Vyšší vzdělání jen pro elitu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší vzdělání jen pro elitu?"

Transkript

1 Vyšší vzdělání jen pro elitu? Petr Matějů 1 Otázky Proč by vyšší vzdělání nemělo být jen pro elitu? Existují zřetelné vztahy mezi vzděláním, konkurenceschopností a ekonomickým růstem? Je nízká konkurenceschopnost ČR spojena s nízkou dynamikou vývoje vysokoškolského vzdělání? 2

2 Otázky Proč by vyšší (vysokoškolské) vzdělání nemělo být jen pro elitu? Existují zřetelné vztahy mezi kvalitou lidských zdrojů, konkurenceschopností, ekonomickým růstem a otevřeností vysokých škol poptávce po vzdělání? Je nízká ekonomická konkurenceschopnost ČR spojena mimo jiné i s nízkou nabídkou vzdělávacích příležitostí na vysokých školách? 3 Otázky Jak vypadá vzdělanostní struktura a dynamika vývoje vzdělání v ČR ve srovnání se světem? Jaké jsou strukturální bariéry růstu vzdělávacích příležitostí na vysokých školách? Jaké jsou finanční bariéry růstu vzdělávacích příležitostí na vysokých školách? 4

3 Otázky Lze spoléhat na pokles poptávky po vyšším vzdělání? Co způsobuje velký převis poptávky po VŠ vzdělání nad nabídkou studijních míst? Jak vypadají nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání v ČR: srovnání se světem? Jak vypadají nerovnosti v přístupu k VŠ vzdělání v ČR: dlouhodobý historický vývoj? 5 Otázky Jsou systémy financování studia na VŠ založené na principu sdílení nákladů sociálně selektivnější než systémy bez školného? Co si tom tom myslí veřejnost - výsledky výzkumů veřejného mínění 6

4 Proč by vyšší vzdělání nemělo být jen pro elitu? Sociální důvody menší nerovnosti, soudržnost, inkluze, mobilita, sociální stabilita Kulturní důvody kulturní kapitál, kultivace, integrace Politické důvody racionalizace politiky, konsensus Ekonomické důvody lidský kapitál, flexibilita, schopnost pracovat s informacemi, konkurenceschopnost, inovace 7 Existují zřetelné vztahy mezi vzděláním, konkurenceschopností a ekonomickým růstem? Je nízká konkurenceschopnost ČR spojena s nízkou dynamikou vývoje vysokoškolského vzdělání? 8

5 World Economic Forum Pořadí v indexu konkurenceschopnosti (Microeconomic Competitiveness Index) USA 1 2 Finsko 2 1 Slovinsko Estonsko 28 3 Maďarsko Česká republika Litva 39 5 Lotyšsko Polsko World Economic Forum Competitiveness Index Potenciál růstu Inovační potenciál USA Finsko Estonsko Slovinsko Maďarsko Litva Česká rep Lotyšsko Polsko

6 Inovační profil Průměrný růst HDP Podíl studentů VŠ z příslušné věkové 1 8 Index technologické vyspělosti skupiny VŠ vzdělání příspívá ke konkurenceschopnosti Výdaje na VaV ze soukromých zdrojů Výdaje na VaV (% HDP) Studenti v technických a přírodovědných oborech (%) Příhlášky patentů na 1 obyvatel Dostupnost kapitálu pro inovativní podnikání ČR Finsko USA Spolupráce univerzit a firem Administrativní podmínky pro vznik nových firem 11 Inovační profil Podíl studentů VŠ z příslušné věkové skupiny VŠ vzdělání příspívá ke konkurenceschopnosti Výdaje na VaV ze soukromých zdrojů Průměrný růst HDP Index technologické vyspělosti Výdaje na VaV (% HDP) Studenti v technických a přírodovědných oborech (%) Příhlášky patentů na 1 obyvatel Dostupnost kapitálu pro inovativní podnikání Spolupráce univerzit a firem Administrativní podmínky pro vznik nových firem ČR Finsko USA 12

