státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV"

Transkript

1 Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení práva na sebeurčení národů, práva na samostatný stát. Jeho vznik umožnila revoluční vlna vyvolaná Velkou říjnovou revolucí v Rusku Září 1938 potupná mnichovská smlouva. Republika byla zrazena státy, které měly garantovat její suverenitu. V následujících deseti letech, v boji proti společnému nepříteli, v boji za přežití, v boji za utváření nové společnosti zrálo v našich národech přesvědčení o nutnosti socialistické cesty a o pevném spojení naší zahraniční politiky se Sovětským svazem. Únor 1948 revoluční přeměna společenského řádu byla poprvé uskutečněna demokratickou cestou. Budování socialismu v dalších letech mělo svá vítězství i nezdary a omyly. Cíl byl vždy jen lepší život našich lidí, zachování míru na celém světě. Srpen 1968 pokus o reformy a změny v dosavadním vývoji, ale také o dějinný zvrat zpět k poměrům předválečné republiky. Říjen 1968 vyhlášení federace zaručující rovnoprávnost Čechů a Slováků na nových právních základech. Rok 1988 sílící nástup ke komplexní přestavbě naší společnosti. Pokračování procesu zahájeného 27. sjezdem Kom. strany Sov. Svazu a 17. sjezdem KSČ. Hesla M. Gorbačova, gen. tajemníka KSSS perestrojka a galsnosť se stala celosvětovými. Nová linie má odraz ve snížení mezinárodního napětí, v pokroku v úsilí a odzbrojení. Ve všech socialistických státech dochází k reformám a hledají se nové cesty, vedoucí k dalšímu rozvoji těchto států. Byl snížen počet pracovníků o 30%. Byly provedeny změny v řízení resortů zrušena generální ředitelství. V platnosti vstupují i nové zákony: Zákon o státním podniku, zákon o všech reformách družstevnictví, novelizován hospodářský zákoník, zákoník práce. Byly 1

2 přijaty zásady pro urychlení přestavby ekonomiky. Jejich cílem je změna struktury výroby, větší samostatnost podniků spojená se samosprávou a samofinancováním. Je zdůrazňován význam kvalitní práce, sjednocování zájmů lidí a společnosti. Daleko větší pozornost je dána názorům jednotlivců i kolektivů. V tisku, rozhlase a televizi dochází k větší výměně názorů i o problémech o kterých se dříve nedalo hovořit. Opozice: Na druhé straně dochází k pokusům o organizování opozičních skupin, které využívají příležitosti k pomlouvání zřízení, jsou podporovány za Západu a podněcovány západními vysílačkami Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Ohlas u občanů: Všechny tyto události ovlivňují i život v našem městě i když v menší míře, než je tomu ve velkých městech. Zvýšil se zájem občanů o veřejné dění. Noviny a časopisy jdou rychle na odbyt, často se před prodejnou tvoří fronty zájemců o tisk. Okresní noviny Nástup vychází v trojnásobném počtu výtisků, než v minulých letech. Živě se diskutuje na schůzích, v hospodách i na ulicích. Je více připomínek a námětů pro práci národního výboru. Místní závody i JZD přes potíže s dodávkami některých materiálů plní své plány. Účast občanů na brigádách je dobrá, aktivní je i činnost většiny organizací Národní fronty. Veřejnost se živě zajímá o přípravy oslav 700 let trvání našeho města, které se mají konat v příštím roce. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Zdroje finančních prostředků: Vlastní příjmy z činnosti Měst NV a výběru místních daní a poplatků doplňkové příjmy dotace ze státního rozpočtu převody z fondu rezerv a rozvoje na financování akcí Z státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 2

3 sdružené prostředky ost. podniků na investiční akce Z Kčs Použití zdrojů výdaje: Akce Z investiční tělocvična Kčs - hospodářský pavilon školky Kčs neinvestiční budova obč. výboru Polesí Kčs úprava parku Kčs nákup nových strojů a zařízení (multicar, traktor, souprava na posilování, souprava na košíkovou, trampolína, výkupy pozemků) Kčs vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství Kčs jesle Kčs kultura projekce na opr. muzea ,- oprava kašny , Kčs vnitřní správa Kčs sociální záležitosti Kčs místní hospodářství Kčs stavebnictví Kčs Fond kulturních a sociálních potřeb: Zůstatek z roku Kčs Příděly do fondu z rozpočtu Měst NV Kčs Náhrady za rekreaci a zájezdy Kčs Výdaje: na činnost ROH Kčs na stravování zaměstnanců Kčs dary k výročím 890 Kčs rekreace a zájezd Kčs zůstatek k Kčs Fond rezerv a rozvoje: Zůstatek z roku Kčs 3

