Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí"

Transkript

1 Projekt OP VK Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce CZ.1.07/2.2.00/ Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí J. Doubek a kolektiv

2 Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí Jaroslav Doubek Kristína Řeháková Ivana Uhríková Soňa Šlosárková Radan Doubek Eva Matalová Jan Bouda Jana Petrášová Jaroslava Tomenendálová Emanuel Šucman Miroslav Toman Martin Faldyna Petra Ondráčková Ján Matiašovic Roman Halouzka Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

3 Učební text je určen cílové skupině studentů Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno, zapojených do projektu Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce, konkrétně do modulu 2: Integrace preklinického a klinického vzdělávání. Učební text Základy laboratorní diagnostiky je rozdělen vedle Úvodu do dvou částí: Laboratorní část a Diagnostická část, a doplněn tabulkovou přílohou s referenčními hodnotami pro druhy zvířat, které jsou nejčastějším objektem veterinární péče. Zaměřením vychází z požadavků kladených na moderní výuku předmětů laboratorní medicíny na VFU Brno a určitě najde uplatnění při studiu těchto předmětů, nově zařazených do curricula. Laboratorní nálezy využívané v klinické praxi jsou výsledkem činnosti klinických laboratoří, provádějících laboratorní vyšetření. Text je zaměřen na hlavní segmenty laboratorního vyšetření neinfekčních nemocí, neuvádíme tedy až na výjimky (bachorová tekutina, mléko) mikrobiologické vyšetření biologických materiálů. Předmětem laboratorního vyšetření je ale nejen stanovení hodnot veličin hematologických, biochemických, imunologických, cytologických, příp. dalších, ale také interpretace laboratorních nálezů u vyšetřovaných zvířat. V textu jsou uvedeny i laboratorní hematologické testy, založené na manuálních metodách, které jsou však díky rozvoji automatizace v laboratorní medicíně v provozu laboratoří na ústupu. Nečiníme tak z důvodu jakéhosi historického exkurzu do klinické laboratotní medicíny. Zařadili jsme je proto, že jsou-li prováděny erudovaným personálem, splňují i ty nejnáročnější požadavky na spolehlivost výsledků. Je doporučováno použít manuální metody při ověření výrazných abnormalit ve výsledcích zjištěných automatickými hematologickými analyzátory. V případě speciálních vyšetření (např. kostní dřeně) jsou tyto testy testy referenčními. Při námi zvoleném pojetí studijního materiálu by bylo nad jeho rámec uvádět postupy stanovení jednotlivých analytů. Posouzení míry eventuálních změn laboratorního profilu se neobejde bez znalosti referenčních hodnot. Referenční hodnoty jsou uvedeny v tabulkách formou přílohy. Text je třeba vnímat jako otevřený, jehož elektronická forma bude každoročně aktualizována. Z hlediska laboratorní diagnostiky jsou užitečné i další studijní materiály, připravené projektovým týmem, a rovněž literární prameny uvedené na konci učebního textu. Učební text může být využit i studenty Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Tento a související materiály, připravené projektovým týmem, jsou na stránkách Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ó Jaroslav Doubek et al. 2014

4 OBSAH 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 ÚVOD 17 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ÚČEL LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ KLASIFIKACE LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ METODY MĚŘENÍ A KLINICKÉ HODNOCENÍ METOD KVALITA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ STATISTICKÉ METODY FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Analytická fáze Postanalytická fáze HEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Druhy vyšetřovaných vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Transport vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorku Vlastní hematologické vyšetření Hemostazeologické vyšetření Další vyšetření v hematologii Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalyická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu, odběr vzorků Druhy vzorků Žádanka o vyšetření, transport, uchovávání a zpracování vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Analytické metody Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků 88 3

5 Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava materiálu Odběr, zpracování a transport vzorků Principy práce s buňkami, techniky izolace buněčných populací Analytická fáze Principy imunologických metod Sérologické metody Průtoková cytometrie Metody molekulární biologie Metody stanovení počtu a aktivity buněk Stanovení celkové hladiny protilátek a dalších humorálních faktorů Testy autoimunity Alergenodiagnostika Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Výpočty Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání a transport vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Zhotovení preparátů Fixace preparátu Barvení preparátu Hodnocení preparátu Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě HISTOPATOLOGICKÍÉ VYŠETŘENÍ Preanalytická fáze Odběr a zpracování tkáňového materiálu Druhy vzorků Metody odběru vzorků Úprava vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze 134 4

