ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku"

Transkript

1 JMÉNEM SVĚTOVÉHO LIDU Žaloba ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku Tuto žalobu předkládá Mezinárodnímu trestnímu dvoru Matthias Rath MD a jiní jménem světového lidu Haag, 14. června 2003 Prokurátor Mezinárodního trestního soudu, Senátor Louis Moreno-Ocampo, c/o Mezinárodní soudní dvůr, Maanweg 174 NL-2516 AB Den Haag

2 2 SHRNUTÍ Tato žaloba předkládá Mezinárodnímu soudnímu dvoru největší zločiny, které byly v historii lidstva spáchány. Obvinění jsou viněni z toho, že způsobili újmu a smrt miliónům lidí prostřednictvím obchodu s nemocemi, válečných zločinů a jiných zločinů proti lidskosti. Tyto zločiny spadají do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Obvinění jsou si vědomi, že budou voláni k odpovědnosti za tyto zločiny a proto zahájili globální kampaň, aby podkopali autoritu Mezinárodního trestního dvora, vyvýšili se tak nad mezinárodní právo a pokračovali ve svých zločinech působících újmu celému lidstvu. Stávající žaloba tedy musí být projednána Mezinárodním trestním dvorem s maximální naléhavostí. Dále vyzýváme všechny soukromé osoby a všechny vlády, aby se připojily k této žalobě s cílem jednou provždy se všemi těmito zločiny skoncovat. ÚVOD Kartel Obvinění vznesená v této žalobě se vztahují ke dvěma hlavním oblastem trestné činnosti: Genocida a ostatní zločiny proti lidskosti spáchané v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi. Válečné zločiny a agrese a ostatní zločiny proti lidskosti spáchané v souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní eskalací směřující ke světové válce. Tyto dvě oblasti trestné činnosti spolu přímo souvisejí a pojí je jeden faktor: Tato činnost je páchána ve prospěch a v zájmu stejných podnikatelských investičních skupin a jejich politických příznivců. Abychom mohli předložit důkazy a prokázat společné motivy obviněných, je nutný krátký historický exkurs.

3 3 V průběhu 20. století byl farmaceutický průmysl budován a organizován s cílem ovládnout systémy zdravotní péče na celém světě tím, že přírodní, nepatentovatelné způsoby léčby budou systematicky nahrazeny patentovatelnými, a tudíž ziskovými syntetickými léky. Tento obor se nerozvíjel přirozeně. Naopak, jednalo se o investiční rozhodnutí učiněné hrstkou bezohledných bohatých podnikatelů. Ti úmyslně určili lidské tělo za svůj trh, aby dosáhli většího bohatství. Hybnou silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefellerova skupina. Ta již na přelomu 19. a 20. století kontrolovala přes 90% petrochemického průmyslu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční skupina aktivní na tomto poli se vytvořila kolem Rothschildovy finanční skupiny. Kartel a II. světová válka Vedle Rockefellerovy společnosti Standard Oil (dnešní EXXON) byla druhou největší farmaceuticko-petrochemickou korporací první poloviny 20. století IG Farben se sídlem v Německu. Právě tato korporace se stala nejvýznamnějším faktorem, který umožnil Hitlerův nástup k moci i jejich společné dobytí Evropy a světa. Druhá světová válka byla vlastně válečnou agresí naplánovanou, vyvolanou a vedenou správními orgány IG Farben. IG Farben byla mateřskou společností IG Auschwitz, největšího průmyslového závodu tohoto chemického kartelu mimo území Německa. Většina bohatství tohoto kartelu byla vybudována z krve a utrpení zotročených dělníků, včetně těch, kteří se rekrutovali z koncentračního tábora Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledné politické vládce Německa jako ochotné nástroje svého tažení za ekonomickou nadvládou nad Evropou i ostatním světem. IG Farben a Rockefellerova Standard Oil byly navzájem svými největšími akcionáři. Vítězství spojenců nad nacistickým Německem v této době ukončilo plány IG Farben na to, aby se stala vedoucím světovým farmaceutickým a petrochemickým uskupením. V této době Standard Oil a ostatní farmaceuticko-petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia začaly jako finanční skupina ovládat tento průmysl a ovládají jej dodnes.

