státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV"

Transkript

1 Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení práva na sebeurčení národů, práva na samostatný stát. Jeho vznik umožnila revoluční vlna vyvolaná Velkou říjnovou revolucí v Rusku Září 1938 potupná mnichovská smlouva. Republika byla zrazena státy, které měly garantovat její suverenitu. V následujících deseti letech, v boji proti společnému nepříteli, v boji za přežití, v boji za utváření nové společnosti zrálo v našich národech přesvědčení o nutnosti socialistické cesty a o pevném spojení naší zahraniční politiky se Sovětským svazem. Únor 1948 revoluční přeměna společenského řádu byla poprvé uskutečněna demokratickou cestou. Budování socialismu v dalších letech mělo svá vítězství i nezdary a omyly. Cíl byl vždy jen lepší život našich lidí, zachování míru na celém světě. Srpen 1968 pokus o reformy a změny v dosavadním vývoji, ale také o dějinný zvrat zpět k poměrům předválečné republiky. Říjen 1968 vyhlášení federace zaručující rovnoprávnost Čechů a Slováků na nových právních základech. Rok 1988 sílící nástup ke komplexní přestavbě naší společnosti. Pokračování procesu zahájeného 27. sjezdem Kom. strany Sov. Svazu a 17. sjezdem KSČ. Hesla M. Gorbačova, gen. tajemníka KSSS perestrojka a galsnosť se stala celosvětovými. Nová linie má odraz ve snížení mezinárodního napětí, v pokroku v úsilí a odzbrojení. Ve všech socialistických státech dochází k reformám a hledají se nové cesty, vedoucí k dalšímu rozvoji těchto států. Byl snížen počet pracovníků o 30%. Byly provedeny změny v řízení resortů zrušena generální ředitelství. V platnosti vstupují i nové zákony: Zákon o státním podniku, zákon o všech reformách družstevnictví, novelizován hospodářský zákoník, zákoník práce. Byly 1

2 přijaty zásady pro urychlení přestavby ekonomiky. Jejich cílem je změna struktury výroby, větší samostatnost podniků spojená se samosprávou a samofinancováním. Je zdůrazňován význam kvalitní práce, sjednocování zájmů lidí a společnosti. Daleko větší pozornost je dána názorům jednotlivců i kolektivů. V tisku, rozhlase a televizi dochází k větší výměně názorů i o problémech o kterých se dříve nedalo hovořit. Opozice: Na druhé straně dochází k pokusům o organizování opozičních skupin, které využívají příležitosti k pomlouvání zřízení, jsou podporovány za Západu a podněcovány západními vysílačkami Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Ohlas u občanů: Všechny tyto události ovlivňují i život v našem městě i když v menší míře, než je tomu ve velkých městech. Zvýšil se zájem občanů o veřejné dění. Noviny a časopisy jdou rychle na odbyt, často se před prodejnou tvoří fronty zájemců o tisk. Okresní noviny Nástup vychází v trojnásobném počtu výtisků, než v minulých letech. Živě se diskutuje na schůzích, v hospodách i na ulicích. Je více připomínek a námětů pro práci národního výboru. Místní závody i JZD přes potíže s dodávkami některých materiálů plní své plány. Účast občanů na brigádách je dobrá, aktivní je i činnost většiny organizací Národní fronty. Veřejnost se živě zajímá o přípravy oslav 700 let trvání našeho města, které se mají konat v příštím roce. Hospodaření národního výboru Celkové příjmy dosáhly Celkové výdaje činily Přebytek hospodaření Zdroje finančních prostředků: Vlastní příjmy z činnosti Měst NV a výběru místních daní a poplatků doplňkové příjmy dotace ze státního rozpočtu převody z fondu rezerv a rozvoje na financování akcí Z státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs 2

3 sdružené prostředky ost. podniků na investiční akce Z Kčs Použití zdrojů výdaje: Akce Z investiční tělocvična Kčs - hospodářský pavilon školky Kčs neinvestiční budova obč. výboru Polesí Kčs úprava parku Kčs nákup nových strojů a zařízení (multicar, traktor, souprava na posilování, souprava na košíkovou, trampolína, výkupy pozemků) Kčs vodní hospodářství Kčs komunikace Kčs školství Kčs jesle Kčs kultura projekce na opr. muzea ,- oprava kašny , Kčs vnitřní správa Kčs sociální záležitosti Kčs místní hospodářství Kčs stavebnictví Kčs Fond kulturních a sociálních potřeb: Zůstatek z roku Kčs Příděly do fondu z rozpočtu Měst NV Kčs Náhrady za rekreaci a zájezdy Kčs Výdaje: na činnost ROH Kčs na stravování zaměstnanců Kčs dary k výročím 890 Kčs rekreace a zájezd Kčs zůstatek k Kčs Fond rezerv a rozvoje: Zůstatek z roku Kčs 3

