Vážené dámy, vážení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

2

3 OBSAH Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Preventivní aktivity na podporu rodiny 6 Péče o ohrožené rodiny 9 Podpora pěstounských rodin 13 Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže 16 Výkaz zisků a ztrát 19 Rozvaha 20 Výhled do budoucna 21 Činnost organizace podpořili 22 Kontakty 23 11

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, dostává se vám do rukou zpráva o činnosti Rodiny v centru v roce Všichni si přejeme, aby rodiny s dětmi navštěvovaly jen veselé a kratochvilné aktivity v mateřském centru. Může ale nastat situace, kdy je rodina zatížena zkouškou nebo dlouhodobě nezvládá vytvořit dobré prostředí pro život svých dětí. Pro pomoc rodinám v podobné situaci jsme v roce 2015 otevřeli Středisko péče o ohroženou rodinu. Ohrožená rodina je taková, která nedokáže plnit své funkce a tím ohrožuje správný vývoj dítěte. Naši pracovníci nabízejí rodinám odborné služby, které většinou vedou ke zlepšení situace. V případě, že se ale rodinné prostředí nelepší, musí dítě z rodiny pryč, a to aspoň na nějakou dobu. Nejčastěji dítě přechází do profesionální pěstounské rodiny a naší prací potom je pomoci pěstounům vytvořit pro dítě klidné a přijímající prostředí a, je-li to možné, i nadále pracovat s původní biologickou rodinou na tom, aby se dítě mohlo vrátit zpět. Vznikem Střediska péče o ohroženou rodinu se završil pomyslný kruh našich služeb, které může rodina využít v různých fázích svého vývoje. Ať už má rodina jakoukoliv ze svých podob, naším cílem je, aby se vrátila na začátek kruhu a žila svůj společný čas bezstarostnými a kratochvilnými aktivitami! Červen 2016 Petra Vlčková ředitelka Rodiny v centru, z.ú. 2

5 Informace o organizaci Rodina v centru podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim, když to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Podporujeme zdravé fungování rodiny prostřednictvím preventivních volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit, odbornými službami pomáháme ohroženým rodinám při stabilizaci rodinného prostředí, pěstounským rodinám pomáháme pečovat o přijaté děti a dětem a mládeži ve složité životní situaci usnadňujeme nalézt své místo ve společnosti. Rodina v centru je pověřena Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí, od ledna 2016 provozuje dvě sociální služby registrované dle Zákona o sociálních službách. Právní forma: V březnu 2016 se Rodina v centru transformovala ze spolku na zapsaný ústav. Došlo tak ke zrušení členské základny, o činnostech organizace nadále rozhoduje správní rada, revizorka a ředitelka. Předmět a účel činnosti organizace jsou definovány zakládací listinou. Ředitelka: Mgr. Petra Vlčková (statutární orgán organizace) Správní rada: RNDr. Blanka Tichá (od předsedkyně správní rady), Mgr. Radka Ujková a MgA. Jan Prošek Revizorka: Veronika Pecinová (od ) Komunitní centrum Působíme na dvou místech: Komunitní centrum Dům dětí a mládeže Smetanka Dům dětí a mládeže Smetanka 3

6 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým k Vladěna Baštová, DiS. vedoucí střediska péče o ohrožené rodiny Michaela Týnková koordinátorka mateřského centra, Michaela Streiftau koordinátorka miniškolky, Denisa Tancošová provozní zaměstnankyně Péče o ohrožené rodiny Preventivní aktivity na podporu rodiny Mateřské centrum a miniškolka Koblížek Dominika Babáková vedoucí střediska péče o pěstounské rodiny, Helena Marvanová, Podpora pěstounských rodin Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Bc. Jana Svačinová, Bc. Klára Pospíšilová klíčové pracovnice Bc. Michaela Zelenková vedoucí NZDM Vafle, Nikola Tancošová kontaktní pracovnice, Jitka Göttlichová pedagožka v předškolním klubu, Angelika Horvátová provozní zaměstnankyně 4

