státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV"

Transkript

1 Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení práva na sebeurčení národů, práva na samostatný stát. Jeho vznik umožnila revoluční vlna vyvolaná Velkou říjnovou revolucí v Rusku Září 1938 potupná mnichovská smlouva. Republika byla zrazena státy, které měly garantovat její suverenitu. V následujících deseti letech, v boji proti společnému nepříteli, v boji za přežití, v boji za utváření nové společnosti zrálo v našich národech přesvědčení o nutnosti socialistické cesty a o pevném spojení naší zahraniční politiky se Sovětským svazem. Únor 1948 revoluční přeměna společenského řádu byla poprvé uskutečněna demokratickou cestou. Budování socialismu v dalších letech mělo svá vítězství i nezdary a omyly. Cíl byl vždy jen lepší život našich lidí, zachování míru na celém světě. Srpen 1968 pokus o reformy a změny v dosavadním vývoji, ale také o dějinný zvrat zpět k poměrům předválečné republiky. Říjen 1968 vyhlášení federace zaručující rovnoprávnost Čechů a Slováků na nových právních základech. Rok 1988 sílící nástup ke komplexní přestavbě naší společnosti. Pokračování procesu zahájeného 27. sjezdem Kom. strany Sov. Svazu a 17. sjezdem KSČ. Hesla M. Gorbačova, gen. tajemníka KSSS perestrojka a galsnosť se stala celosvětovými. Nová linie má odraz ve snížení mezinárodního napětí, v pokroku v úsilí a odzbrojení. Ve všech socialistických státech dochází k reformám a hledají se nové cesty, vedoucí k dalšímu rozvoji těchto států. Byl snížen počet pracovníků o 30%. Byly provedeny změny v řízení resortů zrušena generální ředitelství. V platnosti vstupují i nové zákony: Zákon o státním podniku, zákon o všech reformách družstevnictví, novelizován hospodářský zákoník, zákoník práce. Byly 1

2 přijaty zásady pro urychlení přestavby ekonomiky. Jejich cílem je změna struktury výroby, větší samostatnost podniků spojená se samosprávou a samofinancováním. Je zdůrazňován význam kvalitní práce, sjednocování zájmů lidí a společnosti. Daleko větší pozornost je dána názorům jednotlivců i kolektivů. V tisku, rozhlase a televizi dochází k větší výměně názorů i o problémech o kterých se dříve nedalo hovořit. Opozice: Na druhé straně dochází k pokusům o organizování opozičních skupin, které využívají příležitosti k pomlouvání zřízení, jsou podporovány za Západu a podněcovány západními vysílačkami Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Ohlas u občanů: Všechny tyto události ovlivňují i život v našem městě i když v menší míře, než je tomu ve velkých městech. Zvýšil se zájem občanů o veřejné dění. Noviny a časopisy jdou rychle na odbyt, často se před prodejnou tvoří fronty zájemců o tisk. Okresní noviny Nástup vychází v trojnásobném počtu výtisků, než v minulých letech. Živě se diskutuje na schůzích, v hospodách i na ulicích. Je více připomínek a námětů pro práci národního výboru. Místní závody i JZD přes potíže s dodávkami některých materiálů plní své plány. Účast občanů na brigádách je dobrá, aktivní je i činnost většiny organizací Národní fronty. Veřejnost se živě zajímá o přípravy oslav 700 let trvání našeho města, které se mají konat v příštím roce. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Zdroje finančních prostředků: Vlastní příjmy z činnosti Měst NV a výběru místních daní a poplatků doplňkové příjmy dotace ze státního rozpočtu převody z fondu rezerv a rozvoje na financování akcí Z státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 2

3 sdružené prostředky ost. podniků na investiční akce Z Kčs Použití zdrojů výdaje: Akce Z investiční tělocvična Kčs - hospodářský pavilon školky Kčs neinvestiční budova obč. výboru Polesí Kčs úprava parku Kčs nákup nových strojů a zařízení (multicar, traktor, souprava na posilování, souprava na košíkovou, trampolína, výkupy pozemků) Kčs vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství Kčs jesle Kčs kultura projekce na opr. muzea ,- oprava kašny , Kčs vnitřní správa Kčs sociální záležitosti Kčs místní hospodářství Kčs stavebnictví Kčs Fond kulturních a sociálních potřeb: Zůstatek z roku Kčs Příděly do fondu z rozpočtu Měst NV Kčs Náhrady za rekreaci a zájezdy Kčs Výdaje: na činnost ROH Kčs na stravování zaměstnanců Kčs dary k výročím 890 Kčs rekreace a zájezd Kčs zůstatek k Kčs Fond rezerv a rozvoje: Zůstatek z roku Kčs 3

