NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x Rodgau Změny vyhrazeny!

2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSYTÉM B17/21/24/2710 Obsah 1. Informace o návodu k používání a montáži 1.1 Předmluva Výrobce Záruka Číslo a/nebo datum vydání Autorská a ochranná práva Návod k používání (Doplněk ke kapitole "Přídavný hydraulický systém") 2.1 Sériové vybavení Přídavný ovládací prvek Aretace ovládací páky Funkce ovládací páky se 4 funkcemi Funkce přídavného ovládacího prvku Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení čelního zvedáku Zablokování čelního zvedáku Montážní návod 3.1 Všeobecně Bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí Příprava vozidla Montáž bloků s ventily s montážní sadou ( ) Montáž dílů ze sady TAG52351 (pouze B2710) Připojení bloku ventilů pomocí hadic ( ) Montáž ovládací páky (Joystick) ( ) se základní sadou ( ) Montáž výztuže sada TAG52351 (pouze B2710) Montát hadic trojúhelníkový zvedák (TAG53302) Sada hadic vpředu/vzadu vpravo (TAG53361) Držák spojky vpředu (z ) verze s bezpečnost. rámem verze s kabinou verze s čelním nakladačem Montáž sady hadic s jednoduchým účinkem vzadu (TAG53322) Montáž sady hadic vpředu 1. ventil Montáž sady hadic pro beztlaký zpětný chod Montáž aretační zarážky ve stlačené poloze ( ) Informační štítek Dokončovací práce Kontrola seřízení redukčních tlakových ventilů Krátká technická informace Seznam náhradních dílů

3 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1 INFORMACE O NÁVODU K POUžÍVÁNÍ A K MONTÁŽI 1.1 Předmluva Návod k obsluze je doplňkem k návodu k používání čtyřkolového traktoru KUBOTA B17/21/24/2710. Návod k používání, obsažený v této knize, je třeba okopírovat a předat konečnému spotřebiteli. Návod k používání zahrnuje návod k montáži přídavného hydraulického systému. Seznam náhradních dílů zahrnuje všechny díly pro přídavný hydraulický systém. Předkládaný návod k používání a montáži platí pro uživatele a montéry čtyřkolového traktoru B17/21/24/2710. Obslužný a montážní personál se musí před montáží a prvním uvedením zařízení do provozu s návodem k používání a montáži seznámit a porozumět mu. Je třeba výslovně dbát pokynů v něm uvedených. Návod k používání a montáži obsahuje údaje pro verzi s kabinou a s bezpečnostním rámem. Pokud není vysloveně uvedeno jinak, platí údaje pro obě verze. Je třeba dbát pokynů pro bezpečnost a ochranu životního prostředí, uvedených v tomto návodu k používání a montáži. Na vlastní zodpovědnost jsou prodejci povinni dbát na dodržování místních, regionálních a národních předpisů zajistit, aby byl návod k obsluze a montáži montérům k dispozici a aby byly dodržovány pokyny a výstražná upozornění, stejně jako bezpečnostní předpisy do všech detailů. Důležité informace a pokyny, týkající se technické bezpečnosti a ochrany při provozu, jsou zvýrazněny piktogramy. Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržet, aby nedošlo k ohrožení osob Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržovat, aby nedošlo k poškození traktoru Označuje obzvláště důležité informace, kterých musí montážní personál dbát Označuje pracovní a provozní postupy, při jejichž realizaci je navíc nutno dbát platných národních a mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a předpisů o likvidaci. 3

