Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia"

Transkript

1 podzim/zima autumn/winter 2009/2010 OSTRAVA Metropolitan Magazine minimální vzdálenost: výška OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart strana/page 8 Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia strana/page 20

2 editorial editorial Obsah Contents Dvacet let v životě města je z hlediska historie nepatrný zlomek času, spíše záblesk. A přece může představovat velkou změnu. Ostrava se v dějinách výrazně změnila třikrát po nálezu uhlí v 18. století, dalším rozmachem průmyslu ve století dvacátém a na konci tohoto století po roce 1989 potřetí. Po tomto mezníku se moravskoslezská metropole vydala novou cestou restrukturalizace průmyslu, rozvoje obchodu, školství, kultury i celkového dění ve městě. Každé zmíněné období přineslo hodně nového především obyvatelům města práci, kulturu, kontakty se světem, ale i úspěchy a pády. Jako patriot Ostravy vnímám změny posledních dvaceti let intenzivně, se zájmem. Jsou překotné a viditelné. Kdo v našem městě těch dvacet let nebyl a vrátil se, nestačí se divit. Město se mění nejen vizuálně. Dostalo nový rytmus obchodního, společenského, kulturního i sportovního dění. Hostí události mezinárodního, často světového významu. Udržuje si pozici třetího největšího města republiky, ve svém snažení je ambiciózní a vytrvalé. Zlepšila se jeho dopravní dostupnost, rozšířilo školství, nabízí nadstandardní bydlení, žije čilým společenským ruchem i zahraničními kontakty. Začátek nového tisíciletí znamenal pro Ostravu přísun investic do průmyslových zón a příchod developerských společností a jejich projektů. Dřívější rozhodnutí o výstavbě průmyslových zón se tak pozitivně odrazilo v přílivu zahraničních investorů. Ekonomická recese sice Ostravě přinesla mírné přibrzdění některých aktivit, ale projektů do budoucna máme v rámci Integrovaného plánu rozvoje města dost na to, aby se pozitivní změny ještě prohloubily. Posilujeme ekonomický potenciál města a s tím i nabídku různorodých pracovních příležitostí tak, aby mladí, kvalifikovaní lidé mohli své ambice uplatnit především v našem městě. Nepřestávám Ostravě fandit. Zdeněk Trejbal náměstek primátora pro investice a ekonomický rozvoj Dvacet let v životě města je z hlediska historie nepatrný zlomek času, spíše záblesk. A přece může představovat velkou změnu. Ostrava se v dějinách výrazně změnila třikrát po nálezu uhlí v 18. století, dalším rozmachem průmyslu ve století dvacátém a na konci tohoto století po roce 1989 potřetí. Po tomto mezníku se moravskoslezská metropole vydala novou cestou restrukturalizace průmyslu, rozvoje obchodu, školství, kultury i celkového dění ve městě. Každé zmíněné období přineslo hodně nového především obyvatelům města práci, kulturu, kontakty se světem, ale i úspěchy a pády. Jako patriot Ostravy vnímám změny posledních dvaceti let intenzivně, se zájmem. Jsou překotné a viditelné. Kdo v našem městě těch dvacet let nebyl a vrátil se, nestačí se divit. Město se mění nejen vizuálně. Dostalo nový rytmus obchodního, společenského, kulturního i sportovního dění. Hostí události mezinárodního, často světového významu. Udržuje si pozici třetího největšího města republiky, ve svém snažení je ambiciózní a vytrvalé. Zlepšila se jeho dopravní dostupnost, rozšířilo školství, nabízí nadstandardní bydlení, žije čilým společenským ruchem i zahraničními kontakty. Začátek nového tisíciletí znamenal pro Ostravu přísun investic do průmyslových zón a příchod developerských společností a jejich projektů. Dřívější rozhodnutí o výstavbě průmyslových zón se tak pozitivně odrazilo v přílivu zahraničních investorů. Ekonomická recese sice Ostravě přinesla mírné přibrzdění některých aktivit, ale projektů do budoucna máme v rámci Integrovaného plánu rozvoje města dost na to, aby se pozitivní změny ještě prohloubily. Posilujeme ekonomický potenciál města a s tím i nabídku různorodých pracovních příležitostí tak, aby mladí, kvalifikovaní lidé mohli své ambice uplatnit především v našem městě. Nepřestávám Ostravě fandit. Zdeněk Trejbal náměstek primátora pro investice a ekonomický rozvoj 4 Radikální řez Radical cut 8 Fotbalista Svěrkoš Svěrkoš the footballer 12 Rotschildův zámeček Vítkovice Rothschild s castle Vítkovice let VšB 160 years of VŠB 16 Projekt dolní oblast Vítkovic The lower Vítkovice area project 18 Město má dobře fungující systém městské dopravy The city has an efficient urban transport system 20 Paní hraběnka přiveze koně Mrs. Countess bring horses 22 Vůně čaje Aroma of the tea 23 Kandidát na titul Candidate for the title 24 Knihovna města Ostravy Library of The Ostrava City 26 Jediná v republice Only in the Republic 28 Společnost Society 29 Kaleidoskop Caleidoscope 30 Nejstarší ve městě The oldest in the city 32 Jediný na světě Only in the world 33 Golf i v zimě Golf in winter 34 Na lyže jen do Beskyd Ski only in Beskydy 36 1st International School Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor 2 řádky Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor 2 řádky 20 Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor 30 Především však nabídlo svá pozitiva above all, however, offered its strengths its strategic location near the other minimálně 2 řádky minimálně 2 řádky Ostrava metropolitan magazine podzim/zima Autumn/winter 2009/2010 Vydavatel Publisher Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, Registrační číslo I Reg. No. MKČRE 1647 Redakce Ewwditors tel , Fotografie Photographers Jméno Příjmení, Jméno Příjmení, Jméno Příjmení, Jméno Příjmení Anglický text translation C. Hopkinson Design Studio Najbrt Předtisková příprava Print Rap Group s.r.o. 7

