Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí"

Transkript

1 Projekt OP VK Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce CZ.1.07/2.2.00/ Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí J. Doubek a kolektiv

2 Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí Jaroslav Doubek Kristína Řeháková Ivana Uhríková Soňa Šlosárková Radan Doubek Eva Matalová Jan Bouda Jana Petrášová Jaroslava Tomenendálová Emanuel Šucman Miroslav Toman Martin Faldyna Petra Ondráčková Ján Matiašovic Roman Halouzka Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

3 Učební text je určen cílové skupině studentů Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, zapojených do projektu Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce, konkrétně do modulu 2: Integrace preklinického a klinického vzdělávání. Učební text Základy laboratorní diagnostiky je rozdělen vedle Úvodu do dvou částí: Laboratorní část a Diagnostická část, a doplněn tabulkovou přílohou s referenčními hodnotami pro druhy zvířat, které jsou nejčastějším objektem veterinární péče. Zaměřením vychází z požadavků kladených na moderní výuku předmětů laboratorní medicíny na VFU Brno a určitě najde uplatnění při studiu těchto předmětů, nově zařazených do curricula. Laboratorní nálezy využívané v klinické praxi jsou výsledkem činnosti klinických laboratoří, provádějících laboratorní vyšetření. Text je zaměřen na hlavní segmenty laboratorního vyšetření neinfekčních nemocí, neuvádíme tedy až na výjimky (bachorová tekutina, mléko) mikrobiologické vyšetření biologických materiálů. Předmětem laboratorního vyšetření je ale nejen stanovení hodnot veličin hematologických, biochemických, imunologických, cytologických, příp. dalších, ale také interpretace laboratorních nálezů u vyšetřovaných zvířat. V textu jsou uvedeny i laboratorní hematologické testy, založené na manuálních metodách, které jsou však díky rozvoji automatizace v laboratorní medicíně v provozu laboratoří na ústupu. Nečiníme tak z důvodu jakéhosi historického exkurzu do klinické laboratotní medicíny. Zařadili jsme je proto, že jsou-li prováděny erudovaným personálem, splňují i ty nejnáročnější požadavky na spolehlivost výsledků. Je doporučováno použít manuální metody při ověření výrazných abnormalit ve výsledcích zjištěných automatickými hematologickými analyzátory. V případě speciálních vyšetření (např. kostní dřeně) jsou tyto testy testy referenčními. Při námi zvoleném pojetí studijního materiálu by bylo nad jeho rámec uvádět postupy stanovení jednotlivých analytů. Posouzení míry eventuálních změn laboratorního profilu se neobejde bez znalosti referenčních hodnot. Referenční hodnoty jsou uvedeny v tabulkách formou přílohy. Text je třeba vnímat jako otevřený, jehož elektronická forma bude každoročně aktualizována. Z hlediska laboratorní diagnostiky jsou užitečné i další studijní materiály, připravené projektovým týmem, a rovněž literární prameny uvedené na konci učebního textu. Učební text může být využit i studenty Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Tento a související materiály, připravené projektovým týmem, jsou na stránkách Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ó Jaroslav Doubek et al. 2014

4 OBSAH 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 ÚVOD 17 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ÚČEL LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ KLASIFIKACE LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ METODY MĚŘENÍ A KLINICKÉ HODNOCENÍ METOD KVALITA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ STATISTICKÉ METODY FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Analytická fáze Postanalytická fáze HEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Druhy vyšetřovaných vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Transport vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorku Vlastní hematologické vyšetření Hemostazeologické vyšetření Další vyšetření v hematologii Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalyická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu, odběr vzorků Druhy vzorků Žádanka o vyšetření, transport, uchovávání a zpracování vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Analytické metody Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků 88 3

5 Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava materiálu Odběr, zpracování a transport vzorků Principy práce s buňkami, techniky izolace buněčných populací Analytická fáze Principy imunologických metod Sérologické metody Průtoková cytometrie Metody molekulární biologie Metody stanovení počtu a aktivity buněk Stanovení celkové hladiny protilátek a dalších humorálních faktorů Testy autoimunity Alergenodiagnostika Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání a transport vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Zhotovení preparátů Fixace preparátu Barvení preparátu Hodnocení preparátu Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě HISTOPATOLOGICKÍÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Odběr a zpracování tkáňového materiálu Druhy vzorků Metody odběru vzorků Úprava vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze 134 4