6 12.2. Analytická fáze Mikroskopie Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MOČI Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Močový sediment Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Žádanka o vyšetření Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Chemické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ FAECES Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Analytická fáze Chemické vyšetření Mikroskopické vyšetření 142 5

7 Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, její archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ SYNOVIE Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Odběr vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Cytologické vyšetření Chyby analytické fáze Postanalytická fáze 149 6

8 Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Odběr vzorků Zpracování vzorků Uchovávání vzorků Chyby preanalytické fáze Analytická fáze Příprava vzorků Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Vyšetření bachorových mikroorganismů Chyby analytické fáze Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Preanalytická fáze Indikace k vyšetření Příprava pacienta a odběrového materiálu Druhy vzorků Analytická fáze Fyzikální vyšetření Chemické vyšetření Mikrobiologické vyšetření Cytologické vyšetření Postanalytická fáze Interpretace výsledků Potvrzení výsledků Vypracování zprávy o výsledcích vyšetření, jejich archivace a odeslání Chyby postanalytické fáze Opatření k nápravě 154 DIAGNOSTICKÁ ČÁST DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z HEMATOLOGICKÉHO A HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ Změny počtu erytrocytů Změny počtu retikulocytů Změny koncentrace hemoglobinu Změny hematokritu Změny základních hodnot erytrocytu/erytrocytů Změny osmotické rezistence Změny sedimentace erytrocytů Změny tvaru erytrocytů Změny velikosti erytrocytů 164 7

9 Změny barvitelnosti erytrocytů Inkluze v erytrocytech a změny vztahů mezi erytrocyty Změny počtu hlavních populací leukocytů Změny jader a cytoplazmy leukocytů Další morfologické změny leukocytů Změny funkcí leukocytů Změny počtu trombocytů Změny funkcí trombocytů Změny času krvácení a času kapilárního krvácení Změny protrombinového času Změny aktivovaného parciálního tromboplastinového času Změny trombinového času Změny hladiny fibrinogenu Deficity/defekty koagulačních faktorů a kofaktorů Změny aktivity antitrombinu Změny hladin fibrin(ogen)degradačních produktů a D-dimerů Změny aktivity von Willebrandova faktoru DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ KREVNÍ PLAZMY NEBO KREVNÍHO SÉRA Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace ketolátek Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace albuminu Změny koncentrace močoviny Změny koncentrace kreatininu Změny koncentrace cystatinu C Změny koncentrace prokalcitoninu Změny koncentrace žlučových kyselin Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace triacylglycerolů Změny koncentrace cholesterolu Změny koncentrace bilirubinu Změny koncentrace kyseliny mléčné Změny aktivity alaninaminotransferázy Změny aktivity aspartátaminotransferázy Změny aktivity γ-glutamyltransferázy Změny aktivity laktátdehydrogenázy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny aktivity kreatinkinázy Změny aktivity sorbitoldehydrogenázy Změny aktivity lipázy Změny aktivity amylázy Změny aktivity trypsinu Změny koncentrace vápníku Změny koncentrace fosfátů Změny koncentrace hořčíku Změny koncentrace sodíku Změny koncentrace draslíku Změny koncentrace chloridů Změny koncentrace neesterifikovaných mastných kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z ACIDOBAZICKÉHO VYŠETŘENÍ KRVE Změny ph krve 204 8

10 23.2. Změny standardní výchylky bazí v ECT Změny parciálního tlaku oxidu uhličitého Změny aniontového okna Změny diference silných iontů Změny natrium-chloridového rozdílu Změny celkové koncentrace neprchavých kyselin DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MOČI Změny objemu vyloučené moči (diurézy) Změny poměrné hustoty Změny barvy Změny transparence Změny zápachu Změny ph Průkaz proteinů Průkaz glukózy Průkaz ketolátek Průkaz krve Průkaz hemoglobinu Průkaz myoglobinu Průkaz bilirubinu Změny poměru mezi proteinem a kreatininem Změny aktivit enzymů Změny močového aniontového okna Změny koncentrace indikanu močového Průkaz buněk Průkaz válců Průkaz krystalů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z CHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍ ŠŤÁVY Změny ph a výdeje kyseliny DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ FAECES Průkaz krve Průkaz žlučových barviv Změny aktivity lyzozymu Změny aktivity psí fekální pankreatické elastázy Změny aktivity chymotrypsinu Změny aktivity a 1 -antitrypsinu Průkaz škrobu Průkaz svalových vláken Průkaz tuku DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ CEREBROSPINÁLNÍHO LIKVORU Změny tlaku Změny barvy Změny transparence Srážení Změny koncentrace celkového proteinu Změny koncentrace glukózy Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace chloridů 222 9