4 finanční vypořádání přebytek příspěvek z fondu ONV odměna za soutěž občanských výborů výdaje na akce Z projektové práce jiné investice použití odměny ze soutěže zůstatek fondu k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Sdružené prostředky na výstavbu školky: od: Agrostroje Pelhřimov Kčs Jihočeských cihelen Kčs Průmyslového podniku Kamenice Kčs Dále jsou uzavřeny smlouvy se splatností v roce 1989 s JZD Lísek na ,- Kčs a ČSAD Č. Buděj ,- Kčs. na stavbu bylo v tomto roce použito ,- Kčs zůstatek sdružených prostředků = ,- Kčs Výstavba města Úspěšně pokračovaly práce na hlavní akci výstavbě tělocvičny kde odpracovali občané hodin a stavba byla dokončena 3 měsíce přes stanoveným termínem. Z organizací se nejvíce podílely: TJ Spartak, Český svaz chovatelů II., požárníci, ČSAD, Agrostroj a JZD Lísek. Z této akce přecházejí pracovníci na zahájení prací na přístavbě hospodářského pavilonu a 1 třídy mateřské školy. Bylo odpracováno 3400 hodin na sklepních prostorách a základech. Na obou stavbách byla vytvořena hodnota díla ,- Kčs. Na pionýrskou základnu v Prostém byl přiveden vodovodní řád nákladem ,- Kčs. Došlo k opravě komunikací v hodnotě ,- Kčs. Na autobusové zastávce ve Stojčíně je vybudována nová čekárna. V Polesí dokončili výstavbu budovy pro občan. výbor. Nad Brožovou zahradou mezi silnicemi k Valše a Polesí byl zavezen prostor a zahájeny práce na zřízení parkoviště pro auta u hřbitova. 4

5 Na neinvestiční akcích dosáhla hodnota díla částky ,- Kčs a odpracováno bylo brigád. hodin. Na Štítného náměstí zahájil dodavatelsky Okresní podnik služeb výstavbu prodejny zeleniny. V bývalé dětské nemocnici začali zaměstnanci družstva Stavba Jemnice přestavbu na zubní oddělení. Agrostav dokončil stavbu kravína na 208 krav pro místní JZD ve středisku lihovar. Na Palackého náměstí pokračovala rekonstrukce kašny jsou provedeny všechny sochařské restaurátorské práce. Byla dokončena rekonstrukce kotelny v kině a rovněž rekonstrukce kotelny v nemocnici. Soukromá výstavba v roce V roce 1988 byly provedeny celkem dvě demolice: čp. 142 Melechovo na Mariánském náměstí k přestavbě na 1 bytovou jednotku novým majitelem je J. Matoušek z Prostého. čp. 14 Havlovo ve Vesci pro přestavbu na 2 bytové jednotky novým majitelem je M. Vít z Počátek. Ve městě přibyly 3 nové rodinné domky: čp. 595 ul. Švermova majitel Josef Rychta čp. 603 ul. Zahradní majitel Josef Rod čp. 619 ul. Sládkova majitel Šteflová Růžena. Další kolaudace byly provedeny v průběhu roku na stavbách či přístavbách těchto rodinných domků: čp. 289 ul. Stodolní majitel manželé Čápovi přístavba a nástavba čp. 75 ul. 25. února majitel manželé Kosovi nástavba čp. 93 ul. 25. února majitel Alois Herna nástavba čp. 428 ul. Nádražní majitel Karel Hezina nástavba čp. 464 ul. Nádražní majitel manželé Vytiskovi nástavba čp. 517 ul. Tyršova majitel Václav Kříž nástavba 5

6 Kolem nové tělocvičny byl upraven park, osety zelené pásy, zasazeny ozdobné keře, vybudovány chodníky středem zelené plochy, spojovací cesta mezi ulicí Stodolní a školou vyasfaltována. Výsledky hospodaření JZD JZD hospodaří na ha zemědělské půdy, z toho je 1797 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 180 ha a len na 40 ha. Nově začali družstevníci pěstovat odrůdu obilí zvanou triticale, je to kříženec pšenice a žita a dále býlí mák. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: Plodina: prům. okresu Počátky Častrov Žirovnice Veselá pšenice ozimá 52,1 49,3 58,1 46,6 45,6 žito 40,9 37,9 41,4 46,1 37,0 triticale 46,5 ječmen jarní 44,3 42,2 46,4 43,8 43,9 oves 41,2 41,6 42,8 46,0 31,0 obilí celkem 45,0 41,7 45,6 45,0 39,7 brambory 276,7 244,5 250,6 272,5 235,1 Stav hospodářských zvířat k dojnice 559 ks ostatní skot 1269 ks prasata ve výkrmu 88 ks Roční dojivost na 1 krávu = 3631 lt, prům. okresu litrů. Přírůstek skotu na kus a den = 0,753 kg, prům. okresu 0,693 kg. JZD vyrobilo celkem: q obilí, q brambor, q lnu, 99 q bíl. máku, 363 q lněného semene, lt mléka, q masa. Celkové tržby družstva činily ,- Kčs Čistý zisk družstva činil , Kčs Průměrná čistá mzda družstevníka činí 2.864,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajnéři 17,40 Kč/hod 6

7 ošetřovatelé dojnic 18,37 Kč/hod stavební skupina 15,15 Kč/hod tech. hosp. pracovníci 18,38 Kč/hod Investice: kravín K 208 na farmě lihovar Kčs Nákup nových strojů Kčs Spotřeba nafty za rok 239 tun, benzinu 9,4 tuny. Údaje o ekonomice přepočtené na 1 ha zem. půdy v Kčs. prům. okresu Počátky: Častrov: Žirovnice: Veselá: hrubá produkce tržní produkce zisk úvěry u banky mzdy Péče o členy uspořádalo vedení družstva výbor KSČ a sociální komise první celodružstevní setkání důchodců. 29 důchodců si po oficiálním přivítání a občerstvení prohlédlo celý provoz, seznámili se s výstavbou za poslední léta. je to nová provozně sociální budova včetně kuchyně a instalovaného mikropočítače SAPI 80, posklizňová linka na obilí, bramborárna včetně nové třídící linky na středisku = statek = stavba kravína K 208, ve Vesci nová hala na seno s dosoušením studeným vzduchem, rekonstrukce teletníku na drůbežárnu pro chov jatečních kuřat brojlerů a ve stejném areálu výkrmnu prasat především pro členy, kteří bydlí v bytovkách a nemají možnost výkrmu vlastních. Součástí je zařízená místnost pro porážku včetně zpracování masa. Prohlídka se velice líbila. Po obědě pokračovalo setkání důchodců družnou zábavou do odpoledních hodin. Česká státní spořitelna pobočka Počátky Poslední zmínka o naší spořitelně v kronice města je v roce 1976, před dvanácti lety. Za tu doby dochází i zde k velkým změnám, týkajícím se vlastní práce v našem případě práce Jaroslavy Zadákové, která je zde od roku Místní spořitelna zajišťuje: 7