4 finanční vypořádání přebytek příspěvek z fondu ONV odměna za soutěž občanských výborů výdaje na akce Z projektové práce jiné investice použití odměny ze soutěže zůstatek fondu k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Sdružené prostředky na výstavbu školky: od: Agrostroje Pelhřimov Kčs Jihočeských cihelen Kčs Průmyslového podniku Kamenice Kčs Dále jsou uzavřeny smlouvy se splatností v roce 1989 s JZD Lísek na ,- Kčs a ČSAD Č. Buděj ,- Kčs. na stavbu bylo v tomto roce použito ,- Kčs zůstatek sdružených prostředků = ,- Kčs Výstavba města Úspěšně pokračovaly práce na hlavní akci výstavbě tělocvičny kde odpracovali občané hodin a stavba byla dokončena 3 měsíce přes stanoveným termínem. Z organizací se nejvíce podílely: TJ Spartak, Český svaz chovatelů II., požárníci, ČSAD, Agrostroj a JZD Lísek. Z této akce přecházejí pracovníci na zahájení prací na přístavbě hospodářského pavilonu a 1 třídy mateřské školy. Bylo odpracováno 3400 hodin na sklepních prostorách a základech. Na obou stavbách byla vytvořena hodnota díla ,- Kčs. Na pionýrskou základnu v Prostém byl přiveden vodovodní řád nákladem ,- Kčs. Došlo k opravě komunikací v hodnotě ,- Kčs. Na autobusové zastávce ve Stojčíně je vybudována nová čekárna. V Polesí dokončili výstavbu budovy pro občan. výbor. Nad Brožovou zahradou mezi silnicemi k Valše a Polesí byl zavezen prostor a zahájeny práce na zřízení parkoviště pro auta u hřbitova. 4

5 Na neinvestiční akcích dosáhla hodnota díla částky ,- Kčs a odpracováno bylo brigád. hodin. Na Štítného náměstí zahájil dodavatelsky Okresní podnik služeb výstavbu prodejny zeleniny. V bývalé dětské nemocnici začali zaměstnanci družstva Stavba Jemnice přestavbu na zubní oddělení. Agrostav dokončil stavbu kravína na 208 krav pro místní JZD ve středisku lihovar. Na Palackého náměstí pokračovala rekonstrukce kašny jsou provedeny všechny sochařské restaurátorské práce. Byla dokončena rekonstrukce kotelny v kině a rovněž rekonstrukce kotelny v nemocnici. Soukromá výstavba v roce V roce 1988 byly provedeny celkem dvě demolice: čp. 142 Melechovo na Mariánském náměstí k přestavbě na 1 bytovou jednotku novým majitelem je J. Matoušek z Prostého. čp. 14 Havlovo ve Vesci pro přestavbu na 2 bytové jednotky novým majitelem je M. Vít z Počátek. Ve městě přibyly 3 nové rodinné domky: čp. 595 ul. Švermova majitel Josef Rychta čp. 603 ul. Zahradní majitel Josef Rod čp. 619 ul. Sládkova majitel Šteflová Růžena. Další kolaudace byly provedeny v průběhu roku na stavbách či přístavbách těchto rodinných domků: čp. 289 ul. Stodolní majitel manželé Čápovi přístavba a nástavba čp. 75 ul. 25. února majitel manželé Kosovi nástavba čp. 93 ul. 25. února majitel Alois Herna nástavba čp. 428 ul. Nádražní majitel Karel Hezina nástavba čp. 464 ul. Nádražní majitel manželé Vytiskovi nástavba čp. 517 ul. Tyršova majitel Václav Kříž nástavba 5

6 Kolem nové tělocvičny byl upraven park, osety zelené pásy, zasazeny ozdobné keře, vybudovány chodníky středem zelené plochy, spojovací cesta mezi ulicí Stodolní a školou vyasfaltována. Výsledky hospodaření JZD JZD hospodaří na ha zemědělské půdy, z toho je 1797 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 180 ha a len na 40 ha. Nově začali družstevníci pěstovat odrůdu obilí zvanou triticale, je to kříženec pšenice a žita a dále býlí mák. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: Plodina: prům. okresu Počátky Častrov Žirovnice Veselá pšenice ozimá 52,1 49,3 58,1 46,6 45,6 žito 40,9 37,9 41,4 46,1 37,0 triticale 46,5 ječmen jarní 44,3 42,2 46,4 43,8 43,9 oves 41,2 41,6 42,8 46,0 31,0 obilí celkem 45,0 41,7 45,6 45,0 39,7 brambory 276,7 244,5 250,6 272,5 235,1 Stav hospodářských zvířat k dojnice 559 ks ostatní skot 1269 ks prasata ve výkrmu 88 ks Roční dojivost na 1 krávu = 3631 lt, prům. okresu litrů. Přírůstek skotu na kus a den = 0,753 kg, prům. okresu 0,693 kg. JZD vyrobilo celkem: q obilí, q brambor, q lnu, 99 q bíl. máku, 363 q lněného semene, lt mléka, q masa. Celkové tržby družstva činily ,- Kčs Čistý zisk družstva činil , Kčs Průměrná čistá mzda družstevníka činí 2.864,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajnéři 17,40 Kč/hod 6

7 ošetřovatelé dojnic 18,37 Kč/hod stavební skupina 15,15 Kč/hod tech. hosp. pracovníci 18,38 Kč/hod Investice: kravín K 208 na farmě lihovar Kčs Nákup nových strojů Kčs Spotřeba nafty za rok 239 tun, benzinu 9,4 tuny. Údaje o ekonomice přepočtené na 1 ha zem. půdy v Kčs. prům. okresu Počátky: Častrov: Žirovnice: Veselá: hrubá produkce tržní produkce zisk úvěry u banky mzdy Péče o členy uspořádalo vedení družstva výbor KSČ a sociální komise první celodružstevní setkání důchodců. 29 důchodců si po oficiálním přivítání a občerstvení prohlédlo celý provoz, seznámili se s výstavbou za poslední léta. je to nová provozně sociální budova včetně kuchyně a instalovaného mikropočítače SAPI 80, posklizňová linka na obilí, bramborárna včetně nové třídící linky na středisku = statek = stavba kravína K 208, ve Vesci nová hala na seno s dosoušením studeným vzduchem, rekonstrukce teletníku na drůbežárnu pro chov jatečních kuřat brojlerů a ve stejném areálu výkrmnu prasat především pro členy, kteří bydlí v bytovkách a nemají možnost výkrmu vlastních. Součástí je zařízená místnost pro porážku včetně zpracování masa. Prohlídka se velice líbila. Po obědě pokračovalo setkání důchodců družnou zábavou do odpoledních hodin. Česká státní spořitelna pobočka Počátky Poslední zmínka o naší spořitelně v kronice města je v roce 1976, před dvanácti lety. Za tu doby dochází i zde k velkým změnám, týkajícím se vlastní práce v našem případě práce Jaroslavy Zadákové, která je zde od roku Místní spořitelna zajišťuje: 7

