MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE"

Transkript

1 MODUL č. V OBECNÁ PATOLOGIE

2 NEMOC, SMRT

3 Nemoc Nemoc je ztráta harmonického uspořádání organismu, jestliže nějaký podnět přesáhl jeho adaptační schopnost. Stadia nemoci: ZAČÁTEK: zjevný, skrytý. PRŮBĚH: akutní, chronický, latentní, laboratorní. KONEC: zhojení ad integrum nebo per defectum, smrt. Příčiny nemocí: fyzikální, chemické, biologické.

4 Smrt Smrt je irreverzibilní zástava všech funkcí organismu, konečný proces existence organismu Smrt dle rychlosti: rychlá (kyanidy), agonální. Smrt dle místa vzniku: a) primárně mozková, b) poškozením důležitého systému (atrium mortis brána smrti ), jedná se o plíce a srdce. Stadia smrti: agonie - klinická smrt - biologická smrt - totální smrt. Smrt individua = dekortikace (odumření mozkové kory) Zdánlivá smrt = vita minima, minimální známky života.

5 Posmrtné změny ČASNÉ: posmrtné skvrny vznikají vlivem gravitace: krev se přesouvá do míst nejníže umístěných, hypostazy stejný mechanismus vzniku, ale v orgánech, algor (vychladnutí), záleží na teplotě okolního prostředí, zasychání (sliznice, spojivky, mokvající rány), ztuhlost svalů, po určité době odeznívá, difuze tekutin a plynů podle koncentračního spádu, již neexistuje nic, co by tomu bránilo. POZDNÍ: hniloba, adipocire (je-li mrtvola v prostředí teplých minerálních pramenů zmýdlovatí), mumifikace (je li mrtvola v suchém, chladném prostředí).

6 Euthanasie = umělé zkracování života, u nás je hodnocena jako vražda. Dysthanazie = umělé prodlužování života, medicina umožňuje udržovat život až za etickou mez.

7 REGRESIVNÍ ZMĚNY

8 Regresivní změny Regresivní změny jsou takové změny, při kterých dochází k poškození buněk; toto poškození může být různého stupně: NEKROZA, ATROFIE, DYSTROFIE

9 Nekroza = intravitální odúmrť tkáně Příčiny nekrozy: nedostatek O 2, trauma, tlak, termické vlivy, elektrický proud, chemikálie, jedy, endogenní vlivy, sepse, alergie aj. Infarkt = nekroza z vaskulárních příčin (nedostatek kyslíku z důvodu náhle vzniklé neprůchodnosti cévy) Gangrena = nekroza, jejíž vzhled je modifikován: a) vysušením (suchá gangrena při ateroskleroze), b) hnilobnými mikroby (vlhká gangrena, toxemie), c) anaerobními mikroby (plynatá snět).

10 Atrofie = zmenšení orgánu Atrofie prostá = zmenšení buněk (příklad: senilní atrofie) Atrofie numerická = zmenšení počtu buněk (například nedostatečnou regenerací).

11 Příčiny atrofie Fyziologická atrofie (senilní, atrofie thymu, ovarií, testes, děložní sliznice, prsních žlaz). Patologická atrofie: a) inaniční (nedostatek výživy může být absolutní, nebo může chybět určitá složka potravy), b) dlouhodobé zvýšení katabolismu (rozpadových metabolických procesů), c) vaskulární (dlouhodobý mírnější nedostatek kyslíku, prudký nedostatek vyvolá nekrozu - infarkt), d) tlaková (při dlouhodobém tlaku na určité místo tkáň tlaku ustoupí ), e) ze záření, f) z hyperaktivity (například pochodová zlomenina holení kosti u vojáků), g) inaktivita (příklad: noha v sádře se zmenší), h) neurogenní (zanikne-li nerv vedoucí ke svalu, pak sval atrofuje), i) endokrinní (nedostatek hormonu povzbuzujícího činnost orgánu způsobí atrofii tohoto orgánu - například pohlavních orgánů).

12 Dystrofie Dystrofie jsou morfologické projevy celkových nebo místních poruch metabolismu; jedná se o nejlehčí formu regresivních změn. Dystrofie mohou být reversibilní (možný návrat k normálu) nebo ireversibilní (návrat k normálu již není možný). Při dystrofiích se v buňkách hromadí látky bílkovinné, hlenovité, tukové nebo jiné povahy a podle druhu této ukládané látky se dystrofie i rozdělují.