11 27.9. Změny aktivity kreatinkinázy Změny albuminového kvocientu Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE Změny v zastoupení buněk DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ SYNOVIE Změny objemu Změny barvy Změny viskozity Změny obsahu γ-globulinů Změny obsahu glukózy Změny aktivity alkalické fosfatázy Změny celkového počtu leukocytů Změny v zastoupení jednotlivých populací leukocytů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ PUNKTÁTŮ DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ BACHOROVÉ TEKUTINY Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Změny sedimentace Změny flotace Změny redukční aktivity Změny počtu a poměru nálevníků Změny ph Změny celkové acidity Změny celkové koncentrace těkavých mastných kyselin Změny koncentrace acetátu Změny koncentrace propionátu Změny koncentrace butyrátu Změny koncentrace laktátu Změny koncentrace amoniaku Změny koncentrace chloridů DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM HLAVNÍCH NÁLEZŮ ZÍSKANÝCH Z VYŠETŘENÍ MLÉKA KRAV Změny barvy Změny zápachu Změny konzistence Přítomnost příměsí Změny koncentrace proteinů Změny koncentrace močoviny Změny obsahu tuku Změny poměru tuku/protein Změny koncentrace laktózy Průkaz ketolátek Změny koncentrace kyseliny citronové

12 Změny koncentrace minerálních látek Změny celkového počtu mikroorganismů Změny počtu somatických buněk 238 LITERATURA 239 PŘÍLOHY

13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 12 AAS AAT AB ABC ABR ACT ACTH ADH ADP AES AES-ICP AG, AGAP AIHA Alb ALP ALT AMS ANA ANP APTT ASL AST AT A tot ATB B BAL BAO BE ECT BHB Bil BLAD BNP BOZP BT BUN C CB CBG CD CGE CGH CITP CK CN CRP CSF CSL CT CQI CZ atomová absorpční spektrofotometrie a 1 -antitrypsin acidobazický avidin-biotin-komplex acidobazická rovnováha aktivovaný koagulační čas, activated clotting time adrenokortikotropní hormon, kortikotropin antidiuretický hormon adenozindifosfát atomová emisní spektrofotometrie atomová emisní spektrofotometrie s induktivně vázaným plazmovým zdrojem aniontové okno, anion gap autoimunitní hemolytická anémie, autoimmune haemolytic anaemia albumin alkalická fosfatáza alaninaminotransferáza amyláza antinukleární protilátky, antinuclear antibodies atriový natriuretický peptid, atrial natriuretic peptide aktivovaný parciální tromboplastinový čas, activated partial thromboplastin time akutní selhání ledvin aspartátaminotransferáza antitrombin celková koncentrace neprchavých kyselin antibiotika plná krev bronchoalveolární laváž bazální výdej kyseliny, basal acid output výchylka (přebytek) bazí ECT, buffer excess ECF beta-hydroxybutyrát bilirubin nedostatečnost adleze leukocytů skotu, bovine leukocyte adhesion deficiency mozkový natriuretický peptid, brain natriuretic peptide bezpečnost a ochrana zdraví při práci bachorová tekutina dusík močoviny v krvi, blood urea nitrogen clearance celková bílkovina kortizol vázající globulin, cortisol binding globulin diferenciační klastry, cluster of differentiation kapilární gelová elektroforéza, capillary gel electrophoresis komparativní genomová hybridizace, comparative genome hybridization kapilární izotachoforéza, capillary isotachophoresis kreatinkináza celkový počet nemocných C-reaktivní protein cerebrospinální likvor, cerebrospinal fluid chronické selhání ledvin počítačová tomografie, computer tomography kontinuální zlepšování kvality, continual quality improvement celkový počet zdravých

