Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern"

Transkript

1 1 Dynamický život Autoři: Hans Diehl Aileen Ludington Peter Pribiš Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern V otázkach s výběrem zakroužkujte vždy jen jednu správnou odpoveď! V otevřených otázkách napište požadované body odpovědi. Kapitola 1 1) Proč může nadměrná konzumace mrkve způsobit žluté zbarvení kůže? A) mrkev obsahuje velké množství tzv. žlutého tuku B) mrkev přispívá k tvorbě usazenin cholesterolu v játrech C) nadbytek žlutooranžového pigmentu beta-karoténu z mrkve změní barvu kůže D) vitamín A je vitamín, který může zbarvit orgány a kůži 2) Vitamíny dělíme do dvou základních skupin: A) B) 3) Nadměrné množství vitamínu A působí v lidském organismu jako: A) jed a může být příčinou bolestí hlavy a kloubů B) nepotřebná látka, která je neškodná C) minerál D) zdroj vápníku 4) Vitamín A je: A) vitamín rozpustný v tucích B) vitamín rozpustný ve vodě C) minerál nezbytný pro život D) nerozpustný minerál 5) Vitamín B je: A) vitamín rozpustný v tucích B) vitamín rozpustný ve vodě C) minerál nezbytný pro život D) nerozpustný minerál 6) Rovnováha těla při zpracování potravin se naruší, když: A) když konzumujeme určitou potravinu v nadbytečném množství nebo rafinované potraviny B) se stravujeme 2-3 krát denně C) si před každým vařeným jídlem dáme něco syrového D) pijeme až 2 litry vody za den Kapitola 2 7) Náklady na zdravotnictví se neustále zvyšují. ANO NE 8) Zájem o zdravý životní styl n nás neustále roste. ANO NE 9) Výrazné snížení produktivity práce způsobené alkoholem je statisticky nejčastější ve věkové skupině: A) let B) let C) let 10) Uveďte příklad, jak může zaměstnavatel motivovat pracovníka k tomu, aby zlepšil péči o své zdraví:

2 2 Kapitola 3 11) Proč obyvatelé venkova v Číně, Japonsku a vůbec v jihovýchodní Asii, téměř vůbec netrpí srdečními infarkty? A) mají k tomu velmi dobré genetické předpoklady B) lékařská péče ja tam na vysoké úrovni C) mají omezený přístup k tučným potravinám živočišného původu D) jedí mnoho mořských produktů 12) Hlavní viníci, kteří poškozují tepny ve stravě jsou: A) fytolátky B) některé minerály C) cukr D) nedostatek vlákniny a nadměrné množství tuků 13) Po II. světové válce a nástupu socialismu se produkovaly a propagovaly hlavně: A) potraviny živočišného původu B) banány a jiné tropické ovoce C) celozrnné výrobky D) umělá sladidla 14) Ve vývoji preventiních opatření je Česká repupublika oproti USA: A) o 10 roků popředu B) přibližně na stejné úrovni C) o roků pozadu 15) V čem se lidé na začátku 20. století stravovali zdravěji než v dnešní době? A) základem jejich stravy bylo maso B) základem jejich stravy bylo zrno z pšenice a jiných obilovin C) základem jejich stravy bylo mléko a vejce D) jedli jen jednou za den 16) Maso a mléčné výrobky obsahují: A) mnoho vlákniny a málo tuku a cholesterolu B) stejné množství vlákniny jako tuku a cholesterolu C) velmi málo vlákniny a mnoho tuku a cholesterolu Kapitola 4 17) Rafinovaný cukr: A) je zbavený vlákniny B) je zbavený cukernaté složky C) je zbavený sacharózy D) je zbavený uhličitanů 18) Otruby v mouce: A) jsou jedovaté B) obsahují vlákninu C) způsobují zácpu D) způsobují hemoroidy 19) U většiny z nás tuky představují až: A) 60 70% stravy B) 54 60% stravy C) 45 50% stravy D) 36 40% stravy

3 3 20) Limonády, pivo, černý čaj či jiné slazené nápoje: A) zvyšují krevní glukózu B) drasticky snižují krevní glukózu C) přímo zvyšují cholesterol D) přímo snižují cholesterol Kapitola 5 21) Zájem o zdraví, cvičení a pohyb se v poslední době nejvíce rozšiřuje mezi: A) dospělými a staršími lidmi B) malými dětmi C) dospívající generací D) staršími lékaři 22) Děti dnes v průměru přesedí před televizními a počítačovými obrazovkami: A) 0 3 hodiny denně B) 3 5 hodin denně C) 5 7 hodin denně 23) Vyjmenujte nejméně tři možné onemocnění, ke kterým má obézní dítě větší sklon: 24) Vyjmenujte nejméně tři nejčastější příčiny obezity: 25) Uveďte alespoň čtyři zdravotní zásady, které by měli rodiče vštěpovat svým dětem už odmalička: Kapitola 6 26) Počet populace nad 65 roků se: A) neustále snižuje B) nemění C) neustále zvyšuje 27) Deprese: A) postihuje jen mladé lidi B) ve starším věku se může chybně diagnostikovat jako senilita C) postihuje jen starší lidi D) je to Alzheimerova choroba 28) Aktivita a dobrá tělesná kondice: A) jen málo ovlivňuje paměť v pozdním věku B) většinou způsobuje zachování paměti i v pozdním věku C) přímo působí na paměť hlavně u mladých