13 Dystrofie s hromaděním látek hlenové povahy Mukoviscidoza = vrozená porucha kvality hlenu produkovaného střevem, slinivkou břišní, průduškami, slinnými žlazami či jinými orgány, hlen je nenormálně hustý a ucpává uvedené orgány. Projevem může být mekoniový ileus (narozené dítě má střevo vyplněno hustou tmavou hmotou), záněty plic, poškození pankreatu a jater. V potu, slinách a slzách bývá zvýšená koncentrace NaCl může se provést diagnostický test této choroby. Ganglion (kolem kloubů v místech zatěžovaných vzniká opouzdřená hlenová bulka, jedná se o běžnou záležitost), Myxedém je hromadění hlenovitých látek při hypofunkci štítné žlázy.

14 Fibrinoidní dystrofie = prosáknutí tkáně fibrinem (z krve), vyskytuje se: a) jako prosáknutí stěny drobných cév (např. při hypertenzi), b) u autoimunitních chorob, kdy si organismus vytváří protilátky proti vlastním tkáním.

15 Hyalinní dystrofie = přeměna tkáně v jizevnaté vazivo - příklad: hyalinizace glomerulů (cévních klubíček v ledvinách), hyalinní degenerace kůže, ztluštění srdečních chlopní.

16 Amyloidoza = hromadění látky vznikající netypickým rozpadem imunoglobulinů, komplexů antigen-protilátka či jiných proteinů. Nejčastěji vzniká při chronických dlouhodobých zánětech. Amyloid ničí glomeruly v ledvinách a ucpává drobné cévy v orgánech. Proces vede ke smrti, prevencí je léčba zánětů. Amyloid mohou produkovat i některé nádory.

17 Steatozy Ve tkáních se ukládá tuk, jsou žlutavého až máselnatého vzhledu (například játra). Příčiny steatoz: nadměrný přívodu tuků, nedostatečné zásobení kyslíkem, poškození buňky jedy, hladovění, hormonální poruchy a další příčiny.

18 PORUCHY METABOLISMU

19 Maldigesce = PORUCHA PŘI PŘÍJMU POTRAVY 1. chyběním důležité složky potravy (esenciální složky látky, které nedokážeme sami vyrobit a musí nám být dodány potravou), 2. porušením přípravy tráveniny na natrávení: 3. chyběním HCL, která aktivuje pepsinogen na pepsin, 4. chyběním žlučových kyselin, které emulgují tuky, 5. nadprodukcí HCl, která je pak nedostatečně inaktivivána zásaditou pankreatickou šťávou a sama pak ničí pankreatické a střevní enzymy, 6. poruchou složení střevní mikroflóry patologické mikroorganismy mohou např. ničit vit. B-12 nebo rozkládat žlučové kyseliny, 7. poruchou regenerace epitelu střeva (toxické působení léčiv, steroidní hormony apod.)

20 Malabsorbce = PORUCHA VSTŘEBÁVÁNÍ 1. nedostatečnou tvorbou enzymů štěpících tráveninu (záněty pankreatu, žaludku, ucpání žlučovodů) 2. příliš rychlým průchodem tráveniny trávicím traktem (potrava se nestačí rozštěpit, 3. útlumem žaludeční motility ( přecpání, funkční poruchy, jizevnaté deformace), 4. při zkrácení trávicího traktu, 5. při ucpání mízních cest (zánět, nádor) odvádějících mízu ze střev (obsahuje hojně vstřebané tuky), nebo při přetětí hrudního mízovodu, 6. při SPRUE (CELIAKIE) nejčastěji jako GLUTENOVÁ ENTEROPATIE (nesnášenlivot bílkoviny glutenu), způsobí zmenšení vstřebávací plochy atrofií střevních klků, 7. při poruchách nitrobuněčných enzymů zpracovávajících látky, které se mají vstřebat, 8. při poruchách jater jakožto nejdůležitějšího metabolického orgánu těla.