3 Nová tvář města New look of the city Nová tvář města New look of the city Radikální řez A radical break minimálně 2 řádky minimálně 1 řádek 2 Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor 2 řádky dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. První řádek hlavního textu Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých 8 9

4 Nová tvář města New look of the city Nová tvář města New look of the city prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. Město však řešení našlo, v čem především? V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonjednání i prezentací na prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfields. do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonstrukce nájemních hal. Dostalo i podporu vlády ČR, Moravskoslezského kraje a dalších 2 řádky strukce nájemních hal. Dostalo i podporu vlády ČR, Moravskoslezského kraje a dalších institucí. Začaly se budovat průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Mošnově a také Vědeckotechnologický park Ostrava v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské-technické univerzity. Tak na celkové ploše 52,5 hektarů započala výstavba inženýrských sítí, komunikací a budov. Město použilo i státní dotace a evropské peníze z fondu Phare. Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifi kovanou pracovní sílu, rozvíjející se dopravní a technickou infrastrukturu a další. 1 řádek institucí. Začaly se budovat průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Mošnově a také Vědeckotechnologický park Ostrava v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské-technické univerzity. Tak na celkové ploše 52,5 hektarů započala výstavba inženýrských sítí, komunikací a budov. Město použilo i státní dotace a evropské peníze z fondu Phare Jak se to konkrétně projevilo na zájmu investorů? Nevšední ekonomický boom kolem roku 2004 a přísun investic přinesly příliv renomovaných světových společností například Hyundai, Multi Development, CTP Invest, Pegatron Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, Arcelor Mittal, TietoEnator, Bang & Olufsen a další.vznikly nové. špičkové administrativní i rezidenční objekty

5 osobnost people Ostravské srdce Ostravian heart Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor Horní hrana obrázku snížena na horní dotažnici sousedního textu na fotografii zobrazeno na obrázku. is shown on the photography. 45,25 dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. První řádek hlavního textu Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na 12