8 vklady na vkladní knížky vklady na sporožirové účty běžné účty organizací NF a občanů půjčky prodej losů Československé státní loterie pro okruh vkladatelů: Počátky, Polesí, Heřmaneč, Stojčín, Léskovec, Prostý, Horní Vilímeč, Ctiboř, Jihlávka, Kaliště a dílče i Veselá a Horní Ves. Od 1. dubna 1984 jsou vklady na vkl. knížky převedeny na MIKROFIŠ. Tím došlo k velkému usnadnění práce. Použitím prohlížečky MEOFLEX RT 2C je pracovnice spořitelny schopna během několika vteřin najít číslo knížky a zůstatek vkladu na ní. Je zde vyznačeno podnikové spoření i různé převody, vypočten úrok, takže všechny tyto údaje hned zaznamená do VK. Odpadlo tedy pracné vypočítávání úroků a hned první den v roce lze připsat vkladatelům úroky. Spořitelna v Počátkách má asi vkladních knížek se vklady ,- Kčs. Je 7 druhů knížek: na 2%, 3%, 4% úrok, výherní vkladní knížky, cestovní vkl. knížky, prémiové spoření mladých, prémiové spoření k důchodu jako nejnovější způsob od r Prémiové spoření mladých a k důchodu se úrokuje 2%. Trvá 5 let (podmínka spoření). Po uplynutí pěti let připíše spořitelna prémii od 500,- do 5.000,- Kčs podle měsíčních úložek v Kčs. Nejnižší úložka je 100,- Kčs, nejvyšší 1000 Kčs. Připsáním prémie je vklad vlastně úročen 5,3%. Výherní vkladní knížky: celostátní slosování je vždy v květnu a listopadu. Podle herního řádu připadá na každých 1000 po sobě jdoucích čísel 25 výher a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs. Výhry jsou propočteny z prům. stavu vkladů za uplynulé slosovací období. Z každých čtyřiceti číselně za sebou jdoucích VVK je tažena 1 výhra a to: 1 výhra 250%, 3 výhry 100%, 21 výher 20% průměrného vkladu a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs za předpokladu, že bylo po celé slosovací období na knížce uloženo alespoň 1.000,- Kčs. Sporožirové účty se začaly zakládat v roce Je jich kolem 600. Lze na ně spořit podnikovým spořením, převedením části či celého starobního důchodu. Důchodce si může vybírat peníze podle potřeby, nemusí hlídat den, stanovený k příjmu důchodu na poště. Jinak se z tohoto účtu platí opakující se platby, trvalé 8

9 příkazy pojistného. Tento účet je úrokován 2%. Je-li na účtu dostatečný vklad, může si vkladatel vyzvednout šekovou knížku. Ta má 5 šeků, za které lze nakupovat ve všech prodejnách mimo potravin. Sporožiro se v Počátkách zakládá celkem obtížně. Většina vkladatelů jsou starší lidé, kteří novým formám spoření a placení příliš nevěří. Jsou-li pro tuto formu získáni, jsou potom spokojeni. Běžných účtů organizací a občanů je založeno 86. Půjčky: na nákup zboží úrok 6% na členské podíly byt. družstva občanů úrok 2,7% na stavbu rodinného domku úrok 2,7% na skupinovou (řadovou) výstavbu 1% výplata hotovosti úrok 8% novomanželské půjčky úrok 2,5% na koupi rodinného domku od soukromníka úrok 6%. Nejvíce se uzavírají novomanželské půjčky. Od začátku, tj. od dubna 1973 jich je uzavřeno 554 ks. Ze začátku byly tyto půjčky ,- Kčs s dobou splatnosti 10 roků. Od jsou zvýšeny na ,- Kčs s dobou splatnosti 15 roků. Na tyto půjčky není právní nárok. Uzavřít je mohou manželé ve věku do 30 let a mají záruku návratnosti půjčky, tj. mají takový příjem, aby půjčku do 15 let splatili. Při narození prvního dítěte se z půjčky odpočítají 2.000,- Kčs a za každé další dítě 4.000,- Kčs. Z této půjčky se nakupuje na šeky hlavně nábytek, elektrospotřebiče, ale i povlaky, nádobí, kočárek. Tyto půjčky jsou i na pořízení bytu s úrokem 1%. Denně se uzavírá celkem 1 až 2 půjčky. V pobočce se měsíčně prodá asi 180 losů Československé státní loterie, dalších 120 v prodejně tabáku a poštovním novinovém stánku. V roce 1978 byla spořitelna adaptována, zmenšena, vybavena novou přepážkou, ledničkou, novým nábytkem křesly, stolkem a akumulačními kamny. Pro usnadnění je zde již zmíněný MIKROFIŠ a v nejbližší době bude na pobočce používána ASKOTA která je již zde a čeká se na druhý stroj pro případ poruchy jednoho z nich. tím bude odbouráno provádění ručních zápisů do knih obratů. Obchod prodejna galanterie V čp. 95 v ulici 25. února je od roku 1978 prodejna galanterie obchodu Textil Č. Budějovice. Do té doby byly prodejní místnosti rovněž v ul. 25. února v čp.... kde má nyní svou provozovnu družstvo DRUPO Horní Cerekev. Vedoucí této 9

