ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku"

Transkript

1 JMÉNEM SVĚTOVÉHO LIDU Žaloba ve věci genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi a nedávnou válkou proti Iráku Tuto žalobu předkládá Mezinárodnímu trestnímu dvoru Matthias Rath MD a jiní jménem světového lidu Haag, 14. června 2003 Prokurátor Mezinárodního trestního soudu, Senátor Louis Moreno-Ocampo, c/o Mezinárodní soudní dvůr, Maanweg 174 NL-2516 AB Den Haag

2 2 SHRNUTÍ Tato žaloba předkládá Mezinárodnímu soudnímu dvoru největší zločiny, které byly v historii lidstva spáchány. Obvinění jsou viněni z toho, že způsobili újmu a smrt miliónům lidí prostřednictvím obchodu s nemocemi, válečných zločinů a jiných zločinů proti lidskosti. Tyto zločiny spadají do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Obvinění jsou si vědomi, že budou voláni k odpovědnosti za tyto zločiny a proto zahájili globální kampaň, aby podkopali autoritu Mezinárodního trestního dvora, vyvýšili se tak nad mezinárodní právo a pokračovali ve svých zločinech působících újmu celému lidstvu. Stávající žaloba tedy musí být projednána Mezinárodním trestním dvorem s maximální naléhavostí. Dále vyzýváme všechny soukromé osoby a všechny vlády, aby se připojily k této žalobě s cílem jednou provždy se všemi těmito zločiny skoncovat. ÚVOD Kartel Obvinění vznesená v této žalobě se vztahují ke dvěma hlavním oblastem trestné činnosti: Genocida a ostatní zločiny proti lidskosti spáchané v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi. Válečné zločiny a agrese a ostatní zločiny proti lidskosti spáchané v souvislosti s nedávnou válkou proti Iráku a mezinárodní eskalací směřující ke světové válce. Tyto dvě oblasti trestné činnosti spolu přímo souvisejí a pojí je jeden faktor: Tato činnost je páchána ve prospěch a v zájmu stejných podnikatelských investičních skupin a jejich politických příznivců. Abychom mohli předložit důkazy a prokázat společné motivy obviněných, je nutný krátký historický exkurs.

3 3 V průběhu 20. století byl farmaceutický průmysl budován a organizován s cílem ovládnout systémy zdravotní péče na celém světě tím, že přírodní, nepatentovatelné způsoby léčby budou systematicky nahrazeny patentovatelnými, a tudíž ziskovými syntetickými léky. Tento obor se nerozvíjel přirozeně. Naopak, jednalo se o investiční rozhodnutí učiněné hrstkou bezohledných bohatých podnikatelů. Ti úmyslně určili lidské tělo za svůj trh, aby dosáhli většího bohatství. Hybnou silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefellerova skupina. Ta již na přelomu 19. a 20. století kontrolovala přes 90% petrochemického průmyslu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční skupina aktivní na tomto poli se vytvořila kolem Rothschildovy finanční skupiny. Kartel a II. světová válka Vedle Rockefellerovy společnosti Standard Oil (dnešní EXXON) byla druhou největší farmaceuticko-petrochemickou korporací první poloviny 20. století IG Farben se sídlem v Německu. Právě tato korporace se stala nejvýznamnějším faktorem, který umožnil Hitlerův nástup k moci i jejich společné dobytí Evropy a světa. Druhá světová válka byla vlastně válečnou agresí naplánovanou, vyvolanou a vedenou správními orgány IG Farben. IG Farben byla mateřskou společností IG Auschwitz, největšího průmyslového závodu tohoto chemického kartelu mimo území Německa. Většina bohatství tohoto kartelu byla vybudována z krve a utrpení zotročených dělníků, včetně těch, kteří se rekrutovali z koncentračního tábora Auschwitz. IG Farben podporovala a využívala bezohledné politické vládce Německa jako ochotné nástroje svého tažení za ekonomickou nadvládou nad Evropou i ostatním světem. IG Farben a Rockefellerova Standard Oil byly navzájem svými největšími akcionáři. Vítězství spojenců nad nacistickým Německem v této době ukončilo plány IG Farben na to, aby se stala vedoucím světovým farmaceutickým a petrochemickým uskupením. V této době Standard Oil a ostatní farmaceuticko-petrochemické korporace Rockefellerova konsorcia začaly jako finanční skupina ovládat tento průmysl a ovládají jej dodnes.