4 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1.2 Výrobce S dalšími dotazy, požadavky, týkajícími se servisu a zákaznických služeb a s objednávkami náhradních dílů se současně s udáním specifických dat o zařízení na adresu: KUBOTA (Německo) GmbH Fax: 06106/ Senefelder Str. 35, Tel.: 06106/ Rodbau 1.3 Záruka Rozsah, trvání a forma záruky jsou specifikovány v prodejních a dodacích podmínkách firmy KUBOTA (Německo) GmbH. Při uplatnění nároků v rámci záruky, které vznikly v důsledku vadné dokumentace, je vždy rozhodující návod k používání a montáži, platný ke dni dodání (viz odd. 1.4). Kromě prodejních a dodacích podmínek, platí: Výrobce nepřebírá záruku za škody, které vznikly na dodaném čelním zvedacím zařízení z jednoho nebo více následujících důvodů: Neznalost nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze a montáži Nedostatečně kvalifikovaný nebo málo vyškolený personál Používání jiných, než originálních náhradních dílů 1.4 Datum vydání návodu k používání a k montáži Datum vydání příslušného návodu k obsluze a servisního manuálu je vyznačeno na obálce. 1.5 Autorská a ochranná práva Držitelem autorských práv k tomuto návodu k obsluze a servisnímu manuálu je výrobce Dále jsou všechna práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo u uživatelského vzorku Poškozování výše uvedených práv má za následek náhradu škody! 4

5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2 NÁVOD K POUžÍVÁNÍ (DODATEK KE KAPITOLE "PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM") 2.1 Sériové vybavení Přídavný hydraulický systém je sériově dodáván se třemi řídícími ventily se zdvojeným účinkem. Dva řídící ventily se ovládají ovládací pákou (Joystick) s bovdenovým tahem. První a třetí ventil zleva je opatřen zarážkou pro plovoucí polohu. Funkce jsou popsány v následujícím textu. Funkce trojúhelníkového zvedáku (3. ventil) Zatlačením ovládací páky (1) dopředu se přídavné zařízení spustí dolů. Zatažením páky dozadu se přídavné zařízení zvedne. Při spuštění se přídavné zařízení dostane do kontaktu se zemí a může být zatíženo částí vlastní váhy traktoru (např. při práci se sněhovou radlicí). Pokud přidržíte i nadále ovládací páku v poloze pro spouštění, je možné, že díky dalšímu vyjetí hydraulického válce dojde ke zvednutí přední nápravy traktoru a traktor přestane být ovladatelným. Přídavná zařízení jako žací ústrojí nebo zametací stroje nesmějí být takovýmto způsoben zatěžovány. Funkce plovoucí poloha Zasunutím ovládacího prvku (Joystick) do nejpřednější polohy (ovládací páka zaskočí) se přídavné zařízení dostane do plovoucí polohy a může bez problémů kopírovat povrch půdy. Kyvná funkce (2. nebo 3. ventil) Posunutím ovládací páky vpravo nebo vlevo se přídavné zařízení vychýlí vpravo nebo vlevo. Směr vychýlení je závislý od koncové pozice hydraulických hadic kyvného válce. Stranové posunutí je možné využít pro vyhazování sněhové frézy, vychýlení sněhové radlice nebo zametacího stroje. Aretace ovládací páky Během jízdy na veřejných komunikacích je nutné zaaretovat ovládací prvek do neutrální polohy (střední poloha). Aretace se provádí aretační pákou (2) na přední straně ovládacího prvku. Obr. 1 5

6 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.2. Přídavný ovládací prvek (Opce, objednací číslo TAG5232) Přídavný ovládací prvek (3) je nutný k ovládání třetího řídícího ventilu. Ovládání se provádí posunováním ovládací páky vpřed a vzad, čímž dochází k vychylování přídavného zařízení vpravo, ev. vlevo, dle koncové pozice hydraulické hadice kyvného válce (stranový posun vyhazování sněhové frézy, sněhová radlice, zametací stroj) Aretace ovládací páky Ovládací páka musí být při jízdě po veřejných komunikacích nastavena do neutrální polohy (střední poloha). Zajištění páky v této poloze se provádí zatažením červené aretační páky (4) na spodní straně ovládací páky. Obr Aretace ovládací páky ve stlačené poloze pro olejový motor Nastartování olejového motoru Olejový motor nastartujeme zasunutím pomocné ovládací páky do její zadní polohy (ovládací páka zaskočí). Ovládací páka se nachází ve stlačené poloze. Tím dochází k připojení hydrauliky na 2. ventilu. ZABRAŇTE ŠKODÁM Je velmi důležité dbát na správnou polohu zástrčky hydraulické spojky. Protože ovládací páka zaskočí ve stlačené poloze, mohlo by hydraulické čerpadlo začít pracovat při nesprávném zapojení zástrčky nebo při nesprávné poloze olejového motoru. To by mohlo způsobit přetížení, ev. výpadek hydraulického systému! Vypnutí olejového motoru Pro nové nastartování olejového motoru je třeba vrátit ovládací páku zpět do neutrální polohy. 6