8 vklady na vkladní knížky vklady na sporožirové účty běžné účty organizací NF a občanů půjčky prodej losů Československé státní loterie pro okruh vkladatelů: Počátky, Polesí, Heřmaneč, Stojčín, Léskovec, Prostý, Horní Vilímeč, Ctiboř, Jihlávka, Kaliště a dílče i Veselá a Horní Ves. Od 1. dubna 1984 jsou vklady na vkl. knížky převedeny na MIKROFIŠ. Tím došlo k velkému usnadnění práce. Použitím prohlížečky MEOFLEX RT 2C je pracovnice spořitelny schopna během několika vteřin najít číslo knížky a zůstatek vkladu na ní. Je zde vyznačeno podnikové spoření i různé převody, vypočten úrok, takže všechny tyto údaje hned zaznamená do VK. Odpadlo tedy pracné vypočítávání úroků a hned první den v roce lze připsat vkladatelům úroky. Spořitelna v Počátkách má asi vkladních knížek se vklady ,- Kčs. Je 7 druhů knížek: na 2%, 3%, 4% úrok, výherní vkladní knížky, cestovní vkl. knížky, prémiové spoření mladých, prémiové spoření k důchodu jako nejnovější způsob od r Prémiové spoření mladých a k důchodu se úrokuje 2%. Trvá 5 let (podmínka spoření). Po uplynutí pěti let připíše spořitelna prémii od 500,- do 5.000,- Kčs podle měsíčních úložek v Kčs. Nejnižší úložka je 100,- Kčs, nejvyšší 1000 Kčs. Připsáním prémie je vklad vlastně úročen 5,3%. Výherní vkladní knížky: celostátní slosování je vždy v květnu a listopadu. Podle herního řádu připadá na každých 1000 po sobě jdoucích čísel 25 výher a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs. Výhry jsou propočteny z prům. stavu vkladů za uplynulé slosovací období. Z každých čtyřiceti číselně za sebou jdoucích VVK je tažena 1 výhra a to: 1 výhra 250%, 3 výhry 100%, 21 výher 20% průměrného vkladu a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs za předpokladu, že bylo po celé slosovací období na knížce uloženo alespoň 1.000,- Kčs. Sporožirové účty se začaly zakládat v roce Je jich kolem 600. Lze na ně spořit podnikovým spořením, převedením části či celého starobního důchodu. Důchodce si může vybírat peníze podle potřeby, nemusí hlídat den, stanovený k příjmu důchodu na poště. Jinak se z tohoto účtu platí opakující se platby, trvalé 8

9 příkazy pojistného. Tento účet je úrokován 2%. Je-li na účtu dostatečný vklad, může si vkladatel vyzvednout šekovou knížku. Ta má 5 šeků, za které lze nakupovat ve všech prodejnách mimo potravin. Sporožiro se v Počátkách zakládá celkem obtížně. Většina vkladatelů jsou starší lidé, kteří novým formám spoření a placení příliš nevěří. Jsou-li pro tuto formu získáni, jsou potom spokojeni. Běžných účtů organizací a občanů je založeno 86. Půjčky: na nákup zboží úrok 6% na členské podíly byt. družstva občanů úrok 2,7% na stavbu rodinného domku úrok 2,7% na skupinovou (řadovou) výstavbu 1% výplata hotovosti úrok 8% novomanželské půjčky úrok 2,5% na koupi rodinného domku od soukromníka úrok 6%. Nejvíce se uzavírají novomanželské půjčky. Od začátku, tj. od dubna 1973 jich je uzavřeno 554 ks. Ze začátku byly tyto půjčky ,- Kčs s dobou splatnosti 10 roků. Od jsou zvýšeny na ,- Kčs s dobou splatnosti 15 roků. Na tyto půjčky není právní nárok. Uzavřít je mohou manželé ve věku do 30 let a mají záruku návratnosti půjčky, tj. mají takový příjem, aby půjčku do 15 let splatili. Při narození prvního dítěte se z půjčky odpočítají 2.000,- Kčs a za každé další dítě 4.000,- Kčs. Z této půjčky se nakupuje na šeky hlavně nábytek, elektrospotřebiče, ale i povlaky, nádobí, kočárek. Tyto půjčky jsou i na pořízení bytu s úrokem 1%. Denně se uzavírá celkem 1 až 2 půjčky. V pobočce se měsíčně prodá asi 180 losů Československé státní loterie, dalších 120 v prodejně tabáku a poštovním novinovém stánku. V roce 1978 byla spořitelna adaptována, zmenšena, vybavena novou přepážkou, ledničkou, novým nábytkem křesly, stolkem a akumulačními kamny. Pro usnadnění je zde již zmíněný MIKROFIŠ a v nejbližší době bude na pobočce používána ASKOTA která je již zde a čeká se na druhý stroj pro případ poruchy jednoho z nich. tím bude odbouráno provádění ručních zápisů do knih obratů. Obchod prodejna galanterie V čp. 95 v ulici 25. února je od roku 1978 prodejna galanterie obchodu Textil Č. Budějovice. Do té doby byly prodejní místnosti rovněž v ul. 25. února v čp.... kde má nyní svou provozovnu družstvo DRUPO Horní Cerekev. Vedoucí této 9

