Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2016"

Transkript

1 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2016

2 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Funkce a vlastnosti 3 3 Funkce Spínací funkce Analogová funkce Proudový výstup Napěťový výstup Změna barvy displeje Parametr r1ou, G1ou Parametry r-g-cf IO-Link Všeobecné informace Přístrojově specifické informace Nástroje pro nastavení parametrů 9 4 Montáž 9 5 Elektrické připojení Příklady obvodů pro připojení TR Připojení pro teplotní senzor 10 6 Ovládací a signalizační prvky 11 7 Menu Zobrazení procesní hodnoty (RUN) a přehled menu Vysvětlení menu 13 8 Nastavení parametrů Všeobecné nastavení parametrů Přepínání mezi menu Přechod k zobrazení procesních hodnot (RUN mód) Uzamčení / odemčení Timeout (časová prodleva) Nastavení změny barvy displeje Nastavení mezní hodnoty pro změnu barvy Odečtení min/max hodnot Resetování (vynulování) všech parametrů na nastavení z výroby 17 2

3 9 Provoz Čtení nastavených parametrů Chybová hlášení /Diagnostika Technická data Nastavení z výroby 19 1 Bezpečnostní pokyny Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento dokument. Přesvědčte se, zda je výrobek bez omezení vhodný pro Vaši aplikaci. Nedodržování provozních předpisů nebo technických údajů může vést ke zranění osob a/nebo ke škodám na majetku. Nesprávné použití přístroje nebo použití neodpovídající jeho určení mohou vést k poruchám funkce přístroje nebo k nežádoucím následkům ve Vaší aplikaci. Proto může montáž, elektrické připojení, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu přístroje provádět pouze autorizovaný odborný personál, vyškolený provozovatelem zařízení. Pro všechny aplikace prověřte vhodnost a snášenlivost materiálů výrobku ( Technická data) s měřenými médii. Odpovědnost, zda jsou měřicí přístroje vhodné pro příslušnou aplikaci, nese provozovatel. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití přístroje uživatelem. Nesprávná instalace a používání přístroje vede ke ztrátě záruky. 2 Funkce a vlastnosti Jednotka s připojenými teplotními senzory monitoruje systémovou teplotu strojů a zařízení. Připojitelné teplotní senzory: -- Teplotní senzory TM, TS nebo TT. --Odporový teploměr RTD (PT 100 nebo PT 1000). Jednotka automaticky zjišťuje druh připojeného senzoru a sama se přizpůsobí odpovídajícím způsobem. Elektrická měřící metoda (3-vodičový nebo 4-vodičový senzor) je definována prostřednictvím nastavení v menu a použitého(ých) můstku(ů) ( 7.2). 3

4 3 Funkce Přístroj ukazuje aktuální systémovou teplotu. Přístroj je vybaven rozhraním IO-Link. a je navržen pro plnohodnotnou obousměrnou komunikaci. Přístroj vytváří (generuje) 2 výstupní signály podle nastavených parametrů: --OUT1/IO-Link: Spínací signál, mezní hodnoty teploty --OUT2: Analogový signál teploty 3.1 Spínací funkce OUT1 změní svůj spínací stav při překročení nebo nedosažení nastavených spínacích mezí. Lze vybrat hysterezi nebo okénkovou funkci. Hysterezní funkce Okénková funkce SP1 rp1 FH1 FL1 T = Teplota SP1 = spínací bod rp1 = Zpětný spínací bod HY = Hystereze Hno = Hysterezní funkce (spínač) Hnc = Hysterezní funkce (rozpínač) T = Teplota FH = horní mezní hodnota FL = dolní mezní hodnota FE = Okénko Fno = okénková funkce / spínač Fnc = okénková funkce / rozpínač Při nastavené hysterezní funkci je nejprve definován spínací bod (SP1) a následně zpětný spínací bod (rp1), který musí mít nižší hodnotu. Když se změní pouze spínací bod, zpětný spínací bod zůstane konstantní. 4

5 Při nastavení na okénkovou funkci horní mezní hodnota (FH1) a dolní mezní hodnota (FL1) mají fixní hysterezi ve výši 0,25% z koncové hodnoty měřícího rozsahu. Toto drží spínací stav výstupu stabilním při mírném kolísání teploty. 3.2 Analogová funkce Přístroj převádí změřený signál analogový signál úměrný teplotě. V závislosti na nastavení parametru výstupního signálu je při: ma [ou2] = I ma [ou2] = Ineg V [ou2] = U V [ou2] = Uneg Analogový signál může být škálován, to znamená, že mezní hodnoty měřícího rozsahu pro dolní výstupní signál (ASP2 = analogový počáteční bod) a horní výstupní signál (AEP2 = analogový koncový bod) lze nastavit. Minimální vzdálenost mezi [ [ASP2] a [AEP2] = 5 K Proudový výstup Maximální měřicí rozsah při [ou2] = I I [ma] Měřící rozsah škálovaný při [ou2] = I I [ma] MAW MEW T [ C/ F] MAW ASP2 AEP2 MEW T [ C/ F] MAW = počáteční hodnota měřícího rozsahu MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu ASP2 = analogový počáteční bod AEP2 = analogový koncový bod 5

