Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí"

Transkript

1 Projekt OP VK Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce CZ.1.07/2.2.00/ Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí J. Doubek a kolektiv

2 Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí Jaroslav Doubek Kristína Řeháková Ivana Uhríková Soňa Šlosárková Radan Doubek Eva Matalová Jan Bouda Jana Petrášová Jaroslava Tomenendálová Emanuel Šucman Miroslav Toman Martin Faldyna Petra Ondráčková Ján Matiašovic Roman Halouzka Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

3 Učební text je určen cílové skupině studentů Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, zapojených do projektu Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce, konkrétně do modulu 2: Integrace preklinického a klinického vzdělávání. Učební text Základy laboratorní diagnostiky je rozdělen vedle Úvodu do dvou částí: Laboratorní část a Diagnostická část, a doplněn tabulkovou přílohou s referenčními hodnotami pro druhy zvířat, které jsou nejčastějším objektem veterinární péče. Zaměřením vychází z požadavků kladených na moderní výuku předmětů laboratorní medicíny na VFU Brno a určitě najde uplatnění při studiu těchto předmětů, nově zařazených do curricula. Laboratorní nálezy využívané v klinické praxi jsou výsledkem činnosti klinických laboratoří, provádějících laboratorní vyšetření. Text je zaměřen na hlavní segmenty laboratorního vyšetření neinfekčních nemocí, neuvádíme tedy až na výjimky (bachorová tekutina, mléko) mikrobiologické vyšetření biologických materiálů. Předmětem laboratorního vyšetření je ale nejen stanovení hodnot veličin hematologických, biochemických, imunologických, cytologických, příp. dalších, ale také interpretace laboratorních nálezů u vyšetřovaných zvířat. V textu jsou uvedeny i laboratorní hematologické testy, založené na manuálních metodách, které jsou však díky rozvoji automatizace v laboratorní medicíně v provozu laboratoří na ústupu. Nečiníme tak z důvodu jakéhosi historického exkurzu do klinické laboratotní medicíny. Zařadili jsme je proto, že jsou-li prováděny erudovaným personálem, splňují i ty nejnáročnější požadavky na spolehlivost výsledků. Je doporučováno použít manuální metody při ověření výrazných abnormalit ve výsledcích zjištěných automatickými hematologickými analyzátory. V případě speciálních vyšetření (např. kostní dřeně) jsou tyto testy testy referenčními. Při námi zvoleném pojetí studijního materiálu by bylo nad jeho rámec uvádět postupy stanovení jednotlivých analytů. Posouzení míry eventuálních změn laboratorního profilu se neobejde bez znalosti referenčních hodnot. Referenční hodnoty jsou uvedeny v tabulkách formou přílohy. Text je třeba vnímat jako otevřený, jehož elektronická forma bude každoročně aktualizována. Z hlediska laboratorní diagnostiky jsou užitečné i další studijní materiály, připravené projektovým týmem, a rovněž literární prameny uvedené na konci učebního textu. Učební text může být využit i studenty Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Tento a související materiály, připravené projektovým týmem, jsou na stránkách Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ó Jaroslav Doubek et al. 2014

4 OBSAH 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 ÚVOD 17 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ÚČEL LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ KLASIFIKACE LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ METODY MĚŘENÍ A KLINICKÉ HODNOCENÍ METOD KVALITA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ STATISTICKÉ METODY FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Analytická fáze Postanalytická fáze HEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Druhy vyšetřovaných vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Transport vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorku Vlastní hematologické vyšetření Hemostazeologické vyšetření Další vyšetření v hematologii Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalyická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu, odběr vzorků Druhy vzorků Žádanka o vyšetření, transport, uchovávání a zpracování vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Analytické metody Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků 88 3

5 Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava materiálu Odběr, zpracování a transport vzorků Principy práce s buňkami, techniky izolace buněčných populací Analytická fáze Principy imunologických metod Sérologické metody Průtoková cytometrie Metody molekulární biologie Metody stanovení počtu a aktivity buněk Stanovení celkové hladiny protilátek a dalších humorálních faktorů Testy autoimunity Alergenodiagnostika Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání a transport vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Zhotovení preparátů Fixace preparátu Barvení preparátu Hodnocení preparátu Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě HISTOPATOLOGICKÍÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Odběr a zpracování tkáňového materiálu Druhy vzorků Metody odběru vzorků Úprava vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze 134 4

