Klára A. Mocová ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE KARCINOGENEZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klára A. Mocová ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE KARCINOGENEZE"

Transkript

1 ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE KARCINOGENEZE Klára A. Mocová Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

2 OBSAH Historie: případy karcinogenity Karcinogeny Karcinogeneze

3 KARCINOGENEZE - ÚVOD Rakovinné bujení Karcinogeneze = Kancerogeneze (2 možné názvy) karkinos (řec.) - rak; gennan (řec.) tvořit cancer (lat.) rak onkos (řec.) krab název zřejmě od tvaru karcinomu prsu připomínající raka nebo kraba (výběžky z centrálního ložiska) Karcinogeny faktory způsobující karcinogenní účinky K nádorovému bujení stačí jediná rakovinná buňka! ta se dále dělí vzniká klon (geneticky identické buňky)

4 KARCINOGENEZE - HISTORIE 1775 Percival Pott 1. zpráva o rakovině (rakovina šourku u kominíků) 18. stol. rakovina nosu (muži šňupající tabák) 19. stol. rakovina plic u horníků poč. 20. stol. nádory kůže a leukemie (vystavení lidí rentgenovým paprskům) 20. stol. rakovina jazyka (ženy nanášející luminiscenční radium na ručičky hodinek olizování štětce jazykem do špičky) 50. léta 20. stol. rakovina plic u kuřáků cigaret

5 TYPY NÁDORŮ benigní (nezhoubný): ohraničený růst, tkáňově specifický, neexpanduje do jiných tkání (nemetastazuje) maligní (zhoubný): neohraničený růst, metastáze (sekundární ložiska) solidní nádor - (pevné ložisko) leukémie - (krevní buňky roztroušené) karcinom vznik z epitelů (výstélky orgánů)... cca 80 % sarkom vznik z mezenchymu (svaly, pojivo, kosti) leukémie a lymfomy - (lymfoidní tkáň), lymfa = plazma

6 NÁDOROVÁ BUŇKA ztrácí diferenciaci, změna tvaru buňky (diferenciace = specializace buňky k určité funkci, určitá struktura a obsah buňky) neomezeně se dělí (normální buňka se dělí maximálně 50krát, výjimky: embryonální a kmenové buňky dělí se vícekrát) ovlivňuje okolní buňky patologické množení změny v metabolismu, v karyotypu (DNA - chromosomy) změny v antigenech na povrchu buňky imunitní systém je proti nádorovým buňkám téměř bezmocný

7 RAKOVINNÉ BUŇKY využití ve výzkumu: tkáňové kultury např. HeLa buňky ( nesmrtelné buňky z cervikálního nádoru Helen Lang) produkce monoklonálních protilátek (buněčné linie vzniklé fúzí B-lymfocytu a nádorové buňky) Pozn.: cervix = děložní čípek

8 RAKOVINNÉ BUŇKY Dědičná predispozice / vliv prostředí Primární změny specifické Sekundární změny nespecifické (náhodné, nebo se často objevují stejné chyby u různých nádorů) Často přestavby chromosomů (translokace, inverze, delece) např. Philadelphský chromosom (reciproká translokace chromosomu 9 a 22 chronická myeloidní leukémie) Ztráta funkce regulačního genu nebo zvýšená enzymatická funkce K přeprogramování normální buňky na rakovinnou je třeba více faktorů (změn) než 2 genetické (primární a sekundární). Složitý proces

9 VÝZKUM 20. STOLETÍ Snaha uměle vyvolat rakovinu u pokusných zvířat od začátku 20. století K. Jamagiwa pokusy na základě zpráv o rakovině šourku v Anglii (nanášel dehet na uši králíků nádory kůže po několika měsících) 1930 Hermann Muller ozařoval octomilky X-paprsky (mutageneze) konec 2. světové války yperit způsobuje mutace mutageny často působí také karcinogenně 70. léta Bruce Ames testy na Salmonella typhimurium původně k prokázání karcinogenů; zjistil ovšem, že tvrzení mutagen = karcinogen neplatí vždy