14 CZE ČABV ČIA DAB DD Dg. DgSe DgSp DIC DHEA DTC EC ECT EDTA Ef EF EID EKG ELISA EMI EOF EPI Erys Fbg FDP FeLUTD FeLV FIP FISH FITC FIV FN FNAB FNNAB FP FW FORD FORT FSC GAG GDV GFAP GGT, GMT GGTP Glc, Glu GLP GPC GSH-Px Hb HE HLA HMWK HPLC kapilární zónová elektroforéza, capillary zone electrophoresis čistý acidobazický výluček (moči) Český institut pro akreditaci diaminobenzidin D-dimery diagnostický diagnostická senzitivita diagnostická specifita diseminovaná intravaskulární koagulace, disseminated intravascular coagulation dehydroepiandrosteron přímo ke klientovi, direct to consumer extracelulární extracelulární tekutina etylendiaminotetraacetát efektivita (metody) elektroforetická pohyblivost, electrophoretic flow elektroimunodifuze elektrokardiografie enzyme-linked immunosorbent assay erytrocytární maturační index rychlost elektroosmotického toku, electro-osmotic flow exokrinní pankreatická insuficience erytrocyty fibrinogen fibrin(ogen) degradační produkty onemocnění dolních cest močových u koček, feline lower urinary tract disease virus kočičí leukemie, feline leukemia virus infekční peritonitida koček, feline infectious peritonitis fluorescenční in situ hybridizace, fluorescent in situ hybridization fluorescein-izothiokyanát, fluorescein isothiocyanate virus kočičího imunodeficitu, feline immunodeficiency virus falešná negativita tenkojehelná aspirační biopsie, fine-needle aspiration biopsy tenkojehelná neaspirační biopsie, fine-needle non-aspiration biopsy falešná pozitivita sedimentace podle Fåhraea a Westergrena free oxygen radical defense free oxygen radical testing přímý rozptyl, forward scatter glykosaminoglykany syndrom dilatace-volvulus žaludku gliální fibrilární kyselý protein, glial fibrillary acidic protein γ-glutamyltransferáza γ-glutamyltranspeptidáza glukóza správná laboratorní praxe, good laboratory practice gelová permeační chromatografie, gel permeation chromatography glutathionperoxidáza hemoglobin hematoxylin-eozin human leukocyte antigen vysokomolekulární kininogen, high molecular weight kininogen vysoce účinná kapalinová chromatografie, high performance liquid 13

15 HRGC Ht Chol IC ICT IEC IEF Ig IL IMHA INR IRIS ISE ISI KL Kreat LAD LD, LDH LDL Leucs LH LLC LLE LPS MAC MAG MAL MAO MCD MCH MCHC MCP MCT MCV MGG MHC MMI MPV MRI MS MSHP NAG NBB NC NEMK NOR NSAID P PAO PAP chromatography vysoce rozlišující plynová chromatografie, high resolution gas chromatography hematokrit cholesterol intracelulární intracelulární tekutina chromatografie na měničích iontů, ionexech, ion exchange chromatography izoelektrická fokusace, isoelectric focussing imunoglobuliny interleukiny imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie, immune-mediated haemolytic anaemia mezinárodní normalizovaný poměr, international normalized ratio International Renal Interest Society iontově selektivní elektroda, ion selective electrode mezinárodní index citlivosti (tromboplastinu), international sensibility index ketolátky kreatinin nedostatečnost adheze leukocytů, leukocyte adhesion deficiency laktátdehydrogenáza nízkodenzitní lipoprotein, low density lipoprotein leukocyty luteinizační hormon kapalinová rozdělovací chromatografie, liquid-liquid chromatography extrakce kapalina-kapalina, liquid-liquid extraction lipáza metabolická acidóza monoacylglyceroly metabolická alkalóza maximální výdej kyseliny, maximal acid output střední průměr erytrocytu, mean cell diameter střední množství hemoglobinu, mean cell hemoglobin střední koncentrace hemoglobinu (v erytrocytech), mean cell hemoglobin concentration chemotaktický protein monocytů, monocyte chemoattractant protein střední tloušťka erytrocytu, mean cell thickness střední objem erytrocytu, mean cell volume barvení podle May-Grünwalda-Giemsy hlavni histokompatibilní komplex, major histocompatibility complex myeloidní maturační index střední objem destičky, mean platelet volume magnetická rezonance, magnetic resonance imaging hmotnostní spektrometrie, mass spektrometry mikrosférické hydrofilní partikule N-acetyl-β-D-glukozaminidáza sdružené nárazníkové báze, normal buffer base nukleo-cytoplazmatický neesterifikované mastné kyseliny nucleolar organizer regions nestroidní antiflogistika, nonsteroidal antiinflammatory drugs plazma krevní vrcholový výdej kyseliny, peak acid output peroxidáza-antiperoxidáza 14

