MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE"

Transkript

1 MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE

2 NEMOC, SMRT

3 Nemoc Nemoc je ztráta harmonického uspořádání organismu, jestliže nějaký podnět přesáhl jeho adaptační schopnost. Stadia nemoci: ZAČÁTEK: zjevný, skrytý. PRŮBĚH: akutní, chronický, latentní, laboratorní. KONEC: zhojení ad integrum nebo per defectum, smrt. Příčiny nemocí: fyzikální, chemické, biologické.

4 Smrt Smrt je irreverzibilní zástava všech funkcí organismu, konečný proces existence organismu Smrt dle rychlosti: rychlá (kyanidy), agonální. Smrt dle místa vzniku: a) primárně mozková, b) poškozením důležitého systému (atrium mortis brána smrti ), jedná se o plíce a srdce. Stadia smrti: agonie - klinická smrt - biologická smrt - totální smrt. Smrt individua = dekortikace (odumření mozkové kory) Zdánlivá smrt = vita minima, minimální známky života.

5 Posmrtné změny ČASNÉ: posmrtné skvrny vznikají vlivem gravitace: krev se přesouvá do míst nejníže umístěných, hypostazy stejný mechanismus vzniku, ale v orgánech, algor (vychladnutí), záleží na teplotě okolního prostředí, zasychání (sliznice, spojivky, mokvající rány), ztuhlost svalů, po určité době odeznívá, difuze tekutin a plynů podle koncentračního spádu, již neexistuje nic, co by tomu bránilo. POZDNÍ: hniloba, adipocire (je-li mrtvola v prostředí teplých minerálních pramenů zmýdlovatí), mumifikace (je li mrtvola v suchém, chladném prostředí).

6 Euthanasie = umělé zkracování života, u nás je hodnocena jako vražda. Dysthanazie = umělé prodlužování života, medicina umožňuje udržovat život až za etickou mez.

7 REGRESIVNÍ ZMĚNY

8 Regresivní změny Regresivní změny jsou takové změny, při kterých dochází k poškození buněk; toto poškození může být různého stupně: NEKROZA, ATROFIE, DYSTROFIE

9 Nekroza = intravitální odúmrť tkáně Příčiny nekrozy: nedostatek O 2, trauma, tlak, termické vlivy, elektrický proud, chemikálie, jedy, endogenní vlivy, sepse, alergie aj. Infarkt = nekroza z vaskulárních příčin (nedostatek kyslíku z důvodu náhle vzniklé neprůchodnosti cévy) Gangrena = nekroza, jejíž vzhled je modifikován: a) vysušením (suchá gangrena při ateroskleroze), b) hnilobnými mikroby (vlhká gangrena, toxemie), c) anaerobními mikroby (plynatá snět).

10 Atrofie = zmenšení orgánu Atrofie prostá = zmenšení buněk (příklad: senilní atrofie) Atrofie numerická = zmenšení počtu buněk (například nedostatečnou regenerací).

11 Příčiny atrofie Fyziologická atrofie (senilní, atrofie thymu, ovarií, testes, děložní sliznice, prsních žlaz). Patologická atrofie: a) inaniční (nedostatek výživy může být absolutní, nebo může chybět určitá složka potravy), b) dlouhodobé zvýšení katabolismu (rozpadových metabolických procesů), c) vaskulární (dlouhodobý mírnější nedostatek kyslíku, prudký nedostatek vyvolá nekrozu - infarkt), d) tlaková (při dlouhodobém tlaku na určité místo tkáň tlaku ustoupí ), e) ze záření, f) z hyperaktivity (například pochodová zlomenina holení kosti u vojáků), g) inaktivita (příklad: noha v sádře se zmenší), h) neurogenní (zanikne-li nerv vedoucí ke svalu, pak sval atrofuje), i) endokrinní (nedostatek hormonu povzbuzujícího činnost orgánu způsobí atrofii tohoto orgánu - například pohlavních orgánů).

12 Dystrofie Dystrofie jsou morfologické projevy celkových nebo místních poruch metabolismu; jedná se o nejlehčí formu regresivních změn. Dystrofie mohou být reversibilní (možný návrat k normálu) nebo ireversibilní (návrat k normálu již není možný). Při dystrofiích se v buňkách hromadí látky bílkovinné, hlenovité, tukové nebo jiné povahy a podle druhu této ukládané látky se dystrofie i rozdělují.