4 4 V roce 1947 Norimberský válečný tribunál vedený proti vedení kartelu IG Farben shledal několik z jeho členů vinnými a odsoudil je za zločiny spáchané proti lidskosti, včetně masového vyvražďování, rabování a ostatních zločinů. Norimberský válečný tribunál také rozdělil kartel IG Farben do dceřiných společností Hoechst, Bayer a BASF. Dnes jsou všechny tyto společnosti větší, než byla tehdy jejich mateřská společnost IG Farben. V současné době jsou Spojené státy americké a Velká Británie vedoucími světovými exportéry farmaceutických přípravků. Ve skutečnosti pocházejí dva ze tří farmaceutických léků, které jsou v současnosti celosvětově dodávány na trh, z korporací sídlících v těchto dvou zemích. Základní informace o podnikání ve farmaceutickém průmyslu Obvinění jsou odpovědni za smrt stovek miliónů lidí, kteří nadále umírají na kardiovaskulární choroby, rakovinu a ostatní onemocnění, jimž bylo možno zabránit a která mohla být do značné míry vymýcena již dávno. Tato předčasná smrt miliónů lidí není důsledkem náhody či nedbalosti. Byla cíleně a systematicky organizována ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným cílem rozšířit globální trh s léky, který má hodnotu biliónů dolarů. Trhem farmaceutického průmyslu je lidský organismus a návratnost tohoto průmyslu závisí na dalším výskytu a rozvoji chorob. Jeho zisky odvisejí od patentovatelnosti léků, která zajišťuje, že tento obor vykazuje největší zisky ze všech odvětví na planetě Zemi. Prevence a vymýcení chorob naopak výrazně snižuje nebo zcela eliminuje trhy pro farmaka. Farmaceutické korporace tedy systematicky brání prevenci a vymýcení chorob. Farmaceutické korporace páchají tyto zločiny za pomoci celé řady osob, které se angažují jako jejich vykonavatelé či spolčenci v oblasti vědy, medicíny, médií a politiky. Vlády celých národů jsou manipulovány nebo dokonce řízeny lobbyisty a bývalými výkonnými pracovníky farmaceutického průmyslu. Po desetiletí byla legislativa celých národů narušována a zneužívána za účelem

5 5 podpory tohoto mnohabiliónového obchodu s nemocemi, přičemž bylo ohrožováno zdraví a životy stovek miliónů nevinných pacientů a lidí. Předpokladem rozmachu farmaceutického průmyslu jakožto úspěšného investičního odvětví byla eliminace konkurence ze strany bezpečných a přírodních způsobů léčby, neboť ty nelze patentovat a jejich ziskové marže jsou nízké. Tyto přírodní způsoby léčby mohou také, vzhledem ke své zásadní roli v buněčném metabolismu, efektivně bránit vzniku chorob a eliminovat je. Farmaceutický průmysl tím, že systematicky vytlačuje přírodní způsoby léčby a převzal systémy zdravotní péče ve většině zemí světa, přivedl milióny lidí a téměř všechny národy k závislosti na svém investičním oboru. Farmaceutický průmysl jako organizované podvodné podnikání Farmaceutický průmysl nabízí zdraví miliónům pacientů ale toto zboží nedodá. Namísto toho dodává přípravky, které poskytnou pouze úlevu od příznaků, ale přitom podporují chorobu, která je jejich podstatou, což je předpoklad pro budoucí podnikání farmaceutických firem. Aby se tento podvod skryl, vydává se v tomto odvětví na jeho zakrývání dvojnásobné množství peněz než na výzkum budoucích způsobů léčby. Tento organizovaný podvod je důvodem, proč se mohlo toto investiční odvětví téměř celé století rozvíjet za strategicky zkonstruovanou kouřovou clonou v roli dobrodince sloužícího humanitě. Životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny států světa jsou rukojmím zločinných praktik tohoto průmyslu. Odhalení farmaceutického obchodu s nemocemi V minulém desetiletí jsem usiloval o odhalení organizovaného podvodu tohoto největšího investičního odvětví na Zemi. Pomáhal jsem poukazováním na to, že největší překážku zlepšení zdraví lidí na naší planetě představuje samotný farmaceutický průmysl a jeho povaha investičního odvětví poháněného expanzí chorob.

6 6 Jakožto vědci se mi dostalo výsady odhalit skutečnou příčinu kardiovaskulárních chorob i ostatních chronických onemocnění. Společně se svými kolegy i s ostatními lidmi jsem pomáhal také při zdokumentování účinných nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému obchodu s nemocemi. Odhalení přirozených molekul, které optimalizují metabolismus, umožňuje lidstvu zabránit a do značné míry eliminovat většinu současných nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob, rakoviny a mnoha dalších chorob. Pozadí stávající mezinárodní krize a války proti Iráku V současné době ohrožují přežití farmaceutického průmyslu, a tedy i samotnou podstatu tohoto dlouhodobého investičního odvětví o hodnotě stovek biliónů dolarů, čtyři hlavní faktory: 1. Neřešitelné právní rozpory, jejichž důsledkem je lavina skupinových soudních žalob na farmaceutické korporace za jejich odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem. 2. Neřešitelné vědecké rozpory, dané průlomem v oblasti přírodních nepatentovatelných způsobů léčby, které účinně a rozsáhle likvidují choroby pojímané jakožto trh. 3. Neřešitelné etické rozpory, jejichž důsledkem je ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického průmyslu, kde přemrštěné patentové poplatky omezují dostupnost léků pro většinu lidí a představují riziko předčasné smrti miliónů osob. 4. Neřešitelné podnikové rozpory. Odhalení modelu farmaceutického průmyslu jakožto organizovaného podvodu. Po celá desetiletí se farmaceutický kartel všemožně snažil ochránit svůj celosvětový obchod s patentovanými léky a zakázat šíření konkurenčních nepatentovatelných zdravotních alternativ. Tato snaha se uplatňuje na mezinárodní úrovni, pronikáním do Evropského parlamentu a zneužíváním Světové zdravotnické organizace a ostatních organizací OSN.

