Důvodová zpráva k bodu Dopisy občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva k bodu Dopisy občanů"

Transkript

1

2 Důvodová zpráva k bodu Dopisy občanů Dopis pana F. K., Janov nad Nisou Dopis zastupitelům města 1) Magistrát města Jablonec nad Nisou Kancelář primátora Mírové náměstí 3100/ Jablonec nad Nisou , Věc: Dopisy občanů do jednání zastupitelstva dne 17. května Vážený pane primátore, vážení zastupitelé statutárního města Jablonec nad Nisou. Na letošní rok připadá 100. výročí vzniku Československé republiky a také 80. výročí od podepsání Mnichovské dohody. Československá republika vznikla po první světové válce a i přes potíže spojené se světovou hospodářskou krizí se dokázala vypracovat mezi průmyslově nejvyspělejší země na světě. Ne všude však byl vznik této republiky přijímán s nadšením. Právě v oblastech, které se označovaly jako Sudety, byl vznik republiky místním obyvatelstvem přijímán odmítavě a byly zde již tehdy vyslovovány požadavky na odtržení těchto oblastí od nově vzniklé republiky. Tato republika mimo hospodářsko-průmyslové úspěchy dosáhla i uznání jako země, kde byly prosazovány a dodržovány demokratické principy, o které se rozhodující měrou zasloužil president republiky Tomáš Garrigue Masaryk. V sousedním Německu se ve třicátých letech k moci dostal Hitler a právě jeho myšlenky a ideály byly velice příznivě přijímány místním německy mluvícím obyvatelstvem. Mluvčím těchto obyvatel se stal Konrad Henlein, dá se říci skoro místní rodák, který v Jablonci vystudoval střední školu a také zde krátce pracoval. Jeho strana postupně získávala mezi německy mluvícím obyvatelstvem Sudet značnou podporu a volební výsledky této strany v roce 1938 dosahovaly místy až 90%. A právě na jaře roku 1938 Konrad Henlein několikrát navštívil Adolfa Hitlera a na těchto jednáních byla stanovena strategie odtržení Sudetoněmeckých území. V podstatě se jednalo o to, aby vládě Československé republiky byly kladeny stále 1

3 nové nesplnitelné požadavky, které následně vedly až k Mnichovské dohodě. Mezi hlavními požadavky této dohody bylo, že územní celky, kde převládá více než 50% německých obyvatel, musely být postoupeny Německu. Poprvé se situace v této oblasti řešila ne na základě územně historického principu, ale principu národnostního a nikdo se neněmecké menšiny tehdy neptal, zda s tím souhlasí. Dovoluji si podotknout, že vím, o čem mluvím. Rodina mojí ženy v této době nedobrovolně odchází z nedalekého Kořenova. Ve stejné době je nucena opustit své bydliště nedaleko od Bratislavy i moje rodina, protože na tuto oblast vzneslo územní požadavky tehdejší Maďarsko. Rodiče odchází pěšky, na ramenou rance s peřinami. Společně táhnou ruční dřevěný vozík, kde vezou nejnutnější ošacení a základní kuchyňskou výbavu. Za vozíkem jde moje sestra, ze svého rodiště si v náruči odnáší jedinou panenku. Tehdy jí bylo 5 ½ roku. Ještě před podepsáním Mnichovské dohody došlo k vojenskému obsazení oblasti Aše a Chebu a hned v první dny října 1938 postupně docházelo k převzetí státní správy na Sudetských územích německou mocí. Konrad Henlein se svým pobočníkem Karl Hermanem Frankem osobně předávali Adolfu Hitlerovi dobytá území. V příloze se můžete seznámit s tím, jak tato doba probíhala přímo v Jablonci a jak je popisována v tisku. Na Horním náměstí, tehdejším Živnostenském náměstí se sešlo až tisíc osob. Celá slavnost se uskutečnila ve večerních hodinách za svitu pochodní. Tribuna byla ozdobena obrovským hákovým křížem a byla postavena mezi budovou farního úřadu a kašnou Nibelungů se sochou rytíře Rüdigera. Po ukončení slavnostních projevů, kde hlavním řečníkem byl Konrad Henlein, se shromážděný dav sešikoval do pochodňového průvodu a prošel ulicemi města. Celá tato slavnost byla pojata jako oslava Dne osvobození, jak také bylo řečníky připomínáno. Zmíněna byla hrůzovláda Čechů, doba minulých měsíců a roků je označována jako zlý a velký útlak prováděný českým státem s cílem Němce v této oblasti zničit, což se zde dělo za pomoci nejbrutálnějšího bezpráví. Zmíněno bylo i zničení celého průmyslu, nejen v Jablonci, ale v celém sudetoněmectví. A přitom se Jablonec připomíná jako malá Paříž. Konrad Henlein ve svém projevu obžalovává tehdejší vedení státu za dvacet let útlaku, kdy německý národ se měl stát žebráky a následně měl být ze státu vyhnán. Řečník připomíná, že my všichni jsme jedné krve a jednoho ducha a chceme jenom jedno, chválit hodinu, kdy my, sudetští Němci, stojíme jako plnoprávní vojáci v armádě Adolfa Hitlera a smíme bojovat. Jaká to prorocká slova od tohoto muže Tyto věci chci připomínat právě proto, že tato velkolepá oslava se konala 10. října 1938 a tedy letos od této doby uplyne 80 let. Zatím nevím, jak budou v Jablonci nad Nisou organizovány oslavy stého výročí vzniku Československé republiky. Možná, že k oslavám takto významného výročí budou přizváni i zástupci vedení partnerských měst. Zde by bylo možná vhodné připomenout i toto období, kdy a proč byla naše republika po dvaceti letech své existence a rozvoje přinucena odstoupit svá území a později přijmout protektorátní správu Böhmen und Mähren. 2