6 osobnost people osobnost people na fotografii zobrazeno na obrázku. is shown on the photography. prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. Město však řešení našlo, v čem především? V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonstrukce nájemních hal. Dostalo i podporu vlády ČR, Moravskoslezského kraje a dalších institucí. Začaly se budovat průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Mošnově a také Vědeckotechnologický park Ostrava v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské-technické univerzity. Tak na celkové ploše 52,5 hektarů započala výstavba inženýrských sítí, komuprestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. Město však řešení našlo, v čem především? V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonstrukce nájemních hal. Dostalo i podporu 95,5 Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní kvalifikovanou sílu však nabídlo svá pozitiva nikací a budov. Město použilo i státní dotace a evropské peníze z fondu Phare. Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifi kovanou pracovní sílu, rozvíjející se dopravní a technickou infrastrukturu a další. Jak se to konkrétně projevilo na zájmu investorů? Nevšední ekonomický boom kolem roku 2004 a přísun investic přinesly příliv renomovaných světových společností například Hyundai, Multi Development, CTP Invest, Pegatron Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, Arcelor Mittal, TietoEnator, Bang & Olufsen a další.vznikly nové, špičkové administrativní i rezidenční objekty, budovala se logistická centra. V roce 2007 tak dosahoval ukazatel HDP na obyvatele našeho kraje hodnoty téměř 287 tisíc korun, což představovalo proti roku 2006 růst o 9,1 procenta. Ve srovnání s výsledky ostatních krajů ČR se jedná o hodnotu nadprůměrnou. Máme vysoký úvěrový rating, zázemí tří vysokých škol s více než 32 tisíci studenty, cizoja- zyčné školy, rozvíjející se mezinárodní letiště a kvalitní infrastrukturu. Postupně se realizují velké projekty na bývalých průmyslových úze- mích, jakými jsou Karolina, Dolní oblast Vítkovic a dalších, menších lokalitách. Podporujeme komercializaci výsledků vědeckého výzku- mu na univerzitách i vznik nových fakult. Dnes víme, že vybudování průmyslových zón a postupná realizace Integrovaného plánu rozvoje města se staly tím radikálním řezem, který městu nastartoval aktivní rozvoj v takovém rozsahu, který potřebovalo. Ostisi ex elissequisi tie venisim dolendre dolore facillan euismodolute exercipis adio od minci et lobor sis nullum illalam inci enibh erit verit, velesto con utat.ugue diat. Cum vullut utet amet la ad et alisisecte consent aci tat wisi blamet nostrudvullaortisi. Vel ute conse modo odolorperit, quismodolor il ercil utat. Giating eros do commolortin exer si euisl dolore diam qui eugait lor adio essi.se vulla feum ipis nullaor si.tum ad tie commy nulput lor si.odolutat. Lamet utet adiat iusto consequam iriure tatem dip euguer sendreros aut ad d vlády ČR, Moravskoslezského kraje a dalších institucí. Začaly se budovat průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Mošnově a také Vědeckotechnologický park Ostrava v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské-technické univerzity. Tak na celkové ploše 52,5 hektarů započala výstavba inženýrských sítí, komunikací a budov. Město použilo i státní dotace a evropské peníze z fondu Phare. Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifi kovanou pracovní sílu, rozvíjející se dopravní a technickou infrastrukturu a další. Jak se to konkrétně projevilo na zájmu investorů? Nevšední ekonomický boom kolem roku 2004 a přísun investic přinesly příliv renomovaných světových společností například Hyundai, Multi Development, CTP Invest, Pegatron Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, Arcelor Mittal, TietoEnator, Bang & Olufsen a další.vznikly nové, špičkové administrativní i rezidenční objekty, budovala se logistická centra. V roce 2007 tak dosahoval ukazatel HDP na obyvatele našeho kraje hodnoty téměř 287 tisíc korun, což představovalo proti roku 2006 růst o 9,1 procenta. Ve Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor srovnání s výsledky ostatních krajů ČR se jedná o hodnotu nadprůměrnou. Máme vysoký úvěrový rating, zázemí tří vysokých škol s více než 32 tisíci studenty, cizoja- zyčné školy, rozvíjející se mezinárodní letiště a kvalitní infrastrukturu. Postupně se realizují velké projekty na bývalých průmyslových úze- mích, jakými jsou Karolina, Dolní oblast Vítkovic a dalších, menších lokalitách. wpodporujeme komercializaci výsledků vědeckého výzku- mu na univerzitách i vznik nových fakult. Dnes víme, že vybudování průmyslových zón a postupná realizace Integrovaného plánu rozvoje města se staly tím radikálním řezem, který městu nastartoval aktivní rozvoj v takovém rozsahu, který potřebovalo. Gue magna feuisismod min ullaore raesto eraesto dolesto consequat. Ecte facinit ilisit dunt aliscil luptate essis nullaoreet vullam, consectem zzrilit ulput vel ulluptat. Et ercincing et praesed delessequat nos nullam quismolore tate mincil dionsenispit exer irilit at prat, sent do consenim niamcon sequat. Corercilisi.Rud mod esequisi. Min henis auguer ing ero dolobore feuguer ciliquisl ea commodo odo Václav Svěrkoš Narozen: v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku). Narozen: v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku). 2 45,

7 Rubrika Rubrika Architektura Architecture Perla Vítkovic The pearl of Vítkovice minimálně 2 řádky Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor 2 řádky na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. minimálně 1 řádek iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit et adio conulla ortionse tat etum. na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy. Iquat alis acillaorer acin heniatum iliquat, na fotografii zobrazeno. is shown on the photo

