Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost."

Transkript

1 Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost. Vše z jedné ruky: sběr, třídění, využití, odstranění. Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

2

3 Představení společnosti Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která ve svém oboru patří v České republice mezi největší a nejúspěšnější firmy. AVE CZ je dceřinou společností předního rakouského infrastrukturního koncernu Energie AG Oberösterreich podnikající ve výrobě a distribuci elektrické energie a tepla, zásobování pitnou vodou a odpadovém hospodářství. Všechny obchodní činnosti Energie AG spadající do segmentu odpadového hospodářství jsou sdruženy pod značkou AVE a jsou zastřešeny meziholdingem AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt. Skupina AVE se s více než zaměstnanci řadí mezi největší podniky v oblasti odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Celkem působí na více než 160 místech v Rakousku, Bavorsku, Jižním Dr. Peter Hodecek jednatel společnosti Tyrolsku, České republice, Maďarsku, Moldávii, Rumunsku, na Slovensku a Ukrajině. AVE CZ poskytuje ekologické služby orientované na zákazníka a šetřící přírodní zdroje. Portfolio služeb je vytvářeno v souladu s řetězem tvorby hodnot sběr, transport, třídění, úprava, recyklace a odstranění odpadu. AVE CZ se zabývá také sanací starých ekologických zátěží. V roce 2010 zajišťovala společnost s více než zaměstnanci odstranění odpadu pro zhruba obyvatel České republiky, 600 měst či obcí a živnostníků. Historie společnosti 1993 Založení firmy společností RWE AG, SRN Mgr. Roman Mužík jednatel společnosti 1994 Otevření skládky S-NO v Benátkách nad Jizerou 1999 Převzetí provozu skládky kategorie S-NO v Čáslavi 2004 Převzetí společnosti RWE Umwelt CZ firmou Energie AG, Rakousko, změna názvu na AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o Převzetí společnosti Frymes Technické služby, s. r. o Převzetí provozu skládky S-OO Mšeno Převzetí společnosti TESCO Jindřichův Hradec, s. r. o. Převzetí 90% podílu ve společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s. r. o. Převzetí společnosti Služby Kattenbeck, s. r. o. Převzetí spalovny průmyslových odpadů od společnosti Aliachem (Synthesia Pardubice) Založení společnosti AVE CZ Nasavrky, a. s., převzetí provozu skládky S-OO Nasavrky 2007 Převzetí společnosti Rekka, s. r. o. Převzetí společnosti Západočeské sběrné suroviny, a. s. Převzetí společnosti Fortygo, s. r. o. Převzetí společnosti Natur odpady, s. r. o. Převzetí 75% podílu ve společnosti Technické služby města Kolína, s. r. o Převzetí společnosti Komunální služby Hořovice, s. r. o. Převzetí společnosti Odpady 98, s. r. o Odkoupení dalších 15 % AVE Kolín od města Kolín Odkoupení části podniku DERATIZ Ústí n / L v. o. s. Odkoupení části firmy Miroslav Strnadel 2010 Převzetí společnosti ROPO Recycling s. r. o. Založení dceřiné společnosti AVE Kralupy s. r. o. Převzetí společnosti Technické služby Františkovy lázně s.r. o.

4 Komunální služby pro města a obce AVE CZ zajišťuje komunální služby pro celou řadu českých měst a obcí. Díky modernímu vozovému parku, rakouskému know-how, 100% kvalitě a osobnímu přístupu uzavírá společnost s městy a obcemi dlouhodobá a oboustranně výhodná partnerství. Kromě svozu odpadu zajišťuje společnost AVE CZ také celou řadu dalších služeb, jako je např. zimní údržba komunikací nebo čištění kanalizačních vpustí. Města a obce tak s AVE CZ získávají jediného silného partnera, který je plně zodpovědný za všechny komunální služby, dlouhodobě garantuje cenovou úroveň a především zajišťuje potřebnou stabilitu a kvalitní spolupráci v dlouhém časovém období. Základní portfolio služeb: Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu Svoz a dotřídění separovaných složek odpadu Svoz a odstranění nebezpečných odpadů Svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů Realizace a provoz sběrných dvorů Zimní údržba komunikací Údržba městské zeleně Údržba městského mobiliáře Údržba veřejného osvětlení Řešení problematiky psích exkrementů Údržba městských hřbitovů Čištění kanalizačních vpustí a další Letní čištění komunikací Vybrané reference: Praha Brno Plzeň Ústí nad Labem Karlovy Vary Jindřichův Hradec Kolín Čáslav Blansko Brandýs nad Labem Nový Bor Česká Lípa Frýdlant nad Ostravicí