4 Vím, že současná generace za události v této době nezodpovídá, ale pokud se toto nepřipomíná, a o této době se sdělují nepravdivé informace, nebo dokonce lže, přebírá se tím na sebe určitý díl odpovědnosti. 1) Připravuje vedení magistrátu města Jablonec nad Nisou akce k připomenutí 80. výročí podpisu Mnichovské dohody, v případě, že ano jaké? 2) V případě, že takovéto akce nejsou připravovány, proč? S pozdravem F. K Janov nad Nisou Přílohy: 1) Fotokopie dobového tisku G. T. ze dne 11. října listy 2) Překlad novinového článku 5 listů Příloha 1) 3

5 4

6 5

7 Příloha 2) Konrad Henlein v Jablonci. Nové bojové heslo: výstavba. Sudetoněmecké území se má stát kvetoucí zahradou. Jablonec n. N. 10. října. Překvapivě přišla včera zpráva, že Konrad Henlein přijede do Jablonce a bude mít na shromáždění projev. Toto proběhlo městem časně ráno jako rychle se šířící požár a přineslo mnohým sice málo zřetelné, přesto však všemi vnímané a prolínající radostné očekávání. Neboť pro nás není Konrad Henlein pouze sjednotitelem sudetoněmectví, není jen mužem, který stál v čele našeho boje a který jako říšský komisař je v čele našeho vítězství, pro nás je především také naším krajanem. Konrad Henlein je ten, se kterým mnoho z nás spolupracovalo, ještě když budoval tělovýchovný spolek, a proto jsme také s ním, dá-li se tak říci, úžeji a vnitřně svázáni a naše věrnost a láska k němu se nám jeví ještě větší a silnější než ta těch ostatních. Již v odpoledních hodinách se shromažďovali občané našeho nyní již očištěného, ryze německého města na okrajích chodníků se zářícíma očima, ve kterých se konečně odrážel hezký a vlídný podzimní den. Od 5. hodiny jim ubíhal čas při místním koncertu do doby příchodu Konrada Henleina. S obzvláštním potěšením byl přijat Chebský pochod (Egerlander Marsch). Konečně nastal čas. Před slavnostně osvětlenou radnicí s jejími zdaleka viditelnými hákovými kříži zazněly povely, davy vypukly v jásot, objevil se Konrád Henlein přijíždějící od Liberce. Velitel čestné roty, nastoupené před radnicí, kapitán, svobodný pán z Vietinghoffu Riesch vydal povel k poctě zbraň a podal Konradu Henleinovi hlášení, po kterém pak tento provedl přehlídku čestné roty. Starosta Osw. Wondrak pozdravil před radnicí Konrada Henleina těmito slovy: Jménem města Jablonec a jeho veškerého obyvatelstva Vám předávám nejsrdečnější přivítací pozdravy. Dnes přicházíte do veselého a šťastného města. Naše nejtoužebnější přání se naplnilo: Jablonec je svobodný! Že se tak stalo, děkujeme Vám, pane říšský komisaři, neboť jste to byl Vy, který nám, sudetským Němcům, dal cestu ke svobodě. Vy jste v roce 1933, kdy byla politická situace kritická, volal ke sjednocení. Vybudoval jste hnutí, které bylo schopné a důstojné být nositelem německého světonázoru. Vy jste zvrátil náš osud k lepšímu. Abychom našemu poděkování dali viditelné vyjádření, přejmenovali jsme dosavadní Nový trh na Náměstí Konrada Henleina. Dnes Vás prosím o Váš dodatečný souhlas. Slibujeme Vám, že dáme všechny naše síly pro národ a vlast, pro naši Velkoněmeckou říši, pro nepomíjející 6

