 2 P(Te)(CH 2 ) n P(Te)Ph 2 (n = 2-6) s well s EtPh 2 PTe nd Et 2 PhPTe lignds by direct oxidtion of strting phosphorous compounds (Ph 2 P(CH 2 ) npph 2, EtPh 2 P nd Et 2 PhP, respectively) by elementl tellurium re reported. The rection conditions, X-ry structures of the compounds, NMR spectr ( 31 P nd 125 Te) nd comprison with lighter chlcogen derivtives will be discussed in detil. Single Crystl X-ry Diffrction Core Fcility of CEITEC Centrl Europen Institute of Technology under CEITEC open ccess project, ID number LM , funded by the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic under the ctivity Projects of mjor infrstructures for reserch, development nd innovtions. REFERENCES 1. Ritch J. S., Afzl M., Chivers T., Brien P.: Chem. Soc. Rev. 36, 1622 (2007). 2. Den P. A. W.: Cn. J. Chem. 57, 754 (1979). 3. Bhttchryy P., Novosd J., Phillips J., Slwin A. M. Z., Willims D. J., Woollins J. D.: J. Chem. Soc. Dlton Trns. 1995, Jeremis L., Bbik M., Kubát V., Clhord M. J., Trávníček Z., Novosd J.: R. Soc. Chem. Adv. 4, (2014). 1L-05 IN VITR ANTICANCER ACTIVITY F GLD(I) CMPLEXES WITH 9-DEAZAHYPXANTHINE DERIVATIVES JANA GÁLIKVÁ, ZDENĚK DVŘÁK b, ZDENĚK TRÁVNÍČEK Deprtment of Inorgnic Chemistry, RCPTM, Fculty of Science, Plcký University, 17. listopdu 12, lomouc, b Deprtment of Cell Biology nd Genetics, RCPTM, Fculty of Science, Plcký University, Šlechtitelů 11, lomouc Negtive side effects of commercilly used nticncer pltinum-contining drug cispltin, cis-[pt(nh 3 ) 2 Cl 2 ], hve led to intensive serching for other trnsition metl complexes, which could exhibit ntitumor ctivity comprble, or better, to cispltin nd lso void its negtive side effects. Therefore, full rnge of gold complexes is currently being investigted s promising group of nticncer gents 1. In this work, series of gold(i) complexes with the generl formul [Au(PPh 3 )(L n )] I-V (Scheme 1) involving 6 - substituted derivtives of 9-dezhypoxnthine (L n ) nd triphenylphosphine, fully chrcterized by vrious techniques, were tested for their in vitro cytotoxic ctivity ginst eight humn cncer lines, i.e. brest crcinom, osteosrcom, lung Scheme 1. Structurl formul of [Au(PPh 3 )(L n )] I V 741

9 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky crcinom, mlignnt melnom, cervix epitheloid crcinom, ovrin crcinom, ovrin crcinom resistnt to cispltin nd prostte crcinom. The results showed tht the prepred complexes exhibit significnt in vitro cytotoxicity, in some cses even in submicromolr concentrtions (e.g. IC 50 = 0.6 μm). We cknowledge the finncil support from CZ.1.07/2.3.00/ nd CZ.1.05/2.1.00/ REFERENCE 1. Tiekink E. R. T.: Crit. Rev. ncol. Hemtol. 42, 225 (2002). 1L-06 PREPARATIN F NEW CRDINATIN CMPUNDS F (1-AMIN-1-METHYL-ETHYL) PHSPHNIC ACID WITH SME d-metals AND URANYL IN IARSLAV DRSHENK,b, MICHAL BABIAK,b, JIRI PINKAS*, b Deprtment of Chemistry, Msryk University, Kotlrsk 2, Brno, b Centrl Europen Institute of Technology (CEITEC), Msryk University, Brno Becuse of their different properties nd structurl vrieties chemistry of phosphtes is one of the centrl topics in mteril science for mny yers. Also relted phosphonte mterils re widely nd rpidly studied nd used in different fields nd pplictions. They cn be used s dsorbents, ionic exchngers, ionic conductors nd in ctlysis 1 etc. Possibility of existence of strong P C bond in phosphontes mkes us possible to diversify their structures, to introduce substituent groups with interesting properties or nother coordintion group tht would llow us to use these compounds in crystl engineering. In this work new coordintion compounds of erly known 2 (1-mino-1-methyl-ethyl)phosphonic cid with Fe 2+, Fe 3+, Co 2+, Ni 2+, Cu 2+ nd U 2 2+ were synthesized. Usul metls slts (nitrtes, chlorides nd sulftes) were used in role of precursors. Rections were crried out in the wter nd methnol medi. btined compounds were studied by IRspectroscopy, TG/DSC nlysis nd nitrogen dsorption BET nlysis of specific surfce. Crystl structures of crystlline Fig. 1. X-ry crystl structure of six-nucler complex of Fe 3+ with (1-mino-1-methyl-ethyl)phosphonic cid smples were mesured by mono-crystl X-ry diffrction nlysis. This work ws supported by CEITEC - Centrl Europen Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/ ) nd GACR P207/11/0555. REFERENCES 1. Clerfield A., Demdis K. D.: Metl Phosphonte Chemistry: From Synthesis to Applictions. RSC Publishing, Cmbridge Krtochvil J., Necs M., Petricek V., Pinks J.: Inorg. Chem. 45, 6562 (2006). 1L-07 MULTISTEP RESNANCE ENERGY TRANSFER IN CMPLEX SYSTEMS BASED N RGANIC DYES AND LAYERED SILICATE SILVIA BELUŠÁKVÁ, JURAJ BUJDÁK,b Comenius University in Brtislv, Fculty of Nturl Sciences, Deprtment of Physicl nd Theoreticl Chemistry, Mlynská dolin, Brtislv 4, b Institute of Inorgnic Chemistry, Slovk Acdemy of Sciences, Dúbrvská cest 9, Brtislv 45 Resonnce energy trnsfer (RET) is phenomenon occurring in nnometer scle. It is significnt prt of photosynthetic processes in plnts. This work ws focused on multistep, cscde RET occurring in complex systems bsed on inorgnic crrier, synthetic sponite, nd the mixture of dsorbed xntene, pyronine nd oxzine dyes. RET ws chrcterized by vrious methods of fluorescence spectroscopy. Selection of the dyes, their concentrtion nd chemicl modifictions of the mterils were designed in order to chieve significnt RET yields. In preliminry experiments, hybrid mterils bsed on colloidl systems were investigted. The results helped to design the preprtion of the second group of smples, thin solid films. Efficient multistep RET between the molecules of up to six different lser dyes ws chieved in the most of the prepred films. The effects of the concentrtion of dye molecules interclted in the films on RET efficiency nd the role of the lkylmmonium (AA) ctions to suppress dye moleculr ggregtion were investigted. The presence of AA ctions brought bout to the reduction of dye moleculr ggregtion in the colloids, which ws reflected in the increse of overll fluorescence. Results from fluorescence nisotropy mesurements nd time-resolved fluorescence spectroscopy confirmed the presence of RET in the mjority of studied systems. The multicomponent mterils bsed on inorgnic lyered crrier, orgnic dyes nd hydrophobic surfctnts re chep nd suitble for excittion energy trnsfer nd mnipultion on moleculr level. Such mterils hve potentil to be pplied s components in future solr cells. This work ws supported by the Slovk Reserch nd Development Agency under the contrct No. APVV , Grnt Agency VEGA (2/0107/13, 1/0943/13), nd grnt UK/16/