7 7 Teď, když je největší investiční odvětví na planetě Zemi odhaleno jako organizované podvodné podnikání, které pronásledují desetitisíce žalob z odpovědnosti za škody, stávají se okamžitě uplatňované zákony na globální ochranu průmyslu urgentním opatřením, které má zakrýt tyto zločiny a potvrdit i do budoucna nadvládu investičního obchodu s nemocemi nad zdravím lidí na celém světě. Z těchto dalekosáhlých ochranářských zákonů ve prospěch organizovaného podvodného podnikání vyplývají omezení občanských práv a ostatní drastická opatření, která by nebylo možné realizovat v míru. Realizace těchto opatření vyžadovala eskalaci mezinárodní krize, sérii vojenských konfliktů, které promyšleně počítají i s použitím zbraní hromadného ničení a vyvoláním světové války. Jedině tehdy by nastala taková celosvětová psychologická situace, která by umožnila upustit od občanských práv, přijmout válečné zákony a globálně zavést ochranářské zákony, které by obviněným umožnily pokračovat v jejich obchodě s nemocemi a ostatních zločinech. V této situaci se farmaceutický průmysl stal největším sponzorem volby George Bushe, aby mohl přímo ovlivňovat nejmocnější politické a vojenské centrum na světě. Se zvolením George Bushe získala Rockefellerova investiční skupina přímý přístup do Bílého domu, Pentagonu a k politickým rozhodnutím, která jsou zde činěna. Podobný vliv vyvíjela Rothschildova skupina na vládu Tonyho Blaira ve Velké Británii. Nebylo tudíž překvapením, že dva největší exportéři farmaceutických přípravků, Spojené státy americké a Velká Británie, stály v čele současné mezinárodní krize a vyvolaly válku proti Iráku. Údajná nezbytnost této války byla předkládána lidem v Americe, Velké Británii a na světě pod falešnou záminkou globálního boje proti terorismu, zničení zločineckých vlád a křížové výpravy proti šíření zbraní hromadného ničení. Stejné podnikatelské zájmové skupiny a stejní zainteresovaní politici odpovědní za milióny smrtí vyvolaných obchodem s nemocemi jsou tudíž i nyní odpovědni za riskování zbytečných smrtí desítek tisíc nevinných lidí v Iráku a za smrt mladých vojáků v Americe, Velké Británii i jiných zemích. Nesou odpovědnost za zahájení a vedení válečné agrese proti Iráku bez

8 8 jakéhokoliv mezinárodního mandátu. Jsou odpovědni za zotročování, rabování a ostatní zločiny, ke kterým nyní dochází v okupovaném Iráku. Pokud tyto zájmové skupiny a jejich političtí příznivci nebudou bezodkladně povoláni k odpovědnosti za tyto zločiny, je pravděpodobné, že budou i nadále eskalovat mezinárodní krizi hrozící v konečném důsledku i válkou s nasazením zbraní hromadného ničení. V této kritické a historicky významné situaci předkládám tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy pozornosti Prokurátora Mezinárodního trestního soudu a vyzývám jej, aby podnikl okamžité kroky, které zabrání dalším zločinům a největší katastrofě světové válce. Vyzývám všechny jednotlivce, všechny vlády, korporace či organizace z celého světa, kteří trpěli vlivem těchto zločinů nebo si přejí jejich ukončení, aby se k této žalobě připojili.