7 Inovační profil Průměrný růst HDP Podíl studentů VŠ z příslušné věkové 1 8 Index technologické vyspělosti skupiny VŠ vzdělání příspívá ke konkurenceschopnosti Výdaje na VaV ze soukromých zdrojů Výdaje na VaV (% HDP) Studenti v technických a přírodovědných oborech (%) Příhlášky patentů na 1 obyvatel Dostupnost kapitálu pro inovativní podnikání Spolupráce univerzit a firem Administrativní podmínky pro vznik nových firem ČR Finsko USA 13 Vztah mezi kvalitou lidských zdrojů a celkovou konkurenceschopností Rank in overall competitiveness y =.8745x R2 =.776 POL CZ CHL UK HUN POR SLV GER IRL SWE BEL NWZ NET USA SWI CAN NOR FIN DEN Rank in competitiveness factor "People" (quality of human resources) 14 World Competitiveness Yearbook

8 Vztah mezi kvalitou lidských zdrojů a celkovou konkurenceschopností HDP na hlavu 5 y = x R2 = UK GER SWE BEL IRL NET SWI NOR USA CAN DEN FIN GDP per capita (1998, USD) SLV POR NWZ CZ CHL HUN POL Rank in competitiveness factor "People" (quality of human resources) 15 World Competitiveness Yearbook Vztah mezi kvalitou lidských zdrojů a celkovou konkurenceschopností a funkční gramotností průměrné skóre SWI CAN DEN USA NET FIN NOR 5 1 POR CHL SLV HUN y = x R2 =.569 IRL UK CZ BEL NWZ GER SWE Rank in factor "People" POL Score in prose literacy 16 SIALS and World Competitiveness Yearbook

9 Vztah mezi kvalitou lidských zdrojů a celkovou konkurenceschopností a funkční gramotností % dospělých dosahujících úrovně 4 a 5 DEN SWI NOR CAN FIN USA 5 1 HUN POR IRL GER UK BEL NET NWZ SWE Rank in factor "People" CHL SLV CZ y = -.897x R2 = POL Prose literacy (% of people at level 4 or 5) SIALS and World Competitiveness Yearbook Vztah mezi funkční gramotností (% dospělých ve skupině 4 nebo 5) a očekávanou délkou terciárního vzdělávání 4.5 Expected years of tertiary education at 17 years HUN POL DEN POR CZ SWI IRL NET GER NWZ UK NOR CAN USA FIN y =.797x R2 =.5149 SWE Prose literacy (% of people at level 4 and 5) SIALS and World Competitiveness Yearbook

10 Závěry Princip vyšší vzdělání jen pro elitu je neudržitelný (knowledge based society) Lidské zdroje se stávají zásadní komponentou konkurenceschopnosti Kvalita lidských zdrojů ve stále větší míře závisí na schopnosti aktivně pracovat s informacemi (flexibilita) a adaptovat se na inovace Tato kvalita se rozvíjí především v terciárním vzdělávání 19 Jak jsme na tom ve srovnání se světem? 2

11 Úroveň dosaženého vzdělání podle věku (1999) Vyšší střední vzdělání Education at a Glance, OECD, Úroveň dosaženého vzdělání podle věku (1999) Vyšší střední vzdělání Education at a Glance, OECD, 21 22

12 Úroveň dosaženého vzdělání podle věku (1999) Terciární vzdělání Education at a Glance, OECD, Úroveň dosaženého vzdělání podle věku (1999) Terciární vzdělání Education at a Glance, OECD, 24 21

13 Očekávaný počet let terciárního vzdělávání 25 Education at a Glance, OECD, 21 Podíl studujících (2) Terciární vzdělání 3 25 % Czech Rep. Hungary Poland OECD 5 18 years 19 years 2 years 2-29 years Years of age Education at a Glance, OECD, 21 26

14 Závěry ČR patří k zemím s velmi nízkým podílem osob s VŠ vzděláním (ČR 11%, OECD 18%, Irsko, Nizozemí, Finsko 17%, USA 37%) ČR patří v rámci OECD k zemím s nejnižší dynamikou mezigenerační proměny vzdělanostní struktury ČR patří k zemím s nejnižším podílem studujících na VŠ z příslušné věkové skupiny (ČR 26%, OECD 41%, Finsko, Irsko přes 4%, Maďarsko 38%) 27 STRUKTURÁLNÍ BARIÉRY 28

15 Český systém dlouho odolával přechodu na binární model (bakalářský a magisterský stupeň) 29 Instituce terciárního vzdělávání Vysoké školy VŠ universitního typu VŠ neuniversitního typu Verejné Soukromé Verejné Soukromé