4 4 V roce 1947 Norimberský válečný tribunál vedený proti vedení kartelu IG Farben shledal několik z jeho členů vinnými a odsoudil je za zločiny spáchané proti lidskosti, včetně masového vyvražďování, rabování a ostatních zločinů. Norimberský válečný tribunál také rozdělil kartel IG Farben do dceřiných společností Hoechst, Bayer a BASF. Dnes jsou všechny tyto společnosti větší, než byla tehdy jejich mateřská společnost IG Farben. V současné době jsou Spojené státy americké a Velká Británie vedoucími světovými exportéry farmaceutických přípravků. Ve skutečnosti pocházejí dva ze tří farmaceutických léků, které jsou v současnosti celosvětově dodávány na trh, z korporací sídlících v těchto dvou zemích. Základní informace o podnikání ve farmaceutickém průmyslu Obvinění jsou odpovědni za smrt stovek miliónů lidí, kteří nadále umírají na kardiovaskulární choroby, rakovinu a ostatní onemocnění, jimž bylo možno zabránit a která mohla být do značné míry vymýcena již dávno. Tato předčasná smrt miliónů lidí není důsledkem náhody či nedbalosti. Byla cíleně a systematicky organizována ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným cílem rozšířit globální trh s léky, který má hodnotu biliónů dolarů. Trhem farmaceutického průmyslu je lidský organismus a návratnost tohoto průmyslu závisí na dalším výskytu a rozvoji chorob. Jeho zisky odvisejí od patentovatelnosti léků, která zajišťuje, že tento obor vykazuje největší zisky ze všech odvětví na planetě Zemi. Prevence a vymýcení chorob naopak výrazně snižuje nebo zcela eliminuje trhy pro farmaka. Farmaceutické korporace tedy systematicky brání prevenci a vymýcení chorob. Farmaceutické korporace páchají tyto zločiny za pomoci celé řady osob, které se angažují jako jejich vykonavatelé či spolčenci v oblasti vědy, medicíny, médií a politiky. Vlády celých národů jsou manipulovány nebo dokonce řízeny lobbyisty a bývalými výkonnými pracovníky farmaceutického průmyslu. Po desetiletí byla legislativa celých národů narušována a zneužívána za účelem

5 5 podpory tohoto mnohabiliónového obchodu s nemocemi, přičemž bylo ohrožováno zdraví a životy stovek miliónů nevinných pacientů a lidí. Předpokladem rozmachu farmaceutického průmyslu jakožto úspěšného investičního odvětví byla eliminace konkurence ze strany bezpečných a přírodních způsobů léčby, neboť ty nelze patentovat a jejich ziskové marže jsou nízké. Tyto přírodní způsoby léčby mohou také, vzhledem ke své zásadní roli v buněčném metabolismu, efektivně bránit vzniku chorob a eliminovat je. Farmaceutický průmysl tím, že systematicky vytlačuje přírodní způsoby léčby a převzal systémy zdravotní péče ve většině zemí světa, přivedl milióny lidí a téměř všechny národy k závislosti na svém investičním oboru. Farmaceutický průmysl jako organizované podvodné podnikání Farmaceutický průmysl nabízí zdraví miliónům pacientů ale toto zboží nedodá. Namísto toho dodává přípravky, které poskytnou pouze úlevu od příznaků, ale přitom podporují chorobu, která je jejich podstatou, což je předpoklad pro budoucí podnikání farmaceutických firem. Aby se tento podvod skryl, vydává se v tomto odvětví na jeho zakrývání dvojnásobné množství peněz než na výzkum budoucích způsobů léčby. Tento organizovaný podvod je důvodem, proč se mohlo toto investiční odvětví téměř celé století rozvíjet za strategicky zkonstruovanou kouřovou clonou v roli dobrodince sloužícího humanitě. Životy 6 miliard lidí a ekonomiky většiny států světa jsou rukojmím zločinných praktik tohoto průmyslu. Odhalení farmaceutického obchodu s nemocemi V minulém desetiletí jsem usiloval o odhalení organizovaného podvodu tohoto největšího investičního odvětví na Zemi. Pomáhal jsem poukazováním na to, že největší překážku zlepšení zdraví lidí na naší planetě představuje samotný farmaceutický průmysl a jeho povaha investičního odvětví poháněného expanzí chorob.

