Medicína. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Balneologie Dobroslava Jandová. 70 podzim 2009 / zima 2010 NOVINKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Medicína. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Balneologie Dobroslava Jandová. 70 podzim 2009 / zima 2010 NOVINKA"

Transkript

1 70 Medicína Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již více než 17 let přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví. Pro rychlejší orientaci jsou obálky knih barevně rozlišeny: modrý pruh naše typické knihy červený pruh management a organizace ve zdravotnictví fialový pruh nelékařské zdravotnické obory a zdravotní sestry (včetně ediční řady s názvem Sestra, označené typickým kahanem) a knihy pro zdravotnické asistenty (viz strana 82 a dále) zelený pruh veterinární medicína Cena za nejlepší učebnici 2007 Výboru farmakologické sekce ČLS JEP 1845 Farmakologie Pro studenty zdravotnických oborů Jiřina Martínková a kolektiv Cena České internistické společnosti ČLS JEP Farmakoterapie revmatických onemocnění Karel Pavelka a kolektiv Cena České internistické společnosti ČLS JEP 2005 za třetí vydání Cena předsednictva ČLS JEP 2005 za třetí vydání 2300 Farmakoterapie vnitřních nemocí 4., zcela přepracované a doplněné vydání Josef Marek a kolektiv Cena Angiologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii s cévní problematikou za rok Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění M. Krajíček, J. H. Peregrin, M. Roček, P. Šebesta a kolektiv Cena České internistické společnosti ČLS JEP Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv Cena rektora Univerzity Karlovy Interaktivní kardiochirurgie CD-ROM Interactive cardiac surgery Pavel Žáček, Jan Dominik, Pavel Kubiš Cena České nefrologické společnosti za nejlepší monografii publikovanou v letech cena České internistické společnosti ČLS JEP za rok Klinická nefrologie Vladimír Tesař, Otto Schück a kolektiv Cena České onkologické společnosti ČLS JEP Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Cena České hepatologické společnosti ČLS JEP Kritické stavy v hepatologii Jan Lata, Tomáš Vaňásek a kolektiv Pawlíkova cena Minimálně invazivní operace v gynekologii Zdeněk Holub, David Kužel a kolektiv Výroční cena Nadace Český literární fond za rok cena v Soutěži o nejlepší vědeckou publikaci pracovníků IPVZ za rok 2007 v kategorii Knižní publikace 1057 Oční lékařství Pavel Kuchynka a kol. Cena Josefa Hlávky za rok 2005 Cena rektora Univerzity Karlovy za rok Ortopedie Pavel Dungl a kolektiv Pawlíkova cena České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP 2000 za první vydání 1287 Porodnictví 2., přepracované a doplněné vydání E. Čech, Z. Hájek, K. Maršál, B. Srp a kolektiv Cena nefrologické společnosti Jana Broda 1999 za první vydání Cena IPVZ za první vydání Cena České nefrologické společnosti za nejlepší monografii publikovanou v letech Praktická nefrologie 2., zcela přepracované a doplněné vydání Vladimír Teplan a kolektiv Cena předsednictva ČLS JEP Rizikové a patologické těhotenství Zdeněk Hájek a kolektiv Cena ČLS JEP a společnosti Pfizer 2577 Sex jako obohacení života Sexuální trénink v 7 lekcích Stanislav Kratochvíl Cena ČLS JEP v oboru psychiatrie 2071 Schizofrenie v dětství a adolescenci Eva Malá Cena České nefrologické společnosti za nejlepší monografii v roce Transplantace ledviny v klinické praxi Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv Cena ČJS JEP v oboru sexuologie v roce Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity H. Fifková, P. Weiss, I. Procházka, L. Jarolím, P. T. Cohen-Kettenis, F. Pfäfflin, J. Veselý, V. Weiss Cena České internistické společnosti ČLS JEP Vnitřní lékařství pro stomatology Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Petr Svačina a kolektiv Cena České internistické společnosti ČLS JEP 2002 za první vydání 3029 Výživa v intenzivní péči 2., rozšířené a aktualizované vydání Zdeněk Zadák Farmacie a farmakologie Farmakologie Pro studenty zdravotnických oborů Jiřina Martínková a kolektiv Český lékopis 2009 Kniha + elektronická verze na CD Ministerstvo zdravotnictví ČR cm, pevná vazba, 3968 stran, 5900 Kč, 288,00, ISBN Český lékopis 2009 Elektronická verze na CD Ministerstvo zdravotnictví ČR 5900 Kč, 288,00, ISBN Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie Balneologie Dobroslava Jandová Učebnice o tradicích, možnostech a léčebném využití přírodních léčivých zdrojů v lázeňské medicíně. Je určena k přípravě k atestaci z rehabilitační a fyzikální medicíny (RFM), vhodná je i pro zájemce z řad lékařů ostatních oborů, ale i pro pregraduální přípravu lékařů a dále pro studenty magisterského a bakalářského studia fyzioterapie. pevná vazba, 440 stran, 799 Kč, 39,10, ISBN Základní a obsáhlá učebnice farmakologie je určena posluchačům magisterského a bakalářského studia lékařské farmakologie (včetně klinické farmakologie) na lékařských a zdravotně-sociálních fakultách i na vyšších odborných školách. Přehledně členěný text nabízí velké množství potřebných poznatků, které využijí členové interdisciplinárního zdravotnického týmu pro předepisování a podávání léků, sledování jejich účinků i edukaci pacienta. Text je rovněž doplněn mnoha názornými grafy a poučnými příklady z praxe, se kterými se absolvent setká u lůžka pacienta či v ambulanci. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. šitá vazba, 380 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Nová kompletní norma na zkoušení léčiv závazná od 1. června Český lékopis 2009 je vydáván v knižní (3 svazky + CD) a zároveň v samostatné elektronické podobě (CD) a obsahuje tradičně oddělenou Evropskou část a Národní část. Zahrnuje všechny platné texty, tedy nové, revidované i nezměněné Barevný atlas farmakologie Překlad 5., přepracovaného a rozšířeného vydání Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein Překlad přehledné učebnice pro studenty medicíny, v moderní farmakologii poslouží i lékařům všech oborů. Zahrnuje obecnou i speciální farmakologii, doplněnou přehlednými schématy. pevná vazba, 384 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Farmakologie a toxikologie Překlad 15., zcela přepracovaného vydání Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling Překlad přepracovaného 15. vydání je určen všem lékařům, současně je i učebnicí pro mediky a lékaře v předatestační přípravě. V knize najdete 256 vyobrazení a 47 tabulek. pevná vazba, 728 stran, 2890 Kč, 139,98, ISBN Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka Třetí, přepracované a doplněné vydání S. Trojan, R. Druga, J. Pfeiffer, J. Votava Další vydání velmi úspěšné knihy shrnuje poslední poznatky o mechanizmech řízení hybnosti a informuje o možnostech zlepšení poruch motoriky moderními metodami léčebné rehabilitace. 240 stran, 265 Kč, 190 Kč, 9,26, ISBN Farmakokinetika Miroslav Dostálek a kolektiv Potřebná učebnice pregraduálního i postgraduálního studia na lékařských a farmaceutických fakultách. Je základním materiálem pro obory farmakokinetiky a klinické farmakologie. 220 stran, ISBN Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků Věra Strnadová, Adam Svobodník, Filip Křepelka 152 stran, 316 Kč, 15,50, ISBN Vybrané kapitoly z klinické farmacie I. díl Jiří Vlček, Daniela Fialová šitá vazba, ISBN Základy fyziatrické léčby Ján Capko Publikace pojednává o zásadách aplikace fyziatrické léčby, o bezpečnosti při aplikaci procedur a obecných indikacích fyzikální terapie a dále o mechanizmech jejího působení. 396 stran, 395 Kč, 379 Kč, 18,49, ISBN podzim 2009 / zima 2010