10 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky 1L-08 Ag 3 (S 3 F) 4 - A RARE EXAMPLE F A MIXED- VALENCE SALT F Ag(I)/Ag(II) TMASZ MICHAŁWSKI Fculty of Chemistry, University of Wrsw, Psteur 1, Wrsw, Polnd Ag II is rther rre ction just bout one hundred of its compounds were reported. Even more of terr incognit is the chemistry of mixed-vlence silver I /silver II species. nly five such compounds were prepred so fr: [Ag II (tmc)(bf 4 )] [Ag I 6(C 2 )(CF 3 C 2 ) 5 (H 2 )] H 2 (tmc=1,4,8,11-tetrmethyl- 1,4,8,11-tetrzcyclo-tetrdecne) 1 2, ill-chrcterized Ag 9 F 16 nd three slts of supercids: Ag I 2Ag II (S 3 F) 4 - first reported in 1978 by Aubke 3 nd structurlly chrcterized in 2011 (ref. 4 ), Ag I 2Ag II (SbF 6 ) 4 (ref. 5 ), nd Ag I 4Ag II 5(P 2 F 2 ) 14 (ref. 6 ). The most interesting one of those is the blck Ag 3 (S 3 F) 4 which exhibits 1D ntiferromgnetism nd it's crystl structure is monoclinic: P2 1 /c, = (3) Å, b= (8) Å, c= (12) Å, β= (5) o, V= Å (ref. 3,4 ). The product is most conviniently obtied using silver(i) fluorosulfte nd bromine fluorosulfte 4 : 3 AgS 3 + BrS 3 F Ag(I) 2 Ag(II)(S 3 F) 4 + ½ Br 2 An lterntive pthwy involves slow spontneous decomposition of Ag(II)(S 3 F) 2 in HS 3 F. The compound hs been chrcterized by number of methods including elementl (combustion) nlysis for S & F content, chromte titrtion for Ag content, mid- nd fr-infrred (MIR, FIR) nd Rmn spectroscopy, simultneous therml nlysis (thermogrvimetric nlysis coupled with differentil scnning clorimetry nd evolved gs nlysis, TGA/DSC/EGA), powder X-ry diffrction, mgnetometry nd electron prmgnetic resonnce. REFERENCES 1. Wng Q. M., Lee H. K., Mk T. C. W.: New J. Chem. 26, 513 (2002). 2. Brtlett N.: personl communiction to W. Grochl (2001). 3. Leung P. C., Aubke F.: Inorg. Chem. 17, 1765 (1978). 4. Michłowski T., Mlinowski P., Derzsi M., Mzej Z., Jgličić Z., Leszczyński P., Grochl W.: Eur. J. Inorg. Chem. 16, 2508 (2011). 5. Mzej Z., et l., mnuscript in preprtion (2014). 6. Mlinowski P., Grochl W., mnuscript in preprtion (2014). 7. Grochl W., Hoffmn R.: Angew. Chem. Int. Ed. 40, 2742 (2001). 1L-09 KVALENTNÍ IMBILIZACE NANČÁSTIC STŘÍBRA NA TEXTILIÍCH MARTINA KARLÍKVÁ*, JANA SUKUPVÁ, LGA BALZERVÁ, KLÁRA ŠAFÁŘVÁ b, LIBR KVÍTEK Ktedr fyzikální chemie, Přírodovědecká fkult, Univerzit Plckého, tř. 17. listopdu 12, lomouc, b Regionální centrum pokročilých technologií mteriálů, Ktedr fyzikální chemie, Přírodovědecká fkult, Univerzit Plckého, tř. 17. listopdu 12, lomouc Rezistence bkterií vůči ntibiotikům se stává pro lidskou populci stále větší hrozbou. Výzkum se tk obrcí k hledání možných lterntiv, nových mteriálů, vykzujících jednk vysokou ntibkteriální ktivitu zároveň nízkou nebo prkticky žádnou rezistenci infikujících orgnismů vůči nim. Tyto dvě důležité podmínky splňují nnočástice stříbr 1,2. Nše pozornost byl změřen n ntibkteriální modifikci textilních tknin nnočásticemi stříbr s využitím různě větvených struktur polyethyleniminu (PEI), kovlentně kotvících nnočástice stříbr n povrchu dné textilie. Tkto uprvené mteriály disponují velkým plikčním potenciálem především ve zdrvotnictví jemu přidružených oborech, kde je klden velký důrz n sterilitu prostředí. Modifikovány byly tři druhy tknin bvln, polypropylen polyester. Byl proveden rozsáhlá studie podpořená řdou snímků ze skenovcícho elektronového mikroskopu, sledující vliv rekčních podmínek n morfologii vlstnosti imobilizovných částic. Tto práce byl podpořen projekty P VVpI reg. číslo CZ.1.05/2.1.00/ , PVK CZ.1.07/2.3.00/ , TAČR TE TE , dále pk vnitřním grntem UP lomouc PrF_ Pnáček A., Kvítek L., Prucek R., Kolář M., Večeřová R., Pizúrová N., Shrm V. K., Nevěčná T., Zbořil R.: J. Phys. Chem. B 110, (2006). 2. Jones C. M., Hoek E. M. V.: J Nnoprt Res. 12, 1531 (2010). 1L-10 TERMDYNAMICKÁ PREDIKCE STABILITY GN A InN ZAHRNUJÍCÍ PVRCHVÉ EFEKTY JINDŘICH LEITNER, DAVID SEDMIDUBSKÝ Vysoká škol chemicko-technologická, Technická 5, Prh 6 Při zhřívání nitridů prvků A III (A III = Al, G, In) dochází k jejich rozkldu dle rovnice A III N(s) = A III (l) + N 2 (g). Závislost rozkldné teploty T d n tlku dusíku v okolní tmosféře byl studován experimentálně i teoreticky s využitím termo- 743

11 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky dynmických dt zúčstněných látek. V přípdě GN InN jsou v litertuře uváděny velmi rozdílné hodnoty jejich slučovcích entlpií, což při výpočtech vede k odlišným závislostem T d = f(p N2 ). Cílem nšeho příspěvku je podrobná nlýz vlstních 1 4 i z litertury převztých termodynmických dt pro GN InN výběr konzistentní sdy hodnot, které byly dále využity pro stnovení věrohodných závislostí T d = f(p N2 ). Příslušné výpočty byly provedeny jk pro mkroskopické systémy, tk pro systémy nnostrukturovné, u kterých byl zhrnut vliv všech povrchových/mezifázových efektů, které polohu rovnováhy význmně ovlivňují. Při výpočtech byly uvžovány dvě různé prostorové konfigurce: (i) nnokpky tveniny n rovinném povrchu tenké vrstvy nitridů (ii) nnokpky tveniny n nnovláknech nitridů. Povrchové energie kplných kovů byly převzty z litertury, pro pevné nitridy byly odhdnuty pomocí empirické metody broken-bond. Hodnoty mezifázové energie n rozhrní (s)-(l) byly odhdnuty n zákldě měření kontktních úhlů G(l) n GN(s) In(l) n InN(s). Získné výsledky dokumentují zvýšení rozkldných teplot v přípdě první uvžovné konfigurce snížení pro druhé prostorové uspořádání ve srovnání se systémy mkroskopickými. Tto práce vznikl z podpory grntu GAČR S. 1. Leitner J., Strejc A., Sedmidubský D., Růžičk K.: Thermochim. Act 401, 169 (2003). 2. Leitner J., Mršík P., Sedmidubský D., Růžičk K.: J. Phys. Chem. Solids 65, 1127 (2004). 3. Sedmidubský D., Leitner J.: J. Cryst. Growth 286, 66 (2006). 4. Sedmidubský D., Leitner J., Svobod P., Sofer Z., Mcháček J.: J. Therml. Anl. Clorimetry 95, 403 (2009). 1L-11 RŮST KRYSTALŮ V TENKÝCH VRSTVÁCH (GeS 2 ) x (Sb 2 S 3 ) 1 x JARSLAV BARTÁK, VERNIKA PDZEMNÁ, JIŘÍ MÁLEK, BART J. KI b Ktedr fyzikální chemie, Fkult chemicko-technologická, Univerzit Prdubice, Studentská 573, Prdubice, ČR, b Fkult mtemtiky přírodních věd, Univerzit Groningen, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, Nizozemí Chlkogenidová skl jsou intenzivně studován díky svým jedinečným vlstnostem (vysoký index lomu, propustnost v infrčervené oblsti, vysoká fotocitlivost, ). Díky svým rozmnitým vlstnostem mohou být objemové vzorky tenké vrstvy chlkogenidových skel využity v široké řdě optických optoelektronických systémů přístrojů (čočky, optická vlákn, ), v různých elektrických pměťových spínáčích, nebo npříkld ve vysokokpcitních pměťových mediích (CD, DVD, Blue-Ry Disc) 1,2. Všechny tyto plikce jsou různým způsobem spojeny s procesem krystlizce. Znlost kinetiky krystlizce je důležitá jk pro příprvu skelného mteriálu, tk pro jeho využití v prxi. Npříkld v záznmových médiích je kryzlizce zákldním procesem sloužícím k zápisu uchování dt 3. Isotermní růst krystlů v tenkých vrstvách pseudobinárního systému (GeS 2 ) x (Sb 2 S 3 ) 1-x byl studován pomocí optické mikroskopie s využitím vysokorychlostní kmery. Lineární závislost velikostí krystlů n době temperce ukzuje n růst řízený kinetikou růstu krystlů n rozhrní krystl-kplin. Kombincí růstových dt s viskozitními 4 bylo možné nvrhnout vhodný růstový model 5, který popisuje experimentální dt. Tto práce vznikl z podpory Grntové gentury ČR v rámci grntu P106/11/1152 projektu CZ.1.07/2.3.00/ ReAdMt - Reserch Tem for Advnced Non-Crystlline Mterils spolufinncovným Evropským sociálním fondem státním rozpočtem České republiky. 1. Roux S., Welnic W., Ielmini D.: Chem. Rev. 110, 240 (2010). 2. Meht N.: J. Sci. Ind. Res. 65, 777 (2006). 3. Wuttig M., Ymd N.: Nture Mter. 6, 824 (2007). 4. Shánělová J., Koštál P., Málek J.: J. Non-Cryst. Solids 352, 3952 (2006). 5. Jckson K.A., Uhlmnn D.R., Hunt J.D.: J. Cryst. Growth 1, 1 (1967). 1L-12 NANČÁSTICE STŘÍBRA (AgNPs) SYNTÉZA, MDIFIKACE A JEJICH ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITA MARTIN SIVERA, LIBR KVÍTEK, ALEŠ PANÁČEK Regionální centrum pokročilých technologií mteriálů, Ktedr fyzikální chemie, Přírodovědecká fkult Univerzity Plckého v lomouci, 17. listopdu 12, lomouc V součsné době jsou příprv plikce nno-mteriálů klíčovým témtem ve výzkumu vývoji. Nnočástice stříbr (AgNPs) předstvují jeden z nejvíce komerčně zjímvých mteriálů díky jejich výrzné ntibkteriální ktivitě. Jsou využívány k povrchové úprvě zdrvotnického mteriálu (npř. umělých srdečních chlopní, ktetrů endoprotéz) 1,2. Nnočástice stříbr se velmi hojně využívjí v textilním průmyslu, kde jsou přidávány do textilií stávjí se součástí koncových produktů (npř. triček, spodního prádl ponožek). Dále nnočástice nlezneme ve filtrčních mteriálech, kde se podílí n zvýšení efektivity filtrčního procesu 2,3. Nnočástice stříbr jsou syntetizovány převážně pomocí metod zložených n chemické redukci stříbrného prekurzoru vhodnou látkou. Výsledné vlstnosti připrvených nnočástic je možné ovlivnit přídvkem průmyslových přípdně přírodních látek. Cílem této práce bylo studium vlivu vybrných látek n příprvu vlstnosti nnočástic stříbr. Jko modifikátory/ 744