6 12.2. Analytická fáze Mikroskopie Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MOČI Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Močový sediment Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Chemické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ FAECES Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Analytická fáze Chemické vyšetření Mikroskopické vyšetření 142 5

7 Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ SYNOVIE Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze 149 6

8 Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Vyšetření bachorových mikroorganismů Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Druhy vzorků Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Mikrobiologické vyšetření Cytologické vyšetření Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě 154 DIAGNOSTICKÁ ČÁST DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z HEMATOLOGICKÉHO A HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ Změny počtu erytrocytů Změny počtu retikulocytů Změny koncentrace hemoglobinu Změny hematokritu Změny základních hodnot erytrocytu/erytrocytů Změny osmotické rezistence Změny sedimentace erytrocytů Změny tvaru erytrocytů Změny velikosti erytrocytů 164 7

9 Změny barvitelnosti erytrocytů Inkluze v erytrocytech a změny vztahů mezi erytrocyty Změny počtu hlavních populací leukocytů Změny jader a cytoplazmy leukocytů Další morfologické změny leukocytů Změny funkcí leukocytů Změny počtu trombocytů Změny funkcí trombocytů Změny času krvácení a času kapilárního krvácení Změny protrombinového času Změny aktivovaného parciálního tromboplastinového času Změny trombinového času Změny hladiny fibrinogenu Deficity/defekty koagulačních faktorů a kofaktorů Změny aktivity antitrombinu Změny hladin fibrin(ogen)degradačních produktů a D-dimerů Změny aktivity von Willebrandova faktoru DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ KREVNÍ PLAZMY NEBO KREVNÍHO SÉRA Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace ketolátek Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace albuminu Změny koncentrace močoviny Změny koncentrace kreatininu Změny koncentrace cystatinu C Změny koncentrace prokalcitoninu Změny koncentrace žlučových kyselin Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace triacylglycerolů Změny koncentrace cholesterolu Změny koncentrace bilirubinu Změny koncentrace kyseliny mléčné Změny aktivity alaninaminotransferázy Změny aktivity aspartátaminotransferázy Změny aktivity γ-glutamyltransferázy Změny aktivity laktátdehydrogenázy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny aktivity kreatinkinázy Změny aktivity sorbitoldehydrogenázy Změny aktivity lipázy Změny aktivity amylázy Změny aktivity trypsinu Změny koncentrace vápníku Změny koncentrace fosfátů Změny koncentrace hořčíku Změny koncentrace sodíku Změny koncentrace draslíku Změny koncentrace chloridů Změny koncentrace neesterifikovaných mastných kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z ACIDOBAZICKÉHO VYŠETŘENÍ KRVE Změny ph krve 204 8

10 23.2. Změny standardní výchylky bazí v ECT Změny parciálního tlaku oxidu uhličitého Změny aniontového okna Změny diference silných iontů Změny natrium-chloridového rozdílu Změny celkové koncentrace neprchavých kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MOČI Změny objemu vyloučené moči (diurézy) Změny poměrné hustoty Změny barvy Změny transparence Změny zápachu Změny ph Průkaz proteinů Průkaz glukózy Průkaz ketolátek Průkaz krve Průkaz hemoglobinu Průkaz myoglobinu Průkaz bilirubinu Změny poměru mezi proteinem a kreatininem Změny aktivit enzymů Změny močového aniontového okna Změny koncentrace indikanu močového Průkaz buněk Průkaz válců Průkaz krystalů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z CHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Změny ph a výdeje kyseliny DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ FAECES Průkaz krve Průkaz žlučových barviv Změny aktivity lyzozymu Změny aktivity psí fekální pankreatické elastázy Změny aktivity chymotrypsinu Změny aktivity a 1 -antitrypsinu Průkaz škrobu Průkaz svalových vláken Průkaz tuku DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Změny tlaku Změny barvy Změny transparence Srážení Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace chloridů 222 9

11 27.9. Změny aktivity kreatinkinázy Změny albuminového kvocientu Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE Změny v zastoupení buněk DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ SYNOVIE Změny objemu Změny barvy Změny viskozity Změny obsahu γ-globulinů Změny obsahu glukózy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Změny sedimentace Změny flotace Změny redukční aktivity Změny počtu a poměru nálevníků Změny ph Změny celkové acidity Změny celkové koncentrace těkavých mastných kyselin Změny koncentrace acetátu Změny koncentrace propionátu Změny koncentrace butyrátu Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace chloridů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Přítomnost příměsí Změny koncentrace proteinů Změny koncentrace močoviny Změny obsahu tuku Změny poměru tuku/protein Změny koncentrace laktózy Průkaz ketolátek Změny koncentrace kyseliny citronové