10 prodejny je od roku 1965 s. Jaroslava Jakoubková. Pro provoz prodejny jsou k dispozici 2 místnosti o rozměrech 5 x 6 m. Vzhledem k prodávanému a skladovanému sortimentu jsou tyto prostory nedostačující a prodejna je vlastně přeplněna zbožím, když se vedoucí snaží předložit zákazníkovi veškerý sortiment. Prodejna je zásobována ze 3 skladů vlastních a z velkoskladu obchodu Oděvy. plán: skutečnost: Tržby prodejny , ,- Kčs Tržby prodejny , ,- Kčs Prům. zásoba zboží v prodejně je ,- Kčs. Plán tržeb je rok od roku zvyšován, což vede k větším úsilí prodavače získat zákazníka i přesto, že mnohdy nemůže předložit k prodeji to zboží, které zákazník požaduje. Jde tu o nedostatkové druhy zboží jako např. zipy, krátké pracovní ponožky, teplé ponožky. Za toto zboží nelze nabídnout náhradu. Ceny některých druhů jsou v porovnání s cenami v roce 1985 podstatně vyšší. Tak například: 1985: 1988: prům. cena vlny do (kg) 250,- Kčs 320,- až 350,- Kčs pánská čepice 30,- Kčs 70,- Kčs dámský klobouk 100,- Kčs 190,- Kčs knoflíky do 1,- Kčs 1,- až 3,- Kčs Tato prodejna poskytuje zákazníkům poměrně široký sortiment zboží, čímž je vlastně z části nahrazena síť speciálních prodejen, které nacházíme ve větších městech. Jsou to výrobky: punčochové, drobné pletené výrobky, kloboučnické výrobky, výrobky bavlnářské, kusové, výrobky vlnařské, příze vlněné, bavlnářské, hedvábnické, krajky, látky pro vyšívání, střihy, knoflíky, deštníky, peří, umělé květiny, výrobky jehlářské, drob. bižuterie (manžetové knoflíky) Některé ceny zboží: dámský klobouk plstěný vlna mohérová s efektem vlna umělá vlna 100% punčochy dámské ponožky pánské 140,- Kčs 400,- až 560,- Kčs 280, ,- Kčs 350,- Kčs 13,- až 20,- Kčs 12,- až 19,- Kčs 10

11 vyšívací bavlnka (přadénko) 0,40 Kčs háčkovací příze 2,30 až 3,- Kčs rukavice dětské 17,- až 25,- Kčs ponožky dětské 13,- až 16,- Kčs ručně pletená čepička 90,- Kčs dámské punčochové kalhoty módní 26,- až 40,- Kčs Z uvedeného přehledu cen některého zboží je zřejmé, že ceny dětského zboží jsou v porovnání s ostatními poměrně vysoké. Pro úplnost uvádím i údaj o odměňování vedoucí této prodejny: ze základu 1.950,- Kčs obdrží vedoucí prodejny 60% jako pevnou složku mzdy + z každých 1.000,- Kčs tržby 1,46249% prémie. Kulturně výchovná činnost Kulturně výchovné i společenské dění ve městě bylo v letošním roce podřízeno výročím celé řady významných událostí. Nejprve byly oslavy 40. výročí Února V červnu pak 100 let organizované tělovýchovy v Počátkách. V září jsme vzpomenuli 120. výročí narození počáteckého rodáka básníka Otokara Březiny, v říjnu to byl slavnostní večer při příležitosti oslav 70. výročí založení Československé republiky. Již tradičně byla uspořádána celá řada přednáškových cyklů s různou tématikou, jako na příklad: Alkoholismus, nikotinismus a jiné toxikomanie Studená kuchyně netradičně Rodinné právo AIDS a prevence této nemoci a různé cestopisné přednášky z cest na Maltu, Kubu a do Řecka. Nejvíce pořadů bylo připravováno pro mládež a děti jak ve školách, tak v místních kulturních zařízeních. V zájmové umělecké činnost vykazoval největší aktivitu opět soubor divadelních ochotníků J. K. Tyl. Nastudovali a předvedli hru ze současnosti Košilka a klasickou operetu Polská krev. Obě hry předváděli i v jiných městech a obcích např. v Humpolci, J. Hradci, Kamenici n. Lipou, Křeči, v Těmicích. Sté výročí tělovýchovy bylo spojeno s otevřením nové sportovní haly a velkolepou výstavou o tělovýchovné činnosti v našem městě. Velkou část materiálů pro tuto výstavu zapůjčili naši občané ze svých soukromých sbírek. 11

12 V souhrnu kulturně výchovné činnosti je vykázáno 472 akcí s návštěvníky: počet: účast: oslavy plesy a taneční zábavy vzdělávací akce profesionální soubory amatérské soubory vlastní práce s filmem výstavy a výstavky soutěže sportovní akce exkurze zájezdy ostatní akce Kino uskutečnilo 321 představení s div. Městská lidová knihovna půjčila knih a časopisů 519 stálým čtenářům. Přehled o hlavních kulturně výchovných a sportovních akcích (z deníku městského kulturního střediska) Leden: dětský karneval přednáška o chorobě AIDS Únor: estráda zpěváka JUDr. Jahelky městská oslava 40. výročí Února divadelní vystoupení ochotníků se hrou Košilka Březen oslavy Mezinárodního dne žen kurs čití pro ženy divadlo pro děti Pozor svítí červená 10. výročí výtvarného kroužku mateřské školy výstava lyžařské závody Kateřinská stopa závody psích spřežení Duben: 12