6 V nastaveném měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi 4 a 20 ma. Když hodnota teploty (T) je mimo rozsah měření, zobrazí se následující výstupní signál: [ou2] = I [ou2] = Ineg T < MAW (ASP2) ma ma T > MEW (AEP2) ma ma V případě interní poruchy výstupní signál se chová podle parametru nastaveného ve [FOU2]: [FOU2] = On [FOU2] = OFF [ou2] = I 21 ma 3.5 ma [ou2] = Ineg 3.5 ma 21 ma Napěťový výstup Maximální měřicí rozsah při [ou2] = U U [V] Měřící rozsah škálovaný při [ou2] = U U [V] MAW MEW T [ C/ F] MAW ASP2 AEP2 MEW T [ C/ F] MAW = počáteční hodnota měřícího rozsahu MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu ASP2 = analogový počáteční bod AEP2 = analogový koncový bod 6

7 V nastaveném měřícím rozsahu leží výstupní signál mezi 0 a 10 V. Když hodnota teploty (T) je mimo rozsah měření, zobrazí se následující výstupní signál: [ou2] = U [ou2] = Uneg T < MAW (ASP2) 0 V V T > MEW (AEP2) V 0 V V případě interní poruchy výstupní signál se chová podle parametru nastaveného ve [FOU2]: [FOU2] = On [FOU2] = OFF [ou2] = U 10.6 V 0 V [ou2] = Uneg 0 V 10,6 V 3.3 Změna barvy displeje Barvu symbolů na displeji lze nastavit pomocí parametru [colr]. S nastavenými parametry red (red) a GrEn (green), je displej permanentně nastaven na jednu barvu. Pomocí dalších parametrů, barva symbolů se změní podle naměřené hodnoty: OUT1 OUT1 a OUT2 Změna barvy na... Parametr r1ou r-cf červená G1ou G-cF zelená Parametr r1ou, G1ou SP1 MAW MEW Hysterezní funkce: Změna barvy v případě, že procesní hodnota je nad spínacím bodem 7

8 FH1 FL1 MAW MEW Okénková funkce: Změna barvy v případě, že je procesní hodnota v okénkovém rozsahu Parametry r-g-cf cfl MAW MEW cfh Změna barvy v případě, že naměřená hodnota je v rozsahu definovatelných limitů. MAW = počáteční hodnota měřícího rozsahu, MEW = koncová hodnota měřícího rozsahu 3.4 IO-Link Všeobecné informace Přístroj je vybaven komunikačním rozhraním IO-Link, které ke svému fungování potřebuje IO-Link master. Rozhraní IO-Link umožňuje přímý přístup k procesním a diagnostickým údajům a umožňuje nastavení parametrů přístroje během provozu. Kromě toho je možná komunikace pomocí point-to-point přípojení (od bodu k bodu) s USB adaptérovým kabelem. Další informace o IO-Link jsou k dispozici na Přístrojově specifické informace Nezbytné IODD (IO-Link popis přístroje) pro konfiguraci IO-Link přístroje a podrobné informace o struktuře procesních dat, diagnostické informace a adresy parametrů naleznete na 8

9 3.4.3 Nástroje pro nastavení parametrů Veškeré nezbytné informace o požadovaném IO-Link hardwaru a softwaru naleznete na 4 Montáž Připojte přístroj k teplotnímu senzoru a upevněte jej pomocí montážního příslušenství. Montážní sada pro přímé připojení teplotních senzorů TT: E Další informace k montážnímu příslušenství na 5 Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odborným pracovníkem elektrotechnického oboru. Řiďte se národními a mezinárodními předpisy pro zřizování elektrotechnických zařízení. Elektrické napájení podle EN50178, SELV, PELV. Odpojte napájení. Přístroj připojte následovně: TR BN WH BK BU L+ OUT2 OUT1 L ϑ ϑ ϑ 9

10 BK: černá; BN: hnědá; BU: modrá; WH: bílá. Barevné značení podle normy DIN EN : 2-vodičový senzor 2: 3-vodičový senzor 3: 4-vodičový senzor 4: můstek 5.1 Příklady obvodů pro připojení TR x p-spínající / 1 x analogový 1 x n-spínající / 1 x analogový 1 BN 2 WH L+ 1 BN 4 BK L+ 4 BK 2 WH 3 BU L 3 BU L Pin 1 L+ Pin 3 L- Pin 4 (OUT1) Pin 2 (OUT2) Spínací signál: Mezní hodnoty teploty IO-Link Analogový signál teploty 5.2 Připojení pro teplotní senzor 2-vodičový senzor 3-vodičový senzor 4-vodičový senzor Nastavení menu: Mmod = 4w, spojení mezi 1 / 2 a 3 / 4. Chybné připojení vodičů může být opraveno v menu COF. Nastavení menu: Mmod = 3w, spojení mezi 1 / 2. Maximální odpor vodiče 10 Ω / jádro nesmí být překročen (toto odpovídá vodiči o délce cca. 80 m pro příčný průřez vodiče 0,14mm²). Nastavení menu: Mmod = 4w. 10