12 Změny koncentrace minerálních látek Změny celkového počtu mikroorganismů Změny počtu somatických buněk 238 LITERATURA 239 PŘÍLOHY

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 AAS AAT AB ABC ABR ACT ACTH ADH ADP AES AES-ICP AG, AGAP AIHA Alb ALP ALT AMS ANA ANP APTT ASL AST AT A tot ATB B BAL BAO BE ECT BHB Bil BLAD BNP BOZP BT BUN C CB CBG CD CGE CGH CITP CK CN CRP CSF CSL CT CQI CZ atomová absorpční spektrofotometrie a 1 -antitrypsin acidobazický avidin-biotin-komplex acidobazická rovnováha aktivovaný koagulační čas, activated clotting time adrenokortikotropní hormon, kortikotropin antidiuretický hormon adenozindifosfát atomová emisní spektrofotometrie atomová emisní spektrofotometrie s induktivně vázaným plazmovým zdrojem aniontové okno, anion gap autoimunitní hemolytická anémie, autoimmune haemolytic anaemia albumin alkalická fosfatáza alaninaminotransferáza amyláza antinukleární protilátky, antinuclear antibodies atriový natriuretický peptid, atrial natriuretic peptide aktivovaný parciální tromboplastinový čas, activated partial thromboplastin time akutní selhání ledvin aspartátaminotransferáza antitrombin celková koncentrace neprchavých kyselin antibiotika plná krev bronchoalveolární laváž bazální výdej kyseliny, basal acid output výchylka (přebytek) bazí ECT, buffer excess ECF beta-hydroxybutyrát bilirubin nedostatečnost adleze leukocytů skotu, bovine leukocyte adhesion deficiency mozkový natriuretický peptid, brain natriuretic peptide bezpečnost a ochrana zdraví při práci bachorová tekutina dusík močoviny v krvi, blood urea nitrogen clearance celková bílkovina kortizol vázající globulin, cortisol binding globulin diferenciační klastry, cluster of differentiation kapilární gelová elektroforéza, capillary gel electrophoresis komparativní genomová hybridizace, comparative genome hybridization kapilární izotachoforéza, capillary isotachophoresis kreatinkináza celkový počet nemocných C-reaktivní protein cerebrospinální likvor, cerebrospinal fluid chronické selhání ledvin počítačová tomografie, computer tomography kontinuální zlepšování kvality, continual quality improvement celkový počet zdravých

14 CZE ČABV ČIA DAB DD Dg. DgSe DgSp DIC DHEA DTC EC ECT EDTA Ef EF EID EKG ELISA EMI EOF EPI Erys Fbg FDP FeLUTD FeLV FIP FISH FITC FIV FN FNAB FNNAB FP FW FORD FORT FSC GAG GDV GFAP GGT, GMT GGTP Glc, Glu GLP GPC GSH-Px Hb HE HLA HMWK HPLC kapilární zónová elektroforéza, capillary zone electrophoresis čistý acidobazický výluček (moči) Český institut pro akreditaci diaminobenzidin D-dimery diagnostický diagnostická senzitivita diagnostická specifita diseminovaná intravaskulární koagulace, disseminated intravascular coagulation dehydroepiandrosteron přímo ke klientovi, direct to consumer extracelulární extracelulární tekutina etylendiaminotetraacetát efektivita (metody) elektroforetická pohyblivost, electrophoretic flow elektroimunodifuze elektrokardiografie enzyme-linked immunosorbent assay erytrocytární maturační index rychlost elektroosmotického toku, electro-osmotic flow exokrinní pankreatická insuficience erytrocyty fibrinogen fibrin(ogen) degradační produkty onemocnění dolních cest močových u koček, feline lower urinary tract disease virus kočičí leukemie, feline leukemia virus infekční peritonitida koček, feline infectious peritonitis fluorescenční in situ hybridizace, fluorescent in situ hybridization fluorescein-izothiokyanát, fluorescein isothiocyanate virus kočičího imunodeficitu, feline immunodeficiency virus falešná negativita tenkojehelná aspirační biopsie, fine-needle aspiration biopsy tenkojehelná neaspirační biopsie, fine-needle non-aspiration biopsy falešná pozitivita sedimentace podle Fåhraea a Westergrena free oxygen radical defense free oxygen radical testing přímý rozptyl, forward scatter glykosaminoglykany syndrom dilatace-volvulus žaludku gliální fibrilární kyselý protein, glial fibrillary acidic protein γ-glutamyltransferáza γ-glutamyltranspeptidáza glukóza správná laboratorní praxe, good laboratory practice gelová permeační chromatografie, gel permeation chromatography glutathionperoxidáza hemoglobin hematoxylin-eozin human leukocyte antigen vysokomolekulární kininogen, high molecular weight kininogen vysoce účinná kapalinová chromatografie, high performance liquid 13