9 9 OBVINĚNÍ ZE ZLOČINŮ Obvinění vznesená v této žalobě se týkají dvou hlavních oblastí trestné činnosti: Trestné činy spáchané farmaceutickým obchodem s nemocemi, včetně zločinů genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti. Trestné činy související s válkou proti Iráku vedenou v roce 2003 a s eskalací mezinárodní situace směřující ke světové válce, včetně válečných zločinů, zločinů agrese a ostatních zločinů proti lidskosti. Tyto dvě oblasti trestné činnosti jsou přímo propojeny, neboť zločiny jsou páchány ve prospěch a v zájmu stejných podnikatelských investičních skupin a jejich politických příznivců. Obvinění jsou viněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti lidstvu, a podléhají tudíž zásadám mezinárodního stíhání. 1. ZLOČINY SPÁCHANÉ V SOUVISLOSTI S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI 1.1. Zločin genocidy Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 6 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Ten zahrnuje zejména následující konkrétní trestné činy: Genocida zabitím (Článek 6a) Genocida způsobením vážné tělesné či psychické újmy (Článek 6b) Genocida záměrným uvedením do životních podmínek, ve kterých hrozí fyzická záhuba (Článek 6c)

10 Zločiny proti lidskosti Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 7 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Ten zahrnuje zejména následující konkrétní trestné činy: Zločin proti lidskosti - vražda (Článek 7a) Zločin proti lidskosti - vyhlazení (Článek 7b) Zločin proti lidskosti zotročení (Článek 7c) 1.2. Zločin proti lidskosti závažné upírání fyzické svobody (Článek 7e) Zločin proti lidskosti - jiné nehumánní činy (Článek 7k) SHRNUTÍ ODŮVODNĚNÍ OBVINĚNÍ VE VZTAHU K TRESTNÝM ČINŮM SPJATÝM S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI (OBVINĚNÍ ) 1. Obvinění úmyslně a systematicky zachovávají existenci kardiovaskulárních chorob, včetně vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, diabetických komplikací a ostatních nemocí, rakoviny, infekčních nemocí včetně AIDS, osteoporózy a mnoha dalších současných nejběžnějších onemocnění, o nichž je známo, že jim lze do značné míry předcházet přírodními prostředky. Obvinění úmyslně způsobili utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. 2. Obvinění systematicky a úmyslně zabránili vymýcení kardiovaskulárních chorob, rakoviny a dalších nemocí tím, že bránili a zamezovali šíření životně důležitých informací o zdravotních přínosech přírodních způsobů léčby, které nelze patentovat. Obvinění tímto úmyslně způsobili další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí.

11 11 3. Obvinění úmyslně a systematicky šíří stávající choroby a vytvářejí nové choroby výrobou a prodejem farmak poskytujících krátkodobou úlevu od příznaků, ale se známými a škodlivými dlouhodobými vedlejšími účinky. Obvinění tímto úmyslně způsobili další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. Podrobnosti jsou uvedeny níže v důkazní části. 2. KONKRÉTNÍ TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V SOUVISLOSTI S VÁLKOU PROTI IRÁKU A SOUČASNOU MEZINÁRODNÍ KRIZÍ 2.1. Zločin genocidy Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 6 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Podle tohoto Statutu genocida znamená jakýkoli z následujících činů spáchaný s úmyslem zničit, částečně či celkově, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Tyto zahrnují zejména následující konkrétní trestné činy: Genocida zabitím (Článek 6a) Genocida způsobením vážné tělesné či psychické újmy (Článek 6b) Genocida svévolným uvedením do životních podmínek, ve kterých hrozí fyzická záhuba (Článek 6c) 2.2. Zločiny proti lidskosti Podle Článku 7 Římského statutu zločiny proti lidskosti znamenají kterýkoliv z následujících činů, pokud je spáchán jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku na civilní obyvatelstvo, s vědomém takového útoku. Tyto zahrnují zejména následující konkrétní trestné činy: Zločin proti lidskosti vražda (Článek 7a)

12 Zločin proti lidskosti vyhlazení (Článek 7b) Zločin proti lidskosti - zotročení (Článek 7c) Zločin proti lidskosti - deportace nebo násilný odsun obyvatelstva (Článek 7d) Zločin proti lidskosti - uvěznění nebo jiné závažné upření fyzické svobody (Článek 7e) Zločin proti lidskosti - jiné nehumánní činy (Článek 7k) podobné povahy, úmyslně způsobující velké utrpení, nebo vážnou tělesnou újmu nebo újmu na fyzickém či psychickém zdraví Válečné zločiny Podle Článku 8 Římského Statutu válečné zločiny znamenají závažná porušení Ženevských konvencí ze dne 12. srpna 1949 (Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci, Ženevská konvence týkající se ochrany civilních osob v době války). Válečné zločiny podle Statutu zahrnují zejména následující: Válečný zločin úmyslného zabití (Článek 8(2)(a)(i)) Válečný zločin mučení (Článek 8(2)(a)(ii)-1) Válečný zločin nelidského zacházení (Článek 8(2)(a)(ii)-2) Válečný zločin s uplatněním biologických experimentů (Článek 8(2)(a)(ii)-3) Válečný zločin úmyslného způsobení velkého utrpení (Článek 8(2)(a)(iii)) Válečný zločin zničení a přivlastnění si majetku (Článek 8(2)(a)(iv)) Válečný zločin upření spravedlivého soudu (Článek 8(2)(a)(vi)) Válečný zločin nezákonné deportace a odsunu (Článek 8(2)(a)(vii)-1) Válečný zločin nezákonného uvěznění (Článek 8(2)(a)(vii)-2) Válečný zločin vzetí rukojmí (Článek 8(2)(a)(viii)) Válečný zločin útoku na civilní obyvatele (Článek 8(2)(b)(i)) Válečný zločin útoku na civilní objekty (Článek 8(2)(b)(ii)) Válečný zločin rozsáhlých náhodných úmrtí, újmy na zdraví nebo poškození (Článek 8(2)(b)(iv))