10 prodejny je od roku 1965 s. Jaroslava Jakoubková. Pro provoz prodejny jsou k dispozici 2 místnosti o rozměrech 5 x 6 m. Vzhledem k prodávanému a skladovanému sortimentu jsou tyto prostory nedostačující a prodejna je vlastně přeplněna zbožím, když se vedoucí snaží předložit zákazníkovi veškerý sortiment. Prodejna je zásobována ze 3 skladů vlastních a z velkoskladu obchodu Oděvy. plán: skutečnost: Tržby prodejny , ,- Kčs Tržby prodejny , ,- Kčs Prům. zásoba zboží v prodejně je ,- Kčs. Plán tržeb je rok od roku zvyšován, což vede k větším úsilí prodavače získat zákazníka i přesto, že mnohdy nemůže předložit k prodeji to zboží, které zákazník požaduje. Jde tu o nedostatkové druhy zboží jako např. zipy, krátké pracovní ponožky, teplé ponožky. Za toto zboží nelze nabídnout náhradu. Ceny některých druhů jsou v porovnání s cenami v roce 1985 podstatně vyšší. Tak například: 1985: 1988: prům. cena vlny do (kg) 250,- Kčs 320,- až 350,- Kčs pánská čepice 30,- Kčs 70,- Kčs dámský klobouk 100,- Kčs 190,- Kčs knoflíky do 1,- Kčs 1,- až 3,- Kčs Tato prodejna poskytuje zákazníkům poměrně široký sortiment zboží, čímž je vlastně z části nahrazena síť speciálních prodejen, které nacházíme ve větších městech. Jsou to výrobky: punčochové, drobné pletené výrobky, kloboučnické výrobky, výrobky bavlnářské, kusové, výrobky vlnařské, příze vlněné, bavlnářské, hedvábnické, krajky, látky pro vyšívání, střihy, knoflíky, deštníky, peří, umělé květiny, výrobky jehlářské, drob. bižuterie (manžetové knoflíky) Některé ceny zboží: dámský klobouk plstěný vlna mohérová s efektem vlna umělá vlna 100% punčochy dámské ponožky pánské 140,- Kčs 400,- až 560,- Kčs 280, ,- Kčs 350,- Kčs 13,- až 20,- Kčs 12,- až 19,- Kčs 10

11 vyšívací bavlnka (přadénko) 0,40 Kčs háčkovací příze 2,30 až 3,- Kčs rukavice dětské 17,- až 25,- Kčs ponožky dětské 13,- až 16,- Kčs ručně pletená čepička 90,- Kčs dámské punčochové kalhoty módní 26,- až 40,- Kčs Z uvedeného přehledu cen některého zboží je zřejmé, že ceny dětského zboží jsou v porovnání s ostatními poměrně vysoké. Pro úplnost uvádím i údaj o odměňování vedoucí této prodejny: ze základu 1.950,- Kčs obdrží vedoucí prodejny 60% jako pevnou složku mzdy + z každých 1.000,- Kčs tržby 1,46249% prémie. Kulturně výchovná činnost Kulturně výchovné i společenské dění ve městě bylo v letošním roce podřízeno výročím celé řady významných událostí. Nejprve byly oslavy 40. výročí Února V červnu pak 100 let organizované tělovýchovy v Počátkách. V září jsme vzpomenuli 120. výročí narození počáteckého rodáka básníka Otokara Březiny, v říjnu to byl slavnostní večer při příležitosti oslav 70. výročí založení Československé republiky. Již tradičně byla uspořádána celá řada přednáškových cyklů s různou tématikou, jako na příklad: Alkoholismus, nikotinismus a jiné toxikomanie Studená kuchyně netradičně Rodinné právo AIDS a prevence této nemoci a různé cestopisné přednášky z cest na Maltu, Kubu a do Řecka. Nejvíce pořadů bylo připravováno pro mládež a děti jak ve školách, tak v místních kulturních zařízeních. V zájmové umělecké činnost vykazoval největší aktivitu opět soubor divadelních ochotníků J. K. Tyl. Nastudovali a předvedli hru ze současnosti Košilka a klasickou operetu Polská krev. Obě hry předváděli i v jiných městech a obcích např. v Humpolci, J. Hradci, Kamenici n. Lipou, Křeči, v Těmicích. Sté výročí tělovýchovy bylo spojeno s otevřením nové sportovní haly a velkolepou výstavou o tělovýchovné činnosti v našem městě. Velkou část materiálů pro tuto výstavu zapůjčili naši občané ze svých soukromých sbírek. 11

12 V souhrnu kulturně výchovné činnosti je vykázáno 472 akcí s návštěvníky: počet: účast: oslavy plesy a taneční zábavy vzdělávací akce profesionální soubory amatérské soubory vlastní práce s filmem výstavy a výstavky soutěže sportovní akce exkurze zájezdy ostatní akce Kino uskutečnilo 321 představení s div. Městská lidová knihovna půjčila knih a časopisů 519 stálým čtenářům. Přehled o hlavních kulturně výchovných a sportovních akcích (z deníku městského kulturního střediska) Leden: dětský karneval přednáška o chorobě AIDS Únor: estráda zpěváka JUDr. Jahelky městská oslava 40. výročí Února divadelní vystoupení ochotníků se hrou Košilka Březen oslavy Mezinárodního dne žen kurs čití pro ženy divadlo pro děti Pozor svítí červená 10. výročí výtvarného kroužku mateřské školy výstava lyžařské závody Kateřinská stopa závody psích spřežení Duben: 12