4 4 29) Podle dostupných statistik se v České republice do domovů důchodců dostane: A) 0,4% lidí nad 60 let B) 2,4% lidí nad 60 let C) 24% lidí nad 60 let 30) Uveďte nejméně čtyři rady jak oddálit proces stárnutí: Kapitola 7 31) Ateroskleróza je: A) pomalá postupná ztráta paměti způsobená aterosklerotickými pláty na stěnách neuronů B) vápenatění a zužování tepen s následným možným nedostatkem kyslíku pro srdce C) ukládání nadměrného množství tuků hlavně v oblasti mozku a jater D) praskání nervových buněk ateruónů, následkem čehož dochází ke ztrátě paměti skleróze 32) Infarkt myokardu je nejvíce způsobený: A) tuky a cholesterolem ve stravě B) rafinovaným cukrem ve stravě C) přepracováním se a přílišným sportováním D) nadměrným příjmem bílkovin 33) Angina pectoris je: A) onemocnění, které způsobuje přebytek pektinu ukládaného v těle a pocházejícího z bílkovin B) symptomem bolesti na hrudi předzvěst aterosklerózy C) zánět prsních (pektorálních) svalů D) chronická a životu nebezpečná hnisavá angína 34) Takzvané smrtící kvarteto, které definoval Dr. Kaplan v roce 1989 nezahrnuje: A) cukrovku dospělých B) centrální typ obezity C) zvýšení bílkovin D) zvýšení triglyceridů 35) Uveďte alespoň tři zdravotní zásady, které byste poradili človeku, který si chce vyčistit tepny a tím výrazně snížit riziko úmrti na cévní onemocnění: Kapitola 8 36) Nejsilnějším podnětem na vznik ischemické choroby srdeční je: A) strava bohatá na tuky a cholesterol B) strava bohatá na bílkoviny a aminokyseliny C) strava chudá na vitamíny a minerály D) strava chudá na fytolátky 37) V čem spočívá přínos Dr. Ornisha na poli léčby ischemické choroby srdeční? A) dokázal definovat genetické spouštěče mechanismů tohoto onemocnění B) ukázal, že ischemická choroba srdce je hlavně výsledkem stresu C) dokázal, že konzumací nízkotučné vegetariánské stravy může zastavit a zvrátit kardiovaskulární onemocnění D) změnil normu Americké kardiologické společnosti pro denní příjem tuků a cholesterolu 38) Nejlepší způsob tepelné úpravy zeleniny je:

5 5 A) vaření na páře B) vaření v olivovém nebo řepkovém oleji C) mírné opražení bez oleje D) vyvaření ve vodě Kapitola 9 39) Vysokým krevním tlakem trpí přibližně: A) každý druhý občan ČR B) každý třetí občan ČR C) každý pátý občan ČR 40) Vysoký krevní tlak se také označuje jako: A) hepertenze B) hypertrofie C) hyperpresie D) hyperbarie 41) Vyšší číselná hodnota naměřeného krevního tlaku se označuje jako: A) diastolický tlak B) diastomický tlak C) systolický tlak D) kardiovaskulární tlakový práh 42) Uveďte nejméně 3 faktory, které se můžou podílet na vysokém krevním tlaku: 43) V čem spočívá problém léků na vysoký krevní tlak? A) tyto léky hypertenzi neléčí, jen ji kontrolují B) tyto léky hypertenzi sice léčí, ale léčba je zdlouhavá a nákladná C) tyto léky jsou na našem trhu nedostupné D) tyto léky jsou vysoce selektivní léčí jen vysoký krevní tlak 44) Uveďte alespoň tři alternativy pro léčbu vysokého krevního tlaku životními návyky: Kapitola 10 45) Kolik procent úmrtí u nás zapříčiňují cévní-mozkové onemocnění? A) 10% B) 15% C) 25% D) 44% 46) Mrtvici nejčasteji způsobuje: A) ateroskleróza a její komplikace B) hemofílie C) nekrotické změny výstelky cév D) dedičná predispozice