6 6 Jakožto vědci se mi dostalo výsady odhalit skutečnou příčinu kardiovaskulárních chorob i ostatních chronických onemocnění. Společně se svými kolegy i s ostatními lidmi jsem pomáhal také při zdokumentování účinných nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému obchodu s nemocemi. Odhalení přirozených molekul, které optimalizují metabolismus, umožňuje lidstvu zabránit a do značné míry eliminovat většinu současných nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob, rakoviny a mnoha dalších chorob. Pozadí stávající mezinárodní krize a války proti Iráku V současné době ohrožují přežití farmaceutického průmyslu, a tedy i samotnou podstatu tohoto dlouhodobého investičního odvětví o hodnotě stovek biliónů dolarů, čtyři hlavní faktory: 1. Neřešitelné právní rozpory, jejichž důsledkem je lavina skupinových soudních žalob na farmaceutické korporace za jejich odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem. 2. Neřešitelné vědecké rozpory, dané průlomem v oblasti přírodních nepatentovatelných způsobů léčby, které účinně a rozsáhle likvidují choroby pojímané jakožto trh. 3. Neřešitelné etické rozpory, jejichž důsledkem je ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického průmyslu, kde přemrštěné patentové poplatky omezují dostupnost léků pro většinu lidí a představují riziko předčasné smrti miliónů osob. 4. Neřešitelné podnikové rozpory. Odhalení modelu farmaceutického průmyslu jakožto organizovaného podvodu. Po celá desetiletí se farmaceutický kartel všemožně snažil ochránit svůj celosvětový obchod s patentovanými léky a zakázat šíření konkurenčních nepatentovatelných zdravotních alternativ. Tato snaha se uplatňuje na mezinárodní úrovni, pronikáním do Evropského parlamentu a zneužíváním Světové zdravotnické organizace a ostatních organizací OSN.

7 7 Teď, když je největší investiční odvětví na planetě Zemi odhaleno jako organizované podvodné podnikání, které pronásledují desetitisíce žalob z odpovědnosti za škody, stávají se okamžitě uplatňované zákony na globální ochranu průmyslu urgentním opatřením, které má zakrýt tyto zločiny a potvrdit i do budoucna nadvládu investičního obchodu s nemocemi nad zdravím lidí na celém světě. Z těchto dalekosáhlých ochranářských zákonů ve prospěch organizovaného podvodného podnikání vyplývají omezení občanských práv a ostatní drastická opatření, která by nebylo možné realizovat v míru. Realizace těchto opatření vyžadovala eskalaci mezinárodní krize, sérii vojenských konfliktů, které promyšleně počítají i s použitím zbraní hromadného ničení a vyvoláním světové války. Jedině tehdy by nastala taková celosvětová psychologická situace, která by umožnila upustit od občanských práv, přijmout válečné zákony a globálně zavést ochranářské zákony, které by obviněným umožnily pokračovat v jejich obchodě s nemocemi a ostatních zločinech. V této situaci se farmaceutický průmysl stal největším sponzorem volby George Bushe, aby mohl přímo ovlivňovat nejmocnější politické a vojenské centrum na světě. Se zvolením George Bushe získala Rockefellerova investiční skupina přímý přístup do Bílého domu, Pentagonu a k politickým rozhodnutím, která jsou zde činěna. Podobný vliv vyvíjela Rothschildova skupina na vládu Tonyho Blaira ve Velké Británii. Nebylo tudíž překvapením, že dva největší exportéři farmaceutických přípravků, Spojené státy americké a Velká Británie, stály v čele současné mezinárodní krize a vyvolaly válku proti Iráku. Údajná nezbytnost této války byla předkládána lidem v Americe, Velké Británii a na světě pod falešnou záminkou globálního boje proti terorismu, zničení zločineckých vlád a křížové výpravy proti šíření zbraní hromadného ničení. Stejné podnikatelské zájmové skupiny a stejní zainteresovaní politici odpovědní za milióny smrtí vyvolaných obchodem s nemocemi jsou tudíž i nyní odpovědni za riskování zbytečných smrtí desítek tisíc nevinných lidí v Iráku a za smrt mladých vojáků v Americe, Velké Británii i jiných zemích. Nesou odpovědnost za zahájení a vedení válečné agrese proti Iráku bez

8 8 jakéhokoliv mezinárodního mandátu. Jsou odpovědni za zotročování, rabování a ostatní zločiny, ke kterým nyní dochází v okupovaném Iráku. Pokud tyto zájmové skupiny a jejich političtí příznivci nebudou bezodkladně povoláni k odpovědnosti za tyto zločiny, je pravděpodobné, že budou i nadále eskalovat mezinárodní krizi hrozící v konečném důsledku i válkou s nasazením zbraní hromadného ničení. V této kritické a historicky významné situaci předkládám tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy pozornosti Prokurátora Mezinárodního trestního soudu a vyzývám jej, aby podnikl okamžité kroky, které zabrání dalším zločinům a největší katastrofě světové válce. Vyzývám všechny jednotlivce, všechny vlády, korporace či organizace z celého světa, kteří trpěli vlivem těchto zločinů nebo si přejí jejich ukončení, aby se k této žalobě připojili.