13 Dystrofie s hromaděním látek hlenové povahy Mukoviscidoza = vrozená porucha kvality hlenu produkovaného střevem, slinivkou břišní, průduškami, slinnými žlazami či jinými orgány, hlen je nenormálně hustý a ucpává uvedené orgány. Projevem může být mekoniový ileus (narozené dítě má střevo vyplněno hustou tmavou hmotou), záněty plic, poškození pankreatu a jater. V potu, slinách a slzách bývá zvýšená koncentrace NaCl může se provést diagnostický test této choroby. Ganglion (kolem kloubů v místech zatěžovaných vzniká opouzdřená hlenová bulka, jedná se o běžnou záležitost), Myxedém je hromadění hlenovitých látek při hypofunkci štítné žlázy.

14 Fibrinoidní dystrofie = prosáknutí tkáně fibrinem (z krve), vyskytuje se: a) jako prosáknutí stěny drobných cév (např. při hypertenzi), b) u autoimunitních chorob, kdy si organismus vytváří protilátky proti vlastním tkáním.

15 Hyalinní dystrofie = přeměna tkáně v jizevnaté vazivo - příklad: hyalinizace glomerulů (cévních klubíček v ledvinách), hyalinní degenerace kůže, ztluštění srdečních chlopní.

16 Amyloidoza = hromadění látky vznikající netypickým rozpadem imunoglobulinů, komplexů antigen-protilátka či jiných proteinů. Nejčastěji vzniká při chronických dlouhodobých zánětech. Amyloid ničí glomeruly v ledvinách a ucpává drobné cévy v orgánech. Proces vede ke smrti, prevencí je léčba zánětů. Amyloid mohou produkovat i některé nádory.

17 Steatozy Ve tkáních se ukládá tuk, jsou žlutavého až máselnatého vzhledu (například játra). Příčiny steatoz: nadměrný přívodu tuků, nedostatečné zásobení kyslíkem, poškození buňky jedy, hladovění, hormonální poruchy a další příčiny.

18 PORUCHY METABOLISMU

19 Maldigesce = PORUCHA PŘI PŘÍJMU POTRAVY 1. chyběním důležité složky potravy (esenciální složky látky, které nedokážeme sami vyrobit a musí nám být dodány potravou), 2. porušením přípravy tráveniny na natrávení: 3. chyběním HCL, která aktivuje pepsinogen na pepsin, 4. chyběním žlučových kyselin, které emulgují tuky, 5. nadprodukcí HCl, která je pak nedostatečně inaktivivána zásaditou pankreatickou šťávou a sama pak ničí pankreatické a střevní enzymy, 6. poruchou složení střevní mikroflóry patologické mikroorganismy mohou např. ničit vit. B-12 nebo rozkládat žlučové kyseliny, 7. poruchou regenerace epitelu střeva (toxické působení léčiv, steroidní hormony apod.)

20 Malabsorbce = PORUCHA VSTŘEBÁVÁNÍ 1. nedostatečnou tvorbou enzymů štěpících tráveninu (záněty pankreatu, žaludku, ucpání žlučovodů) 2. příliš rychlým průchodem tráveniny trávicím traktem (potrava se nestačí rozštěpit, 3. útlumem žaludeční motility ( přecpání, funkční poruchy, jizevnaté deformace), 4. při zkrácení trávicího traktu, 5. při ucpání mízních cest (zánět, nádor) odvádějících mízu ze střev (obsahuje hojně vstřebané tuky), nebo při přetětí hrudního mízovodu, 6. při SPRUE (CELIAKIE) nejčastěji jako GLUTENOVÁ ENTEROPATIE (nesnášenlivot bílkoviny glutenu), způsobí zmenšení vstřebávací plochy atrofií střevních klků, 7. při poruchách nitrobuněčných enzymů zpracovávajících látky, které se mají vstřebat, 8. při poruchách jater jakožto nejdůležitějšího metabolického orgánu těla.