13 Válečný zločin útoku na místa bez obrany (Článek 8(2)(b)(v)) Válečný zločin zabití či zranění osob mimo bojovou akci (Článek 8(2)(b)(vi)) Válečný zločin zmrzačení (Článek 8(2)(b)(x)-1) Válečný zločin zničení nebo uchvácení majetku nepřítele (Článek 8(2)(b)(xiii)) Válečný zločin upření práv občanům náležejícím k nepřátelské straně (Článek 8(2)(b)(xiv)) Válečný zločin použití jedů či otrávených zbraní (Článek 8(2)(b)(xvii)) Válečný zločin používání zakázaných nábojů (Článek 8(2)(b)(xix)) Válečný zločin násilností spáchaných proti lidské důstojnosti (Článek 8(2)(b)(xxi)) Válečný zločin vyhladovění jako způsobu vedení války (Článek 8(2)(b)(xxv)) Válečný zločin vraždy (Článek 8(2)(c)(i)-1) Válečný zločin krutého zacházení (Článek 8(2)(c)(i)-3) SHRNUTÍ ODŮVODNĚNÍ OBVINĚNÍ V SOUVISLOSTI S TRESTNÝMI ČINY SPJATÝMI S VÁLEČNOU AGRESÍ PROTI IRÁKU A SOUČASNOU MEZINÁRODNÍ KRIZÍ (OBVINĚNÍ ) 1. Obvinění úmyslně zahájili agresivní válku proti Iráku, aniž by k tomu měli jakýkoli mandát mezinárodního práva. 2. Obvinění úmyslně eskalovali mezinárodní krizi, včetně psychologické války a skutečné vojenské války. Cílem této strategie eskalace je vyvolat globální stav nouze, který umožní upustit od občanských práv v celosvětovém měřítku včetně ustavení dalekosáhlých ochranářských zákonů. Součástí této strategie je válečná agrese proti Iráku, vedená pod falešnou záminkou globálního boje proti terorismu a křížové výpravy proti šíření zbraní hromadného ničení. 3. Obvinění úmyslně spáchali zločiny genocidy, vraždy, zmrzačení a jiného vážného tělesného a psychického poškození v průběhu válečné agrese proti iráckému lidu. 4. Obvinění v průběhu válečné agrese a po jejím skončení úmyslně spáchali zločin zničení a uchvácení veřejného a soukromého majetku. Irák disponuje druhým největším nalezištěm ropy na světě a tato

14 14 naleziště jsou rabována za účelem soukromého prospěchu obviněných. Podrobnosti jsou zdokumentovány níže v části Důkazy. HISTORICKÝ PRECEDENS TÉTO ŽALOBY Norimberský válečný tribunál proti výkonným pracovníkům farmaceuticko-petrochemického kartelu IG- Farben Norimberský válečný tribunál proti řídícím pracovníkům korporace IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického kartelu v předválečné Evropě, se konal před více než půlstoletím. Norimberský válečný tribunál povolal k právní odpovědnosti osoby odpovědné za II. světovou válku a stal se precedentem pro mezinárodní stíhání válečných zločinů, a v konečném důsledku i pro Mezinárodní soud v Haagu. Ačkoliv to dnes již mnoho lidí neví, Norimberský válečný tribunál odsoudil nejenom politické a vojenské vůdce, ale také řídící pracovníky korporací, kteří vynesli Hitlera k moci. Před tímto válečným tribunálem bylo obviněno 24 řídících pracovníků a členů vedení IG Farben. Americký hlavní prokurátor Telford Taylor ve své úvodní řeči uvedl: Obžaloba viní tyto muže z vědomé odpovědnosti za to, že na lidstvo uvalili nejničivější a nejkatastrofálnější válku v historii lidstva. Obviňuje je z masového zotročování, rabování a vraždění. To jsou strašlivá obvinění. A dále pokračoval: Tito obvinění řídící pracovníci korporací, nikoliv nacističtí blouznivci, jsou těmi hlavními válečnými zločinci. Pokud jejich zločiny nebudou vyneseny na denní světlo a oni zůstanou nepotrestáni, dopustí se v budoucnosti ještě větších zločinů, než jakých by se kdy mohl dopustit Hitler. V roce 1947 zněla hlavní obvinění vznesená proti manažerům IG Farben takto:

15 15 1. obvinění: plánování a vedení války a dobytí ostatních zemí s důsledkem bezprecedentního zničení celého světa, úmrtí miliónů lidí a následného utrpení dalších miliónů. 2. obvinění: deportace, rabování a uloupení veřejného a soukromého majetku v okupovaných zemích s cílem zajistit si trvalou ekonomickou nadvládu v těchto zemích a ostatní vážné zločiny. 3. obvinění: zotročení, zneužívání, terorizování, mučení a vraždění miliónů lidí. Nyní, o půlstoletí později, jsou obvinění v této žalobě až nápadně podobná: Plánování a vedení válečné agrese proti Iráku pod záminkou boje proti mezinárodnímu teroru a šíření zbraní hromadného ničení s důsledkem devastace rozsáhlých oblastí daného státu, smrti tisíců a zranění statisíců lidí. Rabování a loupení veřejného a soukromého majetku ve snaze zajistit si ekonomickou moc a nadvládu v celých světových regionech prostřednictvím eskalace mezinárodní krize. Proti této válečné agresi obvinění záměrně stavěli používání zbraní hromadného ničení, včetně nukleárních, chemických a biologických zbraní. Genocida zabitím, způsobením vážné tělesné újmy a vyvoláním takových životních podmínek, které způsobí fyzické zničení, a zločiny proti lidskosti vraždy a jiné nehumánní činy. DŮKAZY SPÁCHANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Rovněž důkazy obvinění vznesených v této žalobě se vztahují ke dvěma hlavním oblastem trestné činnosti: Důkazy genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi.

16 16 Důkazy válečných zločinů a zločinů agrese a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s válkou proti Iráku a eskalací mezinárodní krize směřující ke světové válce. 1. DŮKAZY GENOCIDY A OSTATNÍCH ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI SPÁCHANÝCH V SOUVISLOSTI S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI. Předkládají se konkrétní důkazy toho, že obvinění jsou odpovědni za úmyslné zachovávání a šíření nemocí, účelové vyvolávání nových nemocí a rozšiřování užívání léků jednou registrovaných pro jednu chorobu na maximální možné množství dalších chorob. Za účelem dosažení těchto cílů obvinění v celosvětovém měřítku strategicky navrhli, realizovali, vedli a organizovali podvodný podnikatelský plán, který svým ekonomickým rozsahem nemá v dějinách lidstva obdoby Úmyslné šíření chorob Předkládají se následující konkrétní důkazy toho, že nejběžnější současné nemoci jsou vědomě zachovávány a šířeny ze strany obviněných, a to navzdory tomu, že těmto chorobám bylo možno účinně bránit a do značné míry je vymýtit, což by zachránilo milióny životů Ischemická choroba srdeční Primární příčinou onemocnění srdečních cév a infarktu myokardu je strukturální oslabení arteriální stěny a zhoršení její funkce, k čemuž podobně jako u kurdějí dochází vlivem dlouhodobého nedostatku vitamínů a dalších základních živin. V rozporu s tím ovšem farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních nemocí tuto příčinu úmyslně pomíjejí a zaměřují se spíše na léčbu příznaků, jako je snížení hladiny cholesterolu v krvi.

17 17 Taková farmaka pak záměrně neléčí tu nemoc, na kterou jsou prodávána, ale jejich škodlivé vedlejší účinky navíc vyvolávají nová onemocnění. Daň, kterou si vybírají kardiovaskulární choroby, jakožto důsledek těchto úmyslných zločinů páchaných obviněnými, přesahuje na celém světě každoročně 12 miliónů životů Vysoký krevní tlak Primární příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené napětí arteriální stěny způsobené nedostatkem základních živin v buňkách hladkého svalstva artérií, což vede k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. K dispozici je řada klinických studií, které dokladují přínosy nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a magnézia. Ty korigují příčinnou nedostatečnost v miliónech buněk cévní stěny, kterou takto uvolňují, čímž zvětšují průměr cévy a pomáhají normalizovat krevní tlak. Farmaka, která se prodávají na léčbu vysokého krevního tlaku, se zaměřují úmyslně na léčbu symptomů. Např. beta-blokátory snižují tepovou frekvenci a diuretika snižují objem krve. Tato farmaka se vědomě vyhýbají korekci spasmů stěn krevních cév jakožto primární příčině vysokého krevního tlaku. Tato farmaka se tudíž nejenom úmyslně vyhýbají vyléčení nemoci, ale navíc mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, které potenciálně vyvolají řadu nových chorob a tudíž i vytvářejí nové trhy s léky. V důsledku těchto činů obviněných zůstává na celém světě nevyléčeno několik set miliónů pacientů s vysokým krevním tlakem a tato daň smrti se den ze dne zvyšuje Srdeční selhání Prvotní příčinou srdečního selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, minerálů, určitých vitamínů, karnitinu, koenzymu Q10 a ostatních bioenergetických nosičů v miliónech buněk srdečního svalu. To