12 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky stbilizátory byly použity npř. želtin, hyluronát sodný, dextrn, sérový hovězí lbumin, xntnová gum kyselin polykrylová. Řd z těchto látek má sm o sobě redukční účinky, přípdně byl použit v kombinci s osvědčenými redukčními látkmi (mltóz, tetrhydridoboritn sodný) nebo fyzikálními metodmi (mikrovlnný ohřev, ultrzvuk). Tto práce vznikl z podpory grntu P VVpI CZ.1.05/2.1.00/ ,PVK CZ.1.07/2.3.00/ , TAČR TA vnitřního grntu UP lomouc PrF_ Kvítek L. Pnáček A., Soukupová J., Kolář M., Večeřová R., Prucek R., Holecová M., Zbořil R.: J. Phys. Chem. B. 112 (2008). 2. Kvítek L., Prucek R., Pnáček A., Novotný R., Hrbáč J., Zbořil R.: J. Mt. Chem. 15, (2005). 3. Wei D., Sun W., Qin W., Ye Y., M X.: Crbohydr. Res. 334 (2009). 1L-13 AgInSe 2 -CNJUGATED PLYMER HYBRID SYS- TEMS FR ENERGY APPLICATINS DINESH PATHAK, TMAS WAGNER, JEAN-MICHEL NUNZI b Deprtment of Generl nd Inorgnic Chemistry, Fculty of Chemicl Technology, University of Prdubice, Studentsk 573, Prdubice, Czech Republic, b Physics Deprtment, Chemistry Deprtment, Queen s University, Kingston, N, Cnd Blends of MdPVV.PCBM.AIS were investigted for Photovoltic pplictions. AgInSe 2 powder ws synthesized by seling nd heting the stoichiometric constituents in evcuted qurtz tube mpule. Fine grinded AIS powder ws dispersed in MD-MPVV nd PCBM with nd without surfctnt. Different concentrtions of these prticles were suspended in the polymer solutions nd spin csted onto IT glss. Morphologicl studies hve been performed by tomic force microscopy nd opticl microscopy. SEM imges of these blends lso suggest uniformly dispersed AIS in polymer mtrix. The blend lyers were lso investigted by vrious techniques like XRD, UV-VIS opticl spectroscopy, AFM, PL, fter series of vrious optimiztions with polymers/ concentrtion/deposition/ suspension/surfctnts etc. XRD investigtion of blend lyers shows cler evidence of AIS dispersion in polymers. Diode behvior nd cell prmeters lso reveled it. Bulk hetrojuction hybrid Photovoltic device Ag/Mo 3 / MdPVV.PCBM.AIS/Zn/IT were fbricted nd tested with stndrd solr simultor nd device chrcteriztion system. The best performnce nd photovoltic prmeters, we obtined ws n open-circuit voltge of bout V oc 0.54 V nd photocurrent of I sc 117 micro A nd n efficiency of 0.2 percent using white light illumintion intensity of 23 mw/cm 2. ur results re encourging for crrying further the fourth genertion inorgnic orgnic hybrid bulk hetrojuction photovoltics reserch for energy. More optimiztion with spinning rte/thickness/solvents/ depositions rtes for ctive lyers etc. re being crried out for improved photovoltic response of these bulk hetrojunction devices, which re believed to ply n importnt role in future technology. Further efficiency enhncements re expected following optimiztion nd better fundmentl understnding of the internl electron dynmics nd corresponding interfcil engineering. The Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic, Project CZ.1.07/2.3.00/ Strengthening of Reserch nd Development Tems t the University of Prdubice, finncilly supported this work. This rticle ws written with support of Technology Agency of the Czech Republic, project TE , FLEXPRINT. 1L-14 PTICKY INDUKVANÁ DIFÚZE Ag D TENKÝCH AMRFNÍCH VRSTEV SYSTÉMU Ge-G-S SILVIYA VALKVA *, TMÁŠ WÁGNER, MARTIN PAVLIŠTA, JAN PŘIKRYL, MILAN VLČEK b, LUDVÍK BENEŠ c, MILŠ KRBAL Univerzit Prdubice; Fkult chemicko-technologická, Ktedr obecné norgnické chemie, Studentská 95, Prdubice, b Ústv mkromolekulární chemie Akdemie věd České republiky Univerzity Prdubice; Studenská 85, Prdubice, c Univerzit Prdubice; Fkult chemickotechnologická; Společná lbortoř chemie pevných látek, Studentská 95, Prdubice Jedním z nejrychleji se vyvíjejících odvětví nových informčních technologií, je výzkum moderních pměťových systémů. CBRAM 1 (Conductive bridging rndom ccess memory) jsou pměťi se spínáním přes vodivé můstky 2, které používjí vysokou iontovou vodivost některých mteriálů (Ag, Cu), vysoce rozpustných v pevných elektrolytech. Jedním z důležitých fktorů, které určují kvlitu pměti, je zde výběr vhodného elektrolytu. V této práci byly jko potenciální elektrolyt zkoumány tenké vrstvy skelného systému Ag/Ge-G-S. Přímou syntézou z velmi čistých prvků byly připrveny objemové vzorky o složení Ge 28 x G x S 72. Metodou PLD byly z dných objemových vzorků připrveny řdy tenkých vrstev o různých tloušťkách různém obshu G. Připrvené tenké vrstvy byly chrkterizovány následně podrobeny opticky indukovné difúzi Ag 3. Studie změn ve struktuře optických vlstnostech dopovných Ag/Ge 28 x G x S 72 tenkých vrstev ukzují mximální množství rozpuštěného Ag vzhledem k tloušťce vrstev obshu G ve skelné mtrici. Autoři děkují Evropskému sociálnímu fondu Ministerstvu školství mládeže tělovýchovy České Republiky z finnční podporu projektu CZ.1.07/2.3.00/ "ReAdMt - Výzkumný tým pro pokročilé nekrystlické mteriály. 745

