Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa"

Transkript

1 Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa

2 Lower Female Genital Tract (vulva, vagína, děložní hrdlo) Human PapillomaVirus (HPV) vulva vagína děložní hrdlo dlaždicový epitel dysplastické (prekancerózní) léze koncept tzv. Intraepiteliální Neoplázie CIN (cervikální) VIN (vulvární) VaIN (vaginální) další faktory (mutace p53) vulva invazivní dlaždicový karcinom Squamous Cell Carcinoma (SCC) Multicentric Lower Genital Tract Squamous Neoplasia

3 HPV v patogenezi lidských onemocnění KLINICKÝ PROJEV HPV typ verruca vulgaris 2, 4 verruca plantaris et plana 1 epidermodysplasia verruciformis anogenitální condyloma acuminatum kondylom děložního hrdla prekancerózní léze a karcinomy vulvy, vagíny a děložního hrdla 6, 11 16, 18 low-risk HPV high-risk HPV papilomatóza laryngu 6, 11 prekancerózní léze a karcinomy orofaryngeální oblasti a laryngu 16, 18

4 Karcinom děložního hrdla (epidemiologie)

5 Karcinom děložního hrdla (rizikové faktory) HPV infekce kouření cigaret (imunosupresivní a karcinogenní účinek) imunosuprese časný věk prvního pohlavního styku rizikový sexuální partner množství sexuálních partnerů individuální vnímavost

6 Děložní hrdlo (morfologie transformační zóny) endocervix žlázový epitel exocervix dlaždicový epitel transformační zóna dlaždicová metaplázie skvamokolumnární junkce (SCJ) ektropium

7 Karcinom děložního hrdla (model karcinogeneze) sexuální přenos HPV infekce (slizniční mikrotraumata) exocervix (zralý dlaždicový epitel) transformační zóna (nezralá dlaždicová metaplázie) endocervix transformační zóna (žlázový epitel) minimální změny dysplastické léze dlaždicového epitelu (časté) dysplastické léze žlázového epitelu (vzácné) dlaždicový karcinom (především HPV 16, 18) adenokarcinom (především HPV 18)

8 Děložní hrdlo (klasifikace dysplastických lézí) normální dlaždicový epitel dysplázie lehká střední těžká in situ Cervikální Intraepiteliální Neoplázie CIN I CIN II CIN III Skvamózní Intraepiteliální Léze HPV infekce LG-SIL HG-SIL karcinom mikroinvazivní invazivní x bazální membrána x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x subepiteliální stroma

9 Karcinom děložního hrdla (model karcinogeneze) latentní infekce HPV DNA epizomálně (neintegrovaná do genomu) často spontánní clearance viru měsíce, roky přenos HPV infekce LG-SIL HPV DNA epizomálně (neintegrovaná do genomu) často 70-80% regrese léze měsíce, roky HG-SIL HPV DNA integrovaná do genomu hostitele vzácně 10-20% měsíce, roky invazivní dlaždicový karcinom

10 Karcinom děložního hrdla (model karcinogeneze) HR - HPV HR-HPV E6 onkoprotein HR-HPV E7onkoprotein vazba na p53 tumor supresorový protein vazba na tumor supresorové proteiny prb rodiny inhibice funkce a degradace tumor supresorového proteinu nádorová transformace buňky

11 Prekancerózní léze děložního hrdla (diagnostika) 1) morfologické metody cytologické vyšetření (screening) bioptické vyšetření (punch biopsie, konizace) kolposkopie 2) HPV testace (možnost detekce latentní infekce) hybridizační metody užívané v praxi amplifikační metody (PCR) epidemiologické studie 3) sérologické metody (anamnestické protilátky epidemiologické studie) 4) imunohistochemické metody v praxi se neužívají 5) elektronová mikroskopie v praxi se neužívá