7 Zaměstnanecký tým Lidé v organizaci Na konci roku 2015 zaměstnávala společnost 11 osob v pracovním poměru na různé výše úvazku a 18 spolupracovníků prostřednictvím dohody o provedení práce. Prohloubili jsme spolupráci s řadou externích psychologů, terapeutů a dalších specialistů, kteří nám pomáhali poskytovat odborné služby na vysoké úrovni. 11 zaměstnanců 18 spolupracovníků Mezi ně patří PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. terapeutka a facilitátorka, Mgr. Martina Začalová terapeutka, Mgr. Stanislav Opelka terapeut, Mgr. Zdeňka Švermová terapeutka, Mgr. Markéta Čunátová speciální pedagožka, Ing. Daniela Chovancová finanční poradkyně, Mgr. Zdeňka Svobodová terapeutka, Mgr. Hana Heindorferová terapeutka, Mgr. Kateřina Austová řečová preventistka a Ilona Bažíková laktační poradkyně. 5

8 VÝSLEDKY PRÁCE Preventivní aktivity na podporu rodiny Cílem Mateřského centra a miniškolky Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku. 94 osob 10 vzdělávacích besed 39 osob Většinu programů vedou dobrovolnice, matky na rodičovské dovolené, které tak mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhalo deset pravidelných programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Pravidelné akce Cvičení mrňousků, Powerjoga s hlídáním, Dopolední a odpolední otevřená herna, Kurzy Aj s hlídáním, Kavárnička, Minihrátky a Zpívánky pro nejmenší navštívilo 94 různých dospělých osob s dětmi. V prostorách centra proběhlo 10 vzdělávacích besed, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Tématy byly například Celiakie, proč bezlepková dieta, Jíme s dětmi, Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí, Kdy je mé dítě zralé do školy, Manipulace s kojencem, Nošení dětí, Rozvod manželů a vše, co s tím souvisí. Celkem se besed zúčastnilo 49 různých dospělých osob. Během besed bylo zajištěno hlídání dětí. Uskutečnilo se pět celodenních vzdělávacích kurzů například na témata: Já-žena, naše životní role a jejich naplnění, Jak zvládat emoce, Spokojený rodič - spokojené dítě, které celkem navštívilo 34 různých dospělých osob. Rodiče využívali individuálního poradenství, které tematicky navazovalo na vzdělávací besedy. Uskutečnilo se 108 hodinových konzultací, kterých využilo 39 různých dospělých osob. 6

9 Preventivní aktivity na podporu rodiny VÝSLEDKY PRÁCE Aktivizační kurz pro nezaměstnané se uskutečnil pět dní v prostorech Komunitního centra ve spolupráci s organizací Déčko Liberec z.s. Účastníci získali poznatky v těchto oblastech: komunikace, praktická práce s bariérami, počítačová gramotnost a v sociálních dovednostech. Kurz navštěvovalo 13 účastnic. Mateřské centrum a miniškolka uspořádaly 15 jednorázových společenských akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením, romské a pěstounské rodiny, které se nezřídka zapojily jako dobrovolníci při pořádání akcí. Jednalo se například o Maškarní bál, Pálení čarodějnic, Velikonoční tvoření, Duatlon Kytlice, Letnice, Zahradní slavnost, Oslava svátku Svatého Martina, Mikulášská nadílka. 15 akcí 7

10 VÝSLEDKY PRÁCE Preventivní aktivity na podporu rodiny Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh a děti připravuje na vstup do mateřské školy. 43 různých rodin Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají specifické potřeby, a pobyt v klasickém zařízení je pro ně nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2015 využilo služeb miniškolky celkem 43 různých rodin z Nového Boru a okolních obcí. 8