8 nacionálně socialistické dílo výstavby. Chceme se snažit pomáhat Vám nést ohromný úkol říšského komisaře pro sudetoněmectví. V tomto smyslu voláme dnes plni díků a z radostných srdcí: náš říšský komisař Konrad Henlein Sieg - Heil! Poté se ve starostově kanceláři Konrad Henlein a podplukovník Hillebrand zapsali do čestné knihy města Jablonce a nový okresní hejtman, vládní rada Dr. Koch, byl představen Konradu Henleinovi. Poté se Konrad Henlein, čestní hosté a členové městské rady odebrali na občerstvení do radniční jídelny. Prohlášení na náměstí Dr. Karl R. Fischera. O 8. hodině se říšský komisař Konrad Henlein se svým doprovodem, do kterého m.j. patřili vedoucí štábu Richard Lammel, Ing. Rümler a ředitel Hermann, odebrali za jásotu davu obklopujícího silnice, na náměstí. Zde se divákovi nabídl dosud nevídaný, nezapomenutelný a dojmuplný obraz. Hlava na hlavě zde stál celý Jablonec a jásal Konradu Henleinovi. Bylo to , bylo to ? Nedalo se to spočítat, ale jedno je jisté, přišli všichni, nikdo nezůstal ten večer doma. Zatím co kolem dokola zaplály hranice a mnoho hákových křížů se rozzářilo na domech slavnostně osvětleného města jako vítězná znamení osvobození města, zahájil místní vedoucí Walter Richter shromáždění. Váš jásot a Vaše nadšení takto začal panu říšskému komisaři daly zcela jasně najevo, jak mile je v našem městě vítán, a já jsem ho nepozdravil jenom jako říšského komisaře, ale je nám více, ale hodně více, on to je náš Konrad Henlein. Náš Konrad Henlein, který nás vedl v našich nejtěžších, v našich dusných a trudných dobách, Konrad Henlein, který nás, sudetské Němce, sjednotil v politickém snažení a tímto politickým sjednocením připravil cestu ke svobodě, která dnes pro nás započala. Toto mu nemůžeme a nechceme nikdy zapomenout. Konrade Henleine, naše věrnost Tobě je věčná. Okresní vedoucí Ernst Ullrich Konradu Henleinovi směřoval tato slova: Pane říšský komisaři, není Vám to možné navštívit všechny místní skupiny v okrese, není tudíž také možné, abyste viděl radost obyvatel celého okresu, ale mám za úkol předat Vám nejsrdečnější pozdravy celého okresního území. Mimo to Vám chci poděkovat, že jste dopomohl k tomu, rychle dosáhnout vysněného cíle. Vám, pane říšský komisaři, a našem milovanému vůdci Adolfu Hitlerovi náš srdečný dík. Nyní měl slovo krajský vedoucí Obrlik a uvedl: Pan říšský komisař Konrad Henlein dnes navštívil naše krásné území a přesvědčil se v tom, s jakou radostí a nadšením jsme jej přijali. Jsem přesvědčen, že toto tušil. Neboť Vy, Konrade Henleine, jste všude našel velkou úctu, 7