6 12.2. Analytická fáze Mikroskopie Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MOČI Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Močový sediment Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Chemické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ FAECES Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Analytická fáze Chemické vyšetření Mikroskopické vyšetření 142 5

7 Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ SYNOVIE Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze 149 6

8 Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Vyšetření bachorových mikroorganismů Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Druhy vzorků Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Mikrobiologické vyšetření Cytologické vyšetření Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě 154 DIAGNOSTICKÁ ČÁST DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z HEMATOLOGICKÉHO A HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ Změny počtu erytrocytů Změny počtu retikulocytů Změny koncentrace hemoglobinu Změny hematokritu Změny základních hodnot erytrocytu/erytrocytů Změny osmotické rezistence Změny sedimentace erytrocytů Změny tvaru erytrocytů Změny velikosti erytrocytů 164 7

9 Změny barvitelnosti erytrocytů Inkluze v erytrocytech a změny vztahů mezi erytrocyty Změny počtu hlavních populací leukocytů Změny jader a cytoplazmy leukocytů Další morfologické změny leukocytů Změny funkcí leukocytů Změny počtu trombocytů Změny funkcí trombocytů Změny času krvácení a času kapilárního krvácení Změny protrombinového času Změny aktivovaného parciálního tromboplastinového času Změny trombinového času Změny hladiny fibrinogenu Deficity/defekty koagulačních faktorů a kofaktorů Změny aktivity antitrombinu Změny hladin fibrin(ogen)degradačních produktů a D-dimerů Změny aktivity von Willebrandova faktoru DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ KREVNÍ PLAZMY NEBO KREVNÍHO SÉRA Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace ketolátek Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace albuminu Změny koncentrace močoviny Změny koncentrace kreatininu Změny koncentrace cystatinu C Změny koncentrace prokalcitoninu Změny koncentrace žlučových kyselin Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace triacylglycerolů Změny koncentrace cholesterolu Změny koncentrace bilirubinu Změny koncentrace kyseliny mléčné Změny aktivity alaninaminotransferázy Změny aktivity aspartátaminotransferázy Změny aktivity γ-glutamyltransferázy Změny aktivity laktátdehydrogenázy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny aktivity kreatinkinázy Změny aktivity sorbitoldehydrogenázy Změny aktivity lipázy Změny aktivity amylázy Změny aktivity trypsinu Změny koncentrace vápníku Změny koncentrace fosfátů Změny koncentrace hořčíku Změny koncentrace sodíku Změny koncentrace draslíku Změny koncentrace chloridů Změny koncentrace neesterifikovaných mastných kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z ACIDOBAZICKÉHO VYŠETŘENÍ KRVE Změny ph krve 204 8

10 23.2. Změny standardní výchylky bazí v ECT Změny parciálního tlaku oxidu uhličitého Změny aniontového okna Změny diference silných iontů Změny natrium-chloridového rozdílu Změny celkové koncentrace neprchavých kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MOČI Změny objemu vyloučené moči (diurézy) Změny poměrné hustoty Změny barvy Změny transparence Změny zápachu Změny ph Průkaz proteinů Průkaz glukózy Průkaz ketolátek Průkaz krve Průkaz hemoglobinu Průkaz myoglobinu Průkaz bilirubinu Změny poměru mezi proteinem a kreatininem Změny aktivit enzymů Změny močového aniontového okna Změny koncentrace indikanu močového Průkaz buněk Průkaz válců Průkaz krystalů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z CHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Změny ph a výdeje kyseliny DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ FAECES Průkaz krve Průkaz žlučových barviv Změny aktivity lyzozymu Změny aktivity psí fekální pankreatické elastázy Změny aktivity chymotrypsinu Změny aktivity a 1 -antitrypsinu Průkaz škrobu Průkaz svalových vláken Průkaz tuku DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Změny tlaku Změny barvy Změny transparence Srážení Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace chloridů 222 9