10 VÝZKUM 20. STOLETÍ 70. léta 20. stol. 2 názory: nádory důsledkem chemického a fyzikálního poškození genů uvnitř tkání nádory způsobují infekční choroby šířené viry virové rakoviny: Rousův sarkom (1909 u kuřat) onkogen src později zjištěno, že gen src byl původně běžným buněčným genem, který se dostal do genomu viru Rousova sarkomu (RSV), kde byl pozměněn a dále přenášen jako onkogen objev dalších onkogenů (myc, myb, ras...) Závěr: kořeny rakoviny leží v našich genech

11 KARCINOGENY řada mutagenů jsou zároveň i karcinogeny dělení karcinogenů do pěti skupin rizikové látky se často teprve v organismu biotransformují na vlastní karcinogeny - PAHs z cigaretového kouře na karcinogenní epoxidy pomocí enzymu arylhydrokarbonhydroxylasy, - jedinci s neaktivním enzymem jsou rezistentní

12 NEJZNÁMĚJŠÍ TYPY KARCINOGENŮ PAH (polyaromatické uhlovodíky) chlorované uhlovodíky aromatické aminy azbest těžké kovy mykotoxiny některé virové infekce

13 KLASIFIKACE KARCINOGENŮ - IARC IARC (International Agency for Research on Cancer) - součást WHO Třída I - látka je karcinogenní pro člověka Třída II A - látka je pravděpodobně karcinogenní pro člověka Třída II B - látka je možná karcinogenní pro člověka Třída III - látka není klasifikována jako možný karcinogen Třída IV - látka je pravděpodobně není karcinogenní

14 KLASIFIKACE KARCINOGENŮ US EPA US EPA - United States Environmental protection Agency Kategorie A - lidský karcinogen Kategorie B1 - pravděpodobný lidský karcinogen - omezené studie na lidech Kategorie B2 - pravděpodobný lidský karcinogen - žádné studie na lidech Kategorie C - možný lidský karcinogen Kategorie D - není klasifikován jako karcinogen Kategorie E - prokazatelně nekarcinogenní

15 PŘÍKLAD KARCINOGENŮ - AFLATOXINY Patří mezi nejsilnější známé karcinogeny Objeveny kolem 1960 ( turkey X disease epidemie u drůběže krmené arašídovou moukou v J. Americe mnoho úmrtí ) Produkty plísně Aspergillus flavus (aflatoxiny ~ A. flavus toxin) Plíseň se vyvíjí při růstu, sklizni a špatném uskladnění potravin Problematickou potravinou jsou např. arašídy (subsaharská Afrika), obilniny, mléko zvířat krmených kontaminovanou potravou Aflatoxiny způsobují především nádory jater, ale i jiné druhy rakovin (výskyt hlavně v Africe, Asii, u afroamerických, asijských a hispánských menšin v Americe

16 AFLATOXINY HISTORIE A VÝZKUM kolem 1960 rozsáhlá epidemie u drůbeže (nákaza z arašídové moučky kontaminované krmivo) úhyn zvířat ( Turkey X disease ) detekce plísně A. flavus, později experimenty s extrakty plísně na potkanech nádory jater u pokusných zvířat detekce aflatoxinů (fluorescence) zjištěna spojitost aflatoxinů s nádory jater u lidí 1993 aflatoxiny zařazeny do rizikové skupiny karcinogenů I (tj. známé karcinogeny pro člověka) Aflatoxin B1 zdroj:

17 AFLATOXINY o vytvářejí DNA-adukty (aflatoxin-n7-guanin) i proteinové adukty (s krevní bílkovinou albumin) o adukty jsou detekovatelné v moči nebo krevním séru o způsobují mutace v tumor-supresorovém genu p53 o aflatoxiny přirozeně fluoreskují v UV světle (snadná detekce a monitoring potravin)

18 PŘÍKLADY PROKÁZANÝCH KARCINOGENŮ aflatoxiny (přirozené produkty plísní) arsen azbest benzen berrylium kadmium a sloučeniny šestimocný chrom formaldehyd některé léky gama paprsky virus hepatitidy B, C lidský papillomavirus (rakovina děložního čípku)