21 Hubenost a) zevního původu CHRONICKÉ HLADOVĚNÍ: pokles váhy orgánů, anemie a lymfocytoza, hypoalbuminemie, vzestup ketolátek, vyčerpání zásob glykogenu, snížení činnosti všech žlaz, snížení bazálního metabolismu, otoky z hladu. AKUTNÍ HLADOVĚNÍ: při současném zastavení přívodu vody smrt do několika dnů autointoxikací, při přívodu vody smrt za dní extrémní kachexií. b) vnitřního původu: astenický habitus, různé choroby

22 Otylost a) zevního původu: přežíráním, omezením tělesné práce, b) vnitřního původu: poruchy center hypothalamu, hormonální poruchy a další příčiny. Důsledky: zmenšení vitální kapacity plic tlakem tuku na bránici, zvýšené nároky na CVS, hypertenze, sklon k přehřátí.

23 Dusíková bilance Dusíková bilance nás informuje o stavu metabolismu bílkovin, obecně však i o celkovém stavu metabolismu. Sleduje se přívod a výdej dusíku: při anabolických procesech je dusíková bilance pozitivní, při katabolických procesech je dusíková bilance negativní. Můžeme tedy rozlišit 3 stavy: dusíková rovnováha (přívod dusíku z potravy je stejný jako jeho ztráty v exkretech), pozitivní dusíková bilance (příjem je větší než ztráty): těhotenství, růst, rekonvalescence, anabolika, příjem potravy po hladovění, růstový hormon, negativní dusíková bilance (výdej je větší než příjem) (laktace, není-li současně zvýšený příjem, hladovění, horečka, kachexie, období těsně po traumatech a operacích, zvýšená ztráta proteinů např únikem do moči (albuminurie), nebo únikem do GIT, aktivace stresových mechanismů, hypersekrece katabolických hormonů (kortikoidy), nedostatek esenciálních aminokyselin.

24 PORUCHY HLADIN LÁTEK V KRVI

25 Hyperlipemie = zvýšená hladina tuků, hrozí rychlejší průběh arteriosklerozy, infarkty, mrtvice a jiné komplikace (zejména je nebezpečná zvýšená hladina cholesterolu). Příčina může být alimentární i metabolická.

26 Hyperglykemie zvýšená hladina cukrů, příčiny jsou různé: - nadměrný přívod, - kofein a jiné látky, - nedostatek inzulinu (diabetes mellitus)

27 Vývoj při diabetes mellitus

28 Změny hladiny plasmatických bílkovin HYPERPROTEINEMIE: zahuštění krve, těhotenství, DYSPROTEINEMIE (změna albumino-globulinového poměru), PARAPROTEINEMIE: nefyziologická bílkoviny vylučovaná některými nádory, například plasmocytomem, ANALBUMINEMIE: geneticky podmíněná, slučitelná se životem, kompenzatorní zmnožení globulinů. AGAMAGLOBULINEMIE, DYSGAMAGLOBULINEMIE

29 PORUCHY VITAMINŮ

30 Vitaminy rozpustné v tucích Vitamin A: kvalita vrstevnatých epitelů (kůže, spojivka, rohovka), růst kostí, oční pigmenty Nedostatek u dětí: adolescentní kyfoza (ohnutí hrudní péteře), porucha růstu, atrofie lymfatické tkáně. Nedostatek u dospělých: poruchy vidění, poruchy rohovatění epitelu. Nadbytek: degenerace chrupavek, kožní defekty, zvýšení nitrolebního tlaku, zduření kostí, poruchy vidění. Vitamin D: optimální vstřebávání vápníku, ukládání vápníku do osifikující chrupavky - nutný pro správný růst. Vznik: působením UV záření na provitaminy. Nedostatek u dětí: RACHITIS (deformity kostí dle tlaku - coxa vara (nohy do o ), disproporcionální nanismus (nepravidelné trpaslictví), rachitický růženec na hrudníku, šavlovitá tibie, zbytnění příštitných tělísek, plochá pánev aj. Nedostatek u dospělých: OSTEOMALACIE (měknutí kostí - kyfoza, vpáčení hlavic stehenních kostí do pánve), zbytnění příštitných tělísek). Vitamin E: brání oxidačním pochodům (stárnutí), Vitamin K: důležitý pro syntezu protrombinu, při nedostatku vzniká krvácivost.