21 Hubenost a) zevního původu CHRONICKÉ HLADOVĚNÍ: pokles váhy orgánů, anemie a lymfocytoza, hypoalbuminemie, vzestup ketolátek, vyčerpání zásob glykogenu, snížení činnosti všech žlaz, snížení bazálního metabolismu, otoky z hladu. AKUTNÍ HLADOVĚNÍ: při současném zastavení přívodu vody smrt do několika dnů autointoxikací, při přívodu vody smrt za dní extrémní kachexií. b) vnitřního původu: astenický habitus, různé choroby

22 Otylost a) zevního původu: přežíráním, omezením tělesné práce, b) vnitřního původu: poruchy center hypothalamu, hormonální poruchy a další příčiny. Důsledky: zmenšení vitální kapacity plic tlakem tuku na bránici, zvýšené nároky na CVS, hypertenze, sklon k přehřátí.

23 Dusíková bilance Dusíková bilance nás informuje o stavu metabolismu bílkovin, obecně však i o celkovém stavu metabolismu. Sleduje se přívod a výdej dusíku: při anabolických procesech je dusíková bilance pozitivní, při katabolických procesech je dusíková bilance negativní. Můžeme tedy rozlišit 3 stavy: dusíková rovnováha (přívod dusíku z potravy je stejný jako jeho ztráty v exkretech), pozitivní dusíková bilance (příjem je větší než ztráty): těhotenství, růst, rekonvalescence, anabolika, příjem potravy po hladovění, růstový hormon, negativní dusíková bilance (výdej je větší než příjem) (laktace, není-li současně zvýšený příjem, hladovění, horečka, kachexie, období těsně po traumatech a operacích, zvýšená ztráta proteinů např únikem do moči (albuminurie), nebo únikem do GIT, aktivace stresových mechanismů, hypersekrece katabolických hormonů (kortikoidy), nedostatek esenciálních aminokyselin.

24 PORUCHY HLADIN LÁTEK V KRVI

25 Hyperlipemie = zvýšená hladina tuků, hrozí rychlejší průběh arteriosklerozy, infarkty, mrtvice a jiné komplikace (zejména je nebezpečná zvýšená hladina cholesterolu). Příčina může být alimentární i metabolická.

26 Hyperglykemie zvýšená hladina cukrů, příčiny jsou různé: - nadměrný přívod, - kofein a jiné látky, - nedostatek inzulinu (diabetes mellitus)

27 Vývoj při diabetes mellitus

28 Změny hladiny plasmatických bílkovin HYPERPROTEINEMIE: zahuštění krve, těhotenství, DYSPROTEINEMIE (změna albumino-globulinového poměru), PARAPROTEINEMIE: nefyziologická bílkoviny vylučovaná některými nádory, například plasmocytomem, ANALBUMINEMIE: geneticky podmíněná, slučitelná se životem, kompenzatorní zmnožení globulinů. AGAMAGLOBULINEMIE, DYSGAMAGLOBULINEMIE

29 PORUCHY VITAMINŮ

30 Vitaminy rozpustné v tucích Vitamin A: kvalita vrstevnatých epitelů (kůže, spojivka, rohovka), růst kostí, oční pigmenty Nedostatek u dětí: adolescentní kyfoza (ohnutí hrudní péteře), porucha růstu, atrofie lymfatické tkáně. Nedostatek u dospělých: poruchy vidění, poruchy rohovatění epitelu. Nadbytek: degenerace chrupavek, kožní defekty, zvýšení nitrolebního tlaku, zduření kostí, poruchy vidění. Vitamin D: optimální vstřebávání vápníku, ukládání vápníku do osifikující chrupavky - nutný pro správný růst. Vznik: působením UV záření na provitaminy. Nedostatek u dětí: RACHITIS (deformity kostí dle tlaku - coxa vara (nohy do o ), disproporcionální nanismus (nepravidelné trpaslictví), rachitický růženec na hrudníku, šavlovitá tibie, zbytnění příštitných tělísek, plochá pánev aj. Nedostatek u dospělých: OSTEOMALACIE (měknutí kostí - kyfoza, vpáčení hlavic stehenních kostí do pánve), zbytnění příštitných tělísek). Vitamin E: brání oxidačním pochodům (stárnutí), Vitamin K: důležitý pro syntezu protrombinu, při nedostatku vzniká krvácivost.