6 6 47) Když se tepny postupně a pomalu ucpávají, jde o A) aneuryzma B) trombózu C) nekrózu D) dnu 48) Mrtvice znamená, že: A) toto onemocnění obvykle vede ke úmrti B) část mozku odumírá kvůli nedostatku zásobení kyslíkem C) dochází k umrtvení citlivosti cév na tlak 49) Termín transitorní cévní mozkové příhody znamená: A) rozsáhle mrtvice mozku s náhlým průběhem B) rozsáhlé mrtvice mozku s postupným pomalý průběhem C) drobné mrtvice s trváním do 24 hodin D) smrtelné mrtvice vyvolávající tzv. tranzitus (přechod k smrti) 50) Aneurysma je: A) genetická vada krevního oběhu B) jiný název pro aterosklerózu C) tepenná výduť D) nervové selhání pacienta následkem pokročilé aterosklerózy 51) Uveďte alespoň tři alternatívy pro lečbu vysokého krvního tlaku životními návyky: 52) Co znamená výraz, že tepenné blokády jsou reverzibilní? A) zúžené tepny způsobují reverzi návrat onemocnění B) zúžené tepny mají schopnost se znovu postupně zprůchodnit C) pacienti s touto diagnózou obyčejně umírají doma tzv. na reverz D) tepenné blokády fungují v obou směrech Kapitola 11 53) Celková úmrtnost na nádorová onemocnění u nás: A) neustále roste B) se v posledních letech snížila C) neustále klesá D) v současné době stagnuje 54) Přibližně 90 procentům rakoviny plíc, rtů, dutiny ústní, jazyka, hrtanu a jícnu by se dalo předejít jedinou změnou životního návyku kterého? 55) Minimálně 50% onemocnění jako jsou nádory tlustého střeva, prostaty, dělohy, vaječníků a prsu je způsobeno především: A) stravou chudou na vitamíny C, E B) přílišné množství tuků ve stravě C) přílišné množství bílkovin ve stravě D) stravou chudou na foláty 56) Co to jsou karcinogény? A) látky podporující vznik nádorů B) látky, které ničí baktérie C) nemocné gény v lidském organismu D) malé počáteční stádie karcinomu

7 7 57) V některých oblastech je výskyt rakoviny tlustého střeva, prsu či prostaty minimální, především z důvodu: A) nízkého příjmu vlákniny a vysokého příjmu tuku B) nízkého příjmu bílkovin a vysokého příjmu sacharidů C) nízkého příjmu tuků a vlákniny D) nízkého příjmu tuků a vysokého příjmu vlákniny 58) Funkce vlákniny při trávení se dá přirovnat k: A) přenášeči bílkovin B) mycí houbě C) jedu D) rozmnožovně pro dobré baktérie 59) Můžeme předejít až 75% všech nádorových onemocnění, která trápí dnešní společnost, když ve svém životním stylu zavedeme tyto čtyři body: Kapitola 12 60) Cukrovka je: A) mellites diabetus B) apis melifora C) diabetes mellitus D) diabetes milletus 61) Při cukrovce: A) organismus není schopen využívat fruktózu B) organismus není schopen využívat glukózu C) organismus není schopen využívat sacharózu D) organismus není schopen využívat galaktózu 62) Inzulin: A) snižuje propustnost buněk pro glukózu, která se pak hromadí v krvi B) snižuje propustnost buněk pro disacharidy, které se pak hromadí v krvi C) zvyšuje přesun glukózy z krve do buněk, čím se snižuje její koncentrace v krvi D) je enzym, který se produkuje v žaludku a je vylučovaný do krve 63) Kolik hlavních druhů cukrovky existuje? A) dva B) tři C) čtyři D) pět 64) Který z těchto typů cukrovky je většinou dědičný a vyskytuje se přibližně u 5% nemocných? A) I. B) II. C) III. D) IV. 65) Který typ cukrovky je velmi rozšířený na území České republiky a postihuje většinou lidi ve středním a vyšším věku? A) I. B) II. C) III. D) IV.

8 8 66) Cukrovka je vzácná v těch oblastech světa, kde mají obyvatele: A) nízký příjem disacharidů B) nízký příjem tuků C) nízký příjem bílkovin D) nízký příjem karcinogénů 67) Zjistilo se, že rezistence buněk na inzulin A) přímo závisí na množství cukrů ve stravě a pohlaví pacienta B) přímo závisí na množství tuku ve stravě a na nadváze pacienta C) přímo závisí na množství cholesterolu v těle a aktivitě tepen D) přímo závisí na množství bílkovin ve stravě a vylučování glukagonu 68) Pacienti s druhým typem cukrovky můžou znormalizovat koncentraci glukózy v krvi, když učiní následující, kromě: A) přejdou na stravu s velmi nízkým podílem tuku B) přejdou na stravu s velmi vysokým podílem bílkovin C) zařadí do jídelníčku více vlákniny D) zařadí do režimu více tělesné aktivity Kapitola 13 69) Co je to osteoporóza? A) stav, kdy dochází ke křivému růstu kostní tkáně B) stav, kdy dochází k úbytku svalů a kostí následkem nedostatečné tělesné aktivity C) stav, kdy dochází k úbytku kostní hmoty a poruše stavby kostí s rizikem zlomenin D) stav, kdy dochází k růstu kostních výrustků, hlavně v dolních končetinách 70) Uveďte alespoň čtyři rizikové faktory pro vznik osteoporózy: 71) Uveďte alespoň tři používané léčebné postupy v případě osteoporózy: 72) Lidské tělo využívá vápník při zpracovávání nadbytku bílkovin ve stravě. ANO NE 73) Abychom předešli osteoporóze, spolu s cvičením bychom také měli snížit příjem bílkovin na: A) 20 40g B) 40 60g C) 70 80g D) g Kapitola 14 74) Obezita je stav který začíná, když vážíme navíc o: A) 10% B) 15% C) 20%