13 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 přednášky Děkují tké MEYS CR KNTAKT II projektu číslo LH14059 projektům AV0Z500505, P204/11/0832 P106/11/0506 z finnční podporu. 1. Kozicki M. N., Mitkov M.: J. Non-Cryst. Solids 352, 1986 (2006). 2. Abe K., Tkebe H., Moring K.: J. Non-Cryst. Solids 212, 143 (1997). 3. Wágner T., Frumr M.: pticlly-induced diffusion nd dissolution of metls in morphous chlcogenides, v: Photoinduced metstbility in morphous semiconductors, (A. Kolobov), str Wiley-VCH, Weinheim L-15 STAGES IN RESISTIVE SWITCHING F MEMRY CELLS BASED N CHALCGENIDES AND NANPRUS AA B ZHANG, JAKUB KLÁŘ, JAN M. MACÁK, TMÁŠ WÁGNER Deprtment of Generl nd Inorgnic Chemistry, Fculty of Chemicl Technology, University of Prdubice, Nm. Cs. Legii 565, Prdubice Mny metl-insultor-metl systems show electriclly induced resistive switching effects nd hve therefore been proposed s the bsis for future non-voltile memories 1. Its structure is reltively simple nd electricl performnces re promising. Two types of resistive switching memory cells re designed. ne is bsed on n ionic conductor Ag x AsS 2 supported by the Ag-filled porous AA (Anodic Aluminum xide) membrne, which chieves differences of 6 orders of mgnitude in the resistivities of the on nd off memory stte. The other is ionic conductor Ag x AsS 2 supported by the silver lyer on the glss substrte, which shows 2 orders differences, s demonstrted in our recent work 2. Resistive switching ws studied on the experimentl setup consisting of opticl microscope connected to resistivity mesurement unit. Dependences of resistivities of on nd off sttes for both cell types on number of cycle were recorded. The resistive switching behvior vried with time. This evolvement of resistive switching might be induced by diffusion or depletion of Ag ion within the region of electrode, s described in this work. Grnt project CZ.1.07/2.3.00/20/0254 ReAdMt Reserch Tem for Advnced Non-Crystlline Mterils relized by ESF nd Ministry of Eduction, Youth nd Sports of The Czech Republic within ECP for finncil support nd project MEYS Kontkt II-LH REFERENCES 1. Wser R., Aono M.: Nture Mter. 6, 833 (2007). 2. Kolr J., et l. : J. Mter. Chem. C 2, 349 (2014). 746

14 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery 1P-01 HYPXANTIN A JEH DERIVÁTY JAK LIGANDY V KMPLEXECH PLATINY LUCIE HANUSKVÁ, RADKA KŘIKAVVÁ, ZDENĚK TRÁVNÍČEK Ktedr norgnické chemie, RCPTM, Přírodovědecká fkult, Univerzit Plckého v lomouci, 17. listopdu 12, lomouc Komplexní sloučeniny pltiny s oznčením cispltin oxlipltin jsou celosvětově užívány v klinické prxi jko léčiv pro léčbu nádorových onemocnění. Použití těchto látek všk přináší celou řdu nežádoucích vedlejších účinků 1. V rámci provedené práce byl syntetizován řd derivátů těchto léčiv obecného strukturního typu cis-[ptx 2 (L) 2 ] [Pt(ox)(L) 2 ] (X = Br, I; H 2 ox = kyselin šťvelová) ve snze připrvit potenciálně biologicky ktivní látky. Použitými ligndy (L) byly různě substituovné deriváty hypoxntinu, které mohou smy o sobě vystupovt jko inhibitory enzymů cyklin-dependentních kins 6-gunin-DNA-lkyltrnsfers, které se účstní procesů buněčného dělení 2,3. Vybrné komplexy obecného složení cis-[ptx 2 (L) 2 ] byly podrobeny testování in vitro cytotoxicity n lidských nádorových liniích prsního denokrcinomu (MCF-7) osteosrkomu (HS). 1P-02 PRÍPRAVA A ŠTRUKTÚRA 4-AMINBENZÁTU ZINČNATÉH KATARÍNA HMZVÁ *, KATARÍNA GYÖRYVÁ, MARIÁN KMAN b, ZUZANA VARGVÁ Ústv chemických vied, Univerzit P. J. Šfárik, Moyzesov 11, Košice, b ddelenie norgnickej chémie UACHM FCHPT STU, Rdlinského 9, Brtislv Krboxyláty zinku sú objektom intenzívneho skúmni už niekoľko rokov. Ich dôležitosť s odráž v syntéze nových koordinčných zlúčenín n báze romtických krboxylátov s bioktívnymi ligndmi (npr. kofeín, teofylín tď.). Krboxylátový nión s môže koordinovť monodentátnym lebo bidentátnym spôsobom 1. K njčstejším tvrom koordinčných polyédrov romtických krboxylátov zinku ptri tetréder, trigonáln bipyrmíd oktéder 2. Rekciou vodnej suspenzie ZnC 3 etnolového roztoku kyseliny 4-minobenzoovej sme priprvili [Zn(4-NH 2 C 6 H 4 C) 2 ] n 0,5 C 2 H 5 H. Zlúčeninu sme identifikovli chrkterizovli IČ spektroskopicky vyriešili sme jej štruktúru. Zlúčenin kryštlizuje v ortorombickej kryštlogrfickej sústve v priestorovej grupe P s chromoforom Zn 3 N 2. Koordinčný polyéder má tvr mierne deformovnej trigonálnej bipyrmídy. V ekvtoriálnej rovine sú n tóm zinku bidentátnym chelátovým spôsobom koordinovné dv tómy kyslík z krboxylátového niónu monodentátne koordinovný tóm kyslík z druhého krboxylátového niónu. V xiálnej rovine sú n tóm zinku koordinovné dv tómy dusík z dvoch minoskupín z benzoátového ligndu. Táto prác vznikl z podpory projektu KVARK Kvlit vzdelávni rozvoj kompetencií doktorndov postdoktorndov UPJŠ, č Schém 1. becné vzorce připrvených komplexních sloučenin Tto práce vznikl z podpory projektů CZ.1.05/2.1.00/ , PrF_2013_015; PrF_2014_ Gielen M., Tiekink E. R. T.: Metllotherpeutic Drugs nd Metl-bsed Dignostic Agents, Wiley, Furet P.: Curr. Med. Chem. Anti-Cncer Agents 3, 15 (2003). 3. Rbik C. A., Njoku M. C., Doln M. E.: Cncer Tret. Rev. 32, 261 (2006). LITERATÚRA 1. Krjníková A., Gyepes R., Győryová K.: J. Chem. Crystllogr. 40, 650 (2010). 2. Melník M., Győryová K., Skoršep J., Hollowy C. E.: J. Coord. Chem. 35, 179 (1995). 1P-03 STUDIUM JÍLVÝCH ČÁSTIC S KVY PR PLYMERNÍ NANKMPZITY DMINIK HNĚK, MARIANNA HUNDÁKVÁ,b, LUCIA RYUMVÁ,b, GRAŽYNA SIMHA MARTYNKVÁ,b Centrum nnotechnologií, b IT4 Innovtions Centre of Excellence, VŠB-Technická univerzit strv, 17. listopdu 15, strv Přírodní jílové minerály jsou velmi dobře mofikovtelné proto jsou vhodné jko fukční nnoplniv pro různé druhy kompozitů. Polymerní nnokompozity s jílovými nnočástice- 747