7 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.4 Funkce ovládací páky se 4 funkcemi (A)Aretace v plovoucí poloze (B)Trojúhelníkový zvedák zvednutíspuštění (C)Vychýlení vpravovlevo Obr Funkce přídavného ovládacího prvku (A)Zvednutíspuštění, s aretací pro olejový motor (na přání) Obr Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení pomocí čelního zvedáku Škrtící ventil (1) se nachází straně pístní tyče na zdvihovém válci čelního zvedacího zařízení. Nastavení rychlosti spuštění se provádí ručně. Pro nastavení je třeba povolit matici (2) na spodní straně ventilu. Otáčením ventilu je možné postupně seřizovat rychlost spouštění. Po ukončení nastavení rychlosti je třeba znovu utáhnout matku a zkontrolovat nastavení, ev. nastavovací postup zopakovat. Obr. 5 7

8 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POZOR Zabraňte úrazům: Při jízdě po veřejných komunikacích musí být ovládací prvky hydraulických ventilů zajištěny v neutrální poloze. Před jízdou po veřejných komunikcích je nutné zablokovat čelní zvedací zařízení v horní poloze. 2.7 Zablokování čelního zvedacího zařízení Pro zablokování zvedacího zařízení (1) je třeba je max. zvednout a na zajišťovací čep (3) zavěsit přírubu (2). Obr. 6 Zablokování čelního zvedacího zařízení. 8

9 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montážní návod platí pro čtyřkolový traktor B17/21/24/ Všeobecně Před začátkem práce je třeba zkontrolovat, zda je pro přídavný hydraulický systém kompletní a v dobrém stavu. Připravte si všechny potřebné nástroje. Demontované podložky můžete při montáži znovu použít, pérové podložky a zajišťovací matky je třeba vyměnit za nové. Veškeré šroubení je nutno opatřit zajišťovacími matkami a podložkami, ev. pérovými podložkami. Všechna šroubení je třeba dotáhnout momentovým klíčem na následující hodnoty. Hodnoty točivých momentů platí pro třídu materiálu 8.8. Rozměr Točivý moment (v Nm) M6 9,6 M8 23 Položené hydraulické hadice je třeba upevnit kabelovými spojkami. V místech velkého namáhání je vhodné použít podložku. Hydraulické hadice je třeba umístit tak, aby nedocházelo k jejich kontaktu se zdroji tepla a pohybujícími se díly. Pro upevnění více komponentů je třeba vyvrtat na vozidle otvory, potom otvory zbavit grótů a pokud se jedná o vrtání do kovových částí, natřít je ochranným nátěrem proti korozi a krycím lakem. 3.2 Bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí Za účelem zvednutí zádi vozidla je možné nasadit zvedák výhradně pod převodovku. Vozidlo je třeba proti sklouznutí zajistit klíny pod předními koly. Po demontáži zadních kol je třeba vozidlo podložit zespodu bloky. Tyto bloky umístěte pod hnací hřídele. Práce na elektrických zařízeních provádějte až po odpojení baterie vozidla. Vytékající hydraulický olej je nutné ihned odstranit pomocí vhodného pojiva. Pozor: hydraulický olej je jedovatý, dbejte pokynů, uvedených v příslušné kapitole návodu k obsluze traktoru. Použité materiály (např. hadry na čištění, pojivo) je možné likvidovat pouze v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí. Skladování výhradně v nádobách určených k tomuto účelu. Natěračské práce je možné provádět výhradně v dostatečně odvětraných prostorách. Osoba, která tyto práce provádí, se musí chránit vhodnou ochrannou maskou. 3.3 Příprava vozidla Odpojte baterii vozidla, viz příslušnou kapitolu návodu k obsluze vozidla Demontujte zadní kola a vozidlo postavte na bloky. 9