11 6 Ovládací a signalizační prvky , 2, 3: signalizační LED diody LED 1 = spínací stav OUT1 (svítí, když je výstup 1 propojen) LED 2 = teplota v uvedené jednotce měření LED 3 = žádná funkce 4: Alfanumerický displej, 4-místný Zobrazení aktuální teploty červeně nebo zeleně Zobrazení parametrů a hodnot parametrů 5: Tlačítka nahoru [ ] a dolů [ ] Zvolte parametry Změna hodnoty parametru (držte tlačítko stlačené) Změna zobrazené jednotky v normálním pracovním módu (mód Run) Uzamčení / odemčení (stlačte tlačítka současně > 10 sekundách) 6: Tlačítko [ ] = Enter Přechod z módu RUN k hlavnímu menu Přechod k nastavovacímu módu Potvrzení nastavené hodnoty parametru 11

12 7 Menu 7.1 Zobrazení procesní hodnoty (RUN) a přehled menu C F RUN res ou1 Hno Hnc Fno Fnc ou2 I U Ineg Uneg SP1 FH1 1) ds1 0, s rp1 FL1 1) dr1 0, s ASP2 AEP2 FOU1 FOU2 uni OFF OFF C On On F Mmod P-n PnP npn EF Lo 0,0 C Hi 0,0 C cof C colr cfh red GrEn r1ou G1ou r-cf G-cF 0, % 2) cfl 0,0...99,5 % 2) dis d1 d2 d3 rd1 rd2 rd3 OFF 1) Parametry jsou zobrazeny pouze když [ou1] = Fno Fnc. 2) Parametry jsou zobrazeny pouze když [colr] = r-cf or G-cF. 12

13 7.2 Vysvětlení menu SP1 rp1 FH1 FL1 ASP2 AEP2 Mmod EF res ou1 ou2 ds1 dr1 FOU1 FOU2 uni P-n Lo HI cof Zpětný spínací bod (horní mezní hodnota) s hysterezní funkcí Zpětný spínací bod (dolní mezní hodnota) s hysterezní funkcí Zpětný spínací bod (horní mezní hodnota) s okénkovou funkcí Zpětný spínací bod (dolní mezní hodnota) s okénkovou funkcí Analogový počáteční bod Analogový koncový bod Metoda měření (2-vodičové, 3-vodičové nebo 4-vodičové teplotní senzory): 3w = 3-vodičové měření 4w = 2-vodičové a 4-vodičové měření Rozšířené funkce. Otevření nižší úrovně menu. Obnovení továrního nastavení Výstupní funkce OUT1 (Spínací výstup): Hno = Hysterezní funkce / spínač Hnc = Hysterezní funkce / rozpínač Fno = Okénková funkce / spínač Fnc = Okénková funkce / rozpínač Výstupní funkce OUT2 (analogový výstup): I = proudový signál ma Ineg = proudový signál ma U = napěťový signál V Uneg = napěťový signál V Zpoždění spínání na OUT1 v sekundách Zpoždění vypnutí pro OUT1 v sekundách Chování OUT1 v případě interní poruchy. On = Výstup sepne ON v případě chyby. OFF = Výstup 1 sepne OFF v případě chyby. Chování OUT2 v případě interní poruchy. On = Analogový signál přejde na vyšší mezní hodnotu. OFF = Analogový signál přejde na nižší mezní hodnotu. Standardní jednotka měření teploty ( C F). Spínací logika výstupů: pnp / npn. Minimální hodnota teploty naměřená v procesu od posledního Resetu. Maximální hodnota teploty naměřená v procesu od posledního Resetu. Kalibrace nulového bodu. Interní naměřená hodnota 0 bude o tento rozsah posunuta. 13

14 colr cfh cfl dis Nastavení barvy displeje: red = Procesní hodnota vždy červená. GrEn = Procesní hodnota vždy zelená. r1ou = Displej červený v případě spínacího výstupu OUT1. G1ou = Displej zelený v případě sepnutého výstupu OUT1. r-cf = Displej je červený když naměřená hodnota je v rozsahu mezních hodnot cfl...cfh, bez ohledu na výstupní funkci. G-cF = Displej je zelený když naměřená hodnota je v rozsahu mezních hodnot cfl...cfh, bez ohledu na výstupní funkci. Horní mezní hodnota teploty pro změnu barvy. Dolní mezní hodnota teploty pro změnu barvy. Rychlost aktualizace a orientace displeje: d1 = aktualizace měřených hodnot každých 50 ms. d2 = aktualizace měřených hodnot každých 200 ms. d3 = aktualizace měřených hodnot každých 600 ms. rd1, rd2, rd3 = Zobrazení jako d1, d2, d3; otočeno o 180. OFF = Zobrazení měřených hodnot je v provozním (RUN) módu vypnuto. LED zůstanou aktivní i při vypnutém displeji. Chybová hlášení se zobrazují i při vypnutém displeji. 8 Nastavení parametrů Parametry mohou být nastaveny před zabudováním a uvedením přístroje do provozu nebo během probíhajícího provozu. Jestliže změníte parametry během provozu, bude to mít vliv na funkci zařízení. Přesvědčte se o tom, zda nedojde k chybným funkcím v zařízení. Během nastavování parametrů zůstává přístroj v pracovním provozu. Provádí dále své hlídací funkce se stávajícími parametry, dokud není nastavení parametrů dokončeno. Parametry lze také nastavit pomocí rozhraní IO-Link ( 3.4). 14