15 HRGC Ht Chol IC ICT IEC IEF Ig IL IMHA INR IRIS ISE ISI KL Kreat LAD LD, LDH LDL Leucs LH LLC LLE LPS MAC MAG MAL MAO MCD MCH MCHC MCP MCT MCV MGG MHC MMI MPV MRI MS MSHP NAG NBB NC NEMK NOR NSAID P PAO PAP chromatography vysoce rozlišující plynová chromatografie, high resolution gas chromatography hematokrit cholesterol intracelulární intracelulární tekutina chromatografie na měničích iontů, ionexech, ion exchange chromatography izoelektrická fokusace, isoelectric focussing imunoglobuliny interleukiny imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie, immune-mediated haemolytic anaemia mezinárodní normalizovaný poměr, international normalized ratio International Renal Interest Society iontově selektivní elektroda, ion selective electrode mezinárodní index citlivosti (tromboplastinu), international sensibility index ketolátky kreatinin nedostatečnost adheze leukocytů, leukocyte adhesion deficiency laktátdehydrogenáza nízkodenzitní lipoprotein, low density lipoprotein leukocyty luteinizační hormon kapalinová rozdělovací chromatografie, liquid-liquid chromatography extrakce kapalina-kapalina, liquid-liquid extraction lipáza metabolická acidóza monoacylglyceroly metabolická alkalóza maximální výdej kyseliny, maximal acid output střední průměr erytrocytu, mean cell diameter střední množství hemoglobinu, mean cell hemoglobin střední koncentrace hemoglobinu (v erytrocytech), mean cell hemoglobin concentration chemotaktický protein monocytů, monocyte chemoattractant protein střední tloušťka erytrocytu, mean cell thickness střední objem erytrocytu, mean cell volume barvení podle May-Grünwalda-Giemsy hlavni histokompatibilní komplex, major histocompatibility complex myeloidní maturační index střední objem destičky, mean platelet volume magnetická rezonance, magnetic resonance imaging hmotnostní spektrometrie, mass spektrometry mikrosférické hydrofilní partikule N-acetyl-β-D-glukozaminidáza sdružené nárazníkové báze, normal buffer base nukleo-cytoplazmatický neesterifikované mastné kyseliny nucleolar organizer regions nestroidní antiflogistika, nonsteroidal antiinflammatory drugs plazma krevní vrcholový výdej kyseliny, peak acid output peroxidáza-antiperoxidáza 14