16 Podíly studentů v jednotlivých programech terciárního vzdělávání (1999) "Short" master's degree programs 5% PhD programs 7% BA programs (33 449) 17% "Long" master's degree programs 71% 31 Podíly studentů v bakalářských a doktorských programech % of BC % of PHD 89/9 9/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 3/4 32

17 Podíly studentů v bakalářských a doktorských programech % of BC % of PHD Bologna declaration 89/9 9/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ /1 1/2 2/3 Závěry HE Act Amendment Otevření VŠ většímu počtu studentů zatím naráželo na neochotu veřejných vysokých škol přejít na tzv. strukturované studium Poptávku po neuniverzitním VŠ vzdělání uspokojovaly téměř výhradně soukromé VŠ Situace se začala výrazně měnit až přijetím novely zákona o VŠ v roce 21 (proti vůli reprezentace VŠ a MŠMT!) 3/

18 FINANČNÍ BARIÉRY 35 Výdaje na vysoké školství v procentech HDP (1995, 1999) CZR.88, HUN 1.1, POL 1.16, FIN 1.67, IRL 1.38, OECD

19 Výdaje na vysoké školství ze všech zdrojů v procentech HDP (2) Canada Korea US Finland Sweden OECD Denmark Australia Norway Austria Ireland Netherlands Switzerland France Mexico Spain UK Hungary Germany Portugal Turkey Greece Poland Czech Rep. Italy Slovakia Výdaje na vysoké školství ze soukromých zdrojů procentech HDP (2) Korea United States Canada Australia Japan OECD Ireland Mexico United Kingdom Netherlands Spain Hungary Sw eden Poland Czech Republic France Italy Germany Norw ay Portugal Slovakia

20 Výdaje na jednoho studenta v terciárním vzdělávání (vzdělávací činnost, služby, výzkum a vývoj) v USD přepočtených na kupní sílu United States Switzerland Canada Sweden Netherlands Norway Austria Australia Denmark Germany Japan Belgium Ireland United Kingdom Country mean Finland France Italy Hungary Spain Czech Republic Korea Slovak Republic Portugal Mexico Turkey Greece Poland USD/PPP 39 United King. Denmark Australia Sweden Norway Netherlands New Zealand United States Canada Italy Finland Belgium Country mean Ireland Hungary Germany Turkey Austria Spain Korea France Czech Republic Portugal Mexico Slovak Greece Poland Switzerland Finanční pomoc studentům (půjčky, stipendia, granty) v procentech celkových výdajů na terciární vzdělávání

21 Vývoj financování veřejných vysokých škol v ČR v letech Nominální celková dotace (tis.) Reálná celková dotace (tis.) Počet studentů Reálný výdaj na studenta (tis.) Inflace (1994=1) počet studentů na učitele * Očekávané délka terciárního vzdělávání jako funkce celkových výdajů na vysoké školství (2) Expected years of tertiary educ y = 1.527x R 2 =.4116 IT SPA NOR SWE 2. HU GER SWI 1.5 CZ SLV 1. MEX TUR Total expenditure on tertiary education 42 FIN KOR US CAN

22 Závěry Veřejné vysoké školy jsou dlouhodobě podfinancovené To platí o financování z veřejných zdrojů (vláda) i ze soukromých zdrojů (studenti) Finanční pomoc studentům VŠ patří k nejnižším v OECD Šance na studium jsou přímo úměrné disponibilním zdrojům 43 Dva mýty o financování vysokého školství a nerovnostech Mýtus # 1: Otevření soukromých zdrojů (sdílení nákladů) vede ke snížení účasti státu Mýtus # 2: Otevření soukromých zdrojů zavedením principu sdílení nákladů (školné) vede k růstu nerovností (bariéry v přístupu dětem s nižších sociálních vrstev) 44

23 Výdaje na vysoké školství z veřejných zdrojů jako funkce výdajů ze soukromých zdrojů (2) Expenditure from public sources (% GDP) y =.4179x R 2 =.5554 SWE NOR GER CZ JAP IT SLV CAN US AUS KOR Expenditure from private sources (% GDP) 45 Závěr Ve vyspělých zemích (OECD) otevření soukromých zdrojů financování (školné) NEVEDE k omezení účasti státu na financování vysokých škol, je tomu spíše NAOPAK 46