4 finanční vypořádání přebytek příspěvek z fondu ONV odměna za soutěž občanských výborů výdaje na akce Z projektové práce jiné investice použití odměny ze soutěže zůstatek fondu k Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Sdružené prostředky na výstavbu školky: od: Agrostroje Pelhřimov Kčs Jihočeských cihelen Kčs Průmyslového podniku Kamenice Kčs Dále jsou uzavřeny smlouvy se splatností v roce 1989 s JZD Lísek na ,- Kčs a ČSAD Č. Buděj ,- Kčs. na stavbu bylo v tomto roce použito ,- Kčs zůstatek sdružených prostředků = ,- Kčs Výstavba města Úspěšně pokračovaly práce na hlavní akci výstavbě tělocvičny kde odpracovali občané hodin a stavba byla dokončena 3 měsíce přes stanoveným termínem. Z organizací se nejvíce podílely: TJ Spartak, Český svaz chovatelů II., požárníci, ČSAD, Agrostroj a JZD Lísek. Z této akce přecházejí pracovníci na zahájení prací na přístavbě hospodářského pavilonu a 1 třídy mateřské školy. Bylo odpracováno 3400 hodin na sklepních prostorách a základech. Na obou stavbách byla vytvořena hodnota díla ,- Kčs. Na pionýrskou základnu v Prostém byl přiveden vodovodní řád nákladem ,- Kčs. Došlo k opravě komunikací v hodnotě ,- Kčs. Na autobusové zastávce ve Stojčíně je vybudována nová čekárna. V Polesí dokončili výstavbu budovy pro občan. výbor. Nad Brožovou zahradou mezi silnicemi k Valše a Polesí byl zavezen prostor a zahájeny práce na zřízení parkoviště pro auta u hřbitova. 4

5 Na neinvestiční akcích dosáhla hodnota díla částky ,- Kčs a odpracováno bylo brigád. hodin. Na Štítného náměstí zahájil dodavatelsky Okresní podnik služeb výstavbu prodejny zeleniny. V bývalé dětské nemocnici začali zaměstnanci družstva Stavba Jemnice přestavbu na zubní oddělení. Agrostav dokončil stavbu kravína na 208 krav pro místní JZD ve středisku lihovar. Na Palackého náměstí pokračovala rekonstrukce kašny jsou provedeny všechny sochařské restaurátorské práce. Byla dokončena rekonstrukce kotelny v kině a rovněž rekonstrukce kotelny v nemocnici. Soukromá výstavba v roce V roce 1988 byly provedeny celkem dvě demolice: čp. 142 Melechovo na Mariánském náměstí k přestavbě na 1 bytovou jednotku novým majitelem je J. Matoušek z Prostého. čp. 14 Havlovo ve Vesci pro přestavbu na 2 bytové jednotky novým majitelem je M. Vít z Počátek. Ve městě přibyly 3 nové rodinné domky: čp. 595 ul. Švermova majitel Josef Rychta čp. 603 ul. Zahradní majitel Josef Rod čp. 619 ul. Sládkova majitel Šteflová Růžena. Další kolaudace byly provedeny v průběhu roku na stavbách či přístavbách těchto rodinných domků: čp. 289 ul. Stodolní majitel manželé Čápovi přístavba a nástavba čp. 75 ul. 25. února majitel manželé Kosovi nástavba čp. 93 ul. 25. února majitel Alois Herna nástavba čp. 428 ul. Nádražní majitel Karel Hezina nástavba čp. 464 ul. Nádražní majitel manželé Vytiskovi nástavba čp. 517 ul. Tyršova majitel Václav Kříž nástavba 5

6 Kolem nové tělocvičny byl upraven park, osety zelené pásy, zasazeny ozdobné keře, vybudovány chodníky středem zelené plochy, spojovací cesta mezi ulicí Stodolní a školou vyasfaltována. Výsledky hospodaření JZD JZD hospodaří na ha zemědělské půdy, z toho je 1797 ha půdy orné. Obiloviny byly zasety na 900 ha, brambory zasázeny na 180 ha a len na 40 ha. Nově začali družstevníci pěstovat odrůdu obilí zvanou triticale, je to kříženec pšenice a žita a dále býlí mák. Hektarové výnosy hlavních plodin v q: Plodina: prům. okresu Počátky Častrov Žirovnice Veselá pšenice ozimá 52,1 49,3 58,1 46,6 45,6 žito 40,9 37,9 41,4 46,1 37,0 triticale 46,5 ječmen jarní 44,3 42,2 46,4 43,8 43,9 oves 41,2 41,6 42,8 46,0 31,0 obilí celkem 45,0 41,7 45,6 45,0 39,7 brambory 276,7 244,5 250,6 272,5 235,1 Stav hospodářských zvířat k dojnice 559 ks ostatní skot 1269 ks prasata ve výkrmu 88 ks Roční dojivost na 1 krávu = 3631 lt, prům. okresu litrů. Přírůstek skotu na kus a den = 0,753 kg, prům. okresu 0,693 kg. JZD vyrobilo celkem: q obilí, q brambor, q lnu, 99 q bíl. máku, 363 q lněného semene, lt mléka, q masa. Celkové tržby družstva činily ,- Kčs Čistý zisk družstva činil , Kčs Průměrná čistá mzda družstevníka činí 2.864,- Kčs Výše mezd dle profesí: traktoristé a kombajnéři 17,40 Kč/hod 6