13 výstava ručních prací občanů koncert žáků lidové školy umění setkání žen tří generací Květen: májové oslavy 1. a 9. května koncert Kociánova kvarteta divadelní hra Záhady naší planety výstava obrazů J. Podolského rybářské závody a módní přehlídka v areálu Volmance Červen: pochod Počátky Telč oslavy 100 let tělovýchovy v Počátkách výstava k této události představení ochotníků opereta Polská krev Červenec: estráda Heleny Růžičkové úsměvy pro všechny výstava drobného zvířectva, svaz chovatelů II. soutěž požárních sborů o putovní pohár Srpen: zájezdy na výstavu Země živitelka do Českých Budějovice Září: automobilová soutěž Noční Vysočinou divadlo pro děti Beránek a ospalý čert estrádní představení Pantůčci do každé rodiny vzpomínkový večer při příležitosti 120. výročí narození básníka Otokara Březiny Říjen: koncert žesťového kvinteta oslava Velké říjnové socialistické revoluce diskotéka pořádaná mládežníky Prosinec: Mikulášská slavnost na Palackého náměstí společná akce svazu žen a svazu mládeže předvánoční prodejní výstava knih společná akce knihovny a prodejny KNIHA. 13

14 Počátečtí oslavili 120. výročí narození svého rodáka O. Březiny. V pátek dne 9. září 1988 se sešlo více než 200 počáteckých občanů, aby vzpomněli 120. výročí narození básníka, zdejšího rodáka Otokara Březiny. Slavnostně oděné je vítal společenský sál ROH v závodě Agrostroj. Vzpomínkový večer krátce uvedla s. Alena Kůrková. Přivítala hosty i účinkující, představitele města a okresu. Na zahájení slavnostního večera vystoupil pěvecký sbor děvčat ze základní školy, která nese jméno ZŠ Otokara Březiny, pod vedením učitele Fr. Lahodného. Poté přednesl dramatický kroužek, kulturního střediska v obsazení JUDr. Fr. Hezina, Ludmila Budínová, Eva Ficková a Pavel Kubů literární pásmo o mládí, životě a tvorbě básníka, které bylo doplněno průvodním slovem PHDr. Jaromíra Tausche, ředitele okresního muzea. PHDr. Tausch velice zasvěceně hovořil o díle a významu básníkovy tvorby v době, ve které žil a pracoval. Kolektiv těchto účinkujících vytvořil poutavé slavnostní pásmo, po němž na dokreslení sváteční nálady přispěla svým vystoupením trojice hudebníků. Učitelé lidové školy umění Stanislava Blažíčková, která zazpívala dvě skladby z díla Vítězslava Nováka a Štefan Hudec při klavírním doprovodu. Sólo na klarinet přednesl Karel Fiala. Členové filmového kroužku vhodně doplnili slavnostní večer promítáním diapozitivů z Počátek a okolí rodného města a kraje básníkova. Delegace Městského národního výboru v Počátkách a Městského kulturního střediska se zúčastnila vzpomínkové oslavy v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde básník dlouhá léta žil a kde je také pochován. Že byl vzpomínkový večer vskutku hodnotný, že se všem přítomným líbil, dokládá častý potlesk, který doprovázel jednotlivá vystoupení všech účinkujících. Zvláště kladně je hodnoceno, že celý pořad byl sestaven a interpretován místními občany členy zájmových kroužků při Městském kulturním středisku a učiteli a žáky místní školy, nesoucí jméno básníkovo. Dětská léčebna Julia Fučíka 35 let (1988) Podrobné zhodnocení tohoto vynikajícího zdravotnického zařízení bylo uvedeno ve Zpravodaji Okresního ústavu národního zdraví Pelhřimov v říjnu Uvádím některé výňatky z tohoto článku: Na místě dnešní léčebny stávaly dříve lázně sv. Kateřiny nazvané podle pramene léčivé vody. První zmínky o léčivém pramenu jsou ze 16. století, kdy sem zajížděl pan Adam z Hradce. 14