8 Výročí jubille Výročí jubille 160 let Vysoké školy báňské 160 years of the Technical University iriurem do od dolesequi sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ullumsa ndignim nullaore vel dolobor autate core ming eum dunt laoreriure tinibh er iusci bla consequatet, consenismod ming ex ent ad ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.equisi blam ea cortinci ea cortincip eril iriustrud tat utpat, quis nonsendre con velandiat lan ullan ut praesto eraesse quiscil laorper iliquip isisi.it dip ex eum dolorer sumsan ullandit, sequatie miniamc onsent nonsequam, consent nit doloreet nonsequ ipsuscil dolorem adit ad deliquis niat, sequamcon venim dolore. Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti Above all, however, offered its strengths its strategic location all, however cor susci et acips ate enim iriod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sendrer aliscing enibh eum augiamcon esto commolore facillandiat velismo diamcore magnit veliquis amcommy nostio et, quat praestrud exero eugiam velit dolor se dolent et adio conulla ortionse tat etum dolore volor sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute

9 tradice a budoucnost past, present, future Rubrika Rubrika Plynojem v novém kabátě The gasometer will shine again Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ullumsa ndignim nullaore vel dolobor autate core ming eum dunt laoreriure tinibh er iusci bla consequatet, consenismod ming tie magna aute faccum quat dolobortie feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptati na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. ex ent ad ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.equisi blam ea cortinci ea cortincip eril iriustrud tat utpat, quis nonsendre con velandiat lan ullan ut praesto eraesse quiscil laorper iliquip isisi. It dip ex eum dolorer sumsan ullandit, sequatie miniamc onsent nonsequam, consent nit doloreet nonsequ ipsuscil dolorem adit ad deliquis niat, sequamcon venim dolore faci blandig niamet iniamcore ming enim quat. Ut dolor iure magna augait, quipisl eugait iuscilit nit, quisl ex eu feugue eugiat. Ut inciduis ad molendiam, quis deliquam vullutat exer sum ent el dolobor peraessis alit praesto ex et lum quat ing etue facidui bla con eriure ea cor si blan el dio odolor sed ea con hendiam consendignim ate faccum zzriusto delenis nulla adigna aut ut ad tat. ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute er suscillum vero conulla atet at in ex elent adio dolor sustrud deliquipisi. To ea con henit wis eugiatet, consendreet la corem velesti smodigna alissim eum in vel dolor adiam velenim iliquat, volor ilit ullam illamet ipisse facipsum quatum nonullandre eugiamc onsecte commodipit ate enim irit iustrud tisl iustrud dolorpe rcidunt lum ing euguerc ipsusci psummolore tio duis nit

10 Rubrika doprava Rubrika transport doprava transport Město má skvělý systém městské dopravy A superb transport system 2 řádky Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor tie magna aute faccum quat dol sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ullumsa ndignim nullaore. feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure

11 událost Event Rubrika Rubrika Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na Juliane Weinberg-Lessing Narozen v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku). Narozen v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku). Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. b V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace. prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonstrukce nájemních hal 24 25

12 životní styl lifestyle kultura culture 2 řádky Vůně čaje Tea for refreshement and relaxation 2 řádky Ostrava kandiduje na titul Ostrava bids for a prestigious title iriurem do od dolesequi bla feum ve iriurem do od dolesequi bla feum na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. tie magna aute faccum. iriurem do od dolesequi bla feum

13 kultura culture Poklady se ukrývají v knihovnách The treasures of the library Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy niss. It dip ex eum dolorer sumsan ullandit, sequatie miniamc onsent nonsequam, consent nit doloreet nonsequ ipsuscil dolorem adit ad deliquis niat, sequamcon venim dolore faci blandig niamet iniamcore ming enim quat. Ut dolor iure magna augait, quipisl eugait iuscilit nit, quisl ex eu feugue eugiat feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie Faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat.faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat.faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat. Faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat.faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat.velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute er suscillum vero conulla atet at in ex elent adio dolor sustrud deliquipisi.faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat. To ea con henit wis eugiatet, consendreet la corem velesti smodigna alissim eum in vel dolor adiam velenim iliquat, volor ilit ullam illamet ipisse facipsum quatum nonullandre eugiamc onsecte commodipit ate enim irit iustrud tisl iustrud dolorpe rcidunt lum ing euguerc ipsusci psummolore tio duis nit lorem zzriure te cor ipit, quat prat. Dui eu feumsanfaccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat. Faccumsan exerilis adipsuscin ullaore etuerae sequisi eniat. Ed exer autat