7 ošetřovatelé dojnic 18,37 Kč/hod stavební skupina 15,15 Kč/hod tech. hosp. pracovníci 18,38 Kč/hod Investice: kravín K 208 na farmě lihovar Kčs Nákup nových strojů Kčs Spotřeba nafty za rok 239 tun, benzinu 9,4 tuny. Údaje o ekonomice přepočtené na 1 ha zem. půdy v Kčs. prům. okresu Počátky: Častrov: Žirovnice: Veselá: hrubá produkce tržní produkce zisk úvěry u banky mzdy Péče o členy uspořádalo vedení družstva výbor KSČ a sociální komise první celodružstevní setkání důchodců. 29 důchodců si po oficiálním přivítání a občerstvení prohlédlo celý provoz, seznámili se s výstavbou za poslední léta. je to nová provozně sociální budova včetně kuchyně a instalovaného mikropočítače SAPI 80, posklizňová linka na obilí, bramborárna včetně nové třídící linky na středisku = statek = stavba kravína K 208, ve Vesci nová hala na seno s dosoušením studeným vzduchem, rekonstrukce teletníku na drůbežárnu pro chov jatečních kuřat brojlerů a ve stejném areálu výkrmnu prasat především pro členy, kteří bydlí v bytovkách a nemají možnost výkrmu vlastních. Součástí je zařízená místnost pro porážku včetně zpracování masa. Prohlídka se velice líbila. Po obědě pokračovalo setkání důchodců družnou zábavou do odpoledních hodin. Česká státní spořitelna pobočka Počátky Poslední zmínka o naší spořitelně v kronice města je v roce 1976, před dvanácti lety. Za tu doby dochází i zde k velkým změnám, týkajícím se vlastní práce v našem případě práce Jaroslavy Zadákové, která je zde od roku Místní spořitelna zajišťuje: 7

8 vklady na vkladní knížky vklady na sporožirové účty běžné účty organizací NF a občanů půjčky prodej losů Československé státní loterie pro okruh vkladatelů: Počátky, Polesí, Heřmaneč, Stojčín, Léskovec, Prostý, Horní Vilímeč, Ctiboř, Jihlávka, Kaliště a dílče i Veselá a Horní Ves. Od 1. dubna 1984 jsou vklady na vkl. knížky převedeny na MIKROFIŠ. Tím došlo k velkému usnadnění práce. Použitím prohlížečky MEOFLEX RT 2C je pracovnice spořitelny schopna během několika vteřin najít číslo knížky a zůstatek vkladu na ní. Je zde vyznačeno podnikové spoření i různé převody, vypočten úrok, takže všechny tyto údaje hned zaznamená do VK. Odpadlo tedy pracné vypočítávání úroků a hned první den v roce lze připsat vkladatelům úroky. Spořitelna v Počátkách má asi vkladních knížek se vklady ,- Kčs. Je 7 druhů knížek: na 2%, 3%, 4% úrok, výherní vkladní knížky, cestovní vkl. knížky, prémiové spoření mladých, prémiové spoření k důchodu jako nejnovější způsob od r Prémiové spoření mladých a k důchodu se úrokuje 2%. Trvá 5 let (podmínka spoření). Po uplynutí pěti let připíše spořitelna prémii od 500,- do 5.000,- Kčs podle měsíčních úložek v Kčs. Nejnižší úložka je 100,- Kčs, nejvyšší 1000 Kčs. Připsáním prémie je vklad vlastně úročen 5,3%. Výherní vkladní knížky: celostátní slosování je vždy v květnu a listopadu. Podle herního řádu připadá na každých 1000 po sobě jdoucích čísel 25 výher a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs. Výhry jsou propočteny z prům. stavu vkladů za uplynulé slosovací období. Z každých čtyřiceti číselně za sebou jdoucích VVK je tažena 1 výhra a to: 1 výhra 250%, 3 výhry 100%, 21 výher 20% průměrného vkladu a 1 pevná prémie 3.000,- Kčs za předpokladu, že bylo po celé slosovací období na knížce uloženo alespoň 1.000,- Kčs. Sporožirové účty se začaly zakládat v roce Je jich kolem 600. Lze na ně spořit podnikovým spořením, převedením části či celého starobního důchodu. Důchodce si může vybírat peníze podle potřeby, nemusí hlídat den, stanovený k příjmu důchodu na poště. Jinak se z tohoto účtu platí opakující se platby, trvalé 8

9 příkazy pojistného. Tento účet je úrokován 2%. Je-li na účtu dostatečný vklad, může si vkladatel vyzvednout šekovou knížku. Ta má 5 šeků, za které lze nakupovat ve všech prodejnách mimo potravin. Sporožiro se v Počátkách zakládá celkem obtížně. Většina vkladatelů jsou starší lidé, kteří novým formám spoření a placení příliš nevěří. Jsou-li pro tuto formu získáni, jsou potom spokojeni. Běžných účtů organizací a občanů je založeno 86. Půjčky: na nákup zboží úrok 6% na členské podíly byt. družstva občanů úrok 2,7% na stavbu rodinného domku úrok 2,7% na skupinovou (řadovou) výstavbu 1% výplata hotovosti úrok 8% novomanželské půjčky úrok 2,5% na koupi rodinného domku od soukromníka úrok 6%. Nejvíce se uzavírají novomanželské půjčky. Od začátku, tj. od dubna 1973 jich je uzavřeno 554 ks. Ze začátku byly tyto půjčky ,- Kčs s dobou splatnosti 10 roků. Od jsou zvýšeny na ,- Kčs s dobou splatnosti 15 roků. Na tyto půjčky není právní nárok. Uzavřít je mohou manželé ve věku do 30 let a mají záruku návratnosti půjčky, tj. mají takový příjem, aby půjčku do 15 let splatili. Při narození prvního dítěte se z půjčky odpočítají 2.000,- Kčs a za každé další dítě 4.000,- Kčs. Z této půjčky se nakupuje na šeky hlavně nábytek, elektrospotřebiče, ale i povlaky, nádobí, kočárek. Tyto půjčky jsou i na pořízení bytu s úrokem 1%. Denně se uzavírá celkem 1 až 2 půjčky. V pobočce se měsíčně prodá asi 180 losů Československé státní loterie, dalších 120 v prodejně tabáku a poštovním novinovém stánku. V roce 1978 byla spořitelna adaptována, zmenšena, vybavena novou přepážkou, ledničkou, novým nábytkem křesly, stolkem a akumulačními kamny. Pro usnadnění je zde již zmíněný MIKROFIŠ a v nejbližší době bude na pobočce používána ASKOTA která je již zde a čeká se na druhý stroj pro případ poruchy jednoho z nich. tím bude odbouráno provádění ručních zápisů do knih obratů. Obchod prodejna galanterie V čp. 95 v ulici 25. února je od roku 1978 prodejna galanterie obchodu Textil Č. Budějovice. Do té doby byly prodejní místnosti rovněž v ul. 25. února v čp.... kde má nyní svou provozovnu družstvo DRUPO Horní Cerekev. Vedoucí této 9

