1 SOUČASNÁ SITUACE UNESCO Aktuální přehled Hmotné dědictví České republiky Nehmotné dědictví České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 SOUČASNÁ SITUACE UNESCO Aktuální přehled Hmotné dědictví České republiky Nehmotné dědictví České republiky"

Transkript

1

2 1 SOUČASNÁ SITUACE UNESCO Aktuální přehled Hmotné dědictví České republiky Nehmotné dědictví České republiky Kategorie Paměť světa Great Spas of Europe UNESCO A TURISMUS Přínos UNESCO pro cestovní ruch Kritéria UNESCO Formy finančních vlivů Pomoc poskytovaná Výborem Možnosti ekonomické činnosti v místech s významnou turistickou atraktivitou UNESCO a Česká republika Praktické zkušenosti zapsaných či nominovaných míst v ČR PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ Neziderské jezero (Neusiedlersee) (Rakousko/Maďarsko) Kauza Drážďany - ohrožené a vyloučené památky UNESCO Další příklady ohrožení LOCAL MANAGEMENT PLÁN KARLOVY VARY Zásadní aspekt - udržitelný cestovní ruch KARLOVY VARY - STATISTIKA Sdílená ekonomika - spolupráce s ubytovateli Defertova turistická funkce (tourist function index) SWOT ANALÝZA Úvod Klady Zápory Příležitosti Hrozby ZÁVĚRY LITERATURA A ZDROJE Přílohy...37

3 Cestovní ruch pro velkou část zemí (83%) patří mezi pět odvětví, které mají podíl na vývozu zboží a pro 40 % zemí světa je největším zdrojem devizových příjmů. Odhady WTTC (Word Travel Tourism Council) uvádějí, že cestovní ruch vytváří celosvětově zhruba 80 mil. pracovních míst, to představuje skoro 3 % celkové zaměstnanosti. V České republice tvoří 2,45 % HDP a zaměstnává více než osob (2,4 %) Od má Česká republika nové památky v UNESCO. Na Seznam se dostaly Hornický region Krušnohoří / Erzgerbirge a Kladrubský hřebčín. Celkem jich je tedy v Česku 14. Definitivní přidělení zápisů na seznam UNESCO je bezesporu kromě kvalitní přípravy, dostatku podnětů a celkové připravenost výsledkem dlouholetého úsilí a soustředěného zájmu zainteresovaných složek místa a důsledné evokace klíčových rozhodnutí pro rozvoj dané zapsané oblasti. Po zápisu je třeba nést odpovědnost za zapsané místo a v neposlední řadě ovlivňovat společenským a politickým klimatem lokalitu tak, aby přinášela pozitivní obraz v kulturně společenském kontextu. Socialistické Československo jako jeden z členů tzv. východního evropského bloku tuto celosvětovou aktivitu nepodporovalo, takže kulturně nesmírně bohatá země byla bez zapsaných památek. Ve srovnání se zapsanými památkami jiných zemí zde perly kultury a historie ležely ladem bez zájmu širší kulturně orientované celosvětové klientely. Následující tabulka ukazuje zásadní změnu, která nastala po roce Přípravné studie byly vypracovány hned v několika zásadních lokalitách a tak se již od roku 1992 Československo zařadilo do tábora oceněných Český Krumlov, Praha, Telč 1994 Zelená Hora 1995 Kutná Hora 1996 Lednicko-valtický areál 1998 Holašovice, Kroměříž 1999 Litomyšl 2000 Olomouc 1

4 2001 Brno Vila Tugendhat 2003 Třebíč V této prestižní kategorii následovala 16letá pauza, vyplněna však úspěšně přihlášenými projekty v jiných kategoriích (Nehmotné památky, Paměť světa). Teprve v létě letošního roku přibyly dvě další oblasti: 2019 Krušnohoří / Erzgebirge, 2019 Kladrubský hřebčín a krajina určená koním Verbuňk zapsáno 2005 Mužský lidový tanec ze Slovácka. Masopustní průvody s maskami na Hlinecku zapsáno 2010 Pravděpodobně ještě předkřesťanská tradice. Sokolnictví zapsáno 2010 Tradiční způsob lovu s pomocí dravých ptáků Společně s dalšími 11 zeměmi světa. Jízda králů zapsáno 2011 Lidová slavnost ze Slovácka a Hané. Zapsáno roku

5 Loutkářství zapsáno 2016 Zapsáno roku 2016 společně se Slovenskem. Modrotisk zapsáno 2018 Je program UNESCO, který byl zahájen r jako program ochrany a záchrany světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech (tzv. documentary heritage). Dokumentovým dědictvím se rozumí jakékoli informace zafixované v dokumentech jakéhokoli druhu a mající podobu textů (rukopisy, knihy, noviny, časopisy, plakáty atp.), zvukových záznamů a záznamu pohyblivých obrazů (film, video). Postupem času se k tomu připojilo i původní digitální dědictví (born digital). Koncem 90. let vznikl celosvětový registr programu Paměť světa, do něhož jsou zapisovány (obdobně jako je tomu u nemovitých památek) ty části dokumentového dědictví, který mají celosvětový význam - Česká republika měla do roku 2018 pět zápisů: - Sbírka středověkých rukopisů české reformace; - Sbírka periodického tisku ruské, ukrajinské a běloruské emigrace; - Sbírka 526 univerzitních tezí z let (všechny tři z Národní knihovny České republiky), Libri Prohibiti; - Sbírka periodik českého a slovenského samizdatu z let ; - Kinematografická představení Émila Reynauda (Národní technické muzeum, společně s Francií). Kynžvartská daguerrotypie je jedna z prvních daguerrotypií, kterou pořídil francouzský vynálezce Louis Daguerre a zachytil na ni motiv svého uměleckého ateliéru. Osobně ji s vlastnoručním věnováním daroval kancléři Metternichovi roku 1839, ve stejném roce, kdy byla daguerrotypie patentována. Je majetkem státu, zavedená v mobiliárním fondu Kynžvart (inventární čísla KY 1550a a KY 1550b), a v roce 2006 byla prohlášena za movitou národní kulturní památku a zařazena do příslušného seznamu. V dubnu 2018 byla fotografie zapsána na prestižní seznam dokumentů UNESCO Paměť světa. 3

6 Daguerre při snímání nepoužil zrcadla, neboť nápis na štítku u zavěšeného obrazu v pozadí je stranově převrácený. Podle používané tradice velikostí štítků na rámech starých pláten je možné spočítat, že socha stojící postavy je přibližně 160 cm vysoká. Pražské Národní technické muzeum se zabývalo otázkou stáří této daguerrotypie: pokud ji Metternich vlastnil a v roce 1839 svému archiváři sděloval, že ji obdržel před vyhlášením vynálezu, měla by být tato daguerrotypie data staršího. Pokud je pravdou, že je autor rozeslal tehdy nejvýznamnějším postavám té doby a mělo by jich být přibližně 10 kusů. Rudolf Jung se přiklání k názoru, že je posílal všechny najednou, tedy i tuto do Kynžvartu. Pak by bylo nutné hovořit tak, že tato patří mezi 10 nejstarších a zachovaných fotografií, respektive daguerrotypií, na světě. Každopádně tuto Jung považuje za jednu z nejzdařilejších. Profesor Paul Rath, tehdejší kustod Metternichova kynžvartského zámeckého muzea, o ní píše, že zapomenutý artefakt nalezl při průzkumu sbírek na zámku Kynžvart historik fotografie Rudolf Skopec kolem roku V současné době je zátiší součástí fotografické expozice Národního technického muzea v Praze, kde patří k nejcennějším exponátům. Movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie byla tedy rovněž zapsána na prestižní seznam světového kulturního dědictví do registru Paměť světa UNESCO. Snímek vznikl v roce Autor daroval snímek kancléři Metternichovi ještě před zveřejněním svého objevu. Kynžvartská daguerrotypie se tak stala první movitou UNESCO památkou na území Karlovarského kraje. Daguerrův pokusný obraz u příležitosti vynálezu světelných obrazů, zaslaný jeho jasnosti Clementu W. L., knížeti von Metternich, ještě před zveřejněním tohoto nového objevu. V České republice také je 6 biosférických rezervací UNESCO. Biosférická rezervace je velkoplošná oblast s terestrickými, pobřežními nebo mořskými, případně kombinovanými ekosystémy, která je uznána v rámci mezinárodního programu. 4