10 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.4 Montáž bloku s ventily s montážní sadou Označení ventilů 1. Demontujte třetí stupeň. Stupeň již nemontujte zpět. 2. Na pravé straně plošiny vyvrtejte dva otvory Obr. 1 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 3. Přišroubujte k plošině rozšíření (poz.100). Obr. 2 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 10

11 MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. Sešroubujte příčku (poz.060) šroubem (3/1). Obr. 3 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 5. Pro úhelník vyvrtejte v pravé straně plošiny dva otvory Obr. 4 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 6. Do otvorů namontujte úhelník (poz.080) dle obr. Úhelník neupevňujte. Obr. 5 11

12 MONTÁŽNÍ NÁVOD 7. Oba horní čepy (6/1+3) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu čepů na vnějším ventilu. 8. Spodní čep (6/2) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu na vnitřním ventilu. Při změně polohy čepů nesmíte povolit více čepů současně. 9. Boční díl (poz.090) nasaďte na čep a sešroubujte s blokem ventilů (obr.7). Obr. 6 Před montáží bočních dílů zajistěte šrouby maticemi Obr. 7 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 10.Předem smontovaný blok ventilu nejprve nasaďte na úhelník a potom připevněte dvěma šrouby s vnitřním imbusem na prodloužení plošiny. 11.Přišroubujte úhelník z kroku 6. Obr. 8 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 12

13 MONTÁŽNÍ NÁVOD 12.V podlaze kabiny vyvrtejte otvor pro úhelník (10/080) 13.Namontujte úhelník (10/080) Obr. 9 Verze s kabinou 14.Rozšířenou plošinu (poz.100) přišroubujte dvěma šrouby se zápustnou hlavou s bočním dílem (poz.090) Obr. 10 Obr. 11 Verze s kabinou 13

14 MONTÁŽNÍ NÁVOD 15.Do příslušných závitů zašroubujte dva šrouby s imbusovou hlavou Obr. 12 Verze s kabinou 16.Předem smontovaný boční díl z bodu 13 sešroubujte šrouby z bodu Předem smontovaný blok ventilů namontujte na držák (14/15+16). Obr. 13 Verze s kabinou Obr

15 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž dílu ze sady TAG52351 pouze B Demontujte pravý díl standardní plošiny a nasaďte ho na díl plošiny (poz.120 z TAG52351) (15/120). 2. Nasaďte plech (poz.040 z b ) k pravému kolu, naznačte 3 otvory, vyvrtejte a sešroubujte šrouby M6x Montáž bloku ventilů proveďte dle bodu 115. Obr. 15 Pouze pro B2710 verze s bezpečnostním rámem 15

16 MONTÁŽNÍ NÁVOD Připojení bloku ventilu pomocí hadic na hydrauliku traktoru 1. Demontujte víčko (15/1) z bloku hydrauliky. 2. Zašroubujte dvě šroubení (poz.050) do bloku (poz.070 z ). 3. Blok se dvěma Okroužky (poz.090) namontujte na hydraulický blok traktoru. Obr. 15 Oba Okroužky pro blok naleznete v základní sadě hadic ( ). 4. Připojte hadice (poz ) na blok koncem, zahnutým o 90 o. Obr. 16 Obr

17 MONTÁŽNÍ NÁVOD 5. Odstraňte šroub pro kontrolu oleje (18/8) a nahraďte ho šroubením (poz.100). 6. Na blok ventilů (18/9) připojte hadici (poz.040) a na zpětný chod připojte (18/9). 7. Hadice připojte dle obr. 19. Obr. 18 Hadice 1: přívod tlaku Hadice 2: vedení tlaku Hadice 3: zpětný chod Obr Montáž ovládací páky (Joystick) se základní sadou Držák (poz.040) přišroubujte k rámu třemi šrouby se zápustnou hlavou. 2. Ovládací páku nasaďte do držáku a upevněte dvěma šrouby M8x Pokud je namontován pomocný ovládací prvek, je ho třeba sešroubovat s držákem (poz.030 z TAG52321) dvěma šrouby z bodu 2. Obr. 20 Verze s kabinou a verze s bezpečnostním rámem 17

