VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 EKO servis Zábřeh s.r.o.

2 Obsah ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE Výroční zpráva za rok Investiční činnost... 7 Co přinesl rok Vývoj hospodaření společnosti v roce Investiční plán a podnikatelský záměr na rok Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce Výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) Zpráva auditora 1

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská Zábřeh IČ: DIČ: CZ Datum založení: Datum zahájení činnosti: 1. ledna 2002 Základní kapitál Kč ,00 k Společník : Město Zábřeh (100 %) 2

4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 Valná hromada: Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta Jednatel: Bc. Milan Doubravský Dozorčí rada: Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál 3

5 Výroční zpráva za rok 2012 EKO servis Zábřeh s. r. o. je městskou společností, která pro Město Zábřeh a obce okolního regionu poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby travnatých ploch a okrasné zeleně, oprav a údržby komunikací, stavebních prácí a ostatních komunálních služeb. Od října 2010 je rovněž provozovatelem městského krytého bazénu a venkovního koupaliště. Tento rok je i naším 10-ti letým výročím od založení společnosti EKO servis Zábřeh s. r. o. Uplynulý rok 2012 jsme, mimo jiné, využili k dalšímu upevnění pozice společnosti přípravou nových projektů, jejichž cílem je zvyšování rozvoje i kvality poskytovaných služeb. Skutečností také je, že oproti vyrovnanému plánu hospodaření byl dosažen čistý zisk (po zdanění) tis. Kč a zvýšený objem celkových tržeb o cca 9 % oproti minulému roku. Na základě dosažených výsledků společnosti v roce 2012, nás opravňuje konstatovat, že cíle stanovené pro toto období jsou postupně naplňovány a jsou vytvořeny reálné předpoklady pro přijetí ambiciozních cílů pro následující období. Plně jsme si ale vědomi, že aktivní spolupráce s městem Zábřeh, regionálních obcí a všech obchodních partnerů je základním předpokladem kvalitního fungování a dalšího rozvoje společnosti. Střediska: Bazén Nadále zůstává otevřena situace ohledně rekonstrukce velkého koupaliště. Žádost o dotaci z MŠMT byla zamítnuta a MÚ tuto akci bez dotací nezařadilo do rozpočtu svých investic. Nicméně byla zpracována studie i na rekonstrukci ubytovny, která by mohla být opravována v etapách dle finančních možností města nebo společnosti. Pro optimálnější využití pokladního systému společnost investovala do propojení vnitřního bazénu a venkovního koupaliště. Mezi vnitřním bazénem a venkovním koupaliště byly zhotoveny dveře včetně propojovacího chodníku. Touto úpravou lze využívat současně kryté i venkovní prostory, což umožňuje operativní řešení využití bazénu při změně počasí, zároveň se používá jednotný pokladní systém, což je výhoda pro nepeněžní platby, kterou návštěvníci velmi vítají. Vlastník budovy (MěstoZábřeh) zbudoval chybějící venkovní ochlazovnu pro saunu a pořídil zařízení na hlídání odběru elektřiny v době špičky (tzv. E-max). V říjnu 2012 ulynuly záruky na většinu bazénové technologie a ostatního zařízení. Pro vyšší atraktivnost areálu byly, také ve spolupráci se Zábřežskou kulturní s.r.o. a dalšími organizacemi pořádány letní kulturní a sportovní akce (Zábřežské letní slavnosti, bikemaraton, Welzlovo kolo, apod.). Tržby oproti minulému roku vzrostly o 6,9 % 4