7 I. Křivoklátsko (1977) II. Třeboňsko (1977) III. Pálava (1986) IV. Šumava (1990) V. Krkonoše (1992) VI. Bílé Karpaty (1996) Nejdůležitější a stěžejní kategorií zůstává však Seznam zapsaných památek World heritage Kulturní dědictví, v níž o zápis bojuje spolu s Karlovými Vary v projektu Great Spas of Europe Slavné lázně Evropy rovněž dvě města v kraji - Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti je na seznamu Světového dědictví zapsáno 1092 památek po celém světě, je jednoznačné, že další budou přibývat jen skutečně v oprávněných případech a spíše než jednotlivé lokality nebo separátní budovy, památníky či objekty, budou zapisovány zejména společné projekty (viz i poslední z oceněných Krušnohoří / Erzgebirge, kdy se z ČR zapsalo jenom 5 menších lokalit (obcí či objektů) a 17 větších objektů je na saské, německé, straně Krušných hor.) Hornictvím podmíněný vývoj tohoto regionu byl po staletí úzce spjat bez ohledu na státní hranice. Posledním v zápise českých památek UNESCO (2019) je kladrubský hřebčín a krajina koní ve Východních Čechách. Dostal magické číslo 1111, s čímž chtějí i marketingově pracovat. Díky nedostatku financí jsme si zachovali pověstné genius loci, překvapeně komentoval situaci ředitel hřebčína při oznámení této zprávy. Nejsme však žádné pimprlové divadlo, ale stále se snažíme být ryzí hřebčín. Chtějí v příštím roce udělat okruh zdejší krajinou, jeho součástí budou i zastávky s vysvětlivkami a QR kódy. Také připravujeme obnovu zámecké zahrady, podotýká. (IDnes, ) Přihlédnuto ke všem okolnostem, má zapsání Karlových Varů do této kategorie, za předpokladu kvalitní přípravy, reálnou šanci na úspěch. 5

8 Uvolněný zastupitel Karlovarského kraje a předseda komise pro UNESCO Ing. arch. Vojtěch Franta při převzetí zápisu v Baku (červenec 2019) připomněl, že po kynžvartské daguerrotypii, která je zapsána na Seznamu UNESCO Paměť světa, je krušnohorský region další památkou UNESCO na území Karlovarského kraje a přinese především zviditelnění této celé oblasti a další rozvoj cestovního ruchu. Krušnohoří se nově dostalo na seznam UNESCO. Mezi památky, které do světového dědictví v rámci regionu spadají, patří i nepříliš známé skalnaté rokle Vlčí jáma a Ledová jáma. Ukrývají se v lesích na úbočí Blatenského vrchu, zhruba jeden kilometr nad krušnohorským městem Horní Blatná. Na první pohled vypadají jako dílo přírody, ale nejsou. Jedná se o propadlé staré doly na cín. Myšlenka spojit péči o ochranu přírodních a kulturních památek lidstva, tedy jakéhosi světového dědictví, vznikla ve Spojených státech. Toto spojení vyjadřuje skutečnost, že se člověk a příroda vzájemně ovlivňují a je tedy nezbytná jak ochrana přírody, tak ochrana nejdůležitějších výtvorů lidské činnosti ve vzájemné jednotě. Konference konaná v Bílém domě ve Washingtonu v roce 1965 vyzvala k založení Nadace světového dědictví, která by podporovala mezinárodní spolupráci směřující k zachování mimořádně významných přírodních oblastí a historických památek pro současné i budoucí pokolení. Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to zajistí při maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spoluprací. Památky zařazené na Seznam světového dědictví musí splňovat alespoň jedno z deseti kritérií, která byla stanovena organizací UNESCO. Kritéria se označují malými římskými číslicemi. Až do konce roku 2004 byly rozděleny do dvou skupin: - kulturní (i-vi); - přírodní (i-iv). Avšak od roku 2005 bylo číslování spojeno a vzniklo tak označení i-x (přičemž i-vi značí kulturní dědictví, vii-x přírodní dědictví). Není výjimkou, že některé památky splňují i několik kritérií současně. 6

9 Kulturní dědictví: (i) - je mistrovským dílem tvůrčího talentu člověka nebo (ii) představuje významný mezník v hodnotách člověka (v určité době nebo kulturním období) ve vývoji v architektuře, technice, umění či urbanismu nebo (iii) je jedinečným důkazem o existující nebo už vymizelé civilizaci nebo kulturní tradici nebo (iv) je skvělou ukázkou stavby, architektonického nebo technologického souboru, dokumentující jednu nebo více významných etap v historii lidstva nebo (v) je skvělou ukázkou určitého způsobu osidlování nebo způsobu využití půdy či moře, typického pro nějakou kulturu, zejména tam, kde hrozí poškození vnějšími či vnitřními vlivy, jejichž dopad by byl nevratný nebo (vi) souvisí přímo nebo specificky s událostmi, s tradicemi, s převratnými myšlenkami, s vyznáním či vírou, s literaturou či uměním majícím univerzální význam (toto kritérium není obvykle používáno samostatně, ale společně s jinými kritérii). Při zapsání přihlíží UNESCO k hodnocení další organizace ICOMOS (Mezinárodní radě pro památky a sídla), která je nevládní organizací se sídlem v Paříži a byla založena v roce Její úlohou je podporovat uplatňování obecně teorie, metodologie a vědeckých postupů. Jedná se o sdružení odborníků z nejrůznějších oblastí památkové péče. Všichni členové jsou specialisty z oborů architektura, archeologie, urbanismus, management kulturního dědictví atd., je zastřešující organizací oblasti památkové péče. Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. Seznam světového dědictví. Na tomto Seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou. V červenci 2018 bylo na Seznamu světového dědictví 1092 položek. Z toho 845 položek kulturního dědictví, 209 přírodního a 38 smíšeného ve 167 státech světa. Česko má na tomto Seznamu celkem 14 památek. Dalších 6 položek má Česko v kategorii Nehmotného kulturního dědictví, 6 biosférických rezervací a také 6 zápisů v kategorii Paměť světa. 7

10 Vlivy pro rozvoj cestovního ruchu dané oblasti: Mapa zobrazující koncentraci památek UNESCO v jednotlivých evropských zemích. Čísla v rámečku udávají, kolik tisíc km 2 připadá na 1 památku UNESCO v daném státě. Červená - nejvyšší hustota, světle modrá - nejnižší hustota. Autor: Packare Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0 Vytvoření předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu po zápisu Jaké vlivy může zvýšený zájem návštěvu místa, zapsaného v UNESCO, přinést, ukazuje následující tabulka. Ekonomické Sociálně - kulturní Environmentální Zdroj příjmu Nezaměstnanost Kvalita ovzduší Zaměstnanost Životní úroveň Vznik CHKO, NP Platební bilance Kvalita bydlení Zachování přírodních míst Vliv na místní ekonomiku Demografická struktura Zachování lesů Vliv na HDP Vzdělanostní struktura Sociální prostředí Zdroj: Nejdl, K., Management destinace cestovního ruchu, Wolters Kluwer, Praha (2011) Fond světového dědictví Dále byl vytvořen Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví výjimečně světové hodnoty, nazývaný Fond světového dědictví. Zdroje Fondu tvoří: - povinné a dobrovolné příspěvky smluvních států; - příspěvky, dary nebo odkazy, jež mohou poskytnout: o jiné státy; 8

11 o UNESCO, jiné organizace v rámci systému OSN, zejména UNDP či jiné mezivládní organizace; o veřejné či soukromé orgány nebo jednotlivci; - jakékoliv úroky připadající na zdroje Fondu; - fondy vzniklé sbírkami a příjmy z akcí organizovaných ve prospěch Fondu; a - veškeré další zdroje, jež jsou v souladu s předpisy Fondu, jak jsou navrženy Výborem pro světové dědictví. Pomoc poskytovaná Výborem pro světové dědictví může zahrnovat následující formy: 1. výzkumy týkající se uměleckých, vědeckých a technických problémů vyplývajících z ochrany, zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví; 2. ustanovení expertů, techniků a zkušených pracovníků, aby bylo zajištěno správné provedení prací; 3. školení pracovníků a specialistů na všech úrovních v oblasti označení, ochrany, zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví; 4. dodání zařízení, které dotyčný stát nevlastní nebo nemůže získat; 5. půjčky s nízkým úrokem nebo bezúročné půjčky splatné na dlouhodobém základě; ve výjimečných případech a ze zvláštních důvodů poskytnutí nenávratných příspěvků. Příjmy cestovního ruchu: - specifické produkty CR o služby cestovních agentur a kanceláří, ubytovací služby, pohostinné služby, rekreační doprava, kulturní služby apod. - produkty, související s CR o směnárny, taxi služby, pojištění apod. - netypické produkty CR o maloobchodní sortiment (oblečení, fotoaparáty, drogerie atd.) (Gúrčik, 2011) Ekonomické činnosti: - pozemní a potrubní doprava; - vodní doprava; - letecká doprava; - ubytování; - stravování a pohostinství; - činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti; - tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; 9

12 - činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; - činnost heren, kasin a sázkových kanceláří; - sportovní, zábavní a rekreační činnosti. 10

13 Konkrétní srovnání s městy v České republice, které jsou, nebo se, stejně jako Karlovy Vary chystají, být zapsány na Seznam památek Světového dědictví UNESCO Český Krumlov je příklad pro hodnocení efektivnosti. Byl zapsán na Seznam památek UNESCO v roce 1992 a kromě roku obrovských povodní (2002) je na grafu vidět výrazný vzestup zájmu a návštěvnosti. V současné době řeší problém přeplněnosti centra města, zvýšil vstupné, omezil a zpoplatnil parkování autobusů. Negativa a pozitiva v Českém Krumlově, která přinesl cestovní ruch: Pozitiva: - lepší vzhled města; - vybavenost města; - bohaté kulturní a společenské dění. Negativa: - zvýšený hluk a nepořádek; - vyšší ceny; - vyšší kriminalita. Návštěvnost památek na Vysočině V celkovém srovnání památek UNESCO na Vysočině tedy jednoznačně se svoji návštěvností vede město Telč. Počet návštěvníků ovšem rok od roku klesá. Město Telč následuje město Třebíč, které má sice za sledované roky o polovinu méně návštěvníků památek, trend návštěvnosti je však vzrůstající, což je pro město Třebíč dobrou zprávou. Památka UNESCO Žďáru nad Sázavou je z hlediska návštěvnosti památek na území kraje Vysočina na posledním 11