15 8.1 Všeobecné nastavení parametrů 1. Přechod z módu RUN k hlavnímu menu [ ] 2. Vyberte požadovaný parametr [ ]nebo [ ] 3. Přechod k nastavovacímu módu [ ] 4. Nastavení hodnoty parametru [ ] nebo [ ] > 1 s 5. Potvrzení nastavené hodnoty parametru [ ] 6. Návrat do RUN-módu Stiskněte [ ] + [ ]současně pro opuštění nastavovacího módu bez uložení změněného parametru. Když se zobrazí [C.Loc] při snaze změnit hodnotu parametru, znamená to, že je současně prováděna změna pomocí softwaru pro nastavení parametrů (dočasné uzamčení). Když se zobrazí [S.Loc], znamená to, že je senzor trvale uzamčen pomocí softwaru. Uzamčení může být odstraněno pouze pomocí softwaru pro nastavení parametrů Přepínání mezi menu 1. Přechod z módu RUN k hlavnímu menu [ ] 2. Zvolte parametr EF [ ] 3. Přechod k submenu EF [ ] 4. Zvolte parametr CFG, MEM, DIS [ ] 5. Přechod k submenu CFG, MEM, DIS [ ] 6. Návrat k nejbližšímu hornímu menu [ ] + [ ] současně Přechod k zobrazení procesních hodnot (RUN mód) Jsou 3 možnosti: I. Vyčkejte 30 vteřin ( 8.1.4). II. III. Stlačte [ ] dokud nepřejdete k RUN módu. Stiskněte současně [ ] + [ ] dokud nepřejdete k RUN módu. 15

16 8.1.3 Uzamčení / odemčení Aby bylo zabráněno neúmyslným chybným zadáním je možno přístroj elektronicky uzamknout. Stav při dodání: neuzamčeno Uzamčení Odemčení Ujistěte se, že se přístroj nachází v normálním pracovním módu. Stiskněte současně [ ] a [ ] po dobu 10 s dokud se nezobrazí [Loc]. Během provozu: [Loc] se krátkodobě zobrazí, jestliže bude prováděn pokus změnit hodnoty parametrů. Ujistěte se, že se přístroj nachází v normálním pracovním módu. Stiskněte současně [ ] a [ ] po dobu 10 s dokud se nezobrazí [uloc] Timeout (časová prodleva) Pokud nebude během nastavovacího postupu po dobu 30 s stlačeno žádné tlačítko, přejde přístroj s nezměněnými hodnotami zpět do provozního módu Nastavení změny barvy displeje Vyberte [colr] a zadejte barvu zobrazení procesní hodnoty: red, GrEn, r1ou, G1ou, r-cf, G-cF ( 3.3) Nastavení mezní hodnoty pro změnu barvy [colr] Zvolte [cfh1] a nastavte horní mezní hodnotu. Zvolte [cfl2] a nastavte dolní mezní hodnotu. [cfh] [cfl] [cfh] a [cfl] je zobrazena pouze když [colr] = r- G. [cfh] a [cfl] jsou bez ohledu na výchozí nastavení. Nastavovací rozsah odpovídá rozsahu měření. Dolní mez je [cfl], a zobrazí se pouze když horní mez je [cfh]. 16

17 8.1.7 Odečtení min/max hodnot Zvolte [HI]nebo [Lo] a odečtěte hodnotu. [HI] = max. hodnota, [Lo] = min. hodnota. Vymazání paměti: Zvolte [Hi.T] nebo [Lo.T]. Krátce stlačte tlačítko [ ]. Udržujte stlačené [ ] nebo [ ]. > > [----] se zobrazí. Krátce stlačte tlačítko [ ]. Je vhodné vymazat paměť, jestliže přístroj pracuje poprvé za normálních provozních podmínek. [HI] [Lo] Resetování (vynulování) všech parametrů na nastavení z výroby Zvolte [res]. Stiskněte [ ]. Stiskněte [ ] or [ ] a přidržte je stlačené, dokud se nezobrazí [----]. Krátce stlačte tlačítko [ ]. Doporučujeme si poznamenat vlastní nastavení před provedením funkce reset ( 11 Nastavení z výroby). [res] 9 Provoz Po zapnutí napájecího napětí se přístroj nachází v Run módu (= normální pracovní mód). Provádí své měřící a vyhodnocovací funkce a vytváří výstupní signály podle nastavených parametrů. 9.1 Čtení nastavených parametrů Krátce stlačte tlačítko [ ]. Klikněte [ ] pro výběr parametru. Krátce stlačte tlačítko [ ]. > > Přístroj zobrazí příslušnou hodnotu parametru po dobu cca. 30 s. Poté přejde přístroj zpět do provozního (Run) módu. 17