15 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery mi modifikovány kovem skýtji možnost využití v plikcích kde se požduje vlstnosti příslušející jk kovům (vodivost elektrická tepelná, mgnetické vlstnosti) tk polymerům 1 4. Tto studie se změřil n modifikci jílových minerálů v nnorozměrech (silikátová vrstv jílu je tenká 0,98 nm) kovy to mědi kobltu z účelem plikce do polymerního nnokompozitu s dobrými vodivostními chrkteristikmi. Jko nosný jíl byl využit montmorillonit vermikulit pro kovy. Metodou mokré cesty z roztoku byly kovy interklovány do jílového mezivrství, což bylo potvrzeno metodou rentgenové difrkce. Z původní hodnoty mezirovinné vzdálenosti d 001 = 1,2 nm monoionní N formy vzrostl hodnot n 1,4nm kovové formy. br. 1. brázek ze skenovcího elektronového mikroskopu částice montmorillonitu modifikovné mědí Šetrným pozvolným sušením vznikly v ktívních místech silikátového subtrátu částice kovů velikosti pod 1 µm. Kovové prekompozity montmorillonitu vermikulitu byly následně modifikovány mlými molekulmi moniových ktiontů, pro lepší komptibilitu s polymerní mtricí. Jko polymerní mtrice byl zvolen sulfonovný tetrfluoroethylen. Vliv nnoplniv n vlstnosti nnokompozitu byl studován metodmi pro strukturní nlýzu mteriálu: rentgenovou práškovou difrkcí, infrčevernou spektroskopií s Frourierovou trnsformcí. Doplňující metodou pro studium morfologie povrchu byl skenovcí elektronové mikroskopie. Částice silikátů byly shledány dobře dispergovny v tenké polymerní vrstvě z difuzních píků záznmů z rentgenové difrkce konsttujeme, že došlo i delminci vrstevntého mteriálu, což umožní lépe využit vlstnosti interklovných ukotvených kovových částic. Tto práce vznikl z podpory projektu IT4 Innovtions Centre of Excellence reg.č.cz. 1.05/1.1.00/ Simh Mrtynková G., Buchtík., Plevová E., Brbszová K., Holešová S., Vlášková M.: J. Sci. Conf. Proc. 2, 42 (2010). 2. Simh Mrtynková G., Vlášková M., Čpková P., MtějkV.: J. Colloid Interfce Sci. 313, 281 (2007). 3. Vlášková M., Simh Mrtynková G., Mtějk V., Brbszová K., Plevová E., Měřínská D.: Appl. Cly Sci. 43, 108 (2009). 4. Simh Mrtynková G., Vlášková M.: Modified Vermiculite nd Kolinite Precursors for Nnocomposites, in: Nnocomposites: Preprtion, Properties nd Performnce, Nov Publishers, , ISBN: (2008). 1P-04 ZLATNÉ KMPLEXY BSAHUJÍCÍ DERIVÁTY HYPXANTINU S IN VITR PRTIZÁNĚTLIVU AKTIVITU JAKUB HUTYRA, RADKA KŘIKAVVÁ, JAN HŠEK, JÁN VANČ, ZDENĚK TRÁVNÍČEK Ktedr norgnické chemie, RCPTM, Přírodovědecká fkult, Univerzit Plckého v lomouci, 17. listopdu 12, lomouc Význmným lékem proti revmtoidní rtritidě je komplexní sloučenin zlt Aurnofin, [Au(AcTG)(PEt 3 )] (AcTG = cetylovná thioglukos) 1,2. V návznosti n úspěch Aurnofinu bylo připrveno 9 zltných komplexů obecného složení [Au(L n )(PPh 3 )], kde L n předstvuje deprotonovný derivát hypoxntinu. Je známo, že deriváty hypoxntinu jsou inhibitory cyklin-dependentních kináz 2 jsou tedy vhodnými biologicky ktivními látkmi pro použití jko ligndy v komplexních sloučeninách. U připrvených Au(I) komplexů byl testován protizánětlivá ktivit sledováním exprese prozánětlivých cytokinů TNF-α IL-1β u lipopolyschridem stimulovné zánětlivé rekce leukemických buněk THP-1. Vybrné komplexy vykzují srovntelné nebo lepší výsledky inhibice exprese TNF-α IL-1β než Aurnofin. U komplexů je tké studován jejich in vitro cytotoxicit vůči vybrným lidským nádorovým liniím. Výsledky budou diskutovány v rámci prezentce. br. 1. Inhibice exprese cytokinů TNF- IL-1 pro komplexy [Au(L 1-3 )(PPh 3 )], kde L 1 = 6-butylhypoxntin (I), L 2 = 6- benzylhypoxntin (II) L 3 = 2-chlor-6-benzylhypoxntin (III) Tto práce vznikl z podpory projektů CZ.1.05/2.1.00/ , PrF_2013_015; PrF_2014_ Sutton B. M.: Gold Bull. 19, 15 (1986). 2. Shw III F. C.: Chem. Rev. 99, 2589 (1999). 3. Legrvend M., Grierson D. S.: Bioorg. Med. Chem. 14, 3987 (2006). 748

16 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery 1P-05 ZETA - PTENTIAL CHARACTERIZATIN F VERMICULITE NANCMPSITES KARLA ČECH BARABASZVÁ*, PAVEL KALIVDA Nnotechnology Centre, VŠB-Technicl University of strv, 17. listopdu 15/2172, strv-porub The vermiculite nnocomposites re prticulr mterils with defined prticle size nd surfce. Their unique properties re minly determined their bility to ggregtion or gglomertion. The surfce chrge is one of the most importnt chrcteristics not only prticles, which re possible to study their behviour t different enviroments, liquids especilly 1. The zet potentil is the most interesting nd very importnt surfce property, which give informtion bout totl surfce chrge nd it s exploited to ssessing of physicl stbility in liquid mediums 2. The prticle system with lrge surfce energy in liquid medium hve tendency for decrese of this energy, which fces, tht in cse collision s between prticles cn be expect the gglomertion or ggregtion process 3. The rte of ggregtion process is given especilly by electric surfce properties of prticles (surfce chrge) nd behviour of Debye lyer on the surfce of vermiculite nnocomposite prticles. This work ws supported by the project No. CZ.1.05/1.1.00/ IT4 Innovtions Centre of Excellence project nd project No. SP2014/39 Functionl nnostructured mterils. REFERENCES 1. Hosokw M., Nogi K., Nito M. Yokoym T.: Nnoprticle technology hndbook. 1st ed. 622 p. Elsevier, Netherlnds Kirby B. J., Hsselbrink E. F.: Zet potentil of microfluidic substrtes: Theory, experimentl techniques, nd effet on seprtions. Electrophoresis 25 (2004). 3. Čech Brbszová K., Vlášková M.: Chrcteriztion of vermiculite prticles fter different milling techniques. Powder Technology 239 (2013). 1P-06 CHARAKTERIZACE NEKVALENTNĚ FUKCINALIZVANÝCH UHLÍKATÝCH NANTRUBIČEK JIŘÍ KARAS, MARCEL MIKESKA, DANIELA PLACHÁ*, GRAŽYNA SIMHA MARTYNKVÁ Centrum nnotechnologií, Vysoká škol báňská-technická Univerzit, strv, 17. listopdu 15, strv-porub Uhlíkté nnotrubičky mjí, pro své unikátní vlstnosti, širokou oblst plikcí, npř. v oblsti lékřských věd, sensorů, kompozitních mteriálů, elektronických optických zřízeních pod 1. Původní uhlíkté nnotrubičky se vyznčují hydrofobním povrchem, ve vodném prostředí tvoří shluky jsou obtížně dispergovtelné. Některé z výše uvedených plikcí vyždují úprvu hydrofobních povrchů nnotrubiček, tk by byly umožněny jejich interkce s okolním prostředím, npříkld v biomedicínských plikcích s fyziologickým prostředím. Modifikce povrchů nnotrubiček se provádí pomocí kovlentních nebo nekovlentních funkcionlizcí. Nekovlentní funkcionlizce povrchu nnotrubiček je neinvzivním způsobem úprvy povrchu nnotrubiček, který n rozdíl od kovlentní funkcionlizce, nevede k nrušení celistvé struktury nnotrubiček. K funkcionlizci se používjí surfktnty vybrné polymery, které n zákldě fyzikálních interkcí vytvoří n povrchu trubiček povlk. Pro nekovlentní funkcionlizci povrchu byly použity vícestěnné uhlíkté nnotrubičky (Nnocyl NC 7000). Funkcionlizce byl proveden s využitím surfktntů (hexdecyltrimethylmmonium bromid, hexdecylpyridinium bromid, dodecylsulfát sodný) polymerů (polyethylenglykol, chitosn, Tween). Vzniklé mteriály byly chrkterizovány s využitím metod elektronové mikroskopie, Rmnovy spektroskopie, FTIR termické grvimetrie následně porovnány z hledisk návrhu vhodnosti dného mteriálu pro vybrné biologické medicínské plikce, s využitím metod molekulového modelování. Tto práce vznikl z podpory projektu evropského regionálního rozvojového fondu IT4Innovtions Centre of Excellence (CZ.1.05/1.1.00/ ) SGS SP2014/ Ali-Boucett H., Kostrelos K.: Adv. Drug. Deliv. Rev. 65, (2013). 1P-07 KRÓZIA TiB 2 V TAVENINE KF-AlF 3 S PRÍDAVKM Al 2 3 MARTIN KNTRÍK*,, FRANTIŠEK ŠIMK, DAGMAR GALUSKVÁ b, DUŠAN GALUSEK b Ústv Anorgnickej chémie, SAV, Dúbrvská cest 9, Brtislv 45, b Vitrum Lugricio - Centrum kompetencie skl, spoločné prcovisko ÚACH SAV, TnU AD FChPT STU, Trenčín V súčsnosti s výskum v oblsti výroby hliník intenzívne zmeriv n zefektívnenie procesu výroby, njmä v oblstich znižovni spotreby elektrickej energie, zníženi produkcie odpdov zvýšeni čistoty výsledného produktu 1. Trend vo vývoji smeruje k využitiu elektrolytu s nízkou teplotou topeni nhrdeniu konvenčných grfitových elektród, elektródmi z inertných mteriálov 2 6. Táto prác s zoberá skúmním vplyvu zmesi KF-AlF 3 - Al 2 3, ko kndidát n nízkotopici s elektrolyt, n koróziu diboridu titánu. Použil s zmes s kryolitovým pomerom CR=1,3 (CR = n KF /n AlF3 ) s prídvkom 4,5 hm.% Al 2 3. Korózne experimenty boli vykonávné metódou sttických testov pri teplote 680 C. Mterál vynikjúco odolávl koróznemu prostrediu. Pri 749