9 9 OBVINĚNÍ ZE ZLOČINŮ Obvinění vznesená v této žalobě se týkají dvou hlavních oblastí trestné činnosti: Trestné činy spáchané farmaceutickým obchodem s nemocemi, včetně zločinů genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti. Trestné činy související s válkou proti Iráku vedenou v roce 2003 a s eskalací mezinárodní situace směřující ke světové válce, včetně válečných zločinů, zločinů agrese a ostatních zločinů proti lidskosti. Tyto dvě oblasti trestné činnosti jsou přímo propojeny, neboť zločiny jsou páchány ve prospěch a v zájmu stejných podnikatelských investičních skupin a jejich politických příznivců. Obvinění jsou viněni z nejvážnějších zločinů spáchaných proti lidstvu, a podléhají tudíž zásadám mezinárodního stíhání. 1. ZLOČINY SPÁCHANÉ V SOUVISLOSTI S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI 1.1. Zločin genocidy Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 6 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Ten zahrnuje zejména následující konkrétní trestné činy: Genocida zabitím (Článek 6a) Genocida způsobením vážné tělesné či psychické újmy (Článek 6b) Genocida záměrným uvedením do životních podmínek, ve kterých hrozí fyzická záhuba (Článek 6c)

10 Zločiny proti lidskosti Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 7 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Ten zahrnuje zejména následující konkrétní trestné činy: Zločin proti lidskosti - vražda (Článek 7a) Zločin proti lidskosti - vyhlazení (Článek 7b) Zločin proti lidskosti zotročení (Článek 7c) 1.2. Zločin proti lidskosti závažné upírání fyzické svobody (Článek 7e) Zločin proti lidskosti - jiné nehumánní činy (Článek 7k) SHRNUTÍ ODŮVODNĚNÍ OBVINĚNÍ VE VZTAHU K TRESTNÝM ČINŮM SPJATÝM S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI (OBVINĚNÍ ) 1. Obvinění úmyslně a systematicky zachovávají existenci kardiovaskulárních chorob, včetně vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, diabetických komplikací a ostatních nemocí, rakoviny, infekčních nemocí včetně AIDS, osteoporózy a mnoha dalších současných nejběžnějších onemocnění, o nichž je známo, že jim lze do značné míry předcházet přírodními prostředky. Obvinění úmyslně způsobili utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. 2. Obvinění systematicky a úmyslně zabránili vymýcení kardiovaskulárních chorob, rakoviny a dalších nemocí tím, že bránili a zamezovali šíření životně důležitých informací o zdravotních přínosech přírodních způsobů léčby, které nelze patentovat. Obvinění tímto úmyslně způsobili další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí.

11 11 3. Obvinění úmyslně a systematicky šíří stávající choroby a vytvářejí nové choroby výrobou a prodejem farmak poskytujících krátkodobou úlevu od příznaků, ale se známými a škodlivými dlouhodobými vedlejšími účinky. Obvinění tímto úmyslně způsobili další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. Podrobnosti jsou uvedeny níže v důkazní části. 2. KONKRÉTNÍ TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V SOUVISLOSTI S VÁLKOU PROTI IRÁKU A SOUČASNOU MEZINÁRODNÍ KRIZÍ 2.1. Zločin genocidy Obvinění jsou vinni zločinem genocidy, za nějž podléhají stíhání podle Článku 6 Statutu Mezinárodního trestního soudu. Podle tohoto Statutu genocida znamená jakýkoli z následujících činů spáchaný s úmyslem zničit, částečně či celkově, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Tyto zahrnují zejména následující konkrétní trestné činy: Genocida zabitím (Článek 6a) Genocida způsobením vážné tělesné či psychické újmy (Článek 6b) Genocida svévolným uvedením do životních podmínek, ve kterých hrozí fyzická záhuba (Článek 6c) 2.2. Zločiny proti lidskosti Podle Článku 7 Římského statutu zločiny proti lidskosti znamenají kterýkoliv z následujících činů, pokud je spáchán jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku na civilní obyvatelstvo, s vědomém takového útoku. Tyto zahrnují zejména následující konkrétní trestné činy: Zločin proti lidskosti vražda (Článek 7a)

12 Zločin proti lidskosti vyhlazení (Článek 7b) Zločin proti lidskosti - zotročení (Článek 7c) Zločin proti lidskosti - deportace nebo násilný odsun obyvatelstva (Článek 7d) Zločin proti lidskosti - uvěznění nebo jiné závažné upření fyzické svobody (Článek 7e) Zločin proti lidskosti - jiné nehumánní činy (Článek 7k) podobné povahy, úmyslně způsobující velké utrpení, nebo vážnou tělesnou újmu nebo újmu na fyzickém či psychickém zdraví Válečné zločiny Podle Článku 8 Římského Statutu válečné zločiny znamenají závažná porušení Ženevských konvencí ze dne 12. srpna 1949 (Ženevská konvence o zacházení s válečnými zajatci, Ženevská konvence týkající se ochrany civilních osob v době války). Válečné zločiny podle Statutu zahrnují zejména následující: Válečný zločin úmyslného zabití (Článek 8(2)(a)(i)) Válečný zločin mučení (Článek 8(2)(a)(ii)-1) Válečný zločin nelidského zacházení (Článek 8(2)(a)(ii)-2) Válečný zločin s uplatněním biologických experimentů (Článek 8(2)(a)(ii)-3) Válečný zločin úmyslného způsobení velkého utrpení (Článek 8(2)(a)(iii)) Válečný zločin zničení a přivlastnění si majetku (Článek 8(2)(a)(iv)) Válečný zločin upření spravedlivého soudu (Článek 8(2)(a)(vi)) Válečný zločin nezákonné deportace a odsunu (Článek 8(2)(a)(vii)-1) Válečný zločin nezákonného uvěznění (Článek 8(2)(a)(vii)-2) Válečný zločin vzetí rukojmí (Článek 8(2)(a)(viii)) Válečný zločin útoku na civilní obyvatele (Článek 8(2)(b)(i)) Válečný zločin útoku na civilní objekty (Článek 8(2)(b)(ii)) Válečný zločin rozsáhlých náhodných úmrtí, újmy na zdraví nebo poškození (Článek 8(2)(b)(iv))