18 9.2 Chybová hlášení /Diagnostika Displej [SC1] [OL] [UL] [C.Loc] [S.Loc] [Err] Varování Nadměrný proud na OUT1. LED1 pro OUT1 bliká. Detekční oblast překročena. Pod detekční oblasti. Nastavovací tlačítka uzamčena, změna parametru zamítnuta. Aktivní Komunikace přes IO-Link. Nastavovací tlačítka uzamčena, změna parametru zamítnuta. Odemknutí pomocí softwaru pro nastavení parametrů. Teplotní senzor není připojen. Chyba nebo zkrat v teplotním senzoru, přerušení vodičů. Překročení detekční oblasti (T < -140 C nebo T > +640 C). Analogový signál v případě chyby Technická data Technická data a rozměrový náčrtek na: 18

19 11 Nastavení z výroby Tovární nastavení SP1 60 C rp1 50 C ASP2-40 C AEP2 300 C Mmod 4w ou1 Hno ou2 I ds1 0 dr1 0 FOU1 OFF FOU2 OFF uni C P-n PnP COF 0 colr red dis d2 Nastavení uživatele Technická data a další informace na 19

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR2432 CZ 704774 / 00 04 / 20 Obsah Předběžná poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 4 4.

Více

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011

Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR / / 2011 Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory TR7432 704773 / 00 04 / 20 Obsah Poznámka na úvod...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016

Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor. PN7xxx / / 2016 Návod k obsluze Elektronický tlakový sensor CZ PN7xxx 8000579 / 00 07 / 206 Obsah Úvodní poznámka...4. Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 3. Oblast nasazení...5

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN01xA / / 2013

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN01xA / / 2013 Návod k obsluze Tlakový senzor PN01xA 706232 / 01 11 / 2013 Obsah 1 Poznámka na úvod...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Komunikace, nastavení

Více

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy Návod k obsluze Vyhodnocovací jednotka pro teplotní sondy TR2432 701724/00 01/03 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 6 3. Druhy provozu 6 4. Montáž 7 5. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D100 O1D120

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D100 O1D120 Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D100 O1D120 CZ 80284062 / 00 04 / 2019 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 1.2 Použitá varovná upozornění...4 2 Bezpečnostní pokyny...4

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. O5D10x / / 2014

Návod k obsluze Optický distanční senzor. O5D10x / / 2014 Návod k obsluze Optický distanční senzor O5D10x 80000261 / 00 08 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka... 1.1 Použité symboly... 1.2 Použitá varovná upozornění... 2 Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení...5.1

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní. senzor TN7430

Návod k obsluze. Elektronický teplotní. senzor TN7430 Návod k obsluze Elektronický teplotní senzor TN7430 701333 Obsah 1. Ovládací a signalizační prvky 5 2. Použití z hlediska určení 5 3. Druhy provozu 7 4. Nastavitelné parametry 8 5. Montáž 10 6. Elektrické

Více

Návod k obsluze. Vyhodnocovací elektronika pro teplotní senzory TR2430. číslo dokumentu: /03 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS

Návod k obsluze. Vyhodnocovací elektronika pro teplotní senzory TR2430. číslo dokumentu: /03 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro teplotní senzory TR2430 FRANÇAI DEUTCH ENGLIH číslo dokumentu: 70332/03 Obsah. Ovládací a signalizační prvky strana 5 2. Použití z hlediska určení strana

Více

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010

Návod k obsluze Tlakový senzor. PN50xx / / 2010 Návod k obsluze Tlakový senzor PN50xx 704918 / 00 08 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102

Návod k obsluze Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Návod k obsluze R Optický senzor pro měření vzdálenosti O1D102 Číslo dokumentu: 704120/01 11/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................................strana 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Elektronický teplotní senzor TN / / 2011

Návod k obsluze Elektronický teplotní senzor TN / / 2011 Návod k obsluze Elektronický teplotní senzor CZ TN2531 704771 / 00 04 / 2011 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Komunikace,

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 80011616 / 00 11 / 2014 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 SU8000 SU9000 CZ 80011616 / 00 11 / 2014 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 1.1 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor O1D100 O1D / / 2012

Návod k obsluze Optický distanční senzor O1D100 O1D / / 2012 Návod k obsluze Optický distanční senzor O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ3xxx 80007230 / 00 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Použití hlavního připojení G1/8

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PI269x / / 2013

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PI269x / / 2013 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI269x 706061 / 00 11 / 2013 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3.1 Oblast nasazení...4

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016

Návod k obsluze Binární hladinový senzor. LI214x / / 2016 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI214x 704776 / 00 04 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 3.2 Omezení

Více

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007

Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN / / 2007 Návod k obsluze tlakový senzor Combi PN20 704027 / 00 06 / 2007 Obsah Přehled menu 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 Použití z hlediska určení 5 Druhy provozu 7 ontáž 8 Elektrické

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PI769x /00 06/2011

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PI769x /00 06/2011 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI769x 706074/00 06/2011 Obsah 1 Předběžná poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3.1 Oblast nasazení...4

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PP70.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PP70.. 701500 Bezpečnostní instrukce Před uvedením přístroje do provozu prostudujte jeho popis. Ubezpečte se, že přístroj je bez omezení vhodný pro danou aplikaci.