18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž výztuže sada TAG52351 (pouze B2710) 4. Na pravou strano spojky přišroubujte úhelník (poz.050) (21/30). Obr. 21 Pouze B Příčku /poz.060) sešroubujte s držákem ovládacího prvku (Joystick) (22/31). U modelu B2710 je třeba namontovat držák Joysticku z (22/3). 6. Ovládací tahy bloku ventilů umístěte mezi rámy traktoru a kabiny (23/29). Obr. 22 Pouze B2710 Obr

19 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.5 Montáž hadic trojůhelníkový zvedák (TAG53302) Připojení: 3. ventil 1. Hadici (poz.030) připojte šroubením na přípojku zadního ventilu 2. Hadici (poz.040) připojte šroubením na přípojku předního ventilu 3. Obě hadice veďte dopředu Obr. 24 Obr. 25 Obr

20 MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. Škrtící ventil (poz.120 z TAG53301) stranou s okrajem dozadu namontujte na přípojku hydraulického válce na straně pístové tyče (27/1). 5. Hadici (poz.040 z obr. 24) připojte na škrtící ventil. 6. Hadici (poz.030 z obr. 24) připojte na koncovku zdvihového válce. 3.6 Montáž sady hadic vpředu/vzadu vpravo (TAG53361) Obr. 27 Připojení: 2 ventil 1. Hadice (poz ) připojte pomocí šroubení na oba ventily.(obr. 28) 2. Hadice připevněte k rámu spojkami (28A/1+2). Obr. 28 Obr. 27B Držák spojky pouze B2710 Obr. 28A 20

21 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3. Držák spojky (poz.190 z TAG53361) připojte dvěma šrouby s imbusovou hlavou na rám vzadu vpravo (na připravené závity). 4. Hadice připojte pomocí šroubení (poz.100) na objímky spojky. 5. Objímky spojky vč. pojistných kroužků upevněte do držáku spojky. Nasaďte ochranné čepičky proti prachu Držák spojky vpředu (z ) Obr Verze s bezpečnostním rámem: 5. Držák spojky (poz.020) upevněte dvěma šrouby s imbusovou hlavou (obr. 30) 6. Umístěte vzpěru (poz.060) 7. Nasaďte plastové kryty (poz.050) Obr. 30 Obr

22 MONTÁŽNÍ NÁVOD Verze s kabinou 8. Zaměňte pravý kryt kabiny za držák spojky (poz.030) (obr.32). Použijte šrouby, které máte k dispozici Verze s čelním nakladačem (Hydrac MINI I) Obr. 32 Joystick nastavte na 2.+3.ventil. Dodatečně je nutné namontovat sadu hadic TAG Držák spojky (je na čelním nakladači) namontujte na pravou stranu rámu čelního nakladače (33/1). Obr

23 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.7 Montáž sady hadic s jednoduchým účinkem vzadu (TAG53322) Sada hadic s jednoduchým účinkem vzadu se připojí na řídící ventil traktoru. Za tím účelem je připravena hadice pod traktorem. 1. Z hadic odstraňte koncové ucpávky (34/1). Připojte hadice (poz.030). 2. Hadice veďte dozadu vlevo. 3. Na rameno namontujte držák spojky (poz.070 z TAG53321). Za tím účelem vyfrézujte závit M6. Při montáží držáku spojky vzadu je při umístění držáku třeba dbát na to, aby zvednutá záď nenarážela do držáku spojky. 3.8 Montáž sady hadic vpředu 1. ventil Obr. 34 Připojení: 1. ventil 1. Hadice (poz.020) se šroubením (poz.070) připojte k přípojce předního ventilu 2. Hadice (poz.030) se šroubením (poz ) připojte k přípojce zadního ventilu. Obr. 34a 23