24 ad. mýtus # 2 MODELY FINANCOVÁNÍ A NEROVNOSTI V ŠANCÍCH NA VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ 47 Soukromé zdroje (školné) a finanční pomoc studentům State subsidy to students Státní podpora studentům jako podíl z SWE celkových výdajů na NOR vysoké školství GER IT NET IRE SLV FRA CZ POR POL UK OECD HUN SPA MEX Share of private sources CAN AUS US Podíl soukromých zdrojů na rozpočtech vysokých škol 48

25 Soukromé zdroje (školné) a finanční pomoc studentům State subsidy to students UK AUS SWE NOR NET CAN US IT IRE OECD GER HUN SPA SLV FRA CZ MEX POR POL Share of private sources 49 Soukromé zdroje (školné) a finanční pomoc studentům State subsidy to students FINTYPE=2 UK AUS SWE NOR NET CAN US IT IRE OECD GER HUN SPA SLV FRA CZ MEX POR POL FINTYPE=3 FINTYPE= Share of private sources 5

26 Soukromé zdroje (školné) a finanční pomoc studentům State subsidy to students FINTYPE=2 NOR GER SWE IT SLV FRA CZ POR POL FINTYPE=3 NET IRE UK OECD HUN SPA MEX Share of private sources CAN 3. AUS US FINTYPE=1 Expected years of tertiary education 51 Poměry nerovností v dosažení VŠ vzdělání (kohorta let) Vzdělání rodičů (Ter/LoSec) & sociální skupina otce (Prof/Man) Ratio INQ_RAT_PARED INQ_RAT_FCLS CAN, US, AUS 3.33 ED 1.79 CLS Scandinavia 2.72 ED FINTYPE CLS ED Central Europe 4.17 CLS 52

27 Podíly dosahujících VŠ vzdělání z dětí pocházejících z rodin s nižším vzděláním (nanejvýš nižší střední) % CAN, 1US, Scandinavia 2 Central 3 AUS FINTYPE Europe 53 Podíly dosahujících VŠ vzdělání z dětí pocházejících z dělnických rodin (otec je manuálně pracující) % CAN, 1US, Scandinavia 2 Central 3 AUS FINTYPE Europe 54

28 Poměry šancí na dosažení VŠ vzdělání mezi dětmi různého sociálního původu věková skupina years Professional vs. manual Professional vs. nonmanual Nonmanual vs. manual CZR Poland Finland USA 55 SIALS Závěr V zemích, které otevřely soukromé zdroje financování vysokého školství (školné), nejsou nerovnosti větší, než v zemích, které se finanční účasti studentů brání Největší nerovnosti jsou v zemích s podfinancovaným vysokým školstvím závislým pouze na veřejných rozpočtech 56

29 VÝVOJ NEROVNOSTÍ V ŠANCÍCH NA DOSAŽENÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ V ČR 57 ŠANCE OBECNĚ (poptávka - nabídka - šance na přijetí) 58

30 Vysoké školy: potenciální poptávka, přihlášení, přijatí Česká republika thousands, percent /9 199/ / / / / / / / / / 2/1 21/2 22/3 Year Applied Admitted % of admitted Number of 18 sec. graduates Number of 18 yrs.old 59 Vysoké školy: potenciální poptávka, přihlášení, přijatí Česká republika thousands, percent /9 199/ / / / / / / / / / 2/1 21/2 22/3 Year Applied Admitted % of admitted Number of 18 sec. graduates Number of 18 yrs.old 6

31 Vysoké školy: potenciální poptávka, přihlášení, přijatí Česká republika thousands, percent /9 199/ / / / / / / / / / 2/1 21/2 22/3 Year Applied Admitted % of admitted Number of 18 sec. graduates Number of 18 yrs.old 61 Vysoké školy: potenciální poptávka, přihlášení, přijatí Česká republika thousands, percent /9 199/ / / / / / / / / / 2/1 21/2 22/3 Year Applied Admitted % of admitted Number of 18 sec. graduates Number of 18 yrs.old 62

32 Šance na získání úplného středního vzdělání podle sociálního původu (sociální třída otce) % > Cohort (age 18) UW SW NM PROF 63 Šance na uskutečnění přechodu mezi střední a vysokou školou podle sociálního původu (sociální třída otce) % UW SW NM PROF -> Cohort (age 18) 64

33 Šance získání vysokoškolského vzdělání podle sociálního původu (sociální třída otce) % > Cohort (age 18) UW SW NM PROF 65 Poměry šancí na získání vysokoškolského vzdělání mezi dětmi z rodin odborníků (PROF), rutinních nemanuálních pracovníků (NM) a pracovníků v typicky dělnických profesích (UW) % PROF/UW NM/UW -> Cohort (age 18) 66