5 Komunální služby pro města a obce Služby pro průmyslové podniky, živnostníky a řetězce AVE CZ poskytuje svým zákazníkům z průmyslové a živnostenské sféry komplexní servis, včetně možnosti kompletního outsourcingu všech služeb, tzv. Total Waste Management. Tato činnost zahrnuje celý proces od vyhodnocení a klasifikace odpadů, až po vyhledání optimálního způsobu a místa k jejich využití či odstranění. V rámci této služby je zajištěna samozřejmě i manipulace a přeprava daného odpadu proškolenými technickými pracovníky za použití moderní techniky splňující požadavky ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek). Tím je zabezpečeno zneškodnění odpadů v souladu s platnou legislativou. Portfolio průmyslových služeb: Odstraňování kapalných i tuhých nebezpečných odpadů Svoz komunálního a separovaného odpadu Odstraňování škváry a dalších popelovin Odstraňování čistírenských i průmyslových kalů Sanace starých ekologických zátěží Zpracování POH Čištění a údržba provozních areálů Údržba zeleně, parkovišť, zimní údržba komunikací Dopravní značení Kontejnerové služby a další Vybrané reference: Škoda-AUTO, a. s. Foxconn, s. r. o. Lidl Česká republika, v. o. s. Telefónica O2, a. s. PVK, a. s. Pražské služby, a. s. VaK JČ, a. s. TRW Automotive Czech, s. r. o. Siemens Elektromotory, s. r. o. Sanace starých ekologických zátěží Samostatné oddělení sanací starých ekologických zátěží tvoří skupina specialistů geologů a hydrogeologů, kteří řeší převážně zakázky týkající se sanačních a nápravných akcí, hrazených nejen z prostředků Ministerstva financí. Oddělení sanací je činné na celém území republiky a naše společnost se v tomto oboru řadí ke špičkám na českém trhu. Vybrané reference: Chemopetrol, a. s. Severočeská plynárenská, a. s. Škoda-Auto, a. s. Aliachem, a. s. o. z. Synthesia Spolana, a. s. Vítkovice, a. s. Koksochemie Severočeské doly, a. s. Hochtief HTP ČR, s. r. o. RSM Chemacryl, a. s.

6 Partnerství s městy a obcemi Celá řada měst a obcí dosud řeší problematiku odpadového hospodářství a technických služeb prostřednictvím vlastní organizace či firmy. Provozování těchto firem je však pro města často ztrátové a vyplývá z něj celá řada problémů, a proto mnoho z nich přistupuje k odprodeji či jiné formě vstupu strategického partnera do těchto společností tzv. PPP projekty Public Private Partnership. Jedním z prvních PPP projektů realizovaných společností AVE CZ bylo založení společného podniku s obcí Nasavrky AVE Nasavrky, a. s. V této společnosti získalo AVE CZ 60% podíl, obec Nasavrky si ponechala zbývajících 40 %. Primárním cílem nově vzniklé společnosti bylo zajištění provozu skládky S-OO v Nasavrkách, což se podařilo v plné míře naplnit. K dalším projektům typu PPP patří společnost AVE Ústí nad Labem, s. r. o., která vznikla z bývalých Technických služeb města Ústí n. L. V této společnosti vlastní AVE CZ 90 %, město Ústí n. L. zbývajících 10 %. I zde došlo díky vstupu silného partnera s rozsáhlým know-how k ozdravení společnosti a výraznému zkvalitnění poskytovaných služeb. V zatím posledním PPP projektu, který byl zrealizován začátkem roku 2009, odkoupila společnost AVE CZ dalších 15 % obchodního podílu v Technických službách města Kolín, a získala tak 90 % celkového podílu. Všechna tato města získala v AVE silného strategického partnera s dlouholetými zkušenostmi, který je schopen zajistit trvalý provoz a poskytovat občanům v regionu kvalitní služby. Sponzorské projekty AVE CZ se v regionech svého působení účastní v rámci programu Corporate Social Responsibility (společensky odpovědný projekt) celé řady sponzorských a dobročinných aktivit. Výše sponzorského příspěvku pro partnery z řad měst a obcí bývá standardně zakotveno fixním procentem z celkového objemu zakázky. Sponzorské aktivity se nesoustředí jenom na sport, ale na celou řadu dalších aktivit. Konkrétní zacílení sponzorského příspěvku je vždy dané dohodou s městem tak, aby zapadalo do celkové městské koncepce podpory neziskových aktivit. V současnosti je AVE CZ partnerem těchto sportovních klubů: Fotbal: AC Sparta Praha SK Dynamo České Budějovice FK Ústí nad Labem FC Zenit Čáslav Lední hokej: HC Plzeň HC EATON Pardubice HC Slovan Ústí HC Energie Karlovy Vary