17 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery vizuálnom pozorovní vzorky nevykzovli význmné poškodenie, ni po 100 hodinovom experimente. N vzorkách bol sledovná zmen hmotnosti pred po koróznych testoch. Pozorovl s nárst hmotnosti pri všetkých plikovných výdržich, ktorý môže byť pripísný rekcii mteriálu s tveninou z vzniku koróznych produktov, usdených v póroch vzorky. Priemerný nárst hmotností n všetkých vzorkách bol približne 4 %. Povrch vzoriek s nlyzovl skenovcím elektrónovým mikroskopom s využitím EDX nlýzy. Výrznejšie korózne npdnutie bolo pozorovné ž n vzorke po 100 hodinovej expozícii v čsti vzorky ponorenej v tvenine. Korózi v tomto mieste ml škvrnitý chrkter. Čsti vzoriek v oblsti n rozhrní medzi hldinou tveniny tmosférou, ko j nd ňou neboli výrznejšie npdnuté. Výsledky pozorovní metlogrfického výbrusu vzoriek potvrdzujú predchádzjúce zisteni. Táto prác bol podporovná Agentúrou n podporu výskumu vývoj n záklde zmluvy č. APVV , Slovenskou grntovou gentúrou VEGA n záklde zmluvy č. VEGA 2/0116/14 Centrom excelentnosti pre kermiku, sklo silikátové mteriály, ITMS kód , n záklde perčného progrmu pre výskum vývoj finncovný z Európskeho fondu regionálneho rozvoj. LITERATÚRA 1. Grjotheim K., Welch B. J.: Aluminium Smelter Technology Pure nd Applied Approch, Aluminium- Verlg, 2 nd. ed., Qing-Yu L., Lie L., Jin-hong Y., Yn-qing L., Hongqing W, Yong-gng L.: The Minerls, Metls nd Mterils Society nd ASM Interntionl (38A), 2358 (2007). 3. Qing-Yu L., Yn-qing L., Yong-gng L., Lie L., Jinhong Y., Jing F., Ye-xing L.: Light Metls, 327 (2004). 4. Yng J., Hryn J. N., Dvis B. R., Roy A., Krumdick G. K., Pomykl J. A. Jr.: Light Metls, 321 (2004). 5. Pwlek R.: Light Metls, 377 (2010). 6. Jie L., Xio-jun L., Yn-qing L., Qing-yu L., Ye-xing L.: J. Minerls Metls, Mter. Soc. 60, 1543 (2008). 1P-08 SNCHEMICKÁ A SLVTERMÁLNÍ PŘÍPRAVA FSFREČNANŮ KVŮ MICHAELA KUCHAŘVÁ, ALEŠ STÝSKALÍK,b, JIŘÍ PINKAS,b * Ústv chemie, Přírodovědecká fkult, Msrykov univerzit, Kotlářská 2, Brno, b CEITEC MU, Msrykov univerzit, Kmenice 5, Brno V této práci jsme se změřili n příprvu fosforečnnů kovů sonochemickou solvotermální metodou. Připrvenými látkmi byly konkrétně fosforečnny urnu, yttri želez. Fosforečnny urnu mohou být potenciálně využity k přeprcování uložení rdioktivního odpdu 1,2. Fosforečnny yttrité jsou široce využívnými mteriály zejmén v optice 3. Posledně jmenovné fosforečnny želez, ve formě směsných sloučenin, ncházejí využití v elektrotechnice v lithno-iontových bteriích 4. Pro jejich příprvu jsme jko prekurzory použili octny nebo cetylcetonátové komplexy zmíněných kovů. Jko rozpouštědl zároveň rektnty sloužily různé lkylfosfáty. Produkty byly chrkterizovány vybrnými fyzikálněchemickými metodmi: IR, PXRD, DLS, SEM, termickou elementární nlýzou. S využitím uvedených metod příprvy, při nichž rekce probíhjí z extrémních podmínek 5, jsme získli produkty s částicemi o velikosti desítek ž stovek nnometrů. Tto práce vznikl z podpory grntu CEITEC (CZ.1.05/1.1.00/ ) GAČR P207/11/ Doroshenko I.: Diplomová práce. Msrykov univerzit, Brno Žůrková J.: Diplomová práce. Msrykov univerzit, Brno Luo Q., Shen S., Lu G., Xio X., Mo D., Wng Y.: J. Mter. Chem. 19, 8079 (2009). 4. Bileck I., Hintennch A., Djerdj I., Novák P., Niederberger M.: J. Mter. Chem. 19, 5125 (2009). 5. Pinks J., Reichlov V., Zboril R., Morvec Z., Bezdick P., Mtejkov J.: Ultrson. Sonochem. 15, 257 (2008). 1P-09 VLIV PŘÍPRAVY NA BAREVNÉ VLASTNSTI PERVSKITVÉH PIGMENTU PETRA LUŇÁKVÁ, KATEŘINA VILUŠINSKÁ, MIRSLAV TRJAN, JAKUB TRJAN Univerzit Prdubice, Fkult chemicko-technologická, Ktedr norgnické technologie, Doubrvice 41, Prdubice Mezi dosud nejpoužívnější žluté, ornžové červené pigmenty se řdí chromny olovnté. Jsou proto hledány nové norgnické pigmenty, které eliminují použití těžkých kovů, jenž by svojí brevností i osttními pigmentovými vlstnostmi žluté ornžové pigmenty nhrdily. Z tkové sloučeniny lze oznčit látky, jejichž podsttou je BC 3, u kterého lze vhodným dopováním docílit výrzné změny brevných vlstností tké zvýšené termické stbility. Perovskit CTi 3 je tmvě hnědý ž černý, průsvitný ž průhledný, kovově lesklý, nedokonle štěpný minerál s nerovným ž lsturntým lomem. Byl pojmenován po ruském minerlogovi Lvu Aleksejeviči von Perovskim 1. Je to jedn z nejčstěji se vyskytujících struktur, se kterou se lze setkt u pevných látek norgnického chrkteru. Kubická mřížk je ideální strukturou u perovskitových sloučenin, jejichž obecný vzorec je ABX 3, kde ktiont A je výrzně větší může mít oxidční číslo +1 ž +3, ztímco ktiont B je menší má oxidční číslo +3 ž +5. X oznčuje niont, což bývá nejčstěji 2, le i krbidy, nitridy nebo hlogenidy 2. Byly připrveny žluté zelené pigmenty n zákldě směsi oxidu Sn 2 s BC 3 BS 4. Pro syntézu pigmentů 750