13 Válečný zločin útoku na místa bez obrany (Článek 8(2)(b)(v)) Válečný zločin zabití či zranění osob mimo bojovou akci (Článek 8(2)(b)(vi)) Válečný zločin zmrzačení (Článek 8(2)(b)(x)-1) Válečný zločin zničení nebo uchvácení majetku nepřítele (Článek 8(2)(b)(xiii)) Válečný zločin upření práv občanům náležejícím k nepřátelské straně (Článek 8(2)(b)(xiv)) Válečný zločin použití jedů či otrávených zbraní (Článek 8(2)(b)(xvii)) Válečný zločin používání zakázaných nábojů (Článek 8(2)(b)(xix)) Válečný zločin násilností spáchaných proti lidské důstojnosti (Článek 8(2)(b)(xxi)) Válečný zločin vyhladovění jako způsobu vedení války (Článek 8(2)(b)(xxv)) Válečný zločin vraždy (Článek 8(2)(c)(i)-1) Válečný zločin krutého zacházení (Článek 8(2)(c)(i)-3) SHRNUTÍ ODŮVODNĚNÍ OBVINĚNÍ V SOUVISLOSTI S TRESTNÝMI ČINY SPJATÝMI S VÁLEČNOU AGRESÍ PROTI IRÁKU A SOUČASNOU MEZINÁRODNÍ KRIZÍ (OBVINĚNÍ ) 1. Obvinění úmyslně zahájili agresivní válku proti Iráku, aniž by k tomu měli jakýkoli mandát mezinárodního práva. 2. Obvinění úmyslně eskalovali mezinárodní krizi, včetně psychologické války a skutečné vojenské války. Cílem této strategie eskalace je vyvolat globální stav nouze, který umožní upustit od občanských práv v celosvětovém měřítku včetně ustavení dalekosáhlých ochranářských zákonů. Součástí této strategie je válečná agrese proti Iráku, vedená pod falešnou záminkou globálního boje proti terorismu a křížové výpravy proti šíření zbraní hromadného ničení. 3. Obvinění úmyslně spáchali zločiny genocidy, vraždy, zmrzačení a jiného vážného tělesného a psychického poškození v průběhu válečné agrese proti iráckému lidu. 4. Obvinění v průběhu válečné agrese a po jejím skončení úmyslně spáchali zločin zničení a uchvácení veřejného a soukromého majetku. Irák disponuje druhým největším nalezištěm ropy na světě a tato

14 14 naleziště jsou rabována za účelem soukromého prospěchu obviněných. Podrobnosti jsou zdokumentovány níže v části Důkazy. HISTORICKÝ PRECEDENS TÉTO ŽALOBY Norimberský válečný tribunál proti výkonným pracovníkům farmaceuticko-petrochemického kartelu IG- Farben Norimberský válečný tribunál proti řídícím pracovníkům korporace IG Farben, největšího farmaceuticko-petrochemického kartelu v předválečné Evropě, se konal před více než půlstoletím. Norimberský válečný tribunál povolal k právní odpovědnosti osoby odpovědné za II. světovou válku a stal se precedentem pro mezinárodní stíhání válečných zločinů, a v konečném důsledku i pro Mezinárodní soud v Haagu. Ačkoliv to dnes již mnoho lidí neví, Norimberský válečný tribunál odsoudil nejenom politické a vojenské vůdce, ale také řídící pracovníky korporací, kteří vynesli Hitlera k moci. Před tímto válečným tribunálem bylo obviněno 24 řídících pracovníků a členů vedení IG Farben. Americký hlavní prokurátor Telford Taylor ve své úvodní řeči uvedl: Obžaloba viní tyto muže z vědomé odpovědnosti za to, že na lidstvo uvalili nejničivější a nejkatastrofálnější válku v historii lidstva. Obviňuje je z masového zotročování, rabování a vraždění. To jsou strašlivá obvinění. A dále pokračoval: Tito obvinění řídící pracovníci korporací, nikoliv nacističtí blouznivci, jsou těmi hlavními válečnými zločinci. Pokud jejich zločiny nebudou vyneseny na denní světlo a oni zůstanou nepotrestáni, dopustí se v budoucnosti ještě větších zločinů, než jakých by se kdy mohl dopustit Hitler. V roce 1947 zněla hlavní obvinění vznesená proti manažerům IG Farben takto:

15 15 1. obvinění: plánování a vedení války a dobytí ostatních zemí s důsledkem bezprecedentního zničení celého světa, úmrtí miliónů lidí a následného utrpení dalších miliónů. 2. obvinění: deportace, rabování a uloupení veřejného a soukromého majetku v okupovaných zemích s cílem zajistit si trvalou ekonomickou nadvládu v těchto zemích a ostatní vážné zločiny. 3. obvinění: zotročení, zneužívání, terorizování, mučení a vraždění miliónů lidí. Nyní, o půlstoletí později, jsou obvinění v této žalobě až nápadně podobná: Plánování a vedení válečné agrese proti Iráku pod záminkou boje proti mezinárodnímu teroru a šíření zbraní hromadného ničení s důsledkem devastace rozsáhlých oblastí daného státu, smrti tisíců a zranění statisíců lidí. Rabování a loupení veřejného a soukromého majetku ve snaze zajistit si ekonomickou moc a nadvládu v celých světových regionech prostřednictvím eskalace mezinárodní krize. Proti této válečné agresi obvinění záměrně stavěli používání zbraní hromadného ničení, včetně nukleárních, chemických a biologických zbraní. Genocida zabitím, způsobením vážné tělesné újmy a vyvoláním takových životních podmínek, které způsobí fyzické zničení, a zločiny proti lidskosti vraždy a jiné nehumánní činy. DŮKAZY SPÁCHANÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Rovněž důkazy obvinění vznesených v této žalobě se vztahují ke dvěma hlavním oblastem trestné činnosti: Důkazy genocidy a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým obchodem s nemocemi.

16 16 Důkazy válečných zločinů a zločinů agrese a ostatních zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s válkou proti Iráku a eskalací mezinárodní krize směřující ke světové válce. 1. DŮKAZY GENOCIDY A OSTATNÍCH ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI SPÁCHANÝCH V SOUVISLOSTI S FARMACEUTICKÝM OBCHODEM S NEMOCEMI. Předkládají se konkrétní důkazy toho, že obvinění jsou odpovědni za úmyslné zachovávání a šíření nemocí, účelové vyvolávání nových nemocí a rozšiřování užívání léků jednou registrovaných pro jednu chorobu na maximální možné množství dalších chorob. Za účelem dosažení těchto cílů obvinění v celosvětovém měřítku strategicky navrhli, realizovali, vedli a organizovali podvodný podnikatelský plán, který svým ekonomickým rozsahem nemá v dějinách lidstva obdoby Úmyslné šíření chorob Předkládají se následující konkrétní důkazy toho, že nejběžnější současné nemoci jsou vědomě zachovávány a šířeny ze strany obviněných, a to navzdory tomu, že těmto chorobám bylo možno účinně bránit a do značné míry je vymýtit, což by zachránilo milióny životů Ischemická choroba srdeční Primární příčinou onemocnění srdečních cév a infarktu myokardu je strukturální oslabení arteriální stěny a zhoršení její funkce, k čemuž podobně jako u kurdějí dochází vlivem dlouhodobého nedostatku vitamínů a dalších základních živin. V rozporu s tím ovšem farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních nemocí tuto příčinu úmyslně pomíjejí a zaměřují se spíše na léčbu příznaků, jako je snížení hladiny cholesterolu v krvi.

17 17 Taková farmaka pak záměrně neléčí tu nemoc, na kterou jsou prodávána, ale jejich škodlivé vedlejší účinky navíc vyvolávají nová onemocnění. Daň, kterou si vybírají kardiovaskulární choroby, jakožto důsledek těchto úmyslných zločinů páchaných obviněnými, přesahuje na celém světě každoročně 12 miliónů životů Vysoký krevní tlak Primární příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené napětí arteriální stěny způsobené nedostatkem základních živin v buňkách hladkého svalstva artérií, což vede k zužování průměru artérie a zvyšování krevního tlaku. K dispozici je řada klinických studií, které dokladují přínosy nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a magnézia. Ty korigují příčinnou nedostatečnost v miliónech buněk cévní stěny, kterou takto uvolňují, čímž zvětšují průměr cévy a pomáhají normalizovat krevní tlak. Farmaka, která se prodávají na léčbu vysokého krevního tlaku, se zaměřují úmyslně na léčbu symptomů. Např. beta-blokátory snižují tepovou frekvenci a diuretika snižují objem krve. Tato farmaka se vědomě vyhýbají korekci spasmů stěn krevních cév jakožto primární příčině vysokého krevního tlaku. Tato farmaka se tudíž nejenom úmyslně vyhýbají vyléčení nemoci, ale navíc mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky, které potenciálně vyvolají řadu nových chorob a tudíž i vytvářejí nové trhy s léky. V důsledku těchto činů obviněných zůstává na celém světě nevyléčeno několik set miliónů pacientů s vysokým krevním tlakem a tato daň smrti se den ze dne zvyšuje Srdeční selhání Prvotní příčinou srdečního selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, minerálů, určitých vitamínů, karnitinu, koenzymu Q10 a ostatních bioenergetických nosičů v miliónech buněk srdečního svalu. To