24 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3. Každou objímku spojky upevněte do držáku dvěma pojistnými kroužky (obr.34b) 4. Připojte hadice koncem ohnutým o 90 o (obr. 34b) POZOR Při sešlápnutí nožní brzdy je třeba dbát na dostatečný odstup mezi pedálem brzdy a hadicemi! 3.9 Montáž sady hadic pro beztlaký zpětný chod (TAG53341) Obr. 34b Sadu hadic pro beztlaký zpětný chod je možné namontovat dopředu i dozadu. 1. Hadici (poz.030) se šroubením namontujte na šroubení otvoru pro kontrolu oleje traktoru (obr. 35). 2. Hadice pro zpětný chod z tankovací nádržebloku ventilů se šroubením (poz.040) našroubujte na šroubení T. 3. Držák spojky (poz.090) namontujte na rameno vpravo vzadu. 4. Hydraulickou spojku připojte na držák spojky vpředu. Obr Montáž aretační zarážky ve stlačené poloze ( ) např. pro olejový motor 1. Z příslušného ventilu vymontujte uzavírací čepičku a pružinu (obr. 36). 2. Vnitřní část zarážky našroubujte pomocí imbusového klíče do řídícího pístu. 3. Korpus zarážky (obr. 36/1) zašroubujte do ventilu. Nasaďte plastovou čepičku. Obr

25 MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. Informační štítek 1. Štítek (poz.050 z ) nalepte na pravou stranu přístrojové desky. 2. Při používání 2. ovládací páky je třeba nalepit štítek (poz.040 z TAG52321) rovněž na pravou stranu přístrojové desky. 5. Dokončovací práce Pracovní prostředky zlikvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Obr. 37 Připojte svorky baterie, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla. Nastartujte traktor, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla Opatrně vyzkoušejte všechny funkce přídavného hydraulického systému, přitom zkontrolujte zejména netěsnosti, ev. hydraulické přípojky Zkontrolujte stav oleje v hydraulickém systému, ev. olej doplňte, viz příslušná kapitola návodu k používání vozidla. Namontujte zadní kola, viz odpovídající kapitolu v návodu k obsluze vozidla. Zkontrolujte seřízení redukčních tlakových ventilů, viz odd

26 MONTÁŽNÍ NÁVOD 6. Kontrola seřízení redukčních tlakových ventilů Tlakový manometr zapojte do zástrčky spojky vpravo vpředu. Nastavte max. počet otáček motoru a ovládací páku (Joystick) zasuňte vpravo nebo vlevo. Na manometru odečtěte tlak. Tlak hydraulické kapaliny má být 150 bar Seřízení redukčního tlakového ventilu Redukční ventil se nachází na desce (38/2). Odstraňte matici (38/1), otáčením kolíku se závity nastavte tlak. Obr. 38 Seřízení redukčního ventilu Otáčením kolíku se závity dovnitř se tlak zvýší. Otáčením kolíku se závity ven se tlak sníží. Našroubujte zpět matici. 26

27 NÁVOD K MONTÁŽI 7. Krátké technické informace Vysvětlivky k označení hadic: z.b.: PHD 106 x 770 AFL 90 AFL P = Tlaková objímka HD = Vysokotlaká hadice 1 = 1 drátěná vložka 06 = DN 06 = vnitřní průměr = 6,4 mm, vnější průměr = 13,4 mm 770 = délka v mm A = Hadicová přípojka s převlečnou matkou FL 90 = Tlaková maznička M14x1,5, zahnuté o 90 o Délka jedné hadice 27

28 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č. Blok ventilů komplet Tlaková deska Redukční ventil Okroužek Okroužek Skříň ventilů Kompletní ventil Okroužek Pouzdro Zátka Cívka Zarážka SW Zátka Cívka Zarážka Zátka Skříň ventilů Kompletní ventil Pouzdro Šroub M5x14 Čepička Sada Zátka Měděný kroužek Ventil Zátka Okroužek Deska DIN 128 M8 DIN 934 M8x1,25x6,5 Čep M8x180 Okroužek Okroužek Kroužek Přípojka Kompletní přípojka 28