14 místě. I přestože je zde návštěvnost rok od roku vyšší, nárůst návštěvnosti je stále nedostačující a památka zaostává za ostatními. Finanční zdroje ze vstupného: Počet návštěvníků Cena / osoba Celkem v Kč / rok Třebíč , ,- Telč , ,- Žďár n. Sázavou , ,- Zdroj: Věžníková, I.: Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu. VŠE Znojmo (2014) Jak vyplývá z tabulky roční příjem a památek UNESCO není nezanedbatelný. Pokud se bere v úvahu i fakt, že 40 % respondentů výzkumu uvádělo, že v dané lokalitě přespává, využívají se další ubytovací kapacity a narůstá finanční efekt z tohoto ekonomického odvětví. Zde názorný příklad: Z celkového počtu je 40 % ,-Kč průměrná cena ubytování na osobu/den = ,- Kč Kraji Vysočina přinese tedy za ubytování příjmy ve výši více než 24 mil korun. (samozřejmě otázkou zůstává, kolik finančních prostředků by přineslo kraji ubytování bez přidané hodnoty UNESCO) Prvním krokem v hodnocení a východiskem pro návrh metodiky bylo stanovení hypotézy rozvoje destinace po jejím potenciálním zápisu na seznam UNESCO. Hypotéza byla stanovena následovně: EVL České Švýcarsko se rozkládá na ploše ,90 ha na pravém břehu Labe mezi obcemi Hřensko, Česká Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa a Brtníky. EVL se nachází v centru rozsáhlé pískovcové oblasti, geomorfologicky značně členité. Nachází se zde rozsáhlé skalní stěny, 12

15 kaňony řek (Křinice a Kamenice), skalní věže, hřbety, jeskyně, rozsedlinové propasti a další tvary vázané na pískovcový fenomén. Zápis turistického regionu České Švýcarsko na seznam UNESCO (základní impuls) vyvolá jednak zvýšenou poptávku po návštěvě destinace včetně změny stávajícího profilu návštěvníka a jednak zvýší potřebu ochrany tohoto unikátního území. Předpokládané zvýšení poptávky a změna její struktury vyvolají územně diferencovaný tlak na zdroje destinace (přírodní, sociální, kulturní). Tlak na zdroje destinace bude mít odezvu v aktivitě místních aktérů, jejichž reakce jsou regulovány institucionálním kontextem. Zvýšení a změna struktury návštěvnosti vyvolá dopady na přírodní i socioekonomické zdroje destinace a návazně ovlivní rozhodování a aktivity klíčových aktérů v destinaci a jejich vzájemné vztahy. V této souvislosti lze předpokládat prohlubování nebo změnu charakteru konfliktů mezi dvěma základními skupinami aktérů ochránci destinačních zdrojů (orgány ochrany přírody) a jejich exploatérů (touroperátoři, investoři). Politiky a strategie jednotlivých aktérů, které jsou regulovány institucionálním kontextem potom ovlivní tvorbu a způsob využívání zdrojů destinace a tvorbu nabídky cestovního ruchu. Podnikatelská aktivita V širší oblasti zájmového území se nachází asi 1,5 tisíce podnikatelských subjektů, z toho jsou přibližně 3/4 podnikající fyzické osoby. V přepočtu na obyvatele vykazuje jednoznačně nejvyšší podnikatelskou aktivitu obec Hřensko (přibližně 70 podnikatelských subjektů na 100 obyvatel) s odstupem následované Jetřichovicemi. Naopak nejnižší míru podnikatelské aktivity mají Krásná Lípa, Chřibská, Kunratice a Staré Křečany. Je zřejmé, že podnikatelská aktivita souvisí také s významem cestovního ruchu a obchodu v ekonomické struktuře obcí. Platí také, že obce s nejvyšší podnikatelskou aktivitou vykazují nízkou míru nezaměstnanosti a naopak. V rámci celého Česka je podnikatelská aktivita v Českém Švýcarsku mírně podprůměrná. Zdroj: kol.: Studie potenciálních dopadů zapsání turistického regionu České Švýcarsko na seznam světového dědictví UNESCO, Europrojekt, s.r.o., s. 8, 14, 28 13

16 Oba zástupci se shodují na mírném růstu návštěvnosti způsobeném zápisem lokality do Seznamu světového dědictví. Například zámek Lednice před zápisem zaznamenával dlouhodobě mírný pokles návštěvnosti a zápis do SSD UNESCO tento pokles zastavil, resp. počet návštěvníků začal mírně vzrůstat. Naopak v názoru na změnu struktury a prostorové koncentrace návštěvníků způsobenou zápisem do Seznamu světového dědictví se oba respondenti odlišují podle jednoho k těmto změnám částečně došlo (projevil se např. nárůst počtu cizinců), podle druhého naopak zápis nepřinesl žádnou změnu, resp. přinesl spíše dekoncentraci návštěvníků a růst jejich zájmu i o dříve opomíjené lokality. Podle obou respondentů nezpůsobil zápis lokality do Seznamu světového dědictví UNESCO nárůst masové turistiky ani proměnu lokality v rušnou turistickou destinaci. Dopad na místní podnikatele hodnotí oba respondenti různě podle jednoho se zápis do Seznamu světového dědictví na rozvoji ekonomiky podepsal příznivě, podle druhého nedošlo k žádné změně. Oba respondenti se naopak shodují v tom, že zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO neměl žádné negativní dopady na ochranu přírody a krajiny a že nedošlo k nadměrnému rozvoji turistické infrastruktury. S tím úzce souvisí skutečnost, že oba respondenti shodně neuvádějí žádná regulační opatření, která by omezovala návštěvnost. Zápis do Seznamu světového dědictví, který proběhl v roce 1996, vnímají oba respondenti s odstupem času celkově jednoznačně pozitivně. Destinační řízení v lokalitě neexistuje, resp. funguje nahodile. Nejnovější informace z konce července 2019 po vyhlášení zápisu UNESCO v rozhovoru se starostou Holašovic Janem Jílkem, sobotní Mladá Fronta DNES ( , s. 4). Nejmenší památka UNESCO v České republice v obci s cca 150 stálými obyvateli. Zápis jim pomohl v tom, že řada občanů, kteří zde měli chalupy, se sem přestěhovalo nastálo. Mohli tím čerpat z prostředků obce na obnovu fasád, ale také se více sžili s místním koloritem a stali se z nich více méně lokální patrioti. Ročně přijíždí 65 až 80 tisíc návštěvníků, ale protože není možné ubytování, je zde omezený prodej suvenýrů a vesnice nic dalšího nenabízí, je pobyt s této památce opravdu hodně krátký a nesprávně využitý. 14

17 15

18 Zde jsou vybrané příklady z impaktované studie zpracovatelského týmu Europrojektu o dopadech zapsání na Seznam památek UNESCO. Jsou prezentována vždy jen konkrétní místa, která mají v hodnocení více než jeden dotazník, podle toho totiž vznikne solidnější hodnocení, ze kterého lze čerpat. Z výše uvedené lokality byly zaslány dva vyplněné dotazníky, po jednom z její maďarské i rakouské části. Na maďarské straně odpovídal zástupce maďarské komise pro lokality UNESCO, jinak člen místní samosprávy, na rakouské straně zástupce místní Asociace světového dědictví Neziderského jezera. Oba zástupci uvádějí obecně nulové dopady zápisu do SSD UNESCO na návštěvnost, místní ekonomiku i životní prostředí, přestože původní očekávání byla - zejména na maďarské straně -poměrně výrazná. K růstu návštěvnosti tedy podle obou respondentů nedošlo. Maďarský zástupce tuto skutečnost komentuje poznámkou, že počet návštěvníků spíše než zápis ovlivňuje i počasí. Stejná shoda mezi oběma respondenty panuje i v dalších odpovědích: podle obou respondentů nedošlo vlivem zápisu k prostorové koncentraci návštěvníků, ke změně struktury návštěvníků ani k nárůstu objemu masové turistiky. Charakter lokality se podle nich tudíž nezměnil. Oba respondenti se domnívají, že zápis do SSD UNESCO neměl žádné pozitivní ani negativní dopady na místní ekonomiku, životní prostředí ani na rozvoj turistické infrastruktury. S odstupem času proto zápis hodnotí neutrálně. Na maďarské straně destinační řízení neexistuje mj. i proto, že místní subjekty si ani příliš neuvědomují, že působí na území lokality UNESCO. Na rakouské straně existuje intenzivní spolupráce mezi Asociací světového dědictví Neziderského jezera, správou národního parku Neziderské jezero a Turistickou organizací Neziderské jezero. Posledně zmíněná organizace je odpovědná za destinační řízení. Využití i doplňkových předmětů s logem Heritage ve světě V některých lokalitách lze nalézt propojení mezi místními potravinami a logem World Heritage UNESCO, např. Val D Orcia v Itálii, Tokaji v Maďarsku (víno), porto v Portugalsku (víno) i jinde. 16