11 Preventivní aktivity na podporu rodiny VÝSLEDKY PRÁCE Letní příměstské tábory se již podruhé uskutečnily v obci Skalice u České Lípy, která poskytla Sportovní halu a přilehlé dětské hřiště. Rodiče si mohli vybrat ze tří týdenních turnusů zaměřených na různá temata. Výběr táborových aktivit i organizační uspořádání (včetně poobědního spánku) byl uzpůsoben pro děti ve věku od 4 do 8 let. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 27 dětí, pečovalo o ně v průměru osm dospěláků. Děkujeme obci Skalice u České Lípy za přijetí a velkou podporu! 9

12 VÝSLEDKY PRÁCE Péče o ohrožené rodiny 47 rodin Posláním střediska péče o ohrožené rodiny je pomáhat rodičům zlepšit své rodinné zázemí, aby v něm nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí. Služeb střediska využilo 47 rodin vedených v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Bor. Celkem se jednalo o 125 jednotlivých osob (dospělí i děti). 235 hodin za rok Nejčastěji zajišťovanou službou bylo odborné psychologické poradenství a terapie, jež se uskutečnily v celkovém množství 235 hodin za rok. Konzultace se většinou věnovaly problematice výchovy dětí, rodinných a partnerských vztahů a měly individuální i skupinovou formu. Mediace, neboli dobrovolné mimosoudní řešení složitého partnerského sporu za pomoci mediátora, probíhá v délce tří hodin a jeho výstupem by měla být mediační dohoda. Mediace jsme poskytli devíti párům, pro něž se uskutečnilo 19 sezení, a byly sepsány dvě mediační dohody. 10

13 Péče o ohrožené rodiny VÝSLEDKY PRÁCE Uskutečnili jsme 14 případových konferencí, tedy dvouhodinových setkání rodiny se spolupracujícími odborníky z řad sociálních pracovníků, učitelů, lékařů a podobně. Během těchto setkání se společně pod vedením moderátora tvoří plán na stabilizaci rodinné situace a cíleně se do něj zapojují nejrůznější pomáhající subjekty. Celkem se konferencí zúčastnilo 29 osob z řad klientů. Finančního poradenství využili 2 klienti a byly jim poskytnuty konzultace v počtu 13 hodin. U rodin, ve kterých je kontakt dítěte s jedním z rodičů rizikový, proběhly 3 asistované kontakty a 6 asistovaných předávání dětí, službu využily 3 rodiny. 14 případových konferencí 3 asistované kontakty 11

14 VÝSLEDKY PRÁCE Péče o ohrožené rodiny E vička se narodila matce, která během těhotenství užívala alkohol. Narodila se zdravá a bez poškození. Matka se o ni v porodnici dobře starala a dítě jí bylo svěřeno do péče pod podmínkou, že na ni bude dohlížet sociální a terénní pracovník. Matka žila ve společné domácnosti s otcem dítěte, ale společné soužití doprovázely konflikty a občas u nich zasahovala i policie. Užívali alkohol a svým životním stylem nedokázali dceři zajistit klidné prostředí. Evička byla hodně plačtivá, podrážděná a neurotická. Dítě muselo být nakonec odebráno na základě předběžného opatření a Evička byla dočasně svěřena do péče matčiny sestry. Pro rodinu jsme uspořádali případovou konferenci, které se zúčastnila matka, matčina sestra, lékař dítěte a sociální pracovnice. Na případové konferenci byly navrženy postupy, které by mohly navrátit Evičku zpět k rodičům. V prostorách Komunitního centra se pod dohledem sociálního pracovníka mohli rodiče občas vídat s dcerou a neztratit s ní kontakt. Otec s matkou začali navštěvovat psychologické konzultace, kde se s pomocí terapeuta pokoušeli pojmenovávat své problémy a možnosti, jak svou těžkou situaci řešit. Jedním z cílů případové konference byl nástup alespoň jednoho z rodičů na pobytovou léčbu do psychiatrického zařízení. Otec posléze přestal komunikovat a nabídnuté možnosti využila pouze matka. Nastoupila do léčebny sama na dobrovolný pobyt, kde se zbavovala akutních abstinenčních příznaků. Po nějaké době přestoupila do zařízení, kde má možnost být i s Evičkou. Léčbu zatím absolvuje sama a doufá, že se s dcerou brzy setká. Evička v péči tety dobře prospívá a za matkou jezdí zatím pouze na návštěvu. Na maminku si ještě pamatuje, a pokud nenastane nějaká změna, bude se moci již během pár týdnů vrátit do její péče. Evička se přestěhuje za matkou, dalšími rodiči a dětmi na venkovský statek, kde sídlí terapeutická komunita kliniky pro léčbu závislostí. Pokud matka zvládne léčebný pobyt, může docházet ambulantně na psychologické konzultace do Komunitního centra, a bude jí nabídnuta služba terénního pracovníka. 12