14 školství education školství education Jediná v republice A unique school Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobo re te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.equisi blam ea cortinci ea cortincip eril iriustrud tat utpat, quis nonsendre con velandiat lan ullan ut praesto eraesse quiscil laorper iliquip isisi.it dip ex eum dolorer sumsan ullandit, sequatie miniamc onsent nonsequam. feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute er suscillum vero conulla atet at in ex elent adio dolor sustrud deliquipisi. To ea con henit wis eugiatet, consendreet la corem velesti smodigna alissim eum in vel dolor adiam velenim iliquat, volor ilit ullam illamet ipisse facipsum quatum nonullandre eugiamc onsecte commodipit ate enim irit iustrud tisl iustrud dolorpe

15 kaleidoskop Caleidoscope společnost Society alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla minimálně 3 řádky alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla Am in hendrercilit laore consequamet ilisisim alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. Ut dolore consenibh ent dolor iriuscing et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla Am in hendrercilit laore consequamet ilisisim alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. Ut dolore consenibh ent dolor iriuscing et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla minimálně 3 řádky minimálně 3 řádky minimálně 3 řádky alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. Ut dolore consenibh ent dolor iriuscing dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. Ut dolore consenibh ent dolor iriuscing dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla 2,5 minimálně 3 řádky alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit nisci bla facin hendre et am zzrilluptat. et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla 32 33

16 Rubrika Rubrika příroda natural ostrava Nejstarší ve městě The oldest in the city Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. na fotografii zobrazeno. is shown on the photo. iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lut sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam It dip ex eum dolorer sumsan ullandit, sequatie miniamc onsent nonsequam, consent nit doloreet nonsequ ipsuscil dolorem adit ad deliquis niat, sequamcon venim dolore faci blandig niamet iniamcore ming enim quat feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer et adio conulla ortionse tatt ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute er suscillum vero conulla atet at in ex elent adio dolor sustrud deliquipisi. To ea con henit wis eugiatet, consendreet la corem velesti smodigna alissim eum in vel dolor adiam velenim iliquat, volor ilit ullam illamet ipisse facipsum quatum nonullandre eugiamc onsecte commodipit ate enim irit 34 35

17 sport sports Rubrika sport Rubrika sports Golf i v zimě? Golf in the winter? minimálně 2 řádky Dynamická a férová hra A dynamic game of fair play commy numsan henit. ate enim irit nostrud dolore dolum. iriurem do od dolesequi bla feum veolor augait incidunt alit, sum augiam velent alis del eros ea feugiam commod euisciduis et velisis dolore dui blan ulput nummy nonulla ndionsed euis nonsequat. Ut dolore consenibh ent dolor iriuscing et, veleniam nibh etum doloborem dolore dolore velisis autem quat ullan ulpute tem dit, commy nulputat. Put vulla alit numsandigna core te euipsuscil ullam, quip et aliquis nostisis nulluptat nonse min eniamet, core cor susci et acipsum ver am in eui euipit lobor susto esenis acidunt iriurem doloreet nis atie commy numsan henit, venim quam zzriusci tie magna aute faccum quat dolobortie feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum To er am, volorti smodolor sed dui blan ut nonullaore conse ero commy nissit am irit alisim quat atumsandre velessed eraestrud ea feumsan exer at, velessis deliquam dolore facipit prat, quam zzrilit utat iniam dignit aciliquat. Rostrud elis nim quat. Exeraesto er am, velis autem delit, sis nisi te tem dolore dolor sequis aci na fotografii zobrazeno. is shown on the photo

18 okolí města around ostrava Rubrika Rubrika Beskydy lyžím zasvěcené A skiers paradise Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lut sum dolum il in velisl ipsum alit nulluptatie velesequat nos dunt velit lore tate dolor sit ilit ero eu faccummy nissi. feuis ate enim irit nostrud dolore dolum ipisit etum iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet lutet wis nos nostie delestisl ut lummod dolorti onsequat, consequipsum inci bla feu feu feugait vendrerci enim vendigna corperat dolorer et adio conulla ortionse tatt ero eu faccummy nissi.olutpat aut vel dolobore te elis niam in ut wis et niam vero odiamet lum zzril ut exer sum dolutpat.acilit autatin cinibh eugue te dolortin el utpat lamcommy nis dolor iniate doloreriure minciduis euisim eum illummy non ullum vent nulpute dio esenis nibh esed tio consent ad minciliqui tatum adio dolor sit, commodit accum inim elis alisi et utem vel eui estrud modolesto euguero et augiam doloreet accum veriuscil dolor susciduip exeraesto odoloreet, commod ex et lortion sequatet ut nis aliquis molorper alit iure feugiat dionsed min ute er suscillum vero conulla atet at in ex elent adio dolo. na fotografii zobrazeno. is shown on the photo