18 18 má za následek poškození funkce srdce jako čerpadla a hromadění vody v organismu. Přesto farmaceutické přístupy k léčbě srdečního selhání tuto skutečnost vědomě ignorují a zaměřují se na příznaky. Diuretika prodávaná k léčbě srdečního selhání nejenom eliminují vodu nahromaděnou v organismu, ale zároveň vyplavují vitamíny, minerály a ostatní bioenergetické nosiče rozpustné ve vodě. Tím farmaka prodávaná na srdeční selhání vlastně zhoršují tuto nemoc a zkracují střední délku života pacientů trpících srdečním selháním, jakmile jsou jim tato diuretika podána. Takováto farmaka nejenom úmyslně neléčí nemoc, na kterou jsou prodávána, ale zároveň vyplavují základní živiny z těla, čímž zhoršují prvotní příčinu choroby. Na celém světě zůstává nevyléčeno přes sto miliónů pacientů, kteří nakonec předčasně umírají, což je přímý důsledek činů obviněných Nepravidelná srdeční frekvence Prvotní příčinou nepravidelné srdeční frekvence je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu a ostatních bioenergetických nosičů v miliónech elektrických buněk srdečního svalu. To má za následek zhoršenou tvorbu či vodivost elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční frekvenci. Nedávná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačně zdokladovala, že terapeutické využití stopových prvků představuje účinný, bezpečný a cenově dostupný způsob, jak korigovat srdeční potíže, které jsou příčinou nepravidelné srdeční frekvence. Přesto farmaceutické přístupy k léčbě nepravidelné srdeční frekvence tuto skutečnost záměrně ignorují a namísto ní se zaměřují na příznaky. Prodávané léky proti arytmii často nepravidelnou srdeční frekvenci zhorší a způsobí srdeční zástavu a předčasnou smrt pacienta. Před deseti lety zdokumentoval autor Thomas Moore ve své knize Smrtonosná medicína (Deadly Medicine), že jedna nová kategorie léků proti arytmii jen v samotných Spojených státech způsobila více úmrtí, než byl počet amerických obětí Vietnamské války. V přímém důsledku těchto

19 19 činů obviněných zůstává na celém světě nevyléčeno více než sto miliónů pacientů s nepravidelnou srdeční frekvencí, a tato daň se den ode dne zvyšuje Rakovina Až do nedávné doby byla rakovina považována za rozsudek smrti. Současný pokrok v oblasti přírodního zdraví a buněčné medicíny to zásadně změnil. I u této choroby je nyní zřejmé, že lékařský výzkum nepatentovatelných způsobů léčby byl ze strany obviněných vědomě opomíjen a zanedbáván, přičemž tito preferovali neúčinné léky, které umožňují, aby epidemie rakoviny pokračovala, a tak vytvářela jeden z jejich nejziskovějších trhů. Vzhledem k neobyčejné závažnosti trestných činů spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny je zde toto rozvedeno podrobněji. Je vědeckou skutečností, že všechny druhy rakoviny se šíří stejným mechanismem, pomocí enzymů stravujících kolagen (kolagenázy, metaloproteinázy). Terapeutickým využitím přírodní aminokyseliny lysinu - zvláště společně s nepatentovatelnými stopovými prvky lze blokovat tyto enzymy, čímž se zabrání šíření rakovinných buněk. Všechny doposud studované typy rakoviny reagují na tento léčebný způsob, a to včetně rakoviny prsu, prostaty, plic, kůže, fibroblastomu, synoviálního sarkomu a všech ostatních forem rakoviny. Jediným důvodem, proč nebyl tento průlom v medicíně dále zkoumán a celosvětově využíván v léčbě pacientů s rakovinou je to, že tyto látky nelze patentovat, a jejich zisková marže je tudíž nízká. Ještě důležitější je to, že jakákoliv účinná léčba jakékoliv nemoci vede nakonec k jejímu vymýcení a k rozpadu multibiliónového trhu s farmaky. Prodej farmak určených pacientům s rakovinou byl obzvláště podvodný a vedený zlým úmyslem. Pod záminkou léčby rakoviny a pod krycím názvem chemoterapie se pacientům podávají toxické látky, včetně derivátů yperitu. Se skutečností, že tyto toxické agens zároveň ničí milióny zdravých buněk, se vědomě počítalo.