29 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů 29

30 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Základní sada hadic 010( Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická hadice Okroužek Měděný kroužek Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 30

31 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek se 4 funkcemi 010( Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek Ovládací prvek bez tahu Tah Rukojeť Štítek 31

32 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Základní sada držáků 010( Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada držáků Držák spojky Držák spojky Držák Plastový obal Vzpěra Příruba Úhelník Boční díl Plošina Šroub se zápustnou hlavou Šroub se zápustnou hlavou Šroub se zápustnou hlavou 32

33 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada přizpůsobovacích prvků Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada přizp. prvků Sada držáků Držák Joysticku Plošina Úhelník Vzpěra Šroub Matka Kotouč Pérový kroužek Šroub Plech Nedodává se 33

34 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic trojůhelníkový zvedák Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Hydr. systémsada Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická trubka Měděný kroužek Škrtící ventil Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 34

35 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu/vzadu 2. ventil Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická hadice Objímka spojky Pojistný kroužek Ochr. čep. proti prachu Ochr. čep. proti prachu Měděný kroužek Měděný kroužek Držák spojky Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 35

36 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu 3. ventil 010( Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Měděný kroužek Objímka spojky Ochr. čep. proti prachu Ochr. čep. proti prachu Hydraulická trubka Pojistný kroužek Měděný kroužek Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 36

37 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic beztalaký zpětný chod Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Hydraulická hadice Objímka spojky Ochr. čep. proti prachu Pojistný kroužek Držák spojky Zarážka Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 37

38 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic jednoduchý účinek vzadu Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Hydraulická hadice Objímka spojky Ochr. čep. proti prachu Pojistný kroužek Držák spojky Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 38

39 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek 2 funkce Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek kompletní Ovládací prvek Držák Štítek Ovládací prvek bez tahu Tah Nedodává se 39

40 2004W03

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ

PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE POKYNY V NĚM UVEDENÉ MONTÁŽNÍ NÁVOD POUZE PRO PRODEJCE TRAKTORY KUBOTA PŘED MONTÁŽÍ SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TENTO NÁVOD A DODRŽUJTE Y V NĚM UVEDENÉ Výhradní dovozce Bonas spol. s r. o. Sepekov Staňkov 425, 398 51 Sepekov, e mail:

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada adaptérů/čelní nakladač LA211 s hydraulikou KDG BX2200/D Senefelder Str. 3 5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD LA211

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C

Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C Před uvedení zařízení do provozu je bezpodmínečně nutno přečíst si tento provozní návod. Za poruchy a škody na zařízení, způsobené nedostatečnými znalostmi tohoto provozního

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k použití a seznam dílů

Návod k použití a seznam dílů Návod k použití a seznam dílů RE, REN TFE RE4, RE8 REE, REEN REE4 Příručka č.: MA0044-04CZE Jazyk: CZE Datum publikace: 6-06-04 Revize: 04 Obsah Definice... Poznámka... Normy kvality/normy a směrnice...

Více

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY SNĚHOVÁ RADLICE A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO TRAKTOR NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Číslo návodu je shodné s číslem série vozidla viz. odst. Úvodem GR2100 PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY Výhradní dovozce

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Všeobecné pokyny Při výměně spojky je vždy nutné zkontrolovat dvouhmotový setrvačník (ZMS - Zweimassenschwungrad). Opotřebený,

Více

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE Kompletní systém radlice NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Obj. č.: 10-0490 / 10-0260 První vydání, srpen 2011 NÁVOD K OBSLUZE Gratulujeme vám k zakoupení nejodolnější a nejlehčí

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Zvedací zařízení s přední montáží + PTO Kompaktní traktor BX2200D/E Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI Obsah

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod k obsluze. Kompaktní talířové brány