9 ten největší respekt. Zde ale je Váš domov, zde naleznete syny a ženy, které na Vás visí s láskou, kteří přesně vědí, jaké dílo jste vyřešil. Naše myšlení a naše srdce v této hodině letí také k našemu velkému vůdci Adolfu Hitlerovi, který svým geniálním dílem uskutečnil všechno to, o co jsme se v nejhlubší touze snažili. Ale Vy jste tu cestu připravoval. Vy jste vytvořil předpoklady, sjednotil jste sudetoněmectví a předal je našemu milovanému vůdci Velkoněmecka Adolfu Hitlerovi. A Adolf Hitler nepoctil jenom Vás, věřím, že zde mohu říci, že tato pocta patří tak nějak nám všem. Nesmírně nás těší tato důvěra našeho vůdce, radujeme se, že tuto cestu nastoupil. Před nedávnou dobou jsme se na tomto místě sešli, tehdy panovala hrůzovláda Čechů. Ten jásot, ta radost, oni nás semkli do jednoho jednotného útvaru, ale my jsme nedbali českých bajonetů. Na tomto náměstí tehdy vlál hákový kříž, vlál svobodně a bez překážek, neboť ho ochraňovala láska a železná vůle. A věřím, že tohoto posvátného znamení by se nikdo nedotknul, neboť jsme se před něj postavili. Poté následovaly trpké dny, následoval záměr pana Beneše, ale Adolf Hitler měl lepší plán. Lživá konstrukce pražské vlády se zhroutila a s těmi troskami bude mít Praha ještě dlouho co dělat. A vy všichni, kteří zde stojíte s pohnutými srdci, víte, jak jsme byli nenáviděni, jak pravili vedoucí činitelé Čechů, ovšem nejvíce v kavárnách. A jak to skončilo? S mužem, ořem a vozem je Pán porazil. Ubohé trosky této v novinách tak vychvalované české armády procházely také u nás. Ale ještě jedno zde musí být povězeno, že dodnes v dějinách ještě nebyl vykonáván tak velký nátlak na svědomí. Bylo Vám přikazováno střílet na naše německé bratry. V tomto okamžiku jsme věděli, co máme dělat. Všichni tito muži, kteří v nebezpečí života překročili hranici, jsou zase zpět. Dnes odpoledne byli v Liberci přijati. Také jim patří náš vřelý dík. Chceme ale také připomenout ty, kteří jako rukojmí byli brutální policejní mocí odvlečeni. My víme, co se s těmito muži mělo stát. My sudetští Němci víme, co nám Adolf Hitler dal, když tento tlak z nás sejmul a dal nám možnost svobodně se přihlásit k tomu, co jsme před Čechy museli ukrývat, i k němu, k hákovému kříži a k Velkému Německu. V tento okamžik, kdy nás jásot zcela uchvátil, věříme ještě ve snění. Jsme téměř udiveni, když náš FS slouží, to štěstí nemůžeme ještě plně pochopit. Jedno můžu říci, bude ještě lépe. Žádný z vás nebude bez práce, jdeme vstříc světlé budoucnosti, ale jedno však od nás bude Konrad Henlein a Vůdce požadovat abychom pracovali opravdově a neúnavně, ale kdo by se mezi vámi našel, který by toto nechtěl, který by vše neobětoval pro dílo, které Německo povede dále a vzhůru. Náš dík budiž naší přísahou. Našemu velkému Vůdci, velkému Německu, které nás přijalo domů, Sieg Heil! Při projevech řečníků stále bouřil jásot, který trval po dlouhé minuty, stále znovu volalo tisíce pohnutých srdcí Děkujeme našemu Vůdci! Děkujeme našemu Vůdci! Tento nadšený souhlas, který jsme od shromáždění ke shromáždění zažívali, se nedá slovy popsat, to by musel být každý u toho, aby zjistil, jaké to je. Když se pak ujal slova Konrad Henlein, vystoupil jásot jabloneckého obyvatelstva do bouřícího nekonečného jásavého křiku a on musel stále 8