31 Vitaminy rozpustné ve vodě Vitamin C: optimální složení pojivových tkání, zejména vaziva, Nedostatek u dětí: postižení kostí Nedostatek u dospělých: SKORBUT (kurděje) - postižení dásní. Vitamin B 1 (thiamin): nutný pro metabolismus ketokyselin Nedostatek = BERI-BERI: - vlhká forma (myokarditis, otoky, atrofie svalstva), - suchá forma (záněty nervů) Vitamin B 6 (riboflavin): pro tkáňové dýchání, přenáší H + Nedostatek: podobné příznaky jako u B 6. Vitamin B 6 (pyridoxin): přenos NH 2 (transaminazy). Nedostatek: záněty koutků, rtů, jazyka, anemie Vitamin B 12 (cyanocoballamin): zrání erytrocytů Vznik: Ve střevě se spojí zevní Castlův faktor (přijímán potravou) a vnitřní Castlův faktor (tvořen sliznicí žaludku); teprve tento komplex se může vstřebat. Nedostatek: MAKROCYTÁRNÍ ANEMIE

32 PORUCHY METABOLISMU VODY

33 při otravě destilovanou vodou (H 2 O proniká do buňky a ředí cytoplasmu, buňka zduří až zaniká) ztráty samotné H 2 O (vně buňky ubyde voda a vznikne tam větší koncentrace solí, následně dojde k vysávání vody z buněk) Příklad: diabetes insipidus (žíznivka) při nedostatku antidiuretického hormonu) dehydratace ztráty vody a elektrolytů (průjmy, zvracení, ztráty plasmy), ztráty samotné vody (diabetes insipidus). Důsledky: facies Hippocratica, suchost sliznic, poruchy minerálů. Otoky - hromadění extracelulární tekutiny (vody se sodíkem), příčiny:

34 Příčiny otoků hyperaldosteronismus (v těle se zadržuje sodík, který na sebe váže vodu) selhávání srdce selhávání ledvin zvýšená propustnost cév (zánět, alergie) venostaza lymfostaza (např. po odstranění prsu a uzlin) hypoalbuminemie hypoxie (otok plic) intoxikace (vnější, vnitřní urémie).

35 PORUCHY METABOLISMU MINERÁLŮ

36 Poruchy kalia (K+) HYPERKALEMIE (vysoká hladina draslíku) bývá při stavech s rozpadem buněk a vyplavením kalia extracelulárně (traumata, masivní rozpad erytrocytů), poruchách činnosti ledvin, hypoaldosteronismu (nedostatku hormonu nadledvin aldosteronu), iatrogenně (předávkování draslíkem), alimentárně Důsledek: poškození srdeční svaloviny (myokardu). HYPOKALEMIE bývá při hyperaldosteronismu, poruchách činnosti ledvin. Důsledek: poškození myokardu, poškození ledvin.

37 Poruchy kalcia (Ca++) HYPERKALCEMIE (zvýšená hladina vápníku) Příčiny: hyperparathyreoidismus (zvýšená hladina hormonů příštítných tělísek), odbourávání kostní tkáně, iatrogenně, alimentárně, při acidoze. Důsledek: snížená propustnost cév, snížená svalová dráždivost, metastatická kalcifikace. HYPOKALCEMIE Příčiny: snížená hladina parathormonu, zvýšená hladina kalcitoninu, alkaloza. Důsledek: tetanie (svalové záškuba až křeče). KALCIFIKACE je usazování vápenných solí; děje se zejména při dvou stavech: DYSTROFICKÁ KALCIFIKACE (ukládání vápníku do tkáně předem patologicky změněné, například do nekroz (TBC), skleroticky změněných tepen) nebo do hyalinizovaného vaziva (porcelánový žlučník), METASTATICKÁ KALCIFIKACE (do orgánů, které vylučují kyselé metabolity a tudíž jsou uvnitř zásadité (plíce, žaludek, ledviny)

38 UKLÁDÁNÍ KRYSTALŮ

39 Krystalizace je ukládání látek krystalického vzhledu ve tkáních a orgánech. Příklady: Ukládání krystalů kyseliny močové (dna) Vznik kyseliny močové = rozpadem nukleových kyselin (jejich purinových basí), její nadbytek bývá při rozpadových procesech,například rozpadu nádorových buněk. Příčina dny je však víceméně neznámá. Dna se projevuje ukládáním krystalů kyseliny močové v okolí kloubů, uvnitř kloubů, v ledvinách či jiných orgánech. Všude dráždí a způsobuje záněty, ve střevě se mění na čpavek a CO 2. Ukládání krystalů cholesterolu dochází k němu při arterioskleroze, nebo všude tak, kde se hromadí rohovina (rohovinové cysty, cholesteatom středouší). Existuje celá řada jiných látek, které se mohou ukládat v orgánech nebo tkáních v podobě krystalů,. Například i některá léčiva.