10 prodejny je od roku 1965 s. Jaroslava Jakoubková. Pro provoz prodejny jsou k dispozici 2 místnosti o rozměrech 5 x 6 m. Vzhledem k prodávanému a skladovanému sortimentu jsou tyto prostory nedostačující a prodejna je vlastně přeplněna zbožím, když se vedoucí snaží předložit zákazníkovi veškerý sortiment. Prodejna je zásobována ze 3 skladů vlastních a z velkoskladu obchodu Oděvy. plán: skutečnost: Tržby prodejny , ,- Kčs Tržby prodejny , ,- Kčs Prům. zásoba zboží v prodejně je ,- Kčs. Plán tržeb je rok od roku zvyšován, což vede k větším úsilí prodavače získat zákazníka i přesto, že mnohdy nemůže předložit k prodeji to zboží, které zákazník požaduje. Jde tu o nedostatkové druhy zboží jako např. zipy, krátké pracovní ponožky, teplé ponožky. Za toto zboží nelze nabídnout náhradu. Ceny některých druhů jsou v porovnání s cenami v roce 1985 podstatně vyšší. Tak například: 1985: 1988: prům. cena vlny do (kg) 250,- Kčs 320,- až 350,- Kčs pánská čepice 30,- Kčs 70,- Kčs dámský klobouk 100,- Kčs 190,- Kčs knoflíky do 1,- Kčs 1,- až 3,- Kčs Tato prodejna poskytuje zákazníkům poměrně široký sortiment zboží, čímž je vlastně z části nahrazena síť speciálních prodejen, které nacházíme ve větších městech. Jsou to výrobky: punčochové, drobné pletené výrobky, kloboučnické výrobky, výrobky bavlnářské, kusové, výrobky vlnařské, příze vlněné, bavlnářské, hedvábnické, krajky, látky pro vyšívání, střihy, knoflíky, deštníky, peří, umělé květiny, výrobky jehlářské, drob. bižuterie (manžetové knoflíky) Některé ceny zboží: dámský klobouk plstěný vlna mohérová s efektem vlna umělá vlna 100% punčochy dámské ponožky pánské 140,- Kčs 400,- až 560,- Kčs 280, ,- Kčs 350,- Kčs 13,- až 20,- Kčs 12,- až 19,- Kčs 10

11 vyšívací bavlnka (přadénko) 0,40 Kčs háčkovací příze 2,30 až 3,- Kčs rukavice dětské 17,- až 25,- Kčs ponožky dětské 13,- až 16,- Kčs ručně pletená čepička 90,- Kčs dámské punčochové kalhoty módní 26,- až 40,- Kčs Z uvedeného přehledu cen některého zboží je zřejmé, že ceny dětského zboží jsou v porovnání s ostatními poměrně vysoké. Pro úplnost uvádím i údaj o odměňování vedoucí této prodejny: ze základu 1.950,- Kčs obdrží vedoucí prodejny 60% jako pevnou složku mzdy + z každých 1.000,- Kčs tržby 1,46249% prémie. Kulturně výchovná činnost Kulturně výchovné i společenské dění ve městě bylo v letošním roce podřízeno výročím celé řady významných událostí. Nejprve byly oslavy 40. výročí Února V červnu pak 100 let organizované tělovýchovy v Počátkách. V září jsme vzpomenuli 120. výročí narození počáteckého rodáka básníka Otokara Březiny, v říjnu to byl slavnostní večer při příležitosti oslav 70. výročí založení Československé republiky. Již tradičně byla uspořádána celá řada přednáškových cyklů s různou tématikou, jako na příklad: Alkoholismus, nikotinismus a jiné toxikomanie Studená kuchyně netradičně Rodinné právo AIDS a prevence této nemoci a různé cestopisné přednášky z cest na Maltu, Kubu a do Řecka. Nejvíce pořadů bylo připravováno pro mládež a děti jak ve školách, tak v místních kulturních zařízeních. V zájmové umělecké činnost vykazoval největší aktivitu opět soubor divadelních ochotníků J. K. Tyl. Nastudovali a předvedli hru ze současnosti Košilka a klasickou operetu Polská krev. Obě hry předváděli i v jiných městech a obcích např. v Humpolci, J. Hradci, Kamenici n. Lipou, Křeči, v Těmicích. Sté výročí tělovýchovy bylo spojeno s otevřením nové sportovní haly a velkolepou výstavou o tělovýchovné činnosti v našem městě. Velkou část materiálů pro tuto výstavu zapůjčili naši občané ze svých soukromých sbírek. 11