34 Mezigenerační vzdělanostní mobilita v ČR v letech % > COHORT up stable down 67 JAK FUNGUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ? Přicházíme o talenty? Z jakých sociálních skupin zejména? Výsledky šetření Sonda maturant 1998 a Uchazeč 1998 a

35 Konfrontace výsledků v testu OSP s realitou přijímacího řízení 3 25 počty přijímacích řízení Výsledek v testu obecných studijních předpokladů neměl být přijat a byl přijat měl být přijat a nebyl přijat 69 Pojem ziskovost přijímacího řízení Ziskovost přijímací zkoušky je definována jako podíl těch, kteří měli být a byli přijati na celkovém počtu přijatých uchazečů. Ztrátovost přijímací zkoušky je pak definována jako podíl těch, kteří měli být přijati a nebyli, na počtu těch, kteří přijati být měli. 7

36 Ziskovost v hlavních oborech Zaměření Počet uchazečů Ziskovost Technické ,785 Přírodovědecké 6 14,66 Lékařské 3 442,648 Zemědělské 3 536,638 Pedagogické 1 796,482 Ekonomické 21 49,471 Společenskovědní 8 543,38 Právnické 6 328,351 Umělecké 1 31, Kdo při stejných schopnostech prohrává? (podle vzdělání rodičů) Společenskovědní obory 3 Maximálně vyučení Zdroj dat: SM 98, UC 98, ÚIV 28. Procento přijatých 2 1 Středoškolské s maturitou Vysokoškolské Nejslabší Průměr Nejlepší Výkonnostní skupiny v testech studijních předpokladů 72

37 Kdo při stejných schopnostech prohrává? (podle vzdělání rodičů) Práva Zdroj dat: SM 98, UC 98, ÚIV Maximálně vyučení 18.3 Procento přijatých 15 1 Středoškolské s maturitou Vysokoškolské Nejslabší Průměr Nejlepší Výkonnostní skupiny v testech studijních předpokladů 73 Závěry Nabídka vzdělávacích příležitostí nestačí uspokojovat rostoucí poptávku po vysokoškolském vzdělání Sociální nerovnosti v šancích na dosažení VŠ vzdělání prudce rostou, vzestupná vzdělanostní mobilita se nezvyšuje V ostré konkurenci na vstupu na vysoké školy při daném systému přijímání ve stále větší míře prohrávají děti pocházející ze sociálně slabších rodin a to bez ohledu na studijní předpoklady 74

38 VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ SE PŘITOM STÁVÁ EKONOMICKOU HODNOTOU? OTÁZKA NÁVRATNOSTI 75 Vzdělání a konzistence sociálněekonomického statusu EDUCATION (years of schooling) 1991: : : :.77 OCCUPATION (SES index: ISEI) 1991: : : :.339 INCOME 1991: : : :

39 Average wage of university graduate (higher secondary education = 1) Czech Republic Finland Ireland Netherlands Hungary USA OECD (mean) Ekonomická návratnost vysokoškolského vzdělání u nás významně vzrostla a v průměru dosáhla úrovně OECD 78

40 Proto výrazně rostou vzdělanostní aspirace a vzdělání začíná být chápáno jako důležitá životní investice 79 PERCEPCE PROBLÉMU VE VEŘEJNÉM MÍNĚNÍ IDEÁL versus REALITA výzkum STEM a CVVM září 23, celkem 24 respondentů 8

41 Mělo by se podle Vás zavést školné na vysokých školách s možností, aby studenti získali výhodnou půjčku od státu? % Rozhodně souhlasím Souhlasím Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 81 Kvalitní vysokoškolské vzdělání je třeba chápat jako investici, která přináší užitek jednotlivci i společnosti. Skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem u nás zajistit jen bohatí vzdělání je investice vzdělání jen pro bohaté rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 82

42 Stát by měl zajistit bezplatně vysokoškolské vzdělání všem, kteří o něj projeví zájem. Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí, kteří o studium stojí bezplatné VŠ vzdělání všem školné a půjčky by umožnily studium rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 83 Stát by měl zajistit bezplatně vysokoškolské vzdělání všem, kteří o něj projeví zájem. Stát by měl v získání vysokoškolského vzdělání finančně pomáhat jen těm, kteří to opravdu potřebují bezplatné VŠ vzdělání všem stát by měl přispívat jen potřebným rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 84