19 Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) kvůli kontroverzní stavbě mostu vyškrtla labské údolí v Drážďanech ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Rozhodl o tom výbor UNESCO na svém zasedání ve španělské Seville a novináře o tom informoval vrchní ředitel ministerstva kultury Zdeněk Novák. Je to teprve podruhé, kdy byla nějaká památka ze seznamu vyřazena. Zápis na Seznam vnímají místní s odstupem času pozitivním i negativním světle. Negativní hodnocení vyvolává spory zejména při investiční výstavbě, což je právě zmíněný spor kolem výstavby nové mostu přes Labe. Kompetentní orgány se obávají, že by organizace UNESCO pravděpodobně zasáhla a Drážďany ze Seznamu světového dědictví vyškrtla. Obávané se stalo skutkem. Poprvé se tak stalo v roce 2007 v případě Ománu, jehož vláda dopustila drastickou redukci rezervace, kde žije ohrožený přímorožec arabský. Ománská rezervace byla zaregistrována jako přírodní památka, zatímco Drážďany UNESCO zařadilo mezi kulturní pamětihodnosti. Labské údolí je proto vůbec první kulturní památkou vyřazenou ze seznamu. Vyškrtnutá památka se už na seznam, který dosud tvořilo 878 položek, vrátit nemůže. Ohrožených památek UNESCO po dnešku eviduje ještě 29. Západní soused Česka měl dosud na seznamu 33 památek. Údolí bylo na Seznam zapsáno v roce 2004, už o dva roky později ho ale UNESCO umístilo mezi ohrožené památky. V roce 2008 dala organizace saské metropoli ultimátum, že unikátní soubor přírodních a stavebních památek na březích Labe z prestižního Seznamu zcela vyškrtne, pokud Drážďany stavbu mostu u Lesního zámečku nezastaví. Jako náhradní variantu UNESCO opakovaně doporučovalo, aby místo mostu vznikl tunel. To ale město odmítlo s poukazem na vyšší náklady i ekologické škody, které by si ražba tunelu vyžádala. Most přes Labe u Lesního zámečku je podle radnice v Drážďanech nutný, aby se ulevilo dopravě v přetíženém historickém centru, které je také památkově chráněno. Památný den 26. června 2009 den výškrtu Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) kvůli kontroverzní stavbě mostu vyškrtla labské údolí v Drážďanech ze Seznamu světového kulturního a 17

20 přírodního dědictví. Rozhodl o tom výbor UNESCO na svém zasedání ve španělské Seville a novináře o tom informoval vrchní ředitel ministerstva kultury Zdeněk Novák. Je to teprve podruhé, kdy byla nějaká památka ze seznamu vyřazena. ( Minaret a archeologické pozůstatky Jam (Afghánistán), opevněné město Baku spolu s Palácem Širvanšáhů a Panenskou věží (Ázerbájdžán), Národní park Virunga (Demokratická republika Kongo), Galapágy (Ekvádor), rýžové terasy filipínských Kordiller (Filipíny), Přírodní rezervace Mount Nimba (Guinea), ledkové doly Humberstone a Santa Laura (Chile), archeologické město Sámarrá (Irák), Bám a jeho kulturní krajina (Írán), historické město Zabíd (Jemen), Národní park Comoé (Pobřeží slonoviny), Národní park Manovo-Gounda St Floris (Středoafrická republika) aj. Požadavkům světové organizace se pokusila vyhovět alespoň tím, že místo původního masivního mostu připravila projekt zeštíhlené verze. Ohrožený Český Krumlov Otáčivé hlediště bylo postaveno v roce 1958, dnes má kapacitu 644 míst a během sezóny sem přijede na lidí. Zdroj: 18

21 Zdroj: Machová, P.: Vliv turismu na památky UNESCO, Český Krumlov a Telč, UK, Praha (2016) 19

22 Jak poukazuje studie o nominaci Českého Švýcarska, UNESCO zdůrazňuje, že dosavadní statistické praxe pracovaly s takovou metodologií, která umožňovala vyzdvihnout především EKONOMICKÝ BENEFIT, např. u ukazatelů jako je zaměstnanost v kultuře, kulturní participace či kulturní dědictví. Tato optika umožňovala účinným způsobem obhajovat státní intervenci na poli kulturního dědictví a to přímo i nepřímou. Základním předpokladem úspěšnosti byl fakt, že každá vložená koruna se několikanásobně vrátí (dvakrát, třikrát ) díky spotřebitelské, zaměstnanecké nebo hospodářské oblasti, v níž se bude podnikat. Nikde se ale nehovoří o tom, jak budou strukturovány kulturní toky a co všechno se za jednotlivými vazbami skrývá. Karlovy Vary mají z pohledu pozorných návštěvníků, lázeňských hostů i odborníků výjimečné hodnoty Unique Selling Proposition, (charakteristické rysy) které jsou dobrým předpokladem pro marketingové využití. Zásadní výjimečnou hodnotou, kromě přírodního bohatství horkých pramenů, je historické - kulturní dědictví, soustředěné především v území, které je památkově chráněno jako městské památková zóna (v současné době je zpracován návrh pro překvalifikování městské památkové zóny na městskou památkovou rezervaci), kulturní a společenské dění, příroda bezprostředně navazující na historické území, atraktivita okolí. V Karlových Varech, které jsou největšími lázněmi v České republice, lze dělit cestovní ruch z širšího pohledu na pobyty v lázeňských oblastech v zóně lázeňského cestovního ruchu (turismu) a na léčebné pobyty přímo v léčebných lázeňských zařízeních. Zóna lázeňského cestovního ruchu zahrnuje lázeňské území s poskytováním lázeňské péče (s přírodními léčebnými zdroji). Lze konstatovat, že cestovní ruch v Karlových Varech je příkladem kombinace lázeňství a turismu. Rozhodující návštěvnickou skupinou, která je současně největším ekonomickým přínosem pro město, jsou lázeňští hosté. Na rozdíl od mnoha lázní v České republice jsou lázeňská zařízení v Karlových Varech zaměřena především na zahraniční klientelu. Tento současný trend navazuje na mnohasetletou tradici lázeňství. Úkoly, které z tohoto dokumentu vyplývají: CÍL 13: Využívat tradičně osvědčené atraktivity města Karlovy Vary k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. AKCE 20: Podpora efektivnější využití historického a kulturního potenciálu komponenty sériového statku (národní kulturní památky, kulturní památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní přírody, blízkosti krušnohorských středisek zimních sportů, rozšíření nabídky o nová zařízení pro trávení volného času na celém území města, sítě půjčoven sportovního zboží apod., to vše se záměrem prodloužit průměrnou délku pobytu hostů, kteří nejsou klienty lázní. 20

23 AKCE 21: Podpora a spolupráce na pořádání většího počtu výstav, kongresů a konferencí, tak aby se stalo centrem kongresové a výstavní turistiky. AKCE 22: Podpora rozvoje různých směrů poznávací a zážitkové turistiky, sportovní turistiky, turistiky za poznáním tradičních průmyslových výrob nebo turistiky spjaté s velkými kulturními akcemi. AKCE 23: vybudování informačního centra na příjezdu do města s možností parkování (od Prahy i Chebu) AKCE 24: Vytvořit komplexní marketingový plán a strategii s atributy OUV komponenty, s tématikou Genia loci, světových osobností, kulturních a přírodních unikátů. V zájmu města Karlovy Vary, stejně jako dalších komponent sériového statku, je nutné vyvinout snahu udržet hosta v destinaci co nejdéle. Cílem je rovněž čerpání co nejvíce služeb v destinaci. CÍL 14: Statutární město Karlovy Vary bude podporovat partnerské vztahy a získávání dalších návštěvníků, zejména lázeňských hostů, kteří by strávili delší pobyt v destinaci. AKCE 25: Vytvořit lázeňský produkt ve formě Návštěvnické karty (památky, živá kultura, muzea, galerie, sport). V souvislosti s nominací Karlových Varů na Seznam UNESCO lze očekávat nárůst především v oblasti krátkodobého turismu. Vzhledem k dosavadním bohatým zkušenostem i velmi rozvinuté infrastruktuře, je město Karlovy Vary na příliv turistů, lázeňských hostů i vyznavačů wellness, velmi dobře připraveno. Řídit (směrovat) návštěvnost je možno například naváděcími parkovacími systémy a plány parkování. Počet parkovacích míst musí odpovídat aktuálním potřebám a reagovat na trendy, ale vždy je nutno mít na paměti, že nesmí být ohrožena podstata světového statku ve své autenticitě a integritě. Důležité je také zabývat se turistickými naváděcími systémy. Počet návštěvníků v uzavřených prostorách je možné omezit prostřednictvím inteligentních systémů návštěvnického managementu. Koncepty, zabývající se řízením návštěvnosti, by měly být integrovány rovněž do Managementu Planu. CÍL 15: Vytvoření strategie trvale udržitelného turistického ruchu komponenty sériového statku a stanovení maximální únosné kapacity města a vybraných objektů. AKCE 26: Podpořit vytvoření strategie trvale udržitelného užívání komponenty. Spojit všechna místa UNESCO v kraji AKCE 37: Vytvořit turistický a propagační produkt propojující nominaci Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajiny Krušnohoří. 21