31 Vitaminy rozpustné ve vodě Vitamin C: optimální složení pojivových tkání, zejména vaziva, Nedostatek u dětí: postižení kostí Nedostatek u dospělých: SKORBUT (kurděje) - postižení dásní. Vitamin B 1 (thiamin): nutný pro metabolismus ketokyselin Nedostatek = BERI-BERI: - vlhká forma (myokarditis, otoky, atrofie svalstva), - suchá forma (záněty nervů) Vitamin B 6 (riboflavin): pro tkáňové dýchání, přenáší H + Nedostatek: podobné příznaky jako u B 6. Vitamin B 6 (pyridoxin): přenos NH 2 (transaminazy). Nedostatek: záněty koutků, rtů, jazyka, anemie Vitamin B 12 (cyanocoballamin): zrání erytrocytů Vznik: Ve střevě se spojí zevní Castlův faktor (přijímán potravou) a vnitřní Castlův faktor (tvořen sliznicí žaludku); teprve tento komplex se může vstřebat. Nedostatek: MAKROCYTÁRNÍ ANEMIE

32 PORUCHY METABOLISMU VODY

33 při otravě destilovanou vodou (H 2 O proniká do buňky a ředí cytoplasmu, buňka zduří až zaniká) ztráty samotné H 2 O (vně buňky ubyde voda a vznikne tam větší koncentrace solí, následně dojde k vysávání vody z buněk) Příklad: diabetes insipidus (žíznivka) při nedostatku antidiuretického hormonu) dehydratace ztráty vody a elektrolytů (průjmy, zvracení, ztráty plasmy), ztráty samotné vody (diabetes insipidus). Důsledky: facies Hippocratica, suchost sliznic, poruchy minerálů. Otoky - hromadění extracelulární tekutiny (vody se sodíkem), příčiny:

34 Příčiny otoků hyperaldosteronismus (v těle se zadržuje sodík, který na sebe váže vodu) selhávání srdce selhávání ledvin zvýšená propustnost cév (zánět, alergie) venostaza lymfostaza (např. po odstranění prsu a uzlin) hypoalbuminemie hypoxie (otok plic) intoxikace (vnější, vnitřní urémie).

35 PORUCHY METABOLISMU MINERÁLŮ

36 Poruchy kalia (K+) HYPERKALEMIE (vysoká hladina draslíku) bývá při stavech s rozpadem buněk a vyplavením kalia extracelulárně (traumata, masivní rozpad erytrocytů), poruchách činnosti ledvin, hypoaldosteronismu (nedostatku hormonu nadledvin aldosteronu), iatrogenně (předávkování draslíkem), alimentárně Důsledek: poškození srdeční svaloviny (myokardu). HYPOKALEMIE bývá při hyperaldosteronismu, poruchách činnosti ledvin. Důsledek: poškození myokardu, poškození ledvin.

37 Poruchy kalcia (Ca++) HYPERKALCEMIE (zvýšená hladina vápníku) Příčiny: hyperparathyreoidismus (zvýšená hladina hormonů příštítných tělísek), odbourávání kostní tkáně, iatrogenně, alimentárně, při acidoze. Důsledek: snížená propustnost cév, snížená svalová dráždivost, metastatická kalcifikace. HYPOKALCEMIE Příčiny: snížená hladina parathormonu, zvýšená hladina kalcitoninu, alkaloza. Důsledek: tetanie (svalové záškuba až křeče). KALCIFIKACE je usazování vápenných solí; děje se zejména při dvou stavech: DYSTROFICKÁ KALCIFIKACE (ukládání vápníku do tkáně předem patologicky změněné, například do nekroz (TBC), skleroticky změněných tepen) nebo do hyalinizovaného vaziva (porcelánový žlučník), METASTATICKÁ KALCIFIKACE (do orgánů, které vylučují kyselé metabolity a tudíž jsou uvnitř zásadité (plíce, žaludek, ledviny)

38 UKLÁDÁNÍ KRYSTALŮ

39 Krystalizace je ukládání látek krystalického vzhledu ve tkáních a orgánech. Příklady: Ukládání krystalů kyseliny močové (dna) Vznik kyseliny močové = rozpadem nukleových kyselin (jejich purinových basí), její nadbytek bývá při rozpadových procesech,například rozpadu nádorových buněk. Příčina dny je však víceméně neznámá. Dna se projevuje ukládáním krystalů kyseliny močové v okolí kloubů, uvnitř kloubů, v ledvinách či jiných orgánech. Všude dráždí a způsobuje záněty, ve střevě se mění na čpavek a CO 2. Ukládání krystalů cholesterolu dochází k němu při arterioskleroze, nebo všude tak, kde se hromadí rohovina (rohovinové cysty, cholesteatom středouší). Existuje celá řada jiných látek, které se mohou ukládat v orgánech nebo tkáních v podobě krystalů,. Například i některá léčiva.