10 svoji řeč zastavovat, když souhlas desetitisíců ve voláních Sieg Heil a Děkujeme našemu Vůdci, Jeden národ, jedna říše, jeden Vůdce zazníval až k nebesům. Mluví Konrad Henlein. Němečtí muži a ženy, národní socialisté a socialistky! Dnešního dne byl zbytek sudetoněmeckého území obsazen německou brannou mocí. Tím je od dnešního dne sudetoněmectví svobodné a stalo se částí velké německé říše. Hluboká touha, která není až od světové války, ale leží mnohem dále zpět, kterou měl náš národ v sudetoněmeckém prostoru jednou smět patřit k velké německé říši, se teď stala skutečností. Hitlerovy vlajky vlají nad naší župou a nová víra, nová naděje v budoucnost nás naplnily. Vděčíme za to jedinému a samotnému velkému vůdci všech Němců. Vděčíme mu ale víc než za svobodu, vděčíme mu, že nás přivedl zpět do říše. A ještě jedno mu vděčíme, tomuto geniálnímu státníkovi: že nám nebyla naše domovina zpustošena. Vůdce uchopil rukojeť meče, ale nemusel ho vytáhnout, a tímto mečem je německá branná moc. A právě německou brannou moc v této hodině vzpomínám. Dnes, kdy dorazila až ke hranicím sudetoněmeckého prostoru. Branná moc vtáhla na naše území. Byly na ni házeny květiny. Branná moc by ale stejně vpochodovala, i kdyby ji uvítaly kulky. Branná moc jako vůdcův nástroj by tak jako tak naši vlast osvobodila. A že byl každý voják připraven položit svůj život, aby nám vybojoval svobodu, to nechceme nikdy zapomenout. Nejenom že německým oddílům dlužíme nejhlubší dík, my jsme nadto zažili ještě víc, oni přišli jako bratři, byli přijati jako bratři a cítili se jako bratři. Neboť my všichni jsme jedné krve a jednoho ducha a chceme jenom jedno, chválit hodinu, kdy sudetští Němci stojíme jako plnoprávní vojáci v armádě Adolfa Hitlera a smíme bojovat. Když zpětně vzpomenu na poslední měsíce a roky, tak se to jeví jako zlý velký útlak. Neboť jsme museli poznat, že český stát byl rozhodnut nás Němce zničit. To není žádné příliš tvrdé slovo, to je pravda, kterou volám před celým světem, zde se dělo to nejbrutálnější bezpráví. Vysoce kulturní národ měl být vymýcen. Obžalovávám ty, kteří tento stát zřídili, kteří nás dvacet let utlačovali. Vzpomínám na to, moji Jablonečané, jak pro falešnou obchodní politiku byl zničen celý náš průmysl, ale nejen zde, ale v celém sudetoněmectví. Měli jsme se stát žebráky a jako žebráci být ze státu vyhnáni. Pohleďte na naše krásné Jizerské hory, ani do našich starých německých lesů jsme již nesměli. Ještě jen málo desítek let a byli by nás zničili. A že jsme byli zachráněni, to nemůžeme tomuto muži nikdy zapomenout, tomuto muži, který po mnoho měsíců ve dne v noci zápasil, aby nám přinesl svobodu. Měl jsem to štěstí být v posledních dnech stále u našeho vůdce. Viděl jsem, jak velká je vůle tohoto muže a jaká je láska k jeho národu. A on mě pověřil, také vám v Jablonci předat jeho srdečné pozdravy. 9