18 18 má za následek poškození funkce srdce jako čerpadla a hromadění vody v organismu. Přesto farmaceutické přístupy k léčbě srdečního selhání tuto skutečnost vědomě ignorují a zaměřují se na příznaky. Diuretika prodávaná k léčbě srdečního selhání nejenom eliminují vodu nahromaděnou v organismu, ale zároveň vyplavují vitamíny, minerály a ostatní bioenergetické nosiče rozpustné ve vodě. Tím farmaka prodávaná na srdeční selhání vlastně zhoršují tuto nemoc a zkracují střední délku života pacientů trpících srdečním selháním, jakmile jsou jim tato diuretika podána. Takováto farmaka nejenom úmyslně neléčí nemoc, na kterou jsou prodávána, ale zároveň vyplavují základní živiny z těla, čímž zhoršují prvotní příčinu choroby. Na celém světě zůstává nevyléčeno přes sto miliónů pacientů, kteří nakonec předčasně umírají, což je přímý důsledek činů obviněných Nepravidelná srdeční frekvence Prvotní příčinou nepravidelné srdeční frekvence je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu a ostatních bioenergetických nosičů v miliónech elektrických buněk srdečního svalu. To má za následek zhoršenou tvorbu či vodivost elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční frekvenci. Nedávná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem jednoznačně zdokladovala, že terapeutické využití stopových prvků představuje účinný, bezpečný a cenově dostupný způsob, jak korigovat srdeční potíže, které jsou příčinou nepravidelné srdeční frekvence. Přesto farmaceutické přístupy k léčbě nepravidelné srdeční frekvence tuto skutečnost záměrně ignorují a namísto ní se zaměřují na příznaky. Prodávané léky proti arytmii často nepravidelnou srdeční frekvenci zhorší a způsobí srdeční zástavu a předčasnou smrt pacienta. Před deseti lety zdokumentoval autor Thomas Moore ve své knize Smrtonosná medicína (Deadly Medicine), že jedna nová kategorie léků proti arytmii jen v samotných Spojených státech způsobila více úmrtí, než byl počet amerických obětí Vietnamské války. V přímém důsledku těchto

19 19 činů obviněných zůstává na celém světě nevyléčeno více než sto miliónů pacientů s nepravidelnou srdeční frekvencí, a tato daň se den ode dne zvyšuje Rakovina Až do nedávné doby byla rakovina považována za rozsudek smrti. Současný pokrok v oblasti přírodního zdraví a buněčné medicíny to zásadně změnil. I u této choroby je nyní zřejmé, že lékařský výzkum nepatentovatelných způsobů léčby byl ze strany obviněných vědomě opomíjen a zanedbáván, přičemž tito preferovali neúčinné léky, které umožňují, aby epidemie rakoviny pokračovala, a tak vytvářela jeden z jejich nejziskovějších trhů. Vzhledem k neobyčejné závažnosti trestných činů spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny je zde toto rozvedeno podrobněji. Je vědeckou skutečností, že všechny druhy rakoviny se šíří stejným mechanismem, pomocí enzymů stravujících kolagen (kolagenázy, metaloproteinázy). Terapeutickým využitím přírodní aminokyseliny lysinu - zvláště společně s nepatentovatelnými stopovými prvky lze blokovat tyto enzymy, čímž se zabrání šíření rakovinných buněk. Všechny doposud studované typy rakoviny reagují na tento léčebný způsob, a to včetně rakoviny prsu, prostaty, plic, kůže, fibroblastomu, synoviálního sarkomu a všech ostatních forem rakoviny. Jediným důvodem, proč nebyl tento průlom v medicíně dále zkoumán a celosvětově využíván v léčbě pacientů s rakovinou je to, že tyto látky nelze patentovat, a jejich zisková marže je tudíž nízká. Ještě důležitější je to, že jakákoliv účinná léčba jakékoliv nemoci vede nakonec k jejímu vymýcení a k rozpadu multibiliónového trhu s farmaky. Prodej farmak určených pacientům s rakovinou byl obzvláště podvodný a vedený zlým úmyslem. Pod záminkou léčby rakoviny a pod krycím názvem chemoterapie se pacientům podávají toxické látky, včetně derivátů yperitu. Se skutečností, že tyto toxické agens zároveň ničí milióny zdravých buněk, se vědomě počítalo.