40 TVORBA KAMENŮ

41 = pevné, většinou volně ležící útvary vznikající ve vývodných cestách žlazových orgánů a hlavně tam, kde jsou přirozeně rozšířeny do podoby rezervoárů (žlučník, močový měchýř). Tvary kamenů: KULOVÉ, OVÁLNÉ - tam, kde mohou narůstat všemi směry, FASETOVÉ - pokud naléhají na sebe (kloubní plošky), PÍSEK, ODLITKOVÉ (mají tvar orgánu, který vyplňuje). Příčiny vzniku kamenů: zvýšená koncentrace kamenotvorné látky (zvýšená tvorba, zvýšený přívod, zahuštění sekretu dehydratací apod.), metabolická porucha s tvorbou kamenotvorné látky, zánět (kondenzační jádra z epitelií a hnisu, změna ph), diatheza sklon k tvorbě (obézní osoby, ženy). Kameny dle struktury: amorfní (vápenné, cystinové, bilirubinové, indigové), radiální krystalizace (cholesterolové), vnitřním překrystalováním pak mohou na povrchu být koncentrické lamely, nepravidelná struktura (smíšené kameny). Nepravé kameny: koprolity, rinolity, trichobezoár, broncholit, flebolit aj.

42 PIGMENTACE

43 Rozdělení pigmentů ENDOGENNÍ: hematogenní (nejčastější jsou hemoglobin, bilirubin a hemosiderin) a autogenní (lipofuscin, melanin a jiné). EXOGENNÍ: poraněním = tetováž, bakteriální barviva, trávicím traktem = argyroza (Ag), chrysocyanoza (Au), soli těžkých kovů, organická barviva, léčiva, respiračním traktem a) prosté zaprášení (antracoza, sideroza, tabacoza) b) zaprášení s následnou tvorbou vaziva (silikoza a jiné) c) zaprášení s následnou nekrozou tkáněči alergickou reakcí (Thomasova moučka, astma mlynářů).

44 Hematogenní pigmenty HEMOGLOGIN (Hb) HbA = normální dospělých, HbF = fetální, HbS = při srpkovitosti (kys.glutamová nahrazena valinem), HbD = při hereditární hemolytické anemii, HbE = při atypické anemii, COHb = karboxihemoglobin - vazby pro O 2 obsazeny CO, methb = obsahuje trojmocné Fe a jedna vazba pro O 2 obsazena skupinou OH, špinavě hnědý, otrava nitráty, spáleniny, malarický pigment - šedá kora mozku, RES, hnědý, podobný hematinu HEMOSIDERIN - zvýšený výskyt se nazývá hemosideroza, bývá například po rozpadu erytrocytů). BILIRUBIN (hyperbilirubinemie se projevuje žloutenkou) Příčiny žloutenky: a) zvýšený rozpad erytrocytů (prehepatální ikterus), b) poškození jater jedy, viry (hepatální ikterus) c) ucpání vývodných žlučových cest kamenem nebo nádorem (posthepatální ikterus)

45 Melanin Fyziologický výskyt: kůže, duhovka, sítnice, některé partie mozku Melaninové hyperpigmentace: OHRANIČENÉ = ephelides (pihy), lentiga (větší pihy ), pigmentové naevy, modré naevy, melanomy, pozánětlivé hyperpigmentace aj. DIFUSNÍ nebo SYSTEMATICKÉ = Addisonova choroba (při destrukci nadledvin), při těhotenství (chloasma uterinum), kachexii a dalších stavech samozřejmě po oslunění. Melaninové depigmentace: Bílý Addison = při destrukci hypothalamu s útlumem sekrece hormon stimulujícího melaninotvorbu v kůži a hormonu stimulujícího činnost nadledvin. Vitiligo (vrozená zona depigmentace). Leukoderma (získané skvrny, např. po chemikáliích).