9 9 75) Nadváha je stav, kdy vážíme navíc o: A) 5 9% B) 10 19% C) 20 < % 76) Která potravina neobsahuje žádnou vlákninu? A) kořenová zelenina B) citrusové ovoce C) maso D) chléb Kapitola 15 77) Na jakém principu fungují mnohé preparáty na hubnutí nebo redukční diety? 78) Jak reaguje lidské tělo na náhlé snížení energetického příjmu, nebo na případ akutního hladovění? A) začne odbourávat ketolátky B) začne využívat vlastní svalovou hmotu jako zdroj bílkovin C) začne využívat cholesterol na trávení tuků D) začne využívat více kyslíku na zrychlení metabolismu 79) O co nám jde při pomalém hubnutí? A) ztrácet bílkoviny B) ztrácet škroby C) ztrácet tuky D) ztrácet nadbytečnou vodu 80) Uveďte alespoň dvě výhody pomalého hubnutí: 81) Co je jojo syndrom? A) opakované kolísání hmotnosti B) opakované kolísání krevního tlaku C) opakované kolísání hladiny cholesterolu D) opakované kolísání množství bílkovin 82) Lidé s vyšším podílem tuku vydávají na svoje základní životní funkce: A) méně energie jako ti, kteří nemají tolik tuku B) více energie jako ti, kteří nemají tolik tuku C) stejnou energii jako ti, kteří nemají tolik tuku D) všechnu svoji energii Kapitola 16 83) Takzvaný jojo efekt: A) je bezpečnejší než nadváha B) je nebezpečnejší než nadváha C) pomáhá při boji s nadváhou D) je vyvolaný nadváhou 84) Všechno níže uvedené platí při boji s nadváhou, kromě: A) posilnit schopnosti vůle B) drasticky omezit energetický příjem C) změnit návyky které přispívají k rozvoji obezity D) dodržovat pravidelnou pohybovou aktivitu E) konzumovat méně tuků

10 10 Kapitola 17 85) Uveďte alespoň dva z problémů způsobených pitím slazených nápojů: 86) Proč je obsah kyseliny fosforečné v slazených nápojích problém hlavně pro lidi se zvýšeným rizikem osteoporózy? A) fosfor je karcinogenní látka B) fosfor se nedá strávit C) fosfor představuje pro organismus jed D) s vylučováním fosforu se vylučuje také vápník Kapitola 18 87) Cukr v jídlech s nízkým obsahem vlákniny se: A) vstřebává do organismu velmi rychle a způsobuje větší výkyvy hladiny glukózy v krvi B) vstřebává do organismu velmi pomalu a způsobuje velmi vysokou glykémickou aktivitu C) vstřebává do organismu už v žaludku, proto je takové jídlo velmi syté D) vstřebává se do organismu navázaný na aminokyseliny 88) Ideální pro náš organismus by bylo jíst: A) v trojhodinových intervalech B) ve čtyř až pětihodinových intervalech C) v šesti až sedmihodinových intervalech D) jen jedno pořádné jídlo před polednem Kapitola 19 89) Bazální metabolismus (BM) je: A) energetická spotřeba za 1 hodinu potřebná na udržení základních životních funkcí B) energetická spotřeba za 24 hodin potřebná na udržení základních životních funkcí C) energetická spotřeba během zvýšené tělesné aktivity 90) Bazální metabolismus je vyšší u lidí, kteří: A) cvičí B) jsou pasivní C) mnoho spí D) konzumují více tuků 91) Jaká je přibližná hodnota BM člověka který vede sedavý způsob života a váží 60 kg? A) 1200 kcal B) 1320 kcal C) 1540 kcal D) 1810 kcal 92) Kolik energie denně musí v potravě přijat 70-kg muž který vede sedavý způsob života, aby si udržel stejnou hmotnost? A) 1870 kcal B) 2002 kcal C) 2362 kcal D) 2440 kcal