12 Karcinom děložního hrdla růst exofytický, endofytický, povrchová ulcerace destrukce děložního čípku, infiltrace parametrií, těla dělohy, fornixů vagíny, stěny rekta a močového měchýře nádorová stenóza ureteru hydronefróza nekróza, gangréna vesikovaginální a rektovaginální píštěl metastázy do regionálních lymfatických uzlin (pánevní LU) vzdálené metastázy jsou pozdní TNM staging chirurgická léčba: konzervativní nebo radikální hysterektomie s oboustrannou adnexektomií a pánevní lymfadenektomií

13 Nádory vagíny (přehled) 1) dlaždicový karcinom etiologie a posloupnost dysplastických změn je obdobná jako v oblasti hrdla děložního: Vaginální Intraepiteliální Neoplázie (VaIN I, II, III) 2) světlobuněčný adenokarcinom prekurzorem je vaginální adenóza (ostrůvky žlázového epitelu v dlaždicovém epitelu vagíny) vaginální adenóza vzniká jako sporadická vrozená vada nebo u dcer žen léčených diethylstilbestrolem (DES) syntetický estrogen dříve používaný k substituci hormonální placentární dysfunkce (k udržení těhotenství) 3) embryonální rhabdomyosarkom (sarcoma botryoides) dětský věk (cca do 5 let)

14 85+ Dlaždicový karcinom vulvy (epidemiologie)

15 Dlaždicový karcinom vulvy (etiopatogeneze) HPV + HPV dlaždicový epitel infekce HR-HPV imunologické faktory mechanické vlivy VIN, klasický typ (VIN I, II, III) vulvární dermatózy (dystrofie vulvy) lichen sclerosus lichen simplex chronicus HPV pozitivní (30-40%) HPV negativní (60-70%) genové mutace (p53) dlaždicový karcinom VIN, diferencovaný typ

16 Vulvární intraepiteliální neoplázie (charakteristika) VIN, klasický typ VIN, diferencovaný typ četnost >90% <10% věková predilekce koincidence s CIN a VaIN (multicentric lower genital tract squamous neoplasia) koincidence s pohlavně přenosnými chorobami a s condylomata acuminata hlavní etiologický faktor relativně mladé ženy (reprodukční věk) postmenopauzální ženy HR-HPV genové mutace (p53) kofaktory kouření cigaret imunosuprese dermatózy (dystrofie) vulvy multifokalita lézí invazivní potenciál + +++

17 Nádory vulvy (vzácné jednotky) extramammární Pagetova choroba - perimenopauzální a postmenopauzální věk - ekzematózní a erytematózní ložiska s pruritem - intraepiteliální šíření adenokarcinomu 1. z apokrinních anogenitálních žlazek 2. z přidruženého karcinomu vnitřních orgánů (cervix uteri, tlusté střevo, močový měchýř) 3. vznikajícího de novo v epidermis - nádorové buňky = Pagetovy buňky melanom

18 Profylaktická vakcinace proti HPV mechanismus protekce: sérum neutralizující protilátky proti L1 kapsidovému proteinu dosud vyvinuty dvě profylaktické vakcíny proti HPV: - bivalentní HPV-16/18 L1 VLP vakcína - kvadrivalentní HPV-16/18/6/11 L1 VLP vakcína neposkytuje ochranu proti všem HPV typům (zkřížená protekce, geografická variabilita) ženy ve věku 9-26 let (ideálně před zahájením sexuálního života 11. až 13. rok věku, 3 dávky v průběhu 6 měsíců, cca 10 tis. Kč, není součástí vakcinačního programu) pro ženy nad 26 let věku nemá vakcína registraci (očkování pouze na zodpovědnost lékaře)