46 ZÁNĚTY

47 Definice zánětu: Zánět je stereotypní reakce organismu na různá poškození. Příčiny zánětu: fyzikální, chemické, zplodiny vlastního metabolismu, mikrobiologické, patoimunologické Makroskopické projevy zánětu: RUBOR, CALOR, DOLOR, TUMOR, FUNKTIO LAESA Mikroskopické projevy zánětu: ALTERACE (poškození tkáně), EXUDACE (zánětlivý otok), INFILTRACE (zaplavení zánětlivými buňkami), REZORBCE (makrofágy), PROLIFERACE (fibrocyty a tvorba vaziva)

48 Dělení zánětů podle trvání: akutní, subakutní, chronický, podle mikroskopických změn: alterativní, exudativní, infiltrativní, granulomatosní, proliferativní podle sekundárních změn: nekrotizující, ulcerosní, gangrenosní podle vyvolávající příčiny: mikrobiologické, alergické apod. podle lokalizace: kožní, slizniční, serosních blan, intersticiální (vmzeřené).

49 Konkrétní typy zánětů I. PUCHÝŘ: čirou tekutinou naplněný útvar na kůži nebo sliznicích, EKZEM - DERMATITIS (ED) = kožní zánět, kůže zarudlá, zhrubělá, někdy puchýře až pustuly(puchýř shnisem). Ekzem je původu alergického, dermatitis kontaktního - fyzikálním, chemickým nebo mechanickým drážděním. PUSTULA: hnis v obsahu puchýře (primárně nebo sekundární infikací). FOLIKULITIS: hnisavý zánět vlasového foliklu, po destrukci foliklu může vzniknout FURUNKULUS a splýváním furunkulů KARBUNKULUS. URTIKARIA (kopřivka): alergický zánět postihující škáru a podkoží, typický pupenec, který svědí, přítomny jsou žírné buňky a otok. AKUTNÍ ALERGICKÝ ZÁNĚT je charakterizován přítomností eosinofilních granulocytů a na sliznicích katarem (astma). EMPYEM = nahromadění hnisu v tělní dutině (pyocecalus, pyothorax, pyoarthroz, purulentní peritonitis apod.

50 Konkrétní záněty II. RŮŽE (ERYSIPEL) = šíření hnisavého zánětu mízními cévami, doprovázeno zarudnutím a zduřením. Může přejít ve flegmonu a absces. FLEGMONA: neohraničené šíření hnisavého zánětu v pojivové tkáni, může přejít v absces. ABSCES = ohraničené ložisko hnisání, může být: a) akutní - ohraničen pouze barierou z fibrinu, b) chronický - ohraničen vazivem. KATARÁLNÍ ZÁNĚT = příměs hlenu při zánětu sliznic, kdy jsou drážděny žlázky k hypersekreci; může být katarálně-hnisavý, může být alergického původu. KRUPOSNÍ ZÁNĚT = fibrinový nálet na zánětlivé sliznici, jde mechanicky odstranit. PŘÍŠKVAROVÝ ZÁNĚT = fibrinový nálet na sliznici, která nekrotizuje, nelze mechanicky odstranit, odloučením vzniká vřed. NEKROTIZUJÍCÍ ZÁNĚT: toxiny mikrobů způsobily rozpad ložiska. ULCEROSNÍ ZÁNĚT vřed. GANGRENOSNÍ ZÁNĚT - sekundární infikací hnilobnými mikroorganismy.

51 Granulomatosní záněty nespecifické: makrofágy požírají nějaký materiál (krystaly, cizí tělísko, hlen ) specifické: TBC, sarkoidoza, syfilis, lepra aj.