43 Na soukromé vysoké školy se většinou hlásí ti, kteří nebyli přijati na státní vysoké školy. Stát by měl přispívat na vzdělání studentům soukromých vysokých škol stejně jako v případě státních vysokých škol soukromé školy pro nepřiajté stát by měl přispívat i na soukromé VŠ rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím 85 Školné na vysokých školách s možností půjčky by umožnilo studovat většímu počtu mladých lidí, kteří o studium stojí - podle volebních preferencí. % ODS ČSSD KDU US KSČM Jiná Volební preference rozhodný souhlas spíše souhlas spíše nesouhlas rozhodný nesouhlas

44 Závěry Naprostá většina populace (95 %) považuje VŠ vzdělání za životní investici Většina (58 %) se domnívá, že kvalitního vzdělání se u nás dostává jen bohatým Bezplatné VŠ vzdělání zůstává pro většinu (69 %) ideálem Za daných okolností se většina (71 %) domnívá, že systém školné + půjčky by umožnil studium většímu počtu uchazečů 87 Závěry (pokračování) Názor podle kterého by systém školné + půjčky umožnil studium většímu počtu těch, kteří o studium stojí, sdílí většina bez ohledu na volební preference Mezi voliči ODS a ČSSD je rozdíl jen 5 % (76 vs 71) Pro toto řešení je 57 % voličů KSČM 88

45 Otázka na závěr Čí zájem hájí současná vláda tím, že odmítá zavést systém sdílení nákladů spojený s finanční pomocí studentům z rodin s nízkými příjmy? 89 Aneb: Do koho se zatíná Špidlova sekera? 9

46 Jinak řečeno: Komu vyhovuje systém bez školného a půjček: bohatým nebo chudým? 91 Více v publikaci: Vyšší vzdělání jen pro elitu? 92

47 PROPOSED, IMPLEMENTED AND DECLINED REFORMS AND BILLS 93 Proposed Bills and Acts 1991 University act universities were granted political freedom, but remained state institutions, their assets are state owned, university teachers and staff are state employees. Passed 94

48 1994 Bill on Financing University Education >> tuition fees, loans, subsidies an attempt to implement Australian HECS system of financing Though well prepared, it wasn t submitted Bill amending University Act: first attempt to introduce tuition fees > colleted fees collected by state, state redistributes back to universities, > no consistent system of loans and subsidies proposed Didn t pass. 96

49 1998 New University Act > Universities are granted more institutional autonomy >> universities are public institutions >> all assets are university owned >> teachers and staff are not state employees 97 > No change in the financial dependence on the state: >> tuition fees not allowed, entrepreneurial activities limited, joint ventures banned. >> private colleges and universities can be established. Passed. 98

50 21 Bill amending University Act >> an attempt to implement Bologna Declaration (two tier system) >> multi-source financing (joint ventures permitted, spin-off companies, hidden tuition fees (dual track system). Passed (by one vote) 99 January 22: Bill of Financing Higher Education: >> tuition fees >> contingent loans >> new system of subsidies for students from low-income families >> lower income tax for part-time working students. Didn t pass. 1

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání. Petr Matějů

KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání. Petr Matějů KONKURENCESCHOPNOST LIDSKÉ ZDROJE VZDĚLÁNÍ Česká republika v mezinárodním srovnání Petr Matějů 1 Otázky Co to je konkurenceschopnost? Konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním srovnání Potenciál

Více

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Lidské zdroje pro výzkum a inovace Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Základní rámec: vývojové fáze ekonomických systémů Michael Porter: The Competitive Advantage of Nations (1990,

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu

Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu Terciární vzdělávání v ČR v empirickém pohledu aneb jak je možné věcně zkoumat TV a co o TV v ČR víme Arnošt Veselý Cíle Získat základní znalost o možnostech a mezích empirické analýzy TV (dostupná data,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Udržitelný penzijní systém

Udržitelný penzijní systém Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Reforma vysokých škol: rovné příležitosti. Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání

Reforma vysokých škol: rovné příležitosti. Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání Reforma vysokých škol: rovné příležitosti Petr Matějů Simona Weidnerová členové expertního týmu IPn projektu Reforma terciárního vzdělávání V čem je problém? Systém terciárního vzdělávání je velmi selektivní