18 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery byl do směsí přidán tké Tb 4 7 Si 2. Pigmenty byly získány klsickým, dvoustupňovým způsobem suspenzním mísením surovin. Brevné vlstnosti těchto pigmentů byly měřeny n spektrofotometru ColorQuest XE v brevném prostoru CIE L**b* ve viditelné oblsti světl. Byl proměřen velikost částic pro chrkterizci byl použit rentgenová difrkční nlýz. Tto práce vznikl z podpory IGA Univerzity Prdubice SGSFChT_ Twu J., Gllgher P. K.: Properties nd pplictions of perovskite- type oxides, Preprtion of Bulk nd Supported Perovskites, kp. 1, s. 10. Mrcel Dekker, INC., New York Pen M. A., Fierro J. L. G.: Chem. Rev. 101, 2000 (2001). 1P-10 KMPLEXY TRIS(AMINMETHYL)FSFIN-XIDU JAK TEMPLÁTY PR SYNTÉZU KRYPTANDVÝCH SYSTÉMŮ MNIKA PAÚRVÁ, IVANA CÍSAŘVÁ, JAN KTEK, PETR HERMANN, IVAN LUKEŠ Univerzit Krlov v Prze, Přírodovědecká fkult, Ktedr norgnické chemie, Hlvov 8, Prh 2 Syntéz, studium chrkterizce nových kryptndových ligndů je poměrně zjímvou oblstí koordinční chemie. Mkrobicyklické ligndy můstkovné přes vhodné tripodální skupiny (fosfinoxidové, uhlíkové, dusíkté) lineární (symetrické, nesymetrické) spojky nbízejí širokou pletu lditelnosti vlstností vzniklých komplexů. Největší důrz je klden zejmén n velikost koordinční kvity, termodynmickou stbilitu kinetickou inertnost kryptndových systémů. Tyto látky pk mohou njít upltnění npř. n poli metlloktlýzy nebo v medicínských zobrzovcích technikách. Mezi syntetické cesty jk připrvit tyto mkrobicyklické ligndy ptří obvykle metod velkého zředění (vyždující práci s velkými objemy rekčních směsí) nebo templátová syntéz s vhodnými cyklickými prekurzory. Druhý zmíněný přístup je obvykle synteticky příjemnější. Jko templátové prekurzory určené pro dlší syntézy byly připrveny studovány komplexy tris(minomethyl)fosfinoxidu (TAMP) s ionty přechodných kovů. Lignd byl zkoumán zvláště z hledisk termodynmické stbility svých komplexů metodou potenciometrické titrce. Byly získány hodnoty protonizčních konstnt ligndu konstnt stbility komplexních částic s ionty Cu II, Zn II, Ni II Co II. Prostorové uspořádání tripodální skupiny pro přípdné nvázání lineárních spojek bylo v některých přípdech potvrzeno pomocí rentgenostrukturní nlýzy. br. 1. Rentgenová struktur [Co(TAMP) 2 ]Cl 3. Vodíkové tomy nejsou pro přehlednost zobrzeny Tto práce vznikl z podpory grntu GA ČR P207/11/ P-11 SIMULÁCIA KRÓZNEH CHVANIA ZLIATINY INCLY 800H/HT V FLURIDVM PRSTREDÍ VILIAM PAVLÍK, MARTIN KNTRÍK, FRANTIŠEK ŠIMK, MIRSLAV BČA Ústv norgnickej chémie, Slovenská kdémi vied, Dúbrvská cest 9, Brtislv Vo fluoridových tveninách s zlitiny nedokážu psivovť v dôsledku silnej rektivity fluóru. Ich správnie v koróznom médiu s prejvuje iným mechnizmom, tzv. prednostnou koróziou. V prípde niklových zlitin všeobecne korodujú prímesy ko chróm, železo, molybdén, wolfrám, niób podobne. Ak je tvenin-korózne médium priebežne nsýtená iónmi, ktoré sú z obyčjných podmienok hlvnou koróznou zložkou, je možné predpokldť, že rovnováh s posunie n strnu rektntov korózny úbytok zlitiny bude v konečnom dôsledku nižší. Cieľom práce bolo pozorovť chovnie zlitiny Incoloy 800 H/HT (48Fe-29Ni-20Cr) v simulovnom koróznom prostredí fluoridovej tveniny LiF-NF-KF (46,5-11,5-42 mol.%). Testovl s vplyv umelých prídvkov vybrných fluoridov kovov (CrF 3, FeF 3, FeF 2, CoF 2, NiF 2 ) vo fluoridovej tvenine. Teplot tveniny pod rgónovou tmosférou bol 680 C. Čs výdrže n dnej teplote s pohybovl okolo 8 hodín. N vyhodnotenie s použil vážková nlýz metód pozorovni povrchu SEM-EDX. Zistilo s, že so zvyšujúcim množstvom umelo pridných fluoridov kovov s úbytok zlitiny zvyšovl. V prípde prídvku 5 mol.% fluoridu chromitého s váhový úbytok znížil v porovnní s jeho prídvkmi od 0,3 mol.% ž po 3,4 mol.%. SEM-EDX nlýzou s zisitlo, že prednostne s zo zlitiny vylučovl chróm železo, pričom v zlitine vznikl vrstv obohtená niklom. Zistil s j istá závislosť úbytku zlitiny od použitých umelých prídvkov fluoridov z pohľdu pordi prvkov v elektrochemickom rde npäti. Toto zistenie môže mť veľký technologický význm. Táto prác vznikl z podpory Slovenskej grntovej gentúry VEGA č. 02/0095/12 č. 02/0116/

19 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery 1P-12 VLIV ANRGANICKÝCH NANPLNIV NA BÁZI JÍLVÝCH MINERÁLŮ A UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ NA TEPELNÉ VLASTNSTI PLY(N-VINYLKAPRLAKTAMU) LENKA PAZURKVÁ,b, JANA ZDRÁLKVÁ,b, GRAŽYNA SIMHA MARTYNKVÁ,b Centrum nnotechnologií, b IT4 Innovtions Centre of Excellence, VŠB-Technická univerzit strv, 17. listopdu 15, strv Poly(N-vinylkprolktm) 1 je neionogenní, voděrozpustný, nedhezivní, termosenzitivní biokomptibilní polymer, který ptří do skupiny poly-n-vinylmidových polymerů 2. Termosenzitivní polymery jsou rozpustné ve studené vodě, le kolbují dochází ke srážení nd určitou teplotu. Při dosžení teploty fázového přechodu dochází k náhlé změně v konformci, rozpustnosti hydrofilně-hydrofóbní rovnováze 3. V průběhu tepelného ztěžování tohoto polymeru bylo prokázáno, že při 380 C dochází k nepřiměřeně velkému úbytku hmotnosti. Mximální ztrát hmotnosti je okolo 430 C (cit. 1 ). Abychom zbránili těmto nežádoucím jevům je vhodné polymer obohtit o plnivovou složku s lepšími tepelnými chrkteristikmi. Jednou z možností je využití modifikovných jílových minerálů v nnorozměrech (silikátová vrstv jílu je tenká 0,98 nm). Nejběžnějí využívné jílové minerály jko plniv do polymerů jsou ze skupiny smektitů (montmorillonit), vermikulitů kolinu (hlloysit). Tyto minerály ovlivňují především mechnické vlstnosti tepelnou stbilitu polymerů 4 6. Dlší možností plniv jsou nnouhlíkté mteriály ovlivňující mechnické tepelné vlstnosti polymerů. Vykzují především zlepšení tepelné stbility vylepšení pevnostněmechnických prmetrů výsledného polymerního nnokompozitu oproti čistým polymerním látkám 7,8. Tto práce studuje vliv jílových minerálů uhlíktých mteriálů n tepelnou stbilitu poly (N-vinylkprolktmu). Pozitivní vliv nnoplniv n vlstnosti nnokompozitu byl studován metodmi pro strukturní nlýzu mteriálu: rentgenovou práškovou difrkcí, infrčevernou spektroskopií s Frourierovou trnsformcí, hmotnostní změny z tepelného ztěžování se stnovily termogrvimetrickou nlýzou. Doplňující metodou pro studium morfologie povrchu byl skenovcí elektronové mikroskopie. 1. Koznoğlu S., Özdemir T., Usnmz A.: J. Mcromol. Sci., Prt A: Pure Appl.Chem. 48, 467 (2011). 2. Cheng S. C., Feng W., Pshikh I. I., Yun L. H., Deng H. C., Zhou Y.: Rdit. Phys. Chem. 63, 517 (2002). 3. Schmljohnn D.: Adv. Drug Delivery Rev. 58, 1655 (2006). 4. Blumstein A.: J. Polym. Sci., A 3, 2665 (1965) 5. Wng L., Wng X., Chen Z., M P.: Appl. Cly Sci , 74 (2013). 6. Mingxin L., Zhixin J., Demin J., Chngren Z.: Prog. Polym. Sci., v tisku 7. Brreto C., Altskär A., Fredriksen S., Hnsen E., Rychwlski R. W.: Eur. Polym. J. 49, 2149 (2013). 8. Kczmrek H., Podgórski A.: Polym. Degrd. Stb. 92, 939 (2007). 1P-13 ZINC AND CADMIUM SULPHIDE NANCMPSI- TES WITH MNTMRILLNITE: PREPARATIN AND PHTCATALYTIC ACTIVITY PETR PRAUS, PETR KVÁŘ b Deprtment of Chemistry, VŠB-Technicl University of strv, 17. listopdu 15, strv, b Deprtment of Chemicl Physics nd ptics, Chrles University in Prgue, Fculty of Mthemtics nd Physics, Ke Krlovu 3, Prgue 2 ZnS nd CdS nnoprticles were precipitted by rections of zinc nd cdmium cette with sodium sulphide in the presence of the ctionic surfctnt cetyltrimethylmmonium bromide (CTAB). The nnoprticles with the rdii of nm were obtined. ZnS nd CdS nnoprticles hd the hexgonl nd cubic structure, respectively. The dispersions of ZnS, CdS nnoprticles nd CTAB were studied by lbortory nd moleculr modelling methods. Bsed on zet potentils mesurements nd results of moleculr simultions ZnS nd CdS nnoprticles were found to be covered by CTAB rrnged into bilyers forming positively chrged micelles. br. 1. Poly(N-vinylkprolktm) 1 Tto práce vznikl z podpory grntu MŠMT ČR SP2014/82 projektu IT4 Innovtions Centre of Excellence reg.č.cz. 1.05/1.1.00/ Fig. 1. Cross section of ZnS nnoprticles in wter environment surrounded by CTAB 752