12 V souhrnu kulturně výchovné činnosti je vykázáno 472 akcí s návštěvníky: počet: účast: oslavy plesy a taneční zábavy vzdělávací akce profesionální soubory amatérské soubory vlastní práce s filmem výstavy a výstavky soutěže sportovní akce exkurze zájezdy ostatní akce Kino uskutečnilo 321 představení s div. Městská lidová knihovna půjčila knih a časopisů 519 stálým čtenářům. Přehled o hlavních kulturně výchovných a sportovních akcích (z deníku městského kulturního střediska) Leden: dětský karneval přednáška o chorobě AIDS Únor: estráda zpěváka JUDr. Jahelky městská oslava 40. výročí Února divadelní vystoupení ochotníků se hrou Košilka Březen oslavy Mezinárodního dne žen kurs čití pro ženy divadlo pro děti Pozor svítí červená 10. výročí výtvarného kroužku mateřské školy výstava lyžařské závody Kateřinská stopa závody psích spřežení Duben: 12

13 výstava ručních prací občanů koncert žáků lidové školy umění setkání žen tří generací Květen: májové oslavy 1. a 9. května koncert Kociánova kvarteta divadelní hra Záhady naší planety výstava obrazů J. Podolského rybářské závody a módní přehlídka v areálu Volmance Červen: pochod Počátky Telč oslavy 100 let tělovýchovy v Počátkách výstava k této události představení ochotníků opereta Polská krev Červenec: estráda Heleny Růžičkové úsměvy pro všechny výstava drobného zvířectva, svaz chovatelů II. soutěž požárních sborů o putovní pohár Srpen: zájezdy na výstavu Země živitelka do Českých Budějovice Září: automobilová soutěž Noční Vysočinou divadlo pro děti Beránek a ospalý čert estrádní představení Pantůčci do každé rodiny vzpomínkový večer při příležitosti 120. výročí narození básníka Otokara Březiny Říjen: koncert žesťového kvinteta oslava Velké říjnové socialistické revoluce diskotéka pořádaná mládežníky Prosinec: Mikulášská slavnost na Palackého náměstí společná akce svazu žen a svazu mládeže předvánoční prodejní výstava knih společná akce knihovny a prodejny KNIHA. 13

14 Počátečtí oslavili 120. výročí narození svého rodáka O. Březiny. V pátek dne 9. září 1988 se sešlo více než 200 počáteckých občanů, aby vzpomněli 120. výročí narození básníka, zdejšího rodáka Otokara Březiny. Slavnostně oděné je vítal společenský sál ROH v závodě Agrostroj. Vzpomínkový večer krátce uvedla s. Alena Kůrková. Přivítala hosty i účinkující, představitele města a okresu. Na zahájení slavnostního večera vystoupil pěvecký sbor děvčat ze základní školy, která nese jméno ZŠ Otokara Březiny, pod vedením učitele Fr. Lahodného. Poté přednesl dramatický kroužek, kulturního střediska v obsazení JUDr. Fr. Hezina, Ludmila Budínová, Eva Ficková a Pavel Kubů literární pásmo o mládí, životě a tvorbě básníka, které bylo doplněno průvodním slovem PHDr. Jaromíra Tausche, ředitele okresního muzea. PHDr. Tausch velice zasvěceně hovořil o díle a významu básníkovy tvorby v době, ve které žil a pracoval. Kolektiv těchto účinkujících vytvořil poutavé slavnostní pásmo, po němž na dokreslení sváteční nálady přispěla svým vystoupením trojice hudebníků. Učitelé lidové školy umění Stanislava Blažíčková, která zazpívala dvě skladby z díla Vítězslava Nováka a Štefan Hudec při klavírním doprovodu. Sólo na klarinet přednesl Karel Fiala. Členové filmového kroužku vhodně doplnili slavnostní večer promítáním diapozitivů z Počátek a okolí rodného města a kraje básníkova. Delegace Městského národního výboru v Počátkách a Městského kulturního střediska se zúčastnila vzpomínkové oslavy v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde básník dlouhá léta žil a kde je také pochován. Že byl vzpomínkový večer vskutku hodnotný, že se všem přítomným líbil, dokládá častý potlesk, který doprovázel jednotlivá vystoupení všech účinkujících. Zvláště kladně je hodnoceno, že celý pořad byl sestaven a interpretován místními občany členy zájmových kroužků při Městském kulturním středisku a učiteli a žáky místní školy, nesoucí jméno básníkovo. Dětská léčebna Julia Fučíka 35 let (1988) Podrobné zhodnocení tohoto vynikajícího zdravotnického zařízení bylo uvedeno ve Zpravodaji Okresního ústavu národního zdraví Pelhřimov v říjnu Uvádím některé výňatky z tohoto článku: Na místě dnešní léčebny stávaly dříve lázně sv. Kateřiny nazvané podle pramene léčivé vody. První zmínky o léčivém pramenu jsou ze 16. století, kdy sem zajížděl pan Adam z Hradce. 14