7 Naše technologie Společnost AVE CZ disponuje moderním vozovým parkem a další technikou, díky které je schopna pokrýt celé portfolio nabízených služeb. Celkem se jedná o téměř 900 mechanismů různých typů (vozidla na svoz TKO i NO, vozidla na provádění zimní údržby či údržby zeleně a další speciální mechanismy). Naše zařízení a technologie na zpracování odpadu: 2 skládky kategorie S-NO (Benátky nad Jizerou, Čáslav) 5 skládek kategorie S-OO (Nasavrky, Mšeno, Jindřichův Hradec, Hořovice, Jílové u Prahy) Třídicí linky pro dotřídění separovaného sběru (Benátky nad Jizerou, Čáslav, Libenice, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kutná Hora, Plzeň, Štětí, Ústí nad Labem) Stabilizační linky pro zpracování nebezpečných odpadů Biodegradační plochy pro dekontaminaci zemin znečištěných ropnými látkami Kompostovací plochy pro zpracování bioodpadů Recyklační plochy pro recyklaci stavební suti Spalovna průmyslových odpadů v Pardubicích Spalovna průmyslových odpadů v Kralupech Naše certifikáty Systém jakosti dle ISO 9001:2008 Systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2004 Systém bezpečnosti informací dle ISO 27001:2005 Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 Certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady

8 Provozovny a zařízení společnosti AVE v České republice, Rakousku, Maďarsku, Moldávii, Německu, Rumunsku, na Slovensku a Ukrajině Skupina AVE v číslech Česká republika Rakousko Německo Maďarsko Jižní Tyrolsko Slovensko Rumunsko Ukrajina Moldavsko Celkem Obrat (Mil. EUR) 112,4 240,3 16,1 74 5,2 10,3 4,4 1,3 0,2 464,2 Počet zaměstnanců Počet obsluhovaných obyvatel Počet živnostenských a průmyslových klientů Počet provozoven Tržní pozice č. 3 č. 1 č. 1 č. 4 č. 4 č. 3 Stav: duben 2008 Celkové množství odpadu za skupinu AVE: t/a Německo, Slovensko, Rumunsko Moldavsko, Maďarsko t/a 14 % Jižní Tyrolsko a Ukrajina t/a 11 % Česká republika t/a 31 % Rakousko t/a 44 %