19 GENETICKÉ PŘÍČINY KARCINOGENEZE Mutační místa v genomu: vznik onkogenu změnou funkčního genu (protoonkogenu) protoonkogeny geny kontrolující buněčné dělení tumor supresorové geny (=antionkogeny) tyto geny po zasažení mutací způsobují rakovinné bujení mutátorové geny (součástí opravného systému DNA) např. gen pro p53 (tzv. strážce genomu) při velkém počtu chyb v genomu buňky spouští programovanou buněčnou smrt, příslušný onkogen tuto funkci ztrácí

20 DALŠÍ PŘÍČINY KARCINOGENEZE onkogen může být i virového původu: (nukleová kyselina viru se začleňuje do hostitelského genomu) infekce, podporující karcinogenezi: i bez genetických příčin: např. virus HIV (ztráta imunitního dohledu), virus hepatitidy B, C (zánět v játrech vede až k cirhóze) mechanické poškození plicní tkáně azbestem tkáně, ve kterých se často musí množit a dorůstat nové buňky jsou náchylné k hromadění chyb a snáze se v nich objeví nádorové buňky

21 MUTACE ZPŮSOBUJÍCÍ NÁDOROVÉ BUJENÍ změna protoonkogenu (zdravý gen) na onkogen (rakovinný gen) vede různými cestami bodová mutace př. vznik onkogenu ras (karcinom močového měchýře) z protoonkogenu bodovou mutací (záměna jednoho nukleotidu v sekvenci celkem 5000 nukleotidů) genová amplifikace (zmožení počtu genů) onkogen myc (nalezen v několika typech lidských nádorů) v nádorech ve více než 20 kopiích, ve zdravých buňkách pouze ve 2 kopiích nádorové buňky tak získávaly mnohem vyšší stimulační růstové signály než zdravé buňky

22 VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ RAKOVINU Některé viry způsobují rakovinu Např. rakovina děložního čípku Burkittův lymfom a rakovina nosu a hrtanu (virus Epstein-Barrové = EBV Leukemie (retroviry) Rakovina jater (virus hepatitidy B)

23 VIRY ZPŮSOBUJÍCÍ RAKOVINU Ke vzniku nádorových onemocnění nestačí pouze virová infekce; nutné další podmínky Virus obvykle přetrvává v organismu mnoho let předtím, než se nádor rozvine (virus je v tzv. latentní fázi, zpravidla let) Virová DNA se začlení do genomu hostitelské buňky může dojít ke změně původních genů člověka a tedy ke vzniku genů rakovinných záleží na místě, kam se virová DNA vložila proto se rakovinné bujení objeví jen u části infikovaných lidí

24 VLIV VÝŽIVY NA VZNIK KARCINOGENEZE Rizikové potraviny: živočišné tuky Nevhodná úprava jídel: smažení, pečení, uzení Protektivní strava: 1) ovoce, zelenina, luštěniny (obsah vitamínů a dalších látek detoxikující karcinogeny) 2) potraviny s vysokým obsahem vlákniny napomáhajícím trávení a vyprazdňování trávicího traktu - rozpustná vláknina (pektiny a slizy) - nerozpustná vláknina (celulóza a lignin)

25 ANTIOXIDANTY Platí pro oblast ochrany před genotoxickým působením látek obecně, včetně karcinogenity DNA může být mj. narušena oxidačním stresem Proti oxidačnímu stresu působí antioxidanty (např. vitaminy a antioxidační enzymy) Antioxidanty lze nalézt v některých potravinách, případně je lze i zakoupit jako potravinové doplňky (např. selen, kys. listová) Selen není přímo antioxidant, ale je součástí cca 20 druhů selenoproteinů v lidském těle. Mezi ně patří i složky antioxidačního systému (např. glutathionperoxidasa) Selen je však problematický nedostatek Se škodí, nadbytek Se také škodí. Selen by měli proto užívat pouze ti lidé, kteří mají lékařem stanovenou nižší hladinu Se