16 PAS PC PCNA PDGF PDW PES PH PL PLT POCT POX Pre-K Prot PS Pu/Pd Pt PT PTH PTHrP R RAC RAL RBC RDW Retcs RF RFI RIA RPI RTG RT-PCR S SAT SB SBE SD SD, SDH SI SIADH SID SLE SN SOD SOP SP SPE SSC STH TAG TBG TCR reakce se Schiffovým roztokem, periodic acid Schiff (reaction) protein C jaderný antigen proliferujících buněk, proliferating cell nuclear antigen destičkový růstový faktor, platelet derived growth factor distribuční šíře destiček, platelet distribution width plamenová (emisní) spektrofotometrie Pelgerova-Huëtova (anomálie) fosfolipidy počet trombocytů, platelets point-of-care testing peroxidázy prekalikrein proteiny protein S polyurie/polydipsie destičkový hematokrit, plateletcrite protrombinový čas, prothrombin time parathormon peptid podobný parathormonu, parathormone-related peptide variační rozpětí (šíře) respirační acidóza respirační alkalóza počet erytrocytů, red blood cells distribuční šíře erytrocytů, red cell distribution width retikulocyty revmatoidní faktor, rheumatoid factor index renálního selhání, renal failure index radio-immunoassay index retikulocytární produkce, retikulocyte production index rentgenografie reverzně transkriptázová polymerázová řetězová reakce, reverse transcription polymerase chain reaction sérum krevní čas sedimantační aktivity, sedimentation activity time standardní bikarbonát standardní výchylka bazí, standard base excess směrodatná odchylka, standard deviation sorbitoldehydrogenáza systém mezinárodních jednotek, Système International d'unités syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (secretion) diference silných iontů, strong ion difference systémový lupus erythematosus/erythematodes správná negativita superoxiddismutáza standardní operační postup, standard operating procedure správná pozitivita extrakce na tuhou fázi, solid phase extraction boční rozptyl, side scatter růstový hormon, somatotropin triacylglyceroly thyroxin vázající globulin, thyroxine binding globulin receptor T-buněk, T-cell receptor 15

17 TF TGF TLI TMK TNF TP Trombo TT TTL U UAG, UAGAP USG V VIP vwf WBC ZN tkáňový faktor, tissue factor transformující růstový faktor, transforming growth factor imunoreaktivní trypsin, trypsin-like immunoreactivity těkavé mastné kyseliny faktor nekrotizující tumor, tumor necrosis factor celkový protein, total protein trombocyty trombinový čas, thrombin time transtracheální laváž moč, urine močové aniontové okno, urine anion gap ultrasonografie variační koeficient vazoaktivní intestinální polypeptid von Willebrandův faktor počet leukocytů, white blood cells Ziehl-Neelsen 16

18 ÚVOD J. Doubek 17 Segment laboratorní medicíny, který se zabývá vyšetřením biologických materiálů pomocí přístrojové techniky v podmínkách klinické laboratoře, se označuje laboratorní diagnostika nebo také poněkud méně přesně klinická patologie. Podle metod se člení na klinickou biochemii, klinickou hematologii, klinickou imunologii, klinickou cytologii, příp. klinickou mikrobiologii, klinickou parazitologii a klinickou toxikologii. Podle oborů, resp. specializací rozlišujeme laboratorní diagnostiku v hematologii, kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, imunologii, nefrologii, endokrinologii, neurologii, reprodukční medicíně, intenzivní medicíně, laboratorní diagnostiku poruch vnitřního prostředí, poruch metabolismu, příp. laboratorní diagnostiku infekčních a parazitárních nemocí. Laboratorní vyšetření je nedílnou součástí diagnostických a terapeutických postupů. Při hodnocení nálezů laboratorního vyšetření je třeba pozorně sledovat všechny souvislosti s výsledky dalších vyšetření. Velký rozvoj zaznamenává molekulární diagnostika. Komplexní hodnocení laboratorního nálezu není možné bez znalosti diagnostického významu laboratorního parametru, bez jeho konfrontace s klinickým a paraklinickým nálezem, příp. anamnézou a také s dalšími laboratorními výsledky. Při interpretaci laboratorních nálezů je velmi důležité hodnotit dynamiku změn, nikoliv jen výsledek získaný jednorázovým vyšetřením. V laboratorní diagnostice se objevují oproti klinické diagnostice chyby méně často. K tomu ještě přidejme možnost, že se taková vyšetření dají snadno opakovat, příp. lze při nejisté diagnóze požádat o názor jiného specialistu. Tato praxe zvaná second opinion dává klientům jistotu a výrazně redukuje počty omylů.