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD / / 2013

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD / / 2013 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D5000 CZ 80004724 / 00 10 / 2013 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PN70XX (Inovace) číslo dokumentu: 701844/00 10/04 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015

Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine. RxP5xx 706393/00 02/2015 Návod k obsluze Rotační snímače řady PerformanceLine CZ RxP5xx 706393/00 02/205 Obsah Úvodní poznámka 4. Odkazy k tomuto dokumentu 4.2 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 2. Všeobecně 4 2.2 Montáž

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PF2652 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF2652 číslo dokumentu: 701764/00 03/03 2 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control

540/548. Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze. Huba Control 540/548 Elektronický tlakový spínač Návod k obsluze Huba Control Zastoupení: TOP Instruments s.r.o. www.topinstruments.cz tel: 724 712 988 Huba Control 1. Základní informace Před zahájením provozu zařízení

Více

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010

Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PIM693 PIM694 704889 / 00 08 / 2010 Návod k obsluze Kombi-senzor pro diagnostiku čerpadel a hlídání tlaku PI693 PI694 704889 / 00 08 / 2010 Obsah 1 1 Poznámka 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Rychlý vzestup 4 4 Použití z

Více

Provozní pokyny Magneticko-induktivní senzor proudění SM4x00 SM6x00 SM7x00 SM8x00 SM6x01 SM7x01 SM8x01

Provozní pokyny Magneticko-induktivní senzor proudění SM4x00 SM6x00 SM7x00 SM8x00 SM6x01 SM7x01 SM8x01 Provozní pokyny Magneticko-induktivní senzor proudění SM4x00 SM6x00 SM7x00 SM8x00 SM6x01 SM7x01 SM8x01 CZ 80224865 / 00 11 / 2018 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508

Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Návod k obsluze Hlídač proudění SI0508 Číslo dokumentu 701729/01 01/704 Obsah Použití z hlediska určení..........................................strana 3 Montáž........................................................strana

Více

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013

Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Návod k obsluze Binární hladinový senzor LI51 704367 / 02 02 / 2013 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 3.1 Oblast použití 4 3.2 Omezení oblasti

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD6000 706092 / 01 03 / 2012 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D6000 CZ 706092 / 01 03 / 2012 Obsah 1 Poznámka na úvod 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 4 4 Funkce 5 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN2530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN2530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN250 2 Obsah Ovládací a signalizační prvky............ strana 5. Použití z hlediska určení................. strana 5 2. Druhy provozu...........................

Více

Návod k obsluze hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD / / 2015

Návod k obsluze hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD / / 2015 Návod k obsluze hlídač spotřeby tlakového vzduchu CZ D0523 80229559 / 00 06 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...6

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory CZ 700 / 00 0 / 009 Obsah Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení Montáž. Upozornění pro vazební a nevazební montáž Elektrické připojení. Systémy připojení. Programování

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26..

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI26.. Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PI26.. 701637/02 02/02 Obsah Bezpečnostní pokyny 5 Ovládací a signalizační prvky 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI36 701603 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SDG082, SDG087 SDG102, SDG107 SDG152, SDG157 SDG202, SDG / / 2014

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SDG082, SDG087 SDG102, SDG107 SDG152, SDG157 SDG202, SDG / / 2014 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu CZ DG082, DG087 DG102, DG107 DG152, DG157 DG202, DG207 706376 / 00 09 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3

Více

Návod k obsluze Jednocestná světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010

Návod k obsluze Jednocestná světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010 Návod k obsluze Jednocestná světelná závora OJ50xx Laser CZ 704755 / 00 05 / 00 Obsah Poznámka. Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení4 4 Montáž 4 4. Montáž spolu-dodávaných držáků

Více

Návod k obsluze Reflexní světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelná závora. OJ50xx Laser / / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelná závora OJ50xx Laser 70481 / 00 05 / 010 Obsah 1 Poznámka3 1.1 Použité symboly 3 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Montáž 4 4.1 Montáž spolu-dodávaných

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PF00xA

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor. PF00xA R Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PF00xA číslo dokumentu: 704012/00 10/05 Obsah Bezpečnostní pokyny......................... strana 5 Ovládací a signalizační prvky................... strana

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI500A / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI500A / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI500A CZ 704544 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 Použití z hlediska určení... 4 2.1 Oblast nasazení... 4 2.2 Funkční princip hlídání proudění... 4 3 Montáž...