24 Úkoly: Udržitelný cestovní ruch 13 Využívat tradičně osvědčené atraktivity města Karlovy Vary k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. 14 Podporovat partnerské vztahy k získávání dalších návštěvníků, zejména lázeňských hostů, kteří by strávili delší pobyt v destinaci. 15 Vytvoření strategie trvale udržitelného turistického ruchu komponenty sériového statku a stanovení maximální únosné kapacity města a vybraných objektů. Podpora efektivnější využití historického a kulturního potenciálu komponenty sériového statku (národní kulturní památky, kulturní památky, významné kulturní akce), resp. potenciálu okolní přírody, blízkosti krušnohorských středisek zimních sportů, rozšíření nabídky o nová zařízení pro trávení volného času na celém území města, sítě půjčoven sportovního zboží apod., to vše se záměrem prodloužit průměrnou délku pobytu hostů, kteří nejsou klienty lázní. Podpora rozvoje různých směrů poznávací a zážitkové turistiky, sportovní turistiky, turistiky za poznáním tradičních průmyslových výrob nebo turistiky spjaté s velkými kulturními akcemi. Vybudování informačního centra na příjezdu do města s možností parkování (od Prahy i Chebu). Vytvořit komplexní marketingový plán a strategii s atributy OUV komponenty, s tématikou Genia loci, světových osobností, kulturních a přírodních unikátů. Vytvořit lázeňský produkt ve formě Návštěvnické karty (památky, živá kultura, muzea, galerie, sport). Podpořit vytvoření strategie trvale udržitelného užívání komponenty. Propagace a prezentace Realizace expozic týkajících se nominace a OUV komponenty sériového statku (expozice architektury a stavebních řemesel, speciální expozice dějin lázeňství, badatelské pracoviště centra dokumentace lázeňského dědictví). Realizace propagačních a prezentačních materiálů prezentujících hodnoty komponenty v tištěné podobě (Lázeňské dědictví Karlových Varů) na webu i v aplikaci chytrých telefonů Smartphone, aktualizace webových stránek. Spolupráce na vytvoření Evropské lázeňské cesty zahrnující všechny komponenty sériového statku. Spolupráce na realizaci propagace hodnot všech komponent sériového statku (propagační panely Evropské lázeňské cesty, reprezentativní publikace Slavné lázně Evropy, propagační brožura Slavné lázně Evropy, studie Lázeňská města Západočeského lázeňského trojúhelníku ve světovém kontextu lázeňské kultury a balneologie). Realizace propagace nominace sériového statku ve městě i na příjezdových komunikacích do města. Vybudování jednotného informačního a naváděcího systému v MPR Karlovy Vary. 22

25 Realizace komentovaných prohlídek s odborným výkladem prezentujícím hodnoty komponenty pro lázeňské hosty i místní obyvatele, sloužící k posílení identity obyvatel komponenty s hodnotami OUV sériového statku. Vytvořit turistický a propagační produkt propojující nominaci Slavných lázní Evropy s nominací Kulturní krajiny Krušnohoří Statutární město Karlovy Vary bude dál finančně podporovat živou kulturu, kulturní dění ve městě. Úrovně řízení cestovního ruchu v České republice Zdroj: dokumenty MMR ČR 23

26 Hromadná ubytovací zařízení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018 Hromadná ubytovací zařízení celkem v tom: Hotely Penziony Kempy Chatové osady a turistické ubytovny Ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná Pokoje Lůžka Kraj celkem v tom okresy: Cheb Karlovy Vary Sokolov K žilo v Karlovarském kraji celkem cizinců, to představuje 7,0 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (31,9 %), dále potom Ukrajinci (15,2 %), Němci (12,6 %), Slováci (11,0 %) a Rusové (10,3 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem , z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy. Ukazuje, že cestovní ruch je pro Karlovarský region výrazný mimosezónní element, tím jsou hosté v lázních jako pacienti. 24

27 Statistika ČSÚ Cestovnímu ruchu se v České republice daří. V roce 2018 tvořil tento obor 2,9 % hrubého domácího produktu. Zaměstnával 238,8 tisíce osob, což bylo meziročně o 2,4 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %. Objem výdajů za cestovní ruch dosáhl v roce 2017 celkem 292 miliard korun. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V porovnání s rokem 2016 byl o 7,4 % vyšší a zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003, upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil více než 56 %, tj. 164,9 mld. korun. Zbývajících 44 % finančních prostředků (127,6 mld. korun) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu. Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly v roce 2017 výdaje na zboží, zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na dopravu, stravování a ubytování. Z marketingové studie Infocentra Karlovy Vary pro rok 2019 vyplývá, že se turismus bude zaměřovat na tradiční příjezdové země (Rusko a rusky mluvící země bývalého Svazu, Německo, Izrael, Emiráty a Kuvajt), které budou využívat léčebné postupy, budou se zajímat o zdravotní pojištění a směřovat svůj pobyt na lázeňství. Tato studie však vyzdvihuje příjezd jiných typů turistů, kteří lázně berou jen jako kulisu, zajímají se o lázeňskou městskou architekturu, a kteří se budou orientovat na aktivní, kulturní a společenský pobyt v dané lokalitě a těm je třeba věnovat aktivní úsilí. Český statistický úřad a Airbnb se dohodly na sdílení anonymních agregovaných dat o krátkodobých pronájmech přes platformu Airbnb pro statistické účely. Uzavřené partnerství, první svého druhu ve střední a východní Evropě, využije statistika cestovního ruchu a pomůže i ke zpřesnění výpočtu efektů tzv. sdílné ekonomiky. Osobní data uživatelů platformy nebudou sdílena. Airbnb bude s ČSÚ sdílet roční anonymní agregovaná data o komunitě Airbnb v České republice. ČSÚ a Airbnb chtějí zajistit, aby zainteresované strany měly k dispozici platná data a nemusely se spoléhat na údaje třetích stran. Česká republika patří rozsahem poskytovaných dat, jejich úplností i metodickou propracovaností k evropské špičce v oblasti statistiky cestovního ruchu. Lázně v roce 2018 Český statistický úřad Nejoblíbenější jsou lázně v Karlovarském kraji, který je proslulý nejen Karlovými Vary. Nacházejí se v něm i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody. 25

28 Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Lázeňství udělalo z tohoto regionu cílovou destinaci pro řadu hostů z Česka i z ciziny. V minulém roce přijelo do tamních lázní 522 tisíc hostů, převážně ze zahraničí, uzavírá místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Index turistické funkce - T(f) - dané destinace je konstruován jako poměr početní velikosti návštěvníků a rezidentů, resp. jako poměr dvou populací: navštěvující a navštěvované. Tento kvantitativní ukazatel vyjadřuje kvantitativní aspekt intenzity cestovního ruchu, resp. míru psychologicky a socio-kulturně únosné potenciální návštěvnosti, přičemž je vyjádřen vzorcem: T(f) = N x 100 / P kde N = kapacita stálých lůžek pro ubytování cizinců a P = počet rezidentů (destinace, resp. sídelního útvaru) Výhodou ukazatele T(f) je relativně snadná dostupnost dat, jeho slabou stránkou se jeví nutnost uvažovat při interpretaci takové skutečnosti, jakými jsou: - různá reálná míra využití existující lůžkové kapacity (tj. obložnost hotelů a jiných hromadných ubytovacích zařízení); - statistická zjistitelnost využití této lůžkové kapacity; - (ne)započtení druhého bydlení a VFR (tj. možnost individuálního ubytování u přátel a příbuzných). Jiné hodnoty může tento index vykazovat pro destinace s různými převažujícími formami cestovního ruchu, jiné pro destinace využívané celoročně nebo jen sezónně (např. městská poznávací turistika s nevýraznou sezónností, výrazná sezónnost horských ubytovacích zařízení, ubytovací zařízení v lázeňských destinacích, agroturistická ubytovací zařízení aj.). Z hlediska interpretace T(f) se předpokládá přímá úměrnost mezi jeho růstem (případně mezi růstem od jeho určité hodnoty) a nárůstem iritace rezidentů vůči návštěvníkům (navazuje na index iritační, Doxeyho). Stupnice turistické atraktivity: - 4 žádná turistická atraktivita 4 10 nevýrazná turistická atraktivita významná, ale nepřevažující turistická atraktivita převažující turistická atraktivita výrazná turistická atraktivita hyperturistická atraktivita 26