16 PAS PC PCNA PDGF PDW PES PH PL PLT POCT POX Pre-K Prot PS Pu/Pd Pt PT PTH PTHrP R RAC RAL RBC RDW Retcs RF RFI RIA RPI RTG RT-PCR S SAT SB SBE SD SD, SDH SI SIADH SID SLE SN SOD SOP SP SPE SSC STH TAG TBG TCR reakce se Schiffovým roztokem, periodic acid Schiff (reaction) protein C jaderný antigen proliferujících buněk, proliferating cell nuclear antigen destičkový růstový faktor, platelet derived growth factor distribuční šíře destiček, platelet distribution width plamenová (emisní) spektrofotometrie Pelgerova-Huëtova (anomálie) fosfolipidy počet trombocytů, platelets point-of-care testing peroxidázy prekalikrein proteiny protein S polyurie/polydipsie destičkový hematokrit, plateletcrite protrombinový čas, prothrombin time parathormon peptid podobný parathormonu, parathormone-related peptide variační rozpětí (šíře) respirační acidóza respirační alkalóza počet erytrocytů, red blood cells distribuční šíře erytrocytů, red cell distribution width retikulocyty revmatoidní faktor, rheumatoid factor index renálního selhání, renal failure index radio-immunoassay index retikulocytární produkce, retikulocyte production index rentgenografie reverzně transkriptázová polymerázová řetězová reakce, reverse transcription polymerase chain reaction sérum krevní čas sedimantační aktivity, sedimentation activity time standardní bikarbonát standardní výchylka bazí, standard base excess směrodatná odchylka, standard deviation sorbitoldehydrogenáza systém mezinárodních jednotek, Système International d'unités syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (secretion) diference silných iontů, strong ion difference systémový lupus erythematosus/erythematodes správná negativita superoxiddismutáza standardní operační postup, standard operating procedure správná pozitivita extrakce na tuhou fázi, solid phase extraction boční rozptyl, side scatter růstový hormon, somatotropin triacylglyceroly thyroxin vázající globulin, thyroxine binding globulin receptor T-buněk, T-cell receptor 15

17 TF TGF TLI TMK TNF TP Trombo TT TTL U UAG, UAGAP USG V VIP vwf WBC ZN tkáňový faktor, tissue factor transformující růstový faktor, transforming growth factor imunoreaktivní trypsin, trypsin-like immunoreactivity těkavé mastné kyseliny faktor nekrotizující tumor, tumor necrosis factor celkový protein, total protein trombocyty trombinový čas, thrombin time transtracheální laváž moč, urine močové aniontové okno, urine anion gap ultrasonografie variační koeficient vazoaktivní intestinální polypeptid von Willebrandův faktor počet leukocytů, white blood cells Ziehl-Neelsen 16

18 ÚVOD J. Doubek 17 Segment laboratorní medicíny, který se zabývá vyšetřením biologických materiálů pomocí přístrojové techniky v podmínkách klinické laboratoře, se označuje laboratorní diagnostika nebo také poněkud méně přesně klinická patologie. Podle metod se člení na klinickou biochemii, klinickou hematologii, klinickou imunologii, klinickou cytologii, příp. klinickou mikrobiologii, klinickou parazitologii a klinickou toxikologii. Podle oborů, resp. specializací rozlišujeme laboratorní diagnostiku v hematologii, kardiologii, pneumologii, gastroenterologii, imunologii, nefrologii, endokrinologii, neurologii, reprodukční medicíně, intenzivní medicíně, laboratorní diagnostiku poruch vnitřního prostředí, poruch metabolismu, příp. laboratorní diagnostiku infekčních a parazitárních nemocí. Laboratorní vyšetření je nedílnou součástí diagnostických a terapeutických postupů. Při hodnocení nálezů laboratorního vyšetření je třeba pozorně sledovat všechny souvislosti s výsledky dalších vyšetření. Velký rozvoj zaznamenává molekulární diagnostika. Komplexní hodnocení laboratorního nálezu není možné bez znalosti diagnostického významu laboratorního parametru, bez jeho konfrontace s klinickým a paraklinickým nálezem, příp. anamnézou a také s dalšími laboratorními výsledky. Při interpretaci laboratorních nálezů je velmi důležité hodnotit dynamiku změn, nikoliv jen výsledek získaný jednorázovým vyšetřením. V laboratorní diagnostice se objevují oproti klinické diagnostice chyby méně často. K tomu ještě přidejme možnost, že se taková vyšetření dají snadno opakovat, příp. lze při nejisté diagnóze požádat o názor jiného specialistu. Tato praxe zvaná second opinion dává klientům jistotu a výrazně redukuje počty omylů.