9 Naše provozovny a dceřiné společnosti Sídlo společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Pražská 1321/38a Praha 10 T: F: Provozovna Praha Ke Kablu Praha 10 T: F: Provozovna Benátky nad Jizerou Zámek Benátky nad Jizerou T: F: Pracoviště Brandýs nad Labem Strojírenská Brandýs nad Labem-Stará Boleslav T: F: Provozovna Brno Vídeňská 264/120b Brno T: F: Provozovna Čáslav Hejdof Čáslav T: F: Provozovna Česká Lípa Poříční Česká Lípa T: F: Provozovna České Budějovice Boženy Němcové 38/ České Budějovice T: F: Provozovna Frýdlant nad Ostravicí Ostravská Frýdlant nad Ostravicí T: F: Pracoviště Hořovice Valdecká Hořovice T: F: Provozovna Jindřichův Hradec Václavská 609/III Jindřichův Hradec T: F: Provozovna Karlovy Vary Jáchymovská Karlovy Vary T: T/F: Skládka Mšeno Mělnická Mšeno T: Pracoviště Nejdek Závodu míru Nejdek T: F: Provozovna Olomouc Družstevní 84/ Mohelnice T/F: Provozovna Pardubice P. O. box Rybitví T: F: Provozovna Pardubice-Dašice Jungmannova Dašice T: F: Provozovna Plzeň Hankova Plzeň T: F: Pracoviště Rumburk Královská 173/ Rumburk T: F: Provozovna Třebíč Hrotovická Třebíč T: F: AVE Františkovy lázně, s. r. o. Žírovická 308/ 2a Františkovy Lázně T: F: AVE Kolín, s. r. o. Třídvorská Kolín V T: F: AVE Kralupy, s. r. o. O. Wichterleho Kralupy nad Vltavou T: F: AVE Nasavrky, a. s. Nasavrky Nasavrky T: F: AVE sběrné suroviny, a. s. Cvokařská Plzeň T: F: AVE sběrné suroviny, a. s. Provozovna Karlovy Vary Mostecká Karlovy Vary T/F: AVE sběrné suroviny a. s. Provozovna Klatovy J. F. Šumavského 433/II Klatovy T/F: AVE Ústí nad Labem, s. r. o. Neštěmická 779/ Ústí nad Labem T: F: REKKA s. r. o. Novohradská České Budějovice T: F: ROPO Recycling, s. r. o. Cihelná Štětí T: F: Pražská 1321/38a Praha 10 T: F: Provozovna Praha 5 Jeremiášova Praha 5 Provozovna Praha 10 Ke Kablu Praha 10 T: F: Provozovna Brno Vídeňská 264/120b Brno T: F: Provozovna Břeclav Za Bankou Břeclav Tel.: Provozovna Česká Lípa Poříční Česká Lípa T: F: Skládka Jílové u Prahy Radlík Jílové u Prahy T: Provozovna Mohelnice Družstevní 84/ Mohelnice T/F: Provozovna Třebíč Hrotovická Třebíč T: F: Zelená linka:

10 Číslo 1 v odpadovém hospodářství Číslo 1 v odpadovém hospodářství Vše z jedné ruky Vše z jedné ruky Sběr Třídění Využití Odstranění Pro společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., vytiskla v roce 2010 společnost tisklevne.cz.

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA MVV Energie CZ a.s. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost působící především na Moravě a v severních Čechách. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od

Více

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 V Třinci dne 16. 5. 2014 Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu

Více

Služby a zařízení pro lepší životní prostředí

Služby a zařízení pro lepší životní prostředí Služby a zařízení pro lepší životní prostředí PROFIL SPOLEČNOSTI D EKONTA je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí: průzkum a sanace kontaminovaných lokalit odstraňování/využití

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference PROFIL SKUPINY AWT ÚVODNÍ SLOVO Značka AWT se sice na logistickém trhu představila teprve v roce 2010, její základy ale tvoří šedesátileté zkušenosti z oblasti dopravy a logistiky a zhruba dva a půl tisíce

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

edi.torial. Obsah Zajistěte si bezplatné doručování! 3_09. 3 4 Novinky: Aktuální vývoj ve skupině AVE

edi.torial. Obsah Zajistěte si bezplatné doručování! 3_09. 3 4 Novinky: Aktuální vývoj ve skupině AVE edi.torial. Obsah Ověřená kvalita jistota čistoty Důvěřuj, ale prověřuj říká jedno staré přísloví. Proto má u AVE nejvyšší prioritu kvalita a bezpečnost. Dokladem toho je vyznamenání celé skupiny AVE pečetí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2012 Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Základní data o hospodaření skupiny Unipetrol v roce

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

ZELENÝ RŮST. TÉMA: Materiálové využití odpadů. ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o.

ZELENÝ RŮST. TÉMA: Materiálové využití odpadů. ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o. ZELENÝ RŮST Bulletin pro udržitelné nakládání s odpady Jaro 2014 SITA CZ a.s. TÉMA: Materiálové využití odpadů ZELENÝ RŮST a naši zákazníci Procter&Gamble Rakona s.r.o. Schreiber Czech Republic s.r.o.

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více