2 I III II léze. IV parakavální (11 %) retrokavální (22 %) paraaortální interaortokavální preaortální prekavální preaortální (22 %) (11 %) dekády 2 3 roky mìsíce paraaortální (66 %) retroaortální ( ) Ca CIN 1 parakavální (18 %) retrokavální (14 %) % % prekavální preaortální (33 %) (40 %) paraaortální (40 %) retroaortální (16 %) Medicína Svalové funkční testy Vladimír Janda a kolektiv Svalový test jako analytická metoda zaměřená k určení síly různých svalových skupin umožňuje vyvozovat klinické závěry. Trvale žádaná, přehledná a srozumitelná učebnice. 344 stran, ISBN Fyzikální terapie Manuál a algoritmy Jiří Poděbradský, Radana Poděbradská Autorský tým předkládá souhrn moderní teorie fyzikální terapie a algoritmů její preskribce. Je vhodná jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuty. Součástí knihy je 18 listů obrazové přílohy volně přiložených, aby mohly být vyvěšeny na pracovišti fyzikální terapie cm, 200 stran + 18 listů volné obrazové přílohy, 495 Kč, 24,20, ISBN Speciální kineziologie Ivan Dylevský Vojtův princip V. Vojta, A. Peters ISBN Technika masáže překlad 19. vydání Ulrich Storck ISBN Neurologie v rehabilitaci Pro studium a praxi Jan Pfeiffer Učebnice je rozdělena na část obecnou a speciální a je určena zejména rehabilitačním pracovníkům a souvisejícím oborům. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. šitá vazba, 352 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Obecná kineziologie Ivan Dylevský Obecná kineziologie je propedeutikou, jejíž absolvování poskytne základní informace umožňující pochopení funkcí pohybového systému za fyziologických a patologických stavů. pevná vazba, 192 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Kineziologie je typicky interdisciplinární odvětví, které se dnes postupně profi luje jako samostatný vědní obor. Rozvoj rehabilitace a její výuky si vynutil zařazení výukového předmětu kineziologie do různých studijních programů. Speciální kineziologie je základem pro studium rehabilitačního lékařství, ortopedie a dalších medicínských oborů. pevná vazba, 184 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Gynekologie a porodnictví Porodnické operace Antonín Doležal a kolektiv Kniha je podrobným návodem ke klinické praxi a neměla by chybět v knihovně žádného porodníka-gynekologa či chirurga. Obsahuje přes 100 názorných vyobrazení. šitá vazba, 376 stran, ISBN Rizikové a patologické těhotenství Zdeněk Hájek a kolektiv Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů. Perinatologie je interdisciplinární obor spojující lékařskou genetiku, dětskou chirurgii a urologii, internu, diabetologii aj. pevná vazba, 444 stran, 969 Kč, 47,40, ISBN Onkogynekologie David Cibula, Luboš Petruželka a kolektiv Kniha je určena lékařům i zdravotnickému personálu zabývajícímu se diagnostikou, léčbou a sledováním pacientek se zhoubnými nádory. Podává ucelený přehled od přednádorových stavů, epidemiologie nádorů, diagnostiky a stagingu, možností screeningu, rizikových a prognostických faktorů, histopatologie až po komplexní zpracování léčebných modalit. Přiložené CD obsahuje obrazovou dokumentaci histologických preparátů, peroperačních fotografi í, snímků ze zobrazovacích vyšetření nebo kolposkopických obrazů. pevná vazba, 616 stran, 1399 Kč, 68,38, ISBN Ultrazvuk v porodnictví Praktická příručka Norman C. Smith, A. Pat M. Smith 1633 Embryologie Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka Zdeněk Vacek 386 Onkogynekologie 338 Onkogynekologie Po intramuskulárním podání všech 3 dávek vakcíny dojde bez ohledu na vìk a iniciální sérologický stav ve 100 % k sérokonverzi. Po iniciálním vzestupu titrù protilátek je pozorován pozvolný pokles v následujících letech. Na dlouhodobou stabilitu a perzistenci jejich vysokých hladin má vliv adjuvans obsažené ve vakcínì. Použití inovativního adjuvantního systému AS04 (firma GSK) vede ve všech vìkových kategoriích žen k perzistenci minimálnì o øád vyšších titrù protilátek, než jaké jsou pozorovány po pøirozenì probìhlé infekci. Nejvyšších titrù neutralizaèních protilátek je dosaženo ve vìkové kohortì velmi mladých dívek. Po dokonèení oèkovacího schématu se rozvíjí 100% ochrana proti rozvoji jakékoliv léze asociované s vakcinaèními genotypy HPV. Vakcíny vykazují mimo specifické protekce i podíl zkøížené Překlad knihy vydané nakladatelstvím Churchill Livingstone. Knihu využijí jak studenti, tak odborníci zabývající se ultrazvukem, gynekologové-porodníci, ale i porodní asistentky. 192 stran, ISBN Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka se 400 barevnými obrazy. Zahrnuje i poznatky molekulární biologie a genetiky. 256 stran, ISBN Obr Staging zhoubných nádorù pochvy 32.5 Diagnostika Obr Fylogenetická pøíbuznost HR HPV kých preventivních prohlídek tak, aby byly ošetøeny ještì pøed rozvojem invazivního nádoru. Nejdùležitìjším nástrojem sekundární prevence je efektivní screeningový program založený na cytologickém vyšetøení. Cílem primární prevence je zamezení pøenosu HPV infekce. Nejbìžnìjší metodou vhodnou pro ženy jakéhokoliv vìku je používání kondomu. Zvláštì vhodný je pro ženy bez stálého sexuálního partnera, pro ženy velmi mladé a pro pacientky v èasném období po ošetøení dìložního hrdla. Význam má však i pro ženy, které jsou již dispenzarizovány pro mírnou cervikální prekancerózu. Lze tak omezit pøísun další virové nálože a podpoøit spontánní regresi Nejnovìjší a nejspolehlivìjší metodou primární prevence je profylaktická vakcinace proti HPV infekci. Po oèkování dojde k rozvoji typovì specifické humorální imunity zamìøené proti genotypùm viru obsaženým ve vakcínì. Základem vakcín jsou v elektronovém mikroskopu od aktivního viru neodlišitelné viru podobné èástice (virus-like particles, VLP), tvoøené hlavním kapsidovým proteinem L1, který je nositelem všech dominantních imunitních epitopù. VLP jsou neinfekèní, protože neobsahují virovou DNA, která je nutná pro rozvoj onemocnìní. Vakcíny tzv. první linie jsou zacíleny na prevenci nejèastìjších genotypù HR HPV HPV 16 a 18, které jsou pøíèinou asi 70 % pøípadù karcinomu dìložního hrdla. Jedná se o vzácné nádory, které tvoøí 1 % gynekologických malignit. Èastìji se do pochvy nádory šíøí sekundárnì z vulvy a dìložního hrdla nebo implantaènì z karcinomu endometria èi pøi gestaèní trofoblastické nemoci. Do pochvy se šíøí také nádory uretry nebo moèového mìchýøe, podobnì se zde mùžeme setkat se vzdálenými metastázami karcinomu plic a prsu. Diagnóza onemocnìní i staging jsou založeny nejen na klinickém vyšetøení. Zobrazovací metody doplòují informaci o lokálním rozsahu nádoru a invazi do okolních struktur (paravaginální tkáò, uretra, moèový mìchýø, rektum) (obr ) a hodnotí postižení spádových uzlin. Pro horní dvì tøetiny pochvy jsou to pánevní uzliny, pøi postižení dolní tøetiny pochvy vìnujeme pozornost tøíselným uzlinám. Tendence ke vzdálenému metastázování je vyšší u melanomù nebo sarkomù vulvy, kdy se využívají zobrazovací metody k detekci vzdálených metastáz. Stagingová vyšetøení jsou obdobná jako u zhoubného nádoru dìložního hrdla. Navíc se pøipojuje vyšetøení spádových inguinofemorálních uzlin, které bylo podrobnì popsáno v kapitole (tab. 32.5). 538 Onkogynekologie parakavální prekavální ochrany proti dalším fylogeneticky pøíbuzným HR genotypùm HPV (obr ). Statisticky významná je proti minimálnì 3 genotypùm HPV 31, 45 a 52. Kumulativní úèinek vakcinace tak mùže být rozšíøen na více než 80 % pøípadù karcinomu dìložního hrdla bez ohledu na histotyp. Prevence u adenokarcinomù dosahuje vzhledem k dominantní asociaci jejich rozvoje s HPV 16, 18 a 45 více než 92 %. Oèkování snižuje i riziko dalších onemocnìní vyvolaných HR HPV infekcí nìkterých pøípadù karcinomu vaginy, vulvy, anu, laryngu a penisu a riziko rozvoje všech stupòù dysplastických zmìn dolního genitálního traktu (tab ). Nejlepších výsledkù Tab Onemocnìní, k jejichž prevenci je urèena profylaktická vakcinace spinocelulární karcinom dìložního hrdla adenokarcinom dìložního hrdla cervikální intraepiteliální neoplazie 1., 2. a 3. stupnì adenocarcinoma in situ dìložního hrdla vaginální intraepiteliální neoplazie 2. a 3. stupnì vulvární intraepiteliální neoplazie 2. a 3. stupnì kondylomata accuminata (kvadrivalentní vakcína) 5 7 let roky snížení incidence % spino, 94 % adeno CIN 2/3, AIS ASC US 20 % Obr Efekt profylaktické vakcinace v èase Obr Standardní rozsah systematické paraaortální lymfadenektomie kavální, interaortokavální, parakavální a paraaortální (obr ). Kraniální hranicí jsou odstupy obou venae renales, kaudální hranicí je bifurkace aorty. Výkon se však vìtšinou provádí v kombinaci s pánevní lymfadenektomií, a proto se postupuje kaudálnì až po oblast køížení ureteru a vasa iliaca communis. Ze interaortokavální (22 %) stejného dùvodu jako u karcinomu endometria (kap ) je vždy preferován systematický výkon pøed samplingovým. I zde platí, že nejèastìjší lokalizací metastaticky postižených lymfatických uzlin je horní paraaortální oblast, která není pøístupná palpaci ani jednoduchému samplingu (obr ). Výkon zaèíná uvolnìním všech adhezí ve støední èáøe v dutinì bøišní. Klièky tenkého støeva jsou odsunuty kraniálnì a tím zpøístupnìn odstup radixu mezenteria a duodena. V linii úponu radixu je prostøiženo peritoneum a støeva postupnì uvolòována a odtlaèována laterálnì a kraniálnì doprava. Takto je zpøístupnìna paraaortální a parakavální oblast. Kraniálnì je vypreparován odstup v. renalis sinistra. Následuje odstranìní tukovì-lymfatické tkánì v požadovaném rozsahu, které mùže být provedeno v jednom bloku, vìtšinou zprava doleva, nebo po jednotlivých lokalitách. Pozornost je vìnována postupné koagulaci drobných vén, odstupujících ze stìny vena cava. Otevøení parakaválního prostoru vìtšinou vyžaduje podvaz a pøestøižení v. ovarica dextra.obdobným zpùsobem je uvolnìna lymfatická tkáò z pøední stìny aorty a preparován prùbìh arteria mesenterica inferior, která je ponechána. Exstirpována je tkáò z interaortokavální oblasti. V dalším kroku je odstranìna tkáò z horní paraaortální oblasti, anatomicky ohranièné mediálnì aortou, kraniálnì prùbìhem v. renalis sinistra, laterálnì vìtšinou v. ovarica sinistra a kaudálnì a. mesenterica inferior. V posledním kroku je exstirpována tkáò z dolní paraaortální oblasti pod prùbìhem a. mesenterica inferior. Pozornost je v paraaortální oblasti vìnována prùbìhu venae at arteriae lumbales. Technika pánevní i paraaortální lymfadenektomie je prezentována na výukovém DVD Vybrané interaortokavální (38 %) Obr Distribuce metastaticky postižených lymfatických paraaortálních uzlin u èasných (A) a pokroèilých (B) stadií karcinomu ovaria (Benedetti-Panici, 2002) 1273 Minimálně invazivní operace v gynekologii Zdeněk Holub, David Kužel a kolektiv Kniha špičkových odborníků v gynekologické endoskopii přináší ucelený a komplexní přehled teoretických i praktických poznatků. Obsahuje i informace pro navazující obory. pevná vazba, 236 stran, ISBN Rejstříky ke stažení na Děložní myomy Moderní diagnostika a léčba Michal Mára, Zdeněk Holub a kolektiv Kniha přináší aktuální zpracovaní problematiky děložního myomu a zejména přehled diagnostických a léčebných výkonů, které jsou s úspěchem aplikovány v současné klinické praxi. pevná vazba, asi 248 stran, ISBN Moderní porodnictví Aleš Roztočil a kolektiv Výpravná barevná publikace prezentuje ucelený pohled na současné porodnictví. Obsahuje kapitoly týkající se jak fyziologie, tak patologie těhotenství, porodu a šestinedělí cm, pevná vazba, 408 stran, 1190 Kč, 58,09, ISBN Porodnictví 2., přepracované a doplněné vydání Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp a kolektiv Aktualizované vydání úspěšné publikace reprezentuje českou porodnickou školu. Vychází z potřeby předat studentům i mladým lékařům současné interdisciplinární pojetí perinatologie. pevná vazba, 546 stran, 1399 Kč, 68,38, ISBN podzim 2009 / zima

3 72 Medicína Chirurgie, ortopedie, traumatologie Chirurgie srdečních chlopní (...nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních Jan Dominik, Pavel Žáček 1556 Ortopedie Pavel Dungl a kolektiv Souhrnná učebnice ortopedie nebyla v českém písemnictví vydána za posledních 40 let. Tuto mezeru vyplňuje skvěle napsaná kniha, která vyšla z pera autorského kolektivu Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK v Praze Na Bulovce pod vedením prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. Součástí této rozsáhlé monografi e je přehledná obrazová dokumentace s 1400 názornými kresbami, fotografi emi a rentgenovými snímky. pevná vazba, 1280 stran, 1599 Kč, 78,30, ISBN Chirurgická propedeutika Druhé, přepracované a doplněné vydání aktualizovaný dotisk Miroslav Zeman a kolektiv Učebnice pro začínající i zkušené chirurgy. Probírá symptomy, první lékařskou pomoc, zásady asepse a antisepse, místní a celkové znecitlivění aj. Podstatně aktualizované vydání. šitá vazba, 524 stran, ISBN Nevšední publikace poskytuje přehlednou informaci o chlopenní chirurgii srdce počínaje historií přes přehled výkonů na jednotlivých srdečních chlopních a indikací až k operacím, operačním metodám i jejich komplikacím. Text s mnoha originálními obrázky je doplněn fotografiemi operačních postupů přímo z operačního pole a přehlednými schématy cm, pevná vazba, 368 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Jednodenní chirurgie One-day surgery se souborem vybraných miniinvazivních operací na DVD Stanislav Czudek a kolektiv Publikace shrnuje zkušenosti s jednodenní (krátkodobou) chirurgií a je určena nejen chirurgům, ale i lékařům ostatních oborů. Její součástí je DVD s vybranými miniinvazivními operacemi. 128 stran, 295 Kč, 14,57, ISBN Malý atlas obvazových technik Jiří Páral Kniha seznamuje studenty s obvazovými materiály a s technikami zhotovení jednotlivých obvazů, které jsou specifi cké pro příslušené části lidského těla. Kniha je bohatě ilustrována. 240 stran, 299 Kč, 13,24, ISBN Chirurgie v kostce Vybrané kapitoly Alexander Ferko, Zbyněk Vobořil, Karel Šmejkal, Jan Bedrna Kniha má formu vádeméka, opírá se o současné poznatky ze všech oborů chirurgie. Je určena především pregraduálnímu studiu. Speciální část obsahuje především praktické poznatky cm, šitá vazba, 596 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Radiochirurgie gama nožem Principy a neurochirurgické aplikace Roman Liščák a kolektiv Publikace shrnuje dosavadní poznatky a výsledky získané při léčbě pacientů Leksellovým gama nožem. Na vydání publikace se významně podílela Nemocnice Na Homolce. pevná vazba, 248 stran, 390 Kč, 19,19, ISBN Chirurgie vyššího věku Jan Šváb a kolektiv Jedinečná publikace zpracovávající problematiku diagnostiky a léčby starších osob na chirurgických odděleních. Osloví zejména chirurgy a intenzivisty, ale i lékaře ostatních oborů. 208 stran, 449 Kč, 22,17, ISBN Náhlé příhody břišní Operační manuál Pavel Pafko, Jaromír Kabát, Václav Janík Kniha poskytuje potřebné informace pro řešení náhlých příhod břišních zejména mladým chirurgům. Operační výkony jsou dokumentovány originálními kresbami operačních postupů. pevná vazba, 136 stran, 329 Kč, 229 Kč, 11,19, ISBN Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku Bohuslav Čertík a kolektiv pevná vazba, 164 stran, 245 Kč, 12,18, ISBN Interaktivní kardiochirurgie CD-ROM Interactive cardiac surgery Pavel Žáček, Jan Dominik, Pavel Kubiš 990 Kč, 490 Kč, 24,20, ISBN Nádory podjaterní oblasti Diagnostika a léčba Zdeněk Kala, Igor Kiss, Vlastimil Válek a kolektiv Kniha obsahuje nejnovější poznatky o maligních procesech v této oblasti a je návodem, jak postupovat v diagnostice a léčbě těchto zdánlivě různorodých patologických procesů. asi 340 stran, ISBN Recidiva kolorektálního karcinomu Komplexní přístup z pohledu chirurga Ludmila Lipská, Vladimír Visokai a kol. Kniha shrnuje současné informace o diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu zejména z pohledu chirurga a pomáhá pochopit význam mezioborové spolupráce při léčbě pacientů. pevná vazba, 456 stran, 995 Kč, 42,79, ISBN Hemodialyzační arteriovenózní přístupy Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv Kniha komplexně shrnuje problematiku hemodialyzačních přístupů včetně možných pooperačních komplikací. Je určena specialistům, zejména z řad nefrologů, anesteziologů a chirurgů cm, 160 stran, 290 Kč, 14,17, ISBN Komplexní léčba nádorů rekta Kamil Vysloužil Publikace vyzdvihuje význam radikální chirurgické léčby tohoto onemocnění a přináší přehled vyšetřovacích metod a jejich využití při stanovení optimálního léčebného plánu. pevná vazba, 196 stran, 399 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění Milan Krajíček, Jan H. Peregrin, Miloslav Roček, Pavel Šebesta a kolektiv Pro široký okruh čtenářů od studentů medicíny až po lékaře připravující se na atestaci z cévní chirurgie či intervenční radiologie. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. pevná vazba, 436 stran, 1299 Kč, 63,40, ISBN Rekonstrukce prsu po mastektomii Luboš Dražan, Jan Měšťák pevná vazba, 168 stran, ISBN Chirurgická onkologie Horst Dieter Becker, Werner Hohenberger, Theodor Junginger, Peter Michael Schlag pevná vazba, 880 stran, 1990 Kč, 590 Kč, 28,78, ISBN Principy válečné chirurgie Leo Klein, Alexander Ferko a kolektiv pevná vazba, 140 stran, 390 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Tepenné variety a anomálie u člověka, René Vobořil, viz str Transplantace ledviny v klinické praxi, Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv, viz str Předoperační vyšetření Návody pro praxi, Hana Skalická a kolektiv, viz str Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče, Lubomír Vondráček, Jan Vondráček, viz str podzim 2009 / zima 2010