11 27.9. Změny aktivity kreatinkinázy Změny albuminového kvocientu Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE Změny v zastoupení buněk DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ SYNOVIE Změny objemu Změny barvy Změny viskozity Změny obsahu γ-globulinů Změny obsahu glukózy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Změny sedimentace Změny flotace Změny redukční aktivity Změny počtu a poměru nálevníků Změny ph Změny celkové acidity Změny celkové koncentrace těkavých mastných kyselin Změny koncentrace acetátu Změny koncentrace propionátu Změny koncentrace butyrátu Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace chloridů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Přítomnost příměsí Změny koncentrace proteinů Změny koncentrace močoviny Změny obsahu tuku Změny poměru tuku/protein Změny koncentrace laktózy Průkaz ketolátek Změny koncentrace kyseliny citronové

12 Změny koncentrace minerálních látek Změny celkového počtu mikroorganismů Změny počtu somatických buněk 238 LITERATURA 239 PŘÍLOHY

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 AAS AAT AB ABC ABR ACT ACTH ADH ADP AES AES-ICP AG, AGAP AIHA Alb ALP ALT AMS ANA ANP APTT ASL AST AT A tot ATB B BAL BAO BE ECT BHB Bil BLAD BNP BOZP BT BUN C CB CBG CD CGE CGH CITP CK CN CRP CSF CSL CT CQI CZ atomová absorpční spektrofotometrie a 1 -antitrypsin acidobazický avidin-biotin-komplex acidobazická rovnováha aktivovaný koagulační čas, activated clotting time adrenokortikotropní hormon, kortikotropin antidiuretický hormon adenozindifosfát atomová emisní spektrofotometrie atomová emisní spektrofotometrie s induktivně vázaným plazmovým zdrojem aniontové okno, anion gap autoimunitní hemolytická anémie, autoimmune haemolytic anaemia albumin alkalická fosfatáza alaninaminotransferáza amyláza antinukleární protilátky, antinuclear antibodies atriový natriuretický peptid, atrial natriuretic peptide aktivovaný parciální tromboplastinový čas, activated partial thromboplastin time akutní selhání ledvin aspartátaminotransferáza antitrombin celková koncentrace neprchavých kyselin antibiotika plná krev bronchoalveolární laváž bazální výdej kyseliny, basal acid output výchylka (přebytek) bazí ECT, buffer excess ECF beta-hydroxybutyrát bilirubin nedostatečnost adleze leukocytů skotu, bovine leukocyte adhesion deficiency mozkový natriuretický peptid, brain natriuretic peptide bezpečnost a ochrana zdraví při práci bachorová tekutina dusík močoviny v krvi, blood urea nitrogen clearance celková bílkovina kortizol vázající globulin, cortisol binding globulin diferenciační klastry, cluster of differentiation kapilární gelová elektroforéza, capillary gel electrophoresis komparativní genomová hybridizace, comparative genome hybridization kapilární izotachoforéza, capillary isotachophoresis kreatinkináza celkový počet nemocných C-reaktivní protein cerebrospinální likvor, cerebrospinal fluid chronické selhání ledvin počítačová tomografie, computer tomography kontinuální zlepšování kvality, continual quality improvement celkový počet zdravých

14 CZE ČABV ČIA DAB DD Dg. DgSe DgSp DIC DHEA DTC EC ECT EDTA Ef EF EID EKG ELISA EMI EOF EPI Erys Fbg FDP FeLUTD FeLV FIP FISH FITC FIV FN FNAB FNNAB FP FW FORD FORT FSC GAG GDV GFAP GGT, GMT GGTP Glc, Glu GLP GPC GSH-Px Hb HE HLA HMWK HPLC kapilární zónová elektroforéza, capillary zone electrophoresis čistý acidobazický výluček (moči) Český institut pro akreditaci diaminobenzidin D-dimery diagnostický diagnostická senzitivita diagnostická specifita diseminovaná intravaskulární koagulace, disseminated intravascular coagulation dehydroepiandrosteron přímo ke klientovi, direct to consumer extracelulární extracelulární tekutina etylendiaminotetraacetát efektivita (metody) elektroforetická pohyblivost, electrophoretic flow elektroimunodifuze elektrokardiografie enzyme-linked immunosorbent assay erytrocytární maturační index rychlost elektroosmotického toku, electro-osmotic flow exokrinní pankreatická insuficience erytrocyty fibrinogen fibrin(ogen) degradační produkty onemocnění dolních cest močových u koček, feline lower urinary tract disease virus kočičí leukemie, feline leukemia virus infekční peritonitida koček, feline infectious peritonitis fluorescenční in situ hybridizace, fluorescent in situ hybridization fluorescein-izothiokyanát, fluorescein isothiocyanate virus kočičího imunodeficitu, feline immunodeficiency virus falešná negativita tenkojehelná aspirační biopsie, fine-needle aspiration biopsy tenkojehelná neaspirační biopsie, fine-needle non-aspiration biopsy falešná pozitivita sedimentace podle Fåhraea a Westergrena free oxygen radical defense free oxygen radical testing přímý rozptyl, forward scatter glykosaminoglykany syndrom dilatace-volvulus žaludku gliální fibrilární kyselý protein, glial fibrillary acidic protein γ-glutamyltransferáza γ-glutamyltranspeptidáza glukóza správná laboratorní praxe, good laboratory practice gelová permeační chromatografie, gel permeation chromatography glutathionperoxidáza hemoglobin hematoxylin-eozin human leukocyte antigen vysokomolekulární kininogen, high molecular weight kininogen vysoce účinná kapalinová chromatografie, high performance liquid 13