11 11 93) Když chcete zhubnout, měli byste se pohybovat minimálně: A) 3 x do týdně B) denně 30 minut C) denně 1 hodinu 94) Vyznačte správný přepočet: A) 1 kj = 419 kcal B) 1 kj = 4,19 kcal C) 1 kcal = 419 kj D) 1 kcal = 4,19 kj 95) Která je nejlepší a nejbezpečnější forma tělesného pohybu? Kapitola 21 96) Podle definice je obézní ten, kdo váží navíc o: A) 10% své optimální hmotnosti B) 20% své optimální hmotnosti C) 30% své optimální hmotnosti D) jednu čtvrtinu navíc své optimální hmotnosti 97) Jak se rychle vypočítá optimální hmostnost podle tzv. Broccova indexu? 98) Queteletův index označovaný i jako BMI (body mass index) se vypočítá: 99) Mužský typ obezity se nazývá též jako androidí, nebo také jako: A) jablkový B) hruškový C) tykvicový D) srdíčkový 100) Ženský typ obezity se nazýva též jako gynoidní, nebo také jako: A) jablkový B) hruškový C) tykvicový D) srdíčkový 101) U mužského typu obezity dochází k nahromadění tuku především v oblasti: A) ramen a horních končetin B) břicha C) stehen a hýždí D) hrudníku a stehen 102) U ženského typu obezity dochází k nahromadění tuku především v oblasti: A) ramen a horních končetin B) břicha C) stehen a hýždí D) hrudníku a stehen 103) Který typ obezity je nebezpečnější z hlediska civilizačních onemocnění? A) mužský B) ženský C) oba jsou stejně nebezpečné

12 12 104) Optimální podíl tukové tkáně u mužů by měl představovat: A) 10 15% celkové tělesné hmotnosti B) 15 20% celkové tělesné hmotnosti C) 20 25% celkové tělesné hmotnosti D) 25 30% celkové telesné hmotnosti 105) Optimální podíl tukové tkáně u žen by měl představovat: A) 10 15% celkové tělesné hmotnosti B) 15 20% celkové tělesné hmotnosti C) 20 25% celkové tělesné hmotnosti D) 25 30% celkové tělesné hmotnosti 106) Co využívají modernější metody měření množství tělesného tuku? A) Archimedův zákon B) vodivost tkání a bioelektrický odpor C) vztlakovou sílu D) elektrické napětí svalů Kapitola ) Přibližně kolik bílkovin potřebuje dospělý člověk? A) g denně B) g denně C) g denně D) g denně 108) Fruktóza a glukóza patří mezi: A) jednoduché sacharidy B) komplexní sacharidy C) škroby D) polysacharidy 109) Živočišný škrob se nazývá také jako: A) glykogen B) glukagon C) glycerol D) žádné z předešlých 110) Cukry patří mezi: A) jednoduché polysacharidy B) jednoduché sacharidy C) komplexní sacharidy D) škroby 111) Cukry se nejrychleji vstřebávají a stráví: A) když jsou úplně navázány na vlákninu B) když jsou částečně navázány na vlákninu C) když nejsou částečně navázány na vlákninu D) bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou navázány na vlákninu 112) Inzulin: A) se vylučuje do krve slinivkou B) se vylučuje do krve střevem C) se vylučuje do krve játry D) se nevylučuje do krve, ale do trávicí šťávy

13 13 113) Co je to hypoglykémie? A) snížení koncentrace glukózy v krvi B) zvýšení koncentrace glukózy v krvi C) zvýšení koncentrace glukózy v trávicí šťávě D) snížení koncentrace glukózy v trávicí šťávě 114) Inzulin: A) zvyšuje množství glukózy v krvi B) snižuje množství glukózy v krvi C) nemá vliv na hladinu glukózy v krvi 115) Potravinou po které se nejvíce přibírá je: A) tuk B) cukr C) bílkovina D) cholesterol 116) Jeden gram tuku obsahuje energii: A) 4 kcal B) 9 kcal C) 4 kj D) 9 kj 117) Jeden gram sacharidů obsahuje energii: A) 4 kcal B) 9 kcal C) 4 kj D) 9 kj Kapitola ) Skrytý cukr představuje: A) větší část cukru, který je uvnitř buněk B) větší část cukru, který konzumujeme C) cukr, o kterém se ještě veřejnost nedozvěděla D) část cukru, který je skrytý ve tkáních 119) Uveďte alespoň 2 druhy potravin, které často obsahují skrytý cukr: 120) Které z uvedených nepatří mezi cukry? A) maltóza B) dextróza C) fruktóza D) mykóza 121) Vláknina: A) zpomaluje vstřebávání cukru B) urychluje vstřebávání cukru C) nemá vliv na vstřebávání cukru