40 TVORBA KAMENŮ

41 = pevné, většinou volně ležící útvary vznikající ve vývodných cestách žlazových orgánů a hlavně tam, kde jsou přirozeně rozšířeny do podoby rezervoárů (žlučník, močový měchýř). Tvary kamenů: KULOVÉ, OVÁLNÉ - tam, kde mohou narůstat všemi směry, FASETOVÉ - pokud naléhají na sebe (kloubní plošky), PÍSEK, ODLITKOVÉ (mají tvar orgánu, který vyplňuje). Příčiny vzniku kamenů: zvýšená koncentrace kamenotvorné látky (zvýšená tvorba, zvýšený přívod, zahuštění sekretu dehydratací apod.), metabolická porucha s tvorbou kamenotvorné látky, zánět (kondenzační jádra z epitelií a hnisu, změna ph), diatheza sklon k tvorbě (obézní osoby, ženy). Kameny dle struktury: amorfní (vápenné, cystinové, bilirubinové, indigové), radiální krystalizace (cholesterolové), vnitřním překrystalováním pak mohou na povrchu být koncentrické lamely, nepravidelná struktura (smíšené kameny). Nepravé kameny: koprolity, rinolity, trichobezoár, broncholit, flebolit aj.

42 PIGMENTACE

43 Rozdělení pigmentů ENDOGENNÍ: hematogenní (nejčastější jsou hemoglobin, bilirubin a hemosiderin) a autogenní (lipofuscin, melanin a jiné). EXOGENNÍ: poraněním = tetováž, bakteriální barviva, trávicím traktem = argyroza (Ag), chrysocyanoza (Au), soli těžkých kovů, organická barviva, léčiva, respiračním traktem a) prosté zaprášení (antracoza, sideroza, tabacoza) b) zaprášení s následnou tvorbou vaziva (silikoza a jiné) c) zaprášení s následnou nekrozou tkáněči alergickou reakcí (Thomasova moučka, astma mlynářů).

44 Hematogenní pigmenty HEMOGLOGIN (Hb) HbA = normální dospělých, HbF = fetální, HbS = při srpkovitosti (kys.glutamová nahrazena valinem), HbD = při hereditární hemolytické anemii, HbE = při atypické anemii, COHb = karboxihemoglobin - vazby pro O 2 obsazeny CO, methb = obsahuje trojmocné Fe a jedna vazba pro O 2 obsazena skupinou OH, špinavě hnědý, otrava nitráty, spáleniny, malarický pigment - šedá kora mozku, RES, hnědý, podobný hematinu HEMOSIDERIN - zvýšený výskyt se nazývá hemosideroza, bývá například po rozpadu erytrocytů). BILIRUBIN (hyperbilirubinemie se projevuje žloutenkou) Příčiny žloutenky: a) zvýšený rozpad erytrocytů (prehepatální ikterus), b) poškození jater jedy, viry (hepatální ikterus) c) ucpání vývodných žlučových cest kamenem nebo nádorem (posthepatální ikterus)

45 Melanin Fyziologický výskyt: kůže, duhovka, sítnice, některé partie mozku Melaninové hyperpigmentace: OHRANIČENÉ = ephelides (pihy), lentiga (větší pihy ), pigmentové naevy, modré naevy, melanomy, pozánětlivé hyperpigmentace aj. DIFUSNÍ nebo SYSTEMATICKÉ = Addisonova choroba (při destrukci nadledvin), při těhotenství (chloasma uterinum), kachexii a dalších stavech samozřejmě po oslunění. Melaninové depigmentace: Bílý Addison = při destrukci hypothalamu s útlumem sekrece hormon stimulujícího melaninotvorbu v kůži a hormonu stimulujícího činnost nadledvin. Vitiligo (vrozená zona depigmentace). Leukoderma (získané skvrny, např. po chemikáliích).