15 HRGC Ht Chol IC ICT IEC IEF Ig IL IMHA INR IRIS ISE ISI KL Kreat LAD LD, LDH LDL Leucs LH LLC LLE LPS MAC MAG MAL MAO MCD MCH MCHC MCP MCT MCV MGG MHC MMI MPV MRI MS MSHP NAG NBB NC NEMK NOR NSAID P PAO PAP chromatography vysoce rozlišující plynová chromatografie, high resolution gas chromatography hematokrit cholesterol intracelulární intracelulární tekutina chromatografie na měničích iontů, ionexech, ion exchange chromatography izoelektrická fokusace, isoelectric focussing imunoglobuliny interleukiny imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie, immune-mediated haemolytic anaemia mezinárodní normalizovaný poměr, international normalized ratio International Renal Interest Society iontově selektivní elektroda, ion selective electrode mezinárodní index citlivosti (tromboplastinu), international sensibility index ketolátky kreatinin nedostatečnost adheze leukocytů, leukocyte adhesion deficiency laktátdehydrogenáza nízkodenzitní lipoprotein, low density lipoprotein leukocyty luteinizační hormon kapalinová rozdělovací chromatografie, liquid-liquid chromatography extrakce kapalina-kapalina, liquid-liquid extraction lipáza metabolická acidóza monoacylglyceroly metabolická alkalóza maximální výdej kyseliny, maximal acid output střední průměr erytrocytu, mean cell diameter střední množství hemoglobinu, mean cell hemoglobin střední koncentrace hemoglobinu (v erytrocytech), mean cell hemoglobin concentration chemotaktický protein monocytů, monocyte chemoattractant protein střední tloušťka erytrocytu, mean cell thickness střední objem erytrocytu, mean cell volume barvení podle May-Grünwalda-Giemsy hlavni histokompatibilní komplex, major histocompatibility complex myeloidní maturační index střední objem destičky, mean platelet volume magnetická rezonance, magnetic resonance imaging hmotnostní spektrometrie, mass spektrometry mikrosférické hydrofilní partikule N-acetyl-β-D-glukozaminidáza sdružené nárazníkové báze, normal buffer base nukleo-cytoplazmatický neesterifikované mastné kyseliny nucleolar organizer regions nestroidní antiflogistika, nonsteroidal antiinflammatory drugs plazma krevní vrcholový výdej kyseliny, peak acid output peroxidáza-antiperoxidáza 14