11 Chceme vidět našeho vůdce! (Toto volání, toto z toužebných srdcí přicházející přání najednou vytrysklo po těchto slovech, aby náš Konrad Henlein předstoupil před Vůdce jako náš přímluvčí a předložil mu naše přání a my si nic toužebněji nepřejeme, než našeho milovaného vůdce Adolfa Hitlera uvidět v našem domovském městě a jemu za naše osvobození poděkovat). Kamarádky a kamarádi, tak pokračoval Konrad Henlein, Vůdce a říše nám přinesli svobodu. Musíme jim ukázat, že jsme této svobody a návratu vlasti do říše hodni, musíme dokázat, že neumíme jenom bojovat, ale také pracovat. Předsevzal jsem si naši sudetoněmeckou domovinu opět udělat kvetoucí zahradou. Ale musíme požadovat, že každý muž a každá žena vydá to poslední pro výstavbu. Neuznávám zde žádnou slabost, budu od vás hodně požadovat a vím, že vy mne nezklamete. Neboť boj jde dál, náš boj byl dosud jenom obranou, nový boj a nové bojové heslo zní výstavba. Zbídačelí a zpustlí jsme my a naše domovina, musíme nasadit všechny naše síly, abychom hospodářství, kulturu a naše celkové žití ve státě přivedli na takovou úroveň, která je srovnatelná s ostatními župami Německa. Chci mít šťastnou zemi, ta se nedá stvořit krásnými slovy, ale pevným uchopením. Vrátili jsme se domů do říše. Hrdě se můžeme ohlédnout zpět na dobu, kdy jsme bojovali samotni. Šťastni jsme v současném okamžiku, silni a radostni budeme v budoucnosti. A když určití zahraniční novináři v těchto dnech psali, že sudetští Němci věří, že se budou mít u Adolfa Hitlera lépe a že budou v této víře zklamáni, pak my v to nevěříme, neboť konec konců není pro nás rozhodující, zda jsme šťastni. Rozhodující je, že stojíme při našich bratřích v říši, že oni také stojí při nás a my můžeme stát při říši. Stojíme zde po staletí v boji. Konečně jsme se vrátili do naší velké vlasti. V tomto okamžiku chceme slíbit, být kdykoliv připraveni pro tuto říši a jejího velkého vůdce vydat vše, v každé hodině následovat volání vůdce. Chceme mu vyslovit vřelý dík a slíbit mu věrnost v jasných i trudných dnech. Sudetoněmectví stojí při svém vůdci a zdraví jeho i Velkoněmeckou říši s trojnásobným Sieg Heil! Po shromáždění se říšský komisař Konrad Henlein se svým doprovodem odebral na náměstí Adolfa Hitlera, kde účastníci shromáždění kolem něho pochodovali v průvodu s pochodněmi. V čele pochodoval FS ve dvanáctistupech. Dav Konradu Henleinovi jásal. Pochodňový průvod se pak pohyboval po hlavních ulicích města, které bylo slavnostně osvětleno. Při svém odjezdu byl Konrad Henlein bouřlivě oslavován. Jen pomalu mohl vůz s Konradem Henleinem, který ve stoje pozdravoval davy, projíždět mezi jásajícími davy. Gablonzer Tagblatt číslo 280, 11. října 1938, ranní vydání, titulní strana, digitální knihovna Krajské vědecké knihovny Liberec 10

12 Vyjádření oddělení sekretariát primátora S ohledem na skutečnost, že prioritou letošního roku jsou oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku republiky, neplánuje statutární město Jablonec nad Nisou zvláštní akce k připomenutí 80. výročí Mnichovského diktátu. 11

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

100. výročí vzniku Československé republiky

100. výročí vzniku Československé republiky Turské noviny 100. výročí vzniku Československé republiky strana 1 28. říjen 1918 28. říjen 2018 100. výročí vzniku Československé republiky Tursko dne 13. 10. 2018 Turské noviny 100. výročí vzniku Československé

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY

Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY 26. 10. 2018 1 Hlavní koordinátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr, Mgr. M. Skřivánková Organizátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr Mgr. M. Skřivánková Mgr. M.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

22. Němci byli u Stalingradu poraženi, protože Rudá armáda měla lepší zbraně. 23. V červnu 1944 se spojenci vylodili v Normandii. 24.

22. Němci byli u Stalingradu poraženi, protože Rudá armáda měla lepší zbraně. 23. V červnu 1944 se spojenci vylodili v Normandii. 24. Válečný poklad Hra slouží k procvičení znalostí z našich dějin. Každý žák obdrží hrací kartu s válečným pokladem. Učitel si připraví 10 tvrzení související s probranými tématy z našich dějin. Tvrzení učitel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_103 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM, KTEŘÍ DALI HLAS NAŠÍ STRANĚ V KONUNÁLNÍCH VOLBÁCH

DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM, KTEŘÍ DALI HLAS NAŠÍ STRANĚ V KONUNÁLNÍCH VOLBÁCH OV KSČM Ústí nad Labem listopad 2018 www.usti-kscm.cz ov.usti@kscm.cz ovkscm.ul@quick.cz DĚKUJEME VŠEM VOLIČŮM, KTEŘÍ DALI HLAS NAŠÍ STRANĚ V KONUNÁLNÍCH VOLBÁCH Okresní výbor Komunistické strany v Ústí

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem?