14 14 122) Následkem inzulinu: A) glukóza proniká z buněk do krve B) glukóza proniká z krve do buněk C) glukóza proniká z jídla do krve D) glukóza se vylučuje z organismu 123) Co je to melasa? A) vedlejší produkt při výrobě cukru, který je tmavý hustý sirup B) světlý sirup, který je směsí medu a cukru C) roztopená sacharóza, která ztmavne D) tekutý rostlinný odvar, který obsahuje množství sacharózy Kapitola ) Většina vlákniny v zrně je obsažena v: A) otrubách B) endospermu C) moučném jádře D) vnitřním obale 125) Jaký vliv má mletí na zrno? A) více se zpřístupňují živiny zevnitř B) odstrání se mnohé vitamíny a minerály C) mouka takto obsahuje více vlákniny D) dodává mouce více živin, které vznikají jejím zahříváním při mletí 126) Celozrnnou mouku je nejlepší skladovat: A) v ledničce nebo mrazáku B) na tmavém místě bez přístupu vzduchu C) na dobře větraném místě D) na suchém a teplejším místě Kapitola ) Strava, která podporuje růst a urychluje dospívání obsahuje: A) mnoho tuků B) mnoho škrobu C) mnoho bílkovin D) mnoho cholesterolu 128) Lidské tělo: A) si dokáže opět vyrobit všechny bílkoviny B) si dokáže opět vyrobit většinu bílkovin C) nedokáže vyrábět bílkoviny D) nedokáže vyrábět většinu bílkovin 129) Výživové doporučené dávky (VDD) jsou v porovnaní s USA, SRN a jinými rozvinutými oblastmi: A) vyšší B) nižší C) na stejné úrovni D) poloviční

15 15 130) Nové výživové doporučené dávky byly u nás přijaté v roce: A) 1990 B) 1992 C) 1996 D) ) Podle doporučení FAO a WHO byla denní potřeba bílkovin stanovena na hodnotu: A) 0,50 g/kg hmotnosti B) 0,75 g/kg hmotnosti C) 0,90 g/kg hmotnosti 132) Stravitelnost rostlinných bílkovin oproti živočišným je: A) trochu horší B) trochu lepší C) stejná D) mnohem rychlejší 133) Vegánům se doporučuje denně konzumovat množství bílkovin: A) 0,50 g/kg hmotnosti B) 0,75 g/kg hmotnosti C) 1 g/kg hmotnosti D) 1,2 g/kg hmotnosti 134) Snížení věku dospívání děvčat a chlapců je výsledkem: A) stravy s vyšším obsahem tuků B) stravy s vyšším obsahem bílkovin C) stravy s vyšším obsahem sacharidů D) stravy s vyšším obsahem cholesterolu 135) Proč se nadměrná konzumace bílkovin podílí na rozvoji osteoporózy? A) protože bílkoviny se do kostí ukládají místo hořčíku B) protože bílkoviny se do kostí ukládají místo vápníku C) protože zpracování bílkovin vyžaduje vápník, který si organismus bere z kostí D) bílkoviny mají hormonální účinek řídnutí kostní tkáně 136) Z dvaceti aminokyselin si náš organismus umí vyrobit: A) 9 B) 10 C) 11 D) ) Esenciální aminokyseliny si organismus: A) umí vyrobit sám z tuků B) umí vyrobit sám z cukrů C) neumí vyrobit a musí je získat z potravin živočišného původu D) neumí vyrobit a umí je získat také z potravin rostlinného původu 138) Odborníci na výživu dnes doporučují, že z bílkovin by mělo pocházet: A) 10 % naše denní energie B) 20 % naše denní energie C) 30 % naše denní energie D) 40 % naše denní energie

16 16 Kapitola ) Plnotučné mléko: A) obsahuje nejvíce tuků, dost bílkovin a žádnou vlákninu B) obsahuje nejvíce bílkovin, dost tuků a žádný cholesterol C) obsahuje nejvíce cholesterolu, dost tuků a minimum vlákniny D) obsahuje nejvíce tuků, dost vlákniny a žádné železo 140) Mléko obsahuje: A) mnoho vápníku B) přiměřené množství vápníku C) málo vápníku 141) Po odstavení mnoho dětí ztrácí schopnost trávit mléčný cukr, což se nazývá: A) laktrózová tolerance B) laktrózová intolerance C) laktózová intolerance D) insuficientní laktácie 142) Který z uvedených výroků je nepravdivý? A) mléko je nejčastějším zdrojem potravinových alergií B) populace s nejvyšší spotřebou mléka a mléčných produktů mají nejvyšší výskyt osteoporózy C) mléko patří k potravinám, které urychlují střevní pohyby D) mléko může obsahovat mnoho nebezpečných bakterií 143) Jak byste reagovali na argument, že člověk je savec, pro kterého je mléko základní výživou? Kapitola ) Ateroskleróza je chorobný proces, který vzniká: A) hromaděním nadměrného množství bílkovin v krvi B) hromaděním nadměrného množství tuků v tepnách C) hromaděním nadměrného množství cholesterolu v žluči D) hromaděním nadměrného množství tuků v buňkách 145) Krevní sraženina, která může uzavřít průtok krve v cévě, se nazývá: A) trombus B) trombulus C) trombóza D) trombúzus 146) Proč je důležité, aby bylo maso co nejrychleji zakonzervováno? A) hned po zabití zvířete začne maso oxidovat B) hned po zabití zvířete začne maso podléhat mléčnému kvašení C) hned po zabití zvířete začne maso podléhat enzymatickým hnilobným procesům D) hned po zabití zvířete začne maso tvořit více cholesterolu

