Popáleninový úraz u dětí Brož L., Kripner J. IPVZ, Subkatedra popáleninové medicíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popáleninový úraz u dětí Brož L., Kripner J. IPVZ, Subkatedra popáleninové medicíny"

Transkript

1 Popáleninový úraz u dětíd Brož L., Kripner J. IPVZ, Subkatedra popáleninov leninové medicíny

2 Definice popáleninov leninového úrazu Popáleninový úraz vzniká dostatečně dlouhým, přímým p nebo nepřímým působením nadprahové hodnoty tepelné energie na lidský organismus. Dochází k částečné či úplné destrukci kůžk ůže e (sliznice), event.hlub.hlubších tkání.

3 Popáleninový úraz u dětíd patofyziologie popáleninov leninového úrazu je stejná jako u dospělých v závislosti z na rozsahu dochází k zánětlivé reakci místnm stní nebo celkové (SIRS) neinfekční povahy v důsledku d tkáňov ového postižen ení s rozvojem popáleninov leninového šoku a tvorbě popáleninov leninového edému vystupňovan ovaná aktivace systémov mového zánětu z a dysregulace komplexních dějůd prozánětlivých a protizánětlivých tlivých můžm ůže e následnn sledně vést k autodestruktivnímu postižen ení další ších orgánů s obrazem MODS až MOFS

4 Rozdíly mezi dětmi d a dospělými z pohledu popáleninov leninového úrazu tělesná velikost a většív tělesný povrch ve vztahu k hmotnosti větší procento tělesnt lesné vody ve vztahu k hmotnosti a nižší tolerance na rychlé změny tělesných tekutin proporcionáln lně větší ztráty ty tekutin než u dospělých s podobným postižen ením snížen ená tolerance k hypotermii zvýšený metabolizmus, různý r imunologický profil kůže e dětíd je citlivější a méněm odolná na teplo, schopnost hojení je většív

5 Faktory závaz važnosti popáleninov leninového úrazu mechanizmus úrazu rozsah věk hloubka lokalizace anamnéza

6 Diagnostika inhalačního ho traumatu výbuchy a hořen ení v uzavřen eném m prostoru s možnost ností inhalace toxických zplodin hořen ení inhalace vodních par popálen lení obličeje zarudnutí a otok sliznic přítomnost sazí na sliznicích ch a ve sputu kašel, dysfonie, stridor alterace vědomv domí vyšet etření na karboxyhemoglobin RTG plic, bronchoskopie

7 Rozsah popálen lené plochy a věk v k dítěted te Jako těžt ěžký popáleninový úraz hodnotíme postižen ení tělesného povrchu nad 5 % u dětíd do 2 let nad 10 % u dětíd 2-10 let nad 15 % u dětíd let Popáleninový úraz u dětíd nesmí být nikdy podceněn n!

8

9 Hloubka postižen ení l. stupeň erytém, bolestivost, otok, netvoří se buly. ll.. a stupeň erytém, bolestivost, otok, tvorba bul a jejich odlučov ování.. Pozitivní zkouška ka kapilárn rního návratu. n ll.b stupeň erytém s centráln lním m výbledem, potrhané buly, bolestivost malá. Negativní zkouška ka kapilárn rního návratu a taktilního čití. III. stupeň malá bolestivost, barva žlutavá,, hnědá až černá, někdy zuhelnatění.

10 Hloubka popálen lení v počáte tečních fázích f úrazu se měním významnou roli v konverzi hloubky ploch sehrává adekvátnost poskytnutí laické první pomoci, včasnv asné lékařské pomoci, zajištění transportu na cílovc lové pracoviště a vlastní léčebný přístupp hloubka popálen lení je důled ležitým faktorem z hlediska chirurgické léčby a dlouhodobé prognózy

11 Nové možnosti hodnocení hloubky popálených ploch

12 Lokalizace je faktorem, který určuje uje nutnost hospitalizace a specializované chirurgické péče jedná se o postižen ení - obličeje - krku - rukou, nohou - perinea a genitálu