19 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE J. Doubek Klinická laboratoř je zařízení vyšetřující biologické materiály za účelem poskytnutí informací pro diagnostiku, terapii, prevenci nemocí nebo posouzení zdravotního stavu zdravých jedinců (u příležitosti výstav, svodů, při realizaci preventivních programů apod.). Laboratoře mají různý statut: laboratoře centrální (univerzitní, fakultní, nemocniční), laboratoře provozní (většinou součást klinických pracovišť sekcí, klinik, oddělení). Laboratoře mohou být privátní (ambulantní, komerční) nebo veřejně právní (fakultní, univerzitní). Hranice v jejich členění je vágní, např. u soukromých vysokých škol jsou laboratoře komerční. Provozní řád laboratoře je dokument, který je součástí Příručky kvality nebo je zveřejněn na webové stránce laboratoře. Obsahuje: režim příjmu vzorků a vydávání výsledků, formu objednávek, vyplňování žádanek, dobu provozu, režim ohlašování a odstraňování závad, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zásady první pomoci, způsoby likvidace použitého veškerého materiálu, protipožární směrnice. Vyšetření zahrnuje měření (analýzu) a pozorování. Předmětem vyšetření je biologický materiál. Biologický materiál je krev, moč, faeces, žaludeční šťáva, bachorová tekutina, mozkomíšní mok, laváže, mléko, sliny, vzorky tkání. Nejčastěji vyšetřovaným materiálem je krev (B), resp. její části sérum (S), plazma (P). Koncentrace látky v krvi/séru/plazmě se označuje příponou - emie (např. kalcemie), v moči -urie, -uréza (např. kalciurie, resp. kalciuréza), v mozkomíšním moku -rhachie (glukorhachie). Vzorky tkání mohou mít charakter bioptátů nebo nekroptátů. Měření (analýza) je soubor činností vedoucích ke stanovení hodnoty veličiny. Předmětem analýzy jsou látky analyty, např. chemický prvek, ion, chemická sloučenina, buňka. U moderních analyzátorů je dnes vyhodnocení, alespoň základních analytů, běžnou součástí jejich softwarového vybavení. Analyty se specifickou výpovědní hodnotou pro určitý patologický proces se označují markery (např. nádorové markery). Veličina je vlastnost látky, kterou lze odlišit od jiných a stanovit. Všude tam, kde je to možné, se veličiny udávají v jednotkách SI (Système International d'unités). Změna veličiny způsobuje odezvu měřícího systému. Měřící systém je soubor složek (včetně reagencií), které umožňují měření. Výsledek měření je přepočet odezvy měřícího systému na číselnou hodnotu. Standard měření je referenční materiál použitelný ke kalibraci přístrojů, validaci metod měření, určování hodnot veličin v jiných materiálech. Chyba měření je rozdíl zjištěného výsledku od skutečné hodnoty. Chyby jsou náhodné a systematické. Náhodná chyba je rozdíl mezi výsledky měření téhož objektu, prováděného stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Vzniká v průběhu analýzy a je způsobena nestejnou manipulací se vzorkem. Nedá se úplně vyloučit. Systematická chyba je rozdíl ve výsledcích všech měření téhož objektu, prováděných stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Systematické chyby jsou konstantní (např. při vadné kalibraci je chyba u každého měření) a variabilní (např. při nespecifičnosti metody se chyba mění s každým vzorkem).

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I.

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Fyziologie tvorby CSF Fitzmaurice S. N.: Appendix 2 Cerebrospinal fluid and the ventricular systém. In: Fitzmaurice

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Část Analytické metody 3. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), pro veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie

1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům. 2. Vývoj oboru klinické biochemie PŘEDMĚT a ORGANIZACE oboru KLINICKÉ BIOCHEMIE 1. Koncepce oboru klinické biochemie a vztah k jiným oborům 2. Vývoj oboru klinické biochemie Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, MU Brno poskytují

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin

Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Původní záměr Porovnání ambulantních výkonů a jejich úhrad ČR x Dolní Rakousko:

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ

CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ CYTOLOGIE TĚLNÍCH TEKUTIN V KOMPLEXNÍM POJETÍ Ondřej Sobek Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Topelex s.r.o. Praha LIKVOR jako prototyp extravaskulární tělní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistická regulace výrobního procesu (SPC) SPC = Statistical Process Control preventivní nástroj řízení jakosti, který na základě včasného

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf

Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Kontrola kvality Levey-Jenningsův graf Cíle hodiny Získat poznatky v oblasti kontroly kvality měření v klinicko-biochemické laboratoři. Výsledky vzdělávání žák zná význam kontroly kvality žák zná užití

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Kontrola kvality, normy a akreditace L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Obsah Teorie kvality Definice Přehled norem Stav norem Druhy kontrol Kvalita Celkový souhrn vlastností a znaků výrobků nebo služeb,

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

ve školní nebo zdravotnické laboratoři?

ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Praktická cvičení z klinické biochemie ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Jiří Kukačka a kol. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol Předměty garantované ústavem Magisterské studium-všeobecné

Více