17 17 Kapitola ) Nejškodlivější prvek našeho současného stravování je: A) nadměrné množství cukru B) nadměrné množství tuku C) nadměrné množství bílkovin D) nadměrné množství hormonů z potravy 148) Ateroskleróza je: A) přijímání nadměrného množství aterómů látek vyvolávajících rakoviny B) chorobné zapomínání postihující nejen starší lidi C) kornatění a zužování cév D) vytváření sklerenchymatické tkáně v organismu svalová tkáň je mnohem křehčí 149) Makrofágy jsou: A) makroskopické jaterní buňky, které produkují cholesterol B) druh červených krvinek C) druh bílých krvinek D) ani jedno z uvedeného 150) V případě ucpání mozkové tepny hovoříme o: A) mrtvici B) infarktu C) obrně D) demenci 151) Vychytávat cholesterol z krve je úkolem především: A) svalových buněk B) žaludečních buněk C) jaterních buněk D) střevních buněk 152) Činnost obranného mechanismu v podobě aktivity makrofágů je při nadměrném množství cholesterolu vyvolána: A) nadměrným množstvím oxidovaného cholesterolu v žaludku B) nadměrným množstvím oxidovaného cholesterolu v krvi C) nadměrným množstvím neoxidovaného cholesterolu v žaludku D) nadměrným množstvím neoxidovaného cholesterolu v krvi 153) Zánět tlustého střeva se nazývá také: A) kolitida B) kolikatida C) kolika D) kolikida 154) Strava s vysokým obsahem tuků znemožňuje tělu využívat inzulin. A) je to pravda B) není to pravda Kapitola ) Uveďte alespoň dvě z důležitých funkcí cholesterolu pro náš organismus:

18 18 156) Familiární hypercholesterolémie znamená: A) známé onemocnění adbytku cholesterolu B) výskyt vysokého množství cholesterolu v celé rodině C) zvýšená hladina cholesterolu v krvi geneticky od narození D) zvýšená produkce cholesterolu familiárními buňkami v diploténě 157) Kde se v těle ukládá nadbytečný cholesterol? A) v kostech B) v tepnách C) ve svalech D) v játrech 158) Naše tělo: A) potřebuje cholesterol, proto ho musíme přijímat v potravě B) potřebuje cholesterol, ale nemusíme ho přijímat v potravě C) nepotřebuje cholesterol, proto ho ani nemusíme přijímat v potravě 159) Cholesterol se nachází: A) jen v potravinách živočišného původu B) v potravinách živočišného původu a v pšeničných klíčcích C) v potravinách živočišného původu a v mořských řasách D) v potravinách živočišného původu jen ve vnitřnostech 160) Které dva rostlinné oleje obsahují poměrně velké množství nasycených tuků? A) kokosový a řepkový B) lněný a palmový C) sójový a palmový D) kokosový a palmový 161) Na to, aby sa nezačala rozvíjet ateroskleróza, odborníci doporučují hodnotu cholesterolu nižší než: A) 3,1 mmol/l B) 4,1 mmol/l C) 5,1 mmol/l D) 6,1 mmol/l 162) Uveďte alespoň dva způsoby jak se dá snížit hladina cholesterolu v krvi: 163) V rostlinách se nachází obdoba cholestorolu. Jsou to látky, které nazývají: A) fykosteroly B) fytosteroly C) foláty D) fyto-cholesterol Kapitola ) V čem spočívá hlavní problém čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy? A) jde o příliš silný koncentrát pro žaludeční šťávy B) je ochuzena o vlákninu C) je ochuzena o vitamíny D) obsahuje lykopén, který je v surovém stavu rakovinotvorný 165) Co je to vláknina? A) části rostlin a plodů, které nejsou štěpeny žlázami trávicího traktu člověka B) části rostlin a plodů, které jsou štěpeny žlázami trávicího traktu člověka C) vlákna rostlin, které se nacházejí hlavně v jejich kořenových systémech D) struktura rostlinného těla, které obsahuje mnoho lehko stravitelného cukru

