OBSAH. Rozdíl mezi bezdětností a sterilitou 2. Za jakých podmínek smíme prohlásiti ženu za sterilní 3. Sterilita primární.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Rozdíl mezi bezdětností a sterilitou 2. Za jakých podmínek smíme prohlásiti ženu za sterilní 3. Sterilita primární."

Transkript

1 OBSAH ÚVOD... ČÁST PRVNÍ. (P oje mst e r i li t y a jej í k I a s i fi k ace Uspořádání knihy.) Rozdíl mezi bezdětností a sterilitou 2. Za jakých podmínek smíme prohlásiti ženu za sterilní 3. Sterilita primární. 4. Sterilita sekundární. 5. Sterilita absolutní a relativní 6. Sterilita senilní 7. One-child sterility 8. Sterilita dědičná. 9. Sterilita strukturální a funkcionální ČÁST DRUHÁ. (Sterilita a její vztahy k všeob. vlivům, konstitučním stavům a nemocem.) A. Aetiologie sterility po stránce všeobecné. Rozdělení aetiologie. '. 1. Podnebí a rasa 2. Zpfisob života 3. Dědičnost. 4. Věk ženy 5. Doba sterility 6. Častost soulože 7. Praedilekční doba pro oplození 8. Konstituční stavy a celkové choroby v aetiologii sterility a) Nedostatečná a vadná výživa b) Tučnost c) Anaemie a chlorosa d) Diabetes mellitus. e) Diabetes insipidus f) Tuberkulosa g) Syphilis. h) Gonorrhea. B. Diagnosa sterility po stránce všeobecné C. Pro g n o s a st e ri li typ o str á n c e vše o b e c n é D. T herapie steri Ii ty po strá nee v š eo b ecné Profylaxe. Vlastní léčení sterility Str lí

2 li. -',b- '.J?# *' _, (/; A ;_> :~li}jb;f!!f??\ J~. :,::;9 -7'l-::~f,('::';r}m w"),?:,,.,,.,; <'. ",' VIII SIr. Umělé oplozováni Pojem Dějiny Indikace Technika Prognosa Vlastni případy Résumé Právní dosah.. 13t! ČAST TŘETí. (S t e r i I i t a z ch o rob žen s k Ý c hro did e I.) 137 IMPOTENTIA COEUNDI A. Impotentia coeundi z anatomických vad rodidel. 141 J. Impotentia coeundi při vadách zevních rodidel..141 a) Impotentia coeundi při vývojových vadách zevních rodidel Při úplném defektu zevních rodidel Při infantilním stavu zevních rodidel Při pseudohermafroditismu ~ffi~ke..m 5. Při vrozeném slepení zevních rodidel Při atresii hymenální Při prodloužení malých stydkých pysků Při pathologickém uložení zevních rodidel. 148 b) Impotentia coeundi při získaných vadách zevních rodidel Při oedemu zevních rodidel Při.zánětlivých změnách zevních rodidel Při haematoma vulvae Při elephanthiasis vulvae Při ulcus rodens vulvae.. 1~3 6. Při atresiích a jízvách zevních rodidel, získaných 153 a) po různých chorobách. 153 b) z poranění Při varices zevních rodidel Při herniích Při novotvarech zevních rodidel. 159 a) benigních: Cysty Fibromy Lipomy ' Myomy Myxomy Enchondromy, Teratomy _ Neuromy Angiomy. 161 b) maligních: Sarkomy Karcinomy. 162

3 / IX II. Impotentia coeundi při vadách pochvy. a) lmpotentia coeundi při vývojových vadách pochvy 1. Při úplném nebo částečném defektu pochvy 2. Při zdvojení pochvy. 3. Při pochvě s přepážkami 4. Při změnách tvaru a prostornosti poch vy b) lmpotentia coeundi při získaných vadách pochvy I. Při zánětech 2. Při haematomech. 3. Při stenosách a atresiích pochvy získaných a) po chorobách pochvy b) po poranění pochvy. c) z úzké pánve. d) při ankylose kloubu kyčelního 4. Při novotvarech pochvy a) benigních: 1. Cysty 2. Myomy b) maligních: 1. Sarkomy 2. Karcinomy 5. Při cizích tělesech v pochvě 6. Při vadných polohách pánevních orgánů (pochvy, dělohy a ad ne x). B. Impotentia coeundi z funkciunálních vad 1. Při vaginismu. 2. Při bolestné souloži 3. Při fysických překážkách IMPOTENTIA CONCIPIENDI. A. Impotentia concipiendi z anatomických vad rodidel. I. lmpotentia concipiendi z anatomických vad pochvy a) Impotentia concipiendi při vývojových vadách pochvy 1. Při gynatresiích 2. Při zdvojené pochvě. 3. Při frontálních (oponovitých) přepážkách pochvy b) Impotentia concipiendi při získaných vadách pochvy. 1. Při zánětech 2. Při stenosách a atresiích 3. Při novotvarech 4. Při poruchách chemismu poševního ll. Impotentia concipiendi z anatomických vad dělohy a) Impotentia concípiendi při vývojových vadách dělohy 1. Při aplasiích 2. Při děloze rudimentární 3. Při děloze foetální SIr J ro did cl