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2013 OECD zveřejeňuje 25. 6. 2013 v 11:00 publikaci Education at a Glance.,

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Příčiny a projevy současné ekonomické krize

Příčiny a projevy současné ekonomické krize Příčiny a projevy současné ekonomické krize Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý DOPADY KRIZE A JEJÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI PODNIKŮ Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR Bankovní institut

Více

Ochutnávka z empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání v ČR: realizované, započaté, čekající

Ochutnávka z empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání v ČR: realizované, započaté, čekající Ochutnávka z empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání v ČR: realizované, započaté, čekající DANIEL MÜNICH KONFERENCE ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR: Výzvy pro české školství v horizontu 25 let

Více

Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu. Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu. Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Současná debata o financování zdravotnictví Mezinárodní

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty Prezentace výstupů kapitoly Vzdělanost Garant: Daniel Münich Koordinátor: Prof. Michal Mejstřík 28.2.2011 ÚVOD Workshopy

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vítejte na semináři k publikaci: Na cestě ke znalostní společnosti. Část první: Kde jsme...? Senát ČR 19.10.2005. Copyright: ISEA

Vítejte na semináři k publikaci: Na cestě ke znalostní společnosti. Část první: Kde jsme...? Senát ČR 19.10.2005. Copyright: ISEA Vítejte na semináři k publikaci: Na cestě ke znalostní společnosti. Část první: Kde jsme...? Senát ČR 19.10.2005 Proč, jak a s jakým záměrem publikace vychází? Proč? Dostat vzdělávání, vzdělávací politiku

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR Katedra demografie a demogoegrafie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+42) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://portal.natur.cuni.cz/geografie/demografie RNDr. Jiřina

Více

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a předpoklady fiskální politiky: Fiskální politika makroekonomickou rovnováhu je nutné a možné korigovat existují nástroje vláda umí nástroje správně používat limity fiskální politiky - časová zpoždění:

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Důvody příprav reformy finanční pomoci studentům

Důvody příprav reformy finanční pomoci studentům Důvody příprav reformy finanční pomoci studentům Praha 25.3.2010, Zdroj: ISEA, Autor: Petr Matějů, Simona Weidnerová Stejně jako v ostatních vyspělých zemích i v ČR je vysokoškolské vzdělání klíčem k zaměstnáním

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Konkurenceschopnost a Inovace OSTRAVA

Konkurenceschopnost a Inovace OSTRAVA n Konkurenceschopnost a Inovace OSTRAVA 6.1.2010 KONKURENCESCHOPNOST ČR v kontextu světa Global Competitiveness record 2009 2010 2009 World Economic Forum GCI 2009 2010 Country/Economy Rank Score Switzerland

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7.

Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum. Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. Praha jako regionální HQ nadnárodních firem Stavební fórum Petr Pospíšil Ředitel Odboru řízení investičních projektů Praha, 7. května, 2013 Obsah 1.CzechInvest a jeho služby 2.Rozhodovací faktory 3.Statistiky

Více

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě Marie Kunešová 1, Bohuslav Procházka 2, Jana Vignerová 3, Jana Pařízková 1, Radka Braunerová 1, Markéta Mádlová 1, Jitka Riedlová

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti

Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Vývoj vzdělanostní struktury a nerovností v českých zemích od počátku 20. stol. do současnosti Natalie Simonová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah příspěvku I. Sociologie vzdělanostních nerovností

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v ČR Prognóza vývoje OTC trhu 2 26.9.2012 Rx-bound / Semi-ethical OTC

Více

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 1 LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 12.1 Pokuste se najít v položkách na nichž respondenti oceňovali jednotlivé prvky vybavenosti AQUAPARKU příbuznost voleb. Identifikujte v položkách

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013

Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Zlepšení na obzoru? Co čeká českou ekonomiku po ztracené půl dekádě? Luděk Niedermayer, Deloitte, Říjen 2013 Ztracené roky? Neradostná data Počátkem milenia započalo růstové období pro českou ekonomiku

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Euro a Česká republika Jan Frait

Euro a Česká republika Jan Frait Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005 I. Měnová politika ČNB Cílování inflace (2002-2005) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti?

Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? KONFERENCE: LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZD LÁNÍ (16. ROČNÍK) Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti? Výsledky z analýz provedených na českém souboru PIAAC (2011) a SIALS (1998)

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více