13 Anamnéza je nedílnou součást stí pro komplexní zhodnocení závažnosti popáleninov leninového úrazu (základn kladní údaje o zdravotním m stavu, choroby předchozí či i probíhaj hající,, očkovo kování dítěte, te, trvalá medikace,, je-li ve sledování nějaké odborné ambulance, alergologická anamnéza, sociáln lní anamnéza, přesnp esné údaje o úrazu, způsobu ošeto etření,, kdy dítěd naposledy jedlo, pilo, případnp padně další údaje)

14 Syndrom týraného, zneužívan vaného a zanedbávan vaného dítěted te (diagnostika u popálen leného dítěte) d te) A) LékaL kařské vyšet etření poranění neodpovídá věku pacienta poranění neodpovídá podanému vysvětlen tlení mechanizmu úrazu výskyt další ších poranění (hematomy, oděrky, zlomeniny atd.) popáleniny starší šího data neodpovídaj dají anamnestickým údajům symetrická lokalizace popálenin (zrcadlový obraz, zejména na končetin etinách) popáleniny perinea,, genitálu a hýždí úraz naznačuj ující nepřirozen irozené ponořen ení do tekutiny - bez známek postříkání ostré ohraničen ení popálených ploch kontaktní popáleniny

15 B) Další údaje dítě přivedené na ošeto etření jinou osobou než rodiči nevysvětlitelný odklad ošeto etření od doby úrazu neshodný popis okolností úrazu (od rodičů čů/rodiče a dítěte) d te) nevysvětliteln tlitelné poranění,, popř. úrazy beze svědk dků předchozí úrazy v anamnéze nezájem rodičů nebo neochota projevená při i péči p o dítěd důkazy o přímém p m zanedbávání (neprospívání, opoždění PMV, nedostatek hygieny, atd.) neadekvátn tní chování dítěte te a jeho rodičů přisuzování viny pacientovi samotnému mu nebo jeho sourozenci

16 Děti hospitalizované na Klinice popáleninov leninové medicíny FNKV v letech Celkem JIP St.odd

17 Léčba popáleninov leninového úrazu laická první pomoc první lékařská pomoc zajištění těžce popálen leného dítěte d te a jeho transportu na příslup slušné pracoviště léčba těžt ěžkého popáleninov leninového úrazu - neodkladné období popáleninov leninového šoku - období akutní - období rehabilitační a rekonstrukční

18 Lékařská první pomoc Rozhodnutí o další ším m léčebnl ebném m postupu a) ambulantní léčba b) hospitalizace se zajištěným transportem na příslup slušné pracoviště - odd. dětskd tské chirurgie - dětská JIRP se zajištěním kontinuáln lní chirurgické péče - specializovaná pracoviště pro léčbu l popálených

19 Ambulantní péče děti s rozsahem popálen lení do 5 % tělesnt lesného povrchu, bez postižen ení obličeje, rukou, nohou, perinea a genitálu nejedná-li se o popáleniny III. st. dítě nemá žádné jiné komplikace včetnv etně sociáln lních a rodinných problémů není-li podezřen ení na syndrom týraného, zneužívan vaného a zanedbávan vaného dítěted te Všechny děti d do patnácti let odeslat po primárn rním m ošeto etření praktickým lékal kařem, nebo LSPP na spádovou chirurgickou ambulanci, v lokalitách Praha, Brno, Ostrava přímo p na specializované popáleninov leninové pracoviště.

20 Indikace k hospitalizaci dětíd na specializovaném pracovišti pro léčbu l popálenin 0-2 roky - rozsah popálen lené plochy II. st. více v než 5% tělesnt lesného povrchu 3 - l5 roků - rozsah popálen lené plochy II. st. více v než l0% tělesnt lesného povrchu 0 - l5 roků popáleniny III. stupně vždy bez přihlp ihlédnutí k rozsahu popálen lení závažných lokalizací (obličej, krk, ruce, nohy, perineum, genitál) inhalalační trauma elektrotrauma chemické a radiační trauma Pokud není možné z jakéhokoliv důvodu d po primárn rním m ošeto etření v PNP směř ěřovat pacienta přímo p na pracoviště specializované pro léčbu popálených, je třeba t směř ěřovat pacienty na nejbližší chirurgické pracoviště,, které je schopno pacienta ošeto etřit a léčit, l nebo zajistit k transportu. Ten by měl m l být uskutečněn n do 4 hodin od úrazu.