4 x 4. Při děloze infantilní. 5. Při děloze hypoplastické (uterusvirgineus) a) Děloha hypoplastická v užším slova smyslu 11)Děloha hlemýžďovitá. 6. Při vadách čípku a hrdla 7. Při atretických stavech dělohy. b) Impotentia concipiendi při získaných vadách dělohy I. Při zánětech dělohy. 2. Při erosi a lacerad čipku 3. Při novotvarech dělohy. a) benigních:. 1. Myomy. b) zhoubných: 1. Karcinomy 2. Sarkomy 4. Při atrofii dělohy. 5. Při vadných polohách dělohy Normální poloha dělohy Pathologické polohy dělohy a) z vysunutí celého orgánu z osy pánevní: 1. Antepositio 2. Retropositio 3. Lateropositio 4. Elevatio. 5. Descensus a prolapsus 6. Hernia. b) z poměru osy děložní k ose pánevní Sir ~ Anteversio Retroversio Lateroversio. 378 c) z poměru osy těla děložního k ose krčku a z otočení dělohy Hyperanteflexio Retroflexio Lateroflexio Rotatio Torsio d) ze vchlípení dělohy Inversio 395 I II. Imp o ten t i a con ci pie n d i z a nat o m i c ký c h vad ve j c o vod u 397 Anatomie vejcovodů Fysiologie vejcovodfi. 398 a) lmpotentia concipiendi při vývojových vadách vejcovodu Pti aplasii vejcovodu Pti rudimentárním vývoji vejcovodu Při přespočetných vejcovodech Při akcessorních vejcovodech.. 400

5 XI Str. 5, Při akcessorních ostiích Při vadách délky, tvaru a uložení vejcovodů Při hydatidách b) Impotentia concipiendi při získaných vadách vejcovodi'i Při poruchách cirkulace Při zánětech Při novot varech Při vadných polohách. 430 IV. lmpotentia concipiendi z anatomických vad vaječníki'i 431 Anatomie vaječníki'i Fysiologíe a) Impotentia concipiendi při vývojových vadách vaječníki'i Při aplasiích vaječníka Pří rudimentárním vývoji vaječníki'i Při hypoplasiích vaječníka Při nadpočetných vaječnících b) Impotentia concipiendi při získaných vadách vaječníků Při poruchách cirkulace Při zánětech Při novotvarech. 447 a) bez pro1íferujícího tvoření: Folíkulární cysty Cystis corporis lutei b) prolíferujících:. 4jU I. Novotvary parenchymogenní. 450 a) epithelíální Kystoma simplex Kystadenomy Karcinomy. 451 fl) ovulogenní Dermoidy Teratomy.452 II. Novotvary vaječníků stromogenní Fibromy. Myomy Chondromy, osteomy, myomy Lymphangiomy _a haemangiomy, Sarkomy Endothelíomy Novotvary kombinační (fibrosarkomy) Novotvary tubovariální Parovariární cysty. 453 Aetíologie sterility při vaječníkových novotvarech. 454 Symptomatologie sterility při vaječníkových novotvarech 455 Diagnosa a prognosa sterility při vaječníkových novotvarech 456 Therapíe sterility při vaječníkových novotvarech Při vadných polohách vaječníků. 462

6 XII B. Impotentia concipiendi Z funkcionálních vad rodidel Por uch Y o v u I ace A. Pojem ovulačních poruch Hypofunkce vaječník':\ Hyperfunkce vaječníků. 466 B. Aetiologie ovulačních poruch. 466 a) Poruchy ovulace z konsumptivních konstitučních chorob b) Poruchy ovulace z vadné vnitřní sekrece vaječníku samotného žlázy štítné hypofysy jiných inkrečních žlaz. 473 c) Paruchy ovulace z účinku toxického, tabáku alkoholu morfia olova rtuti arsenu. 478 d) Poruchy ovulace z účinku X-paprsků. 478 C. Symptomatologie ovulačních poruch..485 D. Diagnosa ovulačních poruch. 487 E. Prognosa ovulačních poruch. 490 F. Therapie ovulačních poruch. 492 I r. Imp o ten t i a con c i pie n d i z ref Iu viu m sem i n i s 495 II I Imp o ten t i a con ci pie n rl i z d Ys pare u n ie SIr

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ

OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE. a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE a PORODNICTVÍ OBRAZOVÝ ATLAS GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. David Matura, Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, 2000 Pharmacia Corporation s.r.o., Praha, 2000

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENSKÁ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracovala: Petra Nekovářová,

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o., Náměstí 5. května č. 2, 258 88 Čelákovice Porod v terénu vedený posádkou RZP Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce:

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Přístup žen k vaginálním infekcím

Přístup žen k vaginálním infekcím Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Přístup žen k vaginálním infekcím Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Blanka Kubičková Vypracovala:

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví

Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví Operačnívýkony v gynekologii a porodnictví As. MUDr. Martin Petrenko Gynekol. - porod. klinika MU a FN Brno přednosta prof. MUDr. Ventruba, CSc. Operační gynekologie- obecný úvod Vyčlenění z chirurgie

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VÝZNAM A METODY FYZIOTERAPIE U ŽEN V KLIMAKTERIU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Renata Skřebská, fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Martina Šlachtová

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J.

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ. Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY U DĚTÍ A PREVENCE POZDNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U DĚTÍ Příjemská J., Šimoničová L.,Tůmová D., Krůtová L., Hřivňácká J. Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

Organa genitalia feminina

Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina (pohlavní ústrojí ženské stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí ženy Základní funkce: 1) zrání oocytů a jejich uvolnění z kůr vaječníků 2)

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Jan Hrudka, Ústav patolgie FNKV a 3.LF UK v Praze jan.hrudka@fnkv.cz Onkologie = nauka o nádorech Nádor (tumor, novotvar, neoplazma,

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více