15 V 18. století byly založeny u pramene lázně vodoléčebné. Na vrcholu slávy byly na začátku 19. století, kdy se zde ročně poskytovalo kolem léčebných procedur. Za 1. světové války lázně vyhořely a v době první republiky sloužily spíše jako rekreační zařízení. Léčil se zde také básník Julius Zeyer a jako lékař zde působil dvě sezony otec bratří Čapků. V roce 1940 bylo započato se stavbou hotelové typu. Válka tyto práce přerušila. Po roce 1948 se ujalo dostavby ministerstvo zdravotnictví a v roce 1953 zde byla otevřena dětská ozdravovna. V roce 1963 dostala jméno po národním hrdinovi Juliu Fučíkovi. Iniciátorem zřízení dětské ozdravovny byl MUDr. J. Švejcar. Na základě dosahovaných výsledků ve zdravotním stavu dětí byla péče ústavu směrována na děti, trpící onemocněním dýchacích cest astma, bronchitida. Ozdravovnu navštěvovaly děti s těmito potížemi. V roce 1976 byl ústav přebudován na stávající dětskou léčebnu, jedinou v jihočeském kraji. Kapacita 110 lůžek je pro děti 3 6ti leté 45 a pro děti 6 14ti leté 65 lůžek. Vystřídá se zde nejvíce dětí z Prahy a severočeského kraje. Léčebna je klimatického typu v nadmořské výšce kolem 700 m uprostřed lesů, v okolí není žádný zdroj, který by znečišťoval ovzduší. Děti tráví nejvíce času venku, otužují se, léčení je doplněno saunováním, inhalacemi, rehabilitačním cvičením. Pro pohybovou aktivitu dětí jsou vytvořeny podmínky: hřiště, bazén, kluziště, sáňkařské a lyžařské svahy. Velkým přínosem bylo postavení samostatné školní budovy, kde jsou 3 třídy pro předškolní děti a 4 třídy pro školáky. Postupně budovaný sportovní areál má nyní 3 hřiště pro odbíjenou, tenisový kurt, fotbalové hřiště a dokončují se hřiště pro předškolní děti s pískovišti, prolézačkami, houpačkami a kolotoči. Velký podíl na zlepšování prostředí léčebny má brigádnická práce zaměstnanců. V průběhu roku došlo ke stabilizaci pracovníků. Od r do r se ve funkci ředitelů ústavu vystřídali: MUDr. Čejna, MUDR. Balcarová, MUDr. Viereckl, od roku 1966 dodnes zastává tuto funkci MUDr. Miloslav Buchal. Ve funkci správců od r do roku 1967 působili: s. Veska, Hronek, Heřmánek, Kučera, Chalupa, Vávra a opět Veska. Od r do roku 1986 působil v léčebně jak správce a pedagog Arnošt Orses. Po jeho odchodu do důchodu byla tato funkce rozdělena. Správcem je nyní Miloslav Hřava, jako pedagog Jan Novák. Z vedoucích sester to od r byly s. Frčková, Kosová, Váňová, poté 10 let Draha Kadlecová a od r to je Lud. Němcová. 30 zaměstnanců je zde více než 15

16 10 let. Je na místě zmínit se i o dlouholetém zaměstnanci údržbáři Jar. Solařovi, který je znám svým příkladným vztahem k práci, ke svému ústavu, nevšední ochotou a obětavostí při všech sportovních akcích. Znám ho jako dobrého lyžaře, věnuje se i soutěžím v odbíjené. Ve volném čase se také stará o úpravu lyžařských tratí sněhovým skútrem. V mateřské škole pečují o děti 3 učitelky v čele s ředitelkou s. Trkolovou, o školní děti se starají čtyři učitelé, které vede ředitel Karel Růžička. Provoz školy je specielně upraven pro léčebnu, učitelé si musí doplňovat vzdělání kvalifikační zkouškou ze specielní pedagogiky. Velká péče je věnována malým pacientům do 6ti let, kteří jsou často poprvé mimo svou rodinu. Předpokladem úspěšné práce je rychlé spřátelení s prostředím, s učiteli i zdravotními sestrami. Nejlepším prostředkem je hra. Tomu odpovídá vybavení tříd mateřské školy, které si převážně vymyslely i připravily učitelky. A tak tu děti mají koutek zdravotnictví, kde si hrají na lékaře, k dopravní výchově slouží autodráha, jinde je instalována dětská pošta a malý obchod kde je vše od pultu, pokladny až po oblečení prodavačky. Děti mají i kadeřnictví, kuchyňku a obýváček. Součástí je i velký sál s jevištěm. V každém turnusu dětí je nacvičeno jedno divadelní představení, zajíždějí sem i profesionální hudebníci a herci. Každý týden je dětem promítán film. Práce zaměstnanců léčebny je vysoce hodnocena vedením OUNZ a je dávána za příklad ostatním zdravotnickým zařízením v okrese. Na závěr cituji doslova: Problémy, jako by neexistovaly. Je to asi tím, že tu dovedou vzít za práci. Nejde to samo, jak se může zdát, ale pracovníci léčebny si dovedou na práci zajít. A když se k té profesionální erudici přidá i kus srdce, je výsledkem šťastný úsměv spokojených dětí. Pro zdraví dětí byla tato léčebna zřízena a ono je tím nejvyšším cílem všech jejích zaměstnanců. Zdravotní situace a lékařská péče v roce V novém zdravotním středisku jak jsem již psala jsou umístěny ordinace 1. a 2. zdravotního obvodu, dětská ordinace a gynekologická ordinace. Je zde i ordinace dětská. I. obvod zabezpečuje MUDr. Peterka. Během roku ho postihl infarkt myokardu a operace žlučníku a na jeho obvodě se střídali lékaři z nemocnice. II. obvod zajišťuje na částečný úvazek MUDr