46 ZÁNĚTY

47 Definice zánětu: Zánět je stereotypní reakce organismu na různá poškození. Příčiny zánětu: fyzikální, chemické, zplodiny vlastního metabolismu, mikrobiologické, patoimunologické Makroskopické projevy zánětu: RUBOR, CALOR, DOLOR, TUMOR, FUNKTIO LAESA Mikroskopické projevy zánětu: ALTERACE (poškození tkáně), EXUDACE (zánětlivý otok), INFILTRACE (zaplavení zánětlivými buňkami), REZORBCE (makrofágy), PROLIFERACE (fibrocyty a tvorba vaziva)

48 Dělení zánětů podle trvání: akutní, subakutní, chronický, podle mikroskopických změn: alterativní, exudativní, infiltrativní, granulomatosní, proliferativní podle sekundárních změn: nekrotizující, ulcerosní, gangrenosní podle vyvolávající příčiny: mikrobiologické, alergické apod. podle lokalizace: kožní, slizniční, serosních blan, intersticiální (vmzeřené).

49 Konkrétní typy zánětů I. PUCHÝŘ: čirou tekutinou naplněný útvar na kůži nebo sliznicích, EKZEM - DERMATITIS (ED) = kožní zánět, kůže zarudlá, zhrubělá, někdy puchýře až pustuly(puchýř shnisem). Ekzem je původu alergického, dermatitis kontaktního - fyzikálním, chemickým nebo mechanickým drážděním. PUSTULA: hnis v obsahu puchýře (primárně nebo sekundární infikací). FOLIKULITIS: hnisavý zánět vlasového foliklu, po destrukci foliklu může vzniknout FURUNKULUS a splýváním furunkulů KARBUNKULUS. URTIKARIA (kopřivka): alergický zánět postihující škáru a podkoží, typický pupenec, který svědí, přítomny jsou žírné buňky a otok. AKUTNÍ ALERGICKÝ ZÁNĚT je charakterizován přítomností eosinofilních granulocytů a na sliznicích katarem (astma). EMPYEM = nahromadění hnisu v tělní dutině (pyocecalus, pyothorax, pyoarthroz, purulentní peritonitis apod.

50 Konkrétní záněty II. RŮŽE (ERYSIPEL) = šíření hnisavého zánětu mízními cévami, doprovázeno zarudnutím a zduřením. Může přejít ve flegmonu a absces. FLEGMONA: neohraničené šíření hnisavého zánětu v pojivové tkáni, může přejít v absces. ABSCES = ohraničené ložisko hnisání, může být: a) akutní - ohraničen pouze barierou z fibrinu, b) chronický - ohraničen vazivem. KATARÁLNÍ ZÁNĚT = příměs hlenu při zánětu sliznic, kdy jsou drážděny žlázky k hypersekreci; může být katarálně-hnisavý, může být alergického původu. KRUPOSNÍ ZÁNĚT = fibrinový nálet na zánětlivé sliznici, jde mechanicky odstranit. PŘÍŠKVAROVÝ ZÁNĚT = fibrinový nálet na sliznici, která nekrotizuje, nelze mechanicky odstranit, odloučením vzniká vřed. NEKROTIZUJÍCÍ ZÁNĚT: toxiny mikrobů způsobily rozpad ložiska. ULCEROSNÍ ZÁNĚT vřed. GANGRENOSNÍ ZÁNĚT - sekundární infikací hnilobnými mikroorganismy.

51 Granulomatosní záněty nespecifické: makrofágy požírají nějaký materiál (krystaly, cizí tělísko, hlen ) specifické: TBC, sarkoidoza, syfilis, lepra aj.

52 PATOLOGICKÉ IMUNOLOGICKÉ STAVY

53 Typy patologických imunologických stavů NEDOSTATEČNÁ ČINNOST (vrozené defekty, stres, glukokortikoidy, spalničky, AIDS) AUTOAGRESIVNÍ CHOROBY (organismus zaměřuje svůj imunitní systém proti vlastním tkáním) ALERGICKÉ REAKCE (přecitlivělost na různé alergeny, projevy: kopřivka, senná rýma, asthma, Quinkeho otok, alergický šok, atopický ekzem) REJEKCE PO TRANSPLANTACI (akutní, subakutní, chronické) REAKCE ŠTEP PROTI HOSTITELI (nežádoucí reakce po transplantaci kostní dřeně)