52 PATOLOGICKÉ IMUNOLOGICKÉ STAVY

53 Typy patologických imunologických stavů NEDOSTATEČNÁ ČINNOST (vrozené defekty, stres, glukokortikoidy, spalničky, AIDS) AUTOAGRESIVNÍ CHOROBY (organismus zaměřuje svůj imunitní systém proti vlastním tkáním) ALERGICKÉ REAKCE (přecitlivělost na různé alergeny, projevy: kopřivka, senná rýma, asthma, Quinkeho otok, alergický šok, atopický ekzem) REJEKCE PO TRANSPLANTACI (akutní, subakutní, chronické) REAKCE ŠTEP PROTI HOSTITELI (nežádoucí reakce po transplantaci kostní dřeně)

54

55 PROGRESIVNÍ ZMĚNY

56 V širším slova smylu Definice: Progresivní změny jsou změny charakterizované růstem tkáně, zvětšováním nebo zmnožováním buněk. Základní rozdělení progresivních změn: nenádorové a nádory. NENÁDOROVÉ PROGRESIVNÍ ZMĚNY regenerace = náhrada ztracené tkáně tkání rovnocennou, příklad: opakující se regenerace děložní sliznice při menstruačním cyklu, reparace = náhrada ztracené tkáně tkání méně hodnotnou (nejčastěji vazivovou), hypertrofie = zvětšení orgánu nebo části orgánu (např. sliznice) díky ZVĚTŠENÍ BUNĚK. hyperplazie = zvětšení orgánu nebo části orgánu ZMNOŽENÍM BUNĚK; hypertrofie a hyperplazie se mohou kombinovat. metaplazie = přeměna jedné vyzrálé tkáně v jinou (příklady: zkostnatění vaziva, přeměna cylindrického epitelu ve vrstevnatý dlaždicový).

57 V užším slova smyslu: NÁDORY 1) NESOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ - vymykají se řídícím systémům. 2) RŮST: expanzivní (odtlačuje okolní struktury), invazivní (infiltrativní nebo destruktivní). 3) METASTAZOVÁNÍ cestou krevní, cestou lymfatickou, implantační metastazy (v dutinách a dutých orgánech). 4) PRODUKCE LÁTEK: keratin, melanin, paraprotein, mléko 5) SEKRECE: Exokrinní - hlen, žluč, mléko, maz, pach. Endokrinní (všechny možné hormony).

58 Dělení nádorů podle biologického chování 1) BENIGNÍ (nezhoubné), 2) MALIGNÍ (zhoubné), 3) PŘECHODNÉ FORMY mezi maligními a benigními: Prekancerozy = stavy, ze kterých se může vyvinout zhoubný nádor (solární keratoza, cervikální neoplazie na děložním čípku a podobně). Carcinoma in situ nebo-li na místě = zhoubný nádor, který ještě neroste invazivně, infiltrativně nebo destruktivně.

59 Dělení nádorů podle vyzrálosti VYZRÁLÉ (diferencované) = podobné tkáni ze které vznikly, NEZRALÉ (nediferencované) = ztratily podobu s mateřskou tkání.

60 Dělení nádorů podle původu EPITELOVÉ (papilom, adenom) MESENCHYMOVÉ (fibrom z vaziva, lipom z tukové tkáně, myom ze svaloviny, angiom z cév aj.) Z NERVOVÉ TKÁNĚ (viz následující slade) ZE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK A EMBRYONÁLNÍCH TKÁNÍ (viz další slade) ZE SEROZNÍCH BLAN (pokrývají tělesné dutiny), Z KRVETVORNÝCH TKÁNÍ (jsou probrány ve speciálce). Maligní varianty: KARCINOM (epitelový původ), SARKOM, BLASTOM

61 Nádory neuroektodermové a) benigní: z nervových buněk: GANGLIONEUROM z nervových pochev: NEURINOM, NEURIFIBROM, z podpůrné mozkové tkáně (astrogie): ASTROCYTOM, z výstelky mozkových komor: EPENDYMOM, z tvrdé pleny mozkové: MENINGEOM, ze dřeně nadledvin: FEOCHROMOCYTOM, z melanocytů kůže: PIGMENTOVÉ NÉVY, MODRÝ NÉVUS b) maligní: NEUROSARKOM, SYMPATOBLASTOM, MALIGNÍ MELANOM, MEDULOBLASTOM, GLIOBLASTOM a jiné

62 Nádory ze zárodečných buněk a embryonálních tkání TERATOM (teratokarcinom) - obsahuje různě zralé tkáně, nejčastěji se vyskytuje ve vaječníku a varleti. EMBRYONÁLNÍ KARCINOM - zhoubný nádor z embryonálních tkání. CHORIOKARCINOM - zhoubný nádor z placentárních tkání. NÁDOR ZE ŽLOUTKOVÉHO VÁČKU. SEMINOM - nádor ze spermatocytů.