15 V 18. století byly založeny u pramene lázně vodoléčebné. Na vrcholu slávy byly na začátku 19. století, kdy se zde ročně poskytovalo kolem léčebných procedur. Za 1. světové války lázně vyhořely a v době první republiky sloužily spíše jako rekreační zařízení. Léčil se zde také básník Julius Zeyer a jako lékař zde působil dvě sezony otec bratří Čapků. V roce 1940 bylo započato se stavbou hotelové typu. Válka tyto práce přerušila. Po roce 1948 se ujalo dostavby ministerstvo zdravotnictví a v roce 1953 zde byla otevřena dětská ozdravovna. V roce 1963 dostala jméno po národním hrdinovi Juliu Fučíkovi. Iniciátorem zřízení dětské ozdravovny byl MUDr. J. Švejcar. Na základě dosahovaných výsledků ve zdravotním stavu dětí byla péče ústavu směrována na děti, trpící onemocněním dýchacích cest astma, bronchitida. Ozdravovnu navštěvovaly děti s těmito potížemi. V roce 1976 byl ústav přebudován na stávající dětskou léčebnu, jedinou v jihočeském kraji. Kapacita 110 lůžek je pro děti 3 6ti leté 45 a pro děti 6 14ti leté 65 lůžek. Vystřídá se zde nejvíce dětí z Prahy a severočeského kraje. Léčebna je klimatického typu v nadmořské výšce kolem 700 m uprostřed lesů, v okolí není žádný zdroj, který by znečišťoval ovzduší. Děti tráví nejvíce času venku, otužují se, léčení je doplněno saunováním, inhalacemi, rehabilitačním cvičením. Pro pohybovou aktivitu dětí jsou vytvořeny podmínky: hřiště, bazén, kluziště, sáňkařské a lyžařské svahy. Velkým přínosem bylo postavení samostatné školní budovy, kde jsou 3 třídy pro předškolní děti a 4 třídy pro školáky. Postupně budovaný sportovní areál má nyní 3 hřiště pro odbíjenou, tenisový kurt, fotbalové hřiště a dokončují se hřiště pro předškolní děti s pískovišti, prolézačkami, houpačkami a kolotoči. Velký podíl na zlepšování prostředí léčebny má brigádnická práce zaměstnanců. V průběhu roku došlo ke stabilizaci pracovníků. Od r do r se ve funkci ředitelů ústavu vystřídali: MUDr. Čejna, MUDR. Balcarová, MUDr. Viereckl, od roku 1966 dodnes zastává tuto funkci MUDr. Miloslav Buchal. Ve funkci správců od r do roku 1967 působili: s. Veska, Hronek, Heřmánek, Kučera, Chalupa, Vávra a opět Veska. Od r do roku 1986 působil v léčebně jak správce a pedagog Arnošt Orses. Po jeho odchodu do důchodu byla tato funkce rozdělena. Správcem je nyní Miloslav Hřava, jako pedagog Jan Novák. Z vedoucích sester to od r byly s. Frčková, Kosová, Váňová, poté 10 let Draha Kadlecová a od r to je Lud. Němcová. 30 zaměstnanců je zde více než 15

16 10 let. Je na místě zmínit se i o dlouholetém zaměstnanci údržbáři Jar. Solařovi, který je znám svým příkladným vztahem k práci, ke svému ústavu, nevšední ochotou a obětavostí při všech sportovních akcích. Znám ho jako dobrého lyžaře, věnuje se i soutěžím v odbíjené. Ve volném čase se také stará o úpravu lyžařských tratí sněhovým skútrem. V mateřské škole pečují o děti 3 učitelky v čele s ředitelkou s. Trkolovou, o školní děti se starají čtyři učitelé, které vede ředitel Karel Růžička. Provoz školy je specielně upraven pro léčebnu, učitelé si musí doplňovat vzdělání kvalifikační zkouškou ze specielní pedagogiky. Velká péče je věnována malým pacientům do 6ti let, kteří jsou často poprvé mimo svou rodinu. Předpokladem úspěšné práce je rychlé spřátelení s prostředím, s učiteli i zdravotními sestrami. Nejlepším prostředkem je hra. Tomu odpovídá vybavení tříd mateřské školy, které si převážně vymyslely i připravily učitelky. A tak tu děti mají koutek zdravotnictví, kde si hrají na lékaře, k dopravní výchově slouží autodráha, jinde je instalována dětská pošta a malý obchod kde je vše od pultu, pokladny až po oblečení prodavačky. Děti mají i kadeřnictví, kuchyňku a obýváček. Součástí je i velký sál s jevištěm. V každém turnusu dětí je nacvičeno jedno divadelní představení, zajíždějí sem i profesionální hudebníci a herci. Každý týden je dětem promítán film. Práce zaměstnanců léčebny je vysoce hodnocena vedením OUNZ a je dávána za příklad ostatním zdravotnickým zařízením v okrese. Na závěr cituji doslova: Problémy, jako by neexistovaly. Je to asi tím, že tu dovedou vzít za práci. Nejde to samo, jak se může zdát, ale pracovníci léčebny si dovedou na práci zajít. A když se k té profesionální erudici přidá i kus srdce, je výsledkem šťastný úsměv spokojených dětí. Pro zdraví dětí byla tato léčebna zřízena a ono je tím nejvyšším cílem všech jejích zaměstnanců. Zdravotní situace a lékařská péče v roce V novém zdravotním středisku jak jsem již psala jsou umístěny ordinace 1. a 2. zdravotního obvodu, dětská ordinace a gynekologická ordinace. Je zde i ordinace dětská. I. obvod zabezpečuje MUDr. Peterka. Během roku ho postihl infarkt myokardu a operace žlučníku a na jeho obvodě se střídali lékaři z nemocnice. II. obvod zajišťuje na částečný úvazek MUDr