13 výstava ručních prací občanů koncert žáků lidové školy umění setkání žen tří generací Květen: májové oslavy 1. a 9. května koncert Kociánova kvarteta divadelní hra Záhady naší planety výstava obrazů J. Podolského rybářské závody a módní přehlídka v areálu Volmance Červen: pochod Počátky Telč oslavy 100 let tělovýchovy v Počátkách výstava k této události představení ochotníků opereta Polská krev Červenec: estráda Heleny Růžičkové úsměvy pro všechny výstava drobného zvířectva, svaz chovatelů II. soutěž požárních sborů o putovní pohár Srpen: zájezdy na výstavu Země živitelka do Českých Budějovice Září: automobilová soutěž Noční Vysočinou divadlo pro děti Beránek a ospalý čert estrádní představení Pantůčci do každé rodiny vzpomínkový večer při příležitosti 120. výročí narození básníka Otokara Březiny Říjen: koncert žesťového kvinteta oslava Velké říjnové socialistické revoluce diskotéka pořádaná mládežníky Prosinec: Mikulášská slavnost na Palackého náměstí společná akce svazu žen a svazu mládeže předvánoční prodejní výstava knih společná akce knihovny a prodejny KNIHA. 13

14 Počátečtí oslavili 120. výročí narození svého rodáka O. Březiny. V pátek dne 9. září 1988 se sešlo více než 200 počáteckých občanů, aby vzpomněli 120. výročí narození básníka, zdejšího rodáka Otokara Březiny. Slavnostně oděné je vítal společenský sál ROH v závodě Agrostroj. Vzpomínkový večer krátce uvedla s. Alena Kůrková. Přivítala hosty i účinkující, představitele města a okresu. Na zahájení slavnostního večera vystoupil pěvecký sbor děvčat ze základní školy, která nese jméno ZŠ Otokara Březiny, pod vedením učitele Fr. Lahodného. Poté přednesl dramatický kroužek, kulturního střediska v obsazení JUDr. Fr. Hezina, Ludmila Budínová, Eva Ficková a Pavel Kubů literární pásmo o mládí, životě a tvorbě básníka, které bylo doplněno průvodním slovem PHDr. Jaromíra Tausche, ředitele okresního muzea. PHDr. Tausch velice zasvěceně hovořil o díle a významu básníkovy tvorby v době, ve které žil a pracoval. Kolektiv těchto účinkujících vytvořil poutavé slavnostní pásmo, po němž na dokreslení sváteční nálady přispěla svým vystoupením trojice hudebníků. Učitelé lidové školy umění Stanislava Blažíčková, která zazpívala dvě skladby z díla Vítězslava Nováka a Štefan Hudec při klavírním doprovodu. Sólo na klarinet přednesl Karel Fiala. Členové filmového kroužku vhodně doplnili slavnostní večer promítáním diapozitivů z Počátek a okolí rodného města a kraje básníkova. Delegace Městského národního výboru v Počátkách a Městského kulturního střediska se zúčastnila vzpomínkové oslavy v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde básník dlouhá léta žil a kde je také pochován. Že byl vzpomínkový večer vskutku hodnotný, že se všem přítomným líbil, dokládá častý potlesk, který doprovázel jednotlivá vystoupení všech účinkujících. Zvláště kladně je hodnoceno, že celý pořad byl sestaven a interpretován místními občany členy zájmových kroužků při Městském kulturním středisku a učiteli a žáky místní školy, nesoucí jméno básníkovo. Dětská léčebna Julia Fučíka 35 let (1988) Podrobné zhodnocení tohoto vynikajícího zdravotnického zařízení bylo uvedeno ve Zpravodaji Okresního ústavu národního zdraví Pelhřimov v říjnu Uvádím některé výňatky z tohoto článku: Na místě dnešní léčebny stávaly dříve lázně sv. Kateřiny nazvané podle pramene léčivé vody. První zmínky o léčivém pramenu jsou ze 16. století, kdy sem zajížděl pan Adam z Hradce. 14