54

55 PROGRESIVNÍ ZMĚNY

56 V širším slova smylu Definice: Progresivní změny jsou změny charakterizované růstem tkáně, zvětšováním nebo zmnožováním buněk. Základní rozdělení progresivních změn: nenádorové a nádory. NENÁDOROVÉ PROGRESIVNÍ ZMĚNY regenerace = náhrada ztracené tkáně tkání rovnocennou, příklad: opakující se regenerace děložní sliznice při menstruačním cyklu, reparace = náhrada ztracené tkáně tkání méně hodnotnou (nejčastěji vazivovou), hypertrofie = zvětšení orgánu nebo části orgánu (např. sliznice) díky ZVĚTŠENÍ BUNĚK. hyperplazie = zvětšení orgánu nebo části orgánu ZMNOŽENÍM BUNĚK; hypertrofie a hyperplazie se mohou kombinovat. metaplazie = přeměna jedné vyzrálé tkáně v jinou (příklady: zkostnatění vaziva, přeměna cylindrického epitelu ve vrstevnatý dlaždicový).

57 V užším slova smyslu: NÁDORY 1) NESOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ - vymykají se řídícím systémům. 2) RŮST: expanzivní (odtlačuje okolní struktury), invazivní (infiltrativní nebo destruktivní). 3) METASTAZOVÁNÍ cestou krevní, cestou lymfatickou, implantační metastazy (v dutinách a dutých orgánech). 4) PRODUKCE LÁTEK: keratin, melanin, paraprotein, mléko 5) SEKRECE: Exokrinní - hlen, žluč, mléko, maz, pach. Endokrinní (všechny možné hormony).

58 Dělení nádorů podle biologického chování 1) BENIGNÍ (nezhoubné), 2) MALIGNÍ (zhoubné), 3) PŘECHODNÉ FORMY mezi maligními a benigními: Prekancerozy = stavy, ze kterých se může vyvinout zhoubný nádor (solární keratoza, cervikální neoplazie na děložním čípku a podobně). Carcinoma in situ nebo-li na místě = zhoubný nádor, který ještě neroste invazivně, infiltrativně nebo destruktivně.

59 Dělení nádorů podle vyzrálosti VYZRÁLÉ (diferencované) = podobné tkáni ze které vznikly, NEZRALÉ (nediferencované) = ztratily podobu s mateřskou tkání.

60 Dělení nádorů podle původu EPITELOVÉ (papilom, adenom) MESENCHYMOVÉ (fibrom z vaziva, lipom z tukové tkáně, myom ze svaloviny, angiom z cév aj.) Z NERVOVÉ TKÁNĚ (viz následující slade) ZE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK A EMBRYONÁLNÍCH TKÁNÍ (viz další slade) ZE SEROZNÍCH BLAN (pokrývají tělesné dutiny), Z KRVETVORNÝCH TKÁNÍ (jsou probrány ve speciálce). Maligní varianty: KARCINOM (epitelový původ), SARKOM, BLASTOM

61 Nádory neuroektodermové a) benigní: z nervových buněk: GANGLIONEUROM z nervových pochev: NEURINOM, NEURIFIBROM, z podpůrné mozkové tkáně (astrogie): ASTROCYTOM, z výstelky mozkových komor: EPENDYMOM, z tvrdé pleny mozkové: MENINGEOM, ze dřeně nadledvin: FEOCHROMOCYTOM, z melanocytů kůže: PIGMENTOVÉ NÉVY, MODRÝ NÉVUS b) maligní: NEUROSARKOM, SYMPATOBLASTOM, MALIGNÍ MELANOM, MEDULOBLASTOM, GLIOBLASTOM a jiné

62 Nádory ze zárodečných buněk a embryonálních tkání TERATOM (teratokarcinom) - obsahuje různě zralé tkáně, nejčastěji se vyskytuje ve vaječníku a varleti. EMBRYONÁLNÍ KARCINOM - zhoubný nádor z embryonálních tkání. CHORIOKARCINOM - zhoubný nádor z placentárních tkání. NÁDOR ZE ŽLOUTKOVÉHO VÁČKU. SEMINOM - nádor ze spermatocytů.