29 T(f) N/P x 100 = tedy 18700/48000 x 100 = 38,3 V případě města Karlových Varů se tedy jedná o významnou, ale nepřevažující turistickou atraktivitu. N = počet lůžek ( k roku 2018) P = počet obyvatel destinace ( k ¼ čtvrtletí 2019) Tento výsledek není překvapující, neboť se jedná o město s výraznou predestinací pro lázeňství a tato aktivita je dominantní v návštěvnickém portfoliu. Turisticky zajímavé památky, které přitáhnou i návštěvníky a turisty k jiným důvodům návštěvy města, než jsou jen lázně, budou teprve v budoucnu přibývat a zatím pro ryze turistické účely nejsou využívány. Pro srovnání uvádím jiná města a kraje a jejich hodnocení Defertovou turistickou funkcí: Úroveň T (f) Turistická aktivita Česko 4,9 Nevýrazná Jihočeský kraj 9,3 Nevýrazná Kraj Vysočina 4,7 Nevýrazná Český Krumlov 21,2 Významná, ale nepřevažující Telč 9,8 Nevýrazná Historické jádro ČK 131,1 Výrazná turistická atraktivita Historické jádro Telče 118,0 Výrazná turistická atraktivita Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z ČSÚ (2016), SLDB (2011), ckrumlov.info (2016), telc.eu (2015) Výpočet Defertovy turistické funkce pro historické jádro Karlových Varů Pro výpočet v historickém jádru města Karlovy Vary budou pochopitelně platit jiné parametry. V centru města žije dle údajů z Management plánu KV pro vstup do UNESCO stálých obyvatel, tedy necelá 1/3 všech obyvatel. Hotelové kapacity jsou ale velmi silně koncentrovány do tohoto jádra a odhadem je zde lůžek. To je dáno především primárním charakterem lázeňských zařízení, ubytovacích možností a odborným zaměřením lékařských zařízení v této části města. T(f) N/P x 100 = tedy / x 100 = 98,21 Tato hodnota je hraniční pro kategorii významné turistické atraktivity. 27

30 SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení. Analýza SWOT rozpracovává případovou studii do 4 kategorií: Strengths - silné stránky Weaknesses - slabé stránky Opportunities - příležitosti Threats hrozby Turismus zde není žádnou novou kategorií. Na rozdíl od ostatních míst, která si musí na návštěvníky a turisty v místě zvykat, jsou Karlovy Vary v tomto ohledu zkušené. Centrum města je plné lázeňských domů, které mají praxi s příjezdy, odjezdy (transfery), potřebami turistů a přestože se jedná o poněkud jinou klientelu, ovládají problematiku cestovního ruchu. hodnocení Nádherná okolní krajina přispívá k celkovému kladnému efektu místa. 9 Vynikající podmínky pro rozvoj cestovního ruchu (zařízení pro využití 9 volného času dostihová dráha, letiště, golfová hřiště, tenisové kurty, možnosti balónového létání apod.) Tři vedle sebe ležící místa dávají ideální šanci na balíčky, které mohou 10 zaujmout novou klientelu. Dobré dopravní spojení se sousedním Německem, možnost využití 8 příhraniční spolupráce. Existence již zaběhnutých mezinárodních projektů (Euroegrensis) a jeho 9 začlenění do komplexu cestovního ruchu. Vhodné využití okolních atraktivit (hrady, zámky Loket, Chyše, 8 Kynžvart), města (Cheb, Sokolov). Propojení již stávajících památek UNESCO v kraji, zejména Krušnohoří 9 a Kynžvartská daguerrotypie. 9 28

31 hodnocení 1-10 Místní jsou velmi konzervativní, nemají rádi změny. 6 Bojí se přílivu nových turistů, krátkodobých návštěvníků. 7 Město je prakticky rozdělené na dvě části místní se straní turisticky a lázeňských atraktivních lokalit, pokud se v nich neodehrává program, určený všem. Ceny v restauracích a služby v turistické části města jsou již teď několikanásobně vyšší, místní se obávají ještě o další zvýšení, toto předražení odrazuje podnikatelské prostředí. Podniky a soukromníci jsou často v rukou cizinců, kde lze jen stěží dohledat původního majitele, proto se s nimi dá stěží spolupracovat (např. při společenských aktivitách na kolonádě) Město nemá na kvalitní úrovni obsluhu sociálních sítí. 8 Infocentra jsou zatím nerovnoměrně rozdělena a nemají jednotnou strategii. 8 Chybí materiály pro krátkodobé turisty s kvalitní nabídkou programů. 7 V infocentrech se nedá napřímo objednávat (jen málo produktů). 8 Městská karta je drahá a navíc se službami, které turisté nevyužívají v plné míře, neprodává se automaticky v hotelových službách. Nejsou využívány speciální programy (tenis, golf, vyhlídkové lety, balíčkové trasy, jednodenní kliniky apod.) v některých hotelech, třeba větší spolupráce. 9 8 hodnocení 1-10 Vytvořit tzv. jednodenní kliniky pro krátkodobě přijíždějící turisty s jednou či 7 dvěma procedurami, lázeňským ošetřením apod. Vycházky po městě vždy alespoň s jedním vstupem (udělat zajímavý program v polorozbořených Císařských lázních, vstup na terasy Tržní kolonády, prohlídky Zámeckých lázní či hotelu Grandhotel Pupp nebo přestavby Thermalu apod. Tyto programy dostatečně s předstihem propagovat tak, aby s nakoupeným programem již skupiny přijížděly. V hotelu Thermal připravit zajímavou stálou expozici o KVIFF a s mezinárodními informacemi o filmových hvězdách Větší a konkrétnější spolupráce s hotely v centru i mimo centrum města. 7 29

32 Díky většímu pohybu krátkodobých návštěvníků bude třeba navýšit městskou dopravní infrastrukturu častější trasy autobusů, pomůže domácím. Bude třeba i navýšit centra akutní zdravotní péče, zejména v době volných dnů, opět dobrý aspekt pro místní, lépe dostupná zdravotní péče. 6 6 Více nabízet prohlídku podzemního vřídla. 8 Zápis UNESCO dokáže zastavit velké ekonomické, případně neestetické nebo nevhodné projekty. hodnocení 1-10 Místní se stěhují mimo centrum, domy mění svoji původní funkci, zejména 7 v parterech domů. Změna v sortimentu běžných potravin v menších obchodech, často vietnamští 7 obchodníci pozor hned od počátku nutno dohodnout přesná pravidla vývěsní štíty a nevystavování zboří na fasádách domů. Dilema mezi rozvojem CR a ochranou památek. 7 Větší tlak na sezónnost než dříve (lázně to jistí i v mimosezóně). 6 Dopady na okolní přírodu. 7 Zvýšení výdajů na provoz památek, větší počet pracovních sil v tomto oboru: - úklid, renovace, další tiskoviny a informační materiály, stojany; - prodloužená provozní doba, nárok na pracovní síly, větší finanční úvazky. 8 30

33 Na závěr nutno říci, že Karlovy Vary do UNESCO rodiny rozhodně patří. Zápisem UNESCO se rozhodně posílí marketingová značka města, která přiláká nové skupiny návštěvníků, zejména zahraničních, pro které konkrétní místo bylo doposud neznámé. Město budou chtít navštívit nové typy klientely, lidé, kteří přijedou za architekturou, espritem a geniem loci města, nikoliv jen do jeho lázeňského centra. Zároveň budou ve větší míře využívat jiné a NOVÉ druhy turistické nabídky. Zápisem UNESCO a zkvalitněním služeb ve městě se obecně zvýší i životní standard místní komunity. Dojde ke zlepšené komunikaci a spolupráci mezi místními klíčovými aktéry, lepšímu zapojení veřejnosti do rozhodování a pozitivnímu přístupu regionálních orgánů veřejné správy. Dojde k oživení a větší návštěvnosti památek a míst v celém kraji, za hranicemi zápisu lokality KARLOVY VARY. Profitovat mohou hrady, zámky, sakrální stavby i z většího prodeje suvenýrů a doprovodných programů. Návrh opatření pro oblast cestovního ruchu: 1. Uvažovat o zřízení tzv. jednodenní kliniky, kde by i krátkodobí návštěvníci mohli vyzkoušet lázeňský proces (jednu nebo dvě procedury s odborným doporučením). Tyto lázně na zkoušku mohou inspirovat turisty v lázeňském prostředí, kde léčí i atmosféra města a mohou se zapojit do kvalit, které KV nabízí. Finanční náročnost na zřízení: ,- až ,- Kč Provoz (hrazen z výnosů): 0 Kč (+ výnosy) 2. Vyřešit otázku místních a lázeňských poplatků důsledně vybírat za hotelové ubytování lázeňské taxy nebo vybírat další městský poplatek za návštěvu (na parkovištích?) legislativně prověřit Pozor na vhodnost typů prodejen podobná situace nastala v Telči spolupráce se soukromými podnikateli v této oblasti. Při nevhodném podnikatelském bumu se objevily prodejny s nevhodným sortimentem. S navýšením počtu turistů budou přibývat prodejny s předraženým ovocem, nápoji, případně produkty rychlého občerstvení (sendviče, pečivo s náplní) a další sortiment (suvenýry, zde určitě předražené oplatky), který vlastně neslouží k rozšíření prodejní nabídky také místním, ale slouží jen pro využití krátkodobých turistů. Je třeba velmi obezřetně přidělovat licence s prodeji a sortimentu zboží (živnostenský odbor MMKV). 3. Posílit dopravní infrastrukturu dle možností městského dopravního podniku zintenzivnit MHD (zejména častější intervaly). Finanční náročnost na provoz, zaměstnance, další vozový park: ,- Kč/rok 31