63 Diagnostika nádorů 1) ANAMNÉZA: rodinná: často existuje genetický sklon (např. CA trávicího traktu, maligní melanomy), osobní (kouření, návyky apod.), pracovní: zaměření na rizikové faktory, styk s kancerogeny. 2) FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ: uzliny, pohmatové rezistence (mamma, varlata), zvětšení orgánů (slezina, játra), typ pigmentace (riziko maligního melanomu), vždy vyšetření per rectum. 3) LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ - hematologie, imunologie (onkoantigeny, stav imunologického systému). 4) ZOBRAZOVACÍ METODY rentgenologické metody včetně počítačové tomografie, ultrazvuková diagnostika a magnetická rezonance. 5) ENDOSKOPICKÁ VYŠETŘENÍ - dutých orgánů, tělních dutin, mediastina.

64 Terapie nádorů I. BENIGNÍCH - prakticky vždy chirurgicky; závažnost dle: a) lokalizace, b) velikosti, c) biologických projevů (např. hormonální aktivita). II. MALIGNÍCH - lečení je multidisciplinární: 1) Chirurgická: totální resekce, parciální resekce, odstranění regionálních uzlin, paliativní operace, léčba bolesti, 2) Radioterapie: zejména cílená, aby nedocházelo k vedlejším účinkům, 3) Cytostatická léčba, 4) Hormonální terapie (Tu mammy, prostaty apod.), 5) Transplantace dřeně při leukémiích nebo při metastazách do kostí, 6) Imunologická léčba: komplementem, posilováním imunitního systému, tvorbou protilátek proti nádorovým antigenům, 7) Psychoterapie, 8) Léčba bolesti, 9) Hospic.

65 Volba způsobu terapie závisí na včasnosti záchytu, ohraničenosti tumoru, dostupnosti tumoru, histologické struktuře a klasifikaci, radiosenzitivitě tumoru, citlivosti na cytostatika a jiných faktorech.

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY

MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY MODUL XVII: NEMOC, SMRT A POSMRTNÉ ZMĚNY V modulu č. I jsme se pokusili definovat zdraví. Nyní však přecházíme do oblasti patologie, tedy do oblasti chorob. Nemoc je ztráta harmonického uspořádání organismu,

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium

PATOLOGIE. Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent. TÍíleté vy55í odborné studium Ministerstvo Skolství, mlideie a tètovfchovy Òeské republiky Uóební osnova Piedmètu PATOLOGIE Studijníobor:53-56.TDiplomovanfradiologickyasistent TÍíleté vy55í odborné studium vydalo Ministerstvo Skolství,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Pigmentace. pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) exogenní (do organismu se dostávají ze zevního prostředí)

Pigmentace. pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) exogenní (do organismu se dostávají ze zevního prostředí) Pigmentace Pigmentace pigment látka s vlastní barvou dělení: endogenní (vznikají v organismu) autogenní (vznik činností buněk) hematogenní (krevního původu při rozpadu erytrocytů) exogenní (do organismu

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie 1. Nekrózy, gangrény, apoptóza 2. Hojení ischemických nekróz (obecně a výklad rozdílů ve výsledku hojení).

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Regresivní změny atrofie, dystrofie. II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství

Regresivní změny atrofie, dystrofie. II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství Regresivní změny atrofie, dystrofie II. histologické praktikum 2. ročník zubního lékařství Regresivní změny atrofie x hypoplázie, aplázie, ageneze ložisková, difúzní tvar orgánů numerická snížení počtu,

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Trávicí a vylučovací soustava člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAT: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Patologie pohybového ústrojí

Patologie pohybového ústrojí Patologie pohybového ústrojí Osteoporóza řídnutí kostní tkáně - atrofie kosti fyziologická: určitý stupeň ve stáří patologická: estrogenů (urychlení v menopauze) hyperkortizolismus (Cushingův syndrom,

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3489

CZ.1.07/1.4.00/21.3489 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Kateřina Wernerová Název materiálu: VY_52_INOVACE_Pr.8.We.19_Vylucovani_ledviny_kozni_soustava Datum: 23. 3. 2013 Ročník: osmý

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více