4 1179 Kardiologie, gastroenterologie, vnitřní lékařství, onkologie EKG stručně, jasně, přehledně Překlad 6. vydání John R. Hampton Překlad již 6. vydání mimořádně úspěšné publikace The ECG Made Easy, kterou vydalo nakladatelství Churchill Livingstone v roce cm, 152 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN EKG v praxi Překlad 4. vydání John R. Hampton Nové, rozšířené a přepracované vydání úspěšného titulu The ECG in Practice. Kniha je vynikající pomůckou jak pro mediky seznamující se s touto vyšetřovací metodou, tak pro lékaře. šitá vazba, 376 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Medicína 73 Echokardiografie Překlad 4. vydání Thomas Böhmeke, Andreas Schmidt Praktická učebnice základní kardiologické vyšetřovací metody! O jejím úspěchu svědčí 4 německá vydání a mnoho zahraničních překladů. Celobarevná publikace s 632 vyobrazeními je rozdělena do dvou oddílů. První shrnuje základy echokardiografi e, druhý uvádí orgánové změny v transtorakálním a transezofageálním echokardiogramu u jednotlivých onemocnění a tipy a triky pro správné provedení vyšetření. šitá vazba, 256 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Intraaortální balonková kontrapulzace Jiří Manďák 160 stran, 245 Kč, 12,18, ISBN Arteriální revaskularizace myokardu Marek Gwozdziewicz pevná vazba, 132 stran, 195 Kč, 9,59, ISBN EKG a jeho hodnocení M. Gabriel Khan Překlad 2. vydání knihy Rapid ECG Interpretation popisuje postup vyhodnocování EKG křivek. Algoritmy, ilustrace, přes 220 EKG křivek a skvělý překlad usnadňují porozumění textu. šitá vazba, 348 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Echokardiografie Kapesní atlas Thomas Böhmeke, Ralf Doliva Kniha obsahuje užitečné informace, které pomohou orientovat se v této problematice. Ilustrace zobrazují postup vyšetření pacienta i echokardiogramy všech důležitých onemocnění srdce. šitá vazba, 232 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Fibrilace síní Jan Lukl a spolupracovníci 4002 Jak dobře žít s nemocným srdcem, Jindřich Špinar, Jiří Vítovec, viz str Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře, Štěpán Rucki, Pavel Vít, viz str Chirurgie srdečních chlopní (...nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních, Jan Dominik, Pavel Žáček, viz str Interaktivní kardiochirurgie CD-ROM Interactive cardiac surgery, Pavel Žáček, Jan Dominik, Pavel Kubiš, viz str Hemochromatóza Jiří Horák a kolektiv ISBN Kardiovaskulární choroby u žen Antonín Mandovec Publikace komplexně zpracovává současný pohled na problematiku kardiovaskulárních chorob u žen, a vyplňuje tak současnou mezeru v české odborné zdravotnické literatuře. pevná vazba, 136 stran, ISBN Kniha probírá epidemiologii, etiologii, farmakologickou i intervenční léčbu fi brilací síní, řeší problematiku kontroly srdečního rytmu, tromboembolických komplikací, trvalé kardiostimulace a možností kardiochirurgické léčby. Zcela komplexní publikace je určena kardiologům, internistům, radiologům a všem, kteří nemocné ošetřují. pevná vazba, 272 stran, ISBN Akutní pankreatitida Julius Špičák 216 stran, 295 Kč, 14,57, ISBN Alkohol a játra Jiří Ehrmann, Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann jr. 184 stran, ISBN X 4001 Gastroenterologie a hepatologie Učebnice Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv Praktická učebnice je dílem kolektivu autorů 1. LF UK a VFN v Praze, obsah i forma zpracování vychází z potřeb cílové skupiny čtenářů mediků, mladých lékařů, internistů, praktiků. šitá vazba, 380 stran, 399 Kč, 290 Kč, 14,17, ISBN Novinky v gastroenterologii a hepatologii Julius Špičák a kolektiv Publikace podává podrobný přehled hlavních novinek daného oboru. Je určena všem gastroenterologům, hepatologům, všeobecným internistům a chirurgům. pevná vazba, 444 stran, 645 Kč, 31,50, ISBN Bilirubin a interní choroby Význam pro kliniku a praxi Libor Vítek Cílem publikace je shrnout současné poznatky o vztahu bilirubinu k interním chorobám, především k nemocem podmíněným oxidačním stresem, a nastínit další možné klinické souvislosti. pevná vazba, 136 stran, 290 Kč, 14,17, ISBN Imunosupresiva v léčbě idiopatických střevních zánětů Vladimír Zbořil a kolektiv 128 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Hlavní symptomy v medicíně Praktická příručka pro lékaře a studenty, Annemarie Hehlmann, viz str Kritické stavy v hepatologii Jan Lata, Tomáš Vaňásek a kolektiv Kniha zmiňuje fyziologii, patofyziologii, akutní i chronické jaterní selhání z nejrůznějších příčin, uvádí i problematiku transplantace. Obsahuje schémata doporučených postupů. pevná vazba, 168 stran, 295 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Diabetes mellitus komplikace a přidružená onemocnění Diagnostické a léčebné postupy Jaroslav Rybka Kniha je určena diabetologům, diabetologickým sestrám a všem ostatním lékařům, kteří pečují o nemocné s cukrovkou. Popisuje, jak předcházet a zvládnout dekompenzaci diabetu. 320 stran, ISBN Klinická dietologie Štěpán Svačina a kolektiv Kniha poskytuje komplexní pohled na oblast dietologie. V dobře metodologicky strukturované publikaci najdeme všechny potřebné informace jak obecného, tak speciálního charakteru. pevná vazba, 384 stran, 799 Kč, 39,10, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

5 74 Medicína Vložen CD-ROM Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi! Chorobné znaky a příznaky Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv Základem knihy je myšlenka: Znaky a příznaky jsou stavebními kameny diagnózy! Publikace obsahuje vybrané znaky, příznaky a důležité laboratorní ukazatele. Každé heslo má definici, klasifi - kaci, patofyziologii, výskyt, kliniku, diferenciální diagnózu a léčbu. Významnou částí knihy je i epilog, ve kterém autoři shrnují v přehledné formě mimořádně zajímavé informace z celé publikace cm, pevná vazba, asi 520 stran, cca 699 Kč, 29,99, ISBN Neonkologická hematologie 2., doplněné a zcela přepracované vydání Miroslav Penka, Alena Buliková a kolektiv Dvoubarevná publikace s barevnou přílohou podává ucelený přehled o fyziologii i patofyziologii chorob červené, bílé a destičkové krevní řady nemaligního charakteru. Členění knihy je klasické, se zaměřením na klinickou praxi, nezanedbává však ani laboratorní problematiku. Hloubka pojetí jednotlivých kapitol je dána vývojem stavu znalostí současné hematologie a opírá se o praktické poznatky autorů. pevná vazba, 248 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Hematologie přehled maligních hematologických nemocí 2., doplněné a zcela přepracované vydání Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček a kolektiv Vnitřní prostředí Antonín Jabor a kolektiv Tato vynikající monografie je interdisciplinárním dílem. Vzhledem k rozsahu, hloubce, serióznosti a aktuálnosti obsažených poznatků by se měla stát součástí příručních knihoven klinických oddělení, je naprosto nezbytná pro lůžková oddělení, ARO a JIP nejrůznějších klinických oborů. Zároveň době zaplňuje bílé místo po slavné knize téhož názvu primáře B. Nejedlého, která vyšla cca před 30 lety. pevná vazba, 560 stran, 999 Kč, 48,80, ISBN Přepracované a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší informace o diagnostice, nových léčivech a standardních léčebných postupech, o problematice transplantací krvetvorných buněk i o infekčních komplikacích u imunokompromitovaných nemocných. Kniha obsahuje desítky tabulek, schémat, grafů a barevnou přílohu. Je vhodná pro hematology i pro lékaře dalších oborů, včetně lékařů praktických. pevná vazba, 404 stran, 799 Kč, 39,10, ISBN Farmakoterapie vnitřních nemocí 4., zcela přepracované a doplněné vydání Josef Marek a kolektiv Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů, rozvoj evidence based medicine i vstup do EU si vynutily již 4. přepracování této mimořádně úspěšné a několikrát oceněné publikace. pevná vazba, ISBN Předoperační vyšetření Návody pro praxi Hana Skalická a kolektiv Praktická příručka zpracovává problematiku předoperačního vyšetření. Vznikla z potřeby vyjasnit různé pohledy na vyšetření u akutních i plánovaných operací i invazivních výkonů. 160 stran, 339 Kč, 16,50, ISBN Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob Druhé, aktualizované a doplněné vydání Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček, Jiří Vaníček a kolektiv pevná vazba, 696 stran, 945 Kč, 490 Kč, 24,20, ISBN Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi Jan Vojáček, Martin Malý a kolektiv pevná vazba, 276 stran, 345 Kč, 16,90, ISBN X Nádory varlat Jitka Abrahámová, Ctibor Povýšil, Ladislav Dušek a kolektiv Autoři shrnují poznatky o prevenci, epidemiologii, rizikových faktorech, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění. Vycházejí z vlastní sestavy pacientů, největší v České republice. pevná vazba, 328 stran, 890 Kč, 43,48, ISBN Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí Jindřich Špinar a kolektiv Moderní příručka je určena studentům lékařských fakult a začínajícím lékařům, kteří v ní najdou vše podstatné o vyšetření pacienta a o interpretaci výsledků vyšetřovacích metod. 256 stran, 319 Kč, 15,50, ISBN Propedeutika vnitřního lékařství Nové, zcela přepracované vydání doplněné testy Ladislav Chrobák a kolektiv Po opakovaných reedicích autoři aktualizovali a doplnili všechny kapitoly o poslední poznatky. Zcela nové jsou zkušební testy, které ověří pochopení a zapamatování probírané látky. 244 stran, ISBN Physical Examination in Internal Medicine Reprint of the Bestseller Ladislav Chrobák, Thomas Gral, Jiří Kvasnička and coworkers Publikace je anglickou verzí nejúspěšnější učebnice propedeutiky, kterou si oblíbili nejen zahraniční, ale i domácí studenti. 240 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin, Milan Holeček, viz str Urolitiáza, David Stejskal, viz str Vnitřní lékařství pro stomatology, Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Petr Svačina a kolektiv, viz str Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii Pavel Klener, Pavel Klener, jr. Publikace shrnuje poslední poznatky v oboru, a stává se tak nezbytnou příručkou pro onkology, internisty, praktiky, hematology i pediatry. Je doplněna 60 obrázky. pevná vazba, asi 180 stran, cca 390 Kč, 16,77, ISBN podzim 2009 / zima Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství Překlad 5. vydání H.-M. Steffen, R. Griebenow, I. Meuthen, M. Shrappe, D. J. Ziegenhagen Překlad již 5. vydání této učebnice obsahuje seznam nemocí, které připadají pro ten který symptom v úvahu. Čtenáře vede za pomoci názorných schémat plynule od příznaků k diagnóze. pevná vazba, asi 400 stran, ISBN Maligní ložiskové procesy jater Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod V. Válek, Z. Kala, I. Kiss a kolektiv Kniha rozebírá radiologické a patologické nálezy maligních nozologických jednotek a uvádí moderní postupy a standardy z oblasti chirurgie, transplantologie, radiologie a onkologie. 416 stran, ISBN Vnitřní lékařství Pro nelékařské zdravotnické obory Leoš Navrátil a kolektiv Učebnice vnitřního lékařství vhodná pro studenty, ale i absolventy nelékařských zdravotnických oborů vhodně doplňuje řadu titulů pro tyto profese. šitá vazba, 424 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN

6 Medicína Neurologie 1328 Kostní nádorová choroba Z. Adam, P. Ševčík, J. Vorlíček, M. Mistrík a kolektiv pevná vazba, 296 stran, 690 Kč, 190 Kč, 9,19, ISBN Neuroendokrinní nádory Klinické pohledy Oldřich Louthan šitá vazba, 344 stran, 395 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Neurologické vyšetření snadno a rychle Geraint Fuller První český překlad již 3. vydání knihy ceněné mediky i začínajícími lékaři. Přehledně (125 obrázků, přes 100 tabulek) odpovídá na otázky: Co dělat, co hledat a co to znamená. šitá vazba, 256 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Člověk, jeho mozek a svět, Miroslav Orel, Věra Facová a kolektiv, viz str Neuropsychologie v neurologii, Marek Preiss, Hana Kučerová a kolektiv, viz str Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková Je první publikací s danou tematikou vydanou v ČR. Autoři vycházejí ze zkušeností s více než pacienty. Unikátní je obrazová část s 950 obrázky z vlastního archivu autorů. pevná vazba, 324 stran, 1100 Kč, 53,77, ISBN Praktická nefrologie 2., zcela přepracované a doplněné vydání Vladimír Teplan a kolektiv Zcela přepracované a doplněné vydání knihy, jejíž první vydání z roku 1998 získalo řadu ocenění. Postupuje od teoretických základů přes biochemické nálezy až po klinické obrazy. pevná vazba, 536 stran, 949 Kč, 46,47, ISBN Ostatní obory a další literatura Vnitřní lékařství Miroslav Souček, Jiří Vorlíček, Jindřich Špinar, Petr Svačina a kolektiv ISBN Mozkové ischemie a hemoragie 3., přepracované a doplněné vydání Pavel Kalvach a kolektiv ISBN Neurologie pro studium i praxi Zdeněk Seidl, Jiří Obenberger Mimořádně didakticky zajímavé dílo shrnující jak obecnou, tak speciální neurologii. Může být pregraduální učebnicí i publikací pro neurology. Obsahuje na 120 obrázků. šitá vazba, 364 stran, ISBN Neuromodulace Michael Houdek a kolektiv pevná vazba, 296 stran, 545 Kč, 26,79, ISBN EEG v epileptologii dospělých Zdeněk Vojtěch pevná vazba, 704 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN Akutní selhání ledvin a jeho léčba Vladimír Teplan Publikace se týká tématu, které je přitažlivé nejen pro nefrology, ale i pro další lékaře vybraných chirurgických oborů. Je vhodná jak pro pre-, tak pro postgraduální přípravu. ISBN Klinická nefrologie Vladimír Tesař, Otto Schück a kolektiv Rozsáhlá monografi e pokrývá širokou problematiku od renální fyziologie přes vyšetřovací metody a hlavní skupiny nemocí ledvin až po akutní a chronické selhání. pevná vazba, 652 stran, 1100 Kč, 53,77, ISBN Neurologie v rehabilitaci Pro studium a praxi Jan Pfeiffer Memorix neurologie Překlad 4. vydání Peter Berlit Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv Základní učebnice nově koncipovaného oboru, který navazuje na znalosti z oblastí na pomezí interny, chirurgie a anesteziologie. Kniha je doplněna tipy a triky v oboru a několika přílohami. Zcela nové pojetí učebnice! pevná vazba, 336 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Učebnice je rozdělena na část obecnou a speciální a je určena zejména rehabilitačním pracovníkům a souvisejícím oborům. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. šitá vazba, 352 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Kompendium celé neurologie! Komplexní příručka pro praxi, obsahuje zásady klinické neurologie i aktuální doporučení k diagnostice a léčbě. Obsahuje přes 400 vyobrazení a tabulek. šitá vazba, 464 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Neurologická diferenciální diagnostika Překlad 5., přepracovaného a doplněného vydání Marco Mumenthaler, Claudio Bassetti, Christof Daetwyler Transplantace ledviny v klinické praxi Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv Jedná se o první česky psanou monografi i pojednávající samostatně o problematice transplantací ledviny. Shrnuje aktuální poznatky o tomto tématu, jejími autory jsou profesionálové různých oborů, kteří se klinicky i výzkumně transplantacemi ledvin dlouhodobě zabývají. Obsahuje řadu léčebných schémat, doporučení, barevných a černobílých ilustrací. pevná vazba, 384 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii Robert Wagner V české odborné literatuře se jedná o výjimečnou publikaci. Monografi e je určena nejen anesteziologům, kteří se specializují v kardioanestezii, ale i těm, kteří se hlouběji zajímají o řízení hemodynamiky u pacientů se srdečním onemocněním. Potřebné informace zde naleznou všichni, kteří pečují o kardiochirurgické pacienty. pevná vazba, 336 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Autoři vedou přehlednými a logickými cestami úvahu vyšetřujícího lékaře od zjištěných příznaků přes systematický rozbor až ke správné diagnóze. Více než 300 vyobrazení v knize slouží k vizualizaci jednotlivých příznaků i diferenciálních diagnóz. Kniha vyšla poprvé již v roce 1980, od té doby byla postupně přeložena do řady jazyků. pevná vazba, 376 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

7 76 Medicína Sonografie velkých krčních cév Repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na CD Milan Cholt 1551 Kniha je určena lékařům, kteří začínají s ultrazvukovou diagnostikou karotických a vertebrálních tepen. Obrazová dokumentace (360 názorných obrázků) je uvedena na přiloženém CD. Repetitorium základů dopplerovské diagnostiky objasňuje principy dvojrozměrného sonografického i barevného dopplerovského vyšetření. Atlas patologických nálezů na velkých krčních cévách je zpracován formou kazuistik cm, pevná vazba, 120 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Kurz sonografie Matthias Hofer Nepostradatelnou příručkou těm, kteří využívají ultrazvuku, je překlad knihy Sono Grundkurs s 741 vyobrazeními. Kniha obsahuje rady pro začátečníky i ABC správného popisu. šitá vazba, 240 stran, 469 Kč, 22,87, ISBN Průvodce sonografií Kapesní atlas Berthold Block Celobarevná kniha s 550 obrazy s typickými nálezy. Umožňuje rychlou orientaci v sono snímku i bez hlubších zkušeností. Jsou zde uvedeny všechny vyšetřované oblasti lidského těla. šitá vazba, 300 stran, ISBN Oční lékařství Pavel Kuchynka a kolektiv Jedinečná základní učebnice oftalmologie (postgraduálního charakteru) s bohatou obrazovou dokumentací. Rozsahem i provedením (včetně CD ROMu s obrazovou přílohou) u nás nemá obdoby. pevná vazba, 812 stran, 1999 Kč, 97,59, ISBN Věkem podmíněná makulární degenerace Petr Kolář a kolektiv Kniha se věnuje věkem podmíněné makulární degeneraci, která je nejčastější příčinou ztráty zraku. Je koncipována jako odborná učebnice pro studenty LF a oftalmologickou veřejnost. pevná vazba, 160 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění Daniel Nalos, Dušan Mach a kolektiv cm, ISBN Vývoj miminka před narozením Od embrya k porodu Martina Hourová, Milena Králíčková, Petr Uher pevná vazba, 112 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Čekáme děťátko Martin Gregora, Miloš Velemínský ml. pevná vazba, 368 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Péče o novorozence a kojence Maminčin domácí lékař 3., doplněné a aktualizované vydání Martin Gregora, Magdalena Paulová pevná vazba, 104 stran, 179 Kč, 8,90, ISBN Kojení Nejčastější problémy a jejich řešení, 2., doplněné a přepracované vydání Dagmar Schneidrová a kolektiv 148 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN X 2616 Kniha o matce a dítěti Martin Gregora pevná vazba, 244 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN X Uveitidy Eva Říhová a kolektiv Kniha je určena lékařům, kteří se v praxi setkávají s pacienty s některým typem nitroočního zánětu. Poskytne informaci o klinickém obrazu uveitidy, vyšetřovacích postupech i léčbě. pevná vazba, 140 stran, 499 Kč, 21,46, ISBN Infekce oka Pavel Rozsíval a spolupracovníci pevná vazba, 228 stran, 320 Kč, 15,90, ISBN Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi Aleš Hahn a kolektiv pevná vazba, 392 stran, 525 Kč, 25,79, ISBN Dětská klinická psychologie 4., přepracované a doplněné vydání P. Říčan, D. Krejčířová a kolektiv šitá vazba, 603 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Vývojová psychologie 2., aktualizované vydání Josef Langmeier, Dana Krejčířová 368 stran, ISBN Lékařská psychologie v praxi Jiří Beran a kolektiv asi 160 stran, cca 179 Kč, 7,70, ISBN Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie 2., přepracované a doplněné vydání Zdeněk Fišar a kolektiv 384 stran, ISBN Akutní medicína do kapsy Na základě medicíny založené na důkazech Christopher M. Ball, Robert S. Phillips Kniha vycházející z posledních výsledků klinických studií přehledně doporučuje, jak diagnostikovat a léčit nejčastější akutní stavy i vzácně se vyskytující případy cm, 208 stran, ISBN Eutanazie, nebo paliativní péče? Marta Munzarová Autorka se zabývá problematikou eutanazie v nejširších souvislostech, především však s ohledem na vnitřní mravnost lékařství. Vymezuje pojmy, konfrontuje oba jmenované přístupy. 108 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Psychologie nemoci Jaro Křivohlavý 200 stran, 279 Kč, 13,88, ISBN Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci Marie Kriegelová 176 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Schizofrenie v dětství a adolescenci Eva Malá 196 stran, ISBN Psychická odolnost předškolního dítěte Simona Horáková Hoskovcová 160 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Revmatologický výkladový slovník Jozef Rovenský a kolektiv 280 stran, 490 Kč, 190 Kč, 9,19, ISBN Farmakoterapie revmatických onemocnění Karel Pavelka a kolektiv pevná vazba, 436 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Jak přežít pobyt ve zdravotnickém zařízení otázek a odpovědí pro pacienty Renata Podstatová, Eliška Sovová, Jarmila Řehořová 144 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Poznáváme homeopatii Jak se léčit šetrně Kateřina Formánková, Miriam Kabelková, Ilona Ludvíková 136 stran, 99 Kč, 4,85, ISBN Úvod do psychoterapie 3., aktualizované vydání Jan Vymětal asi 296 stran, cca 399 Kč, 17,16, ISBN Obecná psychoterapie 2., rozšířené a přepracované vydání Jan Vymětal a kolektiv 340 stran, 389 Kč, 19,19, ISBN Klinická hypnóza 3., aktualizované a rozšířené vydání Stanislav Kratochvíl pevná vazba, 320 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Vliv psychiky na zdraví Soudobá psychosomatika Asbjørn O. Faleide, Eyolf Klæboe Faleide, Lilleba B. Lian asi 232 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Speciální psychoterapie 2., přepracované a doplněné vydání Jan Vymětal a kolektiv 400 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