34 4. Problematická je stále otázka parkování ve městě původní návrhy na zřízení parkovacích domů, které by výrazně uspořily místo a prostor pro parkování, nejsou městem schváleny. Na stávajících schválených parkovacích plochách (KOME, Polská a Tuhnická) vybírat VYŠŠÍ PARKOVNÉ (10-12 Euro) s tím, že z místa parkování a zpět bude připraven bezplatný shuttle jako doplňková služba turistům. Finanční náročnost na zřízení parkovišť, případně parkovacích domů, platy zaměstnanců, úpravy terénu, údržba: až ,- Kč Při provozu (vydělá si na sebe): 0,- Kč 5. Spolupracovat s Airbnb nová forma netradičního ubytování jistě přitáhne mladší klientelu, hlavně rodiny s dětmi a malé skupiny kulturně orientovaných turistů. Problematika sdíleného ubytování je pochopeně velmi bolavým bodem. Ubytovatelé klasických zařízení se dívají na sdílené ubytování jako na čirou konkurenci. Tento názor je však mylný. Do sdíleného ubytování jezdí skupiny mladých lidí, případně rodiny s malými dětmi nebo jednotlivci, kteří by v hotelu stejně bydlet nechtěli. Navíc dnes již řada hostů preferuje služby hotelu obsluhované snídaně, nabídku hotelových programů apod, to vše ve sdílené ekonomice chybí. Prostor zde dostává nový sortiment prodejen - od kaváren, které budou nabízet již od ranních hodin snídaně, přes služby TIC nebo CK, které nabídnou zajímavý program, který jinak visí na recepci hotelu apod. To vše vytváří naopak prostor pro další zviditelnění a rozšíření služeb v dané destinaci. Dělat mrtvého brouka a tvářit se, že sdílená ekonomika (nejen ubytování, ale i auta, kola, hlídání psů, služby v pohostinství - domácí večeře apod.) pro cestovní ruch neexistuje, je nesprávné. Finanční náročnost minimální (prospekty, zřízení nových služeb): do ,- Kč 6. Vzhledem k tomu, že všechny větší a komfortnější hotely v centru města mají své consierge, není třeba ve městě vytvářet větší počet infocenter. Doporučuji vytvořit JEDNO VELKÉ MĚSTSKÉ INFOCENTRUM s komfortním vybavením (možnosti připojení na internet, přístup na veřejný počítač, nabíječkami na telefon, kvalitním informačním servisem a doprovodnou prodejní zónou. Finanční náročnost (kvalita místa, vybavení, proškolení personálu, stěhování atd.): ,- Kč Další provoz by měl být hrazen z výnosů: 0,- Kč 7. Vytvořit jiný typ městské KARTY, a sice vzhledem k tomu, že půjde v zásadě o to, aby krátkodobí UNESCOVÍ turisté ve městě přespali, dávat kartu k ubytování ZDARMA těm, kteří přespí. V kartě pak budou slevy na lanovky, vstupy, procedury, golfová fee apod. Může fungovat i vedle současné krajové karty, ale musí být vhodně a profitačně orientovaná. Finanční náročnost (na zavedení karty a provoz zprvu): ,- Kč Provoz (karta si na sebe vydělá): 0,- Kč (+ výnosy) 32

35 8. Pro turisty, kteří ve městě čerpají jen minimální program a vlastně jen procházejí kolonádou, připravit JEDEN objekt se vstupem, který finančně načerpá z této klientely potřebné finance na údržbu, provoz a systém cestovního ruchu (terasa Tržní kolonády s výhledem na město a možností nezvyklých selfie fotek nebo zatraktivnění polorozbořených Císařských lázní ukázka nostalgického, ale mondénního lázeňského života). Finanční náročnost podle dalších záměrů na revitalizaci objektů nelze odhadnout 9. Daleko více zatraktivnit KVIFF i v době, kdy se nekoná vytvořit expozici filmových hvězd, které zde byly, dostaly cenu, které filmy vyhrály, jaké filmy se sem vůbec dostaly, kostýmy, dekorace z filmů apod. Pro široce orientovanou veřejnost, nejlépe v prvním patře hotelu Thermal, vybudovat ATRAKTIVNÍ FILMOVOU EXPOZICI, která se stane CELOROČNĚ součástí promotion města. Tvorba scénáře, expozice, exponátů, filmů, třeba figurín herců apod. (spolupráce s KVIFF nebo Grevin Muzeem apod.): od ,- Kč do ,- Kč 10. Připravit KVALITNÍ merchandisingovou řadu předmětů k prodeji, která finančně pokryje některé ze zvýšených nákladů (možno i ve spolupráci všech tří lázeňských měst ČR) masivně prodávat všude, kde bude větší průtok turistů. Finanční náročnost - vklad (náklady se vrátí): ,- Kč (+ výnosy) 11. Výrazně zefektivnit ve spolupráci s hotely kongresový turismus, jenž má v souvislosti se zápisem, s množstvím nabízených hotelových kapacit a množstvím efektivního doprovodného programu (sport, příroda, kulturní akce) IDEÁLNÍ předpoklady k jeho navýšení a finančnímu efektu. Nutná úzká kooperace s Carlsbad Convention Bureau. Finanční náročnost - vklad, propagace, kampaně: až ,- Kč Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu s přihlédnutím ke stále většímu počtu zahraničních pracovních sil. Vzhledem ke stále větší potřebě zaměstnávat v oblasti služeb nové nezapracované, ale i zahraniční síly pro cestovní ruch, vytvořit systém kurzů a vzdělávacích setkání (zpracovává a připravuje v novém programu Podpory vzdělanosti Evropské Unie pro regiony zdarma agentura CzechTourism). Společenské dopady Zejména se vyzdvihuje důležitost vnitřního marketingu, tedy dobré komunikace mezi turistickým průmyslem a ochranáři a také důležitost vnějšího marketingu. U vnějšího marketingu je nutné správně využívat internet, tištěná média ale především také vhodně využívat emblém světového dědictví. 33

36 Je též vhodné, aby lokalita byla přátelská k turistům. V tomto případě je potřeba se zaměřit na značení, popisy památek, parkování a na lavičky umístěné na vhodných místech. Činnost Carlsbad Convention Bureau Žel nejsou založeny vlastní funkční internetové stránky (na adrese se objeví informace Czech convention bureau), není připravena nabídka pro menší i větší organizace přímo v destinaci, organizace se jeví jako pasivní. V této oblasti vidím obrovské rezervy a možnosti uplatnění. Příležitost zápisu se jeví jako jedinečná šance. Můžeme tedy říci, že velice pozitivní z hlediska ochrany památek je zákonná povinnost o ně pečovat a chránit je před zničením. Nicméně s povinností ochrany památek přichází i řada nevýhod. Jednou z nich jsou zajisté právě zvýšené výdaje na jejich ochranu a obnovu, které se mohou s rostoucím přílivem turistů rychle zvyšovat, neboť pod silným náporem turistů může docházet k rychlejší devastaci památek. Jak již bylo uvedeno výše, UNESCO samo o sobě nabízí jen velmi omezenou finanční pomoc. Jedná se pouze o 4 mil. dolarů ročně pro více než 900 lokalit zapsaných na Seznam. 34

37 Carlsbad Convention Bureau, Čeřovská, M.: Kulturní dědictví UNESCO očekávání a proces příprav. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2014 Český statistický úřad, krajové tabulky cestovní ruch. Infocentrum Karlovy Vary: Marketing 2019, Interní studie, MMKV 2018 Kol.: Praha a turistické perly ČR. ACR Alfa sro Kol.: Turistický lexikon A Z, Olympia Praha, 2001 Kol: Studie potenciálních dopadů zapsání turistického regionu České Švýcarsko Machová,P.: Vliv turismu na památky UNESCO, Český Krumlov a Telč,UK,Praha 2016 Moss, L.: Současný pohled mezinárodních organizací na koncept celoživotního učení na seznam světového dědictví UNESCO EUROPROJECT, s.r.o& DHV CR, spol. s r.o. Nejdl,K.: Management destinace cestovního ruchu.wolters Kluwer,Praha 2011 Poláchová, M.: Strategie rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na památky UNESCO, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Brno, POSPÍCHALOVÁ, Iva. Telč - památka UNESCO: ekonomické přínosy kulturního dědictví, s. 62 in Bc. Laura Kabai Skálová, B.: Analýza přínosů zařazení památky na seznam UNESCO Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Praha 2017 Socio-ekonomické dopady zařazení památek na seznam světového dědictví UNESCO, Ústav hudební vědy, Praha 2017 Srovnání UNESCO a OECD UK Praha, FF, katedra andragogiky a personálního řízení, Praha 2014 VĚŽNÍKOVÁ, I.: Vliv památek UNESCO na cestovní ruch vybraného regionu, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014 Vlčková, J., Kučová, V., Beneš, M.: Metodické principy a příprava nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Národní památkový ústav, Praha

38 Zpracovaly: PhDr. Nora Dolanská, MBA Srpen, 2019 Ing. Lucie Sochorková Karlovy Vary 36

39 TRASA č. 1 (KARLOVY VARY TEPLÁ LÁZNĚ KYNŽVART LOKET KARLOVY VARY) 37-3denní - poznávací a sportovně orientovaná - celkem 92 km - s golfovým programem Popis trasy: 1. DEN Příjezd Karlovy Vary prohlídka města Kolonáda odpoledne další trasa do Teplé n.ohří. Teplá prohlídka klášteru premonstrátů a slavné knihovny je proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického rodu a zastával funkci velitele hraničářů na tepelsku a chodsku. Příběh založení kláštera souvisí s třetí křížovou výpravou