15 Podpora pěstounských rodin VÝSLEDKY PRÁCE Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. V průběhu roku jsme doprovázeli 47 pěstounských rodin, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče dle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Spolupracujeme pouze s pěstounskými rodinami, které pečují o děti vedené na území Libereckého kraje. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny). Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře. 47 pěstounských rodin Pro tento účel rodinám zajišťujeme rozmanitou škálu služeb: Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných záležitostí, jejímž cílem je odlehčit pěstounům v péči o děti v případech, kdy mají jednání na úřadech, u lékařů a podobně. V roce 2015 jsme zajistili péči pro 10 dětí v dlouhodobé pěstounské péči a 58 hodin nárazového hlídání u pěstounů na přechodnou dobu. Zprostředkováním odborné individuální pomoci pomáháme rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Rodiny využívaly specialisty z oboru pedagogiky, psychologie, rodinné terapie, finančního poradenství a další. Tuto službu jsme zajistili pro 11 osob (dospělí i děti), celkem proběhlo 32,5 hodin konzultací, které zajišťovalo 6 různých odborníků. 13

16 VÝSLEDKY PRÁCE Podpora pěstounských rodin 7 celodenních seminářů Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou umožňuje bezpečný a bezproblémový kontakt dítěte a pěstounů s biologickou rodinou dítěte. Četnost a způsob kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte, vždy předchází pečlivá příprava a individuální jednání s každou stranou zvlášť včetně dítěte. Službu jsme zajistili pro 3 rodiny, celkem proběhlo 11 asistovaných setkání. Vzdělávání, které mají pěstouni ze zákona povinné, zajišťujeme prostřednictvím jednodenních i víkendových seminářů se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. V roce 2015 jsme uskutečnili 7 celodenních a 3 víkendové semináře, například na tato témata: Bulimie a anorexie u děvčat a chlapců, Práce se ztrátou a zármutkem, Přijaté děti jiného etnika, Časté poruchy chování. 11 dětí jsme doučovali Odlehčovací péče umožňuje pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme celodenní péči o svěřené děti formou příměstských táborů, pobytových táborů nebo táborů pro děti se specifickými potřebami. Zajistili jsme 38 táborů pro 34 dětí. Uskutečnili jsme vlastní pobytový tábor s celodenním programem a účastí psychologa. Doučovali jsme 11 dětí v pěstounské péči a pro dvě jsme zajistili řečovou preventistku. Velké množství konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše pracovnice při osobních setkáních u pěstounů doma nebo v našich prostorách. Zhruba se 14 rodinami byly v kontaktu téměř každý týden. Spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám! 14