6 Veřejné osvětlení I v tomto období byla zrealizována další část obnovy VO na ulici Tunklova a provedena i výměna stožárů na ul. Nová. Novinkou v ohlašování závad na VO je číselné označení všech sloupů VO, čímž se usnadní identifikace závad. V tomto období se počet světelných bodů zvýšil o 3 ks na celkový počet 1509 ks světelných bodů. Společnost se zaměřila na zkušební provoz LED svítidel, jejichž instalací by v budoucnu mělo dojít k úspoře elektřiny. Návratnost této investice není zatím výhodná, jak po finanční, tak i technické stránce. Pro možnou úsporu elektřiny byl vybrán dodavatel, zajišťující množstevní dodávku elektřiny pro (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice) formou elektronické burzy. Zhodnocení, provedené po vyúčtování nepřineslo očekávané úspory, ale naopak tento nákup je méně výhodný po cenové stránce i doby smlouvy. Odpadové hospodaření V tomto období probíhaly organizační změny a systémové provázání jednotlivých činností v odpadovém hospodaření. Zásadní organizační změna spočívá v obsazení střediska vedoucím pracovníkem, který přímo řídí a organizuje veškeré práce na středisku Separex, související s odpadovým hospodařením. V průběhu tohoto období: - byla připravena změna logistiky v odvozu komunálních odpadů, spočívající v úpravě překladiště pro možnost překládky odpadů do velkoobjemových kontejnerů o objemu 40 m3 a 12 m3 (ekonomičtější překládka i přeprava, šetrnější přístup k životnímu prostředí) - realizována nová koncepce svozu a zpracování bioodpadů, spočívající v zapůjčení biopopelnic občanům a svoz z určených stanovišť (zamezení vzniku černých skládek na stanovištích, odstranění popelnic z veřejných městských ploch, předpoklad snížení produkce komunálního odpadu v budoucích obdobích - realizováno zefektivnění třídění separovaného odpadu, spočívající ve využití stávající kapacity pro zvýšené množství přijatých separovaných odpadů (plasty a papír) - pořízení desty na plyn zlepšení pracovního prostředí, nižší provozní náklady, jednodušší manipulace s balíky - realizováno přistavení kontejnerů na textil a drobný elektroodpad. Tyto kontejnery jsou odváženy bezplatně a je umožněno občanům separovat další druh odpadu, který by pravděpodobně skončil v komunálním - realizování rozšíření svozu papíru ze škol. Zvýšením produkce papíru lze dosáhnout na získání maximálních bonusů od EKO-KOMU. - byl zahájen prodej stavebních materiálů, písku, hlíny - byla zavedena denní provozní doba pro příjem odpadů - nákup a instalace fotopasti k omezení vzniku černých skládek u kontejnerů na tříděný odpad. 5

7 Stavební činnost Na základě již dobrých referencí a úspěšných dříve realizovaných akcí jsme získali větší objem cizích stavebních zakázek oproti minulému roku. Město Zábřeh zůstává nadále mezi významnými odběrateli stavebních prací (oprava komunikace a chodníků ul Komenského a nám.masarykovo, oprava chodníku ul. Strejcova, ČSA, Na Výsluní, Mánesova, Žerotínov, Dvorská, Tunklova, oprava komunikace 17. listopadu, oprava komunikací asfaltováním, odvodnění šachty Javorová, demoliční práce NN) cca ve výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější odběratele stavebních prací v tomto roce patřila obec Postřelmov - zhotovení polních cest, obec Horní Studénky zhotovení autobusové zastávky, obec Postřelmůvek oprava chodníků, obec Zborov výměna svítidel, IMOS Brno stavební práce a asfaltování, Papírna Olšany oprava komunikací a vpustí, MSEM Frýdek Místek zádlažby chodníků, Kavoplyn oprava komunikací v Zábřeze, Vodohospodářská zařízení Šumperk oprava komunikace Farní, SOU Zábřeh oprava chodníků ) cca za tis. Kč. Údržba komunikací a veřejné zeleně V rámci možnosti získání dotace z programu OPŽP prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, byla podána žádost o dotaci na nákup dalšího univerzálního stroje (typu Egholm) s přídavným zařízením na zametání, zimní údržbu i sečení. Tento typ univerzálního stroje se nám již v minulosti osvědčil, kdy pouze výměnou přídavného zařízení nahrazuje více jednoúčelových strojů. Protože naše služby mají celoroční charakter, lze tento stroj využívat na letní i zimní údržbu komunikací a sečení travnatých ploch. Pro tyto účely slouží již Unimog, Egholm a ETEZIA. Pro zimní údržbu dlážděných ploch byla pořízena čelní radlice na nakladač s gumových břitem, aby nedocházelo k poškození dlažby. Útulek Zajišťujeme umístění zatoulaných psů pro město Zábřeh a okolní obce. V roce 2012 bylo umístěno do útulku 78 psů a v průměru 53 dnů představoval pobyt 1 psa. V letošním roce bylo provedeno zastřešení venkovních výběhů, takže i v nepříznivém počasí mohou být využívány venkovní výběhy. Fotogalerie psů je pravidelně aktualizována a zveřejňována na našich webových stránkách i regionálním tisku. 6