19 Karcinom endometria (epidemiologie)

20 Karcinom endometria typ I (model karcinogeneze) hyperestrinismus polyklonální monoklonální starší terminologie normální korporální endometrium hyperplastické endometrium skryté oblasti PTEN mutantních žlazek latentní fáze (roky) další genetické defekty atypická hyperplázie endometria Endometriální Intraepiteliální Neoplázie (EIN) obezita nulliparita pozdní menopauza, časné menarché hormonálně aktivní nádory (nádor z buněk granulózy) syndrom polycystických ovárií anovulační cykly, sterilita hormonální terapie (tamoxifen) hormonální substituční terapie (neoponovaný estrogen) adenokarcinomy s relativně dobrou prognózou (typ I) 85% dobře diferencované malá invaze endometroidní karcinom

21 Karcinom endometria typ II (model karcinogeneze) postmenopauzální ženy, normální nebo snížená hladina estrogenů atrofické korporální endometrium mutace p53 endometriální karcinom in situ adenokarcinomy s horší prognózou (typ II) 15% hůře diferencované hlubší invaze serózní karcinom světlobuněčný karcinom

22 Karcinom endometria typické klinické syndromy: - postmenopauzální krvácení - nepravidelné krvácení během menstruačního cyklu makroskopicky difuzní nebo intraluminální polypózní růst pozdní hematogenní a lymfogenní metastázování prognostické faktory: - hloubka invaze do myometria - grade (1-3) (neužívá se pro serózní a světlobuněčné karcinomy vždy grade 3) - ložisková dlaždicová diferenciace neovlivňuje prognózu protektivní faktory: - hormonální antikoncepce - kouření

23 Leiomyom vs. leiomyosarkom leiomyom leiomyosarkom biologické chování benigní maligní mnohotné uzly velikost variabilní značná ohraničení ložiska zřetelné neostré regresivní změny (nekróza, hemoragie, edém) regresivní změny (fibróza, hyalinizace, kalcifikace) mitotická aktivita +/- +++ postmenopauzální růst Smooth Muscle Tumour of Uncertain Malignant Potential (STUMP)

24 Endometriální stromální nádory mezenchymální nádory připomínající endometriální stroma endometriální stromální uzlík benigní, dobře ohraničený endometriální stromální sarkom, low grade neostře ohraničený (infiltrativní růst), angioinvaze, mírné celulární atypie, mírná mitotická aktivita dobrá prognóza, především lokální recidivy nediferencovaný endometriální sarkom (dříve endometriální stromální sarkom, high grade) vysoce maligní, špatná prognóza

25 Karcinosarkom (maligní smíšený Mülleriánský nádor) pravděpodobně není pravý smíšený nádor, ale varianta high grade karcinomu homologní nádory mezenchymální komponenta odpovídá primárním sarkomům dělohy (leiomyosarkomu, endometriálnímu stromálnímu sarkomu, nediferencovanému endometriálnímu sarkomu) heterologní nádory mezenchymální komponenta připomíná chondrosarkom, rhabdomyosarkom, liposarkom nebo osteosarkom postmenopauzální věk - krvácení špatná prognóza

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Bakalářská práce 2009 1 2 3 Prohlášení Prohlašuji : Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra laboratorních metod a informačních systémů Bakalářská práce Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Z KLINICKÉHO POHLEDU Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Borek Sehnal¹, Kamila Benková 2, Emanuela Kmoníčková 3, Daniel Driák¹, Zuzana Špůrková 2, Kateřina

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Matoušek FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Jan Matoušek Studijní obor:

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Jan Hrudka, Ústav patolgie FNKV a 3.LF UK v Praze jan.hrudka@fnkv.cz Onkologie = nauka o nádorech Nádor (tumor, novotvar, neoplazma,

Více

1. ÚVOD 2. VÝSKYT NÁDORU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 3. ANATOMIE

1. ÚVOD 2. VÝSKYT NÁDORU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 3. ANATOMIE 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Výskyt nádoru děložního čípku / 4 3. Anatomie / 4 4. Epidemiologie nádorů / 5 5. Histologické dělení nádorů / 6 6. Vyšetření děložního čípku / 6 6. 1 Onkologická cytologie / 7

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více