Více

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00

Návod k obsluze. Kapacitní přibližovací spínač KW. číslo dokumentu: /00 Návod k obsluze Kapacitní přibližovací spínač KW číslo dokumentu: 701641/00 Obsah 1. Použití z hlediska určení.............................................strana 2 2. Montáž..........................................................strana

Více

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015

Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu SD0523 80000453 / 01 01 / 2015 Návod k obsluze Hlídač spotřeby tlakového vzduchu D0523 80000453 / 01 01 / 2015 Obsah 1 Úvodní poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 6 4.1 Zpracování

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI2058. EHEDG Certified

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PI2058. EHEDG Certified R Návod k obsluze R EHEDG Certified Elektronický tlakový senzor PI2058 číslo dokumentu: 704005/00 0/05 Obsah Bezpečnostní pokyny strana 5 Ovládací a signalizační prvky strana 5 Použití z hlediska určení

Více

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011

Návod k obsluze Elektronický manometr. PG24xx /00 08/2011 Návod k obsluze Elektronický manometr PG24xx 706086/00 08/20 Obsah Úvodní poznámka...3. Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 3. Oblast nasazení...4 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013

Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Návod k montáži Senzor vlhkosti oleje LDH100 706104/01 08/2013 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 3.1 Oblast nasazení 4 4 Funkce 5 4.1

Více

Návod k obsluze Infračervený teplotní senzor TW20xx

Návod k obsluze Infračervený teplotní senzor TW20xx Návod k obsluze Infračervený teplotní senzor TW20xx CZ 80221016 / 00 11 / 2016 F C Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 1 Bezpečnostní pokyny...4 2 Určení a použití...5 3 Funkce...5 3.1

Více

Kombinovaný tlakový spínač

Kombinovaný tlakový spínač Návod k obsluze Kombinovaný tlakový spínač PI30 701604 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Ovládací a signalizační prvky 4 1. Použití z hlediska určení 5 2. Druhy provozu 7 3. Montáž 8 4. Elektrické připojení

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010

Návod k obsluze. Hlídač proudění SA3010 Návod k obsluze R Hlídač proudění A300 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 4 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu strana 7 ontáž strana 8 Elektrické připojení strana 0 Programování strana

Více

Návod k obsluze Elektronický senzor pro hladinu a teplotu LT /01 03/2005

Návod k obsluze Elektronický senzor pro hladinu a teplotu LT /01 03/2005 Návod k obsluze Elektronický senzor pro hladinu a teplotu LT80 CZ 701895/01 03/2005 Obsah 1 Přehled menu...3 2 Ovládací a signalizační prvky...4 3 Použití z hlediska určení / funkce...5 3.1 Oblast nasazení:

Více

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010

Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP / / 2010 Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP2001 704795 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Vysvětlení znaků 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Objem dodávky 4 4 Použití z hlediska určení 4 5 Funkce 4

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5004 CZ 704339 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce 4 3 Montáž 5 3.1 Místo montáže 5 3.2

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014

Návod k obsluze tlakový senzor. PQ08xx / / 2014 Návod k obsluze tlakový senzor CZ PQ08xx 80007228 / 01 02 / 2014 Obsah 1 Úvodní poznámka...3 1.1 Použité symboly...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...4 4 Funkce...4 4.1 Zpracování

Více

číslo dokumentu: /00 10/05

číslo dokumentu: /00 10/05 R Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PI26 číslo dokumentu: 704003/00 0/05 Obsah Bezpečnostní pokyny..............................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.......................strana

Více

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace. PT354x/PT954x / / 2010 Návod k montáži Elektronický tlakový senzor pro průmyslové aplikace PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Obsah Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení.... Oblast nasazení... Montáž... Elektrické připojení...

Více

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9

Návod k použití. Jednocestná světelná závora. OJ - Laser. Strana 1 z 9 Návod k použití Jednocestná světelná závora OJ - Laser 701400/01-07/02 Strana 1 z 9 Funkce a vlastnosti Jednocestná světelná závora bezdotykově zjišťuje předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí

Návod k použití. Reflexní světelný snímač. s vycloněním pozadí Návod k použití Reflexní světelný snímač s vycloněním pozadí OJ 701401/03-07/02 Funkce a vlastnosti Reflexní světelný snímač zjišťuje bezdotykově předměty a materiály a jejich přítomnost hlásí spínacím

Více

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor. PA30xx / PA90xx / / 2010

Návod k montáži Elektronický tlakový senzor. PA30xx / PA90xx / / 2010 Návod k montáži Elektronický tlakový senzor PA0xx / PA90xx 70090 / 0 08 / 00 Obsah Bezpečnostní pokyny... Použití z hlediska určení.... Oblast nasazení... Montáž... Elektrické připojení... 5 Rozměrový

Více

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012

Návod k obsluze Průtokový senzor SQ / / 2012 Návod k obsluze Průtokový senzor Q0500 706211 / 00 05 / 2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5 4.1 Zpracování měřících

Více

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty

Úprava stlačeného vzduchu Jednotky úpravy stlačeného vzduchu a komponenty Série PR Tlakový snímač, Série PE5 Spínací tlak: - bar Elektronický Výstupní signál Digitální: výstup - výstupy IO-Link Elektr. přípoj: Zástrčka, Mx, -pólový Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení Nastavitelná

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM /00 01/2011 Návod k obsluze agneticko-induktivní senzor proudění 6000 CZ 704969/00 01/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Použití z hlediska určení...5 4 Funkce...5