19 19 166) Celulóza: A) je vláknina rozpustná ve vodě B) je vláknina nerozpustná ve vodě C) je stravitelný sacharid D) je rostlinný enzym 167) Které z následujících nejsou pravdivé? A) nerozpustná vláknina je schopna absorbovat velké množství vody B) vláknina ve střevech přispívá k tvorbě tvrdší stolice C) omezuje hnilobný proces ve střevech putrefakcii D) vláknina rozpustná ve vodě má schopnost snižovat hladinu cholesterolu v krvi Kapitola ) Lidé v rozvinutých zemích světa konzumují mnohem více soli, než potřebuje jejich organismus. Výsledkem je: A) obezita B) hypertenze C) dehydratace D) větší počet infarktů 169) Kolik sodíku obsahuje 1000 mg kuchyňské soli? A) 200 mg B) 300 mg C) 400 mg D) 500 mg 170) Nadměrné množství sodíku v tkáních zapříčiňuje: A) že se na něj váže voda B) že se na něj váží tuky C) že se voda vůbec nevstřebává D) nadměrné křehnutí kostí 171) Mnozí lidé, i ti s mírnou formou hypertenze, by měli omezit konzumaci soli na max: A) 0,5 g denně B) 5 g denně C) 50 g denně D) 50 mg denně 172) Podle nejnovějších výzkumů až 85% lidí s vysokým krevním tlakem by mohlo přestat užívat léky, kdyby A) přešli na stravu bohatou na sodík B) přešli na stravu bohatou na soli sodíku C) přešli na stravu s nízkým obsahem soli a tuků D) přešli na stravu s nízkým obsahem bílkovin a draslíku 173) Seřaďte uvedené čtyři zpracované potraviny podle obsahu soli od největšího obsahu po nejmenší: 1) sójová omáčka 2) tavený sýr 3) pečené kuře 4) rajčatová šťáva A) 1 > 2 > 3 > 4 B) 1 > 4 > 3 > 2 C) 4 > 1 > 3 > 2 D) 2 > 4 > 1 > 3 174) Vysoký obsah draslíku ve stravě je: A) žádoucí B) nežádoucí

20 20 175) Uveďte alespoň 3 nápady jak snížit obsah soli ve stravě: Kapitola ) Přebytek vitamínů A nebo D: A) není škodlivý B) se ukládá v tělesném tuku C) se ukládá v tělesných bílkovinách D) nenastane, protože tyto vitamíny se rozpustí ve vodě 177) Energie pro náš organismus pochází kromě jiného ve značné míře i z vitamínů: A) je to pravda B) není to pravda Kapitola ) Který z uvedených postojů k stresovým faktorům je nejefektivnější? A) brát stresový faktor jako nenapravitelnou škodu B) brát stresový faktor jako trest Boží C) brát stresový faktor jako nebezpečí D) brát stresový faktor jako výzvu Kapitola ) Co z uvedeného nepatří mezi nejčastější typy deprese? A) maniodepresivní psychóza B) katabolická psychóza C) reaktivní deprese D) endogenní deprese 180) Uveďte alespoň čtyři přirozené prostředky proti depresi: Kapitola ) Farmaceutické léky, které blokují bolest a vyvolávají blažené pocity se nazývají: A) analgetika B) drogistika C) narkotika D) euforika 182) Náš organismus si sám vytváří látky podobné bolest utišujícím a eufórii vyvolávajícím látkám: A) jsou to adrenaliny B) jsou to amfetaminy C) jsou to endorfiny D) jsou to relaxiny

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Z OBSAHU:

PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BŘEZEN DUBEN 2004 ROÈNÍK X / 22 Kè PLAMEN JE NEPŘÍTEL? Někteří lidé se domnívají, že strava sestávající ze syrových, nevařených potravin je tou nejlepší a nejzdravější stravou a že se nejvíce

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE

ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE ÈÍSLO 2 / BŘEZEN DUBEN 2006 ROÈNÍK XII / 28 Kè ŽIVOTNÍ STYL A DEPRESE Jakkoli důležitá je výživa při léčbě deprese, moje zkušenost hovoří o tom, že u většiny lidí trpících depresí (ale nejenom u nich,

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková 1 PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková Obsah Jednotlivé živiny 3 Výživa pro děti 12 Deset doporučení pro rodiče a vychovatele 17 Přirozená podpora zdraví 18 Přirozené terapeutické možnosti 20

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

Obezita. je více než viditelný problém. Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život. Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost

Obezita. je více než viditelný problém. Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život. Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost Obezita je více než viditelný problém Návod jak účinně snížit a udržet hmotnost Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život Kdy mluvíme o nadváze a obezitě Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI TRITON MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP

produktová dokumentace B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin PAP B!OMULTIvitamin produktová dokumentace B!OMULTIvitamin Platnost od 1. března 2008 Obsah produktová dokumentace b!omultivitamin Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky

Více

MUDr. Josef Jonáš. SACHARIDY v lidské stravě

MUDr. Josef Jonáš. SACHARIDY v lidské stravě MUDr. Josef Jonáš SACHARIDY v lidské stravě 1 Sacharidy nejvýhodnější zdroj energie Mají krýt 60-80 % celkové spotřeby energie. Některé mají příznivý vliv na střevní mikroflóru. Existují i jiné zdroje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více