20 20 Na základě této skutečnosti bylo vědomě kalkulováno s následujícími důsledky: Za prvé, rakovina bude i nadále představovat celosvětovou epidemii, což poskytuje ekonomické východisko pro budoucí multibiliónové obchodování s touto nemocí. Za druhé, systematické podávání toxických agens ve formě chemoterapie vyvolává epidemii nových chorob u pacientů trpících rakovinou, kterým jsou tyto toxické látky podávány. V důsledku této strategie je trh farmak pro léčbu nebezpečných vedlejších účinků těchto léků jako infekcí, zánětů, krvácení, selhání orgánů apod. - ještě větší, než samotný trh s farmaceutickými přípravky určenými pro chemoterapii. Z toho vyplývá, že obvinění uplatnili svůj plán organizovaného podvodu také na úkor stovek miliónů pacientů s rakovinou, a to s jediným cílem: vlastní finanční obohacení AIDS a ostatní infekční choroby Podobné úmyslné podvodné plány se uplatnily i při léčbě jedné z nejsmrtelnějších epidemií v historii lidstva, AIDS. Již před 10 lety vědecké studie prokázaly, že vitamín C může snížit replikaci viru HIV o více než 99%. Tato skutečnost je obviněným známa po více než deset let. Obvinění záměrně ignorovali a pomíjeli tuto bezpečnou a finančně dostupnou léčbu, a vyvíjeli patentovatelné léky proti AIDS se závažnými vedlejšími účinky, které jsou vzhledem k přemrštěným podílům na zisku z patentů finančně nedostupné valné většině lidí na této planetě. Uplatněním svého zločinného podnikatelského plánu se tedy obvinění provinili tím, že riskovali životy a způsobili smrt stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a ve všech ostatních regionech světa. Podobným způsobem bojkotovali informace o tom, že nejdůležitějším opatřením k posílení imunity proti infekčním chorobám je optimální příjem vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších základních živin. Je vědeckým faktem, že tyto biokatalyzátory buněčného mechanismu zvyšují tvorbu leukocytů, hlavní zbraně organismu proti jakékoliv infekci. Systematickým skrýváním této informace, především před milióny dětí a dospělých z rozvojového světa, riskuje farmaceutický průmysl záměrně

VÝŃATKY ZE ŽALOBY, KTEROU PODAL U MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA V HAAGU DR. MATHIAS RATH A OSTATNÍ PROTI FARMACEUTICKÉ KORPORACI AJ.

VÝŃATKY ZE ŽALOBY, KTEROU PODAL U MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA V HAAGU DR. MATHIAS RATH A OSTATNÍ PROTI FARMACEUTICKÉ KORPORACI AJ. Karel Funk VÝŃATKY ZE ŽALOBY, KTEROU PODAL U MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA V HAAGU DR. MATHIAS RATH A OSTATNÍ PROTI FARMACEUTICKÉ KORPORACI AJ. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a

Více

Žaloba do Haagu: Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

Žaloba do Haagu: Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod Žaloba do Haagu: Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé

Více

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci www4.dr-rath-foundation.org Zdravotní nadace Dr. Ratha Zdravotní nadace Dr. Ratha je nevýdělečná organizace, která se zabývá podmínkami zlepšení lidského

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

PODVOD S LÉKY A NAŠIMI ŽIVOTY

PODVOD S LÉKY A NAŠIMI ŽIVOTY PODVOD S LÉKY A NAŠIMI ŽIVOTY Tento článek Vám dávám k dispozici a udělejte si na něj vlastní názor sami. Většina z nás podvědomě tuší, že to takto skutečně je. Žaloba na farmaceutické korporace Následující

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce

Unicity, Inc., 2006. Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce Unicity, Inc., 2006 Bios Life Complete Odstranění největšího škůdce PROBLÉM Kardiovaskulární onemocnění a vysoký cholesterol Diagram onemocnění. 1,500,000 1,300,000 1,200,000 900,000 600,000 554,643 300,000

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci Zadavatel studie: AIFP Parametry projektu 26 poli;ci 706 lékaři 1 006 veřejnost Veřejnost Lékaři 72 % populace ve věku 15-59 let nevědělo, co pojem

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK

MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE. Farmakologický ústav 2.LF UK MINIREPETITORIUM OBECNÉ FARMAKOLOGIE Farmakologický ústav 2.LF UK FARMAKOLOGIE FARMAKOLOGIE v širokém slova smyslu - věda, která studuje interakce látek s živým organismem na všech úrovních v užším slova

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-2-tCES 03-04-2012 1/11 RH PT Originál: angličtina Č.: ICC 02/05 01/12 Datum: 1. března 2012 PŘÍPRAVNÝ SENÁT I Před: Soudce Sanji Mmasenono Monageng, předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více