Návod k obsluze. Kompaktní talířové brány Návod k obsluze az Catros 4002-2TS Catros 5002-2TS Catros 6002-2TS Catros + 4002-2TS Catros + 5002-2TS Catros + 6002-2TS Kompaktní talířové brány MG5420 BAG0155.0 11.15 Printed in Germany cs Před prvním

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L

10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz 10,229 ODSÁVAČKA UNI 9L Technické parametry: Pracovní

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY [Řada Systém 0]+ RWA systémy, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, CZ; IČ: 267 12 679 DIČ: CZ26712679 reg. v OR MS Praha odd. C, vložka 88996 Divize

Více

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži

IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem. Model MDG-M4. Návod k obsluze a montáži IWAKI zubová čerpadla s magnetickým pohonem Model Návod k obsluze a montáži Tento návod obsahuje správný postup pro obsluhu, použití, opravu, pravidelnou prohlídku a k odstraňování závad čerpadla. Dodržíte-li

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů 1ZSE 5492-134 jazyk - čeština Revize 3, 1998-01-30 Seznam náhradních dílů Přepínač odboček typu UB s pohonem typu BUE a BUL Bez písemného povolení výrobce nesmí být tento dokument kopírován, předán třetí

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Obrázek 1 - Typ 6111, standardní provedení Obrázek 2 - Typ 6111, montován na rozvaděč přiváděného vzduchu Obrázek 3 - Typ 6111 polní provedení Návod

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL

Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL NÁVOD K POUŽITÍ Lesnický naviják IGLAND 6002 Pronto TL IGLAND 9002 Maxo TL Záruka je platná pouze tehdy, když bude vyplněno a během 14 dní odesláno přiložené PROHLÁŠENÍ O PŘEDÁNÍ STROJE. Výrobce: Dovozce:

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 SB-912-004UL R2

SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 912 SB-912-004UL R2 NEZÁVAZNÉ SERVISNÍ BULLETIN PRODLOUŽENÍ DOBY DO GENERÁLNÍ OPRAVY (TBO) PRO MOTORY ROTAX ŘADY 9 SB-9-4UL R2 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 NEZÁVAZNÉ SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení:

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Zvedací zařízení s přední montáží + PTO Traktor ST 30/35 (TAG3958 1) Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI Obsah

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor

Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor 2014 Čelní nakladače Hinomoto N 200 Návod k obsluze pro malotraktor Podkopy Příslušens tví na zimu Příslušens tví pro úpravu ploch Přislušens tví pro orbu www.kp malotrakt ory.eu Karel Pařízek KP malotraktory

Více

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi Servis Montážní návod Audi A 00 Karoserie Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.09.55 originální příslušenství Audi Vydání 4.0 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah Všeobecné

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Obsah : Plán zapojení 4 Obecné informace 6 Obecné bezpečnostní předpisy 7 Správné použití 8 Zbývající nebezpečí 8 Sestavení 10 Elektrické připojení 11 Práce s

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012.

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012. Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN Návod k obsluze FLENDER couplings Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com Instructions Návod k obsluze The-Safety-Valve.com Innhold 1 Úvod... 3 1.1 Výrobce... 3 1.2 K tomuto návodu k obsluze... 3 1.3 Standardní symboly... 3 2 Bezpečnost... 4 2.1 Použití v souladu s určením...

Více

Ceník Komunál 2016-V1

Ceník Komunál 2016-V1 Závěs Standardní povolená hmotnost přívěsu nebrzděného: 1000 kg povolená hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou: 2000 kg přípustné svislé zatížení: 500 kg Ceník Komunál 2016-V1 platný od 1.1.2016 Traktor

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM TAŽENÝ HRABAČ 00 CM Montáž Provoz Údržba Náhradní díly PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A

Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A 1 2 Pozor! Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a musí být před zprovozněním, resp. použitím lisovacího zařízení důkladně pročten

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013

HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013 HL 2.30 NT HL 2.40 NT Datum automobilního zvedáku: 04/2013 Návod k obsluze: 22.04.2013 Platnost od SN: 350974 Modifikováno:08-2013 Originál návodu k obsluze Návod k obsluze a dokumentace Sériové č.:...

Více