8 52 PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO pravá sí pravá v n itá (koronární) tepna pravá komora dolní dutá žíla p ední srde ní žíly levá sí hlavní kmen levé v n ité (koronární) tepny p ední sestupná v tev levé v n ité tepny velké srde ní žíly levá komora 44 PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO :08:33 53 Medicína Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře Štěpán Rucki, Pavel Vít Publikace obsahuje přehled o základních kardiologických problémech, se kterými se setkává dětský lékař v každodenní praxi. Je informačním zdrojem pro všechny pediatry a kardiology. 140 stran, ISBN První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Příručka obsahuje kompletní laickou první pomoc. Je sestavena podle nejnovějších poznatků a doplněna 46 instruktážními obrázky. Respektuje doporučení směrnic pro resuscitaci ILCOR. 116 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Pediatrie do kapsy Druhé, zcela přepracované vydání Christopher O Callaghan, Terence Stephenson Překlad z anglického originálu obsahuje základní informace o péči o dítě, poskytne vodítka ke zhodnocení zdravotního stavu dítěte a řešení urgentních i běžných situací. šitá vazba, 448 stran, ISBN První pomoc u dětí Pavel Srnský Srozumitelná a názorná kniha s 96 barevnými obrázky a schématy je určena dospělým, kteří se starají o děti. Kromě návodu, jak postupovat v různých situacích, je zmíněna i prevence. 112 stran, 159 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Pediatrie Ania Carolina Muntau Překlad 4., plně přepracovaného a aktualizovaného vydání skvělé monografi e s původním názvem Intensivkurs Pädiatrie, s více než 280 vyobrazeními a 130 tabulkami. V posledních desetiletích se v pediatrii nashromáždilo velké množství nových znalostí a byla vypracována a ověřena nová terapeutická doporučení. Tento vývoj s sebou přinesl i potřebu mít všechny tyto informace k dispozici v přehledné formě nejen pro studenty, ale i pro pediatry v praxi, kteří potřebují doplnit svoje znalosti. Splnit tyto hlavní cíle se dokonale povedlo autorce této knihy. Vznikla tak základní učebnice v oboru praktická a přehledná. pevná vazba, 608 stran, 1499 Kč, 73,29, ISBN Skvělý překlad našich předních odborníků pod vedením prof. MUDr. Jana Jandy, CSc První pomoc 2., přepracované vydání Jan Bydžovský Neocenitelná publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje se zásadami poskytování první pomoci. 76 stran, 79 Kč, 3,95, ISBN Další publikace o první pomoci najdete na str. 83 a 84. ventrikulární (komorové) fibrilace nebo ventrikulární tachykardie. Fibrilací označujeme chaotické míhání srdečních komor nebo míhání síní, tachykardie je zrychlená srdeční akce. AED a jeho použití AED je elektrický přístroj analyzující srdeční rytmus. V případě potřeby upozorní AED na nutnost provedení elektrického šoku, známého jako defibrilace srdce. Účelem tohoto šoku je napravení abnormální elektrické aktivity a obnovení normálního srdečního rytmu a čerpací funkce. Existuje mnoho odlišných modelů AED (obr. 34). Zásady používání jsou však pro všechny stejné. Mnoho AED je vybaveno slovní navigací. AED je možné použít pouze u osob v bezvědomí, se zástavou dechu, starších 1 roku života. Použití AED Obr. 33 Srdce 1. Prováděj CPR (viz kapitola 4), dokud není k dispozici AED. Jakmile máš AED, otevři ho. 2. Přilep elektrody na obnažený pacientův hrudník a připoj je k AED (obr. 35). Pro dětského pacienta použij pokud možno dětské elektrody. První pomoc pro každého.indd :08:33 Obr. 25 Dva záchranné vdechy Obr. 26 Stlačení hrudníku (30 ) První pomoc pro každého.indd :08:28 Obr. 35 Umístění elektrod Obr. 34 AED První pomoc pro každého.indd :08:33 AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR (AED) 1091 Diferenciální diagnóza Do kapsy Andrew T. Raftery, Eric Lim Tato kniha vynikajícím způsobem pomáhá stručně a výstižně objasnit příčiny zdravotních problémů a stanovit správnou diagnózu. Je překladem 2., opraveného a aktualizovaného vydání cm, šitá vazba, asi 516 stran, ISBN Diferenciální diagnostika prvního kontaktu Překlad 3., zcela přepracovaného a doplněného vydání R. Douglas Collins Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství H.-M. Steffen, R. Griebenow, I. Meuthen, M. Shrappe, D. J. Ziegenhagen Překlad již 5. vydání této učebnice obsahuje seznam nemocí, které připadají pro ten který symptom v úvahu. Čtenáře vede za pomoci názorných schémat plynule od příznaků k diagnóze. pevná vazba, asi 400 stran, ISBN Chorobné znaky a příznaky Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv Kniha obsahuje vybrané znaky, příznaky a důležité laboratorní ukazatele. Každé heslo má defi nici, klasifikaci, patofyziologii, výskyt, diagnózu, diferenciální diagnózu a léčbu cm, pevná vazba, asi 520 stran, cca 699 Kč, 29,99, ISBN Diferenciální diagnóza ve schématech Classen, Diehl, Koch, Kochsiek, Pongratz, Scriba Knihu plnou barevných algoritmů by měli mít všichni lékaři, medici či sestry stále s sebou. Dává stručné návody pro situace, jako jsou např. ascites, horečka, krvácení apod. 96 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN Obsahuje abecedně řazený přehled základních oblastí, kde je třeba uplatnit diferenciální diagnostiku. Tak umožňuje začínajícím internistům a praktickým lékařům rychle stanovit přesnou diagnózu. Text propojuje poslední odborné diagnostické postupy a příznaky pacienta, je doplněn více než 250 obrázky a 62 tabulkami. Kniha má osobitý didaktický přístup. pevná vazba, 600 stran, 779 Kč, 38,17, ISBN Hlavní symptomy v medicíně Praktická příručka pro lékaře a studenty Annemarie Hehlmann Český překlad 5. vydání populární praktické příručky, kterou vydalo nakladatelství Elsevier Urban a Fischer, je určen jak studentům medicíny, tak začínajícím i zkušeným lékařům. šitá vazba, asi 448 stran, ISBN Rejstříky ke stažení na Obrazový atlas chorobných stavů Diferenciální diagnostika Eva Topinková Cílem publikace je kultivace klinického vyšetření, která učí lékaře precizně popsat charakter patologických změn. Jen tak může lékař správně posoudit přítomnost dané diagnózy. pevná vazba, 348 stran, 599 Kč, 29,28, ISBN Geriatrické syndromy a geriatrický pacient 1094 Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, Helena Zavázalová, Iva Holmerová, Pavel Weber a kolektiv Publikace je určena kromě geriatrů zejména internistům a praktickým lékařům, užitečná je v běžné praxi i postgraduálním studiu. Kniha vymezuje geriatrického nemocného, popisuje zvláštnosti této skupiny nemocných a defi nuje problematiku pomocí syndromologie. Používání geriatrických syndromů pak může pomoci lékařům lépe popsat křehké geriatrické pacienty, jejich zdravotní problémy, rizika a potřeby. 336 stran, 599 Kč, 24,50, ISBN podzim 2009 / zima

9 78 Medicína Konopí a konopné drogy Adiktologické kompendium Michal Miovský a kolektiv Monografie, jejíž pojetí nemá v naší literatuře dosud obdoby. Autorský kolektiv nabízí čtenáři rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog, založený na poznatcích z výzkumu a klinické praxe. Kniha sumarizuje údaje o užívání drog, věnuje se historii, podává přehled biologického výzkumu i klinických diagnóz. šitá vazba, 548 stran, 599 Kč, 29,48, ISBN Klinická dietologie Štěpán Svačina a kolektiv Kniha poskytuje komplexní pohled na oblast dietologie. V dobře metodologicky strukturované publikaci najdeme všechny potřebné informace jak obecného, tak speciálního charakteru. pevná vazba, 384 stran, 799 Kč, 39,10, ISBN Cystická fibróza Věra Vávrová a kolektiv pevná vazba, 520 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Lymeská borelióza 3., doplněné a přepracované vydání Petr Bartůněk a kolektiv 128 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN Vnitřní prostředí Antonín Jabor a kolektiv Vložen CD-ROM Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi! Toto interdisciplinární dílo by vzhledem k hloubce obsažených poznatků mělo být dostupné každému lékaři. Nahrazuje slavnou knihu téhož názvu prim. Nejedlého, jež vyšla před 35 lety. pevná vazba, 560 stran, 999 Kč, 48,80, ISBN Imunitní systém Informace pro každého Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Yehuda Shoenfeld, Vladimír Maťha Skvěle napsaná kniha, která je určena všem studentům středoškolského a vysokoškolského studia, laborantům, medikům, farmaceutům, biochemikům, biologům a samozřejmě lékařům. 236 stran, 379 Kč, 18,49, ISBN Imunodeficience 2., přepracované a doplněné vydání Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Aleš Janda Kniha je zaměřena na primární i sekundární příčinu imunodefi ciencí a shrnuje nové poznatky v diagnostice a léčbě těchto onemocnění, jejichž incidence ve světě stoupá. 260 stran, ISBN Autoimunita Vnitřní nepřítel Yehuda Shoenfeld, Terezie Fučíková, Jiřina Bartůňková Mimořádně závažné téma nalézá své čtenáře mezi praktickými lékaři, specialisty, studenty medicíny, ale informace zde mohou získat i vzdělanější nemocní, kteří autoimunitou trpí. 96 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN Medicínsko-právní terminologie Příručka pro právní praxi Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček Publikace vysvětluje pojmy z medicíny a práva, se kterými se zástupci obou oborů mohou při své činnosti setkat a které by měly patřit ke vzdělání absolventů obou vysokých škol cm, 104 stran, 249 Kč, 10,71, ISBN Výkladový slovník epidemiologické terminologie Jan Šejda, Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová Definuje a vysvětluje pojmy užívané při studiu četnosti, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví, sjednocuje terminologii pro vědeckou a rutinní práci. 120 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče Lubomír Vondráček, Jan Vondráček cm, 96 stran, 240 Kč, 11,88, ISBN Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče Lubomír Vondráček, Vladimíra Dvořáková 76 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Zdravotnická dokumentace Příručka pro praxi Radek Policar ISBN Urolitiáza David Stejskal 186 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Praktická komunikace v medicíně Pro mediky, lékaře a ošetřující personál Věra Linhartová Mimořádná publikace je určena studentům lékařských fakult, lékařům i sestrám. Informuje o verbální i neverbální komunikaci, zásadách vystupování a o komunikaci s handicapovanými. 152 stran, ISBN Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků Pavel Uherek Komplexní rozbor aktuální právní úpravy. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Poradí nejen zdravotníkům, ale i pacientům. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře. 184 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Principy zdravotního pojištění Jiří Němec Kniha popisuje konstrukce produktů zdravotního pojištění, způsoby stanovení výše pojistného, zajištění, tvorbu rezerv a zabývá se otázkami spoluúčasti ve zdravotním pojištění. 240 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Klasifikační systém DRG s doprovodným CD-ROMem Pavel Kožený, Jiří Němec, Jana Kárníková, Miroslav Lomíček ISBN Jak pracovat s vědeckou publikací Základy medicíny založené na důkazu Trisha Greenhalgh šitá vazba, 208 stran, 345 Kč, ISBN Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF WHO Kniha je určena pro všechny, jejichž pracovní náplň se týká zdravotně-sociální a pracovní problematiky. Řeší problémy následků chorob, úrazů nebo vrozených vad napříč diagnózami. pevná vazba, 280 stran, 490 Kč, 24,20, ISBN Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice Překlad 3. vydání Joint Commission International Český překlad aktuálního vydání Mezinárodních standardů pro akreditaci nemocnic je nezbytnou příručkou pro nemocniční zařízení, která chtějí získat mezinárodní osvědčení. pevná vazba, 312 stran, 990 Kč, 48,40, ISBN Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči Komentovaný oficiální překlad Joint Commission International pevná vazba, 248 stran, 690 Kč, 190 Kč, 9,19, ISBN Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře Komentovaný oficiální překlad Joint Commission International pevná vazba, 172 stran, 590 Kč, 190 Kč, 9,19, ISBN X 1500 Somatizace a funkční poruchy Karel Chromý, Radkin Honzák a kolektiv 216 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, Petr Škrla, Magda Škrlová, viz str podzim 2009 / zima 2010