8 Investiční činnost Odpady - rámci změny koncepce zpracování bioodpadů byla zhotovena vsakovací jímka pro odvod dešťových vod, z důvodu prasklého vodovodního potrubí z Uhelných skladů byla zhotovena vodovodní přípojka k budově včetně hydrantu, v souvislosti se změnami na Separexu byl zakoupen ekologický VZV včetně nosiče balíků, pro efektivnější dopravu komunálního odpadu bylo pořízeno 8 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 12 m3 na malé nákladní vozidlo. Stavební činnost - pro stavební práce byla pořízena obousměrná vibrační deska a vibrační pěch. Údržba komunikací pořízení čelní radlice na nakladač Bazén - na bazéně byly zhotoveny nové průchodové dveře na venkovní koupaliště včetně propojovacího chodníku. Útulek zastřešení venkovních výběhu Správa společnosti - v rámci plánované rekonstrukce budovy ES ve stylu open office byla zakoupena centrální kopírka ke snížení nákladu na tisk. 7

9 Co přinesl rok 2012 Celkové roční výnosy společnosti za rok 2012 dosáhly objemu tis.kč, z toho jsou 4 mil dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu. Restruktualizace na středisku Separex. Zavedení nové koncepce svozu a zpracování bioodpadů. Rozšíření služeb pro občany (každodenní provozní doba sběrného dvora, doplnění kontejnerů na tříděný odpad, oděvy, elektroodpad ) Reaudit certifikace ISO a podmínky akreditace úpravy komunálních a obalových odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. Blok propagace webové stránky, informační letáky, brožury, propagační akce na Zábřežském podzimním jarmarku. Redesign webových stránek cílem je změna designu stránek, zpřehlednění struktury tak, aby bylo vyhledávání informací pro uživatele co nejjednodušší Žádost o dotace z prostředků EU na rozšíření svozu separovaného odpadu a snížení prašnosti ve městě. Zahájení jednání o smíru se společnostmi Janites s.r.o. a LASKI s.r.o. V tomto sporu je společnost nadále zastoupena advokátní kanceláří Brož Sokol Novák. Na základě výběrového řízení byl jmenován jednatel Milan Doubravský. Povinné ověření řádné účetní závěrky za rok 2012 auditorem dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., 20. Auditor ing.petr Dobrev 8

10 Vývoj hospodaření společnosti v roce 2012 Struktura nákladových položek je úměrná k dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (30,67 %), dodavatelské práce a služby (27,42 %), kde podstatnou část těchto služeb představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů, finanční pronájem s následnou koupí-leasing, doprava a externí práce převážně pro stavební účely. Materiálové náklady činily 19,18 % a energie 13,07 % (z toho 43,81 % jsou energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění, opravné položky a daň z příjmů (viz. grafická příloha). Objem prací, provedených pro Město Zábřeh v uplynulém roce 2012, představuje tis. Kč, což je 42,94 % z celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 4 mil Kč (6,67 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Objem prací, zadaných Městem Zábřeh, má oproti minulému roku opět klesající tendenci cca o 3,5 % (900 tis. Kč bez DPH). Struktura pohybu aktiv byla následující: a) pozemky zůstaly na stejné úrovni tis. Kč b) nedokončené investice - technologie kompostování v hodnotě tis. Kč (soudní řízení) - projekty na VO 93 tis. Kč - projekt na rekonstrukci (interiéry,slaboproud) 47 tis. Kč c) pořízení nemovitého majetku - zastřešení výběhů útulku pro psy v hodnotě 105 tis. Kč - propojovací vstupní dveře na KPB 99 tis. Kč - propojovací chodník KPB 84 tis. Kč - vsakovací jímka na ploše bioodpadů 51 tis. Kč - vodovodní přípojka na Separex 245 tis. Kč d) pořízení movitého majetku - čelní radlice na nakladač 83 tis. Kč - vibrační deska obousměrná v ceně 175 tis. Kč - vibrační pěch 40 tis. Kč - VZV + nosič balíků na Separex 252 tis. Kč - centrální kopírka 62 tis. Kč - velkoobjemové kontejnery na Avii 8ks 180 tis. Kč d) odprodej účetně odepsaného majetku (plošina LIAZ SU z roku 1992, lis na papír a vysokozdvižný vozík na Separexu. V roce 2012 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva a společnost uhradila investiční úvěr, kde roční splátka jistiny činila tis. Kč + úroky 12 tis. Kč. 9