15 V 18. století byly založeny u pramene lázně vodoléčebné. Na vrcholu slávy byly na začátku 19. století, kdy se zde ročně poskytovalo kolem léčebných procedur. Za 1. světové války lázně vyhořely a v době první republiky sloužily spíše jako rekreační zařízení. Léčil se zde také básník Julius Zeyer a jako lékař zde působil dvě sezony otec bratří Čapků. V roce 1940 bylo započato se stavbou hotelové typu. Válka tyto práce přerušila. Po roce 1948 se ujalo dostavby ministerstvo zdravotnictví a v roce 1953 zde byla otevřena dětská ozdravovna. V roce 1963 dostala jméno po národním hrdinovi Juliu Fučíkovi. Iniciátorem zřízení dětské ozdravovny byl MUDr. J. Švejcar. Na základě dosahovaných výsledků ve zdravotním stavu dětí byla péče ústavu směrována na děti, trpící onemocněním dýchacích cest astma, bronchitida. Ozdravovnu navštěvovaly děti s těmito potížemi. V roce 1976 byl ústav přebudován na stávající dětskou léčebnu, jedinou v jihočeském kraji. Kapacita 110 lůžek je pro děti 3 6ti leté 45 a pro děti 6 14ti leté 65 lůžek. Vystřídá se zde nejvíce dětí z Prahy a severočeského kraje. Léčebna je klimatického typu v nadmořské výšce kolem 700 m uprostřed lesů, v okolí není žádný zdroj, který by znečišťoval ovzduší. Děti tráví nejvíce času venku, otužují se, léčení je doplněno saunováním, inhalacemi, rehabilitačním cvičením. Pro pohybovou aktivitu dětí jsou vytvořeny podmínky: hřiště, bazén, kluziště, sáňkařské a lyžařské svahy. Velkým přínosem bylo postavení samostatné školní budovy, kde jsou 3 třídy pro předškolní děti a 4 třídy pro školáky. Postupně budovaný sportovní areál má nyní 3 hřiště pro odbíjenou, tenisový kurt, fotbalové hřiště a dokončují se hřiště pro předškolní děti s pískovišti, prolézačkami, houpačkami a kolotoči. Velký podíl na zlepšování prostředí léčebny má brigádnická práce zaměstnanců. V průběhu roku došlo ke stabilizaci pracovníků. Od r do r se ve funkci ředitelů ústavu vystřídali: MUDr. Čejna, MUDR. Balcarová, MUDr. Viereckl, od roku 1966 dodnes zastává tuto funkci MUDr. Miloslav Buchal. Ve funkci správců od r do roku 1967 působili: s. Veska, Hronek, Heřmánek, Kučera, Chalupa, Vávra a opět Veska. Od r do roku 1986 působil v léčebně jak správce a pedagog Arnošt Orses. Po jeho odchodu do důchodu byla tato funkce rozdělena. Správcem je nyní Miloslav Hřava, jako pedagog Jan Novák. Z vedoucích sester to od r byly s. Frčková, Kosová, Váňová, poté 10 let Draha Kadlecová a od r to je Lud. Němcová. 30 zaměstnanců je zde více než 15

16 10 let. Je na místě zmínit se i o dlouholetém zaměstnanci údržbáři Jar. Solařovi, který je znám svým příkladným vztahem k práci, ke svému ústavu, nevšední ochotou a obětavostí při všech sportovních akcích. Znám ho jako dobrého lyžaře, věnuje se i soutěžím v odbíjené. Ve volném čase se také stará o úpravu lyžařských tratí sněhovým skútrem. V mateřské škole pečují o děti 3 učitelky v čele s ředitelkou s. Trkolovou, o školní děti se starají čtyři učitelé, které vede ředitel Karel Růžička. Provoz školy je specielně upraven pro léčebnu, učitelé si musí doplňovat vzdělání kvalifikační zkouškou ze specielní pedagogiky. Velká péče je věnována malým pacientům do 6ti let, kteří jsou často poprvé mimo svou rodinu. Předpokladem úspěšné práce je rychlé spřátelení s prostředím, s učiteli i zdravotními sestrami. Nejlepším prostředkem je hra. Tomu odpovídá vybavení tříd mateřské školy, které si převážně vymyslely i připravily učitelky. A tak tu děti mají koutek zdravotnictví, kde si hrají na lékaře, k dopravní výchově slouží autodráha, jinde je instalována dětská pošta a malý obchod kde je vše od pultu, pokladny až po oblečení prodavačky. Děti mají i kadeřnictví, kuchyňku a obýváček. Součástí je i velký sál s jevištěm. V každém turnusu dětí je nacvičeno jedno divadelní představení, zajíždějí sem i profesionální hudebníci a herci. Každý týden je dětem promítán film. Práce zaměstnanců léčebny je vysoce hodnocena vedením OUNZ a je dávána za příklad ostatním zdravotnickým zařízením v okrese. Na závěr cituji doslova: Problémy, jako by neexistovaly. Je to asi tím, že tu dovedou vzít za práci. Nejde to samo, jak se může zdát, ale pracovníci léčebny si dovedou na práci zajít. A když se k té profesionální erudici přidá i kus srdce, je výsledkem šťastný úsměv spokojených dětí. Pro zdraví dětí byla tato léčebna zřízena a ono je tím nejvyšším cílem všech jejích zaměstnanců. Zdravotní situace a lékařská péče v roce V novém zdravotním středisku jak jsem již psala jsou umístěny ordinace 1. a 2. zdravotního obvodu, dětská ordinace a gynekologická ordinace. Je zde i ordinace dětská. I. obvod zabezpečuje MUDr. Peterka. Během roku ho postihl infarkt myokardu a operace žlučníku a na jeho obvodě se střídali lékaři z nemocnice. II. obvod zajišťuje na částečný úvazek MUDr