17 Podpora pěstounských rodin K VÝSLEDKY PRÁCE lárka je pětiletá holčička, která žije v pěstounské péči tři roky. Po odebrání z rodiny se se svojí biologickou matkou třikrát viděla, ale pak kontakt ustal. Po dvou letech se matka spojila se svou sociální pracovnicí, že chce své dítě vidět, a tak jsme začali připravovat asistovaný kontakt v našem Komunitním centru. Nejdříve přišla na osobní konzultaci matka. Naše pracovnice jí vysvětila přípravu na kontakt i možné scénáře, jak může setkání proběhnout, a předala jí fotografii Klárky. Následovalo setkání s pěstouny a s Klárkou a dlouhé povídání o tom, jaké to bude a co budou pravděpodobně všichni prožívat. Pěstouni byli zpočátku k setkání velmi nedůvěřiví. Nechtěli dítě zatěžovat stresem, Klárka měla již svých problémů dost. Na svůj věk špatně mluvila, byla ostýchavá, bázlivá a nedůvěřovala si, často bezdůvodně plakala. Strach a nejistota z plánovaného setkání byl velmi silný. Na první dvě setkání přišel psycholog, který předem rozmlouval se všemi účastníky. Místnost byla připravena tak, aby umožňovala dětskou hru a zároveň klidové místo pro povídání. Připravili jsme hračky, o kterých jsme věděli, že si s nimi Klárka ráda hraje. První setkání trvalo pouhých patnáct minut, došlo jen na pozdrav a pak už Klárka chtěla jít domů. Na druhém setkání již matka hrála s Klárkou hry a nakonec si jí sedla na klín. Na Klárce bylo vidět, jak ji těší, že se o ni matka zajímá. Kontakty se opakovaly pravidelně a dítě je vždy očekávalo s nadšením. V poslední době již není nutné u nich asistovat. Pěstouni přivážejí Klárku do centra, kde sama tráví odpoledne s matkou. Pěstouni jsou překvapeni změnou, která u Klárky nastala. Přestala se vztekat, ustaly konflikty ve školce i doma. Mluví o tom, že Klárce setkání s matkou dodávají sebedůvěru a jistotu v životě a přejí si, aby takový stav zůstal a Klárka přes svou matku našla vlastní identitu a hodnotu. 15

18 VÝSLEDKY PRÁCE Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže Pomáháme dětem pocházejícím ze sociálně znevýhodňujícího prostředí dosáhnout co nejvyššího stupně vzdělání a tím zvýšit své šance na úspěšný život. 10 dětí v předškolním klubu Předškolní klub navštěvovalo 10 dětí ve věku 2 6 let, které vlivem okolního prostředí nemají dostatek podpory pro svůj rozvoj. Potřebují individuální přístup, bez něhož často selhávají v klasických mateřských a základních školách. Děti si v předškolním klubu zlepšily hygienické a sociální návyky, motoriku, představivost a další dovednosti. Pro rodiče dětí jsme uskutečnili pět diskusních skupin na téma Jak správně oblékat své dítě, Rodinné svátky a tradice, Kdy je dítě zralé do školy a podobně. S rodinami jsme uskutečnili pět exkurzí například do sklářského muzea nebo knihovny. 50 dětí ve volnočasovém klubu Volnočasový klub navštěvovalo přes 50 dětí a mládeže ve věku 6 19 let. Klub dětem smysluplně vyplnil volný čas a snížil riziko styku s drogami, alkoholem a dalšími společensky nežádoucími jevy. Volnočasový klub poskytl dětem bezpečný prostor, kde je nikdo nehodnotil za to, jakými jsou, a kde se mohly svěřit se svými starostmi či úspěchy, které často nemají komu jinému říct. Průměrně denně na aktivity klubu docházelo 6 dětí. Uskutečnili jsme pět besed na téma Šikana a diskriminace, Rizikové užívání drog, Kyberšikana, Bezpečný sex a Romství. Dále proběhlo šest exkurzí, například do IQ Landie v Liberci, do Sloupu v Čechách, kde jsme navštívili skalní hrad a lesní divadlo. 16