40 pořádanou Jindřichem VI. Této výpravy se v březnu roku 1188 rozhodl zúčastnit i blahoslavený Hroznata (syn Hroznatovce Sezemy, číšníka královny Judity, a Dobroslavy). V době protireformace po bitvě na Bílé Hoře začali premonstráti znovu šířit katolickou víru na západočeských farnostech, které patřily ke klášteru. Známá je zde Hroznatova akademie centrum kultury a vzdělání, kulturně-vzdělávací centrum zřízené Kanonií premonstrátů Teplá působí v prostorách jižního křídla kláštera Ubytování první noc: Hotel Klášter Teplá program pro volný čas Hotel, který byl po rekonstrukci původní budovy uveden do provozu v roce 1993 je umístěn v komplexu historických budov kláštera premonstrátů v klidném, tichém prostředí, jehož součástí je park s rybníkem. Jedná se o nevšední formu ubytování v 800 let starém klášteře. Sportovní vyžití: Za klášterní zdí začíná devítijamkové golfové hřiště, kde si přijdou na své jak pokročilí hráči, tak i začátečníci. Ve spolupráci s golfovým oddílem pořádáme kurzy zakončené zkouškou a získáním Zelené karty. 2. DEN Přejezd Teplá zámek Kynžvart prohlídka zámeckých pokojů. Zámek Kynžvart Reprezentativní letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami nádherných uměleckých děl, mincí, zbraní, vzácných knih i prvotisků či rukopisů, všelijakých kuriozit včetně vzácných osobních předmětů slavných historických osobností. Oběd: hotel HUBERTUS, Náměstí Míru, Lázně Kynžvart. Přejezd Lázně Kynžvart Loket nad Ohří. Loket nad Ohří Nejnavštěvovanější památkou historického městečka je románský hrad Loket z počátku 13. století. V době lucemburské sloužil hrad jako dočasné sídlo členů královského rodu. Na počátku 13. století byl na výrazné ostrožně, sevřené ohybem řeky Ohře, vystavěn královský hrad Loket, nazývaný klíč ku Království českému. Brzy poté vzniklo v prostoru předhradí městečko, poprvé připomínané v roce Kolem královského města bylo na počátku 15. století vybudováno městské opevnění a Loket se stal významným opěrným bodem Koruny české. V průběhu 19. století proslavila město především zdejší porcelánka, průmyslová výroba však byla situována v okolních městech. Večer přejezd Loket n. O. Karlovy Vary ubytování. 38

41 3. DEN Relaxační a sportovní - výlet balónem nebo golf na karlovarském hřišti, odpočinek. Oběd: restaurace Tusculum (Sadová 31, KV - originální a stylová nabídka gastronomie). Odpoledne odjezd z Karlových Varů. Komu určeno: především starší movitější klientele, která aktivně ještě sportuje, případně rodinám, kde jeden z členů je sportovně založen, a další mají zájem o kulturní vyžití. Národnostně: Němci, Rusové, Severní Evropa, Slováci a česká klientela. TRASA č. 2. (KARLOVY VARY - DOUBÍ - LOKET nad Ohří FRANTIŠKOVY LÁZNĚ) - 2denní poznávací zájezd - celkem 51 km Popis trasy: 1. DEN Příjezd a prohlídka Karlových Varů, včetně kolonády, Cisařských lázní a občerstvení (káva na trase kavárna Franze Josefa). Večer zámeček Doubí a večeře v restaurant Nostalgie. Ubytování v Karlových Varech. 2. DEN Po snídaní odjezd na hrad Loket. Hrad Loket leží v malebné údolí řeky Ohře. Vznik hradu se datuje do 3.čtvrtiny 12.století, patřil do královského majetkua postupně se měnil od románské stavby v gotickou pohraniční pevnost. Ve 14.století plnil i funkci královského kradu, pobýval zde Jan Lucemburský jako malý chlapce zde byl uvězněn i syn Václav (Karel IV). Každoročně se zde koná Operní kulturní léto. Přejezd do Františkových Lázní. Oběd v lázeňském hotelu Tři Lilie, kde se kdysi ubytoval i J.W.Goethe. 39

42 Odpoledne prohlídka města, městského parku, komplexu lázeňských domů, pramenů kyselek i symbol města, chlapečka Frantíka. Následně volný čas na nákup suvenýrů případně předobjednána některá z lázeňských procedur. K večeru buď odjezd na další program a nebo návrat do Karlových Varů. Určeno: nenáročné klientele se zájmem o přírodu a lázeňství, romantické zaměření i pro mladé páry. Národnostně: asijská klientela s menším časovým prostorem, západoevropská klientela se znalostmi historických souvislostí. TRASA č. 3 (CHYŠE KARLOVY VARY BEČOV nad Teplou MARIÁNSKÉ LÁZNĚ) - 3denní okružní zájezd - nenáročný - celkem 94 km Popis trasy: 1. DEN Chyše obec a zámek Novogotický zámek Chyše vás láká na návštěvu dvou zajímavých prohlídkových okruhů. Za prohlídku určitě stojí také rozsáhlé sklepení opředené zajímavými pověstmi, přilehlý park nebo zámecký pivovar. Zámek si můžete prohlédnout díky dvěma prohlídkovým okruhům. Ten první je zaměřen na prohlídku umělecky a architektonicky nejhodnotnějších interiérů, které také zahrnují sál s nástropní malbou od Petra Brandla. Sály jsou vybaveny převážně barokním mobiliářem. Druhý okruh se věnuje návštěvě Karla Čapka. Hlavní část expozice prezentuje návštěvníkům všechny materiály, které jsou spojeny s pobytem Karla Čapka v Chyších v rodině hraběte Vladimíra Lažanského, kde Čapek působil od května do září Příjezd do Karlových Varů ubytování, večeře, nocleh. 40

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Cestovní ruch 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš navrhnout

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5 Regiony REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY Ing. Lenka Červová, Ph.D. NUTS turistické regiony turistické oblasti mikroregiony euroregiony NUTS Turistické regiony NUTS 0-5 Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Více

Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku. Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3.

Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku. Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3. Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3. května 2018 Základní koncepční dokumenty pro cestovní ruch Aktualizace

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Marketingový plán 2019

Marketingový plán 2019 Marketingový plán 2019 Zkrácená verze - Jde o výtah klíčových částí plánu ve vztahu k partnerským eventům Plná verze MP2019: https://czechtourism.cz/nase-sluzbypro-vas/marketingovy-plan/ _ 07.09.2018 1

Více

3.2 Analýza výběru místního poplatku z ubytovací kapacity za období let

3.2 Analýza výběru místního poplatku z ubytovací kapacity za období let 3.2 Analýza výběru místního poplatku z ubytovací kapacity za období let 2000 2015 Z celkového počtu 6 252 obcí v České republice vybíralo v roce 2015 místní poplatek z ubytovací kapacity 1 491 obcí (23,8

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis

Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období zápis Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro období 2014 2020 zápis 13. 11. 2014 Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření Pracovní skupina Rozvoj obcí Vize Ekoregion

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Strategický plán obce Vráto na období

Strategický plán obce Vráto na období Strategický plán obce Vráto na období 2014 2018 Vráto Vráto 20 370 01 IČ: 00 581 950 1 Obsah....2 1. Historie obce... 3 2. Současnost... 3 3. Památky... 3 4. Tvorba strategického plánu... 4 5. SWOT analýza

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika

Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Intervenční logika projektu Fond malých projektů INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika Předmětné aktivity byly definovány s ohledem na jejich očekávaný příspěvek k naplnění cílů projektu a

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Nominace k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje a činnost oddělení cestovního ruchu a lázeňství

Nominace k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje a činnost oddělení cestovního ruchu a lázeňství Nominace k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO na území Karlovarského kraje a činnost oddělení cestovního ruchu a lázeňství Ing. arch. Vojtěch Franta uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

PRV a cestovní ruch. Workshop na téma Venkov jedna rodina Klatovy

PRV a cestovní ruch. Workshop na téma Venkov jedna rodina Klatovy PRV a cestovní ruch Workshop na téma Venkov jedna rodina Klatovy 2.11.2016 Program rozvoje venkova a MAS Pošumaví V současné době je strategie CLLD MAS Pošumaví v rámci hodnocení bez dalších připomínek

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 2,260.732 ze zahraničí: 1,958.031 (86,6 %) z tuzemska: 302.701 (13,4 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY Přírodovědný pohled Národní parky představují nejvýznamnější přírodní fenomény ČR, které nebyly formovány bezprostředně činností člověka (na rozdíl od např. Třeboňské rybniční

Více

Kristýna Rybová Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Viktor Květoň Univerzita Karlova. Správa železniční dopravní cesty, Praha,

Kristýna Rybová Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Viktor Květoň Univerzita Karlova. Správa železniční dopravní cesty, Praha, Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR Metodika pro hodnocení socio-ekonomických dopadů vysokorychlostní železnice Praha Drážďany v Sasku a Ústeckém kraji Kristýna Rybová Univerzita

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Geografie České republiky. Cestovní ruch

Geografie České republiky. Cestovní ruch Geografie České republiky Cestovní ruch Cestovní ruch Do roku 1989 převládal domácí cestovní ruch (95 % všech cest) převládal krátkodobý, neorganizovaný i neorganizovaný CR, koncentrovaný do letní sezóny

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více