11 Investiční plán a podnikatelský záměr na rok 2013 Separex Investice: Rozšíření plochy, oplocení, váha Úprava haly překladiště Úprava sjezdu separační haly Podnikatelský záměr: Rozšíření prodeje surovin Zvýšení efektivity třídicí linky Dodržení podmínek provozního řádu Každodenní služba pro občany sběrný dvůr Zajištění podmínek pro recyklaci odpadů a kompostu včetně dotřídění Separace svoz Investice: Nákup vozidla, kontejnerů a elektronického evidenčního a monitorovacího zařízení Podnikatelský záměr: Získání maximálních bonusů nad základní odměnu společnosti EKO-KOM Snížení nákladů na vývoz sběrné nádoby Zvýšení dostupnosti a výtěžnosti tříděných odpadů Bio odpady Investice: Pořízení další technologie na kompostování Podnikatelský záměr: Nabídka služeb zpracování bio odpadů v mikroregionu Zábřežsko Pokračování v úspěšně nastoleném trendu svozu, zpracování a využití produktu Agro kompost (prodej) 10

12 Čištění a sečení města Investice: Pořízení univerzálního stroje na sečení, čištění a zimní údržbu Podnikatelský záměr: Celoroční provoz univerzálního stroje a nahrazení jednoúčelového stroje Veřejné osvětlení Podnikatelský záměr: Nákup a vyzkoušení svítidel s LED technologií, regulačních zařízení (předřadníků) s následnou úsporou elektrické energie. Plavecký areál Zábřeh Investice: Rozšíření a celková rekonstrukce herních prvků (minigolf, aquazorbing, podvodní a hladinové skútry, skluzavky, lehátka ) Podnikatelský záměr: Rozšíření nabídky služeb s předpokládaným zvýšením návštěvnosti Poznámka: nabídka na zhotovení fotovoltaiky návratnost přes 10 let (nebudeme provádět) 11

13 Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2012 Za rok 2012 společnost EKO servis Zábřeh vytvořila zisk po zdanění ve výši tis. Kč Zisk byl vytvořen zejména dosažením vyššího obratu stavebního střediska, úsporou nákladů v oblasti odpadového hospodaření a vyrovnaného hospodaření KPB. Z výsledku hospodaření za rok 2011, po schválení valnou hromadou společnosti, se snížila neuhrazená ztráta na tis. Kč. Finanční situace společnosti je stabilní, závazek po lhůtě splatnosti je pouze z dosud nevyřešeného soudního řízení. Jiné závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá. Struktura nákladů v roce 2012 (předloženo v grafické podobě) materiálové náklady, zboží energie opravy, služby osobní náklady odpisy, ZC, prodej materiálu daně,pojištění,poplatky opravné položky, odpisy pohledávek ostatní provozní náklady daň z příjmů Struktura výnosů v roce 2012 Odpady: popelnice a kontejnery velkoobjemová přeprava,překladiště Separace Bioodpady Překladiště Komunikace oprava komunikací zimní údržba komunikací úklid komunikací veřejné osvětlení veřejná zeleň útulek kotelny rybník bazén ostatní 12

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah Základní údaje o společnosti... 4. Organizační schéma... 5. Zpráva jednatele společnosti... 6. Zpráva předsedy dozorčí rady... výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti... 4 Organizační schéma... 5 Zpráva jednatele společnosti... 6 Zpráva předsedy dozorčí rady... 8 Příloha účetní závěrky společnosti

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost

SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost 2012 KONSOLIDOVANÉHO CELKU VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SAKO Brno, a.s. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost OBsah OBSAH Schéma konsolidovaného celku....4 Základní údaje o společnosti SAKO Brno,

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. TEPVOS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TEPVOS, spol. s r.o. OBSAH Úvodní slovo str. 3 Základní identifikační údaje str. 4-5 Historie a profil společnosti str. 6-12 Organizační struktura str. 13 Ekonomické údaje str. 14-37

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 V Třinci dne 16. 5. 2014 Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 -

Výroční zpráva. Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. TERMO Děčín a.s. - 1 - Výroční zpráva Za období hospodářského roku od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 TERMO Děčín a.s. - 1 - Obsah: Základní údaje o společnosti.............................................. 3 Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více