17 Na dětském obvodě pracuje MUDr. Přibylová, na noční pohotovosti se střídají s MUDr. Přibylovou, MUDr. Lutrová dětská lékařka ze Žirovnice, MUDr. Čulíková z Kamenice nad Lipou, MUDr. Buchal z Dětské léčebny Julia Fučíka. V gynekologické ordinaci působili lékaři z Pelhřimova, během roku pak nastoupil důchodce MUDr. Velimírovič, bývalý gynekologicko-porodnický primář z nemocnice v Humpolci. Do obvodu I. spadá i lékařská péče o pracovníky závodů DUP, Agrostroj, Kožedělný a gumárenský podnik, JZD Častrov a Veselá. Součástí obvodu je rovněž lékařská stanice v Častrově vždy 1x za 14 dnů ve středu. Na obvodě bylo vyšetřeno pacientů, vykonáno 883 návštěv v bytech, v preventivní činnosti vyšetřeno 739 pracovníků, převážně z rizikových pracovišť. při ordinacích v Častrově bylo vyšetřeno 700 pacientů. Do II. obvodu spadá péče o Průmyslový podnik, Pletařské závody, JZD Lísek a zaměstnance zdravotnictví. V ordinaci ošetřeno pacientů, při návštěvách v bytech 287 lidí. 2x v tomto roce byl zorganizován odběr krve dobrovolných dárců z Počátek a okolí v transfuzní stanici v Pelhřimově za účasti obou odvodních lékařů. Pro katastrofálním zemětřesení v Arménii se dárci sami hlásili v transfuzní stanici a dávali krev pro raněné. V dětské ordinaci bylo ošetřeno dětí, z toho bylo vyšetření preventivních a 360 dispensárních. V obvodu se narodilo 176 dětí, z toho 3 zemřeli do 28 dnů a 1 dítě školního věku. Na noční pohotovosti bylo poskytnuto 1183 ošetření. Gynekologická ordinace poskytuje ošetření 3x týdně. Za tento rok vykazuje ošetření, z toho dispenzárních. Epidemiologická situace byla uspokojivá zapsáno v matrice. Narodilo se 18 děvčat, 25 chlapců přivítání těchto dětí bylo 21.3., 22.6., 27.9., Manželství uzavřelo 12 párů v Počátkách 12 zmocnění mimo Rozvody v průběhu roku 11 (stále stoupají) Životní jubilea 58 návštěv u jubilantů 75, 80 a 85 let 4 návštěvy jubilantů 90 let Hörner Ferdinand 91 let 17

18 Bártová Marie 93 let Drahovzalová Antonie 94 let Nejstarší občanka Tománková Zdeňka 96 let Občanské průkazy slavnostně předány dětem Výuční listy předány vyučenkám na národním výboru bylo přivítáno 12 nejlepších žáků Základní devítileté školy Otokara Březiny. Ve zdejší nemocnici zemřelo 109 osob, občanů z Počátek 44. V obřadní síni bylo 35 rozloučení (z toho civilní: Bureš Karel, Střechová Štěpánka, Jirkovský František, Brdlík Jan a Longinová Aloisie). Žije mezi námi rozprávění s obvodním lékařem MUDr. Bohumilem Peterkou. 2. říjen Sedím v příjemné skromné pracovně proti právě tak skromnému a příjemnému člověku plna zvídavosti, ale přece jen s trochou nedefinovatelných pocitů jaké to naše rozprávění bude. Kdo je mým protějškem? Náš obvodní lékař MUDr. Bohumil Peterka. Nikdy jsem se takto někomu sám se sebou nesvěřoval, řekl a tak jsem se sama snažila dovědět se co nejvíc o životě a praxi člověka lékaře, který je již od r naším spoluobčanem. Narodil se 2.X.1928 v Kamýku n. Vltavou v učitelské rodině, kde byl vychováván společně se třemi sourozenci. Již od svých 10 let od r žil jako začínající student gymnázia v Praze. A jak to bylo za války? Bydlelo se různě a jedno rovněž. Ve svých sedmnácti letech, když byly školy okupanty zavřeny, byl jako mnozí jeho spolužáci totálně nasazen v tehdejší Říši. Chtěl jsem být také kantorem, jako můj otec, ale protože můj bratr, který vystudoval lékařství prostě řekl, že budu mít vše potřebné ke studiu po něm, dal jsem se přesvědčit, vypráví MUDr. Peterka. A tak v roce 1953 sice ve svých šatech, ale v tatínkově zimáku, jak sám řekl, jde k promoci končí studium na Univerzitě Karlově fakultu lékařství jako do praxe připravený gynekolog. Na umístěnku přichází na své první lékařské místo do počátecké nemocnice, ale na chirurgii, protože gynekologie zde tenkrát nebyla. Až v roce 1955 po otevření gynek.-porodnického oddělení nastupuje jako lékař u primářky MUDr. Kalužové. Po třech letech praxe je povolán k výkonu základní vojenské služby. Po návratu do civilu jsem se musel rozhodnout, kde budu pokračovat ve své lékařské praxi, hovoří MUDr. Peterka. Jeho tehdejší plat činil 1.300,- Kčs. V té době měl být obsazen obvod po paní 18