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PNI02X. číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PNI02X číslo dokumentu: 701741/01 05/05 Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5010 SI5011 CZ 704332 / 02 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Princip funkce Hlídání proudění 4 3 Montáž 5

Více

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010

Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku SU7000 704852 / 00 07 / 2010 Návod k obsluze Ultrazvukový senzor průtoku U7000 704852 / 00 07 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka 4 1.1 Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení 5 4 Funkce 5 4.1 ožnosti vyhodnocení

Více

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04

Návod k obsluze. Tlakový senzor PN30XX ENGLISH FRANÇAIS. číslo dokumentu: /00 09/04 Návod k obsluze R Tlakový senzor PN0XX číslo dokumentu: 7089/00 09/04 FRANÇAI ENGLIH Obsah Bezpečnostní pokyny.......................................strana 5 Ovládací a signalizační prvky.................................strana

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PL205x /01 09/2011

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor. PL205x /01 09/2011 Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PL205x 706069/01 09/2011 Obsah 1 Poznámka na úvod...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Použití z hlediska určení...3 3.1 Oblast nasazení...3

Více

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008

Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny LK31 704046 / 00 01 / 2008 Návod k obsluze Elektronický sensor hladiny CZ LK31 704046 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny...2 2 Přehled menu...3 3 Ovládací a signalizační prvky...4 4 Použití z hlediska určení...5 5 Popis

Více

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010

Návod k obsluze tlakový senzor. PN78xx / / 2010 Návod k obsluze tlakový senzor PN78xx 704788 / 00 05 / 200 Obsah Poznámka3. Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4 Funkce 5 4. Zpracování měřících signálů 5 4.2 pínací

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010

Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI / / 2010 Návod k obsluze Hlídač proudění SI5000 SI5001 704056 / 03 08 / 2010 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny3 2 Použití z hlediska určení 4 2.1 Oblast nasazení 4 2.2 Popis funkce hlídání proudění 4 3 Montáž 5 3.1 Místo

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 8...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 8... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 8... 701615/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 8 Montáž 9 Elektrické připojení

Více

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR / / 2016

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR / / 2016 Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR3000 CZ 80236081 / 00 02 / 2016 Obsah 1 Poznámka na úvod...4 1.1 Použité symboly...4 2 Bezpečnostní pokyny...4 3 Předmět dodávky...5 4 Použití z hlediska

Více

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK / / 2008

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK / / 2008 Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK10 704045 / 00 01 / 2008 Obsah 1 Důležité pokyny pro uživatele návodu k obsluze...3 2 Bezpečnostní pokyny...3 3 Přehled menu...4 4 Ovládací a signalizační

Více

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05

Návod k obsluze. Elektronický tlakový senzor PM20 DEUTSCH ENGLISH. číslo dokumentu: /00 04/05 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM20 číslo dokumentu: 701955/00 04/05 ENGLISH DEUTSCH Obsah 1 Použití z hlediska určení............................ strana 3 2 Použití ve stavu při dodání..........................

Více

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR70

Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR70 R Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LR70 Číslo dokumentu: 704115/01 12/06 Obsah Použití z hlediska určení.............................................strana 3 Popis funkce.......................................................strana

Více

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012

Montážní návod Úrovňová sonda. PS3xxx PS3xxA 14014571.03 01/2012 Montážní návod Úrovňová sonda PS3xxx 14014571.03 01/2012 Obsah 1 Úvodní poznámka...2 1.1 Použité symboly...2 2 Bezpečnostní pokyny3 3 Rozsah dodávky...3 4 Použití z hlediska určení...4 5 Montáž...4 6 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010

Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím. OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Návod k obsluze Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím OJ51xx Laser 704811 / 00 05 / 2010 Obsah 1 Předběžná poznámka3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení4 4

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

Elektronický senzor pro lineární ventily

Elektronický senzor pro lineární ventily Návod k obsluze R Elektronický senzor pro lineární ventily číslo dokumentu: 701846/00 05/2004 Obsah 1 Použití z hlediska určení..........................................strana 2 2 Montáž.......................................................strana

Více

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx

Návod k obsluze. Kombinovaný tlakový senzor. PF30xx Návod k obsluze R Kombinovaný tlakový senzor PF30xx Obsah Bezpečnostní instrukce..................... 16 Ovládací a signalizační prvky............. page 16 1. Použití z hlediska určení...................

Více

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17

PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 TD-1 PROGRAMOVATELNÝ DETEKTOR TEPLOTY td-1_cz 06/17 1. Použití Detektor měří teplotu a může poskytovat informaci o: příliš nízké teplotě, např. ve sklenících, květinářstvích, dětských pokojích aj.; příliš

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92 4.8 Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 9 3 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, výstupy zatížitelné 500 ma, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.8-1: Binární

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Výběr primární hodnoty proudového transformátoru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P)

Výběr primární hodnoty proudového transformátoru (EPM-4A, 4C, 4D a 4P) Rozsahy měření Panelový programovatelný ampérmetr EPM-4D -48 Obj. č.: 12 87 20 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup panelového programovatelného ampérmetru EPM-4D-48. Tento návod k

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu

Více