17 Na dětském obvodě pracuje MUDr. Přibylová, na noční pohotovosti se střídají s MUDr. Přibylovou, MUDr. Lutrová dětská lékařka ze Žirovnice, MUDr. Čulíková z Kamenice nad Lipou, MUDr. Buchal z Dětské léčebny Julia Fučíka. V gynekologické ordinaci působili lékaři z Pelhřimova, během roku pak nastoupil důchodce MUDr. Velimírovič, bývalý gynekologicko-porodnický primář z nemocnice v Humpolci. Do obvodu I. spadá i lékařská péče o pracovníky závodů DUP, Agrostroj, Kožedělný a gumárenský podnik, JZD Častrov a Veselá. Součástí obvodu je rovněž lékařská stanice v Častrově vždy 1x za 14 dnů ve středu. Na obvodě bylo vyšetřeno pacientů, vykonáno 883 návštěv v bytech, v preventivní činnosti vyšetřeno 739 pracovníků, převážně z rizikových pracovišť. při ordinacích v Častrově bylo vyšetřeno 700 pacientů. Do II. obvodu spadá péče o Průmyslový podnik, Pletařské závody, JZD Lísek a zaměstnance zdravotnictví. V ordinaci ošetřeno pacientů, při návštěvách v bytech 287 lidí. 2x v tomto roce byl zorganizován odběr krve dobrovolných dárců z Počátek a okolí v transfuzní stanici v Pelhřimově za účasti obou odvodních lékařů. Pro katastrofálním zemětřesení v Arménii se dárci sami hlásili v transfuzní stanici a dávali krev pro raněné. V dětské ordinaci bylo ošetřeno dětí, z toho bylo vyšetření preventivních a 360 dispensárních. V obvodu se narodilo 176 dětí, z toho 3 zemřeli do 28 dnů a 1 dítě školního věku. Na noční pohotovosti bylo poskytnuto 1183 ošetření. Gynekologická ordinace poskytuje ošetření 3x týdně. Za tento rok vykazuje ošetření, z toho dispenzárních. Epidemiologická situace byla uspokojivá zapsáno v matrice. Narodilo se 18 děvčat, 25 chlapců přivítání těchto dětí bylo 21.3., 22.6., 27.9., Manželství uzavřelo 12 párů v Počátkách 12 zmocnění mimo Rozvody v průběhu roku 11 (stále stoupají) Životní jubilea 58 návštěv u jubilantů 75, 80 a 85 let 4 návštěvy jubilantů 90 let Hörner Ferdinand 91 let 17

18 Bártová Marie 93 let Drahovzalová Antonie 94 let Nejstarší občanka Tománková Zdeňka 96 let Občanské průkazy slavnostně předány dětem Výuční listy předány vyučenkám na národním výboru bylo přivítáno 12 nejlepších žáků Základní devítileté školy Otokara Březiny. Ve zdejší nemocnici zemřelo 109 osob, občanů z Počátek 44. V obřadní síni bylo 35 rozloučení (z toho civilní: Bureš Karel, Střechová Štěpánka, Jirkovský František, Brdlík Jan a Longinová Aloisie). Žije mezi námi rozprávění s obvodním lékařem MUDr. Bohumilem Peterkou. 2. říjen Sedím v příjemné skromné pracovně proti právě tak skromnému a příjemnému člověku plna zvídavosti, ale přece jen s trochou nedefinovatelných pocitů jaké to naše rozprávění bude. Kdo je mým protějškem? Náš obvodní lékař MUDr. Bohumil Peterka. Nikdy jsem se takto někomu sám se sebou nesvěřoval, řekl a tak jsem se sama snažila dovědět se co nejvíc o životě a praxi člověka lékaře, který je již od r naším spoluobčanem. Narodil se 2.X.1928 v Kamýku n. Vltavou v učitelské rodině, kde byl vychováván společně se třemi sourozenci. Již od svých 10 let od r žil jako začínající student gymnázia v Praze. A jak to bylo za války? Bydlelo se různě a jedno rovněž. Ve svých sedmnácti letech, když byly školy okupanty zavřeny, byl jako mnozí jeho spolužáci totálně nasazen v tehdejší Říši. Chtěl jsem být také kantorem, jako můj otec, ale protože můj bratr, který vystudoval lékařství prostě řekl, že budu mít vše potřebné ke studiu po něm, dal jsem se přesvědčit, vypráví MUDr. Peterka. A tak v roce 1953 sice ve svých šatech, ale v tatínkově zimáku, jak sám řekl, jde k promoci končí studium na Univerzitě Karlově fakultu lékařství jako do praxe připravený gynekolog. Na umístěnku přichází na své první lékařské místo do počátecké nemocnice, ale na chirurgii, protože gynekologie zde tenkrát nebyla. Až v roce 1955 po otevření gynek.-porodnického oddělení nastupuje jako lékař u primářky MUDr. Kalužové. Po třech letech praxe je povolán k výkonu základní vojenské služby. Po návratu do civilu jsem se musel rozhodnout, kde budu pokračovat ve své lékařské praxi, hovoří MUDr. Peterka. Jeho tehdejší plat činil 1.300,- Kčs. V té době měl být obsazen obvod po paní 18