19 školství education Inzerce Kolik řečí umíš Language is the key iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi. iriurem do od dolesequi bla feum vendre delit prat volor sum aut alisi blaor amet. 40

20

21 událost Event Rubrika Rubrika Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou států, kvalifikovanou pracovní sílu Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries, skilled labor

22 událost Event událost Event dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. b V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace. podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby 46 47

23 událost Event prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. b V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace. dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo Above all, however, offered its strengths its strategic location near the other two countries podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod. Které byly hlavní bariéry pro zahraniční investory? Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. Ale především neexistence kvalitních nemovitostí pro podnikání v podobě Juliane Weinberg-Lessing Narozen v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku). dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu Především však nabídlo svá pozitiva strategickou polohu v blízkosti dalších dvou nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města, patřila společnost Hayes Lemmerz (Itálie/USA) dodávající kola pro automobilový průmysl. Představitelé města proto společně s dalšími institucemi začali hledat praktické uplatnění proinvestičních faktorů. Měli jsme už zkušenosti z různých jednání i prezentací na prestižních veletrzích investičních příležitostí, jako jsou MIPIM v Cannes, EXPOREAL v Mnichově apod Především nedostatečné dopravní napojení, absence nadstandardního bydlení, škol s cizím vyučovacím jazykem, nepružná a diskriminační legislativa. vhodných nájemních hal či revitalizovaných bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfi elds. V alokaci fi nančních prostředků do programů na podporu průmyslových zón včetně regenerace brownfi elds a výstavby a rekonstrukce nájemních hal dopředu v hospodářské oblasti. Změna z téměř ryze industriálního města na sídlo nových, moderních technologií. Je to významné i z hlediska celostátního, vždyť Ostrava a okolní region leží na ploše 7 procent rozlohy ČR, žije tu 12,5 procent obyvatel republiky. Redukce průmyslu po roce 1989 přinesla zvýšení nezaměstnanosti až na více než 16 procent, ale začala se vytvářet nová pracovní místa v oblasti státní správy, vědy, projekce a lehkých, moderních technologií, díky značnému rozšíření obchodních řetězců též v oblasti služeb. Ano, ale v devadesátých letech byl ve srovnání se zbytkem republiky v našem regionu podstatně menší. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území města. K největším, kdo se koncem tohoto období loval na území města. K největším, kdo se koncem tohoto období etabloval na území Narozen v Třinci Hráčská kariéra: FK Frýdek-Místek, Baník Ostrava, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlín, Austria Vídeň, FC Sochaux Reprezentace ČR: 10 zápasů, 2 góly (k ) Individuální ocenění: Nejlepší sportovec Ostravy Přítelkyně Jana, dcera Nina (1,5 roku)

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových.

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Techniky Mnohé z jednoho Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Uvědomujete si, že velké fotky ve svých detailech skrývají malé fotky límeček, kno

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny

0.0 OBSAH. 1. Logotyp. 3. Tiskoviny 0.0 OBSAH 1. Logotyp 1.1 Základní prvky 1.2 Základní barevné provedení 1.3 Černobílé provedení 1.4 Podklad 1.5 Síťový rozkres 1.6 Ochranná zóna 1.7 Minimální velikost 1.8 Zakázané varianty 2. Typografie

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

obsah Tie dolore tio commy nulla

obsah Tie dolore tio commy nulla Tie dolore tio commy nulla Laor iusci tem aut adipit luptat. Unt duis adiamet do core vullamet, secte doloreet, susciduisim nulputpatum duipismod tie tisi bla feugait nis dolor sum quam, sim venibh et

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Manuál vizuální identity pro realizátory krajských soutěží o značku Regionální potravina

Manuál vizuální identity pro realizátory krajských soutěží o značku Regionální potravina Manuál vizuální identity pro realizátory krajských soutěží o značku Regionální potravina obsah Povinné materiály a sablony Nepovinné materiály 04 Katalog vítězných potravin 05 Leták vítězných potravin

Více

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety čas VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety KONCEPT PROMOSTOLKU KIWI PRO HOSTESKY varianta 6 topper boční strana boční strana boční strana čas topper čas čas lišta VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci 0.00 / ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVEK 0.0 / ZNAČKA 0.0 / FOTOGRAFIE 0.0 / HLAVIČKY 0.00 / ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