10 Medicína Infekční choroby a intracelulární parazitismus bakterií Aleš Macela a kolektiv 216 stran, 290 Kč, 14,17, ISBN Ptačí chřipka Trvalá hrozba pandemie Běla Tůmová cm, 144 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv Základní učebnice nově koncipovaného oboru, který navazuje na znalosti z oblasti interny, chirurgie a anesteziologie. Je doplněna tipy a triky z oboru. Nové pojetí učebnice! pevná vazba, 336 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Výživa v intenzivní péči 2., rozšířené a aktualizované vydání Zdeněk Zadák Publikace našeho předního odborníka je druhým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním úspěšného bestselleru, který získal ocenění mnoha odborných společností i Cenu Grady. Kniha je atraktivním informačním zdrojem nejen pro lékaře, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče. Jedná se komplexní zpracování klinické problematiky umělé výživy, přehledně členěné a srozumitelně podané. pevná vazba, 552 stran, 795 Kč, 38,80, ISBN Anglicko-český stomatologický slovník Josef Sedláček pevná vazba, 208 stran, 489 Kč, 23,90, ISBN Česko-anglický stomatologický slovník Josef Sedláček pevná vazba, 188 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Angličtina pro lékaře Manuál pro praxi Joy Parkinson Překlad 5. vydání úspěšné knihy autorky, jež připravuje zahraniční lékaře pro praxi v anglicky mluvících zemích. Najdeme zde příklady konverzace s pacienty, odborné i slangové výrazy cm, šitá vazba, 416 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Němčina pro lékaře Manuál pro praxi Ivana Mokrošová, Lucie Baštová Jedinečná přehledně uspořádaná publikace, je určena medikům, ale zejména lékařům, kteří vyjíždějí do zahraničí německy mluvících zemí. Kniha popisuje jednotlivé orgánové systémy, podává potřebné informace o získávání anamnézy, komunikaci s pacienty a mnoho dalšího. Součástí je také popis základních gramatických pravidel cm, šitá vazba, 560 stran, 695 Kč, 34,19, ISBN Předoperační vyšetření Návody pro praxi, Hana Skalická a kolektiv, viz str Intenzivní péče v psychiatrii M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, Carol Paton 304 stran, 290 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Francouzština pro lékaře Manuál pro praxi Richard Rokyta, Richard Stejskal, Martin Vokurka Publikace, která je na našem trhu zcela ojedinělá, obsahuje nejdůležitější pojmy z oblasti klinické medicíny. Najdeme zde konverzační obraty, slovní zásobu a mnoho dalších informací. 344 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník Věra Topilová pevná vazba, 880 stran, 1100 Kč, 53,77, ISBN Německo-český/česko-německý lékařský slovník Ivana Mokrošová cm, pevná vazba, 912 stran, 1100 Kč, 53,77, ISBN Francouzsko-český/česko-francouzský lékařský slovník Ludmila Hobzová pevná vazba, 640 stran, 1100 Kč, 53,77, ISBN Psychiatrie 2000 Bláznit je lidské Učebnice psychiatrie a psychoterapie Klaus Dörner, Ursula Plog Kniha zneklidňující, inspirující a didakticky unikátní je určena profesionálům v pomáhajících povoláních, kterým přináší podněty pro praktickou práci, ale i pacientům. pevná vazba, 356 stran, 890 Kč, 43,48, ISBN Hyperkinetická porucha a poruchy chování Ivo Paclt a kolektiv Přinášíme vám monografi i na téma hyperkinetické poruchy. Vedle teoretických částí obsahuje také praktická doporučení. Zmíněna je i problematika poruch chování a agresivity dětí. 240 stran, ISBN Demence Vladimír Pidrman Publikace popisuje diagnostiku, neurobiochemii, patologii a neuropatologii demence. Uvádí dále např. terapeutické postupy, vymezuje roli pečovatele. Vše dokládá v kazuistikách. 192 stran, 279 Kč, 13,88, ISBN Emoční poruchy v dětství a dospívání Psychoanalytický přístup Peter Pöthe Kniha poutavou formou seznamuje čtenáře s informacemi z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psychologie i psychiatrie. Popsané případy vycházejí z autorovy praxe. 160 stran, ISBN Dětská prostituce 2., doplněné a aktualizované vydání Eva Vaníčková 2088 Neuropsychologie v psychiatrii Marek Preiss, Hana Kučerová a kolektiv 2070 Psychofarmaka v medicíně Jaroslav Bouček, Vladimír Pidrman 2071 Schizofrenie v dětství a adolescenci Eva Malá Unikátní kniha se zabývá dětskou prostitucí v hlubších souvislostech sociálních vlivů, věnuje se patologickým poruchám chování, příčinám, spouštěčům a formám dětské prostituce. 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Publikace poskytuje širší úvod do klinické neuropsychologie. Psychologům, psychiatrům i studentům příslušných oborů objasňuje problematiku pacientů s psychickými poruchami. 416 stran, ISBN Komplexní monografi e informuje lékaře o současném stavu vývoje a dostupnosti psychofarmak u nás, o jejich léčebném využití v psychiatrii a v ostatních lékařských oborech. šitá vazba, 304 stran, ISBN Renomovaná autorka a přední česká odbornice se zaměřuje se na diagnózu, klasifi kaci a léčbu nemoci farmakoterapii, inzulinovou terapii, psychoterapii. 196 stran, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

11 80 Medicína 2577 Sex jako obohacení života Sexuální trénink v 7 lekcích Stanislav Kratochvíl Kvalitní partnerský sex ovlivňuje i kvalitu spokojeného života. Praktická publikace poskytuje návod k tréninku sexuálního reagování a prožívání pro zkvalitnění partnerského sexu. 110 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Sexuální dysfunkce 3., doplněné a aktualizované vydání Stanislav Kratochvíl Nové, doplněné vydání populární publikace přináší informace o příčinách sexuálních dysfunkcí i možnostech jejich léčby, a to jak z hlediska psychoterapie, tak i farmakoterapie. pevná vazba, 304 stran, ISBN Sexuologie Petr Weiss, Jaroslav Zvěřina a kolektiv Monografie o lidské sexualitě z pera sexuologů, psychiatrů, psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů přináší pohled na somatosexuální i psychosexuální vývoj člověka. pevná vazba, asi 544 stran, cca 1199 Kč, 51,56, ISBN Soudní psychiatrie a psychologie 3., rozšířené a aktualizované vydání Pavel Pavlovský a kolektiv Rozšířené vydání úspěšné publikace čtenářům přináší aktualizované poznatky z oboru, včetně nejnovějších legislativních změn. Kniha je doplněna řadou ilustrativních kazuistik. 232 stran, ISBN Základy klinické adiktologie Kamil Kalina a kolektiv Publikace známého autora, unikátní studijní příručka na českém trhu, prezentuje nejnovější poznatky o návykových nemocech a možnostech jejich léčení. 392 stran, 479 Kč, 23,50, ISBN Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity H. Fifková, P. Weiss, I. Procházka, P. T. Cohen-Kettenis, F. Pfäfflin, L. Jarolím, J. Veselý, V. Weiss Česká odborná monografi e na téma transsexuality. Je určena lékařům a pracovníkům v pomáhajících profesích, ale též studentům středních zdravotních a medicínských oborů, psychoterapie a psychologie. 216 stran, ISBN Diagnostika a terapie duševních poruch Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá čtenářům dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice a syndromologii. šitá vazba, asi 520 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN Terapeutická komunita Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí Kamil Kalina šitá vazba, 400 stran, ISBN Kognitivní trénink v praxi Jana Klucká, Pavla Volfová 160 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Stomatologie Stomatologie Tatjana Dostálová, Michaela Seydlová a kolektiv Stomatologie je lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčením a výzkumem onemocnění a vývojových poruch zubů, chrupu a všech tkání dutiny ústní, jakož i orgánů a tkání topograficky s ní souvisejících. Monografie obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují současné pracovní postupy a terapeutické metody pro obor zubní lékařství. Kniha koncepčně vychází ze současných vědeckých poznatků a z mezinárodně uznávaných programů zvyšování kvality orálního zdraví. Je určena studentům medicíny a mladým lékařům, zdravotním sestrám, zubním laborantům a hygienistkám jako stručný průvodce oborem. 196 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Anglickou verzi knihy včetně interaktivního dvojjazyčného CD připravujeme na začátek roku Stomatologická radiologie Kapesní atlas Friedrich A. Pasler, Heiko Visser Kniha představuje mimořádně zdařilou, praktickou, didaktickou publikaci. Čtenář v ní najde základy RTG techniky, RTG anatomie a samozřejmě i diagnostiku. Pro svou přehlednost je ideální pomůckou k rychlému získání informací a snadnému učení. Měl by ji mít k dispozici každý student stomatologie, neměla by chybět ani v ordinaci žádného stomatologa. šitá vazba, 356 stran, 649 Kč, 31,80, ISBN Vnitřní lékařství pro stomatology Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Petr Svačina a kolektiv Základní učebnice v oboru. Ocení ji nejen studenti, ale pro její stručnost a výbornou přehlednost bude rozhodně přínosem i pro mladé lékaře všech zaměření. šitá vazba, 380 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Léčba onemocnění čelistního kloubu Vladimír Machoň a kolektiv Oceňování a prodej privátní zubní praxe Tomáš Krabec Učebnice pro praxi stomatologa, ORL-specialisty či praktického lékaře. Poskytuje ucelený přehled onemocnění čelistního kloubu. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce. pevná vazba, 88 stran, ISBN Kniha je určena nejen pro stomatology provozující privátní praxi nebo uvažující o zahájení tohoto typu činnosti, ale také pro účetní a daňové poradce, odhadce, právníky a soudce cm, pevná vazba, 128 stran, 390 Kč, 19,19, ISBN Diagnostika retinovaných zubů Pavlína Černochová šitá vazba, 192 stran, 245 Kč, 12,18, ISBN Traumatologie orofaciální oblasti 2., přepracované a doplněné vydání Jiří Mazánek pevná vazba, 200 stran, 316 Kč, 15,50, ISBN Anglicko-český stomatologický slovník Josef Sedláček pevná vazba, 208 stran, 489 Kč, 23,90, ISBN Česko-anglický stomatologický slovník Josef Sedláček pevná vazba, 188 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře Magdalena Koťová Text publikace poukazuje na možné problémy, důležitost včasné diagnostiky a na strategii začlenění ortodontické terapie do plánu komplexního stomatologického ošetření pacienta. 116 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

12 Medicína Teoretické obory Embryologie Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka Zdeněk Vacek Učebnice embryologie pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka se 400 barevnými obrazy. Zahrnuje i poznatky molekulární biologie a genetiky. 256 stran, ISBN Atlas patofyziologie člověka Stefan Silbernagl, Florian Lang Vynikající kniha je svým pojetím a zpracováním ojedinělá, patofyziologické pochody jsou přehledně vysvětleny pomocí 180 barevných obrazů a schémat s doprovodným textem cm, pevná vazba, 392 stran, 649 Kč, 31,80, ISBN Atlas fyziologických regulací Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček Atlas je pojat jako převážně obrazová učebnice, ve které je hlavním vysvětlujícím prvkem schéma. Pro lepší pochopení text doplňuje a shrnuje problematiku zobrazenou v ilustracích. šitá vazba, asi 344 stran, cca 699 Kč, 29,99, ISBN Sobottův atlas anatomie člověka Překlad 22. vydání Reinhard Putz, Reinhard Pabst Medicínská biofyzika Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv Základní, zcela aktualizovaná učebnice v oboru, která vznikla jako důsledek integračních tendencí ve vývoji vědeckého poznání. Jejími autory jsou přední odborníci z mnoha pracovišť. šitá vazba, 524 stran, ISBN Lékařská fyziologie 4. vydání, přepracované a doplněné Stanislav Trojan a kolektiv Kniha shrnuje základní principy fyziologických pochodů lidského těla v názorné a plně srozumitelné formě. Je doplněna novými poznatky a obrazovou dokumentací (360 obrázků a schémat). šitá vazba, 772 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Atlas fyziologie člověka 6. vydání, zcela přepracované a rozšířené Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos Kompletní fyziologie člověka ve 186 barevných obrazech, grafech a schématech se stručným, velmi výstižným a instruktivním textem. Z německého originálu přeložili přední čeští odborníci. šitá vazba, 448 stran, 599 Kč, 29,28, ISBN X První český překlad již 22. německého vydání s více než 2000 barevnými obrázky vychází ve 2 dílech s přílohou Tabulky svalů, kloubů a nervů. V mnoha směrech překonává původní Netterův Atlas anatomie člověka. Názvosloví vychází z poslední platné mezinárodní anatomické terminologie. Kniha je určena pro studenty medicíny a lékaře různých odborností cm, pevná vazba, 928 stran, 3990 Kč, 194,68, ISBN Fyziologie Učebnice pro studenty zdravotnických oborů, Jindřich Mourek, viz str Patologie, Jirka Mačák, Jana Mačáková, viz str Histologický atlas Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek Učebnice pro magisterské i bakalářské studium na LF, studenty VŠ v oborech všeobecná sestra a porodní asistentka, zdravotnických VOŠ i lékaře v postgraduálním studiu patologie cm, pevná vazba, 136 stran, 449 Kč, 22,17, ISBN Základy lékařské fyziologie Miloš Langmeier a kolektiv Učebnice pro magisterský obor všeobecné lékařství, zubní lékařství a bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie. šitá vazba, asi 320 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN Feneisův obrazový slovník anatomie Překlad 9., zcela přepracovaného vydání Wolfgang Dauber Zcela přepracované vydání obsahuje novou terminologii, 8000 odborných pojmů a 800 vyobrazení. Precizní překlad prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., a prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. pevná vazba, 548 stran, 649 Kč, 31,80, ISBN Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin Milan Holeček 288 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Tepenné variety a anomálie u člověka René Vobořil cm, 88 stran, ISBN Histopatologický atlas Svetlana Brychtová, Alice Hlobilková Atlas je určen jako učební pomůcka zejména studentům lékařských oborů. Fotografie jsou doplněny výstižným komentářem. Součástí publikace je i kapitola s technickými poznámkami cm, pevná vazba, 112 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Atlas topografické anatomie Werner Platzer Nejen pro chirurga je tato instruktivní barevná publikace nezbytná k ověření prostorových vztahů orgánů a útvarů v krajině, v níž bude operovat (315 barevných a 115 černobílých obrázků). pevná vazba, 290 stran, 529 Kč, 25,79, ISBN X 1655 Rejstříky ke stažení na Funkční anatomie Ivan Dylevský Dvoubarevná publikace s více než 230 originálními obrázky je určena zdravotním sestrám, studentům biomedicínského inženýrství, fyzioterapie, kinantropologie i nelékařských oborů medicíny cm, pevná vazba, ISBN Anatomie 1 Druhé, upravené a doplněné vydání Radomír Čihák cm, pevná vazba, 516 stran, 1490 Kč, 72,69, ISBN Anatomie 2 Druhé, upravené a doplněné vydání Radomír Čihák cm, pevná vazba, 488 stran, 1590 Kč, 77,67, ISBN X 1621 Anatomie 3 Druhé, upravené a doplněné vydání Radomír Čihák cm, pevná vazba, 692 stran, 1790 Kč, 87,60, ISBN X Vynikající, bohatě ilustrované učebnice, které jsou již mnoho let žádány jak fakultami, tak klinickými pracovišti. Vzhledem k trvalému zájmu autoři dílo doplnili o nové poznatky v oboru. Tyto nepostradatelné didaktické publikace u nás dosud nebyly ve své odborné úrovní překonány. Základní učebnice nejen pro studenty medicíny s více než 1100 barevnými vyobrazeními. Autoři: prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., a prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Hlavní ilustrátoři: ak. mal. Milan Med a ak. mal. Ivan Helekal podzim 2009 / zima