63 Diagnostika nádorů 1) ANAMNÉZA: rodinná: často existuje genetický sklon (např. CA trávicího traktu, maligní melanomy), osobní (kouření, návyky apod.), pracovní: zaměření na rizikové faktory, styk s kancerogeny. 2) FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ: uzliny, pohmatové rezistence (mamma, varlata), zvětšení orgánů (slezina, játra), typ pigmentace (riziko maligního melanomu), vždy vyšetření per rectum. 3) LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ - hematologie, imunologie (onkoantigeny, stav imunologického systému). 4) ZOBRAZOVACÍ METODY rentgenologické metody včetně počítačové tomografie, ultrazvuková diagnostika a magnetická rezonance. 5) ENDOSKOPICKÁ VYŠETŘENÍ - dutých orgánů, tělních dutin, mediastina.

64 Terapie nádorů I. BENIGNÍCH - prakticky vždy chirurgicky; závažnost dle: a) lokalizace, b) velikosti, c) biologických projevů (např. hormonální aktivita). II. MALIGNÍCH - lečení je multidisciplinární: 1) Chirurgická: totální resekce, parciální resekce, odstranění regionálních uzlin, paliativní operace, léčba bolesti, 2) Radioterapie: zejména cílená, aby nedocházelo k vedlejším účinkům, 3) Cytostatická léčba, 4) Hormonální terapie (Tu mammy, prostaty apod.), 5) Transplantace dřeně při leukémiích nebo při metastazách do kostí, 6) Imunologická léčba: komplementem, posilováním imunitního systému, tvorbou protilátek proti nádorovým antigenům, 7) Psychoterapie, 8) Léčba bolesti, 9) Hospic.

65 Volba způsobu terapie závisí na včasnosti záchytu, ohraničenosti tumoru, dostupnosti tumoru, histologické struktuře a klasifikaci, radiosenzitivitě tumoru, citlivosti na cytostatika a jiných faktorech.

MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY

MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY V modulu č. I jsme se pokusili definovat zdraví. Nyní však přecházíme do oblasti patologie, tedy do oblasti chorob. Nemoc je ztráta harmonického uspořádání organismu,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium Ministerstvo Skolství, mlideie a tètovfchovy Òeské republiky Uóební osnova Piedmètu PATOLOGIE Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent TÍíleté vy55í odborné studium vydalo Ministerstvo Skolství,

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Pigmentace. pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) exogenní (do organismu se dostávají ze zevního prostředí)

Pigmentace. pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) exogenní (do organismu se dostávají ze zevního prostředí) Pigmentace Pigmentace pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) autogenní (vznik činností buněk) hematogenní (krevního původu při rozpadu erytrocytů) exogenní (do organismu

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Posmrtné změny. doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc.

Posmrtné změny. doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc. Posmrtné změny doc. MUDr. Alexnder Pilin, CSc. Smrt její definice Smrt je ireversibilní zástava všech funkcí organismu. Smrt Smrt nastává zřídka v jednom okamžiku je to proces. Různé tkáně mají různou

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY

TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_03_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ ŽLÁZY TRÁVICÍ ŽLÁZY SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANCREAS) protáhlá 14-18 cm 60-90 g uložená v ohbí dvanáctníku

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - vitamíny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vitamíny 1 Biokatalyzátory Neenergetická složka stravy Organismus je neumí vytvořit (kromě K, částečně A,D) 22 vitamínů, u člověka se

Více

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů

MUDr. Josef Jonáš. Teorie toxinů MUDr. Josef Jonáš Teorie toxinů 1 Hlavní skupiny toxinů Opouzdřené emoce Capsulated emotions Mikrobiální ložisko Microbial focus Emocionální toxiny Suppressed emotions Zátěž stresem Stress burden Zátěž

Více

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty bílé krvinky = leukocyty o bezbarvé buňky o mají jádro tvar nepravidelný, proměnlivý výskyt krev, tkáňový mok, míza význam fagocytóza - většina, tvorba protilátek některé ( lymfocyty) délka života různá:

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE

ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE Komentář k výsledkům analýzy vlasů paní XY Strana 1 z 6 ZÁVĚRY - DOPORUČENÍ - SUPLEMENTACE V M e t a b o l i s m u s p a c i e n t a T y p r y c h l ý D ýsledky, které máte před sebou, jsou doplněním biochemických

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více