19 LABORATORNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE J. Doubek Klinická laboratoř je zařízení vyšetřující biologické materiály za účelem poskytnutí informací pro diagnostiku, terapii, prevenci nemocí nebo posouzení zdravotního stavu zdravých jedinců (u příležitosti výstav, svodů, při realizaci preventivních programů apod.). Laboratoře mají různý statut: laboratoře centrální (univerzitní, fakultní, nemocniční), laboratoře provozní (většinou součást klinických pracovišť sekcí, klinik, oddělení). Laboratoře mohou být privátní (ambulantní, komerční) nebo veřejně právní (fakultní, univerzitní). Hranice v jejich členění je vágní, např. u soukromých vysokých škol jsou laboratoře komerční. Provozní řád laboratoře je dokument, který je součástí Příručky kvality nebo je zveřejněn na webové stránce laboratoře. Obsahuje: režim příjmu vzorků a vydávání výsledků, formu objednávek, vyplňování žádanek, dobu provozu, režim ohlašování a odstraňování závad, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zásady první pomoci, způsoby likvidace použitého veškerého materiálu, protipožární směrnice. Vyšetření zahrnuje měření (analýzu) a pozorování. Předmětem vyšetření je biologický materiál. Biologický materiál je krev, moč, faeces, žaludeční šťáva, bachorová tekutina, mozkomíšní mok, laváže, mléko, sliny, vzorky tkání. Nejčastěji vyšetřovaným materiálem je krev (B), resp. její části sérum (S), plazma (P). Koncentrace látky v krvi/séru/plazmě se označuje příponou - emie (např. kalcemie), v moči -urie, -uréza (např. kalciurie, resp. kalciuréza), v mozkomíšním moku -rhachie (glukorhachie). Vzorky tkání mohou mít charakter bioptátů nebo nekroptátů. Měření (analýza) je soubor činností vedoucích ke stanovení hodnoty veličiny. Předmětem analýzy jsou látky analyty, např. chemický prvek, ion, chemická sloučenina, buňka. U moderních analyzátorů je dnes vyhodnocení, alespoň základních analytů, běžnou součástí jejich softwarového vybavení. Analyty se specifickou výpovědní hodnotou pro určitý patologický proces se označují markery (např. nádorové markery). Veličina je vlastnost látky, kterou lze odlišit od jiných a stanovit. Všude tam, kde je to možné, se veličiny udávají v jednotkách SI (Système International d'unités). Změna veličiny způsobuje odezvu měřícího systému. Měřící systém je soubor složek (včetně reagencií), které umožňují měření. Výsledek měření je přepočet odezvy měřícího systému na číselnou hodnotu. Standard měření je referenční materiál použitelný ke kalibraci přístrojů, validaci metod měření, určování hodnot veličin v jiných materiálech. Chyba měření je rozdíl zjištěného výsledku od skutečné hodnoty. Chyby jsou náhodné a systematické. Náhodná chyba je rozdíl mezi výsledky měření téhož objektu, prováděného stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Vzniká v průběhu analýzy a je způsobena nestejnou manipulací se vzorkem. Nedá se úplně vyloučit. Systematická chyba je rozdíl ve výsledcích všech měření téhož objektu, prováděných stejným pracovníkem za použití stejného přístroje a metody. Systematické chyby jsou konstantní (např. při vadné kalibraci je chyba u každého měření) a variabilní (např. při nespecifičnosti metody se chyba mění s každým vzorkem).

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek

Předmluva. Kolektiv autorů: RNDr. Vladimír Komárek RNDr. Irena Kučerová Mgr. Ctirada Fialová, Ph.D. Mgr. Roman Jelínek A Úvod A-1. Předmluva Předkládám širší odborné veřejnosti se zájmem o laboratorní medicínu příručku, která by jí měla napomoci v lepší orientaci při požadování a interpretaci laboratorních výsledků. V

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Laboratoře Budějovická Poznaňská 461, 180 00 Praha 8 Vypracoval: Ing. Hoskovcová Petra Dne: 1.1.2015 Schválil: Ing. Hoskovcová Petra, vedoucí laboratoře Dne: 1.1.2015 Vydání/výtisk:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více