19 Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže VÝSLEDKY PRÁCE Individuální doučování využilo 30 dětí ve věku 6 16 let. Jednalo se o děti, které nemají vhodné podmínky na školní přípravu doma. Doučování bylo pro mnohé děti jedním z mála okamžiků, kdy mohly dostat pozitivní zpětnou vazbu, se kterou se tyto děti často ve škole nebo doma nesetkávají. Průměrně týdně probíhalo 5 hodin doučování, rodiče byli informováni o průběhu doučování, téměř u všech dětí se podařilo navázat spolupráci s třídními učiteli. 30 doučovaných dětí Celkem služeb využilo 73 dětí z 39 rodin. Na podzim jsme uspořádali vzdělávací seminář Sociokulturní specifika romských žáků ve spolupráci s pražskou organizací R-Mosty, z.s. Seminář byl určen pro pedagogy a pedagožky místních základních a mateřských škol a uskutečnil se ve třech čtyřhodinových blocích na půdě ZŠ náměstí Míru Nový Bor. Každý seminář navštívilo průměrně 14 osob. V listopadu jsme zorganizovali již čtvrtý ročník tradičních koncertů romské hudby. Vystoupil soubor Galiani Gypsy Jazz z Teplic, večer byl zahájen soutěžní přehlídkou romských tanečních souborů. Přehlídky a koncertu se zúčastnilo přes 70 osob. 17

20 VÝSLEDKY PRÁCE Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže T řináctiletá Bára k nám poprvé dorazila v září LLPřišla v doprovodu svého otce a měla zájem o doučování, o kterém se dozvěděli z letáku. Rádi jsme se s Bárou a domluvili a doučování mohlo začít. Bára byla na prvních setkáním velmi nesmělá a zamlklá. Po nějaké době se mezi Bárou a pracovnicí tzv. prolomily ledy. Bára se postupně začala svěřovat, chtěla si povídat o každodenních starostech, které neměla komu jinému svěřit, protože s tátou doma moc dobře nevycházela. Mluvila o problémech ve škole, o špatných vztazích se spolužáky a strachu z lidí. Jednoho dne se rozpovídala o své kamarádce, která se jí svěřila s tím, že občas, když je jí těžko, řeže se žiletkou do ruky. Pracovnice zjišťovala, zda vlastně nemluví o sobě, což se nepotvrdilo, a tak radila Báře, jak má kamarádce pomoci. Vysvětlovala jí, proč se někteří lidé sebepoškozují, k čemu to může vést a co by měla kamarádka v takové situaci dělat. Předala jí telefon na Linku bezpečí a řekla jí, že kamarádku může kdykoliv přivést do našeho nízkoprahového klubu. Po čase obě dívky opravdu přišly. Pracovnice si s oběma povídala a ačkoliv na řezání řeč nepřišla, dívky mluvily velmi otevřeně o tom, co je v životě trápí. Od té doby navštěvují klub pravidelně. Našly tak místo, kde se můžou svěřit, kde se jim dostává pozitivní zpětné vazby, a kde jsou lidé, kteří jim naslouchají a snaží se jim pomoci. 18

21 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu 495 Opravy a udržování 0 Cestovné 54 Ostatní služby 948 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění 670 Ostatní provozní náklady 142 Ostatní finanční náklady 10 Celkem NÁKLADY Celkem ZISK/ZTRÁTA -178 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 684 Přijaté dary 5 Grant MPSV 480 Grant MŠMT 300 Dotace Albert 35 Dotace EuroNisa 19 Granty města Nový Bor 98 Grant Libereckého kraje 139 Úřad práce Česká Lípa 284 Dotace NROS 377 Pěstounské péče Členské příspěvky 1 Ostatní příspěvky 0 Ostatní provozní výnosy 1 Celkem VÝNOSY Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 19

22 Rozvaha ke dni AKTIVA Krátkodobý finanční majetek (pokladna a bankovní účet) 610 Podíl v s.r.o. 200 Ostatní pohledávky 16 Celkem AKTIVA 826 PASIVA Závazky z obchodních vztahů 34 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 5 Závazky ovládající a řídící osoba 117 Jiné závazky 20 Výsledek hosp. běžného účet. období -178 Výsledek hospodaření minulých let 15 Nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče 813 Celkem PASIVA 826 Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. Celá závěrka je k nahlédnutí na 20