21 Zajištění těžce popálen leného dítěte d te v podmínk nkách přednemocniční neodkladné péče e (PNP) a nemocničním m zařízen zení před překladem p na specializované pracoviště zhodnocení stavu vědomv domí zajištění volných cest dýchacích i.v. přístupp tekutinová resuscitace analgosedace ošetření popálených ploch zavedení permanentního močov ového katetru zavedení NGS NPO před p a během b zajištěného transportu

22 Zajištění ventilace volné DC inhalace zvlhčen eného kyslíku ku intubace,, UPV

23 Zajištění vstupu do cévnc vního řečiště periferní žilní linka CŽK intraoseáln lní přístup

24 Tekutinová náhrada I. Formule pro tekutinovou resuscitaci (množství na prvých 24 hod. od úrazu) Parkland formula 4 x % popál.plochy x hmotnost ml/m² TBSA Carvajal Hospital 5000 ml/m² popál.. plochy ml/m² TBSA Novák k I. (Praha) 2 x hmotnost v kg x % PP + denní potřeba tekutin Kalkulace tekutinové náhrady na druhých 24 hod ml/m2 popál.. plochy ml/m2 TBSA

25 Tekutinová náhrada II. (složení podávaných tekutin) Krystaloidy versus koloidy proteinové roztoky by neměly být podávány v prvých 24 hod.(méně efektivnější než krystaloidy + akumulace extravazáln lně) proteiny, zejména albumin by měly být podávány od počátku tekutinové resuscitace společně s krystaloidy proteiny by měly být podávány od hod. po popál. úrazu. V prvých 8-12 hod. podávat pouze krystaloidy pro masivní extravazáln lní únik tekutin v tomto období

26 Tekutinová náhrada III. (složen ení podávaných tekutin) Cincinnati Shriners Burns Unit 4 x kg x % BSA burn ml/m² TBSA prvých 8 hod. RL + 50 mmol NaHCO 3 / l druhých 8 hod. RL třetích 8 hod. RL + 12,5 g albuminu / l Galveston Shriners Burns Unit 5000 ml/m² BSA burn ml/m² TBSA RL + 12,5 g albuminu / l

27 Tekutinová náhrada IV. (rychlost podání tekutin) Iniciáln lní dávka (20 ml/kg během b hod.) bolusové podání by nemělo překrop ekročit 25 % celkového krevního volumu základní doporučen ení rychlosti podávání tekutin u popáleninov leninového šoku: ½ kalkulovaného množstv ství v prvých 8 hod. druhá ½ ve zbývajících ch 16 hod.

28 Tekutinová náhrada V. (individuální přístup) titrování podávaných tekutin dosažen ení cíle: - stabilizace oběhu s dobrou tkáňovou perfuzí - diuréza 1 ml/kg/hod. - minimalizace popáleninov leninového edému

29 Monitorování nezastupitelné zůstává hodnocení klinického stavu pacienta neinvazivní monitorování invazivní monitorování průběž ěžné hodnocní trendu paraklinických vyšet etření

30 Analgosedace a další medikace analgosedace ATB kortikoidy

31 Látky používan vané k analgosedaci pediatrických pacientů s popálen lením m při p i UPV

32 Nejčast astěji používan vané opioidy v pooperační analgezii dětíd

33 Primárn rní ošetření popálených ploch chlazení (chladit plochy do 5 %) sterilní krytí (minimáln lní manipulace s popál. plochami) urgentní opatřen ení uvolňuj ující nářezy (již ve zdravotnickém m zařízen zení před překladem p na specializované pracoviště u cirkulárn rního postižen ení krku, hrudníku, končetin)

34 Hlavní cíle v akutním m období léčby popáleninov leninového úrazu řešení popálených ploch zajištění nutrice prevence a léčba l infekčích komplikací

35 Přístup k léčběl popálených ploch konzervativní syntetické kryty (Aquagel, Askina /Thin site, Hydro, Derm/, Urgotul) při susp.. infekci Askina Calgitrol,, s Ag, Aquacel Ag, Urgotul Ag biologické kryty biosyntetické kryty anibakteriáln lní krémy chirurgický nekrektomie, allo-, autotransplantace, umělá náhrada kůžk ůže - Integra,, kultivace keratinocytů