19 doktorce Zmeškalové. Vzpomínám si na pana primáře Duffka, jak mi tenkrát řekl, že si myslí, že bych byl vhodný typ pro výkon služby obvodního lékaře a já se přiznám, že tenkrát to byla i finanční stránka věci, že jsem se nakonec rozhodl opustit obor, který jsem vystudoval a stal jsem se tedy počáteckým obvodním lékařem.. Toto rozhodnutí neslo s sebou povinnost dodělat si atestaci všeob. lékařství a vlastně v průběhu celé své životní praxe si doplňovat a rozšiřovat znalosti v tomto oboru. Do roku 1978 měly Počátky pouze jeden lékařský obvod, který zastával MUDr. Peterka sám. S léty narůstala administrativa, v povinnostech obvodního lékaře byly, vedle normální obvodní ordinace a návštěv nemocných v bytech, preventivní prohlídky pracovníků ve ztíženém prostředí, pravidelná péče o přestárlé nemocné občany, očkovací prevence proti různým onemocněním, noční lékařské pohotovostní služby s výjezdem z Kamenice a mnoho jiných lékařských úkonů, které si vyžadují svůj čas a v neposlední řadě značné pracovní vypětí zdravotnického personálu. Tato situace si proto v roce 1978 vyžádala zavedení druhého obvodu, aby dosavadní objem práce obvodního lékaře byl rozptýlen do plného pracovního úvazku MUDr. Bohumila Peterky a polovičního úvazku tehdy MUDr. Poláčka a následně MUDr. Čejny. V tomto výčtu však není zdaleka vyjádřena veškerá činnost MUDr. Peterky. V roce 1979 je zaveden na okrese = obor všeobecného lékařství = jehož vedoucím lékařem je až do roku 1989, kdy pro zdravotní důvody končí v této funkci, ale zůstává vedoucím oddělení všeobecného lékařství v rámci obvodu počátecké nemocnice. Po dvě pětiletá období byl členem celostátního výboru společnosti všeobecného lékařství při Spolku lékařů J. E. Purkyně. V roce 1987 bylo uděleno MUDr. Peterkovi Čestné uznání spolku všeobecného lékařství což dokládá zarámovaný diplom v jeho pracovně. Od roku 1979 je nositelem titulu Zasloužilý lékař, který mu byl udělen ministrem zdravotnictví. My všichni známe našeho obvodního lékaře jako autora a lektora četných zdravotnických přednášek, známe jeho dlouholetou záslužnou lékařskou práci ve skupině Červeného kříže v Počátkách a v neposlední řadě jako dlouholetého člena komise sociálně zdravotní při Měst NV. Z této jeho činnosti pramení i vybudování jednoho z prvních domů pečovatelské služby v kraji Č. Budějovice, když z pléna Měst NV, za podpory KNV vyšel návrh na vybudování tohoto zařízení, které dodnes posloužilo již mnohým osamoceným babičkám a dědečkům k příjemnému prožití stáří. 19

20 Nelze jistě vyjmenovat veškerou činnost, která naplnila 35 let praxe MUDr. Bohumila Peterky. Bylo toho jistě daleko víc, ale uvedené postačí k tomu, abychom se vrátili o těch 35 let zpět, oživili si, že ho všechna ta léta potkáváme jako usměvavého a milého spoluobčana, že když nám zdraví nějak selže, všichni se k němu utíkáme a snad mnohý z nás čeká i zázrak. Snad si ani dost dobře neuvědomujeme, zvláště ti, kteří dlouhodobě potřebují lékařskou péči, že tento lékař zná a léčí vlastně už třetí pokolení našich rodin a to je veliká výhoda a štěstí pro pacienta. Náš rozhovor pomalu končí, ale přece si neodpustím otázku: Když se pane doktore ohlédnete na svoji lékařskou praxi v Počátkách, co byste mi řekl? Znovu vzpomínám slov pane primáře Duffka máš vztah k lidem, dej se na obvod -. Myslím si že mě snad tenkrát odhadl dobře. A co se týká lidí v Počátkách, nikdy jsem nelitoval a nebudu litovat, že jsem dostal umístěnku právě sem. Myslím, že ve většině jsou zde lidé dobří, alespoň tak jsem je celá ta léta viděl. Každé povolání je svým způsobem důležité, každý odborník ve svém oboru má být uznáván. Tím více lékař a dnes obvodní lékař, protože na lékaři je vyžadována přece jen odlišná odpovědnost k práci. Vždyť do rukou lékaře svěřujeme dnes a denně zdraví i život člověka a případný neúspěch v léčení je mezi lidmi měřen mnohem přísnějšími parametry. Jubileum 60. let. MUDr. B. Peterka dovršil letos v říjnu věk, ve kterém jiní mnohdy odcházejí na zasloužený odpočinek. Přejme si, abychom ho dál potkávali na cestě do ordinace prvního zdravotního obvodu, a jemu pak přejme pevné zdraví k dalšímu výkonu náročné práce jakou je služba obvodního lékaře. Počasí 1988 Jak je zřejmé již z loňského zápis, nástup tohoto roku byl neobvyklý. Začátek ledna byl velmi teplý, kvetly sněženky, bledule a petrklíče. Jaro i léto bylo velice příznivé pro práci na polích téměř stále se drželo teplé počasí, zvláště na sklonku léta a na podzim pravé Václavské časy. Důsledkem tohoto počasí suchem opadalo listí ze stromů již v půli října a mnohde poměrně zelené. Brambory se sklízely za naprostého sucha a tepla. Toto počasí přispělo i k tvorbě různých plísní na bramborách i zahrádkáři předčasně likvidovali porosty okurek a rajčat. Pole v katastru byla letos včas oseta a připravena na jaro. Velmi často foukal silný východní vítr. Tak v noci na 24. července se přehnala přes město a okolí vichřice, 20

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985

Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 Kronika Města Dvora Králové nad Labem za rok 1985 I. Stav obce Počet obyvatel k 1.1. 1985 17.537 obyvatel V roce 1985 přihlášeno 262 Odhlášeno 319 Úbytek 57-57 obyvatel 17.480 obyvatel Narození 206 obyvatel

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice

veřejné setkání s občany v termínu 13. 10. 2005 v 19:00 hodin do KD Dvorana Slovo tajemnice Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas neúprosně plyne, dětem skončily prázdniny, podzim se blíží, ale prvních 14 zářijových dní plných sluníčka nám ještě umožnilo dobít baterky. Ač se to mnohým nezdá,

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2002. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2002 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2002 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2002 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více