23 Výhled do budoucna Naším dlouhodobým záměrem je vybudovat nové, větší prostory, v nichž budeme moci poskytovat všechny služby pod jednou střechou. Rodiny tak získají pozitivní, lehce přístupné místo určené pro aktivní trávení volného času, stejně jako využití odborné sociální pomoci. Dům Rodiny by měl být místem setkávání širokého spektra rodin a přispět k začlenění těch, kteří se z nějakého důvodu ocitají na okraji společnosti. V roce 2016 chceme i nadále zkvalitňovat služby, které poskytujeme, tak aby co nejefektivněji pomáhaly rodinám, které to potřebují. Povinnost zpracovat, aktualizovat a dodržovat standardy kvality, jež nám ukládá Zákon o sociálních službách a Zákon o sociálně právní ochraně dětí, vnímáme jako velkou příležitost zlepšit naše pracovní postupy a zajistit vhodné podmínky pro klienty i pro zaměstnance. 21

24 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2015 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nadační fond Nadace Nový Bor Albert Euronisa Aktivity projektu Preventivní aktivity na podporu rodiny na Novoborsku 2015 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a z dotačního programu Libereckého kraje. Aktivity projektu Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku v roce 2015 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, dotačního programu města Nový Bor a Nadace Euronisa. Aktivity projektu Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v Komunitním centru v roce 2015 jsou podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce

25 Činnost organizace podpořili Aktivity projektu Podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže v komunitním centru v roce 2015 jsou finančně podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje. Aktivity projektu Podpora vzdělávání dětí a mládeže z Komunitního centra 2015 jsou podpořeny Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Skalice u České Lípy Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Jizerské pekárny Zdravě a bio, Blanka Kadlecová 23

26 Kontakty Adresa sídla organizace a Mateřského centra a miniškolky Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 97. Adresa komunitního centra Nemocniční Nový Bor Telefon: Web: Datová schránka: vwbs8t Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 24

27

28 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, z.ú. Grafické zpracování: Radka Ulrichová, DiS. Ilustrace: Luboš Kučera Náklad: 400 ks

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012.

Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012. Člen Sítě MC Drţitel ocenění Společnost přátelská rodině Drţitel statutu organizace uznané MPSV pro činnosti v oblasti prorodinných aktivit na rok 2010-2012. ÚVODNÍ SLOVO Uplynulý rok nám dal v Náruči

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ABC o.p.s., Karola Šmidkeho 1823/9, 708 00 Ostrava- Poruba OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Poslání společnosti 2 Organizační struktura 3 Aktivity v roce 2015 4-6 Výsledky hospodaření

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s.

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2010 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Petra Houšková

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Petra Houšková ÚVODNÍ SLOVO Do dvanáctého roku činnosti jsme v Náruči vstoupili plní sil a očekávání. Až doposud jsme pracovali na stmelování a provázanosti našich aktivit. Protože ale záběr naší činnosti je již velmi

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 IČO: 26 72 77 65 e-mail: praha@tyflocentrum.cz www.tyflocentrum.cz/praha Výroční zpráva za rok 2003 Společnost TyfloCentrum Praha, o. p. s. byla

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však snahou o.s. Portus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 Obor vzdělání: Rámcový vzdělávácí program předškolního vzdělávání. Pracovníci školy: ředitelka: Bc. Barbora Zímová, DiS od 18.10.2013 pověřena řízením Zdena Fenclová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Třinec Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

CHARITA ZLIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CHARITA ZLIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CHARITA ZLIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CHARITĚ ZLIV ZA ROK 2012 Název organizace: Charita Zliv Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ)

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) 1 Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) Popis realizace poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 66 služba Sociálně aktivizační služby pro

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

A co se v listopadu událo?