13 82 Medicína 1741 Veterinární lékařství Veterinární imunologie 2., doplněné a aktualizované vydání Miroslav Toman a kolektiv Druhé, aktualizované vydání shrnuje nejnovější poznatky z oboru. Knihu ocení zejména veterinární lékaři a studenti. Je koncipována tak, aby splnila i funkci učebního textu. šitá vazba, 392 stran, 595 Kč, 28,98, ISBN Hlavní symptomy a hlavní nálezy u psa a kočky Překlad 2. vydání Christian F. Schrey šitá vazba, 472 stran, 949 Kč, 46,47, ISBN Vyšetřování psa a kočky v obrazech Christian F. Schrey ISBN EKG u psa a kočky Technika, vyhodnocení, interpretace Gabriele Baatz 164 stran, 649 Kč, 31,80, ISBN Terapie urgentních stavů u psa a kočky Christian F. Schrey 248 stran, 449 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Zdravotní sestry, VOZŠ, Bc. a Mgr. studium, další nelékařské zdravotnické obory Ošetřovatelství v chirurgii I Lenka Slezáková a kolektiv asi 192 stran, cca 229 Kč, 9,85, ISBN Ošetřovatelství v chirurgii II Lenka Slezáková a kolektiv asi 208 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Očekávaná učebnice ošetřovatelství v chirurgii patří do skupiny učebnic pro klinické obory. Zaměřuje se na ošetřování nemocného z pohledu sestry. Je doplněna bohatou obrazovou přílohou Sestra a akutní stavy Od A do Z Kolektiv autorů Kniha, která vyšla s podporou České asociace sester, je stále bestsellerem nejen pro sestry v postgraduálním vzdělávání, ale i začínající lékaře. šitá vazba, 488 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Léčba bolesti malých a domácích zvířat Julia Henke, Wolf Erhardt 171 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Fyziologie domácích zvířat William O. Reece šitá vazba, 456 stran, 449 Kč, 22,17, ISBN Zdravotnická psychologie Teorie a praktická cvičení Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková Učebnice pro studenty i pracovníky zdravotnických oborů. Součástí knihy je interaktivní CD a pracovní listy. Vydání podpořila Nemocnice Na Homolce. Doporučuje časopis Sestra. 232 stran, ISBN Angličtina pro sestry Manuál pro praxi Joy Parkinson, Chris Brooker Pro sestry i další zdravotníky, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci se zahraničními pacienty i kolegy. Vydání publikace podpořila Nemocnice Na Homolce. Doporučuje časopis Sestra cm, šitá vazba, 316 stran, ISBN Právní minimum pro sestry Příručka pro praxi Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová Příručka pro sestry, studenty i vyučující, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami. Vysvětluje právní zodpovědnost sestry při výkonu povolání či v kontaktu s médii cm, 96 stran, cca 159 Kč, 6,84, ISBN Diabetologie pro sestry Jaroslav Rybka a kolektiv Celobarevná kniha obsahuje nejnovější poznatky z oboru. Naučí sestry včas rozpoznávat příznaky onemocnění i možných komplikací a pečovat o pacienty s diabetes mellitus. šitá vazba, 288 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Embryologie Učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka, Zdeněk Vacek, viz str Klinická dietologie, Štěpán Svačina a kolektiv, viz str Ošetřovatelství v intenzivní péči Gabriela Kapounová 1818 Prevence dekubitů Jan Mikula, Nina Müllerová 1884 Výzkum v ošetřovatelství Jana Kutnohorská 1835 Fyzikální vyšetření pro sestry Marie Nejedlá Kniha pro sestry pečující o kriticky nemocné, ale i studenty ošetřovatelství na vyšších stupních studia. Vychází s podporou Nemocnice Na Homolce. Doporučuje časopis Sestra. šitá vazba, 368 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Dekubity jsou jedním z ukazatelů kvality zdravotnické péče. Prevence je důležitou oblastí péče o imobilní nemocné. Kniha je vhodná pro všechny, kteří pečují o nemocné s omezenou pohyblivostí cm, 104 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Kniha informuje o teoretických poznatcích a praktickém využití výzkumu v ošetřovatelství. Uvedené postupy mohou využít studenti při absolventských, bakalářských a diplomových pracích cm, asi 175 stran, cca 229 Kč, 9,85, ISBN První ucelená učebnice pro studenty ošetřovatelství i sestry v praxi. Přináší teoretické poznatky a praktické návody. Vydání publikace podpořila Nemocnice Na Homolce. Doporučuje časopis Sestra cm, 264 stran, ISBN Duševní hygiena zdravotní sestry Jaro Křivohlavý, Jaroslava Pečenková Osvědčení autoři nabízejí odpovědi na otázky, co mohou sestry udělat pro sebe, jak vycházet s druhými lidmi a jak řešit problémy, s nimiž se běžně při své denodenní praxi setkávají cm, 80 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Sestra a její dokumentace Návod pro praxi Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová Dokumentace pacienta je diskutovanou otázkou v práci sestry. Titul obsahuje příklady jak správně s dokumentací pracovat a čeho je lépe se vyvarovat. Doporučuje časopis Sestra cm, 88 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Kapesní průvodce zdravotní sestry Druhé, přepracované a rozšířené vydání Marylin E. Doenges, Mary Francis Moorhouse cm, šitá vazba, 568 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Repetitorium pro zdravotní sestry Ann Richards, Sharon Edwards 376 stran, ISBN Komunikace pro zdravotní sestry Martina Venglářová, Gabriela Mahrová cm, 144 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Klíčové dovednosti sester Barbara A. Workman, Clare L. Bennett 260 stran, 199 Kč, 129 Kč, 6,57, ISBN X 82 podzim 2009 / zima 2010

14 Medicína Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Kniha pro všechny sestry, které pečují o pacienty s nádorovým onemocněním. Kromě etiologie, klinických příznaků a léčby obsahuje také ošetřovatelské postupy. šitá vazba, 328 stran, ISBN Vnitřní lékařství Pro nelékařské zdravotnické obory Leoš Navrátil a kolektiv Učebnice vnitřního lékařství vhodná pro studenty, ale i absolventy nelékařských zdravotnických oborů vhodně doplňuje řadu titulů pro tyto profese. šitá vazba, 424 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Fyziologie Učebnice pro studenty zdravotnických oborů Jindřich Mourek Učebnice šitá na tělo studentům nelékařských zdravotnických i sociálních oborů na VŠ a VOŠ. Přináší vše podstatné a důležité a ukazuje na vazbu teorie s praxí cm, 204 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN Patologie Jirka Mačák, Jana Mačáková Kniha je vhodná pro studenty vysokoškolského studia na lékařských a sociálně-zdravotních fakultách, pro studenty oboru zubní lékařství a pro sestry v postgraduálním studiu. 376 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Výkladový ošetřovatelský slovník Kolektiv autorů 1876 Sestra a urgentní stavy Kolektiv autorů 1845 Farmakologie Pro studenty zdravotnických oborů Jiřina Martínková a kolektiv 1886 Neurologie Pro nelékařské zdravotnické obory Zdeněk Seidl Překlad Oxford Dictionary of Nursing je určen nejen všem sestrám a studentům ošetřovatelství, ale také dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Vychází s podporou ČAS. pevná vazba, 568 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Překlad originálu z USA je skvělým průvodcem sestry urgentním ošetřovatelstvím. Velké množství informací je doplněné ilustracemi, tabulkami a schématy. Vyšlo s podporou ČAS a MZ ČR. šitá vazba, 552 stran, ISBN Základní učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně-sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Vychází s podporou Nemocnice Na Homolce. šitá vazba, 380 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Publikace odpovídá rozsahem a koncepcí předpokládaným znalostem z oboru neurologie pro studenty bakalářského a magisterského studia zdravotnických nelékařských oborů cm, 168 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN EKG pro sestry Eliška Sovová a kolektiv Kniha přehledným způsobem seznamuje s principy EKG, základními fyziologickými a patologickými nálezy a shrnuje konkrétní postupy sestry při patologickém nálezu. 112 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Nespavost a jiné poruchy spánku Pro nelékařské zdravotnické obory Claudia Borzová a kolektiv Kniha přináší kompletní informace o poruchách spánku. Je určena studentům nelékařských zdravotnických oborů na pomezí psychiatrie a neurologie. Doporučuje časopis Sestra cm, 144 stran, 249 Kč, 10,71, ISBN Demence a jiné poruchy paměti Komunikace a každodenní péče Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory o poruchách paměti a demenci je vhodná také pro pracovníky v oboru, home-care i rodinné příslušníky pacientů. Doporučuje časopis Sestra cm, 176 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN První pomoc pro každého Michal Petržela Pro laickou veřejnost je určena celobarevná příručka s nejnovějšími postupy první pomoci. Stručně, jasně a především názorně popisuje jak účelně a bezpečně poskytnout první pomoc. Doporučuje časopis Rescue report. 80 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Řehořová Publikace vhodná pro studenty ošetřovatelství i sestry v praxi obsahuje informace potřebné k plánování ošetřovatelské péče o pacienty se srdečním onemocněním cm, 164 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN Úvod do komunitního ošetřovatelství Darja Jarošová 100 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Základní ošetřovatelská péče v pediatrii Petra Sedlářová a kolektiv 240 stran, ISBN Etika v ošetřovatelství Jana Kutnohorská 164 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Vše o léčbě bolesti Příručka pro sestry Kolektiv autorů šitá vazba, 356 stran, 299 Kč, 145 Kč, 7,20, ISBN První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Sedláčková, Zuzana Číková 112 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN První pomoc II Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Sedláčková, Jana Toufarová, Zuzana Číková, Eva Kelnarová 184 stran, ISBN Malý atlas obvazových technik, Jiří Páral, viz str Technika masáže překlad 19. vydání, Ulrich Storck, viz str Neurologie v rehabilitaci Pro studium a praxi, Jan Pfeiffer, viz str Lokální ošetřování ran a defektů na kůži Irena Pejznochová ISBN Úvod do ergoterapie Mária Krivošíková ISBN Vojtův princip V. Vojta, A. Peters ISBN Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů Příručka pro pomáhající profese Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová a kolektiv 192 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Sestry vzpomínají Příspěvek k historii ošetřovatelství Marie Rozsypalová, Hana Svobodová, Marie Zvoníčková 88 stran, 99 Kč, 4,85, ISBN Moderní dvoudílná celobarevná učebnice obsahuje nejnovější poznatky z oboru. Text je doplněn bohatou obrazovou dokumentací. Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