36 Hypermetabolizmus hypermetabolizmus a katabolizmus jsou všeobecným následkem n těžt ěžkých úrazů bez ohledu na jejich etiologii u popáleninov leninového úrazu jsou vystupňov ovány REE můžm ůže e být zvýšen o více v než 100 % nad predikovanou kalkulaci bazáln lního energetického výdeje ve vztahu k výšce, hmotnosti a pohlaví vzestup je proporcionáln lní v závislosti z na rozsahu popálen lené plochy pravděpodobnými podobnými primárn rními faktory jsou zvýšen ené tepelné ztráty ty z popálených ploch a zvýšen ená beta adrenergní stimulace

37 Hypermetabolizmus u dětíd je závaz važnější vzhledem k nižší ším energetickým zásobz sobám je nutné přihlédnout k potřeb ebám m pro růst, r vývoj a tělesnt lesné aktivitě s přihlp ihlédnutím k věkuv z těchto t aspektů jsou děti rizikovou skupinou ohroženou rychlým rozvojem proteino-kalorick kalorické malnutrice

38 Hypermetabolizmus extrémn mní

39 Hypermetabolizmus protrahovaný

40 Důsledky extrémn mního a prolongovaného hypermetabolizmu zvýšen ení morbidity a mortality zvýšen ení rizika infekce pokles tělesnt lesné hmotnosti omezení rehabilitace prodloužen ení reintegrace pacienta do společnosti

41 Ovlivnění hypermetabolizmu adekvátn tní nutriční podpora teplota prostřed edí farmakologické ovlivnění (RH, anabolika, beta blokátory tory) časná nekrektomie a autotransplantace

42 Kalkulace energetické potřeby kojenci batolata děti Galveston 2100 kcal/m /m² kcal/m /m² popál. plochy 1800 kcal/m /m² kcal/m /m² popál.. plochy Curreri BMR + 15 kcal / % popál. plochy BMR + 25 kcal / % popál. plochy BMR + 40 kcal / % popál. plochy dospívaj vající 1500 kcal/m /m² kcal/m /m² popál.. plochy

43 Přístupy k nutriční podpoře výživa parenteráln lní výživa enteráln lní kombinovaná Preference enteráln lní výživy

44 Infekce Zdroje infekce - popálen lené plochy - dýchací cesty - GIT - invaze (monitorovíní bakteriologických nálezn lezů pacienta, epidemiologické situace na odd., vyhodnocování paraklinických vyšet etření)

45 Léčba infekce / sepse Vlastní léčba infekce - indentifikace a odstranění zdroje - cílená antimikrobiáln lní terapie Stabilizace oběhu a obnovení orgánov nové perfúze Zajištění adekvátn tní oxygenace a ventilace - oxygenoterapie - ventilační podpora Nutriční podpora

46 Z historie Herdon at all, Total burn care, 2002

47 Závěr Léčba těžt ěžkého popáleninov leninového úrazu vyžaduje komplexní a multidisciplinárn rní přístup,, jeho koordinátorem je popáleninový chirurg.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Požár vozidla za I. války v Perském zálivu 1991.

Požár vozidla za I. války v Perském zálivu 1991. 13 Popáleniny Burns Cílem kapitoly je porozumět epidemiologii a patofyziologii popáleninového úrazu, porozumět způsobu hodnocení hloubky a rozsahu popálení, pochopit priority léčby u popáleného, rozumět

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na našich

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr.

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968).

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Substituční hemoterapie

Substituční hemoterapie Substituční hemoterapie Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních EUROMEDNET Onkologické centrum J.G.Mendela Hematologické oddělení Nový Jičín Z.Lasota, J.Gumulec, D.Janek, S.Králová, D.Klodová, R.Bezděk*,

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011)

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) TRAUMA A TĚHOTENSTVÍ Kepák J. ( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) Úrazy v těhotenství, zejména ty těžké (polytrauma nebo kraniocerebrální monotrauma),

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více