A co se v listopadu událo? Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, rok 2015 se pomalu blíží ke svému konci. Doufáme, že pro Vás byl rokem příjemným a úspěšným. To, co se děje kolem nás, ovšem tak pozitivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. KoCeRo Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425 Český Krumlov IČO : 261 07 287

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. KoCeRo Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425 Český Krumlov IČO : 261 07 287 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KoCeRo Komunitní centrum Romů o.p.s. Horní Brána 425 Český Krumlov IČO : 261 07 287 KoCeRo Komunitní centrum Romů, o.p.s. Zakladateli jsou : Občanské sdružení Romů Soužití Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH 2011 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2011 O PROJEKTU ANTIOCH O.S. AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK DALŠÍ AKTIVITY PALEČKOVA PŘEDŠKOLKA SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 282/09-01. Nad Kazankou 30 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 282/09-01 Název školy: Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7, Nad Kazankou 30 Adresa: Nad Kazankou 30/230, 171 00 Praha 7 - Troja Identifikátor:

Více

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 Obsah: 1. Organizační struktura...3 2. Úvodní slovo...4 3. Poslání a cíle organizace...5 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 5. Hospodaření společnosti, účetní závěrka...7 5.1 Rozvaha...7 5.2 Výkaz zisků

Více

Výroční zpráva. za rok 2012

Výroční zpráva. za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Personální obsazení... 4 OD5K10, o.s. Kdo jsme a o co nám jde?... 5 NZDM Centrum 5KA... 6-8 Semináře primární prevence na ZŠ a SŠ... 9 Volnočasové

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2007 správa sdružení 2007 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

Výroční zpráva. roku 2014

Výroční zpráva. roku 2014 Výroční zpráva roku 2014 Strana 1 (celkem 19) Proč jsme? Hlavní cíle MK Rozmarýnek: posilování role rodiny a rodičovské výchovy získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví apod. pomoc při

Více

Výroční zpráva 2014 OS KARO

Výroční zpráva 2014 OS KARO Výroční zpráva 2014 OS KARO zpracována podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků (SRS Social Reporting Standard) obsah ČÁST A ZÁKLADNÍ PŘEHLED strana 1. Úvod 3 1.1 Vize a poslání 4 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. DOMINO cz, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. DOMINO cz, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMINO cz, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMINO DOMINO cz, o. s. Sídlo: Na Honech III/4922, 760 05 Zlín 5 Zapsáno u Ministerstva vnitra VS/1-19674/93-R Výroční zpráva občanského sdružení

Více

bulletin podzim/zima 2015 informace pro ty, kteří se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás děje

bulletin podzim/zima 2015 informace pro ty, kteří se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás děje bulletin podzim/zima 2015 informace pro ty, kteří se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás děje Milí přátelé, v posledních několika letech se slovo krize v médiích skloňovalo ze všech stran.

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851. Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov. Identifikátor školy: 600 037 878

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851. Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov. Identifikátor školy: 600 037 878 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov Identifikátor školy: 600 037 878 Termín konání

Více

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso

Zpravodaj ANR ČR 3/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR ČR Tisková konference NF Tecso Milí přátelé! nabízíme vám k počtení třetí letošní vydání Zpravodaje v jarním kabátě. Přejeme příjemné chvíle s naším měsíčníkem. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na řádnou VH Pověření SPOD pro ANR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014 OBSAH OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 O RODINNÉM A KOMUNITNÍM CENTRU PALEČEK z.s. PROJEKTY RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. DALŠÍ AKTIVITY

Více

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD

NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD NOVÝ DOMOV OTROKOVICE DOMOVNÍ ŘÁD Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v tísni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída O mně Jmenuji se........................................... Chodím do třídy......................................

Více

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti.

Hora. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a. ednictvím m Nadace rozvoje občansk. prostřednictv. anské společnosti. Středisko rané péče e Kutná Hora Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska tejnska a Norska v rámci r finančních mechanismů EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictv ednictvím m Nadace rozvoje

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Personální obsazení linky důvěry v r.2001: interní zaměstnanci: vedoucí linky důvěry: Mgr.Eva Bicanová, psycholog sociální pracovnice linky důvěry: Anna Přecechtělová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY M A T E Ř S K Á Š K O L A, N E P O L I S Y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více