15 84 Medicína 2405 Bolest a jak s ní zacházet Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory Richard Rokyta a kolektiv Kniha přináší poznatky o příčinách, průběhu a léčení bolesti. Je určena zejména pro bakalářské a magisterské studium nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a VOŠ cm, 184 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Sociologie Pro nelékařské obory Kateřina Ivanová, Sylva Bártlová ISBN Vývojová psychologie 2., aktualizované vydání Josef Langmeier, Dana Krejčířová šitá vazba, 368 stran, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I Interna Lenka Slezáková a kolektiv 192 stran, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv 204 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty III Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie Lenka Slezáková a kolektiv 220 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie Lenka Slezáková a kolektiv cm, 240 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů Jiří Schindler Učebnice pro studenty ošetřovatelství a ostatních zdravotnických oborů pomáhá v orientaci v mikrobiologii denní zdravotnické praxe. Je doplněna bohatou obrazovou dokumentací cm, asi 216 stran, cca 269 Kč, 2,88, ISBN Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních Petr Škrla, Magda Škrlová Řízení vyhodnocení rizik je v dnešní době aktuální problematikou. Kniha popisuje postupy při managementu rizik a rovněž komplikace, které mohou nastat. Vychází s podporou ČAS cm, 200 stran, 395 Kč, 19,48, ISBN Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách Jana Marečková Kniha pomůže studentkám i sestrám zvládat diagnostiku v ošetřovatelství a rozpoznat jednotlivé ošetřovatelské problémy. Vyšlo s podporou Nemocnice Na Homolce. 264 stran, ISBN Nutriční podpora Praktický rádce pro sestry Zuzana Grofová 248 stran, 249 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Paliativní péče Pro sestry všech oborů Margaret O Connor, Sanchia Aranda šitá vazba, 324 stran, ISBN Kapitoly z ošetřovatelské péče I Aktualizované a doplněné vydání Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Renáta Hernová, Marie Zajíčková 248 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Kapitoly z ošetřovatelské péče II Aktualizované a doplněné vydání Zdeňka Mikšová, Marie Froňková, Marie Zajíčková 172 stran, ISBN Aktualizované a doplněné vydání známé publikace, která vychází ve dvou dílech, je určeno všem studentům ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, jež si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o základní učebnici pro předmět ošetřovatelské postupy. Kniha naučí studentky používat ošetřovatelský proces při provádění všech výkonů, které musí znát. Vyšlo s podporou Nemocnice Na Homolce Psychiatrická ošetřovatelská péče Eva Marková, Martina Venglářová, Mira Babiaková šitá vazba, 352 stran, ISBN Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová cm, 156 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi R. Maďar, R. Podstatová, J. Řehořová 184 stran, ISBN Psychologie nemoci, Jaro Křivohlavý, viz str Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním Gabriela Mahrová, Martina Venglářová a kolektiv Kniha pro odborníky pracující v pomáhajících profesích (v multidisciplinárních týmech) a veřejnost se zájmem o problematiku lidí s duševním onemocněním. Doporučuje časopis Sestra cm, 176 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN První pomoc Pracovní sešit pro studenty SZŠ a zdravotnických lyceí Andrea Kurucová Výjimečná učební pomůcka pracovní sešit obsahující informace k předmětu první pomoc. Rozvíjí samostatnost studenta v doplnění látky při výkladu učitele a při samostudiu cm, 136 stran, 129 Kč, 6,57, ISBN Zásady edukace pro zdravotnické pracovníky Petra Juřeníková ISBN Geriatrie od A do Z Matthias Schuler, Peter Oster ISBN Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství Gloria Leifer šitá vazba, 992 stran, 1690 Kč, 990 Kč, 48,40, ISBN Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči Karolina Friedlová cm, 168 stran, ISBN Ošetřovatelství ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty Pracovní sešit I/1. díl Jitka Hůsková, Petra Kašná cm, 104 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Ošetřovatelství ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty Pracovní sešit II/1. díl Jitka Hůsková, Petra Kašná cm, 96 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Ošetřovatelství ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty Pracovní sešit II/2. díl Jitka Hůsková, Petra Kašná cm, 88 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Ošetřovatelství ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty Pracovní sešit II/3. díl Jitka Hůsková, Petra Kašná cm, 88 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Problematické situace v péči o seniory Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky Martina Venglářová Kniha je určena všem, kteří pečují o seniory ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí. Nabízí teoretické poznatky i příklady prevence a řešení náročných situací, ke kterým může docházet cm, 96 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Motivační prvky při práci se seniory Dana Klevetová, Irena Dlabalová Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které mohou nastat s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy, kterou doplňují kazuistiky. 208 stran, 249 Kč, 12,18, ISBN podzim 2009 / zima 2010

16 202 Medicína Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů Jozef Rosina, Hana Kolářová, Jiří Stanek 232 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II Lubomír Vondráček, Jan Vondráček 68 stran, 89 Kč, 4,45, ISBN Somatologie Učebnice pro SZŠ Markéta Křivánková, Milena Hradová cm, 288 stran, 279 Kč, 11,99, ISBN Somatologie Pracovní sešit pro SZŠ Markéta Křivánková, Milena Hradová cm, 192 stran, 219 Kč, 9,42, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 2. ročník 1. díl Jarmila Kelnarová a kolektiv cm, 180 stran, ISBN Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník 2. díl Jarmila Kelnarová a kolektiv cm, 236 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Moderní učebnice jsou koncipovány pro výuku na SZŠ. Zahrnují látku se všemi tématy, která musejí studenti zvládnout. Učebnice zpestřují fotografie a obrázky, kontrolní otázky. Jsou doplněny další učební pomůckou pracovními sešity, které slouží k procvičení nabytých znalostí a k upevnění mezipředmětových vztahů Modely ošetřovatelství v kostce Slavomíra Pavlíková cm, 152 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Modely ošetrovateľstva v kocke Slavomíra Pavlíková 144 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Multikulturní ošetřovatelství I Kateřina Ivanová, Lenka Špirudová, Jana Kutnohorská 248 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN Multikulturní ošetřovatelství II Lenka Špirudová, Danuška Tomanová, Pavla Kudlová, Renata Halmo 252 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN X 1897 Česká sestra v arabském světě Multikulturní ošetřovatelství v praxi Markéta Ryšlinková Fascinující zážitky zdravotní sestry, která pracuje v jedné ze saúdsko-arabských nemocnic. Popisuje zkušenosti z pracovního prostředí i osobní střet s tamní muslimskou kulturou cm, 128 stran, ISBN Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník Jarmila Kelnarová, Eva Matějková Vhodný studijní materiál nejen pro budoucí zdravotnické pracovníky. Učebnice navazuje na poznatky z psychologické literatury a věnuje pozornost základním otázkám komunikace cm, 140 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení Cesta k dokonalosti a zvyšování kvality Joint Commission Resources Překlad publikace vydané JCAHO přispěje ke zvyšování bezpečnosti pacientů a kvality poskytované péče ve všech zdravotnických zařízeních, kde by k těmto situacím mohlo dojít. 172 stran, 329 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Hynek Dolanský Učebnice pro střední školy poskytuje přehled o základech podpory a udržování zdraví, o rizikových faktorech vzniku onemocnění a pomáhá v orientaci v záplavě zdravotnických informací cm, 112 stran, 129 Kč, 6,57, ISBN Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty 1. ročník J. Kelnarová, M. Cahová, I. Křesťanová, M. Křiváková, Z. Kovářová Kniha pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent odpovídá pojetí daného oboru. Úkoly v učebnici jsou v souladu s kompetencemi, které má zdravotnický asistent dle platné legislativy cm, 244 stran, ISBN Interní ošetřovatelství I Alena Šafránková, Marie Nejedlá 284 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Interní ošetřovatelství II Alena Šafránková, Marie Nejedlá 216 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN Laická veřejnost, lékaři radí nemocným 1558 Alzheimerova nemoc 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe P. R. Callone, C. Kudlacek, B. C. Vasiloff, J. Manternach, R. A. Brumback 120 stran, 179 Kč, 8,90, ISBN Roztroušená skleróza 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe Shelley Peterman Schwarz 144 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN Jak na obezitu a její komplikace Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová 144 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Parkinsonova nemoc 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe Shelley Peterman Schwarz 112 stran, 179 Kč, 8,90, ISBN Vyhněte se rakovině aneb prevence zhoubných nádorů pro každého Jan Žaloudík Informativní populárně naučná monografi e představuje souhrnným způsobem problematiku a nabídku protinádorové prevence, která je nejúčinnějším přístupem v boji s rakovinou. 192 stran, 240 Kč, 11,88, ISBN Co byste měli vědět o rakovině prsu Jitka Abrahámová a kolektiv Kniha pro širokou veřejnost informuje přístupnou formou zdravé i nemocné o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, o nejnovějších trendech v diagnostice i v léčbě choroby. 144 stran, ISBN Demence a jiné poruchy paměti Komunikace a každodenní péče, Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv, viz str Bolest a jak s ní zacházet Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory, Richard Rokyta a kolektiv, viz str Nespavost a jiné poruchy spánku Pro nelékařské zdravotnické obory, Claudia Borzová a kol., viz str Domácí lékař Nový velký průvodce Peter Joachim Hauser pevná vazba, 280 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN Zakázaná slova aneb (ne)pikantní jazykověda Antonín Doležal 200 stran, ISBN N kdy ozna ováno jako krokydolit. Lokality výskytu: Objeven byl až koncem 19. století v jižní Africe, v oblastech p vodn nep ístupných hlavn díky bojovným místním kmen m. Bezprost edn po objevení byly proto šperky z tyg ího oka velice drahé. Vzhled: Jedna z odr d chalcedonu, pro sv j svérázný vzhled, s typickým tzv. kolébavým leskem, od okamžiku objevu azený jakožto samostatný drahý kámen. Lé ivá moc: Pokud o tyg ím oku hovo í, pak spíše varují p ed jeho každodenním nošením. M že to mít svou logiku v p ím si vláken azbestu, 1077 Jak dobře žít s nemocným srdcem Jindřich Špinar, Jiří Vítovec 254 stran, ISBN která jsou jedním z podklad typického vzhledu. Známe i kameny v jiných barvách než typické teplé žluti a šedi kameny zelené, rudé, nazývané okem sokolím i bý ím. Tyto kameny byly asto um le ošet eny. Úplnou novinkou je pietersit, se sou- asným prolínáním více barev na jednom kameni. Dnes je kamenem spíše obecným, dostupným i v pom rn velkých vzorcích, z nichž spíše než šperky jsou zhotovovány dekorativní p edm ty a ozdoby. Staré prameny jej samoz ejm nemohly znát, novodobé p ekvapiv, p i mí e oblíbenosti mezi lidmi o n m též spíše ml í. TYRKYS 2204 Léčivá moc kamenů Miroslav Procházka Netradiční kniha s množstvím fascinujících fotografi í se zabývá léčivými účinky drahokamů a polodrahokamů. Popisuje využití kamenů v léčbě fyzických i psychických onemocnění cm, šitá vazba, 240 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2009 / zima

17 24 cm, šitá vazba, 368 stran, 599 Kč, 25,76, ISBN 978-80-247-3169-8

17 24 cm, šitá vazba, 368 stran, 599 Kč, 25,76, ISBN 978-80-247-3169-8 70 Medicína Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již téměř dvě desetiletí přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví. Pro

Více

Medicína. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Klinická farmacie I Jiří Vlček, Daniela Fialová a kolektiv

Medicína. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Klinická farmacie I Jiří Vlček, Daniela Fialová a kolektiv 70 Medicína Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již více než 17 let přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví. Pro rychlejší

Více

Základní učebnice doplněná grafy a příklady z praxe je určená pro studenty zdravotnických oborů lékařských a zdravotně-sociálních

Základní učebnice doplněná grafy a příklady z praxe je určená pro studenty zdravotnických oborů lékařských a zdravotně-sociálních 70 Lékařské vědy Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již téměř dvě desetiletí přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví.

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Lékařské vědy. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie

Lékařské vědy. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie 70 Lékařské vědy Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již téměř dvě desetiletí přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví.

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice

Novinky vo fonde Ústrednej knižnice Novinky vo fonde Ústrednej knižnice (január - marec 2010) Sign.: K7402 12,26 Zittlau, Jörg: Jak se léčit vhodnou stravou Brno : Computer Press, 2009 Sign.: K7403 27,18 Grasgruber, Pave : Sportovní geny.

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Lékařské vědy a ošetřovatelství 81

Lékařské vědy a ošetřovatelství 81 Lékařské vědy a ošetřovatelství 81 1650 1735 1740 Barevný atlas biochemie Překlad 4. vydání Jan Koolman, Klaus-Heinrich Roehm Biochemie člověka v 215 barevných přehledných schématech. Nezbytná, velmi názorná

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VĚDECKÁ RADA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Předseda Vědecké rady Interní grantové agentury Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Místopředseda Vědecké rady Interní grantové agentury

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Lékařské vědy. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Technika masáže v rehabilitaci Překlad 19. vydání Ulrich Storck

Lékařské vědy. Farmacie a farmakologie. Fyziatrie, léčebná rehabilitace, balneologie. Technika masáže v rehabilitaci Překlad 19. vydání Ulrich Storck 70 Lékařské vědy Na následujících stranách najdete knižní nabídku zdravotnické redakce nakladatelství, která již téměř dvě desetiletí přináší aktuální informace ze všech oblastí medicíny a zdravotnictví.

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více