26 ANTIOXIDANTY MOŽNÝMI KOMUTAGENY? Opatrnost při užívání antioxidantů platí obecně Rizikovou látkou je také kyselina listová, která je sice potřebná (vznik červených krvinek, dělení buněk, správný vývoj lidského plodu...), ale zároveň její nadužívání podporuje vznik rakoviny tlustého střeva, recta i dalších O mnohých antioxidantech není známo, jak působí ve směsích s mutageny mohou fungovat jako tzv. komutageny Komutageny látky samy o sobě nepůsobící mutagenně, avšak ve spojení s mutagenní látkou zvyšují sílu mutageneze

27 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA Kocsis, A., Molnar, H. (eds.): Genotoxicity. Evaluation, Testing and Prediction. Nova Biomedical Books. New York Penning, T.M. (ed.): Chemical carcinogenesis. Springer. New York, Heidelberg, London, Dordrecht Weinberg, R.A.: Jediná odrodilá buňka. Jak vzniká rakovina? Academia. Praha 2003.

28 DĚKUJI ZA POZORNOST Tento projekt (57/2013/B4: Inovace předmětu Environmentální toxikologie) je podporován ze zdrojů Fondu Rozvoje Vysokých Škol.

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Česká republika je již několik let součástí EU a patří mezi vyspělé země. Tomu by měl odpovídat i zdravotní stav obyvatel. Kvůli nepříznivému vývoji v letech 1960 až 1990 musíme

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ O NKOLOGICKÁ RIZIKA KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV ONKOLOGICKÁ RIZIKA BEŇA F., BRÁZDOVÁ Z., ČADOVÁ L. FIALA J., HOLOUBEK

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Prevence nádorových onemocnění ve 21. století Národní program zdraví PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více

Studie o působení chlorelly Pyreneidosy

Studie o působení chlorelly Pyreneidosy Studie o působení chlorelly Pyreneidosy Přeloženo společností Green Ways s.r.o. translation 2001 Jak Chlorella působí Detoxikace souvisí s odstraněním toxických látek z těla. Tyto látky jsou jak jedy přicházející

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ

Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění NÁDORY BENIGNÍ rostou v původním ložisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA.

1.12.2009. Maligní nádory. Nádorová onemocnění. Protoonkogeny. Maligní nádorová onemocnění. Protoonkogeny - amplifikace sekvence DNA. NÁDORY BENIGNÍ Nádorová onemocnění rostou v původním loţisku, zachovávají charakter tkáně, ze které vznikly NÁDORY MALIGNÍ invazivní růst, poškozují strukturu a funkci tkáně, indukují vlastní angiogenezu,

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Čtvrtá Metoda Léčby Rakoviny. Čtvrtá Metoda Léčby Rakoviny

Čtvrtá Metoda Léčby Rakoviny. Čtvrtá Metoda Léčby Rakoviny This book is Co-published by Richway International Inc.and FujiBio Science Inc. Richway International Inc. 1314 South King Street Suite 520 Honolulu HI 96814 To place an order call : (080)589-2800 Visit

Více

Pokud projevíte zájem poznat naše produkty, s důvěrou se obraťte na našeho poradce, který Vás podrobně seznámí s jednotlivými produkty.

Pokud projevíte zájem poznat naše produkty, s důvěrou se obraťte na našeho poradce, který Vás podrobně seznámí s jednotlivými produkty. Vážení zákazníci, otevřením tohoto katalogu máte možnost seznámit se s našimi produkty. Dovolte mi úvodem několik slov. Projekt Klubu GLOBAL 3000 vznikl v roce 1999. Jeho cílem je vybudovat stabilní, seriózní,

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

BIOTECHNOLOGIE MOŘÍ OBSAH. č. XXX/prosinec/2008

BIOTECHNOLOGIE MOŘÍ OBSAH. č. XXX/prosinec/2008 č. XXX/prosinec/2008 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i dalších

Více