17 Na dětském obvodě pracuje MUDr. Přibylová, na noční pohotovosti se střídají s MUDr. Přibylovou, MUDr. Lutrová dětská lékařka ze Žirovnice, MUDr. Čulíková z Kamenice nad Lipou, MUDr. Buchal z Dětské léčebny Julia Fučíka. V gynekologické ordinaci působili lékaři z Pelhřimova, během roku pak nastoupil důchodce MUDr. Velimírovič, bývalý gynekologicko-porodnický primář z nemocnice v Humpolci. Do obvodu I. spadá i lékařská péče o pracovníky závodů DUP, Agrostroj, Kožedělný a gumárenský podnik, JZD Častrov a Veselá. Součástí obvodu je rovněž lékařská stanice v Častrově vždy 1x za 14 dnů ve středu. Na obvodě bylo vyšetřeno pacientů, vykonáno 883 návštěv v bytech, v preventivní činnosti vyšetřeno 739 pracovníků, převážně z rizikových pracovišť. při ordinacích v Častrově bylo vyšetřeno 700 pacientů. Do II. obvodu spadá péče o Průmyslový podnik, Pletařské závody, JZD Lísek a zaměstnance zdravotnictví. V ordinaci ošetřeno pacientů, při návštěvách v bytech 287 lidí. 2x v tomto roce byl zorganizován odběr krve dobrovolných dárců z Počátek a okolí v transfuzní stanici v Pelhřimově za účasti obou odvodních lékařů. Pro katastrofálním zemětřesení v Arménii se dárci sami hlásili v transfuzní stanici a dávali krev pro raněné. V dětské ordinaci bylo ošetřeno dětí, z toho bylo vyšetření preventivních a 360 dispensárních. V obvodu se narodilo 176 dětí, z toho 3 zemřeli do 28 dnů a 1 dítě školního věku. Na noční pohotovosti bylo poskytnuto 1183 ošetření. Gynekologická ordinace poskytuje ošetření 3x týdně. Za tento rok vykazuje ošetření, z toho dispenzárních. Epidemiologická situace byla uspokojivá zapsáno v matrice. Narodilo se 18 děvčat, 25 chlapců přivítání těchto dětí bylo 21.3., 22.6., 27.9., Manželství uzavřelo 12 párů v Počátkách 12 zmocnění mimo Rozvody v průběhu roku 11 (stále stoupají) Životní jubilea 58 návštěv u jubilantů 75, 80 a 85 let 4 návštěvy jubilantů 90 let Hörner Ferdinand 91 let 17

18 Bártová Marie 93 let Drahovzalová Antonie 94 let Nejstarší občanka Tománková Zdeňka 96 let Občanské průkazy slavnostně předány dětem Výuční listy předány vyučenkám na národním výboru bylo přivítáno 12 nejlepších žáků Základní devítileté školy Otokara Březiny. Ve zdejší nemocnici zemřelo 109 osob, občanů z Počátek 44. V obřadní síni bylo 35 rozloučení (z toho civilní: Bureš Karel, Střechová Štěpánka, Jirkovský František, Brdlík Jan a Longinová Aloisie). Žije mezi námi rozprávění s obvodním lékařem MUDr. Bohumilem Peterkou. 2. říjen Sedím v příjemné skromné pracovně proti právě tak skromnému a příjemnému člověku plna zvídavosti, ale přece jen s trochou nedefinovatelných pocitů jaké to naše rozprávění bude. Kdo je mým protějškem? Náš obvodní lékař MUDr. Bohumil Peterka. Nikdy jsem se takto někomu sám se sebou nesvěřoval, řekl a tak jsem se sama snažila dovědět se co nejvíc o životě a praxi člověka lékaře, který je již od r naším spoluobčanem. Narodil se 2.X.1928 v Kamýku n. Vltavou v učitelské rodině, kde byl vychováván společně se třemi sourozenci. Již od svých 10 let od r žil jako začínající student gymnázia v Praze. A jak to bylo za války? Bydlelo se různě a jedno rovněž. Ve svých sedmnácti letech, když byly školy okupanty zavřeny, byl jako mnozí jeho spolužáci totálně nasazen v tehdejší Říši. Chtěl jsem být také kantorem, jako můj otec, ale protože můj bratr, který vystudoval lékařství prostě řekl, že budu mít vše potřebné ke studiu po něm, dal jsem se přesvědčit, vypráví MUDr. Peterka. A tak v roce 1953 sice ve svých šatech, ale v tatínkově zimáku, jak sám řekl, jde k promoci končí studium na Univerzitě Karlově fakultu lékařství jako do praxe připravený gynekolog. Na umístěnku přichází na své první lékařské místo do počátecké nemocnice, ale na chirurgii, protože gynekologie zde tenkrát nebyla. Až v roce 1955 po otevření gynek.-porodnického oddělení nastupuje jako lékař u primářky MUDr. Kalužové. Po třech letech praxe je povolán k výkonu základní vojenské služby. Po návratu do civilu jsem se musel rozhodnout, kde budu pokračovat ve své lékařské praxi, hovoří MUDr. Peterka. Jeho tehdejší plat činil 1.300,- Kčs. V té době měl být obsazen obvod po paní 18