16 PAS PC PCNA PDGF PDW PES PH PL PLT POCT POX Pre-K Prot PS Pu/Pd Pt PT PTH PTHrP R RAC RAL RBC RDW Retcs RF RFI RIA RPI RTG RT-PCR S SAT SB SBE SD SD, SDH SI SIADH SID SLE SN SOD SOP SP SPE SSC STH TAG TBG TCR reakce se Schiffovým roztokem, periodic acid Schiff (reaction) protein C jaderný antigen proliferujících buněk, proliferating cell nuclear antigen destičkový růstový faktor, platelet derived growth factor distribuční šíře destiček, platelet distribution width plamenová (emisní) spektrofotometrie Pelgerova-Huëtova (anomálie) fosfolipidy počet trombocytů, platelets point-of-care testing peroxidázy prekalikrein proteiny protein S polyurie/polydipsie destičkový hematokrit, plateletcrite protrombinový čas, prothrombin time parathormon peptid podobný parathormonu, parathormone-related peptide variační rozpětí (šíře) respirační acidóza respirační alkalóza počet erytrocytů, red blood cells distribuční šíře erytrocytů, red cell distribution width retikulocyty revmatoidní faktor, rheumatoid factor index renálního selhání, renal failure index radio-immunoassay index retikulocytární produkce, retikulocyte production index rentgenografie reverzně transkriptázová polymerázová řetězová reakce, reverse transcription polymerase chain reaction sérum krevní čas sedimantační aktivity, sedimentation activity time standardní bikarbonát standardní výchylka bazí, standard base excess směrodatná odchylka, standard deviation sorbitoldehydrogenáza systém mezinárodních jednotek, Système International d'unités syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (secretion) diference silných iontů, strong ion difference systémový lupus erythematosus/erythematodes správná negativita superoxiddismutáza standardní operační postup, standard operating procedure správná pozitivita extrakce na tuhou fázi, solid phase extraction boční rozptyl, side scatter růstový hormon, somatotropin triacylglyceroly thyroxin vázající globulin, thyroxine binding globulin receptor T-buněk, T-cell receptor 15

17 TF TGF TLI TMK TNF TP Trombo TT TTL U UAG, UAGAP USG V VIP vwf WBC ZN tkáňový faktor, tissue factor transformující růstový faktor, transforming growth factor imunoreaktivní trypsin, trypsin-like immunoreactivity těkavé mastné kyseliny faktor nekrotizující tumor, tumor necrosis factor celkový protein, total protein trombocyty trombinový čas, thrombin time transtracheální laváž moč, urine močové aniontové okno, urine anion gap ultrasonografie variační koeficient vazoaktivní intestinální polypeptid von Willebrandův faktor počet leukocytů, white blood cells Ziehl-Neelsen 16

18 ÚVOD J. Doubek 17 Segment laboratorní medicíny, který se zabývá vyšetřením biologických materiálů pomocí přístrojové techniky v podmínkách klinické laboratoře, se označuje laboratorní diagnostika nebo také poněkud méně přesně klinická patologie. Podle metod se člení na klinickou biochemii, klinickou hematologii, klinickou imunologii, klinickou cytologii, příp. klinickou mikrobiologii, klinickou parazitologii a klinickou toxikologii. Podle oborů, resp. specializací rozlišujeme laboratorní diagnostiku v hematologii, kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, imunologii, nefrologii, endokrinologii, neurologii, reprodukční medicíně, intenzivní medicíně, laboratorní diagnostiku poruch vnitřního prostředí, poruch metabolismu, příp. laboratorní diagnostiku infekčních a parazitárních nemocí. Laboratorní vyšetření je nedílnou součástí diagnostických a terapeutických postupů. Při hodnocení nálezů laboratorního vyšetření je třeba pozorně sledovat všechny souvislosti s výsledky dalších vyšetření. Velký rozvoj zaznamenává molekulární diagnostika. Komplexní hodnocení laboratorního nálezu není možné bez znalosti diagnostického významu laboratorního parametru, bez jeho konfrontace s klinickým a paraklinickým nálezem, příp. anamnézou a také s dalšími laboratorními výsledky. Při interpretaci laboratorních nálezů je velmi důležité hodnotit dynamiku změn, nikoliv jen výsledek získaný jednorázovým vyšetřením. V laboratorní diagnostice se objevují oproti klinické diagnostice chyby méně často. K tomu ještě přidejme možnost, že se taková vyšetření dají snadno opakovat, příp. lze při nejisté diagnóze požádat o názor jiného specialistu. Tato praxe zvaná second opinion dává klientům jistotu a výrazně redukuje počty omylů.