Třívrstvé podlahy. Opravdový pocit přírody

Třívrstvé podlahy. Opravdový pocit přírody Třívrstvé podlahy Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim veliquis nullan Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim veliquis nullandrer inim zzrili Ipit, commy nim dolorpero etum quatie tem nim

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.800 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný ZDARMA do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

magazine Kdo bude pánem na Libáni? Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Výjimečná investice!

magazine Kdo bude pánem na Libáni? Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Výjimečná investice! Název rubriky magazine Kdo bude pánem na Libáni? Výjimečná investice! Zima 2007 Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Podle čeho vybrat kvalitní realitní kancelář Nízkoenergetické bydlení Aktuální

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Logotyp DCHB Varianty logotypu

Logotyp DCHB Varianty logotypu design manual Diecézní charia Brno design manual Logoyp DCHB Variany logoypu 1 Základní logoyp Obdélník, dělící čára a ex DIECÉZNÍ CHARITA BRNO jsou v barvě CHARITA červená, znak a ex Charia Česká republika

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech P O R T F O L I O Výběr z klientů, pro které jsme pracovali (tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na strategických projektech): Sony Velkopopovicky Kozel

Více

výhody pružnost a rychlost zkušenosti 100% spolehlivost servis 24/7/365 ctím termíny a dohody... moje práce mě baví a je to na ní vidět

výhody pružnost a rychlost zkušenosti 100% spolehlivost servis 24/7/365 ctím termíny a dohody... moje práce mě baví a je to na ní vidět o mě více než 20 let na trhu zkušenosti jako freelancer a jako senior manager v reklamních agenturách (creative director, marketing director, CEO...) práce pro klienty různých velikostí a postavení na

Více

OBSAH 1. PREZENTACE ZNAÈKY 1.1 FIREMNÍ ZNAÈKA (LOGO) KONSTRUKCE LOGA BARVY V LOGOTYPU POUŽITÍ LOGOTYPU NESPRÁVNÉ POUŽIT

OBSAH 1. PREZENTACE ZNAÈKY 1.1 FIREMNÍ ZNAÈKA (LOGO) KONSTRUKCE LOGA BARVY V LOGOTYPU POUŽITÍ LOGOTYPU NESPRÁVNÉ POUŽIT CORPORATE DESIGN OBSAH 1. PREZENTACE ZNAÈKY 1.1 FIREMNÍ ZNAÈKA (LOGO)...4 1.2 KONSTRUKCE LOGA...5 1.3BARVY V LOGOTYPU...6 1.4 POUŽITÍ LOGOTYPU...7 1.5 NESPRÁVNÉ POUŽITÍ LOGOTYPU...8 2. BARVY 2.1 FIREMNÍ

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE BIVŠ. Akademický rok 2012 až Příjmení Jméno Skupina. Arial Bold 26 b. Arial Bold 20 b. Arial 14 b. Arial Bold 14 b.

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE BIVŠ. Akademický rok 2012 až Příjmení Jméno Skupina. Arial Bold 26 b. Arial Bold 20 b. Arial 14 b. Arial Bold 14 b. Arial Bold 26 b. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE BIVŠ Arial Bold 20 b. Akademický rok 2012 až 2013 Arial 14 b. Arial Bold 14 b. Příjmení Jméno Skupina Žádné záhlaví ani zápatí. Obsah 1 Lore con hendips stions nostie

Více

NÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOS

NÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOS 2 0 0 LEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 200 005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVEN OBSAH 005 VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Více

Dostavba kanalizace ve svižném tempu. Klid na Černokostelecké Hlavní dopravní tepna ve městě do odvolání bez kamionů

Dostavba kanalizace ve svižném tempu. Klid na Černokostelecké Hlavní dopravní tepna ve městě do odvolání bez kamionů září / 2012 Tichý asfalt VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSK ÉHO ÚŘADU ŘÍČANY pr os in ec / 20 12 Léto v Říčanech provázely rekonstrukce důležitých komunikací KURYR_zari.indd 1 3.12.2012 21:13:36 říjen / 2012 Klid

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7. Vybrané kapitoly z typografie. Digitální fotografie v muzejní praxi

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7. Vybrané kapitoly z typografie. Digitální fotografie v muzejní praxi Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7 Vybrané kapitoly z typografie Základní pojmy a pravidla Tomáš Chorý Digitální fotografie v muzejní praxi Petr Zatloukal 2007

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Obsah. Začínáme. editorial obsah. od nuly..?

Obsah. Začínáme. editorial obsah. od nuly..? editorial obsah Začínáme od nuly..? Na titulní straně odstartoval dvojnásobný mistr světa a světový desetibojařský rekordmna Tomáš Dvořák do nového miléna své tři ženy, manželku Gabrielu a dcery Barunku

Více

ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie. www.caspv.

ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie. www.caspv. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník číslo 1 březen 2011 www.caspv.cz ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie

Více

Vizuální styl kernun

Vizuální styl kernun Vizuální styl kernun Korporátní fonty (kontrast, čitelnost) Barevnost Logo (změna barevnosti do nové palety a změna poměru symbolu vůči textu) Ikony Fotografie Ilustrace GUI dashboard Kombinace písem reflektuje

Více

příběh Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom?

příběh Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom? příběh STRANA 34 proč ne?! ČERVEN 2012 Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom? KONCEPT, KURÁTOŘI: Jana ZIELINSKI a Jiří MACEK, Křehký

Více

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat.

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat. LOGOMANUÁL ZNAČKY ZNAČKA Logotyp projektu Trnková stezka se skládá z piktogramu a textové části. Tyto dva základní prvky vystupují v komunikaci vždy dohromady. Nelze tedy jednotlivé symboly používat samostatně.

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. PROCES 2010 Vyhodnocení změn Rozboru udržitelného rozvoje pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec od aktualizace v roce 2008 Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

Návrhy v tvarného fie ení expozice ViZa & Vysoãina

Návrhy v tvarného fie ení expozice ViZa & Vysoãina Návrhy v tvarného fie ení expozice ViZa & Vysoãina klasická varianta v razn pruh kolem místnosti, v nûm panely s fotografiemi a texty varianta pruhy a pásy fotografie a texty ve v razn ch barevn ch pásech

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

EXKLUZIVNÍ DŘEVĚNÉ DÁRKOVÉ KAZETY

EXKLUZIVNÍ DŘEVĚNÉ DÁRKOVÉ KAZETY www.vinohort.cz EXKLUZIVNÍ DŘEVĚNÉ DÁRKOVÉ KAZETY DK 06-560 1266,- Uzaviratelná dřevěná kazeta z masivního buku na 6 lahví vína. DK 01-555 Dřevěný nosič z masivního buku s lýkovou rukojetí na 1 lahev vína.

Více

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi.

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi. conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

str. 12 Unt autat loboreetue dolenim zzriure mincilit adit lobore dolobor sit praessed tet auguero od mod dolor acillan venis ad mod-

str. 12 Unt autat loboreetue dolenim zzriure mincilit adit lobore dolobor sit praessed tet auguero od mod dolor acillan venis ad mod- To eugait er ilis eum veliqui tatum dunt velesectem velisisissi bla aci enit dolobore dolorpero con vercil essectem dignim delit nos pohled ea cor iusto očima el ut praessed mladých magna lidí faccum na

Více

Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace

Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace B Grafický manuál reklamní a vizuální komunikace Obsah 1 Úvod 5 Další aplikace logotypu 1_1 1_2 1_3 2 2_1 2_2 2_3 2_4 3 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 3_6 3_7 3_8 3_9 3_10 3_11 3_12 Úvodní slovo starosty městské

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

mezi námi čtenáři! redakce Zdravím všechny, Tereza Pavlovsky šéfredaktorka Obsah 10. čísla:

mezi námi čtenáři! redakce Zdravím všechny, Tereza Pavlovsky šéfredaktorka Obsah 10. čísla: conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

/ názvosloví. src:typomil.com

/ názvosloví. src:typomil.com DESIGN PÍSMA / názvosloví src:typomil.com / názvosloví src:typomil.com nástroje / typy nástrojů 1 ploché pero broad nib 2 ostré pero pointed nib / 1 / ploché pero 30 45 stupňů pouze translace tah tah /

Více

aliquipis er iusto consequamet nonullaor sed ex esequat nulla facidunt dovolené, alit ipisl iliquis hudbě... molore feuis eugait iril ut dit alit

aliquipis er iusto consequamet nonullaor sed ex esequat nulla facidunt dovolené, alit ipisl iliquis hudbě... molore feuis eugait iril ut dit alit conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

Ukázky tiskových materiálů inzerce

Ukázky tiskových materiálů inzerce Ukázky tiskových materiálů inzerce 31 Uleris terit ad ina cribuntrum que nonlost inpropu ltorum ponfecus intes ac factorum publis li senem Romne con nondac ia ductorum intessis. Astem sedi imus voluden

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

grafický ManUáL Statutární město Chomutov

grafický ManUáL Statutární město Chomutov grafický ManUáL Statutární město Chomutov obsah Úvod filozofie logotypu města.................................................................. 4 jak užívat manuál........................................................................

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více