19 doktorce Zmeškalové. Vzpomínám si na pana primáře Duffka, jak mi tenkrát řekl, že si myslí, že bych byl vhodný typ pro výkon služby obvodního lékaře a já se přiznám, že tenkrát to byla i finanční stránka věci, že jsem se nakonec rozhodl opustit obor, který jsem vystudoval a stal jsem se tedy počáteckým obvodním lékařem.. Toto rozhodnutí neslo s sebou povinnost dodělat si atestaci všeob. lékařství a vlastně v průběhu celé své životní praxe si doplňovat a rozšiřovat znalosti v tomto oboru. Do roku 1978 měly Počátky pouze jeden lékařský obvod, který zastával MUDr. Peterka sám. S léty narůstala administrativa, v povinnostech obvodního lékaře byly, vedle normální obvodní ordinace a návštěv nemocných v bytech, preventivní prohlídky pracovníků ve ztíženém prostředí, pravidelná péče o přestárlé nemocné občany, očkovací prevence proti různým onemocněním, noční lékařské pohotovostní služby s výjezdem z Kamenice a mnoho jiných lékařských úkonů, které si vyžadují svůj čas a v neposlední řadě značné pracovní vypětí zdravotnického personálu. Tato situace si proto v roce 1978 vyžádala zavedení druhého obvodu, aby dosavadní objem práce obvodního lékaře byl rozptýlen do plného pracovního úvazku MUDr. Bohumila Peterky a polovičního úvazku tehdy MUDr. Poláčka a následně MUDr. Čejny. V tomto výčtu však není zdaleka vyjádřena veškerá činnost MUDr. Peterky. V roce 1979 je zaveden na okrese = obor všeobecného lékařství = jehož vedoucím lékařem je až do roku 1989, kdy pro zdravotní důvody končí v této funkci, ale zůstává vedoucím oddělení všeobecného lékařství v rámci obvodu počátecké nemocnice. Po dvě pětiletá období byl členem celostátního výboru společnosti všeobecného lékařství při Spolku lékařů J. E. Purkyně. V roce 1987 bylo uděleno MUDr. Peterkovi Čestné uznání spolku všeobecného lékařství což dokládá zarámovaný diplom v jeho pracovně. Od roku 1979 je nositelem titulu Zasloužilý lékař, který mu byl udělen ministrem zdravotnictví. My všichni známe našeho obvodního lékaře jako autora a lektora četných zdravotnických přednášek, známe jeho dlouholetou záslužnou lékařskou práci ve skupině Červeného kříže v Počátkách a v neposlední řadě jako dlouholetého člena komise sociálně zdravotní při Měst NV. Z této jeho činnosti pramení i vybudování jednoho z prvních domů pečovatelské služby v kraji Č. Budějovice, když z pléna Měst NV, za podpory KNV vyšel návrh na vybudování tohoto zařízení, které dodnes posloužilo již mnohým osamoceným babičkám a dědečkům k příjemnému prožití stáří. 19

20 Nelze jistě vyjmenovat veškerou činnost, která naplnila 35 let praxe MUDr. Bohumila Peterky. Bylo toho jistě daleko víc, ale uvedené postačí k tomu, abychom se vrátili o těch 35 let zpět, oživili si, že ho všechna ta léta potkáváme jako usměvavého a milého spoluobčana, že když nám zdraví nějak selže, všichni se k němu utíkáme a snad mnohý z nás čeká i zázrak. Snad si ani dost dobře neuvědomujeme, zvláště ti, kteří dlouhodobě potřebují lékařskou péči, že tento lékař zná a léčí vlastně už třetí pokolení našich rodin a to je veliká výhoda a štěstí pro pacienta. Náš rozhovor pomalu končí, ale přece si neodpustím otázku: Když se pane doktore ohlédnete na svoji lékařskou praxi v Počátkách, co byste mi řekl? Znovu vzpomínám slov pane primáře Duffka máš vztah k lidem, dej se na obvod -. Myslím si že mě snad tenkrát odhadl dobře. A co se týká lidí v Počátkách, nikdy jsem nelitoval a nebudu litovat, že jsem dostal umístěnku právě sem. Myslím, že ve většině jsou zde lidé dobří, alespoň tak jsem je celá ta léta viděl. Každé povolání je svým způsobem důležité, každý odborník ve svém oboru má být uznáván. Tím více lékař a dnes obvodní lékař, protože na lékaři je vyžadována přece jen odlišná odpovědnost k práci. Vždyť do rukou lékaře svěřujeme dnes a denně zdraví i život člověka a případný neúspěch v léčení je mezi lidmi měřen mnohem přísnějšími parametry. Jubileum 60. let. MUDr. B. Peterka dovršil letos v říjnu věk, ve kterém jiní mnohdy odcházejí na zasloužený odpočinek. Přejme si, abychom ho dál potkávali na cestě do ordinace prvního zdravotního obvodu, a jemu pak přejme pevné zdraví k dalšímu výkonu náročné práce jakou je služba obvodního lékaře. Počasí 1988 Jak je zřejmé již z loňského zápis, nástup tohoto roku byl neobvyklý. Začátek ledna byl velmi teplý, kvetly sněženky, bledule a petrklíče. Jaro i léto bylo velice příznivé pro práci na polích téměř stále se drželo teplé počasí, zvláště na sklonku léta a na podzim pravé Václavské časy. Důsledkem tohoto počasí suchem opadalo listí ze stromů již v půli října a mnohde poměrně zelené. Brambory se sklízely za naprostého sucha a tepla. Toto počasí přispělo i k tvorbě různých plísní na bramborách i zahrádkáři předčasně likvidovali porosty okurek a rajčat. Pole v katastru byla letos včas oseta a připravena na jaro. Velmi často foukal silný východní vítr. Tak v noci na 24. července se přehnala přes město a okolí vichřice, 20

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství

Rok 1973. * Počátky 46 27 Prostý 2 1 Horní Vilímeč 1 2 Vesce 1 3 Stojčín 2 3 Heřmaneč - 1 Léskovec - 1. Celkem 52 38. Místní hospodářství Rok 1973 Sňatky, narození, úmrtí. V roce 1973 bylo na MěNV uzavřeno 14 sňatků. Jedenácti místním občanům vystavilo matriční oddělení delegace ke sňatkům v jiných matričních obvodech. V městské matrice

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

USNESENÍ č. 32/04-03 Z

USNESENÍ č. 32/04-03 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 32/04-03 Z ze dne 13.05.2003 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtovou změnu č. 5/2003 - ostatních nemovitostí a jejich

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více