20 Chem. Listy 108, (2014) Sekce 1 postery These micelles were immobilized on prticles of the cly minerl montmorillonite (MMT). ZnS nd CdS nnoprticles were mostly deposited in micro- nd mesopores of MMT tht were closed during drying. The resulting nnocomposites contined 4 7 wt. % of ZnS, resp. CdS. The MMT nnocomposites long with free ZnS nd CdS nnoprticles were pplied for the photoctlytic decomposition of phenol 1, nitrous oxide 2 nd photoctlytic reduction of crbon dioxide 3,4. Using free nnoprticles s well s the nnocomposites the 90% efficiency of the phenol decomposition ws chieved. For the reduction of C 2 the nnocomposites were more suitble. They provided 5 6 fold higher efficiency thn the commercil Ti 2 ctlyst (Evonik P25) in production of hydrogen nd methne. In cse of the N 2 decomposition ZnS nnoprticles nd the ZnS-MMT nnocomposite were lso more efficient (80 %) then Ti 2 (57 %). This work ws finncilly supported by the Ministry of Eduction, Youth nd Sports of the Czech Republic in the Ntionl Fesibility Progrm I, project L1208 TEWEP. REFERENCES 1. Prus P., Mtys J., Kozák.: J. Brz. Chem. Soc. 23, 1900 (2012). 2. blová L., Šihor M., Prus P., Reli M., Kočí K.: Ctl. Tody 230, 61 (2014). 3. Kozák., Prus P., Kočí K., Klementová M.: J. Colloid Interfce Sci. 352, 244 (2010). 4. Prus P., Kozák., Kočí K., Pnáček A., Dvorský R.: J. Colloid Interfce Sci. 360, 574 (2011). 1P-14 PREPARATIN F Zn x Cd 1 x S NANPARTICLES AND THEIR PHTCATALYTIC LADISLAV SVBDA, PETR PRAUS * Deprtment of Chemistry, VŠB-Technicl University of strv, 17. listopdu 15, strv, Czech Republic Semiconductor Zn x Cd 1-x S nnoprticles (NPs) were prepred by precipittion procedure t room tempertures. Mixtures of zinc nd cdmium ctions were precipitted by sodium sulphide in the presence of cetyltrimethylmmonium bromide (CTAB) creting micelles into which nnoprticles were encpsulted nd protected ginst gglomertion 1. The rtio of Zn:Cd composition in Zn x Cd 1 x S ws chnged in rnge from x=0 to x=1 with the step 0.1. Energy gps were determined from mesured UV-Vis spectr by the Tuc method 2. Rdii of the nnoprticles were clculted using dependence of gp energy on rdius of semiconductor quntum dots involving quntum confinement effect. Electron trnsmission microscopy ws used to confirm clculted sizes of prepred nnoprticles (Fig. 1). The photoctlytic ctivity of prepred Zn x Cd 1-x S nnoprticles hs been tested by degrdtion of methylene blue solution under UV-light irrdition with mximum emission wvelength t 365 nm. The best results in photoctlytic ctivity ws found for composition Zn 0.6 Cd 0.4 S in which bnd Fig. 1. TEM nlysis of Zn 0.3 Cd 0.7 S nnoprticles with size distribution histogrm gp energy is close to energy of photons of light used for excittion in photoctlytic experiments. This work ws supported by the Czech Science Foundtion (P107/11/1918), by the Regionl Mterils Science nd Technology Centre (CZ.1.05/2.1.00/ ) in strv nd by VŠB-Technicl University of strv (student s grnts SP2013/56). REFERENCES 1. Prus P., Dvorský R., Horínková P., Pospíšil M., Kovář P.: J. Colloid Interfce Sci , 58 (2012). 2. Tuc J., Grigorovici R., Vncu A.: Physic Sttus Solidi (b) 15, 627 (1966). 1P-15 ŠTÚDIUM J-MAGNETŠTRUKTÚRNYCH KRELÁCII BEATA VRANVIČVÁ*, RMAN BČA, VIERA MRÁZVÁ Ktedr chémie, Fkult prírodných vied Univerzit sv. Cyril Metod v Trnve, nám. J. Herdu 2, Trnv, Slovenská republik Vzťh medzi štruktúrou koordinčných zlúčenín ich mgnetickými vlstnosťmi s študuje už niekoľko dekád. Štruktúr s n jednej strne chrkterizuje niektorými význmnými väzbovými vzdilenosťmi lebo väzbovými uhlmi. N druhej strne s pohľd n mgnetické vlstnosti redukuje n hodnotu konštnty izotropnej interkcie (J lebo 2J podľ definície člen Hmiltoniánu). Predmetom nášho skúmni sú trdičné J-mgnetoštruktúrne korelácie v komplexoch prechodných kovov (npr. medi, želez, kobltu, chrómu mngánu), týkjúce s vzťhu J = f(p), kde p je štruktúrny prmeter 1. Nové možnosti skúmni J-mgnetoštruktúrnych korelácii poskytuje použitie chemometrie. Sprcovním zozbierných štruktúrnych mgnetických údjov z litertúry, moder- 753

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE. Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014. Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ ČESKÁ A SLOVENSKÁ KONFERENCE O SKLE Žďár nad Sázavou 5. - 7. 11. 2014 Editoři: Jan Macháček Tadeáš Gavenda Ondrej Gedeon SBORNÍK ABSTRAKTŮ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav skla a keramiky

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a

ODSTRAŇOVÁNÍ HERBICIDU ATRAZINU Z POVRCHOVÉ VODY. HANA KRÝSOVÁ a, JOSEF KRÝSA b, JANA HUBÁČKOVÁ c, JAN TŘÍSKA d a JAROMÍR JIRKOVSKÝ a ODSTRAŇOVÁÍ HERBICIDU ATRAZIU Z POVRCHOVÉ VODY HAA KRÝSOVÁ, JOSEF KRÝSA b, JAA HUBÁČKOVÁ c, JA TŘÍSKA d JAROMÍR JIRKOVSKÝ Ústv fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškov 3, 182 23 Prh 8, b Vysoká

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků

NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 3. Seminář výzkumného centra NANOPIN NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA sborník příspěvků 8. 11. 6. 2009 Hnanice Editoři Josef Krýsa a Petr Klusoň Vydavatel: Tisk: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 43 Číslo 1 Obsah Chemické listy 2011, číslo 11 a 12 ČÍSLO 11/2011 ÚVODNÍK 829 REFERÁTY Mikroorganismy imobilizované uvnitř 830 anorganických nosičů

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 4. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 4. Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 45 Číslo 4 Georgii Agricolae De Re Metalica Libri XII Obsah Chemické listy 2014, číslo 8 a 9 ČÍSLO 8/2014 Úvodník 737 Plenární přednášky 738 Sekce

Více

Newsletter. Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE. HILASE má svou Sofii. Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí

Newsletter. Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE. HILASE má svou Sofii. Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí Newsletter prosinec 2012 Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE HILASE má svou Sofii Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí Kapitoly z dějin laseru 4: Ženy v ELI 4: Rozhovor:

Více

Profesor Barsky na FIT 2. VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4. Laboratoř virtuální reality na FSI 6. Noví docenti a doktoři 8

Profesor Barsky na FIT 2. VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4. Laboratoř virtuální reality na FSI 6. Noví docenti a doktoři 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2014 / XXIV. Profesor Barsky na FIT 2 obsah VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4 Laboratoř virtuální reality na FSI 6 Noví docenti a doktoři 8 Vědci z centra SIX

Více

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012

NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ 2012 NaNS 2012 Sborník konference Praha 2012 EDITOŘI Zuzana Rácová, Pavel Tesárek, Václav Nežerka,

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 39 Číslo 3 Obsah Chemické listy 2008, číslo 5 a 6 ČÍSLO 5/2008 ÚVODNÍK 313 REFERÁTY Tvorba fibrinu a jeho degradace 314 R. Kotlín a Jan E. Dyr Cyklus

Více

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie XXI. Biologické dny Pokroky a výzvy současné nádorové biologie 4. 5. 9. 204, Brno SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM www.biologickedny204.cz RÁMCOVÝ PROGRAM STŘEDA, 3. 9. 204 3:00 9:00 Příprava výstavy

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz 5. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ 17. 21.4. 2013 Prh www.lodenvode.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA www.lodenvode.cz 1 & 17. 21. 4. 2013 17. 21.4. 2013 Prh & VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1

Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1 Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1 2 Mikroskopie 2008 Pořádá: Československá mikroskopická společnost Vídeňská 1083, 142 20 Praha

Více

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ

XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ XII MEZIOBOROVÉ SETKÁNÍ MLADÝCH BIOLOGŮ, BIOCHEMIKŮ A CHEMIKŮ 29.5. 1.6. 2012 resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova sborník redigovali Radmila Řápková, Martin Fusek, Vladimír Pouzar, Pavel Drašar

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři

XVII. Nové šatny u sportovní haly. Studentka VUT uspěla v soutěži krásy. Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři XVII 2007 8 Nové šatny u sportovní haly Studentka VUT uspěla v soutěži krásy Solární elektromobil přijel na VUT Do elitní divize se vrací brněnští Aligátoři Obsah 3... NÁŠ ROZHOVOR: ING. ZBYNĚK KADLEC

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráv Annul report O s h / C o n t e n t ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA...4 Zpráv nezávislého uditor...50 REPORT Compny Auditors...46 Rozvh - ktiv... 54 OF THE BOARD OD DIRECTORS...4 Informtion out the

Více