20 20 Na základě této skutečnosti bylo vědomě kalkulováno s následujícími důsledky: Za prvé, rakovina bude i nadále představovat celosvětovou epidemii, což poskytuje ekonomické východisko pro budoucí multibiliónové obchodování s touto nemocí. Za druhé, systematické podávání toxických agens ve formě chemoterapie vyvolává epidemii nových chorob u pacientů trpících rakovinou, kterým jsou tyto toxické látky podávány. V důsledku této strategie je trh farmak pro léčbu nebezpečných vedlejších účinků těchto léků jako infekcí, zánětů, krvácení, selhání orgánů apod. - ještě větší, než samotný trh s farmaceutickými přípravky určenými pro chemoterapii. Z toho vyplývá, že obvinění uplatnili svůj plán organizovaného podvodu také na úkor stovek miliónů pacientů s rakovinou, a to s jediným cílem: vlastní finanční obohacení AIDS a ostatní infekční choroby Podobné úmyslné podvodné plány se uplatnily i při léčbě jedné z nejsmrtelnějších epidemií v historii lidstva, AIDS. Již před 10 lety vědecké studie prokázaly, že vitamín C může snížit replikaci viru HIV o více než 99%. Tato skutečnost je obviněným známa po více než deset let. Obvinění záměrně ignorovali a pomíjeli tuto bezpečnou a finančně dostupnou léčbu, a vyvíjeli patentovatelné léky proti AIDS se závažnými vedlejšími účinky, které jsou vzhledem k přemrštěným podílům na zisku z patentů finančně nedostupné valné většině lidí na této planetě. Uplatněním svého zločinného podnikatelského plánu se tedy obvinění provinili tím, že riskovali životy a způsobili smrt stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a ve všech ostatních regionech světa. Podobným způsobem bojkotovali informace o tom, že nejdůležitějším opatřením k posílení imunity proti infekčním chorobám je optimální příjem vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších základních živin. Je vědeckým faktem, že tyto biokatalyzátory buněčného mechanismu zvyšují tvorbu leukocytů, hlavní zbraně organismu proti jakékoliv infekci. Systematickým skrýváním této informace, především před milióny dětí a dospělých z rozvojového světa, riskuje farmaceutický průmysl záměrně

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ŽENEVA Mezinárodní humanitární právo Odpovědi na vaše otázky 2 PŘEHLED OTÁZEK 1 Co je mezinárodní humanitární právo?

Více

Kapitola 1. Souhrn důkazů

Kapitola 1. Souhrn důkazů Souhrn důkazů Z demokracie se stává diktatura Jak je Evropská unie kontrolována korporačními zájmy Bruselská EU se před světem snaží vypadat jako vzorný příklad demokracie 21. století. Ve skutečnosti nic

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO Odpovědi na vaše otázky MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2 MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEHLED OTÁZEK MVČK byl založen v roce 1863 pěti švýcarskými občany (Henry Dunant, Guillaume-Henri

Více

SPOJENÉ NÁRODY LIDSKÁ PRÁVA V PALESTINĚ A NA DALŠÍCH OKUPOVANÝCH ARABSKÝCH ÚZEMÍCH

SPOJENÉ NÁRODY LIDSKÁ PRÁVA V PALESTINĚ A NA DALŠÍCH OKUPOVANÝCH ARABSKÝCH ÚZEMÍCH SPOJENÉ NÁRODY A VALNÉ HROMÁŽDĚNÍ A/HRC/1248 24. září 2009 RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA 12. zasedání Agenda bod 7 LIDSKÁ PRÁVA V PALESTINĚ A NA DALŠÍCH OKUPOVANÝCH ARABSKÝCH ÚZEMÍCH Zpráva Mise OSN zjišťující

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 12. číslo, IV. ročník, prosinec 2012 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, vítáme vás v novém roce novým číslem Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe IZRAEL Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva Překlad: Agentura PYLON Tento text nemá charakter

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE

E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE Otázky demokracie / prosinec 2006 Svazek 11, číslo 12 Vedoucí redaktor

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006

Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006 Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006 Zprávy o dodržování lidských práv ve světě Vydal Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013 UNCE Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva červenec - srpen Číslo 3/2013 V TOMTO ČÍSLE 1. Editorial 2. Novinky z mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv Protokol č. 16 k Evropské úmluvě

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama Analýza právní úpravy a praxe v České republice Tuto publikaci podpořila nadace OSF, Praha Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama 2 Tato

Více