Jak na Vaše rozhodnutí reagovali v Partizánskem? Praha - Jak jsme vám slíbili, přinášíme vám dnes rozhovor s novým trenérem našich žen Tom ášem Hlavatým. Ten se hráčkám představil na středečním odpoledním tréninku, svoji trenérskou premiéru na lavičce

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Ludwig Polzer-Hoditz. Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství

Ludwig Polzer-Hoditz. Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství Ludwig Polzer-Hoditz Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství IV. obraz 1928 Pohled najeden zámeček v Horních Rakousích. Berta a já rozmlouvající na okraji lesa. Já: Tři roky jsou tomu již, co od

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

26. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 21,28-32

26. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 21,28-32 26. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 21,28-32 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY

SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Školní projekt SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ LÍPY 26. 10. 2018 1 Organizátoři projektového dne: Mgr. M. Šnajdr Mgr. M.

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

ZŠ ČESKÝ DUB, Komenského 46, Český Dub

ZŠ ČESKÝ DUB, Komenského 46, Český Dub ZŠ ČESKÝ DUB, Komenského 46, 463 43 Český Dub Naše město a okolí VY_32_INOVACE_01_VL_5_13 Autor: Mgr. Jana Pechancová Období: březen 2012 Ročník: 5. Tematický okruh: Lidé kolem nás Téma: Společenský život

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- revoluční rok 1848, technický a kulturní rozvoj, vznik Rakouska- Uherska.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- revoluční rok 1848, technický a kulturní rozvoj, vznik Rakouska- Uherska. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.26.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny: prověřovací

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- směřujeme k samostatnému státu. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- směřujeme k samostatnému státu. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.29.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny: prověřovací

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

- Zprávy

- Zprávy www.prachatickonews.cz - Zprávy "Řekla nám to Dagmar Lieblová, která přežila koncentrák..." PRACHATICE - 16. února 2012-9:36 - Přízemí i balkony prachatického městského divadla zaplnila ve středu 15. února

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Jaroslava Strážnická Scénář k videoreportáži Vypracovaly: Klára Marková, Johana Vondráková, Tereza Vrbová Vyučující: Mgr. Ladislav Futtera Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Život města Vysoké Mýto Pátek, 06 Duben :17

Život města Vysoké Mýto Pátek, 06 Duben :17 Ve čtvrtek 5. dubna odpoledne se konalo ve Vysokém Mýtě historicky první kolo Českého poháru ve stolním tenise. Vysokomýtským byl nalosován oddíl z nedaleké Chrudimi, konkrétně TJ Sokol Chrudim, která

Více

Vojtěch Preissig a jeho dílo pro republiku. A Dvě vlasti. varianta A

Vojtěch Preissig a jeho dílo pro republiku. A Dvě vlasti. varianta A Vojtěch Preissig a jeho dílo pro republiku varianta A A Dvě vlasti Preissig se nejprve živil jako grafik a typograf v Čechách, roku 1910 se však rozhodl pro odchod do Spojených států amerických. Po téměř

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Berlín, Bundesarchiv Termín cesty: 1. 6 14. 6. 2005 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci grantového výzkumu Účastník cesty: PhDr. Jaroslav Pažout, pracovník 3. oddělení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- Československá republika. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Anotace: Prověřovací test z dějin- Československá republika. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.32.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny: prověřovací

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON ANOTACE: Zákon o zřízení samostatného československého státu (nazývaný rovněž První zákon nebo recepční norma) je spolu s Manifestem k národu základním dokumentem

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Jan Hálek, Jana Konvičná, Martina Maříková, Boris Mosković, Hana Svatošová

Jan Hálek, Jana Konvičná, Martina Maříková, Boris Mosković, Hana Svatošová Autoři výstavy: Jan Hálek, Jana Konvičná, Martina Maříková, Boris Mosković, Hana Svatošová Kurátorka výstavy: Jana Konvičná Architektonické řešení: Pavel Kolíbal Grafické řešení: Marek Jodas Termín otevření:

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n.

Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce n.n. Č.j.: 80034/2012 Sp.zn.: 279/2012/OÚP/VAUP/1/Sm Vyřizuje: Ing. Smrčková Datum: 2. listopadu 2012 Váš dopis: Obdrží dle rozdělovníku Oznámení o projednání návrhu zadání 68. změny Územního plánu města Jablonce

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.

KVN AP, Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi.

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ CYKLU C Evangelium (Jan 13,31-33a.34-35) Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je

Více