19 doktorce Zmeškalové. Vzpomínám si na pana primáře Duffka, jak mi tenkrát řekl, že si myslí, že bych byl vhodný typ pro výkon služby obvodního lékaře a já se přiznám, že tenkrát to byla i finanční stránka věci, že jsem se nakonec rozhodl opustit obor, který jsem vystudoval a stal jsem se tedy počáteckým obvodním lékařem.. Toto rozhodnutí neslo s sebou povinnost dodělat si atestaci všeob. lékařství a vlastně v průběhu celé své životní praxe si doplňovat a rozšiřovat znalosti v tomto oboru. Do roku 1978 měly Počátky pouze jeden lékařský obvod, který zastával MUDr. Peterka sám. S léty narůstala administrativa, v povinnostech obvodního lékaře byly, vedle normální obvodní ordinace a návštěv nemocných v bytech, preventivní prohlídky pracovníků ve ztíženém prostředí, pravidelná péče o přestárlé nemocné občany, očkovací prevence proti různým onemocněním, noční lékařské pohotovostní služby s výjezdem z Kamenice a mnoho jiných lékařských úkonů, které si vyžadují svůj čas a v neposlední řadě značné pracovní vypětí zdravotnického personálu. Tato situace si proto v roce 1978 vyžádala zavedení druhého obvodu, aby dosavadní objem práce obvodního lékaře byl rozptýlen do plného pracovního úvazku MUDr. Bohumila Peterky a polovičního úvazku tehdy MUDr. Poláčka a následně MUDr. Čejny. V tomto výčtu však není zdaleka vyjádřena veškerá činnost MUDr. Peterky. V roce 1979 je zaveden na okrese = obor všeobecného lékařství = jehož vedoucím lékařem je až do roku 1989, kdy pro zdravotní důvody končí v této funkci, ale zůstává vedoucím oddělení všeobecného lékařství v rámci obvodu počátecké nemocnice. Po dvě pětiletá období byl členem celostátního výboru společnosti všeobecného lékařství při Spolku lékařů J. E. Purkyně. V roce 1987 bylo uděleno MUDr. Peterkovi Čestné uznání spolku všeobecného lékařství což dokládá zarámovaný diplom v jeho pracovně. Od roku 1979 je nositelem titulu Zasloužilý lékař, který mu byl udělen ministrem zdravotnictví. My všichni známe našeho obvodního lékaře jako autora a lektora četných zdravotnických přednášek, známe jeho dlouholetou záslužnou lékařskou práci ve skupině Červeného kříže v Počátkách a v neposlední řadě jako dlouholetého člena komise sociálně zdravotní při Měst NV. Z této jeho činnosti pramení i vybudování jednoho z prvních domů pečovatelské služby v kraji Č. Budějovice, když z pléna Měst NV, za podpory KNV vyšel návrh na vybudování tohoto zařízení, které dodnes posloužilo již mnohým osamoceným babičkám a dědečkům k příjemnému prožití stáří. 19

20 Nelze jistě vyjmenovat veškerou činnost, která naplnila 35 let praxe MUDr. Bohumila Peterky. Bylo toho jistě daleko víc, ale uvedené postačí k tomu, abychom se vrátili o těch 35 let zpět, oživili si, že ho všechna ta léta potkáváme jako usměvavého a milého spoluobčana, že když nám zdraví nějak selže, všichni se k němu utíkáme a snad mnohý z nás čeká i zázrak. Snad si ani dost dobře neuvědomujeme, zvláště ti, kteří dlouhodobě potřebují lékařskou péči, že tento lékař zná a léčí vlastně už třetí pokolení našich rodin a to je veliká výhoda a štěstí pro pacienta. Náš rozhovor pomalu končí, ale přece si neodpustím otázku: Když se pane doktore ohlédnete na svoji lékařskou praxi v Počátkách, co byste mi řekl? Znovu vzpomínám slov pane primáře Duffka máš vztah k lidem, dej se na obvod -. Myslím si že mě snad tenkrát odhadl dobře. A co se týká lidí v Počátkách, nikdy jsem nelitoval a nebudu litovat, že jsem dostal umístěnku právě sem. Myslím, že ve většině jsou zde lidé dobří, alespoň tak jsem je celá ta léta viděl. Každé povolání je svým způsobem důležité, každý odborník ve svém oboru má být uznáván. Tím více lékař a dnes obvodní lékař, protože na lékaři je vyžadována přece jen odlišná odpovědnost k práci. Vždyť do rukou lékaře svěřujeme dnes a denně zdraví i život člověka a případný neúspěch v léčení je mezi lidmi měřen mnohem přísnějšími parametry. Jubileum 60. let. MUDr. B. Peterka dovršil letos v říjnu věk, ve kterém jiní mnohdy odcházejí na zasloužený odpočinek. Přejme si, abychom ho dál potkávali na cestě do ordinace prvního zdravotního obvodu, a jemu pak přejme pevné zdraví k dalšímu výkonu náročné práce jakou je služba obvodního lékaře. Počasí 1988 Jak je zřejmé již z loňského zápis, nástup tohoto roku byl neobvyklý. Začátek ledna byl velmi teplý, kvetly sněženky, bledule a petrklíče. Jaro i léto bylo velice příznivé pro práci na polích téměř stále se drželo teplé počasí, zvláště na sklonku léta a na podzim pravé Václavské časy. Důsledkem tohoto počasí suchem opadalo listí ze stromů již v půli října a mnohde poměrně zelené. Brambory se sklízely za naprostého sucha a tepla. Toto počasí přispělo i k tvorbě různých plísní na bramborách i zahrádkáři předčasně likvidovali porosty okurek a rajčat. Pole v katastru byla letos včas oseta a připravena na jaro. Velmi často foukal silný východní vítr. Tak v noci na 24. července se přehnala přes město a okolí vichřice, 20

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2008 Stavy účtů: 1.1.2008 31.12.2008 Běžný účet 3 163 978,84 351 086,33 Hospodářská činnost 364 129,56 549 714,89 FRR 2 333 464,54 4 302 422,68 Termínový vklad 476

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více