19 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE J. Doubek Klinická laboratoř je zařízení vyšetřující biologické materiály za účelem poskytnutí informací pro diagnostiku, terapii, prevenci nemocí nebo posouzení zdravotního stavu zdravých jedinců (u příležitosti výstav, svodů, při realizaci preventivních programů apod.). Laboratoře mají různý statut: laboratoře centrální (univerzitní, fakultní, nemocniční), laboratoře provozní (většinou součást klinických pracovišť sekcí, klinik, oddělení). Laboratoře mohou být privátní (ambulantní, komerční) nebo veřejně právní (fakultní, univerzitní). Hranice v jejich členění je vágní, např. u soukromých vysokých škol jsou laboratoře komerční. Provozní řád laboratoře je dokument, který je součástí Příručky kvality nebo je zveřejněn na webové stránce laboratoře. Obsahuje: režim příjmu vzorků a vydávání výsledků, formu objednávek, vyplňování žádanek, dobu provozu, režim ohlašování a odstraňování závad, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zásady první pomoci, způsoby likvidace použitého veškerého materiálu, protipožární směrnice. Vyšetření zahrnuje měření (analýzu) a pozorování. Předmětem vyšetření je biologický materiál. Biologický materiál je krev, moč, faeces, žaludeční šťáva, bachorová tekutina, mozkomíšní mok, laváže, mléko, sliny, vzorky tkání. Nejčastěji vyšetřovaným materiálem je krev (B), resp. její části sérum (S), plazma (P). Koncentrace látky v krvi/séru/plazmě se označuje příponou - emie (např. kalcemie), v moči -urie, -uréza (např. kalciurie, resp. kalciuréza), v mozkomíšním moku -rhachie (glukorhachie). Vzorky tkání mohou mít charakter bioptátů nebo nekroptátů. Měření (analýza) je soubor činností vedoucích ke stanovení hodnoty veličiny. Předmětem analýzy jsou látky analyty, např. chemický prvek, ion, chemická sloučenina, buňka. U moderních analyzátorů je dnes vyhodnocení, alespoň základních analytů, běžnou součástí jejich softwarového vybavení. Analyty se specifickou výpovědní hodnotou pro určitý patologický proces se označují markery (např. nádorové markery). Veličina je vlastnost látky, kterou lze odlišit od jiných a stanovit. Všude tam, kde je to možné, se veličiny udávají v jednotkách SI (Système International d'unités). Změna veličiny způsobuje odezvu měřícího systému. Měřící systém je soubor složek (včetně reagencií), které umožňují měření. Výsledek měření je přepočet odezvy měřícího systému na číselnou hodnotu. Standard měření je referenční materiál použitelný ke kalibraci přístrojů, validaci metod měření, určování hodnot veličin v jiných materiálech. Chyba měření je rozdíl zjištěného výsledku od skutečné hodnoty. Chyby jsou náhodné a systematické. Náhodná chyba je rozdíl mezi výsledky měření téhož objektu, prováděného stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Vzniká v průběhu analýzy a je způsobena nestejnou manipulací se vzorkem. Nedá se úplně vyloučit. Systematická chyba je rozdíl ve výsledcích všech měření téhož objektu, prováděných stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Systematické chyby jsou konstantní (např. při vadné kalibraci je chyba u každého měření) a variabilní (např. při nespecifičnosti metody se chyba mění s každým vzorkem).

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Směrnice IVD, EHK a akreditace

Směrnice IVD, EHK a akreditace Směrnice IVD, EHK a akreditace B.Friedecký, J.Kratochvíla * Praha 14. 2. 2006 Seminář CZEDMA Výkon a způsobilost EHK Výkon laboratoří - schopnost produkovat výsledky, vyhovující zamýšlenému použití, tedy

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.10 2006 Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v ph (Referenční metoda) ČSN ISO 14637 57 0102 Únor Milk - Determination of urea content

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor

Quantum Institute, a.s. v současné době nabízí tři přístroje: - neinvazivní analyzátor krve AMP - elektroimpedanční mamograf MEIK - EKG kardiovizor BUDOUCNOST? NE, DNEŠEK. DIAGNOSTIKA BEZ KAPKY KRVE! Kvalitní, neobtěžující a komplexní diagnostiku zdravotního stavu zajistí přístroje založené na nových vědeckých poznatcích. Rychlost vyšetření, neinvazivní

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Automatická morfologická analýza buněk v mozkomíšním moku pomocí digitální mikroskopie CellaVision TM DM 96 J. Ženková, K. Bršlicová, V. Petříková Úvod Cytologické vyšetření likvoru, kvantitativní i kvalitativní,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více